Kultur, media, design jobb i Lund

Hitta lediga jobb som Kultur, media, design i Lund. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Lund från den arbetsgivaren.

Bibliotekarie till naturvetenskapliga biblioteket

Bibliotekarie
Läs mer Sep 27
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Naturvetenskapliga biblioteket
Naturvetenskapliga fakulteten har en sammanhållen biblioteksverksamhet som riktar sig till alla fakultetens ämnesområden.

Bibliotekets främsta uppgift är att stödja utbildning och forskning genom att tillgängliggöra kvalitetsgranskad information. Biblioteket har också ett växande uppdrag gällande spridning, bevarande och effektiv hantering av information och forskningsdata. Andra viktiga verksamheter är undervisning och handledning i informationshantering till universitetets studenter och stöd till forskare vid olika steg i forskningsprocessen.

Tjänsten är placerad på ämnesbiblioteket för fysik vid fysiska institutionen, men du arbetar för forskare och studenter inom hela bibliotekets upptagningsområde.

Vi utlyser en tillsvidaretjänst på 100%. Provanställning kan komma att tillämpas.

Arbetsuppgifter
Din huvudsakliga arbetsuppgift är att stödja forskande personal genom forskningsprocessen.

Du samarbetar med kollegor med liknande arbetsuppgifter inom naturvetenskapliga biblioteket och du ingår i Lunds universitet biblioteksgrupp för forskningsdata (DAU). Samarbetet omfattar även personal kopplad till fakultetens IT- och arkivstöd.

Du driver utvecklingen av naturvetenskapliga bibliotekets forskningsstöd med särskilt fokus på att stödja spridning och tillgängliggörande av universitetets forskningsresultat.

Du har god förståelse för forskningens publiceringslandskap och känner till FAIR-principerna. Du har erfarenhet av att arbeta med öppen vetenskap och drivs av en vilja att hjälpa forskare att tillgängliggöra sin forskning.

Du arbetar med universitetets CRIS-system LUCRIS, främst genom att kvalitetsgranska metadata kopplat till vetenskapliga publikationer och forskningsresultat.

En viktig aspekt av tjänsten är att omvärldsbevaka både internationellt och lokalt vid Lunds universitet och tid för kompetensutveckling kommer att rymmas inom tjänsten.

I tjänsten ingår även yttre tjänst med både lån- och informationsarbete samt annan service och support till studenter och forskare som besöker biblioteket och vi ser att du bidrar till bibliotekets utvecklingsarbete.

Verksamhetens behov men även vilka kompetenser du har kan påverka tjänstens utformning.

Kvalifikationer
Krav
Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
Mycket goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift.

Meriterande
Erfarenhet av arbete på forsknings- och högskolebibliotek och/eller visa en god förståelse för verksamhetsområdet.
Erfarenhet av pedagogiskt arbete och/eller intresse för undervisning och handledning.
Erfarenhet av arbete i yttre tjänst, serviceanda och fallenhet för utåtriktat stöd.
Akademisk examen inom naturvetenskapligt ämne.
Vi ser gärna att du har erfarenhet av att ta fram olika typer av publicerings- och citeringsanalyser.

Vi lägger stor vikt i att du har intresse för att arbeta nära forskare och studenter och ser hur biblioteket kan bidra till god kvalitet i utbildning och forskning.
Vi ser att du har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer.
Du har ett pedagogiskt förhållningssätt och lätt för att sätta dig in i nya områden.
Du är drivande och bra på att lägga upp och planera ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Villkor
Tillsvidareanställning, heltid 100% med start enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Kontaktperson är bibliotekschef Kristina Holmin Verdozzi, kristina.holmin_verdozzi@science.lu.se

Instruktioner för ansökan
Din ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Kansli N arbetar med service och stöd till fakultetens ledning. Vi har specialkompetens inom frågor som rör grund- och forskarutbildning, internationalisering, högskolepedagogik, ekonomi, it, personalfrågor, kommunikation, karriär och lika villkor. Vi är idag ett 30-tal personer som arbetar på kansliet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Konservator

Konservator
Läs mer Sep 19
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Under våren 2022 genomförde Universitetsbiblioteket en större omorganisation och delades upp i sex nya avdelningar.

Den nya avdelningen Bevarande och digitalisering ansvarar för bibliotekets bevarande- och digitaliseringsverksamhet och fysiskt tillgängliggörande. Avdelningen har idag ca. 17 medarbetare med flera olika personalkategorier som alla arbetar nära de fysiska samlingarna: konservator, bokbindare, digitaliseringssamordnare, fotograf, bildtekniker, grafisk formgivare, bibliotekarier och biblioteksassistenter.   

Den nya avdelningen Bevarande och digitalisering står inför en spännande framtid. Universitetsbibliotekets bevarandearbete är centralt för bibliotekets verksamhet och vi har ett lagstadgat bevarandeansvar för de omfattande fysiska samlingarna av olika karaktär. Biblioteket deltar i flera olika nationella och internationella samarbeten och bedriver övergripande projekt i vilka bevarandet spelar en stor roll. Ökat tryck på det preventiva bevarandearbetet, bland annat till följd av nya avdelningsuppdrag samt en ny digitaliseringsstrategi, medför att bevaranderesurserna måste utökas. Vi söker nu förstärkning till vår personalstyrka i form av en engagerad och erfaren konservator som är väl förtrogen med preventivt bevarandearbete på bred front.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att ta en aktiv del i omvärldsbevakningen och bedriva fördjupad kunskapsinhämtning inom ansvarsområdet och du kommer att bistå med din kännedom i projekt och översyner.

Du kommer att utarbeta rutiner och riktlinjer för vår förebyggande samlingsvård och fungera som en rådgivande funktion vad gäller bevarande och materialkunskap. Vidare kommer du att hålla i internutbildningar i hantering och restvärdesräddning samt representera vårt bevarandearbete utåt mot externa institutioner och studenter.

Tillsammans med övrig bevarandepersonal kommer du att ansvara för samordnad skadedjurskontroll (IPM), klimat, ljus, katastrofplanering, restvärdesräddning, säkerhetsarbete i förhållande till bevarandeuppdraget, magasinsplaneringar, analysarbete, metodutveckling, handläggning av utlånsärenden, tillståndsbedömningar inför digitalisering, utlån och utställningar samt praktiskt utställningsarbete. Under 2023 kommer bibliotekets publika utrymme att byggas om, bl.a. med en helt ny utställningslokal, och i detta planeringsarbete kommer också din expertis att spela en roll.

Kvalifikationer 

Krav för anställningen är:
Examen från konservatorutbildning på bachelornivå (BSc) eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Det är ett absolut krav att du har minst ett par års arbetslivserfarenhet av preventivt bevarandearbete.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. För att lyckas i rollen ska du ha samarbetsförmåga, vara självgående och initiativtagande. Bevarandearbetet har många beröringspunkter med bibliotekets övriga avdelningar och det är viktigt att du har lätt för att samarbeta med andra medarbetare.

Personliga egenskaper som vi ser som nödvändiga i den här tjänsten är att vara noggrann, strukturerad och ansvarstagande. Inte sällan bedrivs det parallella projekt i verksamheten, varför det ställer krav på att du är säker i din roll och har en väl utvecklad förmåga att självständigt kunna planera, prioritera och utföra arbete av hög kvalitet och driva ditt arbete framåt inom givna tidsramar.

Kuriruppdrag och andra resor i tjänsten kommer att förekomma, vilket gör att du måste kunna vara bortrest under kortare och längre perioder. Som kurir har du har ett professionellt sätt och är trygg i din roll i kontakten med lånande institution.

Ditt arbete innehåller skriftlig dokumentation och du kommer att förmedla det i nationella och internationella sammanhang. Det är därför viktigt att du är bra på att kommunicera och nätverka och du behöver kunna uttrycka dig väl i tal och skrift på svenska och engelska. Du är väl förtrogen med att arbeta i excel.

Meriterande för anställningen är:
Examen från konservatorutbildning på masternivå (MSc) eller motsvarande som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Erfarenhet av bevarandearbete från bibliotek eller arkiv. Erfarenhet av organiskt material såsom papper, fotografiskt och/eller bundet material. Arbete på våra olika depåer gör att körkort är önskvärt.

Övrigt
Anställningen är tillsvidare med omfattningen 100 procent med tillträde 2022-12-01 eller enligt överenskommelse.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.
 

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

tekniker med inriktning mot AV vid Bibliotek och IKT, två anställningar

AV-tekniker
Läs mer Sep 27
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
I samband med byggandet av Forum Medicum tar Medicinska fakulteten nu tar ett samlat grepp om AV-miljön på samtliga lokaler inom fakulteten.

Uppdraget för samordning har getts till Bibliotek och IKT enheten. Enheten genom avdelningen MedIT erbjuder professionellt, lättillgängligt, kontaktskapande IT-stöd med hög servicenivå inom ramen för den tekniska infrastrukturen för att stödja anställda på Medicinska Fakulteten.

Som AV-tekniker förutom deltagande i hantering av nuvarande utrustning i fakultetsgemensamma lokaler, inkl. utbildningslokaler kommer du deltar i planering av fakultetskoordinering inför förnyad AV-utrustning. Du kommer även bidra till uppbyggande av en AV-tjänstekatalog för att klargöra vad som ingår i den gemensamma servicen till fakultetens brukare. Du kommer på sikt även ingå i en samordningsgrupp som specialiserar sig på projektering, upphandling, inköp och design av audiovisuell utrustning som är tillgänglig som stöd för hela LU.

Enheten värnar om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra där vi tillsammans skapar en miljö för utveckling och stimulans. Arbetsmiljö och säkerhet är integrerat i allt vi gör och är en naturlig del i verksamhetsplaneringen.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet Jobba hos oss

Arbetsuppgifter
I rollen som AV-tekniker kommer du att jobba med AV-support/service. Du ansvarar för den AV-tekniska utrustningen. Du ansvarar för att löpande driftsäkra och underhålla all teknisk utrustning samt allmänna ytor och göra felanmälan vid behov. Även inköps- och projekteringsarbete förekommer.

Du kommer även att få ansvara för demonstration av den tekniska utrustningen. En förutsättning för tjänsten är att du kan arbeta i både MacOS- och Windows. Lokalerna används främst internt av kollegor och medarbetare.

Vanliga uppgifter:

- Ge stöd vid användning av teknik i lärosalar, konferensrum och videokonferensanläggningar.
- Planera och genomföra inspelningar och direktsändningar av till exempel föreläsningar och dylikt samt poddar.
- Felsöka, ställa diagnos och bedöma insatser för eventuella åtgärder i den dagliga driften av AV-utrustning.
- Ingå i fakultetens support för AV-system.
- Vara delaktig i planering av underhåll och upprättande av AV-teknikförsörjningsplan samt tjänstekatalog.
- Arbeta proaktivt med underhåll enligt teknikförsörjningsplan.
- Utforma och sammanställa användarvänligt material och hjälpinformation till användare. 
- Hänvisa medarbetare och studenter till information, stöd och supportmaterial som finns kring AV-teknik.
- Delta i projekterings- och inköpsarbete

Uppdraget innebär arbete på fakultetens fyra forsknings- och utbildningscentra som är placerade i Malmo? och Lund. AV-tekniker rapporterar direkt till avdelningschefen.

Kvalifikationer
För anställningen krävs:

- god erfarenhet av arbete med AV-support
- du är en god pedagog och har fokus på användarvänlighet
- goda kunskaper inom PA-teknik, presentations-/projektionsteknik samt videokonferenssystem och distansmötesteknik
- goda kunskaper i tal och skrift i såväl svenska som engelska
- vi ser din samarbetsförmåga inom arbetslaget som en självklarhet
- du är strukturerad, noggrann och trivs med eget ansvar
- du är serviceinriktad, initiativtagande, logiskt tänkande och lösningsorienterad

Meriterande för anställningen är:

- erfarenhet av professionell ärendehantering inom en större organisation, speciellt i ServiceNow
- kunskaper inom kamera- och videoproduktionsteknik samt ljudteknik
- programmeringskunskaper i Crestron, Extron och/eller Biamp
- erfarenhet av rådgivning och projektering
- dokumentationsvana (kräver god svenska)

Övrigt
Anställningen gäller tillsvidare och är på 100 %. Önskat tillträdesdatum är den 20221201 eller enligt överenskommelse. Provanställning kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven, varför du är intresserad av anställningen samt ett CV. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av examen, betyg, intyg, rekommendationsbrev, uppgifter till referenser etc).

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Organist i Lunds Allhelgonaförsamling, 50 %

Organist
Läs mer Sep 14
Med Närvarande – Bedjande – Försonande som ledord tar Svenska kyrkan i Lund nya steg
inför framtidens utmaningar. Svenska kyrkan i Lund är ett pastorat med 7 församlingar, 1
domkyrka, 14 kyrkor varav en samarbetskyrka med EFS , 3 kapell, och 2 förskolor, begravningsverksamhet och ett kansli.
Dessutom har vi Sjukhuskyrka, Familjerådgivning och Diakonicentral. Här finns drygt 200
anställda och en mängd ideella medarbetare, varav drygt 130 förtroendevalda.
Kyrkorådet har det övergripande ansvaret och all verksamhet leds av domprosten. I varje
församling finns församlingsråd och församlingsherde. Vi är en kyrka med gudstjänsten i
centrum och vi finns i livets alla skeden; vid dop, konfirmation, vigsel och begravning. 

Tillträde i januari 2023

Allhelgonakyrkan är med sin rymd och akustik platsen för en stark musiktradition i Lunds kulturliv. Vi har en stor konsertverksamhet med egna körer och musiker, Lunds pastorats oratorieverksamhet, och samverkan med andra kulturaktörer. Gudstjänstlivet präglas av ett rikt musikaliskt och liturgiskt språk. Arbetslaget består av ett tiotal medarbetare, varav en är heltidsorganist och en kantor, utöver denna tjänst. Samverkan och samarbete är centralt.

Tjänsten är en deltidstjänst, 50 %. Arbetsuppgifterna utgörs huvudsakligen av kyrkliga handlingar, gudstjänster, lunchmusik och körackompanjemang. Du ska även kunna leda kör och ansvara för konserter vid behov.

Vi söker en kyrkomusiker med organistexamen, ett stort församlingsengagemang och intresse för att förmedla evangelium genom musiken.

Personlig lämplighet är avgörande vid tillsättningen

Sista ansökningsdag 26 september 2022.

 

Läs mer om oss

www.svenskakyrkan.se/lund/allhelgona

www.facebook.com/allhelgonakyrkanlund

instagram/allhelgonakyrkanlund

 

Referenser: Vi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.

Vi undanber oss vänligen all kontakt med annons-och rekryteringsföretag.

För information om våra fackliga företrädare ber vi att du kontaktar
HR-avdelningen på telefon:
046-71 87 02 eller 046-71 87 04

Ansök nu

Informationssäkerhetsspecialist till Koncernkontoret i Lund

Informationsspecialist
Läs mer Sep 20
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och bidra till utvecklingen inom en av Sveriges största organisationer? Har du ett stort intresse för informationssäkerhet och vill bidra till att skapa en effektiv verksamhet? Motiveras du av att få arbeta med informationssäkerhetsfrågor ur ett regionövergripande perspektiv och vill vara med och vidareutveckla ett robust och motståndskraftigt Region Skåne? Då kan tjänsten som regionövergripande informationssäkerhetsspecialist hos oss vara en unik möjlighet för dig!

Tjänsten som informationssäkerhetsspecialist är placerad på Enheten för Informationssäkerhet, dataskydd och informationsoffentlighet som ingår i Koncernstab kansli på Region Skånes koncernkontor och leds av Region Skånes informationssäkerhetschef. Inom enheten är vi cirka 10 medarbetare som i dagsläget arbetar med informationssäkerhet och dataskydd. Arbetet bedrivs regionövergripande på strategisk nivå och stödjer regiondirektören, koncernledningen och förvaltningarna i det systematiska informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet. Vi har ett nära samarbete med organisationens övriga säkerhetsfunktioner, Enheten för juridik och dataskyddsombudet.

Vi söker nu dig som vill vara med och bidra till att Region Skåne blir en säkrare och tryggare plats för medarbetare, patienter, besökare och resenärer. I din roll ingår du i ett team med andra experter som tillsammans med övriga inom området utvecklar informationssäkerhetsarbetet och bidrar till en god säkerhetskultur.

ARBETSUPPGIFTER
Som regionövergripande informationssäkerhetsspecialist bidrar du med din professionalism för att utveckla organisationens informationssäkerhetsarbete. Du har blicken vid horisonten för att se vad som kommer längre fram och genomför analyser, föreslår åtgärder samt tar fram styrande dokument inom ditt ansvarsområde. Du kommer vara med att utveckla och påverka informationssäkerhetsarbetet inom Region Skåne. I din roll växlar du enkelt från det strategiska perspektivet till konkreta operativa åtgärder.

En del av ditt arbete innebär att du är med och bidrar till utvecklingen av Region Skånes samlade förmåga, samt identifierar Region Skånes behov och utmaningar inom informationssäkerhetsområdet och kopplar det till vidareutveckling av vår verksamhet. Du sätter in informationssäkerhet i ett större sammanhang kopplat till dataskydd, säkerhetsskydd, fysisk säkerhet och IT-säkerhet. I det systematiska informationssäkerhetsarbetet arbetar du med uppföljning och att kontinuerligt anpassa skyddsåtgärder utifrån organisationens behov och risker. Dessutom bidrar du med din expertkunskap och erfarenhet internt och i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Du driver utveckling, leder möten och workshops för att nå regionövergripande mål inom informationssäkerhetsområdet.

I tjänsten finns det möjlighet att utgå från Lund, Malmö, Kristianstad och-/eller Helsingborg.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en universitets-/högskoleutbildning inom aktuellt kunskapsområde alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har relevant erfarenhet av praktiskt informationssäkerhetsarbete i en större organisation. Vidare är ett krav för tjänsten att du har erfarenhet av att leda, utveckla eller implementera komplexa processer och projekt. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.
Du ska ha flera års erfarenhet av informationssäkerhet, riskhantering och regelefterlevnad. Vi ser gärna att du har en certifiering inom CISSP och/eller CISA, eller har motsvarande flerårig kompetens. Har du dessutom tidigare erfarenhet från offentlig verksamhet och att driva informationssäkerhetsarbetet utifrån ISO 27001 är detta meriterande. Det är en fördel om du har verksamhetskännedom eller tidigare erfarenhet från Region Skåne.

Som person är du noggrann med ett högt kvalitetstänk, vilket innebär att du tänker kritiskt och analytiskt. I din roll som informationssäkerhetsspecialist drivs du av en stark vilja att bidra till en god säkerhet och därmed en god säkerhetskultur. Du har en naturlig fallenhet för att se och förklara samband mellan olika områden med ansvar för informationsfrågor där du genom olika exempel visar att ett bra informationssäkerhetsarbete är beroende av flera olika faktorer. Du grundar dina argument på underbyggda data. För att lyckas i rollen är det även av stor vikt att du som person besitter en hög integritet. Du har förmågan att kommunicera på ett pedagogiskt och strukturerat sätt där du enkelt anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du har en diplomatisk förmåga att presentera risker och åtgärder. Du blir en viktig spelare i det team som arbetar strategiskt, på regionövergripande nivå.

Låter detta som en spännande roll för dig?

Varmt välkommen med din ansökan redan idag! I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Vikarierande skolbibliotekarie till Svaleboskolan

Skolbibliotekarie
Läs mer Sep 21
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss

Svaleboskolan är en skola från förskoleklass t.

o.m. åk 9 med 810 elever. Skolan är belägen i Veberöd där vi har nära till naturen. Vi strävar efter att våra elever ska nå så långt som möjligt i sin utveckling, och bedriver ett intensivt utvecklingsarbete när det gäller tillgänglig lärmiljö och  språkutvecklande arbetssätt.  I vårt värdegrundsarbete utgår vi ifrån ett skolgemensamt material som tagits fram på skolan och som fått namnet Veberödsvägen. Våra två fina skolhundar hjälper oss med närvarofrämjande arbete. Det integrerade folk- och skolbiblioteket ligger i anslutning till skolområdet. Engagerade skolbibliotekarier samverkar med pedagogerna kring bl.a. läsfrämjande insatser och undervisning i källkritik. 


Arbetsuppgifter
Vi söker en vikarierande skolbibliotekarie till Svaleboskolans F-6 under höstterminen 2022. En del av tjänsten görs även på folkbiblioteket som har ett väl etablerat samarbete med skolan. Som skolbibliotekarie hos oss förväntas du delta i arbetslagens planeringar för att utbyta idéer och tankar. Skolbibliotekarien ska samverka med pedagogerna inom förskoleklass, skola och fritidshem för att nå ut till alla elever, och samarbeta med specialpedagoger kring elever med särskilda behov.

Som skolbibliotekarie ska du synliggöra, sammanställa och förmedla material som kan vara lämpligt i undervisningen inom både MIK (Medie- och informationskunnighet) och läsfrämjande. Till stöd för arbetet finns en biblioteksplan som du tillsammans med annan skolbibliotekarie ska utvärdera och uppdatera, samt ett inarbetat årshjul med aktiviteter såsom författarbesök, undervisning i källkritik och biblioteksvisningar. Aktiviteter som du till viss del gör på egen hand men också i samarbete med annan skolbibliotekarie och bibliotekspersonal. Under läsåret 22/23 är bl.a. språkutvecklande arbetssätt och tillgänglig lärmiljö fokusområden inom utvecklingsarbetet på skolan, och skolbibliotekarien ses som en given samarbetspartner för att uppnå målen.

Vi söker dig som trivs med att jobba i en skolmiljö och som gärna kommer med egna idéer för läsfrämjande arbete och elevernas ökade måluppfyllelse och trivsel på skolan. Du vill samarbeta med både skolans pedagoger och folkbibliotekets personal och vill hjälpa till och ta ett krafttag för elevernas kunskaper inom MIK och för deras läslust, på ett lekfullt och pedagogiskt sätt.


Vi söker dig som

har examen från bibliotekarieprogrammet och har erfarenhet av att arbeta på bibliotek. Vi ser gärna att du har utbildning i att vara läsledare, exempelvis Shared Reading. Vi ser också gärna att du har läst filmvetenskap. Det är ett plus om du har arbetat mot skolklasser tidigare, om du har arbetat språkfrämjande och har ansvarat för att hålla i lättlästa bokcirklar. 

Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Tekniker inom efterbehandling

Designer
Läs mer Sep 21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Media-Tryck är interntryckeriet inom Lunds universitet.

Tryckeriet producerar alla former av trycksaker, från böcker och broschyrer till affischer och storformat. Vi erbjuder även tjänster inom print-on-demand, original och layout, grafiska profiler, efterbehandling, utskrifts- och kopieringsservice. Beställare är i huvudsak universitetets verksamheter. Media-Tryck har en stark position nationellt inom universitets- och högskolesektorn.

https://www.mediatryck.lu.se/

Media-Tryck är en avdelning i sektionen LU Service där även Konferens, Lokalservice, Administration och Bostäder ingår. Sektionens verksamheter arbetar med service till Lunds universitet, där vår del är trycksaksproduktion och stöd gällande den grafiska profilen. Vi är en avdelning med 15 personer där en bra arbetsmiljö är utgångspunkten för att vi ska kunna leverera bra trycksaker till universitetet.

Media-Tryck söker nu en efterbehandlare (tekniker) med utökad kompetens

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter
Som efterbehandlare på Media-Tryck arbetar du dagligen i ett produktionsteam med sex personer. Det är ett omväxlande och stimulerande arbete där alltifrån limbindning till montering på kapa ingår. De arbetsuppgifter som främst ingår i tjänsten är:

- Limbindning av böcker
- Klammerhäftning av broschyrer
- Falsning och laminering
- Skärning av papper, flyers m m
- Ringbindning av kompendier, block
- Printning av böcker, storformat samt kontorstryck

Kvalifikationer
Du behöver ha insikt i hela den grafiska processen. Eftersom mycket i vår verksamhet bygger på egna initiativ söker vi en mycket lösningsorienterad och självgående person. Vi lägger stor vikt vid att man tar eget ansvar.

- Du ska ha minst 5 års erfarenhet från den grafiska branschen.
- Du bör kunna behärska svenska och engelska i tal och skrift.

Övrigt
Anställningen gäller tillsvidare och är på 100 %. Önskat tillträdesdatum är snarast eller enligt
överenskommelse.

Provanställning kan komma att tillämpas.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven och varför du är intresserad av anställningen samt ett CV. Ansökan bör även innehålla övrigt som du önskar åberopa (kopior av examen, betyg, intyg, rekommendationsbrev, uppgifter till referenser etc)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

LU Service är en sektion inom universitetets gemensamma förvaltning och erbjuder såväl tjänster som produkter till universitetets verksamheter. LU Service består av sex avdelningar som arbetar med bl.a. lokalvård, vaktmästeri, reception, tryckeri, post, parkering, universitetsbutik, konferens och bostäder. LU Service har ca 270 medarbetare.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Graphic Designer

Grafisk formgivare
Läs mer Sep 12
Najell designs and sells products for urban parents. Our biggest product categories include baby carriers, baby nests and footmuffs. Here at Najell you get the opportunity to work with a rapidly growing brand. Our turnover has increased with around 100% the last couple of years and we intend to keep this up. Are you interested in being part of our design team?
Are You the One?Najell is looking for a creative and driven Graphic Designer to join our design team. As our Graphic Designer you will primarily be working with printed material for our products as well as colors and patterns on the products. The position will be placed in Najell’s HQ in an inspiring office in central Lund. 
You are expected to have:
Experience and/or higher education in graphic design.
To be self-motivated, takes responsibility and thrives in a high working pace with many parallel projects at the same time, also used to working against deadlines. 
Works seamlessly in Adobe Creative Suite (Illustrator, InDesign and Photoshop).
Able to create labels, designs and patterns for both printed material, manuals as well as colors and patterns for our products. 
Experience from the clothing industry is meriting.
Job DescriptionCreate new and continuously update printed material for our packaging, manuals and sales information.
Co-create colors and patterns on our products together with the rest of the design team. 
Together with the team, analyze trends for colors and patterns.  
Communicate and order material from our international suppliers together with our buying.
Coordinate internally with colleagues in the different teams and help out where help is needed.
We OfferWe are a tight knitted team that works hard to reach our goals. We all contribute individually within our roles within marketing, product development and sales but there is a strong will to help each other out cross border and work together. This makes us stronger than most teams and also makes us more successful and have more fun together. Since we are growing we also see that there is a big opportunity for the right person to grow into new roles in the future. We create our own success.
Is it you that we are looking for?
ApplicationClick "sök tjänst" to apply and upload your CV and a personal letter. We want to learn more about you and what would make you a great fit for us and this position. Applications are handled on an ongoing basis so don't wait with your application.
About UsNajell was founded in 2012 and develops products for urban parents. We are based in Lund in southern Sweden where our international team strives to improve and to create great products with parents and babies in mind. Read more and about us and our brand at www.najell.com.

Ansök nu

Översättare av spanska dokument sökes!

Översättare
Läs mer Sep 19
Är du flytande i spanska och engelska? Har du en god teknisk förståelse och beskriver dig själv som noggrann och ansvarstagande? Då har vi tjänsten för dig!

Vi letar just nu efter en översättare till vår kund Euromaint Rail i Lund. Euromaint erbjuder kvalificerade servicetjänster av tågunderhåll som tillgodoser kunders behov av väl fungerande fordonsflottor. Kontoret ligger strax utanför Lund där du kommer arbeta tillsammans med kontorsmedarbetare, tekniker och godsmottagare.

Dina arbetsuppgifter kommer vara att översätta manualer som är skrivna på spanska till engelska för att dessa ska kunna användas i verksamheten framåt. Det finns färdiga rutiner och tillvägagångssätt för arbetet som du kommer få information om under din upplärning. Det är av största vikt att detta blir noggrant och korrekt genomfört, så att det inte uppstår några frågetecken när man sedan följer manualen.

Detta är en heltidstjänst med start omgående eller så snart vi hittar rätt person. Tjänsten kommer börja med en provanställning på 6 mån och det finns goda chanser till förlängning. Arbetstiderna är förlagda till sedvanliga kontorstider måndag till fredag, viss möjlighet till flexibilitet finns. Du kommer arbeta från kontoret i Lund.

Din profil
• Du har flytande i spanska och engelska.
• Du har koll på tekniska termer och har en god teknisk förståelse.
• Du är inte rädd för att ta kontakt med kollegor och fråga om hjälp.
• Du har en godkänd gymnasieexamen.
• Har du jobbat som mekaniker eller i annan liknande roll innan är det väldigt meriterande.

Som person ser vi att du är jordnära, social och att du är självgående och initiativtagande i ditt arbete.

Låter detta som en tjänst för dig? Passa på att sök redan idag! Vi hanterar alla ansökningar löpande.

Om företaget
Mångfaldigt prisbelönta StudentConsulting är ett av Skandinaviens största och ledande rekryterings- och bemanningsföretag med fokus på studenter, akademiker och yrkesutbildade. Tack vare ett stort nätverk och lång erfarenhet har vi rekryterat över 11 000 personer det senaste året. Vi erbjuder intressanta och utmanande tjänster på både hel- och deltid inom områden som IT, teknik, ekonomi, administration, HR, marknadsföring, kundtjänst, försäljning, industri, produktion, logistik och transport. Hitta din framtid på www.studentconsulting.se

Ansök nu

Product Information Coordinator

Teknikinformatör
Läs mer Sep 1
På Semcon är vi övertygade om att teknik i sig inte tillför något värde, utan att värdet ligger i vad tekniken möjliggör för användaren.

Komplexa produkter kräver korrekt, relevant och användarvänlig information, och just därför vill vi komma i kontakt med fler som vill hjälpa oss att utveckla effektiv information för våra kunders produkter och tjänster.

Med över 800 medarbetare globalt är vi ledande inom produktinformation, vilket innebär att vi kan erbjuda gedigen support och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Vi hjälper våra kunder att skapa moderna informationslösningar för komplexa produkter och system, alltid med användaren i fokus.

Vi fortsätter nu att växa i Öresundsregionen och söker fler kunniga personer som vill vara med på vår resa framåt!

Rollen:

Hos Semcon arbetar du med att skapa och bearbeta information och instruktioner för olika typer av mottagare. Du arbetar med både text- och illustrationer och detta gör du i nära samarbete både med dina Semcon-kollegor och med kundens team. En viktig del av arbetet är att koordinera och driva processen för att ta fram kundernas dokumentation. Vi arbetar i projektform och planerar vårt arbete noga för att kunna leverera i tid med hög kvalitet.

Du blir en del av ett glatt och sammansvetsat team som skapar en värdefull helhet genom medlemmarnas olika kompetenser och erfarenheter. För oss är det viktigt att ha roligt på jobbet och att hjälpas åt för att nå bästa resultat.

Vem är du?

För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann och strukturerad samt har en mycket god kommunikationsförmåga. Du hanterar flera projekt med olika leveranstider och olika kontaktpersoner vilket gör att det är nödvändigt att du kan koordinera dina leveranser på ett professionellt sätt. Det är också viktigt att du kan och vill arbeta i team där man har ett gott samarbete och hjälps åt för att ge kunden en bra leverans.

Flytande engelska i tal och skrift är ett krav då en övervägande del av vår kommunikation sker på engelska.

För denna tillsättningen är det meriterande om du har erfarenhet från MedTech eller Pharma.

Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka din ansökan så fort som möjligt eftersom vi behandlar ansökningar fortlöpande.

Semcon - People first, then technology (https://youtu.be/1-_0iOUvBCo)

Ansök nu

Vi växer och söker därmed fler teknikinformatörer!

Teknikinformatör
Läs mer Sep 1
Vi fortsätter att växa på Semcon Product Information i Öresundsregionen och söker fler teknikinformatörer inför 2022 som vill joina vårt team i Lund!

Komplex teknik kräver korrekt, relevant och användarvänlig information, och just därför vill vi alltid komma i kontakt med fler som vill hjälpa oss att utveckla effektiv information för våra kunders produkter och tjänster.

Med över 2000 medarbetare globalt är vi ledande inom produktinformation, vilket innebär att vi erbjuder mycket support och goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.

Vi hjälper våra kunder i sin digitaliseringsresa genom att skapa strategiska och unika informationslösningar för komplexa produkter och system - alltid med användaren i fokus.

Vem är du?
Skribent med ett gedigert intresse för teknik, eller tekniker med skrivkunskaper? Kanske är du den som alltid hittar luckor i produktmanualen eller ifrågasätter en produkts användarvänlighet och älskar att gräva ner dig i tekniska attribut och detaljer? Oavsett om du är utbildad ingenjör och vill arbeta med produktutveckling med eftermarknadsfokus, färdigbakad skribent med ett gediget teknikintresse eller en erfaren teknikinformatör som vill fortsätta utvecklas bland likasinnade så vill vi prata med dig!

Som person har du ett naturligt driv och nyfikenhet. I dina projekt kommer du att ha en drivande roll i att samla, paketera och distribuera produktinformation inom dina projekt. Vi är ett av världens största bolag inom produktinformation så självklart trivs du att arbeta i en internationell miljö med kollegor över hela världen.

Hur är det på Semcon?
Vi är innovatörer och hjälper våra kunder att utveckla produkter för att ständigt ligga i framkant inom sin bransch. Därför är dina arbetskamrater de vassaste specialisterna inom produktinformation och sitt område. Vi drivs av nyfikenhet och tror på personlig frihet och utveckling, därför får du alltid det stöd och utbildning du behöver för att öka din kompetens och kunna ta dig ann nya utmaningar. Med experter omkring dig finns det alltid andra uppdrag att inspireras av och interna utbildningar inom området som hjälper dig utvecklas i din roll.

Klimatförändringarna och energianvändningen är stora utmaningar som hela det globala samhället står inför. Därför arbetar vi på Semcon aktivt för att minska vårt miljöavtryck och är anslutna till Exponential Roadmap Initiative, Science Based Targets-initiativet, Race to Zero-kampanjen samt FN:s Global Compact. Dessa initiativ är alla i linje med Parisavtalets ambition att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.Detta är en öppen annons, och vi går därmed igenom ansökningar löpande. Vi ser fram emot att hitta rätt roll för just dig!

Ansök nu

Organist i Lunds Allhelgonaförsamling, 50 %

Organist
Läs mer Sep 7
Med Närvarande – Bedjande – Försonande som ledord tar Svenska kyrkan i Lund nya steg
inför framtidens utmaningar. Svenska kyrkan i Lund är ett pastorat med 7 församlingar, 1
domkyrka, 14 kyrkor varav en samarbetskyrka med EFS , 3 kapell, och 2 förskolor, begravningsverksamhet och ett kansli.
Dessutom har vi Sjukhuskyrka, Familjerådgivning och Diakonicentral. Här finns drygt 200
anställda och en mängd ideella medarbetare, varav drygt 130 förtroendevalda.
Kyrkorådet har det övergripande ansvaret och all verksamhet leds av domprosten. I varje
församling finns församlingsråd och församlingsherde. Vi är en kyrka med gudstjänsten i
centrum och vi finns i livets alla skeden; vid dop, konfirmation, vigsel och begravning. 

Tillträde i januari 2023

Allhelgonakyrkan är med sin rymd och akustik platsen för en stark musiktradition i Lunds kulturliv. Vi har en stor konsertverksamhet med egna körer och musiker, Lunds pastorats oratorieverksamhet, och samverkan med andra kulturaktörer. Gudstjänstlivet präglas av ett rikt musikaliskt och liturgiskt språk. Arbetslaget består av ett tiotal medarbetare, varav en är heltidsorganist och en kantor, utöver denna tjänst. Samverkan och samarbete är centralt.

Tjänsten är en deltidstjänst, 50 %. Arbetsuppgifterna utgörs huvudsakligen av kyrkliga handlingar, gudstjänster, lunchmusik och körackompanjemang. Du ska även kunna leda kör och ansvara för konserter vid behov.

Vi söker en kyrkomusiker med organistexamen, ett stort församlingsengagemang och intresse för att förmedla evangelium genom musiken.

Personlig lämplighet är avgörande vid tillsättningen

Sista ansökningsdag 26 september 2022.

 

Läs mer om oss

www.svenskakyrkan.se/lund/allhelgona

www.facebook.com/allhelgonakyrkanlund

instagram/allhelgonakyrkanlund

 
Referenser: Vi vill inte att du lämnar referenser direkt i din ansökan, dessa kan istället komma att begäras in vid ett senare tillfälle.

Vi undanber oss vänligen all kontakt med annons-och rekryteringsföretag.

För information om våra fackliga företrädare ber vi att du kontaktar
HR-avdelningen på telefon:
046-71 87 02 eller 046-71 87 04

Ansök nu

Fotograf sökes

Fotograf
Läs mer Aug 26
Om jobbet
Studio Express AB söker flera skickliga fotografer med tillträde omgående. Perfekt kombination för dig som jobbar som frilansfotograf, porträttfotograf, skolfotograf eller för dig med stort fotointresse och med vana att arbeta med barn.
Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av att varje år under perioden februari till maj samt oktober till december åka ut till våra inbokade fotoevent och fotografera porträtt på barn, ungdomar och bebisar. Arbetsplatsen är i olika butiker, köpcentrum och varuhus runt om i din närregion med omnejd. Längre resor kan också ske men resor med övernattningar är sällsynta. Arbetstiderna är dagtid på helger, veckoslut och skollov. Innan du tillträder din tjänst som fotograf på Studio Express får du genomgå en internutbildning.
Kravprofil
Vi vill att du som söker har mycket goda fotokunskaper som verksam fotograf eller att du har foto som ett av dina största intressen. Du älskar barn och är van att hantera dem och kanske arbetar du redan som fotograf eller har som målsättning att göra det. Tidigare arbete med fotografering i fotoateljé, skolfoto eller fotograferingar på idrottsföreningar etc (med eller utan eget företag) ses som meriterande men är inte ett krav. Att du är ansvarstagande och ordningsam ser vi som en självklarhet och då fotograferna är våra ambassadörer ute på fotoeventen så vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet, utstrålning och att du är serviceminded med stor social kompetens.
Då vi arbetar i offentlig miljöer såsom butiker, varuhus och köpcentrum är det också viktigt att du är stresstålig och välorganiserad. Då merparten av ditt arbete sker med hjälp av datorn är en mycket god datorvana ett krav. Ett önskemål (ej krav) är att du har tillgång till en egen professionell systemkamera med lämpligt objektiv och den utrustning du saknar lånar vi ut till dig. Du behöver B-körkort och tillgång till bil att kunna bruka i tjänsten mot milersättning. I de fall du övernattar på annan ort erhålls lagstadgat traktamente. Du hanterar det svenska språket obehindrat i både tal och skrift.
Om oss
Studio Express AB är marknadsledande inom barn- och djurfotoevenemang i butiker, varuhus och köpcentrum. Studio Express AB är dotterbolag till Express-Bild AB som är ett nordiskt skol- och idrottsfotoföretag med över 35 års erfarenhet av volymfotobranschen.
I vårt fotografteam runt om i landet finns både fotografer med och utan egna företag. Som medarbetare och uppdragstagare hos oss kommer du att vara med om en spännande resa och du blir en viktig länk i vår kedja. Vi ser personalen som vår viktigaste resurs och är måna om att våra medarbetare skall trivas hos oss. Vi är övertygade om att när våra medarbetare trivs blir vi mer lyckosamma som företag. Mer info om oss och vår verksamhet hittar du på studioexpress.se

Ansök nu

Bibliotekarie till Juridiska fakultetens bibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Aug 26
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Juridiska fakultetens bibliotek är en del av biblioteksverksamheten vid Lunds universitet.

Biblioteket är ett av Nordens största juridiska bibliotek och är väl integrerat i Juridiska fakultetens forsknings- och utbildningsprocesser. Vi förser fakultetens forskare, lärare och studenter med ämnesanpassat biblioteksstöd, och tillhandahåller även service till Lunds universitet och till allmänheten. 

Biblioteksverksamheten vid Lunds universitet består av Universitetsbiblioteket (UB) och åtta fakultetsbibliotek. Biblioteken och dess medarbetare samverkar och samarbetar kring utvecklings- och strategiska frågor, infrastruktur och expertområden.

För mer information om Juridiska fakultetens bibliotek se: https://www.jur.lu.se/#!bibliotek

Juridiska fakultetens bibliotek söker en bibliotekarie för vikariat i samband med föräldraledighet 10 månader med trolig möjlighet till förlängning på deltid.

Arbetsuppgifter

Vi söker en engagerad bibliotekarie som har ett starkt intresse för kvalitet och service. Bibliotekets verksamhet utvecklas kontinuerligt och inom egna ansvarsområden finns det stora möjligheter att påverka och utveckla arbetet och det stöd som ges till användarna. Du arbetar tillsammans med kunniga och engagerade kollegor med egna arbetsuppgifter, gemensamt arbete och delade arbetsuppgifter. 

Vikariatet har sin tyngdpunkt i bibliotekets mediahantering. I arbetsuppgifterna ingår att representera Juridiska biblioteket i universitetets e-mediagrupp som samverkar kring urval och avtal. Förutom arbete med e-media förvärvar du litteratur inom ämnesområdena civilprocessrätt med internationell privaträtt samt straff- och straffprocessrätt. Du är kontaktperson för forskare och lärare inom dessa ämnesområden även avseende stöd och hantering av tillgänglighetsanpassning av kursmaterial etc. I vikariatet ingår även tjänstgöring i bibliotekets informationsdisk samt tillkommer andra vid forskningsbibliotek förekommande arbetsuppgifter. Verksamhetens behov men även vilka kompetenser du har kan påverka arbetets innehåll. 

Du kommer att ha flera arbetsuppgifter parallellt och det är därför viktigt att du trivs med detta och kan prioritera mellan sysslor.

Kvalifikationer

- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift

Den person som anställs måste vara kvalitetsmedveten, serviceinriktad, självgående och ha en välutvecklad samarbetsförmåga. 

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. 

Meriterande

- Erfarenhet av biblioteksarbete i en akademisk kontext
- Erfarenhet av förvärv
- Erfarenhet av e-mediahantering
- Erfarenhet av arbete i yttre tjänst vid forskningsbibliotek
- Erfarenhet av tillgänglighetsanpassning av kursmaterial

Villkor 

Anställningen är ett vikariat till och med 2023-08-31, 100%, med tilltänkt start 2022-10-24.

Universitet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitets webbplats om att vara anställd hos oss – https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Juridiska fakulteten är en av Lunds universitets fyra ursprungliga fakulteter. Vid fakulteten verkar ca 2000 studenter på grundnivå och avancerad nivå och ett 160-tal anställda varav ett 40-tal är doktorander.Mer information om fakulteten finns på vår hemsida www.jur.lu.se

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Ukrainska språkhandledare

Tolk
Läs mer Aug 31
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Anställning som språkhandledare är placerad inom Tolk- och översättarutbildningen på Språk- och litteraturcentrum på Fakulteterna för humaniora och teologi.

På Språk- och litteraturcentrum (SOL) kan du läsa klassiska och moderna språk, litteratur-, film- och teatervetenskap samt Öst- och centraleuropakunskap, Europastudier, Öst- och sydöstasienkunskap med inriktning japanska och Mellanösternkunskap.  

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet som arbetar utifrån statens gemensamma värdegrund. Som anställd i staten får du särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Universitetet har möjlighet till distansarbete som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna består av undervisning på kursen Tolkning i offentlig sektor. Kurserna kommer att ges som distansutbildningar under innevarande hösttermin 2022. Anställningen omfattar undervisning, examination, antagningsarbete, mötesdeltagande och kursadministration.

I anställningen ingår att bistå ordinarie lärare i deras undervisning, både teoretiskt och praktiskt, samt granska studenternas kunskaper i ukrainska. Undervisningen rör framförallt områdena sjukvårdstolkning och rättstolkning men alla typer av tolkningstekniker och tolkningskontexter i offentlig sektor ingår. I uppdraget ingår att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som tolk. I uppdraget ingår också att delta i antagningsarbete och examination av studenterna.

Kvalifikationer
Behörig att anställas är den som kan uppvisa lång erfarenhet som tolk i ukrainska. Erfarenhet från tidigare undervisning vid utbildning som står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan eller auktorisation som tolk i ukrainska är starkt meriterande.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl.

Meriterande för anställningen är
Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterade erfarenheter av tolkning i offentlig sektor. Stor vikt fästes vid den sökandes administrativa förmåga samt dennes förmåga att utföra och fullgöra arbetsuppgifterna inom givna tidsramar.
För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering

Ansökan
Anställningen söks online. Klicka på ”Sök jobbet” i annonsens övre högra hörn eller längst ner i annonsen.

Villkor
Anställningens omfattning är 25 procent.
Den semester som generas inom anställning tas ut inom anställningen.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie, gymnasieskolan Vipan i Lund

Skolbibliotekarie
Läs mer Aug 11
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.Om oss

Strax öster om Lunds centrum ligger Gymnasieskolan VIPAN, Lunds enda kommunala yrkesskola.

Gymnasieskolan Vipan har c:a 1 300 elever fördelade på Barn- och Fritidsprogrammet, Byggprogrammet, Gymnasiesärskolan, Handelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogram, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och Fastighetsprogrammet, lärlingsprogrammet samt Vård- och Omsorgsprogrammet. Vipan präglas av god stämning och stort engagemang både hos elever och personal.

Skolans fokusområden är: Individ, Kunskap och Omvärld. Vi är måna om att både personal och elever ska känna delaktighet i allt som rör verksamheten.

Läs mer om gymnasieskolan Vipan på vår hemsida: www.lund.se/vipan


Arbetsuppgifter

Vi söker en medarbetare och kollega till vårt skolbibliotek på Vipan.
Du arbetar tillsammans med en kollega, och har en helhetssyn på skolan med ett stort intresse för skolbiblioteket i dess viktiga roll, samt en vilja att samarbeta med olika professioner för att knyta an eleverna till biblioteket och dess tjänster.
Du ska ha erfarenhet och intresse av målgruppen, ett bra bemötande som gör att alla känner sig välkomna till biblioteket, och prestigelöshet i arbetet. På skolan finns även, utöver nationella yrkesprogram, gymnasiesärskola och introduktionsprogram inklusive språkintroduktion vilket gör att särskilda behov ibland föreligger.
Du är samarbetsvillig, flexibel, initiativtagande och har ett intresse för, och kännedom om, ungdomslitteratur. Därtill även kunskap och erfarenhet av Book-it som biblioteksdatasystem.
Arbetet är till betydande del inriktat på läsfrämjande insatser, och du har god medie -och informationskunnighet samt arbetar med källkritik och källtillit.
Centralt är även språkutvecklande arbetssätt, där även digitala verktyg samt talboksrättigheter och inläsningstjänst är delar av vardagen.
På skolan som helhet bedrivs över tid ett närvarande och angeläget värdegrundsarbete, som även är levande och deltagande utifrån bibliotekets perspektiv. Det är därför viktigt att vara en aktiv del i detta arbete.
Under 2023 flyttar biblioteket till nybyggda lokaler på skolan!

Vi söker dig som

har universitet/högskolexamen i bibliotek och informationsvetenskap.

Ämnesområden som breddande eller fördjupade kunskaper inom relevanta områden för tjänsten, som exempelvis pedagogik, informationsvetenskap/kompetens och beteendevetenskap är meriterande.

Du har flerårig erfarenhet av biblioteksarbete som bibliotekarie och som skolbibliotekarie.

För att bli framgångsrik i arbetet som skolbibliotekarie hos oss är du är initiativtagande och relationsskapande. Du är också tydlig och strukturerad.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Bibliotekarie, gymnasieskolan Vipan i Lund

Skolbibliotekarie
Läs mer Aug 11
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.Om oss

Strax öster om Lunds centrum ligger Gymnasieskolan VIPAN, Lunds enda kommunala yrkesskola.

Gymnasieskolan Vipan har c:a 1 300 elever fördelade på Barn- och Fritidsprogrammet, Byggprogrammet, Gymnasiesärskolan, Handelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Introduktionsprogram, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och Fastighetsprogrammet, lärlingsprogrammet samt Vård- och Omsorgsprogrammet. Vipan präglas av god stämning och stort engagemang både hos elever och personal.

Skolans fokusområden är: Individ, Kunskap och Omvärld. Vi är måna om att både personal och elever ska känna delaktighet i allt som rör verksamheten.

Läs mer om gymnasieskolan Vipan på vår hemsida: www.lund.se/vipan


Arbetsuppgifter

Vi söker en medarbetare och kollega till vårt skolbibliotek på Vipan.
Du arbetar tillsammans med en kollega, och har en helhetssyn på skolan med ett stort intresse för skolbiblioteket i dess viktiga roll, samt en vilja att samarbeta med olika professioner för att knyta an eleverna till biblioteket och dess tjänster.
Du ska ha erfarenhet och intresse av målgruppen, ett bra bemötande som gör att alla känner sig välkomna till biblioteket, och prestigelöshet i arbetet. På skolan finns även, utöver nationella yrkesprogram, gymnasiesärskola och introduktionsprogram inklusive språkintroduktion vilket gör att särskilda behov ibland föreligger.
Du är samarbetsvillig, flexibel, initiativtagande och har ett intresse för, och kännedom om, ungdomslitteratur. Därtill även kunskap och erfarenhet av Book-it som biblioteksdatasystem.
Arbetet är till betydande del inriktat på läsfrämjande insatser, och du har god medie -och informationskunnighet samt arbetar med källkritik och källtillit.
Centralt är även språkutvecklande arbetssätt, där även digitala verktyg samt talboksrättigheter och inläsningstjänst är delar av vardagen.
På skolan som helhet bedrivs över tid ett närvarande och angeläget värdegrundsarbete, som även är levande och deltagande utifrån bibliotekets perspektiv. Det är därför viktigt att vara en aktiv del i detta arbete.
Under 2023 flyttar biblioteket till nybyggda lokaler på skolan!

Vi söker dig som

har universitet/högskolexamen i bibliotek och informationsvetenskap.

Ämnesområden som breddande eller fördjupade kunskaper inom relevanta områden för tjänsten, som exempelvis pedagogik, informationsvetenskap/kompetens och beteendevetenskap är meriterande.

Du har flerårig erfarenhet av biblioteksarbete som bibliotekarie och som skolbibliotekarie.

För att bli framgångsrik i arbetet som skolbibliotekarie hos oss är du är initiativtagande och relationsskapande. Du är också tydlig och strukturerad.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Software Engineer

Informatiker
Läs mer Aug 19
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we’re expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we’re on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars’ journey into the future.

What are we doing?
The department Infotainment, within Connected Experience product stream, is responsible for the development and enabling of Volvo Cars new Infotainment system powered by Android. Volvo Cars was the first company to team up with Google, developing a system together which re-thinks the nature of car infotainment, defined by a user-friendly interface and an unparalleled connectivity. A true success! We work with the latest technologies to reach the future characteristics and requirements in a very exciting field. To ensure adaptability and flexibility we work in an agile environment, and we put quality on top of our priorities.
Together with engineering teams around the world, Volvo Cars create safe and innovative human-centric car technology that makes life less complicated and more enjoyable for people. The automotive industry is going through exciting times and this is an opportunity to be part of our software journey!

What do we offer?
Our team of software developers has complete ownership of features and collaborates with partners and other teams to deliver state-of-the-art products, using the latest tools and technologies available. We secure quality with automatic test cases running in our CI environment, where rigs and test cars are also a part of the set-up to secure the end-to-end experience. You will join a team of highly skilled developers with an established network within the company software community. The team cooperate closely with UX/Design, the Product Owner and Scrum Master. The position is based in Lund.
Who are you?
You have a strong background within Java/Kotlin and have quite a lot of experience with the Android framework and tool set. Quality thinking and taking ownership are parts of your characteristics. You are a team-player who enjoys a challenge and feel comfortable handling complexity. You are used to working in cross functional teams where cooperation with Interaction and graphic designers can be part of the day-to-day work.
What you need to bring with you
* M.Sc in Software Engineering or corresponding relevant experience
* Experience in Java/Kotlin development
* Experience in Android stack
* Writing automated unit or integration tests as a natural part of design and implementation
* Comfortable working in a Linux environment
* Experience in working with Git/Gerrit/Jenkins tools
* Good communication skills, including in English (written and spoken)

It is meritorious if you have:
* C++ experience
* Swedish Driver’s license (B-level)


How to apply and learn more
If you have any additional questions regarding the position, you are welcome to contact Karin Larsson (karin.larsson.4@volvocars.com). For questions regarding the recruitment process, please contact Katarina Wanderydz (katarina.wanderydz@volvocars.com).

Ansök nu

Vi växer och söker därmed fler teknikinformatörer!

Teknikinformatör
Läs mer Jul 6
Vi fortsätter att växa på Semcon Product Information i Öresundsregionen och söker fler teknikinformatörer inför 2022 som vill joina vårt team i Lund!

Komplex teknik kräver korrekt, relevant och användarvänlig information, och just därför vill vi alltid komma i kontakt med fler som vill hjälpa oss att utveckla effektiv information för våra kunders produkter och tjänster.

Med över 2000 medarbetare globalt är vi ledande inom produktinformation, vilket innebär att vi erbjuder mycket support och goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare.

Vi hjälper våra kunder i sin digitaliseringsresa genom att skapa strategiska och unika informationslösningar för komplexa produkter och system - alltid med användaren i fokus.

Vem är du?
Skribent med ett gedigert intresse för teknik, eller tekniker med skrivkunskaper? Kanske är du den som alltid hittar luckor i produktmanualen eller ifrågasätter en produkts användarvänlighet och älskar att gräva ner dig i tekniska attribut och detaljer? Oavsett om du är utbildad ingenjör och vill arbeta med produktutveckling med eftermarknadsfokus, färdigbakad skribent med ett gediget teknikintresse eller en erfaren teknikinformatör som vill fortsätta utvecklas bland likasinnade så vill vi prata med dig!

Som person har du ett naturligt driv och nyfikenhet. I dina projekt kommer du att ha en drivande roll i att samla, paketera och distribuera produktinformation inom dina projekt. Vi är ett av världens största bolag inom produktinformation så självklart trivs du att arbeta i en internationell miljö med kollegor över hela världen.

Hur är det på Semcon?
Vi är innovatörer och hjälper våra kunder att utveckla produkter för att ständigt ligga i framkant inom sin bransch. Därför är dina arbetskamrater de vassaste specialisterna inom produktinformation och sitt område. Vi drivs av nyfikenhet och tror på personlig frihet och utveckling, därför får du alltid det stöd och utbildning du behöver för att öka din kompetens och kunna ta dig ann nya utmaningar. Med experter omkring dig finns det alltid andra uppdrag att inspireras av och interna utbildningar inom området som hjälper dig utvecklas i din roll.

Klimatförändringarna och energianvändningen är stora utmaningar som hela det globala samhället står inför. Därför arbetar vi på Semcon aktivt för att minska vårt miljöavtryck och är anslutna till Exponential Roadmap Initiative, Science Based Targets-initiativet, Race to Zero-kampanjen samt FN:s Global Compact. Dessa initiativ är alla i linje med Parisavtalets ambition att begränsa den globala uppvärmningen till 1,5 °C.Detta är en öppen annons, och vi går därmed igenom ansökningar löpande. Vi ser fram emot att hitta rätt roll för just dig!

Ansök nu

Bibliotekarie med redaktörsuppgifter

Bibliotekarie
Läs mer Aug 17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Denna anställning kommer att vara placerad vid Universitetsbiblioteket och vid avdelningen för Samlingar.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Vardagstryck är som en del i pliktmottagandet en spegling av vår samtid. Samhället investerar genom insamlandet mycket resurser i att dokumentera och det är viktigt att materialet kommer till rätt användning. Universitetsbiblioteket beviljades 2016 medel från Allhemsstiftelsen för tryckning av en bok om arbetet, som endast delvis färdigställts. Under 2022 ämnar biblioteket anställa en bibliotekarie på deltid att slutföra arbetet.Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- God kännedom om pliktmottagning och efemärt tryck
- God kännedom om pliktmottagningens historik och värde i samhället
- God kännedom om Universitetsbibliotekets verksamhet
- Dokumenterad erfarenhet av redaktörskap för liknande publikationer

 Viktiga personliga egenskaper som krävs för anställningen är; självgående, flexibel, samarbetsförmåga och strukturerad.

Meriterande för anställningen är:
Erfarenhet av egen forskning med relevans för området.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Övrigt
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Product Information Coordinator

Teknikinformatör
Läs mer Jul 12
På Semcon är vi övertygade om att teknik i sig inte tillför något värde, utan att värdet ligger i vad tekniken möjliggör för användaren.

Komplexa produkter kräver korrekt, relevant och användarvänlig information, och just därför vill vi komma i kontakt med fler som vill hjälpa oss att utveckla effektiv information för våra kunders produkter och tjänster.

Med över 800 medarbetare globalt är vi ledande inom produktinformation, vilket innebär att vi kan erbjuda gedigen support och utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare. Vi hjälper våra kunder att skapa moderna informationslösningar för komplexa produkter och system, alltid med användaren i fokus.

Vi fortsätter nu att växa i Öresundsregionen och söker fler kunniga personer som vill vara med på vår resa framåt!

Rollen:

Hos Semcon arbetar du med att skapa och bearbeta information och instruktioner för olika typer av mottagare. Du arbetar med både text- och illustrationer och detta gör du i nära samarbete både med dina Semcon-kollegor och med kundens team. En viktig del av arbetet är att koordinera och driva processen för att ta fram kundernas dokumentation. Vi arbetar i projektform och planerar vårt arbete noga för att kunna leverera i tid med hög kvalitet.

Du blir en del av ett glatt och sammansvetsat team som skapar en värdefull helhet genom medlemmarnas olika kompetenser och erfarenheter. För oss är det viktigt att ha roligt på jobbet och att hjälpas åt för att nå bästa resultat.

Vem är du?

För att trivas i rollen ser vi att du är noggrann och strukturerad samt har en mycket god kommunikationsförmåga. Du hanterar flera projekt med olika leveranstider och olika kontaktpersoner vilket gör att det är nödvändigt att du kan koordinera dina leveranser på ett professionellt sätt. Det är också viktigt att du kan och vill arbeta i team där man har ett gott samarbete och hjälps åt för att ge kunden en bra leverans.

Flytande engelska i tal och skrift är ett krav då en övervägande del av vår kommunikation sker på engelska.

För denna tillsättningen är det meriterande om du har erfarenhet från MedTech eller Pharma.

Vi ser fram emot att höra från dig! Skicka din ansökan så fort som möjligt eftersom vi behandlar ansökningar fortlöpande.

Semcon - People first, then technology (https://youtu.be/1-_0iOUvBCo)

Ansök nu

Skolbibliotekarie till Killebäckskolan

Skolbibliotekarie
Läs mer Aug 4
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss
Killebäckskolan är en 4-9 skola vackert belägen i ett grönområde i utkanten av det natursköna Södra Sandby utanför Lund.

Här finns runt 440 elever och 35 pedagoger. Större delen av skolan totalrenoverades 2010 efter en brand. Det finns goda bussförbindelser med Lund och en biltur tar ca 10 minuter. Det finns en mycket fin cykelväg mellan Lund och Södra Sandby.

Vi kan erbjuda dig:

- en stimulerande miljö

- engagerande kollegor

- utvecklande arbete i en inspirerande lärmiljö i vårt väl integrerade skolbibliotek.

- stor möjlighet att påverka din egen arbetssituation

På Killebäckskolan har vi ett skolbibliotek som har fått DIKs utmärkelse ”Skolbibliotek i världsklass” två gånger. Killebäckskolans vision är att skolbiblioteket ska vara en plats där elevernas läslust väcks och där de genom sin läsupplevelse utvecklar sitt språk och sin empatiska förmåga. Skolbibliotekariens uppgift är att främja utvecklingen av elevernas språkutveckling, utbilda eleverna i informationskompetens och att vara en naturlig del i deras dagliga kunskapsinhämtning. Vi anser att skolbibliotekarien ska vara väl förtrogen med de sociala medier som eleverna använder på nätet och aktivt arbeta med frågor som rör elevernas personliga integritet och säkerhet.

Arbetsuppgifter
I rollen som skolbibliotekarie är du driven, utåtriktad och du bör inte vara främmande för att undervisa i grupper/klasser på egen hand. För att lyckas i din roll behöver du vara lösnings- och utvecklingsinriktad, bra på att samarbeta samt ha förmåga att ta egna initiativ.

På Killebäckskolan sätter vi mötet med eleven främst och med ett gemensamt förhållningssätt arbetar vi tillsammans med eleven i centrum.

Skolbibliotekariens huvudsakliga uppdrag på skolan och bidrag till varje elevs ökade måluppfyllelse är:

- att stödja elevens utveckling av språk-, läs- och skrivförmåga från årskurs 4 och hela vägen upp till årskurs 9.

- att stödja elever och barns utveckling vad det gäller att hantera och förhålla sig till information.

- att stödja elever och barn i sitt identitetsskapande samt bidra till att eleven får en ökad förståelse för människor från andra kulturer, generationer, livsåskådningar och sociala tillhörigheter.

Dina arbetsuppgifter kommer att vara att:

- hålla dig insatt i resurs- och informationsbehoven på skolan

- aktivt upprätthålla ett aktuellt och omfångsrikt mediabestånd inklusive inköp, lokalisering och gallring.

- implementera biblioteksbudgeten.

- tillsammans med våra lärare undervisa i biblioteksanvändning, informationssökning och källkritik.

- främja läsprogram och kulturella aktiviteter, exempelvis anordna bokprat, sagostunder och läscirklar.

- aktivt läsa barn- och ungdomsböcker och ha stor kännedom om den senaste utgivningen av denna typ av litteratur.

- sköta praktiskt biblioteksarbete så som hantering av tidskrifter, bokvård, och upprätthålla en aktiv skyltning av beståndet.

- uppmärksamma och tillhandahålla stöd för elever med särskilda behov, till exempel Legimus och Inläsningstjänst.

- Du får gärna föra fortsätta använda bibliotekets instagramsida som sedan länge visar på bibliotekets aktiviteter, tipsar om litteratur och som fungerar som ett ansikte utåt kring olika kulturella aktiviteter som genomförs i skolans verksamhet.Vi söker dig som
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap. Vidare har du god kunskap om språkutveckling samt medie- och informationskunnighet. I dagens skola ser vi det som en självklarhet att du behärskar digitala verktyg. Du bör ha erfarenhet av eller kunskap om pedagogisk verksamhet och skolans styrdokument. Dokumenterad utbildning inom pedagogik är en merit. Erfarenhet av att arbeta med elever i årskurs 4-9 och tidigare anställning i ett skolbibliotek likaså.

Vi tillämpar löpande urval och ser därför gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Assistant

FAD (First assistant director)
Läs mer Jul 2
Company Description


At Bosch, we shape the future by inventing high-quality technologies and services that spark enthusiasm and enrich people’s lives. Our promise to our associates is rock-solid: we grow together, we enjoy our work, and we inspire each other. Join in and feel the difference.
Bosch R&D Center Lund stands for modern development in cutting edge technology in the areas of connectivity, security, mobility solutions and AI. We are growing rapidly and looking for people to join us on our mission to become the Bosch Group’s 1st address for secure connected mobility solutions. We are working on a range of interesting projects, with a particular focus on software development for the automotive industry, electrical bicycles and Internet of Things.

Job Description


We are now looking for an Assistant to support the Head of R&D at Bosch in Lund, Sweden. You will assist with the daily business activities, for both internal and external meetings. You will also organize domestic and international business trips, programs, meetings, workshops and team building events.
In this role you are expected to coordinate projects connected to the R&D-site as well as taking responsibility for the daily office management together with other colleagues. You will prepare and participate in Management visits and follow-up on them afterwards.
As communications is a part of this role, you will work with operation and development of corporate internal communication channels and cooperate with the central communication department. You will collaborate with the Head of R&D and other managers in the organization as well as keeping in touch with external and internal customers. This means that you are going to communicate with people all over the globe, since Bosch is an international company.


Qualifications


You are a pro-active person who likes to be one step ahead when it comes to your tasks. Your work approach is precise, structured, and organized. As a colleague you are caring, supportive and are always prepared to lend a hand. You have worked in similar roles before and enjoy working in an environment where no two days are the same and you encounter new challenges every day.
In addition to that we´d also like you to have:
· Minimum 2-3 years of relevant experience.
· Fluent in English and Swedish, German is a plus but not a requirement.
· Excellent communication and organizational skills.
· Applied IT knowledge (MS Office, SAP).
· A good eye for design.
· Self-drive and good organizational skulls.


Additional Information


Bosch offers you:
· Flexibility in your work- work time and working from home
· An agile development environment that is trust-based
· Room for creativity and initiatives
· Internal and external training opportunities as well as continuous learning
· Internal career opportunities
· Collective agreement
· Benefits and services: health checks, employee discounts, sports and health opportunities, wellness contribution, work-life balance
· Easy access to local public transport, urban infrastructures, rural surroundings, and catering facilities


Diversity is our strength! At Bosch we look at diversity in gender, generation, nationalities and culture as our advantage. We believe mixed teams to be more successful because they utilize the potential offered by different perspectives and solution strategies. We therefore promote mixed teams at all levels and draw on the entire talent pool.

Ansök nu

Senior Visual UX Designer

Designer
Läs mer Apr 21
About the position
Designing beyond borders. The user experience design is key to the competitiveness of Huawei's products.
We have hundreds of in-house UX designers based in China and Europe, crafting UX designs and innovation for a wide range of products and services. Our vision is to build a globally leading experience design for our customers.
In Lund, Sweden, Huawei has a multi-disciplinary design and innovation lab, doing many secret and cool stuff. We are looking for a senior Visual User Experience Designer for this team. You have capabilities reaching beyond UI (pixels/motion) to include visual storytelling and communication. Precise and efficient communication is vital for successfully bringing new ideas to the market.
Huawei is a great place to work, and if you want to make a difference - we also provide the opportunity to affect hundreds of millions of people worldwide through our designs.
Job Responsibilities
As a part of the design team, you are working with concepts and innovation.
Visualise our concept ideas in the best way possible to sell-in, market and communicate.
Boost our storytelling capabilities on how to communicate our creative works best. Video explaining concepts is the preferred delivery method.
Build unique and visually stunning experiences to enhance the Huawei Brand and products further.
Qualifications, skills & experience
8+ years in UX design experience; 5+ years as a successful designer in an ICT company or design agency.
Proven ability in UX creative design, user behaviour and design trends.
A high-quality portfolio showcasing excellent skills.
Strong communication skills and cross-cultural collaboration experience are preferred.
Bachelor's degree or above in User Experience Design, Visual Design, Interaction Design, DigitalMedia Design, Communication etc.
This is a full-time consultant position.
Please, contact Karin Persson if you have any questions.

Ansök nu

Koordinator till Regionarkiv och informationsstyrning i Lund

Arkivarie
Läs mer Jun 20
Gör skillnad. Varje dag.

Enheten för regionarkiv och informationsstyrning är en del av området för informationsstyrning och informationsförvaltning. Vårt grunduppdrag regleras i det av fullmäktige beslutade arkivreglementet. Vi är en verkställande arkivmyndighet under Regionstyrelsen och skall vårda och tillhandahålla överlämnade arkiv samt utöva tillsyn. Området har ett samordningsansvar i Region Skåne för informationsstyrning där både dataskydd och informationssäkerhet ingår. Andra centrala funktioner såsom skanning och utlämnande av journalinformation har området också ansvar för. Inom området är vi cirka 140 anställda och i enheten cirka 20.

ARBETSUPPGIFTER
Regionarkivet utvecklar ständigt uppdraget och vi välkomnar nu en ny medarbetare som vill vara delaktig i förbättringsprocesserna för att vi ska kunna driva en modern verksamhet!

I rollen som koordinator hos oss på depån kommer du att arbeta med strategisk planering i depån. Du kommer att ha ansvar och mandat att prioritera arbetsuppgifter och balansera kvalitet och tid i uppdrag för att komma i mål. Vidare arbetar du även med att samordna sakfrågor både internt och externt. Rollen innebär även att vara en del av processledningsarbetet i vårt ledningssystem för verksamhetsinformation. Du kommer att vara processledare för ett antal processer som ingår i ledningssystemet som innebär ständiga förbättring och utvecklingsarbeten. Tjänsten innebär också att förmedla kunskap för effektivare arbetssätt och handledning samt att planera verksamhetens mål och uppföljning av dessa.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en högskoleexamen i arkiv- och informationsvetenskap eller motsvarande, samt erfarenhet av kvalificerat arbete inom arkiv- och informationshantering i offentlig verksamhet. Tjänsten kräver att du har en god förmåga att uttrycka dig på svenska i både tal och skrift samt en mycket god pedagogisk förmåga. Vi ser det som meriterande om du har erfarenhet och god kännedom om depåarbete, förteckningsarbete och utvecklingsarbete. Har du erfarenhet från landstingskommunala arkivfrågor ser vi det som extra intressant.

I din roll som koordinator för depån är det viktigt att du kan leda det dagliga arbetet men också arbeta strategiskt med mål och uppföljning. För att lyckas i uppdraget är du lösningsorienterad, flexibel och brinner för frågorna, samt håller dig uppdaterad inom din profession och ditt expertområde. Vi ser att du har lätt för att prioritera och arbeta gränsöverskridande. Vi tror att du enkelt tar dig an nya utmaningar och kan utvecklas i en dynamisk miljö. Det här är en tjänst för dig som har gott omdöme vid tillämpning av regelverket och ett professionellt förhållningsätt vid både externa och interna kontakter. Vi behöver dig som kan tänka övergripande och strategiskt samt kunna se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut. Vi söker dig som har förståelse för människors olika förutsättningar att ta till sig kunskap och med en god en social förmåga ser vi att du är samarbetsinriktad och kan se möjligheter i förändring.

Vi lägger stor vikt vid personliga egenskaper.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Vikarierande bibliotekarie med inriktning mot forskningsstöd

Bibliotekarie
Läs mer Jun 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
LTH:s bibliotek arbetar med användarnära service till fakultetens studenter och forskare samt till en intresserad allmänhet.

I LTH:s bibliotek ingår Biblioteket för arkitektur & design, E-husets bibliotek, LTH Studiecentrums bibliotek, V-husets bibliotek och Matematiska biblioteket. Vid LTH:s bibliotek arbetar i dagsläget 11 personer och biblioteket är en del av LTHs kansli. 

https://www.lth.se/bibliotek/

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss "Jobba hos oss".

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som bibliotekarie på LTH:s bibliotek kommer du att ha både egna ansvarsområden och gemensamma arbetsuppgifter med dina kollegor.

Tjänsten kommer att ha sin tyngdpunkt inom forskningsstöd. Tillsammans med kollegor i bibliotekets forskningsstödsgrupp arbetar du med vetenskaplig kommunikation i olika former, först och främst med frågor som rör det lokala CRIS-systemet, men också frågor kring e-media, publicering, upphovsrätt, öppen vetenskap och forskningsdata. I arbetet ingår både att ge individuellt stöd till forskare och doktorander samt att hålla i kurser på både svenska och engelska. I denna tjänst kommer fokus att ligga på gruppens utåtriktade arbete. I anställningen ingår även allmänna bibliotekariearbetsuppgifter, inklusive tjänstgöring i informations- och lånedisk.

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Akademisk examen i biblioteks- och informationsvetenskap
- Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift

Meriterande för anställningen är:

- Arbetslivserfarenhet från högskole- eller universitetsbibliotek.
- Erfarenhet av att arbeta med forskningsstödsfrågor.
- Erfarenhet av att arbeta med E-media.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har god kommunikativ förmåga och god samarbetsförmåga samtidigt som du har god förmåga att arbeta självständigt, ta initiativ och genomdriva projekt. Vidare är du nyfiken och intresserad av ny teknik och de möjligheter som finns inom yrket. Du har också intresse för förändringsarbete och förnyelse inom biblioteksvärlden. Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka arbetet inom LTH:s bibliotek samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat från och med 1 september 2022 tom 31 maj 2023 med omfattningen 100 procent med tillträde den 1 september 2022 eller enligt överenskommelse. 

Obs! Sista ansökningsdag förlängs till 3 juli, 2022. 

Så här söker du

Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan!Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie Vetenskaplig kommunikation

Bibliotekarie
Läs mer Jun 16
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Anställningen är knuten till Avdelningen för vetenskaplig kommunikation, en av UB:s sju avdelningar.

Avdelningen ansvarar för infrastruktur och stöd till universitetet i det som rör tillgång till e-media, öppen vetenskap och bibliometri. Avdelningen har 16 medarbetare.

Arbetsuppgifter
I UB:s uppdrag ingår att köpa in, förnya, säga upp och hantera databaser, e-tidskrifter och e-böcker. Vidare har avdelningen ansvar för att samordna finansieringsfrågor kring digitala resurser, utveckla bibliotekets arbete med förlagsavtal och OA-modeller, samt stödja bibliotekarier och forskare i frågor som rör OA-publicering.

Ditt arbete kommer till stor del innebära kontakt med vetenskapliga förlag. Du kommer att förhandla, utvärdera, testa, och implementera e-resurser för Lunds universitets användare.

I arbetsuppgifterna ingår även att informera användare inom biblioteksnätverket, samt kommunicera med externa användare, samarbetspartners och leverantörer.

Tillsammans med jurister och andra relevanta intressenter granskar du licenser, skriver beslutsunderlag och tillgängliggör resurser i relevanta system. I arbetsuppgifterna kan också komma att ingå framtagande och analyserande av användningsstatistik.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Akademisk examen, till exempel inom biblioteks- och informationsvetenskap
- Erfarenhet av att hantera e-resurser, användningsstatistik, licenshandläggning och support av e-resurser vid högre lärosäten
- Erfarenhet av att arbeta med olika typer av e-mediarelaterade system (licenshanteringssystem, Discovery...)
- God förmåga att uttrycka sig i tal och skrift på svenska och engelska
- Förmåga att vara initiativtagande, självständig samt ha en god samarbetsförmåga
- Arbetet innebär kontaktytor med många olika delar av universitetet, den sökande bör ha förmåga till nätverksskapande och vara skicklig på att hitta olika samarbetsformer

Meriterande för anställningen är:

- Det är meriterande om du arbetat som systembibliotekarie
- Goda kunskaper i ExcelProvanställning kan komma att tillämpas.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Trubadur/allsångsledare

Musiker, populärmusik
Läs mer Maj 23
Studieförbundet Vuxenskolan tror på livslångt lärande och kulturglädje i alla åldrar! Nu söker vi dig som vill leda studiecirkel i musik på äldreboenden, demensboenden eller boende för deltagare med psykisk funktionsnedsättning.


Glada trubadurer till vår studiecirkel Minns med musik
Vi söker dig som sjunger och spelar ett bärbart instrument, till exempel gitarr. Du åker runt till demensboenden och äldreboenden och leder allsång, främst gamla godingar på svenska som deltagarna minns och känner igen. Detta är ett effektivt sätt att stimulera och bibehålla ett vacklande minne och är en viktig del i demensvården.
Under spelningen uppmuntrar du deltagare att hänga med i musiken efter egen förmåga, genom att sjunga, nynna, klappa takten, dansa, njuta! I en del grupper kommer du vara den enda som sjunger, och då är det viktigt att ändå hålla kontakten med publiken genom att tex röra sig runt i rummet, hålla ögonkontakt och så vidare, för att aktivera deltagarna så mycket som möjligt.
Du har redan en bred repertoar av gamla klassiker och kommer säkert få ett och annat förslag från publiken. Musikcirklarna är mycket omtyckta och efterfrågade och du blir garanterat poppis på boendena!


Var jobbar man?
Vår verksamhet finns på boenden i fem kommuner: Lund, Lomma, Kävlinge, Burlöv och Staffanstorp. Du kan välja att jobba i en eller flera kommuner. Verksamheten sker på dagtid så det är viktigt att du är tillgänglig då.


Vem söker vi?
Vi söker dig som är rätt person för uppdraget, oavsett hur du har inhämtat dina kunskaper i ämnet. Viktigast är att du är glad och empatisk och har lätt att anpassa innehållet efter deltagarnas förutsättningar. Bland våra ledare finns studenter, seniorer och alla däremellan.


Hur mycket jobbar man?
Du är välkommen som ledare för en eller flera cirklar. Eftersom våra populära studiecirklar ofta ges på flera boenden samtidigt finns det ofta chans att arbeta många timmar i veckan.
En del av våra ledare har detta som ett roligt extrajobb, andra jobbar nästan heltid. Varje grupp träffas en gång i veckan i 45 minuter under 12 veckor. Du kan vara ledare för en eller flera grupper. Vi betalar timlön och vi lägger upp ditt terminsschema tillsammans.
Välkommen till oss!

Ansök nu

Bibliotekschef

Bibliotekarie
Läs mer Maj 12
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.Ekonomihögskolan söker en utvecklingsorienterad bibliotekschef (fakultetsbibliotekarie) med förmåga och visioner för att föra en välfungerande verksamhet till nästa nivå.

Ekonomihögskolans bibliotek har i dag 7 anställda (inkluderat bibiliotekschef) och omsluter ca 6 miljoner kronor. I uppdraget ingår att vara en pådrivande kraft i utvecklingen av verksamheten både vid biblioteket och vid Ekonomihögskolan i stort. Verksamheten flyttade 2020 in i nya moderna lokaler i anslutning till fakultetens studiemiljö ”LUSEM Learning Hub”.

 

Arbetsuppgifter

Arbetsuppgifterna spänner från operativt till strategiskt arbete och inkluderar budget- och personalansvar i allt från arbetsmiljö till kontinuerlig kompetensutveckling för hela teamet. Både biblioteket och fakultetens verksamhet i präglas av den snabba digitaliseringen vilket i sin tur leder till att det kan bli aktuellt att arbeta med utvecklingsfrågor som går på tvärs inom organisationen och som inkluderar både utbildnings- och forskningsverksamheten. Vidare innebär arbetet löpande kontakt och samarbete mellan biblioteken vid Lunds universitet.

Arbetet ställer krav på både nytänkande och förmåga att omsätta idéer till handling. Bibliotekschefen måste ha ett genuint intresse för de frågor ett forskningsbibliotek har att hantera, bl.a. att erbjuda stöd till fakultetens forskare och lärare, utveckla studenters informationskompetens samt att relevanta informationsresurser tillhandahålls. Vidare måste bibliotekschefen ha intresse för personalfrågor/personalledning, ha förmåga att leda förändringsarbete med initiativrikedom, nytänkande och lyhördhet samt att vara delaktig i det dagligt förekommande biblioteksarbetet

De ackreditering vi beskriver ovan innebär att till Ekonomihögskolan kommer årligen mycket studiemotiverade studenter från hela världen vilka tillsammans med fakultetens lärare och forskare utgör en internationell lärandemiljö. Ackrediteringarna skapar också goda förutsättningar för samarbeten med andra ekonomibibliotek internationellt.

Ekonomihögskolans mål är att studenter, lärare och forskare ska erbjudas en hög biblioteksstandard med effektiv och professionell servicenivå, dels utifrån befintliga önskemål, dels utifrån en aktiv omvärldsbevakning.

 

Önskvärda kvalifikationer

- Akademisk utbildning i biblioteks- och informationsvetenskap eller motsvarande.
- Erfarenhet av, och goda insikter i, att arbeta med biblioteksverksamhet som är forskningsbaserad vilket även inkluderar pedagogiska frågor och vetenskaplig kommunikation.
- Erfarenhet av ledarskap och verksamhetsutveckling.
- Svenska och engelska, goda kunskaper i både tal och skrift (verksamheten är internationell både avseende studenter och forskare/lärare).

 

Meriterande kvalifikationer

- God kännedom om svensk högskole- och universitetsverksamhet, gärna som bibliotekschef vid ett modernt forskningsbibliotek

 

- Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

 

Om oss

Arbetsplatsen är förlagd till nya moderna lokaler vid Ideonhusen i Lund. Hit finns goda förbindelser med buss från Malmö och Lund C. Du promenerar från Lund C på 25 minuter. 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Friskvårdsersättning och betald friskvårdstimme är självklarheter, liksom flexibel arbetstid och lediga klämdagar.


Tillträdesdag är 2022-08-01 eller enligt överenskommelse.

 

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Skolbibliotekarie till Nyvångskolan

Skolbibliotekarie
Läs mer Jun 3
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.OM ARBETSPLATSEN

Nyvångskolan F-9 tillhör utbildningsområde 6 i Lunds kommun och ligger centralt i natursköna Dalby.

Skolan har ca 900 elever, 130 anställda, fyra fritidshemsavdelningar för elever i åk F-3 och en fritidsklubb för elever i åk 4-6 samt grundsärskola åk 6-9. Skolbyggnaderna är omgivna av grönytor med mycket träd, buskar och gräsmattor där eleverna varje dag har möjlighet att leka och idrotta både på sina raster och på schemalagda rörelsepass. 

För oss på Nyvångskolan är det viktigt att eleverna känner lust att lära och inflytande över sitt eget lärande, under skoltid såväl som i fritidshemmet. Elevdemokrati har länge varit skolans profil och vi arbetar mycket med elevinflytande genom olika elevstyrda råd som driver särskilda frågor och utvecklingsområden. På råden diskuterar elever och lärare tillsammans frågor som rör arbetsmiljö, undervisning, vänskap och hälsa. 

Nyvångskolans övergripande utvecklingsarbete fokuserar på Skola för hållbar utveckling och att tillgängliggöra lärmiljön för alla våra elever och genom detta skapa bästa möjliga förutsättningar för delaktighet, lärande och trygghet. Som medarbetare på Nyvångskolan är du en självklar del av skolans kollegiala utvecklingsarbete. Nya tankar och perspektiv är alltid välkomna och vi erbjuder alla pedagoger kompetensutveckling. 

 

ARBETSUPPGIFTER

Vi söker nu bibliotekarie till Nyvångskolan som tillsammans med oss kan fortsätta utveckla vår verksamhet. Som skolbibliotekarie jobbar du för att se till att våra elever har tillgång till fullt fungerande och utvecklade skolbibliotek genom att bland annat:

- Stimulera elevernas nyfikenhet och läslust genom bokprat och individanpassade boktips, och därmed arbeta mot ökad måluppfyllelse

- Stimulera elevers läsning med hjälp av aktiviteter, som exempelvis läsprojekt, högläsning, boksamtal och textsamtal.

- Uppmärksamma elever som behöver talböcker (Legimus) eller litteratur på annat modersmål än svenska.

- Tillsammans med lärare utveckla elevernas informations- kompetens och källkritik utifrån MIK.

- I samarbete med lärare eller specialpedagog vägleda elever i behov av särskilt lässtöd.

- Erbjuda lärare stöd i klassernas temaarbeten samt samarbete med pedagoger för att öka elevernas måluppfyllelse

- Inköp av litteratur och budgetansvar
- Öka elevernas digitala kompetens

- Bibliotekskunskap (hur ett bibliotek fungerar, hur man hittar det man söker osv.)


- Bemanna biblioteket med sedvanliga arbetsuppgifter som tjänstgöring i informationsdisk

- Utveckling av hemsida och arbete med sociala medier

- Underhålla bibliotekets bestånd

 

 KVALIFIKATIONER

Vi söker dig som har en examen i biblioteks-och informationsvetenskap. Erfarenhet av biblioteksarbete med inriktning mot elever är meriterande.

Som person tycker du om att möta människor och du har lätt att knyta kontakter. Du är flexibel, social och har lätt att samarbeta i team, men kan också driva egna projekt. Du kan stå inför en grupp elever och har kunskap om och erfarenhet av digital verksamhet. Som person har du viljan samt förmågan till att entusiasmera våra elever.

Då vi tillämpar löpande urval ser vi gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt.

Välkommen med din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Bibliotekarie till Dalby bibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Maj 27
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver.Om oss
Folkbiblioteken i Lund har en omfattande verksamhet med Stadsbibliotek samt tio stadsdelsbibliotek.

Folkbibliotekens organisation utgår från i vilket gränssnitt vi möter våra användare: det fysiska, digitala eller rörliga biblioteket och består av fyra enheter: Stadsdelsbiblioteken, Stadsbiblioteket, Digitala/rörliga biblioteket och Gemensamma resurser. Folkbiblioteken i Lund är HBTQ-certifierade. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med placering på enhet Stadsdelsbiblioteken, Dalby bibliotek. Arbetsuppgifter
Enhet Stadsdelsbibliotekens uppdrag är att utveckla och driva biblioteksverksamhet i lokalsamhället. Stadsdelsbiblioteken är aktiva, synliga och angelägna mötesplatser för lärande, läsande, samtal och kultur. Medskapande och dialog är centralt och biblioteket arbetar aktivt med att möjliggöra användardriven verksamhet. 
De senaste åren har stadsdelsbiblioteken arbetat med profilering och tydlig målgruppsanspassning utifrån respektive lokalsamhälles behov och förutsättningar. Vi står nu inför ytterligare spännande projekt för att vässa detta vårt arbete. 
 
Enhet Stadsdelsbiblioteken är i en pågående process kring ökad användardelaktighet och användardriven verksamhet. Vi vill nu fylla våra lokaler med användargenererad verksamhet – under såväl bemannade öppettider som under meröppet.  
 
Dalby är en ort med starkt föreningsliv och biblioteket har många samarbeten riktade mot föreningar och grupper i lokalsamhället. Biblioteket är en samlingsplats och erbjuder ett rikt utbud av egna evenemang, såväl som i samarbete. Biblioteket ligger centralt placerat i byn och är meröppet. 

Vi söker en bibliotekarie med erfarenhet av och stor lust att arbeta med program och evenemang - självständigt såväl som i samverkan med externa aktörer. Du ska vara bekväm med att leda samtal och moderera diskussioner och debatter. Du har lätt för att skapa nätverk och att samverka. Du ska - tillsammans med kollegor och samarbetspartners - ge möjligheter för den användardrivna verksamheten att öka och växa. 

I din tjänst ingår schemalagda pass i informationsdisk. Kvälls- och helgstjänstgöring ingår i ditt schema. 

Vi söker dig som
- har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant utbildning 

- har erfarenhet av att arbeta med projekt- eller processledning  

- har stor erfarenhet av arbete med program- och evenemangsverksamhet

- har erfarenhet av och stor lust att möta barn och unga i verksamhet? 
 
- är van vid och intresserad av att samverka med olika aktörer 
 
- är kreativ och idérik och kan omsätta dina idéer i konkret verksamhet 
 
- är bra på att kommunicera och bra på att skapa engagemang och delaktighet 
 
- är ansvarstagande, positiv, flexibel, utåtriktad  
 
- kan arbeta självständigt men också tillsammans med andra

Ansök nu

Bibliotekarie till Södra Sandby bibliotek

Bibliotekarie
Läs mer Maj 27
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver.Om oss
Folkbiblioteken i Lund har en omfattande verksamhet med Stadsbibliotek samt tio stadsdelsbibliotek.

Folkbibliotekens organisation utgår från i vilket gränssnitt vi möter våra användare: det fysiska, digitala eller rörliga biblioteket och består av fyra enheter: Stadsdelsbiblioteken, Stadsbiblioteket, Digitala/rörliga biblioteket och Gemensamma resurser. Folkbiblioteken i Lund är HBTQ-certifierade. Tjänsten är en tillsvidaretjänst med placering på enhet Stadsdelsbiblioteken, Södra Sandby bibliotek. 
 Arbetsuppgifter
Enhet Stadsdelsbibliotekens uppdrag är att utveckla och driva biblioteksverksamhet i lokalsamhället. Stadsdelsbiblioteken är aktiva, synliga och angelägna mötesplatser för lärande, läsande, samtal och kultur. Medskapande och dialog är centralt och biblioteket arbetar aktivt med att möjliggöra användardriven verksamhet. 
De senaste åren har stadsdelsbiblioteken arbetat med profilering och tydlig målgruppsanspassning utifrån respektive lokalsamhälles behov och förutsättningar. Vi står nu inför ytterligare spännande projekt för att vässa detta vårt arbete.  
 
Enhet Stadsdelsbiblioteken är i en pågående process kring ökad användardelaktighet och användardriven verksamhet. Södra Sandby bibliotek har nyligen flyttat in i nya lokaler och fått en ännu mer central placering. Nya grupper hittar till biblioteket och fler möjligheter för verksamheten öppnar sig. Vi vill nu fylla våra lokaler med användargenererad verksamhet – under såväl bemannade öppettider som under meröppet.  
 
Vi söker därför en bibliotekarie med erfarenhet av att bygga nätverk och att samverka brett. Du bör också ha erfarenhet av att självständigt driva utvecklingsarbete från ax till limpa.  
 
I din tjänst ingår schemalagda pass i informationsdisk. Kvälls- och helgstjänstgöring ingår i ditt schema. 

Vi söker dig som
- har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan relevant utbildning 

- har erfarenhet av att arbeta med projekt- eller processledning  
 
- har erfarenhet av arbete med användardelaktighet 
 
- har erfarenhet av och stor lust att möta barn och unga i verksamhet? 
 
- är van vid och intresserad av att samverka med olika aktörer 
 
- är kreativ och idérik och kan omsätta dina idéer i konkret verksamhet 
 
- är bra på att kommunicera och bra på att skapa engagemang och delaktighet 
 
- är ansvarstagande, positiv, flexibel, utåtriktad  
 
- kan arbeta självständigt men också tillsammans med andra

Ansök nu

Teckenspråkstolk till Östervångsskolan Lund

Teckenspråkstolk/Dövblindtolk
Läs mer Maj 20
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Verksamhetsområde specialskola omfattar för närvarande drygt 600 medarbetare. Verksamhetsområdet omfattar myndighetens samtliga regionala och nationella specialskolor, tio stycken från Umeå till Lund. Utöver skolorna innehåller verksamhetsområdet även en skolstödsenhet, en skolutvecklingsenhet och en hälso- och sjukvårdsenhet.

Skolstödsenheten inrättades 1 januari 2019 som ett led i ett myndighetsövergripande förändringsarbete och omfattar för närvarande ca 65 medarbetare. Skolstödsenheten ger verksamhetsområdet stöd i form av teckenspråkstolkning och hörselteknik, service i form av vaktmästeri, skolmåltider, lokalvård, lokaler samt skolnära administration.

Då myndigheten finns inom stora delar av landet använder vi digitala plattformar för arbete och möten på distans.

Myndighetens vision är En likvärdig utbildning för alla och våra ledord är Vi är tillgängliga, Vi är nyfikna, Vi agerar. Delar du vår vision? Är Du teckenspråkstolk? Tycker du att det vore intressant att vara med och utveckla den tvåspråkiga miljön? Du har möjlighet att bli tolk på en arbetsplats som erbjuder stabilitet och trygghet där Du ingår i myndighetens arbetslag av tolkar som gemensamt bidrar till tolkverksamhetens utveckling.
Vi söker nu en teckenspråkstolk med placering på Östervångsskolan i Lund. I arbetet ingår i första hand teckenspråkstolkning på Östervångsskolan men det förekommer även uppdrag inom andra delar av myndighetens verksamhet främst i Malmö.
Östervångsskolan är en tvåspråkig specialskola i en teckenspråkig miljö där teckenspråk är det gemensamma språket bland både elever och personal. Vårt uppdrag är att ge döva elever och elever med hörselnedsättning utbildning motsvarande den som ges i grundskolan/grundsärskolan, enligt specialskolans läroplan. Östervångsskolan har idag ca 110 elever och är en mångkulturell skola med elever från fler olika länder och kulturer. Vi kommunicerar på svenskt teckenspråk samt talad och skriven svenska. Vi bedriver också teckenspråkskurser för hörande barn och ungdomar som har döva/hörselskadade föräldrar eller syskon.


ARBETSUPPGIFTER
I arbetet som teckenspråkstolk ingår tolkning för både elever och personal i olika situationer. För eleverna kan det vara lektioner, utvecklingssamtal, studiebesök och kulturella evenemang. Tolkning förekommer även på raster, i fritidshemsverksamheten, i elevrådsarbetet och vid gemensamma aktiviteter. För personal kan det gälla undervisning, möten, konferenser och fortbildning. Även information till elever och personal om hur man använder tolk samt viss samordning av tolkuppdrag ingår.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har:
-Tolk- och översättarinstitutets föreskrivna tolkutbildning med godkänt resultat eller är auktoriserad av Kammarkollegiet.
-Minst två års erfarenhet i närtid av arbete som teckenspråkstolk.
-Utbildning och erfarenhet som dövblindtolk
-Erfarenhet av att tolka i skolrelaterade situationer och i situationer med barn och ungdomar
-Erfarenhet av ett pedagogiskt språkbruk
- Erfarenhet av tolkning av formellt språk

Det är meriterande om du har
Erfarenhet av administrativa stödsystem och digitala verktyg
Erfarenhet av tolkning på distans via olika digitala plattformar
Erfarenhet av samordning av tolkuppdrag

Personliga egenskaper
Vi önskar att du är trygg i din yrkesroll och vågar ta plats på ett respektfullt sätt. Vi lägger också stor vikt vid att du är serviceinriktad, lyhörd för verksamhetens behov, initiativrik och lösningsfokuserad samt har god förmåga att skapa goda samarbetsrelationer. Du kan behålla ett lugnt förhållningssätt även i stressiga situationer samt tycker om att jobba både självständigt och i team.


ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Teknisk dokumentatör till Alfa Laval i Lund

Teknikinformatör
Läs mer Apr 28
Är du teknikintresserad och har utmärkta kommunikationskunskaper? Nyfiken och gillar att lösa problem? Vill du använda de egenskaperna i ett stort, globalt bolag som ständigt arbetar med hållbara lösningar som har en god inverkan på vår planets mest kritiska problem? Alfa Laval har ett omgående behov, sök tjänsten nedan!

OM TJÄNSTEN
Som teknisk dokumentatör på Alfa Laval kommer du att vara en del av företagets digitala omvandling av teknisk produktinformation för att förbättra kundupplevelsen. Den tekniska dokumentationens syfte är att sprida kunskap om produkterna både internt och gentemot externa kunder. I denna roll har du, tillsammans med dina kollegor i teamet, ansvar för att dokumentationen har god struktur och du kommer att arbeta proaktivt för att förbättra dokumenationen och anpassa den efter nya behov.

Du erbjuds att vara en del av ett stort, globalt företag som kan erbjuda stora utvecklingsmöjligheter. Du kommer att ingå i ett fint team med bra sammanhållning där man hjälper varandra, en grupp med en "laget före jaget"-känsla.

Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.

ARBETSUPPGIFTER
- Utforma och förbättra informationsstruktur och arbetsprocesser
- Skapa nya och förbättra/uppdatera befintliga instruktionsmanualer, produktblad samt intern dokumentation med produktfakta
- Vara delaktig i olika projekt och utveckling av nya produkter för att inhämta teknisk information till dokumentationsarbetet

VI SÖKER DIG SOM
- Har ett allmänt teknikintresse och besitter teknisk kunskap
- Har god kommunikationsförmåga och har lätt för att uttrycka dig på engelska och svenska i tal och skrift
- Har en utbildningsbakgrund inom teknik, tex teknisk skribent eller ingenjör inom maskinteknik eller motsvarande

I rekryteringsprocessen läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper och Alfa Laval söker dig som:


* Är lösningsfokuserad
* Har god samarbetsförmåga
* Är självgående


Meriterande för rollen är:


* Erfarenhet av liknande roll
* XML-baserat system
* Abortext
* Photoshop


Övrig information


* Start: Omgående
* Omfattning: Heltid, chans till överrekrytering
* Placering: Lund


Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.

Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Alfa Laval är en ledande, global leverantör av förstklassiga produkter inom värmeöverföring, separering och flödeshantering. Med dessa som grund bidrar Alfa Laval till att lyfta produktivitet och konkurrenskraft hos kunder i olika industrier, världen över. De definierar deras utmaningar och levererar hållbara produkter och lösningar som möter deras behov – främst inom energi, miljö, livsmedel samt den marina industrin. Här kan du läsa mer om https://www.alfalaval.se/

Ansök nu

Grafisk designer till Axis i Lund!

Grafisk formgivare
Läs mer Maj 3
Har du ett öga för detaljer och en känsla för design? Drivs du av att skapa en bra användarupplevelse? Är du även trygg i dig själv med nära till skratt är det dig vi söker!

Urval sker löpande så läs vidare och skicka in din ansökan idag!

Om oss
Axis Communications är en global och marknadsledande innovatör med huvudkontor i Lund. Huvudfokus ligger på företagets nätverksbaserade videoövervakningssystem och ökad säkerhet för miljoner människor runt om i världen. Företagets innovativa lösningar ökar säkerheten bland annat på flygplatser, fängelser, i detaljhandeln, på universitet och banker. Kulturen hos medarbetarna präglas av en hjälpsamhet och ödmjukhet samtidigt som alla vill utvecklas och bli bäst på det de gör. På huvudkontoret i Lund jobbar ca 1900 personer och globalt totalt 3000, det finns med andra ord mycket stora utvecklingsmöjligheter inom företaget

På avdelningen New Business fokuserar vi på utvecklingen av produkter inom nya affärsområden och är ansvariga för utvärderingen av nya produkter. Du blir en del av ett lättsamt och prestigelöst team där alla tar initiativ till att ta tag i det som ska göras. Du får kollegor som bollar idéer med dig och som hjälps åt.

Dina arbetsuppgifter
Som Grafisk designer hos Axis tar du fram grafiska komponenter så som ikoner. Du samarbetar tätt med frontendutvecklarna och bidrar med ett estetiskt fokus. Din roll är ny i teamet och du kommer därför ha möjlighet att vara med och påverka dess utformning framåt. Det är en bred tjänst och din roll är att arbeta med den visuella användarvänligheten.

Vad erbjuds du hos Axis?
Du kan bland annat förvänta dig flexibel arbetstid, företagsbonus, friskvårdsbidrag och många sociala events. Framförallt blir du en del av en arbetsplats som andas teamkänsla och öppenhet. Här är din diskussionsanda och dina idéer välkomna och din input viktig.

Din profil
För att trivas i rollen som Grafisk designer är du trygg i dig själv och bekväm med att ta för dig. Du trivs med att delta i diskussioner med utvecklarna i teamet och kommer med idéer. Detaljer och kreativitet är naturligt för dig och sist men inte minst är du lösningsorienterad och längtar efter att fortsätta din utveckling.

Skallkrav:
- Eftergymnasial utbildning inom grafisk design, teknisk design eller likvärdigt
- Kunskap kring det visuella och estetiska i digitala produkter
- Kunna visa upp något du skapat
- Flytande i engelska i både tal och skrift

Om oss
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas tav kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.

Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.

För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.

Villkor
Start: Augusti/september
Omfattning: Heltid, vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning
Placering: Lund

Urval: Sker löpande, tjänsten kan komma att tillsättas innan annonsens slutdatum.

Ansök nu

Teknikinformatör till internationellt bolag i Lund

Teknikinformatör
Läs mer Maj 6
Är det skrivna ordet din specialitet? Vill du arbeta för att skapa en produkt lätt att förstå och använda? Då är detta tjänsten för dig! Vi söker nu en teknisk skribent till ett stort internationellt teknikföretag.

DINA ARBETSUPPGIFTER
•I rollen som teknisk skribent kommer du att arbeta agilt i ett scrum team om 15 personer.
• Du arbetar mot förpackningsindustrin där du tar fram information och instruktioner för servicetekniker och operatörer. Genom ditt arbete blir kundens produkt lätt att förstå och att använda.
•För att samla in information och förstå produkten har du ständig kommunikation med serviceteknikerna och operatörerna och spenderar tid i testhallarna för att vara nära utrustningen.
•Du skriver produktinformationen i XML i kundens CMS.

OM FÖRETAGET
Vår kund är ett teknikkonsultföretag som levererar produktinformation inom flertalet branscher till både stora och små företag. De finns i stora delar av världen och för rätt person finns goda utvecklingsmöjligheter då de satsar mycket på sina medarbetare.
Mer information ges vid en eventuell intervju.

DIN PROFIL
•Du som söker är en mästare på att skapa kommunikation som är lättförståelig och tydlig.
•Du har lätt att förstå tekniska texter och instruktioner och är analytisk i ditt arbetssätt.
•Vi vill att du ska vara passionerad och alltid vilja leverera ett så bra arbete som möjligt samtidigt som du sprider glädje och är en härlig kollega.
•Du gillar att arbeta i team och att tillsammans med andra lösa uppgiften.

SKALLKRAV•Teknisk kandidat/masterexamen ELLER tidigare skribent av tekniska manualer
•Stort tekniskt intresse
•Mycket god engelska i tal och skrift

OM OSS
Som anställd på Framtiden AB kan du känna dig trygg. Samtliga av våra tjänster omfattas av kollektivavtal vilket ger dig avtalsenliga villkor gällande semester, lön, pension, sjukfrånvaro etc.

Som anställd på Framtiden får du alltid en personalansvarig som finns tillgänglig för dig under hela anställningsperioden. Personalansvarig har som uppgift att hjälpa dig att utvecklas i din yrkesroll samt att säkerställa att du trivs på din arbetsplats.

Framtiden arbetar med både bemanning och rekrytering, vi vill göra skillnad i människors liv. Skillnad gör vi genom att hjälpa människor att hitta rätt jobb och rätt kollega. Vi är specialister på att rekrytera rätt talanger till rätt företag. Framtiden finns på sju orter i Sverige samt i Oslo.

För denna tjänst kommer du under en inledande period vara anställd genom oss på Framtiden för att sedan gå över och bli anställd direkt hos kundföretaget.

VILLKOR
Startdatum: Enligt överenskommelse
Placeringsort: Lund
Arbetstider: 08:00 - 17:00
Omfattning: Heltid

Sök tjänsten redan idag då urval sker löpande!

Ansök nu

Bibliotekarie med inriktning e-media

Bibliotekarie
Läs mer Maj 11
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.Om oss

Ekonomihögskolans bibliotek har åtta anställda som tillsammans arbetar för att forskare och studenter vid Ekonomihögskolan ska ha tillgång till goda bibliotekstjänster.

Vi samarbetar dessutom med alla bibliotek inom Lunds universitet, vilket ger goda möjligheter till erfarenhetsutbyten och gemensam kompetensutveckling. Arbetet med e-media samordnas med Universitetsbiblioteket (UB) och det finns ett gott samarbete mellan biblioteken i dessa frågor. 

Vi jobbar i nyinredda fräscha lokaler på Ideon-området i Lund, Scheelevägen 15 H. Hit finns goda förbindelser med buss från Malmö och Lund C. Du promenerar från Lund C på 25 minuter. 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Friskvårdsersättning och betald friskvårdstimme är självklarheter, liksom flexibel arbetstid och lediga klämdagar.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss: https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss.

Arbetsuppgifter

Du kommer att vara bibliotekets kontaktperson för e-media. Det innebär bland annat att du arbetar med urval och utvärdering av e-resurser, och har kontakter med lärare, forskare och studenter för att undersöka behov av e-resurser. Du har också kontakter med personal på UB som sköter inköp och avtal. Du kommer dessutom att ansvara för bibliotekets tryckta prenumerationer. 

Du kommer även att ha pass i bibliotekets lånedisk. Dessutom kan övriga biblioteksrelaterade arbetsuppgifter ingå. 

Kvalifikationer

Krav för anställningen:

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
- Goda kunskaper i svenska och engelska, både i tal och skrift, då Ekonomihögskolan har många internationella studenter, doktorander och forskare.
- Stort intresse för att arbeta nära forskare, lärare och studenter och förmåga att se hur biblioteket kan bidra till god kvalitet i utbildning och forskning.

Meriterande för anställningen:

- Utbildning på magister-/masternivå
- Kunskaper i Excel

Vi kommer att lägga stor vikt vid personliga egenskaper. Vi tror att du är en person som uppskattar och har god förmåga att skapa och upprätthålla goda relationer med dina kollegor och bibliotekets användare. Du har lätt för att sätta dig in i nya områden, är initiativrik, ordningsam och analytisk. Det är också viktigt att du är självgående och bra på att lägga upp och planera ditt arbete.

Övrigt

Anställningen är ett vikariat under ett år med tillträde i augusti 2022.

Så här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss/att-soka-en-anstallning.

Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Välkommen med din ansökan redan idag!

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Studentmedarbetare till Sjukhusbiblioteket Sus i Lund

Bibliotekarie
Läs mer Apr 22
Gör skillnad. Varje dag.

Som studentmedarbetare i Region Skåne erbjuder vi dig en arbetsplats i ständig utveckling där du får möjlighet att praktisera dina akademiska kunskaper i projekt inom bland annat kommunikation, HR, ekonomi och kultur. Projektet studentmedarbetare syftar till att underlätta övergången från studier till arbete för dig som student och samtidigt stärka Region Skånes betydelse som framtida arbetsgivare.

Enhet Sjukhusbibliotek och Patientforum är en verksamhet som ingår i avdelningen för Forskning och utbildning inom Skånes universitetssjukvård. Sjukhusbiblioteket tillhandahåller medicinsk och allmän biblioteksservice, samt information och utbildning om hälsa och sjukdom. Vi vänder oss till personal inom vården samt patienter och närstående.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som har ett stort intresse för biblioteksfrågor, särskilt inom det medicinska området och som har intresse för samt erfarenhet av att arbeta med människor.

Som studentmedarbetare hos oss kommer du främst att arbeta i Sjukhusbibliotekets informationsdisk. Du kommer även att arbeta med ett särskilt projektuppdrag med inriktning medicinsk humaniora med fokus på litteraturens roll. Projektuppdraget innebär att utveckla befintligt material ett verktyg för vårdpersonal där skönlitteratur, biografier och patografier används som underlag för diskussion och reflektion om ämnen kopplade till arbetet i vården. Det kan också innebära andra infallsvinklar till detta område, till exempel med inriktning mot barn. Projektidé och projektarbete utformas tillsammans med medarbetarna på enheten och du kommer att ha en handledare som följer dig genom uppdraget som studentmedarbetare.

Detta är en studentmedarbetartjänst vilket innebär att du kommer att arbeta cirka 10-15 timmar i veckan efter överenskommelse. Utbildningar med yrkesförlagd praktik i vården omfattas inte av studentmedarbetarprojektet.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har läst minst 60 högskolepoäng inom bibliotekarieutbildningen alternativt annan för projektet relevant utbildning. Du har minst ett år kvar av dina studier samt goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Förutom din elektroniska ansökan ber vi dig att bifoga ett Ladokutdrag som styrker att du har läst minst 60 högskolepoäng av en pågående utbildning inom för tjänsten relevant område.

Vi ser gärna att du har tidigare arbetslivserfarenhet av biblioteksarbete eller arbete inom service. Det är också meriterande om du har erfarenhet av tidigare arbete eller studier av utredande karaktär, alternativt annan högskoleutbildning inom det medicinska området. Grundläggande IT-kunskap är en fördel och du får gärna ha intresse för och/eller erfarenhet av bibliotekssystem och e-media.

Du har förmåga att uttrycka dig väl både i tal och skrift samt en bra, kommunikativ och analytisk förmåga. Därtill kan du snabbt ställa om efter rådande omständigheter. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Intervjuer hålls under vecka 22, i första hand den 30 och 31 maj.

I denna rekryterings tillämpar vi löpande urval vilket innebär att vi kan komma att kontakta kandidater innan sista ansökningsdagen. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!


ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

3 tjänster, bibliotekarie

Bibliotekarie
Läs mer Apr 21
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
HT-biblioteken söker tre bibliotekarier, vikariat, 100 %Arbetsuppgifter

I tjänsterna kommer fokus att ligga på arbete med olika former av mediehantering såsom praktiskt förvärv, fjärrlån, tidskriftshantering och/eller katalogisering.

Verksamhetens behov men även vilka kompetenser som du har kan påverka tjänstens utformning. Då behov uppkommer i verksamheten kan du även få arbeta med andra verksamhetsområden. Vidare ingår yttre tjänst med både lånehantering och informationsarbete samt andra generella arbetsuppgifter som förekommer på forskningsbibliotek.Kvalifikationer

- Examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller vad som arbetsgivaren bedömer är en motsvarande akademisk bibliotekarie­utbildning.
- Mycket god svenska i tal och skrift.
- God engelska i tal och skrift.Meriterande

- Erfarenheter av att arbeta på högskole- och/eller forskningsbibliotek.
- Erfarenhet av att arbeta med praktiskt förvärv, fjärrlån, tidskriftshantering och/eller katalogisering.
- Språkkunskaper som bedöms fylla ett behov på HT-biblioteken.
- God kännedom om humaniora och teologi.Arbetet är en kombination av självständigt arbete och att arbeta i grupp. Du behöver vara prestigelös samt ha lätt för att snabbt sätta dig in i nya arbetsuppgifter och arbeta effektivt. Du kommer att ha flera arbetsuppgifter parallellt och det är därför viktigt att du trivs med detta.

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka verksamheten vid HT-biblioteken.

Helg- och kvälls­tjänst­göring kan förekomma.Instruktioner för ansökan

Ansökan ska innehålla ett personligt brev på svenska där du beskriver hur du uppfyller de meriterande kvalifikationerna och för ett resonemang kring arbetsuppgifterna, ett CV samt relevant dokumentation.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

De Humanistiska och teologiska fakulteterna vid Lunds universitet har en sammanhållen biblioteksorganisation, HT-biblioteken. HT-biblioteken utgörs av tre fysiska enheter: Asien-, LUX- och SOL-biblioteket. Dessa är belägna nära varandra och fungerar som en verksamhet.

Vi arbetar för att ge ett nära och ämnesanpassat stöd till forskning och lärande på HT-fakulteterna. Det pedagogiska och serviceinriktade förhållningssättet utgör tillsammans med integrering i HT-fakulteternas övriga verksamhet grunden för vårt arbete. Samlingarna består av såväl tryckta som elektroniska resurser. HT-biblioteken har ett nära samarbete med de övriga biblioteken vid Lunds universitet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Bibliotekarie, visstidsanställning 12 månader, 2 stycken

Bibliotekarie
Läs mer Apr 22
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Universitetsbiblioteket har ca 100 anställda.

Anställningen är knuten till Avdelningen för Förvärv (från 2022-05-01, då ny organisation träder i kraft, Avdelningen för Samlingar) som består av 13 medarbetare (18 från 2022-05-01).

Arbetsuppgifter och ansvarsområde


Du kommer att ingå i Avdelningen för Förvärv/Samlingar som bland annat ansvarar för att ta emot, bedöma och fördela de lagstadgade pliktleveranserna av svenskt tryck samt effektuerar beställningar av vardagstryck och dagstidningar. Avdelningen ansvarar också för inköp av och hantering av gåvor av modernt tryck.

Du kommer att arbeta inom område Vardagstryck, din arbetsplats kommer att vara UB:s depå på Traktorvägen där samlingarna med vardagstryck finns. Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av att, inom det externfinansierade projektet ”Svenskt näringsliv 1914-2014 - företagstryck från hundra år”, synlig- och tillgängliggöra hundra år av svenskt företagstryck genom att i den nationella samkatalogen Libris skapa katalogposter på samlingsnivå.

Arbetet är periodvis fysiskt krävande vid lyft och flytt av tungt material.

Kvalifikationer

Krav

Du har examen i biblioteks- och informationsvetenskap eller annan utbildning som av arbetsgivaren bedöms som likvärdig.

Du har erfarenhet av arbete på universitets-/högskolebibliotek.

Du har erfarenhet av arbete med modernt tryckt material.

Du har goda kunskaper om det svenska samhället och om svenskt näringsliv.

Du har goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift.

Meriterande

Erfarenhet av arbete med vardagstryck i allmänhet och företagstryck i synnerhet är meriterande, liksom erfarenhet av katalogisering i Libris.

Övrigt

Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi söker dig som har mycket god samarbetsförmåga, är självgående, stabil, strukturerad, kvalitetsmedveten, analytisk och serviceinriktad.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa.

Universitetsbiblioteket vid Lunds universitet är ett tvärvetenskapligt bibliotek med bas i omfattande samlingar av såväl tryckt som elektroniskt material. Biblioteket erbjuder också en studiemiljö med cirka 400 läsplatser. Universitetsbiblioteket har cirka 100 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Hembygdskonsulent

Museiintendent
Läs mer Apr 13
Vill du arbeta med kulturarv i skånsk hembygdsrörelse?
Vi söker en hembygdskonsulent!
Skånes hembygdsförbund är en ideell förening och regional huvudorganisation för föreningar som arbetar med kulturarv och lokal historia i Skåne, både i städer och på landsbygd. Förbundet arbetar med folkbildning, kunskap om natur- och kulturarv och verksamhet för barn och unga. I samarbeten med föreningar, organisationer, myndigheter, kommuner, universitet, museer, arkiv och skolor möts ideella och professionella i tematiska samarbeten.
Hembygdsförbundets verksamhet präglas av bredden i medlemsföreningarna. Det innebär många och skiftande arbetsuppgifter för att utveckla och synliggöra hembygdsrörelsen och människors engagemang i lokalt kulturarv. Arbetet sker lokalt, regionalt och över länsgränser. Centrala teman är sambanden mellan natur och kultur, landskapets förändringar över tid och hur vi med kunskap om det förflutna bidrar till ett hållbart samhälle. I verksamheten handlar det om nya berättelser om platser, kulturarv som besöksmål och mötet mellan lokal historia och de större perspektiven.
Tjänsten som hembygdskonsulent innebär samordning, rådgivning och utvecklingsarbete i samverkan med våra drygt 100 medlemsföreningar. I tjänsten ingår planering och genomförande av kurser, temadagar, seminarier, projekt och publika arrangemang i hembygdsförbundets regi. Tjänsten innefattar kommunikation av förbundets och föreningarnas verksamhet.
Vi söker en person som har en högre utbildning inom för tjänsten relevanta områden, t.ex. landskapsvetare, och med intresse av ideellt arbete. Erfarenhet av att arbeta i projekt och delta i eller leda processer i bred samverkan är en merit.
Du som söker är bra på att lyssna, driva och entusiasmera. Du har lätt för att bygga förtroendefulla relationer. Du är nyfiken, flexibel, tydlig, uthållig, resultatinriktad och öppen för nya lösningar. Du är intresserad av att jobba nära människor i kreativa processer. Erfarenhet av föreningsliv och förståelse för ideellt arbete är en förutsättning. Du har körkort och tillgång till bil. Helg- och kvällstjänstgöring förekommer liksom resor inom Skåne län.
Varaktighet: tillsvidareanställning 100 % med provanställning 6 månader.
Placering: Skånes hembygdsförbunds kansli på Arkivcentrum Syd, Lund
Önskat tillträde: augusti 2022
Lön: månadslön
Ansökan: Vi tar endast emot ansökan per mail: pia.sander@skaneshembygdsforbund.se
Sista ansökningsdag: 2022-05-10
Frågor om tjänsten besvaras per mail: pia.sander@skaneshembygdsforbund.se
eller mobil: 0709-14 96 40
Hemsida: www.hembygd.se/skane
Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Technical Writer till Axis Communications i Lund!

Teknikinformatör
Läs mer Apr 6
Är du en fena på att uttrycka dig i skrift och besitter god teknisk kompetens? I rollen som Technical Writer får du möjligheten att arbeta i ett bolag som är världsledande i sin bransch med goda utvecklingsmöjligheter och passar dig som vill ta nästa steg i karriären. Låter det här som något för dig ska du fortsätta läsa!

OM TJÄNSTEN
Det team du kommer tillhöra strävar ständigt efter att bidra med en gedigen informationsupplevelse med förstklassigt tekniskt innehåll för Axis slutanvändare och partners. Tillsammans skapas det inom teamet skrivna instruktioner, mikrokopior, handledningsvideor, specifikationer och ritningar för hela Axis portfölj, allt från mekaniska tillbehör till kompletta end-to-end-lösningar.

Du erbjuds


* Att vara en del av ett marknadsledande och globalt företag som ger dig goda utvecklingsmöjligheter
* Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer omvårt konsulterbjudande.


ARBETSUPPGIFTER
- Hämta information från system och föra in i mallar för att utföra teknisk dokumentation i skrift
- Granska innehåll från supportfunktionen inom Axis
- Vara med i uppbyggnaden av nya bibliotek och system för informationshantering
- Konvertera produktspecifikationer och emigrera befintligt innehåll till XML

VI SÖKER DIG SOM
- Besitter teknisk kompetens och är duktig på att uttrycka dig i skrift
- Har en utbildningsbakgrund som ingenjör, journalist eller livärdigt
- Har goda språkkunskaper i engelska, både i tal och skrift

Meriterande för att lyckas i rollen är erfarenhet av att jobba med XML, Windchill, teknisk dokumentation eller liknande arbetsuppgifter tidigare.

I rekryteringsprocessen läggs stor vikt vid dina personliga egenskaper, vi söker dig som är:


* Initiativtagande
* Samarbetsvillig
* Kommunikativ


Övrig information


* Start: Omgående
* Omfattning: Initialt 6 med chans till förlängning
* Plats: Lund
* Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work där önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras och besvaras av Academic Work.


Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Här kan du läsa mer om Axis Communications!

Ansök nu

Bibliotekarie till Polhemskolan

Skolbibliotekarie
Läs mer Apr 22
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.Om oss
Polhemskolan är Sveriges näst största gymnasieskola med ca 2 600 elever fördelade på samhällsvetenskaps-, naturvetenskaps-, teknik-, ekonomi-, hantverksprogram (frisör), fyraårigt samhällsvetenskapsprogram samt språkintroduktion.

Skolan har spetsutbildning i fysik och matematik samt profil inom idrott och hippologi. Läs mer på vår hemsida: www.lund.se/polhemArbetsuppgifter
Biblioteket är en viktig och välbesökt del av Polhemskolan och som bibliotekarie arbetar du tillsammans med den pedagogiska personalen för att förmedla litteratur och kunskap kring hur man söker information. Du undervisar i informationssökning och källhantering enligt den handlingsplan som finns och du är med och vidareutvecklar och förbättrar verksamheten. Tillsammans med dina kollegor i biblioteket ansvarar du för inköp och tillgängliggörande av medier.

Skolan använder G Suite och Vklass och bibliotekssystemet är Book-IT. Biblioteket har en egen site i G Suite som du är med och ansvarar för.

Biblioteket boktipsar via ett eget Instagramkonto.

Du ingår i ett nätverk tillsammans med de andra gymnasiebiblioteken i kommunen. I biblioteket arbetar tre bibliotekarier och en biblioteksassistent och vi har dessutom hjälp med bokuppställning.

Då du på olika sätt bedriver undervisning, ska du trivas med att prata inför grupper och ha förmåga att förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt.
Du tycker om att arbeta med unga människor och deras lärande utifrån var och ens unika behov.
Du ska ha god litteraturkännedom och gärna erfarenhet av/intresse för olika digitala uttryckssätt.

Vi söker dig som
Vi söker dig som har examen i biblioteks- och informationsvetenskap.
Erfarenhet av att arbeta i en pedagogisk verksamhet är meriterande.

Vi ser att du:

• är kreativ och en problemlösare
• har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga
• har hög social kompetens och är stresstålig
• är självständig och initiativrik
• har vana av att driva projekt

Vi lägger ytterst stor vikt vid personlig lämplighet. 

Vi vill be våra sökande notera att vi genomför intervjuer löpande och att tjänsten därför kan komma att tillsättas före annonstidens slut.

Ansök nu

Bibliotekarie till Polhemskolan sökes 50-100%

Skolbibliotekarie
Läs mer Apr 22
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.Om oss
Polhemskolan är Sveriges näst största gymnasieskola med ca 2 700 elever fördelade på samhällsvetenskaps-, naturvetenskaps-, teknik-, ekonomi-, hantverksprogram (frisör), fyraårigt samhällsvetenskapsprogram samt språkintroduktion.

Skolan har spetsutbildning i fysik och matematik samt profil inom idrott och hippologi. Läs mer på vår hemsida: www.lund.se/polhem

Arbetsuppgifter
Biblioteket är en viktig och välbesökt del av Polhemskolan och som bibliotekarie arbetar du tillsammans med den pedagogiska personalen för att förmedla litteratur och kunskap kring hur man söker information. Du undervisar i informationssökning och källhantering enligt den handlingsplan som finns och du är med och vidareutvecklar och förbättrar verksamheten. Tillsammans med dina kollegor i biblioteket ansvarar du för inköp och tillgängliggörande av medier.

Skolan använder G Suite och Vklass och bibliotekssystemet är Book-IT. Biblioteket har en egen site i G Suite som du är med och ansvarar för.

Biblioteket boktipsar via ett eget Instagramkonto. Du ingår i ett nätverk tillsammans med de andra gymnasiebiblioteken i kommunen.

I biblioteket arbetar tre bibliotekarier och en biblioteksassistent och vi har dessutom hjälp med bokuppställning.

Då du på olika sätt bedriver undervisning, ska du trivas med att prata inför grupper och ha förmåga att förmedla kunskap på ett pedagogiskt sätt.
Du tycker om att arbeta med unga människor och deras lärande utifrån var och ens unika behov.
Du ska ha god litteraturkännedom och gärna erfarenhet av/intresse för olika digitala uttryckssätt.Vi söker dig som
Har examen i biblioteks- och informationsvetenskap.


Erfarenhet av att arbeta i en pedagogisk verksamhet är meriterande.

Vi ser att du:
• är kreativ och en problemlösare
• har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga
• har hög social kompetens och är stresstålig
• är självständig och initiativrik
• har vana av att driva projekt

Vi lägger ytterst stor vikt vid personlig lämplighet.

Villkor
Tjänsten består av en tillsvidareanställning med en omfattning på 50% och en visstidsanställning om 50% till och med 2022-12-21, med möjlighet till förlängning.

Vi kommer att kalla till intervjuer löpande och ber våra sökande notera att tjänsten kan komma att tillsättas före sista dag för ansökan.

Ansök nu

Software Engineer

Informatiker
Läs mer Apr 19
Who are we?
Volvo Cars is a company on a mission; to bring traditional car manufacturing into a connected, sustainable and smart future.
Since 1927, we have been a brand known for our commitment to safety, creating innovative cars that make life less complicated for our consumers. In 2010, we decided to transform our business, resulting in a totally new generation of cars and technologies, as well as steady growth and record sales. Today, we’re expanding our global footprint in Europe, China and the US, and we’re on the lookout for new talent.
We are constantly pushing our own skills and abilities to drive change in the automobile industry like never before. We are looking for innovative, committed people to join us in this endeavour and create safe, sustainable and connected cars. We believe in the power of people and will challenge and support you to reach your full potential. Join us and be part of Volvo Cars’ journey into the future.

What are we doing?
The department Infotainment, within Connected Experience product stream, is responsible for the development and enabling of Volvo Cars new Infotainment system powered by Android. Volvo Cars was the first company to team up with Google, developing a system together which re-thinks the nature of car infotainment, defined by a user-friendly interface and an unparalleled connectivity. A true success! We work with the latest technologies to reach the future characteristics and requirements in a very exciting field. To ensure adaptability and flexibility we work in an agile environment, and we put quality on top of our priorities.
Together with engineering teams around the world, Volvo Cars create safe and innovative human-centric car technology that makes life less complicated and more enjoyable for people. The automotive industry is going through exciting times and this is an opportunity to be part of our software journey!

What do we offer?
Our team of software developers has complete ownership of features and collaborates with partners and other teams to deliver state-of-the-art products, using the latest tools and technologies available. We secure quality with automatic test cases running in our CI environment, where rigs and test cars are also a part of the set-up to secure the end-to-end experience. You will join a team of highly skilled developers with an established network within the company software community. The team cooperate closely with UX/Design, the Product Owner and Scrum Master. The position is based in Lund.
Who are you?
You have a strong background within Java/Kotlin and have quite a lot of experience with the Android framework and tool set. Quality thinking and taking ownership are parts of your characteristics. You are a team-player who enjoys a challenge and feel comfortable handling complexity. You are used to working in cross functional teams where cooperation with Interaction and graphic designers can be part of the day-to-day work.
What you need to bring with you
* M.Sc in Software Engineering or corresponding relevant experience
* Experience in Java/Kotlin development
* Experience in Android stack
* Writing automated unit or integration tests as a natural part of design and implementation
* Comfortable working in a Linux environment
* Experience in working with Git/Gerrit/Jenkins tools
* Good communication skills, including in English (written and spoken)

It is meritorious if you have:
* C++ experience
* Swedish Driver’s license (B-level)


How to apply and learn more
If you have any additional questions regarding the position, you are welcome to contact Karin Larsson (karin.larsson.4@volvocars.com). For questions regarding the recruitment process, please contact Katarina Wanderydz (katarina.wanderydz@volvocars.com).

Ansök nu

Kommunikatör med inriktning press- och forskningskommunikation

Webbredaktör
Läs mer Apr 7
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan är en av åtta fakulteter inom Lunds universitet. Över 4 000 studenter och cirka 450 forskare, lärare och övrig personal studerar och arbetar här med utbildning och forskning inom ekonomisk historia, företagsekonomi, handelsrätt, informatik, nationalekonomi, statistik och forskningspolitik.Ekonomihögskolan är ackrediterad av de tre största och mest inflytelserika ackrediteringsinstituten för handelshögskolor: EQUIS, AMBA and AACSB. Endast strax över 100 handelshögskolor i världen har uppnått denna prestigefyllda Triple Crown.Tycker du att forskning spelar en viktig roll i samhället? Har du god språkkänsla och sinne för nyheter, paketering och digitala medier? Är du dessutom en självgående kommunikatör som gärna ställer upp för laget? Då kan du vara den vi söker!

Som kommunikatör på Ekonomihögskolan vid Lunds universitet arbetar du med att synliggöra vår forskning, utbildning och samverkan med alumner, näringsliv och organisationer i relevanta kanaler.

Du arbetar både självständigt och tillsammans med övriga kommunikatörer vid fakulteten. Tjänsten har främst fokus på press- och forskningskommunikation, men vi tror att du liksom vi ser det som en självklarhet att se till helheten för verksamhetens kommunikation.

Arbetsuppgifter
Du kommer att ingå i Ekonomihögskolans kommunikationsgrupp som vår mest drivna skribent. Du vill bidra till vår kommunikation i digitala kanaler i olika format vare sig det handlar om text, film eller poddar. Du tycker det är lika självklart att skriva en artikel som går på djupet, som att producera strategiskt förankrat innehåll i sociala kanaler. Du förstår att ditt arbete bara har börjat vid publicering och att det sedan handlar om att sprida, optimera och utvärdera materialet på bästa sätt för att nå våra målgrupper.

I anställningen ingår att nyhetsvärdera och skapa publicering som engagerar och fördjupar förståelsen för Ekonomihögskolans forskning och verksamhet. Du kommer att stödja Ekonomihögskolans forskare kommunikativt och skriva pressmeddelanden om nya avhandlingar, intressant forskning och andra händelser inom området. Du utför intervjuer, producerar nyheter och bidrar med innehåll i olika format till webb, trycksaker, nyhetsbrev och sociala kanaler. Här ingår även redaktörskap för fakultetens externa nyhetsbrev samt webbsidor om forskning på våra centrala externa webbplatser.

Du kommer vara ansvarig för Ekonomihögskolans presskontakter. Du är också vår representant i interna nätverk och samarbeten som rör press- och forskningskommunikation vid Lunds universitet.

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som relevant, till exempel inom kommunikationsområdet. Du är en digitalt erfaren kommunikatör, som kan producera relevant och målgruppsanpassat innehåll för webbsidor och andra kanaler. Du vill alltid göra det bästa av paketering, tajming och trafikoptimering. Du är duktig på att använda digitala verktyg och sociala medier i såväl publicering som omvärldsbevakning. Vi verkar i en internationell kontext, därför måste du kunna kommunicera obehindrat i tal och skrift på både engelska såväl som på svenska.

Du har erfarenhet av att skriva och sprida redaktionellt material med målgruppen i fokus samt goda kunskaper i Photoshop och Office-paketet. Någon form av praktisk erfarenhet av medieteknik inom foto, film eller poddradio är ett krav. Det är meriterande om du behärskar Premiere Pro och Google Analytics, samt Facebook for Business med Ads Manager. Erfarenhet från utbildnings- eller högskolesektorn liksom övrig offentlig sektor är meriterande.

Personliga egenskaper
Du arbetar gärna både operativt och strategiskt. Som person är du lyhörd, kreativ och serviceinriktad, med god förmåga att samarbeta och bygga nätverk. Du är van vid att självständigt ta ansvar för ditt arbete och driva det framåt, men ser dig själv också som en lagspelare. Förmåga att hålla skarpa deadlines är viktig, likaså flexibilitet då arbetet ibland kräver snabba omställningar. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Om oss
Kommunikationsgruppen vid Ekonomihögskolans kansli består i dag av fem personer. En av våra kollegor ska vara tjänstledig varför vi söker hennes ersättare. Vi värdesätter att ha roligt på jobbet och att gemensamt bidra till att förstå, förklara och förbättra vår värld. Gruppen arbetar bland annat med studentrekrytering, webb, grafisk profil, internkommunikation, press- och forskningskommunikation samt event och samverkan.

Arbetsplatsen är förlagd till våra kontor på Holger Crafoords Ekonomicentrum i Lund. Hit finns goda förbindelser med buss från Malmö och Lund C. Du promenerar från Lund C på 25 minuter. Vi sitter företrädesvis i egna kontor eller delar kontor med en kollega. 

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Friskvårdsersättning och betald friskvårdstimme är självklarheter, liksom flexibel arbetstid och lediga klämdagar.

Ansök med CV och personligt brev. Bifoga gärna till din ansökan en text av något slag (pressmeddelande, reportage eller sociala medier) som du tycker representerar dina kunskaper och kvalifikationer. Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan redan i dag!

Tjänsten är en tidsbegränsad anställning i 14 månader.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Språkhandledare i arabiska

Tolk
Läs mer Apr 13
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Språk- och litteraturcentrum söker en språkhandledare i arabiska för en tillsvidareanställning med omfattningen 25%.

Tillträde 15 augusti 2022 eller enligt överenskommelse.

Arbetsuppgifter
Anställningen omfattar undervisning på kurserna Tolkning i offentlig sektor I och II. Kurserna planeras som distansutbildningar. Anställningen omfattar undervisning, examination, antagningsarbete, mötesdeltagande och kursadministration.

I anställningen ingår att bistå ordinarie lärare och övriga språkhandledare i deras undervisning, både teoretiskt och praktiskt, samt granska studenternas kunskaper i arabiska. Undervisningen rör framförallt områdena arbetsmarknadstolkning, socialtolkning, sjukvårdstolkning och rättstolkning men alla typer av tolkningstekniker och tolkningskontexter i offentlig sektor ingår. I uppdraget ingår att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som tolk. I uppdraget ingår också att delta och handleda språkhandledarna i antagningsarbete och examination av studenterna.

Kvalifikationer
Behörig att anställas är den som kan uppvisa lång erfarenhet som tolk i arabiska. Erfarenhet från tidigare undervisning vid utbildning som står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan eller auktorisation som tolk i arabiska är starkt meriterande. Särskilt meriterande är också 30 hp Pedagogik och didaktik för tolklärare samt 90 hp i Tolkning i offentlig sektor, arabiska vid Tolk- och översättarinstitutet.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterade erfarenheter av tolkning i offentlig sektor. Stor vikt fästes vid den sökandes administrativa förmåga samt dennes förmåga att utföra och fullgöra arbetsuppgifterna inom givna tidsramar.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Arthur Holmer och studierektor Lena Larsson.

För frågor och information – kontakta studierektor Lena Larsson (lena.larsson@nordlund.lu.se, 046-222 83 74).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Språkhandledare i ryska

Tolk
Läs mer Apr 13
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Språk- och litteraturcentrum söder en språkhandledare i ryska för en allmän visstidsanställning.

Omfattningen på anställningen är 25%. Anställningen gäller perioden 2022-08-20 -- 2023-01-20.

Anställningen omfattar undervisning på kursen Tolkning i offentlig sektor I. Kurserna kommer att ges som distansutbildningar under höstterminen 2022. Anställningen omfattar undervisning, examination, antagningsarbete, mötesdeltagande och kursadministration.

I anställningen ingår att bistå ordinarie lärare i deras undervisning, både teoretiskt och praktiskt, samt granska studenternas kunskaper i ryska. Undervisningen rör framförallt områdena sjukvårdstolkning och rättstolkning men alla typer av tolkningstekniker och tolkningskontexter i offentlig sektor ingår. I uppdraget ingår att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som tolk. I uppdraget ingår också att delta i antagningsarbete och examination av studenterna.
Behörig att anställas är den som kan uppvisa lång erfarenhet som tolk i ryska. Erfarenhet från tidigare undervisning vid utbildning som står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan eller auktorisation som tolk i ryska är starkt meriterande.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterade erfarenheter av tolkning i offentlig sektor. Stor vikt fästes vid den sökandes administrativa förmåga samt dennes förmåga att utföra och fullgöra arbetsuppgifterna inom givna tidsramar. För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

Den semester som genereras under anställningen ska tas ut inom anställningen.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Arthur Holmer och studierektor Lena Larsson.


För frågor och information – kontakta studierektor Lena Larsson (lena.larsson@nordlund.lu.se, 046-222 83 74).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Språkhandledare i somaliska

Tolk
Läs mer Apr 13
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Språk- och litteraturcentrum söker en språkhandledare i somaliska för en allmän visstidsanställning med omfattningen 25%.

Tillträde 2022-08-20 eller enligt överenskommelse. Anställningen gäller perioden 2022-08-20 – 2023-01-20.

Anställningen omfattar undervisning på kursen Tolkning i offentlig sektor I. Kurserna kommer att ges som distansutbildningar under höstterminen 2022. Anställningen omfattar undervisning, examination, antagningsarbete, mötesdeltagande och kursadministration

I anställningen ingår att bistå ordinarie lärare i deras undervisning, både teoretiskt och praktiskt, samt granska studenternas kunskaper i somaliska. Undervisningen rör framförallt områdena sjukvårdstolkning och rättstolkning men alla typer av tolkningstekniker och tolkningskontexter i offentlig sektor ingår. I uppdraget ingår att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som tolk. I uppdraget ingår också att delta i antagningsarbete och examination av studenterna.

Behörig att anställas är den som kan uppvisa lång erfarenhet som tolk i somaliska. Erfarenhet från tidigare undervisning vid utbildning som står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan eller auktorisation som tolk i somaliska är starkt meriterande. Särskilt meriterande är också 30 hp Pedagogik och didaktik för tolklärare samt 90 hp i Tolkning i offentlig sektor, somaliska vid Tolk- och översättarinstitutet.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterade erfarenheter av tolkning i offentlig sektor. Stor vikt fästes vid den sökandes administrativa förmåga samt dennes förmåga att utföra och fullgöra arbetsuppgifterna inom givna tidsramar. För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

Den semester som genereras under anställningen ska tas ut inom anställningen.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Arthur Holmer och studierektor Lena Larsson.

För frågor och information – kontakta studierektor Lena Larsson (lena.larsson@nordlund.lu.se, 046-222 83 74).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Språkhandledare i ukrainska

Tolk
Läs mer Apr 13
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 44 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Språk- och litteraturcentrum söker en språkhandledare i ukrainska för en allmän visstidsanställning med omfattningen 25%.

Tillträde 2022-08-20 eller enligt överenskommelse. Anställningen gäller perioden 2022-08-20 – 2023-01-20.

Anställningen omfattar undervisning på kursen Tolkning i offentlig sektor I. Kurserna kommer att ges som distansutbildningar under höstterminen 2022. Anställningen omfattar undervisning, examination, antagningsarbete, mötesdeltagande och kursadministration

I anställningen ingår att bistå ordinarie lärare i deras undervisning, både teoretiskt och praktiskt, samt granska studenternas kunskaper i ukrainska. Undervisningen rör framförallt områdena sjukvårdstolkning och rättstolkning men alla typer av tolkningstekniker och tolkningskontexter i offentlig sektor ingår. I uppdraget ingår att förbereda studenterna för ett framtida yrkesliv som tolk. I uppdraget ingår också att delta i antagningsarbete och examination av studenterna.

Behörig att anställas är den som kan uppvisa lång erfarenhet som tolk i ukrainska. Erfarenhet från tidigare undervisning vid utbildning som står under tillsyn av Myndigheten för Yrkeshögskolan eller auktorisation som tolk i ukrainska är starkt meriterande.

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga samt personlig förmåga i övrigt som är av betydelse för att fullgöra arbetsuppgifterna väl. Särskilt meriterande för anställningen är dokumenterade erfarenheter av tolkning i offentlig sektor. Stor vikt fästes vid den sökandes administrativa förmåga samt dennes förmåga att utföra och fullgöra arbetsuppgifterna inom givna tidsramar.

För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.

Den semester som genereras under anställningen ska tas ut inom anställningen.

Beslut om tillsättning fattas av biträdande prefekt Marianna Smaragdi efter samråd med sektionsföreståndare Arthur Holmer och studierektor Lena Larsson.

För frågor och information – kontakta studierektor Lena Larsson (lena.larsson@nordlund.lu.se, 046-222 83 74).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu