REGION SKÅNE jobb i Lund

Hitta lediga jobb hos REGION SKÅNE i Lund. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Lund.

Sektionschef till VO ortopedi, sektion rygg, Malmö och Lund

Sektionschef, sjukhus
Läs mer Sep 16
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) ortopedi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) består av drygt 500 medarbetare och är en av Sveriges största ortopedverksamheter. Vi har ett betydande internationellt anseende, vilket medlemskapet i organisationen ISOC styrker. ISOC är en sammanslutning av de 20 högst ansedda ortopedenheterna i världen, där VO ortopedi ingår som enda enheten i Skandinavien.

Inom Sus bedriver VO ortopedi en mycket omfattande verksamhet. Vi tar årligen emot 70 000 besök inom öppenvården, har knappt 5000 vårdtillfällen fördelade på cirka 90 vårdplatser i slutenvården samt utför 7500 operationer på fem olika operationsavdelningar. Vi har kompetens inom alla ortopediska subspecialiteter.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en sektionschef tillika överläkare alternativt biträdande överläkare till ryggsektionen, som vill och kan driva utvecklingen framåt och entusiasmera medarbetarna till fortsatt goda prestationer och resultat.

Som sektionschef kommer du att ha det övergripande ledningsansvaret inom sektionen, med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. En viktig del i ditt arbete är att skapa en god arbetsmiljö som innehåller arbetsglädje och respekt. Du engagerar och inkluderar dina medarbetare i utvecklingsarbetet och tillsammans arbetar ni mot verksamhetens mål.

Organisatoriskt rapporterar du till verksamhetschefen. Du är en av sex sektionschefer, är med i verksamhetsområdets ledningsgrupp och har därmed också en central roll i det övergripande ledningsarbetet för hela verksamhetsområdet och med olika samarbetspartners inom och utanför sjukhuset. Samarbeten med andra enheter och verksamheter är en viktig del av rollen som sektionschef.

I tjänsten ingår både ledningsarbete och klinisk tjänstgöring, där ledningsuppdraget är prioriterat, och utgör ca 50 procent av tjänstgöringstiden, i överenskommelse med verksamhetschefen. Som sektionschef har du stor möjlighet att bidra till att utveckla vården inom verksamhetsområdet, påverka de medicinska resultaten samt utveckla din ledarskapsförmåga.

KVALIFIKATIONER
För att kombinera sektionschefsrollen med kliniskt arbete krävs det att du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har specialistkompetens i ortopedi samt språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Vidare krävs:
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter

För att kombinera sektionschefsrollen med arbete som överläkare krävs förutom ovanstående krav även disputation.

Någon form av ledarskapsutbildning samt erfarenhet av ledningsarbete är meriterande.

För att lyckas i rollen ser vi att du har god förmåga att leda och entusiasmera dina medarbetare. Du drivs av att skapa effektiva samarbetsformer för att utveckla verksamheten och ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens. Medarbetarna ser du som din viktigaste resurs för att nå resultat. Du har hög integritet och förmåga att stå för fattade beslut och att kommunicera dessa, samt mål och strategier på ett tydligt sätt. Ditt ledarskap präglas av dialog, tydlighet och engagemang.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska du bifoga läkarlegitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sektionschef till VO ortopedi, sektion barn och tumör, Malmö och Lund

Sektionschef, sjukhus
Läs mer Sep 16
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) ortopedi vid Skånes universitetssjukhus (Sus) består av drygt 500 medarbetare och är en av Sveriges största ortopedverksamheter. Vi har ett betydande internationellt anseende, vilket medlemskapet i organisationen ISOC styrker. ISOC är en sammanslutning av de 20 högst ansedda ortopedenheterna i världen, där VO ortopedi ingår som enda enheten i Skandinavien.

Inom Sus bedriver VO ortopedi en mycket omfattande verksamhet. Vi tar årligen emot 70 000 besök inom öppenvården, har knappt 5000 vårdtillfällen fördelade på cirka 90 vårdplatser i slutenvården samt utför 7500 operationer på fem olika operationsavdelningar. Vi har kompetens inom alla ortopediska subspecialiteter.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en sektionschef tillika överläkare alternativt biträdande överläkare som vill och kan driva utvecklingen framåt och entusiasmera medarbetarna till fortsatt goda prestationer och resultat. Sektionen innefattar två delar, barnortopedisk verksamhet och tumörverksamhet. Du ansvarar för båda dessa delar.

Som sektionschef kommer du att ha det övergripande ledningsansvaret inom sektionen, med ansvar för personal, ekonomi och verksamhet. En viktig del i ditt arbete är att skapa en god arbetsmiljö som innehåller arbetsglädje och respekt. Du engagerar och inkluderar dina medarbetare i utvecklingsarbetet och tillsammans arbetar ni mot verksamhetens mål.

Organisatoriskt rapporterar du till verksamhetschefen. Du är en av sex sektionschefer, är med i verksamhetsområdets ledningsgrupp och har därmed också en central roll i det övergripande ledningsarbetet för hela verksamhetsområdet och med olika samarbetspartners inom och utanför sjukhuset. Samarbeten med andra enheter och verksamheter är en viktig del av rollen som sektionschef.

I tjänsten ingår både ledningsarbete och klinisk tjänstgöring, där ledningsuppdraget är prioriterat, och utgör cirka 50 procent av tjänstgöringstiden, i överenskommelse med verksamhetschefen. Som sektionschef har du stor möjlighet att bidra till att utveckla vården inom verksamhetsområdet, påverka de medicinska resultaten samt utveckla din ledarskapsförmåga.

KVALIFIKATIONER
För att kombinera sektionschefsrollen med kliniskt arbete krävs det att du är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har specialistkompetens i ortopedi samt språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Vidare krävs:
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter

För att kombinera sektionschefsrollen med arbete som överläkare krävs förutom ovanstående krav även disputation.

Någon form av ledarskapsutbildning samt erfarenhet av ledningsarbete är meriterande.

För att lyckas i rollen ser vi att du har god förmåga att leda och entusiasmera dina medarbetare. Du drivs av att skapa effektiva samarbetsformer för att utveckla verksamheten och ta tillvara och utveckla medarbetarnas kompetens. Medarbetarna ser du som din viktigaste resurs för att nå resultat. Du har hög integritet och förmåga att stå för fattade beslut och att kommunicera dessa samt mål och strategier på ett tydligt sätt. Ditt ledarskap präglas av dialog, tydlighet och engagemang.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska du bifoga läkarlegitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Överläkare/specialistläkare i psykiatri till Vuxenpsykiatrimottagning i Lun

Specialistläkare
Läs mer Sep 27
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Under 2022 fick Psykiatri Skåne från Socialstyrelsen uppdraget att bedriva nationell högspecialiserad vård för personer med allvarligt självskadebeteende. Denna vård kommer att bedrivas som ett konsultationsteam i öppenvård med utgångspunkt från vår mottagning och planeras starta 2023. Vi välkomnar därför en ny överläkarkollega till oss!

Vuxenpsykiatrimottagning Emotionell Instabilitet är en specialiserad mottagning med erfaren och kunnig personal. Enheten är multidisciplinär och erbjuder insatser för personer med framför allt emotionellt instabilt personlighetssyndrom och allvarligt självdestruktivt beteende. Insatserna innefattar Dialektisk beteendeterapi (DBT), Flexible Assertive Community Treatment (FACT), Emotion Regulation Group Therapy (ERGT) och anhörigutbildningen Familjeband. Vi arbetar även med handledning och utbildning till andra verksamheter. Teamet är väletablerat och har tydliga rutiner och vårdprocesser samt bedriver ett flertal forskningsprojekt. Mottagningen arbetar i nära anslutning till Vuxenpsykiatriavdelning 4/Brukarstyrda inläggningar. Verksamhetsområde vuxenpsykiatri Lund delas in i tre områden med inriktning allmänpsykiatrisk heldygnsvård, allmänpsykiatrisk öppenvård och beroende/psykos. Verksamhetsområdet har cirka 550 medarbetare. Vi värnar om en god arbetsmiljö och det är något som vi på enheten aktivt arbetar med att bevara. Samarbete, stark teamkänsla och ett gott bemötande är självklarheter för oss.

Verksamheten präglas av mångfald och hög kompetens med närhet till forskning och undervisning. Psykiatriforskning Skåne är en enhet inom forskning-, utveckling- och utbildningsavdelningen (FoUU) vid förvaltning Psykiatri, habilitering, och hjälpmedel. Verksamheten arbetar för att forskning ska bli en del av vardagen på mottagningar och avdelningar inom psykiatrin. Där är målet att både patienter och personal ska få möjlighet att delta i forskningsprojekt. Psykiatriforskning Skåne ska också stödja att de utrednings- och behandlingsmetoder som används inom verksamheterna bygger på den samlade expertkunskapen som finns inom psykiatrisk vård. Psykiatriforskning Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, universitet och högskolor, där flera forskare på olika nivåer är knutna till verksamheten.

Läs mer om forskningen vid Avdelningen för Psykiatri, Lunds universitet här: https://portal.research.lu.se/sv/organisations/psychiatry-lund

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar en specialistläkare alternativt överläkare i psykiatri med intresse av att arbeta med evidensbaserad vård i en tvärprofessionell verksamhet. Som läkare kommer du att ansvara för patienternas vård, utföra diagnostik, initiera och utvärdera farmakologisk behandling samt samarbeta med andra vårdgivare och enheter kring patienternas rehabilitering. En central del av tjänsten kommer att vara psykiatriskt bedömnings- och behandlingsarbete inom våra olika team. Arbetet kan även kombineras med annan tjänstgöring på mottagningen utifrån intresse och behov. Du kommer även att ha en central roll i utvecklingsarbetet och möjligheten att delta i olika projekt.

Vi värdesätter utbildning och ser studenter och utbildningsläkare som en viktig del av vår framtida kompetensförsörjning, därför förväntas du som överläkare bidra med handledning.

KVALIFIKATIONER
För specialistläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt:
• Specialistkompetens inom psykiatri
• Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

För tjänsten som överläkare krävs förutom ovanstående krav för specialistläkare även:
• Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens
• Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
• Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter

För att trivas hos oss tror vi att du har en god samarbetsförmåga och är tydlig i din kommunikation, såväl muntligt som skriftligt. Du är lyhörd och utgår ifrån verksamhetens behov. Då du kommer att verka med medlemmar av andra professioner är det viktigt att du är intresserad av och har lätt för teamarbete. Som person är du drivande och bidrar gärna i utvecklings- och förändringsarbeten. Vi ser gärna att du har en bakgrund inom forskning och ett intresse för att delta i forskning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan eventuell anställning.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska du bifoga läkarlegitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Undersköterskor till Intensivvårds- och postoperativ avdelning i Lund

Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Läs mer Sep 27
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Intensivvårds- och postoperativa avdelningen i Lund bedriver kvalificerad intensivvård. Avdelningen har nio intensivvårdsplatser sju dagar i veckan och 19 postoperativa platser på vardagar. Här vårdas postoperativa patienter från framför allt ortopedi, kirurgi och kvinnokirurgi. Enheten är en resurs för de olika verksamheterna på det egna sjukhuset och för övriga sjukhus i Region Skåne.

Inom intensivvården vårdas patienter som drabbats av trauma, sepsis, pneumonier, större kirurgiska ingrepp, hjärtstopp och patienter med svikt eller hotande svikt av vitala funktioner. Huvudsakligen tar vi emot och vårdar vuxna patienter. Avdelningen arbetar tvärprofessionellt och strävar efter att ge våra patienter högsta vårdkvalitet. Rotation sker mellan intensivvårdsavdelningen och postoperativa avdelningen. Viktigt för oss 120 medarbetare som arbetar på enheten är att atmosfären präglas av en humanistisk människosyn där interaktionen i mötet med människan är av central betydelse.

Klicka på länken nedan om du är nyfiken på vår verksamhet och vill veta mer om oss:
https://bit.ly/3RXTFnQ


ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi dig som vill arbeta som undersköterska hos oss på Intensivvårds- och postoperativa avdelningen i Lund. Hos oss får du ett utvecklande och stimulerande arbete som präglas av eget ansvar, delaktighet och team-arbete.

I rollen som undersköterska på Intensivvårdsavdelningen kommer du utföra sedvanliga arbetsuppgifter inom intensiv- och postoperativ vård, vilket innebär omvårdnad och övervakning av svårt sjuka patienter. På den postoperativa avdelningen vårdar vi patienter efter operation samt dokumenterar och övervakar vitala parametrar. Arbetet sker i team med fokus på personcentrerad vård på en enhet med hög kompetens i en högteknologisk miljö.

Vi värnar om våra medarbetares hälsa och erbjuder därför individuell arbetstid med kvotmodell. För att du ska känna dig välkommen och trivas på vår enhet erbjuder vi introduktion med erfarna kollegor som stöd.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har avslutad omvårdnadsutbildning med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du tidigare har erfarenhet av akut-, intensiv- och/eller postoperativ vård.

Du som söker har mycket god samarbets- och kommunikationsförmåga, kunna arbeta såväl självständigt som i nära samarbete med dina kollegor. Vidare har du ett positivt förhållningssätt, är lyhörd för andras behov och engagerad i ditt arbete. Därtill har du lätt för att planera ditt arbete samt förmågan att organisera och prioritera även när tempot är högt. Vi värdesätter arbetsglädje och vill att du ska trivas hos oss. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!


ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Röntgensjuksköterska och sjuksköterska med arytmierfarenhet

Röntgensjuksköterska
Läs mer Sep 23
Gör skillnad. Varje dag.

Klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt Klinisk neurofysiologi är en del av verksamhetsområde Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus. Vi bedriver en omfattande verksamhet inom bland neurofysiologi, ultraljud, hjärt-, kärl- och lungfysiologi samt nuklearmedicin och PET/CT, där stor del av verksamheten är ackrediterad.

ARBETSUPPGIFTER
Bli en del av vår verksamhet!

Vi söker röntgensjuksköterska och sjuksköterska med arytmierfarenhet till Klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt Klinisk neurofysiologi i Malmö och Lund.

Vi erbjuder arbetsuppgifter inom klinisk fysiologi/ultraljud och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi. Hos oss får du ett arbete som utmanar dig med varierande arbetsuppgifter och med stor utvecklingspotential. Just nu växer verksamheten och det finns goda utvecklingsmöjligheter.

Annonsen avser både tillsvidareanställning och särskild visstidsanställning.

Vill du veta mer om våra verksamheter? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!
Bodil Andersson, enhetschef Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Lund, 046-17 30 26
Eva Fabricius, enhetschef Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Lund 046-17 33 40
Sanela Halak, enhetschef Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Malmö, 040-33 87 19
Marie Tovesson, enhetschef Klinisk neurofysiologi Malmö/Lund 046-17 33 55

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska, eller legitimerad sjuksköterska med arytmierfarenhet, och har behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Som person är du engagerad, ansvarstagande och bidrar till en god arbetsmiljö. Den dagliga kontakten med människor ställer krav på att du är serviceinriktad. Därtill har du god kommunikativ förmåga, har lätt för att samarbeta och vill aktivt delta i verksamhetens fortsatta utveckling.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Ultraljudsbarnmorska till specialistmödravården i Lund

Barnmorska, öppen vård/mödravård
Läs mer Aug 29
Gör skillnad. Varje dag.

Till Specialistmödravårdsmottagningen kommer gravida kvinnor som remitteras från sin barnmorskemottagning eller annan vårdgivare och behöver kontrolleras utöver sedvanlig mödrahälsovård. Specialistmödravården består av flera specialistmottagningar så som tidsbeställd och akut obstetrisk mottagning, ultraljud, blodflöde samt kurator. Den största delen av vår verksamhet utgörs av Barnmorskeultraljudsmottagningen där vi har cirka 10 000 besök per år.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet som ultraljudsbarnmorska på Specialistmödravårdsmottagningen är ansvarsfullt och omväxlande! Här eftersträvar vi ständig utveckling och du får en viktig roll genom att inspirera och ta initiativ till förbättringsarbete. Vi arbetar tillsammans mot verksamhetsmålen och för ett gott omhändertagande av våra patienter.
Som ultraljudsbarnmorska arbetar du självständigt och möter kvinnor i såväl rutinundersökningar som internt remitterade. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är att arbeta med fosterdiagnostik. Du utför alla ultraljud så som rutinultraljud, tillväxtultraljud, kombinerat ultraljud och biokemi (KUB) och tidiggranskning. Tjänsten kan, om så önskas, kombineras med placering på annan del av enheten, till exempel akutobstetrisk mottagning eller inom slutenvården.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad ultraljudsbarnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har utbildning och/eller erfarenhet inom ultraljud och certifiering i rutinultraljud. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare är det meriterande om du har KUB-licens.

För att lyckas i rollen tror vi att du har ett genuint intresse för ultraljud, en bred kompetens och ett noggrant arbetssätt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet så som engagemang, samarbete och ett gott bemötande. Du är trygg i din yrkesroll, flexibel och har god kommunikationsförmåga. Vidare tror vi att du har förmåga att arbeta såväl självständigt som i team samt ett professionellt förhållningssätt till både patienter och arbetskamrater. Vi värdesätter ett gott medarbetarskap och söker dig som vill vara med i framkant av utvecklingen!

Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Röntgensjuksköterska och sjuksköterska med arytmierfarenhet

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 23
Gör skillnad. Varje dag.

Klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt Klinisk neurofysiologi är en del av verksamhetsområde Bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus. Vi bedriver en omfattande verksamhet inom bland neurofysiologi, ultraljud, hjärt-, kärl- och lungfysiologi samt nuklearmedicin och PET/CT, där stor del av verksamheten är ackrediterad.

ARBETSUPPGIFTER
Bli en del av vår verksamhet!

Vi söker röntgensjuksköterska och sjuksköterska med arytmierfarenhet till Klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt Klinisk neurofysiologi i Malmö och Lund.

Vi erbjuder arbetsuppgifter inom klinisk fysiologi/ultraljud och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi. Hos oss får du ett arbete som utmanar dig med varierande arbetsuppgifter och med stor utvecklingspotential. Just nu växer verksamheten och det finns goda utvecklingsmöjligheter.

Annonsen avser både tillsvidareanställning och särskild visstidsanställning.

Vill du veta mer om våra verksamheter? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!
Bodil Andersson, enhetschef Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Lund, 046-17 30 26
Eva Fabricius, enhetschef Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Lund 046-17 33 40
Sanela Halak, enhetschef Klinisk fysiologi och nuklearmedicin Malmö, 040-33 87 19
Marie Tovesson, enhetschef Klinisk neurofysiologi Malmö/Lund 046-17 33 55

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad röntgensjuksköterska, eller legitimerad sjuksköterska med arytmierfarenhet, och har behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Som person är du engagerad, ansvarstagande och bidrar till en god arbetsmiljö. Den dagliga kontakten med människor ställer krav på att du är serviceinriktad. Därtill har du god kommunikativ förmåga, har lätt för att samarbeta och vill aktivt delta i verksamhetens fortsatta utveckling.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
Varmt välkommen med din ansökan!

Observera att denna tjänst finns publicerad under flera olika yrkeskategorier/orter som är kopplade till samma huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Medicinsk sekreterare till VO infektionssjukdomar i Lund

Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Läs mer Sep 21
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du bli en del av ett engagerat och motiverat team som arbetar för patienternas bästa och verksamhetens utveckling? Då kan detta vara tjänsten för dig!

Verksamhetsområde (VO) infektionssjukdomar vid Skånes universitetssjukhus (Sus) har verksamhet i både Lund och Malmö, med ansvar för patienter med infektionssjukdomar och immunbristsjukdomar. I Lund finns en avdelning med 28 vårdplatser och fyra intermediära vårdplatser. I Malmö finns två avdelningar med sammanlagt 42 vårdplatser. Mottagnings- och sprutbytesverksamhet finns både i Lund och Malmö.

Den Administrativa enheten i Lund är en liten grupp som präglas av god samarbetsanda och arbetsglädje. Enheten består av åtta medicinska sekreterare samt en administrativ enhetschef.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en medicinsk sekreterare som vill bli en del av vårt administrativa team på VO infektionssjukdomar i Lund. Du kommer att ha din huvudplacering i både receptionen och administrationen.

Som medicinsk sekreterare på infektionen får du ett varierat arbete. Arbetet innehåller dagliga och löpande arbetsuppgifter så som journalskrivning, remisshantering, reception, IT/telefonservice, registreringar och samordning av undersökningar och transporter. I din roll ingår det även ett nära samarbete med mottagningen och då med både sjuksköterskor, undersköterskor och läkare. Vi värdesätter och arbetar tillsammans för en god arbetsmiljö.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett stort intresse av administration, utveckling och lärande som vill vara med och utveckla det administrativa stödet inom verksamhetsområde infektionssjukdomar. Du är positiv, serviceinriktad och ansvarsfull och brinner för att organisera och planera. Du trivs med att arbeta såväl självständigt som tillsammans med andra. Du har ett professionellt bemötande mot patienter och kollegor och har förmåga att kunna prioritera bland dina arbetsuppgifter. Då vi är en bred verksamhet är din flexibilitet av stor vikt.

Vi välkomnar dig som har utbildning i Hälso- och sjukvårdsadministration 80p eller 400p YH eller motsvarande medicinsk sekreterarutbildning. Vidare har du goda kunskaper i medicinsk terminologi samt i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift. Kodningskunskap är meriterande.

Är du vår nya kollega? Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag.

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Södra Sandby

Specialistläkare
Läs mer Sep 19
• Gör skillnad. Varje dag.

Vill du följa patienter genom hela livet, i alla stadier, från födsel till ålderdom? Vill du vara med på resan att bygga och utveckla framtidens Primärvård? Välkommen med din ansökan till Vårdcentralen Södra Sandby redan idag, en stimulerande, trivsam och positiv arbetsplats!

Vårdcentralen Södra Sandby ligger en mil från Lund och har cirka 7100 listade patienter. Vi är en hälsovalsenhet med ett trettiotal drivna och engagerade medarbetare som arbetar tillsammans för att leverera en god tillgänglighet och kvalificerad vård till alla våra patienter. Vi är fem specialistläkare i allmänmedicin där en även är specialist i dermatologi, tre ST-läkare samt AT-läkare. Hos oss erbjuder vi även distriktssköterskemottagning, barnavårdscentral och rehabilitering. Utöver det har vi ett flertal specialistmottagningar inom bland annat diabetes, astma/KOL, hjärtsvikt, livsstil och psykolog men även hudmottagning med teledermatoskopi.

Med ett stort engagemang arbetar vi kontinuerligt med att förbättra vårt arbetssätt för att kunna leverera ännu bättre vård. Vi sätter stort värde vid att upprätthålla en god arbetsmiljö för personalen genom bland annat regelbundna gemensamma möten. I vårt pågående utvecklings- och förbättringsarbete har du som medarbetare goda möjligheter att påverka arbetsplatsen. Vårt fokus är nöjda patienter och medarbetare samt hög vårdkvalitet.

ARBETSUPPGIFTER
Nu när en av våra medarbetare bestämt sig att gå i pension söker vi nu en ny distriktsläkare till vårt engagerade gäng.

Vi anser att det viktigt att patienten får träffa samma läkare och strävar efter att alla patienter ska vara listade på namngiven läkare. Som distriktsläkare hos oss har du sedvanlig mottagning med både akuta och planerade besök likväl som utredningspatienter. I ditt arbete ingår även ansvar för patienter med insatser inom Hälso- och sjukvårdslagen (HSL) som exempelvis särskilt boende eller patienter i ordinärt boende. Det innebär samverkan med kommunens sjuksköterskor och ibland hembesök till dessa patienter. Ansvar för läkarmottagningen på barnavårdscentralen ingår också i dina arbetsuppgifter som läkare. Som specialist i allmänmedicin har du en aktiv roll i handledning av dina framtida specialistkollegor.
Vi följer listningstaket per specialistläkare, i enlighet med Socialstyrelsens rekommendation, vilket leder till en god arbetsbelastning. Vi avsätter regelbundet tid för intern utbildning och vi uppmanar till deltagande i externa utbildningar. På vårdcentralen lägger vi stor vikt vid individuell utveckling och har därför schemalagd tid för kompetensutveckling i varje läkares tidbok.

Läkargruppen är väl sammansvetsad och stödjer varandra, så även om du är nybliven specialistläkare kan du känna dig trygg. Vi följer den digitala utvecklingen och har en modern och mobil arbetsmiljö med personlig bärbar dator, mobiltelefon och taligenkänning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt har specialistkompetens i allmänmedicin. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har handledarutbildning eller intresse av att vara handledare för ST- och AT- läkare.

Vi söker dig som ser vinsten i att samarbeta tvärprofessionellt, har en god kommunikativ förmåga och aktivt bidrar till ett gott arbetsklimat. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen använder vi oss av löpande urval, vilket betyder att vi kan komma att kalla till intervju redan innan annonseringstiden har gått ut. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Ansök nu

Barnmorska till akut obstetrisk mottagning och förlossningsavdelning i Lund

Barnmorska
Läs mer Sep 27
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Vi söker nu dig som är barnmorska och som önskar arbeta kombinerat på vår Akut obstetriska mottagning (AOM) och på vår Förlossningsavdelning inom verksamhetsområde kvinnosjukvård i Lund. Tjänsten innebär rotation mellan enheterna tillsammans med kollegor i samma rotation vilket ger en givande omväxling i arbetsuppgifter samt möjlighet att delvis följa patienter under graviditeten.

Till den Akuta obstetriska mottagningen i Lund kommer gravida kvinnor, som har remitterats från sin barnmorskemottagning eller annan vårdgivare, med akuta komplikationer. Mottagningen har i sin nuvarande form öppet dagtid måndag till fredag.

Förlossningsavdelningen vid Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund tar hand om både normala och komplicerade förlossningar. År 2021 föddes cirka 3 600 barn hos oss. Vi övervakar även kvinnor med allvarliga graviditetsrelaterade sjukdomar, både före, under och efter förlossningen. Till enheten kommer gravida kvinnor från och med graviditetsvecka 22 och vi har ett nära samarbete med neonatalavdelningen och BB. Förlossningsavdelningen i Lund är södra regionens centrum för prematura förlossningar.

Vår arbetsplats är dynamisk och mångkulturell. Vi tar vara på allas kompetens och gemensamt utvecklar vi kvinnosjukvården. Totalt är vi cirka 90 medarbetare bestående av barnmorskor och undersköterskor och tillsammans strävar vi efter att erbjuda kvinnor en god vård före, under och efter sin förlossning.

Vill du veta mer om oss? Titta gärna på vår film: http://bcove.me/a39m9idt


ARBETSUPPGIFTER
I rollen som barnmorska på den Akut obstetriska mottagningen kommer du att arbeta med omhändertagande av akuta tillstånd under graviditet, självständigt och i samarbete med läkare och undersköterska. I ditt arbete som barnmorska på Förlossningsenheten ansvarar du för den normala förlossningen och samarbetar med läkare i handläggandet av komplicerade förlossningar. Du erbjuds både utveckling och variation i arbetet.

Anställningen är en kombinationstjänst där det ingår helgtjänstgöring. Vid anställning ges en genomgripande introduktion och bredvidgång för att du ska kunna känna dig säker och trygg i din roll på båda enheterna. Både mentorskap och kollegial handledning finns på enheten i syfte att stärka varje medarbetare individuellt.


KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad barnmorska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Om du har arbetslivserfarenhet inom mödrahälsovård och/eller förlossningsvård ser vi detta som meriterande för tjänsten.

Att vara trygg i sin roll och att ha gedigen erfarenhet som barnmorska är en tillgång när man ska arbeta i en kombinationstjänst hos oss. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Förutom ett genuint intresse för barnmorskeyrket, bred kompetens och noggrannhet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!


ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Pensionsspecialist till Gemensam servicefunktion i Lund

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Sep 27
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Gemensam servicefunktion är ett verksamhetsområde inom Regionservice, med uppdrag att leverera tjänster inom områdena ekonomi, HR och kundcenter. Tillsammans är vi ett av Sveriges största Shared Service Center med cirka 300 medarbetare. Vår målbild är att vi ska göra skillnad och upplevas som en ledande aktör som skapar bästa värde. Våra administrativa processer ska frigöra tid och resurser till Region Skånes kärnverksamhet och därmed nytta för medborgarna i Skåne. Med ett tydligt kundfokus arbetar vi strategiskt med att utveckla vår service och vår organisation. Vi ligger i framkant med digitalisering av arbetssätt och bygger upp kunskap om ny teknik som gör det möjligt att automatisera fler administrativa uppgifter. För oss är det avgörande att kunna attrahera och behålla medarbetare som vill utvecklas i linje med vision och värderingar.

Enhet pension, utbildning och controlling består av 20 medarbetare och är en del av Gemensam servicefunktion HR. Vi består av tre team med professioner som är specialiserade inom olika områden. Gemensamt för oss är att vi stöttar verksamheterna inom Region Skåne samt våra kollegor i andra enheter, i olika processer inom främst lön, utbildning, pension och personalekonomi.

Team pensionsspecialister handlägger tjänstepension och ger support i pensions- och försäkringsfrågor som rör Region Skånes medarbetare. Förutom pension består enheten av team controlling och team utbildning och vi finns på Medicon Village i Lund.


ARBETSUPPGIFTER
Har du ett genuint intresse för lagar och avtal inom pensionsområdet? Är du dessutom analytisk och motiveras av att kunna leverera en hög service? Då kan tjänsten som pensionsspecialist vara helt rätt för dig!

Som pensionsspecialist ingår du i ett team som består av teamledare och sex pensionsspecialister där alla arbetar med handläggning i den kommunala pensionen enligt nuvarande och äldre avtal, men ansvarar också för olika specialområden. Du informerar och vägleder Region Skånes medarbetare genom vår supportfunktion och vid informationstillfällen.

I arbetsuppgifterna ingår också bland annat att plocka fram underlag för bedömning och registrering i vårt administratörssystem och att arbeta med kollektivavtalad försäkring. Vi erbjuder dig ett stimulerande arbete tillsammans med engagerade och erfarna kollegor.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har högskole-/universitetsutbildning, gärna inom HR eller juridik alternativt annan utbildning såsom exempelvis KY-utbildning inom lön/pension och/eller erfarenhet som bedöms likvärdig. Utöver det bör du ha erfarenhet av pensionshandläggning och tolkning av pensionsavtal samt gärna av utredningsarbete. Arbetet innebär att du har nära kontakt med blivande pensionstagare, vilket förutsätter god förmåga att uttrycka sig väl i tal och skrift. Det är fördelaktigt om du har erfarenhet av utbildning eller information i storgrupp samt en god pedagogisk förmåga. Vidare ser vi gärna att du har erfarenhet från offentlig sektor och arbete med löneadministration.

Vi söker dig som är självgående, initiativrik och har en god administrativ förmåga. För att bli framgångsrik i rollen behöver du vara strukturerad och ha en förmåga att se helheter samtidigt som du är insatt i detaljer. I tjänsten ingår många kontaktytor, såväl internt som externt där god dialog, samarbete och lyhördhet är en nödvändighet för att nå framgång. Du behöver ha en god kommunikativ förmåga, vara pedagogisk och trivas med att arbeta i team. Vi förutsätter att du agerar och lever enligt Region Skånes värderingar.

Låter det här som en tjänst för dig? Varmt välkommen med din ansökan!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Försörjningsfarmaceut till Vuxenpsykiatri i Lund

Farmaceut/Receptarie
Läs mer Sep 20
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och skapa framtidens psykiatri? Vuxenpsykiatri Lund söker en försörjningsfarmaceut till vårt verksamhetsområde. Är du vår nya kollega?

Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av Region Skånes fem hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen och hjälpmedel i hela Skåne med cirka 4 500 medarbetare.

Vi satsar nu på att utöka med fler farmaceuter i förvaltningen för att bättre möta behovet av olika farmaceutiska tjänster, såväl befintliga som nya. Alla farmaceuttjänster kommer att ha en lokal placering nära vårdverksamheterna.

Verksamhetsområde Vuxenpsykiatri Lund delas in i tre områden med inriktning allmänpsykiatrisk heldygnsvård, allmänpsykiatrisk öppenvård och beroende/psykos. Verksamhetsområdet har cirka 550 medarbetare. Läs gärna mer på http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/Vuxenpsykiatri/Lund/

Verksamheten präglas av mångfald och hög kompetens med närhet till forskning och undervisning. Psykiatriforskning Skåne är en enhet inom forskning-, utveckling- och utbildningsavdelningen (FoUU) vid Förvaltning Psykiatri, habilitering, och hjälpmedel. Kliniken arbetar för att forskning ska bli en del av vardagen på mottagningar och avdelningar inom psykiatrin. Där är målet att både patienter och personal ska få möjlighet att delta i forskningsprojekt. Psykiatriforskning Skåne ska också stödja att de utrednings- och behandlingsmetoder som används inom verksamheterna bygger på den samlade expertkunskapen som finns inom psykiatrisk vård.

Psykiatriforskning Skåne är ett samarbete mellan Region Skåne, universitet och högskolor, där flera forskare på olika nivåer är knutna till verksamheten. Läs mer om forskningen vid Avdelningen för Psykiatri, Lunds Universitet här: https://portal.research.lu.se/sv/organisations/psychiatry-lund

Välkommen att bli en del av vår förvaltning!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en ny kollega till ett stimulerande utvecklingsuppdrag inom läkemedelsarbete till Vuxenpsykiatri i Lund.

I rollen som försörjningsfarmaceut arbetar du med hantering av läkemedel på vårdavdelningar inom heldygnsvården och på mottagning men även med förvaltningsgemensamt läkemedelsarbete. Du avlastar och stöttar främst sjuksköterskorna runt läkemedelshanteringen. Arbetet sker i nära samarbete med läkemedelsansvariga sjuksköterskor och enhetschefer och tillsammans utvecklar ni och förbättrar läkemedelsarbetet. Du är också en viktig medlem i teamet av farmaceuter som tillsammans arbetar med kvalité och säkerhet inom området läkemedel. Därtill ingår du i ett nätverk för försörjningsfarmaceuter som leds av chefapotekaren i förvaltningen.

Dina arbetsuppgifter är varierande, men arbetet består främst av skötsel av läkemedelsförråd samt att bistå verksamheterna med andra stödjande tjänster runt läkemedelshantering. Vidare kommer en del av läkemedelsarbetet att vara kopplat till nya behov i t. ex. vårt nya journalsystem/SDV. Allt arbete kommer utföras med lokal placering i vårdverksamheten, dock alltid med möjlighet till stöd från det farmaceutiska teamet.

För att du som ny medarbetare ska trivas och komma in i arbetet, satsar vi på att kunna erbjuda en introduktion där du få möta samtliga yrkeskategorier inom vårt verksamhetsområde. Introduktionen anpassas efter dig och din erfarenhet. Vi tar även hjälp av chefapotekaren i förvaltningen för att du ska känna dig trygg i din roll. Under din introduktion kommer det finnas möjlighet att följa med andra erfarna farmaceuter som jobbar på vårdavdelning (inom somatisk vård).

Just nu befinner sig farmaciverksamheten i en dynamisk och utvecklande period, där du som försörjningsfarmaceut har god möjlighet att vara med och påverka arbetssätt och delta i projekt/uppdrag. Hos oss finns även god möjlighet till kompetensutveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad receptarie eller legitimerad apotekare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av tjänstgöring på sjukhusapotek, läkemedelsservice till avdelningar och mottagningar samt erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård. Därtill ser vi gärna att du har erfarenhet av att arbeta som farmaceut inom sjukvården.

För att trivas hos oss har du ett gott bemötande gentemot patienter och kollegor. Du har förmågan att självständigt organisera och strukturera ditt arbete. Som person är du ansvarstagande, har lätt för att samarbeta och har ett flexibelt förhållningssätt. Vi söker dig som är trygg i din yrkesroll och som trivas väl med att arbeta såväl självständigt som i team. Arbetet ställer krav på ett stort engagemang och att du stimuleras av multidisciplinära arbetssätt. Vidare förutsätter vi att du har ett intresse för verksamhetsutveckling och bidrar till vårt förbättringsarbete genom din nyfikenhet och engagemang. Vid tillsättning av tjänsterna kommer stor vikt att läggas vid personlig lämplighet.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Undersköterskor till BB-avdelning i Lund

Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Läs mer Sep 19
Gör skillnad. Varje dag.

På BB-avdelningen i Lund har vi 24 platser varav åtta är för gravida kvinnor med komplikationer under sin graviditet från vecka 22+0. Dessa patienter kommer från hela södra Sverige. 16 av platser är reserverade till förlösta kvinnor med komplikationer samt kvinnor vars barn vårdas på neonatalavdelningen. På avdelningen tar vi även hand om de patienter som ska förlösas med planerat kejsarsnitt eller uppstart av igångsättning. Vi har ett nära samarbete med förlossningsavdelning och neonatalavdelning/neonatalavdelning intensivvård.

Till vår verksamhet hör även BB-avdelning familj där vi har 15 vårdplatser för patienter med normal förlossning i fullgången tid. Där finns även vår återbesöks- och amningsmottagning.

Hos oss arbetar läkare, barnmorskor, sjuksköterskor och undersköterskor tillsammans kring patienten. Vi är indelade i team, där ett av teamen består av barnmorska/sjuksköterska och undersköterska som tillsammans ansvarar för sina patienter. På avdelningen arbetar vi både med det komplicerade och det normala, både när det gäller gravida och förlösta kvinnor. Vårt nära samarbete med förlossnings-, operations- och neonatalavdelningen gör att patienten får ett optimalt omhändertagande.

ARBETSUPPGIFTER
Är du engagerad och trygg i din yrkesroll som undersköterska? Då kan det vara dig vi söker! Vi välkomnar nu två undersköterskor till BB-avdelningen i Lund.

Hos oss erbjuds du ett spännande och varierande arbete där du kommer att arbeta med vanligt förekommande arbetsuppgifter som undersköterska på en BB-avdelning. Som undersköterska ansvarar du främst för omvårdnaden men kan efterhand få delegation för till exempel provtagning och kontroller. I omvårdnadsarbetet lägger vi stor vikt vid amning och att hjälpa mammorna att kunna ta hand som sina barn på bästa sätt. Vid planerade kejsarsnitt kommer du tillsammans med barnmorska bistå vid operationen och ansvara för det nyfödda barnet.

När du börjar din anställning hos oss får du gå en introduktion på två veckor och därefter får du en mentor som du har regelbunden uppföljning med. Vi har kontinuerlig fortbildning, bland annat i amning samt interna föreläsningar. Schemaläggning görs i TimeCare.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård. Därtill har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande med tidigare arbetslivserfarenhet från sjukvården och då gärna vana vid att arbeta med gravida och nyförlösta.

Du har framåtanda och ett stort intresse för utveckling och lärande. Vidare ser du värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Sist men inte minst ser vi humor och prestigelöshet som viktiga egenskaper för alla oss som arbetar här och vi hoppas på att du vill vara med och göra skillnad tillsammans med oss. För oss är det viktigt att måna om vårt goda arbetsklimat och vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Junior testare till Testkompetenscenter i Lund

Systemtestare
Läs mer Sep 26
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Är du en junior testare som vill utvecklas i din roll tillsammans med erfarna kollegor och dessutom kunna göra skillnad på riktigt? Letar du efter ett arbete där du får möjlighet att vara med och skapa något nytt och samtidigt bidra i ett samhällsviktigt uppdrag? Då ska du söka dig till oss på Testkompetenscenter i Lund!

Testkompetenscenter är en central testorganisation i Region Skåne med syfte att stötta organisationen med resurser, tjänster, verktyg samt processer och rutiner kring test. Vi stöttar både förvaltning och införandeprojekt. Vi är ett härligt gäng som jobbar både tillsammans och självständigt och är stolta över att kunna arbeta strukturerat både med våra testuppdrag och med det strategiska förbättringsarbetet. Här bygger vi en förstklassig testorganisation som bidrar till att skapa digital trygghet i Skåne genom säkra, tillgängliga och användarvänliga tjänster.

Förvaltningen Digitalisering IT och MT bildades i januari 2020 och ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system samt att ansvara för att, genom hela produktlivscykeln, upprätthålla driftsäkerheten av Region Skånes medicintekniska produkter (MTP) och bistå Region Skånes olika verksamheter och samarbetspartners med teknisk kompetens och support i medicintekniskt relaterade ärenden. Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation. Vi är cirka 350 medarbetare i förvaltningen och finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.

ARBETSUPPGIFTER
Testkompetenscenter befinner sig i ett spännande skede där det finns stora möjligheter att få vara med och förbättra testarbetet och påverka framtiden inom Region Skåne. Nu rekryterar vi en junior testare som både ska arbeta operativt i projekt med testarbete och vara en del av det interna supportteamet.

I ditt arbete ansvarar du för att bland annat skriva testfall, testa systemet utifrån testplan, rapportera defekter och bedöma risker. Som junior testare har du ett nära samarbete med testare från verksamheten och det är viktigt att du är närmare användarna än tekniken i ditt förhållningssätt. Cirka 50 procent av din tid ägnar du åt koordinering och administrering av testutrustning. I denna roll är det viktigt att du är flexibel med att komma till arbetsplatsen i Lund eftersom delar av testutrustningen som du arbetar med finns på plats på kontoret.

Det är viktigt att du trivs med att arbeta med service. I ditt uppdrag hanterar du beställningar av testutrustning, sätter upp det som behövs samt delar ut utrustning till användarna. Därtill ansvarar du för att hålla koll på vem som har vad och när det ska lämnas tillbaka. Detta är en relativt ny roll, där rutiner och processer fortfarande är under utveckling. Det är därför centralt för rollen att du trivs med att fortlöpande forma och justera ditt arbetssätt utefter förändrade omständigheter. Som junior testare arbetar du nära en senior testkoordinator som tillsammans med dig ansvarar för att utforma våra arbetssätt. Det är även viktigt att du gillar att ta egna initiativ och hitta nya möjligheter som du tillsammans med dina kollegor kan utforska.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med en relevant högskoleutbildning, alternativt annan utbildning eller erfarenhet som vi bedömer likvärdig. Du är en junior och nyfiken testare som vill utvecklas i din roll. Därtill har du mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift. Om du som söker har ISTQB-certifiering eller annan certifiering inom test, erfarenhet av ALM/Quality Center eller ReQtest, ser vi det som meriterande. Det är även meriterande om du har erfarenhet av att arbeta i serviceyrke, administrativ tjänst eller på något sätt hantera medicintekniska produkter sedan tidigare.

Som person är du drivande, flexibel och har stor vilja och engagemang för att leverera kvalitet till våra medborgare samt användare inom vården för att underlätta deras vardag. Du uppskattar struktur, ordning och reda och listor. För att trivas i din roll tror vi att du är servicemedveten och brinner för att hjälpa andra. Därtill gör du gärna det där lilla extra för att lösa ett problem för någon annan. Att det mesta är ogjort finner du inspirerande och du drivs av en uthållig vilja att bygga, utveckla och förbättra. I detta är du lyhörd och pedagogisk samt bekväm med att ta rådiga beslut och stå för dem. Avslutningsvis har du en kommunikativ och diplomatisk läggning och du får i rollen stor nytta av din goda samarbetsförmåga, vältalighet och välvilja. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltningen Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system. Medicinsk teknik (MT) arbetar även med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning.
Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation. Vi är cirka 350 medarbetare i förvaltningen och finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Tillbemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Sjuksköterska till Neurologiavdelning akut i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 19
Gör skillnad. Varje dag.

Nu satsar Region Skåne på ett specialistteam i Lund. Vi kommer att behandla tre gånger så många strokepatienter redan i år. En ny operationsmetod, trombektomi, gör att även personer med stora proppar i hjärnan kan bli helt friska.

Neurologiavdelning 25 är en akut vårdavdelning. Vi vårdar patienter som behöver urakut strokevård, på vår strokeobservationssal. Vi ger trombolysbehandling och sköter eftervården på de patienter som genomgått trombektomi. Från vår strokeobservationssal utgår ett larmteam som består av sjuksköterska och läkare, vilka möter upp larmpersonal på akuten eller direkt på röntgen, ett så kallat larmspår.

Vi bedriver högspecialiserad vård med södra regionen som upptagningsområde. Vi är även profilerade för utredning och behandling av en rad andra neurologiska diagnoser såsom exempelvis amyotrofisk lateral skleros (ALS), Guillian-Barré och Myasthenia gravis.

Vi finns på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund i nybyggda lokaler med enbart enkelrum för patienterna, där det givetvis finns takliftar och modern utrustning på varje rum. Här på neurologiavdelning 25 har vi vård och kunskap om nervsystemets sjukdomar och skador i fokus. Du kommer att arbeta i team, får lära dig nya spännande saker där du kommer att utvecklas i din yrkesroll men samtidigt som du själv bidrar till att utveckla vår spännande verksamhet.

- Jag kom till avdelningen som nyexaminerad sjuksköterska och jag trivs fantastiskt bra! Vår konstant varierande arbetsmiljö och komplexiteten kring våra patienter gör att jag alltid utvecklas både i min profession och som människa, berättar en av våra sjuksköterskor.

ARBETSUPPGIFTER
Vi står för nya utmaningar och söker en nyfiken och engagerad sjuksköterska som vill vara med att utforma morgondagens neurologi.

Efter en skräddarsydd introduktion på sex veckor kommer du som sjuksköterska att arbeta i team tillsammans med undersköterska, fysioterapeut, arbetsterapeut och läkare.

Du som är ny i rollen som sjuksköterska kommer inledningsvis att arbeta på vårdavdelningen, för att sedan när du känner dig redo ta steget in till strokeobservationssalen. Nytt på avdelningen är även att det finns möjlighet att arbeta som larmsjuksköterska.

En av våra sjuksköterskor, berättar vad som gör neurologiavdelning 25 till en attraktiv avdelning för henne:

- Neurologi är komplext, man lär sig nya saker hela tiden. Vår strokeobservationssal och vårdavdelning ger ett varierat arbete och arbetssätt, vilket gör att ingen dag är den andra lik.

Vi värdesätter gränsöverskridande samarbete mellan slutenvård/öppenvård och vill tillsammans med dig skapa möjligheter för kompetensutveckling samt vidareutveckling utifrån dina erfarenheter.

Varje år går en del personal vår strokekompetensutbildning och det har även startats upp en neurosjukvårdsutbildning på 15 högskolepoäng där vi samarbetar med Lunds universitet. Du får en bra introduktion som ny sjuksköterska med möjlighet till mentor som stöttar dig vid behov. Vi planerar din introduktion tillsammans utifrån just dina önskemål och förutsättningar.

Nytt för i år är att vi deltar i Sus pilotprojekt kring sjuksköterskors kompetensstege, Core Curriculum där våra sjuksköterskor får vara med och lägga grunden till kompetensstegen på just neurologen.

Vi satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. Nya sjuksköterskor erbjuds ett introduktionsprogram som innehåller föreläsningar, kliniskt färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden ett antal sökbara utbildningsanställningar där utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.

KVALIFIKATIONER
Är du en person som bidrar med positiv energi, engagemang och som är nyfiken på att lära dig mer om hjärnan och nervsystemets sjukdomar? Då vill vi gärna se dig som vår nya kollega. Du är naturligtvis välkommen att hospitera hos oss!

Gällande de formella kraven för tjänsten är du legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är önskvärt med tidigare erfarenhet av neurologi och/eller av arbete inom akutsjukvård. Vår vårdfilosofi går ut på att patienten vårdas ur ett helhetsperspektiv vilket gör att det är av stor vikt att du har ett holistiskt synsätt och att du arbetar personcentrerat.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot din ansökan och att få lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterskor till Njuravdelning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 19
Gör skillnad. Varje dag.

Vi utvecklar vår verksamhet och behöver just dig som sjuksköterska. Har du ett intresse för njursjukdomar och vill växa i din yrkesroll? Då är detta en tjänst för dig!

Njurmedicinavdelning 9 ingår i verksamhetsområde (VO) Endokrin, njurmedicin och reumatologi, och har cirka 30 medarbetare. Våra patienter är oftast svårt njursjuka patienter, både kroniska och akuta patienter, som oftast förutom sin grundsjukdom har en komplex medicinsk sjukdomsbild. Förutom njurpatienter har vi också kapacitet att vårda medicinpatienter. Vi genomför en del avancerade läkemedelsbehandlingar och utredningar men även planerade ingrepp och operationer.

Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För nyutexaminerade sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden ett antal sökbara utbildningsanställningar. Vidare har vi återkommande uppdragsutbildningar vid Lunds universitet, för njurmedicinska sjuksköterskor som vill fördjupa sig. Vi gör just nu en stor satsning på digitaliserad utbildning där vi spelar in föreläsningar och använder till kompetensutveckling.

Många av våra medarbetare har arbetat på avdelningen i många år och sjuksköterskan Eva-Lotta berättar att det är en stimulerande och lärorik arbetsplats där hon får möjlighet att fördjupa sig inom området.

ARBETSUPPGIFTER
Vi är en avdelning med god stämning och har ett gott samarbete mellan professionerna. Vi är en mångkulturell arbetsplats och värdesätter en bra arbetsmiljö. Vi välkomnar både nyutexaminerade och erfarna sjuksköterskekollegor som vill bli en del av vårt team och vara med på vår spännande resa!

Vi arbetar i team med en sjuksköterska och en till två undersköterskor, utöver har vi en driftansvarig sjuksköterska som stöttar och hjälper till vid behov. Dagtid har vi även en undersköterska som är i receptionen och har hand om avdelningstelefonen och bokar transporter bland annat. Vi har även ett eget natteam både med sjuksköterskor och undersköterskor. Vidare har vi ett rehabiliteringsteam som hjälper till att mobilisera och göra bedömningar samt har ett extra ansvar för mina planer. Avdelningen har också en apotekare som ansvarar för läkemedel och är behjälplig dagtid.

Vi arbetar aktiv med Core Curriculum som är ett utvecklingsprogram och till våren blir vi en Magnetavdelning där vi kommer arbeta med kompetensförsörjning och att det ska bli mer attraktiv att arbeta inom SUS

Som nyanställd hos oss får du en individuell introduktion utifrån din befintliga kompetens. Vi kan även erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter i form av utbildning i specialiserad njursjukvård. Det ingår såväl praktisk som teoretisk basutbildning i peritonealdialys (även kallat PD). Vi erbjuder även möjlighet till hospitering på exempelvis dialysmottagningen eller annan enhet som är relevant för dig i ditt arbete.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Vi ser positivt på om du har tidigare erfarenhet av arbete med njursjuka patienter.

Som person har du ett ödmjukt förhållningssätt både mot patienter och kollegor. Därtill är du positiv, engagerad och flexibel samt vill växa i din yrkesroll. Du tar gärna eget ansvar men är också en god teamspelare. Vidare ha du god förmåga att kunna ställa om i olika situationer eftersom arbetstempot på avdelningen stundtals kan vara högt. Stor vikt läggs vid samarbetsförmåga och personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag så kan vi berätta mer om njurmedicinavdelning 9.

Ansök nu

Anestesisjuksköterska/MT-Samordnare till Barnoperation i Lund

Anestesisjuksköterska
Läs mer Sep 26
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du arbeta med högkvalitativ och innovativ vård i framkant? Vill du höja din kompetens inom anestesi och samtidigt arbeta med medicinsk teknik? Då välkomnar vi dig till oss på Barn- och ungdomsavdelningen operation!

Ny teknik och nya flöden ger spännande utmaningar även för dig som har arbetat som anestesisjuksköterska en längre tid. Barn- och ungdomsavdelning operation i Lund ingår i verksamhetsområde barnkirurgi och neonatalvård vid Skånes universitetssjukhus (Sus) och är södra Sveriges specialistoperationsavdelning helt inriktad på barn och ungdomar. Barnens åldrar varierar från nyfödd upp till 18 år, huvuddelen av barnen är yngre än fyra år.

Här bedrivs både akut och planerad kirurgi och vi ansvarar för olika verksamhetsområden såsom barnkirurgi, barnmedicin, öron-, näs- och hals, ortopedi, käk- och tandvård och thoraxkirurgi. Vi erbjuder nationell högspecialiserad vård (NHV) inom thoraxkirurgi (tillsammans med Göteborg) och barnkirurgi (tillsammans med Stockholm). Förutom de operationer som utförs på operationsavdelningen bistår vi även med anestesier vid till exempel MR, CT och andra undersökningar samt behandlingar för barn på hela sjukhuset. Tycker du detta låter som ett spännande arbete? Följ med bakom kulisserna och träffa oss som arbetar på barn och ungdomsavdelningen operation: https://www.instagram.com/barnoperationlund/

Läs gärna mer om den nationella högspecialiserade vården som bedrivs inom barn- och ungdomskirurgi på Sus.
https://vard.skane.se/skanes-universitetssjukhus-sus/om-oss/nationell-hogspecialiserad-vard/kirurgi-pa-barn-och-ungdomar/

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en anestesisjuksköterska för arbete på Operationsavdelningen där tjänsten delas lika mellan den kliniska verksamheten som anestesisjuksköterska och som medicinteknisk samordnare.

I arbetet som anestesisjuksköterska får du patienten och dennes anhöriga att känna sig väl omhändertagna både inför och under operationen. Teamarbetet är viktigt och tillsammans med kollegor arbetar ni för att erbjuda patienten bästa möjliga vård. Du söver på alla förekommande operationer och deltar i för- och efterarbetet kring patienten.

I arbetet som medicinteknisk samordnare ansvarar du för att den medicintekniska verksamheten bedrivs i enlighet med gällande lagar, författningar och avtal. Du ansvarar även för att organisation och verkställande av handhavandeutbildning sker på nyanskaffad och befintlig utrustning. Som medicinteknisk samordnare deltar du i upphandling av ny medicinteknisk utrustning och arbetar utifrån avdelningens befattningsbeskrivning.

Din introduktion omfattar hela avdelningen där du introduceras inom de olika specialiteterna. Du kommer att ha en mentor och handledare som tillsammans med dig ansvarar för att lägga upp din introduktion beroende på din tidigare erfarenhet och kompetens.

Vi har våra flesta operationer dagtid, måndag till fredag, men opererar akuta patienter såväl kvällar, nätter som helger. På avdelningen har vi idag beredskap på helger och nätter men arbetar aktivt för att byta över till dygnet runt verksamhet.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med specialistutbildning inom anestesisjukvård och behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande för tjänsten om du har erfarenhet från arbete på en operationsavdelning samt erfarenhet och utbildning i medicinsk teknik. Vidare ser vi gärna att du har goda kunskaper i operationsplaneringssystemet Orbit.

I rollen som anestesisjuksköterska och medicinteknisk samordnare värdesätter du ett arbete som präglas av ansvar, delaktighet och samarbete. Du trivs med att arbeta i team och vill vara med och utveckla vår verksamhet. Då du arbetar tillsammans med många olika läkare och assisterar vid ett stort antal olika ingrepp tror vi att du är nyfiken, flexibel och gillar att lära dig nya saker. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Specialistsjuksköterskor till Barnintensivvårdsavdelning i Lund

Barnsjuksköterska
Läs mer Aug 30
Gör skillnad. Varje dag.

Är ett empatiskt förhållningssätt och fokus på patienten självklarheter för dig? Letar du efter din nästa utmaning där du kan få utvecklas både i din profession och som person? Då ska du inte tveka att söka dig till oss på Barnintensivvårdsavdelningen, nu har du chansen att bli en del av vårt engagerade och framåtblickande team!

Barnintensivvårdsavdelningen är en multidisciplinär avdelning som bedriver högspecialiserad intensivvård för barn och ungdomar 0-18 år. Här möter du patienter med diagnoser som akuta infektioner, metabola- och barnmedicinska sjukdomar, neurologi, onkologi, trauma och ortopedi. Vår största patientgrupp är barn och ungdomar med medfödda hjärtmissbildningar och medfödda kirurgiska missbildningar. Detta på grund av att vi har rikssjukvårdsuppdrag för barnhjärtkirurgi och barnkirurgi. Vi har även ett internationellt uppdrag att ta emot och operera patienter med medfödda hjärtfel från Island.

Vi har nu möjligheten att välkomna nya kollegor till vår verksamhet!

ARBETSUPPGIFTER
På en Intensivvårdsavdelning är den ena dagen inte den andra lik. Här arbetar vi bedside i tvärprofessionella team där sjuksköterska tillsammans med läkare och undersköterska arbetar för barnets bästa med familjen i fokus. Det är viktigt att ditt arbete utgår från barnets och familjens behov samt präglas av engagemang, lyhördhet och struktur. Vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av eget ansvar, gott bemötande, delaktighet och ett gott samarbete.

Arbetet vi erbjuder dig är både omväxlande och stimulerande med möjlighet till kompetensutveckling tillsammans med dina engagerade och erfarna arbetskollegor. Väljer du att arbeta hos oss kommer du att lotsas in i ditt nya arbete utifrån ett längre och individuellt anpassat introduktionsprogram utifrån dina förutsättningar, verksamhetens måluppfyllelse och kunskapskrav. Dina handledare vägleder dig genom din första tid och introduktionens första år kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande där även teoretiska och praktiska föreläsningar ingår.

Du är varmt välkommen att hospitera hos oss för att få en personlig inblick i vår verksamhet!

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har en specialistutbildning med inriktning intensivvård, barn och ungdom eller anestesi. Vidare har du språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Arbetslivserfarenhet inom intensivvård eller barnsjukvård är meriterande.

Vi söker dig som:
• Brinner för utmaningen att arbeta inom intensivvård för barn- och ungdomar.
• Tycker om vårdarbete med mycket medicinteknisk utrustning.
• Ser helheten men också det specifika för varje patient och deras närstående.
• Ser möjligheter och som vill vara med att bidra till utveckling.

Då verksamheten är i ständig utveckling krävs det att du trivs med förändringar och snabbt kan ställa om till ändrade förutsättningar. Du kommer att ingå i en stabil arbetsgrupp som präglas av ett nära samarbete. Du måste tycka om att arbeta i team och har lätt för att kommunicera. Vidare har du en god människosyn och har patientens och verksamhetens bästa i fokus. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot just din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Överläkare till verksamhetsområde bild och funktion, Sus

Specialistläkare
Läs mer Sep 20
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) bild och funktion vid Skånes universitetssjukhus omfattar specialiteterna medicinsk radiologi, klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi och neuroradiologi. Parallellt med vår kliniska verksamhet har vi en stor utbildnings- och forskningsverksamhet.

Sektion gastro- och uroradiologi vid VO bild och funktion är en komplett diagnostisk avdelning med MR- och CT-diagnostik, konventionell röntgen med genomlysning samt stora enheter för ultraljudsdiagnostik och gastrointervention.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu två överläkare inom medicinsk radiologi till VO bild och funktion med placering på sektion gastro- och uroradiologi.

I rollen som överläkare hos oss ingår arbete inom samtliga av gastro- och uroradiologins modaliteter, inklusive gastrointervention. Du deltar även på multidisciplinära konferenser och utvecklar diagnostiska metoder. Bakjoursverksamhet, liksom olika typer av utbildning och handledning, ingår också i tjänsten.

Den huvudsakliga placeringsorten är Lund för den ena tjänsten, Malmö för den andra. Båda tjänsterna kan komma att innefatta tjänstgöring i såväl Malmö som Lund.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har:
- Specialistkompetens inom medicinsk radiologi eller motsvarande.
- Flerårig tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens.
- Definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde.
- Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter.
- Disputation.
- Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Det är meriterande om din disputation är inom interventionell radiologi, likaså om du har erfarenhet av ledningsansvar.

Som person ser vi att du har god samarbetsförmåga såväl med läkarkollegor som med andra yrkeskategorier. Vi värdesätter även att du har initiativkraft samt förmåga att starta och driva kvalitetsförbättrande och effektiviserande projekt. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska du bifoga läkarlegitimation, specialistkompetensbevis, disputation, docentur, publikationslista samt övriga handlingar som du önskar åberopa. OBS! Dessa handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning därför ska de medfölja din ansökan (annars kan din ansökan ej bedömas). Vid eventuella frågor maila till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska, dag/kväll, till psykiatrisk akutmottagning i Lund

Sjuksköterska, psykiatrisk vård
Läs mer Sep 9
Gör skillnad. Varje dag.

Har du ett stort intresse för psykiatri? Söker du en spännande och lärorik arbetsplats? Då kan det vara dig vi söker! Välkommen till oss på psykiatriska akutmottagningen i Lund.

Hos oss erbjuds du en trevlig arbetsplats med möjligheter till god kompetens- och löneutveckling. På psykiatriska akutmottagningen i Lund arbetar drygt 30 medarbetare i blandade yrkeskategorier. Akutmottagningen är öppen dygnet runt och ansvarar för akuta psykiatriska bedömningar samt telefonrådgivning till patienter, närstående, vårdgrannar samt myndigheter. Vårt upptagningsområde utgörs av invånarna i mellersta Skåne.

ARBETSUPPGIFTER
På psykiatriska akutmottagningen blir du del av ett kompetent sjukskötersketeam. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att, tillsammans med kollegor, ta emot akutpsykiatriska patienter och bedöma dem utifrån deras akuta omvårdnadsbehov. I arbetsuppgifterna ingår även samverkan med vårdgrannar samt med myndigheter såsom polis, kriminalvård och socialtjänst.

Arbetsuppgifterna ställer krav på förmågan att växla från en fartfylld till en mer stillsam enhet och tvärtom. Arbetet är ofta varierande och spännande då du på ett unikt sätt får träffa hela bredden av psykiatri i olika faser. Då vi just nu är inne i en förnyelseprocess vill vi gärna att du som söker ser detta som en utmaning, samt att du är intresserad av att utveckla sjuksköterskans roll inom psykiatrin.

Tjänsten avser dag-/kvälltjänstgöring.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Om du utöver detta även är specialistsjuksköterska inom psykiatri ses det som meriterande. Intresse och/eller erfarenhet av psykiatrisk vård är också fördelaktigt.

För att lyckas i rollen tror vi att du ser samarbete som en förutsättning för att göra ett bra arbete och du bidrar till att arbetsgruppen fortsätter vara entusiasmerande och positiv. Som person är du engagerad, driven och positiv till förbättrings- och utvecklingsarbete. Du är trygg, stresstålig, strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt samt har ett empatiskt bemötande gentemot våra patienter. Vi ser även gärna att du kommer med förslag och idéer på hur vi kan utveckla vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterskor, dag/kväll, till psykiatrisk akutmottagning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 9
Gör skillnad. Varje dag.

Har du ett stort intresse för psykiatri? Söker du en spännande och lärorik arbetsplats? Då kan det vara dig vi söker! Välkommen till oss på psykiatriska akutmottagningen i Lund.

Hos oss erbjuds du en trevlig arbetsplats med möjligheter till god kompetens- och löneutveckling. På psykiatriska akutmottagningen i Lund arbetar drygt 30 medarbetare i blandade yrkeskategorier. Akutmottagningen är öppen dygnet runt och ansvarar för akuta psykiatriska bedömningar samt telefonrådgivning till patienter, närstående, vårdgrannar samt myndigheter. Vårt upptagningsområde utgörs av invånarna i mellersta Skåne.

ARBETSUPPGIFTER
På psykiatriska akutmottagningen blir du del av ett kompetent sjukskötersketeam. Arbetsuppgifterna innefattar bland annat att, tillsammans med kollegor, ta emot akutpsykiatriska patienter och bedöma dem utifrån deras akuta omvårdnadsbehov. I arbetsuppgifterna ingår även samverkan med vårdgrannar samt med myndigheter såsom polis, kriminalvård och socialtjänst.

Arbetsuppgifterna ställer krav på förmågan att växla från en fartfylld till en mer stillsam enhet och tvärtom. Arbetet är ofta varierande och spännande då du på ett unikt sätt får träffa hela bredden av psykiatri i olika faser. Då vi just nu är inne i en förnyelseprocess vill vi gärna att du som söker ser detta som en utmaning, samt att du är intresserad av att utveckla sjuksköterskans roll inom psykiatrin.

Tjänsten avser dag-/kvälltjänstgöring.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Om du utöver detta även är specialistsjuksköterska inom psykiatri ses det som meriterande. Intresse och/eller erfarenhet av psykiatrisk vård är också fördelaktigt.

För att lyckas i rollen tror vi att du ser samarbete som en förutsättning för att göra ett bra arbete och du bidrar till att arbetsgruppen fortsätter vara entusiasmerande och positiv. Som person är du engagerad, driven och positiv till förbättrings- och utvecklingsarbete. Du är trygg, stresstålig, strukturerad och noggrann i ditt arbetssätt samt har ett empatiskt bemötande gentemot våra patienter. Vi ser även gärna att du kommer med förslag och idéer på hur vi kan utveckla vår verksamhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering använder vi oss av löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen i hela Skåne med cirka 4 000 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering och syn-, hörsel- och dövverksamhet. Hjälpmedelsverksamheten består av fem mottagningar som finns representerade i Malmö, Lund, Kristianstad och Helsingborg samt område order/logistik med enheter i Malmö, Staffanstorp och Kristianstad. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Teknisk projektledare datamigrering till Digitalisering IT och MT i Lund

Projektledare, IT
Läs mer Sep 23
Gör skillnad. Varje dag.

Har du ett stort intresse för tekniska lösningar inom datamigrering och är skicklig på att koordinera ett team? Motiveras du av att förstå olika ingående verktyg och script samt att säkerställa genomarbetade dataflödesanalyser? Då kan tjänsten att leda datamigreringen till vårt nya journalsystem vara rätt för dig!

Vi välkomnar dig som vill ansluta till ett glatt och engagerat team där alla har olika bakgrund och erfarenheter från branschen. Vi erbjuder dig en heltidstjänst med placering hos vårt team i Lund.

Förvaltningen Digitalisering IT och MT bildades i januari 2020 och ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system samt att ansvara för att, genom hela produktlivscykeln, upprätthålla driftsäkerheten av Region Skånes medicintekniska produkter (MTP) och bistå Region Skånes olika verksamheter och samarbetspartners med teknisk kompetens och support i medicintekniskt relaterade ärenden.

Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen, och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation samt möjliggör arbetet med digitalisering och införande av nya arbetssätt i Region Skånes verksamheter.

Syftet med förvaltningen är att bättre kunna tillvarata möjligheterna inom den eskalerande utvecklingen på digitaliseringsområdet och för att samla resurserna i samband med införandet av Skånes Digitala Vårdsystem, SDV. På Enhet Lösning och Plattform arbetar för närvarande fem personer med olika delar relaterade till datamigrering.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en projektledare inom området datamigrering för att förstärka vårt team.

I rollen som projektledare är du ansvarig för planering av projektets roadmap samt för att genomföra sprintplaneringar. Du genomför samtliga aktiviteter som behöver utföras för att den data som ska migreras, blir migrerad till den nya produktionsmiljön på ett korrekt sätt. Du ansvarar för framtagning av nödvändiga migreringsrutiner och specifikationer samt säkerställer att det finns nödvändigt verktygsstöd. Du säkerställer också att datan migreras korrekt och komplett, dvs att avstämningsrutiner blir implementerade enligt specifikation. Vidare ingår i ditt ansvar att behov av registervård identifieras i de fall datakvalitet påverkar möjligheten att migrera data.

Som projektledare har du en koordinerande roll mellan olika arbetsgrupper och med särskilt fokus på hantering av genrep inför kommande dataflytt mellan system men också att sätta upp rutiner för en period med samexistens. Teamet arbetar tillsammans med personal från verksamheten för framtagning av specifikationer och vid test.

I din roll förväntas du även ta fram detaljplanering för dataflytt, tillsammans med data analysts, -utvecklare och testare, sen även ta fram leverabler som migreringsplan, migreringsspecifikation, migreringsscript, integrationskartor, informationsmodellering, sekvensdiagram, tjänstekontrakt med mera.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har relevant högskole- eller universitetsutbildning alternativt annan utbildning och/eller arbetslivserfarenhet som bedöms likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att arbeta som exempelvis scrum master, projektledare eller teamledare med god förmåga att agera lösningsorienterat, flexibelt samt hanterar olika miljöer med olika intressenter, både med teknisk och verksamhetsmässig bakgrund. Du har även den tekniska kunskapen att bedöma vilka tekniska lösningar som är mest lämpade för komplexa datamigreringsprojekt samt erfarenhet av att implementerat migreringsrutiner, inklusive rutiner för felhantering, registervård samt avstämningsrutiner.

Kunskaper inom e-hälsa, ITIL-certifiering, SAFe Scrum Master (SSM) certifiering, erfarenhet av arbete i en internationell miljö med många intressenter och underleverantörer samt tidigare erfarenhet av arbete med vårt nya journalsystem, SDV är meriterande för tjänsten.

Som person har du en hög känsla för service samt ser en utmaning i att arbeta i team och med tät samverkan inom programmet. I din yrkesroll är du drivande och ger inte upp förrän uppgiften är löst. Vidare är du van vid att ta stort ansvar, är strukturerad, självgående, prestigelös och kommunikativ. Du har en mycket god samarbetsförmåga samt kan inspirera och skapa vi-känsla.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltningen Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system. Medicinsk teknik (MT) arbetar även med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning.

Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation. Vi är cirka 350 medarbetare i förvaltningen och finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Tillbemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Medicinsk rådgivare till Regionalt cancercentrum syd i Lund

Specialistläkare
Läs mer Sep 21
Gör skillnad. Varje dag.

Är du specialistläkare med erfarenhet av arbete i cancervården? Ser du vikten av en sammanhållen vårdkedja och ett processorienterat arbetssätt? Har du ett intresse för datadriven uppföljning och utveckling? Vill du vara med och driva, stödja och samordna utvecklingen av cancervården i södra sjukvårdsregionen? Om du svarar ja på dessa frågor tror vi att du kan passa för tjänsten som medicinsk rådgivare på RCC Syd.

Regionalt cancercentrum syd (RCC Syd) är ett av sex regionala cancercentrum i Sverige. RCC Syd är en kunskaps- och utvecklingsorganisation och ska genom regional och nationell samverkan bidra till en mer patientfokuserad, jämlik, säker och effektiv cancervård. Verksamhetens organisatoriska hemvist är Region Skånes avdelning för Hälso- och sjukvårdsstyrning men uppdraget innefattar Region Skåne, Region Halland, Region Kronoberg och Region Blekinge.

RCC Syd arbetar i enlighet med de tio fokusområden som beskrivs i den Nationella Cancerstrategin, regeringens långsiktiga inriktning för det nationella arbetet med cancervården (S2018/03084FS), RCC i samverkans nationella målbild samt den regionala cancerplanen för södra sjukvårdsregionen. Verksamheten koordineras av Södra Regionvårdsnämnden som är en politisk nämnd för regionerna Blekinge, Södra Halland, Kronoberg och Skåne. En förutsättning för måluppfyllelse är samverkan på olika nivåer: nationellt, regionalt och mellan RCC och linjeorganisationerna.

RCC Syd är en multiprofessionell verksamhet med 29 medarbetare: specialistläkare, sjuksköterskor, fysioterapeut, farmaceuter, medicinska sekreterare, administratörer, systemvetare, kommunikatörer och statistiker.

ARBETSUPPGIFTER
Som en av RCC Syds tre medicinska rådgivare arbetar du för att de medicinska processerna inom cancerområdet utvecklas i enlighet med nationell kunskapsstyrning och behoven i södra sjukvårdsregionen. Du arbetar i multidisciplinära team med bland annat verksamhetsutvecklare och statistiker. Du kommer att samarbeta med samtliga fyra regioner i södra sjukvårdsregionen och med RCC i de andra fem sjukvårdsregionerna för att utveckla och förbättra cancervården. I din tjänst samarbetar du med regionala patientprocessledare (RPPL), regionernas cancersamordnare, lärosäten samt patient- och närståendeföreträdare. En viktig del i uppdraget är att driva uppföljning och utveckling av cancervården med stöd av data i cancer- och kvalitetsregister.

Du är en inspirationskälla med ett brett kontaktnät, initiativkraft, uthållighet och den kommunikativa förmåga som krävs för att arbeta med mål som är strategiska och långsiktiga. Vidare har du ett stort intresse för att använda registerdata som stöd för att följa upp och utveckla cancervården.
Det är önskvärt att tjänsten som medicinsk rådgivare kombineras med 20-30% klinisk tjänstgöring även om huvuddelen av arbetet sker inom ramen för RCC Syd.

Är du beredd att anta dessa utmaningar? Då är du välkommen att söka tjänsten som medicinsk rådgivare för RCC Syd!

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har dessutom specialistkompetens inom ett för cancervården relevant område. Det är meriterande om du har erfarenhet av datadrivet uppföljnings- och förbättringsarbete och/eller arbete i grupperingar med ansvar för att ta fram nationella kunskapsstöd på cancerområdet (nationella vårdprogram, kvalitetsregister etc). Därutöver är det meriterande om du har kännedom om hälso- och sjukvårdens organisation och beslutsstrukturer.
Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det kan också innebära godkänt betyg i svenska 3 alternativt godkänt betyg i svenska som andraspråk 3, eller godkänt resultat på kurs i svenska för utomnordiska studenter motsvarande 60 hp.

Detta är en tjänst för dig med ett visionärt synsätt, god samarbetsförmåga och ett stort engagemang för att utveckla cancervården med patientens perspektiv i fokus. Vidare har du vilja och förmåga att arbeta över professions- och verksamhetsgränser på ett kreativt och innovativt sätt.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Sjuksköterska till Reumatologiavdelning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 23
Gör skillnad. Varje dag.

Nu välkomnar vi en ny sjuksköterska och kollega till Reumatologiavdelning 51 i Lund! Här kan vi erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete där vi arbetar med en stor variation av diagnoser inom vårt specialistområde.

- Hos oss kommer du att få chansen att utvecklas tillsammans med glada och trevliga arbetskamrater. Välkommen att bli en del av vårt härliga gäng!, säger Christoffer, enhetschef.

Område reumatologi är en del av Skånes universitetssjukhus (Sus) och ingår i verksamhetsområde njurmedicin och reumatologi. Vi bedriver såväl länssjukvård som högspecialiserad vård av patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Reumatologi har utvecklats till en behandlingsintensiv verksamhet där prognosen för många patienter avsevärt förbättrats. Mottagning, dagvård och rehabilitering finns både på sjukhuset i Lund och i Malmö. All slutenvård finns på Reumatologiavdelning 51 i Lund och här finns även fyra slutenvårdsplatser för patienter med hudsjukdomar. På mottagningen bedrivs forskning och utbildning kontinuerligt.

På avdelningen arbetar vi utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt vilket vi ser som en förutsättning för att kunna erbjuda högkvalitativ vård. Vi är en avdelning där både erfarna och nyutexaminerade sjuksköterskor är välkomna och trivs. Vi arbetar i tvärprofessionella team kring patienten bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Hos oss finns det en stark sammanhållning i teamen och ett gott samarbete mellan yrkeskategorier, där kommunikation och samarbete är mycket viktigt för oss.


ARBETSUPPGIFTER
I rollen som sjuksköterska hos oss arbetar du med omvårdnad av reumatologiska patienter samt hudpatienter som kommer från hela södra Sverige. Vi, som är en av endast fem slutenvårdsavdelningar i hela Sverige, erbjuder dig ett arbete med varierande arbetsuppgifter inom både reumatisk specialistvård och hudspecialistvård.

Som nyanställd hos oss får du en individuell introduktion utifrån din befintliga kompetens och en mentor som du kan vända dig till under ditt första år. Efter introduktionen när du som självgående sjuksköterska ska börja jobba kommer du att ha tillgång till en av våra driftsjuksköterskor som stöttar dig. På vår avdelning erbjuder vi internutbildning i form av föreläsningar som hålls av specialistläkare.

Är du nyfiken och vill veta mer om oss eller komma och hospitera? Tveka inte att höra av dig till oss!

Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För nyutexaminerade sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden ett antal sökbara utbildningsanställningar då utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.


KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har intresse av att arbeta inom högspecialiserad vård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Vi välkomnar dig som är initiativtagande, flexibel och noggrann. Det är av stor vikt att du är en person som vill ta ansvar och delta i förbättringsarbete. Du har en vilja att utvecklas och lära dig nytt. Därtill tycker du om att arbeta självständigt samtidigt som du trivs med att arbeta i team och bidra till ett bra samarbete och gott arbetsklimat byggt utifrån våra värdegrunder. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!


ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska till resursteam inom VO rättspsykiatri i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 21
Gör skillnad. Varje dag.

ARBETSUPPGIFTER
Vi utökar nu vårt resursteam med ytterligare en sjuksköterska. Att arbeta som resurs hos oss inom VO rättspsykiatri Skåne innebär att du en vanlig vecka spenderar några dagar i Trelleborg och några dagar i Helsingborg eller Hässleholm. Du får ett individuellt schema som vi planerar tillsammans med alla enheter. Vi kommer att försöka ha god framförhållning för att underlätta för alla parter. Det finns tillgång till en klinikbil för att kunna pendla till aktuell ort och körtiden kan förläggas på arbetstid.

Dina arbetsuppgifter innefattar sjuksköterskeuppgifter inom rättspsykiatrisk vård, medicinhantering, dokumentation i journalsystemet Melior, stödsamtal och riskbedömningar. Arbetet utgår från ett helhetsperspektiv kring patienten och dess individuella behov. Som sjuksköterska erbjuds du ett engagerande och spännande arbete med arbetskamrater som har erfarenhet av psykiatrisk vård. Du kommer att få en individuellt anpassad introduktion med möjlighet att gå bredvid utefter dina personliga behov.

Vi vill erbjuda dig ett utvecklande arbete, såväl yrkesmässigt som personligt där utvecklingsmöjligheter och inriktning styrs utifrån de behov som finns hos våra patienter och deras anhöriga. Teamsamverkan, där olika kompetenser och erfarenheter berikar och kompletterar varandra, är grundläggande för vårt arbetssätt. Verksamheten präglas av mångfald och hög kompetens. Arbetet är mycket utåtriktat och samverkan med kommuner är en väsentlig del av arbetet. Vi arbetar utifrån principen att alla patienter inom heldygnsvården är vårt gemensamma ansvar och att det ska vara en självklarhet att vi hjälps åt avdelningarna emellan de gånger som behovet uppstår. I din roll som sjuksköterska ingår även att medverka till enhetens kontinuerliga utveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För att bli aktuell för tjänsten krävs det några års erfarenhet av arbete inom psykiatrisk slutenvård och att du har ett giltigt B-körkort eller motsvarande. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du vidareutbildning inom psykiatri och/eller erfarenhet av arbete inom psykiatrisk vård är detta meriterande för tjänsten. Eftersom vi arbetar i journalsystemet Melior är det även önskvärt om du har kunskaper i detta.

För att trivas i rollen tror vi att du är en person som ser möjligheter i förändringar och som snabbt kan anpassa dig till ändrade omständigheter. Du gillar att ta ansvar och fatta egna beslut samt har god förmåga att planera och prioritera bland olika arbetsuppgifter. Därtill är du trygg i dig själv och i rollen som arbetsledande sjuksköterska och du värdesätter samarbete i team. Genom ditt engagemang och positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vi är måna om att hitta rätt person till tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

Observera att denna annons är publicerad under flera orter, du kommer därmed att slussas vidare när du söker jobbet.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Barnsköterskor till Barn- och ungdomsavdelning intensivvård i Lund

Barnsköterska
Läs mer Sep 14
Gör skillnad. Varje dag.

ARBETSUPPGIFTER
På en intensivvårdsavdelning är den ena dagen inte den andra lik. Här arbetar vi bedside i tvärprofessionella team där undersköterska/barnsköterska tillsammans med sjuksköterska och läkare arbetar för barnets bästa med familjen i fokus. Det är viktigt att ditt arbete utgår från barnets och familjens behov samt präglas av engagemang, lyhördhet och struktur. Vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av eget ansvar, gott bemötande, delaktighet och ett gott samarbete.

Arbetet vi erbjuder dig är både omväxlande och stimulerande med möjlighet till kompetensutveckling tillsammans med dina engagerade och erfarna arbetskollegor. Väljer du att arbeta hos oss kommer du att lotsas in i ditt nya arbete utifrån ett längre och individuellt anpassat introduktionsprogram utifrån dina förutsättningar, verksamhetens måluppfyllelse och kunskapskrav. Dina handledare vägleder dig genom din första tid och introduktionens första år kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande där även teoretiska och praktiska föreläsningar ingår.

Du är varmt välkommen att hospitera hos oss för att få en personlig inblick i vår verksamhet!

Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska gärna med inriktning sjukvård/akutsjukvård eller barnsköterska. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Du har tidigare arbetslivserfarenhet som undersköterska/barnsköterska och vi ser gärna att du har erfarenhet från intensivvård och/eller barnsjukvård.

Vi söker dig som brinner för utmaningen att arbeta inom intensivvård för barn- och ungdomar och tycker om vårdarbete med mycket medicinteknisk utrustning. Vidare söker vi dig som ser helheten men också det specifika för varje patient och deras närstående. Du ser möjligheter och vill vara med att bidra till avdelningens utveckling.

Då verksamheten är i ständig utveckling krävs det att du trivs med förändringar och snabbt kan ställa om till ändrade förutsättningar. Du kommer att ingå i en stabil arbetsgrupp som präglas av ett nära samarbete. Som person tycker du om att arbeta i team och har lätt för att kommunicera. Vidare har du en god människosyn och har patientens och verksamhetens bästa i fokus. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot just din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Fysioterapeut till VO infektionssjukdomar i Lund

Fysioterapeut/Sjukgymnast
Läs mer Sep 22
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) infektionssjukdomar på Skånes universitetssjukhus (Sus) har verksamhet såväl i Malmö som i Lund. Vi har cirka 350 medarbetare. Verksamheten har en vårdavdelning i Lund och två vårdavdelningar i Malmö, varav en avdelning med intensivvårds- och intermediärvårdsplatser.

På avdelningarna vårdar vi patienter med komplicerade infektionssjukdomar såsom lunginflammation patienter med Covid-19, hjärtklaffsinfektion, hud- och mjukdelsinfektion, infektion i CNS samt ortopediska infektioner. Vi vårdar även patienter med olika isoleringsbehov. På vår vårdavdelning i Lund finns kapacitet för non-invasiv ventilation (NIV) och behandling med högflödessyrgas (HFNC). Avdelningen har som målsättning att kunna öppna fyra intermediärvårds-/övervakningsvårdplatser.

Mottagningsverksamhet finns både i Malmö och Lund med mottagning för bland annat sepsis, postcovid-19, HIV (humant immunbristvirus), hepatit, tuberkulos, MRB (multiresistenta bakterier), immunbristsjukdomar och sprutbytesverksamhet. Det finns även en administrativ enhet i Lund och en i Malmö.

ARBETSUPPGIFTER
Nu välkomnar vi en fysioterapeut till vårt verksamhetsområde med placering i Lund. Vi erbjuder dig ett varierande arbete där tjänstgöring på både avdelning och mottagning ingår. Vårt verksamhetsområde kännetecknas av ett stort engagemang och vilja att utveckla vården för patienter med infektionssjukdomar ochvi hoppas att du vill bli vår nya kollega!


I rollen som fysioterapeut hos oss kommer du att träffa patienter med varierande diagnoser inom områdena andning/cirkulation, neurologi och ortopedi. Här får du möjlighet att fördjupa dig i kunskap kring andningsvård och rehabilitering.

Dina arbetsuppgifter består av bedömning av fysisk funktion, förflyttningsbedömning, mobilisering, individuell träning av patienter, andningsgymnastik, rehabilitering av långvarigt inneliggande patienter samt utprovning av hjälpmedel. Vi bedriver andningsvård och vårdar patienter med behov av non-invasiv ventilation (CPAP, BiPAP) och HFNC. I arbetet ingår också kontakt med kommunen i systemet Mina planer. Du arbetar i nära samarbete med arbetsterapeut och med övriga personalkategorier. Du kommer också att vara med och utveckla rehabiliteringsarbetet på avdelningen och hålla personalundervisning. I arbetet ingår studenthandledning.

Du kommer att arbeta övervägande delen på vårdavdelning med inneliggande patienter och till viss del med patienter inom öppenvård på vår mottagning. Din närmaste chef kommer vara sektionschefen i Lund.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad fysioterapeut med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vi ser gärna att du har erfarenhet och intresse för andningsvård. Det är meriterande med arbetslivserfarenhet inom slutenvården. Det är ett krav för tjänsten med språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Du som söker har önskan att arbeta patientcentrerat med helhetssyn och vårdkedjeperspektiv samt har intresse för teamarbete. Därtill har du en god pedagogisk förmåga och är bra på att ta egna initiativ. Vidare är du van att arbeta självständigt och under eget ansvar. Vi söker medarbetare som ser möjligheter i förändringsarbete och har en positiv inställning till olika utmaningar som finns i en organisation i förändring. Du är en ansvarstagande person med god känsla för service och respektfullt bemötande, har lätt att prioritera mellan arbetsuppgifter och har en god samarbetsförmåga. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska till VE hudsjukvård i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 26
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Vårdenhet (VE) hudsjukvård tillhör verksamhetsområde (VO) endokrin, hud, reproduktionsmedicin och ögon (ERHÖ). Dagsjukvården är en specialiserad verksamhet men i övrigt är det mesta av hudsjukvården ackrediterad verksamhet inom vårdval hud med mottagning både i Lund och Malmö. VE hudsjukvård i Lund består av tre enheter, mottagningen, operation och dagvården. Enheterna utgör en helhet och tanken är att medarbetarna i möjligaste mån ska kunna cirkulera mellan dessa olika enheter. Det gagnar samarbete och erbjuder utvecklingsmöjligheter för dig som medarbetare men också för oss som grupp.

Inom hudsjukvården tar vi hand om patienter med många olika diagnoser. Det är det mångsidiga som gör vår arbetsplats unik. Du kan till exempel arbeta med bensår ena dagen och på infusionsmottagning dagen efter. Du kan alltså variera din vecka genom att pendla mellan operationsenheten, dagvården och mottagningsverksamheten. Därutöver arbetar du med sexuell hälsa, venereologi, tumör, ljusbehandling, badbehandling, botox- eller eksemmottagning för att ge några exempel. Du möter barn, vuxna och äldre och situationsanpassar dina omvårdnadsstrategier.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en sjuksköterska till VE hudsjukvård i Lund.

Vi söker dig som är intresserad av att arbeta med patientnära vård. I arbetsuppgifterna ingår vanligt förekommande mottagningsarbete för sjuksköterskor såsom såromläggning, infusioner, injektioner, provtagning, bokning och telefonrådgivning. Arbetet innebär tjänstgöring inom operation, dagvården och på mottagningen.

Vänligen ta kontakt för mer information eller om du har frågor om tjänsten.

KVALIFIKATIONER
För tjänsten krävs att du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet av hudsjukvård, operationsverksamhet och/eller mottagningsarbete. Det är även meriterande med sårvårdsvana och erfarenhet av sårbehandling.

Du har intresse för hudsjukvård samt förmåga att sätta patienten i centrum. Vidare är du en positiv person som är både samarbetsinriktad och servicemedveten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterskor till Neonatal intensivvårdsavdelning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 14
Gör skillnad. Varje dag.

Neonatal intensivvårdsavdelning på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund har ett regionalt uppdrag att vårda för tidigt födda och sjuka nyfödda barn i behov av högspecialiserad neonatal intensivvård eller intermediärvård. Lund ansvarar också för den högspecialiserade vården inom barnhjärtkirurgi och vissa delar av barnkirurgin. Neonatalområdet i Lund har en viktig roll i detta uppdrag.

På intermediärvårdsplatserna i Lund vårdas barn från graviditetsvecka 28 och uppåt med övervakning och olika sorters andningsstöd till allmän observation samt omvårdnad med fokus på tillväxt och amning. Vår avdelning präglas av ett varmt och positivt klimat, där alla tillsammans har fokus på att utveckla arbetet med familjecentrerad vård.

ARBETSUPPGIFTER
Neonatalvården på Sus är först i landet med att utbilda all personal inom FINE I-II, som ger en fördjupad kunskap och inlärning kring barnets beteende och välmående samt ger redskap till att stötta barnets föräldrar på bästa sätt. Vill du vara med på den resan, så finns chansen nu. I arbetet ingår också att närvara och ta emot barn vid riskförlossningar och akuta kejsarsnitt.

Vi arbetar i tvärprofessionella team där sjuksköterska tillsammans med läkare, barnsköterska, kurator, psykolog och dietist arbetar för barnets bästa med familjen i centrum. Det är viktigt att ditt arbete utgår från barnets och familjens unika behov samt präglas av engagemang, lyhördhet och struktur. Vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av eget ansvar, gott bemötande, delaktighet och ett gott samarbete.

Arbetet vi erbjuder dig är omväxlande och stimulerande med möjlighet till kompetensutveckling genom arbetsgrupper, utbildningsdagar, teamdagar, falldiskussioner och handledning. Väljer du att arbeta hos oss kommer du att lotsas in i ditt nya arbete utifrån individuellt anpassat introduktionsprogram som innehåller både teori och klinisk introduktion.

Som arbetstidsmodell har vi en poängmodell med veckoarbetstid på 36,33 timmar. Du kommer att arbeta i önskeschema där dag, kväll och natt igår. Verksamhetens behov och dina önskemål ligger till grund för ditt arbetstidsschema.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du specialistutbildning inom barn- och ungdomssjukvård eller annan relevant specialistutbildning eller tidigare erfarenhet av neonatalvård är det meriterande.

Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt, ett gott bemötande och som stundtals trivs med högt arbetstempo. Du har god förmåga att arbeta i team, är flexibel samt har lätt för självständigt arbete.

Utdrag ur belastnings- och misstankeregister kommer göras innan eventuell anställning. I denna rekrytering tillämpas löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Undersköterskor till Barn- och ungdomsavdelning intensivvård i Lund

Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Läs mer Sep 14
Gör skillnad. Varje dag.

Välkommen till barn- och ungdomsavdelning intensivvård! Vi är en multidisciplinär avdelning som bedriver högspecialiserad intensivvård för barn och ungdomar 0-18 år. Här möter du patienter med diagnoser som akuta infektioner, metabola- och barnmedicinska sjukdomar, neurologi, onkologi, trauma och ortopedi. Vår största patientgrupp är barn och ungdomar med medfödda hjärtmissbildningar och medfödda kirurgiska missbildningar, detta på grund av att vi har rikssjukvårdsuppdrag för barnhjärtkirurgi och barnkirurgi. Vi har även ett internationellt uppdrag att ta emot och operera patienter med medfödda hjärtfel från Island.

Vi har nu möjligheten att välkomna nya undersköterske/ barnskötarkollegor till vår verksamhet!

ARBETSUPPGIFTER
På en intensivvårdsavdelning är den ena dagen inte den andra lik. Här arbetar vi bedside i tvärprofessionella team där undersköterska/barnsköterska tillsammans med sjuksköterska och läkare arbetar för barnets bästa med familjen i fokus. Det är viktigt att ditt arbete utgår från barnets och familjens behov samt präglas av engagemang, lyhördhet och struktur. Vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av eget ansvar, gott bemötande, delaktighet och ett gott samarbete.

Arbetet vi erbjuder dig är både omväxlande och stimulerande med möjlighet till kompetensutveckling tillsammans med dina engagerade och erfarna arbetskollegor. Väljer du att arbeta hos oss kommer du att lotsas in i ditt nya arbete utifrån ett längre och individuellt anpassat introduktionsprogram utifrån dina förutsättningar, verksamhetens måluppfyllelse och kunskapskrav. Dina handledare vägleder dig genom din första tid och introduktionens första år kännetecknas av ett aktivt kunskapssökande där även teoretiska och praktiska föreläsningar ingår.

Du är varmt välkommen att hospitera hos oss för att få en personlig inblick i vår verksamhet!

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska gärna med inriktning sjukvård/akutsjukvård eller barnsköterska. Vidare har du goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift. Du har tidigare arbetslivserfarenhet som undersköterska/barnsköterska och vi ser gärna att du har erfarenhet från intensivvård och/eller barnsjukvård.

Vi söker dig som brinner för utmaningen att arbeta inom intensivvård för barn- och ungdomar och tycker om vårdarbete med mycket medicinteknisk utrustning. Vidare söker vi dig som ser helheten men också det specifika för varje patient och deras närstående. Du ser möjligheter och vill vara med att bidra till avdelningens utveckling.

Då verksamheten är i ständig utveckling krävs det att du trivs med förändringar och snabbt kan ställa om till ändrade förutsättningar. Du kommer att ingå i en stabil arbetsgrupp som präglas av ett nära samarbete. Som person tycker du om att arbeta i team och har lätt för att kommunicera. Vidare har du en god människosyn och har patientens och verksamhetens bästa i fokus. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot just din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Barnsjuksköterskor till Neonatal intensivvårdsavdelning i Lund

Barnsjuksköterska
Läs mer Sep 13
Gör skillnad. Varje dag.

Neonatal intensivvårdsavdelning på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund har ett regionalt uppdrag att vårda för tidigt födda och sjuka nyfödda barn i behov av högspecialiserad neonatal intensivvård eller intermediärvård. Lund ansvarar också för den högspecialiserade vården inom barnhjärtkirurgi och vissa delar av barnkirurgin. Neonatalområdet i Lund har en viktig roll i detta uppdrag.

På intermediärvårdsplatserna i Lund vårdas barn från graviditetsvecka 28 och uppåt med övervakning och olika sorters andningsstöd till allmän observation samt omvårdnad med fokus på tillväxt och amning. Vår avdelning präglas av ett varmt och positivt klimat, där alla tillsammans har fokus på att utveckla arbetet med familjecentrerad vård.

ARBETSUPPGIFTER
Neonatalvården på Sus är först i landet med att utbilda all personal inom FINE I-II, som ger en fördjupad kunskap och inlärning kring barnets beteende och välmående samt ger redskap till att stötta barnets föräldrar på bästa sätt. Vill du vara med på den resan, så finns chansen nu. I arbetet ingår också att närvara och ta emot barn vid riskförlossningar och akuta kejsarsnitt.

Vi arbetar i tvärprofessionella team där sjuksköterska tillsammans med läkare, barnsköterska, kurator, psykolog och dietist arbetar för barnets bästa med familjen i centrum. Det är viktigt att ditt arbete utgår från barnets och familjens unika behov samt präglas av engagemang, lyhördhet och struktur. Vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av eget ansvar, gott bemötande, delaktighet och ett gott samarbete.

Arbetet vi erbjuder dig är omväxlande och stimulerande med möjlighet till kompetensutveckling genom arbetsgrupper, utbildningsdagar, teamdagar, falldiskussioner och handledning. Väljer du att arbeta hos oss kommer du att lotsas in i ditt nya arbete utifrån individuellt anpassat introduktionsprogram som innehåller både teori och klinisk introduktion.

Som arbetstidsmodell har vi en poängmodell med veckoarbetstid på 36,33 timmar. Du kommer att arbeta i önskeschema där dag, kväll och natt igår. Verksamhetens behov och dina önskemål ligger till grund för ditt arbetstidsschema.

Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du specialistutbildning inom barn- och ungdomssjukvård eller annan relevant specialistutbildning eller tidigare erfarenhet av neonatalvård är det meriterande.

Vi söker dig som har ett positivt förhållningssätt, ett gott bemötande och som stundtals trivs med högt arbetstempo. Du har god förmåga att arbeta i team, är flexibel samt har lätt för självständigt arbete.

Utdrag ur belastnings- och misstankeregister kommer göras innan eventuell anställning. I denna rekrytering tillämpas löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Linero Östra Torn

Specialistläkare
Läs mer Aug 17
Gör skillnad. Varje dag.

På Vårdcentralen Linero Östra Torn välkomnas du av 40 entusiastiska medarbetare med en god teamanda, prestigelöshet och humor som för oss är en naturlig del av vardagen. Vår högsta prioritet är att erbjuda våra 10 500 listade patienter en bred, högkvalitativ och professionell vård genom trygghet och hög tillgänglighet. Hos oss får du som medarbetare chansen att arbeta i ett team med gott samarbete med ett öppet och tillåtande klimat där det finns förståelse för individuella behov. Vi arbetar tvärprofessionellt med strävan att nå högsta möjliga tillgänglighet för våra patienters bästa.

Vårdcentralen Linero Östra Torn ligger i en del av Lund där det utvecklas och byggs många nya bostäder och med goda pendlingsmöjligheter. Hos oss arbetar sju specialister i allmänmedicin, tre ST-läkare och AT-läkare i en välorganiserad läkarmottagning med undersköterske- och sekreterarstöd. Vi har erfarna distrikts- och sjuksköterskor med egna specialistmottagningar inom diabetes, astma/kol, inkontinens, hypertoni, alkohol/rökning, äldrevård och hälsosamtal. På vårdcentralen arbetar även fysioterapeuter, rehabkoordinator, arbetsterapeut, psykologer, psykiatrisjuksköterska och dietist. Vi har också barnavårdscentral. Vi välkomnar dig till en välorganiserad vårdcentral med hög kompetens och god teamanda!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en specialistläkare i allmänmedicin till Vårdcentralen Linero Östra Torn!

Vi vill välkomna dig till en vårdcentral med hög tillgänglighet och vårdkvalitet som är välbemannad och där du ingå i läkarteamet som består av sju stycken specialister i allmänmedicin och tre stycken ST-läkare. Som specialistläkare i allmänmedicin hos oss kommer du att ha din egen patientlista och varierande arbetsuppgifter. Tjänsten innefattar bland annat arbete på distriktsläkarmottagningen med både planerad och akut verksamhet, hembesök, handledning av utbildningsläkare samt eget ansvarsområde som till exempel barnavårdscentralen. Det finns mycket goda möjligheter till personlig kompetensutveckling.

På vårdcentralen pågår ett kontinuerligt arbete med verksamhetsutveckling. Vi vill därför att du ska vara intresserad av kreativt nytänkande och vara en del i utvecklingsarbetet med fokus på att erbjuda våra patienter bästa möjliga vård.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och som har specialistkompetens i allmänmedicin. Tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård är meriterande. Språkkunskaper i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Vi ser det som väldigt viktigt att du relaterar smidigt och lyhört till dina kollegor då mycket av arbetet sker i team. Du är positiv, engagerad och vill vara med i det fortsatta utvecklingsarbetet på vårdcentralen. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

ST-läkare till Vårdcentralen Linero Östra Torn i Lund

ST-läkare
Läs mer Sep 14
Gör skillnad. Varje dag.

På Vårdcentralen Linero Östra Torn välkomnas du av 40 entusiastiska medarbetare med en god teamanda, prestigelöshet och humor som för oss är en naturlig del av vardagen. Vår högsta prioritet är att erbjuda våra 10 500 listade patienter en bred, högkvalitativ och professionell vård genom trygghet och hög tillgänglighet. Hos oss får du som medarbetare chansen att arbeta i ett team med gott samarbete med ett öppet och tillåtande klimat där det finns förståelse för individuella behov. Vi arbetar tvärprofessionellt med strävan att nå högsta möjliga tillgänglighet för våra patienters bästa.

Vårdcentralen Linero Östra Torn ligger i en del av Lund där det utvecklas och byggs många nya bostäder och med goda pendlingsmöjligheter. Hos oss arbetar sju specialister i allmänmedicin, tre ST-läkare och AT-läkare i en välorganiserad läkarmottagning med undersköterske- och sekreterarstöd. Vi har erfarna distrikts- och sjuksköterskor med egna specialistmottagningar inom diabetes, astma/kol, inkontinens, hypertoni, alkohol/rökning, äldrevård och hälsosamtal. På vårdcentralen arbetar även fysioterapeuter, rehabkoordinator, arbetsterapeut, psykologer, psykiatrisjuksköterska och dietist. Vi har också barnavårdscentral. Vi välkomnar dig till en välorganiserad vårdcentral med hög kompetens och god teamanda!

ARBETSUPPGIFTER
Som ST-läkare följer du din ST-plan och vi erbjuder ett stödjande utbildningsklimat med kontinuerlig handledning under din väg mot specialistläkarkompetens. Under första året arbetar du på vårdcentralen och de följande fyra åren varvas randning på specialistkliniker med arbete på vårdcentralen. Du kommer att ha en egen patientlista som du ansvarar för.

Utöver obligatoriska ST-kurser erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter med kontinuerlig fortbildning internt samt externt utifrån intresse och verksamhetens behov. Vidare förväntar vi oss att du är delaktig och drivande i förbättringsarbete och verksamhetsutveckling.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För att vara aktuell för tjänsten har du språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Har du tidigare erfarenhet av primärvård är det meriterande.

För att du ska trivas hos oss bör du ha ett genuint intresse av allmänmedicin och ett intresse för att arbeta i team tillsammans med andra yrkesgrupper. Det är av stor vikt att du delar samma mål och visioner som vi, vilket bland annat innebär att ge en god och kvalitativ vård. Du är nyfiken och lyhörd för patientens behov. Du har en helhetssyn på både arbete och patienten samt anpassar dig lätt till olika omständigheter. Vidare präglas ditt arbete av att du är noggrann, strukturerad och har ett flexibelt förhållningssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum, Kompetenscentrum för primärvård och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Biomedicinska analytiker till klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Lund

Biomedicinsk analytiker
Läs mer Sep 27
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Letar du efter din nästa utmaning där du ges möjlighet att utvecklas både som person och i din yrkesroll? Trivs du med att arbeta med varierande arbetsuppgifter tillsammans med engagerade och kompetenta kollegor, där ni gör skillnad för våra patienter varje dag? Tveka då inte att söka till oss!

Verksamhetsområde (VO) klinisk mikrobiologi och vårdhygien i Lund är ett av Sveriges största mikrobiologiska laboratorier. Hos oss arbetar drygt 190 medarbetare inom olika yrkesgrupper och vi analyserar årligen runt 1,3 miljoner prover, där vi har ett analyssortiment som omfattar drygt 200 olika analyser. VO klinisk mikrobiologi och vårdhygien är för vården en central medicinsk konsultplattform som tillhandahåller analyser och expertis inom infektionsdiagnostik och vårdhygien med hög tillgänglighet till all vård och omsorg inom Region Skåne, såväl i offentlig som privat regi. Uppdraget innefattar även viss högspecialiserad verksamhet för hela södra hälso- och sjukvårdsregionen. Laboratoriet har ett akademiskt samarbete med Skånes universitetssjukhus (Sus), ett nära forskningssamarbete med Lunds universitet och deltar i utbildning av biomedicinska analytiker och läkare. Därtill är laboratoriet ackrediterat enligt ISO-15189 och miljöcertifierat enligt ISO-14001.

På enheten för odling och direktpåvisning arbetar cirka 55 medarbetare med två enhetschefer. Vår enhet är organiserad i olika avdelningar, så som urindiagnostik, luftvägsdiagnostik och tuberkulosdiagnostik. Vårt tuberkuloslaboratorium är ett av fem riskklass 3-laboratorier i Sverige, där man arbetar enligt särskilda säkerhets- och skyddsföreskrifter.

ARBETSUPPGIFTER
Vi ser nu fram emot att välkomna upp till två nya medarbetare till oss på enheten för odling och direktpåvisning!

På enheten arbetar vi med en kombination av traditionell odlingsmetodik och tekniker så som masspektrometri, PCR och mikroskopi för att påvisa förekomst av bakterier, svampar och parasiter i patientprover. Delar av den odlingsbaserade bakteriologin är automatiserad med digital avläsning. Du har ett nära samarbete med de andra yrkesgrupperna i de team som ansvarar för olika delar av diagnostiken.

Hos oss utför du samtliga delar av analysprocessen, allt från preanalys av prov till praktiskt utförande av undersökningarna samt postanalys. Därtill förväntar vi oss att du aktivt deltar i vår verksamhetsutveckling samt handledning av studenter och läkare.

Arbetet kan inkludera kvälls- och helgtjänstgöring, då vår enhet är bemannad årets alla dagar. Tjänsterna avser både tillsvidareanställningar och allmänna visstidsanställningar.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad biomedicinsk analytiker och har språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Det är särskilt meriterande om du har praktisk erfarenhet av mikrobiologiskt arbete. Då mer specifikt arbete med bakterier, svampar och parasiter, odlingstekniker och/eller resistensbestämning. Det ses även som meriterande om du har kunskap om mykobakterier och/eller sepsisdiagnostik.

Har man erfarenhet inom dessa områden vill vi att man uppger i sin ansökan på vilket sätt man har det.

Som person har du god analytisk förmåga och arbetar enligt vetenskapliga principer. Du är en god kommunikatör och har förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Vidare är du noggrann, strukturerad och ansvarsfull, gärna med ett flexibelt sinne och förmåga att hitta nya lösningar. Därtill ingår du i ett tvärprofessionellt arbetslag där det är viktigt att du bidrar till ett gott arbetsklimat. Vi lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Medicinsk service är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning, laboratoriemedicin och sjukvårdsrådgivning. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Förvaltningen bedriver även forskning och utveckling inom sina områden.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Systemspecialist till SDV Digitala vårdprocesser i Lund

Systemanalytiker/Systemutredare
Läs mer Aug 25
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och utveckla vårt framtida arbetssätt? Då kan detta vara tjänsten för dig! Nu välkomnar vi en systemspecialist CarePathway inom beslutsstöd och vårdförlopp till enheten Digitala Vårdprocesser.

Digitalisering IT och MT förvaltningen består av en sammanslagning av avdelningen för Digitalisering och IT samt av verksamhetsområdet Medicinsk teknik (MT). Syftet med förvaltningen är att bättre kunna tillvarata möjligheterna inom den eskalerande utvecklingen inom digitaliseringsområdet, samt för att samla resurserna i samband med införandet av Skånes Digitala Vårdsystem (SDV). Förvaltningens uppdrag blir att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö genom att bland annat utveckla och införa nya e-hälsotjänster parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår även förvaltning och support av befintliga och kommande system. Det medicintekniska verksamhetsområdet (MT) i förvaltningen arbetar med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning. Förvaltningen har ca 350 medarbetare och finns representerad på samtliga sjukhusområden i Skåne. Verksamhetsområde (VO) SDV är en del förvaltningen och kommer att innehålla sju enheter. Enheterna kommer successivt att byggas upp till att innehålla cirka 130 medarbetare.

ARBETSUPPGIFTER
Rollen som SDV systemspecialist i CarePathway omfattar att bygga ut beslutsstödet samt implementera vårdförlopp i CarePathway-lösningen. När projektet övergår till förvaltning kommer du underhålla och utveckla vårdförlopp och beslutsstöd. Du har en teknisk överblick över SDV och arbetar nära en koordinerande systemanalytiker för vårdförlopp. På hög nivå ska du kunna översätta process- och informationsmodeller mot behov och krav i Care Pathway-lösningen och vårdförlopp, ha en bred och teknisk kompetens, kunna ta fram systemdokumentation, viss infrastrukturkompetens, förståelse för verksamheten, samt ett strategisk och långsiktigt tänk.

I rollen som SDV systemspecialist i CarePathway ingår bland annat arbetsuppgifterna:
• Konfigurera, utföra systemuppdateringar, förbättringar och underhåll av CarePathway i SDV
• Arbeta nära processledare för vårdförlopp och andra verksamhetsrepresentanter för att implementera nuvarande och nya verksamhetsprocesser
• Bygga upp bred kunskap inom Cerner Millenium-sviten
• Defekthantering, beskriva change requestes, felsöka, föreslå mitigeringar på problem och implementera lösningar i SDV-programmet
• I förvaltning ingår behovs- och incidenthantering där du tar emot, utreder, löser och återkopplar ärende
• Stöd vid test och träning av systemförändringar.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har en examen inom medicinteknik eller systemvetenskap, KY-utbildning inom data-teknik, ingenjörsutbildning, till exempel datateknik, eller relaterat område alternativt motsvarande relevant arbetserfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har mycket goda kunskaper i svenska samt engelska i tal och skrift. Därtill har du även god teknisk förståelse samt mycket god samarbetsförmåga och kommunikationsförmåga.

Därtill ser vi gärna att du har:
• Vårderfarenhet
• Erfarenhet av arbete som systemspecialist
• Tidigare erfarenhet av att arbeta nära kravställaren
• Vana vid att arbeta i Excel.

Vi ser det som meriterande om du dessutom har:
• Erfarenhet av Cerner Millenium eller andra IT-system inom sjukvården
• Erfarenhet av arbete inom Region Skåne
• Erfarenhet av SDV.

Du som person är drivande, självgående, serviceinriktad och tydlig. Vidare behöver du ha god beslutsförmåga samt vara utvecklings- och resultatinriktad. Du bör också vara noggrann, analytisk och strukturerad samt ha en god helhetssyn. Vi vill tillvarata all kompetens på arbetsmarknaden och eftersträvar mångfald. Hos oss finns stora möjligheter till personlig utveckling i form av

Låter detta som något för dig? I den här rekryteringen tillämpas löpande urval, så varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltningen Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system. Medicinsk teknik (MT) arbetar även med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning.
Förvaltningen ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation. Vi är cirka 350 medarbetare i förvaltningen och finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Tillbemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Medicinsk sekreterare till Vårdcentralen Nöbbelöv i Lund

Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Läs mer Sep 13
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och stödja hälso- och sjukvården in i framtiden? Är du dessutom en driven, självgående och ambitiös person som alltid vill utvecklas och leverera på topp? Då kan du vara den person vi söker till Vårdcentralen Nöbbelöv i Lund. Här har vi nära till skratt och har kul tillsammans! Du blir en del av en spännande och lärande organisation där vi kontinuerligt utvecklar vår verksamhet.

Vårdcentralen Nöbbelöv ligger i utkanten av Lund med goda pendlingsmöjligheter. Här är vi cirka 30 medarbetare med ett välfungerande teamarbete, en hög kontinuitet och god tillgänglighet för patienterna. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. I detta arbete har du som medarbetare goda möjligheter att påverka. Vidare värnar vi om vår goda arbetsmiljö och har fokus på nöjda medarbetare, nöjda patienter samt hög vårdkvalitet.

På Vårdcentralen Nöbbelöv har vi ett högt förtroende hos våra omkring 9 300 listade patienter och erbjuder dem ett brett vårdutbud med flera mottagningar såsom läkar- och distriktssköterskemottagning, specialistmottagningar till sjuksköterska samt mottagningar för barnhälsovård, sjukgymnastik, psykolog och tillgång till arbetsterapeut. Vi är en välfungerande och patientfokuserad hälsovalsenhet som har möjlighet att ta hand om hela familjen.

Vi är också en Akademisk vårdcentral (AVC) med forskningsanknytning som vill vara en lärande organisation utifrån evidens och med professionell handledning. Därför välkomnar vi kontinuerligt studerande till oss.


ARBETSUPPGIFTER
Vi är idag två medicinska sekreterare som arbetar på vårdcentralen, men söker nu en tredje och fjärde kollega som vill bli en del av vårt härliga gäng. Våra arbetsuppgifter består av journalskrivning i PMO, ärendehantering i 1177, remisshantering, skanning, telefoni, receptionsarbete samt tolkbokningar. Utöver det har vi egna ansvarsområden. Du kommer bland annat att ansvara för IT- och telefoni.

Arbetet som medicinsk sekreterare är mycket varierande och många gånger är det tvära kast även under arbetsdagarna. Vi möter många patienter i vårt dagliga arbete och har ett nära samarbete med alla yrkesgrupper som finns hos oss, vilket skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård.


KVALIFIKATIONER
Vi letar efter dig som arbetar med stor hjälpsamhet och idérikedom. Därtill har du god samarbetsförmåga och är både ansvarsfull och flexibel. Eftersom arbetstempot stundtals är högt krävs det även att du snabbt kan ställa om och prioritera ditt arbete. Vi lägger stor vikt vid de personliga egenskaperna.

Gällande de formella kraven behöver du ha godkänd utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY alternativt 400p YH eller motsvarande läkarsekreterarutbildning. Vidare krävs även goda språkkunskaper i svenska och engelska samt goda kunskaper i medicinsk terminologi. Vi ser det som meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av PMO samt kompetens inom Pasis, 1177 och Mina planer.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Medicinsk sekreterare till Thoraxkirurgiavdelning i Lund

Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Läs mer Sep 20
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du bli en del av ett engagerat och motiverat team som arbetar för patienternas bästa och verksamhetens utveckling? Då har thoraxkirurgiavdelning jobbet för dig!

Thoraxkirurgiavdelning vårdar företrädesvis hjärtopererade patienter som genomgått exempelvis kranskärls-, hjärtklaffs- och aortaaneurysmoperation. Vi har nationell högspecialiserad vård för patienter som genomgår hjärt-och/eller lungtransplantationer samt vuxna patienter med medfödda hjärtfel. Avdelningen har 22 vårdplatser. Merparten av patienterna har en kortare vårdtid, cirka sex-åtta dygn. För resterande, exempelvis transplanterade, är vårdtiderna lite längre, fyra-sex veckor.

Inom vår enhet på thorax är man en mindre grupp sekreterare utspridda på tre enheter, vårdavdelning, operationsavdelning och intensivvårdsavdelning. Vi har ett gott samarbete mellan enheterna och gemensamma sekreterarmöten och utbildningsdagar. Vi är en avdelning med god stämning och fokus på nära samarbete mellan våra yrkeskategorier. En viktig del av vår verksamhet är att utveckla vården och att arbeta med förbättringar hela tiden.

Vi söker nu dig som vill ingå i vårt gäng med placering på vårdavdelningen!

ARBETSUPPGIFTER
Som medicinsk sekreterare på vårdavdelningen har du en central roll där du supporterar och koordinerar kring våra team och patienter. Arbetet är omväxlande då arbetsuppgifterna innebär både receptionsarbete och sedvanliga administrativa arbetsuppgifter. Du är en viktig resurs för avdelningen där du har en central roll för koordineringen av team och patienter. Varje dag deltar du i avdelningens pulsmöte. Här får du uppdateringar om vad som förväntas ske under dagen.

Det är en roll som stundtals innebär ett högt tempo och kräver att du prioriterar din dag.
I de sedvanliga administrativa uppgifterna ingår bland annat journalutskrifter via MedSpeech i Melior, taligenkänning, registreringar i Web-PASiS, post- och remisshantering, telefonservice. Vi har också egna ansvarsområden inom till exempel IT- och telefoni, diagnoskodning och personaladministration.

Thoraxkirurgiavdelning är en avdelning i ständig utveckling. Här samarbetar du med kompetenta kollegor inom olika professioner, där ni kan utbyta erfarenheter och kunskap med varandra. Vi arbetar alla tillsammans för att fortsätta att utveckla verksamheten och som medarbetare hos oss har du därför stora möjligheter att påverka och tycka till om rutiner och arbetssätt.

Vår ambition är att alla våra ordinarie sekreterare ska få möjlighet till utbildning i sjukdomsklassificering. Om du redan har denna kompetens så kommer kodningen vara en del av ditt dagliga arbete. Vi har även temadagar varje år där vi bjuder in både externa och interna föreläsare.

Är du nyfiken att höra mer är du varmt välkommen att kontakta eller besöka oss!

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar nu dig som har en godkänd utbildning inom Hälso-och sjukvårdsadministration 80p KY eller 400p YH alternativt motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i medicinsk terminologi och svenska språket i såväl tal som skrift samt god IT-vana i Windowsmiljö. Det är meriterande om du har tidigare erfarenhet av arbete i systemen Melior och Web-PASiS, likaså om du har utbildning i sjukdomsklassificering.

Som person har du framåtanda och ett stort intresse för utveckling, lärande och självklart stor ansvarskänsla. Du ser värdet av en god struktur och ett gott samarbete, vilket du själv bidrar till genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Din servicekänsla, engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vi är öppna för att förbättra vår digitala utveckling och ser gärna att du har intresse för det.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

Följ oss på Instagram: https://www.instagram.com/thoraxkirurgiavd.lund

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska till Vårdcentralen Nöbbelöv i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 13
Gör skillnad. Varje dag.

Har du som oss en vilja att göra skillnad för våra patienter? Vi söker nu en positiv sjuksköterska alternativt distriktssköterska med glimten i ögat till vår härliga arbetsgrupp! Vårdcentralen Nöbbelöv i Lund är en trevlig och familjär arbetsplats där vi är måna om varandra och dess hälsa. Vi har högt i tak och lätt för skratt. Här arbetar vi för att vara en arbetsplats där alla ska trivas och arbetar i team med olika professioner.

Vårdcentralen Nöbbelöv ligger i utkanten av Lund med goda pendlingsmöjligheter. Här är vi cirka 30 medarbetare med ett välfungerande teamarbete, en hög kontinuitet och god tillgänglighet för patienterna. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. I detta arbete har du som medarbetare goda möjligheter att påverka. Vidare värnar vi om vår goda arbetsmiljö och har fokus på nöjda medarbetare, nöjda patienter samt hög vårdkvalitet.

På Vårdcentralen Nöbbelöv har vi ett högt förtroende hos våra omkring 9 300 listade patienter och erbjuder dem ett brett vårdutbud med flera mottagningar såsom läkar- och distriktssköterskemottagning, specialistmottagningar till sjuksköterska samt mottagningar för barnhälsovård, sjukgymnastik, psykolog och tillgång till arbetsterapeut. Vi är en välfungerande och patientfokuserad hälsovalsenhet som har möjlighet att ta hand om hela familjen.

Vi är också en Akademisk vårdcentral (AVC) med forskningsanknytning som vill vara en lärande organisation utifrån evidens och med professionell handledning. Därför välkomnar vi kontinuerligt studerande till oss.


ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och fortsätta vår utveckling kring kvalitet, tillgänglighet och en riktigt god upplevelse för varje patient? Vi har nu möjlighet att välkomna en engagerad och driven distriktssköterska alternativt sjuksköterska till vår vårdcentral. Hos oss erbjuds du ett omväxlande och utvecklande arbete med goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Till exempel finns det stora möjligheter för olika ansvarsområden utifrån din kompetens och intresseområden.

I din roll som distriktssköterska alternativt sjuksköterska arbetar du med telefonrådgivning, omhändertagande av akuta patienter, infektion, mottagningsarbete och vaccinationer. Du kommer även att driva egen sjuksköterskeledd mottagning beroende på din erfarenhet och utbildning. Arbetet innebär ett nära tvärprofessionellt samarbete med dina kollegor. Vi som arbetar här idag värdesätter vårt fina samarbete som skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård.

För att du ska komma in i verksamheten och i din roll på bästa sätt erbjuder vi dig en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter och behov. Vi värdesätter personalens utvecklingsmöjligheter och är därför lyhörda inför dina önskemål. Hos oss får du vara med och påverka!

Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss! Se kontaktuppgifter nedanför.


KVALIFIKATIONER
Vi vänder oss till dig som är självständig, men som även har en naturlig fallenhet för ett nära samarbete med dina kollegor. Vidare ser vi det som en självklarhet att du har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor. Att arbeta med människor ställer höga krav på flexibilitet, ansvarskänsla och lösningsfokusering. Därtill bidrar du aktivt i våra utvecklings- och förändringsarbeten. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

När det kommer till de formella kraven är du legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Om du är vidareutbildad till distriktssköterska är det starkt meriterande för tjänsten. Vidare är det också meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvården och av triagering, både på plats och via telefon.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Dietist till Dietistverksamheten Arlöv samt Lund

Dietist
Läs mer Sep 27
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Dietistverksamheten är organiserad inom offentliga primärvården. Vi är 40 medarbetare som arbetar inom offentliga hälsovalsenheter eller palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet i hela Skåne. Det innebär en stor grupp dietistkollegor i varierande åldrar och bakgrund med stor kompetens inom flertalet diagnoser och tillstånd samt inom preventivt arbete. Vi har ett nära samarbete så tillgången till kollegors samlade kompetens är en fantastisk möjlighet och hjälp.

- Att jobba som dietist i Primärvården är väldigt utvecklande och roligt. Det är aldrig tråkigt! Jag jobbar med alltifrån små barn till äldre med olika diagnoser så man lär sig mycket. Vi har också flera utbildningsmöjligheter, vår chef är väldigt öppen för att vi ska utbilda oss om vi ser ett behov eller känner för att fördjupa oss i något. Det händer saker hela tiden inom vårt område så det är kul att kunna hålla sig uppdaterad, säger Hanna som är legitimerad dietist i Primärvården.

Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

Du kan även kolla in vår dietistverksamhet på vår Facebooksida:
https://www.facebook.com/dietistpvskane

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar nu två dietister till våra verksamheter i Arlöv respektive Lund.

I rollen som dietist arbetar du med kost- och nutrition, inom såväl prevention som behandling, varierande åldrar, tillstånd och diagnoser. Du arbetar med patienterna både enskilt och i grupp. Genom att bland annat arbeta i vår Helpdesk, Dietist direkt, och utveckla informationsmaterial kommer du att ge stöd och fortbildning inom nutritionsområdet till övrig vårdpersonal.

- Jag uppskattar friheten att själv kunna vara med och lägga upp mina arbetsdagar och vara med och påverka. Jag har möjlighet att ha olika grupper inom exempelvis övervikt eller IBS och även individuella samtal. Dessutom är ledningen och mina kollegor guld! Även om jag sitter ensam i min roll på vårdcentralen så har jag ett stort nätverk med andra dietistkollegor och det finns alltid kompetenta kollegor ett samtal eller mejl bort, säger Hanna.

Hos oss är det mycket som händer, till exempel har vi i Region Skåne startat Riktade Hälsosamtal till 40- och 50-åringar där dietist ingår. Vi arbetar också med dietistledd mottagning för uppföljning efter fetmakirurgi. Kost- och nutritionsbehandling via digital teknik är andra utvecklingsområden och vi ser också över möjligheter att kunna arbeta hemifrån till viss del. Som ny hos oss erbjuds du introduktion som innefattar bredvidgång hos kollega samt tilldelas en mentor.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad dietist med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Som person är du självgående, flexibel och har en mycket god samarbetsförmåga. Vi ser med fördel att du är strukturerad, kreativ och initiativtagande. Därtill har du mycket god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift anpassat för målgruppen. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval så välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Informationssäkerhetsspecialist till Koncernkontoret i Lund

Informationsspecialist
Läs mer Sep 20
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och bidra till utvecklingen inom en av Sveriges största organisationer? Har du ett stort intresse för informationssäkerhet och vill bidra till att skapa en effektiv verksamhet? Motiveras du av att få arbeta med informationssäkerhetsfrågor ur ett regionövergripande perspektiv och vill vara med och vidareutveckla ett robust och motståndskraftigt Region Skåne? Då kan tjänsten som regionövergripande informationssäkerhetsspecialist hos oss vara en unik möjlighet för dig!

Tjänsten som informationssäkerhetsspecialist är placerad på Enheten för Informationssäkerhet, dataskydd och informationsoffentlighet som ingår i Koncernstab kansli på Region Skånes koncernkontor och leds av Region Skånes informationssäkerhetschef. Inom enheten är vi cirka 10 medarbetare som i dagsläget arbetar med informationssäkerhet och dataskydd. Arbetet bedrivs regionövergripande på strategisk nivå och stödjer regiondirektören, koncernledningen och förvaltningarna i det systematiska informationssäkerhets- och dataskyddsarbetet. Vi har ett nära samarbete med organisationens övriga säkerhetsfunktioner, Enheten för juridik och dataskyddsombudet.

Vi söker nu dig som vill vara med och bidra till att Region Skåne blir en säkrare och tryggare plats för medarbetare, patienter, besökare och resenärer. I din roll ingår du i ett team med andra experter som tillsammans med övriga inom området utvecklar informationssäkerhetsarbetet och bidrar till en god säkerhetskultur.

ARBETSUPPGIFTER
Som regionövergripande informationssäkerhetsspecialist bidrar du med din professionalism för att utveckla organisationens informationssäkerhetsarbete. Du har blicken vid horisonten för att se vad som kommer längre fram och genomför analyser, föreslår åtgärder samt tar fram styrande dokument inom ditt ansvarsområde. Du kommer vara med att utveckla och påverka informationssäkerhetsarbetet inom Region Skåne. I din roll växlar du enkelt från det strategiska perspektivet till konkreta operativa åtgärder.

En del av ditt arbete innebär att du är med och bidrar till utvecklingen av Region Skånes samlade förmåga, samt identifierar Region Skånes behov och utmaningar inom informationssäkerhetsområdet och kopplar det till vidareutveckling av vår verksamhet. Du sätter in informationssäkerhet i ett större sammanhang kopplat till dataskydd, säkerhetsskydd, fysisk säkerhet och IT-säkerhet. I det systematiska informationssäkerhetsarbetet arbetar du med uppföljning och att kontinuerligt anpassa skyddsåtgärder utifrån organisationens behov och risker. Dessutom bidrar du med din expertkunskap och erfarenhet internt och i samverkan med andra myndigheter och organisationer. Du driver utveckling, leder möten och workshops för att nå regionövergripande mål inom informationssäkerhetsområdet.

I tjänsten finns det möjlighet att utgå från Lund, Malmö, Kristianstad och-/eller Helsingborg.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en universitets-/högskoleutbildning inom aktuellt kunskapsområde alternativt annan utbildning och/eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Du har relevant erfarenhet av praktiskt informationssäkerhetsarbete i en större organisation. Vidare är ett krav för tjänsten att du har erfarenhet av att leda, utveckla eller implementera komplexa processer och projekt. Mycket goda kunskaper i svenska och engelska i tal och skrift är en förutsättning för tjänsten.
Du ska ha flera års erfarenhet av informationssäkerhet, riskhantering och regelefterlevnad. Vi ser gärna att du har en certifiering inom CISSP och/eller CISA, eller har motsvarande flerårig kompetens. Har du dessutom tidigare erfarenhet från offentlig verksamhet och att driva informationssäkerhetsarbetet utifrån ISO 27001 är detta meriterande. Det är en fördel om du har verksamhetskännedom eller tidigare erfarenhet från Region Skåne.

Som person är du noggrann med ett högt kvalitetstänk, vilket innebär att du tänker kritiskt och analytiskt. I din roll som informationssäkerhetsspecialist drivs du av en stark vilja att bidra till en god säkerhet och därmed en god säkerhetskultur. Du har en naturlig fallenhet för att se och förklara samband mellan olika områden med ansvar för informationsfrågor där du genom olika exempel visar att ett bra informationssäkerhetsarbete är beroende av flera olika faktorer. Du grundar dina argument på underbyggda data. För att lyckas i rollen är det även av stor vikt att du som person besitter en hög integritet. Du har förmågan att kommunicera på ett pedagogiskt och strukturerat sätt där du enkelt anpassar din kommunikation efter mottagare och situation. Du har en diplomatisk förmåga att presentera risker och åtgärder. Du blir en viktig spelare i det team som arbetar strategiskt, på regionövergripande nivå.

Låter detta som en spännande roll för dig?

Varmt välkommen med din ansökan redan idag! I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Koncernkontorets uppdrag är att stödja regionstyrelsen, som har ansvaret för den samlade förvaltningsorganisationen i Region Skåne. Koncernkontorets drygt 750 medarbetare arbetar bland annat med frågor som rör regional utveckling, folkhälsa och miljö, hälso- och sjukvårdsplanering, kommunikation, ekonomi och HR. Koncernkontorets arbetsplatser finns främst i Rådhuset i Kristianstad och på Dockplatsen i Västra Hamnen i Malmö.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Sjuksköterska, natt, till Onkologiavdelning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 21
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik svarar för icke-kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling i Södra sjukvårdsregionen, med en befolkning på cirka 1,6 miljoner invånare. Verksamhetsområdet har öppen- och slutenvårdsenheter i Malmö, Lund och Helsingborg.

Onkologiavdelning 86 är en välkomnande arbetsplats och vi tar emot dig som ny kollega med glädje och öppenhet. Vi erbjuder ett ansvarsfullt och omväxlande arbete i ett tvärprofessionellt team runt patient och närstående. Hos oss vårdas patienter som bland annat får cytostatikabehandling, strålbehandling, andra onkologiska behandlingar samt symtomkontroll av exempelvis nutrition- och smärtproblematik. Vi vårdar patienter med såväl kurativ som palliativ intention.

Hos oss får du möjlighet till personlig utveckling och utbildning samt delaktighet i avdelningens utvecklingsarbete. Genom verksamhetsområdets internutbildningar och med lärande på plats finns det utrymme för utveckling och komplettering till befintliga kunskaper. Vi har ett lärande arbetsklimat där kompetensutveckling är en central punkt både genom interna och externa utbildningssatsningar.

Gå gärna in på vårt Instagramkonto där du kan få en inblick i vår vardag på avdelningen: @onkologen_86och87_sus

ARBETSUPPGIFTER
Som sjuksköterska på natten ser du hela patienten och kan anpassa ditt omhändertagande efter patientens olika behov under vårdtiden. På natten är ni två sjuksköterskor och en till två undersköterskor. På avdelningen finns även dagtid tillgång till fysioterapeut, arbetsterapeut, dietist och kurator. I arbetet ingår vanligt förekommande uppgifter för en sjuksköterska vid en onkologisk vårdenhet med fokus på omvårdnad, medicinering, provtagning och behandling. Du kommer att arbeta mycket med olika medicintekniska hjälpmedel, intravenösa läkemedel och psykosocial omvårdnad samt ibland onkologiska behandlingar som till exempel cytostatika.

Som ny kollega hos oss får du sex veckors bredvidgång. Minst två av dessa veckor är bredvidgången på dag eller kvällspass för att lära känna avdelningen. Under bredvidgången har du tillgång till en mentor på avdelningen som kommer ha fortlöpande avstämningar med dig, dessa avstämningar fortsätter även efter att bredvidgången avslutats. Vi erbjuder interna utbildningar, och för dig som är intresserad kan det även finnas möjlighet till vidareutbildning till specialistsjuksköterska inom onkologi. Vi arbetar med utvecklings- och ansvarsgrupper och vår ambition är att regelbundet avsätta tid för detta arbete. Som en del i Region Skånes satsning på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor finns det möjlighet för nyutbildade sjuksköterskor att söka till att gå Kliniskt Basår, som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor.

Heltidstjänstgöring på natten innebär 32 timmars arbetsvecka.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar nu dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård som har intresse för onkologisk omvårdnad. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Du som söker tycker om att bidra med dina kunskaper till arbetsgruppen och deltar gärna aktivt i skapandet av ett gott arbetsklimat. För att trivas hos oss värdesätter du teamarbete men du kan även arbeta självständigt och fatta egna beslut. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig och välkomna dig till att bli en del av vårt härliga gäng!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Distriktssköterska till Vårdcentralen Nöbbelöv i Lund

Distriktssköterska
Läs mer Sep 13
Gör skillnad. Varje dag.

Har du som oss en vilja att göra skillnad för våra patienter? Vi söker nu en positiv sjuksköterska alternativt distriktssköterska med glimten i ögat till vår härliga arbetsgrupp! Vårdcentralen Nöbbelöv i Lund är en trevlig och familjär arbetsplats där vi är måna om varandra och dess hälsa. Vi har högt i tak och lätt för skratt. Här arbetar vi för att vara en arbetsplats där alla ska trivas och arbetar i team med olika professioner.

Vårdcentralen Nöbbelöv ligger i utkanten av Lund med goda pendlingsmöjligheter. Här är vi cirka 30 medarbetare med ett välfungerande teamarbete, en hög kontinuitet och god tillgänglighet för patienterna. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. I detta arbete har du som medarbetare goda möjligheter att påverka. Vidare värnar vi om vår goda arbetsmiljö och har fokus på nöjda medarbetare, nöjda patienter samt hög vårdkvalitet.

På Vårdcentralen Nöbbelöv har vi ett högt förtroende hos våra omkring 9 300 listade patienter och erbjuder dem ett brett vårdutbud med flera mottagningar såsom läkar- och distriktssköterskemottagning, specialistmottagningar till sjuksköterska samt mottagningar för barnhälsovård, sjukgymnastik, psykolog och tillgång till arbetsterapeut. Vi är en välfungerande och patientfokuserad hälsovalsenhet som har möjlighet att ta hand om hela familjen.

Vi är också en Akademisk vårdcentral (AVC) med forskningsanknytning som vill vara en lärande organisation utifrån evidens och med professionell handledning. Därför välkomnar vi kontinuerligt studerande till oss.


ARBETSUPPGIFTER
Vill du vara med och fortsätta vår utveckling kring kvalitet, tillgänglighet och en riktigt god upplevelse för varje patient? Vi har nu möjlighet att välkomna en engagerad och driven distriktssköterska alternativt sjuksköterska till vår vårdcentral. Hos oss erbjuds du ett omväxlande och utvecklande arbete med goda möjligheter att utvecklas i din yrkesroll. Till exempel finns det stora möjligheter för olika ansvarsområden utifrån din kompetens och intresseområden.

I din roll som distriktssköterska alternativt sjuksköterska arbetar du med telefonrådgivning, omhändertagande av akuta patienter, infektion, mottagningsarbete och vaccinationer. Du kommer även att driva egen sjuksköterskeledd mottagning beroende på din erfarenhet och utbildning. Arbetet innebär ett nära tvärprofessionellt samarbete med dina kollegor. Vi som arbetar här idag värdesätter vårt fina samarbete som skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård.

För att du ska komma in i verksamheten och i din roll på bästa sätt erbjuder vi dig en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter och behov. Vi värdesätter personalens utvecklingsmöjligheter och är därför lyhörda inför dina önskemål. Hos oss får du vara med och påverka!

Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss! Se kontaktuppgifter nedanför.


KVALIFIKATIONER
Vi vänder oss till dig som är självständig, men som även har en naturlig fallenhet för ett nära samarbete med dina kollegor. Vidare ser vi det som en självklarhet att du har ett gott bemötande mot både patienter och kollegor. Att arbeta med människor ställer höga krav på flexibilitet, ansvarskänsla och lösningsfokusering. Därtill bidrar du aktivt i våra utvecklings- och förändringsarbeten. Då vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

När det kommer till de formella kraven är du legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Om du är vidareutbildad till distriktssköterska är det starkt meriterande för tjänsten. Vidare är det också meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvården och av triagering, både på plats och via telefon.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även ungdomsmottagningar, dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterskor till Verksamhetsområde ortopedi i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 20
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med oss och skapa framtidens vårdavdelning för den ortopediska patienten?
Nu välkomnar ortopeden 11 två nya sjuksköterskor. Få möjlighet att vara med i uppstarten av Magnetprojektet på SUS.

Vi är stolta över att avdelning 11 under hösten 2022 kommer ingå som pilotavdelning i projektet Magnet for Europé på Skånes universitetssjukhus (Sus). Magnet for Europé har sitt ursprung från USA där särskilda Magnetsjukhus är certifierade och kännetecknas av god arbetsmiljö och excellent omvårdnad. Sjukhusen har en dragningskraft att söka sig till för både personal och patienter. Målet är att forma en avdelning där patientsäkerheten och omvårdnaden är excellent samt en god arbetsmiljö för personalen och en mer delaktighet i vården för den enskilda patienten.

Ortopeden, Lund/Malmö är först i landet med att införa karriärtjänster för sjuksköterskor utifrån ett strukturerat utvecklingsprogram i fem faser där det ingår utbildningar och läraktiviteter i varje fas. Varje fas kopplas till en tydlig kompetensstege där det from fas tre ges möjlighet till tjänst kopplat till lönekriterier som avancerad sjuksköterska inom ortopedi. På avdelning 11 har vi flertal sjuksköterskor på avancerad nivå samt en sjuksköterska på specialistnivå vilket innebär att du har stöd och hjälp av erfarna kolleger då du är ny i ditt arbete.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet på en ortopedisk vårdavdelning är omväxlande och givande där den ena dagen inte är den andra lik. Som sjuksköterska utmanas och utvecklas du av mångfacetterade arbetsuppgifter där både pre- och postoperativ omvårdnad samt rehabilitering ingår. I ett tvärprofessionellt team arbetar du tillsammans med läkare, undersköterska, arbetsterapeut, fysioterapeut och farmaceut med ett gemensamt ansvar för patienterna i ert team.
Vi anser det viktigt att ditt arbete utgår från det personcentrerade synsättet där patientens unika behov sätts i centrum och präglas av engagemang, lyhördhet och struktur. Vi vill att du precis som vi värdesätter ett arbete som utmärks av det egna ansvaret, delaktighet och ett gott samarbete mellan kollegor och närmsta chef. Vår avdelning präglas av ett varmt och positivt klimat med en god stämning, där alla tillsammans arbetar för en bra arbetsmiljö med patientens bästa i fokus.

Arbetet vi erbjuder dig är både varierande, stimulerande och lärorikt med möjlighet till personlig utveckling och utbildning samt, om du är intresserad, delaktighet i avdelningens utvecklingsarbete.
Väljer du att arbeta hos oss introduceras du i arbetet efter dina förutsättningar. Tillsammans med en erfaren kollega, klinisk lärare, omvårdnadsledare och enhetschef lotsas du in i ditt nya arbete utifrån ett särskilt introduktionsprogram som sträcker sig över ett år.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du arbetslivserfarenhet från ortopedisk kirurgi ses det som meriterande för tjänsten, likaså om du har erfarenhet från annan kirurgisk verksamhet.

För att trivas hos oss tycker du om att arbeta i team och vill bidra till en god arbetsmiljö där vi alla känner arbetsglädje. Vidare känner du ett stort engagemang för såväl det patientnära arbetet som för utveckling av verksamheten. Då rollen innebär omfattande kontaktytor gentemot alla förekommande yrkeskategorier, är det av vikt att du har en god personkännedom och är diplomatisk i ditt sätt att agera. Ett genuint intresse för människor och ett lika genuint driv när det gäller att självständigt och i grupp hitta lösningar på problem som uppstår ser vi som en självklarhet.

Som medarbetare hos oss erbjuds du möjlighet till personlig utveckling och utbildning samt delaktighet i avdelningens utvecklingsarbete. Utöver det får du även möjligheten att delta i VO ortopedis utbildningsprogram med inriktning på den ortopediska patienten. Vi arbetar efter Core Corriculum som är en kompetensstege kopplad till ett utbildningsprogram. Vår avdelning präglas av ett varmt och positivt klimat med en god stämning, där alla tillsammans arbetar för en bra arbetsmiljö med patientens bästa för ögonen.

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Administratör med chefsstödsuppdrag till VO intensiv och perioperativ vård

Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Läs mer Sep 27
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde intensiv- och perioperativ vård (VO IPV) inom Skånes universitetssjukvård (Sus) erbjuder anestesi, operationssjukvård, intensivvård och postoperativ vård i Lund. Inom vårt område utreder vi malign hypertermi, som är en riksspecialitet. Vi bedriver även smärtbehandlingsverksamhet och ansvarar för Sus samlade steriltekniska verksamhet.ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder dig en kombinerad tjänst i en dynamisk verksamhet som är i ständig utveckling. Tjänsten innebär att du kommer arbeta kombinerat som chefsstöd och bemanningsansvarigt stöd.
Som chefsstöd arbetar du administrativt och i arbetsuppgifterna ingår att hantera anställningar, schema och lön i HR-Fönster. Bemanningsansvaret i rollen innebär att du sköter den dagliga driften, hanterar kortare ledigheter och ansvarar för placeringsschema samt supporterar våra medarbetare i frågor inom ditt ansvarsområde. Rollen kan variera utifrån verksamhetens behov. Arbetet innebär att du har ett nära samarbete med alla yrkeskategorier, verksamhetens enhetschefer och avdelningens driftsjuksköterska samt medicinsk ansvarig läkare men också ha dialog mot andra verksamheter.

I dina arbetsuppgifter ingår även att vara behjälplig vid semesterplanering och andra administrativa arbetsuppgifter. Du kommer också ansvara för förberedelser inför nyanställningar.


KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har någon av följande utbildningar: undersköterske-, medicinsk sekreterar- eller annan administrativ utbildning. Du har goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift och behärskar Microsoft Office-paketet väl.
Påbyggnadsutbildningar eller utbildning inom administration, alternativt andra relevanta utbildningar eller erfarenheter inom arbetsrätt och schemaplanering är meriterande.
Det är en stor fördel om du har arbetslivserfarenhet från slutenvården eller liknande och ett stort plus är om du har tidigare erfarenhet av att arbeta i system som HR-fönster och Multiaxcess. Vi blir extra glada om du har tidigare erfarenhet som chefsstöd.

För att lyckas i rollen ser vi att du är en positiv person som eftersträvar att alltid ge god service med hög kvalitet. Vidare är du kommunikativ och har lätt för att samarbeta med andra samtidigt som du har förmåga att arbeta självständigt. Vi ser gärna att du har ett intresse för utveckling och lärande och att du delar med dig av dina kunskaper och ditt engagemang.
För att trivas i tjänsten är det av stor vikt att du tycker om att arbeta i team och bidrar till ett fungerande samarbete.
Du har förmåga att hantera ett varierande arbetstempo och besitter god självkännedom samt är prestigelös och flexibel. Vi tror också att du är lyhörd gentemot patienter och kollegor i din omgivning.
Vi är måna om att anställa rätt person i denna rekrytering och kommer därför att lägga stor vikt vid personliga egenskaper.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, varmt välkommen med din ansökan redan idag.
Vi ser fram emot att träffa dig och höra mer om dig vid en eventuell intervju!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Medicinsk sekreterare med universitetsuppdrag till Njurmottagning i Lund

Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Läs mer Sep 13
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du bli en del av ett engagerat och motiverat team som arbetar för patienternas bästa och verksamhetens utveckling? Då kan det här vara jobbet för dig!

Njurmedicin i Lund ansvarar för njurmedicinsk specialistvård och för avancerad njurmedicinsk vård i södra sjukvårdsregionen. Vidare innefattar Njurmedicin två hemodialysmottagningar, en slutenvårdsavdelning samt en njurmottagning. Därutöver finns även en mottagning för träning och uppföljning av patienter i peritonealdialys och hemdialys.

Vi är en mottagning med god stämning och med fokus på ett nära samarbete mellan yrkesprofessionerna såsom medicinsk sekreterare, administratör, läkare, sjuksköterska, undersköterska, sjukgymnast och dietist. En viktig del i vår verksamhet är att utveckla och modernisera njursjukvården och förebygga vården genom att förnya och främja transplantationsverksamheten. Vi strävar även efter att skapa delaktighet hos medarbetare samt driva forskning och utveckling.

Hos oss som medicinsk sekreterare ingår du i vårdteamet kring patienter, transplanterade och donatorer samt har administrativa uppdrag för universitetet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar nu dig som är utbildad medicinsk sekreterare.

Vi är ett härligt team med engagerade, kunniga och motiverade kolleger, där vi arbetar för patienternas bästa och verksamhetens utveckling. Du erbjuds ett stimulerande arbete med goda utvecklingsmöjligheter med möjlighet att arbeta både självständigt och i team med andra yrkeskategorier.

Hos oss som medicinsk sekreterare har du ett omväxlande arbetsinnehåll och är en viktig resurs för hela mottagningen och våra övriga enheter. Du är ett administrativt stöd åt verksamheten, där det bland annat ingår journalskrivning i Melior via Medspeech, taligenkänning, medicinsk registrering i PASIS och SNR (Svenskt Njurregister), tolkbeställningar, diagnosregistrering, posthantering, bevakning/bokning och statistik. Därtill deltar du även i planeringen kring olika vårdområden såsom exempelvis i våra transplantations- och donatorsutredningar. Du kommer även ha ett nära samarbete med vår professor för universitetsuppdrag såsom att planera för utbildningar, licentiatexamen samt doktorsexamen.

Då vi bedriver kontinuerlig verksamhetsutveckling ser vi gärna att du har intresse av att medverka i dessa projekt. Vi kan utifrån kompetens och intresse, erbjuda dig utbildning och kompetensutveckling samt utökat ansvarsområde.

Är du nyfiken att höra mer är du varmt välkommen att kontakta eller besöka oss!

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är utbildad medicinsk sekreterare och har läst hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY eller 400p YH, eller har motsvarande läkarsekreterarutbildning. Vidare har du goda kunskaper i medicinsk terminologi och i svenska både i tal och i skrift. Vi arbetar i Melior, MedSpeech och PASiS, varför det är positivt om du behärskar dessa system. Har du utbildning inom kodning och/eller klassificering så kan det vara en merit, i annat fall kan vi erbjuda denna utbildning.

Du som person är lugn och trygg i din yrkesroll. Därutöver tar du ansvar för ditt arbete och trivs med att fatta beslut, ha många kontaktytor och arbetar utifrån det som är bäst för verksamheten. Att ge god service är en självklarhet för dig och du har ett genuint intresse för människor med patienten och dess behov i fokus. Du är en god kollega som bidrar till ett gott samarbete och ett gott arbetsklimat. Vi ser gärna att du har stort intresse för utveckling och ser möjligheterna med detta. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen att skicka in din ansökan redan idag!

Ansök nu

Specialistsjuksköterska, Infektion, till Infektionsavdelning 74 i Lund

Sjuksköterska, medicin och kirurgi
Läs mer Sep 26
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Infektionsavdelning 74 inom verksamhetsområde (VO) infektionssjukdomar, är en akutvårdsavdelning med intag dygnet runt. Här vårdas patienter med svåra och komplicerade infektionssjukdomar. Många av våra patienter är i behov av isoleringvård. På avdelningen har vi idag 28 vårdplatser.

Nu söker vi dig som har intresse och ambition att leda omvårdnaden som specialistsjuksköterska på Infektionsavdelning 74.

Hos oss erbjuds du ett varierande och spännande arbete. Du får möjlighet att skaffa dig kunskap om olika infektionssjukdomar såsom infektioner i luftvägar, urinvägar, sår-och mjukdelar, endokardit, och sepsis. Du får även en bred kunskapsbas för övrigt då våra patienter ofta är multisjuka och kommer från olika medicinska specialiteter.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som specialistsjuksköterska hos oss är du direkt underställd enhetschef och kommer att ingå i enhetens närledningsgrupp. Du kommer tillsammans med ytterligare en specialistsjuksköterska, enhetschef och enhetsansvariga läkare att leda medarbetarna i deras dagliga arbete. Du kommer att leda kompetensutvecklingen för omvårdnadspersonalen på enheten.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- I samråd med enhetschef och enhetsansvariga läkare ansvara för optimal samordning gällande medicinsk- och omvårdnadsutveckling på enheten.
- Inom ramen för närledningsgruppens arbete verka för att planera, genomföra och följa upp mål för hög måluppfyllelse i samarbete med medarbetarna.
- Ansvara för delegering till undersköterskor.
- Introducera nyanställda i det kliniska arbetet och organisera uppföljning i samarbete med enhetschef.
- Inventera och planera för kontinuerlig utbildning och studiedagar i samråd med närledningsgruppen.
-Vara ett kliniskt stöd till avdelningens medarbetare i komplexa vårdsituationer.

Vi kan erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter inom ledarskap och infektionssjukvård. Ditt arbete förläggs till 50 procent administrativt och 50 procent kliniskt, men kan förändras utifrån behov och situation. Ditt kliniska arbete kommer förläggas till dag, kväll, natt och helg. Det administrativa arbetet förläggs till dagtid, måndag till fredag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill arbeta med ledarskap och som vill utveckla enheten tillsammans med medarbetarna.

Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Goda språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill har du en specialistutbildning inom infektionssjukvård, akutsjukvård, medicinsk vård alternativt annan specialistutbildning som arbetsgivaren anser är lämplig. För tjänsten är det meriterande med tidigare erfarenhet inom infektionssjukvård. Har du även erfarenhet av att driva utvecklingsarbete eller tidigare arbetslivserfarenhet som ledare ser vi det som ett plus.

Du har förmågan att tänka strategiskt med helhetsperspektiv, är strukturerad samt har en god samarbetsförmåga. Viktigt för oss är även att du är flexibel, kreativ och har förmågan att entusiasmera och skapa delaktighet. Din kommunikativa förmåga och ditt intresse för människor gör att du har lätt för att skapa goda relationer och samverka såväl internt som externt. För att trivas i din kommande roll bör du ha ett stort intresse för förbättrings- och utvecklingsarbete. Det är en förutsättning att du kan arbeta självständigt men även i nära samarbete med såväl din närmaste som med övriga kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska till Vårdcentral Södertull i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 19
Gör skillnad. Varje dag.

Är delaktighet, utveckling och fokus på patienten en självklarhet för dig? Söker du ett arbete som både är stimulerande och där du har möjlighet att utvecklas både i din profession och som person? Då kan du vara den vi söker! Vi välkomnar nu en sjuksköterska som är trygg i sin yrkesroll och med intresse för primärvården.

Vårdcentralen Södertull är centralt belägen i hjärtat av Lund och vi är en stor, trivsam och välfungerande hälovalsenhet för såväl våra 12 800 listade patienter som för våra kollegor. Vi arbetar i ljusa och fräscha lokaler där både vi och våra besökare trivs.

På vårdcentralen arbetar cirka 50 medarbetare som alla strävar mot att ge den bästa vården för våra patienter. Vi erbjuder komplett primärvård där sjuksköterskor, läkare, fysioterapeuter, arbetsterapeut, undersköterskor, dietist, kurator och psykolog samarbetar med patienten i centrum. Vårdcentralen har även ett antal utbildningsplatser inom olika yrkeskategorier. På vårdcentralen finns många medarbetare som arbetat här i flera år, som till exempel en fullbemannad och stabil läkargrupp. Men vi har också ett antal nyare medarbetare. Mixen är en bra och kreativ kombination av erfarenhet och nytänkande.

I fokus för oss är en god arbetsmiljö och ett positivt klimat med gott resultat i medarbetarenkäten, där vi arbetar säkert och med kvalitet med de utmaningar vi står inför. Vårt mål är att ge god vård för hela människan i alla livets olika åldrar och skeenden. Vi har både barnavårdscentral (BVC), barnmorskemottagning (BMM) i våra lokaler samt ansvarar för två vårdboenden vilket skapar trygghet och kontinuitet genom hela livet och gör att 86 procent av våra listade kan tänka sig att rekommendera vår vårdcentral till andra.

Är du nyfiken på att höra mer om hur det är att jobba hos oss? Då är du varmt välkommen att kontakta oss!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en ny sjuksköterskekollega med ett genuint människointresse. Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en föränderlig verksamhet där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. Vårt mål är alltid att utgå från patienternas behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande. Vi erbjuder dig ett varierande arbete med möjlighet till utveckling inom din yrkesroll som sjuksköterska såväl som i arbetet med att förbättra vården på enheten.

I rollen som sjuksköterska arbetar du med mottagningsarbete, telefonrådgivning eller triagering på vårdcentralen. Din roll hos oss är oerhört central och du som person är initiativrik, och har förmåga att arbete självständigt, men med god vilja och förmåga till att samverka samt samarbete med andra yrkesgrupper.

Vi som arbetar här idag värdesätter vårt fina samarbete som skapar god arbetsmiljö och patientsäker vård. Vi kommer att erbjuda en individanpassad introduktion av omtänksamma kollegor och du kommer att erbjudas en mentor. Här är vi positiva till din fortlöpande kompetenshöjning och tillsammans utvecklar vi verksamheten inom uppdragets ramar.

KVALIFIKATIONER
Gillar du att ta ansvar och fatta egna beslut samtidigt som du värdesätter att samarbeta i team? Då tror vi att du har goda förutsättningar för att trivas hos oss. Genom ditt engagemang och positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Därtill har du en hög handlingsberedskap, ett mycket gott bemötande och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. Eftersom vi är måna om att anställa medarbete som passar i just vår verksamhet kommer vi att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi välkomnar såväl nyutexaminerade som erfarna legitimerade sjuksköterskor, med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har arbetat som sjuksköterska tidigare men det är inget krav. Vi använder oss av IT-stöd så mycket som möjligt för att underlätta vården och frigöra tid för det personliga mötet. Därför är det en fördel om du har vana av att arbeta i olika verksamhetssystem.

Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att lära känna dig!

Ansök nu

Specialistsjuksköterska, akutvård, till Infektionsavdelning 74 i Lund

Akutsjuksköterska/Sjuksköterska, akutmottagning
Läs mer Sep 26
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Infektionsavdelning 74 inom verksamhetsområde (VO) infektionssjukdomar, är en akutvårdsavdelning med intag dygnet runt. Här vårdas patienter med svåra och komplicerade infektionssjukdomar. Många av våra patienter är i behov av isoleringvård. På avdelningen har vi idag 28 vårdplatser.

Nu söker vi dig som har intresse och ambition att leda omvårdnaden som specialistsjuksköterska på Infektionsavdelning 74.

Hos oss erbjuds du ett varierande och spännande arbete. Du får möjlighet att skaffa dig kunskap om olika infektionssjukdomar såsom infektioner i luftvägar, urinvägar, sår-och mjukdelar, endokardit, och sepsis. Du får även en bred kunskapsbas för övrigt då våra patienter ofta är multisjuka och kommer från olika medicinska specialiteter.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som specialistsjuksköterska hos oss är du direkt underställd enhetschef och kommer att ingå i enhetens närledningsgrupp. Du kommer tillsammans med ytterligare en specialistsjuksköterska, enhetschef och enhetsansvariga läkare att leda medarbetarna i deras dagliga arbete. Du kommer att leda kompetensutvecklingen för omvårdnadspersonalen på enheten.

I arbetsuppgifterna ingår bland annat att:

- I samråd med enhetschef och enhetsansvariga läkare ansvara för optimal samordning gällande medicinsk- och omvårdnadsutveckling på enheten.
- Inom ramen för närledningsgruppens arbete verka för att planera, genomföra och följa upp mål för hög måluppfyllelse i samarbete med medarbetarna.
- Ansvara för delegering till undersköterskor.
- Introducera nyanställda i det kliniska arbetet och organisera uppföljning i samarbete med enhetschef.
- Inventera och planera för kontinuerlig utbildning och studiedagar i samråd med närledningsgruppen.
-Vara ett kliniskt stöd till avdelningens medarbetare i komplexa vårdsituationer.

Vi kan erbjuda dig goda utvecklingsmöjligheter inom ledarskap och infektionssjukvård. Ditt arbete förläggs till 50 procent administrativt och 50 procent kliniskt, men kan förändras utifrån behov och situation. Ditt kliniska arbete kommer förläggas till dag, kväll, natt och helg. Det administrativa arbetet förläggs till dagtid, måndag till fredag.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som vill arbeta med ledarskap och som vill utveckla enheten tillsammans med medarbetarna.

Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Goda språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Därtill har du en specialistutbildning inom infektionssjukvård, akutsjukvård, medicinsk vård alternativt annan specialistutbildning som arbetsgivaren anser är lämplig. För tjänsten är det meriterande med tidigare erfarenhet inom infektionssjukvård. Har du även erfarenhet av att driva utvecklingsarbete eller tidigare arbetslivserfarenhet som ledare ser vi det som ett plus.

Du har förmågan att tänka strategiskt med helhetsperspektiv, är strukturerad samt har en god samarbetsförmåga. Viktigt för oss är även att du är flexibel, kreativ och har förmågan att entusiasmera och skapa delaktighet. Din kommunikativa förmåga och ditt intresse för människor gör att du har lätt för att skapa goda relationer och samverka såväl internt som externt. För att trivas i din kommande roll bör du ha ett stort intresse för förbättrings- och utvecklingsarbete. Det är en förutsättning att du kan arbeta självständigt men även i nära samarbete med såväl din närmaste som med övriga kollegor. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!

Observera att denna annons är publicerad under flera yrkeskategorier, du kommer därmed att slussas vidare när du söker jobbet.

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Kontaktsjuksköterska till Lungmottagning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Sep 13
Gör skillnad. Varje dag.

Gillar du att ta ansvar och fatta egna beslut samtidigt som du värdesätter att samarbeta i team? Då tror vi att du har goda förutsättningar för att trivas hos oss. Vi välkomnar nu en sjuksköterska till en dagtidstjänst som kontaktsjuksköterska till patienter med målinriktad behandling.

Område lungmedicin tillhör verksamhetsområde hjärt- och lungmedicin. Inom verksamhetsområdet finns det lungavdelningar samt högspecialiserade mottagningsteam fördelat på Malmö och Lund.

På lungmottagning dagvård bedrivs högspecialiserade lungcancerbehandlingar fördelade på tre olika team. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, kurator samt servicemedarbetare. Hos oss möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp i en föränderlig verksamhet där du med din kompetens har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. Vårt mål är alltid att utgå från patienternas behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande.

Varmt välkommen till lungmottagning dagvård!

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som kontaktsjuksköterska har du ett nära samarbete med den kollega som du delar uppdraget med. Tillsammans har ni det övergripande ansvaret för våra patienter med genmuterad lungcancer och deras närstående under hela vårdkedjan. Du informerar och utbildar patient och närstående om diagnos, biverkningar och levnadsvanor. Vidare deltar du i behandlingskonferenser och har ett nära samarbete med teamet kring patienten.

I dina arbetsuppgifter planerar och närvarar du vid nybesök, återbesök och har uppföljande samtal för att säkerställa att patient och närstående har förstått given information. Du är delaktig i den långsiktiga planeringen och behovet av cancerrehabilitering hos patienter samt etablerar kontakt med andra vårdgivare vid behov.

Som kontaktsjuksköterska skapar du kontinuitet, trygghet, delaktighet och fungerar som ett stöd för patient och närstående. I dina arbetsuppgifter ingår bland annat telefonrådgivning med hög tillgänglighet samt administrera läkemedel. Du har även en egen mottagning där du följer upp dina patienter som är i aktiv behandling.

För dig som är intresserad av forskning finns stor möjlighet att delta i olika forskningsprojekt.

Arbetstiderna är förlagda dagtid, måndag till fredag.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Det är meriterande med specialistutbildning inom onkologi. Vi ser gärna att du har arbetat med patienter inom cancervård. Därtill är det meriterande om du har kunskap i journalsystemen Melior och PASiS.

Du som söker är trygg i dig själv och din profession samt har ett patientfokuserat arbetssätt. Genom ditt engagemang och positiva inställning skapar du ett gott arbetsklimat tillsammans med dina kollegor, där vi alla hjälps åt för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Därtill har du en hög handlingsberedskap, ett mycket gott bemötande och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. För att trivas hos oss värdesätter du teamarbete men du kan även arbeta självständigt och fatta egna beslut. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och är måna om att hitta rätt person för tjänsten.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Dietist till Klinisk nutritionsmottagning i Lund

Dietist
Läs mer Sep 19
Gör skillnad. Varje dag.

Vi välkomnar nu en ny dietist till vårt team med placering i Lund på njurmedicin. Du kommer arbeta tätt med en erfaren dietistkollega samt i våra tvärprofessionella team på avdelning och mottagning. Utöver detta har du även stöd från erfarna och kompetenta dietistkollegor på enheten.

Vi är Skånes universitetssjukhus (Sus) största dietistenhet med 25 medarbetare som har nutritionskompetens, främst dietister men även sjuksköterska, läkare och sekreterare. Tillsammans har vi en bred samlad nutritionskompetens och försöker alltid att ha roligt på jobbet och en god sammanhållning inom teamet.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som har ett intresse för njursjukdom och vill jobba i en organisation med många spännande kliniska utmaningar! Hos oss har vi uppdrag inom både akut, basal och nationell högspecialiserad vård. Är du den vi söker till vårt härliga gäng på Klinisk nutritionsmottagning i Lund?

I din roll som dietist erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete med nutritionsbehandling av vuxna patienter i alla stadier av njursjukdom inom såväl öppen- som slutenvård. Detta innefattar patienter med njursvikt i predialytisk fas, under dialysbehandling samt efter njurtransplantation. Du ska jobba i nära samarbete med andra yrkesprofessioner samt vara ett viktigt kunskapsstöd till övrig vårdpersonal. Hos oss erbjuds du regelbunden vidareutbildning både inom och utom Region Skåne för att utveckla din kompetens.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som vill jobba med nutritionsbehandling vid njurmedicin och som tycker om såväl samarbete i team som att arbeta självständigt och ta egna beslut. Att arbeta varierat med både enklare och mer komplex problemlösning ser du som en utmaning. Som person har du en god samarbetsförmåga och förmåga att ta egna initiativ. Då vi tycker det är viktigt att hitta rätt medarbetare till vårt team så kommer vi lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

När det kommer till de formella kraven för tjänsten söker vi dig som är legitimerad dietist med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Tveka inte att skicka in din ansökan redan idag. Vi tillämpar löpande urval, vilket innebär att vi kan komma att kontakta och intervjua sökande redan innan annonsens sista ansökningsdag. Vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu