Lund: Specialpedagog

Hitta ansökningsinfo om jobbet Specialpedagog i Lund. Är det intressant kan du gå vidare och ansöka jobbet. Annars kan du klicka på arbetsgivaren eller yrkesbenämningen för att se alla jobb i Lund inom den kategorin.

Publicerad: 2022-09-12 // Varaktighet: Deltid

Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss
Välkommen till förskolan Tåget och Stormhatten i Stångby!

På förskolorna i Stångby lägger vi stor vikt vid de pedagogiska lärmiljöerna inne såväl som ute.

Vi strävar efter att de ska vara stimulerande, utvecklande och föränderliga. 

-Det inkluderade barnet som tillåts prova sina förmågor, kunskaper och färdigheter i en tillgänglig miljö

-Det nyfikna barnet som genom sin fantasi och kreativitet prova idéer och finner lösningar

-Det aktiva och lekfulla barnet som ser glädje i att röra sig

-Det delaktiga barnet som genom olika val har möjlighet att påverka sin vardag

-Det självständiga barnet som i samspel med andra vill, vågar och kan

-Det ansvarstagande barnet som tar hand om både sin förskolemiljö och tar ansvar

Arbetsuppgifter
Uppdraget som specialpedagog innebär att du i samverkan med rektor och övriga personal bidrar till en inkluderande utbildning och undervisning i förskolan. Som specialpedagog har du en viktig roll i vårt arbete i att utveckla förskolans pedagogiska verksamhet. Det specialpedagogiska stödet ges framförallt genom att kartlägga barnens hela lärandesituation samt att föreslå åtgärder som gynnar barnens utveckling och lärande.

Du kommer att vara en aktiv del i det förebyggande och främjande arbetet och genomföra observationer i grupper och lärmiljöer, men även på individnivå. Genom handledning, samt genom att visa konkret på plats i förskolan, bedriver du fortbildning i arbetssätt och förhållningssätt. 

Som specialpedagog kommer du att stödja och handleda personal i att skapa goda förutsättningar för alla barns lärande och utveckling och du är delaktig i utveckling av tillgängliga lärmiljöer.

En viktig del i ditt arbete som specialpedagog är att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd och i avgörandet kring extra anpassningar. Det kan innebära ansvar för stöd och handledning till pedagoger samt deltagande i samtal med vårdnadshavare.

Du ansvarar för pedagogiska observationer, kartläggningar och handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd samt samverkar med andra verksamheter och professioner.

Du bidrar också med utvecklingsinsatser utifrån din specialpedagogiska kompetens.

Vi söker dig som
är utbildad specialpedagog. Du är nyfiken och har ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande. Du bidrar till att arbeta för likvärdighet och kvalitet och skapar goda relationer till barn, vårdnadshavare och kollegor. 

Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete eller har arbetat med barn i behov av särskilt stöd samt har kunskap om och brinner för barnens tidiga språkutveckling. Som specialpedagog har du förmågan att arbeta med andra människor; att lyssna, visa empati och respekt. Du har förmågan att anpassa dig till förändrade förhållanden. Du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ

Du är intresserad av systematiskt kvalitetsarbete, förmår analysera, utvärdera och föreslå förändringar, både utifrån förskolornas verksamhet och den egna insatsen. Att hålla en hög kvalitet i arbetet är en självklarhet för dig!

Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Varmt välkommen med din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Alla platsannonser →

Andra jobb i Lund som Specialpedagog

Nedan visas andra jobb i Lund som Specialpedagog.

Specialpedagog till förskolorna på Gunnesbo och Nöbbelöv

Läs mer Dec 2
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss
Välkommen till förskolorna inom rektorsområde Gunnesbo och Nöbbelöv i Lund.

I området finns det sex förskolor av varierad storlek som tillsammans rymmer ca 350 barn. Området leds av en rektor och två biträdande rektorer som tillsammans med pedagoger och övrig personal skapar förutsättningar att utveckla förskolorna inom området.

Det är viktigt att förskolan möter alla barn på ett professionellt sätt. Att alla vuxna i förskolan ser barnen som kompetenta och har en barnsyn som gör barnet till ett barn med en inneboende kraft och vilja att utforska. Ett barn som har en önskan att få uppleva, upptäcka och har en levande nyfikenhet. Barnen kommer till oss med olika historier och erfarenheter. Vi skapar möten människor emellan oavsett vem vi är eller var vi kommer ifrån. Barnen har rätt till att ha sina egna tankar, funderingar och åsikter. De har rätt att uttrycka sig och kunna utveckla sina intressen. Att göra barnen delaktiga, att utmana och erbjuda möjligheter att utforska världen blir då självklart. Vi ska ge barnen en reell möjlighet att kunna bli det de har potential till att kunna bli, inte vad de är. Vi ska skapa goda förutsättningar och göra skillnad för våra framtida samhällsmedborgare.

Arbetsuppgifter
I uppdraget som specialpedagog innebär det att du tillsammans med rektor, biträdande rektorer samt övrig personal bidrar till en inkluderande utbildning och undervisning för våra barn. Som specialpedagog är du en viktig kugge i arbetet med att utveckla förskolans pedagogiska lärmiljö. 

Det specialpedagogiska uppdraget fokuserar på att undanröja hinder och svårigheter genom att tidigt identifiera mönster, framgångsfaktorer samt att se utvecklingsmöjligheter på olika nivåer; organisation, grupp, individ samt öka tillgängligheten i lärmiljön och förståelsen för varje barns olika förutsättningar.

Som specialpedagog kommer du att:

- vara en aktiv del i det förebyggande och främjande arbetet.
- genomföra observationer och kartlägga i grupper, lärmiljöer och på individnivå.
- handleda och konkretisera på plats på förskolan.
- bedriva fortbildning i arbetssätt och förhållningssätt.
- utforma och utvärdera handlingsplaner.
- ansöka om extraordinärt stöd.

En viktig del i ditt arbete som specialpedagog är att uppmärksamma barn i behov av särskilt stöd och i avgörandet kring extra anpassningar samt extraordinärt stöd. Vid behov deltar du i samtal med vårdnadshavare samt med externa aktörer.

Du ansvarar för att genomföra pedagogiska observationer, kartläggningar och handlingsplaner för barn i behov av särskilt stöd.

Du bidrar också i det systematiska kvalitetsarbetet med utvecklingsinsatser utifrån din specialpedagogiska kompetens.

Vi söker dig som
Vi söker dig som är utbildad specialpedagog, gärna med påbyggnad inom tal och språk. Din grundutbildning är legitimerad förskollärare och du har några års erfarenhet inom båda professionerna. Du är nyfiken och har ett brinnande intresse för barns utveckling och lärande. Du bidrar till att arbeta för likvärdighet, hög kvalitet och skapar goda relationer till barn, vårdnadshavare samt kollegor. 

Det är meriterande om du har erfarenhet från liknande arbete eller har arbetat med barn i behov av särskilt stöd samt har kunskap om och brinner för barns tidiga språkutveckling. Som specialpedagog har du förmåga att arbeta med andra människor; att lyssna, driva och vara tydlig genom ett empatiskt och respektfullt arbetssätt. Du är flexibel, hittar lösningar och du uppmuntrar och stödjer förändringsinitiativ

Du är intresserad av systematiskt kvalitetsarbete, analyserar insatser, utvärderar och föreslår förändringar, både utifrån förskolornas verksamhet och den egna insatsen. Att hålla en hög kvalitet i arbetet är en självklarhet för dig!

Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan tillsvidareanställd medarbetare. Varmt välkommen med din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Sveriges Ridgymnasium i Flyinge söker Specialpedagog/ Speciallärare

Läs mer Nov 15
Sveriges Ridgymnasium AB är en stabil verksamhet som funnits i snart 18 år. Idag finns vi på fyra orter i landet. Vi arbetar målmedvetet för att ligga i framkant i att utveckla våra skolor och vår pedagogik. Kollegialt lärande står högt på agendan. Sveriges Ridgymnasiums vision är att ”Bygga Sveriges bästa ridgymnasium” och vår målsättning är att ge våra elever de allra bästa förutsättningarna för att de ska få utveckla sitt hästintresse och sin talang, samtidigt som de får en gedigen gymnasieutbildning som leder dem vidare i livet, oavsett vägval. Våra ledord; kvalitet, deltagande kollegialt lärande högt på agendan.
I Flyinge arbetar ca 30 medarbetare och närmre 100 elever studerar på skolans tre årskullar inom Naturbruksprogrammet inriktning Hästhållning. Vårt gymnasium ligger vackert på Flyinge Kungsgård.
Här skapar vi morgondagens ryttare och hästmänniskor med en god utbildningsgrund för både vidare studier och yrkesliv.
För mer information se vår hemsida: http://www.ridgymnasium.nu


Vi söker nu dig som vill vara en aktiv del av vårt elevhälsoteam. Vi värdesätter att du är behörig specialpedagog, alternativt speciallärare med legitimation. Har du även behörighet inom andra ämnen är detta intressant, och/eller besitter andra kompetenser. Du ska vara förtrogen med skolans styrdokument. Vi erbjuder i dagsläget en tjänst på 40% som specialpedagog med möjlighet till viss utökning längre fram.
Du brinner för skolfrågor och är fullt införstådd med vikten av att varje enskild elev lyckas. Vi ser också att du drivs av att utmana dig själv, dina kollegor och skolans elever, - detta för att bidra till kontinuerlig utveckling. Du är självständig och ansvarsfull i ditt uppdrag. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet och vilja att arbeta elevnära.
Vi tror att du i din roll hos oss kommer bidra med din kompetens på organisations-, grupp och individnivå.
- Tillsammans med rektor kommer du ha övergripande ansvar för arbete med elever i behov av särskilt stöd och arbeta med förebyggande insatser.
- Du kommer också vara stöd och hjälp i kartläggningsarbetet kring elevens enskilda stödbehov i pedagogiska skolsituationer.
- På gruppnivå kommer du arbeta förebyggande; genom handledning till pedagoger för att elever ska nå läroplanens mål, och vara ett kompletterande pedagogiskt stöd.
- På individnivå kommer du arbeta med elever i klassrum och enskilt. Detta önskar vi att du har ett brinnande intresse för.
Då urval och intervjuer sker löpande ser vi gärna att du ansöker så snart som möjligt. Vid frågor kring tjänsten, kontakta rektor i Flyinge, Isa Cavling.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Specialpedagog till Habiliteringsmottagning barn och unga Lund

Läs mer Nov 11
Gör skillnad. Varje dag.

Är du utbildad specialpedagog med ett stort intresse för att arbeta med barn och unga? Vill du arbeta på en stimulerande arbetsplats med hög kompetens och ett gott samtalsklimat. Då ska du söka till oss på Habiliteringsmottagning barn och unga Lund!

Varmt välkommen till verksamhetsområde Habilitering, en kunskapsorganisation som präglas av respektfullt bemötande, engagemang, samarbete och hög kompetens. Här möter vi alla utifrån individuella förutsättningar och vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde, alla människors inneboende kraft, alla människors rätt till integritet och självbestämmande och alla människors rätt att uttrycka sin mening.

Verksamhetsområde Habilitering vänder sig till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsenedsättning, autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer, närstående samt personal. Verksamheten bygger på ett tvärprofessionellt och personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att våra patienter har full delaktighet i planering, utvärdering och uppföljning av insatserna. I verksamheten arbetar olika yrkeskategorier såsom fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, specialpedagog, dietist, sjuksköterska, läkare, fritidskonsulent , badmästare och medicinsk sekreterare.

På Habiliteringsmottagning barn och unga Lund vänder vi oss till barn och unga upp till 17 års åldern och deras familjer. Vi är cirka 30 medarbetare på enheten och du kommer att vara en av flera specialpedagoger.

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar nu en ny specialpedagog som vill bli en del av vår enhet på Habiliteringsmottagning barn och unga i Lund!

Som specialpedagog arbetar du med alla målgrupper och åldrar, främst de yngre barnen men även ungdomar. I arbetet ingår det att ge specialpedagogisk rådgivning i form av utbildning och föreläsningar till föräldrar och personal kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning samt dess konsekvenser. Genom tydliggörande pedagogik arbetar du med strategier kring struktur och rutiner i barnets vardag, liksom strategier för att utveckla ADL-färdigheter. I ditt arbete har du mycket kontakt med familjer på distans, exempelvis via videosamtal. Därtill kommer du också att arbeta med mångsidiga intensiva insatser (MII) samt göra pedagogiska bedömningar. Därutöver ingår planering av insatser tillsammans med barnet/ungdomen, dess familj och nätverk såsom förskola, skola, barn- och ungdomspsykiatri, Socialtjänsten samt övrigt habiliteringsteam.

Vi erbjuder dig ett varierande arbete, nära teamarbete med många professioner och goda utvecklingsmöjligheter. Som medarbetare hos oss får du även stor frihet att lägga upp ditt arbete inom ramarna för tjänsten. I tjänsten ingår flextid.

KVALIFIKATIONER
Nu söker vi dig som är utbildad specialpedagog, gärna grundutbildad förskolelärare. Du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt ett giltigt B-körkort, då det förekommer resor i tjänsten. För tjänsten är det meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Om du dessutom har erfarenhet av habiliteringsarbete är det en fördel för tjänsten. Därutöver är kunskap om autism, psykopedagogiskt arbete och/eller intresse av att arbeta tvärvetenskapliga team också meriterande.

För att trivas i rollen har du en mycket god samarbetsförmåga och kan arbeta i team tillsammans med övriga professioner. Vi ser även att du är trygg i din yrkesroll och har ett stort engagemang samt en god kommunikationsförmåga. Som person har du ett flexibelt förhållningssätt och förmågan att arbeta självständigt, där du tar ansvar och egna initiativ till att driva dina processer på ett strukturerat sätt. Vid tillsättningen av tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.

Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Specialpedagog till Habiliteringsmottagning barn och unga i Eslöv-Lund

Läs mer Nov 4
Gör skillnad. Varje dag.

Är du utbildad specialpedagog, gärna grundutbildad förskolelärare, med ett stort intresse för att arbeta med barn och unga? Vill du arbeta på en stimulerande arbetsplats med hög kompetens och ett gott samtalsklimat? Då är detta rätt tjänst för dig!

Varmt välkommen till verksamhetsområde habilitering, en kunskapsorganisation som präglas av respektfullt bemötande, engagemang, samarbete och hög kompetens. Här möter vi alla utifrån individuella förutsättningar och vårt arbete vilar på värdegrunden om alla människors lika värde, alla människors inneboende kraft, alla människors rätt till integritet och självbestämmande och alla människors rätt att uttrycka sin mening.

Verksamhetsområde habilitering vänder sig till barn, ungdomar och vuxna som har varaktiga funktionsnedsättningar såsom rörelsenedsättning, autism och/eller intellektuell funktionsnedsättning och deras familjer, närstående samt personal. Verksamheten bygger på ett tvärprofessionellt och personcentrerat arbetssätt, vilket innebär att våra patienter har full delaktighet i planering, utvärdering och uppföljning av insatserna. I verksamheten arbetar olika yrkeskategorier såsom fysioterapeut, arbetsterapeut, logoped, psykolog, kurator, specialpedagog, dietist, sjuksköterska, läkare, fritidskonsulent och medicinsk sekreterare.

På Habiliteringsmottagning barn och unga Eslöv-Lund vänder vi oss till barn och unga upp till 17 års ålder och deras familjer. Vi är cirka 30 medarbetare på enheten och du kommer att vara en av flera specialpedagoger.


ARBETSUPPGIFTER
Som specialpedagog arbetar du med alla målgrupper och åldrar, främst med de yngre barnen men även med ungdomar. I arbetet ingår det att ge specialpedagogisk rådgivning i form av utbildning och föreläsningar till både föräldrar och personal kring barnets/ungdomens funktionsnedsättning samt dess konsekvenser. Genom tydliggörande pedagogik arbetar du med strategier kring struktur och rutiner i barnets vardag, liksom strategier för att utveckla ADL-färdigheter. I ditt arbete har du mycket kontakt med familjer på distans, exempelvis via videosamtal. Därtill kommer du också att arbeta med mångsidiga intensiva insatser (MII) samt göra pedagogiska bedömningar. Det ingår att göra planering av insatser tillsammans med barnet/ungdomen, dess familj och nätverk såsom förskola, skola, barn- och ungdomspsykiatri, Socialtjänsten samt övrigt habiliteringsteam.

Vi erbjuder dig ett varierande arbete, nära teamarbete med många professioner och goda utvecklingsmöjligheter. Som medarbetare hos oss får du även stor frihet att lägga upp ditt arbete inom ramarna för tjänsten. I tjänsten ingår flextid.

Din placering är i Lund.


KVALIFIKATIONER
Nu söker vi dig som är utbildad specialpedagog, gärna grundutbildad förskolelärare. Du har goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt ett giltigt B-körkort, då det förekommer resor i tjänsten. Vi ser det som meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete med barn och ungdomar med funktionsnedsättning. Om du dessutom har erfarenhet av habiliteringsarbete är det en fördel. Därutöver är kunskap om autism, psykopedagogiskt arbete och/eller intresse av att arbeta i tvärvetenskapliga team också meriterande.

För att trivas i rollen har du en mycket god samarbetsförmåga och kan arbeta i team tillsammans med övriga professioner. Vi ser även att du är trygg i din yrkesroll och har ett stort engagemang samt en god kommunikationsförmåga. Som person har du ett flexibelt förhållningssätt och förmåga att arbeta självständigt, där du tar ansvar och egna initiativ till att driva dina processer på ett strukturerat sätt. Vid tillsättningen av tjänsten kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Specialist/beslutsfattare mottagande grundsärskola

Läs mer Okt 28
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss

Barn- och skolförvaltningen söker nu en specialist grundsärskola som innehar den kompetens som krävs för att tillgodose att beslut om mottagande fattas utifrån rättssäkert grund.

Med placering på skolkontoret kommer du att bli en del av en engagerad grupp medarbetare med olika specialistkompetenser i det gemensamma målet att stötta upp kärnverksamheten utifrån sina områden. 

Arbetsuppgifter

Barn- och skolförvaltningen har som målsättning att bli en av de bästa skolkommunerna i Sverige som levererar förskola och skola av hög och likvärdig kvalitet. För att nå målet är det av stor vikt att du som beslutsfattare mottagande grundsärskola bidrar genom att kvalitetssäkra mottagningsprocessen. Du driver utveckling för att säkerställa hög kvalitet, effektivitet och rättssäkerhet som är relevant för uppdraget.

Du ingår i enheten pedagogiskt stöd där du utifrån din profession deltar i det tvärprofessionella arbetet med att stödja och utveckla organisation, profession, undervisning och lärmiljöer i kommunens skolor i syfte att våra elever ska utvecklas så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Din insats kommer främst att rikta sig mot grundsärskolor. Tillsammans med dina kolleger eller själv planerar och genomför du kompetenshöjande insatser utifrån behov.

I rollen som beslutsfattare mottagande grundsärskola arbetar du med din mottagningsgrupp för att säkerställa rättssäkerheten i myndighetsbeslut. Du möter vårdnadshavare, samverkar med skolledare och samordnar mottagningsprocessen. I din roll ingår att utbilda och handleda i frågor som rör grundsärskola och mottagande.

I uppdraget ligger handläggning och beslut i enlighet med delegationsordning om mottagande i grundsärskola samt tillse att ärendehantering sköts enligt förvaltningslagens bestämmelser. Du ansvarar för information/stöd/konsultation till rektor inför, under och efter mottagande i grundsärskola. Du redovisar kommande elevantal till verksamhetschefer grundskola och grundsärskola samt lokalstrateg för planering av platsbehov och du är Barn- och skolförvaltningens kontaktperson till samverkanskommuner i enlighet med gällande avtal.


Vi söker dig som
- Har relevant utbildning på högskolenivå
- Har erfarenhet av handledning av pedagogisk personal
- Har erfarenhet av arbete i grundsärskola
- Är väl insatt i gällande styrdokument inom grundskola och grundsärskola
- Har god förmåga att uttrycka sig i skrift

Det är meriterande om du även har:
- Specialistutbildning inom elevhälsoarbete
- Ledarskapsutbildning

- Mångårig arbetslivserfarenhet inom elevhälsa
- Erfarenhet av arbete med mottagande grundsärskola

Viktiga egenskaper i denna roll är att du är självgående och stabil och att du har en god samarbetsförmåga. Du behöver också vara strukturerad och inneha en god språklig analytisk förmåga.

Ansök nu

Andra jobb i Lund från Lunds kommun

Nedan visas andra jobb i Lund från Lunds kommun .

Driftingenjör, gatudrift

Vägingenjör
Läs mer Nov 29
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På tekniska förvaltningen blir du en del av samhällsbyggnadsprocessen. Vi hanterar kommunens markinnehav och arbetar strategiskt med exploatering och fastighetsutveckling. Våra medarbetare utvecklar, bygger och sköter stadens gator, torg, parker och naturområden. Vi skapar förutsättningar för hållbart resande och plats för möten, lek och fritid, och vi ansvarar även för kommunens färdtjänstverksamhet.Om oss
Gatu- och trafikavdelningen söker ny driftsingenjör.

Lunds kommun är inne i ett expansivt utbyggnadsskede och står för stora utmaningar med bland annat, Brunnshögsområdet med de två stora forskningsanläggningarna MAX IV och ESS, Västerbro som är ett 66 ha stort stadsutvecklingsprojekt där ett befintligt verksamhetsområde ska omvandlas till en levande blandstad innehållande bostäder, kontor, verksamheter och service samt utbyggnation av bostadsområden och utvecklingen av Lunds Centrum.

Vi är en beställarorganisation som i huvudsak arbetar med entreprenörer och konsulter. Våra ansvarsområden omfattar flera breda verksamhetsområden inom väghållningsområdet, drift och underhåll av gator och gång- och cykelbanor, hantering av grävningstillstånd, renhållning och vinterväghållning, gatubelysning, brokonstruktioner samt felanmälan och synpunktshantering. Lunds kommun har också fått ett helt nytt trafikslag, spårväg mellan Lund- ESS som vi ska sköta drift och underhåll på.

Vi är totalt sex personer på enheten för väg- och drift. Enheten består av fem driftingenjörer och en enhetschef som jobbar tillsammans för att utveckla verksamheten och Lunds kommun. Enheten genomsyras av bred kompetens och en teamkänsla som bygger på tillit och glädje. Utvecklingsfrågor är viktiga för oss med mål om att ytterligare förstärka Lund som en attraktiv kommun att bo och verka i. Vi jobbar kontinuerligt med förbättringar i arbetsprocesser och i samarbete med interna och externa aktörer. Du kommer att ingå i ett team som arbetar med att se till att vår kommun hålls i ett bra och säkert skick. Som medarbetare hos oss blir du en del av detta utvecklingsarbete. Vi är måna om att du ska trivas tillsammans med oss. Du kommer att ha möjlighet att påverka dina arbetsuppgifter inom teamet.

Arbetsuppgifter
I rollen som driftingenjör kommer du ansvara för bland annat beläggningsprogrammet och gatuunderhållet på allmän platsmark inom Lunds kommun.

Du är personen som har kontakten med entreprenörerna som utför beläggningsarbetena och som har hand om gatuunderhållet på allmän platsmark. Du ska bidra med dina kunskaper tillsammans med entreprenörer för att uppnå ett välskött och inbjudande Lunds kommun. Arbetsuppgifterna innebär planering, genomförande och uppföljning av olika åtgärder tillsammans med våra entreprenörer, du kommer även hantera felanmälningar.

Du kommer dessutom vara behjälplig i de andra verksamheter som enheten ansvarar för om än i mindre omfattning. För att kunna strategiskt planera verksamheten på ett systematiskt sätt arbetar vi med att förbättra och utveckla GIS.

Du kommer att vara organisatoriskt placerad i Väg-och driftsenheten.

Vi söker dig som
Vi söker dig som har högskoleutbildning eller likvärdig kompetens med inriktning på gatudrift och är intresserad av att utveckla drift och underhåll på allmän platsmark i Lunds kommun.

Som person är du ansvarstagande och strukturerad och förstår vikten av att dokumentera ditt arbete noggrant. Du är samverkansinriktad och har god förmåga att självständigt planera och prioritera ditt dagliga arbete, även i pressade situationer. Du ser förbättringspotential i verksamheten och bidrar gärna med idéer och till att vidareutveckla ditt eget arbetssätt. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift. B-körkort är ett krav.

Det är även meriterande att ha erfarenhet av beställarrollen och offentlig upphandling, erfarenhet av GIS och/eller CAD, samt kunskap inom entreprenadjuridik.

Vi ser gärna att du har jobbat några år inom yrket och att du har haft motsvarande arbetsuppgifter och erfarenhet av kundkontakter och service. Det är meriterande om du har yrkeserfarenhet från entreprenadsidan eller om du har arbetat med något av våra verksamhetsområden tidigare som beställare eller entreprenör.

Vi lägger stor vikt vid din personliga lämplighet.

Välkommen med din ansökan, kanske blir just du en av våra nya kollegor!

Ansök nu

Kan du TAKK eller teckenspråk? Sök extrajobb som kontaktperson och avlösare

Ledsagare
Läs mer Nov 23
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Arbetsuppgifter

Avlösning (timanställning) Som avlösare kommer hem till familjen och tar tillfälligt hand om den enskilde för att på så sätt avlasta de anhöriga.

Insatsen utförs framförallt i brukarens hem eller i dess närhet.

Kontaktperson (arvoderat uppdrag) Uppdraget som kontaktperson innebär att du ska vara en medmänniska som kan underlätta och ge stöd till den enskilde att leva ett självständigt liv. Detta genom att minska social isoleringen, att stimulera till en aktiv fritid samt ge råd i vardagssituationer.

Våra verksamheter kännetecknas bland annat av delaktighet och du arbetar utifrån den enskildes behov. Vi söker därför dig som är lyhörd och uppmärksam i kontakten med andra människor samtidigt som du har förmågan att förhålla dig professionellt utifrån ditt uppdrag. I uppdraget arbetar du ensam med brukaren, därför är det viktigt att du är trygg i din roll.

Våra uppdrag är lämpliga för dig som söker en mindre timanställning som fungerar bra som extrajobb bredvid studier eller annat deltidsarbete.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet. Ingen erfarenhet krävs. Du måste ha fyllt 18 år.

OBS! Då det är flera brukare som är i behov av avlösare och kontaktpersoner, sker rekrytering löpande.

För att vara aktuell behöver du uppvisa följande två utdrag (i oöppnade kuvert) från belastningsregistret:

1. Arbete med barn med funktionsnedsättning
2. Kontroll av egna uppgifter i belastningsregistret


Du kan begära utdrag från belastningsregistret här:

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

 

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Ekonomiadministratör till kommunkontoret i Lund

Ekonomiassistent
Läs mer Dec 2
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På kommunkontoret arbetar cirka 300 medarbetare inom strategiska funktioner. Tillsammans säkerställer vi att kommunen är en effektiv och modern organisation. Just nu befinner vi oss på en spännande utvecklingsresa med målet att fungera som en motor i utvecklingen av hela organisationen. Där vi tar ansvar för helheten, och sätter medborgarnas bästa i fokus.Om oss
På ekonomiavdelningen arbetar ca 40 medarbetare organiserade inom enheter för ekonomistyrning, budget och finans, inköp- och upphandling samt redovisning.

I enheten för ekonomistyrning ingår bland annat ansvar för det verksamhetsnära ekonomistödet gentemot kommunkontorets ledning och chefer. Det finns ett stort behov av att både utveckla det ekonomiadministrativa arbetet på förvaltningen samt att skapa strukturer och rutiner för att skapa ordning och reda och stötta ledning och chefer på bästa sätt.Arbetsuppgifter
I din roll ingår att ansvara för ekonomiadministrativa arbetsuppgifter för hela kommunkontoret med syfte att ge samtliga avdelningar ett likvärdigt, välfungerande och effektivt stöd. Du bistår även controllern för kommunkontoret med stöd och avlastning som en förlängd arm. Du har kommunkontorets ekonomichef som chef.

Exempel på arbetsuppgifter

- Proaktivt arbete med fakturahantering
- Kontering av fakturor
- Hantering av betalningspåminnelser och krav
- Hantering av fakturacentralen i ekonomisystemet Raindance
- Utbetalningar och fakturering
- Hantering av cirkulationsmallar och abonnemang
- Korthantering och redovisning
- Attestbehörigheter
- Upprättande av rutiner inom arbetsområdet
- Introduktion av nya chefer
- Hålla utbildning i fakturahantering
- Diverse ekonomiadministrativa arbetsuppgifter

Du kommer att främst arbeta i kommunens ekonomisystem Raindance. Vi arbetar ständigt med att förbättra rutiner och arbetssätt och ett viktigt område är att medverka till den digitala utvecklingen.

Vi söker dig som
Är driven och som trivs i en varierad roll då uppdraget är brett och innebär många parallella arbetsuppgifter. Du har en positiv framtoning, har ett prestigelöst förhållningssätt och har förmågan att skapa goda relationer. Du har hög servicenivå och lösningsfokus, har lätt för att se vad som behöver göras och har en vilja och förmåga att hjälpa andra. Uppdraget kräver att du arbetar proaktivt och effektivt samtidigt som du är noggrann och håller en hög kvalitet på utfört arbete. Som person är du trygg i dig själv, social, flexibel och strukturerad.

Från tidigare arbeten är du van vid att arbeta självständigt inom ditt ansvarsområde och är van vid att hålla i utbildningar och introduktioner vilket du gör på ett pedagogiskt sätt.

Du har erfarenhet från uppdrag med både muntlig såväl som skriftlig kommunikation på svenska. Det är viktigt att kunna förstå och dela med sig av den information som behövs för att nå önskade resultat med organisationen som helhet i fokus.

Uppdraget kräver gymnasial utbildning i kombination med minst 3 års erfarenhet från likvärdigt arbete. Uppdraget kräver också att du har lätt för, och intresse av, digitalisering såväl som att arbeta med och i olika IT-stöd. Har du erfarenhet av ekonomisystemet Raindance ser vi det som meriterande.

Ansök nu

Undersköterska till hemvården i Genarp

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Dec 5
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss

Nu söker vi nya medarbetare till Genarp! Kanske bor du redan här i byn eller skulle vilja komma ut hit till våra vackra omgivningar?

Hemvården i Lunds kommun är indelad i geografiska områden.

I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso- och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och en, eller flera, samordnare. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt till kommunens brukare. Vissa servicetjänster (städ, tvätt och inköp) utförs vardagar dagtid av en servicegrupp inom varje hemvårdsområde.

Genarps hemvård är ett engagerat och drivande team som har fullt fokus på sina brukare. Vi har en chef som skapar förutsättningar och är mån om personalens arbetsmiljö. Mycket frisk luft, omväxlande arbete, delaktighet och nöjda brukare – kan det bli bättre?

Våra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång. Därför erbjuder vi alla som arbetar hos oss ett antal förmåner. Du kan läsa mer om dessa på www.lund.se

 

Arbetsuppgifter

Du arbetar i ordinärt boende och utgår från vår lokal på Lars Kristoffers väg tillsammans med dina kollegor. I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad, omsorgsarbete, dokumentation i procapita samt medicinska insatser på delegation från sjuksköterska. I din roll ingår även att utforma genomförandeplaner, göra regelbundna utvärderingar och medverka till att verksamheten utvecklas och håller en god kvalitet.

Vi söker dig som är undersköterska, med intresse för att arbeta med medicinska insatser på delegation av sjuksköterska. Du ska tycka att det är roligt med varierande arbetsuppgifter och att träffa olika människor.

 

 Vi söker dig som

Har godkända betyg från vård- och omsorgsprogrammet eller annan utbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.

Du delar vår vision och värdegrund och är redo att arbeta utifrån våra förhållningssätt lyssna, lära och leda. Du har fokus på våra brukares önskemål och behov och strävar efter att göra vardagen meningsfull för dem. Det är ett krav att du kan cykla och önskvärt att du har körkort. Körkort och tillgång till bil behövs för att ta sig till jobbet, då kollektivtrafiken är begränsad särskilt kvällar och helger.

Som person är du:
• Kreativ
• Positiv
• Ansvarsfull
• Trygg med att använda datorer och mobiltelefoner

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. Erfarenhet krävs.

Övrigt

Heltidsmåttet för en undersköterska i Lunds kommun är 36,33 h/vecka. Du schemaläggs  dag eller kväll med tjänstgöring varannan helg. Vi söker just nu personal för tillsvidareanställning eller längre vikariat. 

Hemvården i Genarp har både yngre och äldre brukare. Vänligen beställ båda följande utdrag ur belastningsregistret inför en eventuell intervju. De ska tas med oöppnade.

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/barn-med-funktionsnedsattning/

https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/kontrollera-dina-uppgifter-i-belastningsregistret/

 

Just nu söker vi också timvikarier. Intresseanmälan för timanställda hittar du här:

https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/timvikarie/timvikarie-inom-vard-och-omsorg

 

Vi arbetar löpande med rekryteringen så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag!

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Vårdbiträden för vikariat

Vårdbiträde
Läs mer Dec 5
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss

Vi söker dig som vill vikariera inom hemvården!

Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden i centrala Lund samt i de östra kommundelarna; Dalby, Södra sandby, Veberöd och Genarp.

I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och en, eller flera, samordnare. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt till kommunens brukare. Vissa serviceinsatser (städ, tvätt och inköp) utförs vardagar dagtid av en servicegrupp inom varje hemvårdsområde.

Just nu söker vi medarbetare till flera enheter i centrala Lund och de östra kommundelarna. Då verksamheternas behov växlar snabbt kan olika enheter vara aktuella under annonseringstiden. Ange gärna i din ansökan om det är någon eller några enheter som du helst vill jobba på.

Våra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång. Därför erbjuder vi alla som arbetar hos oss ett antal förmåner. Du kan läsa mer om dessa på www.lund.se/formaner

Arbetsuppgifter

Du arbetar i ordinärt boende och utgår från hemvårdsområdets lokal tillsammans med dina kollegor. I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad, omsorgsarbete, dokumentation samt medicinska insatser på delegation från sjuksköterska. Även serviceinsatser förekommer. Dokumentationen sker i procapita. I din roll ingår även att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité.

Vi söker dig som tycker att det är roligt med varierande arbetsuppgifter och att träffa olika människor. Det är meriterande med erfarenhet av liknande arbetsuppgifter.

Vi ser gärna att du har körkort, men har krav på att du kan cykla.

 

Övrigt

Vi söker just nu dig som är intresserad av kortare eller längre vikariat inom hemvården. Vi arbetar löpande med rekrytering under ansökningstiden.

Du schemaläggs dag eller kvällstid med tjänstgöring varannan helg. Vi arbetar med heltid som norm och erbjuder därför alla att arbeta heltid. Heltidsmåttet för en undersköterska i Lunds kommun är 36,33 h/vecka.

Söker du timanställning har vi en separat annons där du kan ansöka om detta.

https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/timvikarie/timvikarie-inom-vard-och-omsorg

Varmt välkommen med  din ansökan!

 
Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Undersköterska dag till hemvården Laurentii

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Dec 5
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden.

I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och en, eller flera, samordnare. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt till kommunens brukare 65+. Vissa serviceinsatser (städ, tvätt och inköp) utförs vardagar dagtid av en servicegrupp inom varje hemvårdsområde.

Våra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång. Därför erbjuder vi alla som arbetar hos oss ett antal förmåner. Du kan läsa mer om dessa på www.lund.se

Heltidsmåttet för en undersköterska i Lunds kommun är 36,33 h/vecka.

Arbetsuppgifter
Du arbetar i ordinärt boende och utgår från vår lokal på Karl XII gata 3 tillsammans med dina kollegor. I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad, omsorgsarbete, dokumentation samt medicinska insatser på delegation från sjuksköterska. Dokumentationen sker i procapita. I din roll ingår även att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité.

Vi söker dig som är undersköterska, med intresse för att arbeta med medicinska insatser på delegation av sjuksköterska. Du ska tycka att det är roligt med varierande arbetsuppgifter och att träffa olika människor.

Vi ser gärna att du har körkort, men har krav på att du kan cykla.

 

Övrigt
Du schemaläggs dag med tjänstgöring varannan helg. Vi söker nu medarbetare för längre vikariat eller tillsvidareanställning.

Vi arbetar löpande med rekryteringen.

Just nu söker vi också timanställda; intresseanmälan hittar du här:

https://lund.se/arbete-och-lediga-jobb/timvikarie/timvikarie-inom-vard-och-omsorg

Välkommen med  din ansökan!

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu