Biträdande rektor jobb i Lund

Hitta lediga jobb som Biträdande rektor i Lund. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Lund från den arbetsgivaren.

Biträdande rektor på Komvux Lund

Biträdande rektor
Läs mer Maj 26
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, anpassad gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.Om oss
Komvux i Lund erbjuder utbildning i sfi, anpassad utbildning, lärlingsutbildning, grundläggande och gymnasiala kurser, yrkesutbildningar och yrkeshögskoleutbildning till medicinska sekreterare.

På Komvux arbetar vi med flera projekt som är riktade arbetsmarknadssatsningar. Vi har undervisningslokaler på Gastelyckan i Lund och även på Campus Vipan.

Läs mer om Komvux på vår hemsida. https://lund.se/komvux

Vi arbetar med att utveckla vår skola utifrån elevernas behov och vad vårt kvalitetsarbete visar. All personal deltar i utvecklingsarbetet som utgår från analys av våra resultat. Vi arbetar med distribuerat ledarskap och med lösningsfokus. På vår skola har vi ett Lärcentrum, Kompassen där eleverna erbjuds stöd för att klara sina studier. Vi ingår i flera vuxenutbildningsnätverk både i närområdet och med jämförbara kommuner i Sverige, samt har samarbeten med Lunds universitet. Vi är Erasmus+ ackrediterade och varje år får personal möjlighet att delta i jobbskuggning, kurser och samarbeten med vuxenutbildningar i Europa. Erasmusarbetet medför också att vi tar emot kollegor från andra länder med en regelbundenhet.

 

Arbetsuppgifter
Ditt huvudsakliga uppdrag är att leda det pedagogiska arbetet tillsammans med medarbetare samt att utveckla verksamheten. Som biträdande rektor ansvarar du för personal, ekonomi, uppföljning, kvalitetsarbete, samverkan och arbetsmiljö inom dina ansvarsområden.

Tillsammans med ledningsgruppen arbetar du med att utveckla och skapa nya utbildningar och yrkesutgångar för att möta individen och arbetsmarknadens behov. Vuxenutbildningen är en föränderlig verksamhet och ställtiderna kan vara korta. 

Du ansvar för delar av SFI-utbildningen, utbildningsprojekt och även för några av våra skolövergripande processer. Komvux ledningsgrupp håller för närvarande på att se över och utveckla ledningsuppdragen. Vilka andra ansvarsområden som kommer ingå i din tjänst kommer att vara klart till intervjuprocessen.

Du kommer att ingå i ett ledningsteam på Komvux med rektor, biträdande rektorer och administrativ chef, samt vara delaktig i vuxenutbildningens styrgrupp. En gång i månaden träffas Utbildningsförvaltningens alla skolledare i ett kompetensutvecklande forum.

 

Vi söker dig som
Vi söker dig som har rektorsutbildning och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i egenskap av skolledare. Du har tidigare ansvarat för och drivit processer kring kvalitetsarbete, kompetensutveckling, budget, tjänstefördelning och personalansvar. Det är meriterande om du har erfarenhet av ledarskap inom Vuxenutbildning.

Du är väl förtrogen med skolans styrdokument och driver utveckling.  Det är viktigt att du tillsammans med ledningsgruppen arbetar med en helhetssyn på skolans verksamhet. Som person är du prestigelös, utvecklingsinriktad, lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. 

Ditt ledarskap är coachande och präglas av öppenhet, respekt och tillit. Tillitsfulla relationer är viktiga för dig och du bidrar till att medarbetare utvecklas och växer i sina uppdrag. Du är närvarande och synlig i verksamheten och har ett stort intresse för elevernas lärande och insatt i pedagogisk forskning.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Vi ber våra sökande notera att vi kan komma att genomföra intervjuer löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden löpt ut. Intervjuer kommer att genomföras under vecka 25 och 26.

Ansök nu

Biträdande rektor, Lerbäckskolan och Oskarskolan 50%

Biträdande rektor
Läs mer Apr 25
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss
Vi söker nu en biträdande rektor 50 % till Oskarskolan F-3, Lerbäckskolan F-3 samt fritidshem som vill bli vår nya kollega i ledningsgruppen.

Lerbäckskolan är en F-9 skola i centrala Lund och i närheten på Oskarshem finns vår andra enhet Oskarskolan F-3. Totalt har vi cirka 850 elever och cirka 110 personal. Både Lerbäckskolan och Oskarskolan är två välfungerande enheter med goda förutsättningar och resultat samt låg personalomsättning eftersom vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.

På Lerbäck-, och Oskarskolan driver vi tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild möta varje elev och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen och skapar förutsättningar och möjligheter för alla elever att nå målen. Tillsammans i ledningsgruppen och med personalen arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.

Arbetsuppgifter
I din roll som biträdande rektor leder du verksamheten tillsammans med rektor och övriga tre biträdande rektorer. Du kommer tillsammans med rektor att driva, utveckla och följa upp F-3 och fritidshemsverksamheten mot uppsatta mål och du förväntas leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare. Du har delansvar i det systematiska kvalitetsarbetet, budgeten och elevernas resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor.

Du har också stöd i arbetet från verksamhetschef, servicechef, övriga skolledarkollegor i ledningsteamet på verksamhetsområdesnivå, samt stabsfunktionernas ekonomi- HR- kommunikations- och myndighetsavdelningar.  

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar.Vi söker dig som
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom pedagogik och lärarlegitimation. Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare där verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar ingått. Du är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. 

Du uppfattas som trygg i din roll som ledare och du leder, motiverar det som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Din förmåga att samarbeta och samverka är god och du är tydlig och transparent i din kommunikation och bekväm med att tala inför andra. 

För att trivas i uppdraget behöver du ha förmågan att se möjligheter i förändringar och kan lösa problem som uppstår på ett sätt som leder arbetet vidare. 

Vi söker dig som med din kompetens och engagemang vill och kan bidra till skolans framtida utveckling. Du får en viktig roll i nära samverkan med engagerad personal och härliga elever. Du har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling och elevernas måluppfyllelse är vår högsta prioritet. Du ser det som självklart att skolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg. 

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem, digitala pedagogiska program, Office-paketet och Google drive.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Urval och intervjuer kommer ske löpande under ansökningstiden.

Vi ser fram emot din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor till Svaleboskolan 7-9

Biträdande rektor
Läs mer Apr 5
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss

Svaleboskolan är en grundskola för årskurserna F-9 som ligger i Veberöd i Lunds kommun.

Hit tar du dig lätt med buss. Skolan leds av en rektor och en biträdande rektor för varje stadium. Skolan har en hög andel behöriga lärare och drygt 800 elever. Vi har under flera år arbetat med fokus på undervisningsutveckling, värdegrundsarbete och tillgänglig lärmiljö. För att kunna möta alla elever så bra som möjligt arbetar vi med skolhundar, och försöker ständigt utveckla lärmiljön. Skolgården är väldigt väl tilltagen och området ligger nära fin natur. 


Arbetsuppgifter

Som biträdande rektor arbetar du på rektors uppdrag. Det operativa arbetet innebär att att du leder och stöttar personalen som pedagogisk ledare för att eleverna ska utvecklas så långt som möjligt. Du behöver se pedagogisk handledning, återkoppling och problemlösning som naturliga delar av din vardag. Som biträdande rektor verkar du för att varje medarbetare får det stöd och den ledning som behövs i vardagen för att kunna fullfölja sitt uppdrag på bästa sätt. Du behöver kunna fördela resurser på ett ansvarsfullt sätt, och ha elevernas bästa i fokus. Du kommer att leda elevhälsoteamet på högstadiet, samt ansvarar för utvärdering och uppföljning av beslutade insatser. Under våren 2023 inleds ett samarbete med Linnéuniversitetet under rubriken tillgängliga lärmiljöer. Som biträdande rektor medverkar du i kartläggningsarbete och analys, och leder tillsammans med de andra skolledarna förstelärare och processledare i det arbetet.

I ditt arbete kommer du att ha stöd från rektor, verksamhetschef, servicechef samt skolledarkollegor inom verksamhetsområdet. Förvaltningens stabsfunktioner bl.a. inom HR, Kommunikation och Myndighet finns också som stöd i arbetet.

Som skolledare vid Barn- och skolförvaltningen i Lund ges du goda möjligheter till
kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i form av olika chefsforum samt både interna och externa utbildningar. Som ett led i att främja en god hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag som vi hoppas du vill ta del av. Vi söker dig som

Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen som grundskollärare 7-9 och som har lärarlegitimation. Vi ser att du har minst tio års erfarenhet av arbete som lärare på högstadiet. Det är önskvärt att du har några års erfarenhet av att leda personal, antingen som arbetslagsledare, processledare eller skolledare. Vi ser det som meriterande om du har påbörjad eller avslutad rektorsutbildning.

Du har en analytisk förmåga, goda pedagogiska kunskaper samt är en god kommunikatör. För att kunna trivas i arbetet som biträdande rektor behöver du vara strukturerad och kunna arbeta både självständigt och vara en del av ett team som fattar gemensamma beslut. Rollen kräver att du kan balansera handlingskraft och eftertänksamhet även när du befinner dig i utmanande situationer. Goda kunskaper i aktivt elevhälsoarbete ser vi som en självklarhet. Du är en person som gillar att ständigt lära dig nya saker och utvecklas, gärna i form av kollegialt lärande och i samarbete med andra. Att ta till sig aktuell forskning och hålla sig uppdaterad kring lagstiftning inom skolans område är självklart för dig.

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du behärskar användande av digital teknik så som iPad, PC med tillräckliga kunskaper för att hantera Office samt Google Classroom och Google Drive. Du bör ha visst intresse för att lägga budget, enklare fakturahantering, HR-system samt erfarenhet av att använda en lärplattform i pedagogisk syfte och för kommunikation.

Om du tycker tjänsten verkar intressant och utmanande är du mycket välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Vi kommer att tillämpa löpande urval.

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Fågelskolan söker biträdande rektor till grundskolan med inriktning åk 4-9

Biträdande rektor
Läs mer Apr 4
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss
Fågelskolan är belägen i Lunds västra delar och ingår i verksamhetsområde 4.

Vi är en F-9 skola med en integrerad grundsärskola. Vi har ca 550 elever, varav ca 50 är inskrivna i grundsärskolan. 

Fågelskolan har nyligen avslutat ett större samarbete med Skolverket och Linnéuniversitetet inom ramen för samverkan för bästa skola. I detta samarbete har vi fokuserat på kunskapsutvecklande arbetssätt, vilket är en fråga om språk. Utvecklingsarbetet har varvats med heldagar tillsammans med forskare från Linnéuniversitetet och kollegialt lärande där alla skolans pedagoger deltar aktivt varje vecka. Vi har under dessa år byggt upp en stark och kreativ utvecklingsorganisation. För att den ska kunna fungera bra, krävs en väloljad arbetsorganisation, som skyddar utvecklingsorganisationen, vilket vi också har på Fågelskolan. 

Vi förändrar nu vår ledningsorganisation, vilket kommer innebära att vi kommer fortsätta ha tre biträdande rektorer där en ansvarar för grundsärskolan, en för F-3 och en för 4-9. Det är biträdande rektor med inriktning 4-9 som vi nu söker. 

Det är roligt att arbeta på Fågelskolan och det råder ett öppet och tillåtande klimat, vilket är en god förutsättning för att våga pröva nya idéer och tankar.

Arbetsuppgifter
Som biträdande rektor är du en del av rektors ledningsgrupp och bistår rektor i att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla enhetens verksamhet. Under ledning av rektor skapar biträdande rektor förutsättningar för en lärmiljö där undervisning och lärande ger varje elev förutsättningar att nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt.

I din roll som biträdande rektor leder du verksamheten tillsammans med rektor och övriga tre biträdande rektorer. Du kommer tillsammans med rektor driva, utveckla och följa upp resultatet för 4-9 utifrån uppsatta mål och du förväntas leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare så att de får möjlighet att utföra sina uppdrag med goda förutsättningar.

Du har ansvar i det systematiska kvalitetsarbetet, budgeten och elevernas resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor. Du ansvarar också för tjänstefördelning och schemaarbete för din del av verksamheten samt är en självklar del i skolans elevhälsoarbete. Biträdande rektor fokuserar på skolans kärnprocesser och arbetar dagligen med att göra skillnad för eleverna. Rollen innebär i hög grad att arbeta operativt under delegerat ansvar. 

Du erbjuds stöd i arbetet från utbildningschef, servicechef, rektor och övriga skolledarkollegor i ledningsteamet på utbildningsområdesnivå, samt stabsfunktionernas ekonomi-, HR-, kommunikations- och myndighetsavdelningar.

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar.

Vi söker dig som
Har adekvat högskoleexamen och god insikt och kännedom om pedagogisk verksamhet.
Du är väl förankrad med gällande läroplan, skollag och andra bestämmelser kopplade till ditt ansvarsområde och myndighetsutövning samt har god omvärldsorientering och kännedom om aktuell forskning och utveckling.

Din förmåga att samarbeta och samverka är god och du är tydlig och lyhörd i mötet med såväl personal som elever och vårdnadshavare. 

Vi söker dig som med din kompetens och engagemang vill och kan bidra till skolans framtida utveckling. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem, digitala pedagogiska program, Office-paketet och Google drive.

Du är en tydlig och god kommunikatör som får gehör för tankar och idéer samt kan påverka beslut i en viss riktning. Du kan genom övertygande argument tillföra entusiasm och energi som uppmuntrar goda prestationer, teamkänsla och ökad motivation. Du kan på ett effektivt sätt identifiera och analysera kärnan i ett problem samt föreslå möjliga lösningar. Du kan överblicka ditt eget ansvarsområde samt sätta den egna verksamhetens betydelse i ett större sammanhang.

Du visar intresse för och samverkar i övergripande frågor för att skapa mervärde. Du lyssnar på andra människor i syfte att förstå deras behov. Du söker aktivt efter andras synpunkter och perspektiv samt är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till en konkret handling. Med fokus på målet kan du omprioritera arbetet vid ändrade förutsättningar eller behov.

Varmt välkommen med din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor Introduktionsprogrammen, Vipan

Biträdande rektor
Läs mer Mar 7
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.Kvalifikationer
Fo?r att lyckas i rollen som bitra?dande rektor a?r du en tydlig ledare som a?r lyho?rd fo?r andras ide?er.

Du a?r utvecklings- och kvalitetsfokuserad och du inspirerar till arbetsgla?dje och har fo?rma?ga att skapa lust och engagemang. Du a?r van att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor och har en stor tillit till medarbetarna. Du har erfarenhet av verksamheter i fo?ra?ndring och bidrar till lo?sningar. Du a?r na?rvarande och synlig i verksamheten, handlingskraftig och analytisk. Du har ett stort intresse fo?r pedagogik, det vardagliga arbetet med elevernas la?rande och a?r insatt i pedagogisk forskning.

Vi vill att du delar va?r syn pa? en god arbetsmiljo? som en avgo?rande faktor fo?r trivsel, ha?llbarhet och goda resultat.

Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga uppdraget är att tillsammans med lärarna och övrig personal leda arbetet för bättre lärande och högre måluppfyllelse på? två av skolans introduktionsprogram:

- Yrkesintroduktionen
- Individuellt alternativ

I uppdraget ingår också att driva utvecklingen av hela Vipan tillsammans med Vipans ledningsgrupp. I det skolo?vergripande arbetet ingår att driva och ansvara för en eller flera skolo?vergripande processer. Biträdande rektor har ansvar för programmens elevha?lsoarbete, personal, ekonomi (budgetering, uppföljning och prognoser i samarbete med administrativ chef), arbetsmiljö? och för arbete enligt miljöbalken. Inom området arbetar ca 35 medarbetare och ca 120 elever går områdets program.

Vi söker dig som
Vi söker dig som har för tjänsten adekvat högskoleutbildning samt minst ett läsårs erfarenhet av arbete som skolledare med ansvar för gymnasieskolans introduktionsprogram: yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Du har också erfarenhet av att leda hela medarbetarprocessen med rekrytering, lönesättning, rehabilitering m.m. samt erfarenhet av att leda förebyggande och främjande elevha?lsoarbete, specialpedagogiska processer på organisations, grupp och individnivå och erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer som till exempel skola, socialtjänst, SIS, BUP och familjehem för elevens bästa.

Vi ser också gärna att du har kunskap om och erfarenhet i budgetering, uppföljning och prognoser. Vidare så har du kunskap i skoljuridiska frågor och är uppdaterad i den aktuella forskningen inom skolområdet.

Det är meriterande om du har gått det statliga rektorsprogrammet, har annan ledarskapsutbildning med inriktning skolledare samt specialpedagogisk utbildning. Erfarenhet av arbete som lärare, lösningsfokuserat arbetssätt samt erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp är också meriterande.

Ansök nu

Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Mar 6
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss
Kulparkskolan är en F-3 skola i Stångby som startade 2012 och har utvecklats sedan dess.

I våra fina lokaler och utemiljö skapar vi en god känsla för gemenskap och inlärning. I nuläget finns det kooperativa lärandet, differentierad undervisning och rastverksamheten i fokus. Vi är en skola med hög måluppfyllelse och låg personalomsättning.

All utbildning utgår från styrdokumenten som bygger på forskning och beprövad erfarenhet. Våra elever får möjlighet att utvecklas så långt som möjligt utifrån sina erfarenheter och förmågor. 

Arbetsuppgifter
I din roll som biträdande rektor leder du verksamheten tillsammans med rektor och övriga två biträdande rektorer. Du kommer tillsammans med rektor driva, utveckla och följa upp resultatet för F-3 utifrån uppsatta mål och du förväntas leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare så att de får möjlighet att utföra sina uppdrag med goda förutsättningar. Du har delansvar i det systematiska kvalitetsarbetet, budgeten och elevernas resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor. Du ansvarar också för tjänstefördelning och schemaarbete för din del av verksamheten. Du är en självklar del i skolans elevhälsoarbete. 

Du erbjuds stöd i arbetet från utbildningschef, servicechef, rektor och övriga skolledarkollegor
i ledningsteamet på utbildningsområdesnivå, samt stabsfunktionernas ekonomi-, HR-, kommunikations- och myndighetsavdelningar för att du ska kunna fokusera på pedagogiskt ledarskap.

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens
ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar.

Vi söker dig som
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom pedagogik och som har arbetat inom årskurserna F-3. Det är meriterande om du har utbildning som specialpedagog alternativt speciallärare och har arbetat som skolledare tidigare. 

Din förmåga att samarbeta och samverka är god och du är tydlig och transparent i din kommunikation och lyhörd i mötet med såväl personal som elever och vårdnadshavare. Du trygg och stabil och kan anpassa ditt agerande efter situation, samt du har en förmåga att planera och organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. 

Vi söker dig som med din kompetens och engagemang vill och kan bidra till skolans framtida utveckling. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem, digitala pedagogiska program, Office-paketet och Google drive. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor förskola, Dalby

Biträdande rektor
Läs mer Jan 30
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vill du vara med och leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Då är detta ett jobb för dig!

Vi söker nu en utvecklingsorienterad och handlingskraftig biträdande rektor som tillsammans med oss vill utveckla verksamheten.

Om oss
Vårt rektorsområde omfattar enheterna Hagens, Kattfotens, Mandelblommans, Möllebackens och Torna Hällestads förskolor. Förskolorna är i varierande storlek och alla har nära till de natursköna områdena runt Skrylle och Dalby Söderskog. Våra enheter omfattar ca 400 barn och cirka 100 personal såsom barnskötare, förskollärare, specialpedagog, kockar, ekonomibiträden, lokalvårdare.

Våra förskolor håller en hög kvalitet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla våra verksamheter.

Förskolorna i Dalby/Torna Hällestad arbetar projektinriktat. Vårt fokusområde detta läsår är språklig medvetenhet samt TAKK-utbildning. Ett annat fokusområde är tillgängliga lärmiljöer, som är ett kommunövergripande mål.

Vi är partnerförskolor till Malmö Universitet och tar även emot apl- och praoelever. Vi har ett samarbete med Naturskolan, där man bedriver kompetensutveckling kring utomhuspedagogik. 

Vi driver tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand.

Vi vill genom kollegialt lärande och en gemensam målbild, möta varje barn och medarbetare där de är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen, skapar förutsättningar och möjligheter för alla barn att utvecklas.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar. 

Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får. Du kommer att ha lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar i nära samarbete och i dialog med rektor.

Du kommer att ingå i ett ledningsteam med rektor. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag inom området men även på förvaltningsnivå. Vi vill gärna att du kompletterar oss andra i vårt lokala ledningsteam.

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum och särskilda utbildningssatsningar. 

Din bakgrund
För att passa i denna roll ser vi att du har en adekvat pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i en större grupp i egenskap av chef, samordnare eller förste förskollärare. Du har även flerårig erfarenhet av pedagogisk verksamhet och är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. 

Det är meriterande med erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, kvalitetsarbete, budget och personalansvar och någon form av ledarutbildning med inriktning mot förskola. Det är även meriterande att ha kännedom om kollektiv- och samverkansavtal. 

Som person är du prestigelös, utvecklingsinriktad, positiv och är lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du har förmåga att se helheter och att initiera-, leda och utvärdera processer. Att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens samt struktur, ordning och reda är självklart för dig. Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. Ditt ledarskap är coachande och präglas av öppenhet, humor, respekt och ansvarstagande. Vidare skapar du tillitsfulla relationer och tycker att det är härligt att se andra utvecklas och växa i sina uppdrag. Du ser det som självklart att förskolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg.

Du har hög professionell nivå och mycket god förmåga att hantera de krav som ställs i den statliga och kommunala styrningen, tillika de krav som ställs från medarbetare och vårdnadshavare. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem och digitala pedagogiska program. 

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt! 

Ansökan
Kontakta gärna rektor Maggie Rask om du har frågor om tjänsten.

Vi ser fram emot din ansökan! 

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor, förskola Stångby, Lunds kommun

Biträdande rektor
Läs mer Dec 6
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vill du vara med och leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Då är detta jobb för dig!

Vi söker nu en framåtriktad och handlingskraftig biträdande rektor som tillsammans med oss vill utveckla verksamheten.

Vårt rektorsområde omfattas av enheterna Stormhatten och Tågets förskola. Förskolorna är beläget i Stångby Våra enheter omfattar ca 200 barn samt ca 40 personal, barnskötare, förskollärare, specialpedagog, kockar, ekonomibiträden, lokalvårdare Vi har också ett nära samarbete med de andra förskolorna, bitr. rektorer och rektorer i vårt geografiska område Södra Sandby.

Våra förskolor håller generellt en hög kvalitet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla våra verksamheter. Det olika fördjupningsområden som förskolorna arbeta med just nu är bland annat, ökad tillgänglighet, språkutvecklande arbetssätt, stimulerande lärorika lärmiljöer. Som ett stöd i förskolornas utvecklingsarbete har vi en utvecklingsgrupp med representanter från båda förskolorna.

Vi driver tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand.

Vi vill genom kollegialt lärande och en gemensam målbild, möta varje barn och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen, skapar förutsättningar och möjligheter för alla barn att utvecklas.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar. 

Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får. Du kommer att ha lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar i nära samarbete och i dialog med rektor.

Du kommer att ingå i ett ledningsteam med rektor. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag inom området men även på förvaltningsnivå. Vi vill gärna att du kompletterar oss andra i vårt lokala ledningsteam.

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar. 

Din bakgrund
För att passa i denna roll ser vi att du har en adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i en större grupp i egenskap av chef, samordnare, chefsstöd eller förste förskollärare. Du har även flerårig erfarenhet av pedagogisk verksamhet och är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. 

Det är meriterande med erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, kvalitetsarbete, budget och personalansvar och någon form av ledarutbildning med inriktning mot förskola/skola. Det är även meriterande att ha kännedom om kollektivavtalen och samverkansavtalen. 

Som person är du prestigelös, utvecklingsinriktad, positiv och är lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du har förmåga att se helheter och att initiera-, leda och utvärdera processer. Att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens samt struktur, ordning och reda är självklart för dig. Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. Ditt ledarskap är coachande och präglas av öppenhet, humor, respekt och ansvarstagande. Vidare skapar du tillitsfulla relationer och tycker att det är härligt att se andra utvecklas och växa i sina uppdrag. Du ser det som självklart att förskolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg.

Du har hög professionell nivå och mycket god förmåga att hantera de krav som ställs i den statliga och kommunala styrningen, tillika de krav som ställs från medarbetare och vårdnadshavare. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem och digitala pedagogiska program. 

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt! 

Ansökan
Kontakta gärna rektor Kristina Malmquist eller chefsrekryterare Catarina Svensson om du har frågor om tjänsten.

Vi ser fram emot din ansökan! 

 

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor Introduktionsprogrammen

Biträdande rektor
Läs mer Okt 28
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.Kvalifikationer
Fo?r att lyckas i rollen som bitra?dande rektor a?r du en tydlig ledare som a?r lyho?rd fo?r andras ide?er.

Du a?r utvecklings- och kvalitetsfokuserad och du inspirerar till arbetsgla?dje och har fo?rma?ga att skapa lust och engagemang. Du a?r van att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor och har en stor tillit till medarbetarna. Du har erfarenhet av verksamheter i fo?ra?ndring och bidrar till lo?sningar. Du a?r na?rvarande och synlig i verksamheten, handlingskraftig och analytisk. Du har ett stort intresse fo?r pedagogik, det vardagliga arbetet med elevernas la?rande och a?r insatt i pedagogisk forskning.

Vi vill att du delar va?r syn pa? en god arbetsmiljo? som en avgo?rande faktor fo?r trivsel, ha?llbarhet och goda resultat.

 

Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga uppdraget är att tillsammans med lärarna och övrig personal leda arbetet för bättre lärande och högre måluppfyllelse på? två av skolans introduktionsprogram:

- Yrkesintroduktionen
- Individuellt alternativ

I uppdraget ingår också att driva utvecklingen av hela Vipan tillsammans med Vipans ledningsgrupp. I det skolo?vergripande arbetet ingår att driva och ansvara för en eller flera skolo?vergripande processer. Biträdande rektor har ansvar för programmens elevha?lsoarbete, personal, ekonomi (budgetering, uppföljning och prognoser i samarbete med administrativ chef), arbetsmiljö? och för arbete enligt miljöbalken. Inom området arbetar ca 35 medarbetare och ca 120 elever går områdets program.

Vi söker dig som
Vi söker dig som har för tjänsten adekvat högskoleutbildning samt minst ett läsårs erfarenhet av arbete som skolledare med ansvar för gymnasieskolans introduktionsprogram: yrkesintroduktion och individuellt alternativ. Du har också erfarenhet av att leda hela medarbetarprocessen med rekrytering, lönesättning, rehabilitering m.m. samt erfarenhet av att leda förebyggande och främjande elevha?lsoarbete, specialpedagogiska processer på organisations, grupp och individnivå och erfarenhet av samverkan mellan olika aktörer som till exempel skola, socialtjänst, SIS, BUP och familjehem för elevens bästa.

Vi ser också gärna att du har kunskap om och erfarenhet i budgetering, uppföljning och prognoser. Vidare så har du kunskap i skoljuridiska frågor och är uppdaterad i den aktuella forskningen inom skolområdet.

Det är meriterande om du har gått det statliga rektorsprogrammet, har annan ledarskapsutbildning med inriktning skolledare samt specialpedagogisk utbildning. Erfarenhet av arbete som lärare, lösningsfokuserat arbetssätt samt erfarenhet av arbete i särskild undervisningsgrupp är också meriterande.

Ansök nu

Biträdande rektor till Vikingaskolan/Råbylundsskolan

Biträdande rektor
Läs mer Okt 17
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss
Välkommen till Vikingaskolan/Råbylundsskolan! 

Skolan är belägen på Linero, i sydöstra delen av Lund.

Hos oss går 560 elever i årskurserna F - 9. Vikingaskolan kännetecknas av hög personaltäthet, bred kompetens och stort engagemang. 

Vi ser varje elev. 

Vi skapar nära relationer.

Vi ser olikheter som en tillgång.

Vi strävar efter hög måluppfyllelse för att ge alla elever goda möjligheter inför framtida studier och kommande arbetsliv. På Vikingaskolan har vi fokus på språkutvecklande arbete i alla ämnen samt på skolans kompensatoriska uppdrag. Detta syns till exempel genom satsningar på språkteam, socialpedagoger och specialpedagogisk kompetens. 

Alla på Vikingaskolan ska må bra, känna trygghet och trivas!

Arbetsuppgifter
Vikingaskolan växer, vilket gör att vi nu utökar vår skolledarorganisation med ytterligare en biträdande rektor. Du kommer tillsammans med ytterligare en biträdande rektor att ansvara för årskurs F-3 och Fritidshem på Vikingaskolan/Råbylundsskolan, men uppdraget kan komma att förändras. Under våren kommer Vikingaskolans elever och personal på F-3 och Fritidshem att flytta till nybyggda Råbylundsskolan eftersom Vikingaskolan ska renoveras och byggas om. Efter renoveringen flyttar verksamheten tillbaka till Vikingaskolan och Råbylundsskolan startar som en egen skolenhet. 

Som biträdande rektor för Vikingaskolan/Råbylundsskolan arbetar du tillsammans med skolledningen, dina medarbetare och skolans ledningsgrupp för att utveckla och organisera verksamheten och skapa förutsättningar för att både pedagoger och elever når sin fulla potential. Vi har höga ambitioner för elevernas lärande och utveckling och arbetet präglas av ett högt engagemang. Du följer upp undervisningen, identifierar utvecklingsområden, bidrar till insatser och utvärderas dess effekter inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete. 

 

Vi söker dig som
Vi söker dig, som har en helhetssyn på barns utveckling och lärande, god relationskompetens samt förmåga att entusiasmera till delaktighet och ansvar. Du är högskoleutbildad med pedagogisk inriktning och har erfarenhet av utbildningsverksamhet och pedagogiskt arbete. Tidigare ledarerfarenhet och genomförd rektorsutbildning är meriterande. Ditt ledarskap är djupt förknippat med din förmåga att kommunicera. På Vikingaskolan innebär det att du leder verksamheten genom att bygga relationer och skapa delaktighet. Tillsammans i skolledningen och tillsammans med medarbetare främjar du nya tankar och idéer som för Vikingaskolan framåt. Som person är du tydlig, lugn och trygg. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är relationsskapande och din syn på ledarskap överensstämmer med vår. Ett positivt förhållningssätt och flexibilitet värderas högt.

Intervjuer kommer att hållas onsdag den 9 och torsdag den 10 november. 

Varmt välkommen med din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor, Förskola, Centrum, Lunds kommun

Biträdande rektor
Läs mer Sep 21
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vill du vara med och leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Då är detta jobb för dig!

Vi söker nu en framåtriktad och handlingskraftig biträdande rektor som vill vara med och utveckla vår verksamhet.

Om oss

Vårt rektorsområde omfattas av förskoleenheter Dressinen, Östertull Montessori, Lönnen, Grynmalaregården inkl. en förskolebuss, Holken, Kobjer och Forsbergs minne. Förskolorna är beläget till största del i centrala delarna av Lund, cykelavstånd mellan förskolorna. Våra enheter omfattar ca 400 barn samt ca 104 medarbetare med yrkesroller som barnskötare, förskollärare, kockar, ekonomibiträden, lokalvårdare. Vi har också ett nära samarbete med de andra förskolor i vårt geografiska område som samverkan, utbildningsdagar gemensamma träffar osv.

Våra förskolor håller generellt en hög kvalitet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla våra verksamheter. Det olika fördjupningsområden som förskolorna arbeta med just nu är bland annat, barnkonventionsarbete och ökad tillgänglighet, språkutvecklande arbetssätt, samt samarbete och kommunikation.

Som ett stöd i förskolornas utvecklingsarbete har vi återkommande BFFL- grupper, bedömning för förskolans lärande.

Vi arbetar för att utveckla vårt barnhälsoarbete genom att förebyggande och främjande tillsammans med vår specialpedagog och utvecklingspedagog.

Vi driver tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. I alla våra arbetslag på respektive förskola har vi en förskollärare som i sitt uppdrag innehar arbetslagsledarrollen.

Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild, möta varje barn och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen, skapar förutsättningar och möjligheter för alla barn att utvecklas. Tillsammans arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur, där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.

Arbetsuppgifter

I rollen som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får. Du kommer att ha lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar i nära samarbete och i dialog med rektor. Vi ser gärna att du har en bakgrund inom montessori eller specialpedagog, detta för att möjliggöra utveckling av specifika delar inom vårt förskoleområdet.

Du kommer att ingå i ett ledningsteam med rektorer och biträdande rektorer. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag inom området men även på förvaltningsnivå.

Som biträdande rektor i Barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar.

För att passa i denna roll ser vi att du har en adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i en större grupp i egenskap av chef, samordnare eller chefsstöd.

Du har även flerårig erfarenhet av pedagogisk verksamhet och är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten.

Det är meriterande med erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, kvalitetsarbete, budget och personalansvar och någon form av ledarutbildning med inriktning mot förskola/skola. Det är även meriterande att ha kännedom om kollektivavtalen och samverkansavtalen.

Som person är du utvecklingsinriktad, positiv och är lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du har förmåga att se helheter och att initiera-, leda och utvärdera processer. Att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens samt struktur, ordning och reda är självklart för dig.

Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. Ditt ledarskap är coachande och präglas av öppenhet, respekt och ansvarstagande. Vidare skapar du tillitsfulla relationer och tycker att det är härligt att se andra utvecklas och växa i sina uppdrag.

Du ser det som självklart att förskolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg. Du har hög professionell nivå och mycket god förmåga att hantera de krav som ställs i den statliga och kommunala styrningen, tillika de krav som ställs från medarbetare och vårdnadshavare.

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem och digitala pedagogiska program.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Vi ser fram emot din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor, förskola Centrum-Väster i Lund, Lunds kommun

Biträdande rektor
Läs mer Sep 21
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vill du vara med och leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Då är detta jobb för dig!

Vi söker nu en framåtriktad och handlingskraftig biträdande rektor som tillsammans med oss vill utveckla verksamheten.

Vårt rektorsområde omfattas av enheterna Fågel Blå, Morkullan, Målarstugan, Måsen, Rapphönan, Snickarbacken och Vildandens förskolor. Förskolorna är beläget i västra delarna av Lund. Våra enheter omfattar ca 350-400 barn samt ca 120 personal, barnskötare, förskollärare, utvecklingspedagoger, kockar, ekonomibiträden, lokalvårdare samt extratjänster. Vi har också ett nära samarbete med de andra förskolorna, bitr. rektorer och rektorer i vårt geografiska område.

Våra förskolor håller generellt en hög kvalitet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla våra verksamheter. Det olika fördjupningsområden som förskolorna arbeta med just nu är bland annat, ökad tillgänglighet, språkutvecklande arbetssätt, leken samt barnkonventionsarbete. De flesta förskolorna har utbildade barnrättsstrateger. Som ett stöd i förskolornas utvecklingsarbete har vi två utvecklingspedagoger som arbetar mot alla sex förskolorna.

Vi driver tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand.

Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild, möta varje barn och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen, skapar förutsättningar och möjligheter för alla barn att utvecklas.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar. 

Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får. Du kommer att ha lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar i nära samarbete och i dialog med rektor. Vi ser gärna att du har en bakgrund som specialpedagog, detta för att möjliggöra utveckling av vårt barnhälsoarbete inom vårt rektorsområde.

Du kommer att ingå i ett ledningsteam med rektorer och biträdande rektorer. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag inom området men även på förvaltningsnivå. Vi vill gärna att du kompletterar oss andra i vårt lokala ledningsteam.

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar. 

Din bakgrund
För att passa i denna roll ser vi att du har en adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i en större grupp i egenskap av chef, samordnare, chefsstöd eller förste förskollärare. Du har även flerårig erfarenhet av pedagogisk verksamhet och är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. 

Det är meriterande med rektorsutbildning, erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, kvalitetsarbete, budget och personalansvar och någon form av ledarutbildning med inriktning mot förskola/skola. Det är även meriterande att ha kännedom om kollektivavtalen och samverkansavtalen. 

Som person är du prestigelös, utvecklingsinriktad, positiv och är lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du har förmåga att se helheter och att initiera-, leda och utvärdera processer. Att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens samt struktur, ordning och reda är självklart för dig. Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. Ditt ledarskap är coachande och präglas av öppenhet, humor, respekt och ansvarstagande. Vidare skapar du tillitsfulla relationer och tycker att det är härligt att se andra utvecklas och växa i sina uppdrag. Du ser det som självklart att förskolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg.

Du har hög professionell nivå och mycket god förmåga att hantera de krav som ställs i den statliga och kommunala styrningen, tillika de krav som ställs från medarbetare och vårdnadshavare. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem och digitala pedagogiska program. 

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt! 

Ansökan
Kontakta gärna chefsrekryterare Elin Stensdotter, 0704-214774, om du har frågor om tjänsten.

Vi ser fram emot din ansökan! 

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor, Lerbäckskolan och Oskarskolan

Biträdande rektor
Läs mer Aug 18
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vi söker nu en engagerad biträdande rektor till Lerbäckskolans 7-9 som vill bli en del av vårt härliga gäng.

Lerbäckskolan är en F-9 skola i centrala Lund och i närheten, på Oskarshem, ligger vår andra enhet Oskarskolan F-3. Totalt har vi cirka 850 elever och cirka 110 personal. På Lerbäckskolan finns en uppskattad musikprofil. 

Både Lerbäckskolan och Oskarskolan är två välfungerande enheter med goda förutsättningar och resultat samt låg personalomsättning eftersom vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.

På Lerbäck- och Oskarskolan driver vi tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar
organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Lerbäckskolan kännetecknas av en blandning av fina traditioner och nytänkande, kreativitet och musikalitet samt en stor portion engagemang och hög kompetens. Vi håller en hög kvalitet i vår verksamhet men inser också att vi har områden vi behöver utveckla vidare. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild möta varje elev och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Vår ambition är att nå detta genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen och skapar förutsättningar och möjligheter för alla elever att nå målen. 

Tillsammans i ledningsgruppen och med personalen arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.

Arbetsuppgifter
I din roll som biträdande rektor leder du verksamheten tillsammans med rektor och övriga tre biträdande rektorer. Du kommer tillsammans med rektor driva, utveckla och följa upp resultatet för 7-9 utifrån uppsatta mål och du förväntas leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare så att de får möjlighet att utföra sina uppdrag med goda förutsättningar. Du har delansvar i det systematiska kvalitetsarbetet, budgeten och elevernas resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor. Du ansvarar också för tjänstefördelning och schemaarbete för din del av verksamheten. Du är en självklar del i skolans elevhälsoarbete. 

Du erbjuds stöd i arbetet från utbildningschef, servicechef, rektor och övriga skolledarkollegor
i ledningsteamet på utbildningsområdesnivå, samt stabsfunktionernas ekonomi- HR- kommunikations och myndighetsavdelningar för att du ska kunna fokusera på pedagogiskt ledarskap.

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens
ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar.

Vi söker dig som
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom pedagogik och lärarlegitimation. Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare där verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar ingått. Du är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. En fördel är om du har avslutat rektorsprogrammet.

Du uppfattas som trygg i din roll som ledare. Du har lätt att skapa relationer och är nyfiken och ta del av verksamheten. Du stödjer och leder dina medarbetare så att ni gemensamt når gemensamma mål på ett effektivt sätt. 

Din förmåga att samarbeta och samverka är god och du är tydlig och transparent i din kommunikation och lyhörd i mötet med såväl personal som elever och vårdnadshavare. 
 
Vi söker dig som med din kompetens och engagemang vill och kan bidra till skolans framtida utveckling. Du får en viktig roll i nära samverkan med engagerad personal och härliga elever. Du har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling och elevernas måluppfyllelse är vår högsta prioritet. Du är van vid att arbeta med elevhälsofrågor. 

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem, digitala pedagogiska program, Office-paketet och Google drive. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Vi ser fram emot din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor, Lerbäckskolan och Oskarskolan

Biträdande rektor
Läs mer Aug 16
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vi söker nu en engagerad biträdande rektor till Lerbäckskolans 7-9 som vill bli en del av vårt härliga gäng.

Lerbäckskolan är en F-9 skola i centrala Lund och i närheten, på Oskarshem, ligger vår andra enhet Oskarskolan F-3. Totalt har vi cirka 850 elever och cirka 110 personal. På Lerbäckskolan finns en uppskattad musikprofil. 

Både Lerbäckskolan och Oskarskolan är två välfungerande enheter med goda förutsättningar och resultat samt låg personalomsättning eftersom vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.

På Lerbäck- och Oskarskolan driver vi tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar
organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Lerbäckskolan kännetecknas av en blandning av fina traditioner och nytänkande, kreativitet och musikalitet samt en stor portion engagemang och hög kompetens. Vi håller en hög kvalitet i vår verksamhet men inser också att vi har områden vi behöver utveckla vidare. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild möta varje elev och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Vår ambition är att nå detta genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen och skapar förutsättningar och möjligheter för alla elever att nå målen. 

Tillsammans i ledningsgruppen och med personalen arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.

Arbetsuppgifter
I din roll som biträdande rektor leder du verksamheten tillsammans med rektor och övriga tre biträdande rektorer. Du kommer tillsammans med rektor driva, utveckla och följa upp resultatet för 7-9 utifrån uppsatta mål och du förväntas leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare så att de får möjlighet att utföra sina uppdrag med goda förutsättningar. Du har delansvar i det systematiska kvalitetsarbetet, budgeten och elevernas resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor. Du ansvarar också för tjänstefördelning och schemaarbete för din del av verksamheten. Du är en självklar del i skolans elevhälsoarbete. 

Du erbjuds stöd i arbetet från utbildningschef, servicechef, rektor och övriga skolledarkollegor
i ledningsteamet på utbildningsområdesnivå, samt stabsfunktionernas ekonomi- HR- kommunikations och myndighetsavdelningar för att du ska kunna fokusera på pedagogiskt ledarskap.

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens
ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar.

Vi söker dig som
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom pedagogik och lärarlegitimation. Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare där verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar ingått. Du är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. En fördel är om du har avslutat rektorsprogrammet.

Du uppfattas som trygg i din roll som ledare. Du har lätt att skapa relationer och är nyfiken och ta del av verksamheten. Du stödjer och leder dina medarbetare så att ni gemensamt når gemensamma mål på ett effektivt sätt. 

Din förmåga att samarbeta och samverka är god och du är tydlig och transparent i din kommunikation och lyhörd i mötet med såväl personal som elever och vårdnadshavare. 
 
Vi söker dig som med din kompetens och engagemang vill och kan bidra till skolans framtida utveckling. Du får en viktig roll i nära samverkan med engagerad personal och härliga elever. Du har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling och elevernas måluppfyllelse är vår högsta prioritet. Du är van vid att arbeta med elevhälsofrågor. 

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem, digitala pedagogiska program, Office-paketet och Google drive. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Vi ser fram emot din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor, förskola Norra Fäladen, Lunds kommun

Biträdande rektor
Läs mer Jul 14
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vi söker en biträdande rektor som i samarbete med andra vill fortsätta att utveckla vår förskoleverksamhet på Norra Fäladen.

Vill du vara med och ta stafettpinnen för att skapa likvärdighet på samtliga förskolor i Lunds kommun? Som biträdande rektor hos oss kommer du att få vara med och påverka förskolornas framtid.

Vi söker just nu en nyfiken och utvecklingsorienterad biträdande rektor som vill skapa de bästa förutsättningarna för våra barn på våra förskolor inom Norra fäladen. Genom en trygg och hållbar arbetsmiljö skapar vi möjlighet för barnen och personalen på våra förskolor att fokusera på det pedagogiska arbetet i en lugn och lärande atmosfär. Inom vårt område finns det både förskolor och öppen förskoleverksamhet.

Våra förskolor håller generellt en hög kvalitet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla våra verksamheter. 

Det olika fördjupningsområden som förskolorna arbeta med just nu är bland annat ” Bygga broar-projekt” samt att utveckla ett språkbefrämjande förhållningssätt, vilket ger att du gärna får ha bakgrund inom mångkulturella arbetssätt och ett synbart målinriktat arbete. Vi driver tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild, möta varje barn och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen, skapar förutsättningar och möjligheter för alla barn att utvecklas. 

Tillsammans arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar. 

Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får. Du kommer att ha lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar i nära samarbete och i dialog med rektor. 

Du kommer att ingå i ett ledningsteam med rektorer och ytterligare två biträdande rektorer. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag inom området men även på förvaltningsnivå. Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar. 

Vi söker dig som
För att passa i denna roll ser vi att du har en adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i en större grupp i egenskap av chef, samordnare, chefsstöd eller förste förskollärare. 

Du har även flerårig erfarenhet av pedagogisk verksamhet och är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. Det är meriterande med erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, kvalitetsarbete, budget och personalansvar och någon form av ledarutbildning med inriktning mot förskola/skola. Det är även meriterande att ha kännedom om kollektivavtalen och samverkansavtalen. 

Som person är du utvecklingsinriktad, positiv och är lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du har förmåga att se helheter och att initiera-, leda och utvärdera processer. Att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft samt struktur, ordning och reda är självklart för dig.  Du har hög social kompetens i ditt bemötande med olika människor och du har en förmåga att kommunicera med alla.

Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. Ditt ledarskap är coachande och präglas av öppenhet, respekt och ansvarstagande. Vidare skapar du tillitsfulla relationer och tycker att det är härligt att se andra utvecklas och växa i sina uppdrag. Du ser det som självklart att förskolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg. Du har hög professionell nivå och mycket god förmåga att hantera de krav som ställs i den statliga och kommunala styrningen, tillika de krav som ställs från medarbetare och vårdnadshavare. 

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem och digitala pedagogiska program. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Vi ser fram emot din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor, Lerbäckskolan och Oskarskolan

Biträdande rektor
Läs mer Jul 14
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vi söker nu en engagerad biträdande rektor till Lerbäckskolans 7-9 som vill bli en del av vårt härliga gäng.

Lerbäckskolan är en F-9 skola i centrala Lund och i närheten, på Oskarshem, ligger vår andra enhet Oskarskolan F-3. Totalt har vi cirka 850 elever och cirka 110 personal. På Lerbäckskolan finns en uppskattad musikprofil. 

Både Lerbäckskolan och Oskarskolan är två välfungerande enheter med goda förutsättningar och resultat samt låg personalomsättning eftersom vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.

På Lerbäck- och Oskarskolan driver vi tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar
organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Lerbäckskolan kännetecknas av en blandning av fina traditioner och nytänkande, kreativitet och musikalitet samt en stor portion engagemang och hög kompetens. Vi håller en hög kvalitet i vår verksamhet men inser också att vi har områden vi behöver utveckla vidare. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild möta varje elev och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Vår ambition är att nå detta genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen och skapar förutsättningar och möjligheter för alla elever att nå målen. 

Tillsammans i ledningsgruppen och med personalen arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.

Arbetsuppgifter
I din roll som biträdande rektor leder du verksamheten tillsammans med rektor och övriga tre biträdande rektorer. Du kommer tillsammans med rektor driva, utveckla och följa upp resultatet för 7-9 utifrån uppsatta mål och du förväntas leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare så att de får möjlighet att utföra sina uppdrag med goda förutsättningar. Du har delansvar i det systematiska kvalitetsarbetet, budgeten och elevernas resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor. Du ansvarar också för tjänstefördelning och schemaarbete för din del av verksamheten. Du är en självklar del i skolans elevhälsoarbete. 

Du erbjuds stöd i arbetet från utbildningschef, servicechef, rektor och övriga skolledarkollegor
i ledningsteamet på utbildningsområdesnivå, samt stabsfunktionernas ekonomi- HR- kommunikations och myndighetsavdelningar för att du ska kunna fokusera på pedagogiskt ledarskap.

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och
erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens
ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar.

Vi söker dig som
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom pedagogik och lärarlegitimation. Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare där verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar ingått. Du är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. En fördel är om du har avslutat rektorsprogrammet.

Du uppfattas som trygg i din roll som ledare. Du har lätt att skapa relationer och är nyfiken och ta del av verksamheten. Du stödjer och leder dina medarbetare så att ni gemensamt når gemensamma mål på ett effektivt sätt. 

Din förmåga att samarbeta och samverka är god och du är tydlig och transparent i din kommunikation och lyhörd i mötet med såväl personal som elever och vårdnadshavare. 
 
Vi söker dig som med din kompetens och engagemang vill och kan bidra till skolans framtida utveckling. Du får en viktig roll i nära samverkan med engagerad personal och härliga elever. Du har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling och elevernas måluppfyllelse är vår högsta prioritet. Du är van vid att arbeta med elevhälsofrågor. 

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem, digitala pedagogiska program, Office-paketet och Google drive. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Vi ser fram emot din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor till Östratornskolan 7-9 i Lund

Biträdande rektor
Läs mer Jun 16
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Östratornskolan är en 4-9-skola i östra Lund.

Skolan har ca 580 elever och ca 80 medarbetare. Högstadiet har till hösten fyra paralleller och ca 360 elever. Våra elever har ett stort engagemang i utbildningen och är studiemotiverade. Östratornskolan är en skola med goda förutsättningar och goda resultat. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla mår bra och utvecklas. Det finns en stor samhörighet inom skolan och vi trivs tillsammans.

På Östratornskolan arbetar vi i en positiv, transparent organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensamma mål möta varje elev och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Vårt kvalitetsarbete pekar ut riktningen och skapar förutsättningar och möjligheter för alla elever att nå längt. Vi arbetar tillsammans för en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.

Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som biträdande rektor 7-9 leder du, tillsammans med biträdande rektor för 4-6, verksamheten på Östratornskolan. I ledningsteamet som leds av rektor ingår biträdande rektorerna även för Munspelet F-3 och Flygelskolan F-3.

I uppdraget som biträdande rektor ingår bland annat:

- elevansvar
- personalansvar
- pedagogisk utveckling
- elevhälsofrågor
- kompetensutveckling
- ansvar för arbetsmiljö
- ekonomi och budgetansvar

På uppdrag av rektor kan du komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag. Du är underställd rektor och har lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar och arbetar för att uppnå gemensamt uppsatta mål. 

Du förväntas följa upp elevernas resultat samt leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare.

Du kommer att driva, utveckla och följa upp verksamheten i det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med teamet.

I ditt arbete kommer du att ha stöd från rektor, utbildningschef, administrativ chef samt skolledarkollegor inom utbildningsområdet. Förvaltningens stabsfunktioner bl.a. inom HR, Kommunikation och Myndighet finns också som stöd i arbetet.

Som skolledare vid Barn- och skolförvaltningen i Lund ges du goda möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i form av olika chefsforum samt både interna och externa utbildningar. Som ett led i att främja en god hälsa erbjuder vi friskvårdsbidrag som vi hoppas du vill ta del av.

Vi söker dig
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom pedagogik och som har lärarlegitimation. Att du har erfarenhet av högstadiet är viktigt. Meriterande är erfarenhet av tjänsteplanering och schemaläggning.

Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare där verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar ingått. Du är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten.

Vi söker dig som med din kompetens och ditt engagemang vill och kan bidra till skolans utveckling. Elevernas möjlighet att utvecklas mot målen är vår högsta prioritet. Du har en viktig roll i nära samverkan med engagerad personal och våra härliga elever. Alla elevers rätt till undervisning i en motiverande lärmiljö är viktiga för dig, liksom inkluderande värdegrund. Du har en helhetssyn på vad som främjar elevers lärande och utveckling. Du ser det som självklart att skolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg.

Du uppfattas som trygg i ditt ledaruppdrag och du leder och motiverar för att effektivt nå gemensamma mål. Din förmåga att samarbeta och samverka är god och du är tydlig och transparent i din kommunikation. 

För att trivas och utvecklas i uppdraget behöver du ha förmågan att se möjligheter i förändringar och att lösa problem som uppstår på ett sätt som leder arbetet vidare. Du måste både kunna arbeta självständigt och ta ansvar i uppdraget t.ex. genom att prioritera bland arbetsuppgifter och skapa förutsättningar för din egen arbetssituation. Att du bidrar till ett gott teamsamarbete, samt ha förmåga att fatta beslut med gott omdöme är självklart. 

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem, digitala pedagogiska program, schemaprogram, Office-paketet och Google drive.

Om du tycker tjänsten verkar intressant och utmanande är du mycket välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Vi kommer att genomföra löpande intervjuer.

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor F-3 samt fritidshem

Biträdande rektor
Läs mer Jun 4
Lunds Waldorfskola ligger sedan 1978 i Hardeberga strax utanför Lund och nära tätorterna Södra Sandby och Dalby. I den gamla byskolan med tillhörande lärarbostad hittar du våra yngre elever, därefter passerar du paviljongen, fotbollsplanen, fritidsskogen och de stora skolträdgårdsodlingarna. Nu är du nästan framme vid Säteriet, Hantverkshuset och Smedjan, där du hittar högstadieeleverna. Härifrån ser du ut över jordbrukslandskapet och om du har tur ser du ända bort till Öresundsbron.
Förutom en unik skolmiljö, har vi nära 240 fantastiska elever i klasserna F-9 och 60 lika fantastiska medarbetare, som alla tillsammans varje dag skapar en levande skola med glädje och kreativitet.
Lunds Waldorfskola växer och därför söker vi en biträdande rektor med inriktning F-3 samt fritidshem.
Arbetsbeskrivning - ditt uppdrag
Tillsammans med rektor, pedagogiska gruppen och kollegiet ska vi utveckla vår verksamhet och värna om de värden som vår skola står för. Vi ska identifiera vad som är angeläget att utveckla i verksamheten för att möta alla elevers behov och vi ska skapa förutsättningar för vår personal att bedriva riktigt god undervisning. Du förväntas aktivt bidra till verksamhetsutvecklingen och ditt uppdrag är att leda detta arbete i fritidshemmet och på lågstadiet. Du har arbetsmiljöansvar för dina enheter enligt delegationsordningen.
Du kommer att analysera resultat, identifiera mål och följa upp arbetet tillsammans med din personal. Ni kommer att lösa dagliga uppkomna utmaningar och tillsammans driva det långsiktiga utvecklingsarbetet i fritidshemmet och på lågstadiet. Till din hjälp har du rektor, dina kompetenta medarbetare, elevhälsoteamet, HR-administratören samt vår skoladministratör.
För oss är det viktigt att du genuint tycker om elever och att du tror på och brinner för skolans förmåga att ge alla elever goda förutsättningar att lyckas. Du är en varm och coachande ledare som tror på dina medarbetares förmåga och har höga förväntningar på dem.
Som person är du engagerad med förmåga att inspirera dina medarbetare. Du är trygg och tydlig i ditt ledarskap och har förmåga att prioritera arbetsuppgifter. Du motiveras av tydligt definierade mål och har förmåga att omvandla dessa till konkret handling. Genom att vara en tydlig och god kommunikatör får du gehör för tankar och idéer. Du har förmåga att hantera kritik mot förändring på ett konstruktivt sätt och för dig är det viktigt att aktivt söka efter andras synpunkter och perspektiv och du är mottaglig för dem genom att visa respekt, hänsyn och omtanke.
Du är skicklig på att bygga förtroendefulla relationer med såväl elever, medarbetare och vårdnadshavare. Du tror också på alla elevers förmåga att lära och skolans ansvar att eleverna lyckas. Du ser elevernas vårdnadshavare som en betydelsefull resurs och viktig samarbetspartner. Därtill har du förmåga att analysera nuläget och kan använda din analys för att metodiskt planera framåt. Du kan överblicka dina egna ansvarsområden samt sätta dessa verksamheters betydelse i ett större sammanhang.
Kvalifikationer
Vi söker dig med en pedagogisk högskoleutbildning som är väl förtrogen med utbildningssystemet och de styrdokument som ligger till grund för skolverksamhet. Har du genomgått eller genomgår rektorsutbildningen eller annan ledarskapsutbildning är det meriterande. Har du även sedan tidigare arbetat med att leda systematiskt kvalitetsarbete, utvecklingsarbete, erfarenhet av arbetsrätt och arbetsmiljö, elevhälsofrågor samt schemaläggning är det meriterande. Vi förutsätter erfarenhet av, eller stort intresse för Waldorfpedagogik.
Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och goda referenser. Intervjuer kommer att ske löpande. Du är varmt välkommen med din ansökan!
Tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Ansök nu

Biträdande rektor på Komvux Lund

Biträdande rektor
Läs mer Jun 9
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.Arbetsuppgifter

I rollen som biträdande rektor på Komvux kommer du att ha lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar i nära samarbete och i dialog med ledningsgrupp.

Du kommer att ansvara för Kompassen, som är vårt Lärcentrum och stödverksamhet för elever i behov av detta. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande lärar - och uppbildningsuppdrag inom området men även på förvaltningsnivå.

Vi ser därför gärna att du har en bakgrund som specialpedagog.

Du kommer att ingå i ett ledningsteam med rektor biträdande rektorer och administrativ chef. 


Vi söker dig som

För att passa i denna roll ser vi att du har en adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i egenskap av chef, samordnare eller förstelärare. Du har även flerårig erfarenhet av vuxenutbildning och är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten.

Vi ser därför gärna att du har en bakgrund som specialpedagog.

Det är meriterande med erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, kvalitetsarbete, budget och personalansvar och någon form av ledarutbildning med inriktning mot Vuxenutbildning. Det är även meriterande att ha kännedom om kollektivavtalen och samverkansavtalen.

Som person är du prestigelös, utvecklingsinriktad, positiv och är lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du har förmåga att se helheter och att initiera-, leda och utvärdera processer. Att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens samt struktur, ordning och reda är självklart för dig. Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. Ditt ledarskap är coachande och präglas av öppenhet, respekt och ansvarstagande. Vidare skapar du tillitsfulla relationer och drivs av att se medarbetare utvecklas och växa i sina uppdrag.

Du har hög professionell nivå och mycket god förmåga att hantera de krav som ställs i den statliga och kommunala styrningen, tillika de krav som ställs från medarbetare och elever. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem och digitala program.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Ansök nu

Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Jun 3
Sankt Thomas skola söker biträdande rektor med huvudansvar framförallt för förskola och fritidshem.
Vi är en liten förskola och grundskola (cirka 20 barn på förskolan och 160 elever i årskurserna F-9). Med små grupper och engagerade pedagoger skapar vi goda förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling. Vi verkar för en miljö där varje barn blir sett och bekräftat. Förskolan och skolan är icke-vinstdrivande och vilar på katolsk grund, undervisningen är allsidig, saklig och icke konfessionell. I utbildningen så uppmärksammas under skolåret katolska högtider och traditioner vilket är en bärande del av skolans identitet.
Våra lokaler finns i vackra sekelskiftesbyggnader som ligger mitt i den natursköna St Larsparken i södra Lund. Våra barn är hemmahörande i Lund och angränsande kommuner. Skolan är mångkulturell.
Vi söker dig som vill vara med och fortsätta utveckla verksamheten på vår förskola och skola. Du välkomnas till en verksamhet med engagerade kollegor. Vi söker dig som med värme och tydlighet vill vara med och leda skolutveckling i ett 1-16 års perspektiv. Tillsammans skapar vi en god och trygg lärandemiljö för eleverna med fokus på utveckling och måluppfyllelse.
Du kommer att var direkt underställd rektor och verka inom ramen för den delegering du får. Du kommer att ha lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och personalansvar.
Som person är du trygg och tydlig i din ledarroll och har förmågan att skapa och upprätthålla relationer med barn, elever, föräldrar och personal. Du är en naturlig ledare, handlingskraftig och inte rädd för att fatta beslut. Du har en stor flexibilitet och anpassningsförmåga till nya och ibland utmanande situationer
Vi letar efter dig som har akademisk utbildning med en pedagogisk inriktning. Gärna med erfarenhet av att leda förskola och/eller fritids.
Genomförd rektorsutbildning eller annan ledarskapsutbildning är meriterande.
På grund av skolansprofil ser vi gärna att du har erfarenhet av katolska kyrkan eller något annat kristet samfund.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.
Vi kommer att rekrytera löpande till denna tjänst. Tjänsten kan tillsättas innan ansökningstiden går ut. Vänta därför inte med att skicka in din ansökan!
Provanställning tillämpas vid anställning

Ansök nu

Biträdande rektor till Realgymnasiet Lund

Biträdande rektor
Läs mer Jun 3
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.Om Realgymnasiet Lund
Läs mer om vår skola på https://www.

realgymnasiet.se/skolor/lund.

Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Biträdande rektor
Vi söker nu en biträdande rektor till vårt härliga gäng på Realgymnasiet Lund. En stor del av uppdraget som biträdande rektor är att bidra med helheter, strategiskt tänkande tillsammans med rektor. Vi ansvarar tillsammans för det pedagogiska ledarskapet, där utveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål står i fokus. Du kommer bland annat arbetsleda lärare och övrig personal för att tillsammans verka för att utveckla undervisningen och verksamheten till att bli ännu bättre.

I ledningsgruppen på skolan, bestående av rektor och ytterligare en biträdande rektor, kommer vi tillsammans med förstelärare driva den pedagogiska utvecklingen på skolan. All personal jobbar för att ge våra elever möjlighet att utvecklas så långt som möjligt och för att ge dem goda förutsättningar för det framtida arbetslivet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning. 

Kvalifikationer
Vi söker dig som har pedagogisk högskoleutbildning, gärna lärarutbildning. Det är meriterande om du har färdigställt en skolledar-/skolutvecklingsutbildning som exempelvis rektorsutbildningen. Det är även meriterande om du har erfarenhet av arbete med skolutveckling och undervisningsnära utveckling i exempelvis rollen som förstelärare eller annan likvärdig tjänst. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet som biträdande rektor eller annan roll inom skolledning. 

I rollen som biträdande rektor är det viktigt att du har kunskap om skolutveckling samt är  intresserad och insatt i forskning kring både skola och undervisning. Du har ett verksamhetsnära och utvecklingsinriktat ledarskap med fokus på att utveckla och förbättra varje enskild elevs lärande och resultat. Du driver verksamheten utifrån skolans uppdrag i lagar, förordningar, läroplan och lokala samt centrala styrdokument. Genom att våga utmana din omgivning på ett positivt sätt skapar du ett konstruktivt arbetssätt som fokuserar på delaktighet och goda lösningar.

Vi söker dig som tycker om att arbeta med andra människor och som skapar kontakter samt underhåller relationer. Du har en god pedagogisk insikt där du ser till människors olika förutsättningar och har förmågan att ändra dit synsätt och förhållningssätt. Du planerar och prioriterar ditt arbeta på ett effektivt sätt. Arbetar mot mål och fokuserar på resultat.

Du använder gärna digitala resurser som bidrar till att ge en ökad förståelse för utvecklingen inom de branscher där våra elever har sina intressen. Du brinner för att stödja elevernas lärprocess och personliga utveckling genom undervisningsnära utvecklingsarbete.

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. 

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se

Ansök nu

Biträdande rektor, förskola Centrum-Väster i Lund, Lunds kommun

Biträdande rektor
Läs mer Apr 29
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vill du vara med och leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Då är detta jobb för dig!

Vi söker nu en framåtriktad och handlingskraftig biträdande rektor gärna med specialpedagogutbildning.

Vårt rektorsområde omfattas av enheterna Morkullan, Målarstugan, Måsen, Rapphönan och Snickarbackens förskolor. Förskolorna är beläget i västra delarna av Lund.  Våra enheter omfattar ca 300 barn samt ca 70 personal, barnskötare, förskollärare, utvecklingspedagoger, kockar, ekonomibiträden, lokalvårdare samt extratjänster. Vi har också ett nära samarbete med de andra förskolorna, bitr. rektorer och rektorer i vårt geografiska område.

Våra förskolor håller generellt en hög kvalitet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla våra verksamheter. Det olika fördjupningsområden som förskolorna arbeta med just nu är bland annat, ökad tillgänglighet, språkutvecklande arbetssätt. leken samt barnkonventionsarbete. Som ett stöd i förskolornas utvecklingsarbete har vi två utvecklingspedagoger som arbetar mot alla fem förskolorna.

Vi driver tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. 

Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild, möta varje barn och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen, skapar förutsättningar och möjligheter för alla barn att utvecklas. 

Tillsammans arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar. 

Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får. Du kommer att ha lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar i nära samarbete och i dialog med rektor. Vi ser gärna att du har en bakgrund som specialpedagog, detta för att möjliggöra utveckling av vårt barnhälsoarbete inom vårt rektorsområde.

Du kommer att ingå i ett ledningsteam med rektorer och biträdande rektorer. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag inom området men även på förvaltningsnivå.

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar. 

Din bakgrund
För att passa i denna roll ser vi att du har en adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i en större grupp i egenskap av chef, samordnare, chefsstöd eller förste förskollärare. Du har även flerårig erfarenhet av pedagogisk verksamhet och är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. 

Det är meriterande med erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, kvalitetsarbete, budget och personalansvar och någon form av ledarutbildning med inriktning mot förskola/skola. Det är även meriterande att ha kännedom om kollektivavtalen och samverkansavtalen. 

Som person är du prestigelös, utvecklingsinriktad, positiv och är lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du har förmåga att se helheter och att initiera-, leda och utvärdera processer. Att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens samt struktur, ordning och reda är självklart för dig. Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. Ditt ledarskap är coachande och präglas av öppenhet, respekt och ansvarstagande. Vidare skapar du tillitsfulla relationer och tycker att det är härligt att se andra utvecklas och växa i sina uppdrag. Du ser det som självklart att förskolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg. 

Du har hög professionell nivå och mycket god förmåga att hantera de krav som ställs i den statliga och kommunala styrningen, tillika de krav som ställs från medarbetare och vårdnadshavare. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem och digitala pedagogiska program. 

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt! 

Ansökan
Kontakta gärna chefsrekryterare Malin Olsson, 0725-849135, om du har frågor om tjänsten.

Vi ser fram emot din ansökan! 

Intervjudagar
Vi kommer att hålla intervjuer den 25 maj och den 2 juni, vi ber dig redan nu planera din tillgänglighet.

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor till Consensum gymnasium

Biträdande rektor
Läs mer Maj 5
Om Lärande i Sverige AB

Vi leder gymnasieskolor och yrkeshögskola inom Lärandegruppen i Sverige AB som är en av Sveriges största friskolekoncerner. Inom Lärandegruppen finns även förskolor, grundskolor och en resursskola. Våra gymnasieutbildningar bygger på idén om att det personliga intresset är den bästa drivkraften för ett utvecklande och meningsfullt lärande för livet. På Lärandes hemsida kan du läsa mer om våra verksamheter, om hur vi tänker och jobbar mot vår gemensamma mission att ge så många barn och ungdomar som möjligt de bästa förutsättningarna att utvecklas och lyckas – under skoltiden och i framtiden.

Om Consensum

Läs mer om vår skola på https://consensum.se/Arbetsbeskrivning - Uppdraget som Biträdande rektor

En stor del av uppdraget som biträdande rektor är att bidra med helheter och strategiskt tänkande tillsammans med rektor.

Ni ansvarar gemensamt för det pedagogiska ledarskapet där utveckling utifrån verksamhetens behov och övergripande mål står i fokus. Du kommer även att ha personalansvar över VO samt IM programmet inklusive leda EHT. Du kommer att ingå i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och administratör.

Du kommer bland annat att vara delaktig i eller ansvara för det systematiska arbetsmiljöarbetet, elevhälsoarbetet, att vidareutveckla det systematiska kvalitetsarbetet, att arbeta med måluppfyllelse samt konstruktiva framåtsyftande möten med vårdnadshavare och elever.

Tillsammans med rektor, pedagogisk personal och stödfunktioner som elevhälsa och administrativ personal skapar du en attraktiv skola som ger elever mycket goda förutsättningar för det framtida arbetslivet.

Kvalifikationer

Du har högskoleutbildning med pedagogisk inriktning och en dokumenterad pedagogisk erfarenhet inom skolverksamhet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av rollen som biträdande rektor alternativt annan ledande roll (ex arbetslagsledare eller förstelärare). Det är meriterande om du har genomgått rektorsutbildningen.

Vi söker dig som vill vara ledare och har ett stort intresse för skolutveckling. Du har ett synligt, pedagogiskt, verksamhetsnära och utvecklingsinriktat ledarskap med fokus på att utveckla och förbättra varje enskild elevs lärande och resultat. Du har kunskap kring och förståelse för elevers olika förutsättningar och sätt att lära. Det är viktigt att du delar vår värdegrund - att alla kan lyckas. 

Du driver verksamheten utifrån skolans uppdrag i lagar, förordningar, läroplan och lokala styrdokument. Ditt ledarskap kännetecknas av ödmjukhet och ömsesidig respekt. Du arbetar bra med andra människor och leder och samordnar gruppers arbete väl. Genom att våga utmana din omgivning på ett positivt sätt skapar du ett konstruktivt arbetssätt som fokuserar på delaktighet och goda lösningar. Du har förmågan att se helheter och tar hänsyn till det större perspektivet. Du är bekväm i en beslutsfattande roll och ser till hela verksamhetens bästa i agerande och beslut. Om du behöver ändra ditt synsätt eller förhållningssätt ser du möjligheter i förändringen.  Du är noggrann och väl medveten om mål och kvalitetsstandard och lägger stor vikt vid dessa. Du uttrycker dig väl på svenska i tal och skrift och det är viktigt att du är bekväm med att använda digitala resurser. 

Om du blir anställd erbjuder vi en gedigen introduktion och kompetensutveckling för att du ska känna dig trygg i vårt koncept för skola. Tjänsten är en tillsvidareanställning som inleds med 6 månaders provanställning.

Våra fyra kärnvärden är centrala i våra verksamheter. Trygghet är basen där all Utveckling tar sin början med strävan om att uppleva mer. Vi arbetar i Team där vi delar kunskap och erfarenheter som leder till Framgång.Varmt välkommen med din ansökan!larande.seLäs mer om våra gymnasier och yrkeshögskola på:

realgymnasiet.se

consensum.se

Ansök nu

Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Maj 4
NTI Gymnasiet har skolor över hela Sverige, med fokus på teknologi, vetenskap och innovation. Samhällets digitalisering skapar både nya möjligheter och utmaningar inom alla branscher. Vårt uppdrag är att ge våra elever, oavsett program, digital spetskompetens och kunskaper i ny teknik redan på gymnasiet. Vi skapar miljöer, metoder, forum och samarbeten som utvecklar förståelsen för den föränderliga värld vi lever i.

Läs mer om våra 29 skolor på www.ntigymnasiet.se.

Driven biträdande rektor till NTI Campus St:Lars i Lund

Campus St: Lars består av våra två skolor, NTI Gymnasiet Lund och NTI Vetenskapsgymnasiet Lund, med fokus på teknik och IT respektive teknikvetenskap och naturvetenskap.

Var med och utveckla framtidens skolor med fokus på teknik, IT och vetenskap - framtidens innovationer börjar här!

Om skolorna
NTI Gymnasiet startades 1998 och består idag av 29 gymnasieskolor i 20 städer. 2007 öppnades första skolan i Lund, och 2020 utökade vi med NTI Vetenskapsgymnasiet som håller på att växa in i sina nya lokaler. Båda skolorna är belägna i den vackra S:t Larsparken i de södra delarna av Lund. Hos oss arbetar 28 medarbetare och till hösten har vi ca 220 elever totalt fördelade på teknik-, el- och energi (IT) - samt naturvetenskapsprogrammet.

Inom NTI Gymnasiet har vi ett tydligt digitaliseringsfokus där tekniken är del av både vårt varför, vad och hur. Förståelsen för teknikens roll i samhället, inte minst för framtida arbetsliv och hur vi kan förbereda oss för detta, är vad som förenar och driver oss. Vi vill uppmuntra våra elever att utforska detta för att vara väl rustade inför framtiden, oavsett vad de väljer att göra efter sin gymnasieutbildning.

Våra lärare arbetar i lärteam med ett tydligt elevfokus och ett gemensamt mål: ALLA elever skall lyckas! Vi har uppgraderat våra laborativa miljöer så att alla elever skall ha tillgång till den senaste tekniken genom t.ex. makerspace, AR/VR och datalogging genom PASCO.

Om uppdraget
Vi söker dig som vill vara med och leda och utveckla NTI Campus St:Lars. Som biträdande rektor hos oss jobbar du för att skapa ett klimat som främjar långsiktighet, kvalitet och kreativitet för både medarbetare och elever. Rollen innebär även att delta och etablera nätverk med det lokala arbetslivet och universitet och högskolor i vårt närområde.

Vi erbjuder dig en omväxlande och dynamisk miljö där du jobbar sida vid sida med rektor för att utveckla våra gemensamma strategier; effektfull undervisning, pedagogiskt ledarskap och kollegialt lärande.

NTI Gymnasiet ingår i AcadeMedia som är norra Europas största utbildningsföretag.

Din profil

Du har god insyn i skolvärldens allmänna verksamhet och dess styrdokument för att kunna utmana oss pedagogiskt och bidra till utveckling av verksamheten. Du har tidigare haft ledande uppdrag inom skolan och har god förståelse för både de möjligheter och utmaningar som finns gällande elever, personal och ämnesutveckling. Ett intresse för it, teknik och naturvetenskap är bra då det är vår kärnverksamhet.

Som person är du flexibel och gör dina prioriteringar efter verksamhetens behov med god struktur. Du trivs i en roll där du samarbetar med andra, samtidigt som du tar ett stort eget ansvar. Du är en tydlig och trygg ledare med en god kommunikativ förmåga som gör att du kan nå fram till medarbetare och elever och bidrar till att skapa en motiverande och trivsam arbetsmiljö. Du är kreativ i ditt tankesätt och samtidigt en god organisatör med stor förmåga att skapa struktur. Du är en bra på att skapa ett gott klimat som främjar långsiktighet, kvalitet och innovation för medarbetare och elever. Du förväntas även administrera och hantera elevärenden, ta aktiv del i skolans elevhälsoteam, sköta administrationen av skolans lokaler och arbeta med marknadsföring. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

För att lyckas med det här uppdraget ser vi att

• Du är en skicklig ledare som kan utveckla, driva och entusiasmera
• Du är kommunikativ, lösningsorienterad och ser samarbete som en självklarhet för att nå skolans mål
• Du kan, genom ditt kreativa tankesätt och goda förmåga att organisera verksamheten, driva och bidra till engagemang bland både lärare och elever
• Du är nyfiken på ny teknologi och hur den kan stödja eleverna i deras lärande
• Du har med fördel pedagogisk högskoleutbildning. Har du tidigare erfarenhet av arbete som biträdande rektor på gymnasienivå är det meriterande liksom om du har en pågående eller genomförd rektorsutbildning

Vi erbjuder
Som anställd inom AcadeMedia erbjuds du kontinuerlig kompetensutveckling genom externa partners samt vår egen Academedia Academy liksom intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med sex månaders provanställning. Vi avser att tillsätta tjänsten omgående/enligt överenskommelse.

Har du frågor kring tjänsten, kontakta rektor Heléne Schön 0761103486.

Välkommen med din ansökan redan nu!

Vi har gjort vårt medieval för rekrytering och undanber oss därför kontakt med annonssäljare eller säljare av andra rekryteringstjänster.

Ansök nu

Biträdande verksamhetschef

Biträdande rektor
Läs mer Mar 30
Värdesätter du att arbeta i en kreativ miljö där service, bemötande, utveckling av processer och arbetsmetoder är viktig? Tror du som vi på att ge människor möjlighet till ett livslångt lärande och att kunskap förändrar? Då kan vi vara rätt arbetsgivare för dig
Vi vill förstärka vår SFI-verksamhet i distrikt syd med en biträdande verksamhetschef med placering i Lund. Vår SFI-verksamhet är delad på två orter, Malmö och Lund. På respektive ort samarbetar vi med olika huvudmän.

Följande gäller för tjänsten:
-Biträder självständigt verksamhetschefen i administrativa, organisatoriska och pedagogiska frågor.
-Fungerar som pedagogiskt stöd för personalen med det pedagogiska arbetet, inkl. nationella prov, betygsprocesser och bedömning.
-Biträder verksamhetschefen i planering, genomförande och utveckling av verksamheten.
-Rekryterar och introducerar personal.
-Undervisning kan ingå i tjänsten
-Biträder verksamhetschefen i kontakt med t.ex. elever, kollegor och stundtals med huvudmän, kommuner, myndigheter och andra parter.
Tjänsten lyder under verksamhetschef för SFI.

Vår förväntan på dig:
-Du är behörig lärare i svenska som andraspråk (lärarlegitimation samt minst 30 hp i Svenska som andraspråk).
-Du har dokumenterad erfarenhet och intresse av att utveckla skolverksamhet tillsammans med andra, och som processledare i sådana processer.
-Du ser digitala verktyg som ett självklart inslag i undervisningen och är en van användare. Du är nyfiken och positivt inställd till att lära dig nya program och lärplattformar.
-Du är engagerad, flexibel och har ett tydligt helhetsperspektiv och drivs av att bidra till att människor utvecklas.
-Du har en positiv attityd till kollegialt lärande, samarbete och är prestigelös.
Personlig lämplighet och erfarenhet är av stor betydelse för oss. Inte minst vill vi att du bidrar till vår Folkuniversitetsanda med entusiasm och positivt tänkande.

Om tjänsten
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, som inleds med en provanställning på sex månader. Placeringsort är Lund. Tillträde efter överenskommelse. 

Information och frågor
Kontakta Stefan Burneski, verksamhetschef. Facklig kontaktperson är Maria Hansson, Unionen, telefon 040-691 83 66
Varmt välkommen att skicka in ditt CV, personligt brev och en vidimerad kopia av din lärarlegitimation redan idag då vi läser ansökningarna kontinuerligt.

Ansök nu

Biträdande rektor Gymnasiesärskolan Vipan

Biträdande rektor
Läs mer Mar 15
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.Om oss
På Vipan är verksamheten varierad med många olika förutsättningar och behov kopplade till utbildningarna och till eleverna.

Varje elevs personliga utveckling är viktig för Vipan, vars arbete rustar för framtiden och ger varje elev möjlighet att nå sin fulla potential.

Det finns en tydlig bredd i verksamheten samt hos personal och elever. En utmaning i verksamheten är att leda medarbetare i utveckling så att målen samverkar med flexibiliteten inför att verksamheten är djupt diversifierad.

På Vipan studerar 1.200 elever varav drygt 100 på gymnasiesärskolan och det verkar 280 anställda varav drygt 100 på gymnasiesärskolan. Ett av skolans övergripande mål är att såväl personal som elever ska känna delaktighet i allt som rör verksamheten. Gymnasieskolan Vipan har 15 olika program varav gymnasiesärskolans nationella och individuella program utgör två. Vipan har en god omvärldsbevakning och anpassar verksamhetens innehåll och form till nya krav. Ny forskning anammas och bidrar till verksamhetens utveckling. Vipan är en lärande skola där all kunskap och kompetens tas tillvara.

Vipans fokusområden är Individ - Kunskap - Omvärld.

Arbetsuppgifter
På den del av gymnasiesärskolans individuella program vi söker biträdande rektor till finns ca 30 medarbetare (såväl speciallärare som elevassistenter) och ca 20 elever. Uppdraget är att leda arbetet med elever på tidig kognitiv nivå, ofta i kombination med fysisk funktionsnedsättning. Fokus är att leda det pedagogiska utvecklingsarbetet men också att få vardagen att fungera. Du har i rollen som biträdande rektor delegerat ansvar för ekonomi, personal, verksamhet och arbetsmiljö. Du kommer arbeta nära två biträdande rektorskollegor med ansvar för olika delar av gymnasiesärskolans individuella program och tillhöra gymnasieskolan Vipans ledningsgrupp. I rollen som biträdande rektor på Vipan ingår att leda och driva skolövergripande frågor och processer.

Vi söker dig som
Som person är du tydlig, lyhörd och strukturerad. Du behöver vara flexibel i ditt arbete och kunna lösa uppkomna situationer samtidigt som du planerar och strukturerar för en verksamhet på längre sikt. 

Du har relevant högskoleutbildning, gärna som speciallärare med inriktning utvecklingsstörning eller specialpedagog. Det är meriterande om du genomfört den statliga rektorsutbildningen

För att lyckas som biträdande rektor på Vipan behöver du ha:

- erfarenhet av arbete med målgruppen
- arbetat i en arbetsledande position
- lett arbete med pedagogisk verksamhet och utveckling,
- lett arbete i ett elevhälsoteam
- lett arbete med en verksamhets ekonomi (budget - uppföljning)
- lett medarbetarprocess med medarbetarsamtal, uppföljningssamtal och lönesättning

Det är meriterande om du arbetat som skolledare i gymnasiesärskolan

Ansök nu

Engagerad biträdande rektor och behörig lärare!

Biträdande rektor
Läs mer Feb 25
Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som personal och elever involveras. Du kan läsa mer om oss på www.dbgy.se.

Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund startades 2011 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar.

Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund söker en biträdande rektor.

Nu söker vi en ny kugge till vårt team! Vi är ca 375 elever och ca 35 medarbetare. Vår skola finns mitt i kunskapens centrum – Lund. Centralt belägen på Skomakaregatan här har du mycket nära till både pendlingsmöjligheter och folkliv. Vi är en personlig och kreativ skola där ansvar och engagemang är en självklarhet med eleven i fokus. På vår skola i Lund har vi Estetiska programmet, Bild- och formgivning (Design och inredning eller grafisk formgivning och reklam), Hantverksprogrammet (Hår- och makeupstylist), Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi samt Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning inom Uniform och beteende. Till hösten startar vi ekonomi/juridik Vi är en skola för mänskliga rättigheter i samarbete med Amnesty.

För att lära mer om vår skola, gå gärna in på http://www.drottningblanka.se/lund

Om tjänsten

NU söker vi en biträdande rektor som på ett engagerat och drivet sätt brinner för att skapa goda möjligheter för personal och elever, internationellt arbete, trivsel och värdegrund . Som biträdande rektor arbetar du utifrån rektors delegation och ansvarar för nedan område:

• Leda vårt internationella arbete tillsammans med vår administrativa chef
• Programansvar för två av våra program
• Ansvara för likabehandlingsarbetet och skolans värdegrundsarbete tillsammans med heltidsmentor
• Personalansvar för en grupp medarbetare

Ditt uppdrag

Ditt uppdrag är att i samarbete med rektor, administrativ chef/programlagsledare/ förstelärare och medarbetare vidareutveckla skolkultur, undervisning samt riktning och framtid för skolan. Du har en aktiv roll i skolans ledningsgrupp och vi ska tillsammans leda det pedagogiska arbetet och jobba för en fortsatt stark pedagogisk utveckling och goda resultat.

Din profil
Du har god insyn och erfarenhet av skolvärldens verksamhet företrädesvis gymnasiet, pedagogik och dess styrdokument. Du har tidigare haft ledande uppdrag inom skolan och har en god förståelse för både de möjligheter och utmaningar som finns gällande elever, personal och utveckling av verksamheten. Har du gått rektorsprogrammet är det meriterande.

Har du bakgrund inom hantverk hår-makeup/estetiska program kan det vara en fördel. Vi ser gärna att du är en fena på engelska pga av det internationella arbetet som du driver. Skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete är något du ser som viktiga och roliga delar i ditt arbete.

Som person trivs du i en roll där du samarbetar med andra, samtidigt som du tar ett stort eget ansvar och säkerställer arbetet kring de ansvarsområde som ingår, Du är en tydlig och trygg ledare och kommunikatör. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut samt har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram samt följer upp dessa. Vi ser även att du är en flexibel person med förmågan att se möjligheter i förändringar. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en omväxlande och dynamisk miljö där du ingår i ledningsgruppen för skolan. Genom din roll hos oss får du möjligheten att jobba med ett engagerat gäng och härliga elever.

Som anställd inom AcadeMedia erbjuds du kompetensutveckling genom externa partners samt vår egen Academedia Academy liksom intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling. Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare.

Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. Vår skola i Lund är en skola för mänskliga rättigheter i samarbete med Amnesty.

Övrigt

Tjänsten är en semestertjänst - tillsvidareanställning på 75 % med inledande provanställning på 6 månader. Är du lärare i botten gärna engelska/svenskaser vi det som ett plus och då finns möjlighet för en tjänst på 100% då de 25% resterande procenten handlar om extra resurs/vikarie vid behov.

Övrig information

Tillträdesdag enligt överenskommelse
Placeringsort Lund
Sista ansökningsdag vi intervjuar fortlöpande och därmed kan tjänsten tillsättas före utgången av annons.

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor marie.roslund@dbgy.se

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande rektor, förskola i Södra Sandby, Barn- och skolförvaltningen

Biträdande rektor
Läs mer Jan 27
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vi söker en biträdande rektor som i samarbete med andra vill fortsätta att utveckla vår förskoleverksamhet i Södra Sandby

Om oss 
Vill du vara med och ta stafettpinnen för att skapa likvärdighet på samtliga förskolor i Lunds kommun? Som biträdande rektor hos oss kommer du att få vara med och påverka förskolornas framtid.

Du kommer att göra skillnad genom att vara en viktig del i vårt SKA arbete där vi använder Aktionsforskning som metod. 

Förskolorna i Södra Sandby är med i ULF nätverk, försöksverksamhet för praktiknära forskning, under ledning av Malmö Universitet. Nätverkens innehåll är didaktisk modellering i förskola och förskolorna kommer under nästkommande 2 år prova 4 teoretiska undervisningsmodeller i förskolan. 

Vi organiserar och utvecklar förskoleverksamheten tillsammans med de andra kommunala förskolorna i Södra Sandby genom vår verksamhetsidé: Genom att Lyssna - Lära - Leda har vi varje barns framtid i vår HAND för en likvärdig utbildning på vetenskaplig grund. 
Vi arbetar med ett Hållbart lärande I utemiljö, FÖR utemiljö och OM utemiljö. 

Förskolorna i Södra Sandby har sin teoretiska utgångspunkt i utvecklingspedagogiken och den naturvetenskapliga metoden där utbildning och undervisning utgör grunden. Vi är certifierade för Grön Flagg och har specialpedagog knutna till den praktiknära verksamheten. 

Tillsammans arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.

Vi söker dig som 
Vågar, vill och kan säkerställa det systematiska kvalitetsarbetet tillsammans med övriga rektorskollegor och arbeta för att våra förskolor ska fortsätta hålla en hög kvalitet. Din uppgift är att skapa bästa förutsättningarna för barn, vårdnadshavare och kollegor. 

Värderar det relationella i ledarskapet och som bygger hållbara relationer med barnen, vårdnadshavare och kolleger.

Sprider arbetsglädje och är genuint engagerad i ditt yrke.

Har barnen i fokus och ser verksamheten i en helhet och trivs i en miljö som ställer höga krav på handlingskraft och social kompetens. Du vågar anta utmaningar som kommer med arbetet och att du vill utvecklas vidare i ditt yrke.

Tillsammans med oss vill fortsätta driva en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild, möta varje barn och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen, skapar förutsättningar och möjligheter för alla barn att utvecklas. 

Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får. Du kommer att ha verksamhets- personal- och budgetansvar i nära samarbete och dialog med rektor.

Du kommer att ingå i ett ledningsteam med rektor och biträdande rektor. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag inom området men även på förvaltningsnivå. Som biträdande rektor i Barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar. 

Din bakgrund
För att passa i denna roll ser vi att du har en adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i en större grupp i egenskap av chef, samordnare, chefsstöd eller förste förskollärare. 

Du har även flerårig erfarenhet av pedagogisk verksamhet och är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. Det är meriterande med erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, kvalitetsarbete, budget och personalansvar och någon form av ledarutbildning med inriktning mot förskola/skola. 

Det är även meriterande att ha kännedom om kollektivavtalen och samverkansavtalen. Som person är du utvecklingsinriktad, positiv och är lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du har förmåga att se helheter och att initiera-, leda och utvärdera processer. Att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens samt struktur, ordning och reda är självklart för dig. 

Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. Ditt ledarskap är coachande och präglas av öppenhet, respekt och ansvarstagande. Vidare skapar du tillitsfulla relationer och tycker att det är härligt att se andra utvecklas och växa i sina uppdrag. Du ser det som självklart att förskolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg. Du har hög professionell nivå och mycket god förmåga att hantera de krav som ställs i den statliga och kommunala styrningen, tillika de krav som ställs från medarbetare och vårdnadshavare. 

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem och digitala pedagogiska program. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Ansökan
Kontakta gärna Chefsrekryterare Malin Olsson, 0725-849 135, om du har några frågor.

Vi ser fram emot din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Biträdande rektor, förskola Norra Fäladen, Barn- och skolförvaltningen

Biträdande rektor
Läs mer Jan 27
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vi söker en biträdande rektor som i samarbete med andra vill fortsätta att utveckla vår förskoleverksamhet på Norra Fäladen.

Om oss 
Vill du vara med och ta stafettpinnen för att skapa likvärdighet på samtliga förskolor i Lunds kommun? Som biträdande rektor hos oss kommer du att få vara med och påverka förskolornas framtid.

Vi söker just nu en nyfiken och utvecklingsorienterad biträdande rektor som vill skapa de bästa förutsättningarna för våra barn på våra förskolor inom Norra fäladen. Genom en trygg och hållbar arbetsmiljö skapar vi möjlighet för barnen och personalen på våra förskolor att fokusera på det pedagogiska arbetet i en lugn och lärande atmosfär. Inom vårt område finns det både förskolor och öppen förskoleverksamhet.

Våra förskolor håller generellt en hög kvalitet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla våra verksamheter. 

Det olika fördjupningsområden som förskolorna arbeta med just nu är bland annat ” Bygga broar-projekt” samt att utveckla ett språkbefrämjande förhållningssätt, vilket ger att du gärna får ha bakgrund inom mångkulturella arbetssätt och ett synbart målinriktat arbete.

Vi driver tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild, möta varje barn och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen, skapar förutsättningar och möjligheter för alla barn att utvecklas. 

Tillsammans arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar. 

Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får. Du kommer att ha lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar i nära samarbete och i dialog med rektor. 

Du kommer att ingå i ett ledningsteam med rektorer och ytterligare två biträdande rektorer. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag inom området men även på förvaltningsnivå. Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar. 

Vi söker dig som
För att passa i denna roll ser vi att du har en adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i en större grupp i egenskap av chef, samordnare, chefsstöd eller förste förskollärare. 

Du har även flerårig erfarenhet av pedagogisk verksamhet och är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. Det är meriterande med erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, kvalitetsarbete, budget och personalansvar och någon form av ledarutbildning med inriktning mot förskola/skola. Det är även meriterande att ha kännedom om kollektivavtalen och samverkansavtalen. 

Som person är du utvecklingsinriktad, positiv och är lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du har förmåga att se helheter och att initiera-, leda och utvärdera processer. Att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft samt struktur, ordning och reda är självklart för dig.  Du har hög social kompetens i ditt bemötande med olika människor och du har en förmåga att kommunicera med alla.

Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. Ditt ledarskap är coachande och präglas av öppenhet, respekt och ansvarstagande. Vidare skapar du tillitsfulla relationer och tycker att det är härligt att se andra utvecklas och växa i sina uppdrag. Du ser det som självklart att förskolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg. Du har hög professionell nivå och mycket god förmåga att hantera de krav som ställs i den statliga och kommunala styrningen, tillika de krav som ställs från medarbetare och vårdnadshavare. 

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem och digitala pedagogiska program. Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Ansökan
Kontakta gärna chefsrekryterare Malin Olsson, 0725-849 135, om du här några frågor.

Vi ser fram emot din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Engagerad biträdande rektor och behörig i eng/Sv!

Biträdande rektor
Läs mer Jan 11
Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som personal och elever involveras. Du kan läsa mer om oss på www.dbgy.se.

Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund startades 2011 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar.

Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund söker en biträdande rektor.

Nu söker vi en ny kugge till vårt team! Vi är ca 375 elever och ca 35 medarbetare. Vår skola finns mitt i kunskapens centrum – Lund. Centralt belägen på Skomakaregatan här har du mycket nära till både pendlingsmöjligheter och folkliv. Vi är en personlig och kreativ skola där ansvar och engagemang är en självklarhet med eleven i fokus. På vår skola i Lund har vi Estetiska programmet, Bild- och formgivning (Design och inredning eller grafisk formgivning och reklam), Hantverksprogrammet (Hår- och makeupstylist), Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi samt Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning inom Uniform och beteende. Till hösten startar vi ekonomi/juridik Vi är en skola för mänskliga rättigheter i samarbete med Amnesty.

För att lära mer om vår skola, gå gärna in på http://www.drottningblanka.se/lund

Om tjänsten

NU söker vi en biträdande rektor som på ett engagerat och drivet sätt brinner för att skapa goda möjligheter för personal och elever, internationellt arbete, trivsel och värdegrund . Som biträdande rektor arbetar du utifrån rektors delegation och ansvarar för nedan område:

• Leda vårt internationella arbete tillsammans med vår administrativa chef
• Programansvar för hantverksprogrammet samt estetiska programmet
• Ansvara för likabehandlingsarbetet och skolans värdegrundsarbete tillsammans med heltidsmentor
• Personalansvar för en grupp medarbetare

Ditt uppdrag

Ditt uppdrag är att i samarbete med rektor, administrativ chef/programlagsledare/ förstelärare och medarbetare vidareutveckla skolkultur, undervisning samt riktning och framtid för skolan. Du har en aktiv roll i skolans ledningsgrupp och vi ska tillsammans leda det pedagogiska arbetet och jobba för en fortsatt stark pedagogisk utveckling och goda resultat.

Din profil
Du har god insyn och erfarenhet av skolvärldens verksamhet företrädesvis gymnasiet, pedagogik och dess styrdokument. Du har tidigare haft ledande uppdrag inom skolan och har en god förståelse för både de möjligheter och utmaningar som finns gällande elever, personal och utveckling av verksamheten. Har du gått rektorsprogrammet är det meriterande.

Har du bakgrund inom hantverk hår-makeup/estetiska program kan det vara en fördel. Vi ser gärna att du är en fena på engelska pga av det internationella arbetet som du driver. Skolutveckling och systematiskt kvalitetsarbete är något du ser som viktiga och roliga delar i ditt arbete.

Som person trivs du i en roll där du samarbetar med andra, samtidigt som du tar ett stort eget ansvar och säkerställer arbetet kring de ansvarsområde som ingår, Du är en tydlig och trygg ledare och kommunikatör. Du är strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut samt har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram samt följer upp dessa. Vi ser även att du är en flexibel person med förmågan att se möjligheter i förändringar. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en omväxlande och dynamisk miljö där du ingår i ledningsgruppen för skolan. Genom din roll hos oss får du möjligheten att jobba med ett engagerat gäng och härliga elever.

Som anställd inom AcadeMedia erbjuds du kompetensutveckling genom externa partners samt vår egen Academedia Academy liksom intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling. Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare.

Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. Vår skola i Lund är en skola för mänskliga rättigheter i samarbete med Amnesty.

Övrigt

Tjänsten är en semestertjänst - tillsvidareanställning på 75 % med inledande provanställning på 6 månader. Är du lärare i botten gärna engelska/svenska ser vi det som ett plus och då finns möjlighet för en tjänst på 100% då de 25% resterande procenten handlar om extra resurs/vikarie vid behov.

Övrig information

Tillträdesdag enligt överenskommelse
Placeringsort Lund
Sista ansökningsdag vi intervjuar fortlöpande och därmed kan tjänsten tillsättas före utgången av annons.

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor marie.roslund@dbgy.se

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande rektor, Förskola, Lunds kommun

Biträdande rektor
Läs mer Dec 21
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi stävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vill du vara med och leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Då är detta jobb för dig!

Vi söker nu en framåtriktad och handlingskraftig biträdande rektor som vi gärna ser har specialpedagogutbildning.

Om oss
Vårt förskoleområde omfattas av enheterna Grynmalaregården, Lönnen, Tvärflöjten, Holken, Kobjer samt en ny förskola på Hardebergaspåret som ska öppnas upp under våren 2022. Förskolorna är beläget till största del i centrala delarna av Lund. Våra enheter omfattar ca 300 barn samt ca 70 personal, barnskötare, förskollärare, kockar, ekonomibiträden, lokalvårdare samt extratjänster. Vi har också ett nära samarbete med de andra förskolor, bitr. rektorer och rektorer i vårt geografiska område.

Våra förskolor håller generellt en hög kvalitet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla våra verksamheter. Det olika fördjupningsområden som förskolorna arbeta med just nu är bland annat, ökad tillgänglighet, språkutvecklande arbetssätt samt barnkonventionsarbete. Som ett stöd i förskolornas utvecklingsarbete har vi återkommande BFFL- grupper, Bedömning för förskolans lärande.

Vi driver tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand.

Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild, möta varje barn och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen, skapar förutsättningar och möjligheter för alla barn att utvecklas.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.

Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får. Du kommer att ha lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar i nära samarbete och i dialog med rektor. Vi ser gärna att du har en bakgrund som specialpedagog, detta för att möjliggöra utveckling av vårt barnhälsoarbete inom vårt förskoleområde.

Du kommer att ingå i ett ledningsteam med rektorer och biträdande rektorer. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag inom området men även på förvaltningsnivå.

Som biträdande rektor i Barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar.

För att passa i denna roll ser vi att du har en adekvat högskoleutbildning och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i en större grupp i egenskap av chef, samordnare, chefsstöd eller förste förskollärare. Du har även flerårig erfarenhet av pedagogisk verksamhet och är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten.

Det är meriterande med erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, kvalitetsarbete, budget och personalansvar och någon form av ledarutbildning med inriktning mot förskola/skola. Det är även meriterande att ha kännedom om kollektivavtalen och samverkansavtalen.

Som person är du utvecklingsinriktad, positiv och är lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du har förmåga att se helheter och att initiera-, leda och utvärdera processer. Att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens samt struktur, ordning och reda är självklart för dig. Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. Ditt ledarskap är coachande och präglas av öppenhet, respekt och ansvarstagande. Vidare skapar du tillitsfulla relationer och tycker att det är härligt att se andra utvecklas och växa i sina uppdrag. Du ser det som självklart att förskolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg.

Du har hög professionell nivå och mycket god förmåga att hantera de krav som ställs i den statliga och kommunala styrningen, tillika de krav som ställs från medarbetare och vårdnadshavare. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem och digitala pedagogiska program.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Vi ser fram emot din ansökan!

Intervjudagar
Vi kommer att hålla intervjuer den 27 och 28 januari så vi ber dig redan nu planera din tillgänglighet.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Biträdande rektor, Lerbäckskolan och Oskarskolan

Biträdande rektor
Läs mer Okt 6
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi stävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss
Vi söker nu en biträdande rektor 50 % till Lerbäck-, Oskarskolan F-3 samt fritidshem som vill bli vår nya kollega i ledningsgruppen.

Lerbäckskolan är en F-9 skola i centrala Lund och i närheten på Oskarshem finns vår andra enhet Oskarskolan F-3. Totalt har vi cirka 850 elever och cirka 110 personal. Både Lerbäckskolan och Oskarskolan är två välfungerande enheter med goda förutsättningar och resultat samt låg personalomsättning eftersom vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.

På Lerbäck-, och Oskarskolan driver vi tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild möta varje elev och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen och skapar förutsättningar och möjligheter för alla elever att nå målen. Tillsammans i ledningsgruppen och med personalen arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.

Arbetsuppgifter
I din roll som biträdande rektor leder du verksamheten tillsammans med rektor och övriga tre biträdande rektorer. Du kommer tillsammans med rektor att driva, utveckla och följa upp F-3 och fritidshemsverksamheten mot uppsatta mål och du förväntas leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare. Du har delansvar i det systematiska kvalitetsarbetet, budgeten och elevernas resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor.

Du har också stöd i arbetet från utbildningschef, administrativchef, servicechef, övriga skolledarkollegor i ledningsteamet på utbildningsområdesnivå, samt stabsfunktionernas ekonomi- HR- kommunikations- och myndighetsavdelningar för att du ska kunna fokusera på pedagogiskt ledarskap. 

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar.Vi söker dig som
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom pedagogik och lärarlegitimation. Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare där verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar ingått. Du är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. 

Du uppfattas som trygg i din roll som ledare och du leder, motiverar det som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Din förmåga att samarbeta och samverka är god och du är tydlig och transparent i din kommunikation och bekväm med att tala inför andra. 

För att trivas i uppdraget behöver du ha förmågan att se möjligheter i förändringar och kan lösa problem som uppstår på ett sätt som leder arbetet vidare. 

Vi söker dig som med din kompetens och engagemang vill och kan bidra till skolans framtida utveckling. Du får en viktig roll i nära samverkan med engagerad personal och härliga elever. Du har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling och elevernas måluppfyllelse är vår högsta prioritet. Du ser det som självklart att skolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg. 

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem, digitala pedagogiska program, Office-paketet och Google drive.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Vi ser fram emot din ansökan!

Övrigt
Intervjuer och urval kommer ske löpande under ansökningstiden.

Info?r rekryteringsarbetet har vi tagit sta?llning till rekryteringskanaler och marknadsfo?ring. Vi undanber oss kontakt med media-sa?ljare, rekryteringssajter och liknande.

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för placering av redan anställd i kommunen.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Biträdande rektor 4-9 Järnåkraskolan

Biträdande rektor
Läs mer Jun 28
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Om oss
Järnåkraskolan är en 4-9-skola med cirka 550 elever.

På Järnåkra arbetar ca 40 medarbetare för att tillsammans och nära eleverna skapa tillgängliga och trygga lärmiljöer. Vi är måna om att skapa goda relationer med varandra och med våra elever. Vårt utvecklingsarbete fokuserar elevhälsa, läsförståelse och formativ bedömning. Tydliga mål, höga förväntningar och ett engagemang för att alla elever ska lyckas är grunden för skolans goda resultat.

Arbetsuppgifter
Till ledningen för Järnåkraskolan söker vi en biträdande rektor som tillsammans med nuvarande rektor, lärare och andra medarbetare arbetar för att ge alla elever på skolan bästa möjliga förutsättningar i sitt lärande. Du är underställd rektor men kommer att ha eget lednings-, utvecklings-, uppföljningsansvar. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag i Barn och skolförvaltningen. I tjänsten ingår också undervisning i matematik och no för åk 7-9.

Vi söker dig som
Du har akademisk examen med pedagogisk inriktning och erfarenhet av arbete i skolverksamhet. Du har goda ledaregenskaper och är en tydlig pedagogisk ledare som initierar och driver skolutveckling utifrån uppställda mål. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och av en stark vilja att skapa goda relationer i organisationen. Som ledare visar du gott omdöme i uttalanden och ageranden. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du skapar intresse, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare och kolleger. Du är en god lagspelare och inspireras av att arbeta tillsammans med andra. För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Vidare har du en god samarbetsförmåga både inom och utom professionen och kan leda samt delta i olika nätverk. Du ser lösningar istället för hinder och ditt arbete präglas av glädje och en stor portion humor! Meriterande är erfarenhet av arbete i ledningsgrupp, arbetsledaransvar, specialpedagogisk kompetens eller ledning av elevhälsoarbete samt rektorsutbildning eller annan ledarskapsutbildning.

Kompetenskrav
Högskole-/universitetsexamen inom pedagogik samt behörig ämneslärare i matematik och no för åk 7-9.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Biträdande rektor till Samhällsvetenskapsprogrammet på Spyken

Biträdande rektor
Läs mer Maj 28
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Utbildningsförvaltningen arbetar med gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet i Lunds kommun. Vi bedriver utbildning av hög kvalitet med ett stort engagemang för våra elever. Vårt arbete rustar för framtiden, varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.Om oss


På Spyken präglas arbetet av skolans vision: "Spyken ger dig kunskap, kompetens och positiva erfarenheter för framtiden!".

Skolan kännetecknas av god stämning och stort engagemang hos elever och personal. Vi hoppas att du vill bli en del av detta!

Gymnasieskolan Spyken har cirka 1200 elever fördelade på estetiska programmet, humanistiska programmet, naturvetenskapsprogrammet och samhällsvetenskapsprogrammet. Vi är måna om att både personal och elever ska känna delaktighet i allt som rör verksamheten.

En av våra biträdande rektorer går vidare till nya utmaningar och vi behöver därför dig som har erfarenhet av ledarskap och utvecklingsarbete inom pedagogisk verksamhet. Du kommer att ha det pedagogiska ansvaret för skolans samhällsvetenskapsprogram.

Arbetsuppgifter

Ditt huvudsakliga uppdrag är att leda det pedagogiska arbetet tillsammans med medarbetare och elever på skolans samhällsvetenskapsprogram. Som biträdande rektor har du personalansvar för lärare, delar av elevhälsoteamet och du har elevansvar fullt ut enligt styrdokumenten. Tillsammans med Spykens ledningsgrupp leder du hela skolan och skolans pedagogiska utveckling. Du ansvarar även för några av våra skolövergripande processer.

Vi söker dig som
När vi nu söker en ny kollega till vårt skolledarteam behöver vi dig som har tidigare erfarenhet av att vara skolledare, gärna på gymnasiet men inte nödvändigtvis, och som har påbörjat eller avslutat den statliga rektorsutbildningen. Det är en fördel om du dessutom har arbetat som undervisande lärare på gymnasienivå.

Du måste vara väl förtrogen med skolans styrdokument och tidigare ha arbetat med pedagogiskt utvecklingsarbete. Du behöver också vara van vid att arbeta med de digitala system som används inom gymnasieskolan.

Vi ser gärna att du har intresse av att arbeta med lärande för hållbar utveckling.

Vi ber våra sökande notera att vi kan komma att genomföra intervjuer löpande, vilket kan innebära att tjänsten tillsätts innan ansökningstiden löpt ut.

Ansök nu

Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Maj 14
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Om oss
Svaleboskolan är en F-9 skola och fritidshem med ca 780 elever som ligger i  Veberöd i Lunds kommun.

Höstterminen 2020  blev skolan en enhet som lyder under en rektor. Skolledningen består även av tre biträdande rektorer som ansvarar för varsitt stadium. Svaleboskolan arbetar bl.a.  med skolutveckling genom kollegialt lärande där språkutvecklande arbetssätt är en röd tråd för F-9.

Den pedagogiska miljön är viktig och vi förbättrar ständigt elevernas lärmiljö. 
Svaleboskolan ligger i en naturskön omgivning med närhet till Romeleåsen och Körsbärsdalen som berikar en stor del av vår uteverksamhet. På skolan finns också ett skolbibliotek i världsklass. Vi samarbetar mycket med Idalaskolan som också ligger i Veberöd.

Vi söker nu en kompetent medarbetare till vårt ledningsteam som vill fortsätta utveckla skola och fritidshem tillsammans med engagerad personal!

Arbetsuppgifter
I din roll som biträdande rektor leder du verksamheten tillsammans med rektor. I den här tjänsten har du särskilt ansvar för skola och fritidshem F-3. Du kommer tillsammans med rektor att driva, utveckla och följa upp verksamheten mot uppsatta mål och du förväntas leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare. Du har delansvar i det systematiska kvalitetsarbetet, budgeten och elevernas resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor.

Du har också stöd i arbetet från utbildningschef, administrativ chef, övriga skolledarkollegor i ledningsteamet på utbildningsområdesnivå, samt stabsfunktionernas ekonomi- HR- kommunikations- och myndighetsavdelningar. 

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar. Kommunens friskvårdsbidrag vill vi också gärna att du använder dig av. 

Vi söker dig som
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom pedagogik och lärarlegitimation. Vi ser gärna att du har goda kunskaper om elevhälsoarbete.

Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare där verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar ingått. Du är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten.

Vi söker dig som med din kompetens och engagemang vill och kan bidra i vårt ledningsteam till skolans framtida utveckling. Elevernas måluppfyllelse är vår högsta prioritet. Du får en viktig roll i nära samverkan med engagerad personal och härliga elever. Du uppfattas som trygg i din roll som ledare och du leder och motiverar  för att effektivt nå gemensamma mål. Din förmåga att samarbeta och samverka är god och du är tydlig och transparent i din kommunikation och bekväm med att tala inför andra. Du måste både kunna arbeta självständigt och bidra till ett gott teamsamarbete, och ha förmåga att fatta beslut med gott omdöme. I tjänsten kan det vissa läsår förekomma lite undervisning.

Du har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling. Du ser det som självklart att skolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg hela tiden. För att trivas i uppdraget behöver du ha förmågan att se möjligheter i förändringar och kan lösa problem som uppstår på ett sätt som leder arbetet vidare. Alla elevers rätt till en tidsenlig undervisning i en motiverande lärmiljö är viktiga för dig liksom inkluderande värdegrund och framåttänk och du arbetar för att alltid hålla dessa perspektiv aktuella i verksamheten. Vissa delar av arbetet kräver att du kan ta in information på kort tid och fatta beslut snabbt.

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem, digitala pedagogiska program, Office-paketet och Google drive.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Intervjuer kommer att hållas löpande, så skicka gärna din ansökan så snart som möjligt.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Engagerad biträdande rektor!

Biträdande rektor
Läs mer Apr 23
Drottning Blankas Gymnasieskola startade sin verksamhet 1996 och har idag 27 skolor på 23 orter runt om i Sverige. Vi bedriver utbildning inom såväl praktiskt inriktade som teoretiska gymnasieprogram, alla med utrymme för högskolebehörighet. Inom Drottning Blanka värderar vi relationer och det mänskliga mötet högt. Konkret innebär det att alla skolor inom DBGY arbetar aktivt med engagemang på ett personligt, lokalt och globalt plan där såväl ledning som personal och elever involveras. Du kan läsa mer om oss på www.dbgy.se.

Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund startades 2011 och erbjuder yrkes- och högskoleförberedande utbildningar.

Drottning Blankas Gymnasieskola i Lund söker en biträdande rektor på 75%.

Nu söker vi en ny kugge till vårt team! Till hösten är vi ca 375 elever och ca 35 medarbetare. Vår skola finns mitt i kunskapens centrum – Lund. Centralt belägen på Skomakaregatan här har du mycket nära till både pendlingsmöjligheter och folkliv. Vi är en personlig och kreativ skola där ansvar och engagemang är en självklarhet med eleven i fokus. På vår skola i Lund har vi Estetiska programmet, Bild- och formgivning (Design och inredning eller grafisk formgivning och reklam), Hantverksprogrammet (Hår- och makeupstylist), Ekonomiprogrammet inriktning ekonomi samt Samhällsvetenskapliga programmet med inriktning inom Uniform och beteende.

För att lära mer om vår skola, gå gärna in på http://www.drottningblanka.se/lund

Om tjänsten

NU söker vi en biträdande rektor på 75% som på ett engagerat och drivet sätt har intresse för skapa goda möjligheter för personal och elever, internationellt arbete, trivsel och värdegrund och inte minst elevhälsa. Som biträdande rektor arbetar du utifrån rektors delegation och ansvarar för nedan område:

• Leda vårt internationella arbete tillsammans med vår administrativa chef
• Programansvar för hantverksprogrammet samt estetiska programmet
• Ansvara för likabehandlingsarbetet och skolans värdegrundsarbete tillsammans med heltidsmentor
• Personalansvar för en grupp medarbetare

Ditt uppdrag

Ditt uppdrag är att i samarbete med rektor, administrativ chef/programlagsledare/ förstelärare och medarbetare vidareutveckla skolkultur, undervisning samt riktning och framtid för skolan. Du har en aktiv roll i skolans ledningsgrupp och vi ska tillsammans leda det pedagogiska arbetet och jobba för en fortsatt stark pedagogisk utveckling och goda resultat. Rollen som biträdande rektor är ett deltidsuppdrag som omfattar 75%. Vi är en skola för mänskliga rättigheter i samarbete med Amnesty.

Din profil
Vi ser gärna att du har god insyn i skolvärldens verksamhet, pedagogik och dess styrdokument. Du har tidigare haft ledande uppdrag inom skolan och har en god förståelse för både de möjligheter och utmaningar som finns gällande elever, personal och utveckling av det. Vi vill att du är väl förtrogen med arbete runt elevers hälsa generellt samt erfarenhet av arbete med skolans elevhälsoteam specifikt. Har du även en bakgrund inom hantverk hår-makeup kan det vara en fördel. Vi ser gärna att du är en fena på engelska pga av det internationella arbetet som du driver.

Som person trivs du i en roll där du samarbetar med andra, samtidigt som du tar ett stort eget ansvar. Du är en tydlig och trygg ledare med en god kommunikativ förmåga Som person är du strategisk, tänker övergripande och kan se de långsiktiga konsekvenserna av dina beslut samt har lätt att fatta beslut utifrån tillgänglig information och agera därefter. Du är tydlig och säkerställer att dina budskap når fram på rätt sätt. Vi ser även att du är en flexibel person med förmågan att se möjligheter i förändringar. Dessutom har du en god samarbetsförmåga och relaterar till andra på ett lyhört och smidigt sätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi erbjuder
Vi erbjuder dig en omväxlande och dynamisk miljö där du ingår i ledningsgruppen för skolan. Genom din roll hos oss får du möjligheten att jobba med ett engagerat gäng och härliga elever.

Som anställd inom AcadeMedia erbjuds du kompetensutveckling genom externa partners samt vår egen Academedia Academy liksom intern och extern professionsutveckling. Hos oss får du självklart kollektivavtalade förmåner och försäkringar men även friskvårdsbidrag, pensionsrådgivning, personalrabatter samt möjlighet till fördelaktiga köp genom netto- och bruttolöneväxling. Som medarbetare inom AcadeMedia får du tillgång till vår förmånswebb, en hemsida med där du enkelt ser hela din kompensation, alltså både lön och alla förmåner som du har via oss som arbetsgivare.

Drottning Blankas Gymnasieskolor lägger stor vikt vid personligt, lokalt och globalt engagemang. Vi skapar meningsfullhet genom externa samarbeten och vårt globala perspektiv genomsyrar våra skolor. Vår skola i Lund är en skola för mänskliga rättigheter i samarbete med Amnesty.

Övrigt

Tjänsten är en semestertjänst - tillsvidareanställning på 75 % med inledande provanställning på 6 månader.

Övrig information

Tillträdesdag enligt överenskommelse
Placeringsort Lund
Sista ansökningsdag vi intervjuar fortlöpande och därmed kan tjänsten tillsättas före utgången av annons.

Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Vid frågor kring tjänsten, kontakta gärna rektor marie.roslund@dbgy.se

Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Biträdande enhetschef för kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen

Biträdande rektor
Läs mer Apr 16
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Om oss
Kommunövergripande särskilda undervisningsgruppen är en kommunövergripande verksamhet inom Lunds kommun som arbetar för elever i Lund som är i behov av särskilt stöd.

Det finns i nuläget fem kommunövergripande särskilda undervisningsgrupper som ligger lokalt placerade på olika platser inom Lunds kommun.

Arbetsuppgifter
Som biträdande enhetschef för de kommunövergripande särskilda undervisningsgrupperna kan vi erbjuda dig ett både intressant, roligt och utmanande arbete. Tillsammans med enhetschef leder du den dagliga verksamheten och det pedagogiska arbetet inom nuvarande enheter samt utvecklar och anpassar enheterna efter rådande behov. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten utifrån uppsatta mål och ansvarar för att resultaten säkerställs och följs upp i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete. I rollen som biträdande enhetschef ingår att leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare och att vara drivande i samarbetet med socialtjänst, barn- och ungdomspsykiatrin, barn- och ungdomshabiliteringen och andra aktörer som kan vara viktiga för eleven. Vidare innebär tjänsten att du tillsammans med enhetschef ansvarar för ekonomi, personal och arbetsmiljö.

Som biträdande enhetschef behöver du vara nära verksamheterna och ha ett tätt samarbete med pedagoger samt vara engagerad i de elever som går på enheterna. Arbetet innebär att du ibland ställs inför akuta problem som snabbt behöver lösas med klokhet, samarbete och kompetens vilket innebär att du behöver vara stresstålig och gilla tempot i arbetet.Vi söker dig som
Vi söker dig som har högskolenivå med grundskollärarexamen samt examen som specialpedagog. Erfarenhet av arbete med ansvar för verksamhetsfrågor samt god kunskap om verksamhetsområdet. Du har stor erfarenhet av att jobba med elever i behov av särskilt stöd och har gjort detta i olika roller.

Vi söker dig som vill leda och skapa ett gott arbetsklimat där arbetet för elever och medarbetare präglas av lust att lära, framåtanda och delaktighet och där du har en helhetssyn kring vad som främjar elevens lärande och utveckling. Du har en mycket god kommunikations- och samarbetsförmåga då jobbet innebär många kontakter med kollegor, elever, vårdnadshavare och olika samhällsfunktioner. Vidare bygger ditt ledarskap på tydlighet och värme samt sätter alltid elevens bästa i fokus.

Du har också ett systematiskt och utvecklingsinriktat arbetssätt med god förmåga att disponera din arbetstid samt vara flexibel. Vidare har du ett arbetssätt som präglas av mål- och resultatorientering där du leder genom närvaro och tydlig kommunikation. Du är analytisk, reflekterande och trygg i dig själv samt strukturerad och konsekvent i din roll som ledare. Etik och värdegrundsfrågor är viktigt för dig och du arbetar för att alltid hålla dessa perspektiv aktuella i verksamheten.

Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

Om du tycker att arbetet som biträdande enhetschef verkar spännande och intressant, ser vi fram emot din ansökan, i denna rekrytering arbetar vi med löpande urval och sökande kan komma att kontaktas innan sista ansökningsdag.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Biträdande enhetschef - Östervångsskolan, Lund

Biträdande rektor
Läs mer Apr 11
Vill du bidra till Sveriges största kunskapsbank inom specialpedagogik? Vi på Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM, arbetar för att alla barn, elever och vuxenstuderande ska kunna utvecklas och nå målen i sin utbildning – oavsett funktionsförmåga. Vi erbjuder stöd till förskolor och skolor i hela landet som vill skapa lärmiljöer som är utvecklande och tillgängliga. Vi driver också flera specialskolor, fördelar statsbidrag och utvecklar läromedel. Myndigheten har cirka 1 200 medarbetare och verksamhet i hela landet.

Som medarbetare hos oss får du arbeta för allas lika värde i en organisation där delaktighet och engagerade medarbetare värderas högt. Vi ser ett stort värde i att ha medarbetare som mår bra och satsar därför mycket på friskvård och kompetensutveckling. Hos oss har du frihet att påverka ditt arbete. Mer om vad vi erbjuder kan du läsa på www.spsm.se/ledigajobb


Nu söker vi en biträdande enhetschef till Östervångsskolan. Östervångskolan är en statlig specialskola för döva och hörselskadade elever i Lund. Vi tar emot elever från södra Sverige. Vi har två elevboenden för de elever som har lång resväg till skolan. Vi delar lokaler med en kommunal skola och finns belägna vid Tunaparken i Lund. Vårt undervisningsspråk är svenskt teckenspråk.

ARBETSUPPGIFTER
Du kommer att arbeta som biträdande enhetschef (biträdande rektor) i en tvåspråkig miljö, där kommunikationen sker på svenskt teckenspråk och skriven svenska. Det innebär ansvar för personal och arbetsmiljö inom ditt ansvarsområde. Du kommer ingå i skolans ledningsgrupp tillsammans med rektor och två biträdande enhetschefer. Du kommer också ingå i skolans elevhälsoteam som innebär ett nära samarbete med de funktionerna. Du kommer också att medverka i olika myndighetsövergripande projekt.
På skolan finns även elevboende för vissa elever där det ställs krav på samarbete med både personal på elevboendet och med andra yrkesgrupper kopplade till elevens hela skoldag. Resor ingår i tjänsten.


KVALIFIKATIONER
• Du har pedagogisk utbildning och erfarenhet av att arbeta som lärare.
• Du är förtrogen med skolans styrdokument.
• Du har erfarenhet av och kunskap om barn med funktionsnedsättningar och erfarenhet av att arbeta med målgruppen.
• Du har chefserfarenhet.
• Du har goda kunskaper i svenska språket och kunna uttrycka dig väl i skrift.

Det är meriterande om du har:
• Goda kunskaper i svenskt teckenspråk. Om du inte kan teckenspråk kommer du att erbjudas utbildning. Du måste vara förberedd på att investera egen tid på att lära dig teckenspråk, förutom den utbildning du erbjuds.
• Genomgått den statliga rektorsutbildningen. Om du inte har gått den förväntas du göra det

Vi kommer lägga stor vikt vid din personliga lämplighet. Du arbetar processinriktat, har ett tillitsbaserat ledarskap och en god kommunikativ förmåga. Du har en god dialog och samarbete med såväl kollegor som elever och vårdnadshavare. Du trivs med att samarbeta med många olika personer, men också att driva ett arbete självständigt. Vidare har du initiativförmåga, är flexibel har ett helhetsperspektiv på skolans verksamhet.

Som anställd inom Specialpedagogiska skolmyndigheten får du många anställningsförmåner såsom:
• Ersättning för läkarvård/sjukgymnastik
• Ersättning för sjukhusvård
• Ersättning för läkemedel
• Friskvårdspeng och friskvårdstimme

ÖVRIGT
Vid all rekrytering sätter vi värde på de kvalitéer som jämställdhet och mångfald tillför verksamheten. Utdrag från belastningsregistret ska visas upp inför anställning.

Inför rekryteringsarbetet har vi tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss denna gång alla erbjudanden om annonserings- och rekryteringshjälp.

Ansök nu

Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Mar 25
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Om oss
Tunaskolan i Lund söker dig som är redo för ett uppdrag som biträdande rektor med ansvar för åk F-3 inklusive fritidshem.

Nu när en av våra uppskattade biträdande rektorer går i pension välkomnar vi dig som vill ge allt för våra elever.

Vår verksamhet har sin grund i våra elevers utveckling mot sin maximala potential och som biträdande rektor i vår ledningsgrupp förstår du att personalen är vår viktigaste resurs för elevens bästa.

Som biträdande rektor är du en del av rektors ledningsgrupp och samverkar i ledningsgruppen med att systematiskt och kontinuerligt planera, följa upp, utvärdera och utveckla enhetens verksamhet. Uppdragen mellan biträdande rektorer är uppdelade i Tunaskolan grundsärskola, Tunaskolan F-3 inklusive fritidshem, Tunaskolan 4-6 inklusive fritidshem, Tunaskolan 7-9 samt Mårtenskolan. Vi ansvarar för ca 1000 elever och ca 150 personal. Du ingår även i utbildningsområdets ledningsteam.

Arbetsuppgifter
Under ledning av rektor ska du som biträdande rektor, genom ledning och samordning i vardagen, skapa förutsättningar för att varje barn och elev tillförsäkras en lärmiljö där undervisning och lärande ger varje barn och elev förutsättningar att nå målen och i övrigt utvecklas så långt som möjligt. Du ska genom att organisera och resursplanera klokt skapa förutsättningar att utveckla den pedagogiska kvaliteten och en god och hälsofrämjande arbetsmiljö i vardagen. 

Du är en ambassadör för Barn- och skolförvaltningen och visar och skapar tillit och förtroende. Du är en förebild.

Du ansvarar för undervisningskvalitet, resultat, ekonomi, personal och arbetsmiljö utifrån gällande lagstiftning  och du skapar en likvärdig, utmanande och trygg arbetsmiljö för elever och medarbetare.

Du hanterar tilldelade medel på ett optimalt sätt ur ett ekonomiskt hållbart perspektiv.

Vi söker dig som
Vi söker dig som har en gedigen erfarenhet av läraruppdrag, är väl förtrogen med gällande styrdokument och har dokumenterad erfarenhet av utvecklingsarbete. Vi vill också att du har minst tre års erfarenhet av skolledning och att du är beredd på att vid behov ta dig an vilken del det än vara månde i vår verksamhet. Genomförd rektorsutbildning är meriterande. 

Du är bra på att lyssna innan du fattar beslut och du kommunicerar med dina ledningskollegor samt med rektor i frågor som rör hela verksamheten. Du vet att framgångsrikt ledarskap handlar om att lyssna och lära i första hand för att kunna situationsanpassa dina ledarskapshandlingar. Samtidigt som du är autonom i ditt uppdrag kan du även vara beroende av ett samarbete med dina kollegor i ledningsgruppen. Du har förmåga att bedöma när du ska växla mellan dessa två lägen där du hela tiden utgår ifrån vad som gagnar våra verksamheter bäst.

Du har förmåga att arbeta tillsammans med andra för att uppnå både våra gemensamma mål och dina egna mål kopplade till den del du ansvarar för.

Tillsammans med övriga i ledningsgruppen är du med och skapar en gemenskap i gruppen som bidrar till samarbete, förtroende och tillit. 

Genom en behovsstyrd resursplanering och ett närvarande ledarskap lägger du grunden för en stabil verksamhet. I pressade situationer visar du gott omdöme och mod att fatta svåra beslut. 

När vi träffar dig kan du berätta om goda exempel på hur du i rollen som ledare identifierat utvecklingsområden, satt upp mål, genomfört och utvärderat resultat. 

När vi tar referenser så får vi höra att du är en positiv och engagerad ledare som utvecklas tillsammans med din verksamhet. Du har god förmåga att möta såväl elever som vårdnadshavare som medarbetare och möta dem där de är. Du har stor kunskap i kursplaner och bedömningsarbete och kan, tillsammans med din personal, förstå och förtydliga texterna för att kunna dela målen med utbildningen som eleverna erbjuds.

Du möter vardagen med nyfikenhet och glädje. Du ser varje medarbetare som en viktig del oavsett funktion och förstår att vi alla arbetar tillsammans för elevernas kunskapsutveckling.

Att analysera situationer, resultat eller behov av särskilt stöd triggar din nyfikenhet och du ser vinsten med en lärande verksamhet. 

Som vår kollega förväntas du företräda Lunds kommun som arbetsgivare och förstår att du är en förebild. Du kan balansera det formella uppdraget med det personliga ledarskapet. Du tar ansvar för verksamhetens utvecklings- och kvalitetsarbete. 

Har vi väckt din lust att ta tag i uppdraget vi erbjuder? Välkommen att söka tjänsten och kanske bli en del av vår ledningsgrupp.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Biträdande rektor till Gymnasieskolan Vipan

Biträdande rektor
Läs mer Mar 11
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Utbildningsförvaltningen arbetar med gymnasieskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet i Lunds kommun. Vi bedriver utbildning av hög kvalitet med ett stort engagemang för våra elever. Vårt arbete rustar för framtiden, varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.Om oss
Centralt beläget i den expanderande Öresundsregionen ligger Lund.

Lund har alltid varit innovatörernas och nytänkarnas stad. Med det största och ledande universitetet i Öresundsområdet, forskningsbyn Ideon och ett aktivt kulturliv är Lund en tyngdpunkt i regionen. Inom verksamheterna pågår ständigt spännande utvecklingsprojekt. Lunds kommun är den största arbetsgivaren med drygt 9 000 medarbetare.
Strax öster om Lunds centrum ligger Gymnasieskolan VIPAN, Lunds enda kommunala yrkesskola.
Gymnasieskolan Vipan har c:a 1 200 elever vårterminen 2021 fördelade på Barn- och Fritidsprogrammet, Bygg och anläggningsprogrammet, Gymnasiesärskolan, Handelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Individuella programmen, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och Fastighetsprogrammet samt Vård- och Omsorgsprogrammet.
Skolans fokusområden är: Individ, Kunskap och Omvärld. Vi är måna om att både personal och elever ska känna delaktighet i allt som rör verksamheten.
Vår hemsida är: www.lund.se/vipanKvalifikationer
Fo?r att lyckas i rollen som bitra?dande rektor a?r du en tydlig ledare som a?r lyho?rd fo?r andras ide?er. Du a?r utvecklings- och kvalitetsfokuserad och du inspirerar till arbetsgla?dje och har fo?rma?ga att skapa lust och engagemang. Du a?r van att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor och har en stor tillit till medarbetarna. Du har erfarenhet av verksamheter i fo?ra?ndring och bidrar till lo?sningar. Du a?r na?rvarande och synlig i verksamheten, handlingskraftig och analytisk. Du har ett stort intresse fo?r pedagogik, det vardagliga arbetet med elevernas la?rande och a?r insatt i pedagogisk forskning.

Vi vill att du delar va?r syn pa? en god arbetsmiljo? som en avgo?rande faktor fo?r trivsel, ha?llbarhet och goda resultat.

 

Arbetsuppgifter
Det huvudsakliga uppdraget är att tillsammans med lärarna och övrig personal leda arbetet för bättre lärande och högre måluppfyllelse på? tre av skolans program:

- restaurang och livsmedelsprogrammet
- hotell och turismprogrammet
- gymnasiesärskolan nationella program med inriktningarna administration, handel och varuhantering samt hotell, restaurang och bageri.

I uppdraget ingår också att driva utvecklingen av hela Vipan tillsammans med Vipans ledningsgrupp. I det skolo?vergripande arbetet ingår att driva och ansvara för en eller flera skolo?vergripande processer. Biträdande rektor har ansvar för programmens elevha?lsoarbete, personal, ekonomi (budgetering, uppföljning och prognoser i samarbete med administrativ chef), arbetsmiljö? och för arbete enligt miljöbalken. Inom området arbetar ca 35 medarbetare och ca 270 elever går områdets program.

Vi söker dig som
Vi söker dig som har för tjänsten adekvat högskoleutbildning samt minst ett läsårs erfarenhet av arbete som skolledare. Du har också erfarenhet av att leda hela medarbetarprocessen med rekrytering, lönesättning, rehabilitering m.m. samt erfarenhet av att leda förebyggande och främjande elevha?lsoarbete. Vi ser också gärna att du har kunskap om och erfarenhet i budgetering, uppföljning och prognoser. Vidare så har du kunskap i skoljuridiska frågor och är uppdaterad i den aktuella forskningen inom skolområdet.

Det är meriterande om du har gått det statliga rektorsprogrammet eller har annan ledarskapsutbildning. Erfarenhet av arbete som lärare, av yrkesutbildningar, av arbete inom gymnasiesärskolan samt relevant branschkunskap är också meriterande.

Ansök nu

Biträdande rektor till Vikingaskolan

Biträdande rektor
Läs mer Feb 10
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Om oss
Vikingaskolan är en F-9 skola på Linero i den sydöstra delen av Lund.

Vikingaskolan strävar efter att vara en modern skola da?r personalen tillsammans arbetar fo?r att alla elever ska vara va?lkomna och mo?tas av va?nlighet, respekt och tolerans. En skola som visar att det a?r mo?jligt att ma?nniskor fra?n olika delar av va?rlden mo?ts och fo?renas. En skola som ger alla elever de ba?sta fo?rutsa?ttningarna att na? sa? la?ngt som mo?jligt. Från tidig skolålder skapar vi tillsammans med eleverna en miljö där eleverna trivs, känner sig trygga och som stimulerar deras intresse och engagemang för skolan och skolarbetet. Vi arbetar medvetet för att skapa nära och goda relationer mellan vuxna och elever.

Arbetsuppgifter
Vikingaskolan växer, vilket gör att vi nu utökar vår skolledarorganisation med ytterligare en biträdande rektor. Utgångsläget är att du kommer att ansvara för årskurs 4-6, men uppdraget kan komma att förändras.

Som biträdande rektor för Vikingaskolan arbetar du tillsammans med skolledningen, dina medarbetare och skolans ledningsgrupp för att utveckla och organisera verksamheten och skapa förutsättningar för att både pedagoger och elever når sin fulla potential. Vikingaskolan har höga ambitioner för elevernas lärande och utveckling och arbetet präglas av ett högt engagemang. Du följer upp undervisningen, identifierar utvecklingsområden, bidrar till insatser och utvärderas dess effekter inom ramen för vårt systematiska kvalitetsarbete. 

 

Vi söker dig som
Vi söker dig, som har en helhetssyn på barns utveckling och lärande, god relationskompetens samt förmåga att entusiasmera till delaktighet och ansvar. Du är högskoleutbildad med pedagogisk inriktning och har erfarenhet av utbildningsverksamhet och pedagogiskt arbete. Tidigare ledarerfarenhet och genomförd rektorsutbildning är meriterande. Ditt ledarskap är djupt förknippat med din förmåga att kommunicera. På Vikingaskolan innebär det att du leder verksamheten genom att bygga relationer och skapa delaktighet. Tillsammans i skolledningen och tillsammans med medarbetare främjar du nya tankar och idéer som för Vikingaskolan framåt. Som person är du tydlig, lugn och trygg. Du har en mycket god samarbetsförmåga, är relationsskapande och din syn på ledarskap överensstämmer med vår. Ett positivt förhållningssätt och flexibilitet värderas högt.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Biträdande rektor till Östratornskolan Lund

Biträdande rektor
Läs mer Jan 22
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Nu söker vi biträdande rektorer till Östratornskolan!
Östratornskolan är en av skolorna på Östratorn tillsammans med Munspelets skola (F-3) och Flygelskolan (F-5).

Från den 1/8- 2020 har Lund en ny skolledningsorganisation och för att möta förändringen och ett växande elevunderlag behöver vi se över och utöka vårt ledningsteam. Vi söker två biträdande rektorer på 100 % med uppdrag och placering på Östratornskolan.

Östratornskolan är en 4-9- skola i östra Lund. Skolan har ca 530 elever och ca 80 medarbetare. Våra elever har ett stort engagemang i utbildningen och är studiemotiverade. Östratornskolan är en skola med goda förutsättningar och resultat samt låg personalomsättning. Vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla mår bra och utvecklas. Det finns en stor samhörighet inom skolan och vi trivs tillsammans.

På Östratornskolan skapar vi tillsammans en positiv, transparent organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensamma mål möta varje elev och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Vårt kvalitetsarbete pekar ut riktningen och skapar förutsättningar och möjligheter för alla elever att nå längt.

Tillsammans i ledningsgruppen och med personalen arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.

Arbetsuppgifter
I ditt uppdrag som biträdande rektor leder du verksamheten tillsammans med rektor och biträdande rektorer för alla tre enheterna. En av tjänsterna kommer att ha uppdrag mot 4-6 med tillhörande fritidshem och den andra kommer att ha uppdrag mot verksamheten 7-9.

Som biträdande rektor hos oss kommer du att ha ansvar för elever och personal, arbetsmiljöfrågor och budget.

Du förväntas följa upp elevernas resultat samt leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare.

Du kommer att driva, utveckla och följa upp verksamheten i ett systematiskt kvalitetsarbete tillsammans med teamet.

I arbetet kommer du att ha stöd från rektor, utbildningschef, administrativ chef samt skolledarkollegor inom utbildningsområdet. Förvaltningens stabsfunktioner bl.a. inom HR, Kommunikation och Myndighet finns också som stöd i arbetet.

Som skolledare vid Barn- och skolförvaltningen i Lund ges du goda möjligheter till kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte i form av olika chefsforum och både interna ledarutbildningar

och externa utbildningar som rektor. Som ett led i att främja en god hälsa erbjuds också friskvårdsbidrag som vi hoppas du vill ta del av.

Vi söker dig
Vi söker dig som har universitets- eller högskole-examen inom pedagogik och som har lärarlegitimation. Du behöver ha erfarenhet av organisationsplanering och schemaläggning.

Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare där verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar ingått. Du är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten.

Vi söker dig som med din kompetens och engagemang vill och kan bidra till skolans utveckling. Elevernas måluppfyllelse är vår högsta prioritet. Du har en viktig roll i nära samverkan med engagerad personal och härliga elever. Du uppfattas som trygg i ditt ledaruppdrag och du leder och motiverar för att effektivt nå gemensamma mål. Din förmåga att samarbeta och samverka är god och du är tydlig och transparent i din kommunikation och bekväm med att tala inför andra. Du måste både kunna arbeta självständigt och bidra till ett gott team samarbete, samt ha förmåga att fatta beslut med gott omdöme.

Du har en helhetssyn på vad som främjar elevers lärande och utveckling. Du ser det som självklart att skolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg. För att trivas i uppdraget behöver du ha förmågan att se möjligheter i förändringar och att lösa problem som uppstår på ett sätt som leder arbetet vidare. Alla elevers rätt till undervisning i en motiverande lärmiljö är viktiga för dig, liksom inkluderande värdegrund.

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem, digitala pedagogiska program, schemaprogram, Office-paketet och Google drive.

Om du tycker våra tjänster verkar intressanta och utmanande är du mycket välkommen med din ansökan så snart som möjligt. Vi kommer att genomföra löpande intervjuer till båda tjänsterna.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Nov 9
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Om oss

Välkommen till Klostergårdsskolan! Vi är en grundskola med ca 270 elever från förskoleklass till åk 6.

Våra elevers bakgrund speglar variationen i samhället och från och med höstterminen 2020 har skolan en ny rektor. Vårt främsta mål är att varje elev ska ges de bästa av förutsättningar, både nu och inför framtiden. Med kunskap som första fokus arbetar vi för att utveckla vår skola, tillgängliggöra undervisningen och skapa trygg och trivsam miljö för våra elever. Vår strävan är att skolan ska präglas av en vilja att utvecklas och lära nytt - oavsett om du är elev eller medarbetare.

Arbetsuppgifter

Som biträdande rektor på Klostergårdsskolan kommer du att ansvara för skolans elevhälsoarbete och trygghetsarbete. Bland arbetsuppgifterna ingår att i samarbete med rektor utveckla och implementera rutiner och processer inom ovanstående ansvarsområden. Du verkar för en kultur som främjar kunskap, trygghet och trivsel och där vi ser barns styrkor och förmågor. Du är vårdnadshavares och medarbetares första kontakt i elevhälsorelaterade frågor och i ditt arbete samverkar du vid behov med externa aktörer som t.ex. BUP, habilitering och socialtjänst.

I uppdraget ingår personalansvar. Andra ansvarsområden och arbetsuppgifter utöver huvuduppdraget kommer också att förekomma.

Vi söker dig som

Vi söker dig som är intresserad av att ta dig an en ledande roll på vår skola och bli en viktig del i vårt utvecklingsarbete. Vi vill att du har erfarenhet av arbete i grundskola och relevant högskoleexamen för uppdraget. Vi ser också gärna att du har specialpedagogisk kompetens. Du har skolledarerfarenhet och det är meriterande om du genomgått den statliga rektorsutbildningen. Vi tror att du tidigare haft en ledande roll inom elevhälsan och att du har vana av att leda utvecklingsprocesser.

Som biträdande rektor på Klostergårdsskolan behöver du kunna både lyfta blicken och se helheter samtidigt som du i vardagen också gärna arbetar nära kollegor och de elever som är centrum för uppdraget. Du behöver kunna växla mellan att hantera det dagliga arbetet samtidigt som du också har förmåga att arbeta långsiktigt och strategiskt.

Då tempot stundtals kan vara högt behöver du själv kunna strukturera och prioritera bland dina arbetsuppgifter.

Du har mycket goda kunskaper i svenska och kan uttrycka dig väl i både tal och skrift.

Personliga egenskaper:

- Du har förmåga att fatta egna beslut utifrån verksamhetens mål

- Du arbetar strukturerat och följer systematiskt upp och utvärderar ditt arbete

- Du är kreativ och söker självständigt lösningar

- Du ser utvecklingsmöjligheter och har förmåga att tänka nytt

- Du har god förmåga att bygga relation med andra

- Du fungerar väl i samarbete med andra har förmåga att ta stöd vid behov

- Du är lyhörd inför andras behov och tankar

- Du har förmåga att aktivt stödja andra till utveckling

- Du har intresse av att utvecklas och söker själv ny kunskap

Intervjuer kommer att genomföras den 27/11.

Vi har tyvärr inte möjlighet att erbjuda andra tider.Välkommen med din ansökan!

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Läs mer här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Biträdande rektor F-3, Lerbäckskolan och Oskarskolan

Biträdande rektor
Läs mer Sep 28
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Om oss
Vi söker nu en biträdande rektor till Lerbäck-, Oskarskolan F-3 samt fritidshem som vill bli vår nya kollega i ledningsgruppen.

Lerbäckskolan är en F-9 skola i centrala Lund och i närheten på Oskarshem finns vår andra enhet Oskarskolan F-3. Totalt har vi cirka 850 elever och cirka 110 personal. Både Lerbäckskolan och Oskarskolan är två välfungerande enheter med goda förutsättningar och resultat samt låg personalomsättning eftersom vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.

På Lerbäck-, och Oskarskolan driver vi tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild möta varje elev och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen och skapar förutsättningar och möjligheter för alla elever att nå målen. Tillsammans i ledningsgruppen och med personalen arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.

Arbetsuppgifter
I din roll som biträdande rektor leder du verksamheten tillsammans med rektor och övriga två biträdande rektorer. Du kommer tillsammans med rektor att driva, utveckla och följa upp F-3 och fritidshemsverksamheten mot uppsatta mål och du förväntas leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare. Du har delansvar i det systematiska kvalitetsarbetet, budgeten och elevernas resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor.

Du har också stöd i arbetet från utbildningschef, administrativchef, servicechef, övriga skolledarkollegor i ledningsteamet på utbildningsområdesnivå, samt stabsfunktionernas ekonomi- HR- kommunikations- och myndighetsavdelningar för att du ska kunna fokusera på pedagogiskt ledarskap. 

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar.Vi söker dig som
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom pedagogik och lärarlegitimation. Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare där verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar ingått. Du är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. 

Du uppfattas som trygg i din roll som ledare och du leder, motiverar det som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Din förmåga att samarbeta och samverka är god och du är tydlig och transparent i din kommunikation och bekväm med att tala inför andra. 

För att trivas i uppdraget behöver du ha förmågan att se möjligheter i förändringar och kan lösa problem som uppstår på ett sätt som leder arbetet vidare. 

Vi söker dig som med din kompetens och engagemang vill och kan bidra till skolans framtida utveckling. Du får en viktig roll i nära samverkan med engagerad personal och härliga elever. Du har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling och elevernas måluppfyllelse är vår högsta prioritet. Du ser det som självklart att skolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg. 

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem, digitala pedagogiska program, Office-paketet och Google drive.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt!

Vi ser fram emot din ansökan!

Övrigt
Intervjuer och urval kommer ske löpande under ansökningstiden.

Info?r rekryteringsarbetet har vi tagit sta?llning till rekryteringskanaler och marknadsfo?ring. Vi undanber oss kontakt med media-sa?ljare, rekryteringssajter och liknande.

Fo?r att fa? arbeta med barn inom skola och fo?rskola beho?ver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. La?s mer ha?r: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för placering av redan anställd i kommunen.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Läs mer här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Biträdande rektor till Gymnasieskolan Vipan

Biträdande rektor
Läs mer Aug 7
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?
Om oss

Centralt bela?get i den expanderande O?resundsregionen ligger Lund.

Lund har alltid varit innovato?rernas och nyta?nkarnas stad. Med det sto?rsta och ledande universitetet i O?resundsomra?det, forskningsbyn Ideon och ett aktivt kulturliv a?r Lund en tyngdpunkt i regionen. Inom verksamheterna pa?ga?r sta?ndigt spa?nnande utvecklingsprojekt. Lunds kommun a?r den sto?rsta arbetsgivaren med drygt 9 000 medarbetare.

Strax o?ster om Lunds centrum ligger Gymnasieskolan VIPAN, Lunds enda kommunala yrkesskola.

Gymnasieskolan Vipan har c:a 1 250 elever va?rterminen 2020 fo?rdelade pa? Barn- och Fritidsprogrammet, Byggprogrammet, Gymnasiesa?rskolan, Handelsprogrammet, Hotell- och turismprogrammet, Individuella programmen, Restaurang- och livsmedelsprogrammet, VVS- och Fastighetsprogrammet samt Va?rd- och Omsorgsprogrammet.

Skolans fokusomra?den a?r: värdegrundsarbete och tillgänglig lärmiljö. Vi a?r ma?na om att ba?de personal och elever ska ka?nna delaktighet i allt som ro?r verksamheten.

Va?r hemsida a?r: www.lund.se/vipan
Kvalifikationer

För att lyckas i rollen som biträdande rektor är du en tydlig ledare som är lyhörd för andras idéer. Du är utvecklings- och kvalitetsfokuserad och du inspirerar till arbetsglädje och har förmåga att skapa lust och engagemang. Du är van att utveckla verksamheten tillsammans med dina kollegor och har en stor tillit till medarbetarna. Du har erfarenhet av verksamheter i förändring och bidrar till lösningar. Du är närvarande och synlig i verksamheten, handlingskraftig och analytisk. Du har ett stort intresse för pedagogik, det vardagliga arbetet med elevernas lärande och är insatt i pedagogisk forskning.

Vi vill att du delar vår syn på en god arbetsmiljö som en avgörande faktor för trivsel, hållbarhet och goda resultat.

Arbetsuppgifter
De huvudsakliga uppdragen är att tillsammans med lärarna och elevhälsoteamet leda arbetet för bättre lärande och högre måluppfyllelse på två av skolans yrkesprogram och att driva utvecklingen av hela Vipan tillsammans med Vipans ledningsgrupp. I det skolövergripande arbetet ingår att driva och ansvara för en eller flera skolövergripande processer

Biträdande rektor har ansvar för områdets elevhälsoarbete, personalansvar, ekonomiskt ansvar för området (budgetering, uppföljning och prognoser i samarbete med administrativ chef), ansvar för områdets arbetsmiljö och ansvar för områdets arbete enligt miljöbalken. - ansvar för ca 35 medarbetare och ca 270 elever.

Vi söker dig som

- Har för tjänsten adekvat högskoleutbildning
- Det är meriterande om du har Statliga rektorsprogrammet eller annan ledarskapsutbildning
- Du har erfarenhet av arbete som skolledare minst ett läsår, erfarenhet av att leda hela medarbetarprocessen; rekrytering, lönesättning, rehabilitering med mera, erfarenhet av att leda pedagogisk utveckling, erfarenhet av att leda arbetsmiljöarbete  och erfarenhet av att leda förebyggande, främjande och åtgärdande elevhälsoarbete
- Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete som lärare, erfarenhet av arbete som lärare i yrkesämne, erfarenhet av arbete som skolledare på gymnasiet, erfarenhet av arbete som skolledare för yrkesprogram
- Du har kunskap om; lärandeprocesser, budgetering, uppföljning och prognoser, personalfrågor som medarbetarprocess, rekrytering, lönesättning och rehabilitering, förebyggande och främjande elevhälsoarbete, skoljuridiska frågor, aktuell forskning inom skolområdet, arbetsmiljö samt förebyggande, främjande och åtgärdande  elevhälsoarbete
- Det är meriterande om du har kunskap i att leda undersökande och analyserande processer baserade på vetenskaplig metod

Ansök nu

Biträdande rektor 4-9, Genarps skola

Biträdande rektor
Läs mer Jul 8
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Om oss
Genarps skola är en 4-9-skola med drygt 300 elever.

På Genarps skola arbetar ca 40 medarbetare för att tillsammans och nära eleverna skapa tillgängliga och trygga lärmiljöer. På Genarps skola månar vi alla om att skapa goda relationer med varandra och med våra elever. Vårt utvecklingsarbete fokuserar på tillgängliga lärmiljöer och språkutvecklande arbetssätt. I varje klassrum finns smartboard, projektor och alla elever har egen Ipad/dator.

Arbetsuppgifter
Till ledningsteamet för Genarps skola söker vi en biträdande rektor som tillsammans med nuvarande rektor, lärare och andra medarbetare arbetar för att ge alla elever på skolan bästa möjliga förutsättningar i sitt lärande.

Du är underställd rektor men kommer att ha eget lednings-, utvecklings-, uppföljningsansvar. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag i Barn och skolförvaltningen. Du kommer att ansvara för schemaläggning i Novaschem.

Vi söker dig som
Du har akademisk examen med pedagogisk inriktning och erfarenhet av arbete i skolverksamhet.

Du har goda ledaregenskaper och är en tydlig pedagogisk ledare som initierar och driver skolutveckling utifrån uppställda mål. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och av en stark vilja att skapa goda relationer i organisationen. Som ledare visar du gott omdöme i uttalanden och ageranden. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera.

Du skapar intresse, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare och kolleger. Du är en god lagspelare och inspireras av att arbeta tillsammans med andra. För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Vidare har du en god samarbetsförmåga både inom och utom professionen och kan leda samt delta i olika nätverk.

Du ser lösningar istället för hinder och ditt arbete präglas av glädje och en stor portion humor!

Meriterande är erfarenhet av arbete i ledningsgrupp, arbetsledaransvar, specialpedagogisk kompetens eller ledning av elevhälsoarbete samt rektorsutbildning eller annan ledarskapsutbildning.

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Läs mer här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Biträdande rektor F-3 samt grundsärskolor

Biträdande rektor
Läs mer Jul 9
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Om oss
Vegalyckan är en f-3 skola med cirka 230 elever.

Skolan ligger naturskönt i vacker parkmiljö i södra Lund.

Vegalyckan har ett professionellt och vetenskapligt förhållningssätt till kunskap. Skolans pedagoger arbetar aktivt med kollegialt lärande, inkluderande arbetssätt, tillgänglig lärmiljö och anpassningar som höjer eleverna måluppfyllelse. Ett språkutvecklande arbetssätt, likvärdig bedömning och digital lärmiljö präglar undervisningen.

På Vegalyckan finns även två pedagoghundar med pedagoghundsförare. Pedagoghundarna fungerar som pedagogiska verktyg och används både som anpassning till elever i behov av särskilt stöd och som en del i likabehandlingsarbetet. De rastvärdar, finns med vid värderingsövningar och är tillgängliga för skolans alla elever i olika situationer. 

Vegalyckans fritidshem har pedagogisk personal med hög behörighet. Pedagogerna ger varje elev möjlighet att utveckla sin självständighet, liksom utrymme för tankar och funderingar kring en meningsfull fritid.

Till Vegalyckan hör också tre grundsärskolegrupper, en på Vegalyckan, en på Järnåkraskolan samt en grupp på Lilla Skolan med totalt ca 25 elever. Eleverna läser både ämnen och ämnesområden.

Arbetsuppgifter
Till ledningsteamet för Vegalyckan söker vi en biträdande rektor som tillsammans med nuvarande rektor, lärare och andra medarbetare arbetar för att ge alla elever på skolan bästa möjliga förutsättningar i sitt lärande.

I din roll som biträdande rektor leder du verksamheten tillsammans med rektor, såväl operativt som strategiskt. Du har ett medansvar när det gäller budget, resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor. Skolans ledarskap ser vi som något av det mest centrala för skolans utveckling och elevernas resultat. Du driver, utvecklar och följer upp verksamheten mot uppsatta mål. I rollen ingår att leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare. Du ansvarar för att resultaten säkerställs och följs upp i enlighet med vårt systematiska kvalitetsarbete och att varje elev känner sig trygg och erbjuds det stöd som krävs, bland annat genom ett proaktivt elevhälsoarbete.

Vi förväntar oss att du arbetar målinriktat för att ligga i framkant med pågående skolutveckling på kommunal och nationell nivå och att du är en tydlig företrädare för skolledarens uppdrag såsom det beskrivs i styrdokumenten.

Du är underställd rektor men kommer att ha eget lednings-, utvecklings-, uppföljningsansvar. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag i Barn och skolförvaltningen.

Vi söker dig som
Vi söker dig med relevant akademisk utbildning, dokumenterade pedagogiska meriter samt ledarerfarenhet från skolväsendet. Som ledare är du kommunikativ med förmåga att uppmuntra och inspirera. Du har engagemang och bjuder in till dialog för att skapa delaktighet samt uppmuntrar till ett arbetsklimat präglat av kreativitet och innovativa lösningar. Du har ett stort intresse för pedagogik och det vardagliga arbetet med elevernas lärande och är insatt i pedagogisk forskning.

Som person är du trygg, har självinsikt och mod att agera efter egen övertygelse. Som ledare visar du gott omdöme i uttalanden och ageranden. Du är utvecklingsinriktad och trivs med att arbeta i team. Vidare har du en god samarbetsförmåga både inom och utom professionen och kan leda samt delta i olika nätverk. En förutsättning är att du kan uttrycka dig väl i tal och skrift. 

För att få arbeta med barn inom skola och förskola behöver du kunna uppvisa ett utdrag ur belastningsregistret. Läs mer här: https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Jun 17
BMSL är en flerspråkig förskola och grundskola med undervisning enligt svensk läroplan. Från ett års ålder till nionde klass passerar våra elever genom samma port här i centrala Lund. Det ger trygghet och kontinuitet för både elever, lärare och föräldrar. Kanske är det en förklaring till att många elever ser skolan som sitt andra hem. Just trivsel och gemenskap är viktigt för oss. Vi vill vara skolan eleverna längtar till. En plats för upptäckare, forskare och självständiga nytänkare. Under flera år har vår enkla filosofi bidragit till att vi uppnått några av Sveriges bästa kunskapsresultat och har även elever som vågar vara sig själva.


Idag finns 44 barn i förskolan och c:a 370 elever i grundskolan F-9. Pedagoger och barn/elever kommer från olika länder och skiftande kulturer. BMSL är en mycket stimulerande och dynamisk arbetsplats. I vår verksamhet möter barnen engelska, franska och svenska från det att de börjar i förskolan tills att de lämnar grundskolan.


Vi söker nu biträdande rektor som tillsammans med verksamhetens medarbetare och skolans ledningsgrupp utvecklar verksamheten och skapar förutsättningar för att både pedagoger och elever ska nå sin fulla potential.


Som biträdande rektor är ditt uppdrag att vara pedagogisk ledare och leda arbetet med en tydlig inriktning mot elevers lärande utifrån vetenskaplig grund och beprövad erfarenhet.
I uppdraget ingår både att planera och organisera, såväl som att följa upp och utvärdera. Du är väl förtrogen med skolans styrdokument.


I arbetsuppgifterna ingår bland annat systematiskt arbetsmiljöarbete och brandskyddsarbete, vara en del av elevhälsoteamet, ansvara för fritidsverksamheten och att tillsammans med ledningsgruppen arbeta mot kortsiktiga och långsiktiga mål.


Arbetstid/Varaktighet


Omfattning: 100 %


Tillträde: 20200810


Varaktighet: Tillsvidare


Individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk


Kontaktperson:
Rektor Veronica Holmgren tel 0708-65 95 44

Ansök nu

Fågelskolan söker Biträdande rektor/Samordnande fritidspedagog

Biträdande rektor
Läs mer Jun 2
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Om oss

Fågelskolan är belägen i Lunds västra delar och ingår i Utbildningsområde 7.

Vi är en F-9 skola med en integrerad Grundsärskola. Vi har ca 550 elever, varav ca 50 är inskrivna i  Grundsärskolan. På skolan finns även en förberedelseklass med ca 20 elever fördelade i åk 5-9.

Fågelskolan deltar just nu i ett större samarbete med Skolverket och Linnéuniversitetet inom ramen för samverkan för bästa skola. I detta samarbete arbetar vi med kunskapsutvecklande arbetssätt, vilket är en fråga om språk. Vi får föreläsningar, men det som vi är mest stolta över i vårt utvecklingsarbete är vårt kollegiala lärande där alla skolans pedagoger deltar aktivt varje vecka. 

Arbetsuppgifter
Du kommer tillsammans med rektor och medarbetare arbeta för att ge alla elever på skolan bästa möjliga förutsättningar i sitt lärande. Du är underställd rektor men kommer att ha eget lednings-, utvecklings-, uppföljningsansvar. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande områden. 

I den del av tjänsten som handlar om att samordna våra fritidshem, grundsärskolans och grundskolans, handlar det både om att just samordna, lägga schema, vara i verksamheten och driva utveckling. 

Vi söker dig som
har Högskole-/universitetsexamen inom pedagogik. Rektorsutbildning eller annan ledarskapsutbildning är meriterande. Du har stor erfarenhet av arbete i skolverksamhet.
Meriterande är erfarenhet av arbete i ledningsgrupp, arbetsledaransvar, samordnande uppdrag, processledaruppdrag, specialpedagogisk kompetens eller ledning av elevvårdsarbete.

Du har goda ledaregenskaper och är en tydlig pedagogisk ledare som initierar och driver skolutveckling utifrån uppställda mål. Du har helhetsperspektiv eftersom du kommer att delvis arbeta med uppföljning av ekonomi, sjukfrånvaro och schemaläggning. Du bör ha en analytisk och strategisk förmåga med tanke på att du kommer ansvara för uppföljningsarbetet av det systematiska kvalitetsarbetet. Ditt ledarskap präglas av öppenhet och av en stark vilja att skapa goda relationer i organisationen.

Du skapar intresse, delaktighet och engagemang hos dina medarbetare och kolleger. Du är en god lagspelare och inspireras av att arbeta tillsammans med andra. För att lyckas med uppdraget är det viktigt att du har förmåga att planera och organisera ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Du ser lösningar istället för hinder och ditt arbete präglas av glädje och en stor portion humor!

Ansök nu

Biträdande rektor

Biträdande rektor
Läs mer Mar 27
Lund skapar framtiden – med kunskap, innovation och öppenhet! Vi vågar tänka stort, visa handlingskraft och med tillit låta nya idéer växa till hållbara lösningar. Vill du vara med och skapa framtiden med oss?


Barn- och skolförvaltningen arbetar för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för barn och elever att nå målen. Vi arbetar för en enhetlig och tydlig styrning för skola och förskola och en ändamålsenlig och effektiv organisation. Vidare strävar vi efter att skapa förbättrade förutsättningar för utveckling och kvalitet i verksamheten.Om oss
Vi söker nu en biträdande rektor till Lerbäck-, Oskarskolan F-3 samt fritidshem som vill bli vår nya kollega i ledningsgruppen.

Lerbäckskolan är en F-9 skola i centrala Lund och i närheten på Oskarshem finns vår andra enhet Oskarskolan F-3. Totalt har vi cirka 850 elever och cirka 110 personal. Både Lerbäckskolan och Oskarskolan är två välfungerande enheter med goda förutsättningar och resultat samt låg personalomsättning eftersom vi är måna om varandra och arbetar för att skapa en arbetsplats där vi alla trivs och utvecklas.

På Lerbäck-, och Oskarskolan driver vi tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand. Vi vill genom kollegialt lärande och gemensam målbild möta varje elev och medarbetare där den är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen och skapar förutsättningar och möjligheter för alla elever att nå målen. Tillsammans arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar.

Arbetsuppgifter
I din roll som biträdande rektor leder du verksamheten tillsammans med rektor och övriga två biträdande rektorer. Du kommer tillsammans med rektor att driva, utveckla och följa upp F-3 och fritidshemsverksamheten mot uppsatta mål och du förväntas leda, stödja och kompetensutveckla dina medarbetare. Du har delansvar i det systematiska kvalitetsarbetet, budgeten och elevernas resultat samt personal- och arbetsmiljöfrågor.

Du har också stöd i arbetet från utbildningschef, administrativ chef, service chef, övriga skolledarkollegor i ledningsteamet på utbildningsområdesnivå, samt stabsfunktionernas ekonomi- HR- kommunikations- och myndighetsavdelningar för att du ska kunna fokusera på pedagogiskt ledarskap. 

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum eller särskilda utbildningssatsningar.Vi söker dig som
Vi söker dig som har universitets- eller högskoleexamen inom pedagogik och lärarlegitimation. Du har erfarenhet av att arbeta som skolledare där verksamhets-, ekonomi-, personal- och arbetsmiljöansvar ingått. Du är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. 

Du uppfattas som trygg i din roll som ledare och du leder, motiverar det som krävs för att effektivt nå gemensamma mål. Din förmåga att samarbeta och samverka är god och du är tydlig och transparent i din kommunikation och bekväm med att tala inför andra. 

För att trivas i uppdraget behöver du ha förmågan att se möjligheter i förändringar och kan lösa problem som uppstår på ett sätt som leder arbetet vidare. 

Vi söker dig som med din kompetens och engagemang vill och kan bidra till skolans framtida utveckling. Du får en viktig roll i nära samverkan med engagerad personal och härliga elever. Du har en helhetssyn kring vad som främjar elevers lärande och utveckling och elevernas måluppfyllelse är vår högsta prioritet. Du ser det som självklart att skolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg. 

Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem, digitala pedagogiska program, Office-paketet och Google drive.

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt! Vi ser fram emot din ansökan!

Övrigt
Tjänsten ledigförklaras under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk för placering av redan anställd i kommunen.

Ansök nu