Bibliotekarie jobb i Lund

Hitta lediga jobb som Bibliotekarie i Lund. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Lund från den arbetsgivaren.

Bibliotekarie till naturvetenskapliga biblioteket

Bibliotekarie
Läs mer Sep 27
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Naturvetenskapliga biblioteket
Naturvetenskapliga fakulteten har en sammanhållen biblioteksverksamhet som riktar sig till alla fakultetens ämnesområden.

Bibliotekets främsta uppgift är att stödja utbildning och forskning genom att tillgängliggöra kvalitetsgranskad information. Biblioteket har också ett växande uppdrag gällande spridning, bevarande och effektiv hantering av information och forskningsdata. Andra viktiga verksamheter är undervisning och handledning i informationshantering till universitetets studenter och stöd till forskare vid olika steg i forskningsprocessen.

Tjänsten är placerad på ämnesbiblioteket för fysik vid fysiska institutionen, men du arbetar för forskare och studenter inom hela bibliotekets upptagningsområde.

Vi utlyser en tillsvidaretjänst på 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.

Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja forskande personal genom forskningsprocessen.

Du samarbetar med kollegor med liknande arbetsuppgifter inom naturvetenskapliga biblioteket och du ingår i Lunds universitet biblioteksgrupp för forskningsdata (DAU). Samarbetet omfattar även personal kopplad till fakultetens IT- och arkivstöd.

Du driver utvecklingen av naturvetenskapliga bibliotekets forskningsstöd med särskilt fokus på att stödja spridning och tillgängliggörande av universitetets forskningsresultat.

Du har god förståelse för forskningens publiceringslandskap och känner till FAIR-principerna. Du har erfarenhet av att arbeta med öppen vetenskap och drivs av en vilja att hjälpa forskare att tillgängliggöra sin forskning.

Du arbetar med universitetets CRIS-system LUCRIS, främst genom att kvalitetsgranska metadata kopplat till vetenskapliga publikationer och forskningsresultat.

En viktig aspekt av tjänsten är att omvärldsbevaka både internationellt och lokalt vid Lunds universitet och tid för kompetensutveckling kommer att rymmas inom tjänsten.

I tjänsten ingår även yttre tjänst med både lån- och informationsarbete samt annan service och support till studenter och forskare som besöker biblioteket och vi ser att du bidrar till bibliotekets utvecklingsarbete.

Verksamhetens behov men även vilka kompetenser du har kan påverka tjänstens utformning.

Kvalifikationer
Krav
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet av arbete på forsknings- och högskolebibliotek och/eller visa en god förståelse för verksamhetsområdet.
Erfarenhet av pedagogiskt arbete och/eller intresse för undervisning och handledning.
Erfarenhet av arbete i yttre tjänst, serviceanda och fallenhet för utåtriktat stöd.
Akademisk examen inom naturvetenskapligt ämne.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ta fram olika typer av publicerings- och citeringsanalyser.

Vi lägger stor vikt i att du har intresse för att arbeta nära forskare och studenter och ser hur biblioteket kan bidra till god kvalitet i utbildning och forskning.
Vi ser att du har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer.
Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och lätt för att sätta dig in i nya områden.
Du är drivande och bra på att lägga upp och planera ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Villkor
Tillsvidareanställning, heltid 100% med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktperson är bibliotekschef Kristina Holmin Verdozzi, kristina.holmin_verdozzi@science.lu.se

Instruktioner för ansökan
Din ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kansli N arbetar med service och stöd till fakultetens ledning. Vi har specialkompetens inom frågor som rör grund- och forskarutbildning, internationalisering, högskolepedagogik, ekonomi, it, personalfrågor, kommunikation, karriär och lika villkor. Vi är idag ett 30-tal personer som arbetar på kansliet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie till Juridiska fakultetens bibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Aug 26
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Juridiska fakultetens bibliotek är en del av biblioteksverksamheten vid Lunds universitet.

Biblioteket är ett av Nordens största juridiska bibliotek och är väl integrerat i Juridiska fakultetens forsknings- och utbildningsprocesser. Vi förser fakultetens forskare, lärare och studenter med ämnesanpassat biblioteksstöd, och tillhandahåller även service till Lunds universitet och till allmänheten. 

Biblioteksverksamheten vid Lunds universitet består av Universitetsbiblioteket (UB) och åtta fakultetsbibliotek. Biblioteken och dess medarbetare samverkar och samarbetar kring utvecklings- och strategiska frågor, infrastruktur och expertområden.

För mer information om Juridiska fakultetens bibliotek se: https://www.jur.lu.se/#!bibliotek

Juridiska fakultetens bibliotek söker en bibliotekarie för vikariat i samband med föräldraledighet 10 månader med trolig möjlighet till förlängning på deltid.

Arbetsuppgifter

Vi söker en engagerad bibliotekarie som har ett starkt intresse för kvalitet och service. Bibliotekets verksamhet utvecklas kontinuerligt och inom egna ansvarsområden finns det stora möjligheter att påverka och utveckla arbetet och det stöd som ges till användarna. Du arbetar tillsammans med kunniga och engagerade kollegor med egna arbetsuppgifter, gemensamt arbete och delade arbetsuppgifter. 

Vikariatet har sin tyngdpunkt i bibliotekets mediahantering. I arbetsuppgifterna ingår att representera Juridiska biblioteket i universitetets e-mediagrupp som samverkar kring urval och avtal. Förutom arbete med e-media förvärvar du litteratur inom ämnesområdena civilprocessrätt med internationell privaträtt samt straff- och straffprocessrätt. Du är kontaktperson för forskare och lärare inom dessa ämnesområden även avseende stöd och hantering av tillgänglighetsanpassning av kursmaterial etc. I vikariatet ingår även tjänstgöring i bibliotekets informationsdisk samt tillkommer andra vid forskningsbibliotek förekommande arbetsuppgifter. Verksamhetens behov men även vilka kompetenser du har kan påverka arbetets innehåll. 

Du kommer att ha flera arbetsuppgifter parallellt och det är därför viktigt att du trivs med detta och kan prioritera mellan sysslor.

Kvalifikationer

- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Den person som anställs måste vara kvalitetsmedveten, serviceinriktad, självgående och ha en välutvecklad samarbetsförmåga. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Meriterande

- Erfarenhet av biblioteksarbete i en akademisk kontext
- Erfarenhet av förvärv
- Erfarenhet av e-mediahantering
- Erfarenhet av arbete i yttre tjänst vid forskningsbibliotek
- Erfarenhet av tillgänglighetsanpassning av kursmaterial

Villkor 

Anställningen är ett vikariat till och med 2023-08-31, 100%, med tilltänkt start 2022-10-24.

Universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitets webbplats om att vara anställd hos oss – https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie med redaktörsuppgifter

Bibliotekarie
Läs mer Aug 17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Denna anställning kommer att vara placerad vid Universitetsbiblioteket och vid avdelningen för Samlingar.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vardagstryck är som en del i pliktmottagandet en spegling av vår samtid. Samhället investerar genom insamlandet mycket resurser i att dokumentera och det är viktigt att materialet kommer till rätt användning. Universitetsbiblioteket beviljades 2016 medel från Allhemsstiftelsen för tryckning av en bok om arbetet, som endast delvis färdigställts. Under 2022 ämnar biblioteket anställa en bibliotekarie på deltid att slutföra arbetet.Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- God kännedom om pliktmottagning och efemärt tryck
- God kännedom om pliktmottagningens historik och värde i samhället
- God kännedom om Universitetsbibliotekets verksamhet
- Dokumenterad erfarenhet av redaktörskap för liknande publikationer

 Viktiga personliga egenskaper som krävs för anställningen är; självgående, flexibel, samarbetsförmåga och strukturerad.

Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av egen forskning med relevans för området.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Övrigt
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Vikarierande bibliotekarie med inriktning mot forskningsstöd

Bibliotekarie
Läs mer Jun 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
LTH:s bibliotek arbetar med användarnära service till fakultetens studenter och forskare samt till en intresserad allmänhet.

I LTH:s bibliotek ingår Biblioteket för arkitektur & design, E-husets bibliotek, LTH Studiecentrums bibliotek, V-husets bibliotek och Matematiska biblioteket. Vid LTH:s bibliotek arbetar i dagsläget 11 personer och biblioteket är en del av LTHs kansli. 

https://www.lth.se/bibliotek/

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss "Jobba hos oss".

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som bibliotekarie på LTH:s bibliotek kommer du att ha både egna ansvarsområden och gemensamma arbetsuppgifter med dina kollegor.

Tjänsten kommer att ha sin tyngdpunkt inom forskningsstöd. Tillsammans med kollegor i bibliotekets forskningsstödsgrupp arbetar du med vetenskaplig kommunikation i olika former, först och främst med frågor som rör det lokala CRIS-systemet, men också frågor kring e-media, publicering, upphovsrätt, öppen vetenskap och forskningsdata. I arbetet ingår både att ge individuellt stöd till forskare och doktorander samt att hålla i kurser på både svenska och engelska. I denna tjänst kommer fokus att ligga på gruppens utåtriktade arbete. I anställningen ingår även allmänna bibliotekariearbetsuppgifter, inklusive tjänstgöring i informations- och lånedisk.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande för anställningen är:

- Arbetslivserfarenhet från högskole- eller universitetsbibliotek.
- Erfarenhet av att arbeta med forskningsstödsfrågor.
- Erfarenhet av att arbeta med E-media.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga samtidigt som du har god förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och genomdriva projekt. Vidare är du nyfiken och intresserad av ny teknik och de möjligheter som finns inom yrket. Du har också intresse för förändringsarbete och förnyelse inom biblioteksvärlden. Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom LTH:s bibliotek samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat från och med 1 september 2022 tom 31 maj 2023 med omfattningen 100 procent med tillträde den 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. 

Obs! Sista ansökningsdag förlängs till 3 juli, 2022. 

Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie Vetenskaplig kommunikation

Bibliotekarie
Läs mer Jun 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Anställningen är knuten till Avdelningen för vetenskaplig kommunikation, en av UB:s sju avdelningar.

Avdelningen ansvarar för infrastruktur och stöd till universitetet i det som rör tillgång till e-media, öppen vetenskap och bibliometri. Avdelningen har 16 medarbetare.

Arbetsuppgifter
I UB:s uppdrag ingår att köpa in, förnya, säga upp och hantera databaser, e-tidskrifter och e-böcker. Vidare har avdelningen ansvar för att samordna finansieringsfrågor kring digitala resurser, utveckla bibliotekets arbete med förlagsavtal och OA-modeller, samt stödja bibliotekarier och forskare i frågor som rör OA-publicering.

Ditt arbete kommer till stor del innebära kontakt med vetenskapliga förlag. Du kommer att förhandla, utvärdera, testa, och implementera e-resurser för Lunds universitets användare.

I arbetsuppgifterna ingår även att informera användare inom biblioteksnätverket, samt kommunicera med externa användare, samarbetspartners och leverantörer.

Tillsammans med jurister och andra relevanta intressenter granskar du licenser, skriver beslutsunderlag och tillgängliggör resurser i relevanta system. I arbetsuppgifterna kan också komma att ingå framtagande och analyserande av användningsstatistik.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Akademisk examen, till exempel inom biblioteks- och informationsvetenskap
- Erfarenhet av att hantera e-resurser, användningsstatistik, licenshandläggning och support av e-resurser vid högre lärosäten
- Erfarenhet av att arbeta med olika typer av e-mediarelaterade system (licenshanteringssystem, Discovery...)
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
- Förmåga att vara initiativtagande, självständig samt ha en god samarbetsförmåga
- Arbetet innebär kontaktytor med många olika delar av universitetet, den sökande bör ha förmåga till nätverksskapande och vara skicklig på att hitta olika samarbetsformer

Meriterande för anställningen är:

- Det är meriterande om du arbetat som systembibliotekarie
- Goda kunskaper i ExcelProvanställning kan komma att tillämpas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekschef

Bibliotekarie
Läs mer Maj 12
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.Ekonomihögskolan söker en utvecklingsorienterad bibliotekschef (fakultetsbibliotekarie) med förmåga och visioner för att föra en välfungerande verksamhet till nästa nivå.

Ekonomihögskolans bibliotek har i dag 7 anställda (inkluderat bibiliotekschef) och omsluter ca 6 miljoner kronor. I uppdraget ingår att vara en pådrivande kraft i utvecklingen av verksamheten både vid biblioteket och vid Ekonomihögskolan i stort. Verksamheten flyttade 2020 in i nya moderna lokaler i anslutning till fakultetens studiemiljö ”LUSEM Learning Hub”.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna spänner från operativt till strategiskt arbete och inkluderar budget- och personalansvar i allt från arbetsmiljö till kontinuerlig kompetensutveckling för hela teamet. Både biblioteket och fakultetens verksamhet i präglas av den snabba digitaliseringen vilket i sin tur leder till att det kan bli aktuellt att arbeta med utvecklingsfrågor som går på tvärs inom organisationen och som inkluderar både utbildnings- och forskningsverksamheten. Vidare innebär arbetet löpande kontakt och samarbete mellan biblioteken vid Lunds universitet.

Arbetet ställer krav på både nytänkande och förmåga att omsätta idéer till handling. Bibliotekschefen måste ha ett genuint intresse för de frågor ett forskningsbibliotek har att hantera, bl.a. att erbjuda stöd till fakultetens forskare och lärare, utveckla studenters informationskompetens samt att relevanta informationsresurser tillhandahålls. Vidare måste bibliotekschefen ha intresse för personalfrågor/personalledning, ha förmåga att leda förändringsarbete med initiativrikedom, nytänkande och lyhördhet samt att vara delaktig i det dagligt förekommande biblioteksarbetet

De ackreditering vi beskriver ovan innebär att till Ekonomihögskolan kommer årligen mycket studiemotiverade studenter från hela världen vilka tillsammans med fakultetens lärare och forskare utgör en internationell lärandemiljö. Ackrediteringarna skapar också goda förutsättningar för samarbeten med andra ekonomibibliotek internationellt.

Ekonomihögskolans mål är att studenter, lärare och forskare ska erbjudas en hög biblioteksstandard med effektiv och professionell servicenivå, dels utifrån befintliga önskemål, dels utifrån en aktiv omvärldsbevakning.

 

Önskvärda kvalifikationer

- Akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
- Erfarenhet av, och goda insikter i, att arbeta med biblioteksverksamhet som är forskningsbaserad vilket även inkluderar pedagogiska frågor och vetenskaplig kommunikation.
- Erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling.
- Svenska och engelska, goda kunskaper i både tal och skrift (verksamheten är internationell både avseende studenter och forskare/lärare).

 

Meriterande kvalifikationer

- God kännedom om svensk högskole- och universitetsverksamhet, gärna som bibliotekschef vid ett modernt forskningsbibliotek

 

- Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Om oss

Arbetsplatsen är förlagd till nya moderna lokaler vid Ideonhusen i Lund. Hit finns goda förbindelser med buss från Malmö och Lund C. Du promenerar från Lund C på 25 minuter. 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Friskvårdsersättning och betald friskvårdstimme är självklarheter, liksom flexibel arbetstid och lediga klämdagar.


Tillträdesdag är 2022-08-01 eller enligt överenskommelse.

 

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie till Dalby bibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Maj 27
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver.Om oss
Folkbiblioteken i Lund har en omfattande verksamhet med Stadsbibliotek samt tio stadsdelsbibliotek.

Folkbibliotekens organisation utgår från i vilket gränssnitt vi möter våra användare: det fysiska, digitala eller rörliga biblioteket och består av fyra enheter: Stadsdelsbiblioteken, Stadsbiblioteket, Digitala/rörliga biblioteket och Gemensamma resurser. Folkbiblioteken i Lund är HBTQ-certifierade. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med placering på enhet Stadsdelsbiblioteken, Dalby bibliotek. Arbetsuppgifter
Enhet Stadsdelsbibliotekens uppdrag är att utveckla och driva biblioteksverksamhet i lokalsamhället. Stadsdelsbiblioteken är aktiva, synliga och angelägna mötesplatser för lärande, läsande, samtal och kultur. Medskapande och dialog är centralt och biblioteket arbetar aktivt med att möjliggöra användardriven verksamhet. 
De senaste åren har stadsdelsbiblioteken arbetat med profilering och tydlig målgruppsanspassning utifrån respektive lokalsamhälles behov och förutsättningar. Vi står nu inför ytterligare spännande projekt för att vässa detta vårt arbete. 
 
Enhet Stadsdelsbiblioteken är i en pågående process kring ökad användardelaktighet och användardriven verksamhet. Vi vill nu fylla våra lokaler med användargenererad verksamhet – under såväl bemannade öppettider som under meröppet.  
 
Dalby är en ort med starkt föreningsliv och biblioteket har många samarbeten riktade mot föreningar och grupper i lokalsamhället. Biblioteket är en samlingsplats och erbjuder ett rikt utbud av egna evenemang, såväl som i samarbete. Biblioteket ligger centralt placerat i byn och är meröppet. 

Vi söker en bibliotekarie med erfarenhet av och stor lust att arbeta med program och evenemang - självständigt såväl som i samverkan med externa aktörer. Du ska vara bekväm med att leda samtal och moderera diskussioner och debatter. Du har lätt för att skapa nätverk och att samverka. Du ska - tillsammans med kollegor och samarbetspartners - ge möjligheter för den användardrivna verksamheten att öka och växa. 

I din tjänst ingår schemalagda pass i informationsdisk. Kvälls- och helgstjänstgöring ingår i ditt schema. 

Vi söker dig som
- har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant utbildning 

- har erfarenhet av att arbeta med projekt- eller processledning  

- har stor erfarenhet av arbete med program- och evenemangsverksamhet

- har erfarenhet av och stor lust att möta barn och unga i verksamhet? 
 
- är van vid och intresserad av att samverka med olika aktörer 
 
- är kreativ och idérik och kan omsätta dina idéer i konkret verksamhet 
 
- är bra på att kommunicera och bra på att skapa engagemang och delaktighet 
 
- är ansvarstagande, positiv, flexibel, utåtriktad  
 
- kan arbeta självständigt men också tillsammans med andra

Ansök nu

Bibliotekarie till Södra Sandby bibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Maj 27
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver.Om oss
Folkbiblioteken i Lund har en omfattande verksamhet med Stadsbibliotek samt tio stadsdelsbibliotek.

Folkbibliotekens organisation utgår från i vilket gränssnitt vi möter våra användare: det fysiska, digitala eller rörliga biblioteket och består av fyra enheter: Stadsdelsbiblioteken, Stadsbiblioteket, Digitala/rörliga biblioteket och Gemensamma resurser. Folkbiblioteken i Lund är HBTQ-certifierade. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med placering på enhet Stadsdelsbiblioteken, Södra Sandby bibliotek. 
 Arbetsuppgifter
Enhet Stadsdelsbibliotekens uppdrag är att utveckla och driva biblioteksverksamhet i lokalsamhället. Stadsdelsbiblioteken är aktiva, synliga och angelägna mötesplatser för lärande, läsande, samtal och kultur. Medskapande och dialog är centralt och biblioteket arbetar aktivt med att möjliggöra användardriven verksamhet. 
De senaste åren har stadsdelsbiblioteken arbetat med profilering och tydlig målgruppsanspassning utifrån respektive lokalsamhälles behov och förutsättningar. Vi står nu inför ytterligare spännande projekt för att vässa detta vårt arbete.  
 
Enhet Stadsdelsbiblioteken är i en pågående process kring ökad användardelaktighet och användardriven verksamhet. Södra Sandby bibliotek har nyligen flyttat in i nya lokaler och fått en ännu mer central placering. Nya grupper hittar till biblioteket och fler möjligheter för verksamheten öppnar sig. Vi vill nu fylla våra lokaler med användargenererad verksamhet – under såväl bemannade öppettider som under meröppet.  
 
Vi söker därför en bibliotekarie med erfarenhet av att bygga nätverk och att samverka brett. Du bör också ha erfarenhet av att självständigt driva utvecklingsarbete från ax till limpa.  
 
I din tjänst ingår schemalagda pass i informationsdisk. Kvälls- och helgstjänstgöring ingår i ditt schema. 

Vi söker dig som
- har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant utbildning 

- har erfarenhet av att arbeta med projekt- eller processledning  
 
- har erfarenhet av arbete med användardelaktighet 
 
- har erfarenhet av och stor lust att möta barn och unga i verksamhet? 
 
- är van vid och intresserad av att samverka med olika aktörer 
 
- är kreativ och idérik och kan omsätta dina idéer i konkret verksamhet 
 
- är bra på att kommunicera och bra på att skapa engagemang och delaktighet 
 
- är ansvarstagande, positiv, flexibel, utåtriktad  
 
- kan arbeta självständigt men också tillsammans med andra

Ansök nu

Bibliotekarie med inriktning e-media

Bibliotekarie
Läs mer Maj 11
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.Om oss

Ekonomihögskolans bibliotek har åtta anställda som tillsammans arbetar för att forskare och studenter vid Ekonomihögskolan ska ha tillgång till goda bibliotekstjänster.

Vi samarbetar dessutom med alla bibliotek inom Lunds universitet, vilket ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyten och gemensam kompetensutveckling. Arbetet med e-media samordnas med Universitetsbiblioteket (UB) och det finns ett gott samarbete mellan biblioteken i dessa frågor. 

Vi jobbar i nyinredda fräscha lokaler på Ideon-området i Lund, Scheelevägen 15 H. Hit finns goda förbindelser med buss från Malmö och Lund C. Du promenerar från Lund C på 25 minuter. 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Friskvårdsersättning och betald friskvårdstimme är självklarheter, liksom flexibel arbetstid och lediga klämdagar.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara bibliotekets kontaktperson för e-media. Det innebär bland annat att du arbetar med urval och utvärdering av e-resurser, och har kontakter med lärare, forskare och studenter för att undersöka behov av e-resurser. Du har också kontakter med personal på UB som sköter inköp och avtal. Du kommer dessutom att ansvara för bibliotekets tryckta prenumerationer. 

Du kommer även att ha pass i bibliotekets lånedisk. Dessutom kan övriga biblioteksrelaterade arbetsuppgifter ingå. 

Kvalifikationer

Krav för anställningen:

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då Ekonomihögskolan har många internationella studenter, doktorander och forskare.
- Stort intresse för att arbeta nära forskare, lärare och studenter och förmåga att se hur biblioteket kan bidra till god kvalitet i utbildning och forskning.

Meriterande för anställningen:

- Utbildning på magister-/masternivå
- Kunskaper i Excel

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi tror att du är en person som uppskattar och har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med dina kollegor och bibliotekets användare. Du har lätt för att sätta dig in i nya områden, är initiativrik, ordningsam och analytisk. Det är också viktigt att du är självgående och bra på att lägga upp och planera ditt arbete.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat under ett år med tillträde i augusti 2022.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan redan idag!

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Studentmedarbetare till Sjukhusbiblioteket Sus i Lund

Bibliotekarie
Läs mer Apr 22
Gör skillnad. Varje dag.

Som studentmedarbetare i Region Skåne erbjuder vi dig en arbetsplats i ständig utveckling där du får möjlighet att praktisera dina akademiska kunskaper i projekt inom bland annat kommunikation, HR, ekonomi och kultur. Projektet studentmedarbetare syftar till att underlätta övergången från studier till arbete för dig som student och samtidigt stärka Region Skånes betydelse som framtida arbetsgivare.

Enhet Sjukhusbibliotek och Patientforum är en verksamhet som ingår i avdelningen för Forskning och utbildning inom Skånes universitetssjukvård. Sjukhusbiblioteket tillhandahåller medicinsk och allmän biblioteksservice, samt information och utbildning om hälsa och sjukdom. Vi vänder oss till personal inom vården samt patienter och närstående.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som har ett stort intresse för biblioteksfrågor, särskilt inom det medicinska området och som har intresse för samt erfarenhet av att arbeta med människor.

Som studentmedarbetare hos oss kommer du främst att arbeta i Sjukhusbibliotekets informationsdisk. Du kommer även att arbeta med ett särskilt projektuppdrag med inriktning medicinsk humaniora med fokus på litteraturens roll. Projektuppdraget innebär att utveckla befintligt material ett verktyg för vårdpersonal där skönlitteratur, biografier och patografier används som underlag för diskussion och reflektion om ämnen kopplade till arbetet i vården. Det kan också innebära andra infallsvinklar till detta område, till exempel med inriktning mot barn. Projektidé och projektarbete utformas tillsammans med medarbetarna på enheten och du kommer att ha en handledare som följer dig genom uppdraget som studentmedarbetare.

Detta är en studentmedarbetartjänst vilket innebär att du kommer att arbeta cirka 10-15 timmar i veckan efter överenskommelse. Utbildningar med yrkesförlagd praktik i vården omfattas inte av studentmedarbetarprojektet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har läst minst 60 högskolepoäng inom bibliotekarieutbildningen alternativt annan för projektet relevant utbildning. Du har minst ett år kvar av dina studier samt goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Förutom din elektroniska ansökan ber vi dig att bifoga ett Ladokutdrag som styrker att du har läst minst 60 högskolepoäng av en pågående utbildning inom för tjänsten relevant område.

Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet av biblioteksarbete eller arbete inom service. Det är också meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete eller studier av utredande karaktär, alternativt annan högskoleutbildning inom det medicinska området. Grundläggande IT-kunskap är en fördel och du får gärna ha intresse för och/eller erfarenhet av bibliotekssystem och e-media.

Du har förmåga att uttrycka dig väl både i tal och skrift samt en bra, kommunikativ och analytisk förmåga. Därtill kan du snabbt ställa om efter rådande omständigheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer hålls under vecka 22, i första hand den 30 och 31 maj.

I denna rekryterings tillämpar vi löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kontakta kandidater innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!


ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

3 tjänster, bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Apr 21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
HT-biblioteken söker tre bibliotekarier, vikariat, 100 %Arbetsuppgifter

I tjänsterna kommer fokus att ligga på arbete med olika former av mediehantering såsom praktiskt förvärv, fjärrlån, tidskriftshantering och/eller katalogisering.

Verksamhetens behov men även vilka kompetenser som du har kan påverka tjänstens utformning. Då behov uppkommer i verksamheten kan du även få arbeta med andra verksamhetsområden. Vidare ingår yttre tjänst med både lånehantering och informationsarbete samt andra generella arbetsuppgifter som förekommer på forskningsbibliotek.Kvalifikationer

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller vad som arbetsgivaren bedömer är en motsvarande akademisk bibliotekarie­utbildning.
- Mycket god svenska i tal och skrift.
- God engelska i tal och skrift.Meriterande

- Erfarenheter av att arbeta på högskole- och/eller forskningsbibliotek.
- Erfarenhet av att arbeta med praktiskt förvärv, fjärrlån, tidskriftshantering och/eller katalogisering.
- Språkkunskaper som bedöms fylla ett behov på HT-biblioteken.
- God kännedom om humaniora och teologi.Arbetet är en kombination av självständigt arbete och att arbeta i grupp. Du behöver vara prestigelös samt ha lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbeta effektivt. Du kommer att ha flera arbetsuppgifter parallellt och det är därför viktigt att du trivs med detta.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka verksamheten vid HT-biblioteken.

Helg- och kvälls­tjänst­göring kan förekomma.Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev på svenska där du beskriver hur du uppfyller de meriterande kvalifikationerna och för ett resonemang kring arbetsuppgifterna, ett CV samt relevant dokumentation.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

De Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har en sammanhållen biblioteksorganisation, HT-biblioteken. HT-biblioteken utgörs av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. Dessa är belägna nära varandra och fungerar som en verksamhet.

Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. HT-biblioteken har ett nära samarbete med de övriga biblioteken vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie, visstidsanställning 12 månader, 2 stycken

Bibliotekarie
Läs mer Apr 22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Universitetsbiblioteket har ca 100 anställda.

Anställningen är knuten till Avdelningen för Förvärv (från 2022-05-01, då ny organisation träder i kraft, Avdelningen för Samlingar) som består av 13 medarbetare (18 från 2022-05-01).

Arbetsuppgifter och ansvarsområde


Du kommer att ingå i Avdelningen för Förvärv/Samlingar som bland annat ansvarar för att ta emot, bedöma och fördela de lagstadgade pliktleveranserna av svenskt tryck samt effektuerar beställningar av vardagstryck och dagstidningar. Avdelningen ansvarar också för inköp av och hantering av gåvor av modernt tryck.

Du kommer att arbeta inom område Vardagstryck, din arbetsplats kommer att vara UB:s depå på Traktorvägen där samlingarna med vardagstryck finns. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att, inom det externfinansierade projektet ”Svenskt näringsliv 1914-2014 - företagstryck från hundra år”, synlig- och tillgängliggöra hundra år av svenskt företagstryck genom att i den nationella samkatalogen Libris skapa katalogposter på samlingsnivå.

Arbetet är periodvis fysiskt krävande vid lyft och flytt av tungt material.

Kvalifikationer

Krav

Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.

Du har erfarenhet av arbete på universitets-/högskolebibliotek.

Du har erfarenhet av arbete med modernt tryckt material.

Du har goda kunskaper om det svenska samhället och om svenskt näringsliv.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande

Erfarenhet av arbete med vardagstryck i allmänhet och företagstryck i synnerhet är meriterande, liksom erfarenhet av katalogisering i Libris.

Övrigt

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har mycket god samarbetsförmåga, är självgående, stabil, strukturerad, kvalitetsmedveten, analytisk och serviceinriktad.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa.

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie med pedagogisk inriktning

Bibliotekarie
Läs mer Apr 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Som bibliotekarie på HT-biblioteken kommer du att ha både egna ansvarsområden och gemensamma arbetsuppgifter med dina kollegor.

Tjänsten kommer att ha ett fokus på pedagogiska frågor, dels genom att du kommer att få ett ämnesansvar, dels genom att du kommer att ingå i gruppen som arbetar specifikt med bibliotekets stöd till lärande. Det kommer även att ingå någon form av mediehantering i tjänsten.

Ämnesansvaret innebär att du har undervisning, urval av förvärv och annan form av stöd till studenter, lärare och forskare på en viss avdelning eller institution. Att du är intresserad av pedagogiska frågor och engagerad i utveckling av din egen undervisning är därför en förutsättning för tjänsten.

Alla ämnesbibliotekarier genomför och driver sin egen undervisning men det finns en mindre grupp som arbetar riktat med att lyfta det pedagogiska arbetet vid HT-biblioteken. Då behoven och uppläggen skiljer sig åt mellan olika ämnen på HT är målet att bibliotekens undervisning är anpassat efter den specifika kursen samt väl integrerat med övrig undervisning. Tillsammans med kollegorna i gruppen kommer du att arbeta med frågor kopplade till kvalitetssäkring, integrering och utveckling av HT-bibliotekens undervisning.

HT-biblioteken har stor hantering av både digital och tryckt media. Du kommer att förstärka någon av de grupper som arbetar med detta. Verksamhetens behov men även vilka kompetenser du har kan påverka tjänstens utformning.

Vidare ingår yttre tjänst med både lånehantering och informationsarbete samt andra generella arbetsuppgifter som förekommer på forskningsbibliotek.

 

Kvalifikationer

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller vad som arbets­givaren bedömer är en motsvarande akademisk bibliotekarie­utbildning.
- Förmåga att reflektera kring och diskutera pedagogiska frågor.
- Mycket god svenska i tal och skrift.
- God engelska i tal och skrift.


Önskvärda kvalifikationer

- Erfarenheter av att arbeta på forskningsbibliotek.
- Erfarenhet av att planera och genomföra undervisning.
- Erfarenhet av att arbeta med olika former av mediehantering på bibliotek.
- Erfarenhet av och kunskap om andra funktioner som finns på forskningsbibliotek förutom undervisning.
- Språkkunskaper som bedöms fylla ett behov på HT-biblioteken, specificera de eventuella språkkunskaper du har förutom engelska i din ansökan.I arbetet är du med och bygger upp verksamhet på lång sikt samtidigt som du behöver kunna omprioritera när verksamhetens behov förändras. Du behöver vara prestigelös samt ha lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbeta effektivt. Arbetet är en kombination av självständigt arbete och att arbeta i grupp. Du kommer att ha flera arbetsuppgifter parallellt och det är därför viktigt att du trivs med detta. Du behöver kunna prioritera mellan arbetsuppgifterna och strukturera din arbetstid.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka verksamheten vid HT-biblioteken.

Provanställning kan komma att tillämpas. 

Helg- och kvällstjänstgöring kan förekomma.Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev på svenska där du beskriver hur du uppfyller de meriterande kvalifikationerna och för ett resonemang kring arbetsuppgifterna, ett CV samt relevant dokumentation.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

De Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har en sammanhållen biblioteksorganisation, HT-biblioteken. HT-biblioteken utgörs av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. Dessa är belägna nära varandra och fungerar som en verksamhet.

Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. HT-biblioteken har ett nära samarbete med de övriga biblioteken vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie med inriktning mot forskningsstöd

Bibliotekarie
Läs mer Apr 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Som bibliotekarie på HT-biblioteken kommer du att ha både egna ansvarsområden och gemensamma arbetsuppgifter med dina kollegor.

Tjänsten kommer att ha sin tyngdpunkt på forskningsstöd. Tillsammans med en grupp kollegor arbetar du med vetenskaplig kommunikation i olika former; i första hand med frågor som rör det lokala CRIS-systemet, publicering, upphovsrätt, öppen vetenskap och forskningsdata. I arbetet ingår både att ge individuellt stöd till forskare och doktorander samt att hålla i exempelvis kurser på både svenska och engelska. I denna tjänst kommer ett visst fokus ligga på gruppens utåtriktade arbete.

Tillsammans med en kollega ansvarar du för att uppdatera HT-bibliotekens webbsidor.

Du kommer även att få ett ämnesansvar vilket innebär undervisning, urval av förvärv och annan form av stöd till studenter, lärare och forskare på en viss avdelning eller institution. Att du är intresserad av pedagogiska frågor och engagerad i utveckling av din egen undervisning är därför en förutsättning för tjänsten.

Förutom forskningsstöd ingår det även andra arbetsuppgifter i tjänsten såsom yttre tjänst och arbete med andra delar av verksamheten på biblioteken. Verksamhetens behov liksom vilka kompetenser du har kan påverka tjänstens utformning.


Krav

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller vad som arbets­givaren bedömer är en motsvarande akademisk bibliotekarie­utbildning.
- Förståelse för hur vetenskap kommuniceras.
- Förmåga att reflektera kring och diskutera pedagogiska frågor.
- Mycket god svenska i tal och skrift.
- God engelska i tal och skrift.

 

Önskvärda kvalifikationer

- Praktisk erfarenhet av att arbeta med forskningsstödsfrågor och god kunskap om hur förutsättningarna för vetenskaplig kommunikation ändras både nationellt och internationellt.
- Förståelse för hur forskningsstöd inom humaniora kan utformas och utvecklas.
- Erfarenhet av att planera och genomföra undervisning.
- Erfarenhet av och kunskap om andra funktioner som finns på forskningsbibliotek förutom forskningsstöd och undervisning. Erfarenhet av webbarbete är önskvärt.
- Språkkunskaper som bedöms fylla ett behov på HT-biblioteken, specificera de eventuella språkkunskaper du har förutom engelska i din ansökan.

 

I arbetet är du med och bygger upp verksamhet på lång sikt samtidigt som du behöver kunna omprioritera när verksamhetens behov förändras. Du behöver vara prestigelös samt ha lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbeta effektivt. Du kommer att ha flera arbetsuppgifter parallellt och det är därför viktigt att du trivs med detta. Du behöver kunna prioritera mellan arbetsuppgifterna och strukturera din arbetstid.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt vid hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningsstödsarbetet och övrig verksamhet vid HT-biblioteken.

Provanställning kan komma att tillämpas. 

Helg- och kvällstjänstgöring kan förekomma.

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev på svenska där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationerna och för ett resonemang kring arbetsuppgifterna, ett CV samt relevant dokumentation.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

De Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har en sammanhållen biblioteksorganisation, HT-biblioteken. HT-biblioteken utgörs av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. Dessa är belägna nära varandra och fungerar som en verksamhet.

Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. HT-biblioteken har ett nära samarbete med de övriga biblioteken vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie, vikariat, Universitetsbiblioteket

Bibliotekarie
Läs mer Apr 8
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad vid avdelningen för Publik verksamhet vid Lunds universitetsbibliotek.

Under våren 2022 genomför Universitetsbiblioteket en större omorganisation och delas då upp i sex nya avdelningar. Till den nya avdelningen för Publik verksamhet, kommer bibliotekets samtliga gränssnitt mot användarna att knytas. I detta ingår bl.a. informationstjänst, webbplats, referenssamling, läsesalar och den samlade publika miljön. Under 2022-23 planeras en omfattande ombyggnad av universitetsbibliotekets publika miljö, vilken kommer vara central för de kommande åren.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Din främsta arbetsuppgift är bemanning i bibliotekets informationstjänster. I första hand i den fysiska informationsdisken, men ev. även i den digitala informationstjänsten där chatt, mejl och telefon besvaras. I den servicen ingår bl.a. informationssökning i bibliotekets kataloger, registrering av in- och utlån, teknisk support med utskrifter, kopiering och nätverk.

I övrigt deltar du i det löpande arbetet vid Publik verksamhet och hjälper till att underhålla och organisera den publika miljön.


Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Akademisk examen, till exempel inom biblioteks- och informationsvetenskap, alt. annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant.
- Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av arbete inom högskole- eller forskningsbibliotek.
- Erfarenhet av arbete i yttre tjänst med god servicekänsla och fallenhet för utåtriktat arbete.
- Intresse och erfarenhet av att arbeta med användarcentrerad utveckling av biblioteksrum eller tjänster, exempelvis User Experience (UX)-undersökningar.
- Erfarenhet av att jobba med lånehantering i LU:s bibliotekssystem LUBcat (Koha) och att söka information i LUBsearch.

Du trivs med att arbeta i en verksamhet i förändring och är gärna med och bidrar till vårt utvecklingsarbete. Du har en god initiativ- och samarbetsförmåga samt är bra på att arbeta strukturerat. Vi vill att du bidrar till att skapa ett förtroendefullt och utvecklingsinriktat arbetsklimat.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Till stor del kommer du att arbeta på plats i biblioteket. Helg- och kvällstjänstgöring kan förekomma.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 75% under ett år med startdatum den 1 maj 2022 eller enligt överenskommelse.

För information kontakta avdelningschef Jenny Hallström (jenny.hallstrom@ub.lu.se)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa.

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie, Metadata och katalogisering, Universitetsbiblioteket

Bibliotekarie
Läs mer Apr 5
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Tjänsten är placerad vid avdelningen för Metadata och katalogisering.

Avdelningen ansvarar för katalogisering av tryckt och elektroniskt material, bibliografiskt underhåll och vissa metadatafrågor.

Under våren 2022 kommer Universitetsbiblioteket att genomföra en större omorganisation. Uppdraget för den nya avdelningen för Metadata och katalogisering kommer att utökas till att omfatta registrering av diverse material i den lokala katalogen LUBcat. Avdelningen kommer då att bestå av 13 medarbetare.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss.

Kravprofil

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Vi söker en bibliotekarie som har stor vana att arbeta med metadata- och katalogiseringsfrågor. Du kommer att arbeta med katalogisering i Libris av i huvudsak svenskt tryckt material, även katalogisering av annat tryckt och elektroniskt material förekommer.

Förutom att arbeta inom den egna avdelningen kommer du också att ha kontakter med andra verksamhetsområden inom Universitetsbiblioteket och biblioteksnätverket inom Lunds universitet.

På UB strävar vi efter att gemensamt ansvara för verksamheten och därför kan andra arbetsuppgifter förekomma, till exempel fysisk eller virtuell informationstjänst.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Akademisk examen, till exempel inom biblioteks- och informationsvetenskap, alt. annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant.
- Gedigen erfarenhet av katalogisering i det webbaserade Libris samt mycket goda kunskaper om relevanta standarder och system som RDA, Dewey klassifikation och Svenska ämnesord.
- Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av arbete på universitets- eller högskolebibliotek, framför allt med omfattande tryckta samlingar.
- Kunskaper i andra språk än svenska och engelska.
- Erfarenhet av att ge biblioteksservice i virtuell eller fysisk informationsdisk till användare.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är ansvarstagande, kvalitetsmedveten, noggrann, strukturerad och analytisk. Du är mån om att skapa goda relationer för att uppnå gemensamma mål och har god samarbetsförmåga. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp och medverkar till ett öppet och generöst arbetsklimat.

Vi vill att du gärna tar initiativ till verksamhetens utveckling.

Det finns goda möjligheter till kompetensutveckling för dig med rätt bakgrund och intresse.

Övrigt
Anställningen är en tillsvidareanställning på 100% med startdatum den 1 maj eller enligt överenskommelse.

För information kontakta avdelningschef Ewa Giniewska, ewa.giniewska@ub.lu.se

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Intervjuer kommer att genomföras på Universitetsbiblioteket i Lund under vecka 17.

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie med inriktning uppsökande verksamhet och funktionsvariationer

Bibliotekarie
Läs mer Mar 23
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver.Om oss
Folkbiblioteken i Lund har en omfattande verksamhet med ett stadsbibliotek, tio stadsdelsbibliotek och inom kort en ny biblioteksbuss.

Vår organisation tar sin utgångspunkt i Lunds kommuns biblioteksplan. Organisationen utgår från i vilket gränssnitt vi möter våra användare: det fysiska, digitala eller rörliga biblioteket och består av fyra enheter: Stadsdelsbiblioteken, Stadsbiblioteket, Digitala/rörliga biblioteket och Gemensamma resurser.
Folkbiblioteken i Lund är HBTQI-certifierade.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på enhet Digitala och rörliga biblioteket.

Enhetens uppdrag är att utveckla, samordna samt driva rörlig och digital biblioteksverksamhet. I detta ligger uppsökande arbete med fokus på prioriterade grupper: exempelvis förskolebibliotek, skolbibliotekscentral, läsombudsverksamhet inom omsorgerna, centraliserad boken kommer. Med popup-cyklar och kommande biblioteksbuss besöker vi platser och arenor utanför våra egna. Vi ansvarar för samordning och utveckling av webbplats, digital förmedling och inkludering. Vi är metodutvecklare och ett bollplank för hela organisationen när det gäller rörliga och digital verksamhet.

Arbetsuppgifter
Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill fortsätta driva och utveckla bibliotekens digitala och rörliga verksamhet med fokus på målgruppen personer med funktionsvariationer. Du kommer arbeta med att utveckla och driva vår nystartade läsombudsverksamhet inom vården/omsorgerna i samverkan med kollegor. Arbetsuppgifterna kan handla om att sammankalla till nätverksträffar, göra nyhetsbrev, ha kontakt med aktuella förvaltningar inom kommunen och andra samverkanspartners som gör att vi kan nå ut med biblioteksverksamhet till målgruppen. Du kommer vara samordningsansvarig för tjänsten boken kommer. Du kommer även arbeta uppsökande med biblioteksbuss och lådcyklar för att besöka mötesplatser eller verksamheter där målgruppen befinner sig. Det krävs att du har B-körkort för att kunna köra vår kommande biblioteksbuss.

Schemalagda pass ingår i olika delar av den publika verksamheten såväl på fysiska bibliotek som i den rörliga, uppsökande verksamheten. Kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema är en del av arbetet.

Vi söker dig som
- har högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig
- har erfarenhet av publikt arbete på bibliotek eller liknande verksamhet
- har erfarenhet av och ett engagemang för att samverka med olika aktörer
- har god kommunikativ och pedagogisk förmåga
- är utvecklingsorienterad och med förmåga att generera och genomföra nya idéer
- är ansvarstagande, flexibel och utåtriktad
- kan arbeta självständigt men också tillsammans med andra
- har B-körkort

Det är meriterande om du

- har erfarenhet av arbete med folkbibliotekens prioriterade målgrupp personer med funktionsvariationer
- har erfarenhet av att arbeta med utgångspunkt från barns eget perspektiv
- har intresse för omvärldsanalys och att testa nya tjänster, metoder och arbetssätt

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Mar 10
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material.

Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda. 

 

Tjänsten är en tillfällig resursökning under 1 år för att avsluta en pågående genomgång av Universitetsbibliotekets referenssamling. Tjänsten är placerad vid avdelningen för Publik verksamhet. Under våren 2022 genomför Universitetsbiblioteket en större omorganisation och delas då upp i sex nya avdelningar. Till den nya avdelningen för Publik verksamhet, kommer bibliotekets samtliga gränssnitt mot användarna att knytas. I detta ingår bl.a. informationstjänst, webbplats, referenssamling, läsesalar och den samlade publika miljön. Under 2022-23 planeras en omfattande ombyggnad av universitetsbibliotekets publika miljö, vilken kommer vara central för de kommande åren.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer i huvudsak att arbeta med Universitetsbibliotekets omfattande referenssamling. En arbetsgrupp har under en period arbetat med en genomgång av referenssamlingen. Utifrån fastställda kriterier bedöms vilket material som bör stå kvar i samlingen och vilket material som kan flyttas till magasin.

På grund av pandemin har det varit svårt för arbetsgruppen att jobba med samlingen på plats och det finns ett behov av att tillföra extra arbetskraft. Universitetsbibliotekets planerade ombyggnad av den publika miljön innebär också ett behov av att öka takten på genomgången av referenssamlingen. Under ombyggnaden kommer referenssamlingen att behöva flyttas till ett annat våningsplan och målsättningen är att genomgången av samlingen är klar när det är dags att flytta tillbaka den efter ombyggnaden.

 

Arbetet innebär granskning och bedömning av litteraturen i Universitetsbibliotekets referenssamling. Materialets bibliografiska post kontrolleras och justeras i Libris och vår lokala katalog LUBcat. Även bestånd- och exemplarposter granskas och korrigeras utifrån beslut om var materialet ska placeras.

Via katalogsökningar jämförs materialet i samlingen med beståndet i liknande universitetsbiblioteks samlingar och det lokala beståndet vid biblioteken vid Lunds universitet.

Utöver arbetet med Universitetsbibliotekets referenssamling kommer du även att ha pass i någon av bibliotekets informationstjänster.KvalifikationerKrav för anställningen är:

- Akademisk examen, till exempel inom biblioteks- och informationsvetenskap, alt. annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant.
- Erfarenhet av arbete på universitets- eller högskolebibliotek, framför allt med omfattande tryckta samlingar.
- Erfarenhet av enklare katalogisering och beståndsregistrering i Libris XL.
- Förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift på svenska och engelska.

 

 

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av att jobba med urval och gallring (magasinering eller depåläggning) i stora boksamlingar och särskilt referensmaterial.
- Om du har ämneskunskap och litteraturkännedom inom humaniora och samhällsvetenskap.
- God kännedom om klassifikationssystemen Dewey och SAB.
- Erfarenhet av att ge biblioteksservice i virtuell eller fysisk informationsdisk till användare.
- Kunskaper i andra språk än svenska och engelska.

 

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning på 100% under ett år med startdatum snarast eller enligt överenskommelse.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie till naturvetenskapligt bibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Feb 9
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Naturvetenskapliga biblioteket
Bibliotekets främsta uppgift är att stödja utbildning och forskning genom att tillgängliggöra kvalitetsgranskad information.

Biblioteket har också ett växande uppdrag gällande spridning, bevarande och effektiv hantering av information. Andra viktiga verksamheter är undervisning och handledning i informationshantering för universitetets studenter och stöd till forskare i publiceringsfrågor och i forskningsprocessen.

Anställningen är placerad på ämnesbiblioteket för kemi, kemiteknik och livsmedelsteknik, Kemicentrums bibliotek. Vi lyser ut en tillsvidareanställning på heltid.Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att undervisa och handleda i informationssökning för studenter på grundutbildningen i nära samarbete med institutionens lärare vilket även innefattar utveckling av samlingarna och hantering av kurslitteratur. I arbetet ingår även annan service till studenter och forskare i biblioteket samt sedvanligt biblioteksarbete och medverkan i naturvetenskapliga bibliotekets utvecklingsarbete.

Kvalifikationer:

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.Meriterande

- Erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå vid forsknings- och högskolebibliotek.
- Erfarenhet av att arbeta vid forsknings- och högskolebibliotek.
- Erfarenhet av användarservice och pedagogiskt arbete.
- Kunskaper inom naturvetenskapliga ämnesområden och särskilt i kemi.

Vi lägger stor vikt i att du har ett stort intresse för att arbeta nära forskare och studenter och ser hur biblioteket kan bidra till god kvalitet i utbildning och forskning. Vi ser att du har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och lätt för att sätta dig in i nya områden. Du är drivande och bra på att lägga upp och planera ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kansli N arbetar med service och stöd till fakultetens ledning. Vi har specialkompetens inom frågor som rör grund- och forskarutbildning, internationalisering, högskolepedagogik, ekonomi, it, personalfrågor, kommunikation, karriär och lika villkor. Vi är idag ett 30-tal personer som arbetar på kansliet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie med inriktning barn- och ungaverksamhet

Bibliotekarie
Läs mer Feb 8
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver.Om oss
Folkbiblioteken i Lund har en omfattande verksamhet med ett stadsbibliotek, tio stadsdelsbibliotek och inom kort en ny biblioteksbuss.

Vår organisation tar sin utgångspunkt i Lunds kommuns biblioteksplan. Organisationen utgår från i vilket gränssnitt vi möter våra användare: det fysiska, digitala eller rörliga biblioteket och består av fyra enheter: Stadsdelsbiblioteken, Stadsbiblioteket, Digitala/rörliga biblioteket och Gemensamma resurser.
Folkbiblioteken i Lund är HBTQI-certifierade.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på enhet Stadsbiblioteket. Enhetens uppdrag är att utveckla och driva Stadsbibliotekets verksamhet samt arbeta för att göra Stadsbiblioteket till en aktiv och synlig mötesplats för bildning, demokrati, litteratur och kultur. Enhet Stadsbiblioteket ska vara en resurs för hela kommunen samt närbibliotek för centrala Lund.

Arbetsuppgifter 
Vi söker dig som får energi i mötet med användarna – som ser som din viktigaste uppgift att förmedla bibliotekets innehåll där mötet står i centrum: litteraturförmedling, språk- och läsfrämjande aktiviteter, visningar, kunskaps- och kulturförmedling . Vi söker dig som har ett starkt engagemang för barn- och unga och är inriktad mot barnverksamhet i din yrkesroll. Vi ser också att du har intresse för verksamhet riktad till prioriterade grupper. Du har arbetat några år inom bibliotek och bär med dig erfarenhet av arbete mot målgruppen från biblioteket eller andra verksamheter. Du är van vid att testa nya metoder och gör verkstad av dina idéer. Du ser potential i samarbete och samverkan och bygger gärna upp dessa relationer externt och internt.

I din publika tid ingår arbete i informationsdisk. Kvällar och helger ingår i ditt schema.

Vi söker dig som 
- har examen i biblioteks- och informationsvetenskap

- har yrkeserfarenhet som bibliotekarie

- har yrkeserfarenhet av verksamhet riktad till barn och unga

- har stort engagemang för att möta barn och unga i verksamhet

- är kreativ och idérik och kan omsätta idéer i konkret verksamhet                                                

- har en stark känsla för service och bemötande

- är flexibel, drivande och litar på din egen förmåga

- har stort intresse för verksamhet riktat till prioriterade grupper

Ansök nu

Bibliotekarie vikariat

Bibliotekarie
Läs mer Feb 4
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Bibliotekarie Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Lund

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek består av två enheter, fakultetsbiblioteket i Lund och biblioteket på Campus Helsingborg.

Biblioteket är integrerat i fakultetens kärnverksamheter och vi tillhandahåller verksamhetsnära stöd och service till studenter, forskare och lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. I dialog med våra användare utvecklar vi en dynamisk fysisk och digital lärmiljö för samarbeten och kreativa möten över professionsgränserna. För mer information om bibliotekets tjänster se bibliotekets handlingsplan och webbplats:

https://www.sambib.lu.se/sites/sambib.lu.se/files/2021-01/Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteksverksamhet 2021-2022.pdf

https://www.sambib.lu.se/

 

Arbetsuppgifter

Vi söker en kollega som vill vara med och vidareutveckla bibliotekets stöd till utbildning och forskning på Samhällsvetenskapliga fakulteten. Bibliotekets forskarstöd utvecklas i nära dialog med fakultetens forskare och i takt med digitaliseringen av den vetenskapliga processen. Digitaliseringen påverkar även utbildningen och bibliotekets undervisningsformer vidareutvecklas med hjälp av digitala verktyg med fokus på blended learning och studentaktiva inslag.

Tjänsten är placerad inom två av våra verksamhetsområden, dels i forskarstödsteamet som tillhandahåller stöd och vägledning gällande publiceringsfrågor, forskningsdatahantering, referenshanteringsprogram och informationssökning till fakultetens forskare och doktorander; dels i undervisningsteamet som tillhandahåller undervisning i informationssökning, referenshantering och akademisk hederlighet på grund- och masterutbildning för fakultetens studenter.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:

- granskning av publikationer i universitetets system för forskningsinformation LUCRIS
- vägledning i publiceringsfrågor för fakultetens forskare och doktorander
- support och undervisning i referenshanteringsprogrammen EndNote och Zotero
- support och undervisning i systematiska litteratursökningar
- undervisning i informationshantering på grund- och masterutbildningen

Det är viktigt att du har ett pedagogiskt och kommunikativt förhållningssätt i kontakterna med våra studenter och forskare och att du trivs i den undervisande rollen.

Du är strukturerad och du trivs både med att arbeta självständigt och i samarbeten med kollegorna.

Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder utbildningar både på svenska och engelska och du måste därför känna dig bekväm med att undervisa och kommunicera på båda språken.

I anställningen ingår tjänstgöring i bibliotekets informationsdisk. Kvälls- och helgtjänstgöring kan förekomma.

 

Krav

- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- God kommunikativ förmåga i tal och skrift på både svenska och engelska
- Erfarenhet av arbete på högskole-/universitetsbibliotek

 

Önskvärda kvalifikationer

- Erfarenhet av arbete med forskarstöd inom samhällsvetenskapliga ämnesområden
- Erfarenhet av granskning av forskningspublikationer i LUCRIS eller annat forskningsinformationssystem
- Erfarenhet av rapportuttag ur forskningsinformationssystem
- Vana att arbeta i Excel
- Erfarenhet av undervisning i referenshanteringssystem
- Erfarenhet av undervisning i systematiska litteratursökningar
- Erfarenhet av undervisning i informationshantering på campus och på distans
- Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver dina meriter och erfarenheter i förhållande till arbetsuppgifter och efterfrågade kvalifikationer i den utlysta tjänsten.  Till ansökan bifogas CV samt relevanta examensbevis.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång.

Intervjuerna beräknas äga rum i veckan 10. Välkommen med din ansökan!

Anställningsform Vikariat, till och med 2023-02-28.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie till Juridiska fakultetens bibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Jan 20
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Juridiska fakultetens bibliotek är ett av Nordens största juridiska bibliotek.

Biblioteket förser fakultetens forskare, lärare och studenter med ämnesanpassat biblioteksstöd, och tillhandahåller även service till Lunds universitet och till allmänheten.

För mer information om bibliotekets verksamhet se:

https://www.jur.lu.se/#!bibliotek

Juridiska fakultetens bibliotek söker en bibliotekarie, vikariat till 2023-02-28.

Arbetsuppgifter

Vi erbjuder vikariat på ett forskningsbibliotek där du tillsammans med kunniga och engagerade kollegor kommer att arbeta med såväl egna ansvarsområden som gemensamma arbetsuppgifter.

Anställningens huvudsakliga arbetsuppgifter finns inom verksamhetsområdet forskningsstöd och inbegriper att stödja fakultetens forskare med kunskap och vägledning i frågor som rör publicering, öppen vetenskap, forskningsspridning och informationssökning, vidare dialog och samverkan inom området med kollegor på biblioteken vid Lunds universitet, samt undervisning för fakultetens doktorander.

I arbetet ingår även att delta i bemanningen av informationsdisken, att vara kontaktbibliotekarie för ämnesområdena inom folkrätt, rättshistoria och komparativ rätt samt andra vid forskningsbibliotek förekommande arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- Att kunna kommunicera obehindrat på såväl det svenska som engelska språket är en förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna

Den person som anställs måste vara kvalitetsmedveten, relationsskapande, serviceinriktad, självgående och ha en välutvecklad samarbetsförmåga, samt ser utvecklingsmöjligheter och tar gärna egna initiativ till att förbättra verksamheten.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

- Erfarenhet av arbete med forskningsstöd och/eller att visa en god förståelse för verksamhetsområdet
- Erfarenhet av arbete i yttre tjänst, att vara servicemedveten och ha intresse för utåtriktat biblioteksstöd
- Erfarenhet av pedagogiskt arbete och/eller intresse för undervisning och handledning

Villkor 

Anställningen är ett vikariat till och med 2023-02-28, 100%, med start snarast eller efter överenskommelse. 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie till naturvetenskapliga biblioteket

Bibliotekarie
Läs mer Dec 21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Naturvetenskapliga biblioteket
Naturvetenskapliga fakulteten har en sammanhållen biblioteksverksamhet som riktar sig till alla fakultetens ämnesområden, inklusive stora delar av LTH inom fysik- och kemiområdet.

Bibliotekets främsta uppgift är att stödja utbildning och forskning genom att tillgängliggöra kvalitetsgranskad information. Biblioteket har också ett växande uppdrag gällande spridning, bevarande och effektiv hantering av information och forskningsdata. Andra viktiga verksamheter är undervisning och handledning i informationshantering till universitetets studenter och stöd till forskare vid olika steg i forskningsprocessen.

Tjänsten är placerad på ämnesbiblioteket för fysik vid fysiska institutionen, men du arbetar för forskare och studenter inom hela bibliotekets upptagningsområde.

Vi utlyser en tillsvidaretjänst på 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja forskande personal genom forskningsprocessen.

Du samarbetar med kollegor med liknande arbetsuppgifter inom naturvetenskapliga biblioteket och du ingår i Lunds universitet biblioteksgrupp för forskningsdata (DAU). Samarbetet omfattar även personal kopplad till fakultetens IT- och arkivstöd.

Du driver utvecklingen av naturvetenskapliga bibliotekets forskningsstöd med särskilt fokus på att stödja spridning och tillgängliggörande av universitetets forskningsresultat.

Du har god förståelse för forskningens publiceringslandskap och känner till FAIR-principerna. Du har erfarenhet av att arbeta med öppen vetenskap och drivs av en vilja att hjälpa forskare att tillgängliggöra sin forskning.

Du arbetar med universitetets CRIS-system LUCRIS, främst genom att kvalitetsgranska metadata kopplat till vetenskapliga publikationer och forskningsresultat.

En viktig aspekt av tjänsten är att omvärldsbevaka både internationellt och lokalt vid Lunds universitet och tid för kompetensutveckling kommer att rymmas inom tjänsten.

I tjänsten ingår även yttre tjänst med både lån- och informationsarbete samt annan service och support till studenter och forskare som besöker biblioteket och vi ser att du bidrar till bibliotekets utvecklingsarbete.

Verksamhetens behov men även vilka kompetenser du har kan påverka tjänstens utformning.

Kvalifikationer

Krav

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Meriterande

- Erfarenhet av arbete på forsknings- och högskolebibliotek och/eller visa en god förståelse för verksamhetsområdet.
- Erfarenhet av pedagogiskt arbete och/eller intresse för undervisning och handledning.
- Erfarenhet av arbete i yttre tjänst, serviceanda och fallenhet för utåtriktat stöd.
- Akademisk examen inom naturvetenskapligt ämne.

Vi lägger stor vikt i att du har intresse för att arbeta nära forskare och studenter och ser hur biblioteket kan bidra till god kvalitet i utbildning och forskning. Vi ser att du har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och lätt för att sätta dig in i nya områden. Du är drivande och bra på att lägga upp och planera ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Villkor

Tillsvidareanställning, heltid 100% med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Kontaktperson är bibliotekschef Kristina Holmin Verdozzi, kristina.holmin_verdozzi@science.lu.se

Instruktioner för ansökan

Din ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kansli N arbetar med service och stöd till fakultetens ledning. Vi har specialkompetens inom frågor som rör grund- och forskarutbildning, internationalisering, högskolepedagogik, ekonomi, it, personalfrågor, kommunikation, karriär och lika villkor. Vi är idag ett 20-tal personer som arbetar

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie 25% - Consensum gymnasium

Bibliotekarie
Läs mer Dec 22
Är du vår blivande bibliotekarie?
Nu har du chansen att bli En i vårt fantastiska team!
Consensum är ett Utbildningscentrum inom hälso- vård- och naturvetenskap i Lund.
Vi söker nu en bibliotekarie på deltid med chans till utökning.
Skolan är en liten mysig skola med ca 270 elever, vilka uppnår goda studieresultat. Lärarteamet är kompetent och utvecklingsinriktat.
Vi har vunnit "Bibliotek i världsklass" 2020 och siktar på fler utmärkelser. Vill du vara med på den resan? Välkommen med din ansökan.
www.consensum.se
Om dig:
Vi söker Dig som är nytänkande och utvecklingsinriktad. Du är en erfaren bibliotekarie som är engagerad för att dina elever ska lyckas i sin utbildning. Vi förutsätter att du är prestigelös och har en genuin vilja till att samverka mellan lärare, elever och övrig personal på skolan. Du ska visa stor närvaro i mötet med eleverna och tycka om att samarbeta i team.
Tillträde snarast. Är Du intresserad att arbeta i en dynamisk verksamhet med höga krav på kvalitet och trevliga kollegor? Är Du kreativ, flexibel och brinner för det Du gör, då är kanske Du den vi söker?
Du ingår i ett lärarteam och samarbete är en naturlig del av ditt arbete. Consensum är en arbetsplats med kontinuerlig pedagogisk utveckling. Trivseln är hög hos såväl elever som medarbetare.
Obs! Kort ansökningstid. Anställning kan komma ifråga innan ansökningstiden löpt ut.

Ansök nu

2 bibliotekarier, visstidsanställning 4 månader

Bibliotekarie
Läs mer Dec 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Anställningen är knuten till Avdelningen för Förvärv som består av 13 medarbetare.

Arbetsuppgifter

Du kommer att ingå i Avdelningen för Förvärv som ansvarar för att ta emot, bedöma och fördela de lagstadgade pliktleveranserna av svenskt tryck samt effektuerar beställningar av vardagstryck och dagstidningar. Avdelningen ansvarar också för inköp av och hanterar gåvor av modernt tryck.

Du kommer att arbeta inom område Vardagstryck, din arbetsplats kommer att vara UB:s depå på Traktorvägen där samlingarna med vardagstryck finns. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att ordna vardagstryck, framförallt tryck från olika företag. Även sortering av andra former av vardagstryck kan förekomma. Framförallt rör det sig om att ordna sviter med företagstryck från åren 1996-2001, från 2002-2008 samt från 2009-2014. Arbetet kan också komma att omfatta uppordning av skolkataloger 2014-2015 och framåt, kyrkoblad samt årsredovisningar.

Arbetet är periodvis fysiskt krävande vid lyft och flytt av tungt material.

 

Kvalifikationer

 

Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Du har dokumenterad erfarenhet av arbete med modernt tryckt material. Du har erfarenhet av arbete på universitetsbibliotek. Vidare har du goda kunskaper om det svenska samhället och det svenska medielandskapet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Du har mycket god samarbetsförmåga och medverkar till ett öppet och generöst arbetsklimat. Du är självgående, stabil, strukturerad, kvalitetsmedveten, analytisk och serviceinriktad.

 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie, Visstidsanställning

Bibliotekarie
Läs mer Nov 10
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.Avdelningen för Publik verksamhet på UB ansvarar för informationsservice, forsknings- och studiemiljö samt hanterar lån.

Avdelningen har två verksamhetsområden för dessa ändamål, Användarservice samt Cirkulation.

Anställningen är förlagd till verksamhetsområdet Cirkulation, som ansvarar för cirkulationen av UB:s material i magasin, depåer och Öppen samling.

 

Arbetsuppgifter

Dina främsta arbetsuppgifter är den dagliga hanteringen av beställningar på UB:s material. Detta inbegriper framplock i magasin och RFID-märkning av framplockat material. Återlämnat material sorteras och sätts upp i hyllorna. Nytt svenskt tryck, som UB i sin roll som pliktbibliotek har ansvar för, ska också sorteras och placeras i magasinen. På UB är magasinslokalerna till viss del gamla och det kan förekomma att materialet är dammigt. På Arkivcentrum Syd har UB depåer och Cirkulation kör dagligen dit och plockar fram och ställer tillbaka material, detta innebär att man måste ha ett B-körkort.

 

Cirkulation hanterar de fjärrlånebeställningar som görs på UB:s material. I arbetsuppgifterna ingår att hjälpa till med framplock av dessa beställningar och att hantera dem i vårt fjärrlånesystem BasILL.

 

Visst arbete med registervård i vår lokala katalog LUBcat och Libris XL kan förekomma.

 

I tjänsten ingår även pass då man bemannar bibliotekets fysiska och/eller virtuella informationstjänst. I den servicen ingår informationssökning i bibliotekets kataloger, registrering av in- och utlån, teknisk support med utskrifter,

kopiering och nätverk, samt användarsupport via telefon, chatt och mejl.

 

Vi söker dig som har:

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning
- Goda kunskaper i både svenska och engelska i tal och skrift.
- B-körkort

 

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av och kunskap om funktioner som finns på forskningsbibliotek
- tidigare erfarenhet av arbete med lån, fjärrlån och informationsservice
- kunskaper i andra språk än svenska och engelska
- erfarenhet av bibliotekssystemen LUBcat, BasILL och Libris XL

 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är noggrann, självständig, flexibel och har god kommunikativ förmåga.

 

Eftersom arbetet vid Cirkulation innebär mycket fysisk hantering av böcker bör du ha en god fysik och rörlighet.

På vår depå kräver kompakthyllorna att man klarar att klättra i stegar och inte är höjdrädd.

Du har ett serviceinriktat och flexibelt förhållningssätt samt förmåga att anpassa ditt arbete till verksamhetens behov.

Det är viktigt att du har lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och kunna arbeta effektivt och prestigelöst.

Du behöver vara van vid och uppskatta en kombination av både självständigt arbete och att arbeta i grupp.

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Tjänsten är en visstidsanställning som varar till början av april 2022. 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Redaktör med erfarenhet av skola och digitala tjänster

Bibliotekarie
Läs mer Dec 9
Vi söker en ny medarbetare till redaktionen på BTJ! Har du god litteraturkännedom, goda språkkunskaper och tycker det är viktigt med bibliotek? Nu har du chansen till en utvecklande roll som redaktör hos ett företag i förändring.

Vi erbjuder rätt person möjligheten att bli en del av BTJ:s utveckling för framtiden. På BTJ har vi fokus på leveranssäkerhet och ser alltid till kundens bästa, baserat på försäljning av vad kunden vill ha.

Vi tror på dig som har en lösningsorienterad attityd och vill bidra till att skapa smarta vägar till nya upplevelser av media. Du får gärna komma från skolans värld, eller en annan bransch med nya perspektiv till oss på BTJ! Det gillar vi! På redaktionen får du smarta, passionerade kollegor som jobbar med våra tjänster för biblioteken, där litteratur, kultur och utbildning står i fokus.

Om BTJ
BTJ är en helhetsleverantör av informationstjänster och medieprodukter. Genom att göra kunskap och media tillgängligt för fler arbetar vi för ett inkluderande samhälle. Vi tror på mångfald, att vår värld blir bättre av litteratur, kultur, lärande och att bibliotekens roll idag är viktigare än någonsin.

Genom att berika och leverera media och digitala tjänster byggt på vår metadata förenklar och sparar BTJ resurser åt bibliotek, skolbibliotek, företag, skolor, universitet, högskolor och övriga organisationer och verksamheter med behov av effektiv informationsförsörjning. BTJ är ett privatägt företag med cirka 60 medarbetare som omsätter omkring 100 MSEK. Vårt kontor ligger i Lund.

Dina arbetsuppgifter
På avdelningen metadatadataproduktion arbetar vi med att skapa information om kommande utgivning av medier; tryckta böcker på svenska och andra språk, filmer, tv-spel, musik-cd m.m. På Redaktionella tjänster är vår produktionsledare ansvarig för att leda och fördela det dagliga arbetet. Som redaktör med särskild inriktning på skolbibliotek kommer du att arbeta med att göra kvalitetsurval av medier åt bibliotek samtidigt som du är delaktig i utvecklingen av våra andra tjänster för att skapa ett mervärde för våra kunder

Du kommer att ingå i ett team bestående av kollegor som arbetar med bl a medieurval, mångspråkslitteratur och BTJ:s olika urvalstjänster, samt FörlagsDigiDagarna, BTJ Förlag och utbildningstjänster. Vi levererar nästan 400 oberoende recensioner var 14:e dag till Sveriges bibliotek så att de får inblick i aktuell litteratur. Så du behöver vara van vid skarpa deadlines och ha kunden i fokus! Har du erfarenhet från kundrelationer är det en fördel!

 

Du kommer bl a att arbeta med:

- Redaktionellt arbete – redigering av texter och korrekturläsning

Urvalsarbete – för folkbibliotek och skolbibliotek Utvecklingsarbete – fokus på våra nya tjänster Kund-, förlags- och leverantörskontakter Nära samarbete med BTJ:s produktägare och marknadsavdelningen

Vem är du?
Du är van vid att arbeta med kunder, är flexibel och tänker affärsmässigt i första hand. Du delar gärna din kunskap med dina kollegor, är lösningsorienterad och utåtriktad och tycker våra värderingar professionell ,personlig och passionerad speglar ditt sätt att förhålla dig till kunder, kollegor och samarbetspartners.

Självklart behärskar du svenska perfekt i tal och skrift och vi ser gärna att du kan fler språk. Du har ett stort intresse för litteratur/film/kultur och är nyfiken på nya trender inom mediasektorn. Har du erfarenhet av professionellt skrivande är det en stor fördel. Du trivs som bäst när du har mycket att göra. Du kan hålla deadlines.

Vad vi gärna ser att du har på+ din meritlista:

Relevant utbildning på högskolenivå Mycket god språkkänsla och förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska, och gärna ytterligare något språk Digital nyfikenhet och kompetens Förståelse för skolans värld Erfarenhet kring barn- och ungdomslitteratur Affärsmässig erfarenhet från privat företag eller annan liknandeverksamhet Erfarenhet av arbete med kommunikation i sociala medier och nyhetsbrev

 

Vi erbjuder
Eftersom vi befinner oss i en ständig utveckling där vi fortsätter bygga på våra unika styrkor och vår rika historia, rör vi oss hela tiden framåt och adderar nytt. På BTJ har rätt person stora möjligheter att vara med och påverka utveckling och riktning avseende arbetssätt, processer och innovativa lösningar. Avtalsmässigt erbjuds konkurrenskraftiga anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Företaget är placerat i trivsamma lokaler på Ideon i Lund.

Allmän information
Vi söker i denna rekrytering en tillsvidareanställd på heltid med placering på vårt kontor i Lund. Arbetstider enligt kontorstid. Provanställning kan komma att tillämpas.

Tillträde är önskvärt i februari 2022 eller så fort som möjligt. Urval kommer att ske löpande så vi ser gärna att du skickar in din ansökan omgående dock senast den 20 december 2021 via vårt rekryteringssystem.

För frågor om tjänsten var vänlig och kontakta rekryterande chef Annika Ahlgren på telefon 046-180 160 eller mail annika.ahlgren@btj.se eller HR-ansvarig Sofie Ahlblom på telefon 046-180 108 eller mail sofie.ahlblom@btj.se.

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Dec 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för Publik verksamhet på UB ansvarar för informationsservice, forsknings- och studiemiljö samt hanterar lån.

Avdelningen har två verksamhetsområden för dessa ändamål, Användarservice samt Cirkulation. Anställningen är förlagd till verksamhetsområdet Användarservice, med delvis placering på Internationella Miljöinstitutets bibliotek. Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) tillhör Lunds universitet och bedriver sedan 1995 undervisning och forskning i ämnet industriell miljöekonomi. Institutet bedriver ett stort antal externa forsknings- och utvecklingsprojekt och två internationella masterutbildningar.

Arbetsuppgifter

Arbetet är förlagt på två bibliotek - Universitetsbiblioteket samt Internationella Miljöinstitutets bibliotek.

På UB består dina främsta arbetsuppgifter i att ge service till bibliotekets användare via bibliotekets informationstjänst, som består av en virtuell och en fysisk informationspunkt. I servicen ingår informationssökning i bibliotekets kataloger, registrering av in- och utlån, teknisk support med utskrifter, kopiering och nätverk samt användarsupport via telefon, chatt och mejl. Användarservice ansvarar för den publika miljön på Universitetsbiblioteket och i det ingår bl.a. möblering, skyltar och informationsmaterial till användarna.

På IIIEE arbetar du med att ge stöd och service till IIIEE:s anställda och studenter genom att bemanna biblioteket under dess öppettider (mån-tor 13-15), svara på referensfrågor, ge vägledning via personlig kontakt och mejl, hantera lån, fjärrlån, framplockning av beställda böcker, bokuppsättning, undervisa med kursmoment inom informationssökning och referenshantering samt granska studentuppsatser i LUP Student Papers.

 

 

Kvalifikationer

Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning, samt dokumenterad erfarenhet av tidigare arbete på forsknings- eller högskolebibliotek. Då en stor del av bibliotekens användare är internationella är mycket goda kunskaper i både engelska och svenska i tal och skrift ett krav.

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av att ge biblioteksservice i informationsdisk till användare.
- Erfarenhet av lånehantering, inklusive fjärrlån.
- Erfarenhet av undervisning i informationssökning och referenshantering.
- Erfarenhet av att jobba med LU:s bibliotekssystem LUBcat (Koha) och fjärrlånesystem BasILL.
- Erfarenhet av att jobba med biblioteksguider i någon lärplattform t.ex. Canvas.

Vi söker dig som är serviceinriktad, självgående, initiativrik och engagerad. Du trivs som allra bäst när du får ge personlig service till bibliotekets användare, oavsett om det är via fysiskt möte i en informationsdisk, eller via telefon, chatt eller mejl. Du känner dig bekväm i en internationell, mångkulturell miljö och med att undervisa på engelska. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp och medverkar till ett öppet och generöst arbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Provanställning kan komma att tillämpas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie till Juridiska fakultetens bibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Nov 24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Juridiska fakultetens bibliotek är ett av Nordens största juridiska bibliotek.

Biblioteket förser fakultetens forskare, lärare och studenter med ämnesanpassat stöd, och tillhandahåller även service till Lunds universitet och till allmänheten. För mer information om bibliotekets verksamhet se:

https://www.jur.lu.se/#!bibliotek

Arbetsuppgifter

Bibliotekarierna vid Juridiska fakultetens bibliotek har såväl egna ansvarsområden som gemensamma arbetsuppgifter. Inom det egna ansvarsområdet finns det stora möjligheter att utveckla arbetet och det stöd som ges till användarna.

Arbetsuppgifterna inom denna anställning innebär att vara kontaktbibliotekarie för ämnesområdena inom Allmän förmögenhetsrätt, ge stöd till studenter med funktionsvariation samt att hantera bibliotekets tidskrifter och fakturor. I arbetet ingår även att bemanna informationsdisken samt andra vid ett mindre forskningsbibliotek förekommande arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- Erfarenhet av arbete i yttre tjänst
- Kommunicera obehindrat på såväl det svenska som engelska språket är en förutsättning för att klara av arbetsuppgifterna

Den person som anställs måste vara kvalitetsmedveten, relationsskapande, serviceinriktad och självgående samt ha en välutvecklad samarbetsförmåga. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Meriterande

- Erfarenhet av att hantera och förmedla rättsvetenskapligt material
- Erfarenhet av att ge stöd till studenter med funktionsvariation
- Erfarenhet av yttre tjänst på ett forskningsbibliotek
- Erfarenhet av förvärv
- Akademiska studier med juridisk inriktning

Villkor 

Anställningen är tillsvidare, 100%, med start snarast eller efter överenskommelse.  

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Nov 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.Ekonomihögskolans bibliotek har sju anställda som tillsammans arbetar för att forskare och studenter vid Ekonomihögskolan ska ha tillgång till goda bibliotekstjänster.

Vi samarbetar dessutom med alla bibliotek inom Lunds universitet, vilket ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyten och gemensam kompetensutveckling. Vi finns sedan 2020 i nyinredda fräscha lokaler på Ideon-området i Lund.

 

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och utveckla Ekonomihögskolans bibliotek i dialog med våra studenter och forskare. Du kommer framförallt att arbeta med att utveckla vår webb och digitala lärandemiljö samt med vårt forskarstöd. I arbetsuppgifterna ingår att, tillsammans med dina kollegor, planera och genomföra olika typer av användarundersökningar, till exempel i form av UX. Du kommer också vara med i arbetet att skapa innehåll för våra digitala kanaler (webb och lärplattform). Arbetet med forskarstöd innebär bland annat att tillsammans med kollegor arbeta uppsökande mot forskare och doktorander och ge stöd i exempelvis litteratursökning och publiceringsfrågor, samt att arbeta med och validera publikationer i universitetets forskningsportal LUCRIS.

Du kommer att ha pass i bibliotekets lånedisk. Dessutom kan övriga biblioteksrelaterade arbetsuppgifter ingå.

Kvalifikationer

Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Magister- eller masterexamen är meriterande. Ekonomihögskolan har många internationella studenter, doktorander och forskare och det är ett krav på goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Du har ett stort intresse för att arbeta nära forskare, lärare och studenter och ser hur biblioteket kan bidra till god kvalitet i utbildning och forskning. Du är också intresserad av digitala verktyg och de möjligheter dessa kan innebära för bibliotekets digitala lärandemiljö. Vi ser gärna att du har erfarenhet av utvecklingsarbete. Har du erfarenhet av pedagogiskt arbete är det också meriterande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi tror att du är en utvecklingsorienterad och kreativ person som uppskattar och har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med dina kollegor och bibliotekets användare. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och har lätt för att sätta dig in i nya områden. Det är också viktigt att du är självgående och bra på att lägga upp och planera ditt arbete.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Metadataspecialist med inriktning på katalogisering

Bibliotekarie
Läs mer Okt 15
Katalogisatör som vill vara med och utveckla BTJ

På BTJ får du katalogisera i såväl databaserna Libris som BURK till Sveriges bibliotek.

Arbetsuppgifterna innefattar katalogisering och du kommer även att ha en roll i det bibliografiska utvecklingsarbetet.

Arbetsuppgifter och erfarenhet
I samarbete med folkbiblioteken i Sverige har vi på BTJ samlat på oss en unik kompetens och smarta tjänster för att bygga upp, underhålla och utveckla bibliotekens lokala kataloger. På avdelningen för metadataproduktion arbetar vi med att skapa information om kommande utgivning av medier; tryckta böcker på svenska och andra språk, filmer, tv-spel, musik-cd m.m. Ett kontinuerligt utvecklingsarbete pågår inom metadataområdet med anledning av Bibliografisk service förflyttning till den nationella katalogen Libris.

Vi söker dig som har erfarenhet av och brinner för katalogisering och samtidigt har ett stort intresse för bibliografiska frågor och metadata. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta med olika bibliografiska format, att du har erfarenhet av Libris XL, Dewey och SAB eftersom du kommer ägna större delen av arbetstiden åt katalogisering. Du kommer också arbeta med vår tjänst ArtikelSök och indexera artiklar från olika tidskrifter.

Hälften av våra uppdrag rör andra språk än svenska så som persiska, arabiska, kinesiska, ryska och många andra. Vi söker därför dig med ett stort språkintresse och som gärna kan eller har erfarenhet av att katalogisera andra språk än svenska och engelska.

Vem är du?
Du behöver ha ett brinnande intresse för katalogisering och känna stort intresse för metadata och bibliografisk information. Du behöver vara nyfiken på olika språk och kunna fler än två. Att du har kundfokus och kan ta dialogen med kunder samt vara intresserad av vad som händer på biblioteksmarknaden tror vi är en del av din natur.

I rollen krävs att du är en ytterst kompetent katalogisatör och samtidigt är flexibel, innovativ och proaktivt med ett fokus på lösningar. På BTJ är det självklart att dela kunskap med sina kollegor, och att våra värderingar; professionell, personlig och passionerad beskriver ditt sätt att arbeta.

Övriga krav och önskemål:
Relevant biblioteksutbildning på högskolenivå Katalogiseringserfarenhet på flera språk – förutom skolspråk Kunskaper inom bibliografiska format och system Erfarenhet av katalogisering i Libris XL Kunskap och erfarenhet inom bibliotekssystem Betydande kunskaper inom klassifikationssystemen Dewey och SAB

Om BTJ
BTJ är en helhetsleverantör av informationstjänster och medieprodukter. Tillsammans vill vi skapa smarta vägar till nya upplevelser via media. Vi tycker Sveriges bibliotek förtjänar en samlad nationell katalog av hög kvalitet. Uppdaterad, med försörjning av poster på mångspråk och med fritt tillgänglig metadata som grund för att skapa nya digitala bibliotekstjänster. Genom att göra kunskap och media tillgängligt för fler arbetar vi för ett inkluderande samhälle. Vi tror på mångfald, att vår värld blir bättre av litteratur, kultur, lärande och att bibliotekens roll idag är viktigare än någonsin.

Genom att berika och leverera media och digitala tjänster byggt på vår metadata förenklar och sparar BTJ resurser åt bibliotek, företag, skolor, universitet, högskolor och övriga organisationer och verksamheter med behov av effektiv informationsförsörjning. BTJ är ett privatägt företag med cirka 60 medarbetare som omsätter omkring 100 MSEK. Vårt kontor ligger i Lund.

Vi erbjuder
Eftersom vi befinner oss i en ständig utveckling där vi fortsätter bygga på våra unika styrkor och vår rika historia, rör vi oss hela tiden framåt och adderar nytt. På BTJ har rätt person stora möjligheter att vara med och påverka riktning avseende arbetssätt, processer och innovativa lösningar. Avtalsmässigt erbjuds konkurrenskraftiga anställningsvillkor enligt kollektivavtal. Företaget är placerat i trivsamma lokaler på Ideon.

Allmän information
Vi söker i denna rekrytering en tillsvidareanställd på heltid med placering på vårt kontor i Lund. Arbetstider enligt kontorstid. Provanställning kan komma att tillämpas.

Tillträde är önskvärt till den 10 januari 2022 eller så snart som möjligt. Urval kommer att ske löpande så vi ser gärna att du skickar in din ansökan omgående dock senast den 2 december 2021 via vårt rekryteringssystem.

För frågor om tjänsten var vänlig och kontakta rekryterande chef Annika Ahlgren på telefon 046-180 160 eller email annika.ahlgren@btj.se eller HR-ansvarig Sofie Ahlblom på telefon 046-180 108 eller email sofie.ahlblom@btj.se

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Undervisande bibliotekarie till LTH:s bibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Okt 20
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.Anställningen som bibliotekarie är placerad vid LTH:s bibliotek.

Biblioteket är en del av LTH:s kansli med expertis i frågor som rör utbildning, bibliotek, ekonomi, infrastruktur, kommunikation, ledningsstöd och personal. Vid LTH:s kansli arbetar ca 150 personer, varav ett tiotal bibliotekarier.

LTH:s bibliotek ger användarnära service till fakultetens studenter, lärare och forskare samt allmänhet. LTH:s bibliotek är indelat i flera funktionsgrupper och omfattar flera biblioteksenheter; Biblioteket för arkitektur & design, E-husets bibliotek, Studiecentrums bibliotek, V-husets bibliotek och Matematiska biblioteket. LTH:s bibliotek samverkar aktivt inom biblioteksnätverket vid Lunds universitet och deltar i olika grupper för att utveckla bibliotekens service och tjänster.

Är du bibliotekarie och gillar att undervisa? Då kan du vara vår nya kollega!

Arbetsuppgifter
I arbetsuppgifterna ingår bland annat att du:

- kommer att samordna arbetet i bibliotekets undervisningsgrupp och tillsammans med kollegor ansvara för den undervisning vi ger studenterna på LTH:s utbildningar. Som bibliotekarie med inriktning mot undervisning medverkar du i den pedagogiska processen i samarbete med kursansvariga lärare.
- tar ett stort ansvar i bibliotekets arbete med att utveckla undervisningsmetoderna och det nätbaserade lärandet samt öka antalet undervisningstillfällen.
- planerar och driver ett projekt kring akademiskt skrivande för studenterna i samarbete mellan bibliotekarier och språkpedagoger.
- kommer att ha kontakt med andra avdelningar och verksamhetsområden inom LTH samt med biblioteksnätverket vid Lunds universitet.
- kommer delta i arbetet med att marknadsföra bibliotekets tjänster. Målet är att öka användningen av våra digitala resurser, förnya och öka bibliotekets undervisning samt forskarstöd.

I anställningen ingår även allmänna bibliotekariearbetsuppgifter, inklusive tjänstgöring i informations- och lånedisk.

Krav
Vi söker dig som har:

- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- Arbetslivserfarenhet från bibliotek inom skola och utbildning; skol-, högskole- eller universitetsbibliotek
- Erfarenhet av undervisning och ett pedagogiskt förhållningssätt
- Erfarenhet av att planera och utveckla undervisning i medie- och informationskompetens, gärna tillsammans med pedagoger och lärare
- Erfarenhet av nätbaserad undervisning och digitala verktyg
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga samtidigt som du har god förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och genomdriva projekt. Vidare är du nyfiken och intresserad av ny teknik och de möjligheter som finns inom yrket. Du har också intresse för förändringsarbete och förnyelse i biblioteksvärlden. Hänsyn kommer också att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom LTH:s bibliotek samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Tillsvidareanställning, omfattning 100%. Provanställning kan komma tillämpas.
Tillträde från och med 2022-01-01 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan
Din ansökan skickas in via vårt rekryteringssystem där du kommer ombes att svara på urvalsfrågor, fylla i uppgifter som rör din meritförteckning samt skriva ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie med inriktning på forskningsstöd

Bibliotekarie
Läs mer Okt 7
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

De Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har en sammanhållen biblioteksorganisation, HT-biblioteken. HT-biblioteken utgörs av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. Dessa är belägna nära varandra och fungerar som en verksamhet.Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. HT-biblioteken har ett nära samarbete med de övriga biblioteken vid Lunds universitet.Arbetsuppgifter
I tjänsten ligger fokus på arbete, främst granskning av poster, i LUCRIS (universitetets CRIS-system) samt att i övrigt stötta upp forsknings­stödsgruppen på HT-biblioteken.

Du kommer även att få arbeta med något av verksamhetsområdena fjärrlån, katalogisering eller webben. Vidare ingår yttre tjänst med både lånehantering och informationsarbete samt andra generella arbetsuppgifter som förekommer på forskningsbibliotek. Verksamhetens behov men även vilka kompetenser du har kan påverka tjänstens utformning.

Arbetet är en kombination av självständigt arbete och att arbeta i grupp. Du kommer att ha flera arbetsuppgifter parallellt och det är därför viktigt att du trivs med detta och kan prioritera mellan arbetsuppgifterna.


Kvalifikationer

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande akademisk bibliotekarie­utbildning.
- Mycket god svenska i tal och skrift.
- God engelska i tal och skrift.Meriterande

- Erfarenheter av att arbeta på forskningsbibliotek.
- Erfarenhet av att arbeta med forskningsstöd och/eller visa en förståelse för verksamhetsområdet.
- Erfarenhet av att arbeta med olika former av mediahantering eller webbhantering men även erfarenhet av andra arbetsuppgifter som förekommer på HT-biblioteken.
- Språkkunskaper som bedöms fylla ett behov på HT-biblioteken.
- God kännedom om humaniora och teologi.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet med forskningsstöd och övrig verksamhet vid HT-biblioteken.

Helg- och kvälls­tjänst­göring kan förekomma.


Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de meriterande punkterna samt hur du förhåller dig till arbetsuppgifterna. Ansökan ska även innehålla ett CV samt relevant dokumentation.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie med inriktning på mediehantering, två tjänster

Bibliotekarie
Läs mer Okt 7
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

De Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har en sammanhållen biblioteksorganisation, HT-biblioteken. HT-biblioteken utgörs av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. Dessa är belägna nära varandra och fungerar som en verksamhet.Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. HT-biblioteken har ett nära samarbete med de övriga biblioteken vid Lunds universitet.Arbetsuppgifter
I tjänsterna ligger fokus på arbete med HT-bibliotekens mediehantering såsom fjärrlån, katalogisering och/eller förvärv.

Eventuellt kan även arbete med webben ingå i tjänsterna. Vidare ingår yttre tjänst med både lånehantering och informationsarbete samt andra generella arbetsuppgifter som förekommer på forskningsbibliotek. Verksamhetens behov men även vilka kompetenser du har kan påverka tjänstens utformning.

Arbetet är en kombination av självständigt arbete och att arbeta i grupp. Du kommer att ha flera arbetsuppgifter parallellt och det är därför viktigt att du trivs med detta och kan prioritera mellan arbetsuppgifterna.

 

Kvalifikationer

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller vad som arbets­givaren bedömer är en motsvarande akademisk bibliotekarie­utbildning.
- Mycket god svenska i tal och skrift.
- God engelska i tal och skrift.

 

Meriterande

- Erfarenheter av att arbeta på forskningsbibliotek.
- Erfarenhet av att arbeta med olika former av mediehantering eller webbhantering men även erfarenhet av andra arbetsuppgifter som förekommer på HT-biblioteken.
- Språkkunskaper som bedöms fylla ett behov på HT-biblioteken.
- God kännedom om humaniora och teologi.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka verksamheten vid HT-biblioteken.

Helg- och kvälls­tjänst­göring kan förekomma.

 

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de meriterande punkterna samt förhåller dig till arbetsuppgifterna. Ansökan ska även innehålla ett CV samt relevant dokumentation.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie med inriktning mot vetenskaplig kommunikation

Bibliotekarie
Läs mer Sep 28
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.Anställningen är knuten till Avdelningen för vetenskaplig kommunikation, en av UB:s åtta avdelningar.

Avdelningen förvaltar system och utvecklar tjänster kopplade till öppen vetenskap, samt stöttar fakulteter, förvaltning och ledning i dessa frågor. Avdelningen har nio medarbetare.

Arbetsuppgifter
 

I UB:s uppdrag ingår att stödja universitetet med expertis i frågor som rör öppen vetenskap, bibliometri och forskningsdata. Avdelningen arbetar nära universitetsledning, förvaltning och fakulteter i dessa frågor.

 

I arbetsuppgifterna ingår att delta i universitets arbete mot ett öppet vetenskapssystem. Att vara delaktig i universitetets verksamhetsutveckling, ge stöd till ledning i strategiska frågor rörande öppen vetenskap, att leda kompetenshöjande insatser och följa omvärldsbevakning. En viktig del i arbetet kommer att röra förankring av öppen vetenskap som praktisk policy inom Lunds universitet genom att arrangera seminarier, implementera policybeslut, kommunicera nyheter och ge praktiskt stöd.

 

Arbetet innebär vidare:

- Att kommunicera nyheter och undervisa personal vid Lunds universitet i öppen vetenskaps-relaterade frågor.


- Att arbeta brett med dessa frågor på avdelningen för vetenskaplig kommunikation, och att på olika sätt bidra till ökad medvetenhet kring öppen vetenskap vid lärosätet.
- Att aktivt arbeta med universitetets forskningsinformationssystem.

 

Kvalifikationer
 

- Den sökande ska ha relevant akademisk examen, till exempel inom biblioteks- och informationsvetenskap.


- Tjänsten kräver att du har yrkesmässig erfarenhet inom området vetenskaplig kommunikation från universitets- eller högskolesektorn.


- Du ska ha goda kunskaper om vetenskaplig kommunikation, öppen vetenskap, forskningsdatahantering och det svenska forskningssystemet.


- Du uttrycker dig väl i tal och skrift på svenska och engelska.


- Du ska vara initiativtagande, självständig, men med god samarbetsförmåga.


- Arbetet innebär kontaktytor med många olika delar av universitetet, den sökande bör ha förmåga till nätverksskapande och vara skicklig på att hitta olika samarbetsformer.


- Den sökande bör ha erfarenhet av att undervisa forskare inom öppen vetenskap och frågor som rör vetenskaplig publicering.

 

Instruktioner för ansökan 
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller eftersökta kvalifikationer, ett CV samt examensbevis. Du kommer även få svara på ett antal urvalsfrågor. 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie, Avdelningen för Publik verksamhet

Bibliotekarie
Läs mer Okt 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.Avdelningen för Publik verksamhet på UB ansvarar för informationsservice, forsknings- och studiemiljö samt hanterar lån.

Avdelningen har två verksamhetsområden för dessa ändamål, Användarservice samt Cirkulation.

Anställningen är förlagd till verksamhetsområdet Användarservice, men arbetsuppgifter inom Cirkulation kommer att ingå.

 

 

Arbetsuppgifter

Din främsta arbetsuppgift är bemanning i bibliotekets informationstjänster. I första hand i den fysiska informationsdisken, men ev. även i den digitala informationstjänsten där chat, mejl och telefon besvaras.

I den servicen ingår bl.a. informationssökning i bibliotekets kataloger, registrering av in- och utlån, teknisk support med utskrifter, kopiering och nätverk,

 

Arbetsuppgifterna vid Cirkulation innebär att täcka upp i den dagliga hanteringen av beställningar på UB:s material. Detta inbegriper framplock i magasin och RFID-märkning av framplockat material. Återlämnat material sorteras och sätts upp i hyllorna. På UB är magasinlokalerna till viss del gamla och det kan förekomma att materialet är dammigt. På Arkivcentrum Syd har UB depåer och Cirkulation kör dagligen dit och plockar fram och ställer tillbaka material. Vid behov kan det ingå att man följer med till depån och hjälper till med hanteringen av beställt material.

 

 

Vi söker dig som har:

-  examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning
-  goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

 

 

Det är meriterande om du har:

- erfarenhet av och kunskap om funktioner och arbetsuppgifter som finns på forskningsbibliotek
- tidigare erfarenhet av service i informationsdisk och att hjälpa till med informationssökning
- erfarenhet av lånehantering i bibliotekssystemet LUBcat (Koha)

 

Personliga egenskaper

Vi söker dig som är självgående, noggrann och strukturerad. Du har god kommunikativ och samarbetsförmåga.

Du har ett serviceinriktat och flexibelt förhållningssätt samt förmåga att anpassa ditt arbete till verksamhetens behov.

Det är viktigt att du har lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och kunna arbeta effektivt och prestigelöst.

Du behöver vara van vid och uppskatta en kombination av både självständigt arbete och att arbeta i grupp.

 

Eftersom arbetet vid Cirkulation innebär mycket fysisk hantering av böcker bör du ha en god fysik och rörlighet.

På vår depå kräver kompakthyllorna att man klarar att klättra i stegar och inte är höjdrädd.

 

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.


Tjänsten är en visstidsanställning som varar till och med 31 mars 2022. 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie Vikariat

Bibliotekarie
Läs mer Sep 28
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.Universitetsbiblioteket är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material.

Biblioteket är också studiecentrum med ca 500 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda. Anställningen är knuten till Avdelningen för Förvärv som består av 14 medarbetare.

 

Arbetsuppgifter

 

Du kommer att ingå i Avdelningen för Förvärv som ansvarar för att ta emot, bedöma och fördela de lagstadgade pliktleveranserna av svenskt tryck samt effektuerar beställningar av vardagstryck och dagstidningar. Förvärv ansvarar också för inköp av och hanterar gåvor av modernt tryck.

Detta är dina arbetsuppgifter:

Registrera och packa upp försändelserna med inkommande pliktleveranser Returnera leveransförteckningar Bedöma och fördela olika materialkategorier till berörda enheter (böcker, tidskrifter, årsböcker, dagstidningar, kartor och sk vardagstryck som t ex affischer, årsredovisningar, skolkataloger, telefonkataloger, reklam, föreningstryck, programblad och tidtabeller) Kontrollera monografier, hantera nya titlar och dubbletter Registrera bestånd av periodika, hantera nya och avslutade periodiska titlar Ha kontakt med leverantörerna, reklamera och efterfråga tryck som inte har levererats.Arbetet är periodvis fysiskt krävande vid lyft och flytt av tungt material.

B-körkort erfordras.

 

Kvalifikationer

 

Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Du har gedigen och dokumenterad erfarenhet av arbete med modernt tryckt material. Erfarenhet av arbete på universitetsbibliotek är meriterande. Vidare har du goda kunskaper om det svenska samhället och det svenska medielandskapet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är kommunikativ, har lätt för att samarbeta och medverkar till ett öppet och generöst arbetsklimat samtidigt som du är självgående. Du är strukturerad, analytisk och effektiv i ditt arbetssätt, samt utvecklings- och lösningsorienterad. Du är kvalitetsmedveten, har idéer, tar initiativ och uppnår resultat. Du ser möjligheterna i en föränderlig verksamhet och kan anpassa dig efter rådande situation. Som person är du stabil, serviceinriktad och har god förmåga att bemöta människor i olika situationer.


Tjänsten är ett föräldravikariat på cirka 4 månader.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie med inriktning undervisning vid Bibliotek och IKT

Bibliotekarie
Läs mer Sep 28
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.Enheten

Medicinska fakultetens Bibliotek och IKT-enhet, avdelningen för stöd till forskning, utbildning och lärande, söker en bibliotekarie med inriktning undervisning.

Verksamheten är lokaliserad både i Lun och Malmö, men du kommer vara placerad i Lund.
Inom enheten värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.
Anställningen är tillsvidare på heltid med tillträde snarast eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.
Vi söker en ambitiös, kontaktskapande och pedagogiskt erfaren bibliotekarie, som vill bidra till att utveckla vårt stöd till studenter och lärare.
Bibliotek och IKT-enheten strävar efter att erbjuda ett tillgängligt och relevant verksamhetsstöd, och vi ställer därför höga krav på samförstånd och lyhördhet i kommunikationen med våra användare.

Arbetsuppgifter

- Du kommer att ge kursintegrerat stöd till studenter på grund- och avancerad nivå. Vårt studentstöd består av olika undervisningsformer, exempelvis föreläsningar, seminarium, workshop, handledning eller som digitalt stöd i fakultetens lärplattformar. Vi arbetar ämnesintegrerat i den aktuella kursens kontext och i anslutning till specifika uppgifter som studenterna ska arbeta med.
- Du kommer att undervisa, ge studenthandledning och utveckla lärandestöd i samarbete med kursens lärare. Vi välkomnar även att du deltar i att utveckla nya undervisningsmoment i samarbete med utbildningen.
- Du kommer att arbeta utåtriktat och kontaktskapande med att utveckla tjänster inom verksamhetsområdet lärandestöd.
- Du kommer arbeta i bibliotekets informationstjänst. Du kommer dessutom att jobba med uppdrag för stöd till lärande enligt Biblioteks och IKT:s tjänstekatalog https://tjanstekatalog.web.med.lu.se/.

Kvalifikationskrav

- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
- Erfarenhet av undervisning eller pedagogiskt arbete inom bibliotek.
- God förmåga att kommunicera på svenska och engelska, såväl skriftligt som muntligt.
- Erfarenhet av och kunskap om användningen av digitala verktyg, speciellt filmproduktion och resurser för att främja lärande.

Egenskaper

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Du har lätt för att samarbeta med kollegor för att uppnå
gemensamma mål och har förmåga att etablera och upprätthålla viktiga kontakter. Du är nyfiken och tar gärna initiativ till hur verksamheten kan förbättras och utvecklas. Du är stresstålig och kan hantera perioder med högre arbetsbelastning.

Meriterande

- Kunskap och erfarenhet av filmproduktionmed avseende på pedagogik.
- Kunskap och erfarenhet av progressionsbaserad undervisning i informationskompetenens.
- Kunskap och erfarenhet av biblioteksverksamhet inom det medicinska ämnesområdet.
- Gärna kunskaper och vana av LibGuides, Koha, Lubsearch och LubCat

Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationerna, ett CV samt examensbevis.

Övrigt

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie till Norra Fäladens bibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Sep 7
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?"
Om oss
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar.

Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamheten inom områdena bibliotek, fritid, idrott och kultur samt har cirka 350 medarbetare. En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en god livskvalitet och är viktig för utvecklingen av stimulerande livsmiljöer i kommun och region. Förvaltningens verksamhet är därmed en viktig grund i ett gott samhälle där människor mår bra till både kropp och själ.

Folkbiblioteken i Lund har en omfattande verksamhet med Stadsbibliotek samt nio stadsdelsbibliotek och skolbibliotekscentral. 2018 gick biblioteken in i en ny organisation som tar sin utgångspunkt i Lunds kommuns biblioteksplan. Organisationen utgår från i vilket gränssnitt vi möter våra användare: det fysiska, digitala eller rörliga biblioteket och består av fyra enheter: Stadsdelsbiblioteken, Stadsbiblioteket, Digitala/rörliga biblioteket och Gemensamma resurser.

Tjänsten är en tillsvidaretjänst med placering på enhet Stadsdelsbiblioteken, Norra Fäladens Bibliotek, med inriktning mot barn och unga.

 

Arbetsuppgifter
Uppdraget för enhet Stadsdelsbiblioteken handlar om att utveckla och driva biblioteksverksamhet genom att arbeta för att göra stadsdelsbiblioteken till aktiva, synliga och angelägna mötesplatser för lärande, läsande, samtal och kultur. Medskapande och dialog är centralt och biblioteket arbetar aktivt med att uppmuntra och möjliggöra användardriven verksamhet. I uppdraget ingår att etablera och utveckla goda relationer med användare och andra aktörer i lokalsamhället.

Norra Fäladens bibliotek är ett integrerat skol- och folkbibliotek. Området är barnrikt och biblioteket är just nu inne i en fas där vi utarbetar en tydlig profil för att möta lokala behov. Barn och unga är en prioriterad målgrupp och vi söker en bibliotekarie som tillsammans med kollegor på plats ska verka för att nå och angå barn och unga.

Du kommer att arbeta i team och det dagliga arbetet leds på respektive bibliotek av en platsansvarig verksamhetsledare. I din publika tid ingår även arbete i receptions-/informationsdisk. Kvällar och helger ingår i ditt schema.

 

Vi söker dig som
- har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning
- har erfarenhet av och stor lust att möta barn och unga i verksamhet
- är ansvarstagande, positiv, flexibel, utåtriktad och litar på din egen förmåga
- är kreativ och idérik och kan omsätta dina idéer i konkret verksamhet   
- har en stark känsla för service och bemötande
- kan arbeta självständigt men också tillsammans med andra
- har stort intresse för samverkan och att skapa nätverk

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Aug 18
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Om oss
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamheten inom områdena bibliotek, fritid, idrott och kultur samt har cirka 350 medarbetare.

En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en god livskvalitet och är viktig för utvecklingen av stimulerande livsmiljöer i kommun och region. Förvaltningens verksamhet är därmed en viktig grund i ett gott samhälle där människor mår bra till både kropp och själ.

Folkbiblioteken i Lund har en omfattande verksamhet med Stadsbibliotek samt nio stadsdelsbibliotek och skolbibliotekscentral. 2018 gick biblioteken in i en ny organisation som tar sin utgångspunkt i Lunds kommuns biblioteksplan. Organisationen utgår från i vilket gränssnitt vi möter våra användare: det fysiska, digitala eller rörliga biblioteket och består av fyra enheter: Stadsdelsbiblioteken, Stadsbiblioteket, Digitala/rörliga biblioteket och Gemensamma resurser.

Folkbiblioteken i Lund är HBTQI-certifierade.

Tjänsten är en visstidsanställning till och med maj 2022 med placering på Enhet Digitala och rörliga biblioteket.

Arbetsuppgifter
Enhetens uppdrag är att utveckla, samordna och driva rörlig och digital biblioteksverksamhet. I detta ligger uppsökande arbete med fokus på prioriterade grupper: exempelvis förskolebibliotek, skolbibliotekscentral, läsombudsverksamhet inom vården, centraliserad boken kommer. Med popup-cyklar och kommande biblioteksbuss besöker vi platser och arenor utanför våra egna. Vi ansvarar för samordning och utveckling av webbplats, digital förmedling och inkludering. Det digitala rummet på Stadsbiblioteket och digitala lådor på olika teman som kan användas i det uppsökande arbetet är viktiga delar. Vi är metodutvecklare och ett bollplank för hela organisationen när det gäller rörliga och digital verksamhet.

Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill fortsätta driva och utveckla bibliotekens digitala och rörliga verksamhet med fokus på målgruppen barn och unga. Du kommer arbeta uppsökande i samverkan med kollegor och andra samarbetspartners. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att planera och genomföra aktiviteter för barn och unga i våra bibliotek, på stadens mötesplatser eller i verksamheter där målgruppen befinner sig.

Schemalagda pass i olika delar av den publika verksamheten såväl på fysiska bibliotek som i den rörliga, uppsökande verksamheten. Kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema är en del av arbetet.

Vi söker dig som
· har högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig

· har god kommunikativ och pedagogisk förmåga

· är utvecklingsorienterad och med förmåga att generera och genomföra nya idéer

· är ansvarstagande, flexibel och utåtriktad

· kan arbeta självständigt men också tillsammans med andraDet är meriterande om du

· har pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet inom digitaliseringsområdet

· har språkkompetens kopplat till bibliotekets prioriterade grupper

· har erfarenhet av att arbeta med utgångspunkt från barnens eget perspektiv

· har intresse för omvärldsanalys och att testa nya tjänster, metoder och arbetssätt

· har körkort


Skicka gärna in din ansökan direkt. Löpande urval tillämpas och intervjuer kan ske under ansökningstiden.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Aug 18
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Om oss
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamheten inom områdena bibliotek, fritid, idrott och kultur samt har cirka 350 medarbetare.

En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en god livskvalitet och är viktig för utvecklingen av stimulerande livsmiljöer i kommun och region. Förvaltningens verksamhet är därmed en viktig grund i ett gott samhälle där människor mår bra till både kropp och själ.

Folkbiblioteken i Lund har en omfattande verksamhet med Stadsbibliotek samt nio stadsdelsbibliotek och skolbibliotekscentral. 2018 gick biblioteken in i en ny organisation som tar sin utgångspunkt i Lunds kommuns biblioteksplan. Organisationen utgår från i vilket gränssnitt vi möter våra användare: det fysiska, digitala eller rörliga biblioteket och består av fyra enheter: Stadsdelsbiblioteken, Stadsbiblioteket, Digitala/rörliga biblioteket och Gemensamma resurser.

Folkbiblioteken i Lund är HBTQI-certifierade.

Tjänsten är en visstidsanställning till och med maj 2022 med placering på Enhet Digitala och rörliga biblioteket.

Arbetsuppgifter
Enhetens uppdrag är att utveckla, samordna och driva rörlig och digital biblioteksverksamhet. I detta ligger uppsökande arbete med fokus på prioriterade grupper: exempelvis förskolebibliotek, skolbibliotekscentral, läsombudsverksamhet inom vården, centraliserad boken kommer. Med popup-cyklar och kommande biblioteksbuss besöker vi platser och arenor utanför våra egna. Vi ansvarar för samordning och utveckling av webbplats, digital förmedling och inkludering. Det digitala rummet på Stadsbiblioteket och digitala lådor på olika teman som kan användas i det uppsökande arbetet är viktiga delar. Vi är metodutvecklare och ett bollplank för hela organisationen när det gäller rörliga och digital verksamhet.

Nu söker vi dig som tillsammans med oss vill fortsätta driva och utveckla bibliotekens digitala och rörliga verksamhet med fokus på målgruppen barn och unga. Du kommer arbeta uppsökande i samverkan med kollegor och andra samarbetspartners. Exempel på arbetsuppgifter kan vara att planera och genomföra aktiviteter för barn och unga i våra bibliotek, på stadens mötesplatser eller i verksamheter där målgruppen befinner sig.

Schemalagda pass i olika delar av den publika verksamheten såväl på fysiska bibliotek som i den rörliga, uppsökande verksamheten. Kvälls- och helgtjänstgöring enligt schema är en del av arbetet.

Vi söker dig som
· har högskoleexamen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig

· har god kommunikativ och pedagogisk förmåga

· är utvecklingsorienterad och med förmåga att generera och genomföra nya idéer

· är ansvarstagande, flexibel och utåtriktad

· kan arbeta självständigt men också tillsammans med andraDet är meriterande om du

· har pedagogisk utbildning och/eller erfarenhet inom digitaliseringsområdet

· har språkkompetens kopplat till bibliotekets prioriterade grupper

· har erfarenhet av att arbeta med utgångspunkt från barnens eget perspektiv

· har intresse för omvärldsanalys och att testa nya tjänster, metoder och arbetssätt

· har körkort


Skicka gärna in din ansökan direkt. Löpande urval tillämpas och intervjuer kan ske under ansökningstiden.

Ansök nu

Bibliotekarie, vikariat

Bibliotekarie
Läs mer Aug 18
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.Bibliotekarie Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek Lund

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek består av två enheter, fakultetsbiblioteket i Lund och biblioteket på Campus Helsingborg.

Anställningarnas placering för tjänsten är i Lund.

Biblioteket är integrerat i fakultetens kärnverksamheter och vi tillhandahåller verksamhetsnära stöd och service till studenter, forskare och lärare vid Samhällsvetenskapliga fakulteten. I dialog med våra användare utvecklar vi en dynamisk fysisk och digital lärmiljö för samarbeten och kreativa möten över professionsgränserna. För mer information om bibliotekets tjänster se bibliotekets handlingsplan och webbplats:

Handlingsplan för Samhällsvetenskapliga fakultetens biblioteksverksamhet 2021-2022.pdf (lu.se)

Start | Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek (lu.se)

 

Arbetsuppgifter

Vi söker en bibliotekarie med erfarenhet av undervisning i informationshantering. Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete av bibliotekets undervisningsformer med fokus på blandade lärmiljöer och läraktiviteter och du är välkommen att delta med idéer och engagemang i processen tillsammans med våra undervisande bibliotekarier. 

I arbetsuppgifterna ingår att planera och genomföra undervisning i informationshantering på fakultetens utbildningar i kulturgeografi och humanekologi samt på fakultetens internationella masterutbildningar. Undervisningen sker både i det fysiska och det digitala klassrummet. Planering och schemaläggning sker i samarbete med lärare och administrativ personal.

Arbetsbelastningen varierar över terminerna och det är viktigt att du har förmåga att planera ditt arbete med god framförhållning. Du trivs med att arbeta både självständigt och i team med kollegor.

Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder utbildningar både på svenska och engelska och du måste därför känna dig bekväm med att undervisa och kommunicera på båda språken.

I anställningen ingår även tjänstgöring i bibliotekets informationsdisk.

Andra arbetsuppgifter kan tillkomma beroende på undervisningsuppdragens omfattning över tid.

 

Krav

Examen i biblioteks- och informationsvetenskap

Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Erfarenhet av undervisning i informationshantering

 

Önskvärda kvalifikationer

Erfarenhet av pedagogiskt arbete i digitala lärmiljöer

Grundläggande högskolepedagogisk utbildning eller annan pedagogisk utbildning

Samhällsvetenskapliga ämnesstudier kan vara meriterande

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

 

Intervjuerna beräknas äga rum med start i vecka 36. Välkommen med din ansökan!

Tillträde enligt överenskommelse och med slutdatum 2022-12-31.

 

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Två Bibliotekarier

Bibliotekarie
Läs mer Maj 31
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Samhällsvetenskapliga fakulteten är ett av Sveriges ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhällsvetenskap och beteendevetenskap och bedriver verksamhet i både Lund och Helsingborg.Arbetsuppgifter

Vi söker nu två bibliotekarier med erfarenhet av undervisning i informationshantering i en akademisk kontext.

Du har ett gediget pedagogiskt intresse och du trivs i lärarrollen och i mötet med studenterna. Bibliotekets undervisningsformer genomgår en omställning till mer hybrida former och du är välkommen att delta i utvecklingsarbetet tillsammans med kollegorna i teamet. Erfarenhet av pedagogiskt utvecklingsarbete i digitala lärmiljöer och i plattformen Canvas är meriterande liksom erfarenhet av att skapa och använda digitala lärobjekt för att främja studenters lärande. Du får gärna ha erfarenhet av teambaserat undervisningssamarbete. Du har ett utforskande och engagerat förhållningssätt till dina arbetsuppgifter och du har god samarbetsförmåga.

I arbetsuppgifterna ingår att planera, genomföra och utveckla undervisning i informationshantering inom fakultetens samhällsvetenskapliga och beteendevetenskapliga utbildningar på grund- och avancerad nivå. Undervisningen sker både i det fysiska och i det digitala klassrummet. Planering och schemaläggning sker i samarbete med lärare och administrativ personal och till stöd i ditt pedagogiska arbete har du flera bibliotekskollegor som samarbetar i team.

Arbetsbelastningen varierar över terminerna och det är viktigt att du har förmåga att planera ditt arbete med god framförhållning och att du trivs med att arbeta både självständigt och i team. Du ansvarar för att planera, genomföra och följa upp ditt arbete inom ramen för ditt uppdrag och i samarbete med kollegorna i teamet.

Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder utbildningar både på svenska och engelska och du måste därför känna dig bekväm med att undervisa och kommunicera på båda språken.

I anställningen ingår även tjänstgöring i bibliotekets informationsdisk.

I en av de utlysta tjänsterna ingår ansvar för bibliotekets webbplats. Erfarenhet av arbete i publik webbmiljö är därför meriterande.

Andra arbetsuppgifter kan tillkomma beroende på undervisningsuppdragens omfattning över tid.

Kvalifikationer
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap
Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
Erfarenhet av undervisning i informationshantering i ett akademiskt sammanhang
Erfarenhet av webbarbete i publika miljöer (gäller en av de två utlysta tjänsterna)


Önskvärda kvalifikationer
Erfarenhet av pedagogiskt arbete i digitala lärmiljöer
Grundläggande högskolepedagogisk utbildning eller annan pedagogisk utbildning
Samhällsvetenskapliga ämnesstudier kan vara meriterande

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Skolbibliotekarie till Gymnasieskolan Spyken

Bibliotekarie
Läs mer Jun 30
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Utbildningsförvaltningen arbetar med gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet i Lunds kommun. Vi bedriver utbildning av hög kvalitet med ett stort engagemang för våra elever. Vårt arbete rustar för framtiden, varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.Om oss

Vi söker dig som låter skolans vision, "Spyken ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden!", prägla ditt arbete! På Spyken råder en god stämning och stort engagemang både hos elever och personal.

Vi hoppas att du vill bli en del av detta!

Gymnasieskolan Spyken har c:a 1200 elever fördelade på Estetiska programmet, Humanistiska programmet, Naturvetenskapsprogrammet och Samhällsvetenskapsprogrammet. Vi är måna om att både personal och elever ska känna delaktighet i allt som rör verksamheten.

Arbetsuppgifter

Som skolbibliotekarie på Spyken arbetar du med såväl olika läsfrämjande aktiviteter som undervisning inom bland annat informationssökning och källkritik. Du arbetar nära din skolbibliotekariekollega och samarbetar med skolans andra professioner och elever.

Spyken har en tydlig handlingsplan för skolbiblioteket för att ge en likvärdighet och progression i arbetet med medie- och informationskunnighet under utbildningen. I dina arbetsuppgifter ingår:

- Medieinköp (målgruppsanpassade medier, medier i enlighet med läroplanen, anpassade medier)
- Synliggöra biblioteket och dess tjänster
- Skapa trivsam miljö
- Stärka elevernas digitala kompetens, infosökning, källkritik och upphovsrätt
- Utbilda/informera lärare inom MIK och IKT
- Samverka med skolans övriga professioner
- Ge service och stöd till lärare samt vid behov handleda lärare
- Vara delaktig i skolutveckling och lärandeprocessen
- Stödja elever med särskilda behov
- Läsfrämjande verksamhet av olika slag och i olika kanaler
- Fysiskt arbete i bibliotek och skolans reception (inköp, uppställning, svara i telefon osv)
- Hantering av beståndet, organisation av samlingarna, gallring

Vi söker dig som
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap.

Du har erfarenhet av att arbeta med barn/elever i åldern 13-19 år. Du har god kunskap i skolans styrdokument.

Du som söker är kreativ, nytänkande, initiativtagande, strukturerad och kommunikativ och har god social kompetens. Du har god förmåga att samarbeta och trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du är en person med intresse och kompetens att driva utvecklingsarbete. 

Vi vill be våra sökande notera att vi genomför intervjuer löpande, vilket innebär att tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum.

Ansök nu

Bibliotekarie, Vikariat 3 månader

Bibliotekarie
Läs mer Jun 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.Universitetsbiblioteket, som är ett fristående bibliotek inom nätverket Lunds Universitets Bibliotek, är

ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material.

Biblioteket är också studiecentrum med 500 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Avdelningen för Förvärv ansvarar för uppbyggnad och bevarande av de svenska pliktlevererade samlingarna. Avdelningen består av 12 medarbetare. 

Arbetsuppgifter

 

Du kommer att ingå i verksamhetsområde Förvärv som ansvarar för att ta emot, bedöma och fördela de lagstadgade pliktleveranserna av svenskt tryck samt effektuerar beställningar av vardagstryck och dagstidningar. Förvärv ansvarar också för inköp av och hanterar gåvor av modernt tryck.

Detta är dina arbetsuppgifter:

Registrera o packa upp försändelserna med inkommande pliktleveranser Returnera leveransförteckningar Bedöma o fördela olika materialkategorier till berörda enheter (böcker, tidskrifter, årsböcker, dagstidningar, kartor och sk vardagstryck som t ex affischer, årsredovisningar, skolkataloger, telefonkataloger, reklam, föreningstryck, programblad och tidtabeller) Kontrollera monografier, hantera nya titlar o dubbletter Registrera bestånd av periodika, hantera nya och avslutade periodiska titlar Ha kontakt med leverantörerna, reklamera o efterfråga tryck som inte har levereratsArbetet är periodvis fysiskt krävande vid lyft och flytt av tungt material. B-körkort erfordras.

 

Kvalifikationer

 

Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning och erfarenhet som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig. Du har gedigen och dokumenterad erfarenhet av arbete med modernt tryckt material. Erfarenhet av arbete på universitets- eller högskolebibliotek är meriterande. Vidare har du goda kunskaper om det svenska samhället och det svenska medielandskapet.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som är kommunikativ, har lätt för att samarbeta och medverkar till ett öppet och generöst arbetsklimat samtidigt som du är självgående. Du är strukturerad, analytisk och effektiv i ditt arbetssätt, samt utvecklings- och lösningsorienterad. Du är kvalitetsmedveten, har idéer, tar initiativ och uppnår resultat. Du ser möjligheterna i en föränderlig verksamhet och kan anpassa dig efter rådande situation. Som person är du stabil, serviceinriktad och har god förmåga att bemöta människor i olika situationer.

 

Anställning är ett vikariat (50%) på ca 3 månader med start i augusti.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie vid naturvetenskapliga biblioteket

Bibliotekarie
Läs mer Maj 11
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.Naturvetenskapliga biblioteket

Bibliotekets främsta uppgift är att stödja utbildning och forskning genom att tillgängliggöra kvalitetsgranskad information.

Biblioteket har också ett växande uppdrag gällande spridning, bevarande och effektiv hantering av information. Andra viktiga verksamheter är undervisning och handledning i informationshantering för universitetets studenter och stöd till forskare i publiceringsfrågor och i forskningsprocessen.

Tjänsten är placerad på ämnesbiblioteket för kemi, kemiteknik och livsmedelsteknik, Kemicentrums bibliotek. 

Arbetsuppgifter

Din huvudsakliga arbetsuppgift är att undervisa och handleda i informationssökning för studenter i nära samarbete med institutionernas lärare. Du kommer att vara drivande i utvecklingen av våra digitala lärobjekt. I arbetet ingår även läs och skrivstöd och annan service till studenter och forskare i biblioteket som sedvanligt biblioteksarbete och medverkan i bibliotekets utvecklingsarbete.

Kvalifikationer

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift
- Erfarenhet av arbete vid forsknings- och högskolebibliotek


Meriterande

- Erfarenhet av undervisning på grund- och avancerad nivå
- Erfarenhet av användarservice och inkluderande utvecklingsarbete
- Kunskaper inom naturvetenskapliga ämnesområden och särskilt i kemi

Vi lägger stor vikt i att du har ett stort intresse för att arbeta nära forskare och studenter och ser hur biblioteket kan bidra till god kvalitet i utbildning och forskning. Vi ser att du har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer. Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och lätt för att sätta dig in i nya områden. Du är drivande och bra på att lägga upp och planera ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Villkor

Tillsvidareanställning, 100% från och med 2021-08-15. Provanställnings kan komma att tillämpas.

Kontaktperson är Kristina Holmin Verdozzi, bibliotekschef, kristina.holmin_verdozzi@science.lu.se

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Studentmedarbetare till Sjukhusbiblioteket i Lund

Bibliotekarie
Läs mer Maj 6
Gör skillnad. Varje dag.

Sjukhusbiblioteket är en verksamhet som ingår i avdelningen för Forskning och utbildning inom Skånes universitetssjukvård (Sus). Sjukhusbiblioteket tillhandahåller medicinsk och allmän biblioteksservice, samt information och utbildning om hälsa och sjukdom. Till oss kommer personal inom vården samt patienter och närstående.

Som studentmedarbetare i Region Skåne erbjuder vi dig en arbetsplats i ständig utveckling där du får möjlighet att praktisera dina akademiska kunskaper i projekt inom bland annat kommunikation, HR, ekonomi och kultur. Projektet studentmedarbetare syftar till att underlätta övergången från studier till arbete för dig som student och samtidigt stärka Region Skånes betydelse som framtida arbetsgivare.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som har ett stort intresse för biblioteksfrågor, särskilt inom det medicinska området samt intresse för och erfarenhet av att arbeta med människor.

Som studentmedarbetare hos oss kommer du att arbeta i Sjukhusbibliotekets informationsdisk. Du kommer även att arbeta med ett särskilt projektuppdrag kring en plan för marknadsföring av Sjukhusbibliotekets utbud och service, som riktar sig till all personal inom Sus. Utgångspunkten för projektet är hur vi på bästa sätt når ut med information till personal om våra tjänster och utbud. Projektet innebär bland annat att göra en omvärldsbevakning kombinerat med studiebesök på andra bibliotek av samma typ, och utifrån det ta fram en plan för hur sjukhusbiblioteket skulle kunna marknadsföra utbud och tjänster. Vi ser gärna att projektet omfattar test, helt eller delvis, av den framtagna planen i samarbete med bibliotekspersonalen.

Detta är en studentmedarbetartjänst vilket innebär att du kommer att arbeta cirka 10-15 timmar i veckan efter överenskommelse. Utbildningar med yrkesförlagd praktik i vården omfattas inte av studentmedarbetarprojektet.


KVALIFIKATIONER
För tjänsten söker vi dig som har läst minst 60 högskolepoäng inom bibliotekarieutbildningen alternativt annan för projektet relevant utbildning. Du har minst ett år kvar av dina studier. Därtill har du goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Förutom din elektroniska ansökan ber vi dig att bifoga ett Ladokutdrag som styrker att du har läst minst 60 högskolepoäng av en pågående utbildning inom för tjänsten relevant område.

Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet av biblioteksarbete eller arbete inom service. Det är också meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete/studier av utredande karaktär eller annan högskoleutbildning inom det medicinska området. Grundläggande IT-kunskap är en fördel och du får gärna ha intresse för och/eller erfarenhet av bibliotekssystem och e-media.

För att lyckas i rollen tror vi att du har förmåga att uttrycka dig väl både i tal och skrift. Du har också en bra kommunikativ och analytisk förmåga och kan du snabbt ställa om efter rådande omständigheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer hålls vecka 24, i första hand den 10 och 11 juni.

Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Maj 5
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

De Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har en sammanhållen biblioteksorganisation, HT-biblioteken. HT-biblioteken utgörs av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. Dessa är belägna nära varandra och fungerar som en verksamhet.Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. HT-biblioteken har ett nära samarbete med de övriga biblioteken vid Lunds universitet.Arbetsuppgifter

I tjänsten ligger fokus på arbete med fjärrlån och andra delar av HT-bibliotekens mediehantering såsom katalogisering eller e-media.

Vidare ingår yttre tjänst med både lånehantering och informationsarbete samt andra generella arbetsuppgifter som förekommer på forskningsbibliotek. Verksamhetens behov men även vilka kompetenser som du har kan påverka tjänstens utformning.

Arbetet är en kombination av självständigt arbete och att arbeta i grupp. Du kommer att ha flera arbetsuppgifter parallellt och det är därför viktigt att du trivs med detta och kan prioritera mellan arbetsuppgifterna.Kvalifikationer

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller vad som arbetsgivaren bedömer är en motsvarande akademisk bibliotekarie­utbildning
- Mycket god svenska i tal och skrift
- God engelska i tal och skrift


Meriterande

- Erfarenheter av att arbeta på forskningsbibliotek
- Erfarenhet av att arbeta med olika former av mediahantering men även erfarenhet av andra arbetsuppgifter som förekommer på HT-biblioteken och där det finns behov av förstärkning.
- Språkkunskaper som bedöms fylla ett behov på HT-biblioteken
- God kännedom om humaniora och teologi

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka verksamheten vid HT-biblioteken.

Helg- och kvälls­tjänst­göring kan förekomma.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Instruktioner för ansökan:
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de meriterande punkterna samt förhåller dig till arbetsuppgifterna. Ansökan ska även innehålla ett CV samt relevant dokumentation.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie med samordningsansvar för medieprocesser

Bibliotekarie
Läs mer Maj 6
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Om oss
Kultur- och fritidsförvaltningen ansvarar för verksamheten inom områdena bibliotek, fritid, idrott och kultur samt har cirka 350 medarbetare.

En stark kultur- och fritidsverksamhet bidrar till en god livskvalitet och är viktig för utvecklingen av stimulerande livsmiljöer i kommun och region. Förvaltningens verksamhet är därmed en viktig grund i ett gott samhälle där människor mår bra till både kropp och själ.

Folkbiblioteken i Lund har en omfattande verksamhet med Stadsbibliotek samt nio stadsdelsbibliotek och skolbibliotekscentral. 2018 gick biblioteken in i en ny organisation som tar sin utgångspunkt i Lunds kommuns biblioteksplan. Organisationen utgår från i vilket gränssnitt vi möter våra användare: det fysiska, digitala eller rörliga biblioteket och består av fyra enheter: Stadsdelsbiblioteken, Stadsbiblioteket, Digitala/rörliga biblioteket och Gemensamma resurser.
Folkbiblioteken i Lund är HBTQI-certifierade.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med placering på enhet Gemensamma resurser. Enhetens uppdrag är att utveckla och driva gemensamma processer, inom exempelvis medieområdet, statistik, administration, service och IT-infrastruktur, samt vara ett konsultativt stöd till hela organisationen inom enhetens ansvarsområden. 

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som tillsammans med kollegor vill vara med och utveckla mediefrågor vid Folkbiblioteken i Lund.

Folkbiblioteken i Lund förvärvar idag alla medier via en central mediegrupp – består av inköp, katalog och inleverans av medier. Uppdraget ägs av enhet Gemensamma resurser, men medarbetare från andra enheter inom organisationen är aktiva i inköpsarbetet. Inköpsarbetet utgår från bibliotekslagen och bibliotekets urvalspolicy, och sker i dialog med kollegor inom hela biblioteksorganisationen. Målsättningen är att kommuninvånarna ska ha tillgång till en aktuell, efterfrågad och bred mediesamling. Mediegruppen ansvarar för att snabbt, effektivt, kostnads- och kvalitetsmedvetet tillgodose de behov och den efterfrågan som finns i kommunen.
Du är den som ansvarar för samordningen av denna centrala medieprocess, bevakar budget samt har kontinuerliga avstämningar med enhetschef.  Du kommer också att delta aktivt i inköpsgruppen och kommer att köpa in medier till vuxna.

Sedan årsskiftet 20/21 ingår Folkbiblioteken i Lund i den nationella bibliotekskatalogen Libris. I och med detta har de interna arbetssätten och flödena förändrats. I rollen som bibliotekarie med samordningsansvar kommer du fortsätta utveckla och justera dessa arbetssätt och flöden samt ta dig an de utmaningar som uppstår under den fortsatta resans gång.

Du kommer även i ditt uppdrag att vara med att leda, utveckla och samordna olika löpande projekt, såväl internt som externt, som rör arbetsområden. Tjänsten kräver därför nätverkande med externa samarbetspartners och leverantörer, på ett lokal, regional och nationell nivå. I uppdraget ingår också att utbilda kring nyutgivning av medier och att tillhandahålla konsultativt stöd till övriga enheter.

I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring för närvarande på stadsbiblioteket.

Vi söker dig som
- - har examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- - har erfarenhet av projekt- eller processledning
- - har arbetat med medieurval
- - har kännedom om budget-, upphandlings- och uppföljningsprocesser
- - har god förmåga i svenska och engelska språket, både tal och skrift
- - har god kommunikativ och pedagogisk förmåga
- - har helhetssyn och kan omsätta tanke till handling
- - har lätt för att arbeta självständigt men också i grupp
- - är van vid att ta stort eget ansvar och vara lösningsfokuserad
- - är konstruktiv och van vid att snabbt ställa om arbetssätt när förutsättningarna förändras
- - har god omvärldsbevakning och van vid att arbeta strategiskt
- - ser möjligheten och har intresset av att utveckla och förenkla medieprocesser med hjälp av digitala verktyg och system.

Ansök nu

Bibliotekarie, Visstidsanställning

Bibliotekarie
Läs mer Maj 6
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns 40 000 studenter och fler än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.Avdelningen för Publik verksamhet på UB ansvarar för informationsservice, forsknings- och studiemiljö samt hanterar lån.

Avdelningen har två verksamhetsområden för dessa ändamål, Användarservice samt Cirkulation. Anställningen är förlagd till verksamhetsområdet Användarservice, med delvis placering på Internationella Miljöinstitutets bibliotek. Internationella Miljöinstitutet (IIIEE) tillhör Lunds universitet och bedriver sedan 1995 undervisning och forskning i ämnet industriell miljöekonomi. Institutet bedriver ett stort antal externa forsknings- och utvecklingsprojekt och två internationella masterutbildningar.

 

Arbetsuppgifter

Arbetet är förlagt på två bibliotek - Universitetsbiblioteket samt IIIEE:s bibliotek. På IIIEE arbetar du med att ge stöd och service till IIIEE:s anställda och studenter genom att bemanna biblioteket under dess öppettider, svara på referensfrågor, ge vägledning via personlig kontakt och mejl, hantera lån, fjärrlån, framplockning, bokuppsättning, ge publiceringsstöd, undervisa med kursmoment inom informationssökning och referenshantering samt genomföra plagieringskontroll av bl.a. studentuppsatser.

 

På UB består dina främsta arbetsuppgifter i att ge service till bibliotekets användare via bibliotekets

Informationstjänst, som består av en virtuell och en fysisk informationspunkt. I servicen ingår informationssökning i bibliotekets kataloger, registrering av in- och utlån, teknisk support med utskrifter, kopiering och nätverk samt användarsupport via telefon, chatt och mejl.

 

Kvalifikationer

Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan likvärdig utbildning, samt

dokumenterad erfarenhet av tidigare arbete på forsknings- eller högskolebibliotek. Då en stor del av

bibliotekens användare är internationella är mycket goda kunskaper i både engelska och svenska i tal och skrift ett krav.

 

Meriterande är tidigare erfarenhet av arbete med lån, fjärrlån, referensarbete, undervisning och publiceringsstöd.

Det är även meriterande om du har erfarenhet av att jobba med systemen LUBcat, Lubsearch och BasILL.

 

Vi söker dig som är självständig, initiativrik, nyfiken och samtidigt stabil och serviceinriktad. Du trivs som allra bäst när du får ge personlig service till bibliotekets användare, oavsett om det är via fysiskt möte i en informationsdisk, eller via telefon, chatt eller mejl. Du tycker om att ha många bollar i luften samtidigt och känner dig bekväm i en internationell, mångkulturell miljö. Du har förmåga att arbeta både självständigt och i grupp och medverkar till ett öppet och generöst arbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu