Lund: Pedagogisk samordnare sökes till boende LSS

Hitta ansökningsinfo om jobbet Pedagogisk samordnare sökes till boende LSS i Lund. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Lund inom den kategorin.

Publicerad: 2023-01-24 // Varaktighet: Heltid

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss
Verksamhetsområdet Boende LSS ansvarar för att personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv.

Till verksamhetsområdet hör grupp- och servicebostäder samt hemvårdsinstatser för brukare under 65 år. Enheterna finns geografiskt på olika platser i Lunds kommun med olika inriktningar.

Vill du bli en av oss och göra skillnad varje dag? 
Vi söker nu pedagogisk samordnare till två tillsvidaretjänster och två tjänster på ett års vikariat. Vi letar efter dig med erfarenhet av att arbeta inom LSS samt har erfarenhet av att leda grupper. Vi ser gärna att du är en prestigelös person med fokus på att lyssna, lära och leda.

Som pedagogisk samordnare kommer du att ansvara för det pedagogiska arbetet på tre olika enheter som alla tillhör ett och samma område. Detta innebär att du i din arbetsroll behöver vara flexibel och ansvarstagande. Ytterligare består din arbetsroll av att inspirera, motivera och leda både brukare och kollegor i pågående utvecklingsarbete.

I denna annons söker vi pedagogisk samordnare till fyra olika områden, tre områden i Lund och ett område i Södra Sandby.

Arbetsuppgifter
-  Du ansvarar för implementering och utvärdering av lämpliga arbetsmetoder.
-  Du kommer att stödja och handleda övrig personal i arbetet kring genomförandeplaner och annan dokumentation samt upprätta individuella handlingsplaner.
- Du kommer att arbeta brukarnära, stötta kollegor i det praktiska arbetet och finnas till stöd genom att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt. 

Arbetstider måndag till fredag 08:00-17:00.

Du kommer ingå ett nätverk tillsammans med övriga pedagogiska samordnare.

Kvalifikationer
- Högskoleexamen, gärna med beteendevetenskaplig/pedagogisk inriktning eller motsvarande högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig.
- Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av LSS samt erfarenhet av att leda grupper.
- Erfarenhet och kunskap om tydliggörande pedagogik och motiverande samtal är meriterande.

Välkommen med din ansökan!
Observera att vi i denna rekrytering tagit bort det personliga brevet från ansökningsprocessen och ersatt det med urvalsfrågor för en mer inkluderande rekryteringsprocess och en effektiv kandidatupplevelse. Dina svar blir en viktig del i vårt urvalsarbete. 
Vi tillämpar löpande urval.

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Alla platsannonser →

Andra jobb i Lund som Specialpedagog

Nedan visas andra jobb i Lund som Specialpedagog.

Specialpedagog till förskolor i västra Lund

Läs mer Jan 26
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss
Rektorsområdet består av sex förskolor på natursköna väster i Lund, Fågel Blå, Morkullan, Måsen, Rapphönan, Snickarbacken och Vildanden.

Som specialpedagog hos oss arbetar du i team tillsammans med rektor, biträdande rektorer och utvecklingspedagoger. På alla förskolorna ligger pedagogernas barnsyn till grund för de möjligheter som ges. Pedagogerna utgår ifrån och fångar upp barnens intressen och behov för att skapa en utbildning som ägs av barnen. Förskolorna stävar efter att pedagogerna är goda förebilder, närvarande och deltagande pedagoger. Rörelse, barnkonventionen, Grön Flagg och ett språkutvecklande arbetssätt ligger till grund för utbildningen.

Vi använder ett relationellt perspektiv.

Vi har alltid barnets lärande och utveckling i centrum.

Kollegialt lärande som arbetsmetod för att utveckla undervisningen.

Tydliggörande pedagogik för att skapa arbetsro. 

Arbetsuppgifter
Specialpedagogen ska ha ett nära samarbete med rektors ledningsgrupp i det strategiska, förebyggande och operativa arbetet på förskolorna. Som specialpedagog hos oss kommer du att leda utvecklingen av den pedagogiska, sociala och fysiska miljön på förskolorna med huvudmål att möta behoven hos alla barn. Vi strävar efter att arbeta genom inkludering, lek och lekkompetenser som metoder. Du behöver vara väl förtrogen med förskolans läroplan, skollag och barnkonventionen.  

Du kommer bland annat att arbeta med:

- Skapa tillgänglig utbildning och goda lärmiljöer och bidra till att alla barns rätt till stöd och särskilt stöd tillgodoses.  

- Identifiera och undanröja hinder i barns lärande. 

- Vara behjälplig vid resursansökan, pedagogiska kartläggningar och handlingsplaner

- Kunna observera och handleda arbetslag.

- Bidra med kompetensutveckling genom föreläsningar, workshop, studiecirklar etc.

Största delen av arbetet sker i barngrupp tillsammans med arbetslaget och i riktade/fokuserade insatser. Du ska vara en  förebild och ett nära stöd till arbetslaget, kunna implementera och visa olika metoder och arbetssätt i barngruppen (TAKK, användning av visuellt stöd etc).  

Kvalifikationer
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog . Har du även tidigare erfarenhet av att jobba som specialpedagog inom förskola ser vi detta som meriterande. 

Du ska kunna handleda arbetslag, observera, ge konsultationer, skriva kartläggningar och handlingsplaner samt ansvara för att insatser dokumenteras, följs upp och utvärderas. 

För att lyckas i rollen som specialpedagog hos oss vill vi att du är: 

- Strukturerad, arbetar enligt en tydlig process, organiserar och planerar ditt arbete väl.

- Självständig, flexibel och kunna arbeta situationsanpassat.

- Resultatinriktad, du är ambitiös och har fokus för att nå uppsatta mål.

- Relationsskapande, tar aktivt initiativ i sociala sammanhang.

- Vetgirig, du håller dig à jour inom din profession

- Inspirera och engagera andra

Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan anställd personal eller personer med företrädesrätt. Varmt välkommen med din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Pedagogisk samordnare till enheter inom korttidstillsyn/vistelse LSS

Läs mer Jan 3
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss
På våra enheter inom korttidstillsyn och korttidsvistelse vänder vi oss till barn och ungdomar med autism och andra funktionsvariationer.

Enheterna finns geografiskt på olika platser i Lunds kommun med olika inriktningar och åldrar.

Nu söker vi en pedagogisk samordnare som ska ansvara för det pedagogiska arbetet på våra enheter som vänder sig ungdomar från 13 år och uppåt.

Vi söker dig som är en trygg person med god självkännedom och som är lyhörd och prestigelös. Du ska kunna inspirera och motivera och leda både brukare och kollegor i pågående utvecklingsarbete.

Våra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång. Därför erbjuder vi alla som arbetar hos oss ett antal förmåner. Du kan läsa mer om dessa https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare

Vi söker en pedagogisk samorndare på en tillsvidaretjänst och en för ett vikariat på 6 månader med möjlighet till förlängning. 

Arbetsuppgifter
Som pedagogisk samordnare förväntas du:

- Att du på enhetschefens uppdrag planera samt följa upp verksamheten och leda det pedagogiska arbetet.

- Du ansvarar för implementering och utvärdering av lämpliga arbetsmetoder.

- Du kommer att stödja och handleda övrig personal i arbetet kring genomförandeplaner och i praktiska pedagogiska arbetet.

- Du arbetar med att kvalitetssäkra genomförandeplaner och annan dokumentation samt upprätta individuella handlingsplaner.

- Du leder pedagogiska möten


- Du samarbetar och kommunicerar med olika interna och externa aktörer som tillhör uppdraget.

Du kommer att arbeta brukarnära och finnas till stöd genom att tillämpa ett pedagogiskt arbetssätt med olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation. Därför krävs det att du har ledarförmåga, är nyfiken och har förmågan att lyssna in våra brukare och personalgrupper.

En viktig egenskap är förmågan att hålla sig uppdaterad så att verksamhetens adekvata metoder och arbetssätt används. Tillsammans med arbetsgruppen ansvarar du för att ständigt söka utveckling av arbetssätt/förhållningssätt som är grundat i vetenskap och beprövad erfarenhet.

Arbetet förläggs i huvudsak måndag-fredag. Eftersom verksamheten bedrivs dygnet runt kan dock kvälls- och helgarbete emellanåt behöva planeras utifrån ett pedagogiskt perspektiv.

Kvalifikationer
- Högskoleexamen, gärna med beteendevetenskaplig/pedagogisk inriktning eller motsvarande högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig (minst 3 år).


- Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av LSS samt erfarenhet av att leda grupper.


- Erfarenhet och kunskap om tydliggörande pedagogik/TEACH, TAKK är meriterande


- Även kunskap i dokumentation, lågaffektivt bemötande, motivationsarbete, salutogent förhållningssätt är meriterande.

Du delar vår vision och värdegrund och är redo att arbeta utifrån våra förhållningssätt – lyssna, lära och leda. Du har fokus på våra brukares önskemål och behov och strävar efter att göra vardagen meningsfull för dem.

Du har god förmåga att samarbeta, eftersom du kommer att arbeta i ett arbetslag tillsammans med olika yrkesgrupper.

Du kan sätta dig in i andra människors situation och gör ditt bästa för att möta varje enskild brukares behov.

Välkommen med din ansökan!

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Hvilan gymnasium söker engagerad specialpedagog

Läs mer Dec 15
Hvilan Gymnasium i Lund startade hösten 2019 och ligger på historisk mark, endast en kort promenad från Lund Centralstation, i K-märkta lokaler vid Ribbingska. Ett centralt, men lugnt, läge i fastigheter med anor. På skolan går idag nästan 200 elever som läser de studieförberedande gymnasieprogrammen ekonomi, natur- och samhällsvetenskap. På Hvilan Gymnasium i Lund lägger vi fokus på engagerade och duktiga lärare, bra studiemiljö och att eleverna trivs på skolan!
 
Sedan hösten 2022 ägs Hvilan Gymnasium Lund och Hvilan Gymnasium Stockholm av Eruditia AB. Eruditia AB är ett helägt dotterbolag till Utbildia AB som idag också driver Viljaskolan som är en grundskola i Göteborg. 


Ditt uppdrag
Som specialpedagog kommer du att ingå i Hvilan Gymnasium Lundss elevhälsoteam. Du har förmåga att stödja elever individuellt, analysera hur grupper av elever fungerar samt vara med och bedriva strukturell utveckling. Du kommer att vara en viktig del i utredning, planering och stöd vid genomförande av extra anpassningar och åtgärdsprogram för våra elever. Tillsammans med övriga elevhälsan arbetar du med det förebyggande och hälsofrämjande arbetet på Hvilan Gymnasium Lund.
 
Din profil
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog. Vi tror att du har gedigen yrkeserfarenhet av yrket och ser det som meriterande om erfarenheten kommer från gymnasieverksamhet.
Du är en person som har lätt att skapa förtroende och arbetar självständigt och strukturerat genom våra pedagoger såväl som direkt med våra elever. 
Du har ett inkluderande arbetssätt för att möta elever och inser vikten av att bygga långsiktiga och stabila relationer med elevernas hem.
 
För att arbeta på Hvilan Gymnasium Lund förväntas du vara en drivande, lösningsinriktad, initiativtagande och ansvarsfull medarbetare som gillar att arbeta i lag men också kan arbeta självständigt. Du ser individens rätt till en tillgänglig och inkluderande undervisning som en självklarhet! Vidare arbetar du aktivt med verksamhetens värdegrund och vision – varje student kan lyckas.
 
Vad vi erbjuder
Hvilan Gymnasium Lund erbjuder en möjlighet att vara med och arbeta tillsammans med kreativa och kunniga kollegor. Vi kommer att ge dig ett spännande och viktigt uppdrag med goda utvecklingsmöjligheter och god tillgång till kompetensutveckling. Hvilan Gymnasium Lund har precis fått ny ägare och är inne i en viktigt utvecklingsprocess där medarbetarna spelar stor roll.
 
Övrigt 
Tjänsten är tillsvidareanställning med inledande provanställning på 6 månader. Omfattningen/tjänstgöringsgraden är mellan 80-100% enligt överrenskommelse. Tillträde också enligt överenskommelse. Du är varmt välkommen med din ansökan via vårt rekryteringssystem. Tillsättning kan komma att ske innan sista ansökningsdag.
 
Vi har valt våra rekryteringsvägar och undanbeder oss därför vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.
 


Eruditia AB äger och driver gymnasieskolorna Hvilan Gymnasium Stockholm med ca 700 elever samt Hvilan Gymnasium Lund med ca 200 elever. Skolorna ger programmen Samhällsvetenskapsprogrammet, Ekonomiprogrammet samt Naturvetenskapsprogrammet.

Båda skolorna är centralt placerade i sina respektive städer.

Ansök nu

Pedagogisk samordnare Daglig verksamhet LSS

Läs mer Dec 22
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Vill du bli en av oss och göra skillnad varje dag?
Nu söker vi dig som vill bli vår nya pedagogiska samordnare på Glimmern daglig verksamhet.

Glimmern daglig verksamhet vänder sig till brukare som har olika funktionsnedsättningar inom LSS. Vi har en bred verksamhet där vi kan erbjuda såväl sinnestimulerande som arbetsliknande aktiviteter. Vi har också verksamhet för personer med medfödd dövblindhet samt en för döva, där all kommunikation sker på teckenspråk.

Du kommer att arbeta i en arbetsgrupp med hög kompetens och engagemang bestående av stödassistenter/biträden, stödpedagoger och arbetsterapeut. I tjänsten ingår att arbeta som en del av arbetslaget där sedvanligt arbete förekommer.

Våra enheter inom daglig verksamhet LSS erbjuder våra deltagare med olika funktionsvariationer  aktiviteter där delaktighet och självbestämmande är en viktig del. Vi erbjuder hjälp och stöd utifrån individens behov för att skapa goda upplevelser och trygghet. Enheterna finns geografiskt på olika platser i Lund med olika inriktningar.

Våra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång. Därför erbjuder vi alla som arbetar hos oss ett antal förmåner. https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/sa-ar-det-att-arbeta-med-oss/det-har-ger-vi-dig-som-medarbetare

Arbetsuppgifter
- Att ha det pedagogiska mandatet inom ramen av verksamhetens uppdrag och ansvara/arbeta på flera enheter
- Handleda och vara ett stöd i stödpedagogernas arbete
- Vid behov utbilda personal
- Regelbundet och efter behov ha avstämningsmöten med stödpedagogerna.
- Handleda arbetsgruppen i det brukarnära arbetet, i tillämpningen av olika pedagogiska 
modeller, bemötande och i olika typer av alternativ och kompletterande kommunikation
- Handleda arbetsgruppen för att tillämpa ett etiskt förhållningssätt som främjar den enskildes självbestämmande, Integritet och delaktighet
- Handleda arbetsgruppen i arbetet med social dokumentation, genomförandeplaner och övrig dokumentation samt i arbetet med att arbeta utifrån angivna måldokument. Följa upp och utvärdera användandet av metoder och vilka resultat som uppnås
- Kvalitetssäkra dokumentation och arbetet på enheterna
- Ha en fördjupad kunskap om samhällets olika aktörer som kan ge stöd till personer med 
funktionsnedsättningar samt etablera samverkan med de olika aktörerna och nätverk som är viktiga utifrån den enskildes behov
- Vara ett stöd i arbetet med kvalitetsutveckling utifrån ledningssystem för kvalitet
- Vara ett stöd i omvärldsbevakning, i att skapa förutsättningar för att tillämpa evidensbaserad praktik och ett systematiskt arbetssätt
- Utföra i förekommande fall enhetsspecifika uppdrag

Kvalifikationer
- Högskoleexamen, gärna med beteendevetenskaplig/pedagogisk inriktning eller motsvarande högskoleutbildning som vi bedömer likvärdig minst 180 hp.
- Vi ser gärna att du har flera års erfarenhet av LSS, kunskaper inom autism är en merit. 
- Erfarenhet av att leda grupper.
- Erfarenhet och kunskap om tydliggörande pedagogik/TEACH, TAKK är meriterande.
- Kunskap i teckenspråk är meriterande.
- Kunskap kring dokumentation är meriterande.
- Det är meriterande om du har utbildning i motiverande samtal.

Vi förväntar oss att du delar vårt förhållningssätt med salutogent synsätt och lågaffektivt bemötande. 

Vi förväntar oss att du är lösningsfokuserad, initiativrik och är en prestigelös person med positiv inställning. Du behöver kunna hantera stress samt vara flexibel.

Du delar vår vision och värdegrund och är redo att arbeta utifrån våra förhållningssätt – lyssna, lära och leda. Du har fokus på våra brukares önskemål och behov och strävar efter att göra vardagen meningsfull för dem.

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Andra jobb i Lund från Lunds kommun

Nedan visas andra jobb i Lund från Lunds kommun .

Vill du jobba extra inom LSS som ledsagare, avlösare eller kontaktperson?

Ledsagare
Läs mer Dec 14
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Arbetsuppgifter

Ledsagning (timanställning) Som ledsagare möjliggör du att den enskilde deltar i samhällslivet samt bryter den isolering som kan bli följden av ett funktionshinder.

Detta minskar genom att den enskilde exempelvis kan få hjälp av ledsagare för att ta sig till och från vänner eller för att delta i kultur och föreningsliv.

Avlösning (timanställning) Som avlösare kommer hem till familjen och tar tillfälligt hand om den enskilde för att på så sätt avlasta de anhöriga. Insatsen utförs framförallt i brukarens hem eller i dess närhet.

Kontaktperson (arvoderat uppdrag) Uppdraget som kontaktperson innebär att du ska vara en medmänniska som kan underlätta och ge stöd till den enskilde att leva ett självständigt liv. Detta genom att minska social isoleringen, att stimulera till en aktiv fritid samt ge råd i vardagssituationer.

Våra verksamheter kännetecknas bland annat av delaktighet och du arbetar utifrån den enskildes behov. Vi söker därför dig som är lyhörd och uppmärksam i kontakten med andra människor samtidigt som du har förmågan att förhålla dig professionellt utifrån ditt uppdrag. I uppdraget arbetar du ensam med brukaren, därför är det viktigt att du är trygg i din roll.

Våra uppdrag är lämpliga för dig som söker en mindre timanställning som fungerar bra som extrajobb bredvid studier eller annat deltidsarbete.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ingen erfarenhet krävs. Du måste ha fyllt 18 år.

OBS! Då det är flera brukare som är i behov av ledsagare, avlösare och kontaktpersoner, sker rekrytering löpande.

För att vara aktuell behöver du uppvisa följande två utdrag (i oöppnade kuvert) från belastningsregistret:

1. Arbete med barn med funktionsnedsättning
2. Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret


Du kan begära utdrag från belastningsregistret här:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

 

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Sommarjobb Renhållningsarbetare

Miljöarbetare/Renhållningsarbetare
Läs mer Jan 9
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På Lunds renhållningsverk arbetar drygt 100 engagerade medarbetare med ansvar för avfallshanteringen. Vårt fokus är attraktiva lösningar som underlättar återvinning och hållbar avfallshantering. Verksamheten är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierad, och vår fordonspark är fossilfri. Hos oss får du ett stimulerande arbete där kundfokus och utveckling av hållbara lösningar driver verksamheten framåt på en arbetsplats som präglas av arbetsglädje och gemenskap!Om oss
Intresserad av ett spännande och praktiskt arbete som håller dig fysiskt aktiv? Nu söker Lunds kommun renhållningsarbetare till sommaren 2023!

På Lunds renhållningsverk arbetar drygt 100 engagerade medarbetare, med en rad olika kompetenser, med ansvar för återvinning och avfallshantering i Lunds kommun.

Verksamheten är kvalitets-, miljö- och arbetsmiljöcertifierad, och vår fordonspark är fossilfri. Hos oss präglas värdegrunden och arbetsplatsen av kundfokus och gemensamt lärande. Du erbjuds ett välgörande och erfarenhetsrikt arbete där du får motion på köpet. Lunds kommun möjliggör för medarbetarna att balansera jobbet med privatlivet.  

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som under sommaren vill arbeta som renhållningsarbetare. Dina arbetsuppgifter som chaufför kommer i första hand vara hämtning av avfall och återvunnet material i Lunds kommun med olika typer av tunga fordon. Andra arbetsuppgifter så som körning med traktor och sopmaskin för gaturenhållning förekommer också. I det löpande arbetet ingår det att hitta, läsa, kommunicera och hantera information från och till kunder, chefer/arbetsledare och kollegor. 
Arbetstiderna kan variera mellan 05.30 -14.45. Kvälls- och helgarbete kan förekomma. 

Vi söker dig som
- har B-körkort och/eller C-körkort
- har grundläggande kunskaper i svenska i tal och skrift
- är morgonpigg och fysiskt energisk med god samarbetsförmåga och känsla för service. 

Urval och intervjuer sker löpande. Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Sommarjobba inom LSS-boende med teckenspråk, Lund

Stödassistent
Läs mer Jan 9
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Vi erbjuder dig ett meningsfullt sommarjobb där du får stora möjligheter att göra skillnad för andra människor.

Hos oss jobbar du på de flesta tjänster 36 timmar och 20 minuter i veckan, vilket ger goda förutsättningar för en aktiv fritid och återhämtning. Du får din första lön redan i juni och efter sommarperioden finns möjligheter att fortsätta jobba extra bredvid studier eller annat deltidsjobb. Du får även friskvårdsbidrag.

Tidigare sommarvikarier har beskrivit sitt sommarjobb så här:

”Trevlig personal, fina boende, man blir glad när man kan hjälpa någon och det uppskattas”

”Jag har en helt ny erfarenhet som jag kommer att bära med mig för alltid och som kommer att hjälpa mig”

Vill du bli en av oss och göra skillnad varje dag?
Vi söker nu sommarvikarier till våra grupp- och servicebostäder där brukarna är döva och använder teckenspråk. För att arbeta på boendena behöver du kunna kommunicera med teckenspråk och du kommer att arbeta som stödassistent eller stödbiträde. Här finns det möjlighet till en spännande och utvecklande sommar!

Vi hoppas att du vill bli en av oss i sommar!

Arbetsuppgifter
I ditt dagliga arbete är du en del av brukarnas vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Våra brukare har olika behov av stöd i sin vardag.

Din arbetsdag kan bestå av att hjälpa till med:

- Omvårdnad
- Måltider
- Aktiviteter
- Personlig hygien
- Städning
- Tvätt
- Handling

Vi har verksamhet dygnet runt och arbetstid på dagen, kvällen, natten och varannan helg.

Kvalifikationer
- Du är 18 år eller äldre.
- Vi ser gärna att du går eller har gått vård- och omsorgsprogrammet eller liknande utbildning.
- Har du erfarenhet av att arbeta inom LSS eller dylikt är detta meriterande.
- Teckenspråkskunskap är ett krav. 
- Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
- Du behöver också ha god datorvana.
- Du har cykelvana och vill cykla, i vissa områden krävs även B-körkort

Vänta inte med att söka – vi tillämpar löpande urval.

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Sommarjobba inom LSS-boende i Dalby, Stångby eller Södra Sandby

Stödassistent
Läs mer Jan 9
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Vi erbjuder dig ett meningsfullt sommarjobb där du får stora möjligheter att göra skillnad för andra människor.

Hos oss jobbar du på de flesta tjänster 36 timmar och 20 minuter i veckan, vilket ger goda förutsättningar för en aktiv fritid och återhämtning. Du får din första lön redan i juni och efter sommarperioden finns möjligheter att fortsätta jobba extra bredvid studier eller annat deltidsjobb. Du får även friskvårdsbidrag.

Tidigare sommarvikarier har beskrivit sitt sommarjobb så här:

”Trevlig personal, fina boende, man blir glad när man kan hjälpa någon och det uppskattas”

”Jag har en helt ny erfarenhet som jag kommer att bära med mig för alltid och som kommer att hjälpa mig”

Vill du bli en av oss och göra skillnad varje dag?
Vi söker sommarvikarier till våra LSS-boenden i Dalby, Stångby och Södra Sandby. Där jobbar du som stödbiträde eller stödassistent på gruppbostad eller servicebostad. Hos oss finns det möjlighet för en spännande och utvecklande sommar.

Tänk på att kolla upp så att du kan ta dig till och från arbetet om du är intresserad av att arbeta på någon av dessa enheter.

Vi hoppas att du vill bli en av oss i sommar!

Arbetsuppgifter
I ditt dagliga arbete är du en del av brukarnas vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Våra brukare har olika behov av stöd i sin vardag.

Din arbetsdag kan bestå av att hjälpa till med:

- Omvårdnad
- Måltider
- Aktiviteter
- Personlig hygien
- Städning
- Tvätt
- Handling

Vi har verksamhet dygnet runt och arbetstid på dagen, kvällen, natten och varannan helg.

Kvalifikationer
- Du är 18 år eller äldre.
- Vi ser gärna att du går eller har gått vård- och omsorgsprogrammet eller liknande utbildning.
- Har du erfarenhet av att arbeta inom LSS eller dylikt är detta meriterande.
- Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
- Du behöver också ha god datorvana.
- Du har cykelvana och vill cykla, i vissa områden krävs även B-körkort

Vänta inte med att söka – vi tillämpar löpande urval.

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Sommarjobba inom äldreomsorgen i Dalby, Genarp, Södra Sandby eller Veberöd

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Jan 9
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss
Vi erbjuder dig ett meningsfullt sommarjobb där du får stora möjligheter att göra skillnad för andra människor.

Hos oss jobbar du på de flesta tjänster 36 timmar och 20 minuter i veckan, vilket ger goda förutsättningar för en aktiv fritid och återhämtning. Du får din första lön redan i juni och efter sommarperioden finns möjligheter att fortsätta jobba extra bredvid studier eller annat deltidsjobb. Du får även friskvårdsbidrag.

Tidigare sommarvikarier har beskrivit sitt sommarjobb så här:

”Trevlig personal, fina boende, man blir glad när man kan hjälpa någon och det uppskattas”

”Jag har en helt ny erfarenhet som jag kommer att bära med mig för alltid och som kommer att hjälpa mig”


Vill du bli en av oss och göra skillnad varje dag?
Vi söker sommarvikarier till äldreomsorgen i Dalby, Genarp, Södra Sandby eller Veberöd, där du jobbar som undersköterska eller vårdbiträde. Du kan arbeta på boende för äldre människor, i hemvården där du tar hand om omsorgstagare i deras hem, men även i våra restauranger, och dagverksamhet för personer med kognitiv svikt.

Tänk på att kolla upp så att du kan ta dig till och från arbetet om du är intresserad av att arbeta på någon av dessa enheter.

Vi hoppas att du vill bli en av oss i sommar!

Arbetsuppgifter
I ditt dagliga arbete är du en del av äldre människors vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Våra brukare har olika behov av stöd i sin vardag.

Din arbetsdag kan bestå av att hjälpa till med:

- Omvårdnad
- Måltider
- Aktiviteter
- Personlig hygien
- Städning
- Tvätt
- Handling

Vi har verksamhet dygnet runt och arbetstid på dagen, kvällen, natten och varannan helg.

Kvalifikationer
- Du är 18 år eller äldre.
- Vi ser gärna att du går eller har gått vård- och omsorgsprogrammet eller liknande utbildning.
- Har du erfarenhet av att arbeta på ett äldreboende eller inom hemtjänsten är det meriterande.
- Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
- Du behöver också ha god datorvana. Du har cykelvana och vill cykla, i vissa områden krävs även B-körkort

Vänta inte med att söka – vi tillämpar löpande urval.

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Sommarjobba inom LSS i Lund

Stödassistent
Läs mer Jan 9
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Vi erbjuder dig ett meningsfullt sommarjobb där du får stora möjligheter att göra skillnad för andra människor.

Hos oss jobbar du på de flesta tjänster 36 timmar och 20 minuter i veckan, vilket ger goda förutsättningar för en aktiv fritid och återhämtning. Du får din första lön redan i juni och efter sommarperioden finns möjligheter att fortsätta jobba extra bredvid studier eller annat deltidsjobb. Du får även friskvårdsbidrag.

Tidigare sommarvikarier har beskrivit sitt sommarjobb så här:

”Trevlig personal, fina boende, man blir glad när man kan hjälpa någon och det uppskattas”

”Jag har en helt ny erfarenhet som jag kommer att bära med mig för alltid och som kommer att hjälpa mig”

Vill du bli en av oss och göra skillnad varje dag?
Vi söker sommarvikarier till LSS i Lund, där jobbar du som stödbiträde eller stödassistent. Du kan arbeta på gruppbostad, servicebostad, fritids- och korttidsboende eller inom daglig verksamhet. Enheterna finns geografiskt på olika platser i Lund med olika inriktningar.

Vi hoppas att du vill bli en av oss i sommar!

Arbetsuppgifter
I ditt dagliga arbete är du en del av brukarnas vardag och arbetar med att stötta dem så att de kan leva ett så självständigt och aktivt liv som möjligt. Våra brukare har olika behov av stöd i sin vardag.

Din arbetsdag kan bestå av att hjälpa till med:

- Omvårdnad
- Måltider
- Aktiviteter
- Personlig hygien
- Städning
- Tvätt
- Handling

Vi har verksamhet dygnet runt och arbetstid på dagen, kvällen, natten och varannan helg.

Kvalifikationer
- Du är 18 år eller äldre.
- Vi ser gärna att du går eller har gått vård- och omsorgsprogrammet eller liknande utbildning.
- Har du erfarenhet av att arbeta inom LSS eller dylikt är detta meriterande.
- Du har goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift.
- Du behöver också ha god datorvana.
- Du har cykelvana och vill cykla, i vissa områden krävs även B-körkort

Vänta inte med att söka – vi tillämpar löpande urval.

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu