Lund: Research Associate

Hitta ansökningsinfo om jobbet Research Associate i Lund. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Lund inom den kategorin.

Publicerad: 2023-01-24 // Varaktighet: Heltid

We are a clinical stage oncology company with headquarters in Boston, US and a research site at Medicon Village, Sweden. Acrivon AB in Sweden is seeking a highly motivated Research Associate to participate in our cell biology, proteomics, biomarker identification and drug discovery projects. The successful candidate will be engaged in oncology and drug discovery research and development of pharmacodynamic and drug response-predictive biomarkers for our portfolio of drug development programs in oncology. The candidate will also develop assays for analysis using proteomics and mass spectrometry to support our platform and technology.


Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Lund som Laborant, biologi

Nedan visas andra jobb i Lund som Laborant, biologi.

Projektassistent i evolutionsbiologi

Läs mer Jul 12
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Särskild ämnesbeskrivning
Forskargruppen under ledning av Dr.

Feiner och Prof. Uller (http://feiner-uller-group.se/) vid biologiska Institutionen rekryterar en projektassistent. Gruppen bedriver forskning inom evolutionsbiologi, med fokus på evolutionär och bevarande-genomik, utvecklingsgenetik, evolutionär utvecklingsbiologi (evo-devo) och evolutionär ekologi.

Arbetsuppgifter
Projektassistenten förväntas ge stöd för den dagliga forskningen som bedrivs inom gruppen. Specifika uppgifter inkluderar att:

- Utföra grundläggande molekylärbiologiskt arbete (DNA-extraktion, library-prep för NGS, PCR, etc.)
- Hantera provsamlingar och organisera digital datahantering
- Bidra till insamling av data i fält och på lab
- Bidra till djurhållning och -skötsel
- Delta i grundläggande bioinformatiska dataanalyser (t.ex. SNP-calling) med hjälp av befintliga pipelines
- Ge stöd till forskargruppens administration
- Bidra till underhåll och management av forskargruppens lab

Krav
Anställning till denna projektassistenttjänst kräver att den sökande har en MSc- eller doktorsexamen i ett relevant område inom biologi, som till exempel evolutionsbiologi. Den sökandes profil förväntas överensstämma med de arbetsuppgifter som beskrivs ovan.

Specifika krav:

- Utmärkt organisatorisk förmåga.
- Utmärkta praktiska färdigheter inom molekylär- och/eller utvecklingsbiologi.
- Ett minimum av grundläggande erfarenhet av bioinformatiska analyser, inklusive med NGS-data.
- Mycket god muntlig och skriftlig förmåga i engelska.
- Förmåga att arbeta både självständigt och i team.
- Problemlösande attityd, utmärkt förmåga att kommunicera, samt en önskan att underlätta andras forskning.
- Grundläggande erfarenhet av djurskötsel.

Övriga meriter

- Svenska språkkunskaper är meriterande.
- Forskningserfarenhet inom ett område som ligger nära gruppens forskning är meriterande.
- Tidigare erfarenhet av arbete med ödlor är meriterande.

Alla kvalifikationer, meriter och färdigheter bör styrkas av dokumentation. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningsstödet inom avdelningen/institutionen, samt bidra till dess framtida utveckling.

Villkor
Detta är en tillsvidareanställning, på heltid. Provanställning på 6 månader kommer att gälla. Informella förfrågningar innan ansökan är välkomna (nathalie.feiner@biol.lu.se).

Instruktioner för ansökan
Ansökningar ska skrivas på engelska och sammanställas till en PDF-fil som innehåller:

- Motivationsbrev som beskriver tidigare erfarenheter av forskning och forskningsstöd och intresseanmälan (max. 2 sidor).
- CV, inklusive en publikationslista.
- Namn, relation till och kontaktinformation för två professionella referenser.
- Kopia av MSc- eller doktorsexamen och andra intyg / betyg som skall övervägas.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Laboratorieassistent i biologi

Läs mer Maj 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Vi rekryterar en laboratorieassistent som support inom forskningsprojektet Kort-tids evolution av malaria i vilda värdpopulationer.

Huvuduppgifterna kommer att bestå av:

1) Ansvar för DNA extraktion av historiska prover från blåmesar.

2) Ansvar för molekylär identifiering av malaria infekterade individer i en blåmes population.

3) Molekylär identifiering av sekvensdata från fågelmalaria.

4) katalogisering och sammanställning av prov- och sekvensdata inför framtida studier.

Vi söker därför en självständig person som trivs med att organisera arbete och lösa praktiska problem.Krav
• Vid anställningsdatum: Magister examen inom biologi med inriktning Ekologi,
  Evolution eller bevarande biologi. Genomgången kurs i Molekylär Ekologi är en
  meritering.

Övriga krav och meriter

- Dokumenterad erfarenhet av DNA extraktion av historiska prover från vilda
djurpopulationer
- Dokumenterad erfarenhet av analysarbete av DNA-sekvensdata från vilda
djurpopulationer
- Viss bioinformatisk erfarenhet av genomdata.
- Erfarenhet av labbdokumentation, datainläggning och datainsamling från
populationsstudier

 Väldokumenterade språkkunskaper i Svenska eller Engelska.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till
ex. god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom
sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera den befintliga forskningsgrup-
pen.

Villkor
Detta är en tidsbegränsad anställning under perioden 2022-09-15 – 2023-03-31. Anställningen är på heltid.

 För frågor, vänligen kontakta Olof Hellgren (olof.hellgren@biol.lu.se)

Instruktioner för ansökan
Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa        

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Laboratorieassistent i biologi

Läs mer Maj 23
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Vi rekryterar en laboratorieassistent som support inom forskningsprojektet HybridExpress som syftar till att undersöka genuttryckets roll i nya anpassningar i hybridarter, med Medelhavspopulationer av hybridarten Italiensk sparv och dess föräldraarter som studiesystem.

De huvudsakliga arbetsuppgifterna kommer att bestå i

1) Deltagande i fältarbete med fåglar i Medelhavsområdet under flera veckor under specifika stadier av den Italienska sparvens häckningssäsong. Arbetet kommer att inkludera dissektioner för att provta RNA.

2) Ansvar för en experimentell population av korsningar mellan de sparvarter som gav upphov till den Italienska sparven, som befinner sig på den ekologiska fältstationen Stensoffa, delvis med stöd från en doktorand.

3) Att vara manager för det molekylära labbet gruppen använder, samt hjälpa till med RNA extraktioner.

4) Generell forskningssupport. Denna kommer att bestå i e.g. organisation av möten, hantera ansökningar om etiska tillstånd, inköp, organisation och uppbackning av data, hantera ekonomi samt att självständigt söka information och lösa praktiska uppgifter.

Det finns en möjlighet för laboratorieassistenten att delta i forskningsprojekt beroende på arbetsbörda med andra uppgifter och intresse.

 

Kravprofil

Vi söker en självständig person som trivs med att organisera arbete och lösa praktiska problem. Kandidaten behöver inte kunna alla moment i de arbetsuppgifter som listas, men vilja att lära sig och utföra alla dessa krävs.

Kandidaten ska ha en MSc i biologi, gärna med ett fokus på evolutionära eller genetiska aspekter men det är inte ett måste. Kandidaten kan också ha en specialisering, som till exempel en PhD i biologi. Grundläggande erfarenhet av molekylärt labarbete krävs, och kunskaper i extraktion av RNA är särskilt meriterande. Kandidaten måste ha mycket goda kunskaper i engelska. Körkort (B) giltigt i Sverige och Europa under hela projektperioden är ett krav.

Övriga meriter
Erfarenhet av fältarbete med fåglar och dissektioner är meriterande. I de fall kandidater har lika meriter är kunskaper i svenska språket meriterande.

Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Hänsyn kommer att tas till god samarbetsförmåga och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det arbetet inom både projektet och lab-gruppen.Villkor

Detta är en tillsvidareanställning, med startdatum 2022-09-01. Provanställning kan komma att tillämpas.
Anställningen är på heltid, och arbetstiden delvis anpassad för att bäst passa fältarbete under fältsäsong.

För frågor, vänligen kontakta Anna Runemark (anna.runemark@biol.lu.se).

Instruktioner för ansökan

Ansökan bör innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter (max 2 A4-sidor). Ansökan bör även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt kopior av betyg och kontaktuppgifter till två referenser. Dokumentation på andra kunskaper som är direkt relevanta för de meriter som efterfrågas får också gärna bifogas.

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Andra jobb i Lund från Acrivon AB

Nedan visas andra jobb i Lund från Acrivon AB .

Research Associate

Laborant, biologi
Läs mer Jul 13
Position Overview:

Acrivon Therapeutics/AB is seeking a highly motivated Research Associate to join our Proteomic Discovery team at Acrivon AB, our Sweden site located in Medicon Village, Lund. The successful candidate will be engaged in research of therapeutic agents and biomarkers for our portfolio of drug development programs in oncology. The candidate will support, perform and develop assays for drug profiling, using proteomics and phosphoproteomics in cell lines, animal models and patient samples.


Duties & Responsibilities
Support all ongoing research projects with cell culture, protein assays, drug MoA assays, and proteomic profiling
Develop and perform robust cell-based assays for drug profiling
Support general lab duties, organization and activities
Comply with all applicable regulations; Ensure that work performed in area of responsibility is conducted in a safe and compliant manner; Maintain proper records in accordance with SOPs and policies.
Prepare clear technical reports and communicate results and plans on a regular basis

Requirements:
M.S. in Biological Sciences or in a related discipline
2-3 years of laboratory experience in academic research or in industry, experience in cancer research is highly desirable
Broad molecular biology laboratory skills including cell-based assays, microscopy, Western Blot, PCR, etc.
Knowledge and experience in working with cancer cell lines and models, as well as signaling pathways in tumor biology
Experience in drug development and proteomic profiling in cancer models
Excellent communication, organizational skills and working knowledge of Microsoft Office
Ability to work independently and as a team member in a fast-paced environment
Fluent in EnglishAbout Acrivon Therapeutics:
Acrivon Therapeutics is a personalized oncology start-up company specialized in accelerated drug development using a unique, proprietary proteomics-based patient selection platform, called AP3. Their unbiased method is widely applicable across the majority of cancers, and specifically applied to oncology drugs to enable the development in clinical trials using a quantitative predictive and pharmacodynamic protein biomarker signature. The experienced, founding team has pioneered and proven all the required technologies and platforms.

Ansök nu