Kultur, media, design jobb i Lund

Hitta lediga jobb som Kultur, media, design i Lund. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Lund från den arbetsgivaren.

Timvikarier teckenspråkstolk till SPSM

Teckenspråkstolk/Dövblindtolk
Läs mer Maj 16
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning. Vi driver specialskolor. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi fördelar också statsbidrag och utvecklar läromedel.

Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald

Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Just nu fokuserar vi på att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden på myndigheten. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Du kan läsa mer om vad vi erbjuder på vår webbplats https://www.spsm.se/jobb.

Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. SPSM driver skolor på uppdrag av staten. Vi erbjuder eleverna en lärmiljö som ger dem möjlighet till delaktighet, lärande och utveckling. Vi erbjuder ett meningsfullt, stimulerande och viktigt pedagogiskt arbete på våra skolor.

I verksamhetsområde specialskola arbetar drygt 600 medarbetare. Verksamhetsområdet omfattar myndighetens samtliga regionala och nationella specialskolor, tio stycken från Umeå till Lund. Utöver skolorna innehåller verksamhetsområdet även en skolstödsenhet, en skolutvecklingsenhet och en hälso- och sjukvårdsenhet.

Våra skolor är tvåspråkiga specialskolor där teckenspråk är det gemensamma språket bland både elever och personal. Vårt uppdrag är att ge döva elever och elever med hörselnedsättning utbildning motsvarande den som ges i grundskolan/grundsärskolan, enligt specialskolans läroplan. Våra skolor är mångkulturella med elever från fler olika länder och kulturer. Vi kommunicerar på svenskt teckenspråk samt talad och skriven svenska. Vi bedriver också teckenspråkskurser för hörande barn och ungdomar vars föräldrar är döva eller har en hörselnedsättning.

Skolstödsenheten har för närvarande ca 65 medarbetare som ger verksamhetsområdet stöd i form av vaktmästeri, skolmåltider, lokalvård, lokaler, ekonomi-, inköp- och personalhandläggning samt skolnära administration. Hela SPSM får stöd i teckenspråkstolkning och hörselteknik.

Då myndigheten finns inom stora delar av landet använder vi digitala plattformar för arbete och möten på distans.

ARBETSUPPGIFTER
Är Du teckenspråkstolk med hög kompetens? Är Du en praktiker med teoretisk förankring? Är Du trygg i din yrkesroll? Då kanske Du tilltalas av och passar som timvikarie på någon av SPSM:s skolor!

Vi söker timvikarierande teckenspråkstolkar med placering på Manillaskolan i Stockholm, Birgittaskolan i Örebro, Vänerskolan i Vänersborg eller Östervångsskolan i Lund samt vid distansmöten. Du kommer att tillfrågas när det uppstår behov med kort eller långt varsel. Att stå till förfogande på detta sätt innebär att ett nytt anställningsförhållande inträder vid varje enskilt tillfälle du tas i anspråk för arbete. Erbjudande om sådan tidsbegränsad anställning sker vanligen muntligt. Du har givetvis rätt att tacka nej till uppdrag som erbjuds dig.

I arbetet som timvikarierande teckenspråkstolk på SPSM ingår tolkning till både elever och personal i olika situationer, på plats i SPSM:s lokaler eller på distans i digitala möten. För eleverna kan det vara lektioner, utvecklingssamtal, studiebesök och kulturella evenemang. Tolkning förekommer även på raster, i fritidshemsverksamheten, i elevrådsarbetet och vid gemensamma aktiviteter. För personal kan det gälla undervisning, möten, konferenser och fortbildning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
Tolk- och översättarinstitutets föreskrivna tolkutbildning med godkänt resultat eller är auktoriserad av Kammarkollegiet. Utbildning och erfarenhet som dövblindtolk
Minst 6 månaders erfarenhet i närtid av arbete som teckenspråkstolk och dövblindtolk.

Det är meriterande om du har:
Vidareutbildning inom tolkområdet
Erfarenhet av att tolka i skolrelaterade situationer och i situationer med barn och ungdomar
Erfarenhet av pedagogiskt språk
Erfarenhet av ett formellt språkbruk
Erfarenhet av att samordna tolkuppdrag

Personliga egenskaper:
Vi önskar att du är trygg i din yrkesroll och vågar ta plats på ett respektfullt sätt. Vi lägger också stor vikt vid att du är serviceinriktad, lyhörd för verksamhetens behov samt initiativrik och lösningsfokuserad. Du kan behålla ett lugnt förhållningssätt även i stressiga situationer samt tycker om att jobba både självständigt och i team.

ÖVRIGT
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

I händelse av samhällskris kan du komma att arbetsledas mellan myndighetens verksamhetsområden utifrån din placeringsort.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Senior UX Designer

Designer
Läs mer Jun 7
About the Position
Join Huawei's dynamic, multi-disciplinary design and innovation lab in Lund, where they are pioneering designs beyond borders. We seek a Senior User Experience Designer who thrives on innovation, excels in visual storytelling, and understands the critical importance of clear, efficient communication in successfully bringing new ideas to market. At Huawei, you'll have the opportunity to impact the lives of millions worldwide through their advanced designs.
Job Responsibilities
• Drive innovation and concept development within the design team.
• Enhance our storytelling capabilities to communicate creative concepts effectively.
• Collaborate with diverse stakeholders across global teams on complex, high-impact design projects, ensuring the delivery of beneficial designs to our users.
• Work closely with design teams in China and use external resources globally.
• Lead design projects from start to finish, using insights from research, creative workshops, ideation sessions, and concept design phases.
• Prioritize requirements based on impact and business needs.
Qualifications & Experience
• Master's degree or higher in User Experience Design, Visual Design, Interaction Design, Digital Media Design, Communication, or related fields.
• Proficiency in one or more of the following areas: visual storytelling, animation, communication, and copywriting.
• 5+ years of experience as a senior designer, with a track record of working with large global companies and clients.
Required Skills/Personal Characteristics
• An outstanding portfolio showcasing exceptional communication skills and design proficiency.
• Proficiency in digital design tools relevant to the role.
• Excellent communication skills and experience in cross-cultural collaboration are preferred.
• We value diversity and consider having a team of individuals with diverse backgrounds a bonus.
You must either reside in Lund, Sweden, or nearby towns or be willing to relocate to Lund, Sweden.
This is a full-time consultant position.
Please apply with your portfolio and CV.
For more information regarding the positions, contact Karin Persson.

Ansök nu

UX Writer

Webbdesigner
Läs mer Jan 30
Are you a User Experience Writer with a passion for creating intuitive copy for internal and external digital products? Do you have a visionary mindset and feel ready to be the pioneering UX Writer within our organization? If you are eager to use your writing skills to make digital auctioning the first, best and most trusted option to buy and sell used business goods, we are the company for you.

About the Company
Klaravik SE is a prominent auction brand known for its robust online platform that facilitates the sale of a wide range of items, including machinery, vehicles, equipment, and various industrial tools. Established in Sweden, Klaravik has carved out a reputation for being a reliable and efficient marketplace for both buyers and sellers.

Klaravik is a part of TBAuctions, a group that encompasses several auction brands under its umbrella, Klaravik benefits from an expansive network and a broad customer base. This integration enhances its capabilities to reach a wider audience, ensuring a constant flow of items and bids, thereby maintaining a dynamic and vibrant auction environment.

About the Role
As the first UX writer joining our Design & User Experience team, you'll have the unique opportunity of shaping the role and applying your expertise across different departments. The team consists of curious and ambitious Designers who love to bounce ideas off one another and are all dedicated to creating solutions that meet both business goals and user needs.

Your ability to work in a collaborative environment that means jumping into an existing product process is just as important as your UX writing skills. You'll team up with designers, developers, testers, and product owners, assuming responsibility for crafting and implementing our copy strategy.

The company operates at a high pace, and new things are happening all the time! Hence, it's important that you are driven and can adapt to changing conditions but are also ready to argue your case. We want to build a team that works well together, so personal chemistry and the desire to develop something really great is highly valued.

Your role will involve:

- Being a part of developing the Auction platform of the future?

- Crafting and implementing our copy strategy

- Writing intuitive and converting copy for internal and external digital products

- Iterate copy based on insights and user needs

- Creating necessary documentation for the creation of copy as a design system

- Collaborating with Designers, Developers and Product Owners to share knowledge and craft amazing user experiences

About You
You have several years of experience in similar work and, of course, a strong belief in the importance of the written word for the final product. Taking responsibility comes naturally to you, and you know how to balance professional work behavior with having fun at the office. ?

- You’re a native English speaker

- You have at least a couple of years of experience as a UX writer

- You always strive to create world-class user experiences

- You have knowledge of software development cycles and agile working

- You have a good understanding for modularization of copy

- You understand wireframes and have basic Figma skills

What we offer
A pleasant workplace in modern premises in central Lund right by the train station. There are also city and regional buses nearby.

Flexible working hours give you the opportunity to balance your private life and work, no matter where you are in life.

We have 6 weeks of vacation, wellness contribution, pension solution and health insurance.

Details
Start day: According to agreement
Location: Vävaregatan 21, 227 36 Lund
Salary: According to agreement

If you have any questions about the position, please contact Sofia Florén, Head of Design at s.floren@tbauctions.com.

We recommend that you submit your application immediately as we make a continuous selection.

Looking forward to your application!

Ansök nu

UI/UX Designer

Webbdesigner
Läs mer Jan 26
Are you a creative but systematic UI/UX designer with a visionary mindset and a love for collaboration? If you are eager to use your design skills to make digital auctioning the first, best and most trusted option to buy and sell used business goods, we are the company for you.

About the Company
Klaravik SE is a prominent auction brand known for its robust online platform that facilitates the sale of a wide range of items, including machinery, vehicles, equipment, and various industrial tools. Established in Sweden, Klaravik has carved out a reputation for being a reliable and efficient marketplace for both buyers and sellers.

Klaravik is a part of TBAuctions, a group that encompasses several auction brands under its umbrella, Klaravik benefits from an expansive network and a broad customer base. This integration enhances its capabilities to reach a wider audience, ensuring a constant flow of items and bids, thereby maintaining a dynamic and vibrant auction environment.

About the Role
As an experienced UI/UX designer, you will turn insights into beautiful designs and user flows, always looking at the big picture, while also paying attention to the details. You’ll join a design team of curious and ambitious Designers who love to bounce ideas off one another and are all dedicated to creating solutions that meet both business goals and user needs.

Each designer is also a member of a cross-functional team that includes developers, testers, and product owners. In that team you take ownership of the design process, covering research, prototyping, and final designs. We strongly believe in the power of collaboration, and therefore engage in design feedback sessions several times a week to enhance our collaborative methods and knowledge sharing.

The company operates at a high pace, and new things are happening all the time! Hence, it's important that you are driven and can adapt to changing conditions but are also ready to argue your case. We want to build a team that works well together, so personal chemistry and the desire to develop something really great is highly valued.

Your role will involve:

- Challenge existing solutions to develop the Auction platform of the future?

- The challenge of a multi-brand platform

- Cross-functional collaboration, especially with engineers, designers, testers and product owners

About You
You have several years of experience in similar work and, of course, a strong belief in the importance of design for the final product. Taking responsibility comes naturally to you, and you know how to balance professional work behavior with having fun at the office.

To thrive in this role you should be skilled in Figma, and if you have previous experience from eCommerce or digital auctioning it will be a plus. ?

- You have expertise in creating strong, cohesive designs using Design Systems.

- You get excited about understanding and making engaging user flows.

- You enjoy continuous improvements and an iterative design methodology.

- You have experience using experiments and data to validate and improve usability and user engagement

- You like to be involved from feature specification, to wireframing, and final design execution.

- You are unpretentious, curious, and well-organized, with excellent communication and visual presentation skills.

The ideal candidate:

- Have a university-level education in the areas of Interaction Design, or a related field

- 3+ years of experience as a designer working on innovative digital solutions

- Experienced in working with Design Systems

- High skills within Figma

- Fluent in English

What we offer
A pleasant workplace in modern premises in central Lund right by the train station. There are also city and regional buses nearby.

Flexible working hours give you the opportunity to balance your private life and work, no matter where you are in life.

We have 6 weeks of vacation, wellness contribution, pension solution and health insurance.

Details
Start day: According to agreement
Location: Vävaregatan 21, 227 36 Lund
Salary: According to agreement

If you have any questions about the position, please contact Sofia Florén, Head of Design at s.floren@tbauctions.com.

We recommend that you submit your application immediately as we make a continuous selection.

Looking forward to your application and portfolio!

Ansök nu

After Sales Coordinator till världsledande Metop – Malmö

Teknikinformatör
Läs mer Maj 16
Metop är en världsledande tillverkare av kvalitetskontrollutrustningar för livsmedelsförpackningar, med kunder i mer än 90 länder. Våra mätsystem för metallförpackningar bygger på avancerad egenutvecklad finmekanik och mjukvara. Röntgen-, Mikroskopi- och Kamerateknologi med avancerad bildanalys säkerställer våra kunders mätresultat ner på mikrometernivå. Bland kunderna finns de största internationella aktörerna som Ball Packaging, Coca Cola, Carlsberg, Nestlé, Orkla samt små lokala bryggerier som Lofoten Pils. METOP AB startades på 70-talet inom PLM och blev ett eget bolag 1987. Omsättningen har ökat från 11 mkr till 34 mkr de senaste fyra åren och expansionen fortsätter. Företaget har idag 16 anställda. Läs mer: https://www.metop.se/


After Sales Coordinator till världsledande Metop – Malmö

Vill du bli en nyckelperson i en liten och kaxig eftermarknadsorganisation? Har du ett genuint intresse för sälj och teknik och vill utvecklas i ett företag med världsledande, egenutvecklad finmekanik? Vill du ha ett stimulerande arbete på ett litet Malmöbolag med stor tillväxt och med en imponerande entreprenörsanda? Allt sker i Malmö, såväl utveckling av mjukvara och mekanik som tillverkning, montering och slutprovning, för att sedan säljas över hela världen till stora internationella kunder. Här blir du del av ett företag där mer än 95 % av kunderna finns utanför Sverige.

Som After Sales Coordinator på Metop kommer du primärt att arbeta med support, serviceförsäljning, koordinering och viss administration. På sikt finns det goda möjligheter för den som vill växa utanför rollen att gå mot mer ansvar i en koordinerande inne-roll alternativt anta en större teknisk roll och arbeta mer ute hos kund.

Arbetsuppgifter:
· Vara första kontakt och ge kunder support via telefon, mejl och online/remote
· Mot underlag/stöd kunna offerera reservdelar och/eller service till kunder
· Vara administrativt stöd till Servicetekniker vid behov. Kunna hjälpa till med
serviceplanering mm.
· På sikt kunna hantera och administrera frakt och processer i affärssystem för
reservdelsförsäljning och viss serviceförsäljning.
· På sikt kunna hantera online-installationer.

Din bakgrund:
Vi söker dig som har ett genuint teknikintresse. Vi ser gärna att du har teknisk utbildning/bakgrund. Kanske har du arbetat tekniskt eller med supportrelaterat arbete, alternativt med kundkontakt inom teknik/industrisegment. Du har en mycket god kommunikationsförmåga både på svenska och engelska. Ytterligare språkkompetenser är även meriterande. Du har en god datorvana och är van att arbeta i MS Office. Kan du dessutom IT/CRM/ERP eller andra administrationssystem är det meriterande. Som person är du logisk, strukturerad och stresstålig. Du är målinriktad och driven och ser gärna dig själv utvecklas i en liten organisation. Stor vikt kommer läggas vid dina personliga egenskaper.


Om tjänsten:
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med placering i Malmö.

I denna rekrytering samarbetar METOP med Standby Workteam. Vi rekryterar löpande och du är välkommen att sända in din ansökan snarast via länken nedan. För mer information om tjänsten kontakta gärna Kristian Berglund, Standby Workteam, tel 0709-605372.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Documentation Engineer/Technical Writer

Dokumentalist
Läs mer Jun 3
Nipromec Group is an international consulting and engineering company founded in 2003. We offer design and consulting services for multiple industries with emphasis on energy and construction. Nipromec offices in Finland are located in Rauma, Turku, Tampere and Helsinki. Nipromec Group also has offices in Malmö (Sweden), Erlangen (Germany), Bristol and London in the United Kingdom.
We are now looking for a Documentation Engineer/Technical Writer for a project in Lund, Sweden for our client ESS. The European Spallation Source (ESS) is a European Research Infrastructure Consortium (ERIC). The European Spallation Source is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The facility design and construction include the most powerful linear proton accelerator ever built. The vision is to build and operate the world’s most powerful neutron source, enabling scientific breakthroughs in research related to materials, energy, health and the environment, and addressing some of the most important societal challenges of our time.
The position is scheduled to start as soon as possible, taking notice period into account. The estimated duration of the project is 6 months with the possibility of extension. Please note that this job requires 100% on-site presence in the office in Lund, Sweden.


As a Documentation Engineer/Technical Writer main tasks include:
• Create new documents.
• Create new revisions of existing documents.
• Find/use appropriate templates.
• Assign reviewers.
• Describe purpose of review.
• Help identify review scope necessary.
• Start review process.
• Proof-read and edit technical documents in English (fix formatting errors, language errors).
• Create clear and easily followed user guides and technical documentation for systems and equipment.
• Help document owners fix existing documents with known errors and bring them into alignment with quality requirements for ESS documentation.
• Structure the documentation.
• Assist with gathering of documentation needed to demonstrate compliance of equipment with safety and quality standards.
• Determine where documentation needs to be complemented or updated.
• Ensure information held by the group is organized and retrievable.
• Manage content of Confluence page (website).
• Manage Jira tasks.


We expect:
• Bachelor's degree in a technical field (e.g., engineering, physics, safety, chemistry) or equivalent education and experience.
• Excellent oral and written English skills.
• Experience in document management.
• Experience writing, proof-reading and editing of technical documentation; experience with documentation in English.


Who are we looking for:
• Strong problem-solving, analytical and technical skills.
• An effective team player with the ability to work in and with teams, as well as independently.
• Has good judgement and uses initiative to identify and resolve problems.
• Clear and organized communication with stakeholders of varying technical backgrounds with ability to compile information in an organized manner and communicate through written media.
• Adaptability to changing demands and priorities, with a willingness to learn new skills.
• Strong organizational skills, planning, and meeting schedule requirements.
• Patience and attention to detail for tasks that involve repetition.


For more information please contact Nipromec Group HR & Recruiting Administrator Rania Salman.
E-mail: rania.salman@nipromec.com
Telephone number: +46 (0)76-630 59 00
The position will be filled as soon as suitable candidate is found, so apply this position immediately. Please note that by applying you agree that your data is handled according to our recruitment register procedure.
Finnish Nipromec Group consists of Nipromec Oy Ltd, Nipromec UK Ltd, N-Pro Resources Oy Ltd, Nipromec GmbH, Nipromec Sweden Ab, Nipromec EP and Nipromec Site Services units. Nipromec Group is audited and certified by Bureau Veritas and holds the ISO 9001/14001 and ISO 45001 certificates. 2020 Nipromec Group turnover was 19 million Euros. For more information please visit www.nipromec.com.

Ansök nu

Documentation Engineer/Technical Writer

Teknikinformatör
Läs mer Jun 8
Jobbify är en jobbplattform för vassa kandidater.
För kunds räkning har vi publicerat denna annons, vill du komma i kontakt med den slutgiltiga arbetsgivaren kan du klicka dig vidare till annonsen:

Nipromec Group is an international consulting and engineering company founded in 2003. We offer design and consulting services for multiple industries with emphasis on energy and construction. Nipromec offices in Finland are located in Rauma, Turku, Tampere and Helsinki. Nipromec Group also has offices in Malmö (Sweden), Erlangen (Germany), Bristol and London in the United Kingdom.

We are now looking for a Documentation Engineer/Technical Writer for a project in Lund, Sweden for our client ESS. The European Spallation Source (ESS) is a European Research Infrastructure Consortium (ERIC). The European Spallation Source is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The facility design and construction include the most powerful linear proton accelerator ever built. The vision is to build and operate the world’s most powerful neutron source, enabling scientific breakthroughs in research related to materials, energy, health and the environment, and addressing some of the most important societal challenges of our time.

The position is scheduled to start as soon as possible, taking notice period into account. The estimated duration of the project is 6 months with the possibility of extension. Please note that this job requires 100% on-site presence in the office in Lund, Sweden.

As a Documentation Engineer/Technical Writer main tasks include:
• Create new documents.
• Create new revisions of existing documents.
• Find/use appropriate templates.
• Assign reviewers.
• Describe purpose of review.
• Help identify review scope necessary.
• Start review process.
• Proof-read and edit technical documents in English (fix formatting errors, language errors).
• Create clear and easily followed user guides and technical documentation for systems and equipment.
• Help document owners fix existing documents with known errors and bring them into alignment with quality requirements for ESS documentation.
• Structure the documentation.
• Assist with gathering of documentation needed to demonstrate compliance of equipment with safety and quality standards.
• Determine where documentation needs to be complemented or updated.
• Ensure information held by the group is organized and retrievable.
• Manage content of Confluence page (website).
• Manage Jira tasks.

We expect:
• Bachelor's degree in a technical field (e.g., engineering, physics, safety, chemistry) or equivalent education and experience.
• Excellent oral and written English skills.
• Experience in document management.
• Experience writing, proof-reading and editing of technical documentation; experience with documentation in English.

Who are we looking for:
• Strong problem-solving, analytical and technical skills.
• An effective team player with the ability to work in and with teams, as well as independently.
• Has good judgement and uses initiative to identify and resolve problems.
• Clear and organized communication with stakeholders of varying technical backgrounds with ability to compile information in an organized manner and communicate through written media.
• Adaptability to changing demands and priorities, with a willingness to learn new skills.
• Strong organizational skills, planning, and meeting schedule requirements.
• Patience and attention to detail for tasks that involve repetition.

For more information please contact Nipromec Group HR & Recruiting Administrator Rania Salman.
E-mail: rania.salman@nipromec.com
Telephone number: +46 (0)76-630 59 00

The position will be filled as soon as suitable candidate is found, so apply this position immediately. Please note that by applying you agree that your data is handled according to our recruitment register procedure.

Finnish Nipromec Group consists of Nipromec Oy Ltd, Nipromec UK Ltd, N-Pro Resources Oy Ltd, Nipromec GmbH, Nipromec Sweden Ab, Nipromec EP and Nipromec Site Services units. Nipromec Group is audited and certified by Bureau Veritas and holds the ISO 9001/14001 and ISO 45001 certificates. 2020 Nipromec Group turnover was 19 million Euros. For more information please visit www.nipromec.com.

Ansök nu

Documentation Engineer/Technical Writer

Teknikinformatör
Läs mer Jun 3
Jobbify är en jobbplattform för vassa kandidater.
För kunds räkning har vi publicerat denna annons, vill du komma i kontakt med den slutgiltiga arbetsgivaren kan du klicka dig vidare till annonsen:

Nipromec Group is an international consulting and engineering company founded in 2003. We offer design and consulting services for multiple industries with emphasis on energy and construction. Nipromec offices in Finland are located in Rauma, Turku, Tampere and Helsinki. Nipromec Group also has offices in Malmö (Sweden), Erlangen (Germany), Bristol and London in the United Kingdom.

We are now looking for a Documentation Engineer/Technical Writer for a project in Lund, Sweden for our client ESS. The European Spallation Source (ESS) is a European Research Infrastructure Consortium (ERIC). The European Spallation Source is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The facility design and construction include the most powerful linear proton accelerator ever built. The vision is to build and operate the world’s most powerful neutron source, enabling scientific breakthroughs in research related to materials, energy, health and the environment, and addressing some of the most important societal challenges of our time.

The position is scheduled to start as soon as possible, taking notice period into account. The estimated duration of the project is 6 months with the possibility of extension. Please note that this job requires 100% on-site presence in the office in Lund, Sweden.

As a Documentation Engineer/Technical Writer main tasks include:
• Create new documents.
• Create new revisions of existing documents.
• Find/use appropriate templates.
• Assign reviewers.
• Describe purpose of review.
• Help identify review scope necessary.
• Start review process.
• Proof-read and edit technical documents in English (fix formatting errors, language errors).
• Create clear and easily followed user guides and technical documentation for systems and equipment.
• Help document owners fix existing documents with known errors and bring them into alignment with quality requirements for ESS documentation.
• Structure the documentation.
• Assist with gathering of documentation needed to demonstrate compliance of equipment with safety and quality standards.
• Determine where documentation needs to be complemented or updated.
• Ensure information held by the group is organized and retrievable.
• Manage content of Confluence page (website).
• Manage Jira tasks.

We expect:
• Bachelor's degree in a technical field (e.g., engineering, physics, safety, chemistry) or equivalent education and experience.
• Excellent oral and written English skills.
• Experience in document management.
• Experience writing, proof-reading and editing of technical documentation; experience with documentation in English.

Who are we looking for:
• Strong problem-solving, analytical and technical skills.
• An effective team player with the ability to work in and with teams, as well as independently.
• Has good judgement and uses initiative to identify and resolve problems.
• Clear and organized communication with stakeholders of varying technical backgrounds with ability to compile information in an organized manner and communicate through written media.
• Adaptability to changing demands and priorities, with a willingness to learn new skills.
• Strong organizational skills, planning, and meeting schedule requirements.
• Patience and attention to detail for tasks that involve repetition.

For more information please contact Nipromec Group HR & Recruiting Administrator Rania Salman.
E-mail: rania.salman@nipromec.com
Telephone number: +46 (0)76-630 59 00

The position will be filled as soon as suitable candidate is found, so apply this position immediately. Please note that by applying you agree that your data is handled according to our recruitment register procedure.

Finnish Nipromec Group consists of Nipromec Oy Ltd, Nipromec UK Ltd, N-Pro Resources Oy Ltd, Nipromec GmbH, Nipromec Sweden Ab, Nipromec EP and Nipromec Site Services units. Nipromec Group is audited and certified by Bureau Veritas and holds the ISO 9001/14001 and ISO 45001 certificates. 2020 Nipromec Group turnover was 19 million Euros. For more information please visit www.nipromec.com.

Ansök nu

Documentation Engineer/Technical Writer

Teknikinformatör
Läs mer Jun 13
Jobbify är en jobbplattform för vassa kandidater.
För kunds räkning har vi publicerat denna annons, vill du komma i kontakt med den slutgiltiga arbetsgivaren kan du klicka dig vidare till annonsen:

Nipromec Group is an international consulting and engineering company founded in 2003. We offer design and consulting services for multiple industries with emphasis on energy and construction. Nipromec offices in Finland are located in Rauma, Turku, Tampere and Helsinki. Nipromec Group also has offices in Malmö (Sweden), Erlangen (Germany), Bristol and London in the United Kingdom.

We are now looking for a Documentation Engineer/Technical Writer for a project in Lund, Sweden for our client ESS. The European Spallation Source (ESS) is a European Research Infrastructure Consortium (ERIC). The European Spallation Source is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The facility design and construction include the most powerful linear proton accelerator ever built. The vision is to build and operate the world’s most powerful neutron source, enabling scientific breakthroughs in research related to materials, energy, health and the environment, and addressing some of the most important societal challenges of our time.

The position is scheduled to start as soon as possible, taking notice period into account. The estimated duration of the project is 6 months with the possibility of extension. Please note that this job requires 100% on-site presence in the office in Lund, Sweden.

As a Documentation Engineer/Technical Writer main tasks include:
• Create new documents.
• Create new revisions of existing documents.
• Find/use appropriate templates.
• Assign reviewers.
• Describe purpose of review.
• Help identify review scope necessary.
• Start review process.
• Proof-read and edit technical documents in English (fix formatting errors, language errors).
• Create clear and easily followed user guides and technical documentation for systems and equipment.
• Help document owners fix existing documents with known errors and bring them into alignment with quality requirements for ESS documentation.
• Structure the documentation.
• Assist with gathering of documentation needed to demonstrate compliance of equipment with safety and quality standards.
• Determine where documentation needs to be complemented or updated.
• Ensure information held by the group is organized and retrievable.
• Manage content of Confluence page (website).
• Manage Jira tasks.

We expect:
• Bachelor's degree in a technical field (e.g., engineering, physics, safety, chemistry) or equivalent education and experience.
• Excellent oral and written English skills.
• Experience in document management.
• Experience writing, proof-reading and editing of technical documentation; experience with documentation in English.

Who are we looking for:
• Strong problem-solving, analytical and technical skills.
• An effective team player with the ability to work in and with teams, as well as independently.
• Has good judgement and uses initiative to identify and resolve problems.
• Clear and organized communication with stakeholders of varying technical backgrounds with ability to compile information in an organized manner and communicate through written media.
• Adaptability to changing demands and priorities, with a willingness to learn new skills.
• Strong organizational skills, planning, and meeting schedule requirements.
• Patience and attention to detail for tasks that involve repetition.

For more information please contact Nipromec Group HR & Recruiting Administrator Rania Salman.
E-mail: rania.salman@nipromec.com
Telephone number: +46 (0)76-630 59 00

The position will be filled as soon as suitable candidate is found, so apply this position immediately. Please note that by applying you agree that your data is handled according to our recruitment register procedure.

Finnish Nipromec Group consists of Nipromec Oy Ltd, Nipromec UK Ltd, N-Pro Resources Oy Ltd, Nipromec GmbH, Nipromec Sweden Ab, Nipromec EP and Nipromec Site Services units. Nipromec Group is audited and certified by Bureau Veritas and holds the ISO 9001/14001 and ISO 45001 certificates. 2020 Nipromec Group turnover was 19 million Euros. For more information please visit www.nipromec.com.

Ansök nu

Projektledare till SV Skåne

Projektledare: kultur, media, film, scen
Läs mer Maj 6
Studieförbundet Vuxenskolan är en idéburen folkbildningsorganisation med visionen om ett samhälle där människor växer genom kunskap, insikt och delaktighet. Vi är ett av Sveriges största studieförbund och har idag verksamhet i landets alla kommuner. Vår värdegrund hävdar principen om människors lika värde baserat på de grundläggande mänskliga rättigheterna. Vår syn på bildning bygger på människans förmåga att själv forma sitt liv tillsammans med andra människor. Den utgår från individens rättigheter och skyldigheter att som aktiv medborgare ta ansvar för en samhällsutveckling som stärker den liberala demokratin.


Kort introduktion till SV Skåne
SVs regionförbund i Skåne (SV Skåne) ansvarar för att driva den regionala verksamheten i Skåne, samt svarar för kontakter och relationer med Region Skåne, regionala myndigheter, organisationer och institutioner. SV Skåne ska stödja SV-avdelningarnas utvecklingsarbete. SV Skåne har också till uppgift att stödja SVs grund-, medlems- och samverkande organisationer på regional nivå. Läs mer om oss: www.sv.se/skane


Om projektet Vår röst
Vår röst är ett treårigt projekt finansierat av Allmänna arvsfonden. Det vänder sig till personer med intellektuell funktionsnedsättning oavsett ålder. Projektet görs i samarbete med FUB Skånes och deras sektion Inre Ringen som består av medlemmar med egen funktionsnedsättning. Projektet kommer att arrangera studiecirklar i samarbete med Inre Ringen för att tillsammans med deltagarna utforska och utveckla metoder för journalistiskt berättande samt strategier för att förmedla sitt budskap. Deltagarna i projektet kommer med stöd och handledning av projektutvecklare och projektledare att skapa och publicera innehåll på en plattform som tillhandahålls av Vår röst samt i SV Skånes kanaler. Innehållet och budskapet som publiceras kommer att styras av deltagarna i projektet. Projektet skall utveckla en cirkelledarutbildning med tillhörande handledningsmaterial riktad mot personer med intellektuell funktionsnedsättning, så att personer från målgruppen kan bli cirkelledare i Vår Röst-metoden. Arbetet med cirkelledarutbildningen är ytterligare ett steg i att stärka målgruppens egenmakt, främja livslångt lärande och skapa representation för målgruppen

Projektledarrollen
Som projektledare för Vår Röst har du det övergripande ansvaret för att planera, genomföra och bevaka alla aspekter av projektet i nära samarbete med projektets projektutvecklare.
Planering och koordinering – Utarbeta och upprätta en projektplan som tydligt definierar projektets mål, aktiviteter, tidsramar och resurser. Samordna samarbete med FUB/Inre ringen och andra relevanta partners för att säkerställa genomförandet av projektet. Samordna arbetet med projektets styrgrupp.
Stöd och handledning – I nära samarbete med projektutvecklare tillhandahålla stöd och handledning till deltagarna i projektet.
Kommunikation och samarbete – ansvarar för att integrera projektets aktiviteter i SVs egna kanaler och andra relevanta nätverk.
Uppföljning och rapportering – Regelbundet följa upp projektets framsteg och genomföra eventuella justeringar i projektplan vid behov. Ansvara för projektets strategiska utveckling, överlevnad, budget och återrapportering till Allmänna arvsfonden.

Projektledaren för Vår Röst spelar en avgörande roll i att säkerställa att projektets mål och syfte uppnås och att målgruppen får möjlighet att uttrycka sina röster och delta fullt ut i samhället.

Din profil
- Eftergymnasial utbildning eller motsvarande
- Erfarenhet av projektledning, inklusive planering och genomförande av projekt.
- Kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med personer med intellektuell funktionsnedsättning.

Meriterande
- Har kunskap om, och erfarenheter av, den idéburna sektorn
- Har erfarenhet av folkbildningsverksamhet eller studieförbund
- Kunskap om eller erfarenhet av att arbeta med journalistik/skrivande eller liknande


Övrigt
Fri visstidsanställning fram till 2027-04-30 med målstyrd arbetstid, där du har stor frihet att förlägga ditt arbete efter verksamhetens behov.
Tillträde: 2024-09-01
Placering: Lund
Vi tillämpar 6 månaders inledande provanställning. Vi värdesätter de kvaliteter som mångfald och jämn könsfördelning tillför arbetsplatsen och ser gärna sökande med olika bakgrund och livserfarenhet.

Kontaktperson
Åsa Björk, Regionchef: 0701-450234 eller asa.bjork@sv.se
Du söker tjänsten genom att skicka CV och motivering vad du kan bidra med i rollen som projektledare och varför just du vill jobba tillsammans med oss.
Ansökan skickas till: rekrytering.regionforbundetskane@sv.se
Sista ansökningsdag 2024-06-09
Varmt välkommen till Studieförbundet Vuxenskolan!

Ansök nu

Lunds sydligaste katedral söker domkyrkoorganist

Organist
Läs mer Apr 16
SVENSKA KYRKAN I LUND

Söker

DOMKYRKOORGANIST I LUNDS DOMKYRKOFÖRSAMLING

Tillträde enligt överenskommelse

Lund är en studentstad med lång historia och ung befolkning. Kommunen har cirka 130 000 invånare och i den del som utgör Lunds pastorat bor 100 000 personer varav 46 procent är medlemmar i Svenska kyrkan.

I Lunds pastorat finns 7 församlingar, 1 domkyrka, 14 kyrkor och 3 kapell. Dessutom finna sjukhuskyrka, familjerådgivning, pilgrimscentrum, två förskolor och en diakonicentral.

Lunds domkyrka är en av Sveriges mest välbesökta kyrkor. Arbetslaget runt Domkyrkan består av cirka 25 medarbetare. Domkyrkoförsamlingen ingår i Lunds pastorat, med ungefär 250 anställda. Med katedralen som centrum vill vi skapa sammanhang för gudstjänst, lärande och gästfria möten och göra kyrkans närvaro synlig i staden. Katedralen är även mötesplats för stiftets församlingar, för turister och pilgrimer, den har goda internationella nätverk och där bedrivs internationellt arbete.

Gudstjänsten är centrum i Domkyrkans liv. Dagligen firas olika gudstjänster. Söndagens högmässa firas med rik liturgi och körmedverkan. Både den nyskapande och den traditionsvärnande gudstjänsten ryms. Vi vill lyfta fram musiken i gudstjänsten och genom konserter. En omfattande körverksamhet finns i församlingen. Gosskörsverksamheten är etablerad och flickkören växer. Lördagarnas orgelkonserter utgör en stomme i musiklivet.

Förutom Domkyrkans egna körer samarbetar vi med andra körer i staden och regionen och deltar i projekt som Skånes orgelveckor och Lund Choral Festival.

I tjänsten som domkyrkoorganist ingår även kyrkliga handlingar, administration och planering.

Vi söker en kyrkomusiker


• med erkänd kompetens inom såväl liturgiskt som solistiskt orgelspel
• som genom musiken vill vara med och stärka livet i och vid katedralen
• med väldokumenterad erfarenhet som körledare
• med vilja att utveckla körlivet inte minst med barn och unga
• med erfarenhet av och engagemang för nätverksbyggande i samhälle och kyrka, stift och pastorat, nationellt och internationellt.
• som är öppen för skilda musikaliska uttryck och genrer.

Kvalifikationer


• du har kyrkomusikerexamen A
• du är såväl organist som körledare
• du vill bidra till och utveckla Domkyrkans rika och varierande gudstjänstliv och övriga verksamhet
• du är van att arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med andra
• du är relationsskapare och har förmåga att bygga team och samverka
• du har erkänd administrativ förmåga
• internationell erfarenhet samt erfarenhet från domkyrkomiljö är båda meriterande för tjänsten

Läs mer om oss

www.svenskakyrkan.se/lundsdomkyrka

www.svenskakyrkan.se/lund

Sista ansökningsdag

2024-06-05

Upplysningar lämnas av

Domkyrkokaplan Lena Sjöstrand 046 71 88 81 lena.sjostrand@svenskakyrkan.se

Domprost Niclas Blåder 046 71 87 52 niclas.blåder@svenskakyrkan.se eller genom domprostsekreterare Christina Arvidson 046 71 87 43 christina.arvidson@svenskakyrkan.se

Domkyrkoorganist Robert Bennesh 046 71 88 84 robert.bennesh@svenskakyrkan.se

HR-chef Pernilla Lennström 046 71 87 04 pernilla.lennstrom@svenskakyrkan.se

 

Har du skyddade personuppgifter? Läs mer här om hur du söker tjänsten.

För dig med skyddade personuppgifter vill Lunds pastorat erbjuda en så säker ansökningsprocess som möjlighet. Du bör inte ansöka digitalt eller genom mejl. För att minimera antalet personer hos arbetsgivaren som har åtkomst till dina personuppgifter ber vi dig i stället att kontakta angiven kontaktperson i annonsen, som kommer guida dig vidare för en säker ansökningsprocess.

Välkommen att ta kontakt!

Vänliga hälsningar,

Lunds pastorat

Ansök nu

Vi växer och söker erfarna teknikinformatörer till vårt kontor i Lund

Teknikinformatör
Läs mer Apr 22
Som teknikinformatör hos oss är du med i en spännande fas där våra kunder behöver anpassa sin eftermarknadsinformation efter nya beteendemönster hos sina användare. Med större krav på relevant och lättillgänglig information har allt större del av våra kunders information gått från omfattande manualer till digitala lösningar med fokus på användarvänlighet. Vi söker dig som vill hjälpa våra kunder att ta nästa steg i den här utvecklingen, oavsett hur långt de har kommit på sin digitaliseringsresa.
Vi vill alltid komma i kontakt med fler som vill hjälpa oss att utveckla effektiv information för våra kunders produkter och tjänster, kanske är det du?
Vad rollen innebär
Du kommer bland annat få möjlighet att arbeta med att:
Hantera, strukturera, utveckla och paketera teknisk information om någon av våra kunders produkter.
Beskriva produktens tekniska funktioner och möjliggöra för läsaren att ta till sig den på ett effektivt sätt.
Säkerställa att kundens eftermarknadsinformation bidrar till en bättre och säkrare upplevelse hos slutanvändaren men också till en ökad eftermarknadsaffär.
Förbättra såväl arbetssätt som informationen som sådan.

I den här rollen får du verkligen möjlighet att visa vad du kan – men också chans att utvecklas tillsammans med eftermarknadsinformationen du producerar!
Vem du är
Vi söker dig som:
Har minst tre års erfarenhet som teknikinformatör eller liknande och vill vara delaktig i utvecklingen av nästa generations eftermarknadsinformation.
Har kunskap i XML, gärna DITA, samt kunskap i de vanligaste teknikinformatörsverktygen, exempelvis Illustrator.
Är kommunikativ med ett stort intresse för slutanvändarens behov och motiveras av att skapa lösningar som är effektiva, enkla att förstå och utformade på det sätt som dagens användare vill ta emot information på.
Tycker om att vara en del av ett team men också kan driva och hantera projekt på egen hand.
Har god förmåga att uttrycka dig på engelska och svenska i både tal och skrift.

Som person har du ett naturligt driv och en nyfikenhet. Du kommer att ha en drivande roll i att samla, paketera och distribuera eftermarknadsinformation inom dina projekt.
Vad vi erbjuder
På Aleido bidrar du till vårt syfte: att överbrygga klyftan mellan teknik och människorna som använder den. Att arbeta tillsammans med människor med olika bakgrunder och erfarenheter breddar vår förståelse för mänskligt beteende. Vi erbjuder en miljö där medarbetarna är i fokus. Där samarbete, framåtanda och dina unika perspektiv värdesätts. Som medarbetare på Aleido kan du vara trygg med att:
Du är här av en anledning. Varje individ har mycket att bidra med, och vi vill att du ska lyckas.
Du kommer få den stöttning du behöver för att lyckas, samtidigt som du kommer bli utmanad i att driva din utveckling framåt.
Vår lärandekultur hjälper oss att bryta ny mark. Med vårt löfte för lärande lovar vi att generöst dela kunskap, skapa möjligheter för lärande och värdera initiativ att lära.
Vi är öppensinnade och framtidsinriktade. Det innebär att hållbarhet är kärnan i vårt erbjudande, både direkt och indirekt.
Vi tror på värdet av flexibilitet. På Aleido har vi en progressiv policy för distansarbete, och de flesta kan arbeta delvis på distans regelbundet.

Vilka vi är
Aleido är ett internationellt företag med lång tradition av att driva utvecklingen av eftermarknadsinformation och utbildningslösningar. Våra kunder utvecklar komplexa produkter eller system, eller söker kunskap och beredskap för att skapa varaktig förändring, inom en mängd branscher såsom fordon, telekom, industri, järnväg och medicinteknik. Vi är närmare tusen kollegor i fem länder. Tillsammans överbryggar vi klyftan mellan teknik och människorna som är beroende av den – genom att göra det avancerade lätt att förstå.

Ansök nu

Koordinator till Vuxenpsykiatriavdelning i Lund

Platskoordinator
Läs mer Maj 17
Gör skillnad. Varje dag.

Vuxenpsykiatri Lund söker en koordinator för samverkan i den nya vårdformen Avancerad Psykiatrisk vård I Hemmet (APIH).

Verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Lund arbetar med att starta en ny vårdform med avancerad APIH. Vårdformen syftar till att öka möjligheterna för vård i den miljö där livet ska fungera, i hemmet. Insatserna ska sträva mot förändringar för en hållbar hemsituation, ökad patientmedverkan och egenmakt. Vårdformen kräver god samverkan mellan de olika aktörerna i patientens nätverk, region, kommun och närstående.

Vårdformen är prövad internationellt i bland annat Storbritannien, Nederländerna och Australien. I Sverige har konceptet prövats i bland annat Västernorrlands SPOT-team. Undersökningar som gjorts visar på kortare inläggningstillfällen och i vissa studier även färre inläggningstillfällen, sammantaget pekar resultaten på minskat antal vårddygn på sjukhus.

ARBETSUPPGIFTER
Koordinatorsrollen kommer att utvecklas inom ramen för Mellersta Skånes psykiatrisamverkan och kommer att innebära tätt samarbete med såväl kommunala som regionala delar av patienternas insatser. Koordinatorsrollen kommer att innebära att leda och samordna utvecklingen av samverkansformer mellan dessa aktörer.

Då rollen inte finns i dagsläget kommer det att betyda att rutiner, kontaktvägar och former för arbetet behöver arbetas fram och implementeras i verksamheterna. Arbetet förväntas ske ute i verksamheterna och kan således bedrivas på olika geografiska platser i Mellersta Skåne.

Rekryteringen sker i samarbete med kommunerna i Mellersta Skåne och tjänsten är en gemensam satsning för ökad samverkan mellan kommuner och region.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en koordinator med utbildning inom vård, socialt arbete eller annan inriktning som arbetsgivaren anser likvärdig. Flerårig erfarenhet av arbete inom psykiatri och en förmåga att tolka komplexa strukturer krävs. Vidare har du goda språkkunskaper i svenska såväl i tal som skrift. Vi ser gärna att du har erfarenhet av kommunal socialtjänst inom exempelvis socialpsykiatri och kännedom om de regelverk som styr den kommunala verksamheten.

Som person är du flexibel, innovativ, kommunikativ, pedagogisk och lyhörd. Du gillar att hitta lösningar och skapa nätverk för långsiktigt samarbete. Du behöver vara bekväm med att hålla i möten, driva utvecklingsprocesser och förmedla information.

Varmt välkommen med din ansökan!

Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Projektledare för Medvetenskapens hus

Projektledare: kultur, media, film, scen
Läs mer Maj 8
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställningen är placerad vid avdelningen för mänskliga rättigheter vid Historiska institutionen, men projektet omfattar hela fakulteten.

Institutionen har ungefär hundra anställda uppdelade på tre avdelningar: historia, mänskliga rättigheter och CÖS. Institutionen har en vital forsknings- och utbildningsmiljö. Vi månar om en god arbetsmiljö där vi alla tillsammans bidrar till verksamhetens bästa. Vi har återkommande gemensamma personalmöten, gemensamma fikor och årlig psykosocial enkät.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Lunds universitet har under ett pilotår 2023 arbetat för ett vetenskapscentrum med bas i humanvetenskaperna och en konstnärlig gestaltningsform, Medvetenskapens hus. Fullt utbyggt skulle Medvetenskapens hus vara en intern arena för fruktbara möten mellan de nio fakulteternas forskare, liksom kunna bedriva en extern verksamhet som kan besökas av skolor och andra med intresse för humanistiska vetenskaper och aktuella samhällsfrågor.

Efter en inledande fas av Medvetenskapens hus där hela universitetet varit involverat vidtar nu en mer riktad satsning där HT-fakulteterna är värd. Medvetenskapens hus kommer under 2024 och 2025 utgöra en plattform för att möjliggöra samverkan med det omgivande samhället och med hjälp av konstnärlig gestaltning skapa tillfällen för nya kreativa samarbeten inom universitetet där humanvetenskaperna utgör grunden. Vi söker nu en projektledare med expertkunskap för att under drygt ett års tid fortsätta pilotarbetet med att bygga upp en verksamhet som sedan ska utvärderas. 

Du kommer att arbeta med att:

- skapa fakultetsöverskridande samarbeten för att utveckla interaktiva seminarier och kurser
- producera utställningar, programverksamhet och utbildningar med tillhörande material
- utveckla och bedriva utställnings- och programverksamhet mot det omgivande samhället kring frågor om hållbarhet
- tillsammans med forskare och kreatörer testa olika sätt att förmedla kunskap och ny forskning i multimodala lärmiljöer
- verka för breddad rekrytering genom uppsökande installationer för att öka nyfikenheten och förståelsen för vad universitetet erbjuder.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Erfarenhet av att ha producerat stora publika utställningar och utåtriktad seminarieverksamhet inom forskning och konst.
- Erfarenhet av fakultetsöverskridande och interaktiva samarbeten inom universitet och högskola.
- Erfarenhet av samverkan mellan högskolesektorn och andra intressenter.
- Erfarenhet av och kunskap om forsknings- och kunskapsförmedling i multimodala lärmiljöer.
- Erfarenhet av uppsökande installationer och andra konstnärliga gestaltningsformer för breddad rekrytering.
- God samarbetsförmåga, självständighet och kreativitet.

Meriterande för anställningen är:

- Högskoleutbildning med inriktning mot mänskliga rättigheter.
- Internationell arbetserfarenhet.
- Kompetens inom konstnärlig gestaltning av frågor som rör hållbarhet och mänskliga rättigheter.
- Tidigare arbete inom liknande stora projekt eller vetenskapscentra med humanvetenskapligt och konstnärligt fokus.

Övrigt
Anställningen är en statlig visstidsanställning under tretton månader på 70 procent med startdatum 2024-06-01 och slutdatum 2024-06-30.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om Historiska institutionen

Historiska institutionen utgör en av åtta institutioner vid Humanistiska och teologiska fakulteterna. Den är en stor institution med tre avdelningar: avdelningen för historia, avdelningen för mänskliga rättigheter och Centrum för Öst- och Sydöstasienstudier. Här finns runt 100 lärare och forskare. Inom institutionen bedrivs undervisning företrädesvis inom ramen för kandidatprogram i historia respektive mänskliga rättigheter, masterprogram i historia samt internationella masterprogram i mänskliga rättigheter respektive Asienstudier. Institutionen har också en stor forskarutbildning med doktorander i historia, mänskliga rättigheter och Öst- och Sydöstasienstudier bland annat genom en forskarskola i historiska studier.Ämnet mänskliga rättigheter är flervetenskapligt och anlägger historiska, filosofiska, etiska, rättsliga och politiska perspektiv på mänskliga rättigheter. I ämnet finns ett kandidatprogram med undervisning på svenska och ett nystartat tvåårigt masterprogram med undervisning på engelska. Söktrycket till utbildningarna är mycket högt. Här finns också Sveriges enda flervetenskapliga forskarutbildning i mänskliga rättigheter. Forskningen är inriktad på mänskliga rättigheter som ett komplext samhällsfenomen. Fokus ligger bland annat på barn och ungdomar; minneskulturer; konflikt, våld och ansvarsutkrävande; rättighetsaktörer; politisk filosofi och filosofihistoria samt de mänskliga rättigheternas historieskrivning i modern tid.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie med arbete inriktat på mediehantering

Bibliotekarie
Läs mer Apr 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
1 bibliotekarie med arbete inriktat på mediehantering,
100%, vikariat.

Arbetsuppgifter
Som bibliotekarie på HT-biblioteken kommer du att ha både egna ansvarsområden och gemensamma arbetsuppgifter med dina kollegor. Fokus i tjänsten kommer att vara mediehantering samt att arbeta i bibliotekens informationsdiskar.

HT-biblioteken har stor hantering av både digital och tryckt media. Du kommer att förstärka gruppen som arbetar med fjärrlån. Du kommer även att arbeta med lättare katalogisering kopplat till en genomgång av material placerat i magasinet. Du behöver därför vara intresserad av samlingsfrågor samt uppskatta arbetsuppgifter som kräver noggrannhet.

Vidare ingår yttre tjänst med både lånehantering och informationsarbete samt andra generella arbetsuppgifter som förekommer på forskningsbibliotek. Verksamhetens behov men även vilka kompetenser du har kan påverka tjänstens utformning.


Kvalifikationer

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller vad som arbets­givaren bedömer är en motsvarande akademisk bibliotekarie­utbildning.
- Flytande svenska i tal och skrift.
- God engelska i tal och skrift. Övriga kvalifikationer


- Erfarenhet av att arbeta på forskningsbibliotek.
- Erfarenhet av att planera och genomföra undervisning.
- Erfarenhet av att arbeta med någon form av mediehantering på bibliotek.
- God kännedom om humaniora och teologi.
- Språkkunskaper som bedöms fylla ett behov på HT-biblioteken.

I arbetet är du med och bygger upp bibliotekets verksamhet långsiktigt samtidigt som du behöver kunna omprioritera i det dagliga arbetet när så behövs. Du behöver vara prestigelös samt ha lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbeta produktivt och lösningsorienterat. Flera av arbetsuppgifterna kräver att man är både noggrann och uppskattar att arbeta med detaljer. Arbetet är en kombination av självständigt arbete och att arbeta i grupp. Du kommer att ha flera arbetsuppgifter parallellt och det är därför viktigt att du trivs med detta samt att du kan prioritera mellan arbetsuppgifterna och strukturera din arbetstid. Att arbeta för ett gott samarbete med kollegor på biblioteket är viktigt. Arbetet i informationsdiskarna är utåtriktat och det är centralt att du uppskattar detta och att du har ett pedagogiskt förhållningssätt till bibliotekens användare. Efterhand som bibliotekets verksamhet utvecklas och behov förändras påverkas även bibliotekarietjänsterna.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka verksamheten vid HT-biblioteken.

Helg- och kvällstjänstgöring kan förekomma.


Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev på svenska där du beskriver hur du uppfyller de meriterande kvalifikationerna samt för ett resonemang kring arbetsuppgifterna och varför du vill arbeta på ett forskningsbibliotek. Ansökan ska även innehålla ett CV samt relevant dokumentation. Specificera de eventuella språkkunskaper du har förutom engelska i din ansökan.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om HT-biblioteken

De Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har en sammanhållen biblioteksorganisation, HT-biblioteken. HT-biblioteken utgörs av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. Dessa är belägna nära varandra och fungerar som en verksamhet.

Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. HT-biblioteken har ett nära samarbete med de övriga biblioteken vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Apr 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
1 bibliotekarie med arbete inriktat på mediehantering och som ämnesbibliotekarie,
100 %, tillsvidare.

Arbetsuppgifter
Som bibliotekarie på HT-biblioteken kommer du att ha både egna ansvarsområden och gemensamma arbetsuppgifter med dina kollegor. Fokus i tjänsten kommer att vara mediehantering samt att arbeta som ämnesbibliotekarie. Du kommer även till viss del att arbeta med marknadsföringsfrågor.

Ämnesansvaret innebär undervisning, urval av förvärv och annan form av stöd till studenter, lärare och forskare på en viss avdelning eller institution. Du behöver därför vara intresserad av att engagera dig i upplägget i ämnets kurser och forskning, samt arbeta utåtriktat genom att skapa kontakter och samarbeten med anställda på aktuell institution. Du behöver också vara intresserad av pedagogiska frågor då du utvecklar och genomför din egen undervisning. Då behoven och uppläggen skiljer sig åt mellan olika ämnen på HT är målet att bibliotekens undervisning är anpassat efter den specifika kursen samt väl integrerat med den övriga undervisningen.

HT-biblioteken har stor hantering av både digital och tryckt media. Du kommer att förstärka gruppen som arbetar med det praktiska förvärvet av monografier. Du behöver därför vara intresserad av samlingsfrågor samt uppskatta arbetsuppgifter som kräver noggrannhet.

Du kommer även till viss del att förstärka HT-bibliotekens arbete med kommunikations- och marknadsföringsfrågor och du behöver därför ha ett intresse för detta område.

Vidare ingår yttre tjänst med både lånehantering och informationsarbete samt andra generella arbetsuppgifter som förekommer på forskningsbibliotek. Verksamhetens behov men även vilka kompetenser du har kan påverka tjänstens utformning.


Kvalifikationer

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller vad som arbets­givaren bedömer är en motsvarande akademisk bibliotekarie­utbildning.
- Förmåga att reflektera kring och diskutera pedagogiska frågor.
- Flytande svenska i tal och skrift.
- God engelska i tal och skrift.


Önskvärda kvalifikationer

- Erfarenhet av att arbeta på forskningsbibliotek.
- Erfarenhet av att planera och genomföra undervisning.
- Erfarenhet av att arbeta med någon form av mediehantering på bibliotek.
- Erfarenhet av att arbeta med kommunikations- och marknadsföringsfrågor.
- God kännedom om humaniora och teologi.
- Språkkunskaper som bedöms fylla ett behov på HT-biblioteken.

I arbetet är du med och bygger upp bibliotekets verksamhet långsiktigt samtidigt som du behöver kunna omprioritera i det dagliga arbetet när så behövs. Du behöver vara prestigelös samt ha lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbeta produktivt och lösningsorienterat. Arbetet är en kombination av självständigt arbete och att arbeta i grupp. Du kommer att ha flera arbetsuppgifter parallellt och det är därför viktigt att du trivs med detta samt att du kan prioritera mellan arbetsuppgifterna och strukturera din arbetstid. Att aktivt bygga relationer samt samarbeta med såväl kollegor på biblioteket som övriga kollegor på fakulteterna är centralt. Efterhand som bibliotekets verksamhet utvecklas och behov förändras påverkas även bibliotekarietjänsterna.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka verksamheten vid HT-biblioteken.

Helg- och kvällstjänstgöring kan förekomma.

Provanställning kan komma att tillämpas. 


Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev på svenska där du beskriver hur du uppfyller de meriterande kvalifikationerna samt för ett resonemang kring arbetsuppgifterna och varför du vill arbeta på ett forskningsbibliotek. Ansökan ska även innehålla ett CV samt relevant dokumentation. Specificera de eventuella språkkunskaper du har förutom engelska i din ansökan.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Om HT-biblioteken

De Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har en sammanhållen biblioteksorganisation, HT-biblioteken. HT-biblioteken utgörs av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. Dessa är belägna nära varandra och fungerar som en verksamhet.

Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. HT-biblioteken har ett nära samarbete med de övriga biblioteken vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Skolbibliotekarie till Skolområdet Stångby - tillsvidaretjänst 50 %

Skolbibliotekarie
Läs mer Maj 13
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Skolbibliotekariens uppgift är att främja utvecklingen av elevernas
språkutveckling och läsglädje, utbilda eleverna i informationskompetens och att vara en naturlig del i deras dagliga kunskapsinhämtning.

Vi anser att skolbibliotekarien ska vara väl förtrogen med de sociala medier som eleverna använder på nätet och aktivt arbeta med frågor som rör elevernas personliga integritet och säkerhet.
Tjänsten förutsätter arbete på fyra mindre skolor enligt ett fast schema.

Vi söker dig
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete i skolbibliotek, samt med elever inom årskurs F-6. Vidare har du god kunskap om språkutveckling samt medie- och informationskunnighet.

I rollen som skolbibliotekarie är du driven, utåtriktad och du bör inte vara främmande för att arbeta i grupper/klasser. För att lyckas i din roll behöver du vara lösnings- och utvecklingsinriktad, bra på att samarbeta samt ha förmåga att ta egna initiativ.  I dagens skola ser vi det som en självklarhet att du behärskar digitala verktyg och vill arbeta på skolor med åldersgruppen F-6.

Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare

Om arbetsplatsen
Stångby rektorsområde består av fyra grundskolor: Prästängskolan, Kulparkskolan, Vallkärra skola och Håstad skola. I våra fina lokaler och utemiljö utvecklar vi ständigt undervisningen och skapar en god känsla för gemenskap och inlärning. All utbildning utgår från styrdokumenten och bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. Här arbetar vi med lärande för en hållbar framtid! Du kan ta reda på mer om oss genom att besöka oss på sociala medier @skolomradestangby.

På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

Ansök nu

Bibliotekarie/verksamhetsledare till Stångby bibliotek, Lunds kommun

Bibliotekarie
Läs mer Maj 7
Nu söker dig som tillsammans med kollegor vill vara med och utveckla Stångby bibliotek vid Folkbiblioteken i Lund!

Om rollen och dina arbetsuppgifter
Stångby är ett område i Lund som växer snabbt och som har en stor inflyttning av framför allt barnfamiljer.

Biblioteksverksamheten har väl etablerade samarbeten med föreningar och andra lokala aktörer och målet är att biblioteket ska utvecklas till ett nav i lokalsamhället.

Som verksamhetsledare kommer du att tillsammans med kollegor arbeta för att utveckla dessa samarbeten och att ta arbetet med profilering och målgruppsanpassning vidare. Verksamhet för barn och unga är prioriterat. Stångby bibliotek är meröppet och fokus är att fylla Torngården med verksamhet – under såväl bemannade öppettider som under meröppet.

Utöver ovan ansvarsområden deltar du i det dagliga arbetet på biblioteket och har en viktig roll i att möta och vägleda våra användare i biblioteksrummet oavsett det gäller litteratur, information eller digitala verktyg.

Enhet Stadsdelsbibliotekens uppdrag är att utveckla och driva biblioteksverksamhet i lokalsamhället. Stadsdelsbiblioteken ska vara aktiva, synliga och angelägna mötesplatser för lärande, läsande, samtal och kultur. Medskapande och dialog är centralt och biblioteket arbetar aktivt med att möjliggöra användardriven verksamhet.

I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring.

Vi söker dig
Vi söker dig som har examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan relevant utbildning som vi bedömer som likvärdig. 

Vi erbjuder dig
Välkommen till en verksamhet som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi ger dig kontinuerlig kompetensutveckling och jobbar aktivt med kollegialt lärande. Vi sätter stort värde på att dela med oss av vår kunskap till varandra och utvecklas tillsammans.

Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare

Om rekryteringsprocessen

I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor för att bidra till en inkluderande och likvärdig rekrytering.

Om arbetsplatsen
Folkbiblioteken i Lund stärker människors delaktighet i det demokratiska samhället genom litteratur, information, kunskap och kultur. Vi är tillgängliga för alla och har särskilt fokus på prioriterade målgrupper och sammanhang där vi gör störst skillnad. Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket, tio stadsdelsbibliotek och det digitala och rörliga biblioteket. Folkbiblioteken i Lund arbetar strategiskt och målmedvetet med inkluderingsfrågor och hbtq+ för att skapa en inkluderande miljö för såväl våra besökare som kollegor.

Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver.

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

Ansök nu

Technical Writer & Web Editor

Webbredaktör
Läs mer Apr 18
We are looking for a Technical Writer & Web Editor for an international company in Lund. Start ASAP, 5 months contract to begin with, possibility of extension after that.

Background:
At the company's Technology Promotion Department we work with different company business units developing AI technologies and help them to publish and create business via SDK development and API integration. Our mission also includes to envision and synthesize future technologies and to help Sony bringing them to life. This requires people with strong technical capabilities and a sense of self-driven technical leadership.
You will be part of an energetic team with engineers, tech writers and on-line marketeers which has the full responsibility of the company's developer-facing channels. This inhouse team builds webpages, creates copy and graphics, launches online marketing activities, and publishes technical documentation on the site.

About the position:
This role is part of the company's Developer Program that involves three areas of responsibility.
1. Technical editing of API conceptual documentation.
2. Creating website content, such as blog posts, news, guidelines, technical tutorials targeting developers and technical decision makers.
3. Re-arranging the web content to improve overall developer experience. This role will also require knowledge in creating enhanced content (illustrations, schemes, guidelines explaining system architectures).

Main Responsibility:
A skilled writer, completely fluent in English (in both UK and US English). You should have a deep interest in text creation in different formats.
Generate and edit engaging, informative content for websites, ensuring alignment with the organization's goals and SEO optimization.
Edit and transform internal documentation material for external publishing according to brand and writing guidelines.
Create and edit content (texts, images, videos) for pages and sections on the Developer World websites in time for product, tool and service releases and updates.?
Create and make sure sustainable information architecture is set up in sync with business needs.?
Work collaboratively with tech writers, designers, and developers to execute editorial plans effectively.


Requirements for the position:
Strong editing skills with attention to details
Experienced in working with technical content creation, especially AI technologies and editing it for an external target group.
Experienced in working with branding and writing guidelines.
Experienced in working with Content Management System (WordPress).
Web-editing experience with basic UX/UI understanding to be able to rearrange web content to fit the needs of the target audience.
Interested in, and have knowledge about, AI technologies, software and hardware programming, IoT, developer tools, community build or similar.
Comply with company branding and guidelines
Service minded, flexible, self-directed and with a drive to take responsibility.
A team player that easily adapts and drives improvements in a positive way.
Eager to deliver the best quality experiences possible.
Social and positive.This role requires at least 3 days/week onsite in Lund, no relocation is possible for this role.

This is a full-time consultant position through Incluso in Lund. Start is ASAP and the contract period is 5 months to begin with, possibility to extension after that.

Please submit your CV and cover letter in English as soon as possible since we will review the applications on an on-going basis.

For more information about this role, please contact Marianne Nilsson, recruiter at Incluso.

Ansök nu

Technical Administrator to a research facility in Lund!

Teknikinformatör
Läs mer Apr 13
Are you looking for a new opportunity in an international environment and established organization who is leading within its field? This is a unique chance to work in a multi-disciplinary research centre, based on the world’s most powerful neutron source. They are now looking for an administrator with technical interest and strong communication skills in english. Does this sound interesting to you?

OM TJÄNSTEN
As a Technical Administrator you will work with coordinating and consolidating technical information and hosting and administering meetings. Furthermore, you will be responsible to organize technical documentation and support the remote handling systems within target division with structuring and creating information in PLM and EAM systems.

You are offered
- Unique opportunity to be involved in the development and building of a world leading facility for materials research
- As a consultant for Academic Work, we offer significant opportunities for you to grow professionally, build your network, and create valuable contacts for the future. Learn more about our consultant offer at our website.

VI SÖKER DIG SOM
- Experience from working in an administrative role before
- Experience of technical documentation
- Good knowledge in Microsoft office programs like Word and Excel
- Work proficiency in English, since it's the spoken language in the organization

It is meritorious if you have:
- Relevant engineering education or experience
- Experience with document management system
- Knowledge of other European languages

As a person you are serviceminded and not afraid to take initiative to seek the information you need. You have an eye for details and enjoys working in a structured way.

To succeed in the role, your personal skills are:
- Structured
- Self-sufficient
- Networker
- Communicative

Our recruitment process

This recruitment process is handled by Academic Work and it is our client’s wish that all questions regarding the position is directed to Academic Work.

Our selection process is continuous and the advert may close before the recruitment process is completed if we have moved forward to the next phase. The process includes two tests: one personality test and one cognitive test. The tests are tools to find the right talent for the right position, to enable equality, diversity, and a fair process.

Ansök nu

Amanuenser Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Apr 26
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet som erbjuder goda anställningsvillkor.

Läs mer på universitets webbplats om att https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 

Samhällsvetenskapliga fakultetens bibliotek söker amanuenser

Vi söker 1-6 engagerade studenter vid Lunds universitet, i första hand från ABM eller någon av Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningar, för extraarbete i bibliotekets lånedisk. 
 

Arbetsuppgifter

Du kommer att ge service i vår informationsdisk för i huvudsak studenter och anställda på Samhällsvetenskapliga fakulteten.

I arbetsuppgifterna ingår enklare biblioteksarbete som lånehantering, att bemanna vår informationsdisk, ställa tillbaka böcker på hyllorna, samt hjälpa till vid utskrifter/kopiering och grundläggande IT-service.

Samhällsvetenskapliga fakulteten erbjuder utbildningar både på svenska och engelska och du kommer att använda båda språken i bibliotekets lånedisk. 
En del ensamarbete ingår i disktjänstgöringen och du behöver ta självständiga beslut utifrån givna ramar.
Du behöver ha servicekänsla, samarbetsförmåga och ett gott ordningssinne.

 

Krav

Pågående universitetsstudier vid Lunds universitet, på grundnivå eller avancerad nivå, med minimum 1 termins godkända studier   Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift Goda IT-kunskaperÖnskvärda kvalifikationer

Student på ABM eller någon av Samhällsvetenskapliga fakultetens utbildningar  Erfarenhet av biblioteksarbete Erfarenhet av arbete i bibliotekssystemet KOHA/LUBcat

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
 

Arbetstid

Anställningen är tidsbegränsad fyra-tio månader, med start från 2024-08-26, eller enligt överenskommelse. Du arbetar enligt fasta scheman två pass per vecka, såväl dagtid vardag, som kväll eller helg.
 

Övrigt 

Bestämmelser gällande utbildningsanställning som amanuens finns i Högskoleförordningen (HF) 5 kap 8-12 §. 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss.

Intervjuerna beräknas äga rum i vecka 21. Välkommen med din ansökan!

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Rigging Technician

Riggare, verktygsmaskiner
Läs mer Apr 11
The European Spallation Source ERIC (ESS) in Lund, Sweden, is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The project includes the most powerful linear proton accelerator ever built, a five-tonne, helium-cooled tungsten target wheel, 15 state-of-the-art neutron instruments, a suite of laboratories, and a supercomputing data management and software development centre. In the context of its history and future as a scientific organisation, however, it is more than the sum of its parts. It is a brand new Big Science organisation and we are building it from the ground up.

About the role 

ESS is now in search of a Rigging Technician to join our small and close-knit Installation and Rigging Group. The group is responsible for providing guidance as well as performing rigging activities such as heavy lifting, handling and crane operations. The team is also implementing general procedures and guidelines for how to work safely with rigging at ESS.

Among the tasks for this position are:


• Performing rigging work in the areas of lifting, assembly and disassembly of equipment on the ESS site and nearby storage areas.
• Providing guidance throughout the organisation within the subject rigging, such as lifting methods as well as installation procedures.
• Performing loading/unloading of materials, maintenance of and minor repairs on lifting equipment as well as reporting faults on materials. It also includes taking care of waste and tools after completion of work.
• Supporting Rigging Lead in continuing to establish the rigging function within the organisation.
• Supporting Rigging Lead in managing the ownership of rigging materials as well as cranes at the facility.

This role requires health and safety and/or security checks, which will be carried out during the recruitment process.

This is a permanent, full-time position, placed in Lund, Sweden, and we need someone who can start as soon as practically possible.

About you  

To be successful in this position you need to have a few years’ experience of similar work, and of the tasks described above. It is an advantage if you have experience with Swedish rules and regulations in this area. You also need a license for forklift and overhead cranes, and a driver’s license of minimum B level.

You feel comfortable communicating in English, as it is the working language at ESS. Knowledge in Swedish is an advantage. 

To thrive in this role we believe that you enjoy communicating and collaborating with people of various backgrounds and areas of expertise, and you know that both patience and a flexible mindset are useful traits. You are solution-oriented, service-minded and strive to meet deadlines, whilst not losing sight of working responsibly and safely with a high quality focus. 

What can we offer? 

Aside from the chance to work at a truly unique "Big Science" project, you can also expect:


• An opportunity to contribute to the future discoveries within science.
• A stunning, brand new workplace filled with innovative minds and brilliant people from across the globe.
• A challenging, exciting and fast-paced work environment.
• Market competitive compensation that is individual and differentiated according to role, responsibilities, individual skills, abilities and achievements.
• 25 days of annual leave, as well as more than 10 days of public holiday and company days off or days with limited working hours.
• Preventative healthcare benefit.
• Monthly pension contributions on top of your salary.
• Focus on work-life balance.


Interested? We sure hope so. 

If you see yourself in what we’re looking for, please provide your CV and motivation letter in English by clicking on “apply” and following the instructions. Please be aware that we can only accept direct applications made via the ESS website. We will review applications continuously so please submit your application as soon as you can, and by 10 May, 2024 at the latest. 

For more information regarding the ESS recruitment process, please follow this link https://europeanspallationsource.se/page/hiring-process or contact Recruitment Officer Åsa Ander at asa.ander@ess.eu 

For further information regarding the position, please contact hiring manager Kristofer Falkland at kristofer.falkland@ess.eu 

For trade union information, please contact Unionen representative Mikael Johansson at mikael.johansson@ess.eu or SACO/Swedish Association of Graduate Engineers representative Marc Kickulies at marc.kickulies@ess.eu 

We look forward to receiving your application soon!

Ansök nu

Bibliotekarie med fokus på inköp av litteratur och media

Bibliotekarie
Läs mer Apr 19
Nu söker dig som tillsammans med kollegor vill vara med och utveckla arbetet med mediainköp vid Folkbiblioteken i Lund!

Om rollen och dina arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga fokus är att, tillsammans med kollegor, ansvara för fjärrlån och inköp av litteratur för vuxna.

Du kommer vara en del av den gemensamma mediegruppen som ansvarar för urval och inköp av litteratur, katalogarbete och hantering av nya medier. Du håller dig uppdaterad inom dina ansvarsområden och delar med dig av din kompetens och kunskap till kollegorna i organisationen. Katalogisering av litteratur är också en del av dina arbetsuppgifter.

Utöver ovan ansvarsområden deltar du i det dagliga arbetet på biblioteket och har en viktig roll i att möta och vägleda våra användare i biblioteksrummet oavsett det gäller litteratur, information eller digitala verktyg.

Du tillhör enheten Gemensamma resurser vars uppdrag är att utveckla och driva gemensamma processer, inom exempelvis medieområdet, bemanning, administration, statistik, service och IT-infrastruktur, samt vara ett konsultativt stöd till hela organisationen inom enhetens ansvarsområde.
I tjänsten ingår kvälls- och helgtjänstgöring.

Vi söker dig
Vi söker dig som har examen inom biblioteks- och informationsvetenskap, eller annan relevant utbildning som vi bedömer som likvärdig.

Du har tidigare erfarenhet av att ha arbetat med mediestrategiskt arbete och inköp av litteratur på bibliotek. Har du erfarenhet av att arbetat med fjärrlån och katalogisering, med fördel i Libris, är det meriterande.

Du behöver ha grundläggande erfarenhet av och kunskap om arbete med digitala verktyg. Du har goda kunskaper i svenska och engelska såväl tal som skrift. Behärskar du fler språk är det en fördel och stor tillgång.

Personliga egenskaper och förmågor som är av vikt för rollen och för att du ska trivas är att du:

- har helhetssyn, tänker strategiskt och ser till hela verksamhetens bästa i ditt agerande och beslut
- har kapaciteten att strukturera och organisera ditt arbete själv för att driva arbetet framåt, är noggrann och uppmärksam på detaljer.
- är öppen för nya synsätt och ser möjligheter i förändringar.
- har god kommunikativ förmåga; är inlyssnande, lösningsfokuserad och samarbetar väl i grupp
- är serviceinriktad, uppmärksam och tillmötesgående i ditt bemötande.

Vi erbjuder dig
Välkommen till en verksamhet som befinner sig i en spännande utvecklingsfas. Vi ger dig kontinuerlig kompetensutveckling och jobbar aktivt med kollegialt lärande. Vi sätter stort värde på att dela med oss av vår kunskap till varandra och utvecklas tillsammans.

Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare

Om rekryteringsprocessen

I den här rekryteringsprocessen har vi valt att ta bort det personliga brevet och ersatt det med urvalsfrågor för att bidra till en inkluderande och likvärdig rekrytering.

Om arbetsplatsen
Folkbiblioteken i Lund stärker människors delaktighet i det demokratiska samhället genom litteratur, information, kunskap och kultur. Vi är tillgängliga för alla och har särskilt fokus på prioriterade målgrupper och sammanhang där vi gör störst skillnad. Folkbiblioteken i Lund består av Stadsbiblioteket, tio stadsdelsbibliotek och det digitala och rörliga biblioteket. Folkbiblioteken i Lund arbetar strategiskt och målmedvetet med inkluderingsfrågor och hbtq+ för att skapa en inkluderande miljö för såväl våra besökare som kollegor.

Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver.

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

Ansök nu

Teknisk dokumentatör till Schneider

Teknikinformatör
Läs mer Mar 28
Schneider söker en engagerad teknisk dokumentatör för att förstärka deras team. Som Teknisk dokumentatör kommer du att spela en nyckelroll i att dokumentera och kommunicera teknisk information för deras produkter och system!

OM TJÄNSTEN

Divisionen är ledande inom utveckling av mjukvara och hårdvara för byggnadsautomationssystem. De har etablerat sig som experter inom området och arbetar med stora komplexa byggnader som sjukhus, flygplatser och köpcentrum.

Du erbjuds
- En stimulerande arbetsmiljö där din kompetens och erfarenhet kommer att uppskattas och utvecklas.
- Personlig coachning från din konsultchef på Academic Work likväl som från din närmsta kontaktperson på Schneider

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifter


* Dokumentation av mjukvara och hårdvara för byggnadsautomationssystem
* Översättning av dokumentation från engelska till svenska
* Utveckling av granskningsverktyg för att förbättra processen
* Skapande av webbaserad dokumentation


VI SÖKER DIG SOM
- Erfarenhet av att arbeta med teknisk dokumentation sedan innan
- Teknisk bakgrund eller stort intresse för teknik
- Obehindrad i både svenska och engelska i tal och skrift
- Möjlighet att arbeta minst 2-3 ggr/vecka från kontoret

För att trivas i rollen tror vi du har en stark kommunikationsförmåga och noggrannhet i skriftlig dokumentation. Vidare tror vi du har en förmåga att både arbeta självständigt och i team.

För att lyckas i rollen har du följande personliga egenskaper:
- Samarbetsinriktad
- Strukturerad
- Kvalitetsmedveten
- Anpassningsbar

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Ansök nu

Teknikinformatör - skribent

Teknikinformatör
Läs mer Mar 26
Vår avdelning för produktinformation i Lund växer och vi söker nu en ny medarbetare som kan bidra med sin kunskap och erfarenhet av teknikinformation inom försvarsbranschen. Som anställd hos Etteplan kommer du i en trygg miljö jobba som konsult mot våra kunder inom försvar med deras produktinformation. Du får en självklar plats hos oss i vårt kontor på Scheelevägen. Vi värderar vår kultur, omtanke för varandra, möjligheten att dela kunskap och erfarenheter, och att samskapa till en skön arbetsmiljö där vi tycker om att ha kul. Vi värderar medarbetare som är hjälpsamma, lätta att jobba med och är prestigelösa. Vi har högt i tak och värderar våra olikheter. Vi spendera ungefär 50% av vår arbetsid på kontoret i Lund, då vi har goda möjligheter för hybridarbete.


Din roll


Hos oss blir du en värdefull teamplayer som bidrar till ett positivt arbetsklimat samtidigt som du driver självständiga projekt. Vi utför konsultuppdrag där du som enskild konsult från Etteplan jobbar ute hos kund i deras arbetsgrupp, men utför också gruppleveranser där vi som en intern arbetsgrupp levererar till kunden från vårt kontor i Lund. Arbetet är flexibelt och vi söker dig som också är flexibel och öppen för förändringar. 


Du kommer arbeta nära våra kunder som finns inom flera olika branscher och många är också branschledande inom sina respektive områden. Vi arbetar i både nationella och internationella projekt där vi leder och fördelar arbetet, men även på uppdrag hos våra kunder. Som teknisk skribent är din huvudsakliga arbetsuppgift att skapa olika typer av teknisk dokumentation och digitaliseringsprojekt åt våra kunder. Du kommer att ha kontakt med kund för informationsöverföring och ansvarar sedan för processen från start till klart.


Din profil

Vi letar efter olika typer av individer och kompetenser och kommer därför att lägga stor vikt vid dina personliga egenskaper. Viktigt är att du vet vad som krävs inom konsultbranschen och att du är en driven teknisk skribent. Du är en person som tycker om att anta nya utmaningar, är nyfiken och självgående, har en positiv attityd och gillar att ta ansvar. Du kommunicerar obehindrat på både svenska och engelska för en effektiv dialog med kunder och medarbetare och har en genuin känsla för text och struktur.


För att kunna möta våra kunders förväntningar behöver du: • Ha en lämplig eftergymnasial utbildning, som ger dig en bra grund som teknisk skribent
• Ha erfarenhet från tekniskt arbete, exempelvis konstruktion eller support
• Kunna förstå nya produkter och sätta dig in i slutanvändarens informationsbehov
• Vara bekväm med att jobba i något XML-baserat CMS samt kunna skriva topic-baserat


Vi förutsätter att du är van vid att arbeta med verktygen inom Adobe Creative Cloud och Microsoft Office. Det är meriterande om du har kunskap inom STE (Simplified Technical English), DITA och/eller S1000D.


Vi erbjuder 


Hos oss får du ett jobb som är meningsfullt. På Etteplan har vi turen att få arbeta med intressanta och viktiga projekt som bidrar till samhällsnyttan och att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Många människor får nytta och glädje av de utvecklingsprojekt som vi är delaktiga i - och det är någonting som vi vet att våra medarbetare är stolta över.  


Vi erbjuder dig en intressant och internationell arbetsmiljö, samt stöd från både kollegor och företaget i helhet. Vi stödjer work-life balance, inte bara genom riktigt bra förmåner, utan även genom möjligheten till hybridarbete. Ansök idag och gör skillnad med oss!


 


Om du har några funderingar får du gärna kontakta Lina Dekan.


Läs mer om hur det är att jobba på Etteplan och träffa dina framtida kollegor här.

Ansök nu

Senior teknisk skribent med fokus på medicinteknik i Skåne

Teknikinformatör
Läs mer Mar 22
Vår avdelning för produktinformation i Lund växer och vi söker nu en ny medarbetare som kan bidra med sin kunskap och erfarenhet av teknikinformation inom den medicintekniska branschen. Som anställd hos Etteplan kommer du i en trygg miljö jobba som konsult mot våra medcintekniska kunder med deras produktinformation. Du får en självklar plats hos oss i vårt kontor på Scheelevägen som är beläget i ett av Sveriges mest bubblande område för medicinteknisk forskning. Du blir en värdefull teamplayer som bidrar till ett positivt arbetsklimat samtidigt som du driver självständiga projekt. Vi utför konsultuppdrag där du som enskild konsult från Etteplan jobbar ute hos kund i deras arbetsgrupp, men utför också gruppleveranser där vi som en intern arbetsgrupp levererar till kunden från vårt kontor i Lund. Arbetet är flexibelt och vi söker dig som också är flexibel och öppen för förändringar. Vi värderar vår kultur, omtanke för varandra, möjligheten att dela kunskap och erfarenheter, och att samskapa till en skön arbetsmiljö där vi tycker om att ha kul. Vi värderar medarbetare som är hjälpsamma, lätta att jobba med och är prestigelösa. Vi har högt i tak och värderar våra olikheter. Vi vill spendera 50% av vår arbetsid på kontoret i Lund, samtidigt som vi har stor respekt för att privatlivet ska fungera. Varmt välkommen med din ansökan!


 


Dina arbetsuppgifter


Som teknisk skribent hos oss skapar du teknisk information till olika kunder inom medicinteknik. Detta kan vara manualer, produktbeskrivningar, och instruktioner men även uppdateringar av diverse olika dokument enligt gällande medicintekniska regelverk och standarder.


Det dagliga arbetet kan vara projektplanering, samla in information, målgruppsanalyser, analys och strukturering av information, skriva och illustrera, korrekturläsning, implementera system, koordinera tryck och översättningar, ha kundkontakt, delta i  och driva möten med projektgrupper.


 


Din profil


Du kommer ha kontakt med många olika människor i olika roller och du trivs med det. Du är bra på att bygga relationer och är nyfiken som person. Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper och att du är ”konsultig”. Vi ser gärna att du är självdriven, noggrann och kvalitetsmedveten. Du är en flexibel och serviceminded person som är positiv, prestigelös och har en vänlig attityd, samt att du har ett starkt tekniskt intresse.


För att kunna möta våra förväntningar behöver du ha:• Minst 3-års erfarenhet som teknisk skribent inom medicintekniska produkter
• Kunskap om MDR, ISO 13485 och ISO 9001
• Erfarenhet av att producera dokumentation i DITA baserade CMS system som bygger på taggar och topics
• Erfarenhet av att jobba med single soure information
• Förståelse av XML
• Förmåga att tolka, strukturera, förtydliga komplex teknisk information till användarvänlig dokumentation
• En mycket god förmåga att uttrycka dig och skriva dokumentation på både svenska och engelska
• Erfarenhet av bildhantering i Adobe Photoshop, InDesign och Illustrator


Det är meriterande om du har erfarenhet av: Standard Technical English (STE), Adobe Framemaker, Projektledning, S1000D. Det är även meriterande om du har en akademisk utbildning inom teknik eller life science, eller en YH utbildning inom teknikinformation, men detta är inget krav då senior arbetslivserfarenhet inom teknikinformation kan vara lika meriterande.


 


Vi erbjuder


Hos oss får du ett jobb som är meningsfullt. På Etteplan har vi turen att få arbeta med intressanta och viktiga projekt som bidrar till samhällsnyttan och att skapa ett tryggt och säkert samhälle. Många människor får nytta och glädje av de utvecklingsprojekt vi är delaktiga i - och det är någonting som vi vet att våra medarbetare är stolta över.


Etteplan har ett globalt initiativ som skapar medvetenhet och förståelse kring mångfald, inkludering och rättvisa inom företaget. Vi har en plattform för öppna diskussioner och nätverkande, som skapar intresse och möjligheter för lärande. Tillsammans gör vi framsteg och skapar en trygg arbetsmiljö för alla.


Vi erbjuder dig en intressant och internationell arbetsmiljö, samt stöd från både kollegor och företaget i helhet. Vi stödjer work-life balance, inte bara genom riktigt bra förmåner, utan även genom möjligheten för hybridarbete. För ditt välmående erbjuder vi alla medarbetare ett maxat friskvårdsbidrag. Hos oss har även alla medarbetare en chans till att påverka sin arbetsmiljö och kultur genom tipsrekryteringar, där tips som leder till anställning ger medarbetaren en bonus på 15 000 SEK, vilket är väldigt uppskattat. Ansök idag och gör skillnad med oss!


 


Om du har några funderingar får du gärna kontakta Lina Dekan.


Läs mer om hur det är att jobba på Etteplan och träffa dina framtida kollegor här.

Ansök nu

Arkivarie till Regionarkiv i Lund

Arkivarie
Läs mer Apr 3
Gör skillnad. Varje dag.

Är du nyfiken på hur vi arbetar på Regionarkivet och vill få erfarenhet inom arkivarieyrket? Då kan detta sommarvikariat passa dig!

Enheten Regionarkiv är en del av Område Information. Vårt grunduppdrag regleras i det av fullmäktige beslutade arkivreglementet. Vi är verkställande arkivmyndighet under Regionstyrelsen och ska vårda samt tillhandahålla överlämnade arkiv och utöva tillsyn. Inom området samordnar vi även frågor inom journalskanning, journalutlämning, diarium, informationsstyrning, informationssäkerhet och dataskydd. Inom verksamhetsområdet är vi cirka 140 anställda och på Regionarkivet är vi 18 anställda.

ARBETSUPPGIFTER
Vi har nu möjlighet att välkomna en arkivarie till oss under sommarmånaderna!

Som arkivarie hos oss på Regionarkivet är du delaktig i hela kedjan från att besvara och administrera frågor inför leverans av arkivmaterial. Du ordnar och förtecknar efter leverans till att slutligen ta fram och förbereda för utlämnande av visst material. Vidare kommer du tillsammans med dina kollegor att ge råd och stöd i bevarande- och gallringsfrågor till verksamheterna.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har godkänd högskole-/universitetsutbildning inom arkivvetenskap om minst 60 högskolepoäng. Vidare har du goda språkkunskaper i svenska och uttrycker dig väl i både tal och skrift. Du har god vana av att arbeta i Officepaketet. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med liknande arbetsuppgifter.

Som person är du flexibel, noggrann och tycker om att lära nytt. Du trivs med omväxlande arbetsuppgifter och får energi av och är aktiv i att bidra till ett bra samarbete inom teamet. Du har en god kommunikativ förmåga och är duktig på att ha dialog med andra. Du är pedagogisk i ditt sätt och har en god förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskaper. Du har lätt för att ta dig an nya utmaningar och kan utvecklas i en dynamisk miljö. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Bibliotekarie till naturvetenskapliga biblioteket

Bibliotekarie
Läs mer Mar 18
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns omkring 47 000 studenter och mer än 8 800 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Naturvetenskapliga biblioteket
Naturvetenskapliga fakulteten har en sammanhållen biblioteksverksamhet med fyra ämnesbibliotek för kemi, biologi, fysik och geo- och miljövetenskap.

Bibliotekets främsta uppgift är att stödja utbildning och forskning genom att tillgängliggöra kvalitetsgranskad information. Biblioteket har också ett pågående och växande uppdrag att sprida, bevara och effektivt hantera information och forskningsdata. Andra viktiga verksamheter är undervisning och handledning i informationshantering till universitetets studenter samt ett ge stöd till forskare vid olika steg i forskningsprocessen.
Vi är idag 17 personer som arbetar inom naturvetenskapliga biblioteket.

Naturvetenskapliga biblioteket är en av nio enheter som tillsammans utgör Biblioteken vid Lunds universitet. Delarna samverkar aktivt och det finns goda möjligheter till kompetensutveckling och samarbete med kollegor i en stimulerande och nyfikenhetsdriven arbetsmiljö.

Naturvetenskapliga biblioteket söker en engagerad och serviceinriktad bibliotekarie.

Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga arbetsområde är media- och samlingsutveckling.
Detta innefattar samtliga moment i förvärvsprocessen; från bevakning och utvärdering till inköpsförslag och förvärv av tryckt såväl som digital media. Du undersöker och utvecklar kunskap om databaser, tidskrifter, böcker och andra relevanta verktyg som stödjer utbildnings- och forskningsprocessen. Inom bibliotekets grupp för e-media samarbetar du med kollegor och bidrar till underlag för gemensamma beslut efter principerna helhetsperspektiv, kontinuitet och välgrundade beslut.

Att utvärdera samlingens täckning, skick och användning är ett ständigt och pågående arbete och en förutsättning för att kunna möta aktuella och framtida behov hos bibliotekets primära målgrupper.

I din roll har du en löpande dialog med forsknings- och utbildningsansvariga som är avgörande för att utveckla relevanta och väl använda samlingar över tid.

Du har god förståelse för det vetenskapliga medielandskapet och drivs av en vilja att göra vetenskaplig information enkelt åtkomlig och möjlig för studenter och anställda att använda.

I tjänsten ingår även yttre tjänst med både lån- och informationsarbete samt annan service och support till studenter, forskare och allmänhet.

Verksamhetens behov, men även vilka kompetenser du har, kan påverka tjänstens utformning och vi förväntar oss att du bidrar aktivt till bibliotekets utveckling.

Kvalifikationer
Utmärkta interpersonella färdigheter, projekt- och tidshanteringsförmåga och förmågan att samarbeta med forskare och kollegor från olika delar av universitetet.

God förmåga att möta och hantera förändrade förväntningar och riktlinjer för bibliotekets service och support.

Krav
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet av arbete på forsknings- och högskolebibliotek och/eller visa en god förståelse för verksamhetsområdet. Akademisk examen inom naturvetenskapligt ämne. Erfarenhet av arbete i yttre tjänst och intresse samt fallenhet för utåtriktat stöd. Erfarenhet av samlingsbyggande.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Villkor
Tillsvidareanställning, heltid 100% med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas. 

Kontaktperson är bibliotekschef Kristina Holmin Verdozzi, kristina.holmin_verdozzi@science.lu.se

Instruktioner för ansökan
Din ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid åtta institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Intendent för utställningar vid Skissernas museum

Museiintendent
Läs mer Mar 12
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Om oss

Skissernas Museum vid Lunds universitet är en dynamisk och kreativ arbetsplats där konstnärlig process och offentlig konst står i centrum.

Här finns världens främsta samling med skisser och förarbeten till offentlig konst. Utifrån samlingarna och ett rikt och varierat utbud av utställningar, program och pedagogik strävar vi efter att ge besökarna den bästa museiupplevelsen. Skissernas Museum vänder sig mot en bred publik och arbetar aktivt med att sänka trösklarna för ett museibesök. Utöver museets basutställningar arrangerar museet två större och ett par mindre tillfälliga utställningar varje år. I de tillfälliga utställningarna ges möjlighet till fördjupning i museets fokusområden och att lyfta aktuella ämnen och händelser i vår samtid. Vi söker en intendent för utställningar med mycket god kunskap inom modern och samtida offentlig konst.

 

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

 

Arbetsuppgifter

Som intendent för utställningar initierar, planerar och projektleder du utställningsproduktioner, både i rollen som curator och som koordinator. Du arbetar med alla delar av utställningsproduktionen såsom budget, avtal, installation, textproduktion, transporter, försäkringar, dokumentation, uppföljning och utvärdering. Arbetet kräver att du har en helhetssyn på verksamheten, och du är en viktig samordnande länk mellan olika funktioner. Du arbetar nära museichefen och museets andra intendent med en långsiktig och övergripande strategisk utställningsplanering. I det strategiska arbetet ingår även att du söker extern finansiering för tillfälliga utställningar. Du deltar aktivt i museets publika arbete och samarbetar med museets programproducent om det publika programmet i anslutning till utställningarna. Du håller även i publika presentationer, visningar och konstnärssamtal.

Arbetet kräver god omvärldsbevakning – du bygger nätverk, skapar kontakter och samverkar med olika aktörer, nationellt och internationellt.

 

Kvalifikationer

Arbetet innebär ett nära samarbete med flera olika funktioner på museet, och du är därför prestigelös och har lätt för att samarbeta med många olika kompetenser. Du är lösningsorienterad, flexibel och lyhörd för verksamhetens behov och förutsättningar. Arbetet innebär i perioder hög arbetsbelastning och kräver att du självständigt kan strukturera och organisera ditt arbete, samt att du är kommunikativ och inkluderande. Ditt arbetssätt präglas av god framförhållning, struktur och tydlighet. Du bidrar på ett självklart sätt till en jämställd och hållbar arbetsplats. 

Du har ett brett samhällsintresse och är väl insatt i de faktorer som påverkar museets fokusområden och vill utveckla och bredda dialogen med nya och befintliga målgrupper. Du är en van och skicklig skribent med utmärkt språkkänsla och kan skriva texter för en bred målgrupp.

Tjänsten kräver:

- Utbildning inom konstvetenskap, curating eller annan för tjänsten relevant utbildning, alternativt lång erfarenhet av nämnda arbetsuppgifter
- Mycket god kunskap om samtida och modern offentlig konst
- Erfarenhet av att arbeta med konstutställningar på en konstinstitution
- Förmåga att uttrycka dig obehindrat i svenska och engelska i tal och skrift
- Erfarenhet av projektledning och budgetansvar
- Nationella och internationella nätverk inom för tjänsten relevanta aktörer

Meriterande:

- Ytterligare språkkunskaper
- Erfarenhet av att söka externa medel för utställningsprojekt
- Erfarenhet av att arbeta med museisamlingar

 

Övrigt

Intervjuer kommer att hållas i vecka 17 och arbetsprov kommer att tillämpas. Vid behov kan kandidater kallas till en andra intervju.

 

Ansökan

Anställningen söks via Lunds universitets rekryteringssystem. Din ansökan ska utöver CV och eventuella intyg innehålla ett personligt brev om max en A4 med motivering till varför du är intresserad av tjänsten samt på vilket sätt den matchar dina meriter.

Din ansökan ska även innehålla ett förslag till utställningsprogram för två större utställningar á sex månader, samt en mindre utställning á tre månader. En av utställningarna ska utgå från museets samling. Utställningsprogrammet ska presenteras på max två A4 och ska beskriva syfte, curatoriell vision och målgrupper för de tre utställningarna. Förslaget ska vara fiktivt och du ska inte kontakta några konstnärer. Förslaget syftar till att ge rekryteringsgruppen en bild av dina curatoriella visioner och idéer.

Ansökan ska skrivas på svenska.

 

Anställningsform

Tillsvidareanställning

100%

Tillträde i början av september eller enligt överenskommelse.

Provanställning kan komma att tillämpas.

 

Vid frågor kontakta museichef Annie Lindberg, 046 222 72 86 eller annie.lindberg@skissernasmuseum.lu.se.

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Web Communication Specialist till Axis Communications

Webbredaktör
Läs mer Mar 8
Vi söker nu en engagerad web communication specialist för ett föräldravikariat till augusti 2025. Om du brinner för webb kommunikation och har arbetat med projekt tidigare ska du se hit! Sök redan idag då tjänsten ska tillsättas omgående!

OM TJÄNSTEN

Webbkommunikationsteamet är en del av Digital Transformation & Marketing Technology-teamet. Deras övergripande mission är att driva digital transformation för att möjliggöra digital marknadsföring. I rollen kommer du att vara en del av ett tight team av specialister, analytiker, digitala marknadsförare och projektledare.

Som Web communication specialist kommer du att spela en aktiv roll i att driva förändring för att arbeta på ett smart och effektivt sätt kring deras webbplats och optimera deras tvärfunktionella arbete. Du kommer även att vara en nyckelspelare i digitaliseringen av deras marknadsförings- och kommunikationsaktiviteter.

Rollen är på plats i Lund och man förväntas vara på plats majoriteten av sin arbetstid på kontoret. Den ska också tillsättas omgående!

Du erbjuds
- Ett konsultuppdrag via oss på Academic Work på initialt 6 månader, med god chans för förlängning inom ramen för ett föräldravikariat som ligger till augusti 2025.

ARBETSUPPGIFTER

Arbetsuppgifter


* Agera kontaktperson för marknader, regioner och globala intressenter i deras "web council"
* Utbilda redaktörer i deras CMS och riktlinjer för varumärkesprofilen
* Fungera som en nyckelperson i olika webbrelaterade projekt
* Utvärdera och bedöma resultat av tester och kampanjer i samarbete med Digital Marketing Specialists
* Råd ge Content Owners i bästa praxis för webbkommunikation
* Stödja globala webb editörer i hanteringen av helpdesk tickets från organisationen


VI SÖKER DIG SOM
- Kan kommunicera obehindrat på engelska, både i tal och skrift
- Är en van web communicator och har arbetat med liknande uppgifter tidigare och därmed att arbeta i CMS
- Har tidigare erfarenhet av projektledning

Det är meriterande om du har
- Erfarenhet av Sitecore och/eller Drupal

Vår rekryteringsprocess

Denna rekryteringsprocess hanteras av Academic Work och vår kunds önskemål är att alla frågor rörande tjänsten skickas till Academic Work.

Vi tillämpar löpande urval och annonsen kan därmed komma att tas ned innan sista ansökningsdag om det är så att vi har gått vidare till urvals- och intervjufas. Rekryteringsprocessen innehåller två urvalstest: ett personlighetstest och ett test i kognitiv förmåga. Testerna är ett verktyg för att kunna hitta den kandidat med högst potential för tjänsten samt främja jämlikhet, mångfald och en rättvis rekryteringsprocess.

Ansök nu

Produktionsplanerare till Malmöbolag med start omgående – Malmö

Produktionskoordinator
Läs mer Mar 8
Med över 30 år i branschen är vi en av Skånes mest erfarna aktörer inom rekrytering och uthyrning. Vi är en etablerad kvalitetsleverantör med gedigen kunskap om regionens arbetsmarknad och näringsliv och vi utmanar de stora med vår erfarenhet och vårt engagemang. Vi arbetar med chefer och specialister på alla nivåer inom Teknik, Logistik, Sälj, Ekonomi och Office. Vi är verksamma i Skåne och Köpenhamnsområdet och har kontor på Gustav Adolfs torg i Malmö.
Produktionsplanerare till Malmöbolag med start omgående – Malmö

Till vår kund i Malmöområdet letar vi omgående efter en Produktionsplanerare.
Som Produktionsplanerare ansvarar du för att sköta den löpande produktions- och materialplaneringen där ditt huvudsakliga ansvarsområde är att skapa ett välfungerande produktionsflöde genom att säkerställa en balanserad och optimerad produktionsplan både på kort- och lång sikt

Din profil
Du har relevant utbildning och gärna något års erfarenhet av arbete med produktionsplanering eller liknande arbetsuppgifter.
Du behärskar engelska i tal och skrift, har mycket goda kunskaper i Excel och gärna erfarenhet av affärssystemet Monitor G5.
För att lyckas i jobbet tror vi att du har både en helhetssyn och en förmåga att se detaljer, brinner för att utveckla och optimera processer. Du är en duktig analytiker som kan tolka, utvärdera och lösa komplexa frågeställningar.
Som person är du resultatinriktad, strukturerad och kommunikativ. Du trivs i ett högt arbetstempo.


Om tjänsten
Tjänsten är på heltid och påbörjas som en tidsbegränsad inhyrning men med goda möjligheter till fast anställning. Vi ser gärna att du kan starta så snart som möjligt, helst omgående. Placering i Malmö.

Vi rekryterar löpande och du är välkommen att skicka in din ansökan omgående. För mer information om tjänsten kontakta gärna Kristian Berglund, Standby Workteam, på email Kristian.Berglund@standbyworkteam.se eller på tel. 0709-605372


Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Area Program Manager

Programledare
Läs mer Mar 26
Ericsson AB

Join our Team

About this opportunity:
We are on the lookout for a dedicated Developer to join our team at Ericsson. This engaging role involves the development and maintenance of our products and services ? including components, units, nodes, networks, systems, and solutions. As part of your role, you will be tasked with a variety of development undertakings such as requirement analysis, system design, architecture design, hardware design, software design, integration, verification, tools design, and product documentation support, to name a few. You will work according to the Ericsson Product Development Principles, with the backing of specific governance and appointment rules for Developers at stage 8 and 9. More role-specific details can be found in our position description read more
What you will do:
- Deploy the CEE10 Design DGS skill.
- Undertake and manage SDI3 Upgrades.
- Leverage your knowledge sharing and collaboration skills.
- Apply your SDI3 Solution Design capability.
- Perform SDI3 Integration.
- Utilize GDCE effectively.
The skills you bring:
- CEE10 Design DGS.
- SDI3 Upgrade.
- Knowledge Sharing and Collaboration Skills.
- SDI3 Solution Design.
- SDI3 Integration.
- GDCE.
- Coaching and Mentoring.
- Innovation and Creativity.
- Google GCP.
- AWS Public Cloud.
- Azure Public Cloud.
- AWS Outpost.
What happens once you apply?
Click Here to find all you need to know about what our typical hiring process looks like
Why join Ericsson?
At Ericsson, you'll have an outstanding opportunity. The chance to use your skills and creativity to push the boundaries of what's possible. To build never seen before solutions to some of the world's toughest problems. You'll be challenged, but you won't be alone. You'll be joining a team of diverse innovators, all driven to go beyond the status quo to craft what comes next.

Ansök nu

Flygspeditör med exportfokus

Expeditör, spedition
Läs mer Mar 21
Vi?söker nu en flygspeditör inom export till?vårt kontor i Lund! Hos oss har får du ett roligt, fartfyllt och utmanande jobb där du får använda och utveckla dina färdigheter som speditör och vara delaktig i hela logistikkedjan.

Vi kan erbjuda ett omväxlande, ansvarsfullt och?stimulerande arbete i en internationell miljö med goda möjligheter till personlig utveckling.?Vi?är?kvalitetscertifierade?enligt?den internationella standarden Investors in?People.?Som medarbetare hos oss utgör du vår viktigaste resurs och vi strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.


Om tjänsten?

Som flygspeditör har du den övergripande kontrollen över kundens godsflöden och du ansvarar för dina egna kunduppdrag, från bokning hela vägen till slutfakturering. Du kommer ingå i ett team på 11 personer som arbetar med en av våra globala storkunder, framförallt inom export. Du har daglig kontakt och ett nära samarbete med kund, leverantörer och kollegor lokalt och globalt.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat:??

- Aktivt arbete med kundrelation och god service

- Planera och boka upp transport enligt avrop från kund?

- Ta emot bokningar från kunden??

- Planering och?hantering av?transportuppdrag?

- Leveransbevakning?och avvikelserapportering?

- Utfärdande av transportdokument?

- Fakturering?och?kostnadskontroll??

- Bidra till teamets utveckling och förbättring av arbetssätt, rutiner och processer

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse, med placering på vårt kontor i Lund. Vi erbjuder möjlighet till hybridarbete i linje med vår remote work policy, gemensam frukost varje vecka, lunchsubvention, en härlig gemenskap och mycket mer!

Din profil

Vi söker dig som vill fortsätta utvecklas inom spedition tillsammans med oss och bidra till att leverera förstklassig service och smarta lösningar till våra kunder. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet av att arbeta med spedition och det är meriterande om du har jobbat med flyg tidigare. Eftergymnasial utbildning inom logistik eller spedition är också en merit. Svenska och engelska används dagligen i arbetet, därför behöver du tala och skriva båda språken obehindrat. Du har god systemvana och det är ett plus om du har jobbat i vårt produktionssystem CW1 tidigare.

Vi lägger stor vikt vid personlighet, då rätt attityd och inställning är avgörande för oss. Rollen passar dig som har god samarbetsförmåga och trivs med att jobba i team. Du är mån om att utveckla goda kundrelationer, att alltid ge god service och att leverera ditt arbete med hög kvalitet. Du tar egna initiativ för att driva ditt arbete framåt, är noggrann och har ett strukturerat arbetssätt. Liksom oss, brinner du för arbetet som speditör!


Vi söker efter dig som vill arbeta i linje med våra värderingar: Passion,?Commitment, Innovation, Trust och Solidarity.?

Ansökan?

Låter detta som en intressant roll för dig?-?tveka inte att ansöka redan idag! Intervjuer hålls löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt. Sista ansökningsdag är?2024-04-04.????

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta?rekryterande?chef Daniel Månsson på daniel.mansson@geodis.com.

GEODIS har kollektivavtal och ett nära samarbete med Unionen.?Kontaktperson:?Tommy Sidén,?tel?0101 631 828.

Ansök nu

Timvikarier teckenspråkstolk till Specialpedagogiska skolmyndigheten

Teckenspråkstolk/Dövblindtolk
Läs mer Okt 5
Vill du vara med och skapa de bästa förutsättningarna för en likvärdig utbildning? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning ska nå målen för sin utbildning.

Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också specialskolor, fördelar stadsbidrag och utvecklar läromedel.

Vi arbetar engagerat för att allas lika värde ska bli verklighet. Tillsammans använder vi samarbete och kompetens för att lösa uppdrag. Att utveckla ledarskapet och att öka mångfalden är några saker som just nu finns på vår agenda. Tillsammans bidrar vi till hållbarhet i samhället ekonomiskt, socialt och miljömässigt. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb

Alla elever har rätt till en skola som ger dem möjlighet att utvecklas utifrån egna förutsättningar. På uppdrag av staten driver SPSM skolor för elever som behöver ett alternativ till den vanliga grundskolan. Skolorna har olika målgrupper och finns geografiskt spridda över landet.

ARBETSUPPGIFTER
I arbetet som timvikarierande teckenspråkstolk på SPSM ingår tolkning till både elever och personal i olika situationer, på plats i SPSM:s lokaler eller på distans i digitala möten. För eleverna kan det vara lektioner, utvecklingssamtal, studiebesök och kulturella evenemang. Tolkning förekommer även på raster, i fritidshemsverksamheten, i elevrådsarbetet och vid gemensamma aktiviteter. För personal kan det gälla undervisning, möten, konferenser och fortbildning.


KVALIFIKATIONER
Kvalifikationer:
Vi söker dig som har:
Tolk- och översättarinstitutets föreskrivna tolkutbildning med godkänt resultat eller är auktoriserad av Kammarkollegiet.
Minst 6 månaders erfarenhet i närtid av arbete som teckenspråkstolk.
Utbildning och erfarenhet som dövblindtolk

Det är meriterande om du har
Erfarenhet av att tolka i skolrelaterade situationer och i situationer med barn och ungdomar
Erfarenhet av pedagogiskt språk
Erfarenhet av ett formellt språkbruk
Erfarenhet av administrativa stödsystem och digitala verktyg
Erfarenhet av att samordna tolkuppdrag
Erfarenhet av tolkning på distans via digitala plattformar som tex Zoom.
Vidareutbildning inom tolkområdet

Personliga egenskaper
Vi önskar att du är trygg i din yrkesroll och vågar ta plats på ett respektfullt sätt. Vi lägger också stor vikt vid att du är serviceinriktad, lyhörd för verksamhetens behov samt initiativrik och lösningsfokuserad. Du kan behålla ett lugnt förhållningssätt även i stressiga situationer samt tycker om att jobba både självständigt och i team

För att vara kvalificerad för tjänsten ska du
dela vår värdegrund allas lika värde. Vi hoppas att du som söker, med din bakgrund och din kompetens, kan bidra till att öka vår mångfald.

ÖVRIGT
Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Arkivarie tidsbegränsad anställning 1 år

Arkivarie
Läs mer Mar 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

 Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med omfattande samlingar som har byggts upp sedan universitetet grundades år 1666.

Idag omfattar samlingarna mer än tolv hyllmil handskrifter och tryck inom alla ämnesområden och spänner över mer än tvåtusen år. Avdelningen Samlingar ansvarar för Universitetsbibliotekets samlingar av arkiv och äldre tryck samt för att ta emot de lagstadgade pliktleveranserna av svenskt tryck.

På avdelningen arbetar ca 20 bibliotekarier och arkivarier med att ta emot och tillgängliggöra detta material. Arbetet utförs framförallt på Universitetsbiblioteket men även på våra depåer i Lund.


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer i huvudsak att arbeta med att ordna och förteckna Torsten Hägerstrands arkiv. Torsten Hägerstrand var professor i kulturgeografi vid Lunds universitet och räknas som en av de allra främsta svenska kulturgeograferna. Hägerstrands personarkiv finns sedan 2004 på Universitetsbiblioteket och innehåller bland annat brev och manuskript, varav större delen är osorterat och oförtecknat. Utöver att ordna och förteckna arkivet kommer du också att arbeta med omläggning och materialvårdande insatser samt viss publicering av digitaliserat material från arkivet. Övriga på avdelningen förekommande arbetsuppgifter kan förekomma, till exempel pass i någon av bibliotekets informationspunkter.

Arbetet kommer att genomföras i en mindre projektgrupp bestående av en arkivarie samt en deltidsanställd projektassistent.KvalifikationerKrav för anställningen är:- Akademisk utbildning i arkivvetenskap
- Kunskaper i tyska
- Goda kunskaper i svenska och engelska

 

Personliga egenskaper:

- Noggrann och kvalitetsmedveten
- God samarbetsförmåga
- Bra på att självständigt lägga upp och planera ditt arbete
- Strukturerad
- Analytisk

 

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

 

Meriterande för anställningen är:- Erfarenhet av att ordna och förteckna arkiv, gärna personarkiv
- Utbildning på magister-/masternivå
- Erfarenhet av forskarservice och/eller arbete på högskole-/universitetsbibliotek

ÖvrigtAnställningen är en särskild visstidsanställning under ett år med startdatum 1 juni 2023 eller efter överenskommelse.

 

Så här söker duAnställningen söks via universitetets rekryteringssystem. I den här rekryteringen har vi tagit bort det personliga brevet. Istället ansöker du genom att bifoga ett CV som beskriver dina meriter för tjänsten, samt genom att besvara ett antal urvalsfrågor kopplade till anställningen.

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Arkivarie

Arkivarie
Läs mer Mar 1
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med omfattande samlingar som har byggts upp sedan universitetet grundades år 1666.

Idag omfattar samlingarna mer än tolv hyllmil handskrifter och tryck inom alla ämnesområden och spänner över mer än tvåtusen år. Avdelningen Samlingar ansvarar för Universitetsbibliotekets samlingar av arkiv och äldre tryck samt för att ta emot de lagstadgade pliktleveranserna av svenskt tryck. En del av pliktleveranserna utgörs av vardagstrycket som består av till exempel reklam, personaltidskrifter, årsredovisningar, instruktionsböcker och affischer.

På avdelningen arbetar ca 20 bibliotekarier och arkivarier med att ta emot och tillgängliggöra detta material. Arbetet utförs framförallt på Universitetsbiblioteket men även på våra depåer i Lund.


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss Jobba hos oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer framförallt arbeta med att ta emot, ordna och tillgängliggöra arkivmaterial och vardagstryck. I tjänsten ingår även att plocka fram material till låntagarna, svara på frågor kring samlingarna samt pass i någon av våra informationspunkter. Du kan också komma att hålla i visningar av arkivmaterial för bland annat studenter och forskare. Vi har påbörjat ett utvecklingsarbete för att ta emot och tillgängliggöra digitalt födda arkiv och tjänsten kan innebära arbete med både digitala och fysiska arkiv.

Arbetet kan periodvis vara fysiskt krävande och innehålla tunga lyft. Huvuddelen av arbetet är förlagt till Universitetsbiblioteket, men vissa arbetsuppgifter kan komma att utföras på någon av våra depåer i Lund.KvalifikationerKrav för anställningen är:- Akademisk utbildning i arkivvetenskap
- Examen på magister-/masternivå
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- Erfarenhet av att ordna och förteckna arkiv

Du har följande egenskaper:

- Noggrann och kvalitetsmedveten
- Strukturerad
- God samarbetsförmåga
- Serviceinriktad
- Analytisk
- Bra på att självständigt lägga upp och planera ditt arbete
- Utvecklingsinriktad
- Pedagogisk förmåga

 

Meriterande för anställningen är:- Språkkunskaper utöver svenska och engelska
- Erfarenhet av forskarservice och/eller arbete på högskole-/universitetsbibliotek
- Kunskaper om digitalt bevarande och tillgängliggörande av arkiv eller andra kulturarvssamlingar
- Erfarenhet av pedagogiskt arbete
- B-körkort


Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet och att den sökandes erfarenhet och kompetens kompletterar och stärker avdelningens arbete, så att vi tillsammans kan ta hand om och utveckla Universitetsbibliotekets samlingar på bästa sätt.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde 3 juni 2024 eller enligt överenskommelse.

Provanställning kan komma att tillämpas.

 

Så här söker duAnställningen söks via universitetets rekryteringssystem. I den här rekryteringen har vi tagit bort det personliga brevet. Istället ansöker du genom att bifoga ett CV som beskriver dina meriter för tjänsten, samt genom att besvara ett antal urvalsfrågor kopplade till anställningen.

 

 

 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Konservator med inriktning mot preventivt bevarandearbete, Vikariat 1 år

Konservator
Läs mer Feb 8
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Avdelningen för Bevarande och digitalisering ansvarar för Universitetsbibliotekets bevarandefrågor, samlingsvård, magasinsplanering, digitaliseringsverksamhet och fysiskt tillgängliggörande av material.

Avdelningen har ca. 19 medarbetare som alla arbetar nära de fysiska samlingarna (konservator, bokbindare, tekniker inom bevarande, digitaliseringssamordnare, fotografer, bildtekniker, bibliotekarier och biblioteksassistenter).   

Universitetsbibliotekets bevarandearbete är centralt för bibliotekets verksamhet och vi har ett lagstadgat bevarandeansvar för de omfattande fysiska samlingarna av olika karaktär. Biblioteket deltar i flera olika nationella och internationella samarbeten och bedriver övergripande projekt i vilka bevarandet spelar en stor roll. Vi söker nu förstärkning till vår personalstyrka i form av en engagerad och erfaren konservator som är väl förtrogen med preventivt bevarandearbete på bred front. Anställningen är ett vikariat på 1 år med en tjänstgöringsgrad på 100%.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Tillsammans med övrig bevarandepersonal kommer du att utarbeta rutiner och riktlinjer och fungera som en rådgivande funktion vad gäller bevarande och materialkunskap. Du kommer att ta en aktiv del i omvärldsbevakningen och bedriva fördjupad kunskapsinhämtning inom ansvarsområdet och du kommer att bistå med din kännedom i projekt och översyner. Under kommande år kommer vi att lägga mycket fokus på vår samlingsvård, säkerhet och planläggning av nya magasin. Du kommer att hålla i internutbildningar i hantering av material, restvärdesräddning, katastrofberedskap och du kommer att representera vårt bevarandearbete utåt mot externa institutioner och studenter genom att hålla i visningar och föredrag.

Tillsammans med övriga kolleger i bevarandeteamet kommer du att ansvara för samordnad skadedjurskontroll (IPM), klimat, ljus, katastrofplanering, restvärdesräddning, säkerhetsarbete i förhållande till bevarandeuppdraget, magasinsplaneringar, analysarbete, metodutveckling, handläggning av utlånsärenden och tillståndsbedömningar inför digitalisering, utlån i läsesalar och utställningar.  

KvalifikationerKrav för anställningen är:
Examen från konservatorutbildning på bachelornivå (BSc) eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig.

Vi kommer att lägga mycket stor vikt vid dina personliga egenskaper. Du ska hög personlig mognad, vara professionell och stabil. Du är noggrann, strukturerad, ansvarstagande och har ett gott omdöme. Du ser till att slutföra dina arbetsuppgifter och håller deadlines.

Bevarandearbetet har många beröringspunkter med bibliotekets övriga avdelningar och det är viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra medarbetare. Inte sällan bedrivs det parallella projekt i verksamheten, varför det ställer krav på att du är säker i din roll och har en väl utvecklad förmåga att självständigt kunna planera, prioritera och utföra arbete av hög kvalitet och driva ditt arbete framåt inom givna tidsramar. Det dagliga arbetet är föränderligt och du måste vara flexibel för ändrade omständigheter.

Kuriruppdrag och andra resor i tjänsten kan förekomma, vilket gör att du måste kunna vara bortrest under kortare och längre perioder.

Ditt arbete innehåller skriftlig dokumentation och du kommer att förmedla det i olika sammanhang. Det är därför viktigt att du är bra på att kommunicera och nätverka och du behöver kunna uttrycka dig mycket väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du är väl förtrogen med att arbeta i excel.

Meriterande för anställningen är:
Examen från konservatorutbildning på masternivå (MSc) eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av preventivt bevarandearbete från bibliotek, arkiv, museum eller liknande. Erfarenhet av bevarande och konservering av organiskt material såsom papper, läder, pergament, fotografiskt och/eller bundet material. Arbete på våra olika depåer gör att körkort är önskvärt.

Övrigt
Anställningen är ett vikariat på 1 år med omfattningen 100 procent. Tillträde så snart som möjligt eller enligt överenskommelse.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev i vilket du motiverar varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt dina meriter och färdigheter matchar våra krav. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Sjöspeditör med importfokus

Expeditör, spedition
Läs mer Feb 15
Vi rekryterar en sjöspeditör med fokus på import till vårt kontor i Lund! Som speditör hos oss får du ett roligt och fartfyllt jobb där du får en helhetsbild av logistikkedjan.

På GEODIS kan vi erbjuda ett omväxlande, ansvarsfullt och stimulerande arbete i en internationell miljö med goda möjligheter till personlig utveckling. Vi är kvalitetscertifierade enligt den internationella standarden Investor in People. Som medarbetare hos oss utgör du vår viktigaste resurs och vi strävar efter att vara den bästa arbetsplatsen för våra medarbetare.

Om tjänsten
Som Sjöspeditör har du den övergripande kontrollen över kundens godsflöde och daglig kontakt med våra kunder och leverantörer. Du ansvarar för dina egna kunduppdrag - sjösändningar från bokning till slutfakturering, med fokus på import FCL och LCL. Du har regelbundna kontakter med GEODIS nätverk runt om i världen och nära samarbete med kundansvariga, leverantörer och kundrepresentanter.

I dina arbetsuppgifter ingår:

- Aktivt arbete med kundrelation och god service

- Planering och bokning av transport

- Leveransbevakning/avvikelserapportering

- Utfärdande av transportdokument

- Fakturering samt kostnadskontroll

- Delta i kund- och leverantörsmöten

- Bidra till teamets utveckling och förbättring av arbetssätt, rutiner och processer

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start enligt överenskommelse, med placering på vårt kontor i Lund. Vi erbjuder möjlighet till hybridarbete i linje med vår remote work policy, gemensam frukost varje vecka, lunchsubvention, en härlig gemenskap och mycket mer!

Din profil
Vi söker dig som vill fortsätta utvecklas inom spedition tillsammans med oss och bidra till att leverera förstklassig service och smarta lösningar till våra kunder. Vi tror att du har några års erfarenhet av att arbeta med spedition. Det är meriterande om du har jobbat med sjöimport tidigare. Eftergymnasial utbildning inom logistik eller spedition är också en merit. Svenska och engelska används dagligen i arbetet, därför behöver du tala och skriva båda språken obehindrat. Du är van att använda de olika verktygen inom Office365 och det är ett plus om du har jobbat i vårt produktionssystem CW1 tidigare.

Rollen passar dig som har god samarbetsförmåga och tycker om att jobba i team. Vi tror att du motiveras av att hitta effektiva transportlösningar för varje kund. Du är mån om att alltid ge god service och att leverera ditt arbete med hög kvalitet. Du tar egna initiativ för att driva ditt arbete framåt, är ansvarstagande och har ett strukturerat arbetssätt. Liksom oss, brinner du för arbetet som speditör!

Vi söker efter dig som vill arbeta i linje med våra värderingar: Passion, Commitment, Innovation, Trust och Solidarity.

Ansökan
Låter detta som en intressant roll för dig, tveka inte att ansöka idag! Intervjuer kommer hållas löpande så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt, men senast 2024-03-03.

För frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta Emmy Friske, HR Specialist, på 0700202386.

GEODIS har kollektivavtal och ett nära samarbete med Unionen, kontaktperson Tommy Sidén:?tel 0101 631 828.

Ansök nu

Skolbibliotekarie till Gunnesboskolan

Skolbibliotekarie
Läs mer Feb 16
Om rollen och dina arbetsuppgifter
Som skolbibliotekarie hos oss arbetar du såväl med olika läsfrämjande aktiviteter som med MIK-undervisning.

Tjänsten innebär ett nära samarbete både med skolans skolledning, lärare, IKT-pedagog, specialpedagoger och med övriga pedagoger. Du har tillsammans med undervisande lärare en viktig roll i elevernas läs-, skriv- och språkutveckling, samt i utvecklingen av deras informationskompetens. Du är därför ett viktigt stöd för pedagoger när det gäller elevernas måluppfyllelse.

Tjänsten är i huvudsak förlagd på Gunnesboskolan men även till Hubertusgårdens integrerade skolbibliotek.

Arbetsuppgifterna är omväxlande och utvecklande och innebär bland annat:

- Läsfrämjande verksamhet.
- Medieinköp (målgruppsanpassade medier, medier i enlighet med läroplanen, anpassade medier),
- Synliggörande av biblioteket och dess tjänster för elever och personal,
- Skapa trivsam och tillgänglig biblioteksmiljö genom bland annat skyltning,
- Stärka elevernas medie- och informationskunnighet, MIK,
- Utbilda/informera/ handleda lärare inom MIK,
- Vara delaktig i skolutveckling och lärandeprocessen för våra elever,
- Stödja elever med särskilda behov med t ex Legimus (viktigt med nära samarbete med specialpedagogerna)

Vi söker dig
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap, gärna med erfarenhet av att arbeta med barn/elever i åldern 6-16 år. Du är förtrogen med de styrdokument som reglerar grundskolans verksamhet. Du har god förmåga att samarbeta och trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra.

Du är kreativ, nytänkande, initiativtagande, strukturerad och kommunikativ och har god social kompetens. Att arbeta i skolmiljö är utmanande och rollen som skolbibliotekarie kräver tydligt ledarskap och förmåga att sätta gränser samtidigt som en god pedagogisk förmåga i mötet med eleverna är viktigt. Stor vikt läggs vid såväl erfarenhet som personlig lämplighet.

Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.
https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare

Om arbetsplatsen
Gunnesboskolan är en grundskola i nordvästra delen av Lunds kommun dit det finns goda kommunikationer, både med tåg och buss. Elevantalet uppgår till ca 640 elever uppdelat på två enheter F-6 och 7-9.

Vi utvecklar elevaktiva arbetssätt och arbetsformer och verkar efter honnörsorden Lust att lära, Lära@lära och Livslångt lärande. Våra skolbibliotek, inklusive informations- och kommunikationsteknik, spelar stor en stor roll i skolan och är väl utbyggda. Vi arbetar också i ett F-9 perspektiv med att höja kompetensen kring NPF och Differentierad undervisning/Lektionsdesign.

I Lunds kommun finns ett aktivt nätverk med skolbibliotekarier som träffas regelbundet för kollegialt lärande och erfarenhetsutbyte. Som skolbibliotekarie i barn- och skolförvaltningen har du också tillgång till en centralt placerad samordningsfunktion, dit du kan vända dig för att få råd, stöd och handledning i skolbiblioteksfrågor.

På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

Ansök nu

Teckenspråk och dövblindtolk till Tolkcentralen i Lund

Teckenspråkstolk/Dövblindtolk
Läs mer Feb 12
Gör skillnad. Varje dag.

Vi söker dig som är utbildad teckenspråks-/dövblindtolk och med engagemang och drivkraft vill vara med och utvecklas med oss. Vi erbjuder tillsvidareanställning i Malmö och Lund med god introduktion och mentorskap.

Psykiatri och habilitering i Region Skåne har ett viktigt och utmanande uppdrag; att göra livet mer möjligt för barn, ungdomar och vuxna med varaktig funktionsnedsättning. Region Skånes tolkcentral är en enhet inom Syn- hörsel- och dövverksamheten som erbjuder vardagstolkning för barn, ungdomar och vuxna med dövhet, hörselnedsättning eller dövblindhet. Vi har hela Skåne som vårt upptagningsområde. Vi är stolta över att vara den verksamhet i Skåne som har i uppdrag att tillsätta tolk utifrån beställarnas behov av så kallad vardagstolk.

Tillgång till tolk är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället på samma villkor som andra. Tolkcentralen i Skåne är en av Sveriges största tolkcentraler. Inom tolkcentralen arbetar drygt 40 personer varav de flesta är tolkar, med placering i Malmö, Lund, Helsingborg och Kristianstad. Vi tillämpar schemaläggning måndag-söndag och beredskapstjänstgöring ingår i tjänsten.

ARBETSUPPGIFTER
Som tolk hos oss har du hela Skåne som ditt arbetsområde. Du har varierade arbetsdagar med uppdrag inom bland annat sjukvård, arbetsplatser, familjeangelägenheter samt fritidsaktiviteter. Du utför samtliga uppdrag inom begreppet vardagstolkning, på plats eller distans, utifrån god tolksed och yrkesetiska riktlinjer. Väl ute på dina uppdrag träffar du olika människor och den ena dagen är inte den andra lik. Genom att vara flexibel i tolkrollen och i de unika ärendena möter du tolkanvändarnas specifika behov. Du utgår från ett av våra kontor där du har möjlighet att träffa dina kollegor och arbeta med de administrativa uppgifterna som utgör en del i arbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig med godkänd teckenspråks- och dövblindtolksutbildning. Du har goda kunskaper i svenska språket både i tal och skrift. Vidare är B-körkort ett krav för tjänsten. Vi ser gärna att du har goda IT-kunskaper då vi utför tolkning på distans. Goda kunskaper i engelska är önskvärt då tolkning från och till engelska ingår i vårt uppdrag. Vidare har du god kännedom om döv- och bikultur.

Som person har du ett kreativt och flexibelt arbetssätt och bidrar till ett öppet klimat. Du har också en vilja att utveckla både dig själv, dina kollegor och verksamheten. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Arbetet är till viss del självständigt vilket kräver god initiativförmåga, struktur och planering. Vidare har du förmåga att agera professionellt och är trygg i dig själv även i stressiga situationer. Därtill är det av stor vikt att du kan ställa om till nya förutsättningar. Vi ser att du har en positiv inställning till att hantera utvecklande respons samt förmåga att reflektera i ett lärande syfte i samarbete med mentor, kollegor och chef. Vi ser det som en självklarhet att du har ett gott bemötande gentemot tolkanvändare såväl som kollegor. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan i dag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Grafisk Designer till Fitness24Seven i Lund

Grafisk formgivare
Läs mer Feb 6
Kreativ Grafisk Designer till Fitness24Sevens huvudkontor i Lund

I din roll som Grafisk Designer kommer du att ingå i marknadsteamet och få arbeta i flera olika projekt samtidigt för allt grafiskt material som skapas för bolagets varumärken både i print och digitalt. Det är en varierande tjänst där du tillsammans med marknadsteamet skapar allt från kampanjmaterial för egna och köpta kanaler till interna presentationer och större kommunikationskoncept och produktioner. Varmt välkommen med din ansökan.

Ditt anställningserbjudande

Här är det bara din kreativitet som sätter gränser. Jobbet som grafiker på Fitness24Seven ger dig verkligen möjligheten att få ta del av många olika kreativa processer samt producera allt från tryckt och digitalt material till nationella kampanjer, produkter och rörligt material. Älskar du att arbeta brett inom design så är detta jobbet för dig.

Dina arbetsuppgifter

I din roll som Grafiska Designer ser du till att Fitness24Seven alltid ser snyggast ut i alla grafiska element och det finns en väl utformad brand book med riktlinjer att följa och utrymme att utmana med kreativa inspel.

Du kommer att arbeta med att:

• Skapa och designa allt vårt svenska och norska marknads- och kampanjmaterial, som tex digitala annonser, flyers, affischer och annat material på gymmen, rörligt material till digitala skärmar, SoMe, webbsida, profilprodukter, kläder mm
• Fotografera samt producera och redigera videomaterial
• Skapa internt grafiskt material såsom PPT, utbildningsmaterial, rapporter etc.
• Tillsammans med det kreativa teamet ta fram strategier och kommunikationskoncept för kampanjer
• Säkerställa att vi genom vår visuella kommunikation har en röd tråd genom alla kanaler med ett uttryck anpassat för målgruppen

Värt att veta

Du ingår i Fitness24Sevens svenska marknadsteam som består av fem medarbetare. Utöver finns det marknadskollegor i andra länder som du också samarbetar med. Tjänsten är placerad vid Fitness24Sevens huvudkontor på Stora Södergatan i Lund och du rapporterar till Marketing Manager Sweden & Norway. Fitness24Seven tillämpar inte distansarbete.

Våra förväntningar

• Du har arbetslivserfarenhet från en liknande roll.
• Du har eftergymnasial examen inom grafisk design eller motsvarande.
• Du har erfarenhet och förståelse för hur man anpassar det grafiska uttrycket till olika kanaler både digitalt och i tryck.
• Du har erfarenhet av att leverera tryckbara filer.
• Du har erfarenhet från att arbeta som grafisk designer på reklambyrå eller inhousebyrå.
• Du har erfarenhet av att själva fotografera, filma och redigera material.
• Du har gedigen erfarenhet av Adobe programmen InDesign, Photoshop, Illustrator, Premiere Pro eller After Effects.
• Du talar och skriver obehindrat svenska och engelska.

Som person är du kreativ, noggrann och lösningsorienterad. Du är idérik och orädd för att komma med förbättringsförslag, men ser också till att hålla dig till "brand guidelines". Vidare kommer du att trivas extra bra i rollen om du tycker om att arbeta brett och är prestigelös som person. Din samarbetsförmåga är av stor vikt.

Intresserad?
I den här rekryteringen är det vi på TNG som sköter hela rekryteringsprocessen på ett fördomsfritt och kompetensbaserat sätt. Du söker enkelt via vårt ansökningsformulär med ditt CV eller LinkedIn-profil, och alltid utan personligt brev. Istället kan du kort i ansökningsformuläret motivera varför du söker jobbet. Du kan sedan följa din ansökan i realtid via hemsidan. Tänk också på att söka jobbet snarast om du är intresserad! Urvalet sker löpande och tjänsten kan tillsättas före sista ansökningsdatum. Har du frågor är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare. Notera dock att vi inte kan ta emot några ansökningar via email. Vi hörs snart igen!

Ansök nu

Engelska tolkar sökes i Lund

Tolk
Läs mer Jan 19
Företagsbeskrivning:
Tolk4u Sverige är en ledande leverantör av tolk- och översättningstjänster med ett starkt fokus på språkkvalitet och kundnöjdhet. Vi är övertygade om att mångfald och språkkompetens är nyckeln till effektiv kommunikation, och vi söker nu Engelska tolkar för att stärka vårt team i Helsingborg.
Arbetsbeskrivning:
Som Engelska tolk hos Tolk4u kommer du att spela en avgörande roll i att underlätta kommunikationen mellan olika språkgrupper. Dina huvudsakliga uppgifter kommer att vara att tolka samtal och möten i realtid, säkerställa att budskapet förmedlas korrekt och kulturellt känsligt. Tolkningen kan ske både på plats, via telefon eller online, beroende på kundens behov.
Kvalifikationer:
Flytande behärskning av Engelska och Svenska, både skriftligt och muntligt.
Tidigare erfarenhet av tolkyrket är meriterande, men inte ett krav.
God förståelse för olika kulturer och känsligheter.
Förmåga att arbeta i en dynamisk miljö och hantera känsliga ämnen med professionalism och konfidentialitet.

Vi Erbjuder:
Flexibel arbetstid som anpassas efter ditt schema.
Möjlighet att arbeta både på plats och på distans.
Stöd och utbildning för att utveckla dina tolkfärdigheter.
Ett engagerat och stöttande team.
Konkurrenskraftig ersättning.

Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Web Editor with AI Knowledge

Webbredaktör
Läs mer Jan 12
We are looking for a Web Editor with AI Knowledge for an international company in Lund. Start ASAP, 3 months contract to begin with, possibility of extension after that.

Background:
At the Technology Promotion Department (TPRD), we work with different business units developing AI technologies and help them to publish and create business via SDK development and API integration. Our mission also includes to envision and synthesize future technologies and to help us bringing them to life. This requires people with strong technical capabilities and a sense of self-driven technical leadership.
You will be part of an energetic team with engineers, tech writers and on-line marketeers which has the full responsibility of our developer-facing channels. This inhouse team builds webpages, creates copy and graphics, launches online marketing activities, and publishes technical documentation on the site.

About the position:
This role is part of the our Developer Program that involves three areas of responsibility.
1. Technical editing of API conceptual documentation.
2. Creating website content, such as blog posts, news, guidelines, technical tutorials targeting developers and technical decision makers.
3. Re-arranging the web content to improve overall developer experience. This role will also require knowledge in creating enhanced content (illustrations, schemes, guidelines explaining system architectures).

Main responsibility:
A skilled writer, completely fluent in English (in both UK and US English). You should have a deep interest in text creation in different formats.
Generate and edit engaging, informative content for websites, ensuring alignment with the organization's goals and SEO optimization.
Edit and transform internal documentation material for external publishing according to brand and writing guidelines.
Create and edit content (texts, images, videos) for pages and sections on the Developer World websites in time for product, tool and service releases and updates.
Create and make sure sustainable information architecture is set up in sync with business needs.
Work collaboratively with tech writers, designers, and developers to execute editorial plans effectively.


Requirement for this position:
Strong editing skills with attention to details
Experienced in working with technical content creation, especially AI technologies and editing it for an external target group.
Experienced in working with branding and writing guidelines.
Experienced in working with Content Management System (WordPress).
Interested in, and have knowledge about, Generative AI technologies, developer tools and community build.
Comply with company branding and guidelines
Service minded, flexible, self-directed and with a drive to take responsibility.
A team player that easily adapts and drives improvements in a positive way.
Eager to deliver the best quality experiences possible.
Social and positive.This role requires at least 3 days/week onsite in Lund, no relocation is possible for this role.


This is a full-time consultant position through Incluso in Lund. Start is ASAP and the contract period is 3 months to begin with, possibility to extension after that.

Please submit your CV and cover letter in English as soon as possible since we will review the applications on an on-going basis.

For more information about this role, please contact Marianne Nilsson, recruiter at Incluso.

Ansök nu

Production Planner

Produktionskoordinator
Läs mer Jan 24
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen.
Job Summary
Do you have a passion for planning and would like to embark on a role where you can leverage your experience in a global organization with ample opportunities for career development? We are now offering an exciting position where you will have an impact on the transformation journey, we have started and contribute to the interesting future we have ahead of us!
We are looking for a skilled Production Planner with a specialization in capacity planning and a strong analytic mindset. In this role, you will play a pivotal part in optimizing production processes, ensuring efficient resource utilization, and meeting our production targets. This is a central role where you will have the opportunity to impact and shape the way of working.
The team within Processing Solutions and Equipment (PSE) leads a sustainable supply chain, by sourcing, producing, and delivering competitive and industry-leading processing solutions and equipment to the food & beverage industry.
The position is permanent, and you will be located in Lund, Sweden.
What you will do
As Production Planner, you will focus on:
Participate in the Sales and Operations Planning process for the production centre and convert supply plan into capacity for the different factories. Set capacity requirements and follow the capacity adaptation.
Develop and maintain detailed production schedules, emphasizing capacity planning to optimize resource utilization actively plan for efficiency.
Communicate effectively with internal teams to address any production challenges and ensure timely resolution.
Collaborate with cross-functional teams to analyse production specifications and align production plans with overall business objectives.
Proactively identify and address capacity constraints, recommending solutions to optimize production efficiency.
Utilize advanced planning tools and software to enhance capacity planning accuracy.
Support and drive data quality.

We believe you have
University degree in Business, Operations Management, Supply Chain or another related field and/or experience in production planning with a focus on capacity planning
Proficiency in using production planning software and tools
Excellent communication and collaboration skills
Ability to adapt to changing priorities and work in a fast-paced environment
You are fluent in English, both spoken and written
Good command of Microsoft Office tools (Word, Excel, Power point and Outlook) and Power BI

We believe that you have strong analytical and problem-solving skills. You are a self-driven professional with a positive attitude focusing on finding solutions. The ability to take initiatives comes natural to you and you do not accept “we have always done it like this” as a valid argument. Furthermore, you have a strong mindset to improve and simplify to make your own and others work more productive and efficient.
We Offer You
A variety of exciting challenges with ample opportunities for development and training in a truly global landscape
A culture that pioneers a spirit of innovation where our industry experts drive visible results
An equal opportunity employment experience that values diversity and inclusion
Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangementsApply Now
If you are inspired to be part of our promise to protect what’s good; for food, people, and the planet, apply through our careers page at https://jobs.tetrapak.com/.
This job posting expires on 2024-02-07
To know more about the position contact Sara Sandin at +46 46 36 4302
Questions about your application contact Emma Berndtsson at +46 46 36 4582
For trade union information contact Unionen Lisbeth Larsson at +46 46 36 2320 and Akademikerklubben Lars Haraldsson at +46 46 36 2533

Ansök nu

Web Editor with AI Knowledge

Webbredaktör
Läs mer Jan 5
We are looking for a Web Editor with AI Knowledge for an international company in Lund. Start ASAP, 6 months contract to begin with, possibility of extension after that.

Background:
At the Technology Promotion Department (TPRD), we work with different business units developing AI technologies and help them to publish and create business via SDK development and API integration. Our mission also includes to envision and synthesize future technologies and to help us bringing them to life. This requires people with strong technical capabilities and a sense of self-driven technical leadership.
You will be part of an energetic team with engineers, tech writers and on-line marketeers which has the full responsibility of our developer-facing channels. This inhouse team builds webpages, creates copy and graphics, launches online marketing activities, and publishes technical documentation on the site.

About the position:
This role is part of the our Developer Program that involves three areas of responsibility.
1. Technical editing of API conceptual documentation.
2. Creating website content, such as blog posts, news, guidelines, technical tutorials targeting developers and technical decision makers.
3. Re-arranging the web content to improve overall developer experience. This role will also require knowledge in creating enhanced content (illustrations, schemes, guidelines explaining system architectures).

Main responsibility:
A skilled writer, completely fluent in English (in both UK and US English). You should have a deep interest in text creation in different formats.
Generate and edit engaging, informative content for websites, ensuring alignment with the organization's goals and SEO optimization.
Edit and transform internal documentation material for external publishing according to brand and writing guidelines.
Create and edit content (texts, images, videos) for pages and sections on the Developer World websites in time for product, tool and service releases and updates.
Create and make sure sustainable information architecture is set up in sync with business needs.
Work collaboratively with tech writers, designers, and developers to execute editorial plans effectively.


Requirement for this position:
Strong editing skills with attention to details
Experienced in working with technical content creation, especially AI technologies and editing it for an external target group.
Experienced in working with branding and writing guidelines.
Experienced in working with Content Management System (WordPress).
Interested in, and have knowledge about, Generative AI technologies, developer tools and community build.
Comply with company branding and guidelines
Service minded, flexible, self-directed and with a drive to take responsibility.
A team player that easily adapts and drives improvements in a positive way.
Eager to deliver the best quality experiences possible.
Social and positive.This role requires at least 3 days/week onsite in Lund, no relocation is possible for this role.


This is a full-time consultant position through Incluso in Lund. Start is ASAP and the contract period is 6 months to begin with, possibility to extension after that.

Please submit your CV and cover letter in English as soon as possible since we will review the applications on an on-going basis.

For more information about this role, please contact Marianne Nilsson, recruiter at Incluso.

Ansök nu

Documentation Engineer/Technical Writer

Dokumentalist
Läs mer Jan 18
Jobbify är en jobbplattform för vassa kandidater.
För kunds räkning har vi publicerat denna annons, vill du komma i kontakt med den slutgiltiga arbetsgivaren kan du klicka dig vidare till annonsen:

Nipromec Group is an international consulting and engineering company founded in 2003. We offer design and consulting services for multiple industries with emphasis on energy and construction. Nipromec offices in Finland are located in Rauma, Turku, Tampere and Helsinki. Nipromec Group also has offices in Malmö (Sweden), Erlangen (Germany), Bristol and London in the United Kingdom.

We are now looking for a Documentation Engineer/Technical Writer for a project in Lund, Sweden for our client ESS. The European Spallation Source (ESS) is a European Research Infrastructure Consortium (ERIC). The European Spallation Source is one of the largest science and technology infrastructure projects being built today. The facility design and construction include the most powerful linear proton accelerator ever built. The vision is to build and operate the world’s most powerful neutron source, enabling scientific breakthroughs in research related to materials, energy, health and the environment, and addressing some of the most important societal challenges of our time.

The position is scheduled to start as soon as possible, taking into account notice period. The estimated duration of the project is 12 months with the possibility of extension. Please note that this job requires 100% on-site presence in the office in Lund, Sweden.

Main tasks include:
• Support different groups in the organization with preparation of essential documentation.
• Utilize document management to ensure quality standards.
• Generate and revise documents, use templates, and initiate reviews.
• Proofread and edit technical documents in English, addressing errors.
• Develop user-friendly guides for systems and equipment.
• Collaborate to rectify known errors and align documents with quality standards.
• Organize documentation.
• Assist in gathering compliance documentation for equipment.
• Identify and update documentation per guidelines.
• Ensure organized and retrievable information in line with content management principles.

We expect:
• Bachelor's degree in a technical field (e.g., engineering, physics, safety, chemistry) or equivalent education and experience.
• Excellent oral and written English skills.
• Experience in document management.
• Experience writing, proof-reading and editing of technical documentation; experience with documentation in English.
• Knowledge of common Mechatronic engineering standards and practices is an asset.
• Proficiency in graphic design software for creating illustrations is an asset.
• Knowledge of complex machineries for low or high temperatures, high pressure and magnetic fields is an asset.

Who are we looking for:
• Strong problem-solving, analytical and technical skills.
• An effective team player with the ability to work in and with teams, as well as independently.
• Has good judgement and uses initiative to identify and resolve problems.
• Clear and organized communication with stakeholders of varying technical backgrounds with ability to compile information in an organized manner and communicate through written media.
• Adaptability to changing demands and priorities, with a willingness to learn new skills.
• Strong organizational skills, planning, and meeting schedule requirements.
• Patience and attention to detail for tasks that involve repetition.

For more information please contact Nipromec Group HR & Recruiting Administrator Rania Salman.
E-mail: rania.salman@nipromec.com
Telephone number: +46 (0)76-630 59 00

The position will be filled as soon as suitable candidate is found, so apply this position immediately. Please note that by applying you agree that your data is handled according to our recruitment register procedure.

Finnish Nipromec Group consists of Nipromec Oy Ltd, Nipromec UK Ltd, N-Pro Resources Oy Ltd, Nipromec GmbH, Nipromec Sweden Ab, Nipromec EP and Nipromec Site Services units. Nipromec Group is audited and certified by Bureau Veritas and holds the ISO 9001/14001 and ISO 45001 certificates. 2020 Nipromec Group turnover was 19 million Euros. For more information please visit www.nipromec.com.

Ansök nu

1-2 bibliotekarier med inriktning på undervisning samt mediehantering

Bibliotekarie
Läs mer Dec 14
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vid Lunds universitet förklaras härmed följande anställning ledig vid HT-biblioteken:
1-2 bibliotekarier med inriktning på undervisning samt mediehantering, 100%, tillsvidare.

Arbetsuppgifter
Som bibliotekarie på HT-biblioteken kommer du att ha både egna ansvarsområden och gemensamma arbetsuppgifter med dina kollegor. I båda tjänsterna ingår att vara så kallad ämnesbibliotekarie samt att arbeta med mediehantering.

Ämnesansvaret innebär undervisning, urval av förvärv och annan form av stöd till studenter, lärare och forskare på en viss avdelning eller institution. Du behöver därför vara intresserad av att engagera dig i upplägget i ämnets kurser och forskning, samt arbeta utåtriktat genom att skapa kontakter och samarbeten med anställda på aktuell institution. Du behöver också vara intresserad av pedagogiska frågor då du utvecklar och genomför din egen undervisning. Då behoven och uppläggen skiljer sig åt mellan olika ämnen på HT är målet att bibliotekens undervisning är anpassat efter den specifika kursen samt väl integrerat med den övriga undervisningen.

En av de utlysta tjänsterna kommer att ingå i en mindre grupp som arbetar riktat med att övergripande lyfta det pedagogiska arbetet vid HT-biblioteken. Tillsammans med kollegorna i gruppen kommer du att arbeta med frågor kopplade till kvalitetssäkring, integrering och utveckling av HT-bibliotekens undervisning.

HT-biblioteken har stor hantering av både digital och tryckt media. Du kommer att förstärka någon av de grupper som arbetar med dessa frågor. Ytterligare arbetsuppgifter som är aktuell i någon av tjänsterna är arbete med referenshanteringssystem.

Vidare ingår yttre tjänst med både lånehantering och informationsarbete samt andra generella arbetsuppgifter som förekommer på forskningsbibliotek. Verksamhetens behov men även vilka kompetenser du har kan påverka tjänstens utformning.Kvalifikationer

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller vad som arbets­givaren bedömer är en motsvarande akademisk bibliotekarie­utbildning.
- Förmåga att reflektera kring och diskutera pedagogiska frågor.
- Flytande svenska i tal och skrift.
- God engelska i tal och skrift.Önskvärda kvalifikationer

- Erfarenhet av att arbeta på forskningsbibliotek.
- Erfarenhet av att planera och genomföra undervisning.
- Erfarenhet av att arbeta med någon form av mediehantering på bibliotek.
- God kännedom om humaniora och teologi.
- Språkkunskaper som bedöms fylla ett behov på HT-biblioteken.

I arbetet är du med och bygger upp bibliotekets verksamhet långsiktigt samtidigt som du behöver kunna omprioritera i det dagliga arbetet när så behövs. Du behöver vara prestigelös samt ha lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbeta produktivt. Arbetet är en kombination av självständigt arbete och att arbeta i grupp. Du kommer att ha flera arbetsuppgifter parallellt och det är därför viktigt att du trivs med detta samt att du kan prioritera mellan arbetsuppgifterna och strukturera din arbetstid. Efterhand som bibliotekets verksamhet utvecklas och behov förändras påverkas även bibliotekarietjänsterna.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka verksamheten vid HT-biblioteken.

Helg- och kvällstjänstgöring kan förekomma. 

Provanställning kan komma att tillämpas. Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev på svenska där du beskriver hur du uppfyller de meriterande kvalifikationerna och för ett resonemang kring arbetsuppgifterna, ett CV samt relevant dokumentation. Specificera de eventuella språkkunskaper du har förutom engelska i din ansökan.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

De Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har en sammanhållen biblioteksorganisation, HT-biblioteken. HT-biblioteken utgörs av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. Dessa är belägna nära varandra och fungerar som en verksamhet.

Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. HT-biblioteken har ett nära samarbete med de övriga biblioteken vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Teknisk produktionsledare

Konferenstekniker
Läs mer Dec 13
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
LU Konferens, en avdelning inom sektionen LU Service vid Lunds universitet, har 11 anställda konferenssamordnare och konferensvärdar.

Varje år genomförs mellan 300 och 400 evenemang som kan vara fysiska, digitala eller hybrida. Alla evenemang har Lunds universitet eller någon av universitetets samarbetspartners som värdar. LU Konferens genomför större konferenser och kongresser i undervisningslokaler eller i anläggningar utanför universitetet. 

Vi har blivit väldigt bra på det vi gör och ligger i framkant när det gäller produktion av digitala möten, hybridevent, live-sändningar och arrangemangsfilmer. Nu söker vi en Teknisk produktionsledare som ska ansvara för samordning, detaljplanering och operativt genomförande av teknisk produktion dvs ljud, ljus, bild, filmning/live-streaming och hybridlösningar till olika sorters arrangemang; konferenser, kongresser, seminarier, live-sända debatter, examensceremonier och andra akademiska högtider, mm.

Vi söker dig, strukturerade, lösningsorienterade, flexibla och socialt kompetenta person för att driva detta arbete framåt. I arbetet samarbetar du med våra projektledare, tekniker, konferensvärdar, leverantörer och kunder varför en hög känsla för service är ett måste. Du kommer att arbeta i en internationell miljö och det är därför självklart för dig att kommunicera på både svenska och engelska, i såväl tal som i skrift. Du förstår att olika kulturer, yrkesroller och relationer påverkar hur du kommunicerar med deltagare och kunder.

 

Arbetsuppgifter
Som produktionsledare har du ett helhetsansvar för planeringen av den tekniska produktionen. Du ansvarar för detalj- och resursplanering, driftsledning samt operativt genomförande av tekniklösningen vid olika sorters arrangemang, vilket innebär att:

- delta i produktionsmöten med projektledare, kunder och tekniker
- detaljplanera och hyra in teknik
- planera resurser och boka tekniker
- skapa körschema och ansvara för driften av arrangemang
- samla in och få ordning på presentationsmaterial (PPT, film etc.) för arrangemang
- vid behov utföra zoomtester inför digitala/hybridarrangemang
- ansvara för vårt tekniklager, packa och packa upp teknik samt boka transporter

Under arrangemangen ska du vara på plats för att leda produktionen, vilket innebär uppstart med kund och tekniker vid enkla arrangemang och att agera ”studioman” vid mer komplexa arrangemang. Du kan också behöva agera ljud- och bildtekniker vid behov.

Efter arrangemangen ansvarar du för att filmat material hanteras på rätt sätt samt att all teknik packas ner, transporteras till rätt plats. Du ansvarar även för uppdatering av mjukvara i de datorer, mixerbord och annan teknik som behöver uppdateras löpande. Det gäller att ha koll på all teknik; allt ska vara i ordning och om alla hjälps åt så brukar det ordna sig.

Du kommer att ha mycket frihet under ansvar och måste således kunna ta initiativ, självständigt driva arbetet framåt, fråga när du inte förstår eller vända dig till ditt egna nätverk för att få svar. Vi värdesätter samarbetsförmåga, prestigelöshet, kommunikativ förmåga och struktur. 

 

Kvalifikationer
Vi arbetar ständigt för att förbättra arbetsmiljön och vi behöver alltid nya förmågor, nya tankar, nya erfarenheter och nya idéer. Vi behöver någon som vill bidra, göra skillnad och göra oss bättre. 

För att vara aktuell för tjänsten behöver du:

- utbildning inom teknisk produktion/scenproduktion eller annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som arbetsgivaren anser relevant
- flerårig, dokumenterad arbetslivserfarenhet som teknisk produktionsledare till arrangemang
- flerårig vana att resursplanera teknik och personal samt leda driften inför, under och efter arrangemang
- dokumenterad erfarenhet av att agera ljud/bildtekniker till arrangemang
- kunna tala och skriva svenska obehindrat
- kunna tala och skriva engelska obehindrat
- goda kunskaper i Office-paketet (Outlook, Word, Excel) och i presentationsprogram som PowerPoint och Keynote
- inneha B-körkort
- god samarbetsförmåga
- hög serviceförmåga

Det är meriterande om du har erfarenhet av:

- arbete i lagerhanteringssystemet Rentman
- arbete i Filemakerbaserade bokningssystem
- arbete med vetenskapliga arrangemang
- upphandlingar och har arbetat inom en statlig eller kommunal myndighet

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet och hur du kan komplettera övriga i arbetsgruppen. 

Övrigt
Rekryteringen avser en tillsvidareanställning om 100 % med tillträdesdatum 2024-03-01 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

 
Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven och varför du är intresserad av anställningen samt ett CV.

Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av examen, betyg, intyg, rekommendationsbrev, uppgifter till referenser etc).

Lunds universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan. 

LU Service är en sektion inom universitetets gemensamma förvaltning och erbjuder såväl tjänster som produkter till universitetets verksamheter. LU Service består av sex avdelningar som arbetar med bl.a. lokalvård, vaktmästeri, reception, tryckeri, post, parkering, universitetsbutik, konferens och bostäder. LU Service har ca 270 medarbetare.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Skolbibliotekarie på Vikingaskolan och Råbylundsskolan

Skolbibliotekarie
Läs mer Dec 7
Om rollen och dina arbetsuppgifter
I din roll som skolbibliotekarie bedriver du läsfrämjande arbete och ger stöd till elever och lärare i deras litteratur-och medieanvändning.

Du tar aktiv del i skolans pedagogiska verksamhet och samarbetar med pedagoger från verksamhetens delar inom skolan. Du utvecklar skolans kompetens inom medie- och informationskunnighet (MIK) och vägleder elever och lärare i informationssökning, sök- och källkritik. 

Du kommer att ansvara för bemanning av skolbiblioteket på Vikingaskolan (4-9) och Råbylundsskolan (F-3), bokuppsättning samt bistå med support av digitala hjälpmedel som till exempel Legimus. Du kommer att arbeta tillsammans med skolans lärare och pedagoger och vara en aktiv del i verksamhetsplanering och genomförande.

Vi söker dig 
Vi söker dig med högskoleutbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande. Det är också viktigt att du har kunskap inom området medie- och informationskunnighet (MIK). Vi ser gärna att du har erfarenhet av att jobba på skolbibliotek.

Arbetet kräver att du har god samarbetsförmåga och har erfarenhet av att möta barn och unga i bibliotek och klassrum.

Som person är du nyfiken, kreativ och omvärldsorienterad samt har ett målinriktat förhållningssätt med stor förmåga att inspirera och utveckla. Du är engagerad och van att skapa goda möten och att samspela med elever och kollegor. Du trivs och är bekväm med att prata med och inför grupper med barn och tonåringar. Du är flexibel, har en god samarbetsförmåga och ett positivt förhållningssätt.

Vi erbjuder dig
Som medarbetare hos oss erbjuds du en rad förmåner med fokus på balans, trygghet och hälsa. Lunds kommun är en stor organisation med många spännande verksamheter och möjligheter för medarbetare till utveckling. Som medarbetare får du även tillgång till vår förmånsportal där du enkelt kan se dina förmåner och administrera dessa.

https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare

Om arbetsplatsen
Välkommen till Vikingaskolan/Råbylundsskolan! 

Skolan är belägen på Linero, i sydöstra delen av Lund. Hos oss går 580 elever i årskurserna F - 9. Vikingaskolan kännetecknas av hög personaltäthet, bred kompetens och stort engagemang. 

Vi ser varje elev. 

Vi skapar nära relationer.

Vi ser olikheter som en tillgång.

Vi strävar efter hög måluppfyllelse för att ge alla elever goda möjligheter inför framtida studier och kommande arbetsliv. På Vikingaskolan har vi fokus på språkutvecklande arbete i alla ämnen samt på skolans kompensatoriska uppdrag. Detta syns till exempel genom satsningar på språkteam, socialpedagoger och specialpedagogisk kompetens. 

Alla på Vikingaskolan ska må bra, känna trygghet och trivas!

På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och anpassade grundskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?

Ansök nu

Bibliotekarie Vikariat

Bibliotekarie
Läs mer Dec 11
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens främsta lärosäten. Här finns cirka 45 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Vi söker nu en bibliotekarie för en tidsbegränsad anställning till och med 31 juli 2024.

Avdelningen Samlingar ansvarar för att ta emot och hantera de lagstadgade pliktleveranserna av svenskt tryck, samt för Universitetsbibliotekets specialsamlingar av personarkiv och äldre tryck. En del av pliktleveranserna utgörs av vardagstrycket som består av till exempel reklam, personaltidskrifter, årsredovisningar, instruktionsböcker och affischer. Avdelningen arbetar bland annat med att ordna och tillgängliggöra vardagstryck och arkiv och hjälper låntagare att hitta rätt i materialet.

På avdelningen Samlingar arbetar ca 18 personer. Arbetet utförs både på Universitetsbiblioteket och på våra depåer.

 

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Du kommer arbeta inom avdelningen Samlingar framförallt med att ordna samt tillgängliggöra svenskt vardagstryck. I tjänsten ingår också att plocka fram material till våra låntagare och svara på frågor kring materialet. Pass i någon av bibliotekets informationspunkter kan komma att ingå, liksom övriga på avdelningen förekommande arbetsuppgifter.

Krav för anställningen är:

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som relevant
- Goda kunskaper om det svenska samhället och det svenska medielandskapet
- Goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift
- B-körkort

 

Du har följande egenskaper:

- god samarbetsförmåga
- strukturerad
- kvalitetsmedveten
- bra på att lägga upp och planera ditt arbete
- lätt för att sätta dig in i nya områden

 

Meriterande för anställningen är:

- Examen på masternivå
- Erfarenhet av arbete på universitets-/högskolebibliotek
- Erfarenhet av arkivarbete
- Erfarenhet av arbete med tryckt material

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu