REGION SKÅNE jobb i Lund

Hitta lediga jobb hos REGION SKÅNE i Lund. Välj att läsa mer om ett jobb eller gå vidare och ansök jobbet i Lund.

Undersköterska till Vuxenpsykiatriavdelning i Lund

Undersköterska, vård- och specialavdelning och mottagning
Läs mer Jun 14
Gör skillnad. Varje dag.

Söker du en tjänst där du får chansen att arbeta självständigt med patienten i centrum? Vi har nu möjlighet att välkomna en undersköterska till Avdelning 4 brukarstyrd inläggning i Lund.

Avdelning 4 vårdar patienter med kontrakt för brukarstyrd inläggning. Den vanligaste diagnosen är emotionell instabilitet med eller utan självskadebeteende men våra patienter kan även ha annan allmänpsykiatrisk problematik. På avdelningen arbetar skötare/undersköterskor, medicinsk sekreterare och enhetschef. Allt arbete kring patienten från kontraktsskrivning till inläggning, vård och utskrivning sköts av personal från avdelningen. Patienterna har genom kontraktet förbundit sig att följa de avtal som gäller vid brukarstyrd inläggning. Det innebär att patienten ska kunna hantera sin medicin själv eller med stöd från personal, be om hjälp från personal och inte skada sig själv eller andra. Patienten har möjlighet att lägga in sig tre gånger per månad och maximalt tre dygn per tillfälle. Tillvägagångssättet för patienten är att den ringer direkt till avdelningen och behöver inte gå via akutmottagningen för att bli inlagd. Under inneliggandetiden har patienten tillgång till stöd från tjänstgörande personal och bokade stödsamtal två gånger per dag.

Region Skåne ställer nu om till titeln undersköterska och kommer över tid fasa ut titeln skötare inom alla våra verksamheter inom psykiatrin. Ett arbete som startade den 1 november 2023. Att titeln förändras kommer inte förändra behovet av specialistkompetens inom psykiatri. Specialistkompetensen är fortsatt väldigt viktig och något som kommer att vidareutvecklas. Inom ramen för denna omställning har förvaltningen även påbörjat ett arbete med att se över vad som behövs för fortsatt kompetensutveckling, ökad yrkeskunskap och utvecklingsmöjligheter kopplat till patientarbetet.

Vi söker dig som är utbildad undersköterska och ansökt/erhållit bevis på skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som undersköterska på avdelningen tar du hand om allt arbete som sker kring patienten. Du har stödjande samtal med kontrakterade patienter på telefon, tar emot samtal och önskemål om inläggning och skriver in patienten när de anländer till avdelningen. Vidare har du stödjande samtal med inneliggande patienter och dokumenterar löpande. Slutligen har du även ansvar för utskrivningar av patienter. Även praktiska arbetsmoment kring mat, städning och bäddning av rum ingår.

Internutbildningar hålls kontinuerligt för att höja kompetensnivån och effektivisera vårdarbetet. Förutom en trevlig och spännande arbetsplats erbjuder vi dig en introduktion och bredvidgång anpassat till dina kunskaper och tidigare erfarenheter.

Tjänsten avser dag, kväll och helgtjänstgöring enligt schema.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är utbildad undersköterska eller specialistundersköterska psykiatri. Det innebär att du har godkänd gymnasial vård- och omsorgsutbildning (2500 poäng), godkänd vård- och omsorgsutbildning via Komvux (minimum 1350 poäng) alternativt annan likvärdig undersköterskeutbildning. Då arbetet till stor del innefattar kommunikation och dokumentation är goda språkkunskaper i svenska både tal och skrift ett krav. Du behärskar också grundläggande medicintekniska moment på undersköterskenivå.

Sökande som idag innehar tillsvidareanställning med yrkestitel skötare kan ansöka och får vid eventuell anställning behålla yrkestitel (dock längst till 2033 då titeln skötare upphör inom våra verksamheter).

Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som skötare och/eller undersköterska. Det är meriterande om du har erfarenhet av att arbeta inom psykiatri eller av att arbeta med patienter med psykisk ohälsa. Därutöver är goda datorkunskaper och grundläggande kunskaper i vårt journalsystem Melior fördelaktigt.

Du har ett genuint intresse för psykiatrisk omvårdnad och sätter alltid patienten i fokus. Vidare har du god prioriteringsförmåga och bidrar till en bra arbetsmiljö. För rollen är det viktigt att kunna behålla lugnet och ha ett lågaffektivt bemötande i stressiga situationer, därför söker vi dig som är trygg och stabil som person. Med hög service- och ansvarskänsla samt god samarbetsförmåga bemöter du ödmjukt den situation patienten och de anhöriga står inför. Därtill trivs du med att handleda studenter och känner dig trygg i den rollen. Vi är måna om att hitta rätt personer och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.

Bifoga undersköterskebevis från Socialstyrelsen om du har hunnit få det eller examensbevis till ansökan. Om du inte erhållit beviset ännu ges du en titel som omvårdnadsassistent i avvaktan. Om du var tillsvidareanställd som undersköterska den 1 juli 2023 eller om du önskar behålla yrkestitel skötare och var anställd som detta före 1 november 2023, inkom med intyg som styrker detta.


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.

På http://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska till Arbets- och miljömedicin Syd, Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 10
Gör skillnad. Varje dag.

Är du intresserad av arbets- och miljöhälsa i dagens och framtidens samhälle? Då är du den person vi söker som kollega på Arbets- och miljömedicin Syd (AMM Syd). Du blir en del av teamet och kommer att arbeta med främjande och preventiva insatser för organisationer, grupper och individer. Sjuksköterskor med specialistkunskap inom arbets- och miljömedicin utgör en liten yrkesgrupp som endast finns på landets arbets- och miljömedicinska enheter.

Arbets- och miljömedicin Syd är en specialistklinik med expertkompetens om hur riskfaktorer i arbetsmiljö och omgivningsmiljö påverkar människans hälsa. Vi utreder samband mellan skadlig exponering och ohälsa hos enskilda patienter och grupper. Vi arbetar även med preventiva insatser genom att bedriva utbildning och forskning.

På AMM Syd samarbetar personal inom ett antal yrkesområden som medicinska, samhälls- och beteendevetenskapliga, tekniska och naturvetenskapliga specialiteter. Våra kontaktytor är andra delar av sjukvården, företagshälsovården, arbetsgivare, fackliga organisationer och myndigheter, främst inom Södra sjukvårdsregionen som är vårt upptagningsområde. Verksamhetens arbete bedrivs dels i processer och dels i arbetsgrupper som spänner över två enheter. AMM Syd har ett mycket nära samarbete med Lunds universitet. Flera av verksamhetens medarbetare är forskningsaktiva.ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar nu en sjuksköterska för en tillsvidaretjänst hos oss.

I arbetsuppgifterna ingår att:
• Delta i utredningar av patienter med arbets- eller miljörelaterade besvär.
• Planera och genomföra undersökningar med bland annat lungfunktionsundersökning och blodprovstagning. Visst fältarbete förekommer.
• Svara på allmänhetens frågor inom det arbets- och miljömedicinska området.
• Förebygga arbets- och miljörelaterad ohälsa genom att sprida kunskap om risker, till exempel genom att hålla föredrag eller utbildning samt delta i nationella nätverk.
• Arbeta i klinisk patientverksamhet som omfattar utförande av spirometri- och vibrametri-undersökningar samt att bistå med provtagning inom klinikens forskningsprojekt.

När du börjar hos oss får du en introduktion och internutbildning anpassad utifrån dina erfarenheter så att du kan komma in i verksamheten på ett bra sätt. Du kommer i tjänsten att samverka med andra yrkesgrupper som läkare, yrkes- och miljöhygieniker, ergonom, psykolog med flera.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård, gärna med bred erfarenhet från olika medicinska specialiteter. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Som sjuksköterska på Arbets- och miljömedicin Syd har du specifik kompetens inom arbetsmedicin, preventionsinriktade utbildningsinsatser inom det arbetsmedicinska kunskapsfältet. Det är därför meriterande om du har erfarenhet av forskning, projektledning, utveckling och utbildning. Erfarenhet från företagshälsovården är önskvärt.

Gällande dina personliga egenskaper så söker vi dig som har god samarbetsförmåga, god social och pedagogisk kompetens samt besitter ett konsultativt arbetssätt. Du är initiativrik, kan arbeta självständigt samt ser värdet av att använda hela teamets kompetens. Stor vikt kommer läggas vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Medicinsk service är en av Region Skånes elva hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning, laboratoriemedicin och sjukvårdsrådgivning. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Operationssjuksköterskor, Barn- och ungdomsavdelning operation, Lund, Bus

Operationssjuksköterska
Läs mer Jun 7
Gör skillnad. Varje dag.

Söker du ett spännande och stimulerande arbete? Drivs du av en arbetsplats som präglas av högkvalitativ och innovativ vård? Sök då tjänsten hos oss!

Barn- och ungdomsavdelning operation i Lund ingår i verksamhetsområde (VO) barnkirurgi och neonatalvård vid Skånes universitetssjukhus (Sus). Vi är södra Sveriges specialistoperationsavdelning helt inriktad på barn och ungdomar. Våra patienters åldrar varierar från nyfödd upp till 18 år men huvuddelen av barnen är yngre än 4 år. Ny teknik och nya flöden ger spännande utmaningar även för dig som har arbetat som operationssjuksköterska en längre tid.

Här bedrivs såväl akut som planerad kirurgi och vi ansvarar för olika VO såsom barnkirurgi, barnmedicin, öron-, näs- och hals, ortopedi, käk- och tandvård och thoraxkirurgi. Vi erbjuder nationell högspecialiserad vård (NHV) inom thoraxkirurgi, tillsammans med Göteborg, och barnkirurgi, tillsammans med Stockholm. Förutom de operationer som utförs på operationsavdelningen bistår vi även med anestesier vid till exempel magnetröntgen, CT röntgen och andra undersökningar samt behandlingar för barn på hela sjukhuset.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är operationssjuksköterska och som vill vara med och vidareutveckla barnoperation för att kunna ge barnen en trygg och säker vård. Vi har barnen i fokus och en fantastisk enhet med hög kompetens.

Teamet arbetar i nära samarbete med övriga yrkeskategorier och med fokus på patientens bästa. I rollen som operationssjuksköterska planerar och organiserar du dagens operationer på din operationssal. Ditt ansvar är att teknisk utrustning, instrument och allt material som behövs finns på plats och fungerar inför operationen. Du ansvarar för patientens omvårdnad före, under och efter en operation. Du arbetar både självständigt och i samarbete med dina kollegor, och bidrar i vårt arbete med att utveckla vår operationssjukvård.

Som nyanställd får du ett individuellt anpassat introduktionsprogram. En kollega med lång och bred erfarenhet är din handledare. Vi utgår från att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kolleger för att bli säker i din arbetsroll.

Vi är i implementeringsfasen av Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell (KTM), som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård med specialistutbildning inom operationssjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Utbildning i Peer-Learning, barnrätt samt goda kunskaper i operationsplaneringssystemet Orbit är meriterande.

Som person är du nyfiken, driven och flexibel. I rollen som operationssjuksköterska värdesätter du teamarbete som präglas av ansvar, delaktighet och samarbete. Du uppvisar ledaregenskaper samt motiveras av att driva utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Anestesisjuksköterskor till Barn- och ungdomsavdelning operation, Lund, Bus

Anestesisjuksköterska
Läs mer Jun 7
Gör skillnad. Varje dag.

Söker du ett spännande och stimulerande arbete? Drivs du av en arbetsplats som präglas av högkvalitativ och innovativ vård? Sök då tjänsten hos oss!

Barn- och ungdomsavdelning operation i Lund ingår i verksamhetsområde (VO) barnkirurgi och neonatalvård vid Skånes universitetssjukhus (Sus). Vi är södra Sveriges specialistoperationsavdelning helt inriktad på barn och ungdomar. Våra patienters åldrar varierar från nyfödd upp till 18 år men huvuddelen av barnen är yngre än fyra år. Ny teknik och nya flöden ger spännande utmaningar även för dig som har arbetat som anestesisjuksköterska en längre tid.

Här bedrivs såväl akut som planerad kirurgi och vi ansvarar för olika VO såsom barnkirurgi, barnmedicin, öron-, näs- och hals, ortopedi, käk- och tandvård och thoraxkirurgi. Vi erbjuder nationell högspecialiserad vård (NHV) inom thoraxkirurgi, tillsammans med Göteborg, och barnkirurgi, tillsammans med Stockholm. Förutom de operationer som utförs på operationsavdelningen bistår vi även med anestesier vid till exempel magnetröntgen, CT röntgen och andra undersökningar samt behandlingar för barn på hela sjukhuset.

Majoriteten av våra operationer utförs på dagtid, måndag till fredag, men opererar akuta patienter såväl kvällar, nätter som helger. I nuläget har vi beredskap under jourtid men vi planerar att gå över till dygnet runt tjänstgöring inom det specialiserade flödet.

Tycker du detta låter som ett spännande arbete? Följ med bakom kulisserna och träffa oss som arbetar på barn och ungdomsavdelningen operation: https://www.instagram.com/barnoperationlund/

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är anestesisjuksköterska och som vill vara med och vidareutveckla barnoperation för att kunna ge våra patienter en trygg och säker vård. Vi har barnen i fokus och en fantastisk enhet med hög kompetens.

Som anestesisjuksköterska arbetar du med pre- och perioperativ omvårdnad, medicinsk teknik och omvårdnadsdokumentation. Med din kompetens och erfarenhet får du våra patienter att känna sig trygga både inför och under operation. I ditt dagliga arbete har du hjälp av dina kollegor och tillsammans arbetar ni för att erbjuda patienten bästa möjliga vård. Du arbetar tätt ihop med dina anestesisjuksköterskor- och anestesiläkarkollegor och övriga medarbetare på barnoperation.

Hos oss har du stora möjligheter att vara med och utveckla omvårdnaden. Som vår nya kollega välkomnas du av ett arbetslag som präglas av engagemang, nyfikenhet och inte minst värme och omtanke. Vi erbjuder dig en individanpassad introduktion som vi gärna berättar mer om och vi vill ge dig förutsättningar att satsa på kompetensutveckling inom enheten.

Vi är i implementeringsfasen av Region Skånes Kompetens- och tjänstemodell (KTM), som ger en tydlig struktur för ditt lärande och dina karriärmöjligheter inom vår verksamhet.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård med specialistutbildning inom anestesisjukvård. Språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Utbildning i Peer-Learning, barnrätt samt goda kunskaper i operationsplaneringssystemet Orbit är meriterande.

Som person är du nyfiken, driven och flexibel. I rollen som anestesisjuksköterska värdesätter du teamarbete som präglas av ansvar, delaktighet och samarbete. Du uppvisar ledaregenskaper samt motiveras av att driva utvecklingsarbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregistret sker innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Enhetschef till Förlossningsavdelning i Lund

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 5
Gör skillnad. Varje dag.

Är du redo för att vara med och utveckla den bästa vården för gravida och deras familjer? Är du en engagerad, trygg och samarbetsinriktad ledare? Då kan tjänsten som enhetschef på förlossningsavdelningen i Lund vara rätt för dig!

På Skånes universitetssjukhus bedriver vi en av de tre största verksamheterna inom förlossningsvård i Sverige och det är av vikt att vi alltid ligger i framkant kring hur vi bedriver vår verksamhet. Som universitetssjukhus har vi även uppdrag inom utveckling och utbildning och inom verksamhetsområdet bedrivs framgångsrik forskning.

Till förlossningsavdelningen i Lund kommer kvinnor som ska föda barn. Vi bedriver akut verksamhet och tar emot patienter dygnet runt. Vi tar hand om förlossningar både med och utan komplikationer och år 2022 föddes cirka 3 500 barn hos oss. Till avdelningen kommer gravida kvinnor från och med graviditetsvecka 22 och vi har ett nära samarbete med neonatalavdelningen, BB-avdelningen, BB-familj och BB-hemma. Vi övervakar även kvinnor med allvarliga graviditetsrelaterade sjukdomar, både före, under och efter förlossningen. Förlossningsavdelningen i Lund är Södra sjukvårdsregionens centrum för prematura förlossningar.

Förlossningsavdelningen är en spännande, föränderlig och stor verksamhet, där du som chef får driva en avdelning som många brinner för. Totalt är vi cirka 120 medarbetare bestående av barnmorskor, undersköterskor och två enhetschefer. Här kommer du till en verksamhet som präglas av en kraft och vilja att som medarbetare alltid göra det bästa för de kvinnor och barn som behöver vår vård.

Vill du veta mer om hur det är att vara chef i Region Skåne? Läs mer här: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-region-skane/arbeta-som-chef-i-region-skane/

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar nu en enhetschef som vill vara med och fortsätta utveckla vår förlossningsavdelning i Lund!

Här arbetar du som enhetschef i ett delat ledarskap, där ni är två enhetschefer som tillsammans har det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, personal och ekonomi. Tillsammans arbetar ni för att ta vara på medarbetarnas engagemang, styrkor och utvecklingsbehov i förhållande till uppdraget. Samtidigt har du en förmåga att utmana med syfte att utveckla medarbetare och verksamhet. Du förväntas bedriva ett närvarande ledarskap i den kliniska vardagen.

En viktig del av tjänsten är att identifiera behov, planera, genomföra och följa upp aktiviteter för att uppnå verksamhetens korta och långsiktiga mål. Som enhetschef strävar du även efter att underlätta för forskning, utbildning och utveckling.

Du rapporterar till områdeschefen för obstetrik och har ett nära samarbete med enhetsansvarig läkare och övriga enhetschefer inom vårt verksamhetsområde. Du sitter med både i enhetschefsgrupp samt i närledningsgrupp där ni arbetar med ett helhetsperspektiv för hela kvinnosjukvårdens bästa.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har ett genuint intresse av att arbeta i ett delat ledarskap och som vill arbeta med ledarskaps- samt verksamhetsutvecklingsfrågor.

En förutsättning för att vara aktuell för tjänsten är att du har en högskoleexamen inom hälso- och sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet av chefs- eller ledarskapsarbete och har en vana av att driva förändrings- och utvecklingsarbete. Vi ser också mycket positivt på om du har gått en ledarskapsutbildning. Tidigare arbete inom förlossningsvård ses som meriterande. Är du legitimerad barnmorska med rätt att verka inom svensk sjukvård ser vi det som positivt.

För oss är det viktigt att du har förmågan att lyfta blicken. Det betyder att du strävar efter att se helheten, är utvecklingsorienterad och tänker nytt i syfte att inom givna ekonomiska ramar nå medicinska resultat. För att bli framgångsrik tror vi att du har ett coachande förhållningssätt med en stor förmåga att skapa engagemang. Det är av stor vikt att du har god kommunikativ förmåga både i tal och skrift.

Du har mod och lust att leda, kan ta egna initiativ, vågar driva förändring och har beslutsförmåga. Du förstår vikten av att samarbeta både inom och utanför den egna verksamheten för att nå gemensamma mål. Vidare står du trygg i dig själv och i ditt ledarskap. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen kan vi komma att tillämpa löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

För facklig kontakt
Stina Splittorff, Vårdförbundet, 046-17 25 05
Olivia Sjögren, SRAT, 046-17 24 44
Shiva Lindahl, SRAT, 070-959 39 40
Lene Rosén, Kommunal, 040-33 79 27, Lene.Rosen@skane.se

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Undersköterskor till Neurointensivvårdsavdelning i Lund

Undersköterska, vård- och specialavdelning och mottagning
Läs mer Jun 10
Gör skillnad. Varje dag.

Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) i Lund bedriver högspecialiserad intensivvård och tillhör verksamhetsområde (VO) neurokirurgi och smärtrehabilitering. Vi har ett regionuppdrag som innebär att vi betjänar hela Södra sjukvårdsregionen med högspecialiserad neurointensivvård. NIVA har sex intensivvårdsplatser där vi främst vårdar patienter med svåra skall- och/eller ryggskador. NIVA är en högteknologisk intensivvårdsavdelning som präglas av en vilja av att nå medicinska resultat av högsta kvalitet.

Vi är en intermediär enhet med fyra vårdplatser där vi vårdar akuta patienter och patienter i behov av extra övervakning. Vårdbehovet kan variera från avancerad vård till lättare övervakning. Här finns även en postoperativ enhet med fyra vårdplatser där vi bedriver postoperativvård av verksamhetens nyopererade patienter. På den postoperativa enheten vårdas även nyopererade barn. Vi har dygnet-runt-verksamhet på vår operationsavdelning och inom enheten finns även en vårdavdelning, dagvårdsverksamhet och en mottagning. I vår verksamhet arbetar cirka 300 personer.

ARBETSUPPGIFTER
Nu välkomnar vi två undersköterskor med tidigare erfarenhet från intensivvård eller akutsjukvård. Vi erbjuder en spännande och varierad arbetsmiljö med tillfredställande och utmanande arbetsuppgifter. Att arbeta som undersköterska på NIVA innebär att du får ett varierat arbete med snabba växlingar. På avdelningen bedrivs ett flertal forskningsprojekt i syfte att utveckla neurointensivvården. Verksamheten är personaltät och vi som arbetar här har olika kompetenser vilket gynnar vår verksamhet.

När du börjar din anställning hos oss erbjuds du ett introduktionsprogram utifrån dina tidigare erfarenheter och kompetens samt erbjuder den utbildning som krävs. Under din första tid hos oss får två handledare som vägleder dig genom din första tid. Vi arbetar med aktivt med kunskapssökande och erbjuder regelbundet föreläsningar och utbildningar. Därtill ser vi positivt på kunskapsutveckling och avsätter resurser för ansvarsområden, projekt och studier vid universitet och högskola.

Vi har ett omtyckt poänglönesystem där du själv önskar ditt arbetsschema.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård enligt tidigare programstruktur eller är utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar. Vidare har du goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Du skall vara trygg i din yrkesroll och skall ha arbetat som undersköterska i minst två år. Tidigare erfarenheter från intensivvård och neurokirurgisk vård är meriterande.

För att trivas hos oss är du nyfiken och vill lära dig mer om hjärnan och nervsystemets sjukdomar. Som person är du ödmjuk, har ett stort engagemang och en positiv inställning. Du bidrar till ett gott samarbete genom att dela med dig av dina kunskaper och samtidigt tar du till dig av andras erfarenhet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Den 1 juli 2023 blev titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Om du idag har en tillsvidareanställning som undersköterska och blir erbjuden en ny tjänst kan du behålla din titel undersköterska fram till 30/6 2033. Vid eventuell intervju/anställning behöver du kunna visa upp bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställde den 1 juli 2023. Om du idag inte har ett yrkesbevis från Socialstyrelsen eller omfattas av övergångsbestämmelserna innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent och inte undersköterska. Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och övergångsbestämmelserna här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska till Stamcellstransplantationsenheten, Hematologen, i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 11
Gör skillnad. Varje dag.

Är du intresserad av hematologi och vill arbeta på en arbetsplats som genomsyras av trygghet, arbetsglädje och stark sammanhållning? Vill du vara en del av vår verksamhet där nya behandlingsmöjligheter ständigt tillkommer och nya vägar öppnas för patienterna? Då är detta tjänsten för dig!

Hematologimottagningen ansvarar för sektionens öppenvårdsverksamhet. Hit remitteras patienter med blodsjukdomar för utredning, behandling och uppföljning. På hematologimottagningen finns förutom läkarmottagning även en dagvård samt en klinisk forskningsenhet. Det finns även en hematologimottagning i Malmö med läkarmottagning och dagvård. I Lund har vi slutenvård för våra patienter som inte kan vårdas polikliniskt.

Stamcellstransplantationsenheten (SCT) ingår i hematologens öppenvård och består av två delar, en som arbetar med SCT patienter innan transplantationen och en som arbetar med dem efter transplantationen. Hit kommer patienter från hela södra sjukvårdsregionen samt Island.

I verksamheten finns läkare, sjuksköterskor, undersköterskor och sekreterare samt tillgång till cancerrehab för att kunna ge ett gott medicinskt omhändertagande och psykosocialt stöd. På SCT arbetar i nuläget tre läkare, två transplantationskoordinatorer, en data manager, två sekreterare och tre kontaktsjuksköterskor i ett nära samarbete kring patientens resa genom transplantationen.

ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder ett självständigt och omväxlande arbete i en positiv miljö där vi arbetar tvärprofessionellt kring patient och närstående. Du kommer att ha ett nära samarbete med verksamhetens övriga enheter, ansvara för utskrivningssamtal med allogena SCT-patienter och omhändertagande av patienter och donatorer som genomgår stamcellsskördar.

Som kontaktsjuksköterska på SCT får du möjlighet att följa patienter under en längre tid genom deras behandling. Du har egna mottagningar där du har omvårdnadsansvar för patienter efter allogen SCT, behandlar eventuella komplikationer och är ett stort stöd vid återhämtningen efter transplantation, telefonrådgivning, inklusive polikliniska SCT behandlingar samt deltar i enhetens kvalitetsarbete.

Vi erbjuder dig en strukturerad introduktion och arbetar för en tydlig utbildningsplan där det ingår regelbundna internutbildningar. Samtliga nyanställda erbjuds en två-dagars utbildning inom hematologi. Du kommer att arbeta på SCT dagtid, viss kvällstjänstgöring kan vara aktuell.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Tidigare erfarenhet av arbete med hematologiska patienter eller SCT patienter är meriterande.

Som person trivs du med ett omväxlande arbete och kan hantera situationer med både högre och lägre tempo på ett strukturerat sätt. Vidare är du driven samt har god kommunikations- och samarbetsförmåga. Du är lyhörd, ödmjuk och värdesätter ett respektfullt bemötande till patienter, deras närstående och dina kollegor. Du ska ha god förmåga att kunna planera och organisera ditt arbete på ett självständigt sätt samtidigt som du är uppmärksam kring dina kollegors arbetssituation.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Varmt välkommen med din ansökan.

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterskor till IMA och Post-OP på NIVA i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Maj 15
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och skapa den bästa tänkbara vården för våra patienter? Är du en engagerad och driven person? Sök då till oss på Neurokirurgiavdelning Intensivvård (NIVA) i Lund!

NIVA i Lund bedriver högspecialiserad intensivvård, intermediärvård och postoperativ vård av patienter med skall- och ryggskador. Vår enhet tillhör verksamhetsområde (VO) Neurokirurgi och Smärtrehabilitering. Vi har ett regionuppdrag som innebär att vi betjänar hela södra sjukvårdsregionen med högspecialiserad neurointensivvård. Det finns sex intensivvårdsplatser där vi främst vårdar patienter med svåra skall- och/eller ryggskador. NIVA är en högteknologisk intensivvårdsavdelning som präglas av en vilja av att nå medicinska resultat av högsta kvalitet.

På NIVA har vi en intermediär enhet med fem vårdplatser där vi vårdar akuta patienter och patienter i behov av extra övervakning. Vårdbehovet kan variera från avancerad vård till lättare övervakning. Vi har även en postoperativ enhet med fyra vårdplatser där vi bedriver postoperativ vård av verksamhetens nyopererade patienter. På den postoperativa enheten vårdas även nyopererade barn. Vår verksamhet på operationsavdelningen bedrivs dygnet runt och inom enheten finns även en vårdavdelning, dagvårdsverksamhet och en mottagning. Inom verksamheten arbetar cirka 300 personer.

ARBETSUPPGIFTER
Vi erbjuder en spännande och varierad arbetsmiljö med tillfredställande och utmanande arbetsuppgifter. Som sjuksköterska hos oss arbetar du växelvis mellan vår intermediärvårdsenhet och vår postoperativa enhet. Du hanterar avancerad övervakningsutrustning samt även vasoaktiva läkemedel. Har du ingen erfarenhet av detta sedan tidigare, erhåller du internutbildning hos oss. På avdelningen bedrivs ett flertal forskningsprojekt i syfte att utveckla vården av skallskadade patienter. Verksamheten är personaltät och vi som arbetar här har olika kompetenser vilket gynnar vår verksamhet.

När du börjar hos oss får du två handledare som vägleder dig genom din första tid. På NIVA arbetar vi aktivt med kunskapssökande och vi erbjuder regelbundet föreläsningar och utbildningar. Vi ser positivt på kunskapsutveckling och avsätter resurser för ansvarsområden, projekt och studier vid universitet och högskola.

Du anställs i ett förmånligt poänglöneavtal där du även själv önskar ditt schema.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du har några års erfarenhet i rollen, med ett intresse av mer avancerad vård. Vi tror att du längre fram har intresse av specialistutbildning i intensivvård och har du någon annan specialistutbildning som till exempel barnsjukvård, akutsjukvård eller neurosjukvård, ser vi det som meriterande. Även erfarenheter från neurokirurgi och/eller neurologi ser vi som meriterande.

Som person är du positiv, initiativtagande och tycker om att arbeta i team. Du sätter patienten i fokus och ställer snabbt om efter ändrade omständigheter. För att lyckas och trivas i rollen krävs såväl god samarbetsförmåga som förmåga att arbeta självständigt. Då vi är måna om att hitta rätt person lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekryteringsprocess tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!


ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Anestesisjuksköterskor till VO intensiv och perioperativ vård i Lund

Anestesisjuksköterska
Läs mer Jun 13
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du arbeta för att förbättra andra människors liv och samtidigt ha roligt på jobbet? Är du utbildad anestesisjuksköterska och är redo för nästa utmaning? Då kan du vara den vi söker! Vi välkomnar nu engagerade anestesisjuksköterskor som vill arbeta i en spännande och utvecklande miljö med härliga kollegor.

Vid verksamhetsområde intensiv- och perioperativ vård (VO IPV) vid Skånes universitetssjukhus i Lund bedrivs högspecialiserad anestesi- och operationssjukvård inom kirurgi, öron-, näs- och hals (ÖNH), ortopedi, käkkirurgi, neurokirurgi, onkologi, ögonkirurgi och kvinnosjukvård.

ARBETSUPPGIFTER
Vill du bli en del av oss? Då är du varmt välkommen med din ansökan till oss på anestesi IPV i Lund. Om önskemål finns och när det finns möjlighet efter verksamhetens behov kan vi erbjuda dig att få en delad tjänst mot annan verksamhet.

Linda Djurberg anestesisjuksköterska, berättar mer om sitt omväxlande arbete.
- Hos oss är ingen dag sig lik. Vi arbetar ofta med svårt sjuka patienter och komplicerade diagnoser som gör arbetet utmanande och utvecklande. Hos oss finns en otrolig kompetens och du kan verkligen få användning av dina kunskaper. Tillsammans löser vi i princip allt. Det finns en väldigt fin teamkänsla hos oss som jobbar runt patienterna.
Det senaste året har IPV Lund genomgått en stor organisationsförändring där vi har blivit ett eget VO och fått en plattare organisation som innebär att beslutsfattandet är mer effektivt och närmre medarbetarna. Vi har även infört tjänstestruktur för Kompetens- och tjänstemodellen. Planen framåt är att utöka våra resurser för att kunna möta medborgarnas behov.

Därför söker vi dig som vill arbeta med anestesi vid högspecialiserade operationer, har ett driv i att utveckla verksamheten tillsammans med kollegor och chefer och värderar teamarbete högt. Som nyanställd får du en individuell introduktionsplan som anpassas efter dina behov och tidigare erfarenheter.
Du kommer att arbeta med sedvanliga arbetsuppgifter för en anestesisjuksköterska på våra operationsavdelningar. Vi är en 24/7 verksamhet med 3 skift och efter genomgången introduktion kommer du att ingå i jourarbete då du söver patienter på samtliga enheter och deltar vid akuta larm på hela sjukhuset.

Vi arbetar efter kvotavtal vilket innebär att när du arbetar jourtid gynnas din totala veckoarbetstid.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård samt är specialistutbildad anestesisjuksköterska. Om du har arbetslivserfarenhet som anestesisjuksköterska är det meriterande. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten.

För att trivas i tjänsten är det av stor vikt att du tycker om att arbeta i team och bidra till ett fungerande samarbete över gränserna. Du har även förmåga att hantera ett skiftande arbetstempo. Vidare har du god självkännedom, är prestigelös och flexibel samt lyhörd gentemot patienter och kollegor i din omgivning. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och löpande rekrytering under annonstiden, varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna just dig så tveka inte att skicka in din ansökan redan idag.

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska till Dagvård på Lungavdelning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 10
Gör skillnad. Varje dag.

Lungmottagningens dagvård är i behov av att utöka sitt uppdrag vilket kommer att ske på avdelning 1. Lungavdelning 1 är en integrerad avdelning för lungmedicin och lungkirurgi (allmän thoraxkirurgi).

På Lungmottagning dagvård bedrivs högspecialiserade lungcancerbehandlingar fördelade på tre olika team. Här arbetar läkare, sjuksköterskor, medicinska sekreterare, kurator samt servicemedarbetare. I vår föränderliga verksamhet möter du ofta komplexa och spännande vårdförlopp där du har stora möjligheter att göra skillnad för patienten. Vårt mål är alltid att utgå från patienternas behov, där omvårdnaden utformas individuellt och präglas av ett professionellt bemötande.

Vi är stolta över att vara en del i ett ackrediterat Comprehensive Cancer Centre (CCC). Skåne University Hospital Comprehensive Cancer Center (SUHCCC) är ett av Europas främsta cancercentrum med kompetenta medarbetare och behandlingsmetoder i framkant. För dig som medarbetare innebär det möjligheter till kontinuerlig utbildning och utveckling inom cancervård samt möjligheter att vara delaktig och driva utvecklingsarbete inom centrumet.

Vi erbjuder alla nyanställda sjuksköterskor en introduktion utifrån tidigare erfarenheter. Under 2024 startades ett integrerat utbildningspaket med föreläsning en gång i veckan under tio veckor som ger fördjupad kunskap om de olika områden vi verkar inom såsom ventilation, thoraxonkologi, allmän och specialiserad lungmedicin samt thoraxkirurgisk vård.

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar en ny sjuksköterskekollega som vill arbeta på dagvården med placering såväl på avdelningens som på mottagningens dagvårdsverksamhet och driva verksamheten framåt.

I rollen som sjuksköterska ingår att planera och närvara vid nybesök samt genomföra systemiska och understödjande behandlingar. Du deltar även i den långsiktiga planeringen och behovet av cancerrehabilitering hos patienter samt etablerar kontakt med andra vårdgivare vid behov. Till dina arbetsuppgifter hör även telefonrådgivning med hög tillgänglighet. I rollen som patientansvarig sjuksköterska skapar du kontinuitet, trygghet, delaktighet och fungerar som ett stöd för både patient och närstående. För dig som är intresserad av forskning finns stor möjlighet framöver att delta i olika forskningsprojekt.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har erfarenhet inom lungmedicin och/eller inom allmän thoraxkirurgi eller att du har specialistutbildning inom onkologi och/eller erfarenhet av arbete med patienter inom cancervård.

Som person är du lyhörd med en positiv inställning. Vidare är du flexibel samt har ett driv och engagemang för ditt arbete. Du brinner för att ge patienterna vård av högsta kvalitet och är gärna med och provar och utvecklar nya arbetssätt och tekniker. Därtill har du en hög handlingsberedskap, ett gott bemötande och kan ändra din planering efter hur situationen ser ut. För att trivas hos oss värdesätter du teamarbete, samtidigt som du uppskattar självständigt arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Låter det som att du skulle passa hos oss? Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Seniora testledare till Testcenter i Lund

Testledare/QA lead
Läs mer Jun 13
Gör skillnad. Varje dag.

Är du en senior testledare som är sugen på nya utmaningar? Vi på Testcenter befinner oss i ett spännande skede där Du har stora möjligheter att få vara med och förbättra testarbetet och påverka framtiden inom Region Skåne. Kom och bidra med din kompetens i ett samhällsviktigt uppdrag!

Testcenter är en central testorganisation i Region Skåne med syfte att stötta organisationen med resurser, tjänster, verktyg samt processer och rutiner kring test. Vi stöttar både förvaltning och införandeprojekt. Organisatoriskt är vi uppdelad i tre enheter med olika fokus men jobbar tillsammans som ett Testcenter. Vi är vi ett härligt gäng som är stolta över att arbeta strukturerat såväl med våra testuppdrag som med det strategiska förbättringsarbetet. Testcenter är en förstklassig testorganisation som bidrar till att skapa digital trygghet i Skåne genom säkra, tillgängliga och användarvänliga tjänster.

Förvaltningen Digitalisering IT och MT ansvarar också för de grundläggande vårdinformationssystemen och driver utvecklingen av framtidens vårdinformation. Vi är cirka 350 medarbetare i förvaltningen och finns vid samtliga sjukhusområden i Skåne med huvudsäte i Lund.

ARBETSUPPGIFTER
Nu utökar vi på Testcenter med ytterligare en senior testledare. Tillsammans med vårt team, bestående av ett 30-tal medarbetare, får du vara med och göra verklig skillnad för Skånes invånare varje dag!

Som testledare ansvarar du för att strukturera, planera och leda testarbetet i olika projekt eller inom systemförvaltningen. Du ansvarar även för att riskbedöma releaser från ett testperspektiv och verifiera dessa. När testerna utförs av slutanvändarna är din roll att coacha, prioritera och koordinera. Arbetet innebär även rapportering och koordinering med exempelvis IT-leverantörer och andra enheter inom Region Skåne.

Vi har ett behov av att utöka vår kapacitet och välkomnar därför en till senior testledare till vår verksamhet. Verkar något av nedanstående intressant för dig?

- Du ingår i vår pool av testledare och testare som levererar olika testuppdrag till projekt. I rollen kan du vara allokerad till ett eller flera projekt samtidigt. Vi arbetar främst mot vården men har även projekt inom fastigheter, HR, ekonomi och administration. Du agerar som en internkonsult och får även bidra till det strategiska arbetet på Testcenter.

- Du ingår i ett leveransteam där du får vara med och definiera leveranskriterierna, hur dessa skall verifieras och vilka scenarios som skall testas. I de projekt som leveransteamet arbetar med bidrar du även med din djupa och breda IT-kunskap och leder testningen som sker löpande under hela utvecklingsprocessen. Som medarbetare i ett leveransteam trivs du med att jobba nära kollegor i andra IT-roller.

- Arbete med Skånes Digitala Vårdsystem (SDV) där du är en av ett 40-tal professionella testare och testledare som arbetar med att implementera vårt nya regionövergripande vårdinformationssystem. De första åren arbetar du i projektet för att sedan övergå till att arbeta med att testa lösningen i förvaltning.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är en erfaren testledare med djup förståelse inom området och som har erfarenhet av testning, QA och underliggande metoder. Din erfarenhet av testledning kommer främst från komplexa miljöer, till exempel större förvaltning eller projekt, med många systemintegrationer. Vi ser även att du har erfarenhet av test management-verktyg, planering och uppsättning av teststrategier och arbetssätt samt av att arbeta med IT-leverantörer. Du har en relevant universitets- eller högskoleutbildning, alternativt annan utbildning som vi bedömer likvärdig. För tjänsten krävs även mycket goda språkkunskaper i svenska och engelska i såväl tal som skrift.

Vad gäller arbetssätt är du komfortabel med såväl traditionella (vattenfall) som agila. Det är meriterande om du har ISTQB-certifiering eller annan certifiering inom test. Därtill är det fördelaktigt om du har erfarenhet av ALM/Quality Center eller Reqtest, behov- och kravställning (i roll såsom Business Analyst) och/eller projektledning. Det är även ett plus om du har erfarenhet av att arbeta med medicintekniska produkter sedan tidigare.

Som person är du drivande, flexibel och har en stor vilja och engagemang för att leverera kvalitet till våra medborgare samt användare inom vården. Du är självgående och har god förmåga att sätta mål, prioritera och se till helheten även i komplexa situationer. Att det mesta är ogjort finner du inspirerande och du drivs av en uthållig vilja att bygga, utveckla och förbättra. I detta är du lyhörd och pedagogisk samt bekväm med att ta rådiga beslut och stå för dem. Det är viktigt att du trivs med att kunna forma arbetssättet allt eftersom och inte få allt serverat från början samt att du gillar att ta egna initiativ och hitta nya möjligheter som du tillsammans med dina kollegor kan utforska.

Avslutningsvis har du en kommunikativ och diplomatisk läggning och du får i rollen stor nytta av din goda samarbetsförmåga, vältalighet och välvilja.

Varmt välkommen med din ansökan på svenska, gärna redan idag då vi arbetar med löpande urval!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Förvaltningen Digitalisering IT och MT ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Förvaltningens uppdrag är att införa en modern och sammanhållen digital vårdmiljö parallellt med drift och effektiv konsolidering av dagens befintliga IT-miljö. I uppdraget ingår förvaltning och support av befintliga och kommande system. Medicinsk teknik (MT) arbetar även med service, underhåll, inköp och egentillverkning av medicinteknisk utrustning.

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser

Ansök nu

Sjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicinavdelning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 4
Gör skillnad. Varje dag.

På Barn- och ungdomsmedicinavdelning 62 expanderar och utvecklar vi just nu vår verksamhet. Vill du vara en del i vårt framåtblickande team? Sök dig till oss redan idag!

Hos oss vårdar vi små och stora barn som är i behov av högspecialiserad vård, främst barn med neurologiska, ortopediska, lungmedicinska samt metabola sjukdomar och skador. Därutöver genomför vi högspecialiserade utredningar och bedriver även intermediärvård där de svårast sjuka barnen vårdas. Vi har nyligen fått i uppdrag att bedriva rikssjukvård inom flera olika områden vilket kommer ge dig som sjuksköterska möjlighet att bli bra på omvårdnaden av barn inom områden som bland annat svåra kroniska lungsjukdomar samt epilepsikirurgisk utredning. Samtidigt utökar vi nu vår avdelning för att kunna ta emot barn med andra diagnoser som är i behov av akutsjukvård.

Varje barn som vårdas på avdelningen har en unik sjukdomsbild och är därför i behov av individuella lösningar och behandlingar. Vi bedriver både akut och planerad sjukvård på flera olika vårdnivåer. Som sjuksköterska/barnsjuksköterska hos oss har du stora möjligheter att utvecklas inom ditt yrke och få en bred kunskap inom våra specialiteter.

För att vi ska kunna bedriva högspecialiserad vård är samarbetet mellan flera olika professioner av stor betydelse. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, farmaceut, och administratörer. Kopplade till avdelningen finns fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, psykologer, medicinska sekreterare samt lekterapeuter. Patientens unika behov styr vilka professioner som ska ingå i teamet kring det enskilda barnet och familjen. Vi har ett tätt samarbete mellan alla yrkesprofessioner och en utbildningsorienterad kultur samt, inte minst, väldigt roligt ihop. Vi arbetar barn- och familjecentrerat samt följer Nordisk Förening för Sjuka Barns Behov (NOBAB) standard och FN:s barnkonventionen.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en sjuksköterska alternativt barnsjuksköterska till vårt team på Barn- och ungdomsmedicinavdelningen 62 i Lund.

Som sjuksköterska eller barnsjuksköterska hos oss arbetar du för att ge barnet och familjen bästa möjliga vård och bemötande. Under en vanlig dag ägnar du dig bland annat åt provtagning, undersökningar, rondarbete, läkemedelshantering samt samordning med andra professioner. Eftersom vi är en avdelning där vi genomför både akuta och planerade operationer arbetar du även med pre- och postoperativ vård.

När du kommer som ny kollega får du ett individuellt anpassat introduktionsschema på minst tio veckor där du tillsammans med din handledare bygger en bra grund och skapar förutsättningar för att du ska känna dig trygg i din nya roll. Nya sjuksköterskor erbjuds ett utbildningsprogram inom barnsjukvård under första året. För att stärka din professionella och personliga utveckling har vi enhetsansvariga sjuksköterskor på arbetsplatsen. Deras funktion är att vara en del i din introduktion och utveckling samt axla rollen som mentor för dig efter avslutad introduktion. Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling då vi regelbundet har utbildningar, både internt och externt, samt möjlighet för hospitering i andra verksamheter.

Du arbetar två av fem helger med ett rullande 10-veckorsschema. Varje schemaperiod innefattar tid avsatt för utbildning och förbättringsarbete. Arbetstiden förläggs genom önskeschema.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt vidareutbildad barnsjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Har du tidigare erfarenhet av barnsjukvård ses det som meriterande.

Hos oss är ingen dag den andra lik och det är därför viktigt att du kan planera, prioritera och ha ett helhetsperspektiv när det uppstår akuta situationer som arbetet behöver anpassas utefter. Du ser värdet av ett gott samarbete och medverkar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper samt erfarenheter. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat. Här hjälps alla åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Vidare har du självklart ett empatiskt förhållningssätt i ditt arbete och bemöter såväl kollegor som familjer utifrån Region Skånes värdegrunder. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Inför eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Specialistläkare med inriktning barnnefrologi till VO barnmedicin i Lund

Specialistläkare
Läs mer Jun 12
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara delaktig i att erbjuda den bästa vården för barn och ungdomar? Tveka då inte att söka dig till oss på barnmedicin i Lund!

Verksamhetsområde (VO) barnmedicin har cirka 700 anställda och ingår i Skånes universitetssjukhus (Sus). Vi behandlar barn och ungdomar mellan 0 och 18 år med sjukdomar inom specialområden utifrån en helhetssyn såväl medicinskt, omvårdnadsmässigt, psykologiskt, socialt, specialpedagogiskt och humanistiskt. Vår verksamhet bedrivs i både Lund och Malmö och har ett nära samarbete med Lunds universitet. Vi arbetar enligt Förenta nationernas (FN) barnkonvention och Nordisk Förening för Sjuka Barns Behov (NOBAB) standard.

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar en specialistläkare till barnmedicin i Lund med inriktning barnnefrologi!

Som specialistläkare ingår du i det dagliga arbetet och deltar i de arbetsuppgifter som är aktuella för specialiteten. Därtill ingår jourtjänstgöring inom barnmedicin och barnnefrologi. I din roll deltar du aktivt som handledare av mindre erfarna kollegor och i utbildning av studenter.

Du ges möjlighet till arbete i en modern arbetsmiljö med positiv teamanda och med goda möjligheter till forskning och utveckling inom hela verksamheten. Arbetet inom barnnefrologi är teambaserat, i samarbete med många andra medicinska specialiteter och vårdprofessioner. Som nybliven barnspecialistläkare får du handledning av mer erfarna kollegor inom barnnefrologi för att kunna utvecklas inom ämnet.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du specialistkompetens i barnmedicin. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.

Som person är du ansvarstagande, har ett etiskt förhållningssätt samt intresse för utveckling och forskning. Du värdesätter, och har mycket god förmåga, att arbeta i team med kollegor inom olika yrkeskategorier. I ditt arbete verkar du för ett öppet och gott arbetsklimat. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.

I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt.Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.

Utdrag ur belastnings- och misstankeregister kommer att ske innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande till specialistläkartjänst bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet samt uppfylla kraven för doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. I förekommande fall kommer en bedömning göras av Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, på initiativ av Gemensamma Sakkunniggruppen. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Specialistläkare i akutsjukvård till Akutmottagning Lund

Specialistläkare
Läs mer Jun 11
Gör skillnad. Varje dag.

Skånes universitetssjukhus (Sus) omfattar sjukhusverksamheterna i Lund och i Malmö. Sus är ett av landets största sjukhus och både utbildar och bedriver avancerad forskning i nära samarbete med universitet och högskolor.

Verksamhetsområde (VO) akutsjukvård och internmedicin erbjuder ett spektrum av spännande utmaningar och möjligheter med fokus på de stora folksjukdomarna. Akutverksamheten tillhör landets största med drygt 140 000 besök varje år. Slutenvården omfattar akutvårdsavdelningar och internmedicinska vårdavdelningar. Under senaste åren har öppenvården inom verksamhetsområdet utvecklats med internmedicinska mottagningar/dagvårdsenheter och ett mobilt sjukhusteam för att kunna ge medicinsk behandling i hemmet likvärdig med slutenvårdsinsatser. Verksamheten har cirka 1100 anställda.

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar nu en specialistläkare till vår Akutmottagning i Lund.

Som specialistläkare på Akutmottagningen förväntas du att arbeta både specialitetsövergripande och efter specialitet. Till dina arbetsuppgifter tillhör arbete som triageläkare, driftansvarig läkare, teamledare och larmläkare som ställer krav på dig att kunna anpassa medicinska insatser i relation till patientnytta och arbetsflöde. Teamarbete med ett antal olika personalkategorier är basen för det dagliga arbetet. På Akutmottagningen i Lund finns även flertalet läkare under utbildning. Utbildning/handledning av dessa blivande kollegor ingår i uppdraget. Möjlighet finns att komplettera befintlig specialitet med tilläggspecialitet i akutsjukvård.

KVALIFIKATIONER
För specialistläkartjänst krävs svensk läkarlegitimation samt specialistkompetens inom akutsjukvård. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning. Tjänstgöring, klinisk skicklighet och självständighet inom huvudspecialitet utöver erhållen specialistkompetens är meriterande liksom undervisningserfarenhet samt handledar- och forskningserfarenheter. Vidare krävs språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Arbetet ställer höga krav på beslutsamhet, driv och medicinsk kompetens. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet i tillsättningen.

Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.

Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande till specialistläkartjänst bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet samt uppfylla kraven för doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. I förekommande fall kommer en bedömning göras av Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, på initiativ av Gemensamma Sakkunniggruppen. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterskor till Hjärtavdelning Arytmi och Inskrivningsmottagning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 5
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du arbeta med högspecialiserad vård för patienter med hjärtrytmrubbningar? Har du yrkesstolthet, vill arbeta med personcentrerad vård och känna arbetsglädje tillsammans med fantastiska kollegor? Då tycker vi att du ska söka dig till oss! Vi välkomnar nu fler sjuksköterskor till oss på Hjärtavdelning Arytmi samt Inskrivningsmottagning och pre-op Hjärtsjukvård!

Hjärtavdelning Arytmi vid Skånes Universitetssjukhus (Sus) består av 18 vårdplatser fördelat på elektiv och akut verksamhet. Inom akutverksamheten vårdas patienter för såväl brady- som takyarytmier som är i behov av medicinsk behandling och ibland även operativa ingrepp som pacemaker och ICD. Vi tar emot patienter från exempelvis akutmottagningen, hjärtintensiven och andra sjukhus i södra regionen.
Vårt elektiva team vårdar patienter efter olika interventioner såsom ablationer, TAVI och deviceextraktioner men även de som är inneliggande på grund av planerade läkemedelsinsättningar. Samtliga patienter är i behov av kontinuerlig hjärtövervakning.

Inskrivning och pre-op Hjärtsjukvård har öppet under vardagar mellan 07:00 och 16:00. Där förbereder sjuksköterska och undersköterska tillsammans patienter för dagens behandlingar på morgonen, har inskrivningsverksamhet på förmiddagen och genomför polikliniska elkonverteringar på eftermiddagen.

Region Skånes värderingar, Välkomnande, Drivande, Omtanke & Respekt leder oss i vårt dagliga arbete.

ARBETSUPPGIFTER
Arbetet sker i tvärprofessionella team med fokus på personcentrerad vård, och det är viktigt med god samarbetsförmåga och en positiv inställning. Vi har ofta korta vårdtider, det uppstår nya situationer som vi behöver anpassa vårt arbete utefter så en förutsättning är att du trivs med att arbeta under föränderliga omständigheter. Ibland förekommer akuta tillstånd som kräver omedelbart omhändertagande.

På avdelningen finns två omvårdnadsledare som med sin erfarenhet och kompetens fungerar som stora stöd för både nya och gamla medarbetare i det dagliga arbetet. Därtill finns farmaceut i syfte att underlätta administrering och säkerställa en säkrare läkemedelshantering. Vi vill säkra en god introduktion för nyanställda genom väl utarbetat program och material. Utbildning och kompetensutveckling erbjuds på arbetsplatsen utifrån dina erfarenheter. Vi ser gärna att du i framtiden vill gå specialistutbildning inom kardiologisk omvårdnad.

Eftersom vi bedriver verksamhet dygnet runt ingår dag- och kvällstjänstgöring och så småningom natt. Det finns möjlighet till enbart nattjänstgöring med en veckoarbetstid på 32 timmar. Vi arbetar efter ett verksamhetsanpassat önskeschema, där du har möjlighet att påverka dina arbetstider.

- Jag har valt att arbeta på Hjärtavdelning arytmi då det ges möjlighet till både personlig utveckling och kompetensutveckling baserat på tidigare kunskaper och erfarenheter. Jag lär mig nya saker varje dag, har mycket trevliga och hjälpsamma kollegor och arbetar i team över professionsgränser, berättar Katarina, sjuksköterska på avdelningen.

- Det är både intressant och stimulerande att få kunskap om arytmier och blanda den planerade verksamheten med den akuta. Vi har engagerade kollegor och enhetschef där patient och personal sätts i fokus, vi jobbar nära tillsammans i team, säger Michaela, sjuksköterska på avdelningen.

Vill du får värdefulla kunskaper i hjärtsjukvård och arbeta med spännande utveckling, tveka då inte att söka denna tjänst. Du är även välkommen att hospitera och bilda dig en egen uppfattning om avdelningen och de fantastiska medarbetare som arbetar här, ta kontakt med enhetschefen för att boka in en dag.

KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten krävs det att du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill är språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav. Vi ser gärna att du har kunskap och erfarenhet av att arbeta med telemetriövervakning. Vidare är det meriterande för tjänsten om du har erfarenhet av arbete inom kardiologisk omvårdnad och/eller har erfarenhet av journalsystemet Melior.

Vi söker dig som har ett flexibelt förhållningssätt, trivs med varierande arbetstempo och har förmåga att även i ett akut skede kunna prioritera mellan olika arbetsuppgifter. Därtill verkar du för en god stämning i teamet och ditt sätt att samarbeta med kollegor och omgivning sker på ett prestigelöst sätt. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

ST-läkare till Klinisk patologi i Lund

ST-läkare
Läs mer Jun 11
•Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde klinisk genetik, patologi och molekylär diagnostik har drygt 450 medarbetare och består av tre sektioner som utgörs av de medicinska specialiteterna klinisk genetik respektive klinisk patologi samt metodområde/plattform molekylär diagnostik. Vår verksamhet präglas av en mycket stark utveckling, vad gäller såväl tekniska som medicinska möjligheter till följd av en ökande efterfrågan på vår diagnostik.

Vi har verksamhet för klinisk patologi i Lund, Malmö, Helsingborg och Kristianstad medan klinisk genetik och molekylär diagnostik är koncentrerat till Lund. Vi bedriver både basdiagnostik och högspecialiserad diagnostik och bistår med specialistkompetens och konsultationsexpertis inom södra sjukvårdsregionen. Till vår verksamhet hör också Centrum för sällsynta diagnoser. Vi har ett nära samarbete med Lunds universitet och flera av våra medarbetare bedriver framgångsrik forskning knuten till verksamheten.

Vi deltar i kvalitetsarbete och vårdprogramsarbete på såväl regional som nationell nivå och står inför ett ackrediteringsarbete med kvalitetssäkring av diagnostikområden, dokumenthantering och laboratoriearbete. Vår diagnostik och diagnostikutveckling drivs i 18 processer som griper över hela verksamheten. Vi är i en spännande fas med användande av ny teknik såsom digital bildhantering av den rutinmikroskopiska verksamheten och en ambitiös satsning på molekylär patologi inom ramen för Centrum för molekylär diagnostik.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en ST-läkare till Klinisk patologi!

Som ST-läkare hos oss får du spännande och omväxlande arbetsuppgifter med goda förutsättningar för en bred utbildning inom våra diagnostikområden samt möjlighet att delta i utvecklingsprojekt och kvalitetsarbete. Du får ett individuellt studieprogram och en handledare i enlighet med fastställda riktlinjer för specialiteten. Utbildning och forskning är en viktig del av vår verksamhet och vi har ett nära samarbete med Lunds universitet, Malmö Universitet och Kristianstad Högskola.

Verksamheten bedrivs på fyra orter med olika profiler och utbildningen kommer förläggas på olika orter beroende på var det finns bäst förutsättningar för olika delar av utbildningen.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. För att lyckas i rollen behöver du även ha en mycket god kommunikativ förmåga samt ett utvecklat tekniskt och vetenskapligt intresse. Vi förväntar oss att du är aktiv i utvecklingen av verksamheten inom klinisk patologi och att du gärna planerar för en aktiv forskning. Är du redan disputerad värderas detta högt mot bakgrund av vår status som universitetssjukvårdsenhet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Medicinsk service är en av Region Skånes elva hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning, laboratoriemedicin och sjukvårdsrådgivning. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Audionomer till Audiologimottagning i Lund

Audionom
Läs mer Jun 14
Gör skillnad. Varje dag.

Audiologimottagningen i Lund är den enhet vid Skånes universitetssjukhus (Sus) som arbetar med hörselrelaterade frågeställningar. Inom enheten bedrivs öppenvårdsmottagningar till olika vårdgivarkategorier med totalt strax under 30 000 besök per år. Vi arbetar med att upptäcka och habilitera medfödda och förvärvade hörselnedsättningar. Cirka en tredjedel av vår verksamhet rör barn. Som audionom arbetar du med att diagnostisera och rehabilitera hörselproblem och sjukdomar som inte omfattas av det naturliga åldrandet. Vi arbetar teambaserat vilket ger möjlighet till ett tvärprofessionellt nätverk och stora möjligheter till utveckling. Vi har ett nära samarbete med universitetet där vi föreläser och handleder audiologistudenter. Enheten har cirka 30 medarbetare som består av audionomer, ingenjörer, logopeder och medicinska sekreterare.

ARBETSUPPGIFTER
Vi är ett härligt gäng på Audiologimottagningen vid Sus i Lund som nu söker två legitimerade audionomer. Vi letar efter dig som kan bidra med energi och glädje till vårt team och som har ett stort intresse för audiologi i allmänhet, med inriktning mot ständiga förbättringar i synnerhet. Dina primära arbetsuppgifter kommer vara att arbeta med hörseldiagnosticering av barn och vuxna, hörapparatutprovning, inklusive service och reparationer till dessa, samt eventuell telefonrådgivning. Du kommer att få arbeta tillsammans med väldigt duktiga kollegor som alla brinner för audiologi.

KVALIFIKATIONER
Vår verksamhet är specialiserad och vi har ett stort nätverk runt omkring oss. Vi interagerar internt med resten av sjukvårdsorganisationen vid Sus men också med externa parter. En naturlig del av arbetet är att ha en kontinuerlig dialog med kollegor och patienter varför vi uppskattar en god kommunikativ förmåga och att du är serviceinriktad. I vardagen uppstår förändringar, att förhålla sig till dessa och ställa om till en ny situation kräver förmågor som överblick, planering och struktur så att vi kan upprätthålla god kvalité. Vidare behöver vi dig som kan arbeta självständigt och kan ta egna beslut utifrån patientens olika behov. Du bör ha ett intresse kring egen utveckling. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Vi söker dig som är legitimerad audionom med behörighet att verka inom svensk sjukvård. För tjänsten krävs språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Har du kunskaper i fler språk ser vi det som en fördel eftersom en del av patienterna har ett annat modersmål. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta som audionom med både barn och vuxna. En magisterexamen i audiologi ses som önskvärt.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Legitimerad läkare till Vårdcentralen Nöbbelöv

Läkare
Läs mer Jun 12
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du bli en del av vårt härliga gäng och vara med och utveckla vår vårdcentral?

Vårdcentralen Nöbbelöv ligger i utkanten av Lund med goda pendlingsmöjligheter. Vårdcentralen är relativt liten med knappt 9 000 listade patienter från både tätort och landsbygd. Stämningen är familjär och vi har ett välfungerande teamarbete, hög kontinuitet och god tillgänglighet för patienterna. Vi strävar hela tiden efter att utvecklas och arbetar kontinuerligt med att förbättra vår verksamhet. I detta arbete har du som medarbetare goda möjligheter att påverka. Vidare värnar vi om vår goda arbetsmiljö och har fokus på nöjda medarbetare, nöjda patienter samt hög vårdkvalitet.

På Vårdcentralen Nöbbelöv har vi ett högt förtroende hos våra listade patienter och erbjuder dem ett brett vårdutbud med flera mottagningar såsom läkar- och distriktssköterskemottagning, specialistmottagningar till sjuksköterska samt mottagningar för barnhälsovård, fysioterapi, psykolog och tillgång till arbetsterapeut och dietist. Vi är en välfungerande och patientfokuserad hälsovalsenhet som har möjlighet att ta hand om hela familjen.

Vi är också en Akademisk vårdcentral (AVC) med forskningsanknytning och deltar regelbundet i kliniska studier och har tätt samarbete med Centrum för Primärvårdsforskning.

ARBETSUPPGIFTER
Nu välkomnar vi en legitimerad läkare till en tidsbegränsad anställning på sex månader. Därefter kan det finnas möjlighet till ST-tjänst inom allmänmedicin.

Som läkare hos oss erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete. Tjänsten omfattar framför allt mottagningsarbete på vårdcentralen. I dina arbetsuppgifter ingår både planerade och akuta läkarbesök.

När du börjar hos oss får du en introduktion anpassad utifrån dina erfarenheter så att du kan komma in i verksamheten på ett bra sätt. För oss är det kollegiala samarbetet och möjligheten till fortbildning prioriterad för att möjliggöra en stimulerande arbetsmiljö.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har ett stort intresse för allmänmedicin och primärvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Tidigare erfarenhet från arbete inom primärvården är meriterande.

För att lyckas i rollen ser vi gärna att du som söker är nyfiken, flexibel, samarbetsvillig och noggrann. Du tar stort ansvar i ditt arbete som du driver självständigt, samtidigt som du har en god förmåga att arbeta i team med andra yrkeskategorier. Vi är måna om att hitta rätt person för tjänsten och lägger därför stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Chefssekreterare till Barn- och ungdomspsykiatrin i Lund

Chefssekreterare
Läs mer Jun 12
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och fortsätta utveckla den Barn- och ungdomspsykiatriska (Bup) öppenvården i Lund? Vår chefssekreterare går vidare till ny tjänst inom Bup och nu söker vi dig som vill arbeta som vår nya chefssekreterare till områdeschefen!

Barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård finns i fyra geografiska områden i Skåne och målgruppen är barn- och ungdomar med svår och medelsvår psykisk ohälsa. Varje område leds av en områdeschef och i område Bup Lund finns även fyra enhetschefer. Vi har drygt 110 medarbetare och vänder oss till barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer i åtta kommuner. I Eslöv finns en öppenvårdsmottagning och i Lund två öppenvårdsmottagningar, en mellanvårdsmottagning samt en mottagning för hörselskadade och döva.

På mottagningarna utförs huvudsakligen bedömningar, utredningar och behandlingar av barn och ungdomar. Arbetet inkluderar även nära samverkan med deras familjer, nätverk och andra viktiga aktörer runt den unge. Mottagningarna utmärks av en bred barn- och ungdomspsykiatrisk kompetens med stort fokus på utvecklingsfrågor och tvärfacklighet. Hos oss arbetar olika yrkeskategorier såsom kuratorer, psykologer, medicinska sekreterare, läkare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter.


ARBETSUPPGIFTER
I rollen som chefssekreterare är ditt huvudsakliga ansvar att ge kvalificerat administrativt stöd till områdeschefen. Du ingår i ledningsgruppen och har ett nära samarbete med övriga chefer. Tillsammans med en chefsstödskollega delar ni vissa arbetsuppgifter och ni ersätter varandra vid ledigheter. Vidare arbetar du tillsammans med övriga chefssekreterare inom verksamhetsområdet, med verksamhetsutvecklare samt med områdets medicinska sekreterare.

Som chefssekreterare ansvarar du bland annat för att förbereda möten, ta mötesanteckningar och boka lokaler. Du tar fram statistik och presentationer, sammanställer beslutsunderlag samt upprättar vissa bemanningsscheman. Tillsammans med din kollega stöttar du cheferna med HR-administration såsom registreringar, rättelser och loggkontroller. Vidare viss fakturahantering och ansvar för vissa beställningar bland annat IT och telefoni. Då Bup arbetar aktivt med tillgänglighetsfrågor ingår även kvalitetskontroller, uppföljningar och utgör ett stöd i dessa frågor till ledningen.

Det förväntas att du som chefssekreterare aktivt deltar i arbetet med utformning och utveckling av nya arbetsformer och rutiner på ledningsgruppens uppdrag. Vi erbjuder dig ett varierat och självständigt arbete med hög grad av delaktighet och ansvar samt goda utvecklingsmöjligheter för att följa kunskapsutveckling i processer du verkar inom.


KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har godkänd utbildning inom Hälso- och sjukvårdsadministration (80 p KY/400 p YH), alternativt en högskoleutbildning som tillsammans med arbetslivserfarenhet gör dig kvalificerad för tjänsten. Du har mycket goda datakunskaper och hög administrativ förmåga. Vi förväntar oss att du lätt kan tillgodogöra dig nya kunskaper inom området då Region Skåne inom kort byter journalsystem. Vidare har du goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift och förmåga att formulera dig på ett tydligt och korrekt sätt. Erfarenhet som chefssekreterare inom hälso- och sjukvård är meriterande.

Som person är du mycket serviceinriktad, prestigelös och kan se saker ur ett helhetsperspektiv. Du har ett professionellt bemötande samt är strukturerad och noggrann vilket är av största vikt då du samordnar och ger service både internt och externt. Du har stor frihet att självständigt planera och organisera arbetet och tar gärna del av och bidrar till vår gemensamma arbetsglädje! Då vi är måna om att hitta rätt person läggs stor vikt vid personlig lämplighet.

Vid eventuell anställning görs utdrag från misstanke-och belastningsregistret.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan i dag!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska till Vårdcentralen Getingen i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 12
Gör skillnad. Varje dag.

Vårdcentralen Getingen ligger på sjukhusområdet i Lund och är en av Lunds yngsta vårdcentraler. Vi startade vår verksamhet i maj 2014 utan listade patienter och sedan dess har vår listning stigit till i dagsläget cirka 6700 patienter. I vårt utbud finns bland annat diabetesmottagning, 24-timmars-blodtrycksmottagning och en mycket populär äldremottagning som ger en ökad tillgänglighet och trygghet för våra äldre medborgare. Här ansvarar vi även för ett äldreboende som skapar kontinuitet och trygghet. Vi är ackrediterade i hälsovalet för psykoterapi och har även en specialistsjuksköterska i psykiatri för ett intensifierat arbete kring patienter med psykisk ohälsa. Vår rehabkoordinator stöttar i arbetet med våra sjukskrivna patienter. På vårdcentralen arbetar olika yrkeskategorier och tillsammans är vi cirka 25 medarbetare.

Verksamheten präglas av stark utveckling och framåtanda. Vi strävar efter att erbjuda en tillgänglig och god vård av hög kvalitet. Som medarbetare hos oss får du chansen att arbeta i ett team med gott samarbete och högt i tak, där förståelse finns för individuella behov hos medarbetarna. Vi är nämligen övertygade om att vi bedriver en bättre och säkrare vård om vi som medarbetare trivs på vårt arbete.

ARBETSUPPGIFTER
Nu välkomnar vi dig som är legitimerad sjuksköterska till vårt team på Vårdcentralen Getingen.

Vi söker dig som är engagerad, nytänkande och som vill vara med att utveckla vår verksamhet. Du erbjuds ett spännande, komplext och varierande arbete där du får utvecklas i din roll som sjuksköterska. För oss är du som medarbetare mycket viktig och vi vill anpassa tjänsten utifrån ditt och verksamhetens behov.

I rollen som sjuksköterska arbetar du med triagering både via telefonrådgivning, digitala vårdkontakter samt mottagningsarbete. Du ansvarar för att ge en god och kvalitativ vård till våra patienter utifrån dina förutsättningar.

Vi erbjuder dig utvecklingsmöjligheter inom primärvårdens mål och ramar i form av stor handlingsfrihet, utifrån patientens perspektiv och ditt intresse.


KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete inom primärvård. Därtill har du kunskaper i svenska språket som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Då många av våra patienter kommer från olika kulturer, värdesätter vi om du är flerspråkig.

Du som söker har ett genuint intresse för primärvården. Därutöver är du positiv, ansvarsfull och professionell. Du är bra på att planera ditt arbete, är flexibel och arbetar självständigt samtidigt som du har god förmåga till samarbete med övrig personal. Därtill bidrar du till en god arbetsmiljö, ansvarar för den egna fortbildningen samt delar gärna med dig av dina kunskaper till övriga medarbetare. Du tycker även att det är stimulerande att driva och delta i olika former av förbättrings- och förändringsarbete som leder till en hög medicinsk kvalitet. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Specialistläkare till Sektion hematologi Lund/Malmö

Specialistläkare
Läs mer Jun 3
Gör skillnad. Varje dag.

Hematologiverksamheten vid Skånes universitetssjukhus (Sus) ingår som sektion i verksamhetsområde (VO) hema onk-strål tillsammans med onkologi och strålningsfysik. Sektionen bedriver en komplett hematologisk verksamhet i Lund och Malmö samt utgör ett av de nationella centra för koagulationssjukdomar. Vi är därtill ett regionalt centrum för stamcellstransplantationer. Inom sektionen finns två avdelningar för slutenvård i Lund med totalt 28 vårdplatser. Därtill finns en omfattande öppenvård/dagvårdsverksamhet lokaliserad i både Lund och Malmö och vi är totalt cirka 160 medarbetare inom verksamheten. All koagulationsverksamhet är lokaliserad i Malmö.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en specialistläkare till sektionen för hematologi!

Tjänstgöring sker inom såväl öppen- som slutenvård med placering i Lund när det gäller slutenvård och i Lund eller Malmö när det gäller öppenvård. I din roll deltar du i hematologijouren samt gemensamma internmedicinska jourlinjer. Därutöver ingår både organisatoriskt utvecklings- och kvalitetsarbete samt handledning av studenter och ST-läkare. Det finns goda forskningsmöjligheter.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du specialistkompetens i hematologi. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning. Dokumenterade undervisnings- och/eller handledarmeriter samt forskningsaktiviteter är meriterande.

Vi ser att du som söker har lätt för att samarbeta och har en god kommunikativ förmåga. Därtill har du lätt för att planera arbetet, ta ansvar och fatta beslut. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.

I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt.Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande till specialistläkartjänst bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet samt uppfylla kraven för doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. I förekommande fall kommer en bedömning göras av Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, på initiativ av Gemensamma Sakkunniggruppen. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Psykiatrisjuksköterskor till Akutmottagning vuxenpsykiatri i Lund

Sjuksköterska, psykiatrisk vård
Läs mer Jun 7
Gör skillnad. Varje dag.

Har du ett genuint intresse för psykiatrisk omvårdnad och letar efter nya spännande utmaningar? Söker du en arbetsplats med god stämning och positiv kultur? Då kan det vara dig vi söker! Vi har nu möjlighet att välkomna två sjuksköterskor till oss på psykiatriska akutmottagningen i Lund.

Vi erbjuder en trevlig och spännande arbetsplats med goda möjligheter till kompetensutveckling. Psykiatriska akutmottagningen i Lund består av drygt 30 medarbetare, där alla samarbetar för att ge bästa bemötande och vårdkvalitet till våra patienter. Akutmottagningen är öppen dygnet runt och ansvarar för akuta psykiatriska bedömningar samt telefonrådgivning till patienter, närstående, vårdgrannar samt myndigheter. Vårt upptagningsområde utgörs av invånarna i mellersta Skåne.
Till mottagningen hör även teamet för hjärnstimulering som ansvarar för upptagningsområdets elektrokonvulsiva terapi (ECT-verksamhet) samt transkraniell magnetstimulering (rTMS). Det är inte obligatoriskt att arbeta på ECT:n, men det finns möjlighet vid intresse.

Väcker detta ditt intresse och vill du veta mer? Hör av dig för mer information och möjlighet att hospitera!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en sjuksköterska som är intresserad av att arbeta dag, kväll, helg och en sjuksköterska som är intresserad av nattjänst. enligt schema på vår akutmottagning i Lund!

I rollen som sjuksköterska är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att göra bedömningar och fatta beslut om patientens vårdbehov. Som stöd i besluten har du triagesystemet RETTS och triagehandboken samt möjlighet att konsultera övriga sjuksköterskor och läkare. Arbetsuppgifterna innefattar även telefonrådgivning, psykiatrisk- och somatisk omvårdnad samt akuta medicinska insatser. Du har även ett nära samarbete med vårdgrannar samt med myndigheter såsom polis, kriminalvård och socialtjänst.

Arbetet ställer krav på förmåga att växla från ett fartfyllt tempo till en mer stillsam takt och tvärtom. Arbetsuppgifterna är ofta varierande och spännande då du på ett unikt sätt möter hela bredden av psykisk ohälsa i olika faser. Du blir expert på bemötande och ges tid till varje patient. Det finns även möjlighet att ta sig an ansvarsområden och utveckla sitt område inom bland annat brand- och säkerhetsombud, miljöombud, inflytandeombud, etikombud eller barnombud.

Förutom en trevlig och spännande arbetsplats erbjuder vi dig en introduktion och bredvidgång anpassad till dina kunskaper och tidigare erfarenheter. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kollegor för att bli säker i din nya arbetsroll. Internutbildningar hålls kontinuerligt för att höja kompetensnivån och effektivisera vårdarbetet.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Om du utöver detta är specialistsjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta med patienter med psykisk ohälsa inom psykiatri ses det som meriterande. Vi söker även dig som är ny inom yrket och har intresse för psykiatrisk vård.

När det kommer till de personliga egenskaperna ser vi gärna att du är flexibel, engagerad, driven och har ett positivt förhållningssätt till förbättrings- och utvecklingsarbete. Du är trygg, stresstålig, strukturerad och noggrann i ditt arbete samt har ett empatiskt bemötande gentemot våra patienter. Vi tror att du ser samarbete som en förutsättning för att göra ett bra arbete och bidrar till arbetsgruppens goda och positiva stämning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

Observera att denna annons finns publicerad under flera olika kategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Receptionist till Vårdcentralen Linero Östra Torn i Lund

Receptionist, telefonist
Läs mer Jun 12
Gör skillnad. Varje dag.

På Vårdcentralen Linero Östra Torn välkomnas du av 40 entusiastiska medarbetare med humor, prestigelöshet och en god teamanda som för oss är en naturlig del av vardagen. Vår högsta prioritet är att erbjuda våra 9 800 listade patienter en bred, högkvalitativ och professionell vård genom trygghet och hög tillgänglighet. Hos oss får du som medarbetare chansen att arbeta i ett team med gott samarbete och ett öppet och tillåtande klimat där det finns förståelse för individuella behov. Vi arbetar tvärprofessionellt med strävan att nå högsta möjliga tillgänglighet för våra patienters bästa.

Vårdcentralen Linero Östra Torn ligger i en del av Lund där det utvecklas och byggs många nya bostäder och med goda pendlingsmöjligheter. Hos oss arbetar specialister i allmänmedicin och ST-läkare i en välorganiserad läkarmottagning med undersköterske- och sekreterarstöd. Vi har erfarna distrikts- och sjuksköterskor med egna specialistmottagningar inom diabetes, astma/kol, inkontinens, hypertoni, alkohol/rökning, äldrevård och hälsosamtal. På vårdcentralen arbetar även fysioterapeuter, arbetsterapeut, rehabkoordinator, kurator, psykologer, psykiatrisjuksköterska och dietist. Vi har också Barnavårdscentral (BVC) och Mödrahälsovård.

Vi välkomnar dig till en välorganiserad vårdcentral, med hög kompetens, god teamanda och med en mycket närvarande ledningsgrupp där beslutsvägarna är korta!ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en administratör/receptionist.

Som administratör hos oss är du en nyckelperson och vårt ansiktet utåt. Du ansvarar för att på ett professionellt sätt erbjuda våra kunder och kollegor bästa möjliga service. Det är du som skapar den där välkomnande och trygga känslan för våra patienter på enheten.

Receptionen är enhetens nav där du befinner dig i händelsernas centrum. Vi vet inte alltid vilka utmaningar vi ställs inför under dagen, men vi vet att varje patient är unik på sitt vis och det är en viktig uppgift att ge den information som denne behöver.

Dina huvudsakliga arbetsuppgifter innefattar att arbeta med service och administration knutet till receptionen. Dina arbetsuppgifter består av:

• receptionsansvar
• vara vår första kontakt med patienten
• remisshantering, telefoni och tidsbokning
• debitering, kassahantering och fakturering
• uppföljning av kontrollrapporter
• arbete i olika IT-system, exempelvis i journalsystemet PMO, Pasis, Lissy, 1177 och Filur
• IT-ansvarig
• bokning av tolk
• posthantering samt andra administrativa uppgifter.

Förutom att du förväntas ge en god service och skapa trygghet och delaktighet, har du även ett gott bemötande. Patientsäkerhet och kvalitet är fokus i vårt arbete.

Vi erbjuder dig ett omväxlande arbete och kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Då vi kontinuerligt arbetar med att utveckla vår verksamhet har du goda möjligheter att vara delaktig i den processen samt att bidra med ditt engagemang.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har godkänd gymnasieutbildning. Rollen kräver att du talar och skriver svenska flytande samt att du har goda kunskaper i engelska. Erfarenhet av arbete i reception samt goda IT-kunskaper är meriterande. Det är fördelaktigt om du har utbildning inom Hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY, 400p YH eller motsvarande läkarsekreterarutbildning. Tidigare arbetserfarenhet i journalsystemet PMO, Pasis, Lissy och/eller 1177 är meriterande.

För att briljera i rollen är du ansvarsfull, flexibel och har en förmåga att hantera stressande situationer. Du trivs även med varierande arbetsuppgifter samt kan arbeta både självständigt i receptionen och tillsammans med andra. För att trivas hos oss är det viktigt att du delar Region Skånes värderingar; välkomnande drivande, omtanke och respekt.

Du är trygg i din yrkesroll och sätter självklart patienterna i fokus. Då receptionen är det första våra patienter ser, är det viktigt att du även har ett stort intresse för ordning och reda. Vidare ser vi att du är entusiastisk, engagerad och drivande. Då vi är måna om att hitta rätt person för arbetet lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Vi tillämpar löpande urval i denna rekrytering. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Fysioterapeut till Thoraxkirurgiavdelning i Lund

Fysioterapeut
Läs mer Jun 12
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du arbeta i team med träning, tidig mobilisering och andningsvård på en thoraxkirurgisk avdelning? Då är Thoraxkirugiavdelning i Lund något för dig.

Thoraxkirurgiavdelningen är slutenvårdsenheten inom verksamhetsområdet (VO) thorax, som i övrigt består av thoraxintensivvårdsavdelningen (THIVA) samt thoraxoperation. Vi genomför cirka 1100 hjärtoperationer per år, där de vanligaste är kranskärlsoperationer, klaffoperationer, operation vid aortaaneurysm samt hjärt- och lungtransplantationer. Till oss kommer vuxna patienter från hela landet som ska opereras på grund av medfödda hjärtfel (ACHD) samt cirka 60 personer om året som fått ett nytt hjärta eller nya lungor på sjukhuset i Lund.

På vår Thoraxkirurgiska avdelning blir du del av en lärande organisation som arbetar med högspecialiserad vård. Här finns ett nära samarbete mellan sjuksköterskor, undersköterskor, fysio- och arbetsterapeuter samt läkare för att kunna möta patienternas komplexa vårdbehov på bästa möjliga sätt. Avdelningen fokuserar på de sex kärnkompetenserna, personcentrerad vård, säker vård, informatik, samverkan i team, evidensbaserad vård, förbättringskunskap samt hur rutiner och organisationen kan stödja utvecklingen av dessa. Att vara patient och sårbar med avancerad hjärtsjukdom eller i behov av ett nytt organ ställer krav på en personcentrerad vård vilket vi strävar efter att leverera varje dag.

Avdelningen har 21 vårdplatser. För merparten är vårdflödet snabbt och patienterna har en kortare vårdtid, cirka sex- åtta dygn. För en del av patienterna är vårdtiderna längre, till exempel för våra transplanterade patienter där vårdtiden kan vara mellan fyra- sex veckor.

Avdelningen präglas av ett öppet arbetsklimat och stor flexibilitet hos personalen. Thoraxkirurgiavdelningen är en attraktiv arbetsplats genom en välfungerande organisation med kontinuerlig verksamhetsutveckling, god arbetsmiljö och ständig kompetensutveckling för personalen.

ARBETSUPPGIFTER
På Thoraxkirurgiavdelning tjänstgör tre fysioterapeuter och inför kommande föräldraledighet söker vi nu en ersättare till vårt team som vill vara med och utvecklas med oss.

Som fysioterapeut har du självständigt ansvar för bedömning, val av åtgärder och genomförande av behandling såsom mobilisering och andningsvård direkt postoperativt av hjärtopererade samt lungtransplanterade patienter. Vidare kommer du att arbeta med att utforma träningsprogram för patienter som kräver långvarig sjukhusvistelse, där målet är att kunna leva ett självständigt liv med god livskvalitet utifrån det personcentrerade synsättet. Du är också delaktig i avdelningens olika utvecklingsarbeten. Vi har ett nära samarbete med fysioterapeuterna på Thoraxintensivvårdsavdelningen och ingår i ett helgtjänstgöringslag, men tjänstgöring var femte lördag.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Har du erfarenhet av andningsvård, hjärtsjukvård eller slutenvård ser vi det som meriterande.

Du ska kunna arbeta självständigt, vara flexibel, kunna prioritera och ha god samarbetsförmåga. Vi vill att du har ett intresse för gemensam och individuell utveckling. Du har god samarbetsvilja, god kommunikativ förmåga och att du trivs med och vill utvecklas i ett teambaserat arbetssätt. Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Vi ser fram emot din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterskor till Akutmottagning vuxenpsykiatri i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 5
Gör skillnad. Varje dag.

Har du ett genuint intresse för psykiatrisk omvårdnad och letar efter nya spännande utmaningar? Söker du en arbetsplats med god stämning och positiv kultur? Då kan det vara dig vi söker! Vi har nu möjlighet att välkomna två sjuksköterskor till oss på psykiatriska akutmottagningen i Lund.

Vi erbjuder en trevlig och spännande arbetsplats med goda möjligheter till kompetensutveckling. Psykiatriska akutmottagningen i Lund består av drygt 30 medarbetare, där alla samarbetar för att ge bästa bemötande och vårdkvalitet till våra patienter. Akutmottagningen är öppen dygnet runt och ansvarar för akuta psykiatriska bedömningar samt telefonrådgivning till patienter, närstående, vårdgrannar samt myndigheter. Vårt upptagningsområde utgörs av invånarna i mellersta Skåne.
Till mottagningen hör även teamet för hjärnstimulering som ansvarar för upptagningsområdets elektrokonvulsiva terapi (ECT-verksamhet) samt transkraniell magnetstimulering (rTMS). Det är inte obligatoriskt att arbeta på ECT:n, men det finns möjlighet vid intresse.

Väcker detta ditt intresse och vill du veta mer? Hör av dig för mer information och möjlighet att hospitera!


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en sjuksköterska som är intresserad av att arbeta dag, kväll, helg och en sjuksköterska som är intresserad av nattjänst. enligt schema på vår akutmottagning i Lund!

I rollen som sjuksköterska är de huvudsakliga arbetsuppgifterna att göra bedömningar och fatta beslut om patientens vårdbehov. Som stöd i besluten har du triagesystemet RETTS och triagehandboken samt möjlighet att konsultera övriga sjuksköterskor och läkare. Arbetsuppgifterna innefattar även telefonrådgivning, psykiatrisk- och somatisk omvårdnad samt akuta medicinska insatser. Du har även ett nära samarbete med vårdgrannar samt med myndigheter såsom polis, kriminalvård och socialtjänst.

Arbetet ställer krav på förmåga att växla från ett fartfyllt tempo till en mer stillsam takt och tvärtom. Arbetsuppgifterna är ofta varierande och spännande då du på ett unikt sätt möter hela bredden av psykisk ohälsa i olika faser. Du blir expert på bemötande och ges tid till varje patient. Det finns även möjlighet att ta sig an ansvarsområden och utveckla sitt område inom bland annat brand- och säkerhetsombud, miljöombud, inflytandeombud, etikombud eller barnombud.

Förutom en trevlig och spännande arbetsplats erbjuder vi dig en introduktion och bredvidgång anpassad till dina kunskaper och tidigare erfarenheter. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kollegor för att bli säker i din nya arbetsroll. Internutbildningar hålls kontinuerligt för att höja kompetensnivån och effektivisera vårdarbetet.


KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Om du utöver detta är specialistsjuksköterska och har erfarenhet av att arbeta med patienter med psykisk ohälsa inom psykiatri ses det som meriterande. Vi söker även dig som är ny inom yrket och har intresse för psykiatrisk vård.

När det kommer till de personliga egenskaperna ser vi gärna att du är flexibel, engagerad, driven och har ett positivt förhållningssätt till förbättrings- och utvecklingsarbete. Du är trygg, stresstålig, strukturerad och noggrann i ditt arbete samt har ett empatiskt bemötande gentemot våra patienter. Vi tror att du ser samarbete som en förutsättning för att göra ett bra arbete och bidrar till arbetsgruppens goda och positiva stämning. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Fysioterapeut till Barn- och ungdomspsykiatrin i Lund

Fysioterapeut
Läs mer Jun 11
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du göra skillnad för barn- och ungdomar med psykisk ohälsa? Vi söker nu en fysioterapeut till vårt öppenvårdsteam för patienter med ätstörningar i Lund!

Specialiserad barn- och ungdomspsykiatrisk öppenvård finns vid fyra geografiska områden och målgruppen är barn och ungdomar med svår och medelsvår psykisk ohälsa. Akut- och heldygnsvård är lokaliserad till Malmö. Område Barn och ungdomspsykiatri (Bup) Lund vänder sig till barn och ungdomar upp till 18 år och deras familjer i åtta kommuner. I Lund finns två av våra öppenvårdsmottagningar, en mellanvårdsmottagning samt en mottagning för hörselskadade och döva. Inom öppenvården i Lund finns specialiserade team som arbetar tvärprofessionellt riktade mot olika diagnosgrupper exempelvis team för ätstörningsvård. Hos oss finns samtliga kompetenser såsom läkare, psykologer, kuratorer, medicinska sekreterare, sjuksköterskor och arbetsterapeuter. I teamet för ätstörningsvård finns även en fysioterapeut.

Bup är sedan flera år en ackrediterad universitetssjukvårdsenhet vilket bland annat innebär att vi har ett nära samarbete med den medicinska fakulteten vid Lunds universitet samt driver omfattande forskning och utbildning vid vår enhet i Lund. Vi värdesätter intresse och erfarenhet från forskning vid tillsättning av alla våra tjänster.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en fysioterapeut till öppenvårdens ätstörningsteam där du arbetar i nära samarbetar med olika professioner. Vi ger vård till barn och unga med ätstörning med eller utan samsjuklighet. Här arbetar vi intensivt med stegvis vård för att öka färdigheter att hantera tillståndet, reducera symtom, förbättra funktionsnivå och öka kunskapen om diagnosen.

Som fysioterapeut hos oss ingår det i dina arbetsuppgifter att göra bedömningar både som underlag till den samlade teambedömningen och för det fortsatta fysioterapeutiska behandlingsarbetet som till exempel Basal Kroppskännedom (BK). Insatserna ges individuellt och/eller i grupp. Du erbjuds ett spännande och intressant arbete i en organisation där du har möjlighet att påverka utvecklingen. Hos oss får du regelbunden metodhandledning i grupp av BK-lärare samt möjlighet att få en mentor första året.

KVALIFIKATIONER
Vi söker en kollega som är legitimerad fysioterapeut/sjukgymnast med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala samt grundläggande datorkunskaper och dokumentationsvana. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet från psykiatrin, erfarenhet av att arbeta med barn och ungdomar samt vidareutbildning inom BK.

Vidare har du intresse av och bra förmåga att samarbeta tvärprofessionellt samt att skapa tillit och upprätthålla förtroendebärande nätverk. Vi ser också gärna att du har intresse för att delta i utvärderingsarbete och det metodutvecklande arbetet. Dessutom är vi en personalgrupp som arbetar med teamkänsla och som ser vikten av att arbeta mot samma mål. Vi tar därför ansvar, ställer upp för varandra och hjälps åt. Därtill eftersträvar vi att bemöta våra patienters behov och ge vård på rätt vårdnivå. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

Tycker du att detta låter som en spännande tjänst? I den här rekryteringsprocessen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Undersköterska till Kvälls- och helgmottagningen i Lund

Undersköterska, vård- och specialavdelning och mottagning
Läs mer Jun 10
Gör skillnad. Varje dag.

Kvälls- och helgmottagningen (KHM) ligger placerad på Skånes Universitetssjukhus (SUS) i Lund. Vårt uppdrag är att tillgodose medborgarnas behov av akut oplanerad primärvård på kvällar och helger. Hög medicinsk kvalitet, hög tillgänglighet och patientsäkerhet är vårt fokus och vi sätter alltid patientens bästa i centrum.

På mottagningen arbetar läkare från de olika vårdcentralerna i och omkring Lund, samt sjuksköterskor, distriktssköterskor, undersköterskor, medicinska sekreterare och receptionister. Vi värnar om god kommunikation, ett prestigelöst samarbete och en god arbetsmiljö. Hos oss tar alla ansvar och hjälps åt.

Vi ser nu fram emot att välkomna dig som ny kollega.

ARBETSUPPGIFTER
Är du engagerad, nytänkande och vill vara med i utvecklingen av vår verksamhet? Vi erbjuder ett spännande och varierande arbete där du får utvecklas i din roll på kvälls- och helgmottagningen. Tjänsten gäller ett längre vikariat.

I din roll som undersköterska hos oss får du möjlighet att arbeta med bland annat blodprovs- och blodtryckstagning samt EKG. Du får även assistera läkarna vid mindre operationer och undersökningar som görs på kvälls-och helgmottagningen. Vi är måna om att tillvarata din kompetens och du får därför också möjlighet till andra arbetsuppgifter utifrån intresse.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård enligt tidigare programstruktur, eller är utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vidare har du goda kunskaper i journalsystemet PMO. Om du har erfarenhet av arbete inom primärvården och blodprovstagning ser vi det som meriterande.

Du som söker är engagerad, positiv och kan snabbt ställa om när förutsättningarna ändras. Du har ett ödmjukt förhållningssätt mot såväl patienter som kollegor och vill växa i din yrkesroll som undersköterska hos oss. Vi kommer lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Den 1 juli 2023 blev titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Om du idag har en tillsvidareanställning som undersköterska och blir erbjuden en ny tjänst kan du behålla din titel undersköterska fram till 2033-06-30. Vid eventuell intervju/anställning behöver du kunna visa upp bevis om skyddad yrkestitel från Socialstyrelsen eller ett intyg att du var tillsvidareanställde den 1 juli 2023. Om du idag inte har ett yrkesbevis från Socialstyrelsen eller omfattas av övergångsbestämmelserna innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent och inte undersköterska.

Läs mer om skyddad yrkestitel för undersköterskor och övergångsbestämmelserna här: https://legitimation.socialstyrelsen.se/skyddad-yrkestitel-for-underskoterska/information-om-skyddad-yrkestitel/

Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Diabetessjuksköterska till Vårdcentralen Måsen i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Maj 27
Gör skillnad. Varje dag.

Har du ett stort intresse för människor och vill arbeta på en vårdcentral där du får känna delaktighet, arbetsglädje och yrkesstolthet? Då ska du söka tjänsten som diabetessjuksköterska hos oss på Vårdcentralen Måsen!

Vårdcentralen Måsen ligger i västra Lund och är en hälsovalsenhet med cirka 11 000 listade patienter. Det finns en bred kompetens på vårdcentralen och vi strävar kontinuerligt efter utveckling av verksamheten. Vi har ett komplett utbud bestående av läkarmottagning, distriktssköterskemottagning samt specialistmottagningar inom bland annat diabetes, astma/KOL, livsstil och psykisk hälsa. Därutöver finns även barnavårdscentral (BVC) och en rehabiliteringsavdelning. Vi har ett gott samarbetsklimat med ett stort inslag av teamarbete och god kontinuitet i alla personalkategorier.

Primärvården ska finnas där för alla, genom hela livet, och vi vill vara det självklara nära vårdvalet för boende på Väster i Lund.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en legitimerad sjuksköterska med specialistinriktning inom diabetes. Våra diabetespatienter är väl omhändertagna av vår tidigare diabetessköterska som nu valt att prova annat arbete. Därför letar vi efter dig som har ett genuint intresse för diabetespatienter och vill driva arbetet vidare för dessa patienter.

Tjänsten innehåller sedvanliga arbetsuppgifter som diabetessköterska då du i första hand arbetar med diabetespatienter. Som diabetessjuksköterska möter du olika typer av diabetespatienter och kommer arbeta med exempelvis vuxna patienter med diabetes, nydebuterade diabetiker, prediabetes patienter samt göra årskontroller och registreringar i nationella diabetesregistret (NDR). Vi arbetar för att kvalitetssäkra vården för våra diabetespatienter, vilket gör att du som diabetessköterska kommer vara engagerad i att följa och förbättra kvalitetsindikatorer som plockats fram som gemensamma mål för vårdcentralen.

Under hösten har vi på vårdcentralen börjat att arbeta i team. Detta gör vi för att öka kontinuiteten för patienterna, öka kompetensen hos personalen och för att skapa en bättre arbetsmiljö. Genom detta och korta avstånd till varandra arbetar du tvärprofessionellt och har nära till alla dina kollegor. Vi som arbetar här idag värdesätter vårt fina samarbete som skapar en god arbetsmiljö och patientsäker vård. Vi erbjuder dig en utvecklande och stimulerande arbetsplats som präglas av eget ansvar, delaktighet och teamarbete.

KVALIFIKATIONER
Nu välkomnar vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du vidareutbildning till diabetessjuksköterska. Du har språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med diabetesmottagning och vi ser det även som en fördel med erfarenhet av vårdadministrativa system såsom PMO och 1177 e-tjänster.

Det är av stor vikt att du är trygg i din yrkesroll samt har ett öppet och positivt förhållningssätt. Du arbetar lösningsfokuserat och självständigt samt har en god förmåga att både planera, samordna och strukturera arbetet. Därutöver är du en god lagspelare med förmåga att lyfta blicken och se till helheten i verksamheten. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterskor till Kirurgiavdelning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jun 10
Gör skillnad. Varje dag.

Är du utbildad sjuksköterska med intresse för den elektiva kirurgin? Skulle du vilja vara en del av ett erfaret team där du får möjlighet att utvecklas och göra skillnad för våra patienter? Då kan du vara den kollega vi söker!

Kirurgiavdelning 13 är en av fyra kirurgiska avdelningar inom verksamhetsområde (VO) kirurgi och gastroenterologi i Lund. Verksamhetsområdet arbetar utifrån en vision om hur vi möter och tar hand om våra patienter på bästa sätt samt hur vi optimerar och tar hand om resurserna vi har, samtidigt som vi möter de utmaningar som samhället och sjukvården står inför. Kirurgiavdelning 13 vårdar främst patienter som genomgått avancerad elektiv kirurgi i bland annat lever och pancreas men vi har även hand om endokrina patienter samt patienter med akuta kirurgiska åkommor som ileus och appendicit. Vi har i nuläget tolv platser och utökar i takt med att teamet växer.

Vill du höra mer om hur det är att arbeta hos oss? Eller är du intresserad av att hospitera? Varmt välkommen att kontakta oss på den lilla avdelningen med den stora kompetensen!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker sjuksköterskor som vill komplettera vårt team och bidra till en god vård!

Som sjuksköterska hos oss arbetar du med sedvanliga sjuksköterskeuppgifter i tvärprofessionella team kring patienten och vi har fysioterapeuter, arbetsterapeuter med flera knutna till vår verksamhet. På avdelningen har vi en farmaceut på dagtid, måndag till fredag som finns behjälplig avseende läkemedel. Vi arbetar evidensbaserat samt deltar i studier och forskning kring de patientgrupper som vårdas på avdelningen.

Din introduktion individanpassas utifrån dina behov för att du ska få en trygg start på din nya arbetsplats. Som stöd för nyanställda, men också annan personal, finns specialistsjuksköterska eller omvårdnadsledare.

Vi arbetar efter önskeschema i MultiAccess med kvot som ger en fördelaktig arbetstid där du kan arbeta ungefär 90 procent men erhålla full lön. För all arbetad obekväm arbetstid får du även kvot-tid, som innebär ledig tid i ditt schema.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Dina språkkunskaper i svenska motsvarar som lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Som person är du engagerad, noggrann, flexibel och initiativrik. Du har god förmåga att samarbeta samt är skicklig på att effektivt planera och organisera ditt arbete. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Biomedicinare till Laboratoriemedicin bas i Lund

Biomedicinare
Läs mer Jun 7
Gör skillnad. Varje dag.

Gillar du att ta eget ansvar och att verkligen kunna göra skillnad för patienter? Välkommen till en karriär där du får påverka liv!

Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Våra tjänster omfattar alltifrån laboratoriemedicin och medicinsk teknik till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning.

Laboratoriemedicin Bas är ett specialitetsoberoende och växande verksamhetsområde i förvaltningen. Verksamheten bedrivs i Helsingborg, Hässleholm, Kristianstad, Landskrona, Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad och Ängelholm. Sammanlagt är vi cirka 500 medarbetare där den största personalkategorin är biomedicinska analytiker. Tillsammans förser vi vården med diagnostik till stöd för vård och behandling. Vi bedriver en bred och högteknologisk verksamhet inom specialiteterna klinisk kemi, klinisk mikrobiologi, klinisk immunologi och transfusionsmedicin samt provtagning och funktions undersökningar. Sammanlagt skickar vi årligen ut cirka 17 miljoner provsvar. Under de kommande åren expanderas verksamheten ytterligare för att anpassa diagnostikutbudet för den framtida vården.

Förutom diagnostik omfattar verksamhetsområdets uppdrag även konsultverksamhet för sjukvården, utbildning av bland annat läkare och biomedicinska analytiker samt samarbete med universitet kring aktuella forsknings- och utvecklingsprojekt. Därtill ingår även område Bild- och laboratorieteknik som ansvarar för den medicintekniska säkerheten.

För att upprätthålla kvalitet och kompetens samverkar vi kontinuerligt med övriga verksamhetsområden inom förvaltningen och har nära samarbete med både chefer, processledare och läkare inom dessa specialiteter. Tillsammans arbetar vi aktivt med att utveckla och förbättra metoder, flöden och processer för att skapa konkurrenskraft anpassad till sjukvårdens framtida behov.


ARBETSUPPGIFTER
Vi ser nu fram emot att välkomna två nya kollegor till oss på Laboratoriemedicin bas!

Hos oss får du ett varierande och givande arbete som ställer krav på självständighet och ansvar för patienterna via deras prover. En del av arbetsuppgifterna utförs i nära samarbete med andra yrkesgrupper.

I din roll som biomedicinare innebär dina arbetsuppgifter:
• självständigt laborativt arbete och remissregistrering
• bedömning och tekniskt godkännande av analyser
• felsökning av tekniska problem
• handledning av studenter och nya medarbetare
• rapportering och dokumentering av störningar och avvikelser i utrustning, arbetsrutiner och verksamhet
• kontakt med kunder i samband med förfrågningar och svarsutlämning
• vidtagande av erforderliga åtgärder vid avvikande kontrollresultat
• delaktighet i ständiga förbättringsarbeten och verksamhetsutveckling och på så vis påverka både arbetssätt och process.

Vi satsar på individuell och kontinuerlig kompetensutveckling och vill att våra medarbetare har en bred kompetens och kan klara flera olika arbetsuppgifter med egna ansvarsområden för att på så vis skapa starka lag. Därför erbjuder vi dig en gedigen introduktion med utvalda handledare och samarbete med universitet och högskolor. Vi erbjuder dig även möjlighet till rotation inom laboratoriet och/eller vid annat laboratorium.

Vi är en högspecialiserad verksamhet med snabb teknisk utveckling och bedriver i hög grad ackrediterad verksamhet med ständiga förbättringar för högsta patientsäkerhet. Verksamheten bedrivs dygnet runt, varpå man ingår i schemagrupp och anpassade arbetstider.


KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig med relevant treårig högskole- eller universitetsutbildning inom ett naturvetenskapligt område. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav. Har du erfarenhet av arbete vid kliniskt laboratorium och/eller utbildning riktad mot klinisk laboratorieverksamhet är det meriterande.

Då du ingår i en arbetsgrupp ser vi gärna att du har god samarbetsförmåga, är kommunikativ och bidrar till ett gott arbetsklimat. Därtill är självgående och initiativtagande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Medicinsk service är en av Region Skånes elva hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning, laboratoriemedicin och sjukvårdsrådgivning. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Även smittskydd och vårdhygien tillhör förvaltningen. Inom förvaltningen bedriver vi även forskning.

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Barnsköterskor till Neonatalavdelning intensivvård i Lund

Barnsköterska
Läs mer Maj 31
Gör skillnad. Varje dag.

Hos oss på Neonatalavdelning intensivvård i Lund bedrivs högspecialiserad neonatal intensivvård, neonatal intermediärvård samt familjevård. Våra medicinska resultat vad gäller överlevnad hos de allra minsta barnen, födda innan graviditetsvecka 27, är bland de bästa i Sverige. Vi har en mycket stark forskningstradition och bedriver forskning på hög internationell nivå.

Vårt arbetsklimat präglas av glädje, samhörighet och professionalism där vi har barnet och familjen i centrum. Vi arbetar i arbetslag med neonatolog, barn-/intensivvårdssjuksköterska, sjuksköterska, barnsköterska/undersköterska, farmaceut samt paramedicinsk och administrativ personal. Alla är engagerade och tillsammans skapar vi framtiden för våra patienter och deras familjer.

Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling genom arbetsgrupper, utbildningsdagar, teamträning, falldiskussioner och handledning.

ARBETSUPPGIFTER
Observera att denna annons finns publicerad under flera olika yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.

Nu söker vi barnsköterskor alternativt undersköterskor för tillsvidareanställning på Neonatal intensivvårdsavdelning på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Arbetet är både omväxlande och stimulerande samt erbjuder god möjlighet till kompetensutveckling tillsammans med dina arbetskollegor. Vi arbetar i team för med ett fokus på familjen som helhet. Som undersköterska alternativt barnsköterska arbetar du i den patientnära vården tillsammans med våra sjuksköterskor och läkare. Det finns möjlighet att lägga fokus på antingen intensivvård eller på intermediärvård/familjevård. Därtill arbetar du med vanligt förekommande undersköterskeuppgifter.

När du börjar så introduceras du i ett individuellt anpassat program som innehåller både teori och klinisk introduktion. Inom ditt första år erbjuds du deltagande i vårt mentorsprogram. Vi tillämpar poängmodellen, en fördelaktig arbetstidsmodell med hög ersättning för obekväm arbetstid.

KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten behöver du, förutom goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift, vara något av följande:
- Utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård eller barnsköterska enligt tidigare programstruktur.
- Utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar.

Vi ser gärna att du har erfarenhet inom området neonatal intensivvård, intermediärvård, neonatalvård, intensivvård, akutsjukvård och/eller barnsjukvård. Vidare ses utbildning inom neonatalvård som fördelaktigt. Då vi arbetar med medicinsk teknik är det bra att du har intresse för detta.

Hos oss arbetar vi i tvärprofessionella team vilket kräver att du är bra på att samarbeta med olika yrkeskategorier samtidigt som du kan arbeta självständigt. Vi vill arbeta tillsammans med dig som vill göra skillnad för våra patienter. I mötet med patient och familj behöver du som undersköterska alternativt barnsköterska vara stabil, trygg och omdömesgill med stor förmåga att lösa utmaningar.

Du är intresserad av att bidra till våra grundläggande värderingar som är att ge vård utifrån respekt för barnet och ur ett familjeperspektiv. Du har även förmågan att anpassa din kommunikation och ditt bemötande utifrån deras behov. I akuta situationer behåller du ditt lugn, har förmåga att hantera hög arbetsbelastning och fokuserar på rätt saker. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur belastnings- och misstankeregister görs innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Den 1 juli 2023 blev titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Om du idag har en tillsvidareanställning som undersköterska och blir erbjuden en ny tjänst kan du behålla din titel som undersköterska fram till 30/6 2033. Om du idag inte har ett yrkesbevis från Socialstyrelsen innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent och inte undersköterska.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Undersköterskor till Neonatalavdelning intensivvård i Lund

Undersköterska, vård- och specialavdelning och mottagning
Läs mer Maj 31
Gör skillnad. Varje dag.

Hos oss på Neonatalavdelning intensivvård i Lund bedrivs högspecialiserad neonatal intensivvård, neonatal intermediärvård samt familjevård. Våra medicinska resultat vad gäller överlevnad hos de allra minsta barnen, födda innan graviditetsvecka 27, är bland de bästa i Sverige. Vi har en mycket stark forskningstradition och bedriver forskning på hög internationell nivå.

Vårt arbetsklimat präglas av glädje, samhörighet och professionalism där vi har barnet och familjen i centrum. Vi arbetar i arbetslag med neonatolog, barn-/intensivvårdssjuksköterska, sjuksköterska, barnsköterska/undersköterska, farmaceut samt paramedicinsk och administrativ personal. Alla är engagerade och tillsammans skapar vi framtiden för våra patienter och deras familjer.

Vi arbetar ständigt med kompetensutveckling genom arbetsgrupper, utbildningsdagar, teamträning, falldiskussioner och handledning.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi undersköterskor alternativt barnsköterskor för tillsvidareanställning på Neonatal intensivvårdsavdelning på Skånes universitetssjukhus i Lund.

Arbetet är både omväxlande och stimulerande samt erbjuder god möjlighet till kompetensutveckling tillsammans med dina arbetskollegor. Vi arbetar i team för med ett fokus på familjen som helhet. Som undersköterska alternativt barnsköterska arbetar du i den patientnära vården tillsammans med våra sjuksköterskor och läkare. Det finns möjlighet att lägga fokus på antingen intensivvård eller på intermediärvård/familjevård. Därtill arbetar du med vanligt förekommande undersköterskeuppgifter.

När du börjar så introduceras du i ett individuellt anpassat program som innehåller både teori och klinisk introduktion. Inom ditt första år erbjuds du deltagande i vårt mentorsprogram. Vi tillämpar poängmodellen, en fördelaktig arbetstidsmodell med hög ersättning för obekväm arbetstid.

KVALIFIKATIONER
För att vara aktuell för tjänsten behöver du, förutom goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift, vara något av följande:
- Utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar.
- Utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård eller barnsköterska enligt tidigare programstruktur.

Vi ser gärna att du har erfarenhet inom området neonatal intensivvård, intermediärvård, neonatalvård, intensivvård, akutsjukvård och/eller barnsjukvård. Vidare ses utbildning inom neonatalvård som fördelaktigt. Då vi arbetar med medicinsk teknik är det bra att du har intresse för detta.

Hos oss arbetar vi i tvärprofessionella team vilket kräver att du är bra på att samarbeta med olika yrkeskategorier samtidigt som du kan arbeta självständigt. Vi vill arbeta tillsammans med dig som vill göra skillnad för våra patienter. I mötet med patient och familj behöver du som undersköterska alternativt barnsköterska vara stabil, trygg och omdömesgill med stor förmåga att lösa utmaningar.

Du är intresserad av att bidra till våra grundläggande värderingar som är att ge vård utifrån respekt för barnet och ur ett familjeperspektiv. Du har även förmågan att anpassa din kommunikation och ditt bemötande utifrån deras behov. I akuta situationer behåller du ditt lugn, har förmåga att hantera hög arbetsbelastning och fokuserar på rätt saker. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Utdrag ur belastnings- och misstankeregister görs innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Den 1 juli 2023 blev titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du behöver ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Om du idag har en tillsvidareanställning som undersköterska och blir erbjuden en ny tjänst kan du behålla din titel som undersköterska fram till 30/6 2033. Om du idag inte har ett yrkesbevis från Socialstyrelsen innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent och inte undersköterska.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Överläkare till Ledplastiksektionen i Lund (HSF)

Specialistläkare
Läs mer Maj 28
Gör skillnad. Varje dag.

Nu välkomnar vi en överläkare till oss på sektionen för ledplastik!

Verksamhetsområde (VO) ortopedi vid Skånes universitetssjukvård (Sus) bedriver akut och elektiv ortopedisk sjukvård med både distrikts- och regionansvar. Verksamhetens övergripande mål är att bedriva ortopedisk sjukvård av högsta internationella klass vilket uppnås genom forskning, utveckling och undervisning samt genom intern kvalitetssäkring och deltagande i nationella register. Vårt VO finns i Lund, Malmö, Trelleborg och Ängelholm.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu dig med intresse och kunskap för att utvecklas inom området ledplastik för ortopediska patienter!

Som överläkare hos oss ingår du i ledplastiksektionen. Du arbetar kliniskt och stödjer klinisk forskning inom verksamheten. Deltagande i jourverksamhet ingår. I din roll ingår handledning av ST-läkare, AT-läkare och underläkare.

Tillsammans ser vi till att du får den kunskap du behöver för att lyckas i din roll. Du erbjuds därför en individuell introduktion som anpassas efter dina erfarenheter, kompetenser och önskemål.

Då VO ortopedi bedriver verksamhet på flera orter förekommer resor i arbetet.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har:

- specialistkompetens i ortopedi

- språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala

- genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning

- heltidstjänstgöring om minst fem år (dokumenterad effektiv tid)

- klinisk skicklighet samt självständighet inom ortopedi

- genomgången eller planerad klinisk handledarutbildning

- dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter

- disputation.

Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring. Vi värdesätter att du har god förmåga till samarbete såväl med läkarkollegor som övriga personalkategorier samt ett gott bemötande i kontakt med patienter och anhöriga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser (dokumentation), erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.

I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt.Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande till specialistläkartjänst bifoga läkarlegitimation, specialistkompetensbevis och bevis om pedagogisk erfarenhet och utbildning. Gällande tjänst som biträdande överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet samt uppfylla kraven för doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. I förekommande fall kommer en bedömning göras av Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, på initiativ av Gemensamma Sakkunniggruppen. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Överläkare (HSF) till Arytmi i Lund

Specialistläkare
Läs mer Maj 27
Gör skillnad. Varje dag.

Kardiologin i Lund utgör en stor och viktig del av hjärtsjukvården på Skånes universitetssjukhus (Sus) och omhändertar patienter från hela Region Skåne. Dessutom innehar vi uppdrag inom nationell högspecialiserad vård. Verksamheten består av två vårdavdelningar, en hjärtintensivenhet och tre öppenvårdsmottagningar. Vid flertalet laboratorier utförs ekokardiografi och hemodynamiska undersökningar samt invasiv elektrofysiologi, device-operationer och kateterburen behandling av kranskärlssjukdom samt strukturell hjärtsjukdom.

På våra vårdavdelningar och mottagningar är kardiologin uppdelad i tre flöden: kranskärl, arytmi samt hjärtsvikt och klaff. Inom hjärtsvikt och klaff ingår även hjärttransplantationsverksamhet, behandling av pulmonell arteriell hypertension och GUCH. Kardiologin bemannar fem jourlinjer och ingår dessutom i akut- och internmedicinsk jourverksamhet.

Här kan du läsa mer om hur det är att arbeta som chef i Region Skåne: https://www.skane.se/jobb-och-utbildning/jobba-hos-oss/utvecklas-med-region-skane/arbeta-som-chef-i-region-skane/

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en engagerad och kompetent kardiolog med specialisering inom arytmi och ablation till vår Arytmisektion, avdelningen för Kardiologi i Lund. Som överläkare inom arytmisektionen kommer du att spela en nyckelroll i att vidareutveckla vår högspecialiserade vård för patienter med enkla och komplexa arytmier.

Dina arbetsuppgifter består delvis av;

•Genomföra invasiva elektrofysiologiska undersökningar och ablationer.
•Handleda och utbilda ST-läkare och annan sjukvårdspersonal inom området.
•Aktivt delta i och leda behandlingskonferenser.
•Bidra till mottagningsverksamhet och patientuppföljning inom arytmiområdet.
•Delta i och driva klinisk forskning och kliniska prövningar inom arytmi och elektrofysiologi.
•Samarbeta med ett tvärprofessionellt team av sjuksköterskor, biomedicinska analytiker och annan vårdpersonal för att säkerställa bästa möjliga vård för våra patienter.
•Förbättring av patientvård och tillgänglighet.

Vi kan även erbjuda dig en stimulerande och utvecklande arbetsmiljö vid ett av Sveriges ledande universitetssjukhus, möjlighet att arbeta med högspecialiserad vård inom ett engagerat och kompetent team och även goda möjligheter till vidareutbildning och forskningsverksamhet. Vi är också en arbetsplats som värderar balans mellan arbete och privatliv.

Låter detta som att det passar just dig? Tveka då inte att söka tjänsten hos oss.KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har:
- specialistkompetens i kardiologi
- språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala
- genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning
- heltidstjänstgöring om minst fem år (dokumenterad effektiv tid)
- klinisk skicklighet samt självständighet inom kardiologi
- genomgången eller planerad klinisk handledarutbildning
- dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter
- disputation.

Disputation och/eller specialistexamen kan tillgodoräknas sammanlagt motsvarande sex månaders klinisk tjänstgöring.

För att lyckas i rollen ser vi att du har god förmåga att leda och entusiasmera dina medarbetare. Vi värderar god samarbets- och organisationsförmåga samt att du är van vid att ta ansvar och egna initiativ. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper. Avdelningen för kardiologi i Lund strävar efter att vara en inkluderande arbetsplats som välkomnar alla sökande.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.

I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.

I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande till specialistläkartjänst bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet samt uppfylla kraven för doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. I förekommande fall kommer en bedömning göras av Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, på initiativ av Gemensamma Sakkunniggruppen. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Specialist-/överläkare till vuxenpsykiatriavdelning psykos i Lund

Specialistläkare
Läs mer Maj 27
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) vuxenpsykiatri i Lund med cirka 570 medarbetare, är en universitetsjukvårdsenhet som präglas av mångfald och hög kompetens med närhet till forskning och undervisning. Vi arbetar ständigt med att förbättra och utveckla den specialistpsykiatriska vården och ett flertal forsknings- och utvecklingsprojekt pågår. Läs gärna mer på: http://www.skane.se/sv/Webbplatser/Psykiatri-Skane/Vuxenpsykiatri/Lund/

Psykosvården inom VO vuxenpsykiatri Lund består av två psykosmottagningar, en avdelning för psykiatrisk intensivvård (PIVA) med 16 vårdplatser varav 3 för PIVA och 13 för psykos samt psykosavdelning 3 med 16 vårdplatser. Vårt uppdrag är att utreda, diagnostisera och ge behandling till patienter med psykossjukdom. Utifrån vårdplatserna förekommer även andra diagnoser ur det allmänpsykiatriska spektrumet. Vi arbetar i tvärprofessionellt team bestående av specialistläkare, ST-läkare, sjuksköterskor, kurator, psykolog, skötare, arbetsterapeut, fysioterapeut och medicinsk sekreterare. Idag finns åtta specialistläkare/överläkare hos oss. Teamarbetet är viktigt och vårt arbete genomsyras av Region Skånes värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Hos oss är patienten i fokus och vi verkar gemensamt för en god arbetsmiljö. Vi erbjuder ett nära ledarskap och samarbete med övriga specialistpsykiatriska enheter, vilket vi ser som en tillgång för såväl medarbetare som patienter. Psykosteamen inom heldygns- och öppenvård har nära samarbete för sviktpatienter och inlagda patienter. Öppenvårdsenheterna arbetar utifrån FACT modellen.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker en överläkare till vår specialiserade psykosvård. Hos oss får du möjlighet att utveckla framtidens specialistpsykiatri med inriktning mot psykosvård i en tvärprofessionell verksamhet. Placering enligt överenskommelse.

Tillsammans med teamet ansvarar du för patienternas vård och leder arbetet med utredning, diagnostik och behandling. Arbetet innebär nära samarbete med vård och boendeenheter inom de nio mellanskånska kommuner som finns i vårt upptagningsområde. Du deltar i undervisnings- och föreläsningsverksamhet riktad såväl till studenter och personal som patienter och närstående. I tjänsten ingår bakjourstjänstgöring vid mottagningen.

Vi är måna om vår personal och lyhörda inför dina personliga utvecklingsambitioner. Du får en individanpassad introduktion och tillgång till mentor. Fortbildning och kontinuerlig uppdatering kring de senaste rönen inom kompetensområdet är en del i uppdraget, utrymme för detta skapas i möjligaste mån.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens i psykiatri. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.

För anställning som överläkare ska du även ha:
- heltidstjänstgöring om minst tre år (dokumenterad effektiv tid)
- klinisk skicklighet och självständighet inom psykiatri
- definierat medicinskt ansvars- och kunskapsområde
- dokumenterade undervisnings- och handledarmeriter

Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.

Ditt intresseområde finns inom psykosvården. Du tycker om att arbeta i team och bidrar aktivt till ett gott samarbete både med kollegor och övriga vårdaktörer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att ske innan anställning.

Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande till specialistläkartjänst bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet samt uppfylla kraven för doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. I förekommande fall kommer en bedömning göras av Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, på initiativ av Gemensamma Sakkunniggruppen. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska eller distriktssköterska till Vårdcentralen Sankt Lars i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Maj 30
Gör skillnad. Varje dag.

Är du nyfiken på ett spännande arbete omgiven av kompetenta kollegor och en vacker miljö? Då ska du söka dig till oss på Vårdcentralen Sankt Lars!

På vårdcentralen har vi mottagning inom äldrevård, astma/KOL, diabetes, inkontinens, barnavårdscentral och särskilda boenden. Vi är ackrediterade för kognitiv beteendeterapi (KBT). Hos oss finns ett stort engagemang för våra patienter. Vårt patientunderlag är varierat vilket innebär att ingen arbetsdag är den andra lik. På vårdcentralen finns dessutom ett rehabiliteringsteam med fysioterapeuter, kurator, psykolog och arbetsterapeut. Förutom det har vi även en ansluten filial för omhändertagande av unga vuxna med psykosociala problem.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en ny härlig kollega som vill arbeta som sjuksköterska eller distriktssköterska hos oss! Tjänsten avser ett vikariat på minst sex månader med goda möjligheter till fast anställning.

Har du ingen erfarenhet av vårdcentralsarbete ger vi dig handledning individuellt anpassad efter dina erfarenheter. Vi välkomnar både erfarna och mindre erfarna sjuksköterskor/distriktssköterskor.

Hos oss som sjuksköterska/distriktssköterska arbetar du bland annat med mottagningsarbete, telefonrådgivning, omhändertagande av akuta patienter och vaccinationer.

I rollen som sjuksköterska/distriktssköterska kommer du att arbeta med sedvanliga sköterskeuppgifter som förekommer på vårdcentral. Det innebär bland annat telefonrådgivning, triagering och sjuksköterske/distriktssköterskemottagning.

Vi erbjuder dig utbildningar inom för tjänsten aktuella områden utifrån dina tidigare erfarenheter och dina intressen. Här får du ett omväxlande arbete och en arbetsplats med positiv stämning. Tillsammans är vi många engagerade och kompetenta kollegor som bidrar till ett gemensamt kunskapsutbyte över yrkesgränserna. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och erbjuder därför våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter.KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad distriktssköterska alternativt sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård ses det som meriterande för tjänsten.

Du som söker är positiv, flexibel och har ett gott bemötande. Vi ser det som en självklarhet att du har ett genuint intresse för primärvård. Som person är du driven och tar initiativ till nya idéer och arbetssätt inom verksamheten. Du värdesätter att arbeta i team, men uppskattar även och tar ansvar för det självständiga arbetet. Ditt arbete präglas av att du har god prioriteringsförmåga och kan sätta gränser när det behövs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Observera att denna annons finns publicerad under flera yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska eller distriktssköterska till Vårdcentralen Sankt Lars i Lund

Distriktssköterska
Läs mer Maj 30
Gör skillnad. Varje dag.

Är du nyfiken på ett spännande arbete omgiven av kompetenta kollegor och en vacker miljö? Då ska du söka dig till oss på Vårdcentralen Sankt Lars!

På vårdcentralen har vi mottagning inom äldrevård, astma/KOL, diabetes, inkontinens, barnavårdscentral och särskilda boenden. Vi är ackrediterade för kognitiv beteendeterapi (KBT). Hos oss finns ett stort engagemang för våra patienter. Vårt patientunderlag är varierat vilket innebär att ingen arbetsdag är den andra lik. På vårdcentralen finns dessutom ett rehabiliteringsteam med fysioterapeuter, kurator, psykolog och arbetsterapeut. Förutom det har vi även en ansluten filial för omhändertagande av unga vuxna med psykosociala problem.


ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en ny härlig kollega som vill arbeta som sjuksköterska eller distriktssköterska hos oss! Tjänsten avser ett vikariat på minst sex månader med goda möjligheter till fast anställning.

Har du ingen erfarenhet av vårdcentralsarbete ger vi dig handledning individuellt anpassad efter dina erfarenheter. Vi välkomnar både erfarna och mindre erfarna sjuksköterskor/distriktssköterskor.

Hos oss som sjuksköterska/distriktssköterska arbetar du bland annat med mottagningsarbete, telefonrådgivning, omhändertagande av akuta patienter och vaccinationer.

I rollen som sjuksköterska/distriktssköterska kommer du att arbeta med sedvanliga sköterskeuppgifter som förekommer på vårdcentral. Det innebär bland annat telefonrådgivning, triagering och sjuksköterske/distriktssköterskemottagning.

Vi erbjuder dig utbildningar inom för tjänsten aktuella områden utifrån dina tidigare erfarenheter och dina intressen. Här får du ett omväxlande arbete och en arbetsplats med positiv stämning. Tillsammans är vi många engagerade och kompetenta kollegor som bidrar till ett gemensamt kunskapsutbyte över yrkesgränserna. Vi arbetar kontinuerligt med att utveckla vår verksamhet och erbjuder därför våra medarbetare goda utvecklingsmöjligheter.KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad distriktssköterska alternativt sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Om du har tidigare erfarenhet av arbete inom primärvård ses det som meriterande för tjänsten.

Du som söker är positiv, flexibel och har ett gott bemötande. Vi ser det som en självklarhet att du har ett genuint intresse för primärvård. Som person är du driven och tar initiativ till nya idéer och arbetssätt inom verksamheten. Du värdesätter att arbeta i team, men uppskattar även och tar ansvar för det självständiga arbetet. Ditt arbete präglas av att du har god prioriteringsförmåga och kan sätta gränser när det behövs. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

Observera att denna annons finns publicerad under flera yrkeskategorier som är kopplade till en huvudannons. Du kan därför komma att slussas vidare när du söker jobbet.


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Primärvården Skånes syfte är att skapa god hälsa och bästa möjliga patientupplevelse för alla i Skåne. För hela människan. Genom hela livet. Vi erbjuder hälso- och sjukvård till alla som bor i eller besöker Skåne. Vi ansvarar för de offentligt drivna vårdcentralerna, barnmorskemottagningarna, barnavårdscentralerna samt kvälls- och helgmottagningarna i hela Skåne. I primärvården finns även dietistverksamhet, palliativ vård och avancerad sjukvård i hemmet (ASIH), familjecentraler, barnhälsovårdspsykologer, Palliativt utvecklingscentrum och Centrum för primärvårdsforskning (CPF). Vi är cirka 4 300 medarbetare i förvaltningen. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Specialistläkare till vuxenpsykiatrimottagning och ätstörningscentrum Lund

Specialistläkare
Läs mer Maj 23
Gör skillnad. Varje dag.

Vi välkomnar en specialistläkare för en delad tjänst på vuxenpsykiatrimottagning emotionell instabilitet i Lund och ätstörningscentrum i Lund. Hos oss har du en unik möjlighet att tillsammans med våra medarbetare och chefer utforma den högspecialiserade vården.

Vuxenpsykiatrimottagning emotionell instabilitet är en specialiserad och multidisciplinär mottagning. Vi erbjuder insatser för personer med emotionellt instabilt personlighetssyndrom och allvarligt självdestruktivt beteende. Verksamheten är nära knuten till mottagning och avdelning för brukarstyrda inläggningar (BI) samt den nationellt högspecialiserade vården (NHV) för svårbehandlat självskadebeteende.

Ätstörningscentrum har ett nationellt och regionalt uppdrag. Vi erbjuder högspecialiserad heldygnsvård, dagsjukvård och öppenvård för patienter från 18 år. Idag är vi cirka 40 medarbetare inom yrkeskategorierna sjuksköterska, medicinsk sekreterare, kurator, skötare, psykolog, läkare, fysioterapeut, arbetsterapeut och dietist. Vi har fått tillstånd från Socialstyrelsen att bedriva NHV för personer med svårbehandlad ätstörning.

Vår verksamhet är klassad som universitetssjukvård vilket innebär att vi aktivt satsar på att utveckla både forskning och undervisning. Inom vår förvaltning finns exempelvis en forsknings-, utvecklings- och utbildningsenhet (FOUU-enhet) där vi samordnar och initierar ny forskning inom området. Vi kan erbjuda dig forskningsmöjligheter både inom ätstörningar och andra områden utifrån beviljat forskningsmedel.

ARBETSUPPGIFTER
En central del av tjänsten på mottagningen är psykiatriskt bedömnings- och behandlingsarbete inom våra team. Du ansvarar för patienternas vård, utför diagnostik samt initierar och utvärderar farmakologisk behandling. Samarbete med andra vårdgivare och enheter kring patienternas rehabilitering ingår.

På ätstörningscentrum arbetar du med fokus på bedömning, behandling och uppföljning, i nära samarbete med teamet. Hos oss arbetar du även med Nationell högspecialiserad vård. Ätstörningsvården ger dig stora möjligheter att följa dina enskilda patienter över tid.

Vår verksamhet präglas av mångfald, hög kompetens och samarbete mellan olika yrkeskategorier på enheten. Du har en central roll i utvecklingsarbetet och möjligheten att delta i olika projekt. Vi värdesätter utbildning och ser studenter och utbildningsläkare som en viktig del av vår framtida kompetensförsörjning, därför förväntas du som specialistläkare bidra med handledning.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad läkare med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Därtill har du specialistkompetens i psykiatri. Språkkunskap i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Du ska ha genomgången eller planerad kurs i klinisk handledning.

Vi söker dig som har god samarbetsförmåga, är tydlig i din kommunikation och förmåga att bygga förtroendefulla relationer med patienter och andra samarbetspartners. Därtill är du drivande och bidrar gärna i utvecklings- och förändringsarbeten. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Vid en universitetssjukvårdsenhet krävs att läkare har pedagogisk erfarenhet och utbildning. Denna kan du ha förvärvat genom handledning av exempelvis sjuksköterske- och läkarstudenter samt läkare under utbildning och som bi- eller huvudhandledare av doktorander. Beskriv tydligt i ansökan genomgångna eller planerade pedagogiska kurser, erfarenhet av handledning och undervisning på olika nivåer.

I samband med att du skickar in din ansökan ska du fylla i frågeformuläret som måste vara fullständigt och korrekt ifyllt. Du behöver även bifoga dina handlingar digitalt, se under Övrigt vilka handlingar du behöver skicka med. För att vi ska kunna bedöma din ansökan måste den vara komplett.

Utdrag ur misstanke- och belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Förutom den elektroniska ansökan ska sökande till specialistläkartjänst bifoga läkarlegitimation och specialistkompetensbevis. Gällande tjänst som biträdande överläkare ska även tjänstgöringsintyg bifogas. För överläkartjänst kan även krävas examensbevis gällande disputation, intyg om docentur och publikationslista (uppdelat på originalpublikationer, översiktsartiklar och övriga publikationer). OBS! Dessa digitala handlingar skickas vidare för sakkunnigbedömning, därför ska de medfölja din ansökan. Utomnordiska avhandlingar ska bifogas ansökan och vara bedömda av Universitets- och högskolerådet samt uppfylla kraven för doktorsavhandling vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet. I förekommande fall kommer en bedömning göras av Forskarutbildningsnämnden vid Medicinska fakulteten, Lunds universitet, på initiativ av Gemensamma Sakkunniggruppen. Vid eventuella frågor, mejla till: rekryteringsservice.gsf.rs@skane.se

Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Klinisk farmaceut till enhet Klinisk farmaci på Sus, delad placering i Land

Apotekare
Läs mer Maj 31
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och bidra till en säker och kvalitativ läkemedelsanvändning samtidigt som du får vara med och utveckla framtidens kliniska farmaci? Då kan det vara dig vi söker!

Skånes universitetssjukhus (Sus) är en av Region Skånes hälso- och sjukvårdsförvaltningar och landets tredje största sjukhus. Sus erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående.

Enhet Klinisk farmaci tillhör Område läkemedel på Sus. Området består utöver vår enhet även av två sjukhusfarmacienheter. Vi har ett nära samarbete både med de avdelningsfarmaceuter som är anställda på sjukhusfarmacienheterna och de handläggare, kvalitetsapotekare och chefapotekare som är anställda på området. Vi har idag 15 medarbetare, alla kliniska farmaceuter som är fördelade på orterna Lund, Malmö, Trelleborg, Ystad och Landskrona.

Placeringen i denna tjänst är delad, du arbetar 50 procent på Lasarettet i Landskrona och har möjlighet att önska om du vill ha resterande 50 procent på Sus i Malmö eller i Lund.

Vi ser ett ökat intresse för vår kompetens och är i en utveckling- och förändringsfas som är mycket spännande! Nya arbetssätt på Sus medför att den tid som kliniska farmaceuter tidigare har lagt på att göra läkemedelsavstämningar (att ta fram en aktuell läkemedelslista) frigörs. Vi kommer i stället få mer utrymme till att arbeta med läkemedelsgenomgångar och andra läkemedelsrelaterade insatser tillsammans med läkarna på våra slutenvårdsavdelningar. Framåt kommer vi att utveckla den kliniska farmacin för att vår kompetens precis som tidigare ska bidra så mycket som möjligt till en ökad kvalitet och säkerhet i patienternas läkemedelsbehandling.

På lasarettet i Landskrona tycker ledningen att det arbete som utförs av Alicia, som idag arbetar som klinisk farmaceut inom verksamhetsområde internmedicin, är så viktigt att man nu vill utöka med ytterligare en halvtidstjänst.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en klinisk farmaceut som vill arbeta i ett kunskapsintensivt team hos oss på enhet Klinisk farmaci. Hos oss blir du en del av ett sammansvetsat gäng med god stämning och som hjälps åt i alla lägen.
Som klinisk farmaceut arbetar du framför allt med läkemedelsgenomgångar och andra läkemedelsrelaterade frågor på en eller flera slutenvårdsavdelningar.

Du får ett arbete med breda samarbetsytor, ständig utveckling och goda möjligheter att forma din arbetsvardag. Eftersom tjänsten är delad mellan universitetssjukhuset och det mindre lasarettet får du ett mycket varierat och lärorikt arbete.

Det kan även bli aktuellt att genomföra utbildningar för andra vårdprofessioner. Även annat kvalitets- och utvecklingsarbete kan förekomma. Du driver, genomför och planerar självständigt ditt dagliga arbete samtidigt som du alltid har ditt team av kunniga kollegor som kan stödja och bidra till lärande. Hos oss finns goda möjligheter till kompetensutveckling, då vi har tillgång till interna, externa och nationella satsningar. Det finns också möjlighet att ingå i olika projekt eller att specialisera sig inom ett eller flera områden.

Varmt välkommen till oss!

KVALIFIKATIONER
Vi vänder oss i första till dig som har erfarenhet inom klinisk farmaci. Du är legitimerad apotekare eller receptarie med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har även magisterexamen i klinisk farmaci alternativt relevant erfarenhet av arbete inriktat på klinisk farmaci och praktisk erfarenhet av att genomföra läkemedelsgenomgångar. Därtill är språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala ett krav, liksom god datorvana. Goda kunskaper i engelska är önskvärt. Andra kompetenser som till exempel erfarenhet av att utbilda studenter och personalgrupper är meriterande.

Arbetet hos oss ställer krav på att du som person är noggrann, ansvarsfull samt mål- och resultatinriktad, då stor del av arbetet bedrivs självständigt. vi söker dig som är driven och som tar egna initiativ samt har förmåga att fatta beslut med ett gott omdöme. Därtill är det naturligt för dig att arbeta på ett lyhört och pedagogiskt sätt som expert i team. Du är en god kommunikatör med en god samarbetsförmåga. Eftersom vi nu är inne i en förändringsfas krävs nyfikenhet och ett flexibelt förhållningssätt i arbetet. Du bidrar aktivt och engagerar dig i enhetens förbättrings- och utvecklingsarbete.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag! Vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Enhetschef till Bild- och Laboratorieteknik, Lund

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Jun 4
Gör skillnad. Varje dag.

Medicinsk service ger stöd och service till den skånska hälso- och sjukvården. Våra tjänster omfattar alltifrån laboratoriemedicin och medicinsk teknik till uppdrag inom prehospital sjukvård och forskning. Vi är cirka 2100 medarbetare i förvaltningen. Bild- och laboratorieteknik är ett område i verksamhetsområdet laboratoriemedicin bas.

Område Bild- och laboratorieteknik består av tre enheter som tillsammans ansvarar för att upprätthålla den medicintekniska säkerheten/tillgängligheten genom förebyggande och akut underhåll av medicinteknisk utrustning. Bild- och laboratorieteknik bistår också Region Skånes verksamheter inom bild-och funktionsmedicin samt laboratoriemedicin med teknisk kompetens och systemförvaltning. Verksamheten är även involverad i investeringar och upphandlingar samt deltar i forskning och utveckling inom området.

Bild och Funktionstekniks uppdrag innefattar i huvudsak service och support av medicinteknisk utrustning inom den bildgivande diagnostiken. Vi har även ansvar för systemförvaltning och IT-stöd för system inom samma område. Vi bidrar också till utvecklingen av verksamheten inom bild och funktionsdiagnostiken genom deltagande och ledning av projekt. Vår personal är i huvudsak medicintekniska ingenjörer, IT-ingenjörer och systemansvariga.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en tillförordnad enhetschef till Bild och Funktionsteknik (BFT) för ett vikariat med tillträde snarast och fram till och med 31 december 2024. Området Bild och Funktionsteknik förväntas växa under de kommande åren och det kan eventuellt finnas en möjlighet till en tillsvidareanställning som enhetschef framöver.

I rollen som enhetschef har du det övergripande ledningsansvaret för verksamhet, personal och ekonomi för din enhet och rapporterar till områdeschefen. Du är delaktig i och bidrar till utvecklingen av hela området Bild- och Laboratorieteknik, där du sitter med i områdesledningen. Du har en viktig uppgift i att driva och utveckla den dagliga verksamheten genom att etablera arbetsprocesser och skapa enhetliga arbetssätt. Du lägger stort fokus på det ständiga förbättringsarbetet och genom ditt ledarskap skapar du förutsättningar för medarbetarna att utvecklas.

För att nå våra mål har vi ett nära samarbete med sjukvårdsförvaltningarna som bedriver diagnostiken och här har du en viktig roll i att skapa ett gott samarbete. Likaså skapar du ett gott och nära samarbete med övriga enhetschefer inom Bild och Laboratorieteknik. Vi har ett regionalt uppdrag med personal på flertalet akutsjukhus i Region Skåne och därför kan därför kan resor i tjänsten förekomma.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har tidigare chefserfarenhet, gärna inom det medicintekniska området, IT-området eller inom vården. Du är både flexibel och tydlig i ditt ledarskap och har förmågan att bygga goda och effektiva samarbetsformer och relationer med andra personer och organisationer. Ditt ledarskap präglas av stark närvaro, dialog och tydlighet, och du agerar alltid som en god förebild. Du är en stark lagspelare och trivs i en miljö där samarbete är centralt för att lyckas. Vidare har du förmågan att se styrkan i att tycka och att vara olika inom en grupp och du agerar prestigelöst i alla situationer.

Utöver dina goda ledaregenskaper har du ett stort intresse för teknik, att bidra till en effektivare diagnostik i Region Skåne samt att agera förebild i linje med våra värderingar; välkomnande, drivande, omtanke och respekt.

Gällande de formella kraven har du en adekvat högskoleutbildning inom teknik, IT eller vård alternativt erfarenhet som bedöms likvärdig av arbetsgivaren. Du behärskar svenska och engelska obehindrat i både tal och skrift och är en van datoranvändare. Du behöver även ha B körkort då resor i tjänst förekommer.

I denna rekrytering är vi måna om att hitta rätt person och lägger stor vikt vid balansen mellan färdighet, kunskap och personlig lämplighet. Vi tillämpar löpande urval.

Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Medicinsk service är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning, laboratoriemedicin och sjukvårdsrådgivning. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Förvaltningen bedriver även forskning och utveckling inom sina områden.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Dietist till Klinisk nutritionsmottagning i Lund

Dietist
Läs mer Maj 27
Gör skillnad. Varje dag.

Vi söker en dietist till vårt glada och engagerade team i Lund! Här fokuserar vi på ständiga förbättringar och arbetar för att skapa en effektivare, mer patientsäker verksamhet och en bättre arbetsmiljö. Vill du bidra med din kompetens, ditt engagemang och positiva energi? Då kan detta vara rätt tjänst för dig!

Vi är Skånes universitetssjukhus (Sus) största dietistenhet med 25 medarbetare. Vårt team består främst av dietister men även av sjuksköterska och sekreterare. Tillsammans har vi en bred samlad nutritionskompetens. Hos oss arbetar du i tvärprofessionella team på avdelning och mottagning med det stöd du behöver från erfarna och kompetenta dietistkollegor på enheten. Vi försöker alltid att ha roligt på arbetet och har en god sammanhållning inom teamet.

Låter detta som en arbetsplats för dig? Då ska du inte tveka att söka dig till oss!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som är intresserad av att arbeta i en organisation med spännande kliniska utmaningar då vi har uppdrag mot många av specialistvårdens verksamheter i både akut, basal och nationell högspecialiserad vård.

I din roll som dietist erbjuds du ett varierande och utvecklande arbete med nutritionsbehandling med den vanliga maten samt enteral och parenteral nutrition som verktyg. Tjänsten innebär att du arbetar i team kring patienter. Arbetet omfattar behandling av inneliggande patienter, mottagningspatienter och telefonbesök.

Du arbetar i nära samarbete med andra yrkesprofessioner och är ett viktigt kunskapsstöd till övrig vårdpersonal. Hos oss erbjuds du regelbunden vidareutbildning både inom och utom Region Skåne för att utveckla din kompetens.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad dietist med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Du är en person med initiativförmåga som tycker om såväl samarbete i team som att arbeta självständigt och ta egna beslut. Att arbeta varierat med både enklare och mer komplex problemlösning ser du som en rolig utmaning. Vi är måna om att hitta rätt medarbetare till vårt team, därför lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska till Onkologiavdelning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Maj 27
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och göra skillnad för våra patienter och arbeta i en verksamhet som präglas av öppenhet och utveckling? Sök då tjänsten som sjuksköterska hos oss på Onkologiavdelning 86!

Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik ansvarar för icke-kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling i södra sjukvårdsregionen, som har en befolkning på cirka 1,6 miljoner invånare. Verksamhetsområdet har öppen- och slutenvårdsenheter i Malmö, Lund och Helsingborg.

Avdelning 86 är den enda onkologiska slutenvårdsavdelningen i Lund och Malmö som vårdar patienter med trakeostomi samt patienter med pågående radioaktiva behandlingar. Vi arbetar med personcentrerad vård som bedrivs via teamarbete mellan sjuksköterskor, undersköterskor och läkare men även fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Arbetet på avdelningen är omväxlande med specialiserad onkologisk omvårdnad så som cytostatikabehandling, strålbehandling och smärtoptimering. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö samt värdesätter utvecklingsarbete och fortbildning för såväl nyanställda som rutinerad personal.

ARBETSUPPGIFTER
Utöver de specialiserade onkologiska arbetsuppgifter ingår vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter såsom läkemedelshantering, administrering, provtagning och dokumentation. I din roll arbetar du med olika medicintekniska hjälpmedel, centrala infarter och intravenösa läkemedel. Därtill är psykosocial omvårdnad en stor del i vårt dagliga arbete. Som sjuksköterska hos oss är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är, tillsammans med undersköterskor och läkare, en viktig del av teamet kring patienten och har en arbetsledande roll med möjligheter att påverka verksamheten.

Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion på sex veckor baserad på dina tidigare erfarenheter. Efter avslutad bredvidgång följer ett mentorskap där du får stöd av en senior sjuksköterska utefter dina behov. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kollegor för att bli säker i din nya arbetsroll.

Vi arbetar med verksamhetsanpassat schema som i möjligaste mån utgår från dina önskemål och behov så längre arbetstidslagen följs. I tjänsten ingår det helgtjänstgöring med två helger på fem veckor.

KVALIFIKATIONER
För den här tjänsten söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Vi ser gärna att du som söker är nyfiken på utveckling och bidrar med din kunskap till arbetsgruppen. Du uppskattar att arbeta i team samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Därtill har du god social kompetens och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska, natt, till Onkologiavdelning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Maj 27
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med och göra skillnad för våra patienter och arbeta i en verksamhet som präglas av öppenhet och utveckling? Sök då tjänsten som sjuksköterska hos oss på Onkologiavdelning 86!

Verksamhetsområde (VO) hematologi, onkologi och strålningsfysik ansvarar för icke-kirurgisk cancersjukvård och forskningsbaserad utveckling i södra sjukvårdsregionen, som har en befolkning på cirka 1,6 miljoner invånare. Verksamhetsområdet har öppen- och slutenvårdsenheter i Malmö, Lund och Helsingborg.

Avdelning 86 är den enda onkologiska slutenvårdsavdelningen i Lund och Malmö som vårdar patienter med trakeostomi samt patienter med pågående radioaktiva behandlingar. Vi arbetar med personcentrerad vård som bedrivs via teamarbete mellan sjuksköterskor, undersköterskor och läkare men även fysioterapeuter och arbetsterapeuter. Arbetet på avdelningen är omväxlande med specialiserad onkologisk omvårdnad så som cytostatikabehandling, strålbehandling och smärtoptimering. Vi erbjuder en stimulerande arbetsmiljö samt värdesätter utvecklingsarbete och fortbildning för såväl nyanställda som rutinerad personal.

ARBETSUPPGIFTER
Utöver de specialiserade onkologiska arbetsuppgifter ingår vanligt förekommande sjuksköterskeuppgifter såsom läkemedelshantering, administrering, provtagning och dokumentation. I din roll arbetar du med olika medicintekniska hjälpmedel, centrala infarter och intravenösa läkemedel. Därtill är psykosocial omvårdnad en stor del i vårt dagliga arbete. Som sjuksköterska hos oss är du betydelsefull och din kompetens värdesätts högt. Du är, tillsammans med undersköterskor och läkare, en viktig del av teamet kring patienten och har en arbetsledande roll med möjligheter att påverka verksamheten.

Som nyanställd får du en individuellt anpassad introduktion på sex veckor baserad på dina tidigare erfarenheter. Efter avslutad bredvidgång följer ett mentorskap där du får stöd av en senior sjuksköterska utefter dina behov. Vi utgår ifrån att alla har en individuell inlärningsprocess och ser det som en självklarhet att du ska få stöttning av kollegor för att bli säker i din nya arbetsroll.

Vi arbetar med verksamhetsanpassat schema som i möjligaste mån utgår från dina önskemål och behov så längre arbetstidslagen följs. I tjänsten ingår det helgtjänstgöring med två helger på fem veckor.

Tjänsten avser nattjänstgöring.

KVALIFIKATIONER
För den här tjänsten söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

Vi ser gärna att du som söker är nyfiken på utveckling och bidrar med din kunskap till arbetsgruppen. Du uppskattar att arbeta i team samtidigt som du är trygg i att arbeta självständigt och fatta egna beslut. Därtill har du god social kompetens och samarbetsförmåga. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Administratör med chefsstödsuppdrag till Sektion njurmedicin i Lund

Chefssekreterare
Läs mer Jun 3
Gör skillnad. Varje dag.

Sektion njurmedicin är del av verksamhetsområdet endokrinologi, njurmedicin och reumatologi. Njurmedicin har cirka 300 anställda och ansvarar för basal njursjukvård i sydvästra Skåne samt avancerad njursjukvård i Södra sjukvårdsregionen. Sektionen är fördelad på två orter, Lund och Malmö, med respektive sektionschef och chefssekreterare.

Sektionschefen innehar det medicinska ledningsansvaret för njurmedicin i Lund som omfattar slutenvård, njur- och transplantationsmottagning, dagvård, hemdialysmottagning, institutions-hemodialys-mottagning samt barn-hemodialys. Vi har en professor i njurmedicin som arbetar både vid Lunds universitet och Region Skåne, med arbetsplats nära sektionschefen. Professorn ansvarar för forskning, utveckling och utbildning inom båda organisationerna.

Genom Skånes universitetssjukhus (Sus) övergripande vision om bästa möjliga hälsa i livets alla skeden står vi inom verksamhetsområdet för att kroniskt sjuka patienter bibehåller sin hälsa i så god utsträckning som möjligt och kan leva ett rikt och oberoende liv. Medarbetarna på njurmedicin arbetar med respekt, professionalism, delaktighet och utveckling för våra patienter och anhöriga.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som administratör med chefsstödsuppdrag ansvarar du för assistans och administrering av samtliga arbetsuppgifter som sektionschefen i Lund ansvarar för. Sektionschefen i Lund är även din närmaste chef. Arbetsuppgifterna innebär bland annat uppgifter inom ekonomi-, HR, schemaläggning samt administrativt stöd till läkargruppen i Lund om cirka 20 till 25 personer.

Uppgifterna du förväntas att sköta för sektionschefen uppskattas till cirka 50 till 60 procent av ditt vardagliga arbete. Det kan till exempel handla om att mottagsattestera och kontera i Raindance, uppdatera och utveckla sektionens/avdelningens hemsida på inter-/intranät, vara protokollförare i ledningsgruppen samt vid läkarmöten till exempel arbetsplatsmöten och/eller hantera ärenden i avvikelsesystemet. Arbetet innebär att du verkar som koordinator och kontaktperson för registrering av patientdata i vårt kvalitetsregister Svenska Njurregister (SNR) och koordinerar administrering av sektionens medicinska PM.

Vi erbjuder dig ett spännande och varierande arbete utifrån verksamhetens behov där du får möjlighet att utvecklas både på ett professionellt och personligt plan. Det finns en liknande funktion i Malmö som introducerar dig i redan etablerade strukturer och rutiner och är en samarbetskollega till dig. Huvudtjänstgöring är i Lund, med viss tjänstgöring i Malmö kan förekomma. Även vissa resor i tjänsten kan förekomma.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har erfarenhet som chefssekreterare/administratör med chefsstödsuppdrag och som gärna har arbetat i sjukhusmiljö. Det är en fördel om du har en administrativ utbildning såsom inom hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY, 400 p YH eller motsvarande läkarsekreterarutbildning. Du har goda kunskaper i svenska och engelska språket i såväl tal som skrift. För tjänsten är det ett krav att du har goda datorkunskaper och känner dig bekväm i att hantera till exempel Officepaketet. Kunskaper i schemaläggningssystem Medinet, journalsystemet Melior, HR-fönster samt Raindance är meriterande. Vidare är erfarenhet inom avvikelsehanteringssystemet Avic meriterande.

Det krävs att du kan hålla ordning och struktur trots varierande arbetsuppgifter och kan hantera ett högt tempo. Vi värdesätter att du har ett flexibelt förhållningssätt till att arbeta under föränderliga omständigheter och medverkar till förbättring och utveckling av verksamheten. Som person arbetar du med en hög känsla för service och du trivs med att ha en central och koordinerande roll. Du verkar för en god stämning i teamet och ditt sätt att samarbeta med kollegor och omgivning sker på ett prestigelöst sätt. I din arbetsvardag medverkar du till en lärande atmosfär där fel och misstag ses som en möjlighet till förbättring. Därtill har du lätt för att sätta dig in i en verksamhet/organisation samt processer. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Intensivvårdssjuksköterskor till Thoraxintensivvårdsavdelning i Lund

Intensivvårdssjuksköterska
Läs mer Maj 30
Gör skillnad. Varje dag.

Är du på jakt efter en ny utmaning där du får möjligheten att utvecklas i din roll som intensivvårdssjuksköterska? Vill du arbeta i ett multidisciplinärt team på en högspecialiserad intensivvårdsavdelning, där vi genom att arbeta med personcentrerad vård sätter den svårt sjuka patienten i fokus? Då är Thoraxintensivvårdsavdelningen (THIVA) i Lund något för dig.

Vi på THIVA samarbetar med Thoraxoperation och Thoraxkirurgiavdelningen. Tillsammans med kärlkirurgin i Malmö bildar vi verksamhetsområde thorax och kärl, ett område som hela tiden satsar på att utveckla verksamheten. Vi strävar efter att sätta personen som är i behov av högspecialiserad och teknikintensiv vård i centrum. Vilket vi gör genom att prioritera vårdrelationen och kontinuiteten kring patienten. Man blir patient hos oss om man har genomgått thoraxkirurgiska ingrepp så som lungkirurgi, koronarkirurgi, klaffkirurgi eller aortakirurgi. Patientens meningsskapande lyfts fram genom pedagogiska samtal. Varje vecka har vi omvårdnadsrond där det tvärprofessionella teamet planerar för patienter som står inför stora utmaningar både mänskligt och medicinskt, utifrån hälsa samt välbefinnande. Vi vårdar patienter som omfattas av vårt rikssjukvårdsuppdrag inom hjärttransplantation, lungtransplantation och vuxna med svårt medfödda hjärtfel (GUCH). Vi ger också vård till patienter med akut lunginsufficiens som har behov av ECMO, från skånska sjukhus.

THIVA är en stimulerande arbetsplats, i en välfungerande organisation med kontinuerlig verksamhetsutveckling. Vi arbetar för en god arbetsmiljö och ständig kompetensutveckling. Avdelningen präglas av ett öppet arbetsklimat där såväl arbetsledning som medarbetare är måna om varandra och om vår arbetsmiljö.

Vi behöver bli fler i vårt viktiga arbete! Välkommen med din ansökan till vår spännande verksamhet, om du vill ingå i vårt team med erfarna, positiva och engagerade kollegor!

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker dig som trivs med att arbeta i team kring svårt sjuka thoraxpatienter. Teamet kring patienterna består av anestesiläkare, intensivvårdssjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, kurator och medicinsk sekreterare. Hos oss kommer du att vårda patienter som behandlas med varierande komplexitet. I arbetet kommer du att möta vuxna patienter postoperativt efter hjärt- och lungkirurgi, med behov av några timmars övervakning till längre vårdtid. Du kommer att vårda patienter med svikt i vitala organ som har behov av stöd, såsom dialys och aortaballongpump. Samt vårda patienter som behandlas med mekaniska hjärtassister som till exempel Heartmate och ECMO, men också patienter som blivit lung- eller hjärttransplanterade.

Hos oss får du möjlighet att arbeta med personcentrerad vård samt den nära omvårdnaden med omvårdnadsansvar och omvårdnadsrond. Vi på THIVA har förmånen att ha en omvårdnadsprofessor knuten till oss som handleder och stödjer oss i arbetet. Du kommer som omvårdnadsansvarig sjuksköterska att arbeta med en disputerad sjuksköterska och tillsammans med teamet driva omvårdnadsrond. Tillsammans med våra fysioterapeuter driver vi en aktiv och hälsofrämjande omvårdnad med till exempel tidig mobilisering och sängcykling för att bibehålla/stärka patientens resurser och samtidigt öka möjligheterna att komma vidare mot bättre hälsa och välbefinnande.

Vi erbjuder en grundlig introduktion med teori och praktisk handledning för att du som ny medarbetare ska trivas och komma in i arbetet. Introduktionen anpassas efter dig och dina behov. I introduktionen går du med två erfarna handledare och knyts även till en utbildningsansvarig sjuksköterska och en medicinskteknisk sjuksköterska. Efter introduktionen får du en mentor och tillsammans möts ni på kontinuerliga strukturerade möten under ditt första år på THIVA för att du ska bli trygg i din roll.

Många av våra medarbetare har lång erfarenhet av thoraxintensivvård och med den gedigna kompetensen är vi redo att även välkomna mer oerfarna kollegor inom thoraxintensivvård som önskar fylla på sin kunskapsbank. Vi lär oss fortfarande något nytt hela tiden!

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har även vidareutbildning inom intensivvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har ett intresse av avancerad hjärt-lungkirurgisk intensivvård. Erfarenhet av intensivvård och thoraxkirurgisk vård är meriterande.

I rollen som intensivvårdssjuksköterska är det av vikt med en god samarbetsförmåga. Vår verksamhet ställer även höga krav på flexibilitet och stresstålighet. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Controller till Skånes universitetssjukhus i Lund och Malmö

Controller
Läs mer Maj 30
Gör skillnad. Varje dag.

Vi söker dig som vill arbeta som controller vid Skånes universitetssjukhus! Här får du möjlighet att arbeta med högkvalitativt ekonomiarbete där du arbetar brett mot såväl klinisk verksamhet som forskningsverksamhet.

Enhet ekonomi verksamhetsnära söker controller med verksamhetsnära inriktning. Enheten är en del av Avdelning ekonomi och vårt primära fokus är att ge ett professionellt verksamhetsnära ekonomistöd till sjukhusets chefer. Vi stödjer verksamheterna vad gäller uppföljning, budgetarbete samt analys med inriktning på ekonomi- och verksamhetsstyrning. Tillsammans med övriga inom Avdelning ekonomi arbetar vi för att uppfylla Skånes universitetssjukhus (Sus) vision om bästa möjliga hälsa i livets alla skeden.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu efter en controller för att förstärka vårt team.

Som controller med verksamhetsnära inriktning är du underställd enhetschefen för Enhet ekonomi verksamhetsnära. Din placering är mot verksamhetsområdet där du arbetar i nära samarbete med verksamhetschefen, HR-partner och verksamhetsutvecklare. Du har både en operativ och en strategisk funktion och förväntas vara en aktiv medlem i verksamhetsområdets ledningsgrupp. Arbetet sker i nära samarbete med hela verksamhetsområdets chefer, såsom områdeschefer, sektionschefer och enhetschefer. Du arbetar på plats ute i verksamhetsområdet.

I arbetet använder du förutom data från bokföring och redovisning även uppgifter från andra källor såsom personalsystem, produktionssystem och uppgifter som hämtas in separat. Analysen av dessa uppgifter kräver god kunskap om datasystem och god analytisk förmåga. I rollen ingår att skriva rapporter, leda projekt och göra presentationer av ekonomisk information. Arbetets fokus ligger på verksamhetens ekonomi, uppföljning och budgetarbete samt analys med inriktning på ekonomi- och verksamhetsstyrning. I detta arbete stöttar du verksamhetens chefer, bestående av verksamhetschef, sektionschefer, områdeschefer samt enhetschefer. Utöver det direkta arbetet med verksamhetsområdet förväntas du vara delaktig och engagerad i Avdelning ekonomis arbete med att förbättra det verksamhetsnära stödet till Sus chefer. Det finns även möjlighet att delta i sjukhusövergripande projekt och vara delaktig i olika utvecklingsområden rörande bland annat ekonomi-, bemannings- och produktionsstyrning.

Den fysiska placeringen är på verksamhetsområdet med arbetsplats både i Lund och Malmö.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har en högskole-/universitetsutbildning i ekonomi. Du har goda kunskaper i svenska språket i såväl tal som skrift samt god kunskap om olika datasystem. För att lyckas i denna roll ser vi att du har erfarenhet av kvalificerat ekonomistyrningsarbete i en större organisation, gärna även av en politiskt styrd organisation. Vidare är det meriterande om du tidigare har arbetat i eller i nära samarbete med en ledningsgrupp. Erfarenhet av arbete i systemen Raindance och QlikView är också meriterande.

Du som söker tjänsten är ansvarstagande och levererar resultat inom utsatt tid. God analytisk förmåga är av stor vikt. Vidare vågar du ta egna initiativ, söka information och hjälpa verksamhetsområdet att fatta beslut. Det är även viktigt att du har god förmåga att arbeta självständigt och med egen drivkraft deltar i strukturering, planering och genomförande av arbetsuppgifter. Då du i ditt arbete kommer att ha många olika kontaktytor underlättar det om du gillar att nätverka och trivs med att ha en utåtriktad roll. Vi värdesätter även en pedagogisk förmåga då arbetet sker i nära samarbete med personer utan bakgrund inom ekonomi.

I den här rekryteringen använder vi oss av löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska till Reumatologiavdelning Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Maj 24
Gör skillnad. Varje dag.

Vi välkomnar en sjuksköterskekollega till oss på Reumatologiavdelning 51 i Lund! Här erbjuds du ett spännande och omväxlande arbete där vi arbetar med en stor variation av diagnoser inom vårt specialistområde.

Område reumatologi är en del av Skånes universitetssjukhus (Sus) och ingår i verksamhetsområde (VO) endokrinologi, njurmedicin och reumatologi. Vi bedriver såväl regionsjukvård som högspecialiserad vård av patienter med inflammatoriska reumatiska sjukdomar. Reumatologi har utvecklats till en behandlingsintensiv verksamhet där prognosen för många patienter har förbättrats. Mottagning, dagvård och rehabilitering finns både på sjukhuset i Lund och Malmö. All slutenvård sker på Reumatologiavdelning 51 i Lund och här finns även 4 slutenvårdsplatser för patienter med hudsjukdomar. På mottagningen bedrivs forskning och utbildning kontinuerligt.

På avdelningen arbetar vi utifrån ett patientcentrerat förhållningssätt vilket vi ser som en förutsättning för att kunna erbjuda högkvalitativ vård. Vi är en avdelning där både erfarna och nyexaminerade sjuksköterskor är välkomna och trivs. Arbetet kring våra patienter utgår från tvärprofessionella team bestående av sjuksköterskor, undersköterskor, apotekare, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, läkare och medicinska sekreterare. Teamen har en stark sammanhållning och ett gott samarbete mellan yrkeskategorierna, där kommunikation och samarbete är viktigt för oss.

Avdelningen arbetar efter Magnetmodellen. Modellen identifierar omvårdnad som en av huvudprocesserna i hälso-och sjukvården och lägger huvudfokus på att uppnå mycket goda omvårdnadsresultat genom evidensbaserad praktik, innovationer, utveckling av teknik och partnerskap med patienten.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som sjuksköterska arbetar du med omvårdnad av reumatologiska patienter samt hudpatienter som kommer från hela södra Sverige. Som en av endast fem slutenvårdsavdelningar i Sverige erbjuder vi dig ett arbete med varierande arbetsuppgifter inom både reumatisk specialistvård och hudspecialistvård.

Som nyanställd får du en individuell introduktion utifrån din befintliga kompetens och en mentor som du kan vända dig till under ditt första år. Efter introduktionen har du tillgång till en av våra driftsjuksköterskor som stöttar dig. På vår avdelning erbjuder vi även internutbildning i form av föreläsningar som hålls av specialistläkare.

Region Skåne satsar på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För nyexaminerade finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För de som vill gå en specialistutbildning erbjuds utbildningsförmåner inom prioriterade områden samt ett antal sökbara utbildningsanställningar, då utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.

Är du nyfiken och vill veta mer om oss eller komma och hospitera? Tveka inte att höra av dig till oss!

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård och har intresse av att arbeta inom specialiserad vård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav.

För att trivas hos oss är du initiativtagande, flexibel och noggrann. Det är av stor vikt att du är en person som vill ta ansvar och delta i förbättringsarbete. Vidare tycker du om att arbeta självständigt samtidigt som du trivs med arbete i team. Du bidrar även till ett bra samarbete och gott arbetsklimat byggt utifrån våra värdegrunder. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Intensivvårdssjuksköterskor till Neurokirurgiavdelning intensivvård i Lund

Intensivvårdssjuksköterska
Läs mer Maj 6
Gör skillnad. Varje dag.

Neurointensivvårdsavdelningen (NIVA) i Lund bedriver högspecialiserad intensivvård och tillhör verksamhetsområde neurokirurgi och smärtrehabilitering. Vi har ett regionuppdrag som innebär att vi betjänar hela Södra sjukvårdsregionen med högspecialiserad neurointensivvård. NIVA har sex intensivvårdsplatser där vi främst vårdar patienter med svåra skall- och/eller ryggskador. NIVA är en högteknologisk intensivvårdsavdelning som präglas av en vilja av att nå medicinska resultat av högsta kvalitet.

På NIVA finns även en IMA-enhet med fem vårdplatser där vi vårdar akuta patienter med intermediärvårdsbehov. Enheten fungerar även som en step-down-enhet för våra patienter som inte längre är i behov av intensivvård. Vårdbehovet på IMA kan variera från avancerad vård till lättare övervakning. Vi har även en postoperativ enhet med fyra vårdplatser där vi bedriver postoperativvård av verksamhetens nyopererade patienter. På den postoperativa enheten vårdas även nyopererade barn.

Neurokirurgiska kliniken i Lund är en av Sveriges sex kliniker som bedriver neurokirurgi. Vi har dygnet runt verksamhet på vår operationsavdelning och inom kliniken finns även en vårdavdelning, dagvårdsverksamhet och en mottagning. Inom verksamheten arbetar cirka 300 personer, varav 100 på NIVA.

ARBETSUPPGIFTER
Nu välkomnar vi två specialistsjuksköterskor som är vidareutbildade inom intensivvård.

Vi erbjuder en spännande och varierad arbetsmiljö med tillfredställande och utmanande arbetsuppgifter. Att arbeta som IVA-sjuksköterska på NIVA innebär att du får ett varierat arbete med snabba växlingar. Vi arbetar i en högteknologisk miljö där vi förutom sedvanlig apparatur för intensivvård även använder oss av en mängd utrustning för neuromonitorering. Den skall- eller ryggskadade patienten är i fokus hos oss och på avdelningen bedrivs ett flertal forskningsprojekt i syfte att utveckla neurointensivvården. Arbetsplatsen är personaltät och vi som arbetar här har olika kompetenser vilket gynnar vår verksamhet på flera sätt.

När du börjar din anställning hos oss erbjuds du ett introduktionsprogram utifrån dina behov. Är du intensivvårdssjuksköterska med tidigare erfarenheter från intensivvården har du en god grund att stå på när du börjar hos oss. Är du nyexaminerad intensivvårdssjuksköterska erbjuder vi dig en lång introduktion, anpassad efter dig som stöd i din nya yrkesroll.

När du börjar hos oss får du två handledare som vägleder dig genom din första tid. På NIVA arbetar vi aktivt med kunskapssökande och vi erbjuder regelbundet föreläsningar och utbildningar. Vi ser positivt på kunskapsutveckling och avsätter resurser för ansvarsområden, projekt och studier vid universitet och högskola.

Vi har ett omtyckt poänglönesystem där du själv önskar ditt arbetsschema.

KVALIFIKATIONER
Du som söker är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Utöver det har du en specialistsjuksköterskeexamen inom intensivvård eller anestesisjukvård. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Erfarenhet av neurokirurgisk vård ses som en merit.

Stor vikt läggs vid personliga egenskaper där flexibilitet och samarbetsförmåga är viktiga inslag.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

ST-läkare till Sektion barn- och ungdomskardiologi i Lund

ST-läkare
Läs mer Maj 17
Gör skillnad. Varje dag.

Sektion barnkardiologi tillhör verksamhetsområde (VO) barnkirurgi och neonatalvård. Vårt VO bedriver förutom basal sjukvård även högspecialiserad vård inom barnkirurgi, barnhjärtkirurgi och neonatologi. Vårt upptagningsområde är södra sjukvårdsregionen och bedrivs sedan tidigare som riksspecialitet och delar inom barnkirurgi bedrivs som riksspecialitet sedan 1 juli 2018.

Sektion barnkardiologi ansvarar för utredning, uppföljning, pre- och postoperativ vård inom barnhjärtcentrum i tätt samarbete med barnhjärtkirurgi, barnanestesi- och intensivvård samt neonatalvård. Inom sektionen drivs även experimentell och klinisk forskning. Vår slutenvård, dagvård och mottagningsverksamheten är förlagd till Lund, men det finns även en öppenvårdsmottagning i Malmö.

ARBETSUPPGIFTER
Nu välkomnar vi en ST-läkare till Sektion barn- och ungdomskardiologi i Lund!

Här arbetar du med perioperativ vård av barn och ungdomar med hjärtsjukdom. Du arbetar inom öppenvård och med utredningar. Därtill ingår akutverksamhet inom barnhjärtsjukvård, forskning samt jourarbete. I tjänsten ingår även undervisning av läkarstudenter.

För dig som ST-läkare sker utbildningen inom ramen för ST-programmet med individuell handledare samt med en individuellt anpassad utbildningsplan. Verksamheten är mångfasetterad och du har möjlighet att påverka din egen utbildning samt goda möjligheter till att delta i kurser, forskningsprojekt och kvalitetsarbete. Här erbjuds du goda utvecklingsmöjligheter såväl inom verksamheten som inom forskning.

Tjänstgöring förekommer även i Malmö

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med svensk läkarlegitimation samt:
• Erfarenhet av barnmedicin och/eller barn- och ungdomskardiologi.
• Erfarenhet av kliniskt patientarbete och vetenskapligt arbete.
• Språkkunskap i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala.

Det är av stor vikt att du besitter en mycket god samarbetsförmåga samtidigt som du har god förmåga till att arbeta självständigt. Därtill har du god förmåga att kommunicera med patienter och deras anhöriga såväl som med kollegor både inom och utanför den egna sektionen.

Utdrag ur belastnings- och misstankeregister görs innan eventuell anställning. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Administratör till Tolkcentral i Lund

Administratör/Administrativ assistent
Läs mer Maj 31
Gör skillnad. Varje dag.

Trivs du med att arbeta med administration? Får du energi av att ge bra service och vill vara en viktig pusselbit för en betydelsefull målgrupp av Skånes medborgare? Då kan du vara den vi söker!

Tolkcentralen är en enhet inom verksamhetsområde (VO) syn-, hörsel- och dövverksamheten inom förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel. Vi finns för personer som är bosatta i Skåne och som är i behov av teckenspråk- och dövblindtolk eller skrivtolk. Årligen får vi in beställningar från cirka 1 100 tolkanvändare som beställer tolk till drygt 12 000 tillfällen. Vår tolktjänst kostar inget och riktar sig till den som har nedsatt hörsel, är döv eller dövblind. Tolkuppdragen utförs på den plats tolkanvändaren befinner sig eller via distansmöte.

Vi är stolta över att vara den verksamhet i Skåne som har i uppdrag att tillsätta tolk utifrån beställarnas behov av så kallad vardagstolkning. Genom tolk möjliggörs kommunikation mellan hörande och personer som är döva, har nedsatt hörsel eller dövblindhet. Tillgång till tolk är en förutsättning för att kunna vara delaktig i samhället på lika villkor som andra. Inom tolkcentralen är vi drygt 40 medarbetare varav de flesta är tolkar. Samordningen, som består av administratörer, utgår från Kristianstad men våra tolkar sitter även placerade i Malmö, Lund och Helsingborg. Just nu är vi i en spännande förändring i Malmö där vi samlokaliserar med andra mottagningar inom vårt verksamhetsområde. Det innebär bland annat att vi kommer få nya lokaler som beräknas vara färdiga vid årsskiftet 2025/2026. Framöver är det även planerat att hela samordningen ska flyttas ner till Malmö, men innan dess är kommer vi att vara placerade i både Kristianstad och Lund för att sedan flytta in i våra nya lokaler i Malmö.

Välkommen till oss på Tolkcentralen!


ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en ny administratör som vill vara med i en spännande förändring tillsammans med oss!

I rollen som administratör på Tolkcentralen tar du huvudsakligen emot beställningar från tolkanvändare. Beställningarna kommer in via 1177, webben och telefon. Om du kan teckenspråk finns det även möjlighet att ta emot beställningar från bildtelefon. Kan du inte teckenspråk finns det möjlighet att ta emot dessa beställningar via en förmedlingstjänst. Därefter fördelar du beställningarna i ett schema för tolkarna som sedan utför uppdraget. I ditt arbete ingår även att informera beställare om hur det fungerar att ha en tolk på distans och hur olika system fungerar, då tolkcentralen även använder andra system när andra aktörer bjuder in tolken och då det inte handlar om patientärenden.

Det finns stor variation i beställningarna som vi får in, vilket gör att du har ett varierande arbete. Som administratör hos oss är du en nyckelspelare för att uppdragen ska organiseras på ett bra sätt. Vid stora beställningar där det krävs flera tolkar behöver du göra en större organisering för att samordna tider och placeringar för tolkarna. Vi får även in ofullständiga beställningar där du behöver göra efterforskning kring uppgifter som måste kompletteras i beställningen. Förutom samarbete med övriga administratörer i samordningen, samarbetar du med våra tolkar på alla orter.

Organisatoriskt tillhör du vårt team i Malmö men då våra lokaler i Malmö renoveras har du fram tills årsskiftet 2025/2026 placering i Lund.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har en utbildning inom administration på eftergymnasial nivå alternativt annan utbildning/yrkeserfarenhet som arbetsgivaren bedömer lämplig för tjänsten. Du har mycket god datakunskap och är trygg med att arbeta i olika system samtidigt. För tjänsten krävs även goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift, goda erfarenheter av schemaläggning och erfarenhet av arbete i en liknande roll. Därtill ser vi det som meriterande om du kan teckenspråk.

Som person har du ett flexibelt förhållningsätt, kan hantera många parallella uppgifter och i varje unikt ärende möter du beställarens specifika behov på ett professionellt sätt. Du har en god social kompetens, en positiv inställning och ett gott bemötande mot beställare/tolkanvändare, kollegor och andra intressenter. Därtill har du ett professionellt förhållningssätt samt kan ta emot och hantera såväl positiv som konstruktiv feedback. Som person är du trygg i dig själv och vågar diskutera i grupp där du både är öppen för andras åsikter och delar med dig av din egen kunskap. Du har även ett intresse av att utveckla både dig och verksamheten, där du ser möjligheteter och vågar prova nytt för verksamhetens bästa. Vidare är du en professionell ambassadör för Tolkcentralen och arbetsgivaren, där du precis som vi, arbetar utifrån Region Skånes värderingar. Vi är måna om att hitta rätt person, vilket gör att vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den näst största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vården och omsorgen. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatrin. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet och ungdomsmottagningarna i Skåne.

På https://www.skane.se/ledigajobb kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu