Lund: Sektionschef till VO ortopedi, sektion rygg, Malmö och Lund

Hitta ansökningsinfo om jobbet Sektionschef till VO ortopedi, sektion rygg, Malmö och Lund i Lund. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Lund inom den kategorin.

Publicerad: 2022-09-16 // Varaktighet: Heltid

Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) ortopedi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) består av drygt 500 medarbetare och är en av Sveriges största ortopedverksamheter. Vi har ett betydande internationellt anseende, vilket medlemskapet i organisationen ISOC styrker. ISOC är en sammanslutning av de 20 högst ansedda ortopedenheterna i världen, där VO ortopedi ingår som enda enheten i Skandinavien.

Inom Sus bedriver VO ortopedi en mycket omfattande verksamhet. Vi tar årligen emot 70 000 besök inom öppenvården, har knappt 5000 vårdtillfällen fördelade på cirka 90 vårdplatser i slutenvården samt utför 7500 operationer på fem olika operationsavdelningar. Vi har kompetens inom alla ortopediska subspecialiteter.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en sektionschef tillika överläkare alternativt biträdande överläkare till ryggsektionen, som vill och kan driva utvecklingen framåt och entusiasmera medarbetarna till fortsatt goda prestationer och resultat.

Som sektionschef kommer du att ha det övergripande ledningsansvaret inom sektionen, med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. En viktig del i ditt arbete är att skapa en god arbetsmiljö som innehåller arbetsglädje och respekt. Du engagerar och inkluderar dina medarbetare i utvecklingsarbetet och tillsammans arbetar ni mot verksamhetens mål.

Organisatoriskt rapporterar du till verksamhetschefen. Du är en av sex sektionschefer, är med i verksamhetsområdets ledningsgrupp och har därmed också en central roll i det övergripande ledningsarbetet för hela verksamhetsområdet och med olika samarbetspartners inom och utanför sjukhuset. Samarbeten med andra enheter och verksamheter är en viktig del av rollen som sektionschef.

I tjänsten ingår både ledningsarbete och klinisk tjänstgöring, där ledningsuppdraget är prioriterat, och utgör ca 50 procent av tjänstgöringstiden, i överenskommelse med verksamhetschefen. Som sektionschef har du stor möjlighet att bidra till att utveckla vården inom verksamhetsområdet, påverka de medicinska resultaten samt utveckla din ledarskapsförmåga.

KVALIFIKATIONER
För att kombinera sektionschefsrollen med kliniskt arbete krävs det att du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har specialistkompetens i ortopedi samt språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Vidare krävs:
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter

För att kombinera sektionschefsrollen med arbete som överläkare krävs förutom ovanstående krav även disputation.

Någon form av ledarskapsutbildning samt erfarenhet av ledningsarbete är meriterande.

För att lyckas i rollen ser vi att du har god förmåga att leda och entusiasmera dina medarbetare. Du drivs av att skapa effektiva samarbetsformer för att utveckla verksamheten och ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens. Medarbetarna ser du som din viktigaste resurs för att nå resultat. Du har hög integritet och förmåga att stå för fattade beslut och att kommunicera dessa, samt mål och strategier på ett tydligt sätt. Ditt ledarskap präglas av dialog, tydlighet och engagemang.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska du bifoga läkarlegitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Alla platsannonser →

Andra jobb i Lund som Sektionschef, sjukhus

Nedan visas andra jobb i Lund som Sektionschef, sjukhus.

Sektionschef för ST-läkargruppen, VO kvinnosjukvård, Sus, Lund och Malmö

Läs mer Nov 14
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och leda framtidens läkare? Är du en driven och engagerad ledare inom kvinnohälsa? Då kan tjänsten som sektionschef för ST-läkargruppen vara något för dig!

Verksamhetsområde kvinnosjukvård har cirka 800 anställda och består av både gynekologisk och obstetrisk verksamhet. Verksamhet bedrivs både i Malmö och Lund med cirka 9000 förlossningar och 114 000 öppenvårdsbesök per år. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning. Cirka 95 läkare är anställda hos oss och tillhör sektion obstetrik, gynekologi eller ST-sektionen. Sektionen ST-läkare omfattar just nu cirka 40 läkare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en sektionschef till sektionen för ST-läkare.

Som sektionschef fungerar du som läkarnas närmaste chef och har ansvar för medarbetarna i sektionen och dess ekonomi. Du samarbetar tätt med ST-studierektor om planering av ST-läkarnas utbildning och deras långsiktiga schemaläggning. Därtill har du i samarbete med schemaläggande administratör ansvar för randutbildande akutläkare, AT-läkare som önskat tjänstgöring hos oss samt vikarierande underläkare före AT. Du har en överblick över och stöttar den kollega på vardera orten som ansvarar för randutbildande allmänläkare. Vidare är du en del av verksamhetsområdets ledningsgrupp och tar ett gemensamt ansvar för hela verksamhetsområdet.

I din roll som sektionschef verkar du för att sektionen fungerar enhetligt med jämlik resursfördelning inklusive bemanning, kompetensutveckling och arbetsfördelning, allt för att säkra en jämlik vård. Du är en närvarande chef i både Malmö och Lund.

Ledningsarbetet beräknas utgöra 50 procent av tjänsten räknat över året med resten som klinisk tjänstgöring eller forskning i roll som specialistläkare, biträdande överläkare eller överläkare.

KVALIFIKATIONER
Du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har specialistkompetens i obstetrik och gynekologi. Du ska ha språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

För biträdande överläkartjänst krävs förutom ovanstående krav för specialistläkare även:
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter.

För överläkartjänst krävs förutom ovanstående krav för specialistläkare och biträdande överläkare även att du är disputerad.

Eftersom du ska verka på en universitetssjukvårdsenhet med många forskande ST-läkare är pågående forskning meriterande.

Som person är du drivande och har förmåga att få med dig medarbetarna i arbetet mot gemensamma mål. Du skapar ansvarstagande och engagemang hos dina medarbetare genom att du är kommunikativ, lyssnande, motiverande och handlingskraftig. Ditt ledarskap präglas av dialog, tydlighet och integritet. Du är utvecklingsinriktad genom att aktivt bevaka omvärlden och se behoven på lång sikt.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska du bifoga läkarlegitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sektionschef till VO ortopedi, sektion barn och tumör, Malmö och Lund

Läs mer Sep 16
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) ortopedi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) består av drygt 500 medarbetare och är en av Sveriges största ortopedverksamheter. Vi har ett betydande internationellt anseende, vilket medlemskapet i organisationen ISOC styrker. ISOC är en sammanslutning av de 20 högst ansedda ortopedenheterna i världen, där VO ortopedi ingår som enda enheten i Skandinavien.

Inom Sus bedriver VO ortopedi en mycket omfattande verksamhet. Vi tar årligen emot 70 000 besök inom öppenvården, har knappt 5000 vårdtillfällen fördelade på cirka 90 vårdplatser i slutenvården samt utför 7500 operationer på fem olika operationsavdelningar. Vi har kompetens inom alla ortopediska subspecialiteter.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en sektionschef tillika överläkare alternativt biträdande överläkare som vill och kan driva utvecklingen framåt och entusiasmera medarbetarna till fortsatt goda prestationer och resultat. Sektionen innefattar två delar, barnortopedisk verksamhet och tumörverksamhet. Du ansvarar för båda dessa delar.

Som sektionschef kommer du att ha det övergripande ledningsansvaret inom sektionen, med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. En viktig del i ditt arbete är att skapa en god arbetsmiljö som innehåller arbetsglädje och respekt. Du engagerar och inkluderar dina medarbetare i utvecklingsarbetet och tillsammans arbetar ni mot verksamhetens mål.

Organisatoriskt rapporterar du till verksamhetschefen. Du är en av sex sektionschefer, är med i verksamhetsområdets ledningsgrupp och har därmed också en central roll i det övergripande ledningsarbetet för hela verksamhetsområdet och med olika samarbetspartners inom och utanför sjukhuset. Samarbeten med andra enheter och verksamheter är en viktig del av rollen som sektionschef.

I tjänsten ingår både ledningsarbete och klinisk tjänstgöring, där ledningsuppdraget är prioriterat, och utgör cirka 50 procent av tjänstgöringstiden, i överenskommelse med verksamhetschefen. Som sektionschef har du stor möjlighet att bidra till att utveckla vården inom verksamhetsområdet, påverka de medicinska resultaten samt utveckla din ledarskapsförmåga.

KVALIFIKATIONER
För att kombinera sektionschefsrollen med kliniskt arbete krävs det att du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har specialistkompetens i ortopedi samt språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Vidare krävs:
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter

För att kombinera sektionschefsrollen med arbete som överläkare krävs förutom ovanstående krav även disputation.

Någon form av ledarskapsutbildning samt erfarenhet av ledningsarbete är meriterande.

För att lyckas i rollen ser vi att du har god förmåga att leda och entusiasmera dina medarbetare. Du drivs av att skapa effektiva samarbetsformer för att utveckla verksamheten och ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens. Medarbetarna ser du som din viktigaste resurs för att nå resultat. Du har hög integritet och förmåga att stå för fattade beslut och att kommunicera dessa samt mål och strategier på ett tydligt sätt. Ditt ledarskap präglas av dialog, tydlighet och engagemang.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska du bifoga läkarlegitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sektionschef (LUS) till VO akutsjukvård och internmedicin i Lund

Läs mer Maj 18
Gör skillnad. Varje dag.

Nu söker vi en sektionschef till akutmottagningen i Lund.

Verksamhetsområde (VO) akutsjukvård och internmedicin erbjuder ett spektrum av spännande utmaningar och möjligheter. Allt från traumavård, intermediärvård till internmedicinsk specialistvård med fokus på de stora folksjukdomarna. Akutverksamheten tillhör landets största med över 140 000 besök varje år. Dessa fördelas på två akutmottagningar, en i Lund och en i Malmö. Specialistläkare i akutsjukvård finns vid båda akutmottagningarna och arbetar i nära team med sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare.

Verksamhetsområdet sätter stort värde på att se hela bilden av patienten och intar en central roll i framtidens sjukvård genom samarbete över traditionella specialitetsgränser tillsammans med hela sjukhuset och primärvården. Forskning, utveckling och utbildning utgör en stor del av verksamheten.

ARBETSUPPGIFTER
Som sektionschef på akutmottagningen arbetar du tätt tillsammans med enhetschefer för omvårdnadspersonal, rehabilitering och administrativ personal. Du förväntas ha ett närvarande ledarskap där du leder vården medicinskt utifrån ett patient- och flödesperspektiv. Du ansvarar för verksamhet, medarbetare, arbetsmiljö och ekonomi.

Ledningsarbete sker i närledningsgrupp med målet att bygga en verksamhet där samarbete och individens eget ansvar och frihet står i fokus. Du kommer att möta många utmaningar, men samtidigt vara med och hitta lösningar över gränser genom samarbete i det stora och lilla. Vidare är du också del i verksamhetsområdets ledningsgrupp där du tillsammans med dina kollegor strävar efter att se helheten, vara utvecklingsorienterade och tänka nytt i syfte att, inom givna ramar, nå medicinska resultat av högsta kvalitet, ge rätt vård i rätt tid, underlätta framstående forskning, utbildning och utveckling. Du ser patientens delaktighet i den egna vården som en given resurs för att nå målen.

Din egen utveckling och ditt eget lärande är centralt och sker framförallt i en spännande vardag som ställer höga krav, utan att det finns någon allomfattande optimal lösning. Som sektionschef blir du närmaste chef för de läkare som har sin huvudplacering i sektionen och du får ett övergripande medicinskt ansvar för sektionens verksamhet. I tjänsten ingår både ledningsarbete och möjlighet till klinisk tjänstgöring som läkare.

Annonsen avser en sektionschefstjänst med placering i Lund.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård med specialistkompetens inom relevant område. Därtill har du flera års klinisk erfarenhet av arbete på akutmottagning och språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. För tjänst som biträdande överläkare krävs också flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens, definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde samt dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter.

Det är meriterande för tjänsten om du har:
- Chefserfarenhet och ledningsarbete samt ledarskapsutbildning
- Disputation
- Specialistkompetens i akutsjukvård.

Du leder dina medarbetare med prestigelöshet och engagemang och skapar en hälsosam arbetsplats genom delaktighet och dialog. Därutöver är du tydlig, drivande och vågar fatta beslut samt lägger stor vikt vid att kommunicera som ledare. Genom ett utforskande sinne och förhållningssätt lär du tillsammans med medarbetare och tar tillvara de erfarenheter som görs i en komplex och snabbrörlig vardag. Därtill är du omvärldsorienterad samt har förmåga att reflektera över hur och i vilken riktning verksamheten kan vidareutvecklas och du kan också kunna driva processer framåt tillsammans med medarbetarna. Sektionschefskapet ställer höga krav på förmåga att samarbeta. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, du är varmt välkommen med din ansökan redan i dag!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska du scanna in vidimerad kopia på legitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Andra jobb i Lund från REGION SKÅNE

Nedan visas andra jobb i Lund från REGION SKÅNE .

Operationssjuksköterska till Neurokirurgiavdelning operation i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Nov 3
Gör skillnad. Varje dag.

Jag, Sara Berg, enhetschef för teamet på Neurokirurgens operation, ser fram emot att du ska bli en av oss!

Verksamhetsområde (VO) neurokirurgi och smärtrehabilitering i Lund är en av sju neurokirurgiska verksamheter i Sverige och erbjuder högspecialiserad vård i södra sjukvårdsregionen till patienter med skador och sjukdomar i centrala nervsystemet. Verksamheten består av en operationsavdelning, neurointensivvårdsavdelning (NIVA), mottagning, vårdavdelning och dagvård. Drygt 250 medarbetare är anställda inom verksamheten. Inom verksamhetsområdet bedrivs forskningsprojekt där bland annat operationspersonal är delaktiga tillexempel har vi börjat operera patienter i magnetkamera och vi har även en operationssjuksköterska som bedriver forskning.

Operationsavdelningen är högteknologiskt utrustad med bland annat navigeringssystem, mikroskop och ultraljudsutrustning. Vi har både korta och längre ingrepp. På Neurokirurgiavdelning operation arbetar cirka 30 medarbetare som har ett nära samarbete i teamen som består av operationssjuksköterska, undersköterska, röntgensjuksköterska, medicintekniker, drift och medicinsk sekreterare. Vi har ett nära samarbete med anestesipersonal på enheten. Majoriteten av personalen har mångårig erfarenhet av neurokirurgiskt omhändertagande och vi värdesätter vårdkvalitet, trygghet, säkerhet samt vårdhygien mycket högt.

ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder ett stimulerande arbete där du får en betydelsefull roll i samarbetet med kollegorna i operationsteamet. Är du nyfiken på att arbeta hos oss finns möjlighet till hospitering.

Det är en stor bredd på diagnoser och typen av ingrepp som utförs, vilket medför varierade arbetsdagar och arbetsuppgifter. I rollen som operationssjuksköterska kommer du att planera samt organisera dagens operationer på din operationssal. Det finns möjligheter till att fördjupa sig inom ett specialområde och samarbeta med kollegor på andra enheter inom verksamheten, för att tillsammans utveckla vården för våra patienter.

Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion utifrån dina tidigare erfarenheter. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kollegor för att bli säker i din nya arbetsroll. Under introduktionen får du följa patienten genom verksamheten för att få ökad förståelse patientens vårdförlopp. Vi tillämpar önskeschema.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har specialistutbildning inom operationssjukvård och språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Du som söker är en ansvarstagande person med god känsla för service och respektfullt bemötande. Du har lätt att prioritera mellan arbetsuppgifter och har en god samarbetsförmåga. Som person är du öppen, nyfiken och flexibel. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet för tjänsten.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Servicevärdar till Bemanningspoolen i Lund

Städare/Lokalvårdare
Läs mer Nov 28
Gör skillnad. Varje dag.

Bemanningspoolen är en intern bemanningsorganisation inom Regionservice och är indelat i syd (Malmö/Lund/Landskrona/Trelleborg/Ystad), väst (Helsingborg) och öst (Kristianstad/Hässleholm). Vårt uppdrag är att bistå serviceverksamheterna med upplärda vikarier som kan täcka vakanser vid kortare eller längre frånvaro hos ordinarie personal.

Nu välkomnar vi dig som vill arbeta som servicevärd hos oss i Lund och som vill bidra med ditt engagemang och arbetsglädje till vårt team. Tjänsten innebär att du arbetar som timvikarie inom Regionservice vilket betyder att du stöttar de olika verksamheterna med din kompetens i det dagliga arbetet. Det är ett arbete som erbjuder stor variation och omväxling.

Tjänstens placeringsort är Lund med start enligt överenskommelse.

ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder timanställning i grunden. Detta innebär att antal arbetstimmar i veckan kan variera. Som servicevärd blir din uppgift att avlasta vården med de arbetsuppgifter som inte kräver en vårdutbildning.

Arbetsuppgifterna kan bland annat bestå av följande:
- Städning/lokalvård av mottagningar, avdelningar och kontorsutrymmen. Även patientnära städ och smittstäd ingår i tjänsten.
- Transportera patienter, post, prover, mat och gods till sjukhusets olika avdelningar. Även transport av avlidna kan förekomma.
- Servering av mat; frukost, lunch, middag och mellanmål.
- Beställning av förnödenheter.
- Service av rullande material.

Vid intresse och behov kan det bli aktuellt med arbetsuppuppgifter inom övriga yrkeskategorier. Arbetet sker i sjukhusmiljö och du jobbar sida vid sida med bland annat sjuksköterskor, läkare, undersköterskor, vaktmästare. I ditt dagliga arbete har du även kontakt med de patienter som vistas i lokalerna.

Då vi har verksamhet måndag till söndag kan arbetstiden innehålla både helg- och kvällstjänstgöring.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är minst 18 år och som har en avslutad gymnasieutbildning. Därtill har du god datorvana. Tjänsten kräver att du har mycket goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. SRY, dansk hygienstandard och/eller INSTA800 är meriterande. För tjänsten som servicevärd är det också meriterande med arbetslivserfarenhet inom livsmedelshantering. Det är också positivt om du har övrig utbildning/arbetslivserfarenhet inom lokalvård/kök, samt inom övriga serviceyrken. Vidare är B-körkort starkt meriterande för tjänsten eftersom det öppnar upp möjligheter att tjänstgöra inom fler yrkeskategorier på fler orter.

Arbetet är självständigt och ställer därför höga krav på initiativ- och ansvarstagande. Att arbeta i sjukhusmiljö ställer även stora krav på noggrannhet och ödmjukhet, då du kommer befinna dig i en miljö där människor är särskilt utsatta. Ett gott bemötande och en god servicenivå har en avgörande betydelse för patientens sjukhusvistelse, därför ser vi att du är positiv och tillmötesgående. Du brinner för att leverera en hög service och vill vara med och skapa en bra och trevlig vårdmiljö för Skånes patienter. Stor vikt kommer även att läggas vid personlig lämplighet.

Låter detta som en spännande roll för dig?
Varmt välkommen med din ansökan redan idag. I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Dosplanerare till Enheten för strålbehandlingsfysik i Lund

Sjukhusfysiker
Läs mer Dec 5
Gör skillnad. Varje dag.

Vid Enheten för strålbehandlingsfysik, verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålningsfysik, är regionens samtliga sjukhusfysiker inom strålbehandling, dosplanerare och acceleratoringenjörer anställda. Enheten består av cirka 45 medarbetare och ombesörjer en modern maskinpark med totalt 13 apparater för extern strålbehandling, av modellerna Varian (TrueBeam, iX), Elekta (Precise), Accuray (TomoHD/Radixact) och Xstrahl (200 kV orthovoltage). Vidare har vi dubbla linjer för brachyterapi (Varian HDR) och två egna CT (Siemens Definition AS+) samt MR (GE Architect 3T). Via Skandionkliniken (Uppsala) ges även protonbehandlingar i den egna verksamhetens regi.

Vi arbetar alla inom Område strålbehandling och strålningsfysik i Lund och förser verksamheten med vår expertis för allt som rör strålning och förberedelser inför behandlingar och i nära samarbete med Lunds universitet. Uppgifter kan även förekomma inom områdets övriga enheter: Röntgen/MR och nuklearmedicin som även inkluderar cyklotronproduktion av radiofarmaka.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en dosplanerare med inriktning mot strålbehandling. Du kommer huvudsakligen att arbeta med de kliniska uppgifterna inom dosplanering. Vi använder främst Eclipse (Varian) men även RayStation (RaySearch). Bland teknikerna som idag används standardmässigt är rotationsbehandlingar och andra dynamiska tekniker vanliga liksom gating och även protondosplanering. Optimering av våra behandlingsmetoder och kvalitetssäkring av rutinerna kring dosplanering liksom utbildning kommer att ingå i arbetsuppgifterna. Stora möjligheter för utvecklingsarbete finns inom enheten och kan resultera i vetenskapliga artiklar beroende på uppdraget.

En stor del av den löpande behandlingsverksamheten utgörs av ett lagarbete, där du som dosplanerare tillsammans med sjukhusfysiker, sjuksköterskor, läkare, ingenjörer och övrig personal inom vårt arbetsområde strävar mot att tillgodose patienter med strålbehandling av högsta kvalitet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjukhusfysiker alternativt dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård med vidareutbildning inom onkologi. Goda språkkunskaper i svenska krävs och har du legitimation som sjukhusfysiker eller sjuksköterska krävs språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Du kan även uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska. Om du har annan kompetens eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig och lämplig för att utföra dosplaneringsarbetet kan det också vara av intresse. Erfarenhet av arbete som dosplanerare är meriterande liksom inom närliggande områden som onkologisjuksköterska/sjukhusfysiker med inriktning mot strålbehandling. Även forskarutbildning, projektlednings- och ledarskapserfarenheter samt dosplaneringsspecifika utbildningar ses som meriterande.

Vi vill att du som person är analytisk, har hög integritet och god samarbetsförmåga. Struktur och förmåga att avsluta de arbetsmoment du har ansvar för krävs för tjänsten. Vi ser gärna att du har en hög grad av flexibilitet, bra dokumentationsförmåga samt förmåga att se helheten. Därtill har du vana av att arbeta självständigt. I den sammantagna bedömningen kommer att vägas in sådan personlig förmåga som är av värde för att fullgöra anställningen väl, det vill säga att vara drivande och samarbetsinriktad med god social kompetens.

Vi tillämpar löpande urval och kan komma att kalla dig på intervju innan sista ansökningsdag så vänta inte med att söka.

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Dosplanerare till Enheten för strålbehandlingsfysik i Lund

Onkologisjuksköterska
Läs mer Dec 5
Gör skillnad. Varje dag.

Vid Enheten för strålbehandlingsfysik, verksamhetsområde hematologi, onkologi och strålningsfysik, är regionens samtliga sjukhusfysiker inom strålbehandling, dosplanerare och acceleratoringenjörer anställda. Enheten består av cirka 45 medarbetare och ombesörjer en modern maskinpark med totalt 13 apparater för extern strålbehandling, av modellerna Varian (TrueBeam, iX), Elekta (Precise), Accuray (TomoHD/Radixact) och Xstrahl (200 kV orthovoltage). Vidare har vi dubbla linjer för brachyterapi (Varian HDR) och två egna CT (Siemens Definition AS+) samt MR (GE Architect 3T). Via Skandionkliniken (Uppsala) ges även protonbehandlingar i den egna verksamhetens regi.

Vi arbetar alla inom Område strålbehandling och strålningsfysik i Lund och förser verksamheten med vår expertis för allt som rör strålning och förberedelser inför behandlingar och i nära samarbete med Lunds universitet. Uppgifter kan även förekomma inom områdets övriga enheter: Röntgen/MR och nuklearmedicin som även inkluderar cyklotronproduktion av radiofarmaka.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en dosplanerare med inriktning mot strålbehandling. Du kommer huvudsakligen att arbeta med de kliniska uppgifterna inom dosplanering. Vi använder främst Eclipse (Varian) men även RayStation (RaySearch). Bland teknikerna som idag används standardmässigt är rotationsbehandlingar och andra dynamiska tekniker vanliga liksom gating och även protondosplanering. Optimering av våra behandlingsmetoder och kvalitetssäkring av rutinerna kring dosplanering liksom utbildning kommer att ingå i arbetsuppgifterna. Stora möjligheter för utvecklingsarbete finns inom enheten och kan resultera i vetenskapliga artiklar beroende på uppdraget.

En stor del av den löpande behandlingsverksamheten utgörs av ett lagarbete, där du som dosplanerare tillsammans med sjukhusfysiker, sjuksköterskor, läkare, ingenjörer och övrig personal inom vårt arbetsområde strävar mot att tillgodose patienter med strålbehandling av högsta kvalitet.

Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjukhusfysiker alternativt dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård med vidareutbildning inom onkologi. Goda språkkunskaper i svenska krävs och har du legitimation som sjukhusfysiker eller sjuksköterska krävs språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Du kan även uttrycka dig väl i tal och skrift på engelska. Om du har annan kompetens eller motsvarande utbildning som vi bedömer likvärdig och lämplig för att utföra dosplaneringsarbetet kan det också vara av intresse. Erfarenhet av arbete som dosplanerare är meriterande liksom inom närliggande områden som onkologisjuksköterska/sjukhusfysiker med inriktning mot strålbehandling. Även forskarutbildning, projektlednings- och ledarskapserfarenheter samt dosplaneringsspecifika utbildningar ses som meriterande.

Vi vill att du som person är analytisk, har hög integritet och god samarbetsförmåga. Struktur och förmåga att avsluta de arbetsmoment du har ansvar för krävs för tjänsten. Vi ser gärna att du har en hög grad av flexibilitet, bra dokumentationsförmåga samt förmåga att se helheten. Därtill har du vana av att arbeta självständigt. I den sammantagna bedömningen kommer att vägas in sådan personlig förmåga som är av värde för att fullgöra anställningen väl, det vill säga att vara drivande och samarbetsinriktad med god social kompetens.

Vi tillämpar löpande urval och kan komma att kalla dig på intervju innan sista ansökningsdag så vänta inte med att söka.

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Över-/bitr. över-/specialistläkare, Gastrointestinal onkologi, flera orter

Specialistläkare
Läs mer Dec 7
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Gastrointestinal (GI) onkologi är en snabbt expanderade specialitet inom onkologi och antalet patienter under behandling samt indikationer för behandling ökar i snabb takt. Som GI-onkolog inom Region Skåne arbetar du multidisciplinärt, vi bevakar och deltar på tolv stycken olika multidisciplinära konferenser (MDK) i regionen med tätt samarbete med regionens olika buktumörkirurgteam, radiologer och patologer. Vi vill erbjuda vård och behandling både nära patienter när det är vanligare åkommor, men även centrerat när det är ovanligare eller mer komplexa situationer. Det innebär att vi bemannar nio olika mottagningslinjer på fem olika orter, Malmö, Lund, Helsingborg, Kristianstad och Ystad. Du kommer maximalt att placeras på två av dessa med möjlighet till både utveckling av den mindre enheten och delaktighet samt utveckling av den större och mer specialiserade enheten. Vi är också delaktiga i bemanningen av två vårdavdelningar samt jourlinjer.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi två överläkare, biträdande överläkare alternativt specialistläkare inom gastrointestinal onkologi.

I teamet kommer du att vara en av 12-13 specialistläkare, vi har gemensamt möte en gång per vecka för att dels kunna avhandla komplicerade fall, dels som APT eller för uppdatering. I teamet ingår också 3-4 ST-läkare som byts ut med intervall på 3-6 månader och utbildning av dessa kollegor är en stor del av vårt uppdrag.

I teamen ingår också flera kontaktsjuksköterskor, behandlingssjuksköterskor och sekreterare. Flertalet kollegor bedriver parallell forskning, både translationellt och kliniskt. Huvuddelen av ditt arbete kommer bestå av klinisk inriktning, mottagnings- och avdelningsverksamhet samt deltagande i de multidisciplinära teamen/konferenserna. I tjänsterna ingår jourtjänstgöring, främst som bakjour, men det kan även vara aktuellt med enstaka primärjourer. Vi har två primärjourslinjer i Malmö respektive Lund samt en bakjourslinje för båda orterna.

Utifrån dina meriter erbjuds du tjänst som överläkare, biträdande överläkare eller specialistläkare. Huvudsaklig placeringsort kommer att vara i Lund, Malmö och/eller Helsingborg. Annonsen avser två heltidstjänster, men tjänstgöring på deltid kan diskuteras utifrån dina önskemål.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är intresserad av kliniskt, patientnära arbete samt av professionell utveckling. Arbetet kommer ställa höga krav på din samarbetsförmåga, lyhördhet och förmåga att förmedla medicinsk kunskap både i det kliniska arbetet och i utbildningssammanhang för olika yrkeskategorier, varför en god pedagogisk förmåga är viktig. Centralt för all verksamhet är patientfokus. Det är en självklarhet för dig att möta såväl patienter som kollegor med respekt för människan. Du är trygg i din yrkesroll och har förmåga att sätta gränser vid behov. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

För specialistläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:
- Specialistkompetens inom onkologi
- Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
- God kunskap avseende basal onkologi och radioterapi samt spetskunnande avseende gastrointestinal onkologi
- God förmåga att arbeta i multiprofessionella team på avdelningar och mottagning samt multidisciplinära team versus andra verksamheter.

För biträdande överläkartjänst krävs förutom ovanstående krav för specialistläkare även:
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter.

För överläkartjänst krävs förutom ovanstående krav för specialistläkare samt biträdande överläkare även:
- Att du är disputerad.

Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom motsvarande områden tidigare och forskningserfarenhet.

Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska du bifoga läkarlegitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Projektledare VVS till Regionfastigheter i Lund

Projektledare, bygg och anläggning
Läs mer Nov 18
Gör skillnad. Varje dag.

Regionfastigheter utvecklar och förvaltar Region Skånes fastigheter. Just nu gör vi de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne. Regionfastigheter projektleder, bygger och utvecklar stora komplexa projekt i känslig sjukhusmiljö.

Vi förvaltar fastigheter och avancerade tekniska system och måste kunna garantera hög driftsäkerhet årets alla dagar. Vårt arbete är en förutsättning för säker och trygg vård.

Vi bygger också ut infrastrukturen för kollektivtrafiken i Skåne, med nya servicedepåer för buss, spårvagn och tåg.

Projektledning Lund tillhör verksamhetsområde Projektledning Bas och driver cirka 300 projekt per år, med budgetar från en halv miljon kronor till miljardbelopp, och ansvarar för ombyggnader av våra fastigheter i Lund och Landskrona.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du använda din goda prioriteringsförmåga, dina ledaregenskaper och din analytiska förmåga att planera och genomföra byggnadsprojekt som gör skillnad? Har du gedigna kunskaper kring byggprojektens olika faser och praktisk erfarenhet av projektledning inom bygg eller entreprenadbranschen? Då kan du bli en viktig aktör hos Regionfastigheter när vi nu förstärker verksamhetsområdet med projektledare i Lund.

Som projektledare har du ett helhetsansvar för projekten avseende tid, kvalitet och ekonomi. Du genomför kostnadskalkyleringar, förstudier och utredningar. Du initierar, driver och strukturerar ditt arbete. Du tillsätter tillsammans med din närmsta chef en organisation för vart och ett av de projekt du blir tilldelad. Vidare följer du Regionfastigheters byggprocesser, tar ägarskap för byggprojektets framdrift och säkerställer resurser, kvalitet och ekonomi i din projektorganisation. Du ansvarar för att samtliga rutiner i byggprojektet följs och säkerställer att man följer Region Skånes upphandlingsrutiner.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ingenjörsexamen inom bygg eller VVS, alternativt motsvarande utbildning eller kompetens förvärvad genom arbetslivserfarenhet. Vi betraktar minst fem års vana av projektledning, projekteringsledning och produktionsledning som ett krav. Likaså är det en förutsättning att du har B-körkort samt goda datorkunskaper. Tjänsten ställer krav på att du har en god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska. Du ska ha kunskap och erfarenhet av Allmänna bestämmelser (AB), Allmänna bestämmelser för totalentreprenader avseende byggnads-, anläggnings- och installationsarbeten (ABT), Allmänna bestämmelser för konsultuppdrag (ABK) samt administrativa föreskrifter. Du ska ha verkat som entreprenör, konsult eller byggherre inom bygg- och fastighetsbranschen.

Det är meriterande om du haft någon typ av ekonomiskt ansvar i enskilda projekt motsvarande 15 MSEK eller högre. Det är även fördelaktigt om du har kunskap och erfarenhet inom Lagen om offentlig upphandling (LOU). Vidare är det meriterande om du har erfarenhet av arbete inom offentlig sektor och/eller byggherreorganisationer. Det är positivt med erfarenhet av upphandling inom byggområdet i offentlig sektor samt att du haft projekt.

Som person är du trygg, stabil och har god självinsikt. Vidare är du självgående och strukturerad, vilket innebär att du planerar arbetet i förväg, organiserar och prioriterar aktiviteter på ett effektivt sätt samt sätter upp och håller tidplaner. Andra viktiga egenskaper är att du är flexibel, kommer med idéer samt är intresserad av att utveckla våra arbetssätt. För att nå framgång i arbetet krävs även att du är kommunikativ och relationskapande både inom och utanför den egna organisationen.

För oss är det viktigt att alla våra medarbetare lever upp till och är goda ambassadörer för Region Skånes värderingar: välkomnande, drivande, omtanke och respekt!

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Regionfastigheter utvecklar Region Skånes fastigheter. Vi förvaltar drygt 1 miljon m2 i egna fastigheter och ansvarar för fastighetsdrift och fastighetsunderhåll. Dessutom hyr vi cirka 500 000 m2 runt om i Skåne av andra fastighetsägare. Regionfastigheter ansvarar också för all om- och nybyggnation av Region Skånes lokaler. Just nu gör vi de största investeringarna någonsin på sjukhusområdena i Skåne, och bygger ut infrastrukturen med en servicedepå för Öresundstågen, spårvagnsdepå i Lund och planerar för flera nya bussdepåer. Vi är cirka 450 anställda med bred och stark kompetens inom byggprojektledning, teknik och fastighetsförvaltning. Vårt arbete bidrar till ständigt bättre förutsättningar för vård, trafik och utveckling i Region Skåne. skane.se/vibygger

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu