Hitta lediga jobb i Lund

Familje- och jourhem för våldsutsatta barn

Socionom
Läs mer Jan 31
Nu söker vi jour- och familjehem i hela Sverige!
Trygga barn är en familje- och jourhemsverksamhet som tar emot placeringar av barn utsatta för olika typer av våld i hemmet.
I vår verksamhet utbildas alla familjehem utifrån certifierade utbildningar om olika typer av våld, barns känsloreaktioner vid våld, traumadiagnoser, psykosocialproblematik, barnkonventionen och mycket mer!
Vi är unika i vårt slag då vi lägger särskild vikt vid barn utsatta för narcissistiskt våld. Hos oss får alla familj kontinuerliga utbildningar, handledning samt avlastning i form av kontaktperson. Vidare tilldelas alla barnen ett barnombud för att säkerställa att barnkonventionen genomsyrar hela vår verksamhet.
Utöver placering av barn söker vi även personer som kan ta emot vuxna som är i behov av skydd och stöd på grund av våldsutsatthet. Vi tar emot ansökningar från hela Sverige!
Nu söker vi engagerade människor som är villiga att öppna upp sitt hem för barn och vuxna i behov av ett kärleksfullt och tryggt hem för att tillgodose en gynnsam utveckling för den placerade. Vi arbetar utifrån mod, engagemang, självbestämmande, trygghet och kontinuitet. Vi är nu i behov av att rekrytera familjehem som önskar att vara en del av en förändring för ett bättre Sverige för landets alla barn.
Du som sökande behöver inte ha tidigare erfarenhet av uppdraget utan kommer handledas och utbildas av socionomen och verksamhetschefen Rebecca Lysholm som har flera års erfarenhet av våld i nära relationer Oavsett om du vill bli jourhem eller familjehem så garanterar Vivant Omsorg AB dig att du kommer erhålla ny kunskap och möjlighet till självutveckling.
Vi tar emot alla typer av familjekonstellationer, både kärnfamiljer, ensamstående, stjärnfamiljer, samkönade par och familjer som redan har barn eller inte har haft barn!
Samtliga familje- och jourhem erhåller kontinuerlig handledning och utbildningstillfällen, både enskilt och i grupp. Vi arbetar utifrån BBIC – barnets behov i centrum. Vårt mål är att alla barn ska tillgodoses en gynnsam utveckling och erhålla goda förutsättningar inför vuxenlivet.
Alla sökande familjehem genomgår en familjehemsutredning för bedömning av lämplighet. Om det framkommer utvecklingsområden ska sökande tillsammans med verksamhetschef skapa en planering för att utbildas och få stöd inom dessa områden.
Familjehem
Ett familjehem är ett hem som ett barn kan bo hos under en kortare tid eller resten av uppväxten. Ett familjehem är en familj som kan erbjuda en stabil och trygg tillvaro för det placerade barnet. Vi värdesätter mångfald och samtliga familjekonstellationer och åldrar (minst 18 år gammal) kan bli familjehem i vår verksamhet.
Familjehemmet har friheten att bestämma vilken målgrupp familjehemmet önskar att ta emot samt komplexiteten på ärendet. Har du ingen tidigare erfarenhet av uppdraget får du möjlighet att successivt samla erfarenhet.
Att vara familjehem innebär utmaningar och där av värdesätter vi kontinuerlig handledning och tillgång till stöd från verksamhetschef alla tider på dygnet. Dina personliga egenskaper bör vara att du är kärleksfull och har tillgång till dina känslor, motivation att utvecklas, självmedveten, prestigelös samt en trygg vuxen.
En av de viktigaste uppgifterna för ett familjehem är att samarbeta med verksamhetschef, barnet, ursprungsfamiljen, socialtjänsten och andra viktiga aktörer i barnets liv.
För att kunna bli familjehem hos oss behöver du inlämna belastningsregister, misstankeregister, socialregister, LOB register samt register från Försäkringskassan och Kronofogden. Vid behov kan familjehemsutredaren begära in andra intyg om det finns behov av det. Familjehemmet ska även kunna tillgodose barnet skolgång och kontakt med vårdinsatser vid behov. Familjehemmet ska erbjuda barnet ett eget rum till det placerade barnet under placeringen.
Jourhem
Ett jourhem är ett hem som kan ta emot ett barn med kort varsel, oftast akutplaceringar. Det kan exempelvis handla om ett barn som har blivit omedelbart omhändertaget på grund av att socialtjänsten har fått information om att det förekommer fysiskt våld i hemmet.
För att bli jourhem behöver du kunna erbjuda en trygg person som kan vara hemma på heltid, en egen stabil situation, plats i hemmet, ha körkort och inte förekomma i något register.
Vissa jourhem väljer att gå över till att bli familjehem om socialtjänsten bedömer att barnet ska vara familjehemsplacerat under en längre tid.
Alla familjehem får arvode för uppdraget samt omvårdnadskostnader för det placerade barnet.
Ansökan
Vid ansökan ska du skicka ett CV och skriva ett personligt brev och svara på följande frågor:
Vad är din anledning till att ta an uppdraget som familjehem/jourhem för barn utsatta för våld i hemmet?
Har du egna erfarenheter av våld i nära relationer? Om ja, har du bearbetat detta?
Har du tidigare erfarenhet av barn? Antingen egna eller inom arbetet?
Har du förmåga till självmedvetenhet och kan erhålla feedback?
Vad tror du skulle vara den största utmaningen för familjehemsuppdraget?
Hur många barn/vuxna har du möjlighet att ta emot?
Har du tidigare blivit dömd eller polisanmäld för något brott som regleras i Brottsbalken kapitel 3, 4 eller 6?
Ditt personliga brev samt CV ska sedan skickas till ansvarig verksamhetschef.
Rekrytering sker löpande.

Ansök nu

Sjuksköterska - Natt

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 31
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss
Inom vård- och omsorgsförvaltningen finns en centraliserad organisation av sjuksköterskor som arbetar nätter och utför insatser enligt HSL till brukare/patienter i Lunds Kommun.

Vi utför insatser inom hemvården, LSS och på våra särskilda boende.

All legitimerad personal ingår i en teambaserad hälso- och sjukvårdsorganisation, med fokus på samarbete, utbildning och utveckling där man tillsammans samordnar och planerar insatserna.

Nu söker vi en ny kollega.

Vi erbjuder dig:

- Arbete natt heltid/deltid(heltidsmått 34,33 tim/vecka)
- Möjlighet till fler semesterdagar genom semesterväxling.
- En individuellt utformad introduktion utifrån dina förutsättningar där du utbildas i våra kvalitetssystem. Din introduktion innehåller också bredvidgång, mentorskap och en kompetensutvecklingsplan för hållbarhet och trygghet i din anställning.
- En arbetsplats där du får möjlighet att utvecklas och påverka. 
- Kommunövergripande utbildningar inför delegering. Varje utbildning avslutas med ett digitalt kunskapstest för att säkerställa adekvata kunskaper för uppgiften. Detta ger dig som sjuksköterska ett underlag i delegeringsprocessen så att du kan känna dig trygg i dina beslut. 
- En arbetsplats som ligger i framkant med den digitala utvecklingen. 2021 fick vi utmärkelsen Sveriges E-hälsokommun för vårt innovativa arbete med digitalisering inom vård- och omsorg.

Arbetsuppgifter
Du arbetar för att tillgodose en god och säker vård för våra medborgare i deras hem, vare sig de bor i villa, lägenhet eller i något av kommunens boende. Vi har såväl somatisk vård som vård för personer med funktionsnedsättning och korttidsvård och demensvårdsenheter. Du kommer att ha omväxlande och intressanta uppdrag, både planerade och oplanerade, en stor del i arbetet innebär att göra akuta, kliniska bedömningar både i patientens hem samt per telefon med boendepersonal eller hemtjänsten.

Variationen i uppdraget är stor och du får mycket tillbaka i form av personlig utveckling och olika utmaningar vilket ger dig en bred kompetens som sjuksköterska. I arbetsuppgifterna ingår arbetsledning/handledning av omvårdnadspersonal.

Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska. Du lyssnar, kommunicerar och löser situationer på ett konstruktivt sätt. Ditt engagemang för arbete med människor är stort och ditt bemötande pedagogiskt och gott. Du har god förmåga att handleda och delegera omvårdnadspersonal, ge stöd och skapa trygghet. Du kan arbeta självständigt och tar beslut utifrån dina egna bedömningar.

Du uttrycker dig utan svårigheter i svenska språket, du har goda kunskaper i digitala arbetsverktyg och du har B-körkort.

Välkommen med din ansökan!

 

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Därför borde du arbeta med försäljning hos oss

Telefonförsäljare
Läs mer Jan 31
Hos oss har du möjligheten att fortsätta din karriär som säljare, eller för den delen starta ett ny karriärbana. Vi vet nämligen hur viktiga säljare är för alla typer av verksamheter och vi gör gladeligen den fortsatta eller nya resan som säljare tillsammans.

Hos oss blir du inte bara en del av vårt företag och team, du vässar samtidigt dina personliga skills inom bl.a. kommunikation vilket du kommer att ha värde av livet ut.

I snart 30 år har vi skapat värdefulla relationer mellan företag och människor.
Vår personal och arbetsmiljö är en stark bidragande faktor till vår framgång, vilket vi är väldigt stolta över.

Nu söker vi nya agenter som vill arbeta i en utvecklande och inkluderande miljö med försäljning och service, på vårt kontor i Lund

Om tjänsten

Tjänsten innebär försäljning via telefon till våra uppdragsgivares befintliga och nya kunder. Vi värdesätter alltid hög kvalité i våra samtal. Vårt mål är att våra agenter med tiden ska klara av svårare och mer komplexa uppdrag. Försäljning och service kan läras in, därför ger vi dig verktygen för att utvecklas inom dessa områden. För dig som är mottaglig och vill lära finns det därför stora möjligheter.

Som heltidsanställd på Online arbetar du dagtid, måndag till fredag. Vårt lönesystem gör det möjligt för dig att påverka din lön genom ett provisionssystem, samtidigt som du har en garantilön enligt kollektivavtal med Unionen.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är ansvarsfull och har en positiv inställning till försäljning. Vi vill att du är målinriktad och prestationsorienterad men även klarar av motgångar.

Du är inte rädd för att ta för dig samtidigt som du värnar om god sammanhållning och en trevlig arbetsplats. Du är positiv till mångfald, jämställdhet och värnar om allas lika värde.

Vi värdesätter om du har tidigare erfarenhet av försäljning och ledarskap. Likaså om du kan ta för dig i sociala sammanhang och i har en positiv syn på saker och ting.

Kvalifikationer

För tjänsten krävs att du

- är minst 18 år

- har gymnasiekompetens eller likvärdig erfarenhet

- har tidigare arbetslivserfarenhet

- har goda språkkunskaper i svenska

Intervjuer sker med start i augusti och tillträde av tjänsten sker löpande.

Arbetet sker på kontorstid måndag till fredag, på helgerna ägnar vi oss åt återhämtning, familj och personliga intressen.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Personlig assistent till kille i Dalby på heltid

Personlig assistent
Läs mer Jan 31
Vill du arbeta som personlig assistent och sätta guldkant på människors tillvaro?  I rollen kommer du göra skillnad i människors liv och tillsammans med oss arbeta efter vår vision – Alla har rätt till ett bra liv.  
Nu söker vi en personlig assistent till vår 22-åriga kund i Dalby för en heltidstjänst med start omgående. Tjänsten är förlagd främst på vardagar/dagtid när vår kund går i skolan. Arbetstiderna styrs utifrån skoltiderna.
Vår kund har ett rörelsehinder och behöver hjälp i hemmet med t.ex. sin dator vid läxläsning, ordna med måltider, personlig omvårdnad, förflyttningar och aktiviteter i och utanför hemmet. Han är bl.a. intresserad av tv-och dataspel, teknik, motorsport och handboll.
För att trivas i denna roll tror vi att du är glad, flexibel, ansvarstagande och påhittig. Du får gärna dela vår kunds intressen. Du har körkort och körvana. I hemmet finns hjälpmedel. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande uppdrag sen tidigare. Vår kund trivs bäst med manliga assistenter och vi välkomnar därför manliga sökanden.
Arbetstider och tjänstgöringsgrad: Arbetspassen är förlagda vardagar och anpassas efter kunds skoltider - främst varierar arbetstiderna mellan 10-18, 9-17 alternativt 11-19. 
Lön: Lönen fast enligt överenskommelse och övriga ersättningar sker enligt kollektivavtal.  
Tillträde:Enligt överenskommelse

En förutsättning för att påbörja en anställning hos oss på Humana är att du som söker kan uppvisa giltig ID-handling och eventuella dokument som styrker rätten till arbete inom Sverige.

Att jobba på Humana
Humana är ett ledande nordiskt omsorgsföretag som erbjuder tjänster inom personlig assistans, individ- och familjeomsorg, äldreomsorg och bostäder med särskild service enligt LSS, Lagen om stöd och service för vissa funktionshindrade. Humana har 16?000 engagerade medarbetare i Sverige, Norge, Danmark och Finland som utför omsorgstjänster till över 9?000 människor.

Hos Humana erbjuds du ett meningsfullt jobb med trygga anställningar. Vi har en prestigelös arbetsmiljö där vi uppmuntrar varandra till delaktighet och att sprida glädje på jobbet. Här drivs vi av utveckling och arbetar ständigt för att förbättra kvaliteten i vår verksamhet, där du som medarbetare är en viktig del av detta arbete. Våra värdegrundsord - Engagemang, glädje och ansvar är ledande i vårt dagliga arbete. I rekryteringsprocessen innebär det att vi värdesätter egenskaper som dessa hos dig.

Läs mer om hur det är att jobba som personlig assistent hos oss på Humana https://www.humana.se/personligassistent

Vad händer nu?
Vi ser gärna att du ansöker snarast då vi går igenom urvalet löpande och kan komma att tillsätta tjänsten innan sista ansökningsdag.

Din ansökan läses av personal på Humana, av kunden och dennes anhöriga. För anställning hos Humana Assistans krävs att du har ett BankID och godkänner att använda ditt BankID i tjänsten. 

Vill du veta mer om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta oss!

Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Electronics Product Design Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jan 31
Är du elektronikingenjör och hunrig på något nytt? Vi söker nu ingenjörer med något eller några års relevant erfarenhet inom området till vårt produktutvecklingsteam.

Ditt framtida team
Vi är 17 elektronikingenjörer med blandad erfarenhet och senioritet som nu letar efter fler kollegor till teamet. Vi är ett glatt och trevligt gäng med många inriktningar inom elektronik. I vårt team utvecklar vi Axis Pan, Tilt och Zoomkameror, alltså Axis rörliga kameror. Vilket innebär att vi är involverade i både mekatronik och elektronikkonstruktion.

Rollen
Som elektronikingenjör på Axis har du en aktiv och viktig roll i organisationen och ett starkt inflytande i våra fortsatta framgångar. Du är inblandad i alla stadier av utvecklingen - från idé till färdig produkt. Elektronikutvecklingen präglas av nytänkande och siktar både mot att stärka och vidga vår nuvarande produktportfölj samtidigt som du i ditt arbete studerar nya teknologier med fokus på framtida innovationer.

Vi arbetar projektorienterat där kontaktytorna är många. Du arbetar nära övriga discipliner inom projektet så som mjukvara, bild, mekanik, inköp, kravställare och leverantörer.

I rollen så har du ett stort inflytande och din input är högt värderad. Vi är måna om att lyfta fram våra anställdas olika kunskapsområden för att hitta den bästa synergin i vår organisation. Det är viktigt för oss att ligga i framkant och bana väg för avancerad och nyskapande teknikutveckling. För att främja innovationen arbetar du under stor frihet och vi har stor tillit till dig, ditt val av approach till uppgiften och din förmåga. Har du själv idéer kring egna projekt i anknytning till arbetsuppgifterna uppmuntrar vi gärna det.

Mångfalden av projekt är stor och varierande och de tekniska utmaningarna är många!

Vem är du?
Givetvis har du ett brinnande intresse för elektronik! Men vi vill att du också:

* Har en ingenjörsexamen inom elektronik (BEE, BScEE eller MScEE)
* Har något eller några års erfarenhet av elektronikkonstruktion
* Har goda kunskaper, muntligt och skriftligt, i svenska och engelska då kommunikation och dokumentation sker på båda dessa språk

Som person är du:

* Initiativtagande
* Ansvarstagande
* Relationsskapande
* Strukturerad

Vad kan Axis erbjuda dig?
Axis är och har varit världsledande inom nätverkskameror under många år och har haft en lång period med en god och stabil tillväxt. "Vi" sitter i trivsamma miljöer på Emdalavägen i Lund med bra labb och verktyg att jobba med. Hos oss får du arbeta med kollegor med kompetens från olika delar av organisationen, vilket är berikande och underlättar kompetensspridning. Det finns också stora möjligheter till kompetensutveckling och att utvecklas åt det håll man själv är intresserad av. Du erbjuds även förmåner så som bonusprogram, friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och tjänstecykel för att nämna några

Redo att agera?
Känns detta som en spännande utmaning så tycker vi att du skall lämna in en ansöka. Har du frågor eller vill veta mer om något så är du varmt välkommen att kontakta Torbjörn Andersson på +46 46 272 1800.

Ansök nu

Sjuksköterska, natt, till Öron-, näs- och halsavdelning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 31
Gör skillnad. Varje dag.

Letar du efter en arbetsplats som har fokus på personcentrerad vård och avancerad postoperativ omvårdnad? Letar du efter en arbetsplats där det finns kollegor med förändringsglädje för att utveckla omvårdnaden. Då kan detta vara tjänsten för dig! Vi har nu möjlighet att välkomna en sjuksköterska till oss på Öron-, näs- och halsavdelning 56 som vill arbeta natt.

Öron-, näs- och halsavdelning 56 är en kirurgisk vårdenhet med stort flöde av patienter relaterade till den elektiva kirurgiska verksamheten, men vi har även ett flöde av patienter av mer akut karaktär. De akuta diagnoser som vi exempelvis behandlar är ansiktsfrakturer efter trauman, näsblödningar, abscesser och luftvägshinder. Merparten av våra patienter är självgående då de sällan opereras nedanför halsen. Vårt arbete består till stor del av att vårda patienter med andnings-, nutrition och smärtproblematik, där vi fokuserar mycket på arbetet kring enteral nutrition och personanpassad smärtbehandling. Utöver detta är vi specialiserade i avancerad postoperativ omvårdnad med bland annat lambå-övervakning och trachealvård.

Avdelning 56 är i startgroparna för att införa kompetensutvecklingsstegen Core Curriculum, med syfte att skapa en utvecklande karriärväg för våra anställda och för att nyanställda ska ha stöd av erfarna kollegor. Vi prioriterar att våra medarbetare ska få en utvecklande vardag med löpande kompetensutveckling och har därför interna föreläsningar fortlöpande samt utbildningsveckor med korta föreläsningar och workshops man kan ta del av i den kliniska vardagen. Att handleda kollegor och studenter är en självklarhet i vår verksamhet, och vi arbetar med handledarmodellen peer-learning.


ARBETSUPPGIFTER
Dina arbetsuppgifter som sjuksköterska hos oss består av omvårdnad av patienter, hantering av medicinsk teknik och läkemedelshantering. Arbetet sker i team där flera yrkeskategorier samverkar, bland annat en läkare, en sjuksköterska och två undersköterskor. Att vara sjuksköterska på natten innebär mycket eget ansvar och det är viktigt att du känner dig trygg med att kunna göra egna bedömningar. Du arbetar du med erfarna undersköterskor och har alltid möjlighet att kontakta ÖNH jour som finns på plats i Lund. På natten arbetar man nära i teamet med undersköterskor och vi ser därför att du har god samarbetsförmåga. För att bibehålla det goda samarbetet ser vi att du i din roll som sjuksköterska tar en aktiv roll i att lyssna in, analysera och därefter leda och fördela omvårdnadsarbetet.

Din utveckling är viktig för oss och därför är en gedigen introduktion en självklarhet för oss. I vardagen, för att säkra den fortlöpande kunskapsöverföringen ser vi på sikt att handledning och utbildning är en del av uppdraget. Vi erbjuder en mentor samt ett obligatoriskt introduktionsprogram för nyanställda.

Region Skåne satsar även på ökad kompetensutveckling för sjuksköterskor. För nyutexaminerade sjuksköterskor finns ett kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och tillgång till en mentor. För sjuksköterskor som vill specialistutbilda sig inom kirurgi, erbjuds förutom utbildningsförmåner inom prioriterade områden ett antal sökbara utbildningsanställningar då utbildning varvas med kliniskt arbete under två år.


KVALIFIKATIONER
Vi letar efter dig som kan bidra med energi och glädje till vår enhet och som har ett stort intresse för utveckling, lärande och självklart öron-, näs-och halsområdet! Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. I vår vardag uppstår ofta förändringar och att förhålla sig till dessa och ställa om till en ny situation kräver förmågor som överblick, planering och struktur. Eftersom vi månar mycket om ett gott arbetsklimat lägger vi stor vikt vid personlig lämplighet.

Gällande de formella kraven söker vi dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser helst att du har minst ett års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska, men detta är inget krav.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag. Vi ser fram emot att lära känna dig!

Ansök nu

Group HR Specialist - HR Operations

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Jan 31
Are you passionate about employee experience and want to lead the development of Axis foundation for an excellent employee and manager journey? We are now looking for a Group HR Specialist - HR Operations to join Axis.

As a Group HR Specialist - HR Operations, you'll drive and develop our way of working with the aim to make work easier for others. In close collaboration with our HR colleagues and HR Tech team and with a business and digitalization perspective at close hand, you drive the development for a scalable growth of our HR Operations processes.

Joining the Axis Group HR team means joining a collaborative, curious and driven team, who value togetherness and embrace new ideas. You'll be surrounded by competent, supportive, and open colleagues, not only in the team, but within HR and the whole of Axis.

What you'll do here as a Group HR Specialist - HR Operations?
In the role as Group HR Specialist - HR Operations you continuously build and deliver a seamless and positive employee experience across many parts of the employee lifecycle. You have strong business acumen and with your expertise you can deliver value to the organization through innovative, efficient, compliant and user-friendly HR Operations processes. Your work will include:

* Being an expert and change agent within the HR Operations area ?
* Understanding the business needs and requirements and translate that into smart ways of working for both managers and HR.?
* Decide on, prioritize and implement change requests in your area in collaboration with the relevant stakeholders
* Lead projects and participate in cross functional projects?
* Lead and engage the global network of functional colleagues as well as drive collaboration and find synergies with local functional representatives ?
* Follow and share trends and research within the HR operations area
* Drive digitalization for HR operations and provide input to digital roadmap?

Who are you?
We believe you are driven, efficient, and structured and that you love working with people and people processes. You are motivated by working in a high pace, where you can deliver results together with your colleagues and when you can enable an excellent experience of the important people processes. You have a proactive mindset, where finding possibilities to improve and create new ideas comes naturally and is something you enjoy.

We'd love to hear that you have:

* Experience from working in the HR Operations area; preferably in a global context
* Good understanding of HR Processes with focus on HR Operations; employee lifecycle, payroll, time and absence, employment data administration, people engagement.
* Experience and knowledge in digital support for HR Operation processes
* Great collaboration and change management skills
* A genuine interest in people, processes and tools
* Excellent skills in English, both verbally and in writing

What Axis have to offer
On top of all the exciting things I've described above about this position and the fantastic team you will be working with; we can offer you a workplace where we truly care about our employees and their success. We are proud of our fantastic culture that is characterized by openness, curiosity, trust, and honesty and that we always walk the talk.

Ready to Act?
I hope this role has sparked your interest and are looking forward to seeing your application! If you have any questions about Axis or this job, don't hesitate to contact me, Markus Knutsson, HR Tech Manager, at 046-272 1800.

Ansök nu

Medicinsk sekreterare till Administrativ enhet, VO barnmedicin i Lund

Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Läs mer Jan 31
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) barnmedicin har verksamhet i både Lund och Malmö. Den Administrativa enheten i Lund består av totalt 24 medarbetare som finns placerade på olika fysiska enheter inom verksamhetsområde barnmedicin. Vi kan erbjuda olika typer av tjänster både inom mottagning och dagvård samt inom slutenvård och akutsjukvård. VO barnmedicin beskrivs ofta som det lilla sjukhuset i det stora och vi arbetar inom flera olika områden såsom neurologi, hematologi, endokrinologi, onkologi, immunologi och socialpediatrik m fl.

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar nu en medicinsk sekreterare som huvudsakligen kommer att arbeta med en av våra mottagningar.

På den Administrativa enheten har vi ett utmanande och roligt arbete där vi strävar efter att hjälpa familjerna att få bästa tänkbara service. Här arbetar du med kollegor som hjälper varandra, på en enhet som har målet att alltid leverera med hög kvalitet och som har humöret på topp. Till våra dagliga arbetsuppgifter hör bland annat telefonservice, tidbokning, journalskrivning, registrering och kodning samt schemaläggning. Utöver detta kopplas andra ansvarsuppgifter på beroende på kunskaper och intresse. Arbetstiden är dagtid, måndag till fredag.

Tycker du detta låter intressant? Då kan detta utmanande, omväxlande och roliga arbete, tillsammans med ett gäng härliga kollegor vara ämnat just för dig!

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som har avslutad utbildning inom hälso- och sjukvårdsadministration 80 poäng KY eller 400 poäng YH, eller motsvarande medicinsk sekreterarutbildning. Har du tidigare arbetat med systemen Melior, Pasis, Excel, och Qlikview är det meriterande. Du har god kunskap i svenska språket såväl i tal som skrift och gärna goda kunskaper i engelska.

För att trivas i denna roll ser vi att du är en person som tar stort ansvar, är van vid att prioritera självständigt bland dina arbetsuppgifter och att du har ett strukturerat arbetssätt. Du har god samarbets- och kommunikationsförmåga och verkar för ett gott arbetsklimat. Vidare är du noggrann och har en god känsla för service gentemot patienter och medarbetare.

Utdrag ur belastnings- och misstankeregister kommer att göras innan eventuell anställning. I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

German speaking sales administration officer for global company in Lund

Administrativ assistent
Läs mer Jan 31
Are you a skilled administrator who communicate unhindered in German and English? Then this job can be for you! Our customer, who is a well-known global logistics company in Lund, is now looking for German speaking Sales Administration Officers. Apply already today!

OM TJÄNSTEN
We are searching for German speaking Sales Administration Officers to join a team for initially 6 months supporting an European customer base. The responsibility of the team is to handle all the administrative tasks for the company's spare part orders, from initial contact with the customer, to co-ordination and follow-up of transportation to the customer’s destination.

As a Sales Admin Officer you will be a key player in the organisation and for driving customer satisfaction in a direction that aims to increase Service, Performance & Quality. To be successful in this position you need to be a good communicator and have an excellent command in English both written and verbal. You are also fluent in German and can service and support the German speaking customer base in a professional manner, verbally and in writing. Knowledge within the logistics area and IT is an advantage but not a requirement.

You are offered


* The assignment is initially a 6 month contract trough Academic Work, with a chance of extension.
* To work in an international company that is always at the forefront of the logistics industry.
* As a consultant at Academic Work you are offered a great opportunity to grow as a professional, extend your network and establish valuable contacts for the future. Read more about our offer


ARBETSUPPGIFTER
As a Sales Admin Officer you will mainly be the front-line operator in one or more languages. Some of the tasks can be:


* Be the main point of contact for customers & market companies for parts orders and inquiries.
* Respond to incoming orders and queries per phone and e-mail, utilizing a network of colleagues & external partners for support
* Execute order administration tasks in SAP and other internal tools & systems.
* Follow-up on orders, service level agreements and other key measurements.
* Assure that transport to each customer is done in the right time, and at the lowest cost.


The work may also include to be the second-line operator in one or more of the following areas


* Issue purchase orders and follow up on deliveries from suppliers
* Participate in Daily Management and other activities to constantly improve the operation
* Responsible for driving and maintaining our Quality Management System (QMS)


VI SÖKER DIG SOM
A successful candidate:


* Can communicate unhindered in German and English
* Have experience from working with customer service and administration before
* Have a post-secondary education
* Knowledge within the logistics area and IT is an advantage but not a requirement
* It is an advantage if you also speak Swedish


As a person, you are service-minded, result-oriented and can easily and on a detailed level understand work instructions, work processes and administrative tools. You have excellent communication and networking skills, customer service being your leading star. You can take initiatives and drive for changes. You are a team player and enjoy co-operating with others to solve the work tasks most efficiently.

A language test might be applied by the client before interviews.

Other information:


* Work extent: The assignments extent is full time and the work hours will mainly be during office hours 08:00-16:30 Monday-Friday.
* Location: Lund
* Contact information: This recruitment process is conducted by Academic Work. It is a request from our client that all questions regarding the position will be handled by Academic Work.
* Our selection process is continuous and the advert may close before the recruitment process is completed if we have moved forward to the screening or interview phase.

Ansök nu

Klara söker akutsjuksköterska till uppdrag i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 30
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.

Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.

Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.

Vården behöver vår kompetens – på flera sätt.

Klara söker akutsjuksköterska till akutsjukvård i Lund från 2023-01-31 till 2023-02-07.

I din roll bidrar du med din värdefulla omvårdnad, god service och ett gott bemötande åt alla.

Ort
Skåne, Lund

Arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter för sjuksköterska på akutsjukvård.

Du måste ha erfarenhet och utbildning enligt rollbeskrivningen.

Ansök nu

We are looking for a Master Data Responsible for our client in Lund!

Databasadministratör
Läs mer Jan 30
Dina arbetsuppgifter
Our client is now looking for a Master Data Responsible who will support the Global Master Data Team regarding processes for purchased components.

The team's mission is to choose the right UNSPC class and classify materials with data such as dimensions, capacity, voltage, frequency, weight and more. You will work in a global request tool where you receive requests to create material masters in SAP with given criteria.

This assignment requires a high degree of accuracy, a sense of detail and skills in searching for information related to the components. This work is mainly done via data sheets, websites and sometimes by telephone to the suppliers.

Do you have competence in the Master data management area? Then you could be the right person for this assignment!

Personal characteristics
- We are looking for you who are easy to collaborate with, you are a team player!
- You have administrative skills and an analytical mind.
- As a person, you want to continuously develop and learn new things.

Requirements and experience
- We are looking for someone who has a high level of technical understanding of food processing components.
- You have competence in the Master Data Management Area.
- We are also looking for you who have practical experience from global business IT systems.
- You have very good knowledge of the Microsoft Office package
- You have good knowledge of SAP.

Language requirements
- Good knowledge of Swedish and English, written and spoken.

Other
- Our clients wish is that the consultant brings his own equipment.
- Our customer prefers work on site, but there is the possibility of remote work.
- A drug test will be performed before the assignment starts.

Tillträde och ansökan
Assignment duration: 12 Feb 2023 – 31 Jan 2024, with good possibilities for extension.
Application deadline: 10 Feb 2023

Selection and interviews are ongoing, so submit your application today.

Om oss
Sway Sourcing is a modern company that recruits in several industries on the Swedish labor market. We match candidates' skills and knowledge with the company's needs. Sway Sourcing has a company management and staff with extensive experience in the recruitment industry, both as owners and employees. We have a large network within the industries we specialize in and can therefore find the candidates who quickly become an asset for the companies.

Ansök nu

Jobba Som Festsäljare

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Jan 30
Sök jobbet som säljare på More Than Love för att jobba som festsäljare!
Pratar du ren svenska & vill jobba som festsäljare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar More Than Love dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba som festsäljare. Sök Nu! ????
Erbjuds:
? Hög provision
? Jobba på fester, deltid & flexibelt
? Sälj- & produktutbildning
Krav:
? Ren svenska i tal & skrift
? Vill sälja vuxenprodukter & har körkort
? Driven & resultatorienterad

Ansök nu

Barnskötare till Plommonets förskola

Barnskötare
Läs mer Jan 30
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss
Vårt rektorsområde består av fyra centralt belägna förskolor, Arken, Plommonet, Studentkåren och Tuna samt öppna förskolan Söderlek.

Området leds gemensamt av rektor och biträdande rektor och vi har vår egen specialpedagog som stödjer arbetslagen vid behov.

Plommonets förskola är en liten förskola med två avdelningar och en utemiljö där lärmiljöerna utomhus är lika framträdande som de inomhus.

Vår vision är att barnen ska bli trygga, sociala och nyfikna individer, som kan söka och ta emot kunskap i ett livslångt lärande. Lunds kommun strävar mot en utbildning i världsklass och till att sätta grunden till blivande världsmedborgare genom vårt välfungerande SKA-arbete. För att nå dit har vi i rektorsområdet gemensamma planeringstider i ämnesteam tillsammans med pedagoger från de andra förskolorna. Vi har ett gemensamt, föränderligt pedagogiskt verktyg som uppdateras årligen, med tid avsatt för arbetslagen 2 ggr/månad för planering, dokumentation, reflektion och utvärdering kring barnens lärande i relation till undervisningen. Undervisningen utgår från urval av läroplansmål under vårt årliga treterminssystem, och styrs av barnens tidigare erfarenheter, kunskaper, intressen och behov.

Vi har en gemensam verksamhetsplan på våra förskolor som vi använder som ett redskap för att hålla vårt uppdrag levande. Den ska stödja vårt arbete i att sträva mot en likvärdig förskola med hög kvalitet. Vi vill också att verksamhetsplanen ska belysa vårt arbete och förhållningssätt i utbildningen gentemot vårdnadshavare och andra intressenter.

Vi vill att lärmiljöerna på våra förskolor ska utstråla nyfikenhet, kreativitet och glädje. En lärmiljö hos oss ska vara tydlig och bjuda in till självständighet för barnen. En självständig lärmiljö innebär för oss att materialet är tillgängligt för barnen och är placerat i deras nivå och vi arbetar ständigt med att våra miljöer ska ha en tydlighet och struktur så att barnen vet var olika material och saker finns. Även våra utomhusmiljöer är en viktig del av den pedagogiska verksamheten då mycket av vår utbildning och undervisning sker här. Vi vill att våra utemiljöer ska vara utmanande för barnens utveckling, såväl fysiskt som psykiskt och socialt.

Arbetsuppgifter
Som barnskötare är ditt uppdrag att tillsammans med dina kollegor se till att varje barn erbjuds en trygg omsorg, utveckling och lärande. Det innebär att du som barnskötare är aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av verksamheten. Tillsammans i arbetslaget ser ni till barnets bästa och möter alla barn utifrån sina erfarenheter och förutsättningar. Ni arbetar tillsammans för att skapa tillgängliga lärmiljöer där barns inflytande och delaktighet är i fokus.

Som barnskötare är du aktiv i arbetslagets planering, genomförande, dokumentation, utvärdering och utveckling av den pedagogiska verksamheten.

Som barnskötare har du kunskap om förskolans läroplan och övriga aktuella styrdokument. Du följer de normer och värden som förskolans läroplan anger och bidrar till att genomföra förskolans uppdrag. 

Vi söker dig som
är utbildad barnskötare eller har en annan pedagogisk utbildning som arbetsgivaren bedömer likvärdig. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av arbete i förskolans verksamhet samt har grundläggande digitala kunskaper. Vidare är du en positiv, flexibel, engagerad, ansvarsfull person med god samarbetsförmåga. Du har ett gott bemötande och du har lätt för att kommunicera och samverka med barn, vårdnadshavare och kollegor.

Det är meriterande om du har erfarenhet av pedagogisk dokumentation och utbildning i TAKK.

Vi tillämpar löpande urval och ser därför gärna att du ansöker så snart som möjligt. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan tillsvidareanställd medarbetare. Varmt välkommen med din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

German speaking sales administration officer

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Jan 30
About Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

About the job:

This is a consulting assignment with good opportunities for recruitment. In this role, you initially get a job with Bravura, and it is stated that the company intends to offer you a job with them in the long run. This gives both you and the company a good opportunity to get to know each other and evaluate how you feel about your collaboration.

About the company:

More information about the company is given at the interview.

Tasks and responsibilities:

We are searching for a German speaking Sales Administration Officer to join a team supporting a European customer base. The responsibility of the team is to handle all the administrative tasks for the spare part orders, from initial contact with the customer to coordination and follow-up of transportation to the customer’s destination.

Your responsibilities include, but are not limited to:
• Main point of contact for customers & market companies for parts orders and inquiries.
• Respond to incoming orders and queries per phone and e-mail, utilizing a network of colleagues & external partners for support
•Assure that transport to each customer is done in the right time, and at the lowest cost.
• Follow-up on orders, service level agreements and other key measurements.
• Issue purchase orders and follow up on deliveries from suppliers
• Participate in Daily Management and other activities to constantly improve the operation
• Responsible for driving and maintaining our Quality Management System (QMS)

Education, Experience and Personal characteristics:

• Can communicate unhindered in German and English
• Previous experience from working with customer service and administration
• Have a post-secondary education
• Experience/knownowledge within the logistics area and IT is an advantage but not a requirement
• It is an advantage if you also speak Swedish

As a person, you are service-minded, result-oriented, and can easily and on a detailed level understand work instructions, work processes, and administrative tools. Communication has to be proactive, fast, and accurate. You will work independently and together with others towards set goals. You have excellent communication and networking skills, customer service being your leading star. You have the ability to take initiative and drive for changes. You are a team player and enjoy co-operating with others to solve the work tasks in the most efficient way.

Other information:

Start: Upon agreement
Location: Lund
Salary: Upon agreement

Questions about Bravura's recruitment process? You can find answers to the most frequently asked questions here: http://bravura.se/min-profil/fragor-och-svar/
If you have specific questions about the service, please email info@bravura.se and someone on the team will help you. Specify the service.

We recommend that you submit your application immediately as we make a continuous selection. Welcome with your application!

Ansök nu

Butiksäljare Carlings Nova Lund - vikariat

Butikssäljare, fackhandel
Läs mer Jan 30
Har du en passion för denim? Vill du skapa unika kundupplevelser? Då önskar vi att du blir vår nya kollega!

Vi söker nämligen en ny säljare till vårt fantastiska team.

Som säljare hos oss på Carlings strävar du alltid efter att ge våra kunder fantastisk service. Ditt engagemang kombinerat med hög produktkunskap kommer att göra att kunderna får en unik upplevelse och mycket bättre service än våra konkurrenter.

Tjänsten är ett vikariat på lite mer än 2 månader med chans till förlängning över sommaren. Vikariatet börjar gälla från och med den 24/4 till den 1/7 men vi behöver någon som kan hjälpa till med några pass redan i mars. De timmar som kommer erbjudas i vikariatet är mellan 15-24h/v och du måste vara minst 18 år för att söka tjänsten.
För att vara en del av teamet behöver du: ****

- Vara utåtriktad och social – med god samarbetsförmåga
- Konkurrensdriven, du brinner för försäljning och har alltid kunden i fokus!
- Lösningsorienterad och strukturerad, du kan hantera flera arbetsuppgifter samtidigt
- Ha en god förståelse för e-handel/digital utveckling inom detaljhandeln
- Vara pålitlig och ansvarsfull
- Vara flexibel på både arbetsuppgifter och arbetstider

Vi kan erbjuda:

- En spännande och utmanande arbetsvardag i en av Skandinaviens ledande jeanskedjor
- Ansvar och interna karriärmöjligheter – flera av oss har tagit steget från säljare till butikschef
- Värdefull erfarenhet av kundservice, försäljning och teamarbete som du kan dra nytta av under hela din karriär
- En fantastisk arbetsmiljö där alla brinner för det de gör
- Bonusordning
- Förmånlig personalrabatt i Varners butiker

Känner du dig träffad? Då kan du bli vår nya medarbetare!

Vi ser fram emot att läsa din ansökan!

Carlings är ett livsstilskoncept med spännande butiker, där de anställda ger tydligt avtryck. Säljarna är utåtriktade och modemedvetna - kända för sin goda service och höga produktkunskaper. Vi har ett brett utbud av jeans från de största jeansaktörerna på marknaden.

Carlings är en del av modekoncernen Varner som består av flera profilerade kedjor; Cubus, Dressmann, Bik Bok, Volt, Junkyard och Levi’s Store. Verksamheten omfattar för närvarande 6 nätbutiker och över 1200 fysiska butiker i Norge, Sverige, Finland, Island och Danmark.?

Ansök nu

Optiker till Ögonmottagning i Lund

Optiker
Läs mer Jan 30
Gör skillnad. Varje dag.

Är du den vi söker till vårt team på Ögonmottagningen i Lund? Vill du göra skillnad varje dag för våra patienter? Tveka då inte på att bli en av oss!

Hos oss arbetar kompetenta och erfarna medarbetare, undersköterskor, sjuksköterskor, ögonsjuksköterskor, optiker, fotograf samt ortoptister. Vi är cirka 250 medarbetare inom verksamheten och cirka 45 medarbetare på mottagningen i Lund.

Verksamhetsområdet ögonsjukvård ligger i frontlinjen vad gäller såväl grundutbildning som specialistutbildning för läkare, och för oftalmologi inom Lunds universitet bedrivs ett omfattande forskningsarbete både i Malmö och Lund. Förutom att tillgodose Malmö- och Lundabornas behov av ögonsjukvård bedriver vi även regionsjukvård för Halland, Kronoberg och Blekinge.

På våra mottagningar i Lund och Malmö behandlar vi bland annat patienter som har grå starr, grön starr, diabetesförändringar och åldersförändringar i gula fläcken. Vi utför laserbehandlingar, intravitreala injektioner vid olika sjukdomstillstånd i ögat samt tårvägs- och ögonlocksproblem. Vi tar emot patienter i alla åldrar.

Vid vår högspecialiserade ögonsjukvård utför vi diagnostik och operationer av näthinna, hornhinna, skelning med mera. Vi har en omfattande operationsverksamhet med erfarna ögonspecialistkirurger.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu optiker till Ögonmottagningen i Lund. Som optiker hos oss arbetar du med bland annat telefonrådgivning, triagering, visusprövning och refraktionering. Arbetet innebär även topografimätning, fotografering av olika slag, synfältsundersökning och tryckmätning. Du kommer även att göra andra mätningar och behandlingsrelaterade arbetsuppgifter. Du kommer arbeta i team tillsammans med ögonsköterska, undersköterska och ögonläkare. Vi har ett nära samarbete med ögonläkare vid operation samt dagkirurgi.

KVALIFIKATIONER
För tjänsten krävs det att du är legitimerad kontaktlinsoptiker med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap i svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Vi ser gärna att du har en magister i klinisk optometri. Tidigare erfarenhet av arbete på ögonmottagning ses som en merit.

Som person är du flexibel med ett positivt förhållningssätt och har lätt för att anpassa dig till ändrade omständigheter. Vidare har du god förmåga att organisera dina arbetsuppgifter och är van vid både självständigt och teambaserat arbete. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Känner du igen dig i ovan beskrivning? Då är du varmt välkommen med din ansökan redan idag! I den här rekryteringen arbetar vi med löpande urval. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Verkstadstekniker

Verkstadsmekaniker/Verkstadstekniker
Läs mer Jan 30
Om NorthWide X AB
NorthWide X AB är ett IT-, Management- och Marknadsföringsbolag som erbjuder konsultation i världsklass. Där man satsar på kvalitet hela vägen, att leverera det kunderna eftersöker, i precision. Vi erbjuder precis det vi heter, North Wide Experience, konsulter med bred erfarenhet i Sverige.
Hos oss får du möjlighet att jobba med spännande kunder och teknik samtidigt som du får växa tillsammans med ett härligt gäng.
Just nu söker vi en verkstadsmekaniker till vår kund i Lund.
Arbetsuppgifter
Stödja produktutvecklingsprojekt.
Samarbete med testingenjörer och mekaniker.
Översikt över maskiner samt göra mindre inköp vid behov.Krav för tjänsten
Arbetat som CNC operatör tidigare.
Kan läsa CNC ritningar.
Kunna manuellt manövrera CNC maskiner som tillexempel svarv.Meriterande
Gibbscam program.
Gibbscam beredningsprogram.
Igems program.

Ansök nu

Biträdande rektor förskola, Dalby

Biträdande rektor
Läs mer Jan 30
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Vill du vara med och leda arbetet med att skapa en rolig, trygg och lärorik förskola? Då är detta ett jobb för dig!

Vi söker nu en utvecklingsorienterad och handlingskraftig biträdande rektor som tillsammans med oss vill utveckla verksamheten.

Om oss
Vårt rektorsområde omfattar enheterna Hagens, Kattfotens, Mandelblommans, Möllebackens och Torna Hällestads förskolor. Förskolorna är i varierande storlek och alla har nära till de natursköna områdena runt Skrylle och Dalby Söderskog. Våra enheter omfattar ca 400 barn och cirka 100 personal såsom barnskötare, förskollärare, specialpedagog, kockar, ekonomibiträden, lokalvårdare.

Våra förskolor håller en hög kvalitet och vi arbetar ständigt för att förbättra och utveckla våra verksamheter.

Förskolorna i Dalby/Torna Hällestad arbetar projektinriktat. Vårt fokusområde detta läsår är språklig medvetenhet samt TAKK-utbildning. Ett annat fokusområde är tillgängliga lärmiljöer, som är ett kommunövergripande mål.

Vi är partnerförskolor till Malmö Universitet och tar även emot apl- och praoelever. Vi har ett samarbete med Naturskolan, där man bedriver kompetensutveckling kring utomhuspedagogik. 

Vi driver tillsammans en positiv, transparent och påverkningsbar organisation där medbestämmande och ansvar går hand i hand.

Vi vill genom kollegialt lärande och en gemensam målbild, möta varje barn och medarbetare där de är och tillsammans skapa förutsättningar för lärande. Dit når vi genom ett tydligt och väl kommunicerat kvalitetsarbete som pekar ut riktningen, skapar förutsättningar och möjligheter för alla barn att utvecklas.

Tillsammans arbetar vi för att skapa en god stämning med en uppmuntrande och tillåtande kultur där vi gläds åt varandras framgångar och stöttar varandra i motgångar. 

Arbetsuppgifter
I rollen som biträdande rektor är du underställd rektor och verkar inom ramen för den delegation du får. Du kommer att ha lednings-, utvecklings-, uppföljnings- och samverkansansvar i nära samarbete och i dialog med rektor.

Du kommer att ingå i ett ledningsteam med rektor. På uppdrag av rektor kan du också komma att ansvara för ett eller flera övergripande uppdrag inom området men även på förvaltningsnivå. Vi vill gärna att du kompletterar oss andra i vårt lokala ledningsteam.

Som biträdande rektor i barn- och skolförvaltningen erbjuder vi dig kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte via exempelvis Lunds kommuns chefsforum och barn- och skolförvaltningens ledarforum och särskilda utbildningssatsningar. 

Din bakgrund
För att passa i denna roll ser vi att du har en adekvat pedagogisk högskoleutbildning och erfarenhet av att leda utvecklingsarbete i en större grupp i egenskap av chef, samordnare eller förste förskollärare. Du har även flerårig erfarenhet av pedagogisk verksamhet och är väl förtrogen med de styrdokument, lagar och avtal som reglerar verksamheten. 

Det är meriterande med erfarenhet av chefs- och ledaruppdrag, kvalitetsarbete, budget och personalansvar och någon form av ledarutbildning med inriktning mot förskola. Det är även meriterande att ha kännedom om kollektiv- och samverkansavtal. 

Som person är du prestigelös, utvecklingsinriktad, positiv och är lyhörd och tydlig i ditt sätt att kommunicera. Du har förmåga att se helheter och att initiera-, leda och utvärdera processer. Att arbeta i en miljö som ställer höga krav på flexibilitet, handlingskraft och social kompetens samt struktur, ordning och reda är självklart för dig. Du är bra på att arbeta både självständigt och i team och vågar utmana och arbeta lösningsfokuserat. Ditt ledarskap är coachande och präglas av öppenhet, humor, respekt och ansvarstagande. Vidare skapar du tillitsfulla relationer och tycker att det är härligt att se andra utvecklas och växa i sina uppdrag. Du ser det som självklart att förskolan är en del av samhället och du provar och använder tillgängliga digitala verktyg.

Du har hög professionell nivå och mycket god förmåga att hantera de krav som ställs i den statliga och kommunala styrningen, tillika de krav som ställs från medarbetare och vårdnadshavare. Vi förutsätter att du har goda kunskaper i svenska i både tal och skrift och att du är van att arbeta med olika typer av verksamhetssystem och digitala pedagogiska program. 

Vi erbjuder dig ett omväxlande och meningsfullt jobb med möjlighet att göra skillnad, såväl idag som på lång sikt! 

Ansökan
Kontakta gärna rektor Maggie Rask om du har frågor om tjänsten.

Vi ser fram emot din ansökan! 

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Materials and Production Planner

Produktionsplanerare, tillverkningsindustri
Läs mer Jan 30
Är du intresserad av att arbeta med produktionsplanering i tillverkningsindustrin? Är du analytisk och samtidigt proaktiv i ditt förhållningssätt? Om du dessutom trivs med att arbeta i en decentraliserad organisation som värderar kompetens och arbetsglädje högt, kan det vara dig vi söker! Just nu söker vi ytterligare en Materials and Production Planner till vårt Supply Chain team.

Om tjänsten
I rollen som Materials and Production Planner blir du en viktig del av GPI Systems Supply Chain-avdelning. Du kommer primärt arbeta med produktionsplanering, operativt inköp samt administrativa uppgifter nödvändiga för att säkerställa väl fungerande materialflöden. Du kommer även arbeta i projektform, med uppgifter kopplade till att utveckla och optimera vår Supply Chain-verksamhet.

Kontaktytorna internt är många, med betoning på Produktion, Internal Sales samt R&D, men här finns även externa kontakter gentemot våra leverantörer.

Vi är ett drivet, engagerat och kompetent team med en stark vilja att optimera vår verksamhet.

Tjänsten är en tillsvidareanställning med start så fort som möjligt. Placeringsort Lund.

Din bakgrund
Du har sannolikt eftergymnasial utbildning inom Supply Chain. Vi fäster stor vikt vid det personliga. Några års arbetslivserfarenhet från inköpsarbete, produktionsplanering eller liknande i är meriterande. Du behärskar Engelska och Svenska i såväl tal som skrift. För att vara framgångsrik i rollen ser vi att du har goda kunskaper i Excel och är bekant med arbete i affärssystem.

Du som söker
Vi söker dig som har förmåga att organisera och driva ditt arbete framåt, som är självgående samt lösningsfokuserad. Ett genuint intresse för produktionsplanering liksom ett analytiskt affärssinne är en förutsättning för att bli framgångsrik i rollen. Vidare tror vi att du är en person med hög kommunikativ förmåga som är pedagogisk i ditt förhållningssätt samt har en stark vilja att lösa de utmaningar som uppkommer. Du är noggrann och uppskattar att kontinuerligt förbättra metoder och arbetssätt. Dessutom tror vi att du trivs med att arbeta i en dynamisk och innovativ organisation, med stundom snabba vändningar och stundtals högt tempo.

Att jobba på GPI Systems
Vi är ett ledande förpackningsföretag i stark tillväxt. Våra förpackningssystem är ett högteknologiskt affärsområde som innefattar både avancerade förpackningslinjer och materialkomponenter till dessa. Som Materials and Production Planner hos oss kommer du att arbeta i en internationell miljö där du verkar i en decentraliserad organisation med hög kompetens och stort engagemang. Öppenhet, trivsel och goda utvecklingsmöjligheter för våra medarbetare är något som vi värderar högt!

För mer information
Kontakta Jörgen Olausson, Logistics and Planning Manager, jorgen.olausson@graphicpkg.com

Ansök nu

Arkivarie för ordnings- och förteckningsarbete

Arkivarie
Läs mer Jan 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Avdelningen Dokumenthantering är en specialistverksamhet inom universitetets gemensamma administration och arbetar med utveckling, utbildning, rådgivning samt praktiskt arbete inom områdena arkiv och registratur.

Avdelningen Dokumenthantering, som bland annat förvaltar universitetets myndighetsarkiv, finns på Arkivcentrum Syd i sydöstra delen av Lund.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

Arbetsuppgifter och ansvarsområden

Avdelningen Dokumenthantering söker nu en arkivarie för arbete inom en arkivariepool. Som arkivarie inom poolen har du till uppgift att arbeta med ordnande och förtecknande av analogt arkivmaterial. Arbetet kan vara förlagt till andra enheter inom Lunds universitet och kan periodvis innehålla fysiskt krävande moment. Även om du arbetar inom andra delar av universitetet deltar du givetvis i avdelningsmöten och gemensam verksamhetsplanering och kompetensutveckling inom avdelningen.

I ditt arbete kommer du att ansvara för delarkiv som ska ordnas, förtecknas och levereras till universitetsarkivet. I arbetet kommunicerar du med medarbetare inom universitetet som producerat, förvarar och administrerar handlingarna och har i detta ofta en pedagogisk roll. Eftersom arbetet baseras på tidsbegränsade överenskommelser är det viktigt att du kan arbeta med god balans mellan noggrannhet och effektivitet. Handledning sker genom erfarna arkivarier inom avdelningen. Förtecknandearbetet sker i arkivredovisningsprogrammet Klara arkiv.

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Akademisk utbildning innehållande kurser i arkivvetenskap motsvarande 40 poäng/60 högskolepoäng samt examen på lägst kandidatnivå inom för tjänsten relevanta ämnen
- God kommunikativ förmåga, både i tal och i skrift
- Goda kunskaper i svenska och engelska
- God datorvana
- God samarbetsförmåga och vara noggrann, effektiv, uthållig och självgående

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av att ordna och förteckna myndighetsarkiv
- Erfarenhet av arbete i arkivredovisningsprogram

Övrigt
Anställningen är en visstidsanställning under 11 månader på 100 procent med startdatum  enligt överenskommelse. Vi är öppna även för sökande som kan tillträda först till sommaren under förutsättning att krav för tjänsten då är uppfyllda.
Intervjuer kommer att genomföras i våra lokaler på Arkivcentrum Syd i början av mars.

Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet.

Så här söker du
Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Erfaren Elkraftsingenjör

Projekteringsingenjör, elkraft
Läs mer Jan 30
Företagsbeskrivning
AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.
Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid. På AFRY delar vi en stark kultur som präglas av att dela kunskap och kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner.


Jobbeskrivning
Är du elkraftsingenjör med lång erfarenhet? Vill du hitta ett nytt roligt jobb att trivas med?
Då ser vi fram emot din ansökan!
Vår sektion erbjuder dig spännande arbetsuppgifter i ett mycket trevligt och kunnigt gäng som gärna välkomnar fler elkraftskollegor. Tillsammans har vi en bred och djup kompetens inom elkraft som ger oss möjlighet att hjälpa både våra kunder och varandra att lyckas och att utvecklas. Vi upplever ett stort behov av våra tjänster och har många intressanta projekt igång. Hos oss kommer du bland annat få möjlighet att arbeta med:
Utredning
Projektering
Konstruktion

Det finns också goda möjligheter att få arbeta inom andra elkraftsrelaterade områden som exempelvis selektivplaner, åskskydd, nätberäkningar samt besiktning. Vi är en relativt stor grupp elkraftskonsulter så det finns goda möjligheter att arbeta med det som är intressantast för just dig!
Vi söker flera nya medarbetare då vi utökar sektionen.


Kravspecifikation
För att lyckas i rollen tror vi att du har flera års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi söker dig med ett positivt förhållningssätt till teamwork och som delar med dig av dina kunskaper. Det är av vikt att du som person är affärsorienterad då vi arbetar i en kundorienterad verksamhet. Detta förutsätter också att du är en god kommunikatör. Som person är du självgående, strukturerad och noggrann.
Vi söker dig som:
har lång erfarenhet av att arbeta inom elkraftsområdet, bland annat med ställverk/reläskydd
har relevant utbildning inom området, exempelvis som gymnasieingenjör, YH-ingenjör, högskoleingenjör eller civilingenjör
B-körkort
har mycket goda kunskaper vad gäller svenska, i såväl tal som skrift
har erfarenhet av att arbeta inom industri, entreprenad eller i en bransch med liknande förutsättningar
behärskar engelska i tal och skriftYtterligare information
För denna tjänst är vi flexibla vad gäller anställningsstart, även andra stationeringsorter kan vara möjliga, önskar du en annan stationeringsort så ange det i ansökan. Längesedan du sökte jobb? Inget CV? Helt ok, slå oss bara en signal!
Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.
Vill du veta mer om AFRY och vårt erbjudande får du gärna kontakta rekryterande chef. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Emma Karlsson. Du hittar kontaktuppgifter nedan:

Lisa Ljungberg
Market Area Manager
Lisa.Ljungberg@afry.com
+46 70 610 74 68

Henrik Sjögren
Section Manager
henrik.sjogren@afry.com
+46 72 146 67 16

Emma Karlsson
Talent Acquisition Partner


emma.m.karlsson@afry.com
+4672-200 83 53

Sista ansökningsdag: 2023 – 02 – 26

AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.

Ansök nu

Tandsköterska endodonti till Folktandvården Skåne, Lund C

Tandsköterska
Läs mer Jan 30
Om arbetsplatsen
JOBBA FÖR LEENDEN!

Vill du vara med och bidra till Folktandvården Skånes fortsatta utveckling? Som ledande inom oral hälsa jobbar vi varje dag för att alla skåningar ska hålla sig friska i munnen och vara stolta över sina leenden - hela livet.

Vi är Skånes största tandvårdsaktör. Därför har vi också stor kraft att utveckla framtidens tandvård. Vi satsar på ny teknik, forskning och nya arbetssätt. Med Folktandvården Skåne Academy erbjuder vi alla medarbetare kompetensutveckling under hela sin karriär.

Nu söker vi dig som är tandsköterska till endodonti på vår klinik, Lund C.

Specialisttandvården i Lund erbjuder vi en bred tandvårdskompetens. Här arbetar ett team på cirka 80 medarbetare som erbjuder tandvård inom område parodontologi, endodonti, protetik, ortodonti och pedodonti. Vi bedriver även ST-utbildning för tandläkare. Kliniken ligger vid Lunds Centralstation och har därmed goda pendlingsmöjligheter.

ARBETSUPPGIFTER
Som tandsköterska på endodonti är du en viktig del i teamet. Du assisterar någon av våra duktiga specialisttandläkare eller ST-tandläkare. Arbetet innebär även en del administrativt arbete som kostnadsförslag och remisshantering. Saknar du kunskap och erfarenhet av detta så lär vi upp dig.

Folktandvården Skåne arbetar med teamtandvård, vilket ger dig möjlighet att arbeta på toppen av din kompetens med större omväxling, kunskapsutbyte och ökad delaktighet.

Vi värdesätter god service. Därför är gott bemötande en viktig del av ditt arbete med att skapa trygghet och delaktighet. Din professionalism är viktig för att värna om patientsäkerhet och kvalitet, som är centralt i vårt arbete.

Sammantaget erbjuder vi ett omväxlande arbete som ger dig kunskapsutbyte med erfarna kollegor. Tillsammans arbetar vi kontinuerligt för att förbättra verksamheten och du har goda möjligheter att vidareutvecklas och engagera dig i frågor som är viktiga för dig. Som nyanställd får du gå vårt introduktionsprogram med bland annat nätverksträffar och utbildningar.

KVALIFIKATIONER
Du har tandsköterskeexamen och kunskaper i svenska som motsvarar svenskt gymnasium eller svenska C1 enligt Europarådets nivåskala. Vidare har du grundläggande datorkunskap och gärna erfarenhet av att arbeta med system som förekommer inom tandvården. Vi erbjuder utbildning i journalsystemet Carita.

Vi förutsätter att du är trygg i din yrkesroll och trivs med varierande ansvar och arbetsuppgifter. Som person är du engagerad och har lätt för att samarbeta. För att trivas hos oss är det viktigt att du känner igen dig i våra kärnvärden: Nyskapande, Öppna och Tillsammans.

Vill du vara med och jobba för leenden? Vi ser fram emot din ansökan!

ÖVRIGT
Folktandvården Skåne är ett av Sveriges tio största hälsoföretag med över en miljon besök varje år. Vi är ett bolag, helägt av Region Skåne med närmare 1 500 anställda. Vi finns på 44 orter runt om i Skåne och består av 69 kliniker för allmän- och specialisttandvård. Våra dörrar är öppna för alla skåningar - oavsett behov.

Ansök nu

Axis is looking for.Mechanical Engineers

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jan 30
Would you like to join our team? We are now looking for Mechanical Engineers to join us at our HQ in Lund, Sweden.Axis Mechanical teams:
At Axis HQ in Lund we have a wide variety of mechanical teams that are key contributors to our growing product portfolio We are more than 200 talented Mechanical engineers at our HQ in Lund, with 13 different managers. With your application you will reach all of us! We, the managers, want to make it easy for you to find the perfect team. At first point of contact you will answer a couple of questions and we´ll do the match for you. Senior or junior? It doesn't matter, we have exiting opportunities no matter what

Provide your application, and we will match you with the best available opportunity within our teams.
We work cross functionally in projects to develop and deliver world class products!
Our different teams are empowered agile teams who support each other, cooperate to reach their goals together and who have a lot of fun when doing it. And one thing for sure; teamwork, collaboration and openness to each other's ideas are essential to everyone at Axis.

We put trust in our teams to decide what's the right way of working, what tools to use and which ideas to try, a freedom that needs to be experienced!
You will be surrounded with expert skills from many different areas that are willing to share their knowledge and help you to grow.

This together with the curiosity to find new solutions makes it easy to learn new techniques, processes, and tools.

Come and join a relaxed, open, and friendly environment. You will be working together with a bunch of fabulous Mechanics Engineers to create the best products for our customers.

What you'll do here:
Your daily work is project team consisting of different functions and competences like electronics, firmware, quality, test, production, and sourcing. The duration of a project is normally from 6 months to 2 years. Your team will drive the mechanical development from concept to mass productions. You will design the product, create prototypes, communicate with suppliers, verify the product, prepare the product for mass production and more.

You will also be working in close collaboration with our suppliers worldwide to ensure the product can be produced in a smart and sustainable way.

In your work you will also meet and work with product managers, project managers, line managers and engineers from our other departments.

We work with cutting edge technology in our products and help each other with the challenges that comes in our projects. Personal development is natural part of your continuously work within Axis. We offer you great possibilities to influence all features of the product, together we develop the best products on the market. Our projects are all different kinds, enhancing products already on the market to innovative new products.

As a Mechanical Engineer at Axis, you have the possibility to work with different types of products depending on which mechanical department you are a part of.We also encourage our engineers to switch within these departments.

* Different kinds of network cameras

* Fixed
* PTZ
* Body worn
* Thermal

* Network products for Explosion environments
* System devices like sirens, microphones and sensors
* Radar
* Network audio system
* Door stations
* Intercoms
* RecordersWho are you?

You are a curious and enthusiastic person always looking to learn and take on new challenges. You are a team driven person with a positive mindset, and you love sharing ideas and knowledge with others around you.
You have passion for product development, from first idea to when you stand with the product in your hand. You like to challenge old truths and to develop new innovative products.

Finally, and most important of all, you love to be a part of a creative and happy team that delivers extraordinary products.What axis can offer you

A fantastic team with colleagues who want to succeed with you.

Internal and External courses is a part of your work life here. From your first day you will have a mentor colleague that help you and teach you about how we work at Axis. We strive to give every individual a big personal responsibility and possibility to grow both as a person and professionally.

You will be a part of a team of engaged people that likes to go to work in the morning.

Next step!
Apply today or find out more from our recruiting manager Mathias Lundin or Magnus Sjöberg, phone at +46 46 272 1800.

Ansök nu

Sommarvikarier 2023: Personlig Assistent Bjärred

Personlig assistent
Läs mer Jan 30
Vill du ha det roligaste sommarjobbet? Då är det jobbet som personlig assistent du söker!

Vill du ha ett av de viktigaste yrkena på arbetsmarknaden och är intresserad av att arbeta med människor? Då kan vi på Kompis Assistans erbjuda dig ett fint jobb som personlig assistent i sommar! Du kommer fylla en viktig funktion då den ordinarie personalen är på ledighet och du kommer att få utvecklas och lära dig massor som du har med dig in i framtiden.

Som personlig assistent hos oss är du vårt främsta och viktigaste verktyg för att ge det individuella stödet som din assistansberättigade behöver i livets alla situationer.

Ditt arbete är där den assistansberättigade befinner sig. Det kan exempelvis vara hemma, borta eller på stranden. Man vet aldrig hur en dag ser ut!

Vi har assistansberättigade i alla åldrar med olika funktionsvariationer och vi finns runt om i hela landet.Arbetstider: Varierar under dag, kväll, helg, natt (både vaken och jour). Kan vara olika på de olika arbetsplatserna så skriv i din ansökan hur just du kan arbeta.

Anställningsvillkor: Vikarie över sommaren 2023. Tjänstgöringsgraderna kan variera upp till 100%.

Stor vikt läggs på personlig lämplighet och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden löpt ut. Utdrag ur polisens belastningsregister krävs vid ev. anställning hos oss.

Intervjuer sker löpande och vi ser fram emot din ansökan hos oss på Kompis Assistans!För oss på Kompis Assistans är det viktigt att kunna ha en god kommunikation med våra kandidater samt kvalitetssäkra rekryteringsprocessen och vi ber därför vänligen att skicka in ansökan via länken digitalt och inte genom e-post.

Vi tillämpar individuell lönesättning enligt vårt kollektivavtal med Vårdföretagarna.Om Kompis Assistans
Kompis Assistans EF gör det möjligt för personer med funktionsnedsättning att kunna leva sina liv som alla andra, utifrån sin egen förmåga och vilja. Hos oss är alla lika mycket värda och vi strävar efter rättvisa förhållanden för våra assistansberättigade och medarbetare.?

Vår vision är att vara det tryggaste valet, nu och i framtiden.

Kompis Assistans EF erbjuder sedan 1995 personlig assistans till barn, ungdomar och vuxna med funktionsnedsättning i hela Sverige. Vi verkar i hela Sverige och vårt huvudkontor är placerad i Borlänge och har även kontor i Sundsvall, Stockholm och Hässleholm.

Kompis Assistans är en av de 25 största assistansanordnarna i Sverige med cirka 650 medarbetare.

Att arbeta som personlig assistent hos oss
Personlig assistent är ett kvalificerat och ansvarsfullt arbete. Det innebär att du behöver vara trygg i dig själv och lyhörd för andras behov. Självbestämmande, valfrihet, integritet och delaktighet är Kompis Assistans värderingar och något som du förväntas arbeta utifrån.

Belastningsregistret
För att få arbeta som personlig assistent hos oss måste du uppvisa ett utdrag ur polisens belastningsregister - utdrag (442.3). Viktigt att tänka på är att polisens handläggningstid kan vara upp till två veckor så beställ ditt registerutdrag så snart som möjligt. Utdraget kommer att efterfrågas vid en eventuell intervju.

Ansök nu

Manager IT Helpdesk - Windows & Linux

IT-strateg
Läs mer Jan 30
Axis a?r ett va?xande fo?retag med 4000 ansta?llda runt om i va?rlden och va?ra IT-system och tja?nster a?r viktiga verktyg na?r vi supportar va?rt bolag. Pa? IT Helpdesk levererar vi intern IT support med ho?g kvalitet och kunskap kring va?ra tja?nster och system. Vi är totalt närmare 40 personer som supporterar främst våra 2 svenska kontor i Lund och Linköping och är även till viss mån 2nd line support till våra kontor runt om i världen. Du kommer att ingå i och leda ett team bestående av 13 personer som ansvarar för support av alla Windows och Linux klientdatorer.

Ditt framtida team
Vår IT Helpdesk avdelning ansvarar för att supportera alla våra medarbetare i Sverige. Utöver det så finns det ett antal Helpdesk kontakter i våra dotterbolag runtom i världen som vi ansvarar för att agera bollplank mot.

IT Helpdesk består av nästan 40 dedikerade och professionella kollegor som är fördelade i 3 olika team som arbetar med:

* Windows och Linux
* Mac, Konferensrumsutrustning och Telefoni
* Interna system

Vi arbetar tillsammans för att ge våra användare oslagbar service i såväl handhavande som tekniska frågor. På IT Helpdesk är vårt fokusområde 100% användarnöjdhet genom att eftersträva korta svarstider för våra användare samt professionellt bemötande.

Rollen:
Som chef på IT Helpdesk leder du ditt team som ansvarar för Windows och Linux med flera inkommande kanaler. Det är viktigt att du ser helheten och tillsammans med teamet skapar och genomfo?r du fo?ra?ndringar fo?r att vidareutveckla IT Helpdesk utifra?n gemensamma ma?l. I rollen kommer du att samarbeta med flera olika team, ba?de inom IT Helpdesk, alla intressenter inom Axis och pa? va?ra dotterbolag runt om i va?rlden. Du kommer att rapportera till IT Helpdesk manager och tillsammans med IT Helpdesk ledningsgrupp planerar för strategier och förbättringsarbeten.

Vem är du?
Vi so?ker dig med erfarenhet som chef inom IT och helst inom support. Fo?r att lyckas i rollen beho?ver du ha ett genuint intresse fo?r ma?nniskor, teknik (främst både PC hårdvara och operativsystemen Windows och Linux) och support. Du a?r da?rmed bra pa? att bygga fo?rtroende och att fa? dina medarbetare att va?xa och ka?nna entusiasm info?r sitt arbete. Med ödmjukhet, engagemang och energi utvecklar du ba?de individer, grupp och verksamhet pa? ett strukturerat sa?tt. Vidare a?r du prestigelo?s och strävar ständigt efter förbättringar.

Hur är det att jobba med oss?
Öppenhet pratas det om i många företag men på Axis är det en del av våra kärnvärden. Vår största tillgång är förmågan att samarbeta. Vi vet att bra idéer kan komma när som helst och var som helst och därför uppmuntrar vi alla att bidra och vara innovativa. Är du en person som gillar att vara med där det händer, göra skillnad och bidra till att putta vår värld en bit i en positiv riktning så kommer du att känna dig hemma hos oss. Vi jobbar hela tiden aktivt med vår kultur där laganda, lika möjligheter så vänta inte med att skicka in din ansökan!

Du ska gilla att jobba hos oss och därför erbjuder vi förmåner såsom flexibel arbetstid, morgonfika varje dag, fredagskaka, företagsbonus, friskvårdsbidrag, sjukvårdsförsäkring och din alldeles egna Axis-cykel - för att nämna några.

Redo att agera?
Har du fler frågor är du välkommen att kontakta rekryterande chef Reza Ghorbani på 046 272 2316 eller Helene Löfqvist 046 287 9959. Vi granskar ansökningar kontinuerligt.

Ansök nu

Junior System Scientist

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jan 30
Till vår kund i Lund som är en multinationellt förpackningsbolag söker vi två Junior System Scientist/Juniora Systemvetare.

Systemvetaren definierar och underhåller datamodellerna och koncepten. För att underlätta en miljö där nya utvecklare snabbt kan introduceras till koncept, och mindre tid läggs på att diskutera hur saker faktiskt fungerar, behövs en person som definierar, dokumenterar och underhåller applikationernas komplexa datamodeller och koncept.

Junior System Scientist kommer att arbeta tillsammans med seniora utvecklare, arkitekter och affärsexperter.

Dina dagliga uppgifter kan inkludera:

Du kommer att hjälpa till att fortsätta utveckla och underhålla våra globala affärslösningar
Förstå och dokumentera affärskrav från våra intressenter
Designa, leverera, implementera och stödja våra komplexa globala affärsapplikationer (ERP-system)
Var en del av att ta kunden in i den nya framtida IT-miljön
Samarbeta kontinuerligt över processer, med andra team och affärsprocesser/system för att säkerställa kontinuerlig och säker leverans av IT-lösning
Lär dig och stödja gränssnitt till andra IT-system (t.ex. men inte begränsat till Jira, HR, SAP/PowerBI/BO)


Kvalifikationer för denna tjänst:

Kravinsamling och analys samt funktionell design
ERP-processer
Agil utvecklingsmetoder, backloghantering och verktyg
Jira och Confluence
Lösningsarkitektur och datamodellering, detta är dock meriterande och därmed inget krav
SAP eller annan ERP-lösning, detta är dock meriterande och därmed inget krav


Uppdraget är en del av Quest Consultings konsultverksamhet. Din anställning kommer att vara hos Quest Consulting och du arbetar som konsult hos vår kund i Göteborg. Anställningen är heltid med start så snart som möjligt, tillsvidare och förlagd under dagtid med möjlighet till distansarbete.

Din ansökan

Låter rollen intressant och passande? Ansök i så fall omgående för vi intervjuar löpande och rollen kan tillsättas innan sista ansökningsdatum. Vi är flera rekryterare som hanterar rekryteringen av denna tjänst, vid frågor gällande den här rekryteringen eller tjänsten når du oss enklast på e-post info@quest.se

Vi kan enbart ta emot och bearbeta din ansökan genom att du registrerar ditt CV i vår portal. Med avseende på GDPR kan vi ej ta emot ansökningar via e-post. Varmt välkommen med din ansökan! Uppdraget är en del av Quest Consulting personaluthyrning. Du kommer att vara anställd av Quest Consulting och arbeta som konsult hos vår kund.

Om oss

Quest Consulting är ett auktoriserat konsultbolag med kollektivavtal, försäkringar, friskvård och tjänstepension. Vi är specialiserade inom IT, Teknik, HR, Administration och Ekonomi. Vår målsättning är att vara din personliga samarbetspartner och just därför är det så viktigt för oss att arbeta efter våra kärnvärden där våra ledord är att vara Personliga, Nyskapande och Professionella.

Ansök nu

Sjuksköterska til Särskilt Boende

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 30
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss
Särskilt boende för äldre ansvarar för våra äldreboenden och demensboenden för äldre.

I Lunds kommun drivs 13 särskilda boenden av kommunen. Här bor personer med omfattande behov av service och omvårdnad dygnet runt. Boendena är placerade i centrala Lund såväl som i de östra kommundelarna Genarp, Veberöd och Södra Sandby.

Med fokus på teambaserat samarbete, utbildning och utveckling satsar vi på våra boenden och bemannar upp verksamheten med ytterligare sjuksköterskor.  


Arbetsuppgifter
Varje boende har 3-4 sjuksköterskor knutna till sig vilket möjliggör utbildningsinsatser och utvecklingsarbete i stor omfattning. Vill du vara med och bidra till vår kvalitétsutveckling? För syftet med satsningen är att strukturerat och målinriktat driva utveckling inom en rad områden. Allt för att ge våra äldre den bästa vård. Vad är du intresserad av att driva för frågor? Innehållet i just ditt uppdrag tänker vi att vi kikar på tillsammans med dig. 

Arbetstiden är måndag till fredag och var 8:e helg. Har du önskemål om att arbeta kvällar är vi flexibla. 

Din anställning inleds med en introduktion som skräddarsys efter dina behov vad gäller innehåll och omfattning.  Som nyanställd erbjuds du en mentor, erfaren i sin profession såväl som i vår verksamhet. Din mentor är anställd utanför din enhet och ni träffas regelbundet några timmar i månaden under 6-12 månader. 

Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska. Specialistutbildning inom vård av äldre är meriterande liksom erfarenhet från arbete inom äldreomsorg och demensvård.

Är du utpräglat intresserad av verksamhetsutveckling eller föredrar du det patientnära och omvårdnadsnära? Vi bygger team så att var och ens styrkor och intresse tillvaratas bäst. 

Du har en god pedagogisk förmåga att handleda, undervisa och delegera omvårdnadspersonal. Du har ett lösningsfokuserat och entusiasmerande förhållningssätt med god förmåga att arbeta i team såväl som självständigt.

God datorvana och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska krävs. Körkort för personbil är meriterande.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval och intervjuer under ansökningstiden.

Välkommen med din ansökan!

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Projektledare/arbetsledare inom tätskikt

Arbetsledare, husbyggnad
Läs mer Jan 30
Verksamhetsbeskrivning
Lunds Takproffs AB är ett företag som står för kvalitet och bra kundkontakt. Vi håller vad vi lovar och slutför alltid våra projekt innan vi börjar på nästa.


Arbetsuppgifter
Vi söker dig som har dokumenterad erfarenhet samt ett sinne för organisation och kundkontakt. Du kommer att vara projektledare/arbetsledare för en del av våra pappläggare.
Lön och ev förmåner diskuteras.
Erfarenhet
Du som söker tjänsten ska ha dokumenterad erfarenhet från liknande arbete. Minst 2 års erfarenhet.
Språkkunskaper
Svenska samt engelska är ett krav.

Ansök nu

SIS LVM hem Lunden söker en behandlingssekreterare

Socialsekreterare
Läs mer Jan 30
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS LVM-hem Lunden tar emot kvinnor med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot klienter som har psykisk ohälsa och klienter som behöver medicinsk omvårdnad. Vi har verksamhet i Lund och i Höör.


Arbetsbeskrivning
Behandlingssekreteraren har ett övergripande ansvar när det gäller att upprätta och genomföra arbetet med klienternas behandlingsplaner samt att på uppdrag av och i samråd med avdelningsledningen ansvara för att behandlingsprocessen flyter på och blir kvalitativ. Som behandlingssekreterare arbetar man i team tillsammans med övrig behandlings- och sjukvårdspersonal vid enheten. Du arbetar även i nära samarbete med socialtjänsten samt övriga, för klienten viktiga personer. Din roll består i att på MI-förenligt sätt arbeta för att klienter får en, för dem, så gynnsam vårdplanering som möjligt såväl under LVM-tiden som efter.

Kvalifikationer
Du har en högskoleutbildning som socionom eller beteendevetare, samt erfarenhet av behandlingsarbete. För att klara av uppdraget som behandlingssekreterare krävs dessutom förkunskap, god insyn i och en gedigen erfarenhet av LVM-vård.
Du behöver ha en god kännedom om LVM-vårdens riktlinjer och rådande lagstiftning.

Körkort är önskvärt.

Stor vikt läggs vid personlig lämplighet, samt:
- God förmåga att skapa konstruktiva arbetsallianser med såväl klienter, kollegor som med externa samarbetspartners i en nätverkande funktion. Vikten av att du är medveten om hur din egen person och roll påverkar arbetet och din förmåga till att arbeta processinriktat för att uppnå goda resultat utifrån uppdraget betonas.
- God förmåga att arbeta självständigt samtidigt som du kontinuerligt bjuder in din omgivning till samverkan och erbjuder, framför allt målgruppen en tillräckligt god tillgänglighet och återkoppling
- God förmåga att utföra välutvecklade och kvalitativa analyser som tar hänsyn till relevant information inför förslag på nästa steg i behandlingsplaneringen
- God förmåga att prioritera om i arbetet utifrån det som uppstår i den akuta verksamheten
- God förmåga att arbeta strukturerat och systematiskt för att säkerställa kvalitén i det mer långsiktiga behandlingsarbetet för att nå måluppfyllelse kopplat till vårt huvuduppdrag, dvs förbereda och motivera klienter till vård i öppnare form och på
ännu längre sikt till en mer positiv levnadsstil

Denna annons gäller avdelning Rinnebäck/Fyrklövern, men som behandlingssekreterare skall man vara beredd på att arbeta med klienter från samtliga avdelningar. På enheterna beaktar vi särskilt följande förmågor hos de sökande till denna tjänst:

- God förmåga att hantera högenergiska situationer som tenderar att framkalla känslor av stress och press på ett lågaffektivt, metodförankrat och riskavvägande vis.
- Kunskap om och erfarenhet av att arbeta med klienter som har NPF (neuropsykiatriska funktionsnedsättningar) ses som meriterande.
- God förmåga att, i dessa situationer, även upprätthålla en ödmjukhet inför målgruppens problematik, dvs erbjuda ett värdigt bemötande som vilar på en humanistisk människosyn.
- God förmåga att, i dessa situationer, dessutom agera med en gränssättande tydlighet när detta krävs.

Vi begär utdrag ur Polismyndighetens belastnings- och misstankeregister.

 

Anställning: 
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och inleds med sex månaders provanställning. Tillträde enligt överenskommelse. 

 

Ansökan: 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast den 230224

Tester och arbetsprover kan komma att ingå i rekryteringsprocessen.

Ansök nu

Sjuksköterska Hemsjukvård

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 30
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss
Med fokus på teambaserat samarbete, utbildning och utveckling är all legitimerad personal organiserad i en egen HSL-organisation.

Du ingår i ett team med flera andra yrkesprofessioner och tillsammans planerar och utför ni väl anpassade hälso- och sjukvårdsinsatser inom hemsjukvården. Just nu söker vi både dig som vill jobba inom ett hemvårdsområde och dig som vill jobba som resurssjuksköterska. Som resurssjuksköterska arbetar du måndag till fredag. Jobbar du inom ett hemvårdsområde jobbar du måndag till fredag samt var 8:e helg i helgsamverkan.

Vill du få en inblick i verksamheten innan du bestämmer dig? Du får gärna gå bredvid en dag eller del av dag.

Arbetsuppgifter
Inom hemsjukvården är våra patienters önskemål och behov i fokus. Vi arbetar för att göra deras vardag meningsfull. Dina dagar är omväxlande med mycket varierande uppdrag. Du arbetar självständigt men har också ett nära samarbete med kollegorna.

Som sjuksköterska ansvarar du för handledning och delegering av undersköterskor. Vi erbjuder kommunövergripande utbildningar för omvårdnadspersonal inför delegering. Varje utbildning avslutas med ett digitalt kunskapstest för att säkerställa att personen har adekvata kunskaper för uppgiften. Detta ger dig som sjuksköterska ett underlag i delegeringsprocessen så att du kan känna dig trygg i dina beslut.

Din anställning inleds med en introduktion som skräddarsys efter dina behov vad gäller innehåll och omfattning. Som nyanställd erbjuds du en mentor, erfaren i sin profession såväl som i vår verksamhet. Din mentor är anställd utanför din enhet och ni träffas regelbundet några timmar i månaden under 6-12 månader.

Vi söker dig som
Är legitimerad sjuksköterska. Är du vidareutbildad till distriktssköterska och/eller har erfarenhet av hemsjukvård är det meriterande. Vi ser gärna att du har några års erfarenhet inom din profession, gärna från kommunal verksamhet. 

Du är trygg i dig själv, kommunikativ, strukturerad och lösningsfokuserad samt bra på att arbeta självständigt såväl som i samverkan med andra. Du har ett gott bemötande och mod att prioritera och arbetsleda samtidigt som du har kvalitet och patientsäkerhet i fokus. Körkort för personbil och cykelvana krävs liksom att du har goda kunskaper i svenska språket, i tal såväl som skrift. 

Om du har du den minsta tveksamhet eller fundering - tveka inte att höra av dig så berättar vi mer.

Välkommen med din ansökan! 

Vi tillämpar löpande urval och intervjuar under ansökningstiden.

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Administratörer till VO Bild och funktion i Lund

Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Läs mer Jan 30
Gör skillnad. Varje dag.

Verksamhetsområde (VO) bild och funktion omfattar sex sektioner: akutradiologi, barn och skelettradiologi, gastrointestinal urologisk och thoraxradiologi, neuroradiologi inklusive odontologisk radiologi, klinisk fysiologi och nuklearmedicin samt klinisk neurofysiologi och vi finns belägna både i Lund, Malmö, Trelleborg och Eslöv. Vi är cirka 750 medarbetare som strävar efter att bedriva en förstklassig diagnostik/behandling samt att ge våra patienter och remittenter en hög grad av service.

VO bild och funktion utgör en komplett verksamhet inom området med de flesta möjliga modaliteter representerade såsom datortomograf, MR, intervention, ultraljud, konventionell utrustning samt isotopverksamhet. Vi utför undersökningar med MR, datortomografi, mobil CT, angiografier/Interventioner samt CBCT och konventionella Odontologiska metoder. Här bedrivs högklassig och mångfacetterad forskning och utveckling i samarbete med olika aktörer. Vår verksamhet består av både akuta och elektiva undersökningar.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu tre administratörer alternativt medicinska sekreterare till Röntgenavdelningen Neuroradiologi, Odontologi samt Barn och skelett för att stärka upp vårt team. Hos oss erbjuds du ett intressant, ansvarsfullt och omväxlande arbete. Vi arbetar i nära samarbete med läkare, röntgensjuksköterskor, undersköterskor, biträde och flera andra yrkeskategorier. Dina arbetsuppgifter kommer framför allt att bestå av patientbokningar till våra undersökningar, remisshantering i Sectra Ris, receptionsarbete, rondförberedelse och arkiv samt andra sedvanliga administrativa arbetsuppgifter. Då du dagligen kommer i kontakt med patienter och remittenter är det av stor vikt att du har ett gott bemötande och ett professionellt förhållningssätt.

KVALIFIKATIONER
Behörighetskrav för tjänsterna:
• Utbildning inom administration, gärna i hälso- och sjukvårdsadministration (80 poäng KY eller 400p YH). Alternativt har du en annan utbildning och /eller erfarenhet som arbetsgivaren bedömer som likvärdig.
• Språkkunskaper i svenska motsvarande lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala

Meriterande för tjänsterna:
• Erfarenhet av att arbeta i RIS och PACS samt goda kunskaper i medicinsk terminologi

Vi söker dig som tycker det är viktigt att ge god service och som är trygg i din yrkesroll. I dina kontakter med både kunder och medarbetare är du lyhörd och har ett gott bemötande. Vi söker dig som har god förmåga att arbeta såväl självständigt som i grupp. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet.

Välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att träffa dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Personlig servicetekniker

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Jan 30
Är du tekniskt kunnig och samtidigt bilintresserad? Då kan du vara den vi söker som personlig servicetekniker till oss på Bilia i Lund. Vi värdesätter din potential och vilja att utvecklas med oss.
Det här erbjuder Bilia
En inkluderande organisation som värdesätter dig och dina kompetenser. Du ges utrymme att växa tillsammans med oss genom utbildning, stöttning, samarbete samt bra utvecklingsmöjligheter. Hos oss får du vara en del av att skapa hållbara och nya innovativa lösningar.
Vi tycker man ska må bra, både på och utanför jobbet, därför har Bilia medarbetarnas framtid, hälsa och privatliv i åtanke och arbetar aktivt för att främja välmående och trygghet. Vi erbjuder bra personalrabatter och förmåner.
Huvudsakliga arbetsuppgifter
Som personlig servicetekniker utför och diagnostiserar du service och reparationer. Genom ditt engagerade och yrkesmässiga förhållningssätt får du alltid kunden att känna sig professionellt bemött. Du ansvarar för hela processen: från tidsbokning till att bilen är klar för avhämtning samt för återkoppling till kunden.
Vad vi önskar av dig
Vi tror att du har ett tekniskt bilintresse och trivs bra med att arbeta ut mot kunder. Vi ser gärna att du har fordonsteknisk utbildning eller erfarenhet av liknande arbetsuppgifter samt goda kunskaper inom glasaffären. Du behärskar svenska och engelska i både tal och skrift. B körkort är ett krav.  
Övrigt
Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid och placering är på Bilia i Lund. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta rekryterande chef.
Urvalsarbetet sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum, skicka därför in din ansökan redan idag. Då vi arbetar för en jämnare könsfördelning ser vi gärna kvinnliga sökande till den här tjänsten.
Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Arbetsledare till Green Landscaping Skåne i Lund!

Arbetsledare,trädgård/Trädgårdsanläggningsförman
Läs mer Jan 30
Är du en ansvarstagande och driven person som gillar att befinna dig i en miljö där du får möjlighet att ta stort ansvar och leda andra? Green Landscaping Skåne i Lund söker just nu sin nya arbetsledare som kommer arbeta kundfokuserat och kvalitetsmässigt med att samordna och säkerställa en bra leverans mot kunder och interna medarbetare. Vill du arbeta på Sveriges grönaste företag? Sök idag, urval sker löpande!

OM TJÄNSTEN
Green Landscaping Skåne är en del av Green Landscaping Group som är Sveriges ledande aktör inom skötsel och finplanering av utemiljöer. Green Landscaping Skånes affärsidé är att förädla kunders utemiljö genom att erbjuda tjänster med fokus på hög kundnytta, långsiktig hållbarhet och kvalitet. Green Landscaping Skåne hjälper såväl offentliga som privata fastighetsägare med deras utemiljöer och har över 20 års erfarenhet av grönyteskötsel och finplanering och hjälper kunder med allt från planering till genomförande för att skapa utemiljöer i världsklass.

I tjänsten som arbetsledare hos Green Landscaping Skåne kommer du arbeta i en varierande roll med arbetsuppgifter som grundar sig i att leda och planera det dagliga arbetet inom ditt team och gentemot verksamheten. Du kommer arbeta självständigt samtidigt som du kommer ingå i ett nära samarbete med internt anställda.

Du erbjuds


* En arbetsplats med en god sammanhållning
* Stora möjligheter att utvecklas på långsikt inom Green Landscaping Skåne
* Stora möjligheter att påverka och arbeta med förbättringsarbete


ARBETSUPPGIFTER
- Leda medarbetarna i det dagliga arbetet med bland annat resursplanering och samordning
- Vara delaktig och drivande under exempelvis kundmöten och i kontakten med underleverantörer, leverantörer och andra kontaktpersoner
- Arbeta löpande med offerter, fakturering och tidsattestering
- Medverka i arbetet att ständigt utveckla, driva och genomföra förbättringsarbete internt och gentemot kund
- Säkerställa att din arbetsgrupp följer de avtal, riktlinjer och rutiner Green Landscaping Skåne har

VI SÖKER DIG SOM
- Har arbetslivserfarenhet från en liknande roll som arbetsledare förslagsvis inom trädgård/anläggning
- B-körkort
- God datorvana
- Flytande i svenska, både tal och skrift
- God förståelse i Engelska, både tal och skift

Det är meriterande om du har:


* Utbildning inom relevant område förslagsvis inom trädgård, anläggning, skötsel eller underhåll


Som person är du:


* Självgående
* Serviceinriktad
* Kommunikativ
* Samarbetsinriktad


Övrig information


* Start: Omgående
* Omfattning: Heltid
* Placering: Lund


Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och kundens önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.

Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Du kan läsa mer om Green Landscaping Skåne här!

Ansök nu

Global Continuous Improvement Manager

Key account manager
Läs mer Jan 30
Alfa Laval is looking for a Global Continuous Improvement Manager for Operations Development

We create better everyday conditions for people. We do this by contributing to a more sustainable future through engineering innovation. We love what we do and we’re good at it. But now we want to be even better! We’re looking for a passionate ALPS & Lean Six Sigma Driver to the ALPS Central Team.

So, what are you going to do today?

About the job

Alfa Laval Production System (ALPS) is part of our management system. It describes how we work, how we solve problems and how we continuously improve.

ALPS is built upon Lean and Six Sigma (LSS) philosophies and contains values (how we behave), principles (how we make decisions), methods and tools. ALPS is the foundation on the journey ahead in becoming Lean Digital.

We in the ALPS Central Team lead change through others by knowledge, experience and inspiration. We are responsible for ALPS and LSS within Alfa Laval. This means that we develop the system, together with line of business, and support the implementation by teaching, coaching and by running projects or kaizen events.

This job will stimulate both your stategic thinking as well as your operational approach. To be successful you have a sharp ear to local needs and a capability of transforming these into ALPS “fit for purpose”. You are able to give hands-on support, coach and mentor but also challenge our Global Sales and Service/Business Unit/Product Group/Factory Management teams to reach next level of performance.

The position is based in Lund and travel days are estimated to about 50-70 days per year.

Who are you?

As a Global Continuous Improvement Manager you are a strong team-player but can also perform independently. To establish and maintain good networks you need to be service-minded and have strong communication skills with an open and friendly attitude.

You are organized and quality minded with a strategic mindset. 

What you know

You have a University degree in Engineering, substantial Lean Six Sigma / ALPS experience and demonstrated change leadership skills. You have a pedagogical skill either documented in training experience or from a line manager position. LSS Black Belt education is an advantage.

Your background is either from line management or operations excellence with a minimum of 10 years working experience.

What’s in it for you?

We offer a challenging position in an open and friendly environment where we help each other to develop and create value. Your work will be implementing tools and methods which will directly help the business growth having a true impact on Alfa Laval’s future success.

For more information, please contact

Mats Nilehn, Global Operations Development Manager at mats.nilehn@alfalaval.com

Manal Mohamed, Talent Acquisition Partner at manal.mohamed@alfalaval.com

For union information, please contact
Bodil Arvidsson, Akademikerföreningen +46 730 696 143
Stefan Sandell, Ledarna, +46 46 367 364
Bror Garcia Lantz, Unionen, +46 709 366 985

Please send your application no later than 26th February 2023. Applications will be reviewed continuously during the application period. We do not accept applications sent directly via email and these will be disregarded without notice.

#LI-MM1

Ansök nu

Timanställda till Byggmax kundsupport

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Jan 30
Vi behöver stärka upp vårt fantastiska team och söker nu Dig som har erfarenhet inom service eller kundsupport! Vi är ett dedikerat team som har roligt tillsammans, är hjälpsamma och ställer upp för varandra.

Att vara en stjärna hos oss på Byggmax innebär att med trevligt bemötande ta emot kunder/leverantörer via telefon/mejl samt att besvara våra kunders funderingar och lösa deras problem på bästa sätt.

Dina arbetsuppgifter:
Din roll blir allt från försäljning och produktvägledning till orderadministration och leveransökning. Du kommer att jobba i ett team där vi jobbar tätt och tillsammans men även mycket individuellt för att hjälpa våra kunder, samt även kollegor i hela företaget.

Sammanfattningsvis hjälper du oss att leverera service i världsklass och i utbyte ger vi dig ett spännande och roligt arbete i en fantastisk arbetsgrupp där det finns utvecklingsmöjligheter. Vi är inne i en framtidsresa med mycket nytt på agendan där medarbetarna har mycket inflytande. Du ska därför ha ett brinnande intresse av att vilja utveckla både dig själv och våra dagliga arbetsrutiner.

Vår Kundservice förser den norska, finska, danska och svenska marknaden med support. Du kommer att arbeta på en fartfylld och härlig arbetsplats omgiven av engagerade och fantastiska kollegor i teamet.
Det är inget krav att du ska ha jobbat på en Kundservice tidigare, men det är fördelaktigt om du har någon typ av erfarenhet från arbete via telefon eller service. Dock är det högt meriterande om du arbetat på en Kundservice innan. Besitter du kunskap från byggbranschen och/eller känner dig händig inom hemma-projekt så kommer du stortrivas hos oss. Det viktigaste är dock att du är glad, trevlig och brinner för att ge utmärkt service.

Vi tror att du:

- Har en utmärkt känsla för service
- Har en mycket god social kompetens
- Har god förmåga att arbeta både självständigt samt i grupp
- Är en engagerad och ansvarstagande person
- God datorvana
- Flexibel och nytänkande
- Kunskaper i de nordiska språken i tal och skrift är högt meriterande

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper!

Övrig information
Vi ser att du rapporterar och är stationerad på något av våra kontor, i Lund eller Solna.
Vi erbjuder även hybrid-kontor vilket innebär att det också finns möjlighet att arbeta hemifrån en del av din tid.
Tjänsten är en timanställning och schemaläggs efter behov.

Intresserad?

Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på redan idag!

Byggmax vill att alla hemmasnickare i hela landet ska kunna förverkliga sina byggprojekt. Alla ska ha möjlighet att leva och bo som de vill, oavsett om de vill renovera inne, ute eller i trädgården. På Byggmax strävar vi allesammans mot samma mål – att se till att hemmasnickarna får den möjligheten.

Byggmax har hundratals butiker och en exploderande e-handel. Ända sedan starten 1993 har affärsidén varit att vara det bästa och billigaste alternativet för både hemmasnickare och proffs som vill ha byggmaterial av bra kvalitet. Från att ha varit en ettrig uppstickare har Byggmax expanderat i både Sverige, Norge och Finland och är nu en av Sveriges tre största byggmaterialkedjor. Ständiga förbättringar, löpande effektiviseringar och en förändringsbenägen företagsskultur har gjort bolaget till ett av branschens lönsammaste. I Byggmax Group ingår även Buildor och Skånska Byggvaror.

Varmt välkommen till Byggmax, både som kund och som potentiell medarbetare!

Ansök nu

Kundsupport/kundtjänstmedarbetare till Byggmax!

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Jan 30
Vi behöver stärka upp vårt fantastiska team och söker nu Dig som har erfarenhet inom service eller kundsupport! Vi är ett dedikerat team som har roligt tillsammans, är hjälpsamma och ställer upp för varandra.

Att vara en stjärna hos oss på Byggmax innebär att med trevligt bemötande ta emot kunder/leverantörer via telefon/mejl samt att besvara våra kunders funderingar och lösa deras problem på bästa sätt.

Dina arbetsuppgifter:
Din roll blir allt från försäljning och produktvägledning till orderadministration och leveransökning. Du kommer att jobba i ett team där vi jobbar tätt och tillsammans men även mycket individuellt för att hjälpa våra kunder, samt även kollegor i hela företaget.

Sammanfattningsvis hjälper du oss att leverera service i världsklass och i utbyte ger vi dig ett spännande och roligt arbete i en fantastisk arbetsgrupp där det finns utvecklingsmöjligheter. Vi är inne i en framtidsresa med mycket nytt på agendan där medarbetarna har mycket inflytande. Du ska därför ha ett brinnande intresse av att vilja utveckla både dig själv och våra dagliga arbetsrutiner.

Vår Kundservice förser den norska, finska, danska och svenska marknaden med support. Du kommer att arbeta på en fartfylld och härlig arbetsplats omgiven av engagerade och fantastiska kollegor i teamet.
Det är inget krav att du ska ha jobbat på en Kundservice tidigare, men det är fördelaktigt om du har någon typ av erfarenhet från arbete via telefon eller service. Dock är det högt meriterande om du arbetat på en Kundservice innan. Besitter du kunskap från byggbranschen och/eller känner dig händig inom hemma-projekt så kommer du stortrivas hos oss. Det viktigaste är dock att du är glad, trevlig och brinner för att ge utmärkt service.

Vi tror att du:

- Har en utmärkt känsla för service
- Har en mycket god social kompetens
- Har god förmåga att arbeta både självständigt samt i grupp
- Är en engagerad och ansvarstagande person
- God datorvana
- Flexibel och nytänkande
- Kunskaper i de nordiska språken i tal och skrift är högt meriterande

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper!

Övrig information
Vi ser att du rapporterar och är stationerad på något av våra kontor, i Lund eller Solna.
Vi erbjuder även hybrid-kontor vilket innebär att det också finns möjlighet att arbeta hemifrån en del av din tid.
Tjänsten är en heltid tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning.

Intresserad?

Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på redan idag!

Byggmax vill att alla hemmasnickare i hela landet ska kunna förverkliga sina byggprojekt. Alla ska ha möjlighet att leva och bo som de vill, oavsett om de vill renovera inne, ute eller i trädgården. På Byggmax strävar vi allesammans mot samma mål – att se till att hemmasnickarna får den möjligheten.

Byggmax har hundratals butiker och en exploderande e-handel. Ända sedan starten 1993 har affärsidén varit att vara det bästa och billigaste alternativet för både hemmasnickare och proffs som vill ha byggmaterial av bra kvalitet. Från att ha varit en ettrig uppstickare har Byggmax expanderat i både Sverige, Norge och Finland och är nu en av Sveriges tre största byggmaterialkedjor. Ständiga förbättringar, löpande effektiviseringar och en förändringsbenägen företagsskultur har gjort bolaget till ett av branschens lönsammaste. I Byggmax Group ingår även Buildor och Skånska Byggvaror.

Varmt välkommen till Byggmax, både som kund och som potentiell medarbetare!

Ansök nu

Manager Customer Services

Kundtjänstchef
Läs mer Jan 30
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen.
Job Summary
An exciting opportunity opens within Service Supply Network. Could you imagine yourself in a challenging position in Tetra Pak’s Technical Service, as an important player for Tetra Pak‘s future?
The position is permanent and based in Lund, Sweden but you will work in a global arena.
What you will do
The Service Supply Network is the organization within Tetra Pak Services which purchase and distribute spare parts and other physical goods to the full Tetra Pak customer base. A key success factor to keep our customers satisfied with the service we provide is to have an efficient, professional and customer centric Customer Service function globally. To fulfill the needs today we have 8 distribution centres globally and four regional administration centres (SAC), where Service Supply Network have focus on making sure the customers located in the markets get superior support to run their operations in the best way. In order to get a globally consistent way of handling the customer service excellence development to stay world class, we are now looking for a Manager Customer Service excellence that will drive the customer satisfaction on a global level. Since the position is new, there will be a big element of setting up the future foundation for the Customer Service structure from the foundation existing today.
You will focus on
Providing expertise and knowledge in the Customer Service (CX) process area for SSN. Participate in development /improvement projects with the stakeholders within and outside the function focusing customer centricity. Drive sales administration capabilities within SSN and support regions with customer related issues, identify and priorities improvement opportunities and support SAC operations strategy development in customer excellence area. Secure end-to-end CX Process governance and drive relevant KPIs.
Ownership and driver of CX process in SSN
Drive sales administration capabilities
Drive global continuous improvement, process development and alignment for customer services excellence
Benchmark the best practice and support SSN regional directors to develop the strategy for SAC operations
Deploy and analyze statistical data to improve process and KPI performance across SSN
Participate in the and lead projects related to SSN customer services scope

We believe you have
The successful candidate has several years of Customer Service organizations and are used to work with cross organizational communications, improvements and implementations. Preferably you have been in a manager position or have been working as an improvement driver in big global customer service organizations. Analytical skills are also important to be able to prioritize the improvement areas etc. Another key strength is to develop, deliver and implement global standardizations in a multi cultural environments in a co-operative manner. Since the person will be at least the first year an individual contributor, the capability to work with managers in several organizational levels and regions will be an important skill important.
We Offer You
A variety of exciting challenges with ample opportunities for development and training in a truly global landscape
A culture that pioneers a spirit of innovation where our industry experts drive visible results
An equal opportunity employment experience that values diversity and inclusion
Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangements

Apply Now
If you are inspired to be part of our promise to protect what’s good; for food, people, and the planet, apply through our careers page at https://jobs.tetrapak.com/.
This job posting expires on 2023-02-13
To know more about the position contact Pontus Holm at +46 46 36 3783
Questions about your application contact Valentina Harabagiu at +46 46 36 2369
For trade union information contact Unionen Lisbeth Larsson at +46 46 36 2320 and Sveriges Ingenjörer Lars Haraldsson at +46 46 36 253

Ansök nu

Sjukvårdsmäklarna AB söker sjuksköterska till avdelning i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 30
Välkommen till ett snabbt växande bemanningsföretag med hjärtat på rätt ställe och fokus på rätt saker.

På SjukvårdsMäklarna har vi en gedigen erfarenhet av att bemanna sjukvårdspersonal, i både Sverige och Norge.
Tillsammans har vi ett brett kontaktnät med såväl vårdgivare som personal.

Samtliga anställda hos SjukvårdsMäklarna Sverige AB har goda personliga referenser genom tidigare bemanningsverksamhet inom vård och omsorg, företagsutveckling & ledning.

Sjukvårdsmäklarna söker en sjuksköterska till ett uppdrag på gynekologisk avdelning i Lund.

Period och uppdrag

Uppdraget startar 2023-02-04 och pågår till 2023-05-14 Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter på gynekologisk avdelning. Ansök senast 2023-02-22.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erfarenhet

Ansök nu

Servicetekniker med kompetens inom El

Serviceelektriker, installation
Läs mer Jan 30
Är du problemlösaren som trivs med kundkontakt? Brinner du för teknik och vill jobba i en bred och praktisk roll? SenseNode hjälper kunder inom industrisektorn att kartlägga och effektivisera sin energiförbrukning. Med hjälp av SenseNodes moderna analystjänst minskar industriföretag både sina kostnader och sin miljöpåverkan. Hos oss får du vara med på tillväxtresa där du blir en del i ett tight team med fokus på gemensamma insatser.
Nu söker vi en Servicetekniker med kompetens inom el och intresse för energibesparing. Vi har kontor på Ideon i Lund.
Rollen som Servicetekniker…är ny hos oss och du ingår i ett team som arbetar med leverans, service och support av vår systemlösning och i kontakt med våra kunder.  
Du har en viktig roll i driftsättningen av våra system, samt med att stötta våra kunder med problem som de kan stöta på med våra produkter. Du kan förvänta dig en fri och bred roll med eget ansvar.
Här är några av dina arbetsuppgifter:
·        Utföra ”systemeringar” – planering av mätpunkter och installationsjobb hos kund
·        Konfigurering och testning av SenseNode elenergimätare och andra installationskomponenter
·        Leverans- och servicebesök på plats hos kunder
·        Kundsupport via telefon och epost
·        Kontakt med externa leverantörer såsom elektriker, utrustningsleverantörer etc.
Våra kunder finns över hela Sverige och det finns planer på att expandera.
Du är en ansvarsfull problemlösare...och för att lyckas i rollen som Servicetekniker el/energi, tror vi att du har en bred, praktisk erfarenhet av installation, drift/service och support, gärna från industrin. Även andra liknande erfarenheter är relevanta. Du har god kunskap om el och förståelse för trefassystem som du fått antingen via utbildning eller praktiskt arbete som exempelvis servicetekniker eller industrielektriker.
Du har goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift samt B-körkort.
Att jobba i ett tillväxtbolag är något speciellt! Du är nyfiken och orädd och det är viktigt att du är prestigelös då alla hjälper till med allt. Du har mycket energi och med din utmärkta sociala kompetens skapar du förtroende hos våra kunder.
Vi på SenseNode…erbjuder ett ledande analysverktyg som hjälper energiintensiva bolag att optimera sin energianvändning. Med resultat på mellan 10–25 % i energibesparingar hjälper vi våra kunder att stärka sig inom områdena hållbarhet, lönsamhet och konkurrenskraft. SenseNode är ett tillväxtbolag med stor potential med mycket namnkunniga kunder och starka ägare. Var med på den roliga resan att bygga ett tillväxtbolag!
Huvudkontor finns på Ideon i Lund. För mer information, besök gärna www.sensenode.com
För att söka rollen...är du varmt välkommen att ladda upp ditt CV.
Urval sker löpande, och med sista ansökningsdag 29/1 2023. Observera att vi inte tar emot ansökningar via e-post.
I den här rekryteringen samarbetar SenseNode med Roi Rekrytering. Vid frågor vänligen kontakta rekryteringskonsult Lina Lindgren på lina.lindgren@roirekrytering.se
Anställning hos: SenseNode
Omfattning: heltid
Start: enligt överenskommelse

Ansök nu

Receptionist

Receptionist, telefonist
Läs mer Jan 30
Specialistläkarna i Lund är en privat klinik som bedriver sjukvård på uppdrag av Region Skåne. Vi bedriver vård inom urologi, ortopedi, öron-näsa-hals samt endoskopiska undersökningar (koloskopi och gastroskopi) och gynekologi.
Vi söker nu en receptionist som kan bli en del av vårt team. Du kommer att vara ansiktet utåt mot våra patienter. Du kommer både få ta emot samtal i telefon, möta patienter som kommer till mottagningen samt göra administrativa uppgifter som inskrivning av remisser och bokning av patienter. Upplärning inom de olika delarna är en självklarhet.
Vi är en arbetsplats där du blir en i gänget och det är viktigt att man känner sig sedd. För oss är det viktigt att man tar ansvar för sina arbetsuppgifter, är flexibel och initiativtagande.
Vi behöver att den sökande är beredd på att skapa ett välutvecklat teamarbete likaväl som självständigt arbete. Det är viktigt med ett glatt och positivt bemötande både mot patienter och personal. Då vi är en relativt liten enhet så är det viktigt att samarbetet mellan personalen fungerar.
Du ska ha en positiv inställning till ditt arbete, ibland kunna arbeta i högt tempo och tycka om att arbeta självständigt med varierande arbetsuppgifter, men även ha god samarbetsförmåga. Du skall kunna planera och ha ett engagemang så att du medverkar i verksamhetens fortsatta utveckling.
Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.
Tjänsten är på deltid, 60 % (måndag-onsdag).
Tidigare erfarenhet inom reception är meriterande.
Tillträde omgående.
Provanställning på sex månader tillämpas.
I denna rekryteringsprocess arbetar vi med löpande urval.

Ansök nu

HR-specialist till Graphic Packaging i Lund

HR-specialist/HR-adviser
Läs mer Jan 30
Tjänstebeskrivning & erbjudande
Brinner du för HR och vill arbeta i en dynamisk organisation i en roll där du får ta mycket eget ansvar? Drivs du av att arbeta i en bred HR-roll och är redo för en ny utmaning? Läs då vidare om rollen som HR-specialist till Graphic Packaging!

Till Graphic Packaging i Lund letar vi nu efter en HR-specialist för att förstärka deras team. Teamet supporterar tre företag inom GPI-koncernen (GPI Systems samt GPI Flexibles Lund och Halmstad) och du rapporterar till HR Manager i Lund. Utöver samarbetet med dina närmsta kollegor arbetar du också nära linjecheferna i produktionen.

I rollen som HR-specialist så kommer du arbeta med samtliga HR-frågor i företaget och stötta cheferna i det dagliga arbetet när det kommer till exempelvis:
• Arbetsrätt
• Förhandlingar
• Rekryteringar
• Utbildningsinsatser
• Rehabilitering
• Arbetsmiljö
• Lönerevision och lönekartläggning
Tjänsten passar dig som motiveras av att vara en del av en dynamisk och innovativ organisation där det är nära till förändringar och förbättringar.


Personprofil
Vi söker dig som har några års erfarenhet av en liknande roll och har en god förståelse för de ovan nämnda delarna av HR-arbete. Det är meriterande för rollen om du har arbetat i en HR-roll på ett tillverkande bolag. Du kommunicerar väl i både tal och skrift på engelska och svenska.
Som person är du nyfiken, driven och har lätt för att samarbeta och kommunicera med alla olika slags medarbetare i ett företag. Du är en person som är uppmärksam på detaljer och som drivs av att kontinuerligt förbättra metoder och tillvägagångssätt. Du kan driva dig själv och arbeta självständigt men uppskattar också att vara del av ett team.
Vi värderar dina egenskaper högt och ser gärna att du har en bakgrund inom idrotts- eller föreningslivet. Berätta vilken aktivitet du utövat, på vilket sätt det har format dig som person samt hur du tror att detta påverkar dig i en roll som HR-specialist. Vidare söker vi dig som ställer dig bakom PerformIQ:s värdegrund och värdesätter en jämn ålders- och könsfördelning såväl som etnisk samt kulturell mångfald.


Övrigt
Start: Enligt överenskommelse
Omfattning: Heltid
Arbetstid: Kontorstider
Plats: Lund

PerformIQ – rekrytering av personal med egenskaper från idrott/föreningsliv, är vår samarbetspartner och vi hänvisar eventuella frågor om tjänsten till rekryteringskonsult Anna Lindberg på anna.lindberg@performiq.se. Skicka in din ansökan redan idag då intervjuer sker löpande. Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdagen.
Välkommen med din ansökan!


Företagspresentation
Graphic Packaging International är ett globalt ledande förpackningsföretag med 25 000 medarbetare på 130 platser världen över. Vi hjälper våra kunder genom att skapa innovativa och hållbara förpackningslösningar för olika produkter och marknader. Vi är lika engagerade för våra kunder och medarbetare som vi är för att skydda miljön och ge tillbaka till de samhällen där vi är verksamma.

Vi vet att vår personal är vår största tillgång. Därför investerar vi i dig som medarbetare och erbjuder utvecklande karriär- och utbildningsmöjligheter. Ditt första steg mot en givande karriär i ett globalt förpackningsföretag börjar här! Läs mer: https://www.ar-packaging.com/en/career/job-search

Sökord: HR, HR-specialist, arbetsrätt, förhandling, rekrytering, rehabilitering, arbetsmiljö, Lund, Graphic Packaging

Ansök nu

Utvecklingsingenjör/projektledare inom medicinsk teknik

Civilingenjör, teknisk fysik
Läs mer Jan 30
SpectraCure är ett högteknologiskt utvecklingsbolag som tar fram medicinsk laserapparatur för behandling av olika cancerformer. Är du civilingenjör med önskan att hjälpa andra genom att utveckla nästa generations produkt för cancerbehandling? SpectraCure har ett litet men högkompetent utvecklingsteam med engagerade och dedikerade kollegor och chefer som ger frihet under ansvar. Din insats kommer att göra skillnad samtidigt som du utvecklas med företaget.
SpectraCure sitter i trivsamma och nyrenoverade lokaler på Gasverksgatan i centrala Lund.
Tjänsten
Du kommer att arbeta i ett innovativt team med kompetenser inom fotonik, elektronik, mjukvara och generell teknikutveckling. I din roll kommer du att arbeta med alla delar av systemet på en övergripande nivå, men också med någon djupare specialistkompetens, gärna inom något av områdena elektronik eller hårdvarunära mjukvara. Du kommer också arbeta nära användarna ute på de sjukhus vi samarbetar med i kliniska studier, vilket innebär resor främst inom Europa och Nordamerika. Vi ser gärna sökande med erfarenhet av projektledning, för att leda teknikutvecklingsprojekt runt produkten.
Arbetsuppgifterna omfattar:
· Utveckling av produkter och prototyper
· Skriva specifikationer, designbeskrivningar och rapporter, och tolka krav och standarder
· Skriva testplaner och ansvara för tester
· Problemlösning och medverkan vid klinisk användning
· Resor till samarbetssjukhusen i Europa och Nordamerika
Tjänsten är en heltidstjänst som är förlagd i Lund.
Din bakgrund
Du har civilingenjörsexamen i teknisk fysik, elektroteknik, datavetenskap, maskinteknik eller motsvarande, med minst några års arbetslivserfarenhet efter examen. Du behärskar engelska i skrift och tal. Du har erfarenhet av framtagning av prototyper eller färdiga produkter. Vi ser gärna sökande med kompetens inom elektronik eller embedded-mjukvara, samt erfarenhet av arbete med dokumentation under kvalitetsledningssystem som ISO 9001 eller ISO 13485 och tekniska standarder. Det är meriterande om du har erfarenhet av optik, fotonik, medicinsk teknik och projektledning.
Ansökan
Välkommen att skicka din ansökan med personligt brev och CV till work@spectracure.com. Ansvarig för tillsättningen är Johannes Swartling, CTO, 0708 23 36 80. Sista ansökningsdag är 2023-03-01. Vi behandlar ansökningar löpande.
Vi undanber vänligt men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser.

Ansök nu

Säljare för miljövänliga produkter i Genarp

Hemförsäljare
Läs mer Jan 30
Här blir du inte bara en kollega, utan också viktig del i vårt familjära team! Då vi hela tiden växer och utvidgar vår verksamhet finns stora utvecklingsmöjligheter inom företaget och genom att visa framfötterna finns det inget tak för hur långt du kan gå!
First Unit AB erbjuder våra kunder individuell rådgivning, anpassat efter var och ens individuella behov i sin hemmiljö. Vår ambition är att alla hem ska få ett bättre inomhusklimat tack vare vår prisbelönta luftrenare Clear Sky, som binder och eliminerar upp till 99,9996 procent av alla skadliga partiklar i inomhusluften. Maskinen kan användas helt utan kemikalier, är 100 % återvinningsbar och har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera länge! – Quality made in Germany!
En lysande hållbar framtid
Våra säljare har möjligheten att jobba hur mycket de själva vill – varifrån de vill. Eftersom vi är placerade på olika ställen i landet är det viktigt att vi håller daglig kontakt och coaching. Därtill erbjuder vi en av marknadens högsta provisioner, löpande säljutbildningar och goda utvecklingsmöjligheter för varje anställd.
Många toppsäljare och chefer i Sverige, även i flera andra branscher, har fått sina jobb tack vare vår mångsidiga och meriterande diplomerande säljutbildning. Den innefattar bland annat:
Säljpsykologi
Värdebyggnad
Behovsanalys
Argumentationsteknik
Finansieringslösningar

Om jobbet
First Unit AB expanderar snabbt och finns idag representerade över hela landet, med kontor i Halmstad, Jönköping och Gävle. Det viktigaste för oss är att våra medarbetare trivs och har kul på jobbet. Eftersom vi inte ses dagligen prioriterar vi att göra roliga saker tillsammans många gånger per år.
Vi erbjuder dig:
Förbokade kundbesök via vår bokningsavdelning
Ett flexibelt jobb med ett individuellt anpassat arbetsschema
En fast heltidslön på 24 500 kr/månad
En av marknadens bästa provisioner utöver den fasta lönen
Löpande säljutbildningar
Teambuilding och kickoffer
Motiverande tävlingar och företagsresor

Körkort och tillgång till egen bil är ett krav!
Tidigare erfarenhet av försäljning är givetvis ett plus, men absolut inte ett måste! Vi utbildar dig från där du befinner dig idag och mot de mål du vill uppnå i din egen takt.
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan!
Sökord: säljare, flexibelt schema, fast lön, hög provision, tävlingar, miljövänligt

Ansök nu

Administrationstjänst ÅMA AB

Kontorsbiträde
Läs mer Jan 30
ÅMA AB driver restaurang-, catering- och lunchverksamheter inom Lunds Universitet sedan 2010.
Vi letar efter en administratör som ansvarar för kundbeställningar via mail på en av våra enheter samt kundfakturering för samtliga våra enheter via Visma E-ekonomi.
Tjänsten tillsätts omgående med provanställning under en månads tid då man också blir upplärd. Alltså kräver vi ingen erfarenhet men ser tidigare anställningar inom liknande arbete som ett stort plus!
Vi letar efter dig som är organiserad, effektiv, noggrann och har bra helhetssyn! Du är korrekt och flytande i tal och skrift och har snabb mailvana.

Ansök nu

Säljare för miljövänliga produkter i Veberöd

Hemförsäljare
Läs mer Jan 30
Här blir du inte bara en kollega, utan också viktig del i vårt familjära team! Då vi hela tiden växer och utvidgar vår verksamhet finns stora utvecklingsmöjligheter inom företaget och genom att visa framfötterna finns det inget tak för hur långt du kan gå!
First Unit AB erbjuder våra kunder individuell rådgivning, anpassat efter var och ens individuella behov i sin hemmiljö. Vår ambition är att alla hem ska få ett bättre inomhusklimat tack vare vår prisbelönta luftrenare Clear Sky, som binder och eliminerar upp till 99,9996 procent av alla skadliga partiklar i inomhusluften. Maskinen kan användas helt utan kemikalier, är 100 % återvinningsbar och har en unik renoveringsplan som garanterar att produkten skall fungera länge! – Quality made in Germany!
En lysande hållbar framtid
Våra säljare har möjligheten att jobba hur mycket de själva vill – varifrån de vill. Eftersom vi är placerade på olika ställen i landet är det viktigt att vi håller daglig kontakt och coaching. Därtill erbjuder vi en av marknadens högsta provisioner, löpande säljutbildningar och goda utvecklingsmöjligheter för varje anställd.
Många toppsäljare och chefer i Sverige, även i flera andra branscher, har fått sina jobb tack vare vår mångsidiga och meriterande diplomerande säljutbildning. Den innefattar bland annat:
Säljpsykologi
Värdebyggnad
Behovsanalys
Argumentationsteknik
Finansieringslösningar

Om jobbet
First Unit AB expanderar snabbt och finns idag representerade över hela landet, med kontor i Halmstad, Jönköping och Gävle. Det viktigaste för oss är att våra medarbetare trivs och har kul på jobbet. Eftersom vi inte ses dagligen prioriterar vi att göra roliga saker tillsammans många gånger per år.
Vi erbjuder dig:
Förbokade kundbesök via vår bokningsavdelning
Ett flexibelt jobb med ett individuellt anpassat arbetsschema
En fast heltidslön på 24 500 kr/månad
En av marknadens bästa provisioner utöver den fasta lönen
Löpande säljutbildningar
Teambuilding och kickoffer
Motiverande tävlingar och företagsresor

Körkort och tillgång till egen bil är ett krav!
Tidigare erfarenhet av försäljning är givetvis ett plus, men absolut inte ett måste! Vi utbildar dig från där du befinner dig idag och mot de mål du vill uppnå i din egen takt.
Låter tjänsten intressant? Välkommen med din ansökan!
Sökord: säljare, flexibelt schema, fast lön, hög provision, tävlingar, miljövänligt

Ansök nu

Studiestödsutredare - sommarjobb

Handläggare/Utredare, offentlig förvaltning
Läs mer Jan 30
På CSN administrerar vi det svenska studiestödet. Vi bidrar till att förverkliga människors drömmar och mål, varje dag. CSN finns på elva orter i Sverige och vårt huvudkontor ligger i Sundsvall.

Vi leder och styr med tillit som förhållningssätt och vill ge alla medarbetare möjligheten att växa och utmanas. CSN är i ständig utveckling och det är också alla vi som jobbar här. Arbetsglädjen hos våra medarbetare är viktig. Som anställd på CSN ska du kunna förena arbete med fritid och ha en bra balans i livet. Vi erbjuder bland annat flexibla arbetstider och möjlighet till distansarbete. Vi söker nu studiestödsutredare för att stärka upp under sommarperioden. Trivs du med kundmötet och har lätt för att sätta dig in i nya arbetsuppgifter? Då kanske detta är jobbet för dig! 

I din roll som studiestödsutredare arbetar du självständigt med handläggning och utredning av ärenden, vilket innebär att du analyserar och bedömer olika typer av underlag. Du begär in kompletteringar via telefon, brev och digitala kanaler. Med stöd av lagar och regler gör du en bedömning av underlaget och fattar beslut om studiestöd. En stor del av arbetet som studiestödsutredare innebär kontakt med våra kunder via telefonsamtal, vilket betyder att du behöver trivas med det som en del av dina arbetsuppgifter. En naturlig del i ditt arbete är även att guida kunden till självhjälp i våra e-tjänster. Du arbetar för att varje kundmöte upplevs hjälpsamt, jämställt och tillitsfullt. 


I gruppen är du en viktig lagspelare som stöttar dina kollegor, bidrar till en god arbetsmiljö och att vi tillsammans når de effekter vi eftersträvar. Du arbetar nära din kollegor och ni ger och får stöd av varandra. En god arbetsmiljö är viktig för oss och du är beredd att bidra till den genom ditt sätt att agera och kommunicera.

Arbetsuppgifter:


• Vägleda våra kunder i telefonsamtal
• Vägleda våra kunder i e-brev
• Handläggning av studiemedelsärenden

Kvalifikationer

Vi söker dig som har:


• Avslutat gymnasieutbildning och påbörjat aktuella högskole-/universitetsstudier inom statsvetenskap, beteendevetenskap eller juridik. 
• Mycket goda kunskaper i tal och skrift i svenska
• Goda kunskaper i tal och skrift i engelska
• Goda kunskaper i Microsoft Officepaket, företrädesvis Word, Excel och Outlook.

Det är meriterande om du har:


• Aktuell erfarenhet av arbete med kundservice/kundmöten som arbetsgivaren bedömer är relevant för tjänsten
• Tidigare erfarenhet av arbete med kundmöten via telefon
• Du har erfarenhet av administrativa arbetsuppgifter i digitala miljöer

I rollen som studiestödsutredare är det viktigt att du har lätt för att sätta dig in nya arbetsuppgifter och har förmåga att planera och organisera arbetet på ett effektivt sätt.  Du är självgående i ditt arbete och du trivs med att möta kunden via telefon. Du visar intresse, vilja och förmåga att hjälpa kunden. Du är även flexibel och har lätt för att anpassa dig till förändrade omständigheter.  

Viktigt för tjänsten är att du kan vara tillgänglig för arbete under hela semesterperioden som är i huvudsak under perioden juni-augusti.

Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Har du frågor om tjänsten, tveka inte att höra av dig!

Anställningsform


Visstidsanställning

Omfattning
100%


Önskat startdatum
5 juni

Referens
HR 2023:10


Sista ansökningsdag
Varmt välkommen med din ansökan senast den 5 februari.


 


Läs om våra förmåner.

Övrigt

Handlingar i anställningsärenden hos en myndighet är allmänna handlingar som kan komma att lämnas ut på begäran. Dina personuppgifter behandlas och sparas enligt dataskyddsförordningen. Vi strävar efter en jämn könsfördelning och ser mångfald som en styrka och välkomnar därför sökande med olika bakgrund. Läs mer om vår rekryteringsprocess.

Vi undanber oss alla erbjudanden om rekryterings- och annonshjälp.

Ansök nu

Future Talent Programme - Process Engineer

Processingenjör, maskin
Läs mer Jan 30
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen.
Job Summary
Start your career development and become Tetra Pak’s next Future Talent! We are looking for highly motivated newly graduates to join us in 2023!
Future Talent Program is a Trainee Program within Tetra Pak. We offer a permanent position from start in September 2023 at our site in Lund. You will onboard an individual designed development program for 18 months connected to a specific position and the Tetra Pak organization. During the program you will participate in trainings and job rotations throughout various parts of Tetra Pak to explore your potential and grow as a person. As a Trainee here with us, you will get to know our entire business and collaborate with colleagues all over the world. And this is just the beginning of your Tetra Pak career!
Visit https://www.tetrapak.com/about/future-talent and read more about Tetra Pak Future Talent Program!
You will be based in Lund Sweden, but you will work in a global arena.
What you will do
As our new Future Talent – Process Engineer you will:
Have the opportunity to explore and develop the next generation of processing units for the liquid food industry.
Deep dive in implementing machine learning in our process control to optimize the performance and sustainability of our processing machines.
The final aim is to become our future process specialist within the field of autotuning of customer unique machines.
Work with processing units in various operational environments at different sites around the globe.

We believe you have
We believe you are a person with passion, energy and curiosity who inspires others with your enthusiasm! You have an open mindset, an eagerness to develop, and you are driven by delivering. You have a collaborative approach, building relations and networks comes natural to you. On the other hand, you are also analytical and organized which makes it easy for you to create structure and keep track on parallel things. You enjoy working in an international environment and you have a business-oriented way of thinking.
You have a Masters Degree in Control Systems, Control Engineering and Automation, Mechatronics, Systems Signals and Control or a related field (Graduated 2022-2023)
Strong programming skills in one or more relevant programming languages, such as Python
You have a deep interest in machine control.
It is meritorious if you have experience working in process control systems and equipment.
You are fluent in English, written and spoken.
You have good communications skills, written and spoken
Previous international studies/experience are considered meritorious.

We Offer You
A variety of exciting challenges with ample opportunities for development and training in a truly global landscape
A culture that pioneers a spirit of innovation where our industry experts drive visible results
An equal opportunity employment experience that values diversity and inclusion
Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangements

Apply Now
If you are inspired to be part of our promise to protect what’s good; for food, people, and the planet, apply through our careers page at https://jobs.tetrapak.com/.
This job posting expires on 2023-02-20
To know more about the position contact Fredrik Gunnarsson at +46 46 36 1456
Questions about your application contact Josephine Malalla at +46 46 36 5253
For trade union information contact Sveriges Ingenjörer Lars Haraldsson at +46 46 36 2533 and Unionen Lisbeth Larsson e at +46 46 36 2320

Ansök nu

German speaking Sales Administration Officer

Försäljningsassistent
Läs mer Jan 30
We are searching for a German-speaking Sales Administration Officer to join our clients team supporting a European customer base. The responsibility of the team is to handle all the administrative tasks for the spare part orders, from initial contact with the customer to coordination and follow-up of transportation to the customer’s destination.
As a Sales Admin Officer, you will be a key player in the organization and driving customer satisfaction in a direction that aims to increase service, performance & quality. To be successful in this position you need to be a good communicator and have an excellent command of English both written and verbal. You are also fluent in german and can service and support the german-speaking customer base in a professional manner, verbally and in writing. Knowledge of the logistics area and IT is an advantage but not a requirement.


Key areas of responsibility for the Sales Administration Officer:


Be the front-line operator in one or more languages (~75% of work)


Main point of contact for customers & market companies for parts orders and inquiries.


Respond to incoming orders and queries per phone and e-mail, utilizing a network of colleagues & external partners for support


Execute order administration tasks in SAP and other internal tools & systems.


Follow-up on orders, service level agreements and other key measurements.


Assure that transport to each customer is done in the right time, and at the lowest cost.


Work in close cooperation with the European market companies & internal departments


Be the second-line operator in one or more of the following areas (~25% of work)


Issue purchase orders and follow up on deliveries from suppliers


Preventive housekeeping of pending orders via our IT systems and reporting tools


Participate in Daily Management and other activities to constantly improve the operation


Responsible for driving and maintaining our Quality Management System (QMS)

As a person, you are service-minded, result-oriented, and can easily and on a detailed level understand work instructions, work processes, and administrative tools. Communication has to be proactive, fast, and accurate. You will work independently and together with others towards set goals. You have excellent communication and networking skills, customer service being your leading star. You have the ability to take initiative and drive for changes. You are a team player and enjoy co-operating with others to solve the work tasks in the most efficient way.

A language test might be applied by the client prior to interviews.

Start date: ASAP


End date: 2023.09.29, with possibility to extend.


Equipment: Basic phone and laptop will be provided by the client.


Location: Lund, remote work is not possible for this assignment.


On-boarding info: A drug test needs to be performed before assignment starts

Language:


German - Native


English - Advanced
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 30
NurseHouse är ett bemanningsföretag för vårdpersonal med fokus på sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare och läkare. Vi arbetar med att hitta den bästa möjliga lösningen för dig som arbetstagare och för dig som behöver hjälp med personalbemanning.

NurseHouse söker sjuksköterska till uppdrag på gynekologisk avdelning i Lund. Uppdraget startar 2023-02-04 och slutar 2023-05-14.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erfarenhet

Ansök nu

Scrum Master to Emebbed Systems Automotive Department

Automationstekniker, elektronik
Läs mer Jan 30
We at ALTEN Lund are looking for a Scrum Master with experience in embedded systems for the Automotive industry!

We are in search of a technically rooted person combined with a holistic view and strong personal drive. To thrive in this position, we would like to see that you are communicative, proactive, team-oriented, and a problem solver.

The daily work as a scrum master in this position will include:
Manage the project’s scope and timeline.
Facilitate software development in your team by applying the Scrum framework by coordinating sprints, retrospective meetings and daily stand-ups and coaching team members in the Agile framework.
Help your PO in planning deliverables, managing the backlog, and teams performance monitoring.
Resolving impediments to the teams’ work.KEY QUALIFICATIONS:
Preferably an M.sc. degree in computer engineering, embedded systems design, or equivalent.
Experiences from a previous scrum master position or leader role.
Thorough knowledge of Scrum techniques and artifacts (such as the definition of done, user stories, automated testing, and backlog refinement).

ABOUT ALTEN
At ALTEN, every employee is equally valuable to the success of the company. We are driven by making people grow and develop, which is why we offer you the opportunity to work with what you are truly passionate about. We have a broad range of assignments at most of the leading companies in Sweden in several different sectors, to make it possible for your wishes to come true. We offer both national and international opportunities and together with your coaching manager, you build your career path so you constantly are able to develop and achieve your goals and dreams!

As a consultant at ALTEN, you will get the genuine team feeling at your assignment but also a wonderful togetherness at ALTEN. Through our different internal networks, such as ALTEN Sports, Women@ALTEN, and ALTEN Innovation you will get the opportunity to drive topics and activities that are close to your heart, together with your colleagues. All activities are of course optional. Work-life balance is our top priority. We also have a collective agreement and other benefits like Pension, insurance, and Wellness grants.

If you have any questions about the position, please contact business manager Siavoosh Payandeh Azad via siavoosh.payandehazad@alten.se.

We are looking forward to your application!

Ansök nu

Senior Mjukvaruutvecklare

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Jan 30
Om NorthWide X AB
NorthWide X AB är ett IT-, Management- och Marknadsföringsbolag som erbjuder konsultation i världsklass. Där man satsar på kvalitet hela vägen, att leverera det kunderna eftersöker, i precision. Vi erbjuder precis det vi heter, North Wide Experience, konsulter med bred erfarenhet i Sverige.
Våra konsulter jobbar bland annat inom hård- och mjukvara, molntjänster samt programutveckling.
Hos oss får du möjlighet att jobba med spännande kunder och teknik samtidigt som du får växa tillsammans med ett härligt gäng.
Vi söker en Mjukvaruutvecklare till vår kund i Lund.
Färdigheter/krav:
C++.
Java.
Linux.
Android-utveckling (App).
Kan Android-plattform.
Behärskar engelska i tal och skrift.Din Profil:
Erfarenhet av audio- och multimedia.

Ansök nu

Sjuksköterska till Lungmottagning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 30
Gör skillnad. Varje dag.

Nu finns möjligheten för dig att bli en del av ett välfungerande, multidisciplinärt, organiserat och flexibelt team. Vill du ta chansen att tillsammans med oss utveckla vården kring patienter med lungsjukdomar i Lund? Tveka då inte att söka tjänsten som sjuksköterska hos oss!

Här arbetar vi med Region Skånes värdegrund som kompass i det dagliga arbetet. Vi är idag en växande enhet på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund med allt inom lungsjukdomar samlat på ett och samma ställe. Vi följer patienten under hela vårdförloppet vilket ger möjlighet att skapa hållbara och viktiga relationer. Vi söker nu en sjuksköterska som vill arbeta inom område lungmedicin. På vår enhet arbetar vi i olika team där flera yrkeskategorier ingår och där målet är att ge patienten en högklassig vård.

ARBETSUPPGIFTER
Är du redo för en arbetsplats där du får ta stort ansvar och arbeta självständigt i nära relation till både patienten och närstående? Vill du även ha ett stort eget ansvar samt ansvara för egna mottagningar och samtidigt drivs av en vilja att utveckla en verksamhet? Då är detta rätt ställe för dig.

Här arbetar du med alla lungspecifika sjukdomar inom ett stort åldersspann. För att kunna ge den bästa vården till våra patienter behöver vi ständig utveckling av arbetssätt. Vi arbetar aktivt utifrån riktlinjer för att alltid vara i framkant. Hos oss är teamarbete en förutsättning för att vi ska kunna ge en bra vård.

Hos oss värdesättas din kompetens och du ges möjlighet till personcentrerad vård. Därtill ges du möjlighet att tillsammans med dina kollegor skapa vår mottagning. Vi arbetar med individuellt anpassad upplärning där vi utgår ifrån dina förkunskaper. Vi utnyttjar alla yrkeskategoriers specifika kompetens på bästa sätt. Trygghet, arbetsglädje, prestigelöshet och kompetens är våra ledord. Arbetet är utmanande, lärorikt och ger djup kunskap inom lungmedicin.

Tjänsten är på heltid men om du önskar så fungerar även deltid. Vi arbetar måndag till fredag och arbetstiden är dagtidstjänstgöring med flextid. Då vi är måna om att du ska kunna ha en aktiv fritid så har vi friskvårdsbidrag på max 3000 kr per år. Det finns mycket bra allmänna kommunikationer till sjukhusområdet i Lund, personalparkering för bil och inomhus parkering i låsbart rum för cykel.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som har framåtanda och ett stort intresse för utveckling och lärande. Du ser värdet av ett gott samarbete och bidrar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Vidare känner du ett starkt engagemang och har en lösningsinriktad och positiv inställning. Att arbeta efter region Skånes värdegrund välkommande, drivande, omtanke och respekt är en självklarhet för dig. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

När det kommer till de formella kraven för tjänsten är du är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Du har språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Vi ser gärna att du har ett stort intresse för lungsjukdomar och det är en fördel om du har vidareutbildning inom allergi/astma/Kol men det är inget krav.

Är du nyfiken på att veta mer eller kanske vill komma på besök? Tveka inte att höra av dig till oss!

I den här rekryteringen tillämpas vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Elkraftsingenjör Nätberäkningar

Processingenjör, elkraft
Läs mer Jan 30
Företagsbeskrivning
AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.
Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid. På AFRY delar vi en stark kultur som präglas av att dela kunskap och kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner.
Jobbeskrivning
Är du M.Sc/Civilingenjör eller B.Sc/Högskoleingenjör inom Elkraft? Kanske har du nyligen tagit examen från elkraftsutbildningen vid Chalmers, Högskolan Väst Trollhättan eller KTH eller har du hunnit jobba några år? Är du på jakt efter ett roligt och utvecklande jobb där du använder dina kunskaper inom elkraft och samtidigt får stöd av erfarna kollegor så att du lär dig ännu mer?
Då ser vi fram emot din ansökan!
Vår sektion erbjuder dig spännande arbetsuppgifter i ett mycket trevligt och kunnigt gäng som gärna välkomnar fler elkraftskollegor. Tillsammans har vi en bred och djup kompetens inom elkraft som ger oss möjlighet att hjälpa både våra kunder och varandra att lyckas och att utvecklas. Vi upplever ett stort behov av våra tjänster och har många intressanta projekt igång. Hos oss kommer du bland annat få möjlighet att arbeta med:
Nätberäkningar
Utveckling av nätberäkningsprogram
Selektivplaner
Utredningar och analyser

Det finns också goda möjligheter att få arbeta inom andra elkraftsrelaterade områden som exempelvis konstruktion, utredning samt åskskydd. Vi är en relativt stor grupp elkraftskonsulter och det finns konsulter med olika specialinriktningar inom elkraft hos oss. Vi söker flera nya medarbetare då vi utökar sektionen.
Kravspecifikation
För att lyckas i rollen tror vi att du har en högskole- eller universitetsutbildning inom elkraft. Vi söker dig med ett positivt förhållningssätt till teamwork och som delar med dig av dina kunskaper. Detta förutsätter också att du är en god kommunikatör. Som person är du självgående, strukturerad och noggrann.
Vi söker dig som
har högskole- eller universitetsutbildning inom Elkraft
erfarenhet av något av följande program: Neplan, PSS/E, Digsilent Powerfactory eller liknande
har mycket goda kunskaper vad gäller svenska och engelska, i såväl tal som skrift

Det är meriterande om du har B-körkort
Ytterligare information
För denna tjänst är vi flexibla vad gäller anställningsstart, även andra stationeringsorter kan vara möjliga, önskar du en annan stationeringsort så ange det i ansökan. Längesedan du sökte jobb? Inget CV? Helt ok, slå oss bara en signal!
Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.
Vill du veta mer om AFRY och vårt erbjudande får du gärna kontakta rekryterande chef. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Emma Karlsson. Du hittar kontaktuppgifter nedan:

Lisa Ljungberg
Market Area Manager
Lisa.Ljungberg@afry.com
+46 70 610 74 68

Henrik Sjögren
Section Manager
henrik.sjogren@afry.com
+46 72 146 67 16

Emma Karlsson
Talent Acquisition Partner
emma.m.karlsson@afry.com
+4672-200 83 53

Sista ansökningsdag: 2023 – 02 – 26

AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.

Ansök nu

Elkraftsingenjör

Processingenjör, elkraft
Läs mer Jan 30
Företagsbeskrivning


AFRY är ett internationellt företag inom teknik, design och rådgivning. Vi hjälper våra kunder att utvecklas inom hållbarhet och digitalisering.
Vi erbjuder dig en flexibel arbetsmiljö och stor frihet under ansvar då vi förstår att allas liv ser olika ut och vikten av att ha en god balans mellan jobb och fritid. På AFRY delar vi en stark kultur som präglas av att dela kunskap och kompetensutveckling i form av interna och externa utbildningar samt individuella utvecklingsplaner.
Jobbeskrivning


Är du elkraftsingenjör med några års erfarenhet? Vill du hitta ett nytt roligt jobb att trivas med?
Då ser vi fram emot din ansökan!
Vår sektion erbjuder dig spännande arbetsuppgifter i ett mycket trevligt och kunnigt gäng som gärna välkomnar fler elkraftskollegor. Tillsammans har vi en bred och djup kompetens inom elkraft som ger oss möjlighet att hjälpa både våra kunder och varandra att lyckas och att utvecklas. Vi upplever ett stort behov av våra tjänster och har många intressanta projekt igång. Hos oss kommer du bland annat få möjlighet att arbeta med:
Utredning
Projektering
Konstruktion

Det finns också goda möjligheter att få arbeta inom andra elkraftsrelaterade områden som exempelvis selektivplaner, åskskydd, nätberäkningar samt besiktning. Vi är en relativt stor grupp elkraftskonsulter så det finns goda möjligheter att arbeta med det som är intressantast för just dig!
Vi söker flera nya medarbetare då vi utökar sektionen.
Kravspecifikation


För att lyckas i rollen tror vi att du har några års erfarenhet av liknande arbetsuppgifter. Vi söker dig med ett positivt förhållningssätt till teamwork och som delar med dig av dina kunskaper. Det är av vikt att du som person är affärsorienterad då vi arbetar i en kundorienterad verksamhet. Detta förutsätter också att du är en god kommunikatör. Som person är du självgående, strukturerad och noggrann.
Vi söker dig som:
har erfarenhet av att arbeta inom elkraftsområdet, bland annat med ställverk/reläskydd
har relevant utbildning inom området, exempelvis som gymnasieingenjör, YH-ingenjör, högskoleingenjör eller civilingenjör
B-körkort
har mycket goda kunskaper vad gäller svenska, i såväl tal som skrift
har erfarenhet av att arbeta inom industri, entreprenad eller i en bransch med liknande förutsättningar
behärskar engelska i tal och skrift

Ytterligare information


För denna tjänst är vi flexibla vad gäller anställningsstart, även andra stationeringsorter kan vara möjliga, önskar du en annan stationeringsort så ange det i ansökan. Längesedan du sökte jobb? Inget CV? Helt ok, slå oss bara en signal!
Vi söker dig som vill vara en del av AFRYs framgångssaga. Brinner du för teknisk utveckling? Gillar du att samarbeta för att hitta den bästa lösningen? Då kan vi erbjuda dig karriärmöjligheter på en modern arbetsplats med utmanande arbetsuppgifter och spännande projekt världen över.
Vill du veta mer om AFRY och vårt erbjudande får du gärna kontakta rekryterande chef. Har du frågor gällande rekryteringsprocessen är du välkommen att kontakta Emma Karlsson. Du hittar kontaktuppgifter nedan:

Lisa Ljungberg
Market Area Manager
Lisa.Ljungberg@afry.com
+46 70 610 74 68

Henrik Sjögren
Section Manager
henrik.sjogren@afry.com
+46 72 146 67 16

Emma Karlsson
Talent Acquisition Partner
emma.m.karlsson@afry.com
+4672-200 83 53

Sista ansökningsdag: 2023 – 02 – 26

AFRY is committed to creating an inclusive & diverse environment and we are actively looking for qualified candidates irrespective of gender, gender identity, sexual orientation, ethnicity, religion, disability, or age. You will be part of a global and diverse company where our differences are our strengths. Join us to accelerate the transition towards a sustainable society.

Ansök nu

Universitetsadjunkt inom omvårdnad

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Jan 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Institutionen för hälsovetenskaper vid Medicinska fakulteten bedriver kvalitativ undervisning inom
omvårdnad på grund och avancerad nivå.

Vi kan erbjuda en arbetsplats med stimulerande arbetsuppgifter och trevliga kollegor. Vi värnar om en god arbetsmiljö med respekt och omtanke i våra relationer med varandra.

Vi söker nu en engagerad universitetsadjunkt inom omvårdnad med inriktning anestesisjukvård. Anställningen är på heltid med önskat tillträdesdatum den 1 mars. Anställningen är ett vikariat under 1 år.

Arbetsuppgifter

I dina arbetsuppgifter ingår huvudsakligen läraruppgifter såsom kursansvar, undervisning, examination, preklinisk scenario träning och handledning inom omvårdnadsprogrammen på grund och avancerad nivå. Tjänstgöring inom röntgensjuksköterskeprogrammet motsvarande 30 % ingår. Även undervisning i andra utbildningsprogram inom Medicinska fakulteten kan förekomma liksom andra arbetsuppgifter.

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- Svensk legitimation som sjuksköterska
- Specialistsjuksköterskeexamen inriktning anestesisjukvård
- Erfarenhet som universitet- eller högskolelärare på grund och avancerad nivå
- Aktuell klinisk erfarenhet inom anestesisjukvård
- Lägst mastersutbildning inom omvårdnad

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper. Då arbetsuppgifterna sker i samverkan med andra lärare, administrativ personal och studenter behöver du ha förmåga till samarbete, men även förmåga att självständigt kunna planera och utföra ditt arbete.

Meriterande för anställningen är:

- Instruktörsutbildning i medicinsk simulering
- Instruktörsutbildning i akutmedicinskt omhändertagande
- Instruktörsutbildning i läkemedelshantering

Behörighet

Behörighet att anställas som universitetsadjunkt är den som har avlagt examen på avancerad nivå (eller motsvarande) samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen, visat pedagogisk skicklighet (med pedagogisk skicklighet ska förstås god pedagogisk förmåga) samt genomgått högskolepedagogisk utbildning eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper om minst fem veckor.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vid institutionen för hälsovetenskaper arbetar vi med att öka kunskapen om hur människor kan återfå och bibehålla sin hälsa. Vi utbildar framtidens vård- och rehabiliteringspersonal inom alla kategorier på grund- avancerad- och forskarutbildningsnivå. Vi forskar om det som rör människors hälsa: prevention, behandling, vård, omsorg och rehabilitering. Verksamheten finns både i Malmö och Lund och har en nära anknytning till hälso- och sjukvård inom Skånes universitetssjukhus, primärvården och den kommunala vården.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Kävlinge: Junior operatör till Konvex

Miljöarbetare/Renhållningsarbetare
Läs mer Jan 30
Junior operatör till reningsverk & panncentral m.m.  till Konvex AB fabrik i Kävlinge

Konvex förädlings- och omlastningsanläggning i Krutmöllan, Kävlinge kommun etablerades 1957.

Här har vi tillstånd att bearbeta 80 000 ton animaliska restprodukter per år. Verksamheten arbetar efter naturens villkor och återför organiskt material tillkretsloppet. Den bästa och mest effektiva resursåtervinningen av dessa restprodukter är idag att processa dem till miljövänligt biobränsle i form av Biomal. 

Dina arbetsuppgifter kommer vara:

-           Sköta ett mindre reningsverk på anläggningen

-           Kontrollera, sköta och underhålla panncentral

-           Utföra löpande övrigt underhåll för hela fabriksområdet och allt som hör därtill i den dagliga driften

-           Vara behjälplig vid reparation och underhåll

 

Vi ser gärna att du som söker är:

-          Serviceinriktad

-          Självgående

-          Tycker om att jobba i team

-          Har ett glatt humör

-          Kan tala och skiva obehindrat på svenska

Meriterande är om du har erfarenhet av att hantera maskiner, främst truck samt även B-körkort.

Ansök nu

Kävlinge: Reparatör/underhåll till Konvex

Underhållsmekaniker
Läs mer Jan 30
Konvex AB bearbetar animaliska biprodukter från svenska lantbruket och svenska slakterier. Vi är ett helägt dotterbolag till Daka Denmark A/S där den största ägaren är Saria. Bolagets uppdrag inom organisationen är att ta emot och förädla biprodukter från animalieprodukter i Sverige.

Svets/underhåll till Konvex AB fabrik i Kävlinge

Konvex förädlings- och omlastningsanläggning i Krutmöllan, Kävlinge kommun etablerades 1957.

Här har vi tillstånd att bearbeta 80 000 ton animaliska restprodukter per år. Verksamheten arbetar efter naturens villkor och återför organiskt material tillkretsloppet. Den bästa och mest effektiva resursåtervinningen av dessa restprodukter är idag att processa dem till miljövänligt biobränsle i form av Biomal.

Dina arbetsuppgifter kommer vara att utföra reparation & underhåll för hela fabriksområdet och allt som hör därtill i den dagliga driften.

 

Vi ser gärna att du som söker är:

-          Serviceinriktad

-          Självgående

-          Tycker om att jobba i team

-          Har ett glatt humör

-          Kan tala och skiva obehindrat på svenska

Meriterande är om du har svetskunskaper och erfarenhet av att hantera maskiner, främst truck samt innehar B-körkort.

Ansök nu

Innesäljare deltid, Lund

Telefonförsäljare
Läs mer Jan 30
Telefonförsäljare
Uniq Dialog är ett callcenter med mångårig erfarenhet inom branschen och vi har varit aktiva i Malmö sedan 2007. Nu har vi öppnat upp ett nytt kontor i Lund och därför söker vi förstärkning till vårt fantastiska försäljningsteam. Vi garanterar att du kommer trivas tillsammans med oss på kontoret och att du alltid kommer arbeta med välkända svenska varumärken.
Arbetsuppgifter
Du kommer arbeta med försäljning via telefon mot nya och befintliga kunder.


Vad vi kan erbjuda dig:
- Bra och varierande arbetstider.
- Centralt belägen och fräsch arbetsplats
- Stöd, feedback och coachning
- Garantilön, provision och lön varje fredag
- En trivsam och professionell arbetsmiljö
- Möjligheter till fortsatt utveckling inom företaget


Vi söker dig som:
- Tycker att försäljning är kul
- Orädd för att ta kontakt med nya kunder
- Ser utmaningar som något positivt
- Värdesätter kvalité
- Trivs med att jobba mot uppsatta mål


Tidigare service- eller försäljningserfarenhet är meriterande men absolut inget krav. Vi ser det däremot som en självklarhet att du är punktlig, ordningsam och tycker om att arbeta med försäljning.
Våra arbetspass är måndag-torsdag 12:30-17:00 och 16:45-21:00 samt söndag 12:30-16:45.
Du bokar själv ditt schema enkelt på vår hemsida med vilka kvällar och helger du vill jobba. Du får jobba hur mycket du vill utifrån de pass som vi erbjuder men minst tre pass i veckan, och hos oss får du även lön varje fredag.
Som anställd hos oss påbörjar du din anställning med tre introduktionsdagar där vi kombinerar teori med praktik och du kommer att få lära dig allt du behöver för att sälja på alla typer av kundunderlag. Vi som arbetar här är måna om att nya kollegor som börjar hos oss ska trivas och få den hjälp som behövs för att lyckas riktigt bra! Vi erbjuder alla verktyg som du behöver i form av utbildning, kontinuerlig coachning och säljtävlingar.


Passar du in på ovan så vill vi gärna träffa dig! Skicka in din ansökan redan idag då vi tillämpar löpande rekrytering.


Varaktighet
Tillsvidare
Lön
Fast garantilön + provision
Besöksadress
Traktorgränden 3
22660 LUND


Telefon
040 – 608 58 00

Ansök nu

Kriminalvårdare till anstalten Ringsjön, sommarvikariat

Kriminalvårdare
Läs mer Jan 30
Kriminalvården växer – vi bygger nytt, bygger om och bygger till och söker nu nya medarbetare. Vårt viktigaste mål är att minska återfall i brott – att bryta den onda cirkeln. Lyckas vi med det blir samhället tryggare och säkrare för alla. Vi är den myndighet som ansvarar för anstalter, frivård, häkten och klienttransporter.

Ringsjön är en anstalt med 40 platser för kvinnor i säkerhetsklass 3. Ringsjön ligger i anslutning till Rönneholms slott.

Vill du veta mer? Hör vad våra medarbetare tycker om att arbeta inom Kriminalvården:
https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/sommarjobb/

Läs mer om anstalten Ringsjöns verksamhet på vår hemsida:
https://www.kriminalvarden.se/kontakt/hitta-till-oss/verksamhet/anstalt/ringsjon/#verksamhet

ARBETSUPPGIFTER
Att arbeta som kriminalvårdare betyder att du kan göra skillnad för andra människor och bidra till ett bättre samhälle. För att trivas och lyckas i ditt uppdrag är det viktigt att du delar Kriminalvårdens grundläggande värderingar om en human människosyn, respekt för individen och tron på att människan är utvecklingsbar.

Som kriminalvårdare ingår du i ett team där du har den dagliga kontakten med klienter. Att arbeta på anstalt är omväxlande: omvårdnads-, bevaknings-, visitations- och säkerhetsarbete blandas med frigivningsplanering samt samtals- och motivationsarbete.


KVALIFIKATIONER
Dina personliga egenskaper är viktiga. Som kriminalvårdare behöver du vara trygg, stabil, ha god självinsikt, gott omdöme och integritet. Tillsammans med dina kollegor driver du verksamheten, så du behöver ha god samarbetsförmåga och vara tydlig i din kommunikation. Du ska kunna agera fysiskt när det krävs.

Vi söker dig som har:
• Arbetslivserfarenhet, även i form av säsongsarbete, timanställning eller eget företagande. Praktik och volontärarbete är inte att jämställa med anställning
• Fullständig gymnasieutbildning alternativt annan utbildning i kombination med arbetslivserfarenhet som Kriminalvården bedömer relevant.
• Goda kunskaper i svenska språket i både tal och skrift
• God datorvana
• B-körkort

Det är meriterande om du har:
• Arbetslivserfarenhet från kriminalvård, säkerhetsarbete, social omsorg, psykiatri eller vård- och omsorgsarbete
• Kunskap inom relevanta områden, exempelvis beteendevetenskap, kriminologi psykiatri, juridik och konflikthantering
• Relevanta språkkunskaper


ÖVRIGT
Vi ställer höga krav på våra medarbetares säkerhets- och sekretessmedvetande. Säkerhetskontroll kommer att föregå beslut om anställning.

Kriminalvården strävar efter en jämn könsfördelning och ökad mångfald.

https://www.kriminalvarden.se/jobba-hos-oss/sommarjobb/

För att skicka in din ansökan, klicka på ansökningslänken i annonsen. Frågor om hur du ansöker och lägger in ditt CV ställer du direkt till Visma Recruit 0771- 693 693. Frågor om specifika jobb besvaras av den kontaktperson som anges i annonsen. Vi tar inte emot ansökningar i pappersform eller per e-post.

Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av rekryteringsannonser. Kriminalvården har upphandlade avtal.

Ansök nu

Världens roligaste säljjobb i Lund ????

Hemförsäljare
Läs mer Jan 30
Vi är i en expansiv fas och söker dig som är intresserad av uppdrag både på heltid eller deltid! Ser du det som en förmån att själv kunna påverka din lön och dina arbetstider? Då är Green Unity AB den perfekta arbetsgivaren för dig!
Om dig
Som person ser vi gärna att du:
Är positiv, självgående
Har god social kompetens
Alltid har kunden i fokus

Du ser också ett stort värde i att marknadsföra klimatsmarta produkter och arbeta för ett företag som värnar om miljön.
Du har körkort och tillgång till bil.
Tidigare säljerfarenhet är meriterade men inget krav, då vi utbildar dig från grunden. Du arbetar mestadels på distans och utgår hemifrån med en radio på ca 5 mil.
Vi ser gärna sökande med olika bakgrunder och erfarenheter, då vi vet att en bredare mångfald och erfarenhet berikar och gör oss bättre och smartare som organisation. Green Unity AB har sedan starten haft en jämställd företagskultur, där ingen skillnad görs på yttre faktorer när lönen sätts eller chefspositioner skall tillsättas. Vi har i dagsläget lika många kvinnor som män i företaget, fast med en övervikt på kvinnor i ledande befattningar.
När du blir en av oss
Som säljare hos Green Unity AB erbjuds du en heltidslön på 24 500 kr, plus en av marknadens högsta provisioner. Dessutom omfattas du av både trygghetsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring - inget är viktigare för oss än att du känner dig trygg i din anställning.
Green Unity AB erbjuder dig en spännande roll i företaget. Dels kommer du snabbt kunna växa med dina uppgifter och ha goda möjligheter att klättra i företaget. Du har nära samarbete med övriga kollegor i organisationen, där vi alla har samma målsättning.
Sammanfattning:
Flexibelt schema
Personlig utveckling
Miljövänlig produkt
Varierande arbetsuppgifter
Meriterande utbildning

Citat från anställda:
”Den mest utvecklande arbetsplats jag haft som också gett mig fördelar i mitt fortsatta arbetsliv.”
”Arbetet kräver en del eget ansvar och tar man det, samt vill lära sig, finns alla möjligheter att lyckas väldigt bra i det här jobbet.”
Om arbetsgivaren
Green Unity AB marknadsför det kompletta rengöringssystemet Clear Sky, en mångsidig miljövänlig produkt som används till det mesta inom rengöring i våra hem. Då en stor del av våra liv tillbringas inomhus är inomhusluftens kvalitet viktig för vårt välbefinnande. Med ett miljövänligt och innovativt vattenbaserat filtreringssystem binder och eliminerar Clear Sky upp till 99,9996% av alla skadliga partiklar i vår inomhusluft.
Green Unity AB lägger ett stort värde i att våra produkter skall vara miljömedvetna, hållbara, ha låg strömförbrukning och ska kunna användas med endast vatten, helt utan filter och kemikalier. Framtidens städsystem - redan idag!
Nyfiken på att veta mer?
Vi går igenom ansökningarna löpande och processen kan gå snabbt. För den som är tillgänglig redan nu finns möjligheten att matchas mot uppdrag omgående. Rollen kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdatum.
Välkommen in med din ansökan!
Sökord: säljare, flexibelt schema, fast lön, hög provision, tävlingar, miljövänligt

Ansök nu

Manusförfattare inom digitalt lärande

Utbildningskonsulent, företag
Läs mer Jan 30
Vill du arbeta med att skapa effektfulla utbildningslösningar tillsammans med ett bolag som ligger i framkant inom lärande? På Semcon Learning söker vi en manusförfattare och pedagogisk rådgivare som vill hjälpa oss att skapa moderna utbildningar av hög kvalitet. Tjänsten är i Lund men du kommer tillhöra vårt kontor i Göteborg.

Rollen:
I rollen ansvarar du för att ta fram det skriftliga innehållet till våra utbildningar. Det inkluderar allt från idéskapande och konceptbeskrivningar till pedagogisk struktur och manus. Som manusförfattare fokuserar du alltid på att skapa en optimal användarupplevelse oavsett om det är en utbildning som ska ges digitalt eller i klassrum. Du är en skicklig skribent och formulerar kursinnehåll i samarbete med kundens ämnesexperter. Våra kunders produkter är ofta tekniskt avancerade och de har dessutom höga ambitioner när det gäller användarvänlighet. En viktig del i din roll handlar därför om att lära känna produkten och kundens verksamhet samt på ett skickligt vis producera material som passar den tänkta målgruppen. Du kommer även att leda workshops och arbeta med idégenerering, pedagogik och utbildningsrådgivning. I din roll är samarbetsförmågan central då du har kontakt med många olika personer både i vårt interna team men även hos kunden, t.ex. beställare, målgruppsrepresentanter, projektledare och ämnesexperter.

Vem är du?
Vi söker dig som har ett stort intresse för lärande och drivs av att producera lösningar med hög användarvänlighet. Du har en naturlig nyfikenhet för andra människor vilket hjälper dig att sätta dig in i nya verksamheter och deras behov. Du trivs i en roll med mycket kundkontakt och är bra på att skapa goda relationer.

Vi söker dig som har erfarenhet inom lärande sedan tidigare, gärna som manusförfattare, learning managementkonsult, skribent eller liknande. Vi ser gärna att du har arbetat med film, dramaturgi och storytelling i tidigare roller, då detta ofta är viktiga komponenter för våra utbildningar. Har du skrivit förr, eller har annan erfarenhet av, författarverktyg så som Storyline, Adapt Builder eller Captivate, är det ett plus.För att vara framgångsrik som manusförfattare är det viktigt att du:

- arbetar strukturerat

- driver ditt arbete framåt självständigt

- är bra på att samarbeta

- är kommunikativ och lyhörd

- är lösningsorienterad


Hos oss bidrar alla dessutom genom att stärka och utveckla vår kultur. Samarbete och laganda är centralt. Vi jobbar i nära samarbete och vill ha kul längs vägen.Vilka är vi?
Semcon är teknikbolaget som sätter människan före tekniken. Vi utgår alltid från slutanvändarens behov och beteenden när vi utvecklar produkter och tjänster. Det är så vi gör skillnad på riktigt runt om i världen - varje dag.

För oss är inspiration grunden i allt vi gör. Vi är övertygade om att inspirerade medarbetare som har kul på jobbet vidgar sina perspektiv och presterar som allra bäst. Semcon Learning ingår i vårt affärsområde inom produktinformation med ca 700 medarbetare internationellt och vi inom Learning finns idag i Göteborg, Stockholm, Nottingham och Budapest.

Vad erbjuder vi?

Being people who put people first” - ett tydligt sätt för oss på Semcon att förhålla oss till våra medarbetare, detta gör vi genom att erbjuda bland annat:

- Trygghet genom fast anställning och förmåner

- Möjlighet att arbeta remote

- Utbildningar inom våra expertområden genom både interna och externa utbildningar

- Promising candidate programme - ett program där vi nominerar och utvecklar medarbetare mot framtida ledande rollerLåter rollen spännande? I så fall ser vi gärna din ansökan tillsammans med en motivering där du beskriver varför denna roll passar dig!?

Vi rekryterar löpande och ser fram emot din ansökan.

Ansök nu

Junior systemvetare

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jan 30
Om NorthWide X AB
NorthWide X AB är ett IT-, Management- och Marknadsföringsbolag som erbjuder konsultation i världsklass. Där man satsar på kvalitet hela vägen, att leverera det kunderna eftersöker, i precision. Vi erbjuder precis det vi heter, North Wide Experience, konsulter med bred erfarenhet i Sverige.
Våra konsulter jobbar bland annat inom hård- och mjukvara, molntjänster samt programutveckling.
Hos oss får du möjlighet att jobba med spännande kunder och teknik samtidigt som du får växa tillsammans med ett härligt gäng.
Vi söker en systemvetare till vår kund i Lund.
Krav för tjänsten
Tidigare arbetat i ERP system.
Agila utvecklingsmetoder.
Backlog hantering.
Jira programvara.
Confluence.Meriterande
Lösningsarkitektur.
Datamodellering.
Tidigare arbetat i SAP.

Ansök nu

Postdoktor i Hållbarhetsvetenskap

Forskare, samhällsvetenskap
Läs mer Jan 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Centrum för hållbarhetsstudier (The Centre for Sustainability Studies, LUCSUS) bedriver kritisk och lösningsinriktad forskning och utbildning om bland annat biodiversitetsförlust, klimatförändringar, förändrad markanvändning och vattenkonflikter.

NATURICE - Utforska relationer mellan människa och natur i glaciär miljöer.
Projektet finansieras av Vetenskapsrådet för hållbar utveckling (FORMAS) och ska leverera
högkvalitativ forskning tillsammans med relevanta policyrekommendationer. Projektet svarar på
FORMAS krav på integrerad kunskap om klimatförändringar, ekosystem och samhälle och tar upp
behovet av fördjupade studier av relationen människa-natur genom att korsa gränser mellan olika
forskningsområden ekosystemtjänster och värdering, politisk ekologi och glaciologi.

För ansökningsförfarande: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:577483/?lang=se

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Beredare som gillar att vara ute i fält

Planeringsingenjör, elkraft
Läs mer Jan 30
Vi på Kraftringen Service är glada och stolta över att jobba för några av Sveriges största elnätsägare. Har du erfarenhet av eldistribution? Gillar du att kombinera teknisk projektledning med fältbesök? Sök redan idag!


Jobbet som beredare:
I rollen som beredare hos Kraftringen spelar du en mycket viktig roll för att skapa förutsättningar för optimala resultat i våra många spännande projekt. Som beredare arbetar du med beredning av anläggningsarbeten och underhållsåtgärder inom eldistributionsanläggningar 0,4-36 kV. Du upprättar en detaljerad arbetsberedning i fält med hänsyn tagen till terräng, markägare och berörda myndigheter. Du ser till att rätt tillstånd är på plats och tar fram materiellistor, kostnadskalkyler och arbetskartor för personal som utför arbetet i fält. Allt för att skapa förutsättningar för att arbetet kan utföras så säkert och effektivt som möjligt - för att lyckas med detta är besök i fält för att undersöka de faktiska förutsättningarna ytterst nödvändiga och något vi på Kraftringen värdesätter högt.

Som beredare sitter du på leveranssidan vad gäller anläggningsarbeten och underhållsåtgärder på våra kunders eldistributionsanläggningar. Här arbetar vi med olika typer av projekt som erbjuder stor variation. Just nu är stort fokus på anslutningsprojekt men även förstärkning av nät och vädersäkringsprojekt.

Arbetet som beredare innebär mycket kontakter med kollegor, kunder, leverantörer och markägare. Det är därför viktigt att du är förtroendeingivande och har god social kompetens.

Med rätt bakgrund kan även arbetsuppgifter som projektledare bli aktuella.

Placering är möjlig på våra lokalkontor i Södra Sandby (Lund) samt Eslöv.

Vi söker dig som har:

- Elteknisk utbildning på minst gymnasienivå eller motsvarande elutbildning

- Erfarenhet av att arbeta som beredare eller montageledare/arbetsledare

- B-körkort

- Drivkraften att optimera, effektivisera och framför allt leverera i spännande projekt

Det är meriterande om du har:

- Erfarenhet av service-, underhålls- och entreprenadarbeten inom elkraft och eldistribution i fält

- Kunskap inom EBR, BAS-U och dp

- Yrkesutbildning för beredare

Stämmer följande in på dig?

- Du sätter säkerheten främst, alltid

- Du är strukturerad, noggrann och har sinne för affären

- Du är förtroendeingivande och har lätt för att skapa kontakter

- Du är kommunikativ med en entreprenörsanda som smittar av sig i teamet

- Du trivs med att lösa uppdragen både enskilt och tillsammans med kollegerna

Då ska du söka det här jobbet hos oss!


Vad erbjuder Kraftringen?
Som beredare inom elkraft erbjuds du ett varierande jobb med härliga kollegor där säkerheten alltid kommer främst, i alla lägen.

Inom Kraftringen finns också stor möjlighet till kompetensutveckling och en mängd karriärvägar internt. Utöver utvecklings- och karriärmöjligheter erbjuds konkurrenskraftig lön och förmåner. Vi använder Benify som förmånsportal med ett stort utbud av stort som smått. Friskvårdsbidrag och arbetstidsförkortning är självklara förmåner hos Kraftringen. Vi erbjuder också personalrabatt på bland annat el- och gashandel, solceller samt laddstolpar.

Ansökan och upplysningar:
Vi tillämpar löpande urval, skicka därför in din ansökan redan idag.
Sista ansökningsdag är den 28 februari 2023.

Du ansöker med CV och urvalsfrågor. Eftersom urvalsfrågorna ersätter det personliga brevet ber vi dig besvara dem med omsorg, vi lägger stor vikt vid svaren när vi gör vårt urval.

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Har du frågor gällande din ansökan och vår rekryteringsprocess, kontakta Rekryteringsspecialist Sofie Wallner, 073 820 78 80, sofie.wallner@kraftringen.se (mailto:helena.liliendal-hansen@kraftringen.se) www.kraftringen.se (http://www.kraftringen.se/)

Kraftringen Service är ett av de större entreprenadföretagen inom elkraft i Sverige och en del av Kraftringen. Vi är cirka 200 anställda och omsätter en halv miljard kronor. Vi bidrar till samhällsnyttan främst genom entreprenad och service inom elkraft och offentlig belysning. Med tjänster inom e-mobilitet och liknande expansiva teknikområden visar vi dessutom vårt engagemang för en hållbar framtid. Från kontoren i Skåne, Halland, Västra Götaland och Småland arbetar vi med entusiasm och hög ambition i hela södra Sverige. Tack vare vår kompetens och starka drivkraft är vi en växande aktör att räkna med - nu och framöver.

Här kan du läsa mer om vårt verksamhetsområde elkraft: Elkraft med komplett utbud av energitjänster | Kraftringen (https://www.kraftringen.se/foretag/entreprenad/elkraft/)

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Medfind AB söker sjuksköterska till psykiatrin i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 30
Ta kontroll över din planering och jobba för Medfind

Vårt mål är att få våra konsulter att utvecklas och trivas hos oss och därmed göra bra insatser i våra kunders organisationer. Varje timme vi levererar skapar mervärde i form av öppna vårdavdelningar och läkarbesök.

Vårt motto är: Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat.

Medfind AB söker en sjuksköterska till ett uppdrag inom psykiatrin i Lund.
Period och uppdrag:
Uppdraget startar 2023-02-13 och pågår till 2023-05-31. Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter inom psykiatrin.
Mer information om pass och arbetsuppgifter diskuteras efter ansökan.

Vilken erfarenhet krävs för uppdraget?

Du behöver ha jobbet kliniskt i minst två år under de senaste 3 åren.
Du ska ha erfarenhet av verksamheten som efterfrågas.

Ansök nu

Medfind AB söker sjuksköterska till avdelning i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 30
Ta kontroll över din planering och jobba för Medfind

Vårt mål är att få våra konsulter att utvecklas och trivas hos oss och därmed göra bra insatser i våra kunders organisationer. Varje timme vi levererar skapar mervärde i form av öppna vårdavdelningar och läkarbesök.

Vårt motto är: Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat.

Medfind AB söker en sjuksköterska till ett uppdrag på gynekologisk avdelning i Lund.
Period och uppdrag:
Uppdraget startar 2023-02-04 och pågår till 2023-05-14. Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter på gynekologisk avdelning.
Mer information om pass och arbetsuppgifter diskuteras efter ansökan.

Vilken erfarenhet krävs för uppdraget?

Du behöver ha jobbet kliniskt i minst två år under de senaste 3 åren.
Du ska ha erfarenhet av verksamheten som efterfrågas.

Ansök nu

Medfind AB söker sjuksköterska till avdelning i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 30
Ta kontroll över din planering och jobba för Medfind

Vårt mål är att få våra konsulter att utvecklas och trivas hos oss och därmed göra bra insatser i våra kunders organisationer. Varje timme vi levererar skapar mervärde i form av öppna vårdavdelningar och läkarbesök.

Vårt motto är: Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat.

Medfind AB söker en sjuksköterska till ett uppdrag på medicinavdelning i Lund.
Period och uppdrag:
Uppdraget startar 2023-04-03 och pågår till 2023-06-04. Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter på medicinavdelning.
Mer information om pass och arbetsuppgifter diskuteras efter ansökan.

Vilken erfarenhet krävs för uppdraget?

Du behöver ha jobbet kliniskt i minst två år under de senaste 3 åren.
Du ska ha erfarenhet av verksamheten som efterfrågas.

Ansök nu

Produkt demonstratör / säljare till förbokade möten sökes

Utesäljare
Läs mer Jan 30
Power of nature AB expanderar i Sverige just nu, vi söker därav nya medarbetare runt om i landet.


Jobbet går ut på att man ska demonstrera och låta kunderna testa produkten i sitt hem och se hur bra allt fungerar samtidigt är man där ifall dom har några frågor.


Det man säljer är en universal städmaskin som är ledande inom sin teknik på marknaden. Roboclean grundades -96 och har expanderat så att vi säljer vår produkt i 53 länder idag. Den gör allt inom rengöring. Luftrening, rekond, sanering, skurning m.m


* Man blir inbokad till kunderna via vår boknings central
* Man har stort inflytande på sitt schema över vilka dagar och tider man vill jobba
* Jobbar man heltid hos oss så har man 27 450kr i grundlön + provision
* Man får jobba utan lönetak vill man tjäna mer så kan man jobba mer
* Man utgår från sitt hem och man blir bokad till kunder i sin hemkommun


Vi intern utbildar all vår personal så man behöver inte ha erfarenhet inom försäljning sen innan men det är ett plus.


Man börjar sin anställning hos oss med en 2 dagars utbildning på ett av våra tre kontor i Sverige, och därefter har man praktik på fältet.


Vi söker dig som är


* Ansvarsfull
* Tävlingsinriktad och ser detta som en möjlighet
* Har körkort och tillgång till egen bil
* Tycker att det är kul med försäljning


Om detta låter intressant för dig och du passar in i dom ovanstående punkterna, se till att skicka in din ansökan och glöm inte att bifoga ditt telefonnummer.

Ansök nu

Sjuksköterskor till Hjärtavdelning transplantation och avancerad svikt i Lu

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 30
Gör skillnad. Varje dag.

Är fokus på patienten och ett empatiskt förhållningsätt självklarheter för dig? Trivs du i en utvecklande och inkluderande arbetsmiljö? Då ska du inte tveka att söka rollen som sjuksköterska hos oss redan idag!

Som sjuksköterska hos oss arbetar du personcentrerat och med strävan efter att leverera hjärtsjukvård i världsklass varje dag. Avdelningen bedriver rikssjukvård för hjärttransplantationer och medelvårdtiden är väldigt varierande, allt i från några dagar till veckor. Arbetet är omväxlande mellan specialiserad transplantationsvård och allmän kardiologi, en varierande blandning av ett högteknologiskt klimat med telemetriövervakning, hjärtpumpar och omvårdnad med skiftande komplexitet.

Vår vision är att bli Sveriges bästa enhet för hjärttransplantation och avancerad hjärtsvikt och för att nå dit så arbetar vi värdegrundstyrt både i det dagliga arbetet och i de beslut vi tar. Vårt arbete präglas av fokus på bemötande, kompetens och omtanke. Vi vill arbeta evidensbaserat med team på fem- sex patienter per sjuksköterska och tror stenhårt på att förutsättningarna för en hållbar arbetsmiljö är en ständig rörelse framåt och tro på drivet i de små stegens kraft. Vi drivs av en ständig nyfikenhet och lust att lära oss mer samt en övertygelse om att vår arbetsplats är en plats där du gör skillnad på riktigt, varje dag.

ARBETSUPPGIFTER
Hos oss arbetar du som sjuksköterska i tvärprofessionella team. Vi har även två sjukvårdsbiträden som springer med transporter, logistik och allahanda ärenden. Till din hjälp i ditt yrkesutövande har du även en farmaceut som packar mediciner vid hemgång, blandar intravenösa läkemedel och fungerar som allmänt bollplank avseende farmakologiska frågor gentemot sjuksköterskegruppen.

Som nyutexaminerad jobbar du inte natt de första sex månaderna om du absolut inte insisterar. Som nyutbildad sjuksköterska går du även kliniskt basår som innehåller föreläsningar, klinisk färdighetsträning och kommer att få tillgång till en mentor om du så önskar. Vi har en individuellt anpassad 6 veckors bredvidgång med tydlig struktur, hospiteringar och interna föreläsningar. För dig som arbetat några år finns möjligheten till specialisering i hjärtsviktsvård via högskola/universitet samt vår interna uppdragsutbildning inom verksamhetsområdet.

Möjligheterna att utvecklas i din yrkesroll och ständig fördjupa din kunskap inom hjärtsjukvård är betydande då vi har en dynamisk och individuell utvecklingsplan för av enskild individ. Vi är en avdelning som har arbetsglädje och tycker om AW på jobbet, utbildningsdagar, professionsmöten och läkarledda föreläsningar ett par gånger per termin. Det ska vara roligt att gå till jobbet och med små medel kommer man långt.

KVALIFIKATIONER
Nyutexaminerad eller erfaren sjuksköterska spelar ingen roll. Vi tror nämligen stenhårt på devisen hire for attitude, train for skills du behöver vara nyfiken och öppen för att lära dig. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet och kommunikativa förmåga. Framför allt behöver du känna engagemang, både i dig själv och i andra. Om du har detta så vill vi lära dig allt vi kan.

Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Språkkunskap är svenska lägst nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav. Om du har minst ett års arbetslivserfarenhet som sjuksköterska anses detta meriterande. I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och intervjuer kan komma att påbörjas innan ansökningstiden löpt ut. Varm välkommen med din ansökan, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Doktorand i hållbarhetsvetenskap

Doktorand
Läs mer Jan 30
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Centrum för hållbarhetsstudier (The Centre for Sustainability Studies, LUCSUS) bedriver kritisk och lösningsinriktad forskning och utbildning om bland annat biodiversitetsförlust, klimatförändringar, förändrad markanvändning och vattenkonflikter.

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap

Forskarutbildningen i hållbarhetsvetenskap utgör fyra års heltidsstudier (240 högskolepoäng) som avslutas med disputation. Den som antas till utbildningen erhåller lön från universitetet under 4 år varunder doktoranden främst ska ägna sig åt sin utbildning. Anställningen som doktorand kan även inbegripa institutionstjänstgöring, framför allt undervisning, med en omfattning av maximalt 20% av en heltidstjänst. Doktorandens anställning kommer då att förlängas med ett motsvarande antal timmar. Villkoren för anställning som doktorand anges i Högskoleförordningen (HF) 5 kap. 1–7 §§.

NATURICE - Utforska relationer mellan människa och natur i glaciär miljöer.
Projektet finansieras av Vetenskapsrådet för hållbar utveckling (FORMAS) och ska leverera
högkvalitativ forskning tillsammans med relevanta policyrekommendationer. Projektet svarar på
FORMAS krav på integrerad kunskap om klimatförändringar, ekosystem och samhälle och tar upp
behovet av fördjupade studier av relationen människa-natur genom att korsa gränser mellan olika
forskningsområden ekosystemtjänster och värdering, politisk ekologi och glaciologiFör mer information och ansökningsförfarande: https://lu.varbi.com/what:job/jobID:577512/?lang=se

Samhällsvetenskapliga fakulteten vid Lunds universitet är ett av landets ledande kunskapscentra för forskning och utbildning inom samhälls- och beteendevetenskap. Med verksamhet i både Lund och Helsingborg, över 700 anställda och cirka 5 700 helårsstudenter är fakulteten en av Lunds universitets största. Vi erbjuder en kreativ akademisk miljö med engagerade studenter och medarbetare. Vår huvuduppgift är att utveckla, förmedla och förvalta kunskap om samhälle, människa och organisationer i en miljö som präglas av öppenhet, tolerans och nyfikenhet.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Läkare som konsult på Sveriges bästa och mest personliga bemanningsföretag!

Läkare
Läs mer Jan 30
Hej och hjärtligt välkommen till att arbeta som läkarkonsult tillsammans med oss på PersonalExpressen!
På PersonalExpressen bemannar vi med professionella, ambitiösa och jordnära läkarkonsulter utefter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de läkare vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral, hög ambitionsnivå och en hög grad av individuellt självgående. Det förväntar sig våra kunder av oss och det förväntar vi oss av våra läkarkonsulter.
Tillbaka får du som söker dig in till oss ett engagerat, genuint och personligt bemötande samt en stor nyfikenhet kopplat såväl till dig som person som kopplat till dig som yrkesutövare. Vi är helt enkelt Sveriges mest personliga konsultföretag och det är vi stolta över!
Vidare ser vi på PersonalExpressen oss själva som ett lag tillsammans med våra läkarkonsulter där vi utöver de spännande och varierande uppdragen vi kan erbjuda till dig som konsult, alltid vill växa tillsammans med våra medarbetare både i våra professionella roller och som människor. Vi är övertygade om att den ambitionen från oss som arbetsgivare är det bästa receptet som finns för en gemensam yrkesmässig framgång och för ett gemensamt privat välmående.
Välbetalda och spännande uppdrag i hela landet med oss på PersonalExpressen!
På PersonalExpressen upphandlar vi löpande gentemot de största regionerna i Sverige och du som söker in till oss kan därmed känna dig trygg med att de uppdrag du blir förmedlad till genom oss är hållbara över lång tid. Även om vi arbetar primärt med Sveriges Regioner som kunder så har vi även ett flertalet stora samarbetsavtal med mindre vårdgivare/andra myndigheter som är i behov av läkartjänster på olika sätt.
Utöver detta har vi en lång rad samarbetspartners inom det privata näringslivet med mindre vårdgivare. Här ingår bland annat möjlighet till att arbeta med digitala vårdgivare för dig som kan vara intresserad av sådana uppdrag i framtiden.
Med oss vid din sida får du alltså en unik möjlighet att bli erbjuden toppuppdrag inom ramarna för ditt kompetensområde såväl till det offentliga som till det privata näringslivet. Det viktigaste för oss är att vi först får lära känna dig och dina yrkesambitioner för framtiden - sedan får du både vårt upphandlings-team gentemot statliga myndigheter och vårt säljteam gentemot privata företag som dina personliga stöttepelare framåt i karriären. Med oss på PersonalExpressen vid din sida kommer du alltid att ha möjlighet att själv styra din resa framåt. Först när du är både nöjd och stolt över de uppdrag du blir utplacerad på genom oss kommer vi att vara nöjda och stolta över oss själva och vår egen insats. Låt oss ta oss an din framtid tillsammans!
Vårt långsiktiga perspektiv!
På PersonalExpressen har vi alltid ambitionen att kunna erbjuda våra läkarkonsulter längre uppdrag på plats ute hos en och samma av våra kunder. Vår affärsidé är att arbeta nära både våra kunder och våra läkarkonsulter över tid för att skapa de bästa förutsättningarna till en gemensam utveckling och framgång för alla. Det innebär att det är viktigt för oss att du när du börjar jobba som läkarkonsult tillsammans med oss kommer till en kund/arbetsplats där du redan från start ser dig själv kunna trivas och må bra över tid. Vi kommer att bidra från vår sida med att se till så att du får de bästa möjliga förutsättningarna till att kunna använda dina tidigare yrkesmässiga kunskaper och dina tidigare livserfarenheter på ett sådant sätt att du kommer att trivas från start när du kommer till ett nytt uppdrag. Det lyckas vi ofta mycket väl med och de flesta av våra konsulter på PersonalExpressen idag har nu jobbat tillsammans med oss under många år - det hoppas vi att du också kommer att göra med samma fina resultat!
Om oss på PersonalExpressen!
Vi på PersonalExpressens har vi verksamhet i hela landet men vi har två större kontor, ett i centrala Stockholm beläget högst upp i Hötorgsskrapan närmast Sergels Torg på våning 18 och ett beläget i centrala Göteborg i World Trade Center på våning 7. Beroende på vart i landet du bor bjuder vi gärna in dig för ett fysiskt möte tillsammans med oss på något av våra kontor.
På PersonalExpressen gör vi vidare mycket mer än att förmedla konsultuppdrag inom ramarna för vår läkarbemanning. Vi arbetar även med bemanning av chefer, sjuksköterskor, undersköterskor, lärare, förskollärare och andra samhällsviktiga yrkesgrupper där det offentliga på olika sätt är en central del av vår kundstock.
Vi har även inom ramarna för vår IT-verksamhet ett antal stora ramavtal kopplade till digitalisering/automatisering hos några av de allra största och viktigaste statliga myndigheterna i landet såsom Sveriges riksdagskansli, regeringskansli och utrikesdepartement. Mot bakgrund av vårt starka engagemang för offentlig sektor ser vi detta som en naturlig del i att göra Sverige till ett bättre och mer välfungerande land. Det digitala är idag en stor del av jobbet när du arbetar som läkare och från PersonalExpressens sida är vi med och bidrar till så att även framtidens digitala IT-system inom den offentligt finansierade sjukvården ska bli bättre, säkrare och mer effektiva.
På PersonalExpressen tror vi även på att slå ihop alla våra affärsområden när det kommer till att anordna gemensamma konsultträffar, sommarfester, julfester, konsultresor eller bara att bjuda in till spontana after-works och andra roliga evenemang. På så vis blir du som kommer in som ny läkarkonsult hos oss direkt en del av den större familjen på PersonalExpressen där vi idag samlar över 500 heltids- eller deltidsarbetande konsulter från olika branscher, sektorer och affärsområden. Vi ser helt enkelt värdet i att vara en arbetsgivare där människor med olika yrkesbakgrund och olika intressen, men med samma engagemang för ett starkare samhälle, får mötas kontinuerligt för att dela erfarenheter och perspektiv med varandra.
Vi känner oss trygga med att du kommer att trivas väldigt gott tillsammans med oss på PersonalExpressen för många år framöver och vi ser vidare fram emot att få in dig i vårt fantastiskt progressiva team av duktiga läkare redan idag!
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag!
Sammanfattningsvis ser vi verkligen fram emot att få lära känna både dig och dina yrkesambitioner för din framtida karriär.
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag så både hörs och ses vi förhoppningsvis inom kort!

Ansök nu

Systemutvecklare till välbetalda och spännande statliga uppdrag!

Systemutvecklare/Programmerare
Läs mer Jan 30
Hej och hjärtligt välkommen till att arbeta som systemutvecklare tillsammans med oss på PersonalExpressen!
PersonalExpressen bemannar med professionella, ambitiösa och jordnära IT-konsulter efter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de konsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral, hög ambitionsnivå och en hög grad av individuellt självgående. Det förväntar sig våra kunder av oss och det förväntar vi oss av våra konsulter.
Tillbaka får du som söker till oss ett engagerat, genuint och personligt bemötande samt en stor nyfikenhet kopplat såväl till dig som person som kopplat till dig som yrkesutövare. Vi är helt enkelt Sveriges mest personliga konsultföretag och det är vi stolta över!
Vidare är vi ett lag som utöver de spännande och varierande uppdragen vi kan erbjuda till dig som konsult alltid vill växa tillsammans med våra medarbetare - både som kollegor och som människor. Vi är övertygade om att den ambitionen från oss som arbetsgivare är det bästa receptet som finns för en gemensam yrkesmässig framgång och för ett gemensamt privat välmående.
Välbetalda och spännande uppdrag i hela landet med oss på PersonalExpressen!
På PersonalExpressen upphandlar vi löpande gentemot de största statliga myndigheterna i Sverige och därmed kan du i en tid av stundande lågkonjuktur känna dig trygg med de uppdrag du blir förmedlad till genom oss. Vi arbetar primärt gentemot offentliga kunder och har flertalet ramavtal med statliga myndigheter såsom Sveriges riksdag, regering, utrikesdepartement och övriga centrala myndigheter fördelade över hela landet.
Utöver detta har vi en lång rad samarbetspartners inom det privata näringslivet. Med oss vid din sida får du alltså en unik möjlighet att bli erbjuden toppuppdrag inom ramarna för ditt kompetensområde såväl till det offentliga som till det privata näringslivet. Det viktigaste för oss är att vi först får lära känna dig och dina ambitioner för framtiden - sedan får du både vårt upphandlings-team gentemot statliga myndigheter och vårt säljteam gentemot privata företag som dina personliga stöttepelare framåt i karriären. Med oss på PersonalExpressen vid din sida kommer du alltid att ha möjlighet att själv styra din resa framåt. Först när du är både nöjd och stolt över de uppdrag du blir erbjuden kommer vi att vara nöjda och stolta över oss själva och vår egen insats. Låt oss ta oss an din framtid tillsammans!
Vårt långsiktiga perspektiv!
På PersonalExpressen har vi alltid ambitionen att kunna erbjuda våra konsulter längre uppdrag på plats ute hos våra kunder. Vår affärsidé är att arbeta nära både våra kunder och våra konsulter för att skapa förutsättningar till att utvecklas tillsammans över tid. Det innebär att det är viktigt för oss att du som arbetar som konsult genom oss kommer till en kund där du ser dig själv kunna trivas och må bra över tid samtidigt som du får använda din yrkesmässiga kunskap och dina erfarenheter på ett så stimulerande och utvecklande sätt som möjligt. De flesta av våra konsulter på PersonalExpressen idag har jobbat tillsammans med oss i många år - det hoppas vi att du också kommer att göra!
Om oss på PersonalExpressen!
Vi på PersonalExpressens finns i hela landet men har två större kontor, ett i centrala Stockholm beläget högst upp i Hötorgsskrapan närmast Sergels Torg på våning 18 och ett beläget i centrala Göteborg i World Trade Center på våning 7. Beroende på vart i landet du bor bjuder vi gärna in dig till ett fysiskt möte tillsammans med oss på något av våra kontor.
På PersonalExpressen gör vi vidare mycket mer än att förmedla konsultuppdrag inom ramarna för vår IT-verksamhet. Vi arbetar även med bemanning av chefer, läkare, sjuksköterskor, lärare och andra samhällsviktiga yrkesgrupper där det offentliga på olika sätt är en central del av vår kundstock. Mot bakgrund av detta är det naturligt för oss att även inom ramarna för vår IT-verksamhet erbjuda våra konsulter uppdrag på statliga myndigheter eller hos andra offentliga uppdragsgivare. Digitaliseringen har kommit långt inom det offentliga i Sverige jämfört med många andra länder men det finns fortfarande minst sagt mycket kvar att göra och därmed finns det även många viktiga konsultuppdrag kvar för oss att förmedla rätt kompetens till för lång tid framöver.
På PersonalExpressen tror vi även på att slå ihop alla våra affärsområden när det kommer till att anordna gemensamma konsultträffar, sommarfester, julfester, konsultresor eller bara att bjuda in till spontana after-works och andra roliga evenemang. På så vis blir du som kommer in som ny konsult hos oss direkt en del av den större familjen på PersonalExpressen där vi idag samlar över 500 heltids- eller deltidsarbetande konsulter från olika branscher, sektorer och affärsområden. Vi ser helt enkelt värdet i att vara en arbetsgivare där människor med olika bakgrund och intressen inte bara möts utan även frodas, växer och utvecklas tillsammans. Vill du få ut något extra av ditt yrkesliv och möta erfarna och kompetenta människor med annan utbildnings- och yrkesbakgrund än du själv så har du kommit helt rätt till oss på PersonalExpressen. Vi känner oss trygga med att du kommer att trivas väldigt gott tillsammans med oss för många år framöver.
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag!
Sammanfattningsvis ser vi verkligen fram emot att få lära känna både dig och dina yrkesambitioner för din framtida karriär.
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag så både hörs och ses vi förhoppningsvis inom kort!

Ansök nu

IT-arkitekt till välbetalda, långsiktiga och spännande statliga uppdrag!

IT-arkitekt/Lösningsarkitekt
Läs mer Jan 30
Hej och hjärtligt välkommen till att arbeta som IT-arkitekt tillsammans med oss på PersonalExpressen!
PersonalExpressen bemannar med professionella, ambitiösa och jordnära IT-konsulter efter våra kunders behov och önskemål. Vi är noga med att de konsulter vi presenterar för våra kunder matchar våra förväntningar gällande humanistiska grundvärderingar, god arbetsmoral, hög ambitionsnivå och en hög grad av individuellt självgående. Det förväntar sig våra kunder av oss och det förväntar vi oss av våra konsulter.
Tillbaka får du som söker till oss ett engagerat, genuint och personligt bemötande samt en stor nyfikenhet kopplat såväl till dig som person som kopplat till dig som yrkesutövare. Vi är helt enkelt Sveriges mest personliga konsultföretag och det är vi stolta över!
Vidare är vi ett lag som utöver de spännande och varierande uppdragen vi kan erbjuda till dig som konsult alltid vill växa tillsammans med våra medarbetare - både som kollegor och som människor. Vi är övertygade om att den ambitionen från oss som arbetsgivare är det bästa receptet som finns för en gemensam yrkesmässig framgång och för ett gemensamt privat välmående.
Välbetalda och spännande uppdrag i hela landet med oss på PersonalExpressen!
På PersonalExpressen upphandlar vi löpande gentemot de största statliga myndigheterna i Sverige och därmed kan du i en tid av stundande lågkonjuktur känna dig trygg med de uppdrag du blir förmedlad till genom oss. Vi arbetar primärt gentemot offentliga kunder och har flertalet ramavtal med statliga myndigheter såsom Sveriges riksdag, regering, utrikesdepartement och övriga centrala myndigheter fördelade över hela landet.
Utöver detta har vi en lång rad samarbetspartners inom det privata näringslivet. Med oss vid din sida får du alltså en unik möjlighet att bli erbjuden toppuppdrag inom ramarna för ditt kompetensområde såväl till det offentliga som till det privata näringslivet. Det viktigaste för oss är att vi först får lära känna dig och dina ambitioner för framtiden - sedan får du både vårt upphandlingsteam gentemot statliga myndigheter och vårt säljteam gentemot privata företag som dina personliga stöttepelare framåt i karriären. Med oss på PersonalExpressen vid din sida kommer du alltid att ha möjlighet att själv styra din resa framåt. Först när du är både nöjd och stolt över de uppdrag du blir erbjuden kommer vi att vara nöjda och stolta över oss själva och vår egen insats. Låt oss ta oss an din framtid tillsammans!
Vårt långsiktiga perspektiv!
På PersonalExpressen har vi alltid ambitionen att kunna erbjuda våra konsulter längre uppdrag på plats ute hos våra kunder. Vår affärsidé är att arbeta nära både våra kunder och våra konsulter för att skapa förutsättningar till att utvecklas tillsammans över tid. Det innebär att det är viktigt för oss att du som arbetar som konsult genom oss kommer till en kund där du ser dig själv kunna trivas och må bra över tid samtidigt som du får använda din yrkesmässiga kunskap och dina erfarenheter på ett så stimulerande och utvecklande sätt som möjligt. De flesta av våra konsulter på PersonalExpressen idag har jobbat tillsammans med oss i många år - det hoppas vi att du också kommer att göra!
Om oss på PersonalExpressen!
Vi på PersonalExpressens finns i hela landet men har två större kontor, ett i centrala Stockholm beläget högst upp i Hötorgsskrapan närmast Sergels Torg på våning 18 och ett beläget i centrala Göteborg i World Trade Center på våning 7. Beroende på vart i landet du bor bjuder vi gärna in dig för ett fysiskt möte tillsammans med oss på något av våra kontor.
På PersonalExpressen gör vi vidare mycket mer än att förmedla konsultuppdrag inom ramarna för vår IT-verksamhet. Vi arbetar även med bemanning av chefer, läkare, sjuksköterskor, lärare och andra samhällsviktiga yrkesgrupper där det offentliga på olika sätt är en central del av vår kundstock. Mot bakgrund av detta är det naturligt för oss att även inom ramarna för vår IT-verksamhet erbjuda våra konsulter uppdrag på statliga myndigheter eller hos andra offentliga uppdragsgivare. Digitaliseringen har kommit långt inom det offentliga i Sverige jämfört med många andra länder men det finns fortfarande minst sagt mycket kvar att göra och därmed finns det även många viktiga konsultuppdrag kvar för oss att förmedla rätt kompetens till för lång tid framöver.
På PersonalExpressen tror vi även på att slå ihop alla våra affärsområden när det kommer till att anordna gemensamma konsultträffar, sommarfester, julfester, konsultresor eller bara att bjuda in till spontana after-works och andra roliga evenemang. På så vis blir du som kommer in som ny konsult hos oss direkt en del av den större familjen på PersonalExpressen där vi idag samlar över 500 heltids- eller deltidsarbetande konsulter från olika branscher, sektorer och affärsområden. Vi ser helt enkelt värdet i att vara en arbetsgivare där människor med olika bakgrund och intressen inte bara möts utan även frodas, växer och utvecklas tillsammans. Vill du få ut något extra av ditt yrkesliv och möta erfarna och kompetenta människor med annan utbildnings- och yrkesbakgrund än du själv så har du kommit helt rätt till oss på PersonalExpressen. Vi känner oss trygga med att du kommer att trivas väldigt gott tillsammans med oss för många år framöver.
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag!
Sammanfattningsvis ser vi verkligen fram emot att få lära känna både dig och dina yrkesambitioner för din framtida karriär.
Sök in till oss på PersonalExpressen redan idag så både hörs och ses vi förhoppningsvis inom kort!

Ansök nu

Babysitter/Nanny Lund 2-3 em/v – Collective agreement

Barnflicka/Barnvakt
Läs mer Jan 30
Om Nannynu! / About Nannynu!
Nanny.nu helps families find their dream babysitter! We are now looking for reliable, experienced and playful nannies / babysitters. Our babysitters are well taken care of. We have very close contact with our babysitters and value them very highly. Our babysitters decide how much they want to work and the family will be living in an area close to the babysitter’s home or school/work.

Om uppdraget / About the assignment
Family in Lund (Dalby) with two children (1.5 & 6 years) wants help with babysitting 2-3 afternoons per week, between about 15:00-18:00. The family is open from Monday to Friday based on the babysitter's schedule and availability.
The family wishes for a Polish-speaking babysitter.

Din profil / Your profile
We are looking for babysitters that:
- Are students or have a part time job
- Have experience in babysitting and love children!
- Are reliable and playful
- Are looking for a long term (minimum of 6 months) assignment with a family
- Aim to be the best of babysitters!
- A long-term relationship between the family and the nanny is very important for us so we want you to have a travelling time to the family around 30 minutes.
If you want more information please read and apply at https://nanny.nu/jobba-som-barnvakt/

Vi erbjuder / What we offer
-A fun and meaningful extra job
- Nanny Certification
- CPR-training
- Insurance when you’re working and traveling to and from work
- A contact person
- Your salary depends on your profile and wage claim. If you have graduated high school you are entiteled to file your own wage claim. If you are still in high school/gymnasium the set salary is 121,38-151,72 SEK/hour (incl holiday pay)
- Unsocial hours pay
– Possibility to a contract with guaranteed hours
– Possibility to continue woking within the concern

Ansök nu

Barnvakt/Nanny Lund 2-3 em/v – Kollektivavtal

Barnflicka/Barnvakt
Läs mer Jan 30
Om Nannynu! / About Nannynu!
Nanny.nu är ett av Sveriges största, första och mest prisbelönta barnvaktsföretag. Vi är stolta över att ha kollektivavtal och bra villkor våra alla våra anställda barnvakter.

Vi tror på att leverera barnvakter i världsklass och då vi är ett växande företag söker vi nu Dig som vill ge dig ut på nya äventyr som barnvakt/nanny. Vi ser till att du får jobba i en barnvaktsfamilj som passar in på din profil och att du utbildas i bland annat Barn-HLR och barnolycksfall i samband med att du börjar jobba som barnvakt på Nanny.nu. Du kommer att ha tät kontakt med din närmaste chef och ett roligt extrajobb som är en merit för livet!

Om uppdraget / About the assignment
Familj i Lund (Dalby) med två barn (1,5 & 6 år) önskar hjälp med barnpassning 2-3 eftermiddagar per vecka, mellan cirka kl. 15:00-18:00. Familjen är öppna mellan måndag till fredag utifrån barnvaktens schema och tillgänglighet.
Familjen önskar en polsktalande barnvakt.

Din profil / Your profile
Är du en person som vill underlätta andra människors vardag i form av barnpassning samtidigt som du har ett roligt extrajobb? Vill du ansvara för det finaste en familj har, nämligen barnen, och samtidigt hjälpa föräldrar att få ihop barnpassningen? Vill du skratta, busa och bidra till att barnen får en fantastisk stund tillsammans med en person de kan se upp till? Vill du bli en del av ett företag som levererar barnpassning i världsklass? Då ska du söka jobbet som barnvakt hos en av våra familjer!

Då barnvakt är ett extraarbete ser vi gärna att du har en annan huvudsaklig sysselsättning, t.ex. studier eller deltidsjobb och för att det ska bli en långsiktig relation vill vi att du har en rimlig restid till familjen (vi brukar tänka oss runt 30 minuter).
Här kan du läsa mer om oss och vår kravprofil https://nanny.nu/jobba-hos-oss/.
Sök som barnvakt hos oss Nanny.nu idag!Vi erbjuder / What we offer
Börjar du jobba som barnvakt hos oss så kan vi erbjuda dig ett roligt och meningsfullt extraarbete med goda villkor då vi har kollektivavtal.

Du får dessutom:
– Nannycertifieringskurs där du lär dig mer om barnvaktsjobbet
– Kurs i barn-HLR
– Försäkring till, från och under arbetet
– Vi vill ha ett löneupplägg som känns bra för alla kompetensprofiler och åldrar därför öppnar vi upp för individuell lönesättning för alla som en har gymnasieexamen. För alla som fortfarande går i gymnasiet har vi en fast timlön på 121,38-151,72 kr/timme inkl. semesterersättning.
– Ob-tillägg samt storhelgstillägg
– Möjlighet till fast avtal med garanterade timmar
– Möjlighet till fortsatt arbete inom koncernen

Vid anställning som barnvakt hos Nanny.nu begär vi utdrag ur belastningsregistret.
Vi intervjuar löpande och tipsar dig att vara snabb in med din ansökan.
Skicka gärna in den på https://nanny.nu/jobba-som-barnvakt/

Ansök nu

Arbeta hemma, vi söker telefonister för ett meningsfullt uppdrag

Medlemsvärvare, intresseorg./Telefonkommunikatör
Läs mer Jan 29
Vi är en insamlingsbyrå som arbetar på uppdrag av organisationer som Bris, Svenska Röda Korset, Hjärnfonden, Hundstallet, Räddningsmissionen mfl.
90-konto: Vi ringer enbart för organisationer som har 90-konto vilket innebär att de är kontrollerade att de gåvor de mottar används korrekt.
Vårt fokus är givarvård, kvalité och effektivitet. Sedan starten 2007 har vi samarbetat med över 50 olika ideella organisationer i Sverige och utomlands.


Om du brinner för humanitära, miljö eller djur rättsliga frågor tveka då inte att kontakta oss. Vi arbetar även med andra viktiga frågor som t ex kvinnors rättigheter, utsatta människor och barn, miljöförstöring, forskning för att hitta botemedel till sjukdomar och andra viktiga ändamål som behöver kämpas för.
Vi söker dig som vill arbeta hemifrån med att samla in pengar till välgörande ändamål med telefon som redskap. Vi ringer varma listor, dvs människor som redan skänkt/skänker pengar till den organisation du kommer representera.
Krav: Det är viktigt att du har tillgång till en dator samt ett headset (eller något liknande som gör att du kan ringa med datorn). Det är jätte viktigt att du kan utföra ditt arbete ostört samt kunna hålla arbetstiderna.


Arbetstider:
Måndag - Torsdag 17-21 alt. 15-21 eller 16-21
Söndagar 16-20
Det finns även möjlighet att arbeta 12-21, 12-16, 12-17 samt 12-18
Du bokar dig veckovis så finns stor möjlighet att vara flexibel. Vi kräver dock att du kan arbeta minst tre gånger a 4 timmar i veckan.
Fast timlön 135kr inkl semesterersättning
Vi behöver alltid duktiga och engagerade Telefonambassadörer. Sök redan idag! #jobbnu
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Söker tandhygienist till centrala Lund

Tandhygienist
Läs mer Jan 29
Om Praktikertjänst AB
Från Karesuando i norr till Ystad i söder, och med verksamheter i fler än 200 kommuner, är Praktikertjänst hela Sveriges välfärd. En av fem vårdpatienter går till någon av våra mottagningar – och en av tre tandvårdspatienter väljer oss.

Vår affärsidé är att skapa förutsättningar för att vi som arbetar inom vården ska kunna göra ett så bra jobb som möjligt – och skapa högsta värde för patienten. Det är vi som utför vården som gemensamt äger Praktikertjänst.

Vår unika affärsmodell har funnits i 60 år, och innebär att företagets 1 300 aktieägare själva arbetar i verksamheterna som läkare, tandläkare, tandtekniker, tandhygienister, fysioterapeuter, dietister, psykologer, psykoanalytiker/terapeuter, sjuksköterskor, barnmorskor och logopeder. Det gör oss till Sveriges största företag inom privat tandvård och hälso- och sjukvård.

Praktikertjänst omsätter cirka 8,5 miljarder kronor och har drygt 7 100 medarbetare.

Om Lunda Tandvård
Kliniken är i behov av en tandhygienist på deltid. Tjänsten avser ett vikariat med möjlighet till förlängning. Vi ligger i centrala Lund med mycket liv och rörelse med en av de bästa utsikterna från behandlingsrummet.

Våra patienter blir brett och grundligt omhändertagna i sitt tandvårdsbehov, där tandhygienistens roll blir en nyckel till en lyckad helhet. Med två tandläkarteam på plats är vi tillsammans ett arbetslag med nära relation, både i professionen och kollegialt. Det som driver vår klinik är personalens bidrag till en okomplicerad arbetsmiljö, tydlighet i arbetssätt, delaktighet och trevnad. Det som definierar klinikens vårdfilosofi är att samla hela teamet i att bedriva patientcentrerad och uppdaterad tandvård. Vi fäster stor vikt vid en välplanerad parodontalbehandlingsrutin, där du kommer ha en central roll i utvecklingen av tandvården vi erbjuder.

Arbetsuppgifter
Som tandhygienist hos oss kommer du främst att arbeta med planering och utförande av parodontalbehandling samt profylax. Självständigt utförande av undersökningar i viss utsträckning. Vi har inga barnpatienter. Du kommer att arbeta i nära samarbete med tandläkare vid behov vad gäller främst parodontologi. Du delegeras även intraoral scanning. Positionen innebär i huvudsak kliniskt, självständigt arbete men kan även inkludera andra varierande arbetsuppgifter så som delegerat arbete med patienter och administration. Om du saknar förkunskaperna finns utrymme för utbildning och utveckling.

Övrig information
Vi är flexibla och intresserade av dig som kan arbeta 20-32 timmar/vecka. Inga helger. Klinikens öppettider är generellt kl 8-17 och stänger kl 13 på fredagar.

Kvalifikationer
Vi söker dig som har tandhygienistexamen.
Det är meriterande om du är van vid självständiga undersökningar.
Goda språkkunskaper i svenska.

Personliga egenskaper
Vi värdesätter delaktighet och engagemang i utvecklingen av både oss som arbetslag men även i det kliniska arbetet med patienter. Du kommer att ansvara för att leda patienterna både igenom behandling men även motivera till förändring. Du får patienterna att känna sig bekväma och trygga under sitt besök, samtidigt sköter arbetet professionellt och noggrant. Du är nyfiken och öppen för kompetensutveckling samt är intresserad av att söka vetenskapligt uppdaterade vägar att utföra din vård på. Du är flexibel och samarbetsvillig för att främja effektivitet och teamkänsla. Du älskar att vara tandhygienist.

Ansök nu

Sjuksköterska till Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 29
Information om uppdraget:
Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till psykosavdelning.

Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga.

Krav:

- Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet

Var: Lund


Omfattning: 100%


Tidsperiod: 2023-02-13-2023-05-31


Arbetstider: natt


Journalsystem: Melior

Sista ansökningsdag: Lopande


Vi söker just dig!
Just nu söker vi, för kunds räkning, en kompetent och driven leg. sjuksköterska som är redo för nya erfarenheter. Vi är måna om att du ska känna dig sedd och må bra under ditt uppdrag hos oss och finns alltid nära till hands. Vår styrka ligger i att skapa personliga kontakter och få dig att känna dig uppskattad i det viktiga arbete du utför.
Vi erbjuder:

- En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag

- Snabb service och flexibla schemalösningar

- Bra ersättning för din erfarenhet och kompetens

- Tjänstepension från första arbetade timmen

- Fullt försäkringsskydd till, på och från arbetet genom Svedea och FORA

- Behjälplighet med boende om du söker uppdrag på annan ort

- Jourtillgänglighet dygnet runt årets alla dagar

Vilka är vi på Sjuksyrra AB?
Med Sjuksyrra AB som din arbetsgivare är din primära arbetsplats ute på golvet där du och din kompetens behövs men du är även välkommen på en fika eller lunch på vårt kontor i Stockholm. Här sitter vår kund- och konsultansvariga Rebecka och Anna samt Magnus grundare och VD för bolaget. Vi anser oss vara ett personligt bemanningsföretag med visionen att ge legitimerade sjuksköterskor och läkare en varierande och stimulerande karriär. Vi finns alltid nära till hands och värnar om personliga relationer. Våra grundpelare är hög kvalitét, personlighet och flexibilitet.

Tack för att du tar dig tiden att söka denna tjänst! Vi ser fram emot din ansökan, men vänta inte för länge för tillsättandet av denna tjänst kan komma att ske löpande.

Varma hälsningar,
Rebecka, Anna & Magnus

Ansök nu

Sjuksköterska till Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 29
Information om uppdraget:
Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till gynekologiavdelning.

Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga.

Krav:

- Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet

Var: Lund


Omfattning: 100%


Tidsperiod: 2023-02-04-2023-05-14


Arbetstider: Enligt överenskommelse


Journalsystem: Melior

Sista ansökningsdag: Lopande


Vi söker just dig!
Just nu söker vi, för kunds räkning, en kompetent och driven leg. sjuksköterska som är redo för nya erfarenheter. Vi är måna om att du ska känna dig sedd och må bra under ditt uppdrag hos oss och finns alltid nära till hands. Vår styrka ligger i att skapa personliga kontakter och få dig att känna dig uppskattad i det viktiga arbete du utför.
Vi erbjuder:

- En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag

- Snabb service och flexibla schemalösningar

- Bra ersättning för din erfarenhet och kompetens

- Tjänstepension från första arbetade timmen

- Fullt försäkringsskydd till, på och från arbetet genom Svedea och FORA

- Behjälplighet med boende om du söker uppdrag på annan ort

- Jourtillgänglighet dygnet runt årets alla dagar

Vilka är vi på Sjuksyrra AB?
Med Sjuksyrra AB som din arbetsgivare är din primära arbetsplats ute på golvet där du och din kompetens behövs men du är även välkommen på en fika eller lunch på vårt kontor i Stockholm. Här sitter vår kund- och konsultansvariga Rebecka och Anna samt Magnus grundare och VD för bolaget. Vi anser oss vara ett personligt bemanningsföretag med visionen att ge legitimerade sjuksköterskor och läkare en varierande och stimulerande karriär. Vi finns alltid nära till hands och värnar om personliga relationer. Våra grundpelare är hög kvalitét, personlighet och flexibilitet.

Tack för att du tar dig tiden att söka denna tjänst! Vi ser fram emot din ansökan, men vänta inte för länge för tillsättandet av denna tjänst kan komma att ske löpande.

Varma hälsningar,
Rebecka, Anna & Magnus

Ansök nu

Sjuksköterska till Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 29
Information om uppdraget:
Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till medicinavdelningkirurgi.

Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga.

Krav:

- Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet

Var: Lund


Omfattning: 100%


Tidsperiod: 2023-04-03-2023-06-04


Arbetstider: Måndag - Torsdag natt


Journalsystem: Melior

Sista ansökningsdag: Lopande


Vi söker just dig!
Just nu söker vi, för kunds räkning, en kompetent och driven leg. sjuksköterska som är redo för nya erfarenheter. Vi är måna om att du ska känna dig sedd och må bra under ditt uppdrag hos oss och finns alltid nära till hands. Vår styrka ligger i att skapa personliga kontakter och få dig att känna dig uppskattad i det viktiga arbete du utför.
Vi erbjuder:

- En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag

- Snabb service och flexibla schemalösningar

- Bra ersättning för din erfarenhet och kompetens

- Tjänstepension från första arbetade timmen

- Fullt försäkringsskydd till, på och från arbetet genom Svedea och FORA

- Behjälplighet med boende om du söker uppdrag på annan ort

- Jourtillgänglighet dygnet runt årets alla dagar

Vilka är vi på Sjuksyrra AB?
Med Sjuksyrra AB som din arbetsgivare är din primära arbetsplats ute på golvet där du och din kompetens behövs men du är även välkommen på en fika eller lunch på vårt kontor i Stockholm. Här sitter vår kund- och konsultansvariga Rebecka och Anna samt Magnus grundare och VD för bolaget. Vi anser oss vara ett personligt bemanningsföretag med visionen att ge legitimerade sjuksköterskor och läkare en varierande och stimulerande karriär. Vi finns alltid nära till hands och värnar om personliga relationer. Våra grundpelare är hög kvalitét, personlighet och flexibilitet.

Tack för att du tar dig tiden att söka denna tjänst! Vi ser fram emot din ansökan, men vänta inte för länge för tillsättandet av denna tjänst kan komma att ske löpande.

Varma hälsningar,
Rebecka, Anna & Magnus

Ansök nu

Flyttgubbe Omgående

Bohags- och flyttbilsförare
Läs mer Jan 28
Sandus flytt&Transport; söker en ny hjälte som kan hjälpa till med flytten samt bortforsling av bohag mm.
Vi söker dig som:
Är flexibel när det gäller arbetstid
God fysisk förmåga då har vi tung lyft
snabb på trappor
Flexibilitet med arbetstider är också ett stort plus
Trivs att arbeta i ett högt tempo
Tala svenska eller mer språk
B-körkort
tillgång till egen bil
Tidigare erfarenhet inom flytt är ett plus men ingen krav


Du kommer att utgå från Lund där har vi lastbilar

Ansök nu

Jobba I Cypern

Innesäljare
Läs mer Jan 28
Sök jobbet som säljare på RoligaJobb för att jobba i Cypern!
Pratar du ren svenska & vill jobba i Cypern? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar RoligaJobb dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba i Cypern. Sök Nu! ????
Erbjuder:
? Fast grundlön & bonus
? Jobba i Cypern
? Betald resa, boende & utbildning
Krav:
? Ren svenska i tal & skrift
? Vill sälja & bo i Cypern
? Driven & resultatorienterad

Ansök nu

Electrical Design Engineer to a global research centre!

Elektronikkonstruktör
Läs mer Jan 28
Are you looking for a new opportunity in an international environment and established organization who is leading within its field? This is an unique chance to work in a multi-disciplinary research centre, based on the world’s most powerful neutron source. Our client are now looking for an Electrical Design Engineer - if this sounds interesting to you, don't hesitate to keep on reading!

OM TJÄNSTEN

You are offered:


* Introduction to the company, the business and system
* Great opportunities to be a part of a global research centre in the start-up phase!


As a consultant at Academic Work you are offered a unique chance to grow as a professional, extend your network and establish valuable contacts for the future.

ARBETSUPPGIFTER
- Work with EPLAN Electric P8 to do some new designs in the EPLAN for the different cabinets, also keeping some available EPLAN files updated and preparing the as-built/as-installed documents
- Work with AVEVA e3D to model/space-claim the equipment, model new cable raceways, and finally route some cables in AVEVA e3D and prepare the push & pull files for the installation team

Besides these two main tasks, the potential candidate needs to work with some in-house tools to deliver the tasks mentioned earlier. The Cable Database system (CDB) is aimed to register all the cables. Also, the CHESS as main PLM tool for creating new documents, registering parts, etc. So the potential candidate is expected to be open to learning how to work with these in-house tools when arrives at the company.

VI SÖKER DIG SOM
- Have a bachelor degree in electrical engineering
- Are fluent in English, both written and spoken
- Have knowledge/experience of electrical design with the electrical/control panel design
- Have experience in sizing cables and designing cable routes

Being familiar with computer networks will be a plus, as you need to work with the technical network team at ICS, which is responsible for all the communicational networks at ESS.

Finally, as the electrical engineer for the ICS team, you need to be a self-driven person who takes the tasks and will gather the required information by talking/holding meetings with the parties involved.

As a person, it is important that you are:


* Cooperative
* Taking initiative
* Solutions-oriented


Other information


* Start: ASAP
* Work extent: Full time
* Location: Lund
* Application: In english


Contact information: This recruitment process is conducted by Academic Work. It is a request from our client that all questions regarding the position is handled by Academic Work.

Our selection process is continuous and the advert may close before the recruitment process is completed if we have moved forward to the screening or interview phase. If you have a last date for application, keep in mind that you cannot close the advert before all applications has been reviewed.

INFORMATION OM FÖRETAGET
The company is a multi-disciplinary research centre based on the world’s most powerful neutron source. The facility will open for scientists in 2023 and enable scientific breakthrough within materials research.

Ansök nu

Ekonomistudent sökes till det spännande bolaget tretton37 i Lund!

Ekonomiassistent
Läs mer Jan 28
Är du på jakt efter ett meriterande och givande arbete vid sidan av dina studier som dessutom är flexibelt så är det här jobbet för dig! Vi söker dig som har en positiv inställning, ett tydligt lösningsfokus och som inte är rädd för att ifrågasätta och ta egna initiativ. Tjänsten innebär en fot in på ett spännande och modernt bolag som kommer ge dig värdefull erfarenhet inför framtiden. Vi arbetar med löpande urval så sök rollen redan idag om det här låter som något för dig!

OM TJÄNSTEN
tretton37 är ett kunskaps- och kulturdrivet internationellt tech-konsultbolag där personlig utveckling och varje individ står i centrum. Företaget värdesätter balans mellan arbete, privatliv och sociala aktiviteter så som sommarträffar där familjer är inbjudna, månatliga lunch- och middagsevenemang och sportaktiviteter. Våra kollegor (över 300 personer från hela världen) är passionerade personer från olika bakgrunder, med olika erfarenhetsnivåer, men som delar samma intresse för att leverera riktigt bra lösningar. Vi jobbar med kunder inom alla möjliga branscher och vi vill alltid vara en stark teknisk partner genom att leverera teambaserade lösningar, alltid med kvalitetskod och alltid med kundens värde i fokus.

#

Vi söker nu för deras räkning en ambitiös ekonomistudent som ska arbeta deltid hos tretton37 för att stötta upp företagets redovisningschef med diverse ekonomiuppgifter. Ekonomiteamet består av företagets CFO, redovisningschef och controller. Detta innebär att du kommer spela en viktig roll i företagets ekonomifunktion vilket ger dig goda möjligheter och förutsättningar för ett långsiktigt samarbete även efter examen. Tjänstens omfattning är cirka 2 dagar i veckan där arbete på distans är möjligt och tiderna kan läggas flexibelt när det passar dig (en aning mer behov i månadsskiften när bokslut ska göras). Att arbeta på distans vid behov samt möjligheten till att lägga ditt eget schema gör det smidigt för dig att kombinera detta deltidsjobb med dina studier. Start är om möjligt omgående men viktigast för oss är att hitta rätt person. Introduktion får du självklart på plats under din första tid.

Du erbjuds


* Stora möjligheter till att växa inom företaget och i rollen
* Flexibilitet med arbetstider samt distansarbete vid behov
* Att bli del av ett familjärt bolag med härlig stämning i en hjälpsam kultur
* Som konsult för Academic Work erbjuder vi stora möjligheter för dig att växa professionellt, bygga ditt nätverk och skapa värdefulla kontakter för framtiden. Läs mer om vårt konsulterbjudande.


ARBETSUPPGIFTER
Din arbetsuppgift blir att stötta upp ekonomiavdelningen främst med kund- och leverantörsreskontra. Detta innebär bland annat att:


* Registrera kundfakturor och hantera betalning av dessa
* Registrera leverantörsfakturor och hantera betalning av dessa
* Hantera manuella banktransaktioner
* Kommunicera och ge stöd angående fakturor med internt anställda
* Vara behjälplig vid månadsbokslut
* Övrig administration


VI SÖKER DIG SOM
- Studerar en eftergymnasial utbildning inom ekonomi
- Har ett intresse för ekonomi samt har med sig god kunskap inom ekonomiområdet från studier
- Är obehindrad i det svenska och engelska språket i tal och skrift

Det är meriterande om du har arbetat med ekonomiadministration sedan tidigare, men inget krav. Det viktigaste är den kunskap du tar med dig från dina ekonomistudier samt din inställning till rollen. Som person ser vi gärna att du är:


* Serviceinriktad
* Självgående
* Problemlösande


Övrig information


* Start: Helst omgående men flexibelt
* Omfattning: Cirka 2 dagar i veckan
* Placering: Lund
* Rekryteringsprocessen hanteras av Academic Work och företagets önskemål är att alla frågor rörande tjänsten hanteras av Academic Work.


Vi går igenom urvalet löpande och annonsen kan stängas ner innan tjänsten är tillsatt om vi gått över till urvals- och intervjufasen.

INFORMATION OM FÖRETAGET
Läs mer om företaget HÄR

Ansök nu

Lundaekonom sökes!

Redovisningsekonom
Läs mer Jan 27
Är du ekonom och bor i Lund?
Vi söker just nu efter en strukturerad ekonom för mindre återkommande ekonomiuppdrag inom redovisning.


Dina kvalifikationer
-Universitetsexamen inom ekonomi, redovisning eller jämförbar utbildning.
-Goda kunskaper inom moms & skatt
-Dokumenterad erfarenhet inom redovisning, bokföring, bokslut.
-Minst 3 års arbetslivserfarenhet inom ekonomi
-Goda kunskaper i ekonomisystem. Är du erfaren av Fortnox är detta meriterande.
Krav för tjänsten
-Du är boende i Lund
-Du har annan huvudsaklig syssla/arbete
-Utdrag från belastningsregistret
-Mycket goda kunskaper i svenska (både tal och skrift)
-Det är meriterande om du har erfarenhet av RUT/ROT-avdrag men inget krav.
-Du är noggrann och strukturerad och kan jobba självständigt.
-Bifoga gärna om möjligt ett foto på dig själv i din ansökan
Lite kort om oss
Cleantec Group AB är det moderna städföretaget som levererar gröna städtjänster till företag och privatpersoner i Lund och Malmö med omnejd. Vi startade upp vår verksamhet i centrala Lund 2022 och har som ambition att bli södra Sveriges grönaste städbolag med fokus på kvalitet.
Vi undanbeder oss vänligen men bestämt all typ av kontakt från försäljare/bemannings- och rekryteringsföretag.
Maila in CV+personligt brev till info@cleantecsweden.se
Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Artikeladministratör till First Class Brands of Sweden AB

Dataregistrerare
Läs mer Jan 27
Är du en detaljorienterad och strukturerad person som trivs i en roll som innebär administration och hantering av masterdata? Är du på jakt efter ett jobb i ett spännande och växande företag, där du får vara delaktig i olika processer och vara med och påverka och ta ansvar? Just nu söker vi en artikeladministratör till First Class Brands of Sweden AB i Lund. Är du rätt person för tjänsten? Välkommen med din ansökan!


Arbetsuppgifter 
Som artikeladministratör kommer du att arbeta i tätt samarbete med produktkoordinatorn och ansvara för artikeladministration och masterdata för våra egna varumärken samt våra systerbolags varumärken. Rollen innebär mycket kontakter, både internt och externt, för att svara på frågor, inhämta och säkerställa information samt kommunicera ändringar och uppdateringar.

Dina arbetsuppgifter blir följande;
Skapa och registrera artiklar i egna och externa system 
Underhålla artikeldata vid ändringar
Uppdatera produktinformation och produktdatablad
Säkerställa artikelinformation inför produktlanseringar
Beställa och samordna översättningsarbete
Korrekturläsning och kvalitetskontroll av artikelinformation
Bistå med underlag vid revisionsarbete
Vid sidan av arbetet med artikeladministration kommer du även att ansvara för service- och trivselrelaterade uppgifter kopplade till kontoret.

Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid, med inledande provanställning, och ska tillsättas snarast möjligt. 

Kompetens, erfarenhet och personliga egenskaper
Vi söker dig som är en riktigt duktig administratör och som har erfarenhet av administrativt arbete. Vi ser gärna att du har arbetat med masterdata och artikeladministration och att du är van vid att arbeta processorienterat, hantera deadlines och mycket information i olika system. Har du erfarenhet från livsmedelsbolag är det meriterande.

För att lyckas i rollen är det viktigt att du är strukturerad, detaljorienterad och driven och att du utför ditt arbete med stor noggrannhet. Du trivs med parallella arbetsuppgifter, att kommunicera och samarbeta med andra, och du är öppen, serviceinriktad och självgående som person. Vidare är du kommunikativ och har lätt för att uttrycka dig på både svenska och engelska i tal och skrift.

Rollen ställer krav på en mycket god systemvana och goda datorkunskaper i Office-paketet, i synnerhet Excel. Har du arbetat i Visma Business, Exder och Validoo är du extra intressant för den här rollen. 

First Class Brands erbjuder dig
Ett självständigt och ansvarsfyllt arbete, i en organisation under ständig utveckling och tillväxt, där du får vara med på en resa inom framtidens FMCG bolag. Du kommer att tillhöra ett engagerad och drivet gäng, med tillgång till breda kontaktytor inom First Class Brands och Humble Group. Vi erbjuder marknadsmässiga villkor och förmåner och placering på huvudkontoret i Lund. 2023 flyttar First Class Brands till nya fräscha lokaler i Staffanstorp.  

Om First Class Brands of Sweden AB
First Class Brands of Sweden AB är ett svenskt bolag med fokus att leverera en fantastisk smakupplevelse och hälsosammare alternativ för konsumenten – att stödja deras val att leva ett aktivt, hälsosamt och balanserat liv. First Class Brands grundades 2008 i Lund och är ett bolag i kraftig tillväxt och med hög utvecklingstakt. First Class Brands äger varumärkena Pro!Brands, HealthyCo, Aloes och Wolverine – varumärken som finns väl representerade i Svensk dagligvaruhandel, on-line retail och på ett 20 tal exportmarknader. Bolaget drivs av hög innovationstakt och viljan att väva inom hälsosamma och funktionella produktkategorier. Bolaget har sitt huvudkontor i Lund, eget lager i Malmö och ett 40-tal anställda. Sedan december 2021 är First Class Brands en del av Humble Group. Humble Group är ledande FMCG- koncern med fokus på hälsa och välbefinnande. Bolaget är noterat under tickern HUMBLE på NASDAQ First North.
Besök gärna First Class Brands of Sweden ABs konton på Facebook, Linkedin och Instagram eller gå till www.fcbsweden.se för att få reda på mer om dem och deras arbete.

Ansökan
I denna rekrytering har First Class Brands valt att samarbeta med JKS Sverige. Du söker tjänsten via ansökningslänken med registrerat CV på www.jksgroup.se. Skicka gärna in din ansökan så fort som möjligt, då vi arbetar med ett löpande urval. Har du frågor om tjänsten är du givetvis välkommen att kontakta rekryteringskonsult Frida Borg på telefonnummer: +46 709 68 30 19.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Logistics Specialist - immediate start - brands: Nutella, Kinder ...

Innesäljare
Läs mer Jan 27
Ferrero Scandinavia is part of the Ferrero Group, a global company privately owned by the Ferrero family. The company has grown from a small Italian confectionery shop in 1942 (which was officially founded in 1946) creating appealing products from local hazelnuts in its home town Alba to become the fourth largest confectionery manufacturer in the world. It produces famous market-leading brands such as Nutella®, Tic Tac®, Ferrero Rocher®, Raffaello®, and Kinder Bueno®. Today, the Ferrero Group is present in 55 countries, and its products are sold in more than 170 countries. Read more: https://www.ferrero.se/

Logistics Specialist to Ferrero – Malmö (immediate start)

Would you like to work with Nutella and Kinder Surprise among other famous brands? Are you looking to find new challenges as a Logistics Specialist and work in an international environment? Would you like to become the member of a committed team working with premium products as Nutella® and Kinder Surprise®. Can you start as soon as possible, then we have the perfect job for you!

Ferrero offers you a position in the supply chain function where you will handle both operational tasks and projects related to your area of responsibilities. You will be based in Ferrero’s office in Hyllie, Malmö.

Your tasks and responsibilities:
Handling and tracking orders from Ferrero's customers
Managing customer complaints
Making sure Ferrero's partners have all products in stock
Actively drive the development of working methods and service in the area of responsibilities
Sustain and improve customer relations through regular meetings


Your profile:
You have some years of experience from a similar role. Bachelor's Degree in Logistics or equivalent is preferred. You are proficient within MS Office and have good knowledge of SAP. You are fluent in English.
You are equally strong working in a team as working on your own. You enjoy working together with internal as well as external stakeholders in order to reach your goals. You are a creative problem solver with a commercial spirit. You are customer oriented and you have the ability to withstand a high workload.

This is a fulltime-employment at Ferrero. Starting as an Interim position with the intention to transform into a fulltime position at Ferrero.

In this recruitment, Ferrero collaborates with Standby Workteam. We recruit continuously and you are welcome to submit your application as soon as possible. For more information about the position, please contact Karin Dahlin, Standby Workteam, 0733 763 988.

Welcome with your application!

Ansök nu

Logistics Specialist - immediate start - brands: Nutella, Kinder ...

Orderplanerare
Läs mer Jan 27
Ferrero Scandinavia is part of the Ferrero Group, a global company privately owned by the Ferrero family. The company has grown from a small Italian confectionery shop in 1942 (which was officially founded in 1946) creating appealing products from local hazelnuts in its home town Alba to become the fourth largest confectionery manufacturer in the world. It produces famous market-leading brands such as Nutella®, Tic Tac®, Ferrero Rocher®, Raffaello®, and Kinder Bueno®. Today, the Ferrero Group is present in 55 countries, and its products are sold in more than 170 countries. Read more: https://www.ferrero.se/

Logistics Specialist to Ferrero – Malmö (immediate start)

Would you like to work with Nutella and Kinder Surprise among other famous brands? Are you looking to find new challenges as a Logistics Specialist and work in an international environment? Would you like to become the member of a committed team working with premium products as Nutella® and Kinder Surprise®. Can you start as soon as possible, then we have the perfect job for you!

Ferrero offers you a position in the supply chain function where you will handle both operational tasks and projects related to your area of responsibilities. You will be based in Ferrero’s office in Hyllie, Malmö.

Your tasks and responsibilities:
Handling and tracking orders from Ferrero's customers
Managing customer complaints
Making sure Ferrero's partners have all products in stock
Actively drive the development of working methods and service in the area of responsibilities
Sustain and improve customer relations through regular meetings


Your profile:
You have some years of experience from a similar role. Bachelor's Degree in Logistics or equivalent is preferred. You are proficient within MS Office and have good knowledge of SAP. You are fluent in English.
You are equally strong working in a team as working on your own. You enjoy working together with internal as well as external stakeholders in order to reach your goals. You are a creative problem solver with a commercial spirit. You are customer oriented and you have the ability to withstand a high workload.

This is a fulltime-employment at Ferrero. Starting as an Interim position with the intention to transform into a fulltime position at Ferrero.

In this recruitment, Ferrero collaborates with Standby Workteam. We recruit continuously and you are welcome to submit your application as soon as possible. For more information about the position, please contact Karin Dahlin, Standby Workteam, 0733 763 988.

Welcome with your application!

Ansök nu

Klara söker sjuksköterska till uppdrag i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 27
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.

Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.

Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.

Vården behöver vår kompetens – på flera sätt.

Klara söker sjuksköterska till gynekologisk avdelning i Lund från 2023-02-04 till 2023-05-14.

I din roll bidrar du med din värdefulla omvårdnad, god service och ett gott bemötande åt alla.

Ort
Skåne, Lund

Arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter för sjuksköterska på gynekologisk avdelning.

Du måste ha erfarenhet och utbildning enligt rollbeskrivningen.

Ansök nu

IT-supporttekniker som tycker Linux är det bästa operativsystemet sökes

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Jan 27
Nu söker vi dig som har erfarenhet av IT-support och trivs som bäst när du får arbeta i Linux!

Detta är ett gig under en period som kommer vara flexibel!

I rollen arbetar du i ett klientsupport-team där vardagliga arbetsuppgifter är klientinstallationer inom Linux. Du felsöker och supporterar användarna på företaget med IT-relaterade problem, allt från högt till lågt.

Sök gigget redan idag, urval sker löpande och start är omgående!

Ansök nu

Application Sales Manager

Internationell säljare
Läs mer Jan 27
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen.
Job Summary
We are now seeking a dynamic and customer-focused Application Sales Manager – Prepared Food who get excited meeting customers.
Tetra Pak Liquid Food Solutions is responsible for development and manufacturing of units for processing of dairy, beverage, prepared food and Plant Based applications. We work closely with our markets to understand customer needs/requirements, create and convey our solutions that provide the greatest value for Tetra Pak and it’s Customers. Tetra Pak Liquid Food Solutions has more than 500 employees in five main sites: Lund in Sweden, Winsted in USA, Shanghai in China, Singapore and Pune in India.
Your preferred location will be in Lund, Sweden, and you should expect to travel up to 25% annually.
What you will do
As an Application Sales Manager you will be a key member in our global prepared food team that are responsible for driving our global business by collaborating with the markets, to promote, quote and sell our processing solutions and services within the category to both existing and new customers to support mutual and sustainable business growth. In this position you will report to the Commercial Manager Prepared Food.
Main responsibilities:
Work closely with our markets and account teams, supporting them in, sales and business development.
Actively engage in understanding our customers’ needs, requirements and objectives.
Create optimized production solutions with related value proposition based on our understanding of the customer and their expectations together with the markets.
Promote and sell our production solutions & services in close cooperation with the markets.
Actively review and follow up with markets on opportunity pipeline and identifying new businesses.
Drive the implementation and improvement of the global prepared food strategies
Own and secure a successful handover of the projects into our order fulfilment process to secure customer satisfaction and profitability.

We believe you have
You are open and service minded with a strong customer focus, and we believe you have:
A M.Sc. degree in Engineering or equivalent, preferably in Automation, Mechanical or Food Science disciplines, with a strong engineering background.
Approximately 5-10 years’ experience from the liquid food industry, either as a supplier (sales or projects) or a producer (production, R&D or projects) with a strong interest in sales.
Experience in and the ability and desire to stay at the forefront of the prepared food industry.
A good understanding of automation and process engineering.
You should also be:
Driven for results through collaboration.
Customer focused: able to listen to the customer through active listening to define and understand the business opportunity.
Solution-oriented: able to see the possibilities and form a value proposition.
A fluent and clear communicator in English. Scandinavian language(s) is a plus.

We Offer You
A variety of exciting challenges with ample opportunities for development and training in a truly global landscape
A culture that pioneers a spirit of innovation where our industry experts drive visible results
An equal opportunity employment experience that values diversity and inclusion
Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangements

Apply Now
If you are inspired to be part of our promise to protect what’s good; for food, people, and the planet, apply through our careers page at https://jobs.tetrapak.com/.
This job posting expires on 2023-02-12
To know more about the position contact Dan Björklund at +46 46 36 2608
Questions about your application contact Valentina Harabagiu at +46 46 36 2369
For trade union information contact Unionen Lisbeth Larsson at +46 46 36 2320 and Sveriges Ingenjörer Lars Haraldsson at +46 46 36 2533

Ansök nu

Elevassistent gymnasiesärskolan Vipan

Elevassistent
Läs mer Jan 27
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Utbildningsförvaltningen ansvarar för gymnasieskola, gymnasiesärskola, vuxenutbildning, internationell grundskola och modersmålsverksamhet och har drygt 1 200 anställda. Som anställd här är du delaktig i att bedriva utbildning av hög kvalitet, och med ett stort engagemang för våra elever. Vi rustar eleverna för framtiden – med målet att varje elev ska nå sin fulla potential som människa och medborgare.Om oss

Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill vara med och forma en fantastisk utbildning för våra elever.

Du arbetar med att stödja elever, i grupp eller individuellt, i deras inlärning. Pedagoger ansvarar för undervisningen och du är elevens "högra hand" som på ett lyhört sätt hjälper eleven vidare. Du arbetar för att eleverna ska uppnå allt högre självständighet. Du kommer ingå i ett arbetslag av pedagoger och elevassistenter där ni tillsammans arbetar för att eleverna ska nå kunskapsmålen. Detta är en visstidsanställning i första hand fram till sommaren med ev. möjlighet till förlängning. 

Vi söker dig som

Är en utvecklingsbenägen person som aktivt och tillsammans med andra samarbetar för att ge eleverna bästa möjliga utveckling. Du behöver vara en lugn, utvecklingsorienterad, mogen person med mycket tålamod, bra på att samarbeta och sätta elevens behov i fokus. Erfarenhet av arbete med elever/brukare inom autismspektrum alt. arbete med elever/brukare med behov inom AKK, tydliggörande pedagogik är meriterande.

Ansök nu

Kategoriinköpare till producerande bolag i Lund

Inköpare
Läs mer Jan 27
Inköpare se hit!
Vi söker nu en erfaren kategoriinköpare till Europeiskt team i Lund. Teamet betstår av totalt 10 personer i Danmark, Sverige och England. Du kommer vara ansvarig förinköpen i enighet med de satta strategierna, processerna och nyckeltalen för Sverige. Ditt huvudsakliga fokus kommer vara avfallshanteringen, investeringar (CAPEX) och övergripande produktionsunderhåll.

Du behöver ha någon typ av relevant utbildning och minst 3 års erfarenhet i en liknande roll. Vi ser gärna att du har erfarenhet av att arbeta i SAP som ERP system och Ariba som inköpssystem.

Period: Från NU och 6 månader framåt

Anställning eller fakturering: Då chans till direktanställning hos bolaget finns kommer upplägget vara att du är anställd via Gigstep i 6 månader. Att fakturera för din tid fungerar inte.

Språk: Engelska

Omfattning: 100 %

Placering: Lund, möjligheten till remote-jobb är begränsad

Urval sker löpande, vänta inte med din ansökan!

Ansök nu

Sjukvårdsmäklarna AB söker sjuksköterska till avdelning i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 27
Välkommen till ett snabbt växande bemanningsföretag med hjärtat på rätt ställe och fokus på rätt saker.

På SjukvårdsMäklarna har vi en gedigen erfarenhet av att bemanna sjukvårdspersonal, i både Sverige och Norge.
Tillsammans har vi ett brett kontaktnät med såväl vårdgivare som personal.

Samtliga anställda hos SjukvårdsMäklarna Sverige AB har goda personliga referenser genom tidigare bemanningsverksamhet inom vård och omsorg, företagsutveckling & ledning.

Sjukvårdsmäklarna söker en sjuksköterska till ett uppdrag på medicinavdelning i Lund.

Period och uppdrag

Uppdraget startar 2023-04-03 och pågår till 2023-06-04 Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter på medicinavdelning. Ansök senast 2023-03-08.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erfarenhet

Ansök nu

Sjukvårdsmäklarna AB söker sjuksköterska till psykiatrin i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Jan 27
Välkommen till ett snabbt växande bemanningsföretag med hjärtat på rätt ställe och fokus på rätt saker.

På SjukvårdsMäklarna har vi en gedigen erfarenhet av att bemanna sjukvårdspersonal, i både Sverige och Norge.
Tillsammans har vi ett brett kontaktnät med såväl vårdgivare som personal.

Samtliga anställda hos SjukvårdsMäklarna Sverige AB har goda personliga referenser genom tidigare bemanningsverksamhet inom vård och omsorg, företagsutveckling & ledning.

Sjukvårdsmäklarna söker en sjuksköterska till ett uppdrag inom psykiatrin i Lund.

Period och uppdrag

Uppdraget startar 2023-02-13 och pågår till 2023-05-31 Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter inom psykiatrin. Ansök senast 2023-02-20.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erfarenhet

Ansök nu

ICA Kvantum Clemenstorget söker Kassaledare

Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Läs mer Jan 27
Som kassaledare hos ICA Kvantum Clemenstorget är ditt viktigaste uppdrag att erbjuda kunderna förstklassig service. Att hantera kundklagomål och reklamationer är en del av ditt arbete. Du har också ett övergripande ansvar för den dagliga driften och i rollen ingår det att säkerställa varupåfyllnad och att det alltid finns en bra flöde vid kassan.

Du ska också säkerställa kompetensen hos medarbetarna genom att uppmärksamma utvecklingsbehov och själv stötta och lära medarbetaren kring kundbemötande, rutiner, varukunskap mm. Som kassaledare ska du vara en coach/bollplank till kassamedarbetare i deras dagliga arbete samt hålla dem informerade och uppdaterade. Du har ett nära samarbete med dina kassörer och kassachefen.

Arbetsuppgifter

- Redovisning av dagskassor

- Beställning av växel och förbrukningsmaterial när ansvarig ej är på plats.

- Hantering av raster för kassapersonalen.

Personliga egenskaper/kvalifikationer

Personen vi söker ska tycka om att leda och inspirera sitt team samt ser lösningar framför problem. Du är strukturerad, noggrann och utstrålar en trygghet för övriga medarbetare samt sätter butiken i första hand. Du har en inställning att vilja bidra till en trivsam arbetsmiljö och motiverar personlig utveckling för dina medarbetar.

Vi ser att du som söker har

- Har varit kassaledare eller haft någon ledarbefattning

- Har arbetat med någon form av redovisning

- God kommunikations- och samarbetsförmåga

Tjänsten är på deltid, ca 30-35 h/v. Dag/kvällstjänst och var fjärde helg. I tjänsten ingår det öppning och stängning av kassalinjen.

Lön enligt kollektivavtal.

Är du intresserad?

Du bli anställd direkt av ICA Kvantum Clemenstorget som i denna rekrytering samarbetar med Storesupport.

Sök tjänsten redan idag! Urval och intervjuer sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag så skicka in din ansökan så snart som möjligt!

Har du några frågor kring tjänsten eller rekryteringsprocessen? Då är du varmt välkommen att höra av dig till oss!

Varmt välkommen med din ansökan!

Ansök nu

Capex Implementation Project Manager

Civilingenjör, tillverkningsindustri
Läs mer Jan 27
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen.
Job Summary
Development & Technology IBE (Industrial Base Engineering) is developing and implementing standardised manufacturing equipment and processes for our converting factories, enabling Tetra Pak to deliver competitive and sustainable packaging solutions now and for the future. Our CAPEX implementation team supports converting factories all over the world with installation projects aiming for increased output, quality and efficiency. We are now looking for a Project Manager who can turn challenges into opportunities and build high performing teams to achieve successful implementations.
This is a permanent position based in Lund, Sweden. The position could involve international travel to our converting factories and suppliers.
What you will do
As Implementation Project Manager you will lead global cross functional project teams. You will?act?in an international environment?in a wide network?of people?from different levels within Tetra Pak, as well as suppliers.
You will belong to a team with experienced project managers, as well as site coordinators leading the installation and commissioning on site. We stay true to our leadership behaviors dynamic, productive and capable, are curios and open minded to continuously improve our way of working.
The Implementation Project Manager is responsible for delivering the required project outcome, and for managing the project controls time, cost, and quality.
Some of the projects can still be in development phase, where you are the representative from CAPEX Implementation, to ensure that the product being developed will be ready for industrialisation and global deployment.
You will focus on:
Manage projects to deliver, install and commission new converting equipment and upgrades in Tetra Pak converting factories all over the world
Build high performing teams, to ensure project goals, as well as minimizing production stop and other losses.
Drive project management activities such as planning, keeping track on budget, stakeholder management and risk management
Report and analyse project data, to proactively take actions and ensure project goals
Drive improvements of our CAPEX implementation process and governance, as well as way of working with factories and development teams

We believe you have
At least 7 years’ experience from Project Management, preferably from process, packaging or food industry in a global organisation
A MSc degree or similar
Business and finance understanding
A very good command of English, both written and oral is required
Strong analytical and planning skills
Ability to see the project in a larger context, but also paying attention to details
Experience from TPM Early management is a plus

We see that you have a passion for leading projects and people, and you enjoy when you can inspire others to perform at their best in reaching the common goal. You are able to coach and motivate others in a changing environment, and to engage effectively with people at all levels and from different cultures. You are self-motivated and eager to learn and share your experience with others.
Of course, we see that you have the right experience and skills, but we see your mindset and personality as equally important.
We Offer You
A variety of exciting challenges with ample opportunities for development and training in a truly global landscape
A culture that pioneers a spirit of innovation where our industry experts drive visible results
An equal opportunity employment experience that values diversity and inclusion
Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangements

Apply Now
If you are inspired to be part of our promise to protect what’s good; for food, people, and the planet, apply through our careers page at https://jobs.tetrapak.com/.
This job posting expires on 2023-02-10
To know more about the position contact Hiring Manager Josefine MarklundEngström at +46 46 36 1304.
If you need any information about your application, please contact the recruiter Susanne Stålring at +46 46 36 3919.
For trade union information contact Akademikerklubben Lars Haraldsson at +46 46 36 2533 and Unionen Lisbeth Larsson at +46 46 36 2320

Ansök nu

Förskollärare till förskolan Uroxen

Lärare i förskola/Förskollärare
Läs mer Jan 27
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På barn- och skolförvaltningen arbetar vi för att skapa likvärdighet och goda förutsättningar för att alla barn och elever inom våra förskolor, grundskolor och grundsärskolor ska nå sina mål. Tillsammans arbetar vi för en enhetlig och tydlig styrning av förskola och skola i en modern och effektiv organisation, med målet att möjliggöra en utbildning i världsklass. Våra ambitioner är höga och vi strävar alltid efter att skapa goda förutsättningar för utveckling och värnar om en hög kvalitet i verksamheten.Om oss
Uroxen ligger i ett lummigt område nära Gunnesboskolan.

Förskolan består av 5 grupper. 

På Uroxen arbetar vi efter tanken att förskolan ska lägga grunden till ett livslångt lärande. Det ska vara roligt, tryggt och lärorikt för alla barn. Vi ser leken som förskolans främsta redskap för omsorg, utveckling och lärande. På förskolan sker undervisning genom lek och utgår ifrån barnens förståelse, erfarenheter och intresse. Vi utmanar och uppmuntrar barnens nyfikenhet, kreativitet och intresse. Det som driver undervisningen framåt är lusten att lära i samspel med andra hos såväl barnen som hos  personalen. Nyfikenheten är ständigt närvarande och pedagogerna är medupptäckare tillsammans med barnen.

På Uroxen är vi utomhus både på för- och eftermiddagen. Vi tror på att utevistelse har gynnsamma effekter på barns hälsa, välmående samt motoriska utveckling.

Ett ständigt pågående arbete som genomsyrar verksamheten på Uroxen är värdegrundsarbetet. Mångfald och inkludering ser vi som en stor tillgång och hos oss lär sig barnen tidigt att förstå och respektera människors olikheter.

På Uroxen är även barnens delaktighet och inflytande viktigt. Det barnen tänker, tycker och vill är viktigt för oss. Genom demokratisk anda har barnen stora möjligheter till att vara med och påverka. Grön Flagg är ett exempel som barnen är delaktiga och har inflytande i. Arbetet med Grön Flagg gör det möjligt för barnen att tillägna sig ett ekologiskt och varsamt förhållningssätt till sin närmiljö, natur och samhälle.

All mat lagas i Uroxens kök. Vår kokerska eftersträvar en hög andel hälsosam och ekologisk mat.

Som stöd i ditt arbete har du nära samarbete med kollegor, bitr. rektor samt handledning av specialpedagog.

Det är enkelt att pendla hit med allmänna kommunikationer, både med tåg och buss. Förskolan hör till Utbildningsområde 1 och tillsammans med fem andra förskolor i vårt geografiska område Gunnesbo/Nöbbelöv, strävar vi efter att erbjuda en likvärdig undervisning för samtliga barn i området under ledning av rektor och två biträdande rektorer.

Arbetsuppgifter
Som förskollärare arbetar du pedagogiskt och socialt utifrån verksamhetens mål och riktlinjer samt gällande styrdokument. Du är väl förtrogen med aktuell läroplan och som förskollärare ansvarar du för det pedagogiska innehållet i undervisningen och arbetar främjande för barns utveckling och lärande.

Tillsammans med arbetslaget planerar du för, deltar i samt följer upp undervisningen för att möjliggöra god kvalité och utveckling i verksamheten. Det pedagogiska planeringsarbetet görs i tätt samarbete med övrig personal på förskolan under den schemalagda arbetslagsplaneringen. 

Vi söker dig som
är legitimerad förskollärare och har goda kunskaper om barns utveckling och lärande. Du är väl förtrogen med förskolans läroplan och är trygg i olika metoder för att omsätta läroplanen i praktiken, för varje barns utveckling och lärande.

Vi söker dig som med inspiration, engagemang, lust och delaktighet vill vara en viktig pusselbit i barnens vardag och lärande, i syfte att utveckla både den egna gruppen men också hela förskolan. Vi lägger stor vikt vid ett gott samarbete, kollegialt lärande och reflektion i bl.a. samtalsgrupper och vi delar synen att alla barn på förskolan är allas ansvar.

Du har en helhetssyn på förskolan tillsammans med kollegorna. Du vill och kan arbeta med barn i alla förekommande åldrar samt kunna öppna och stänga på förskolan. Du skapar förutsättningar, leder utvecklingsarbete och bidrar till en god arbetsmiljö.

Du är bra på att uttrycka dig i både tal och skrift och behärskar olika digitala system, samt på att arbeta tematiskt.

Söker du en spännande arbetsplats där det finns utrymme att utvecklas och möjlighet att påverka? Vill du vara med om att utveckla arbetssätt- metoder? Då är det här en tjänst för dig!

Vi tillämpar löpande urval och ser gärna att du skickar in din ansökan så snart som möjligt. Tjänsten tillsätts under förutsättning att den inte behöver tas i anspråk av redan tillsvidareanställd medarbetare.

Varmt välkommen med din ansökan!

För att få arbeta med barn eller elever inom förskola och skola behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/skola-eller-forskola/

Ansök nu

Jobba med IT Onsite i Skåne

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Jan 27
Vi på Gigstep letar alltid efter fler on-site tekniker och vill komma i kontakt med dig som är sugen på en varierande och bred roll inom IT! I rollen som Onsite-tekniker ansvarar du för olika planerbara ärenden ute hos kund eller remote i Skåneområdet. Du utgår alltid från ett kontor i Skåne och spenderar största delen av din tid där men resor till andra kontor kan förekomma i tjänsten, det är därav meriterande om du innehar B körkort.

Rollen innebär frihet under ansvar där det pendlar mellan att du själv planerar din dag med de uppdrag du tilldelats genom kontakt med kund och/eller användare men ibland styrs du också av de antal ärenden som kommit in via ärendehanteringssystemet och det gäller då att kunna prioritera det som är mest akut.

Din roll som Onsite-tekniker är varierande och består mestadels av att lösa tekniska problem eller implementera lösningar kopplat till datorer, nätverk, skrivare, mjukvara, applikationer, telefoner, projektorer, konferensutrustning etc. Du kommer att jobba on-site, det vill säga på plats ute hos kund. Vissa kunder har flera olika siter och tidvis kan du behöva ta dig mellan siter för att bistå med support. Nu för tiden går dock en hel del att lösa remote. Ni är ett team där ni hjälper och stöttar varandra, där täta avstämningar sker och framförallt ser till att ha roligt tillsammans!

Rollen ställer krav på dig att arbeta mot deadlines samt att du har ett strukturerat arbetssätt där du tar det ansvar som krävs för varje uppdrag.

Din personlighet:

- Resultat/målfokuserad, där du strävar efter att överträffa kundens förväntningar.

- Du har ett "vi"-tänk, och vill bidra till ett bra samarbetsklimat

- Du involverar och håller kunder som kollegor informerade genom att kommunicera på ett tydligt och enkelt sätt.

Vi tror att du som söker denna tjänst trivs i en roll där du får ta ansvar för din egen utveckling och driver ditt arbete framåt. Med en positiv attityd antar du- och löser de problem samt utmaningar du stöter på i rollen. Vidare är du mån om att ge förstklassig service och att alltid sätta användaren i fokus. Vi ser även att du samarbetar väl och strävar efter att finnas till hands för kollegor såväl som för kunder. Stor vikt kommer att läggas vid din personliga lämplighet för rollen.

Erfarenhet:
Tekniskt har du en relevant utbildning eller arbetslivserfarenhet för området. Du har kunskap om drift och utveckling och andra tekniska lösningar. Du kanske har erfarenhet av Active directory, Azure, Sharepoint, M365 och andra molntjänster där du känner dig trygg med att kunna supportera användare, samt delta i projekt och utföra migreringar med stöd från projektledare.

Hos våra kunder arbetar allt från juniora tekniker i början av sin karriär till seniora tekniker med bred erfarenhet och kunskap. Gemensamt för teknikerna hos våra kunder är att alla har ett brinnande intresse för IT och vill lära och inspireras av varandra

Vi ser gärna att du känner till nedan:

- Kunskap och erfarenhet inom Microsoft 365 och moderna arbetsplatslösningar

- Kunskap och/eller erfarenhet inom Sharepoint och Exhange Online

- Grundläggande kunskap inom Windows Server, AD och Nätverk

- Nätverk och kringutrustning

- Tidigare erfarenhet av servicedesk, ärendehanteringssystem och/eller ITIL

- God förmåga att kommunicera på både svenska och engelska

Känner du igen dig och är redo att ta ditt första eller ditt nästa steg inom tech? Skicka in din ansökan till mig eller hör av dig vid eventuella frågor!????

Ansök nu

Rekryteringsadministratör till Gemensam servicefunktion HR i Lund

Personaladministratör/Personalassistent
Läs mer Jan 27
Gör skillnad. Varje dag.

Gemensam servicefunktion är ett verksamhetsområde inom Regionservice, med uppdrag att leverera tjänster inom områdena Ekonomi, HR och Kundcenter. Tillsammans är vi ett av Sveriges största Shared Service Center med cirka 400 medarbetare. Vår målbild är att vi ska vara en samarbetspartner som genom engagemang och nytänkande gör skillnad och frigör tid för Region Skånes kärnverksamhet och därmed göra nytta för medborgarna i Skåne. Vi ska vara den bästa och självklara partnern som levererar service i världsklass!

Rekryteringsenheten är en nyckelfunktion som med kunden i fokus bidrar till hög kvalitet i Region Skånes många rekryteringar. På enheten arbetar idag cirka 50 engagerade och drivna medarbetare i olika specialistroller inom rekryteringsområdet. Vi arbetar med att ständigt förbättra vår service och just nu är vi mitt uppe i en spännande förändringsresa med en ny organisation för att på bästa sätt möta våra kunders behov.


ARBETSUPPGIFTER
Efterfrågan på våra tjänster fortsätter öka och vi har flera spännande uppdrag på gång. Vi söker nu fyra vikarier med goda möjligheter till fortsatt anställning.

Vi kan erbjuda dig en positiv och stimulerande arbetsplats med många kollegor. Vi har nära till skratt, vi utvecklas tillsammans och har alltid det bästa för kunden i åtanke. Vi arbetar i team och det vardagliga samarbetet sker inom ditt team men du jobbar med och möter samtliga kollegor i olika forum och sammanhang på enheten.

I rollen som Rekryteringsadministratör arbetar du i huvudsak med att skapa och publicera annonser tillsammans med rekryterande chef. Det är en administrativ roll där du får vara kreativ och utforma annonser med olika mycket underlag att utgå ifrån och har under processens gång en dialog med rekryterande chefer kring status och uppdateringar i dina pågående rekryteringsärenden. Vi är ett stöd i samtliga rekryteringar inom Region Skåne vilket innebär att vi rekryterar allt från läkare, sjuksköterskor, strateger till chefstjänster på olika nivåer i organisationen. Du har många engagerade kollegor att få stöd av, diskutera och bolla idéer med. Vår samlade kompetens och vår storlek som enhet är några av våra styrkor. Vårt genuina intresse för rekrytering samt vår omtanke om varandra är andra styrkor som tydligt märks i mötet med oss, oavsett om du är kund, kollega eller annan samarbetspartner.

Vi utgår från nya, moderna och särskilt anpassade lokaler på Medicon Village i Lund även om distansarbete blivit en naturlig del i vår vardag.


KVALIFIKATIONER
Vi söker dig med avslutad gymnasieutbildning som är nyfiken på rekryteringsarbete. Arbetsuppgifterna ställer krav på att du har god förmåga att formulera dig på svenska i såväl tal som skrift samt att du har goda kunskaper i Officepaketet. Om du utöver detta har erfarenhet av service, bemötande och/eller erfarenhet av kommunikation i text är det meriterande.

Du har driv, engagemang och är lyhörd inför kundernas behov. Vidare ställer arbetet krav på att du är kommunikativ, arbetar resultatinriktat, strukturerat och att du kan leverera hög kvalitet på ett prestigelöst sätt utifrån kundens behov och verksamhetens bästa. Du trivs med att jobba både för teamets och för enhetens samlade uppdrag samtidigt som du är bekväm i att arbeta självständigt.

Region Skånes värderingar är den självklara grunden för vårt bemötande, agerande och förhållningssätt. Läs mer om dessa här: https://www.skane.se/jobba-hos-oss/att-jobba-i-region-skane/.


ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Regionservice är Region Skånes serviceförvaltning med ansvar för måltider, lokalvård, inrednings- och textiltjänster samt administrativa tjänster inom ekonomi- och HR. Vi utför även patienttransporter inom sjukhusområdet samt transporterar av olika sorters gods i hela Skåne.
Att arbeta med servicelösningar för sjukvården i Region Skåne är ett stort och utmanande uppdrag. Vi är 2 200 engagerade, kompetenta och stolta kollegor vars verksamheter tillsammans omsätter cirka två miljarder kronor årligen. Vårt viktigaste uppdrag är att ge den skånska hälso- och sjukvården de bästa förutsättningarna för att patienterna ska få en god och säker vård.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu