Miljö- och klimatstrateg jobb i Lund

Hitta lediga jobb som Miljö- och klimatstrateg i Lund. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet. Du kan också klicka på en arbetsgivare och se alla jobben i Lund från den arbetsgivaren.

Climate Specialist

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Feb 1
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen.
Job Summary
Tetra Pak’s Sustainability & Communications function drives the company’s sustainability ambitions to meet and exceed expectations of customers and society. ? We leverage our expertise to accelerate sustainable solutions along our value chain? and transition to a low carbon circular economy that reduces waste and climate impact. You can read more about our sustainability work at? https://www.tetrapak.com/sustainability/our-approach
The position as Climate Specialist will be an integral part of the Climate Programmes team. This role will support our Climate Programme and play a key role in helping Tetra Pak achieve our ambitious climate goals.
This is a one year temporary position reporting to the Director Climate Programmes. You will be based in Lund, Sweden. Travels are limited, maximum up to 25 % of your time.
What you will do
Main focus of this position is to:
Play a key role in helping us meet our net zero climate ambitions and targets as a GHG accounting specialist
Support GHG accounting and reporting, calculate greenhouse gas emissions, prepare GHG accounts, create scenarios & forecasts, and report progress towards climate targets. You will support and monitor carbon emission reduction activities across the organization.
Support external ESG, CSRD (ESRS E1), and CDP reporting
Stay abreast of industry and international standards in the areas of GHG accounting and target setting, LCA and product foot-printing.

We believe you have
a bachelor’s degree, or MSc, in Environmental Science or management, Environmental Engineering, Biology or related scientific discipline
experience with one or more of: GHG accounting and reporting, CDP reporting, ESG reporting, life cycle assessment, carbon foot-printing
knowledge of international and industry standards in the areas of GHG accounting and reporting or Life cycle assessment
high level proficiency in English, Swedish an advantage.

As a person, you are an analytical and committed team player, capable of taking initiative and getting things done. You are comfortable handling change. Managing stakeholders and working across boundaries comes naturally to you. You are a competent project manager and can see the big picture whilst still being able to focus on the small but very important stuff. You possess good communication skills and can interact with stake holders at different levels worldwide.
We Offer You
A variety of exciting challenges with ample opportunities for development and training in a truly global landscape
A culture that pioneers a spirit of innovation where our industry experts drive visible results
An equal opportunity employment experience that values diversity and inclusion
Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangements

Apply Now
If you are inspired to be part of our promise to protect what’s good; for food, people, and the planet, apply through our careers page at https://jobs.tetrapak.com/.
This job posting expires on 2023-02-15
To know more about your application contact Susanne Stålring at +46 46 36 3919.
Questions about the position contact David Cockburn at +46 46 36 3595.
For trade union information contact Sveriges Ingenjörer Lars Haraldsson at +46 46 36 2533 and Unionen Lisbeth Larsson at +46 46 36 2320

Ansök nu

Miljöstrateg till Serviceförvaltningen

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Okt 19
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Serviceförvaltningen tillgodoser övriga förvaltningar och kommunala bolags behov av service, exempelvis inom lokaler, skolmåltider, grönyteskötsel eller entreprenadjobb. Vi har drygt 600 anställda fördelade över affärsområdena Lundafastigheter, Markentreprenad och Måltidsservice samt vår stab. Hos oss är du med och gör skillnad för små och stora Lundabor!Om oss
Vill du jobba med hållbar utveckling och göra skillnad för Lunds kommun?

Vi söker en miljöstrateg som vill skapa verkliga och hållbara resultat i samarbete med andra.

Vi söker dig som vill driva projekt som främjar ekologiskt hållbar utveckling, klimatanpassning och bättre miljö, vill bidra till att Lunds kommun lever upp till globala, regional och lokala miljömål samt inspirera och jobba för en beteendeomställning mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle. 

Tjänsten som miljöstrateg är placerad på serviceförvaltningens stabsavdelning. Inom staben arbetar drygt 40 medarbetare som med sin expertis stöttar förvaltningen och dess tre affärsområden Måltidsservice, Lundafastigheter och Markentreprenad. Miljöstrategen tillhör enheten ledningsstöd, där det finns kompetenser inom flera områden som planering- och måluppföljning, hållbar utveckling, kvalitet, intern kontroll, affärsutveckling, inköpskoordinering, juridik, projekt- och verksamhetsutveckling m.m.

Serviceförvaltningens målbild är att vi skall vara en hållbar organisation där vi ser och utvecklar varandra. Detta gör vi genom att sätta tydliga, utmanande mål och skapa förutsättningar för ett hållbart ledar- och medarbetarskap utifrån Lunds kommuns vision och förhållningssätten lyssna, lära, leda, för att skapa Ett Lund.

Arbetsuppgifter
Som miljöstrateg på Serviceförvaltningen får du ett spännande uppdrag där du leder förvaltningens hållbarhetsarbete efter Lunds kommuns miljöprogram Lundaeko. I rollen ingår projektledning för hållbarhetsprojekt, vilka ofta är fastighetsrelaterade såsom hållbart byggande (rollen är också att vara miljöbyggnadssamordnare), samt övriga specifika hållbarhetsprojekt. Du är även sammanhållande av serviceförvaltningens miljöledningsgrupp och ger stöd till affärsområdena i hållbarhetsfrågor, utbildning samt stöttar förvaltningens olika ledningsgrupper i hållbarhetsfrågor. Särskilt fokus och utvecklingsområden är just nu energieffektiviseringar och återbruk, övergång från fossildrivet till fossilfritt och elektriska alternativ där så är möjligt. Miljöstrategen ingår i det kommunövergripande miljösamordnarforumet och deltar i flera miljönätverk. 

Miljöstrategen är delaktig i genomförandet av vårt kontinuerliga utvecklingsarbete där du genom samarbete, helhetstänk och proaktivt stöd skapar hållbara resultat i organisationen. Du är van och bekväm med att författa texter och kan bistå vid författande av sammanfattande hållbarhetsdelar i årsanalys och verksamhetsplaner samt arbete med tjänsteskrivelser m.m. 

Vi söker dig som
Vi söker dig med relevant akademisk bakgrund inom miljöområdet och erfarenhet från offentlig förvaltning där du har arbetat med utvecklings- och förändringsarbete samt hållbarhetsfrågor. Det är meriterande om du har arbetat i en större kommun eller annan större offentlig beställare. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att arbeta med projektledning och ett processbaserat utvecklingsarbete. Har du gått utbildningar inom förändringsledning, systematiskt kvalitetsarbete eller projektledning ser vi det som meriterande. Vi ser även positivt på att du erfarenhet från miljöbyggnadscertifiering och hållbart byggande. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.

Du är öppen till sinnet, inlyssnande och har god samarbetsförmåga med stor vilja att förbättra. Som person vågar du ifrågasätta samt inspirera. Du har en förmåga att skapa struktur, organisatorisk förmåga och trivs med att arbeta både strategiskt och operativt. Du har lätt för att samarbeta med fokus på vad som är bäst för helheten och för dem vi är till för. Viktigt är även att du trivas med att vara självgående och leda ditt eget arbete. Du är kommunikativ med ett pedagogiskt och lyhört förhållningssätt.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Miljöstrateg

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Nov 30
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På kommunkontoret arbetar cirka 300 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.Om oss
Du ingår i kommunkontorets avdelning för hållbar tillväxt som ansvarar för det kommunövergripande arbetet inom näringsliv, innovation och hållbarhet.

Tjänsten är placerad på Hållbarhetsenheten som bland annat samordnar och utvecklar kommunens program för ekologisk och social hållbarhet.

Lunds kommun har höga ambitioner och strävar efter att vara ledande inom hållbar utveckling. Lunds hållbarhetspolicy är vägledande för kommunkoncernens arbete inom området och Lunds program för ekologisk hållbarhet, LundaEko, innehåller högt satta mål för miljö- och klimatarbetet. Tillsammans med program för social hållbarhet skapar dessa dokument ramen för kommunens övergripande hållbarhetsstyrning. Lunds kommun arbetar systematiskt och målinriktat med hållbar utveckling genom det interna miljöledningssystemet.

Du erbjuds ett omväxlande och utvecklande arbete där du får möjlighet att påverka och göra skillnad tillsammans med engagerande kollegor. Du kommer att ha din arbetsplats på vårt moderna aktivitetsbaserade kontor, precis i anslutning till Lunds centralstation.

Arbetsuppgifter
I rollen som miljöstrateg på kommunkontoret arbetar du för att leda, samordna och utveckla det kommunövergripande hållbarhetsarbetet. Uppdragets huvudsakliga uppgift är att genomföra Lunds program för ekologisk hållbarhet, LundaEko, tillsammans med övriga strateger på avdelningen.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- tillsammans med andra strateger ansvara för genomförandet av mål och delmål i LundaEko
- följa upp och rapportera arbetet till kommunens hållbarhetsredovisning
- samordna och utveckla kommunkontorets interna miljöledningsarbete
- stödja och utveckla arbetet med hållbara investeringar och gröna obligationer
- stödja andra förvaltningars arbete med LundaEko och andra handlingsplaner inom hållbarhetsområdet
- samverka med kommunala bolag och andra aktörer i kommunen
- samverka med övriga strateger på avdelningen och förvaltningen för att hitta synergier mellan olika hållbarhetsfrågor
- bereda och ta fram beslutsunderlag till politiken
- vid behov kommunicera kommunens hållbarhetsarbete genom presentationer och utbildningar

Vi söker dig som
Vi söker dig med högskoleutbildning med inriktning på till exempel miljövetenskap, miljöekonomi, ekosystemteknik alternativt annan utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du bör ha några års relevant arbetslivserfarenhet inom miljöområdet ur ett strategiskt perspektiv. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i en politiskt styrd organisation.

Du behöver ha god förmåga att samarbeta med och möta olika personer. Du har en tydlig kommunikativ förmåga och trivs i en utåtriktad och nätverkande roll. För att lyckas i rollen tror vi även att du är en strukturerad och driven samordnare som kan agera självständigt och gillar att nå egna resultat.

Ansök nu

Energikontoret Skåne söker projektledare

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Okt 20
Skånes Kommuner är en medlemsorganisation för de 33 skånska kommunerna. Vi är en politiskt styrd organisation och vår styrelse består av förtroendevalda från våra medlemskommuner.

Energikontoret Skåne är en driven energiaktör i Skåne. Vi arbetar för energieffektivisering och en ökad andel förnybar energi. Våra experter driver projekt och verksamheter för den regionala, nationella och internationella energiomställningen och för en långsiktig samhällsutveckling.

Energikontoret Skåneär en del av Skånes Kommuner. Huvuddelen av verksamheten finansieras av projekt vi medverkar i eller uppdrag vi utför för exempelvis Energimyndigheten.


ARBETSUPPGIFTER
Energikontoret Skånes målgrupper är främst kommuner och företag. Viktiga samarbetspartners är kommuner, Region Skåne, Länsstyrelsen Skåne, universitet och högskolor samt energibolag i Skåne.

Inför bemanning av våra projekt söker vi projektledare som har erfarenhet och vana av att driva energi- och klimatprojekt.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har erfarenhet inom det breda energi- och klimatområdet. Vi ser gärna att du har en bakgrund inom energieffektivisering, biogas, vindkraft och hållbara transporter med fokus på elektrifiering och hållbart resande. Har du en bakgrund som ingenjör inom energiområdet ser vi detta som extra positivt.

Arbetsuppgifterna är mycket flexibla, självständiga och utåtriktade och det krävs att du:
• är van att självständigt planera dina arbetsuppgifter
• trivs med att facilitera möten och hålla presentationer
• leder och koordinerar olika typer nätverk och arbetsgrupper

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper och du bör känna dig bekväm med en utåtriktad roll.


ÖVRIGT
Anställningsformen är projektanställning. Tillträdesdatum 2021-12-01.

Ansök nu

Senior Manager Climate & Standards

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Mar 17
At Tetra Pak we touch millions of lives every day, ensuring better nutrition and healthier lifestyles through safe packaging and food processing solutions. Guided by our global brand promise, PROTECTS WHAT´S GOOD, we strive to make a difference by protecting food, people and our futures. To do this we need more than smart technology. We need smart people too. People like you, who wants to work with people like us.
Tetra Pak’s Sustainability function drives the company’s sustainability ambitions to meet and exceed expectations of customers and society. ? We leverage our expertise to accelerate sustainable solutions along our value chain? and transition to a low carbon circular economy that reduces waste and climate impact. You can read more about Tetra Pak’s sustainability work at? http://tetrapak.com/sustainability/futures
The Product & Life Cycle Sustainability team, part of the Sustainability function, drives excellence in science-based assessment and reporting of product and value chain performance; secures sustainability standards, tools and requirements in today’s processes and for future products and solutions; and leads Tetra Pak’s climate programme.
This is a permanent position, reporting to the Director Product and Life Cycle Sustainability who is a member of the management team of the central sustainability organisation. You will be based in Lund, Sweden. Travels are limited, maximum up to 25 % of your time.
What you will do
The Product & Life Cycle Sustainability team is a group of seven, including the position Senior Manager Climate & Standards. This is a new role, playing a key part in realising Tetra Pak’s 2030 sustainability ambitions.
Main focus of this position is to:
· Play a key role in helping us meet our net zero climate ambitions and targets as the coordinator of our strategic programme: GHG reduction across the value chain.
· Drive recognized leadership in science-based assessment and reporting of product and value chain performance that brings value to our customers and consumers.
· Secure effective contribution, and organizational response, to developing industry and international standards in the areas of GHG accounting, LCA and product foot-printing, and packaging and the environment.
Who you are
You are a sustainability professional with a track record of leading change working across boundaries and cultures. You have a proven ability to motivate others and engage diverse teams to solve complex problems and achieve ambitious long-term goals.
You have the breadth of experience, knowledge, and competence to represent Tetra Pak in high-level external meetings with customers, suppliers, subject matter experts and at conferences and events.
We believe you have:
· MSc or equivalent in a relevant discipline likely with a strong environmental science component
· More than 12 years of hands-on experience of working with GHG accounting and /or LCA; as well as CDP, GRI, corporate reporting, and product foot-printing related experience. Experience in areas related to Tetra Pak’s business is an advantage.
· Deep knowledge of international and industry standards in the areas of GHG accounting, LCA, product foot-printing and packaging and the environment. Experience in international or European standardisation work an advantage.
· Experience driving GHG reduction across an organisation, or better yet across a value chain, and knowledge of carbon compensation and neutralisation options.
· A proven track record of leading complex projects at a global level across organisational and cultural boundaries.
· A broad knowledge of sustainability, particularly environmental sustainability, science, frameworks, and strategy.
· Business awareness and experience of budgeting and cost accounting; knowledge of, and experience working with, carbon pricing an advantage.
· Excellent communication skills with an ability to communicate technical matters to non-technical audiences and to communicate fluently and effectively with internal and external stakeholders with different levels of knowledge and background on sustainability.
· High level proficiency in English, Swedish an advantage.
We offer you
· A position in which you can make a difference
· Variety and exciting challenges with opportunities for development and training in a truly global landscape
· Culture that pioneers spirit of innovation where our engineering genius drives visible result
· Equal opportunity employment experience that values difference and diversity
· Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangements

Apply now!
If you are inspired to share our responsibility of leading the sustainability transformation, apply through our careers page on https://jobs.tetrapak.com/ submitting your CV and motivational letter.
This job posting expires on April 5, 2021.
Tetra Pak is committed to protecting its employees, customers and you, our candidates. We are working towards completing all or most of the steps in the recruitment process for this position by virtual means and further information will be provided as part of the recruitment process.
To know more about your application contact Susanne Stålring at +46 46 36 3919.
Questions about the position contact David Cockburn at +46 46 36 3595.
For trade union information contact Sveriges Ingenjörer Lars Haraldsson at +46 46 36 2533 and Unionen Lisbeth Larsson at +46 46 36 2320.

Ansök nu

Kommunikativ projektmedarbetare till Energikontoret Skåne

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Okt 28
Kommunförbundet Skåne är de skånska kommunernas intresseorganisation. Vi arbetar på uppdrag av Skånes 33 kommuner med intressebevakning, samverkan och utveckling av kommunernas verksamhet. Energikontoret Skåne är en del av Kommunförbundet Skåne. Vi är en icke-kommersiell aktör som till stor del finansieras av de projekt vi bedriver. Vi är idag 14 medarbetare på avdelningen och cirka 80 på Kommunförbundet Skåne.
Energikontoret Skåne har ett samhällsuppdrag att bidra till omställningen till ett hållbart energisystem, med energieffektivisering och förnybar energi som fokusområden. De främsta målgrupperna är Skånes kommuner och företag.
Arbetsuppgifter
Som projektmedarbetare på Energikontoret Skåne, kommer du att arbeta med projekt inom fossilbränslefria och energieffektiva kommuner där vi har flera pågående projekt och verksamheter. Som projektmedarbetare kommer du att ingå i team inom verksamhetsområdet. Vi ser gärna att du har erfarenhet av miljöstrategiskt arbete och framtagning av energiplan inom den kommunala sektorn.
Energikontoret Skåne driver i övrigt projekt inom energieffektivisering, vindkraft, sol, biogas och mobilitet, och du kan komma att få en roll i något av dessa. Du kommer att verka i en kvalificerad miljö, ha möjlighet att påverka utvecklingen av avdelningen och tillsammans med våra samarbetspartners och kommuner vara med och driva samhällets framtidsfrågor inom energi- och klimatområdet. Tjänsten kan innefatta resor både inom och utanför landet.
Kvalifikationer
Vi utgår ifrån att du har relevant högskoleexamen inom energi- och klimatområdet, gärna med fördjupning mot lokalt och regionalt klimatstrategiarbete. Erfarenhet från liknande verksamhet samt arbete i projektform och med EU-finansiering, är meriterande.
För rollen krävs att du är kommunikativ och har lätt för att samarbeta och skapa förtroende. Du har god kunskap i svenska och engelska. Projektmedarbetaren bör ha en naturlig fallenhet för att utveckla kontakter och nätverk, vara strukturerad, analytisk och lyhörd. Erfarenhet av kommunikationsarbete är meriterande. Vi fäster stor vikt vid dina personliga egenskaper.
Anställning
Tidsbegränsad anställning till och med den 30 september 2020 med möjlighet till förlängning.
Heltid/månadslön
Ansökan
Ansökan med meritförteckning (CV) vill vi ha senast den 10 november 2019, urval sker löpande under ansökningstiden. Skicka din ansökan med e-post till jobb@kfsk.se. Märk ansökan ”projektmedarbetare”. Sänd inte med bilagor (betyg m.m.) i detta skede. Dessa handlingar kan vi komma att begära in vid ett senare tillfälle.

Ansök nu

Kraftringen söker Affärsdriven Strateg för Forskning och Innovation

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Okt 23
Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för vår roll i det hållbara samhället genom att fokusera på lokala energilösningar med förnybar och resurseffektiv energianvändning och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och drygt 500 medarbetare. Vi skapar kundvärde genom att erbjuda lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster.

Läs mer på www.kraftringen.se

Verksamheten

Teamet affärs- och verksamhetsutveckling är en koncernövergripande avdelning med uppdrag att sammanhålla koncernens totala affärs- och verksamhetsutveckling. Vi är nära 30 medarbetare som tillsammans med kollegorna i koncernen samverkar med våra kunder, ägare och partners fokuserat på att utveckla framtidens energilösningar, produkter och tjänster utifrån ett kundvärdeperspektiv.

Till vårt team för Strategi och Analys söker vi nu en erfaren och driven strateg som brinner för att befinna sig i gränslandet mellan innovation och att vara nära affären. Vi söker en person som vill vara med på den spännande resan med att utveckla och driva Kraftringens innovations- och digitaliseringsagenda genom att skickligt balansera mellan kunskapssökande utvecklingsprojekt, affärsnära innovationssamarbeten och förändringsinitiativ i verksamheten.

Speciellt viktiga områden är digitaliseringens möjligheter och utvecklingsområden relaterade till Kraftringens affärer, utifrån fem prioriterade affärsområden. Energibranschen står inför mycket stora och snabba omvälvande förändringar i omvärlden och där gränsen mellan det traditionella energibolaget och nya aktörer på marknaden utmanas alltmer. Vi på Kraftringen ser en tydlig och viktig förflyttning av vår roll till att verka som en samhällsbyggare med syfte att ta fram helhetslösningar inom energi, i nära samverkan med våra kunder, ägare och partners.

Vidare ska du bidra till att utveckla våra nätverk med befintliga och potentiella samarbetspartners inom akademi, innovationsmiljöer och övriga offentliga aktörer för att både driva affärsnära projekt samt hitta andra långsiktiga samarbetsformer.

I din roll som Strateg för Innovation och Digitalisering rapporterar du direkt till ansvarig chef för affärs- och verksamhetsutveckling, som också ingår i koncernledningen.

Bakgrund

Du har en akademisk utbildning inom relevanta områden som ex naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap eller andra intressanta discipliner där teknik och människa möts. Det är meriterande om du har erfarenhet av samarbete med akademi och samhälle samt att du stor har vana vid innovation med fokus på kommersialisering. Troligtvis har du befunnit dig i gränslandet mellan akademi/näringsliv och innovationsföretag under många år. Det kommer krävas en gedigen erfarenhet av att rigga, utveckla och driva agila projekt mellan olika aktörer. Vi är övertygade om att du har väldigt stort och genuint intresse av samhällsomvandlingen som pågår och vilka möjligheter samt utmaningar den medför och tror du har god erfarenhet av energiområdet och energifrågornas roll i samhället.

Som person är du kommunikativ och trivs att agera i en kontaktintensiv miljö. Du är strukturerad och arbetar metodiskt med starkt eget driv. Du har en kreativ ådra och analytisk läggning och trivs bäst i en fri roll med stort ansvar, där resultat ska skapas i samklang med Kraftringens viljeriktning. Du är lösningsorienterad, positiv till din läggning och ser dig som en självstartare som lätt får andra med dig. Du är generös med din kunskap på ett prestigelöst sätt.

Ansökan & Upplysningar 

Du ansöker med CV och personligt brev via vår hemsida www.kraftringen.se. Vi tillämpar löpande urval, skicka därför in din ansökan snarast.

I denna rekrytering samarbetar vi med Lernia. Om du har några frågor gällande din ansökan och vår rekryteringsprocess, kontakta Rekryteringskonsult Lillemor Persson, 0707-754207 eller rekryteringskonsult Linda Billstrand, 0732 00 57 56. 

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och det krävs godkänd register- och säkerhetsprövning, enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Kraftringen gör bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtest på slutkandidat inför anställning.

Notera att vi inte tar emot ansökan via brev eller e-post, samt att vi vänligt men bestämt avsäger oss samtal från rekryteringsföretag.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Kraftringen söker Affärsdriven Strateg inom Energi och Innovation

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Okt 22
Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för vår roll i det hållbara samhället genom att fokusera på lokala energilösningar med förnybar och resurseffektiv energianvändning och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och drygt 500 medarbetare. Vi skapar kundvärde genom att erbjuda lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster.

Läs mer på www.kraftringen.se

Verksamheten

Teamet affärs- och verksamhetsutveckling är en koncernövergripande avdelning med uppdrag att sammanhålla koncernens totala affärs- och verksamhetsutveckling. Vi är nära 30 medarbetare som tillsammans med kollegorna i koncernen samverkar med våra kunder, ägare och partners fokuserat på att utveckla framtidens energilösningar, produkter och tjänster utifrån ett kundvärdeperspektiv.

Till vårt team för Strategi och Analys söker vi nu en erfaren och driven strateg som brinner för framtidens energisystem, där kunden är alltmer delaktig. Förnybar energi, energilagring, eldistribution, efterfrågeflexibilitet är nyckelord, liksom systemtänkande där el, gas och värme spelar roll för att hitta hållbara lösningar utifrån kunders och intressenters drivkrafter. Vi söker en person som vill vara med på den spännande resan med att utveckla och driva Kraftringens agenda för framtidens hållbara energilösningar genom att skickligt balansera mellan strategiska analyser, kunskapssökande utvecklingsprojekt och affärsnära innovationssamarbeten.

Energibranschen står inför mycket stora och snabba omvälvande förändringar i omvärlden och där gränsen mellan det traditionella energibolaget och nya aktörer på marknaden utmanas alltmer. Vi på Kraftringen ser en tydlig och viktig förflyttning av vår roll till att verka som en samhällsbyggare med syfte att ta fram helhetslösningar inom energi, i nära samverkan med våra kunder, ägare och partners. Det strategiska arbetet med digitaliseringens möjligheter och utvecklingsområden relaterade till Kraftringens infrastruktur och affärer är därför en viktig aspekt av det strategiska arbetet.

Vidare ska du bidra till att utveckla våra nätverk med befintliga och potentiella samarbetspartners och beslutsfattare. Kraftringen bedriver idag ett påverkansarbete nationellt och inom EU som det finns möjligheter att utveckla. Du bygger nätverk inom akademi, med innovationsmiljöer och övriga offentliga aktörer för att både driva affärsnära projekt samt hitta andra långsiktiga samarbetsformer.

I din roll som Strateg för Energi och Innovation rapporterar du direkt till ansvarig chef för affärs- och verksamhetsutveckling, som också ingår i koncernledningen.

Bakgrund

Du har en akademisk utbildning inom relevanta områden, troligtvis inom naturvetenskap eller teknik. Du har flerårig erfarenhet av energiområdet och energifrågornas roll i samhället, med bevisad erfarenhet av omvärldsanalys och strategiarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av samarbete med akademi och samhälle, och att utveckla och driva agila projekt mellan olika aktörer. Vi är övertygade om att du har väldigt stort och genuint intresse av samhällsomvandlingen som pågår och vilka möjligheter samt utmaningar den medför.

Som person är du kommunikativ och trivs att agera i en kontaktintensiv miljö. Du är strukturerad och arbetar metodiskt med starkt eget driv. Du har en kreativ ådra och analytisk läggning och trivs bäst i en fri roll med stort ansvar, där resultat ska skapas i samklang med Kraftringens viljeriktning. Du är lösningsorienterad, positiv till din läggning och ser dig som en självstartare som lätt får andra med dig. Du är generös med din kunskap på ett prestigelöst sätt.

Ansökan & Upplysningar

Du ansöker med CV och personligt brev via vår hemsida www.kraftringen.se. Vi tillämpar löpande urval, skicka därför in din ansökan snarast.

I denna rekrytering samarbetar vi med Lernia. Om du har några frågor gällande din ansökan och vår rekryteringsprocess, kontakta Rekryteringskonsult Lillemor Persson, 0707-754207 eller Linda Billstrand, 0732 00 57 56.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och det krävs godkänd register- och säkerhetsprövning, enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Kraftringen gör bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtest på slutkandidat inför anställning.

Notera att vi inte tar emot ansökan via brev eller e-post, samt att vi vänligt men bestämt avsäger oss samtal från rekryteringsföretag.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Kraftringen söker Affärsdriven Strateg inom Energi och Innovation

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Okt 19
Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för vår roll i det hållbara samhället genom att fokusera på lokala energilösningar med förnybar och resurseffektiv energianvändning och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och drygt 500 medarbetare. Vi skapar kundvärde genom att erbjuda lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster.

Läs mer på www.kraftringen.se

Verksamheten

Teamet affärs- och verksamhetsutveckling är en koncernövergripande avdelning med uppdrag att sammanhålla koncernens totala affärs- och verksamhetsutveckling. Vi är nära 30 medarbetare som tillsammans med kollegorna i koncernen samverkar med våra kunder, ägare och partners fokuserat på att utveckla framtidens energilösningar, produkter och tjänster utifrån ett kundvärdeperspektiv.

Till vårt team för Strategi och Analys söker vi nu en erfaren och driven strateg som brinner för framtidens energisystem, där kunden är alltmer delaktig. Förnybar energi, energilagring, eldistribution, efterfrågeflexibilitet är nyckelord, liksom systemtänkande där el, gas och värme spelar roll för att hitta hållbara lösningar utifrån kunders och intressenters drivkrafter. Vi söker en person som vill vara med på den spännande resan med att utveckla och driva Kraftringens agenda för framtidens hållbara energilösningar genom att skickligt balansera mellan strategiska analyser, kunskapssökande utvecklingsprojekt och affärsnära innovationssamarbeten.

Energibranschen står inför mycket stora och snabba omvälvande förändringar i omvärlden och där gränsen mellan det traditionella energibolaget och nya aktörer på marknaden utmanas alltmer. Vi på Kraftringen ser en tydlig och viktig förflyttning av vår roll till att verka som en samhällsbyggare med syfte att ta fram helhetslösningar inom energi, i nära samverkan med våra kunder, ägare och partners. Det strategiska arbetet med digitaliseringens möjligheter och utvecklingsområden relaterade till Kraftringens infrastruktur och affärer är därför en viktig aspekt av det strategiska arbetet.

Vidare ska du bidra till att utveckla våra nätverk med befintliga och potentiella samarbetspartners och beslutsfattare. Kraftringen bedriver idag ett påverkansarbete nationellt och inom EU som det finns möjligheter att utveckla. Du bygger nätverk inom akademi, med innovationsmiljöer och övriga offentliga aktörer för att både driva affärsnära projekt samt hitta andra långsiktiga samarbetsformer.

I din roll som Strateg för Energi och Innovation rapporterar du direkt till ansvarig chef för affärs- och verksamhetsutveckling, som också ingår i koncernledningen.

Bakgrund

Du har en akademisk utbildning inom relevanta områden, troligtvis inom naturvetenskap eller teknik. Du har flerårig erfarenhet av energiområdet och energifrågornas roll i samhället, med bevisad erfarenhet av omvärldsanalys och strategiarbete. Det är meriterande om du har erfarenhet av samarbete med akademi och samhälle, och att utveckla och driva agila projekt mellan olika aktörer. Vi är övertygade om att du har väldigt stort och genuint intresse av samhällsomvandlingen som pågår och vilka möjligheter samt utmaningar den medför.

Som person är du kommunikativ och trivs att agera i en kontaktintensiv miljö. Du är strukturerad och arbetar metodiskt med starkt eget driv. Du har en kreativ ådra och analytisk läggning och trivs bäst i en fri roll med stort ansvar, där resultat ska skapas i samklang med Kraftringens viljeriktning. Du är lösningsorienterad, positiv till din läggning och ser dig som en självstartare som lätt får andra med dig. Du är generös med din kunskap på ett prestigelöst sätt.

Ansökan & Upplysningar 

Du ansöker med CV och personligt brev via vår hemsida www.kraftringen.se. Vi tillämpar löpande urval, skicka därför in din ansökan snarast.

I denna rekrytering samarbetar vi med Lernia. Om du har några frågor gällande din ansökan och vår rekryteringsprocess, kontakta Rekryteringskonsult Lillemor Persson, 0707-754207 eller rekryteringskonsult Linda Billstrand, 0732 00 57 56. 

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och det krävs godkänd register- och säkerhetsprövning, enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Kraftringen gör bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtest på slutkandidat inför anställning.

Notera att vi inte tar emot ansökan via brev eller e-post, samt att vi vänligt men bestämt avsäger oss samtal från rekryteringsföretag.

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Miljöstrateg till regionövergripande miljöledningsfunktion i Lund

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Sep 14
Gör skillnad. Varje dag.
Vill du vara med och påverka det framtida miljöarbetet för Region Skånes verksamheter? Vi söker nu en erfaren och kompetent miljöstrateg med naturvetenskaplig inriktning som ska medverka till att ta Region Skånes offensiva miljöarbete in i framtiden.

Tjänsten är placerad vid enheten för säkerhet och intern miljöledning som ansvarar för att upprätthålla och ständigt förbättra miljö- och säkerhetsarbetet inom Region Skåne. Vi arbetar regionövergripande i att stödja regiondirektören, koncernledningen och förvaltningarna att förverkliga Region Skånes miljöpolicy och miljöprogram.

Enheten är centralt placerad på Region Skånes koncernkontor vid Koncernstab kansli och utgör en del av Område för krisberedskap, säkerhet och miljöledning. Inom området är vi cirka 25 medarbetare, varav cirka 15 placerade vid enheten. Här arbetar i dagsläget 5 medarbetare med inriktning på miljöledning. Resterande medarbetare arbetar inom säkerhet.


ARBETSUPPGIFTER
Som miljöstrateg hos oss kommer du att planera och utforma det strategiska miljöarbetet på koncernövergripande nivå inom Region Skåne. I ansvaret ingår att stödja och samordna verksamheterna i att uppfylla ramverket för Region Skånes interna miljöarbete.

I dina arbetsuppgifter ingår bland annat att:

• I samarbete med verksamheterna utforma underlag till regionövergripande styrande dokument, exempelvis Region Skånes kommande miljöprogram, regionövergripande riktlinjer, beslutsunderlag till politiken och högre tjänstemannanivå.
• Hålla föredrag för ledningsgrupper inför beslut, både inför politiken och inom tjänstemannaorganisationen.
• Verka för ständiga förbättringar inom miljöområdet genom nyttjande av Region Skånes gemensamma miljöledningssystem.
• Samordna och stödja förvaltningarna i nedbrytning av nuvarande regionövergripande miljömål samt verka för miljöprogrammets slutliga måluppfyllnad.
• Samordna Region Skånes interna miljönätverk och leda olika regionövergripande arbetsgrupper och projekt.
Sprida kunskap om Region Skånes miljöarbete, både internt och externt.
• Samverkan, utbyte och dialog med relevanta aktörer både internt och externt, exempelvis andra regioner och landsting, myndigheter, leverantörer samt intressentorganisationer.
• Vid behov hålla i presentationer, föreläsningar och utbildningar.

Tjänsten ger stor frihet under ansvar inom givna ramar och fattade beslut.


KVALIFIKATIONER
Du har en relevant akademisk examen inom miljöområdet, med inriktning mot naturvetenskap/teknik eller motsvarande kompetens som bedöms som likvärdig. Vidare har du flerårig erfarenhet av motsvarande arbetsuppgifter samt breda baskunskaper inom hela miljöområdet såsom klimat, energi, livsmedel, avfall och kemikalier. Kunskaper om ISO 14001 och miljöledningssystem är meriterande. Vi ser att du har vana av att självständigt leda arbetsgrupper samt att driva arbetsuppgifter mot uppsatta mål. Du har förmåga att verka som ledare utan formellt mandat. Det är även meriterande om du har erfarenhet som projektledare samt miljöekonomi.

Som person har du en hög servicenivå, tar egna initiativ och är van att arbeta både självständigt och i team. Arbetet ställer krav på att du är tydlig och har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift. Du har stor personlig integritet tillsammans med ödmjukhet när du driver arbetet framåt. Vidare har du förmågan att arbeta strukturerat och är van vid att arbeta mot deadlines. Självklart har du också ett förhållningssätt som bidrar till trivsel och utveckling. Vi ser det som en självklarhet att du arbetar utifrån Region Skånes värderingar.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.
Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt som grund för allt vi gör.
Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontoret arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljöfrågor, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Vi är drygt 800 medarbetare och våra arbetsplatser finns främst i Kristianstad och i Västra Hamnen i Malmö.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:
Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kraftringen söker Affärsdriven Strateg för Forskning och Innovation

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Apr 9
Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för vår roll i det hållbara samhället genom att fokusera på lokala energilösningar med förnybar och resurseffektiv energianvändning och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och drygt 500 medarbetare. Vi skapar kundvärde genom att erbjuda lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster.

Läs mer på www.kraftringen.se

Verksamheten

Teamet affärs- och verksamhetsutveckling är en koncernövergripande avdelning med uppdrag att sammanhålla koncernens totala affärs- och verksamhetsutveckling. Vi är nära 30 medarbetare som tillsammans med kollegorna i koncernen samverkar med våra kunder, ägare och partners fokuserat på att utveckla framtidens energilösningar, produkter och tjänster utifrån ett kundvärdeperspektiv.

Till vårt team för Forskning och Innovation söker vi nu en erfaren och driven strateg som brinner för att befinna sig i gränslandet mellan innovation och att vara nära affären. Vår nuvarande strateg går vidare mot nya utmaningar och vi söker en ersättare som vill vara med på den spännande resan med att utveckla och driva Kraftringens forsknings- och innovationsagenda genom att skickligt balansera mellan kunskapssökande forskningsprojekt och affärsnära innovationssamarbeten.

Speciellt viktiga områden är hållbar samhälls- och stadsutveckling, digitaliseringens möjligheter och utvecklingsområden relaterade till Kraftringens verksamhet, inom de åtta prioriterade affärsområden som Kraftringen driver i enlighet med sin affärsplan. Vidare ska du bidra till att utveckla våra nätverk med befintliga och potentiella samarbetspartners inom akademi, innovationsmiljöer och övriga offentliga aktörer för att både driva affärsnära projekt samt hitta andra långsiktiga samarbetsformer. I nära samarbete med HR kommer du starkt bidra till att utveckla Kraftringens proaktiva arbete med att erbjuda intressanta examensarbeten samt praktik för morgondagens specialister.

Energibranschen står inför mycket stora och snabba omvälvande förändringar i omvärlden och där gränsen mellan det traditionella energibolaget och nya aktörer på marknaden utmanas alltmer. Vi på Kraftringen ser en tydlig och viktig förflyttning av vår roll till att verka som en samhällsbyggare med syfte att ta fram helhetslösningar inom energi, i nära samverkan med våra kunder, ägare och partners. I din roll som Strateg för Forskning och Innovation rapporterar du direkt till ansvarig chef för affärs- och verksamhetsutveckling, som också ingår i koncernledningen.

Bakgrund

Du har en tyngre akademisk utbildning och vi ser gärna att du även har egen forskarerfarenhet (licentiat eller doktor) inom relevanta områden som ex naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap eller andra intressanta discipliner där teknik och människa möts. Det kommer krävas en gedigen erfarenhet av att rigga, utveckla och driva komplexa projekt. Det är klart meriterande om du har erfarenhet av samarbete med akademi och samhälle samt att du har stor vana vid innovation med fokus på kommersialisering. Troligtvis har du befunnit dig i gränslandet mellan akademi/näringsliv och innovationsföretag under många år. Kanske du varit del i något branschöverskridande projekt där idé och forskning blivit färdig produkt och/eller tjänst. Vi är övertygade om att du har väldigt stort och genuint intresse av samhällsomvandlingen som pågår och vilka möjligheter samt utmaningar den medför och tror du har god erfarenhet av energiområdet och energifrågornas roll i samhället.

Som person är du kommunikativ och trivs att agera i en kontaktintensiv miljö. Du är strukturerad och arbetar metodiskt med starkt eget driv. Du har en kreativ ådra och analytisk läggning och trivs bäst i en fri roll med stort ansvar, där resultat ska skapas i samklang med Kraftringens viljeriktning. Du är lösningsorienterad, positiv till din läggning och ser dig som en självstartare som lätt får andra med dig. Du är generös med din kunskap på ett prestigelöst sätt.

Ansökan & Upplysningar

Du ansöker med CV och personligt brev via vår hemsida www.kraftringen.se. Vi tillämpar löpande urval, skicka därför in din ansökan snarast.

I denna rekrytering samarbetar vi med Lernia. Om du har några frågor gällande din ansökan och vår rekryteringsprocess, kontakta Rekryteringskonsult Lillemor Persson, 0707-754207 eller Emilia Westberg, 072 –254 6239.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och det krävs godkänd register- och säkerhetsprövning, enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Kraftringen gör bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtest på slutkandidat inför anställning.

Notera att vi inte tar emot ansökan via brev eller e-post, samt att vi vänligt men bestämt avsäger oss samtal från rekryteringsföretag.

Ansök nu

Kraftringen söker Affärsdriven Strateg för Forskning och Innovation

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Apr 9
Kraftringen är ett energibolag med ambitionen att leda utvecklingen av framtidens energi. Vi tar ansvar för vår roll i det hållbara samhället genom att fokusera på lokala energilösningar med förnybar och resurseffektiv energianvändning och bidrar till en hållbar tillväxt i regionen. Kraftringen ägs av kommunerna Lund, Eslöv, Hörby och Lomma och har cirka 300 000 energikunder och drygt 500 medarbetare. Vi skapar kundvärde genom att erbjuda lösningar inom el, värme, kyla, gas, fiber, entreprenad och andra energirelaterade tjänster.

Läs mer på www.kraftringen.se

Verksamheten

Teamet affärs- och verksamhetsutveckling är en koncernövergripande avdelning med uppdrag att sammanhålla koncernens totala affärs- och verksamhetsutveckling. Vi är nära 30 medarbetare som tillsammans med kollegorna i koncernen samverkar med våra kunder, ägare och partners fokuserat på att utveckla framtidens energilösningar, produkter och tjänster utifrån ett kundvärdeperspektiv.

Till vårt team för Forskning och Innovation söker vi nu en erfaren och driven strateg som brinner för att befinna sig i gränslandet mellan innovation och att vara nära affären. Vår nuvarande strateg går vidare mot nya utmaningar och vi söker en ersättare som vill vara med på den spännande resan med att utveckla och driva Kraftringens forsknings- och innovationsagenda genom att skickligt balansera mellan kunskapssökande forskningsprojekt och affärsnära innovationssamarbeten.

Speciellt viktiga områden är hållbar samhälls- och stadsutveckling, digitaliseringens möjligheter och utvecklingsområden relaterade till Kraftringens verksamhet, inom de åtta prioriterade affärsområden som Kraftringen driver i enlighet med sin affärsplan. Vidare ska du bidra till att utveckla våra nätverk med befintliga och potentiella samarbetspartners inom akademi, innovationsmiljöer och övriga offentliga aktörer för att både driva affärsnära projekt samt hitta andra långsiktiga samarbetsformer. I nära samarbete med HR kommer du starkt bidra till att utveckla Kraftringens proaktiva arbete med att erbjuda intressanta examensarbeten samt praktik för morgondagens specialister.

Energibranschen står inför mycket stora och snabba omvälvande förändringar i omvärlden och där gränsen mellan det traditionella energibolaget och nya aktörer på marknaden utmanas alltmer. Vi på Kraftringen ser en tydlig och viktig förflyttning av vår roll till att verka som en samhällsbyggare med syfte att ta fram helhetslösningar inom energi, i nära samverkan med våra kunder, ägare och partners. I din roll som Strateg för Forskning och Innovation rapporterar du direkt till ansvarig chef för affärs- och verksamhetsutveckling, som också ingår i koncernledningen.

Bakgrund

Du har en tyngre akademisk utbildning och vi ser gärna att du även har egen forskarerfarenhet (licentiat eller doktor) inom relevanta områden som ex naturvetenskap, teknik, samhällsvetenskap eller andra intressanta discipliner där teknik och människa möts. Det kommer krävas en gedigen erfarenhet av att rigga, utveckla och driva komplexa projekt. Det är klart meriterande om du har erfarenhet av samarbete med akademi och samhälle samt att du har stor vana vid innovation med fokus på kommersialisering. Troligtvis har du befunnit dig i gränslandet mellan akademi/näringsliv och innovationsföretag under många år. Kanske du varit del i något branschöverskridande projekt där idé och forskning blivit färdig produkt och/eller tjänst. Vi är övertygade om att du har väldigt stort och genuint intresse av samhällsomvandlingen som pågår och vilka möjligheter samt utmaningar den medför och tror du har god erfarenhet av energiområdet och energifrågornas roll i samhället.

Som person är du kommunikativ och trivs att agera i en kontaktintensiv miljö. Du är strukturerad och arbetar metodiskt med starkt eget driv. Du har en kreativ ådra och analytisk läggning och trivs bäst i en fri roll med stort ansvar, där resultat ska skapas i samklang med Kraftringens viljeriktning. Du är lösningsorienterad, positiv till din läggning och ser dig som en självstartare som lätt får andra med dig. Du är generös med din kunskap på ett prestigelöst sätt.

Ansökan & Upplysningar

Du ansöker via vår hemsida www.kraftringen.se. Vi tillämpar löpande urval, skicka därför in din ansökan snarast.

I denna rekrytering samarbetar vi med Lernia. Om du har några frågor gällande din ansökan och vår rekryteringsprocess, kontakta Rekryteringskonsult Lillemor Persson, 0707-75 42 07 eller Emilia Westberg, 072 –254 62 39.

Tjänsten är placerad i säkerhetsklass och det krävs godkänd register- och säkerhetsprövning, enligt säkerhetsskyddslagen (1996:627)

Kraftringen gör bakgrundskontroller samt alkohol- och drogtest på slutkandidat inför anställning.

Notera att vi inte tar emot ansökan via brev eller e-post, samt att vi vänligt men bestämt avsäger oss samtal från rekryteringsföretag.

Ansök nu

Miljöstrateg till Medicinsk service i Lund

Miljö- och klimatstrateg
Läs mer Mar 12
Gör skillnad. Varje dag.

Medicinsk service bedriver hälso- och sjukvård samt forskning och utbildning inom områdena laboratoriemedicin, prehospital sjukvård, medicinsk teknik och bild- och laboratorieteknik. I Medicinsk service ingår division Labmedicin samt division MT och prehospital sjukvård. Division Labmedicin med verksamheterna Klinisk kemi, Klinisk immunologi och transfusionsmedicin, Klinisk genetik och patologi, Klinisk mikrobiologi samt Arbets- och miljömedicin Syd och Biobank. Division MT och Prehospital sjukvård har verksamhet inom områdena medicinsk teknik, bild- och laboratorieteknik, prioritering av larm, sjukvårdsrådgivning och ambulans. Vi har också ett utbildningsuppdrag genom Practicum för medarbetare och studenter. Vi är cirka 2200 medarbetare i förvaltningen.

Förvaltningsstaben stödjer ledning och linje och tillsammans täcker staben förvaltningens samlade behov av spetskompetens. Förvaltningsstaben består av chefsstöd/administratörer, strateg inom kemikaliehantering, MT/IT, prehospital sjukvård samt Laboratorieverksamhet, övergripande fastighets- och FM-frågor samt säkerhet och brandskydd. Vidare ingår kommunikationsenheten i förvaltningsstaben.

ARBETSUPPGIFTER
Som strateg ingår du rent organisatoriskt i förvaltningsstaben. I uppdraget ingår övergripande arbete inom miljö som stöd till divisionerna. Staben har ett samordningsansvar när det gäller miljönätverk inom förvaltningen. I tjänsten ingår även handledning och utbildning inom området. Du har ett nära samarbete med divisionscheferna och deltar i regionöver-gripande nätverk inom området.

I rollen som miljöstrateg driver och samordnar du förvaltningens miljöarbete för att uppnå miljömål och lagkrav. Du samordnar och leder förvaltningens miljöledningssarbete. Du är förvaltningens kontaktperson gentemot tillsyns-myndigheter i miljöfrågor, deltar vid tillsynsbesök och ansvarar för rapporteringar. Rollen kan även innebära att driva miljöfrågor i upphandlingar och ombyggnads¬projekt.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är en person med ett starkt eget driv som har förmågan att leda processer och kan kommunicera med flera nivåer i organisationen. Vi tror att du är skicklig på att lyssna in behov, och samtidigt utmana för att aktivt driva förvaltningens miljöarbete framåt. Du har en logisk förmåga och tycker om att tänka i processer och se helheten. Vidare är du en social person som tycker om att arbeta med människor och bygga relationer. Du är engagerad, strukturerad och har god samarbetsförmåga och du brinner för miljöfrågorna och vill göra skillnad.

Vi ser gärna att du har erfarenhet från miljölagstiftning och arbete med ISO 14001 i någon form av ansvarig befattning. Erfarenhet av att verka i en politiskt styrd organisation är meriterande. Du har högskoleutbildning eller motsvarande utbildning som innefattar miljö, miljörätt och ISO 14001. Vidare har du goda kunskaper, både muntligt och skriftligt, i svenska och engelska samt en god förmåga att administrera.

Stor vikt kommer att läggas vid balansen mellan färdighet, kunskap och personlighet.

Låter det här som en tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan redan idag. I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval och intervjuer kan komma att hållas under annonseringstiden.

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne.

Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Förvaltningen Medicinsk service stödjer samtliga Region Skånes egna verksamheter och privata vårdgivare med laboratoriemedicinska- , medicintekniska samt bild- och laboratorietekniska tjänster. Vi är drygt 1500 medarbetare och finns representerade på alla sjukhusområden i Skåne.
Just nu är Medicinsk service inne i en uppbyggnadsfas av en ny division: MT/Prehospital sjukvård.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare:

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu