Säkerhetschef jobb i Lund

Hitta lediga jobb som Säkerhetschef i Lund. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Lund från den arbetsgivaren.

Project Security Manager - Automotive

Säkerhetschef
Läs mer Maj 25
Company Description
At Bosch, we shape the future by inventing high-quality technologies and services that spark enthusiasm and enrich people’s lives. Our promise to our associates is rock-solid: we grow together, we enjoy our work, and we inspire each other. Join in and feel the difference.
Bosch R&D Center Lund stands for modern development in cutting edge technology in the areas of connectivity, security, mobility solutions and AI. We are growing rapidly and looking for people to join us on our mission to become the Bosch Group’s 1st address for secure connected mobility solutions. We are working on a range of interesting projects, with a particular focus on software development for the automotive industry, electrical bicycles and Internet of Things.
Job Description
The increasing demand on security in the automotive industry opens lots of opportunities to grow our Security team in Lund. Each security-critical component in a road vehicle must be thoroughly analyzed and evaluated from a security perspective. For this reason, the Security Manager is nominated in each project, where a security-relevant product is intended to be developed. She/He is part of the project team, supporting the creation and maintenance of security-relevant artefacts (e.g. Threat Analysis and Risk Assessment, Security Concept, Residual Risk Assessment, etc.) and coordinating the security engineering process activities within the project. Additionally, it is essential to closely adhere to both internal and international cybersecurity standards and frameworks, such as ISO/SAE 21434, to ensure compliance
Qualifications
For the Security Manager position, besides the technical skills and knowledge listed below, a candidate must be a team player and have strong social skills. To be successful in this position, it is also mandatory to have a strong drive, be motivated to take ownership of new assignments and have a positive attitude. You communicate openly and clearly, both towards the stakeholders of the project and to the development teams. Being able to translate complex technical topics to plain English is vital for the Security Manager role. Being eager to learn new things and share your knowledge is part of the job
At least 5 years of experience within the automotive security domain.
Up to date knowledge on relevant standards and regulations such as ISO/SAE 21434.
Broader security knowledge within embedded domain:
Experience with investigation of potential security issues and finding solutions to stop potential attacks, e.g. Threat Analysis and Risk Assessment using standardized methodology.
Defining security goals as a part of building up the security concept.
Protocols for external communication (e.g. BLE, Wi-Fi), bus communication (e.g. CAN, LIN), etc.
Requirements engineering, such as requirement elicitation, formulation and language usage.
Planning skills: ownership and planning of project tasks are an integral task of the daily work.

The following qualifications are supplementary which will make you an even better fit for the role:
German language skills
Experience from production and plant security topics
Experience in cybersecurity audits
Development background
ASPICE
Embedded systems and hardware related security topics
Knowledge in data protection and compliance

Additional Information
Bosch offers you:
Flexibility in your work: work time and working from home
An agile development environment that is trust-based
Room for creativity and initiatives
Internal and external training opportunities as well as continuous learning
Internal career opportunities
Vast network of expert communities in an international setting
Collective agreement
Benefits and services: health checks, employee discounts, sports and health opportunities, wellness contribution, work-life balance
Easy access to local public transport, urban infrastructures, rural surroundings, and catering facilities

Why choose Bosch:
In 2022, for the third year in a row, Bosch have received the "World's Best Employer" award from Forbes/Statista, ranking us among the top 3% of the world's most attractive employers.
At Bosch we believe that diversity is our strength. We look at diversity in gender, generation, nationalities, and culture as our advantage. We believe mixed teams to be more successful because they utilize the potential offered by different perspectives and solution strategies. We therefore promote mixed teams at all levels and draw on the entire talent pool.

Ansök nu

Säkerhetschef (avdelningschef)

Säkerhetschef
Läs mer Okt 24
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kravprofil
Som säkerhetschef på Lunds universitet har du en viktig och central roll.

Utifrån både behov i universitetets verksamheter och förändringar i omvärlden ska du förvalta och framför allt utveckla säkerhetsarbetet i en decentraliserad organisation. I tätt samarbete med universitetets ledning och verksamheter arbetar du strategiskt med att skapa förutsättningar för en säker och hälsosam arbetsplats.

Du ansvarar för att säkerställa att Lunds universitet har systematiskt uppbyggda säkerhetsprocesser som skyddar verksamheten i den dagliga driften och även vid höjd beredskap och extraordinära händelser. Du arbetar både som kravställare och rådgivare och följer upp universitetets säkerhetsarbete. I arbetet ingår att kommunicera och sprida kunskap om universitetets säkerhetsarbete samt att ta fram och förankra universitetets policys, handlingsplaner och föreskrifter inom ansvarsområdet.

Som säkerhetschef är du tillika avdelningschef och leder, koordinerar och utvecklar det dagliga arbetet inom avdelningen Säkerhet och miljö som idag består av 13 medarbetare. Avdelningen är en del av sektionen LU Byggnad vid universitetsförvaltningen. Det innebär att du rapporterar i linjen till sektionschefen och i många säkerhetsfrågor direkt till universitetsledningen. Säkerhetschefen är tillsammans med sina medarbetare på avdelningen universitetets kontaktyta gentemot myndigheter, kommuner och andra intressenter inom uppdraget. Du ansvarar för att avdelningen tillhandahåller ett kvalificerat stöd till universitetets verksamheter inom områdena säkerhet, bevakning, krisledning, fysisk säkerhet, produkter med dubbla användningsområden (PDA), säkerhetsskydd, riskvärdering, tjänsteman i beredskap (TiB), försäkringsfrågor, brandskyddssamordning, miljöledning, strålsäkerhet och kemikaliesäkerhet.

Målgrupp för arbetet som bedrivs inom avdelningen är universitetets anställda såsom chefer, arbetsmiljö- och miljösamordnare, samt skydds- och brandskyddsombud. Som stöd för ditt arbete finns inom avdelningen dels en biträdande säkerhetschef med uppgifter inom det operativa arbetet med säkerhet samt dels en miljöchef som har funktionsansvar för miljöledning, kemikaliesamordning och strålsäkerhet.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
- Akademisk utbildning och annan utbildning som arbetsgivaren bedömer vara relevant
- Dokumenterad chefserfarenhet med personal, arbetsmiljö och budgetansvar som ger dig goda förutsättningar att leda personal i en stor organisation
- Erfarenhet av att leda, styra och koordinera säkerhetsarbetet med fokus att skapa förutsättningar för detta i linjeorganisationen
- Erfarenhet av att initiera och driva utvecklingsarbete, att kontinuerligt utveckla processer och att ta fram styr- och stöddokumentation inom säkerhetsområdet
- God förmåga att kommunicera i tal och skrift såväl på svenska som engelska
- Kommunikativ förmåga och erfarenhet av att kommunicera med intressenter både internt och externt

Meriterande för anställningen är:
- Erfarenhet inom säkerhetsskydd samt av att arbeta med uppgifter och handlingar som omfattas av sekretess och som är säkerhetsskyddsklassificerade
- Erfarenhet av att planera och genomföra krisberedskapsarbete samt krishantering
- Insatt i förutsättningar och villkor vid ett lärosäte eller annan offentlig verksamhet
- Ett upparbetat nätverk inom ansvarsområdet
Du är både strategisk och strukturerad och du motiveras av att driva förändrings- och utvecklingsarbete.

Som säkerhetschef har du många kontaktytor på universitet vilket medför att du behöver vara lyhörd, relationsskapande och ha en god samarbetsförmåga. Du är en prestigelös ledare som är duktig på att motivera och utveckla dina medarbetare.

Ditt uppdrag kräver att du kan hantera många frågor och utvecklingsprojekt samtidigt vilket ställer krav på din förmåga att kunna prioritera och att kunna fatta beslut i komplexa frågor. Du är uthållig och har hög integritet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
Ett spännande och utvecklande arbete i en intressant och stimulerande miljö med medarbetare och studenter över hela världen.
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Som chef har du dessutom tillgång till särskilda utbildnings- och utvecklingsmöjligheter genom universitetets chefsplattform.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Säkerhetsklassning
Aktuell tjänst är säkerhetsklassad vilket innebär att säkerhetsprövning behöver genomföras innan beslut om anställning fattas. För tjänsten krävs svenskt medborgarskap i enlighet med säkerhetsskyddslagen (2018:585).

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

LU Byggnad arbetar med universitetets fysiska resurser och ansvarar bland annat för planering, lokalförsörjning, byggprojekt, inredning, miljö, arbetsmiljö, säkerhet, kemikaliesäkerhet, strålskydd samt brandskydd. LU Byggnad ansvarar för universitetets totala inhyrning av lokaler omfattande ca 530 000 kvm. Vår samlade kompetens säkerställer att Lunds universitets lokaler håller hög klass och skapar förutsättningar för en hälsosam och säker arbetsplats. LU Byggnad ansvarar även för gemensamma lärosalar, schemaläggning, lokalbokning samt för café- och restaurangverksamhet. Verksamhetens övergripande mål är att säkerställa en god och ändamålsenlig universitetsmiljö genom effektiv resursanvändning.LU Byggnad är universitetets avtalspart gentemot fastighetsägaren. Det innebär att LU Byggnad ansvarar för frågor som rör inhyrningar, avveckling och för alla förändringar av universitetets lokalbestånd. Sektionen är organiserad i tre avdelningar: Lokalplanering, Lokalsamordning och Säkerhet och miljö. LU Byggnad har ca 40 anställda.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Project Safety Manager

Säkerhetschef
Läs mer Dec 24
Company Description


At Bosch, we shape the future by inventing high-quality technologies and services that spark enthusiasm and enrich people’s lives. Our promise to our associates is rock-solid: we grow together, we enjoy our work, and we inspire each other. Join in and feel the difference.
Job Description


At Bosch R&D Center in Lund we are responsible for delivering high quality software components for several areas within the Mobility Sector of Bosch worldwide operations. As a Project Safety Manger with us you will be part of our site wide organization supporting different project providing software solutions subject to Functional Safety as per ISO 26262.
As a Project Safety Manager on our site you will:
Be responsible for the moderation of hazard and risk analyses.
Ensure that our safety requirements are properly managed with customers and suppliers.
Responsible for the creation of safety plans.
You support our software teams when developing and defining of safety concepts and derive requirements regarding functional safety requirements.
You coach our teams when preparing for Functional Safety assessments in projects.
You support software teams with questions about the detection and acceptance of the functional safety of product.

Qualifications


You have several years of professional experience in the field of functional safety, complete vehicle or product development with strong focus in the automotive software domain.
You are characterized by a very good overall understanding of the vehicle and bring very expert knowledge and understanding of the relevant standards, in particular ISO26262.
Confirmed experience in embedded SW Architectures and System architecture solutions.
You have completed a master’s degree in engineering with a focus on software or comparable courses of study.
You are working practically and communicate in a structured way, structuring your own work and can lead others.
You are a people person (help, inspire and engage the team members through obstacles).
You have very good English and German languages skills.

Additional Information


Your future job location offers you:
Flexible work time options, benefits and services, medical services, employee discounts, various sports and health opportunities, catering facilities, collective agreement, wellness contribution, access to local public transport, and room for creativity.


Diversity is our strength! At Bosch we look at diversity in gender, generation, nationalities and culture as our advantage. We believe mixed teams to be more successful because they utilize the potential offered by different perspectives and solution strategies. We therefore promote mixed teams at all levels and draw on the entire talent pool.

Ansök nu

Arbetsledare / Security Team Manager

Säkerhetschef
Läs mer Jul 20
Vi i Securitaskoncernen finns i 58 länder runtom i världen och har ca 370 000 medarbetare.

Securitas Sverige AB är en kunskapsledare inom säkerhet i Sverige. Det betyder att vi har djup insikt om våra olika kunder och deras marknader, så att vi förstår deras specifika behov. Överallt – från små butiker till flygplatser – gör våra 10.000 medarbetare skillnad.

The security team manager (STM) is an officer that serves as the day to day manager of the site security team that includes administrative officers, responders, and other security personnel at the site in Staffanstorp. The STM is responsible for building a cohesive and high performing team. Reporting directly to the campus security manager, the STM works alongside other security team managers in their campus to ensure a safe and secure environment. Additional job functions may include client service and problem resolution, service enhancement, security operations center (SOC) systems maintenance, audit compliance, system monitoring, log maintenance, and access rights maintenance.

In addition, you will be responsible for:

Your teams work environment
That we deliver a high quality product to our customer, and work in accordance with our ISO and SSF certifications.
Cooperation with trade unions
Minimum requirments:

Swedish high school (gymnasium) diploma
Must have the ability to speak, read, and write English and Swedish proficiently.
Drug free
Law-abiding and no criminal record
Personal finances in good order
Be approved by the Swedish authorities to work in a security company
Valid drivers license
Education/Experience

4 years of related experince in security industry or business management
Experience with Microsoft Office
Experience with staff supervision
Personal requirements:

Highly motivated, energetic, self-directed with analytical and problem-solving skills
Ability to communicate clearly and concisely, sharing technical concepts to a varied audience.
Maintaining composure under conditions of urgency and in pressured situations.
Effective leadership of team service delivery and development across a global environment
High attention to detail.
Comfortable presenting information to large audiences both online and in-person
Strong customer service orientation
Additional information:

Securitas Sverige AB uses recruitment tests in the valuation of candidates.

You may be asked to participate in a pre-employment screening process, including a background investigation.

Salary and benefits will be based on the collective agreement between the employer organization Säkerhetsföretagen and the trade unions Ledarna and Unionen. In addition to this, you will get a personal employment contract.

We look forward to you application!

Ansök nu

HMS-chef

Säkerhetschef
Läs mer Jan 27
Lund University was founded in 1666 and is repeatedly ranked among the world’s top 100 universities. The University has 40 000 students and 7 600 staff based in Lund, Helsingborg and Malmö. We are united in our efforts to understand, explain and improve our world and the human condition.


MAX IV is a Swedish national large-scale research laboratory hosted by Lund University. It provides scientists from Sweden as well as internationally, with state-of-the-art instrumentation for research in areas such as engineering, physics, structural biology, chemistry and nanotechnology. Fully developed it will receive more than 2 000 scientists annually, conducting ground-breaking experiments in materials and life sciences using the brilliant X-ray light.MAX IV levererar världens ljusstarkaste synkrotronljusanläggning för forskningsexperiment och är i drift 24/7.

MAX IV har ansvar för att tillhandahålla en trygg och tillfredsställande arbetsmiljö för alla som befinner sig på anläggningen. Som ett led i att uppnå det är kontinuerliga utbildningsinsatser och kunskapsspridning en central aktivitet. Safety gruppen spelar en stor roll i att stödja organisationen i detta arbete. Gruppen består av 16 medarbetare inom 5 områden: Skal- och brandskydd, strålskydd, miljö, kemikalie- och laboratoriesäkerhet, samt samordning av det systematiska arbetsmiljöarbetet. MAX IV befinner sig just nu i en fas där flera strålrör sätts i drift och det innebär mycket aktiviteter för att underhålla och förbättra anläggningen. På avdelningen pågår det därför mycket utvecklingsarbete med att utveckla och uppdatera processer, rutiner och policys. Vi söker nu en HMS-chef som kan leda detta arbete.

Arbetsuppgifter
HMS-chefen rapporterar till direktören på MAX IV och är närmaste linjechef för Safety gruppen. I HMS-chefens ansvar ingår att:

- Samordna säkerhetsaktiviteter som är relaterade till experiment, strålning, miljö, brand, kemikalier, el, laser, maskinsäkerhet, skalskydd, utbildningar samt systematiskt arbetsmiljöarbete.
- Stödja det systematiska säkerhets- och arbetsmiljöarbetet på MAX IV laboratoriet.
- Vara rådgivande till ledningen i säkerhetsrelaterade frågor och föreslå samt utveckla effektiva strategier för att skapa en medvetenhet kring frågorna och en trygg arbetsmiljö för besökare, användare och medarbetare.
- Arbeta aktivt för att skapa och bibehålla en stark säkerhetskultur.

HMS-chefen ingår i den lokala krisorganisationen och i den lokala skyddskommittén. 

Kvalifikationer
- Examen från högskola/universitet inom ett för anställningen relevant område eller motsvarande kompetens som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
- Minst 5 års arbetslivserfarenhet av liknande arbetsuppgifter/eller i en liknande miljö.
- Minst 3 års erfarenhet som chef för en dynamisk medarbetargrupp med hög autonomi.
- Bred kunskap inom säkerhetsarbete i förhållande till gällande regelverk samt tillämpning av dem i praktiken.
- Kompetens inom svensk lagstiftning och regelverk relaterad till HMS.

Vi söker dig som har dokumenterat god ledarskapsförmåga, visar på gott omdöme genom förmåga att göra avväganden, ta beslut och förmedla dem på ett begripligt sätt, samt är serviceinriktad och lösningsorienterad. Vidare kräver denna roll att du har förmåga att navigera i en komplex organisation och balansera olika krav under fortlöpande projektutveckling och drift.

Goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift är också ett krav.

Meriterande är om du har dokumenterad erfarenhet av att leda säkerhetsfrågor på en arbetsplats som använder sig av en stor bred av tekniska metoder samt erfarenhet av att designa och utföra experiment på en forskningsanläggning. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som HMS-chef.

Om du väljer att arbeta på MAX IV får du möjlighet att arbeta i spännande och utvecklande miljö med forskning i framkant och som ger dig stora möjligheter att utvecklas på ett personligt och professionellt plan.

Eventuell provanställning kan bli aktuell.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.


On call services may apply in the future.

Lund University welcomes applicants with diverse backgrounds and experiences. We regard gender equality and diversity as a strength and an asset. We kindly decline all sales and marketing contacts.


To apply, please click the button "Login and apply"

Ansök nu

Säkerhetschef till Regional stab

Säkerhetschef
Läs mer Jul 4
Försvarsmakten – Vi försvarar Sverige, landets intressen, vår frihet och rätt att leva som vi själva väljer! Vill du bli en del av Försvarsmakten ”så att livet kan fortsätta som vanligt”? Välkommen att tjänstgöra i Regional stab vid Södra militärregionen (MR S)!

Huvudsakliga arbetsuppgifter
I befattningen som Säkerhetschef ingår att stödja, utbilda och informera enhetens personal vad avser säkerhetsskyddstjänst. Du leder arbetet i säkerhetsskyddsplaneringen samt ansvarar för uppföljningsarbete. Du jobbar förebyggande och aktivt med säkerhetsskyddstjänst inom enheten. Rådgivning till medarbetare och chefer är en naturlig del av det dagliga arbetet. Du kommer delta i Försvarsmaktens kontrollverksamhet, och leda densamma inom egen enhet. Du samverkar med Försvarsmaktens förband, andra myndigheter och civila aktörer i säkerhetsskyddsfrågor. Du kommer även handlägga säkerhetsprövning, genomföra säkerhetsrapportering och rapportering av skyddsvärd och säkerhetshotande verksamhet.

Kvalifikationer


• Arbetslivserfarenhet inom området säkerhetsskyddstjänst.
• Examen på högskole- eller universitetsnivå eller jämförbar utbildning eller erfarenhet som vi bedömer motsvara.
• Körkort lägst klass B.
• God förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska.
• God administrativ förmåga

Meriterande kvalifikationer


• Tidigare tjänstgöring i säkerhetsbefattning i Försvarsmakten
• Utbildad säkerhetschef inom FM eller motsvarande
• Utbildad inom datasystemet IS/US
• Erfarenhet av att genomföra säkerhetsskyddsplanering
• Erfarenhet i att utbilda och föreläsa
• Erfarenhet av stabsarbete
• Kunskap och erfarenhet av myndighetsarbete

Personliga egenskaper
Du är en person med ett gott omdöme, stor intigritet och har ett högt säkerhets- och sekretessmedvetande. Du är en analytisk person, pedagogiskt lagd som kan identifiera brister och problem i dess olika beståndsdelar. Du har hög arbetskapacitet och arbetar strukturerat. Du trivs i en miljö som ständigt utvecklas och uppskattar omväxlingen i att arbeta både självständigt såväl som i samarbete med kollegor. Stor vikt kommer läggas vid personliga egenskaper.

Kontaktpersoner
Vill du veta mer om tjänsten är du välkommen att kontakta: C J2 Jonas Jönsson, 046-368915.
Vid frågor kring rekryteringsprocessen kontakta HR-specialist: Martin Beckman, 072-9841118

Södra Militärregionen (MR S)
Är ett krigsförband där Chef och Stab är lokaliserad till Revingehed. Staben består av kontinuerligt tjänstgörande officerare samt civila tjänstemän.

Chefen för Södra Militärregionen med regional stab leder underställda förband, samverkar med regionala och lokala aktörer, leder säkerhets- och underrättelsetjänsten samt stödjer operativ- och taktisk chef som löser uppgift inom regionen.

Södra Militärregionen omfattar de geografiska länen: Östergötland, Jönköping, Kalmar, Kronoberg, Blekinge och Skåne.

Övrigt
Detta är en tillsvidareanställning med 6 månaders provanställning.
Befattningen är placerad i Revingehed. Befattningen innebär vissa resor inom regionens område.
Lön: Individuell lönesättning
Tillträde enligt överenskommelse.
Du kommer att bli krigsplacerad i Regional stab och kommer ges anpassad militär utbildning. 

Välkommen med din ansökan senast 2019-08-25. Din ansökan skall innehålla CV samt ett ansökningsbrev. I ansökningsbrevet vill vi att du motiverar varför du är lämpad för denna befattning.

Fackliga representanter
OF               Johan Sjökvist
OFR/S          Sena Seladin
SACO           Johan Kullman Andersson
SEKO           Sven-Erik Borg
Samtliga nås via växeln på 046-36 80 00


--------------------------------------------------------
Information om Försvarsmakten och det rekryterande förbandet:

Södra skånska regementet kallas också för P 7. P står för pansar eftersom regementet främst använder sig av pansarfordon. Vi genomför en militär grundutbildning för värnpliktiga i markstrid, mekaniserad och motoriserad strid med stöd av våra huvudfordon som är: stridsvagn 122, stridsfordon 9040C och pansarterrängbil 360.

P 7 har heltid- och deltidsanställd personal som tjänstgör i sina olika befattningar nationellt och internationellt.

I Försvarsmakten finns en stark värdegrund som bygger på öppenhet, resultat och ansvar. Professionell utveckling och personlig hälsa värdesätts och uppmuntras. Det finns goda förutsättningar för intern karriärrörlighet, friskvård samt bra balans mellan arbete och privatliv.

En anställning hos oss innebär placering i säkerhetsklass. Vanligtvis krävs svenskt medborgarskap.
Säkerhetsprövning med registerkontroll kommer att genomföras före anställning enligt 3 kap i säkerhetsskyddslagen. Med anställning följer en skyldighet att krigsplaceras. I anställningen ingår även en skyldighet att tjänstgöra utomlands. Innebörden av detta varierar beroende på typ av befattning.

Samtal från externa rekryteringsföretag och säljare undanbedes.

Ansök nu

HSSE CHEF

Säkerhetschef
Läs mer Feb 15
Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för att använda naturresurser så effektivt som möjligt genom att fokusera på lokala energilösningar som både skapar stora miljövinster och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Vi erbjuder lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster. Vi är också involverade i ett flertal större projekt och miljösatsningar där Örtoftaverket och Brunnshög med forskningsanläggningarna MAX IV och ESS är några exempel. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 260 000 energikunder och runt 500 medarbetare.Dina huvudsakliga arbetsuppgifter
Du ansvarar för att skapa ett nytt och effektivt ledarskap för HSSE och för hur säkerhetsarbetet i koncernen bedrivs. Som HSSE-chef arbetar du tvärfunktionellt inom hela koncernen. Ditt uppdrag blir att skapa en starkare säkerhetskultur, etablera processer, strukturer samt driva nya förhållnings- och arbetssätt kring självledarskap och beteendesäkerhet. Som HSSE-chef förväntas du stödja cheferna i organisationen, du arbetar genom dem för att fånga upp och lyfta viktiga säkerhetsfrågor för att de ska bli en naturlig del i verksamheten. Det är viktigt att du coachar medarbetarna till att själv hitta gränserna mellan HSSE och vad verksamheten själv ansvarar för. Rollen är placerad vid Kraftringens huvudkontor i Lund, men då verksamheten är utspridd över södra Sverige förekommer resor i tjänsten. Du rapporterar till Enhetschef Affärs- & Verksamhetsutveckling.

Din bakgrund- Lång erfarenhet och hög kompetens inom HSSE

- Dokumenterad ledarerfarenhet

- Erfarenhet av att framgångsrikt leda förändringsarbeten

- Erfarenhet från energisektorn en fördel

- Akademisk examen, civ.ingenjör eller motsvarande
Dina egenskaper
- Hög affärsmässighet och strategisk höjd

- Pragmatiskt förhållningssätt
- Relationsskapande

- Uthållig och engagerad


I denna rekrytering samarbetar Kraftringen med K2 Search, För mer information är du välkommen att kontakta rekryteringskonsult Martin Edqvist 076-54 54 028 eller researchkonsult Johanna Mattsson 0735-21 65 00. Då urval sker löpande rekommenderar vi dig att söka tjänsten omgående. Alla ansökningar och kontakter med K2 Search behandlas konfidentiellt.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Säkerhetschef - Lunds Kommun

Säkerhetschef
Läs mer Nov 13
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?

På kommunkontoret, som är kommunstyrelsens förvaltning, arbetar cirka 200 medarbetare med att stödja politiska nämnder och förvaltningar i kommunen. Inom kommunkontoret finns kommungemensamma funktioner som HR, ekonomi, kommunikation, IT, strategisk utveckling och näringsliv.

ARBETSUPPGIFTER
Enheten för trygghet och säkerhet ingår i kommunkontorets ledningsstöd och direktrapporterar till Biträdande kommundirektör. Nuvarande enhet för trygghet och säkerhet står inför en situation med pensionsavgång avseende nuvarande chef och samtidigt har kommunen sett över avdelningen för att möta de krav som ställs internt och externt, och även de krav som är reglerade i lag. Säkerhetschefen i Lunds kommun arbetar med att skapa trygghet och säkerhet för medarbetare, medborgare, institutioner, företag och besökare.

Det övergripande funktionsansvaret för Säkerhetschefen blir att initiera, leda, samordna och driva säkerhetsarbetet och utvecklingen för hela kommunen. Säkerhetschefen kommer även att bygga upp en funktion som proaktivt arbetar med säkerhetsfrågor inom de olika områden och som föreslår insatser som stödjer utvecklingen och höjer servicemedvetandet, både internt och externt. Organisationen kommer sannolikt att behöva ses över och ytterligare kompetenser kan behöva rekryteras. För framgång i rollen är ett tydligt, närvarande och framåtriktat ledarskap avgörande. Utifrån en god verksamhetsförståelse och med ett tydligt identifierat nuläge, kommer den nye Säkerhetschefen att vara drivande i ett kommande förändringsarbete.


KVALIFIKATIONER
Relevant eftergymnasial utbildning är önskvärd. Vi söker dig med chefserfarenhet från liknande tjänst, och erfarenhet av att leda team av motsvarande storlek inom privat och/eller offentlig verksamhet. Insikt i grundläggande villkor för kommunal verksamhet är ett krav och erfarenhet av att ta ett helhetsgrepp strategiskt och operativt är en förutsättning. Rätt person har en bakgrund i att leda, utveckla och driva säkerhetsfrågor i större verksamheter, genom andra chefer och avdelningar. Erfarenhet av relationsskapande samarbete och olika samarbetsprojekt med såväl interna som externa aktörer är en tydlig fördel.

Vi söker dig med intresse för aktuella samhällsfrågor generellt och speciellt säkerhetsrelaterat. Du motiveras av att bygga upp, leda och utveckla kommunens säkerhetsarbete och har ett tydligt framåtriktat arbetssätt.

För en inledande konfidentiell kontakt och ytterligare information är du välkommen att kontakta ansvarig konsult på People Impact Anne Barbosa, som hjälper oss i denna rekrytering på +46 708 80 76 36.


ÖVRIGT
Lunds kommun arbetar efter en strukturerad modell för rekrytering och annonsering. Vi undanber oss därför ytterligare kontakt med media-/annonsförsäljare, rekryteringssajter och liknande.

Ansök nu

Security Manager

Säkerhetschef
Läs mer Okt 26
About Axis Communications
Axis enables a smarter and safer world by creating network solutions that provide insights for improving security and new ways of doing business. As the industry leader in network video, Axis offers products and services for video surveillance and analytics, access control, and audio systems. Axis has more than 3,000 dedicated employees in over 50 countries and collaborates with partners worldwide to deliver customer solutions.

For more information about Axis, please visit our website www.axis.com .

Referensnummer: 2453

Vi söker dig med stort engagemang, som trivs med att vara i en ledande roll.

Vad kommer du att göra?
Säkerhetsavdelningen har bl.a. funktionsansvar inom områdena kriminalitet och brottsförebyggande åtgärder, brandsäkerhet, krisberedskap, skalskydd samt intern säkerhet. Uppdraget innebär att säkerställa en trygg miljö för våra anställda och besökare genom att arbeta proaktivt med att identifiera risker samt styrande och stödjande med övriga avdelningar på Axis.

Som Security Manager kommer du att ansvara för att leda, planera och utveckla Axis fysiska säkerhetsarbete i Sverige. Du ansvarar även för att våra lokaler använder Axis senaste teknik, vilket kräver nära samarbete med Axis olika avdelningar, teknikintresse och mycket god teknisk förståelse. Som Security Manager ingår du i Facilities och rapporterar till Real Estate and Facilities Manager.

Du har budget-, arbetsmiljö- och personalansvar för avdelningens medarbetare. Arbetet är variationsrikt och utmanande och innebär ett övergripande strategiskt och samordnande ansvar för Axis samlade säkerhetsarbete i Sverige. Säkerhetsarbetet ska främja trygghet, förebygga allvarliga och oförutsedda händelser på Axis och säkerställa att beredskap och rutiner finns för att agera om allvarlig eller extraordinär händelse inträffar.

Vem är du?  
Vi söker en strategisk, målinriktad och engagerad person som vill vara med i utvecklingen av Axis trygghets- och säkerhetsarbete. Du har flera års erfarenhet inom säkerhetsområdet, god teknisk förståelse och ett medskapande ledarskap. Du har god förmåga att se helheter, samordna och prioritera. Som person är du strukturerad, tydlig och utvecklingsinriktad. Du motiveras av att leda och utveckla vår verksamhet i samarbete med andra. Att måna om ditt team och se varje individ är viktigt för dig. Du är lyhörd och bygger inte murar, utan har hela tiden företagets bästa för ögonen.

Rollen förutsätter att du är samverkansinriktad och har förmåga att skapa goda relationer både internt och externt. Det är viktigt för oss att du är en god kommunikatör som på ett pedagogiskt och övertygande sätt kan nå ut med budskap och engagera olika målgrupper. Arbetet kräver att du har god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift både på svenska och engelska. Du är driven, handlingskraftig och lösningsorienterad och du slutför det du har påbörjat.

Vad kan Axis erbjuda dig? 
Axis värderar kreativitet, samarbete och öppenhet. Vi strävar efter att ge varje individ stort personligt ansvar och möjlighet att växa både personligt och privat. Vi kan erbjuda dig en anställning med goda utvecklingsmöjligheter i en världsledande global organisation.

Axis inser vikten av en blandad personalstyrka. Vi vet att olikheter i våra grupper och i vår organisation skapar en bättre arbetsmiljö och lägger grunden för den kreativitet som är en förutsättning för vår framgång. Vill du växa med oss?

Låter detta intressant?
Tycker du att detta låter spännande? Tveka då inte att skicka in din ansökan redan idag, då vi kommer att rekrytera löpande och hålla snabb takt i processen! Tillträde snarast enligt överenskommelse.

Bakgrundskontroll kommer att utföras. Resor förekommer i tjänsten, körkort är ett krav.

Är du nyfiken, eller har några frågor så kontakta gärna rekryterande chef Linn Ahlström på +46 46 272 3745!

Ser fram emot att höra av dig !

Ansök nu