Lund: Postdoktor i studiet av Vintergatan som galax mha stora genommönstringar

Hitta ansökningsinfo om jobbet Postdoktor i studiet av Vintergatan som galax mha stora genommönstringar i Lund. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Lund inom den kategorin.

Publicerad: 2022-09-27 // Varaktighet: Heltid

Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Introduktion
Anställningen är placerad i en grupp som leds av Sofia Feltzing och jobbar med stjärnpopulationer med speciellt fokus på att förstå hur Vintergatan bildades.

Genom ett anslag från KAW deltar institutionen i 4MOST (http://www.4most.eu) och delar av gruppen deltar i WEAVE och SDSS-V. Alla dessa är storskaliga genommönstringar av Vintergatan med hjälp av multifiber-spektrografer. Astronomer vid Lunds universitet deltar aktivt i arbetet med ESAs astrometriska Gaia satellit.

Arbetsuppgifter
Arbetsuppgifterna rör väsentligen forskning. Forskningens huvudsakliga inriktning skall vara Galactic Archealogy, dvs studiet av Vintergatan som galax. I gruppen jobbar vi mycket med att använda resultaten av storskaliga spektroskopiska genommönstringar av stjärnorna i Vintergatan och med hjälp av dem bygger vi en förståelse av hur Vintergatan har bildats och utvecklats. Under den kommande femårsperioden kommer vi att fokusera på att studera Vintergatans stjärnbildningshistoria samt hur Vintergatans sammanslagning med mindre galaxer har påverkat stjärnbildningshistorien. Grundläggande för dessa studier kommer att bli fortsatt utveckling av ålderbestämmningar för individuella stjärnor och stjärnpopulationer samt att arbeta med att förstå hur så kallade selection functions påverkar tolkningen av resultaten.

Den anställde kan delta i 4MOST-projektet och samarbeten i WEAVE och SDSS-V. Den anställde kan även arbeta upp till 30% av tiden inom 4MOST-projektets arbetsgrupper och då gärna inom den grupp som jobbar med att karaktärisera selection functions.

Den anställde förväntas sprida sina egna och gruppens forskningsresultat genom att publicera vetenskapliga artiklar, berätta om forskningen vid internationella konferenser och besök vid institutioner vid andra lärosäten, t ex genom att ge seminarier. Detta innebär ett visst resande, till detta finns en budget avsatt men den anställde förväntas också söka egna resmedel från externa finansiärer.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är i första hand den som avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde och som avlagts högst tre år före ansökningstidens utgång. Den sökande måste inte ha en doktorsexamen vid ansökningstillfället, men måste ha det då anställningen startar. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet. 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:
Den anställde skall ha en doktorsexamen där avhandlingens innehåll väsentligen fokuserar på studiet av Vintergatan, dess stjärnor och galaxbildning. 

Den anställde ska vara specialiserad inom teori/modellering eller observationer. Det väsentliga är att vara intresserad av att studera hur Vintergatan bildades med hjälp av stora fotometriska och spektroskopiska genommönstringar.

Meriterande för anställningen är:
Det är meriterande att ha erfarenhet av stora spektroskopiska genommönstringar och deras användande för att studera Vintergatan som galax.

Det är meriterande att ha jobbat med att antingen karaktärisera selection functions för en genommönstring eller att ha använt selection function för att tolka genommönstringens resultat.

Det är meriterande att ha jobbat med att jämföra simuleringar av galaxbildning med observationer av Vintergatan.

Det är meriterande att ha goda kunskaper i statistik och dess tillämpningar inom området.

Kunskaper i programmering i Python är meriterande.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR/S och SACO:S).

Övrigt
Intervjuer kommer att genomföras via videosamtal eller telefonkonferens. Intervjuerna sker snarast efter ansökningstidens utgång.

Så här söker du
Anställningen söks via universitets rekryteringssystem. Ansökan skall innehålla ett personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilka sätt anställningen matchar dina meriter (max 1,5 sidor). Ansökan skall innehålla en beskrivning av den forskning du skulle önska bedriva inom ramen för anställningen (3 sidor). Här är det bra att ta upp hur den föreslagna forskningen matchar utlysningen, gruppens forskningsprofil samt möjliga samarbeten inom institutionen.

Till ansökan skall fogas ett CV, fullständig publikationslista samt kopia på doktorsdiplom eller dokumentation som gör det troligt att en doktorsexamen kommer att erhållas före anställningens början. Namn och kontaktuppgifter (email, telefon, adress samt websida) på upp till tre personer som vid behov kan ge dig en referens skall bifogas.  

 

 

Vid Naturvetenskapliga fakulteten bedrivs forskning och utbildning inom biologi, astronomi, fysik, geovetenskap, kemi, matematik och miljövetenskap. Verksamheten bedrivs vid nio institutioner samlade inom norra universitetsområdet. Fakulteten har ca 1 500 studenter, 330 forskarstuderande och 700 anställda.

Institutionen för astronomi och teoretisk fysik bedriver forskning och undervisning inom tre huvudområden: astronomi och astrofysik; teoretisk partikelfysik; samt beräkningsbiologi och biologisk fysik. Vår forskning är nyfikenhetsdriven, grundad i strävan att förstå hur verkligheten är uppbyggd, från de minsta partiklarna till universum i stort, såväl som livet självt. Inom alla tre områden har vi en internationellt stark ställning och vi arbetar aktivt för att ytterligare stärka vårt internationella renommé.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Lund som Forskarassistent

Nedan visas andra jobb i Lund som Forskarassistent.

Forskare vid Avdelningen Byggnadsmaterial

Läs mer Dec 7
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Tjänsten är placerad på avdelningen Byggnadsmaterial som är en avdelning inom institutionen Bygg- och Miljöteknologi på Lunds tekniska högskola, Lunds universitet.

Forskningen och undervisningen på avdelningen omfattar huvudsakligen material som används inom byggsektorn. Forskningen på avdelningen omfattar därmed många olika material, men med det gemensamma målet att studera och förstå processer i material, ofta i relation till fukt och beständighetsfrågor.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Tjänsten ansluter till avdelningens forskning på trä och biobaserade material och omfattar arbete med modifierat trä. Du kommer undersöka både kemiskt modifierat trä och värmebehandlat trä och hur dessa behandlingar påverkar interaktionen mellan trä och vatten. Kemisk modifiering kommer användas med målet att få en grundläggande förståelse för vattens roll i svampnedbrytningsprocesser. Särskild fokus är på hur mängden vatten, dess placering i träets struktur och dess tillstånd påverkar nedbrytningsbarheten av materialet. Detta kommer undersökas genom att kombinera noggrann kontroll av både interna och externa fuktförhållanden. Du kommer att arbeta med kemisk modifiering för att kontrollera de interna fuktförhållandena inne i träets struktur. Du kommer också att arbeta med värmebehandlat trä i syfte att förstå hur processparametrar i värmebehandlingsprocessen påverkar fuktrelaterade materialegenskaper och träets beständighet.

En del laboratoriearbete kommer utföras hos våra samarbetspartners på Köpenhamns universitet. Tjänsten innebär därmed en del resor till och från Köpenhamn (ca 1 timme med tåg från Lund). Tjänsten kommer därmed ge dig erfarenhet av och kontakter i två forskningsmiljöer.

Tjänsten omfattar också att skriva vetenskapliga artiklar och medverkan i internationella konferenser. Tjänsten kan också omfatta att söka extern finansiering och undervisning.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Avlagd doktorsexamen i trävetenskap, materialvetenskap, byggnadsmaterialvetenskap eller annat ämne som är relevant för tjänsten
- Mycket goda kunskaper i engelska i tal och skrift
- Erfarenhet av att publicera i vetenskapliga tidskrifter med ”peer-review”.
- Dokumenterad erfarenhet av forskning på trä/biobaserade material
- Förmåga att självständigt planera, utföra och utvärdera vetenskapliga studier.

Meriterande för anställningen är:

- Dokumenterad erfarenhet av forskning på modifierat trä/modifieringstekniker
- Dokumenterad erfarenhet av forskning på fuktrelaterade egenskaper för trä eller biobaserade material och/eller beständighetsrelaterad forskning
- Erfarenhet av någon av teknikerna ”Differential Scanning Calorimetry (DSC)”, sorptionsvågar och/eller ”Low Field Nuclear Magnetic Resonance (LFNMR)”.
- Erfarenhet av att få extern forskningsfinansiering.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt
Anställningen är en särskild visstidsanställning 12 månader på 100 procent med startdatum i mars 2023 eller enligt överenskommelse

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska och bör innehålla CV inkl publikationslista, personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina forskningsmeriter. Ansökan ska även innehålla kopia av doktorsexamen eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc)”.

Välkommen med din ansökan!

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor i arbets- och miljömedicin

Läs mer Dec 6
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Forskargruppen Genetisk arbets- och miljömedicin vid Institutionen för laboratoriemedicin inom Medicinska fakulteten, bedriver idag forskning inom hur människans genetik interagerar med miljön och ligger i framkant inom sitt område.

Forskargruppen arbetar just nu med en studie kring hur hudens genetik påverkar upptag av kemikalier och toxicitet.

Forskargruppen leds av professor Karin Broberg och inkluderar ytterligare 11 medarbetare. Gruppen är internationell och omfattar medarbetare inom forskning och klinik. Vi söker nu en driven och erfaren postdoktor inom molekylärbiologi som stöd i projektet.
Som arbetsplats värnar vi om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.
Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Forskningsuppgiften består i att du självständigt, under ledning av projektledaren, genomför genetiska och epigenetiska analyser i en experimentell och en tvärsnittsstudie. Arbetsuppgifterna består även av statistisk och bioinformatisk bearbetning av data samt projektkoordinering.
Du kommer även att publicera artiklar i vetenskapliga tidskrifter, bidra till konferenser samt bistå i övriga arbetsuppgifter i det ovannämnda forskningsprojektet.

Behörighet?
För att vara behörig att anställas som postdoktor måste den sökande avlagt doktorsexamen, eller utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom ett ämnesområde relevant för anställningen (dvs biologi, biomedicin, medicin, kemi eller motsvarande). Examen ska ha avlagts högst tre år före datum för anställningsbeslut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Doktorsexamen inom ett av följande ämnesområde, biomedicin, biologi, medicin, kemi
eller motsvarande
- Erfarenhet av genetiska analyser
- Erfarenhet av statistik och bioinformatik
- Förmåga att bedriva oberoende forskning på avancerad nivå
- Mycket goda kunskaper i engelska
- God analytisk förmåga, driv samt god förmåga att samarbeta.

Mertiterande för anställningen

- Erfarenhet av epidemiologi
- Goda kunskaper i svenska
- God organisatorisk förmåga
- Tidigare erfarenhet av att forska i liknande projekt.

Vetenskaplig skicklighet är det främsta anställningskriteriet. Vid utvärderingen kommer forskningsprofil, erfarenhet och kunskap att beaktas.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år på heltid, med eventuell möjlighet till förlängning i ytterligare 1 år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor-2022-02-01". Startdatum är 2023-02-01 eller enligt överenskommelse.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.)

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Institutionen för laboratoriemedicin (ILM) är en av sex institutioner vid Medicinska fakulteten. Vi bedriver ledande forskning inom det laboratoriemedicinska fältet med fokus på hur sjukdomar uppkommer och hur vi kan förbättra patienters diagnostik och behandling. Några av våra starkaste områden med forskning i världsklass, handlar om cancer-, genetik- och blodforskning.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor inom neurodegenerativ sjukdom

Läs mer Nov 14
Beskrivning av arbetsplatsen

Forskargruppen för klinisk minnesforskning, som leds av Oskar Hansson, bedriver forskning inom demenssjukdomar.

Forskningen omfattar djur- och cellbiologiska experiment och arbetar med kohorter av patienter som genomgår omfattande neuroimaging, biomarkörsmätningar och neuropsykologiska tester. Den postdoktorala forskaren kommer att ingå i ett växande multidisciplinärt team av neuroforskare och kliniska forskare som är dedikerade till att öka vår kollektiva förståelse för neurodegenerativa sjukdomar. Mer information finns https://biofinder.se/.

Postdoktorn kommer att arbeta i Jacob Vogels labb, som ingår i forskargruppen. Vår forskning använder datadrivna metoder för att modellera biologiska processer som markerar uppkomsten och progressionen av neurodegenerativa sjukdomar, såsom Alzheimers sjukdom, Lewy-kroppsdemens och frontotemporala demensspektrumstörningar. Vi är specialiserade på olika statistiska inlärningsmetoder, som vi tillämpar på stora datamängder som kombinerar neuroimaging, genomics och annan multiomic data. Det långsiktiga målet med vår forskning är att bidra till utvecklingen av nya behandlingsmetoder för neurodegenerativa sjukdomar, där kliniskt meningsfulla behandlingar fortfarande saknas.

Vi värnar om att skapa en positiv, respektfull och stimulerande miljö. Vi värdesätter kommunikation och samarbete samt en arbetsplats som främjar lärande och utveckling för alla medarbetare. Vi är också engagerade i att bygga en säker och positiv miljö för alla anställda genom ömsesidig respekt och tolerans. Anställningen kommer att vara placerad på BMC i Lund, Sverige. 

Forskningsområde

Medan vårt labb täcker ett brett forskningsområde med många olika frågeställningar och forskningsinriktningar, ligger vårt huvudsakliga fokus på att i) förstå sjukdomsheterogenitet, ii) kartlägga molekylära förändringar kopplade till sjukdomsförloppet, iii) använda statistisk inlärning för att prognostisera sjukdomsutfall och iv) studera indikatorer på ökad sjukdomssårbarhet och motståndskraft under hela livslängden. Vi strävar efter dessa mål genom att integrera data över flera stora och välkarakteriserade offentliga och privata databaser som inkluderar multiomic, neuroimaging (PET, MRI, fMRI, DWI) data samt information kring kognitiv- och neuropatologisk utvärdering och in vivo (ryggmärgsvätska), ofta från samma individ.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Som postdoktor kommer du i första hand att delta i den data-analys som beskrivs ovan. Det exakta projektet kommer att bestämmas i samråd med kandidaten för att skräddarsy projektets fokus utifrån intresse och kompetens. Andra arbetsuppgifter kan inkludera: data-organisering och bearbetning; komposition, redigering eller exekvering av beräkningsskript; presentera data och resultat vid interna och externa forskningsmöten; sammanställning av vetenskapliga manuskript; informellt mentorskap av och kompetensdelning med andra anställda; och/eller sammanställning av anslag och/eller forskningsstipendier. Även andra arbetsuppgifter kan förekomma.

Behörighet

Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen. Detta behörighetskrav ska vara uppfyllt senast vid tidpunkten då anställningsbeslutet fattas. Främst den kommer i fråga som har avlagt examen för högst tre år sedan. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag inom fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter.

Bedömningsgrunder

Vid Lunds universitet ska en anställning som postdoktor ge möjlighet till vetenskaplig och pedagogisk meritering. I första hand ges utrymme för meritering inom forskning, men även till viss högskolepedagogisk utbildning. Undervisning kan även ingå i arbetsuppgifterna.

Vid anställning som postdoktor kommer främst beaktas vetenskaplig förmåga.

Övriga kvalifikationer

Andra krav för anställningen är:

- Doktorsexamen inom ingenjörsvetenskap, neurovetenskap, statistik, kvantitativ biologi, fysik, matematik eller en relaterad disciplin
- Avancerad kunskap i beräkningsprogrammering, helst Python eller R
- Kännedom om och erfarenhet av högpresterande klusterbaserad datoranvändning
- Expertis inom statistisk modellering
- Förmåga att självständigt utföra storskaliga dataanalyser
- Utmärkt kommunikationsförmåga på engelska, både muntligt och skriftligt
- Tidigare publikationer i vetenskapliga tidskrifter med hög genomslagskraft
- Kandidaten är noggrann, detaljorienterad och engagerad, med ett starkt intresse för forskning om neurodegenerativa sjukdomar

Meriterande för anställningen är:

- Forskningserfarenhet inom området neurodegenerativa sjukdomar
- Erfarenhet av organisering, bearbetning och/eller analys av neuroimaging, genomic eller annan omics data
- Erfarenhet av git och GitHub och/eller Datalad
- Expertis inom statistiska inlärningsmetoder (t.ex. maskininlärning, djupinlärning)
- Förtrogenhet med bäst praxis inom reproducerbarhet och öppen vetenskap
- Individer med olika eller underrepresenterade bakgrunder uppmuntras att ansöka

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år och avser heltid. Preliminärt startdatum är 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO) daterat 2021-11-19. Förlängning i upp till ett år kan vara aktuellt.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller de eftersökta
kvalifikationerna, ett CV, kontaktuppgifter till tre referenser, examensbevis och andra dokument som du vill ska beaktas (t.ex. rekommendationsbrev). Om examensbeviset inte har utfärdats före ansökningstillfället ber vi dig att skicka in detta i efterhand till Linnea Gard (linnea.gard@med.lu.se).

Ansök nu

Postdoktor i beteendevetenskap med inriktning på trafiksäkerhet

Läs mer Dec 2
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Denna anställning är kopplad till två europeiska projekt vid avdelningen för Trafik och väg.

Avdelningen är en dynamisk och stimulerande miljö med många internationella kontakter. Du kommer att jobba i en forskningsgrupp med 5 seniora forskare och 4 doktorander samt teknisk-administrativ personal. Gruppen växer fortfarande och med det kommer nya möjligheter till forskning och internationella samarbeten. Vi sitter i V-huset på LTH campus i nyrenoverade lokaler.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda

förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Trafik och väg håller på att bygga upp ett fullt utrustat labb för trafiksimulering som kommer att användas i de aktuella projekten, och kommer vara tillgängligt att använda för forskning och utökas med mer utrustning om det behövs.

Läs mer på universitets webbplats om att Jobba hos oss.

Särskild ämnesbeskrivning
Anställningen är kopplad till två EU-projekt. Det första är från Research and Innovation Action och handlar om att implementera nollvisionen[SW1] [AB2]  i Afrika. Nollvisionen är svenska Trafikverkets vision om att det på sikt ska finnas noll döda och allvarligt skadade i trafiken genom att trafiksäkerhet ska genomsyra alla åtgärder i vägtrafiken. Målet är att överföra de lyckade trafiksäkerhetsåtgärderna i Europa till Afrika och leda till färre dödade och skadade även där.

Det andra är ett European Research Council-projekt och fokuserar på att utvärdera interaktioner mellan självkörande fordon och vanliga trafikanter ur ett trafiksäkerhetsperspektiv. Huvudfokuset ligger på en utvärdering av trafikanternas beteende när de interagerar med nuvarande eller framtida mobilitetsscenarier med hjälp av både kvalitativ och kvantitativ analys.

Att skapa simuleringsscenarier och använda dessa kommer att vara en del av forskningsuppgifterna.

Arbetsuppgifter
Du kommer få ett särskilt ansvar för att komplettera pågående forskning inom trafiksäkerhet vid Lunds universitet med beteendevetenskapliga aspekter. Du kommer få möjlighet att utveckla ditt eget forskningsfält i samband med detta.  

I arbetsuppgifterna som postdoktor ingår främst att bedriva forskning.  Även undervisning kan ingå i arbetsuppgifterna, dock högst en femtedel av arbetstiden. Inom ramen för anställningen ges det möjlighet till tre veckors högskolepedagogisk utbildning. Syftet med anställningen är att utveckla sin självständighet som forskare samt skapa förutsättningar för vidare meritering.

Arbetsuppgifterna innefattar även:

- forskning inom ämnesområdet.
- undervisning på grundnivå, avancerad nivå och forskarnivå.
- handledning av examensarbetare och doktorander.
- arbeta med att söka extern forskningsfinansiering.
- samverkan med näringsliv och samhälle.
- administration kopplat till arbetsuppgifterna ovan.

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Övriga krav:

- Du har mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Du har en doktorsexamen inom kognitionsvetenskap, trafikpsykologi, ingenjör med inriktning på ergonomi eller annat ämne relevant för tjänsten.
- Du ska ha erfarenhet av experimentella och teoretiska studier om beteendeanpassning i trafiken.
- Du har förmågan att arbeta självständigt och drivs av samarbeten.[SW3][AB4] [SW5] [AB6] 

Bedömningsgrunder
Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet.
- Pedagogisk förmåga[SW7][AB8] .
- Det är meriterande om du har erfarenhet av beteendevetenskapliga studier om uppkopplade och självkörande fordon och deras interaktion i verklig trafik.
- Det är meriterande om du har kunskap och erfarenhet av statistiska verktyg som SPSS, R eller annan programvara.
- Det är meriterande om du har dokumenterad erfarenhet av att använda kvalitativa och kvantitativa analysmetoder för att modellera trafikanters beteende.
- Det är meriterande om du har förmåga att snabbt lära dig nya forskningsverktyg och forskningsmetoder [SW9][AB10] om det behövs.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka forskningen inom avdelningen/institutionen samt bidra till dess framtida utveckling.

Övrigt
Anställningen är tidsbegränsad till 2 år, med start så snart som möjligt och avser heltid. Anställningen tidsbegränsas enligt kollektivavtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor[SW11] [AB12] ”.

Så här söker du
Ansökan ska skrivas på engelska. Redovisa dina meriter enligt LTHs akademiska meritportfölj, se länk nedan. Ladda upp som PDF-filer i rekryteringssystemet (inkl. kopia av doktorsexamen). Läs mer här: http://www.lth.se/jobb/sokalararanstallning/

Välkommen med din ansökan!

 

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Postdoktor inom den molekylära grunden för transtyretinamyloidos

Läs mer Okt 25
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Kort beskrivninga av verksamheten

Arbetet kommer att utgå från Molecular Biophysics Group inom Biomedicinskt centrum (BMC) vid Medicinska fakulteten vid Lunds universitet, ledd av professor Trevor Forsyth.

Huvudfokus för arbetet kommer att vara transtyretin amyloidos https://lu.varbi.com/center/tool/position/557181/edit/tab:2/se https:/www.nature.com/articles/s41467-019-08609-z/.

Humant transtyretin (TTR) är ett protein som transporterar tyroxin och retinolbindande protein (RBP) i serum och cerebrospinalvätska. Vildtyps-TTR är i sig amyloidogent, men ett stort antal TTR-mutanter har identifierats med anmärkningsvärda vävnadsspecificiteter.

Projektet kommer att ha god tillgång till toppmoderna faciliteter inom de medicinska, naturvetenskapliga och tekniska fakulteterna, samt att vara beläget i nära anslutning till de närliggande MAX-IV synkrotron- och ESS neutronstråleanläggningar i Lund.

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Detta projekt syftar  till att fördjupa förståelsen på molekylär nivå av amyloidos och kommer att involvera detaljerade jämförande studier av amyloidmaterial som härrör från in vitro och ex vivo källor. Detta kommer genom att i stor utsträckning använda  röntgen- och neutrondiffraktion, kryo-EM och ett brett utbud av andra biofysiska tekniker, med användning av MAX-IV och ESS-anläggningarna i Sverige samt ESRF och ILL röntgen/neutronkällor i Grenoble, Frankrike. 

Vi söker en mycket motiverad postdoktor för att arbeta med de molekylära mekanismerna bakom (inom grundläggande) amyloidbildningen och de associerade sammansättningsprocesserna.

Som postdoktor i gruppen kommer du bland annat:

- Uföra provberedning, datainsamling och analysarbete
- Delta i regelbundna laboratorieuppgifter inom forskargruppen
- Arbetet kan kräva resor till institut inklusive ILL i Frankrike och andra centra efter behov för projektet
- Det kan också kräva deltagande i nationella och internationella konferenser enligt överenskommelse

Kvalifikationer

Krav för anställningen är:

- Grund- och doktorsexamina i fysik, biologiska vetenskaper eller andra relevanta vetenskapsområden.
- Grundläggande kunskap om proteinuttryck och rening
- Grundläggande kunskaper om proteinkristallisation och kristallogenes
- Grundläggande förståelse för diffraktion – röntgen/neutronkristallografi, småvinklar röntgen/neutronspridning (SAXS/SANS) och motsvarande databehandling/analys.
- Förmåga att utveckla och bedriva forskning av god kvalitet
- Förmåga att arbeta självständigt och som del av ett team

Meriterande för anställningen:

- kvalifikationer inom fysikaliska/biologiska vetenskaper enligt ovan
- förmåga att utföra grundläggande programmeringsuppgifter som förväntas för rutinmässig datahantering och tolkning.
- förmåga att tydligt formulera vetenskapliga resultat och att utarbeta rapporter efter behov/efterfrågan.
- Interpersonell kompetens som anstår en forskare som arbetar i en mycket interaktiv och samarbetsmiljö.

Övrigt:

Vi söker nu en postdoktor inom Molecular Biophysics. Anställningen är på heltid under 2 år. Önskat tillträdesdatum är 1 februari 2023 eller enligt överenskommelse

Villkor
Du ska ha avlagt doktorsexamen (eller en utländsk examen som bedöms likvärdig med doktorsexamen) inom ett relevant område senast tre år före ansökningsperiodens slut. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare. Med särskilda skäl avses ledighet på grund av sjukdom, föräldraledighet, klinisk tjänstgöring, förtroendeuppdrag i fackliga organisationer eller andra liknande omständigheter. 

Anställningen är tidsbegränsad till 2 år enligt ”Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor” och avser heltid. 

Bedömningsgrunder vid Lunds universitet

- God förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet samt
- Pedagogisk förmåga.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Andra jobb i Lund från Lunds Universitet

Nedan visas andra jobb i Lund från Lunds Universitet .

Minst en anställning som doktorand i socialantropologi

Doktorand
Läs mer Dec 6
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter

Forskarutbildningen omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier).

Utbildningen avslutas med att doktoranden försvarar sin doktorsavhandling vid en offentlig disputation. Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning.

Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§

Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön.

Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Anställningen som doktorand ska tillträdas 2023-09-01.

Studieplan och annan information om forskarutbildningen i sociologi finns tillgänglig på:

https://www.soc.lu.se/sites/soc.lu.se/files/2021-01/asp_socialantropologi.pdf

Behörighet

För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande

(1) har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och

(2) bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS

2010:1064).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har:

1) avlagt examen på avancerad nivå,

2 ) fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå,

3) eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet

Särskild behörighet för tillträde till forskarutbildning i socialantropologi har den som avlagt examen på avancerad nivå i socialantropologi eller på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper. Examen ska innehålla självständiga arbeten omfattande minst 30 högskolepoäng eller motsvarande, varav hälften på avancerad nivå.

Bedömningsgrund

Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen.

Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten och insänd forskningsplan, samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i socialantropologi är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift.

Intervjuer kommer att genomföras av ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede.

De sökande kan komma att tillfrågas om arbetsprov även efter att ansökan har skickats in.

Ansökningsförfarande

Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal.

Ansökan måste innehålla:

- ett introduktionsbrev på engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen i socialantropologi, vid Sociologiska institutionen, Lunds universitet;
- en meritförteckning på engelska som visar behörighet för forskarutbildning i socialantropologi;
- examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
- uppsats eller uppsatser på svenska eller engelska motsvarande sammanlagt minst 30 högskolepoäng i socialantropologi eller ämne som bedöms likvärdigt;
- en kortfattad forskningsplan om högst 13000 tecken med blanksteg, inklusive referenser skriven på engelska.

På följande sida hittar du instruktioner för en sådan plan:

http://www.soc.lu.se/sites/soc.lu.se/files/mall-for-forskningsplan.pdf

Observera att en plan som inte följer formkraven innebär att ansökan inte bedöms.

- ett arbetsprov bestående av några fria reflektioner om en socialantropologisk vetenskaplig artikel eller bok, relevant för ditt föreslagna forskningsområde.

Reflektera t ex över dessa frågor:

1) Vad är författarens huvudsakliga poänger?

2) Vilka teoretiska perspektiv/diskussioner bygger artikeln på, och bidrar till?

3) Vad finner du för styrkor och svagheter i artikeln?

Texten ska vara max 1500 ord och ska skrivas på engelska.

- namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner;
- övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning

Villkor

Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Mer om oss

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Sociologiska institutionen i Lund består av två discipliner, sociologi och socialantropologi. Gemensamt för dessa är att de försöker förstå och förklara människan och samhället i deras sociala, kulturella och historiska sammanhang. Institutionens forskning omfattar empiriska studier av centrala samtidsproblem, kritisk samhällsanalys, samt utveckling av samhällsvetenskapliga teorier och metoder.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Doktorand i statsvetenskap: Ansvar för klimatanpassning

Doktorand
Läs mer Dec 6
Nytt
Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i statsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling.

Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden får tillgång till en arbetsplats vid https://www.svet.lu.se/. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§.

Anställningen är knuten till det tvärvetenskapliga forskningsprojektet ”Ansvar för klimatanpassning över politiska nivåer, sektorsgränser och mellan offentliga och privata aktörer” som är finansierat av FORMAS (2022-2026) och leds av https://www.svet.lu.se/asa-knaggard vid https://www.svet.lu.se/, Lunds universitet. Projektets övergripande syfte är att studera hur en rättvis och legitim fördelning av ansvar för klimatanpassning kan se ut och komma till stånd. Projektets frågeställningar kommer att besvaras genom en kombination av kvantitativa och kvalitativa forskningsmetoder. Doktoranden förväntas bidra till studiet av ansvarsfördelning för klimatanpassning i en nationell och subnationell kontext i linje med projektets övergripande syfte. Projektets fokus ligger på Sverige, men en komparation med andra länder är också möjlig. Inom ramen för forskningsprojektets övergripande syfte och i dialog med övriga projektdeltagare bedriver doktoranden självständig forskning utifrån egna frågeställningar, teorival och metodansatser. Doktoranden förväntas vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön, samt vara delaktig i arbetet med projektet, inkluderat projektrapporteringen till FORMAS. Mer information om projektet: https://www.svet.lu.se/forskning/forskningsprojekt/ansvar-klimatanpassning-over-politiska-nivaer-sektorsgranser-och-mellan-offentliga-och-privata

Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns. Anställningen som doktorand ska tillträdas 2023-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i statsvetenskap finns tillgänglig på: http://www.svet.lu.se/forskning/forskarstudier

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande
•    har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och
•    bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS2010:1064).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
•    avlagt en examen på avancerad nivå,
•    fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
•    på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Den sökande ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng inom huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper inom eller utom landet. Den sökande ska också ha slutfört en självständigt författad uppsats om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt i relation till projektet. Vid ansökningstillfället måste uppsatsen vara examinerad och betygsatt.

Bedömningsgrund
Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten och insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i statsvetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Intervjuer kommer att genomföras av ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede.

Övriga meriter
- Erfarenhet från tidigare studier av ansvar, etik, legitimitet, flernivåstyrning, svensk förvaltning eller klimatanpassning,
- kunskaper i svenska i tal och skrift. 

Villkor
Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Bedömningen av sökande baseras på handlingar som lämnats in före sista ansökningsdag. Endast fullständiga ansökningar kommer att behandlas. Det är inte möjligt att lägga till dokumentation efter deadline. Ansökan ska innehålla:
•    ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet;
•    en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i statsvetenskap;
•    examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
• uppsats på svenska eller engelska motsvarande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå (i förekommande fall kan uppsats på kandidatnivå också bifogas, utöver uppsats från avancerad nivå) i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt;
•    en kortfattad forskningsplan på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser;
•    namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner, företrädesvis verksamma inom akademin (referensbrev ej nödvändigt i ansökningsskedet);
•    övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning.

Ansök nu

Två anställningar som doktorand i Statsvetenskap, allmän inriktning

Doktorand
Läs mer Nov 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Arbetsuppgifter
Forskarutbildningen i statsvetenskap omfattar 240 högskolepoäng (motsvarande fyra års heltidsstudier) och avslutas med att doktoranden vid offentlig disputation försvarar sin tryckta doktorsavhandling.

Den som anställs som doktorand uppbär lön från universitetet under fyra år och ska huvudsakligen ägna sig åt sin egen forskarutbildning. Institutionstjänstgöring om upp till 20 procent av heltid kan förekomma, främst i form av undervisning, varvid anställningen förlängs i motsvarande utsträckning. Doktoranden får tillgång till en arbetsplats vid https://www.svet.lu.se/. Bestämmelser om anställning av doktorand finns i Högskoleförordningen 5 kap 1-7 §§. Doktoranden ska vara närvarande på institutionen och aktivt delta i forsknings- och undervisningsmiljön. Arbetsspråket i forskarutbildningen är i huvudsak engelska. Icke svenskspråkiga doktorander förväntas dock tillägna sig grundläggande färdigheter i svenska under anställningstiden. Möjlighet att ta del av språkundervisning inom Lunds universitet finns.

Anställningen som doktorand ska tillträdas 2023-09-01. Studieplan och annan information om forskarutbildningen i statsvetenskap finns tillgänglig på: http://www.svet.lu.se/forskning/forskarstudier

Villkor: Tidsbegränsad anställning fyra år enligt HF 5 kap 7§.

Behörighet
För att bli antagen till forskarutbildning (HF kap 7 § 35) krävs att den sökande
• har grundläggande behörighet och den särskilda behörighet som högskolan kan ha förskrivit, och
• bedöms i övrigt ha sådan förmåga som krävs för att tillgodogöra sig forskarutbildning (SFS 2010:1064).

Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har
• avlagt en examen på avancerad nivå,
• fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå, eller
• på annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Särskild behörighet
Den sökande ska förutom den grundläggande behörigheten för forskarutbildning ha minst 30 högskolepoäng från kurser inom huvudområdet statsvetenskap på avancerad nivå eller förvärvat motsvarande kunskaper, dvs kurser med inriktning på studiet av politik, inom eller utom landet. Dessutom ska den sökande ha genomfört ett självständigt arbete om minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt.

Bedömningsgrunder
Som innehavare av anställning som doktorand får enbart förordnas den som är antagen till utbildning på forskarnivå. Vid antagning ska avseende främst fästas vid graden av förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Rangordning av sökande sker utifrån en samlad bedömning av kvaliteten på insända uppsatsarbeten och insänd forskningsplan, betyg från tidigare utbildningar samt personlig lämplighet. Då forskarstudier i statsvetenskap är mycket krävande måste den sökande vara starkt motiverad och ha förmåga att arbeta självständigt under tidspress. God samarbets- och kommunikationsförmåga är därtill ett krav, liksom goda kunskaper i engelska i både tal och skrift. Intervjuer kommer att genomföras med ett begränsat urval av sökande i antagningsprocessens slutskede.

Ansökningsförfarande
Ansökan sker elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan ska innehålla:
• ett introduktionsbrev på svenska eller engelska, omfattande max 1 000 ord, som innehåller en kort presentation av dig som sökande och dina meriter samt en kort beskrivning av varför du är intresserad av forskarutbildningen vid Statsvetenskapliga institutionen vid Lunds universitet;
• en meritförteckning på svenska eller engelska som visar behörighet för forskarutbildning i statsvetenskap;
• examensbevis och betyg på svenska eller engelska;
• uppsats på svenska eller engelska motsvarande minst 15 högskolepoäng på avancerad nivå (i förekommande fall kan uppsats på kandidatnivå också bifogas, utöver uppsats från avancerad nivå) i statsvetenskap eller ämne som bedöms likvärdigt;
• en kortfattad forskningsplan på svenska eller engelska, omfattande max 2 000 ord inklusive referenser;
• namn och kontaktuppgifter för två referenspersoner, företrädesvis verksamma inom akademin (referensbrev är ej nödvändigt i ansökningsskedet);
• övriga handlingar som du som sökande önskar åberopa för aktuell anställning.

Bedömningen av sökande grundas på de handlingar som sänts in vid ansökningstidens slut. Endast kompletta ansökningar kommer att beaktas. Det går inte att komplettera efter deadline.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Statsvetenskapliga institutionen kombinerar gamla anor med modern forskning och utbildning. Institutionen värnar ämnesbredd och metodologisk mångfald och har under lång tid varit framgångsrik i konkurrensen om externa forskningsmedel. Centrala forskningsområden är bl.a. demokrati och demokratisering, makt och förvaltning, diplomati, fred och konflikt, underrättelseanalys, politisk psykologi, genus, miljöpolitik samt välfärd. Statsvetenskapliga institutionens starka forskningsprofil avspeglas i undervisningen. Utbildningsmiljön är sedan länge starkt internationaliserad.Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

1-2 professorer i utvecklingsgeografi

Professor
Läs mer Nov 17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Utlysningen ingår i en större satsning där Institutionen vill förstärka och utveckla forskning och undervisning inom tre för institutionen centrala områden med samtidig rekrytering av 1-2 professorer i kulturgeografi, 1-2 professorer i ekonomisk geografi och 1-2 professorer i utvecklingsgeografi.

Se Lunds universitets hemsida för information om de olika tjänsterna https://www.lu.se/vacancies

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår att initiera, utveckla och leda forskning kring för utvecklingsgeografin centrala frågor, exempelvis fattigdom, social differentiering och försörjning med fokus på det Globala Syd, egen forskning, undervisning och handledning på forskarutbildningen och på andra nivåer, utveckling av kurser och program, samt administrativa uppgifter.

Kvalifikationer 
Behörig att anställas som professor enligt Högskoleförordningen kapitel 4 paragraf 3 är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga produktionen och undervisningen skall vara aktuell inom området utvecklingsgeografi. Den vetenskapliga skickligheten skall ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för anställning som professor finns angivna i kapitel 4 paragraf 3 i Högskoleförordningen samt i föreskrifter rörande anställning av lärare, dnr LS2010/771.

Generellt gäller för anställning som professor en mycket hög grad av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Av särskild vikt är förmågan att publicera forskning av hög internationell kvalitet, handleda doktorander och förmågan att bygga upp, söka externa medel för att utveckla och leda forskningsprojekt i samverkan med andra forskare inom det aktuella området utvecklingsgeografi. För att vara behörig till tjänsten måste den sökande ha handlett minst en doktorand till examen, som huvudhandledare eller handledare. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet värderas erfarenheter i fråga om undervisning, handledning och examination på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå liksom erfarenheter vad gäller implementering, utveckling och utvärdering av kurser och program. Erfarenheter av olika typer av akademiskt ledarskap kommer att bedömas.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sina erfarenheter och kompetens bedöms kunna komplettera och stärka pågående forskning och undervisning inom utvecklingsgeografi samt bidra till institutionens framtida utveckling i bred mening. Institutionens forsknings- och undervisningsprofiler beskrivs på institutionens hemsida (http://www.keg.lu.se). Förmåga att arbeta i en internationaliserad miljö och att kunna undervisa på engelska är ett krav. Då undervisning kan ske både på engelska och svenska förväntas icke skandinavisk språkliga innehavare av tjänsten att på sikt behärska det svenska språket. Vidare förväntas tjänsteinnehavaren att aktivt delta i institutionens dagliga verksamhet.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner, mailto:anders.kirchner@sam.lu.se.

Den sökande ska även bifoga en skiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning hon/han avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen, samt hur denna passar in i institutionens forskningsprofil.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

1-2 professorer i ekonomisk geografi

Professor
Läs mer Nov 17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Utlysningen ingår i en större satsning där Institutionen vill förstärka och utveckla forskning och undervisning inom tre för institutionen centrala områden med samtidig rekrytering av 1-2 professorer i kulturgeografi, 1-2 professorer i ekonomisk geografi och 1-2 professorer i utvecklingsgeografi.

Se Lunds universitets hemsida för information om de olika tjänsterna https://www.lu.se/vacancies

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår att initiera, utveckla och leda forskning, bedriva egen forskning, undervisning och handledning på forskarutbildningen och på andra nivåer, samt utveckling av kurser och program, inklusive administrativa uppgifter.

Kvalifikationer 
Behörig att anställas som professor enligt Högskoleförordningen kapitel 4 paragraf 3 är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga produktionen och undervisningen skall vara aktuell inom området ekonomisk geografi. Den vetenskapliga skickligheten skall ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för anställning som professor finns angivna i kapitel 4 paragraf 3 i Högskoleförordningen samt i föreskrifter rörande anställning av lärare, dnr LS2010/771.

Generellt gäller för anställning som professor en mycket hög grad av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Av särskild vikt är förmågan att publicera forskning av hög internationell kvalitet, handleda doktorander och förmågan att bygga upp, söka externa medel för att utveckla och leda forskningsprojekt i samverkan med andra forskare inom det aktuella området ekonomisk geografi. För att vara behörig till tjänsten måste den sökande ha handlett minst en doktorand till examen, som huvudhandledare eller handledare. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet värderas erfarenheter i fråga om undervisning, handledning och examination på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå liksom erfarenheter vad gäller implementering, utveckling och utvärdering av kurser och program. Erfarenheter av olika typer av akademiskt ledarskap kommer att bedömas.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sina erfarenheter och kompetens bedöms kunna komplettera och stärka pågående forskning och undervisning inom ekonomisk geografi samt bidra till institutionens framtida utveckling i bred mening. Institutionens forsknings- och undervisningsprofiler beskrivs på institutionens hemsida (http://www.keg.lu.se). Förmåga att arbeta i en internationaliserad miljö och att kunna undervisa på engelska är ett krav. Då undervisning kan ske både på engelska och svenska förväntas icke skandinavisk språkliga innehavare av tjänsten att på sikt behärska det svenska språket. Vidare förväntas tjänsteinnehavaren att aktivt delta i institutionens dagliga verksamhet.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner, mailto:anders.kirchner@sam.lu.se.

Den sökande ska även bifoga en skiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning hon/han avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen, samt hur denna passar in i institutionens forskningsprofil.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

1-2 professorer i kulturgeografi

Professor
Läs mer Nov 17
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Utlysningen ingår i en större satsning där Institutionen vill förstärka och utveckla forskning och undervisning inom tre för institutionen centrala områden med samtidig rekrytering av 1-2 professorer i kulturgeografi, 1-2 professorer i ekonomisk geografi och 1-2 professorer i utvecklingsgeografi.

Se Lunds universitets hemsida för information om de olika tjänsterna https://www.lu.se/vacancies

Arbetsbeskrivning
I arbetsuppgifterna ingår att initiera, utveckla och leda forskning kring för kulturgeografin centrala frågor, egen forskning, undervisning och handledning på forskarutbildningen och på andra nivåer, utveckling av kurser och program, samt administrativa uppgifter.

Kvalifikationer 
Behörig att anställas som professor enligt Högskoleförordningen kapitel 4 paragraf 3 är den som visat såväl vetenskaplig som pedagogisk skicklighet. Den vetenskapliga produktionen och undervisningen skall vara aktuell inom området kulturgeografi och gärna av relevans för sociala och urbana/rurala geografiska frågor. Den vetenskapliga skickligheten skall ha visats genom självständiga forskningsinsatser som i betydande grad överstiger vad som krävs för docentkompetens, såväl kvalitativt som kvantitativt.

Bedömningsgrunder
Bedömningsgrunder för anställning som professor finns angivna i kapitel 4 paragraf 3 i Högskoleförordningen samt i föreskrifter rörande anställning av lärare, dnr LS2010/771.

Generellt gäller för anställning som professor en mycket hög grad av vetenskaplig och pedagogisk skicklighet. Av särskild vikt är förmågan att publicera forskning av hög internationell kvalitet, handleda doktorander och förmågan att bygga upp, söka externa medel för att utveckla och leda forskningsprojekt i samverkan med andra forskare inom det aktuella området kulturgeografi. För att vara behörig till tjänsten måste den sökande ha handlett minst en doktorand till examen, som huvudhandledare eller handledare. Vid bedömningen av pedagogisk skicklighet värderas erfarenheter i fråga om undervisning, handledning och examination på grund-, avancerad- och forskarutbildningsnivå liksom erfarenheter vad gäller implementering, utveckling och utvärdering av kurser och program. Erfarenheter av olika typer av akademiskt ledarskap kommer att bedömas.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sina erfarenheter och kompetens bedöms kunna komplettera och stärka pågående forskning och undervisning inom kulturgeografi samt bidra till institutionens framtida utveckling i bred mening. Institutionens forsknings- och undervisningsprofiler beskrivs på institutionens hemsida (http://www.keg.lu.se). Förmåga att arbeta i en internationaliserad miljö och att kunna undervisa på engelska är ett krav. Då undervisning kan ske både på engelska och svenska förväntas icke skandinavisk språkliga innehavare av tjänsten att på sikt behärska det svenska språket. Vidare förväntas tjänsteinnehavaren att aktivt delta i institutionens dagliga verksamhet.

Ansökan
Anställningen söks elektroniskt via Lunds universitets sökandeportal. Ansökan skall vara utformad i enlighet med Samhällsvetenskapliga fakultetens anvisningar som finns på fakultetens hemsida http://www.sam.lu.se/om-fakulteten/jobba-hos-oss eller fås från rekryteringsansvarige Anders Kirchner, mailto:anders.kirchner@sam.lu.se.

Den sökande ska även bifoga en skiss (ca 3-5 sidor) som visar vilken forskning hon/han avser att ägna sig åt inom den aktuella anställningen, samt hur denna passar in i institutionens forskningsprofil.

Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Vi ser jämställdhet och mångfald som en styrka och tillgång. Välkommen med din ansökan! Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi med c:a 60 anställda, 400 helårsstudenter och ett 20-tal doktorander kombinerar gamla anor med modern och högt internationaliserad forskning och utbildning. Institutionen är en av fakultetens mest forskningsintensiva institutioner med en hög extern finansieringsgrad. Vid de senaste internationella utvärderingarna (RQ 08 och RQ 20) av Lunds universitet bedömdes institutionens forskning inom flera områden som excellent. Denna starka ställning har utvecklats ytterligare och institutionen rankas enligt QS 20 som nummer 23 i världen vilket gör det till ett av Lunds universitets högst rankade vetenskapsområde år 2022.

Institutionen för kulturgeografi och ekonomisk geografi kombinerar en stark ämnesbärande tradition med modern och internationellt högklassig forskning och utbildning. Institutionen har omfattande internationella samarbeten men också starka nätverk och kontaktytor inom och utanför fakulteten vid LU. Centrala forsknings- och undervisningsområden områden utgörs av ekonomisk geografi, utvecklingsgeografi, urban och social geografi, humanekologi samt GIS.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu