Hitta lediga jobb i Lund

Hitta lediga jobb i Lund med hjälp av denna jobbsite. Läs jobbannonser och gå vidare och ansök till de jobb du finner intressanta. Välj att visa bara jobb från en specifik arbetsgivare eller inom ett specifikt yrke i Lund.

Två doktorander i Elektroteknik

Doktorand
Läs mer Feb 6
Nytt
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Två doktorander i Elektroteknik med fokus på processorplattformar för maskininlärning

Ämnesbeskrivning
Forskningsämnet för doktoranderna är inom design av integrerade kretsar (ICs), med fokus på acceleratorer och processorer för ”bortom von Neumann” arkitekturer.

I Neumann-arkitekturen, där processor och minnen är separata enheter anslutna till en databas, och där beräkningar exekveras på ett sekventiellt sätt, är minnesaccesser en allvarlig prestandabarriär för många applikationer. Projektet  fokuserar på utveckling av nya datacentriska processorarkitekturer, som är av intresse för applikationer inom artificiell intelligens (AI) och maskininlärning (ML). 

Projekten finansieras av det strategiska forskningsområde ELLIIT (https://elliit.se/) och av Vetenskapsrådet, och det förväntas samarbeta med EU KDT-JU-projekt REBECCA (Reconfigurable Heterogeneous Highly Parallel Processing Platform for safe and secure AI).

Arbetsuppgifter
Forskningen sker inom området konstruktion av digitala integrerade kretsar för smarta applikationer on the Edge eller internet-of-things (IoT) enheter. Många tillämpningar kräver beslutsfattande i realtid med låg latens samt ökade datasäkerhetsåtgärder. En teknik för att avhjälpa prestandabarriären är integrationen av beräkningslogik i närheten av de minnen som innehåller den data som ska bearbetas. Detta kräver utveckling av datacentrerade arkitekturer, så kallade bortom von Neumann-arkitekturer. I den här studien föreslår vi användandet av ”near memory computing” (NMC, sv. närminneskomputation), som har fördelen att vara skalbar för olika ML-applikationer samt att vara teknologiagnostiska, dvs de kan lätt flyttas mellan olika kiselteknologier.

Eftersom projektet finansieras av ELLIIT och utvecklas i samarbete med 
Linköpings universitet, förväntas doktoranden presentera sitt arbete på årliga träffar.

Huvuduppgiften för en doktorand är att ägna sig åt sin forskarutbildning vilket innefattar såväl deltagande i forskningsprojekt som forskarutbildningskurser. I arbetsuppgifterna ingår det även medverkan i undervisning och annat institutionsarbete, dock max 20 % av arbetstiden.

Behörighet 
Grundläggande behörighet till utbildning på forskarnivå har den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller
- fullgjort kursfordringar om minst 240 högskolepoäng, varav minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå eller
- på något annat sätt inom eller utom landet förvärvat i huvudsak motsvarande kunskaper.

Kraven på särskild behörighet för Elektroteknik uppfyller den som har:

- minst 60 högskolepoäng på avancerad nivå med relevans för ämnesområdet, eller
- civilingenjörsexamen inom datateknik, elektroteknik, medicin och teknik, teknisk fysik, teknisk matematik, teknisk nanovetenskap eller informations- och kommunikationsteknik.

Övriga krav
- Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift.
- Erfarenhet av design och implementering av digitala integrerade kretsar, på FPGA och ASIC.
- Erfarenhet av användning och programmering av processorer, i synnerlighet RISC-V.
- Goda kunskaper i integrerad kretskonstruktion, RTL till GDSII.
- Goda kunskaper i realisering av arkitekturer för maskininlärning.

Bedömningsgrunder
Urval till utbildning på forskarnivå sker efter bedömd förmåga att tillgodogöra sig forskarutbildningen. Bedömningen av förmågan sker främst utifrån studieresultaten på grundnivå och avancerad nivå. Följande beaktas:

- Kunskaper och färdigheter relevanta för avhandlingsarbetet och utbildningsämnet.
- Bedömd förmåga till självständigt arbete och förmåga att formulera och angripa vetenskapliga problem.
- Förmåga till skriftlig och muntlig kommunikation.
- Övriga erfarenheter relevanta för utbildningen på forskarnivå, t ex yrkeserfarenhet.
Övriga meriter
- Undervisningserfarenhet på universitetsnivå.

Hänsyn kommer också att tas till god samarbetsförmåga, driv och självständighet samt hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens bedöms ha den förmåga som behövs för att klara forskarutbildningen.

Villkor
Endast den som är antagen till forskarutbildning får anställas som doktorand. Forskarutbildningen är fyra år vid heltidsstudier. Vid undervisning och annat institutionsarbete förlängs anställningen i motsvarande grad, dock längst till 5 år (dvs. max 20 %). Bestämmelser gällande anställning som doktorand finns i Högskoleförordningen (1993:100), 5 kap 1-7 §§.

Instruktioner för ansökan
Ansökan ska skrivas på engelska. Ansökan ska innehålla personligt brev med 
motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt forskningsprojektet matchar dina intressen och din utbildningsbakgrund. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.).

Lunds Tekniska Högskola, LTH, är en teknisk fakultet inom Lunds universitet med forskning av hög internationell klass och stora satsningar på pedagogisk mångfald.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Specialistläkare i Psykiatri

Specialistläkare
Läs mer Feb 6
Nytt
Specialistläkare i psykiatri till Humanas LARO-mottagningar i Skåne 
Då vi utökat vår verksamhet och idag har mottagningar i Helsingborg, Lund och Hässleholm söker vi nu en legitimerad läkare med specialistkompetens i psykiatri och/eller beroendevård med behörighet att verka inom svensk sjukvård. 
Tjänsten innebär mottagningsansvar och består av sedvanliga arbetsuppgifter för specialistläkare i psykiatri på LARO-mottagning.  
Vi är ett dynamiskt team under utveckling bestående av läkare, specialistsjuksköterskor, sjuksköterskor, undersköterskor, kurator, DBT-behandlare, psykologer och administratörer.  
Våra LARO mottagningar har i snitt 90 patienter och vi arbetar utifrån värdegrunderna kvalitet och professionalism. Vi kombinerar en nära relation till våra samarbetspartner och patienter med styrkan i att vara ett stort modernt nordiskt bolag med många utvecklingsmöjligheter. Privat ägarform och decentraliserad organisation ger korta beslutsvägar, stort mandat och eget ansvar. Hos oss deltar, påverkar och medverkar du till din egen arbetsmiljö och till ständiga förbättringar. 
Humana är ett ledande nordiskt vård- och omsorgsföretag som nationellt erbjuder tjänster inom individ- och familjeomsorg, personlig assistans, äldreomsorg och LSS. 
Vi har även LARO verksamhet på uppdrag av Region Skåne och verkar utifrån ett evidensbaserat och specialiserat behandlingsprogram för opioidberoende. 

Kvalifikationer 
Specialistkompetens i psykiatri och/eller beroendevård med erfarenhet från beroendevård 

Tjänstgöring och tillträde 
Individuellt anpassad tjänstgöring, deltid eller heltid (50-100%) Tillsvidare med start enl. Avtal. 
Löpande urval sker under annonstiden

Lön 
Individuellt och marknadsmässigt anpassad lönesättning 

Kontaktperson 
Monica Nyman 
Verksamhetschef 
010-456 49 92 
www.humana.se/laro

Jobbtyp: Heltid, Deltid, Fast

Ansök nu

Global Process Coach - OFCE Production

Processingenjör, maskin
Läs mer Feb 6
Nytt
We are looking for a Global Process Coach, who will develop, implement, and maintain the OFCE processes, trainings, and systems, connected to Production and Industrial Engineering, globally within Tetra Pak.
In this role you will be an individual contributor who will drive the development of the OFCE Production processes to ensure excellent process performance throughout Tetra Pak organisations in production centres and business sectors.
This is a permanent role, and you will be based in Lund, Sweden.
What you will do
As OFCE Global Process Coach, you will:
Participate in BT (Business Transformation) projects by driving the development of new processes, documents, and tools within the production process and connection to engineering.
Identify and share best practice with Business Experts and Local Process Drivers around the world, by training and coaching.
Set system requirements and drive tool development and continuous improvement gaps together with Manufacturing & SCI, Business Sectors and Global IM.
Join a team with 8 Global Process Coaches with global experience from executing the OFCE process in many areas.
Participate in setting the strategy, develop processes, training and tools and drive the change to improve our way of working when delivering our equipment solutions to customers.

We believe you have
Technical degree in Production or Engineering or equivalent.
A professional expert / manager with more than 10 years of operational experience in Production and Industrial Engineering.
Good understanding of the end-to-end OFCE process is a plus.
A genuine interest in optimising processes and tools and to develop people’s competence for operational excellence.
You have a good business understanding. A very good command of English, both written and oral.
We believe you are a goal-oriented person with a lot of personal drive and energy to motivate yourself and others.
Furthermore, you have excellent communication and networking skills and can manage several stakeholders in a diplomatic way across functions and cultures.
You are structured, analytical and have the ability to mobilise and inspire people towards the adoption of new habits, through a credible and positive attitude.

We offer you
Variety of exciting challenges with ample opportunities for development and training in a truly global landscape
Culture that pioneers a spirit of innovation where our engineering experts drives visible results
Equal opportunity employment experience that values diversity and inclusion
Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangements

Apply now!
If you are inspired to be part of our promise to protect what’s good; for food, people and planet, please complete and submit your CV in English to HR.Res.Admin.Sweden@tetrapak.com no later than 2023-02-20.

Ansök nu

Business Insights Leader

Finansekonom
Läs mer Feb 6
Nytt
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen.
Job Summary
Could you envision yourself contributing to Tetra Pak strategy and success globally? We offer you a world of opportunities to enfold your potential, working in the international team of Marketing (Market Operations).
Marketing is the function responsible for understanding customer needs, industry and consumer trends across packaging, processing, and services. We help our markets create business opportunities by ensuring delivery of value-added products, services, and solutions.
Within Marketing, the Business Insights & Analytics Team is responsible for securing relevant information and insights across the value chain, transforming them into recommendations to key stakeholders and drive best practice for Tetra Pak.
We are looking for a Business Insights Leader who will identify information needs among our internal stakeholders and who will execute research and create integrated insights across the entire value chain, so that relevant market needs and opportunities are identified for development and marketing activities.
This is a permanent position based in Lund, Sweden and no frequent travels are requested.
What you will do
In the role as Business Insights Leader, you will be responsible for:
Working with internal stakeholders to identify critical consumer and business insights gaps, and gathering and analyzing key business trends to support stakeholders
Creating in depth actionable analysis for identified focus areas/ opportunities through desk research or primary research
Consolidating existing reports and information related to consumers, retailers, food manufacturers and any other relevant data needed for a market analysis
Planning, designing, and commissioning a variety of international market research projects, including briefing and evaluating proposals from consultants.
Day-to-day management of research projects and supplier relationships.
Presenting research/analysis findings to internal and external stakeholders, as well as cooperating in translating market findings into strategic or tactical actions; ensuring that final outcomes are properly shared, archived and published on internal online platform
Supporting key stakeholders (such as Packaging Solutions, Processing, Services, Sustainability teams, etc) in terms of market research solutions, methodological aspects and global insights.

We believe you have
Language and Education:
You have a university degree in Marketing or Business Administration. You are highly skilled in English, both written and spoken.
Professional Skills and Experience:
You have 4-6 years of experience in marketing or product management. Ideally, you have worked in a market company or in a Tetra Pak business unit (Packaging, Processing or Services). You have experience in driving market analysis, including consumers, category, retailers, food manufacturers, sustainability insights. You have a good grasp of key industry trends and key factors influencing Tetra Pak business. You have strong business acumen and organizational savviness
Personal Qualifications:
You have strong analytical skills, combined with an effective ability in storytelling. You can successfully synthetize information from different sources, create a story from them and build actionable insights. You are comfortable with data analysis and visualization. You have very good communication and presentation skills.
You are able to anticipate future needs and identify potential options and constraints and to think through the implications of decisions and actions. You are comfortable in taking challenges up, and you are able to interact in different environments and situations. You can work together with other team members and internal/external stakeholders, exchanging information and supporting colleagues to achieve personal and team goals.
You are able to drive and manage a project from beginning to end.
We Offer You
A variety of exciting challenges with ample opportunities for development and training in a truly global landscape
A culture that pioneers a spirit of innovation where our industry experts drive visible results
An equal opportunity employment experience that values diversity and inclusion
Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangements

Apply Now
If you are inspired to be part of our promise to protect what’s good; for food, people, and the planet, apply through our careers page at https://jobs.tetrapak.com/.
This job posting expires on 2023-02-20
To know more about the position contact Michela Vallalta at michela.vallalta@tetrapak.com
Questions about your application contact Erika Bjerning at +46 46 36 1788.
For trade union information contact Unionen Lisbeth Larsson at +46 46 36 2320 and Sveriges Ingenjörer Lars Haraldsson at +46 46 36 253

Ansök nu

Product Specialist - End-to-End Solutions

IT-strateg
Läs mer Feb 6
Nytt
Are you interested in working with innovative and user-friendly software as well as cloud services? Are you passionate about empowering colleagues with the technical knowledge they need to promote our offerings or support our customers? Then this might be the job for you!
We are looking for a Product Specialist for the End-to-End (E2E) Solutions team within the Solution Management organization at Axis HQ in Lund.

Who is your future team?
The E2E Solutions team has global product management responsibility for Axis E2E Solutions for Surveillance. Our E2E solutions are built around our video management solutions, AXIS Camera Station and AXIS Companion, however, the functionality extends beyond that. You will be part of a helpful and highly skilled group of product specialists within this team. We believe in building an open and supportive environment for each team member to thrive and contribute together to a smarter and safer world by providing market leading E2E surveillance solutions.

What you'll do here as a Product Specialist?
Together with product managers, product specialists and other stakeholders within the team, you will manage the entire life cycle of our AXIS Camera Station video management system - from strategic planning to tactical activities, go-to the market, and maintenance. Your main responsibility will cover the following areas:

* Secure successful releases by coordinating and facilitating deliverables related to the release of a new product or feature by cooperating with marketing, sales, R&D as well as other supporting functions in the organization. Track and communicate the progress throughout the release process to all the relevant parties.
* Drive competence by creating and managing technical documentation (Release notes, technical notes, How-to guides, etc.) as well as training material in close collaboration with R&D and the other product specialists.
* Act upon feedback from stakeholders outside of the team while sharing technical knowledge of our products with them, with the goal of constantly improving our offerings and release process.
* Support on an ad-hoc basis the other product specialists when it comes to prioritizing and troubleshooting complex support cases escalated from Axis support teams worldwide with help from R&D engineers.

We travel to strengthen relations but focus on digital media to become efficient. Travelling up to 15 days a year.

Who are we looking for / Who are you?
We are looking for a driven and structured individual with a technical interest. We believe you are a quick learner and are practical when it comes to technical matters, as you will do hands-on product testing and present demonstrations now and then.

You have excellent communication skills to thrive in a multicultural environment with international contacts. Like us, you are a service-minded team player but also enjoy working independently. You can see the big picture while paying attention to detail.

We'd love to hear that you have/are:

* Work experience in the IT industry or relevant technical education. Experience in troubleshooting is valuable.
* A pedagogic approach, both spoken and written, when explaining technical matters.
* Interests in, and preferably experience in creating technical documentation and training material in various formats.
* Strong time management skills.
* Excellent English skills, written and verbal.
* Swedish language skills: not essential, but a distinct advantage.

What Axis can offer you
This is a fantastic opportunity to take part in supporting and developing a central part of our product portfolio, together with a professional and focused team with the support of an innovative and global organization. If you are looking for a challenge and want to be part of an exciting entrepreneurial endeavor, this is the chance of a lifetime. We are surrounded by great colleagues, and our culture is characterized by openness, curiosity, trust and honesty. We care about your individual progress and about you as a person. Come join us!

Ready to Act?
Find out more about the position from our recruiting manager Lina He at +46 46 272 1800. We´re looking forward to your application!

Ansök nu

Instrument & Control (I&C) Technician for Radiation Protection

Kontrollingenjör, elkraft
Läs mer Feb 6
Nytt
The European Spallation Source, ESS, a partnership of European countries, is hiring motivated and inspired people to plan, design, and construct the world’s most powerful neutron source. We seek ambitious, talented people in different fields who are excited about playing a part in the future of science in Europe.

ESS can offer a variety of things, such as passionate and international colleagues, a vibrant melting pot of diversity, and a challenging, exciting and high paced work environment. We value and need expertise, innovative minds and great ways of leading and interacting with people from all over the world.

Come and change the world with us!

ESS is now looking for an Instrument & Control (I&C) Technician for the Radiation Protection (RP) group as part of the Environment, Safety, Health & Security (ESH&Q) unit.

At ESS the Radiation Protection group consists of radiation protection experts, the operational radiation protection team and radiation protection services including radioactive waste management. The radiation protection services team has as one of its responsibilities, the Radiological and Environmental Monitoring System (REMS).

Job description

As part of the RP group, you main task will be maintenance of the Radiological and Environmental Monitoring System (REMS). In addition to this, you will also support the operational RP group by performing surveys and interventions.

As an I&C Technician, you will:


• Use the ESS maintenance management tool (EAM), establish preventative maintenance schedules for all new equipment along with maintenance & operations documentation and user guides.
• Manage the maintenance & operations of existing systems, carrying out preventive and corrective maintenance on them, suggesting improvements and ensuring all documentation is up to date.
• Make necessary risk assessments for the maintenance tasks.
• Assist with the installation and commissioning of new monitoring systems.
• Assist the operational radiation protection team with surveys and interventions.

Qualifications & Competencies

You have a well-developed ability to listen, consult others and to communicate proactively with a high level of integrity.


• Higher technical diploma in one of the following fields; instrumentation, control systems, electro-mechanical or electro-technical engineering and maintenance.
• Proven experience in maintenance and operations, in one of the previous fields, with a fundamental understanding of Computerized Maintenance Management Systems (CMMS), Enterprise Asset Management (EAM) or similar tools.
• Knowledge of radiation protection, radiation monitoring instrumentation and use of radioactive sources would be an advantage
• Knowledge of installation and commissioning or project environments would be an asset.

We truly believe that you are a team player with the ability to listen to others as well as share your own expertise and communicate in a proactive manner. That you have the ability to be assertive in the field with a service-oriented mindset. We are looking for someone with problem solving experience, bringing a can do attitude to providing solutions. You must be a hands-on person, used to working in a flexible manner with a variety of tasks and of course be an advocate for a safe working environment and share our values in creating an organisation wide safety culture.

Duration & Location
The position is a permanent position. Your work place will be situated in Lund, Sweden. 

Start date
The position is to be filled as soon as possible.

Application & Contact

Please provide your curriculum vitae in English by clicking on “apply” and follow the instructions. 

Please note that we only accept applications via the ESS website.

For some roles at ESS health check-ups and security clearance are required, and this might be applicable in the final parts of the recruitment process. The applicant is expected to be fit to perform the applicable tasks of this recruitment. 

The deadline for applications is 16 February 2023. 

For more information regarding the ESS recruitment process, please follow this link https://europeanspallationsource.se/ess-recruitment-process. 

For further information regarding the position, please contact the Recruiting Manager, Per Roos, Group Leader Radiation Protection, per.roos@ess.eu

For further information regarding the recruitment process, please contact Kathryn Quaak, HR Officer, kathryn.quaak@ess.eu  

For trade union information please contact Unionen / Conny Wendt at +46 72 179 24 63.  or SACO / Swedish Association of Graduate Engineers/ Yngve Levinson at +46 72 179 23 04

We look forward to receiving your application!

Ansök nu

Säljare med hög fast lön i Lund ????

Hemförsäljare
Läs mer Feb 6
Nytt
Rhino Gate AB ingår i en organisation som verkar i 49 länder på 4 kontinenter med drygt 10 000 medarbetare och en årsomsättning på ca 7,5 miljarder kr. Oavsett världsläget, krig eller pandemier har vår bransch visat styrka och expansion. Självklart är vi hjälpta av att ha en produkt som ligger i tiden: Förbättrad inomhusmiljö och luftkvalitet med låg energiförbrukning, helt utan filter och förbrukningsmaterial!


Om jobbet
Du åker ut på förbokade kundbesök som bokats in av vår bokningsavdelning. Självklart är tidigare säljerfarenhet ett plus, men inte en nödvändighet, då vi skräddarsyr utbildningen individuellt för dina förutsättningar. Du har lön för alla demonstrationer du gör, även om du inte säljer något!
Vi erbjuder dig en diplomerad säljutbildning, något du har nytta av vare sig du väljer att stanna kvar och utvecklas hos oss eller söka dig vidare i karriären:
· Säljpsykologi
· Värdebyggnad
· Behovsanalys
· Argumentationsteknik
· Finansieringslösningar
Att ha arbetat med försäljning är en merit oavsett vad du vill arbeta med i framtiden. Flera toppsäljare i olika branscher i landet har fått sina jobb tack vare vår meriterande säljutbildning, men många väljer givetvis att stanna kvar hos oss och göra detta till en livslång karriär!


Lön, bonusar och förmåner
Du har en ingångslön på 24 500 kr i månaden när du jobbar heltid.
Utöver detta har du provision på allt du säljer. Provisionen ökar hela tiden beroende på prestation och det finns ingen övre gräns för hur mycket du kan tjäna på en månad, men du har alltid din grundtrygghet att falla tillbaka på.


Dessutom har vi hela tiden för att öka motivationen och sammanhållningen:
· Inspirerande tävlingar
· Företagsresor med respektive
· Sammankomster med respektive
· Kickoffer
För att du som anställd ska känna extra trygghet omfattas du av både trygghetsförsäkring och tjänstegrupplivförsäkring.


Om dig
Nästan alla kan arbeta med försäljning. Det är ett hantverk och likt andra färdigheter går det att lära sig. Vår individuella karriärplan är utvecklad för att passa just dig och du är själv med och planerar din framtid i företaget.
Du har körkort, tillgång till bil och kan börja omgående.
Inom säljbranschen går ansökningsprocesserna snabbt. Ofta tillsätts tjänsten innan sista ansökningsdagen gått ut, så skicka in din ansökan till oss redan idag!
Vi ser gärna sökanden med olika bakgrunder och erfarenheter, eftersom vi vet att en bredare mångfald inom företaget berikar var och en av oss och gör oss bättre och smartare som organisation.


Ett par röster om jobbet:
”Jag har aldrig jobbat med försäljning tidigare och ändå har jag på bara några månader blivit företagets säljledare. Flexibiliteten i arbetstiderna gör att jag kan kombinera jobbet med mitt stora hästintresse.” – Minna, 21 år
”Det här är det bäst betalda jobb jag haft med mest fritid. Jag är inne på mitt femte år i företaget och trivs så bra att jag även rekryterat in min respektive. Jag har en mycket god lön och mitt enda fokus är att alltid vinna företagsresorna. Den jag jobbar för nu är den till Las Vegas!” – Robin, 43 år


Om Produkten
Produkten vi marknadsför heter Clear Sky och tillverkas för hand i Tyskland med hög kvalitet och miljön i åtanke. Maskinen har lång livslängd, unika garantier, är 100% återvinningsbar och har en mängd olika funktioner och användningsområden. Clear Sky är designad av Christoph Böhler från B/F Design, Nürnberg, Tyskland. Mr Böhler är en berömd designer inom bilindustrin, där han bland annat designat för Audi och Bugatti. Han har även designat produkter åt Timberland, Zeiss, etc.
Välkommen in med din ansökan!
Sökord
?Säljare, flexibelt schema, fast lön, hög provision, tävlingar, miljövänligt

Ansök nu

Arbeta som försäkringsförmedlare (lönespann 22 000-35 000)

Telefonförsäljare
Läs mer Feb 6
Nytt
Vi utökar vår produktion inom försäkringsförmedling och söker därmed en agent som vill arbeta i en utvecklande och inkluderande miljö med försäljning och service med goda löneförutsättningar. Vi arbetar på det gemensamma kontoret och på distans.

Om tjänsten

Tjänsten innebär förmedling av försäkringar via telefon till våra uppdragsgivares befintliga och nya kunder. Vi värdesätter alltid hög kvalité i våra samtal och vårt mål är att våra agenter hela tiden ska utvecklas. Vi ser gärna att du har erfarenhet av försäljning sedan tidigare. Det är dock inget krav utan sätter stor vikt vid din personlighet, vilja och driv.

Hos oss hittar du en stor variation på ålder, kön och erfarenheter. Det är vi tillsammans som tar ansvar för vår gemensamma framgång och nu har du chansen att vara med oss på resan.

Som försäkringsförmedlare arbetar du kontorstider, måndag till fredag. På helgerna ägnar vi oss åt återhämtning och personliga intressen. Vi anställer på heltid men även något lägre sysselsättning.

Vårt lönesystem gör det möjligt för dig att påverka din lön genom ett provisionssystem, samtidigt som du har en garantilön enligt kollektivavtal med Unionen. Oavsett hur försäljningssiffrorna ser ut har du alltid en stabil grund att stå på och vid god försäljning ökar givetvis också lönen. (Lönespannet ligger idag på mellan 22 000 - 35 000kr)

Som introduktion får du en välbeprövad säljutbildning och tillsammans följer vi din utveckling på nära håll genom coachning och kontinuerlig feedback på arbetet du utför. Utöver det genomgår du även en detaljerad försäkringsutbildning som innebär att du blir godkänd försäkringsförmedlare registrerad hos finansinspektionen.

Vem söker vi?

Vi söker dig som är ansvarsfull och har en positiv inställning till försäljning. Vi vill att du är målinriktad och prestationsorienterad men även klarar av motgångar.

Du är inte rädd för att ta för dig samtidigt som du värnar om god sammanhållning och en trevlig arbetsplats. Du är positiv till mångfald, jämställdhet och värnar om allas lika värde.

Vi värdesätter om du har tidigare erfarenhet av försäljning och ledarskap. Likaså om du kan ta för dig i sociala sammanhang och i har en positiv syn på saker och ting.

Kvalifikationer

Det absolut viktigaste för oss är vem DU är som person och är positiv till försäljning och service. Även om du ännu inte har tidigare erfarenhet är du välkommen att söka tjänsten.

Ansökan utan CV kommer behandlas om en videopresentation bifogas med din ansökan. Om du inte vill/kan bifoga en videopresentation och vill att din ansökan ska behandlas behöver du bifoga ett CV.

Vi kommer hålla intervjuer löpande och anställning sker enligt överenskommelse.

Vi ser fram emot din ansökan!

Om Online
Online är byggt av människor med entreprenörskap och personligt driv. Sedan 1993 har vi hjälpt företag att skapa och bibehålla värdefulla kundrelationer. Vi insåg tidigt att hållbara kundrelationer skapas genom att ta ansvar för de förväntningar som kunden har och vi hjälper våra uppdragsgivare att uppnå detta.

Ansök nu

Butiksmedarbetare till vår Online-avdelning Ica Malmborgs Lund

Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Läs mer Feb 6
Nytt
Nu söker vi en ny medarbetare till vår online avdelning.

Tjänsten

Arbetet innefattar att ta hand om kundernas ordrar som vi får via vår hemsida.

Tjänsten innebär att plocka och packa ordrar löpande under dagen med hjälp av plocklistor samt sköta leveransen till kunderna. Tjänsten innebär även att du kommer även att vara behjälplig på andra avdelningar och ha ett gemensamt ansvar med dina kollegor att säkerställa kvalitén i butiken.

För denna tjänst underlättar det om du sedan tidigare arbetat i butik.

Personliga egenskaper

Vi ser gärna att som söker gillar att arbeta i ett högt tempo.

Du behöver vara en lagspelare för att få ihop arbetsuppgifterna för dagen, men du ska även kunna arbeta självständigt och ha en stor ansvarskänsla för det arbete du utför. Att ha en känsla för organisation är för dig en självklarhet. Du behöver kunna hantera teknik och vara effektivt orienterad. Du arbetar alltid fokuserat och utför arbetet med en högklassig servicekänsla.

Vi ser gärna att du som söker har en flexibel inställning till dina arbetsuppgifter och är behjälplig på andra avdelningar när det behövs.

Kvalifikationer

- Körkort är ett krav

- Tidigare arbetat med online handel

- Arbetat inom dagligvaruhandel är en meriterande

- Kunskap om AoB samt ICA:s plattform är meriterande

Anställningsform

ca 25 h/ v.

Provanställning tillämpas

Start omgående.

Kvällar och helger kan förekomma

Lön enligt handels kollektivavtal

Intervjuer sker löpande

Om Oss

MRC Bemanning ansvarar för rekryteringen av denna tjänst.

Har du frågor kring dessa tjänster, mejla Konsultchef på MRC Syd: bokningsansvarig@mrcbemanning.se

Observera att vi inte tar emot några ansökningar via e-post, du ansöker via länken nedan. Då urvalet sker löpande ser vi gärna att du skickar din ansökan snarast.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Mekaniker till Graphic Packaging International i Lund

Verkstadsmekaniker/Verkstadstekniker
Läs mer Feb 6
Nytt
Är du tekniskt kunnig och letar efter nya spännande utmaningar? Vill du arbeta med mekanisk reparation, problemlösning och utvecklas i din roll? Graphic Packaging International söker nu efter Mekaniker till deras produktion i Lund som vill vara med på deras utvecklingsresa framåt!

Om tjänsten
Som Mekaniker på Graphic Packaging kommer du att arbeta med reparation, justering och felsökning av produktionens maskiner. Dina arbetsuppgifter innefattar även att tillverka komponenter och detaljer till produktionsmaskinerna. Du kommer att ingå i ett team om 4 mekaniker samt arbeta i tät kommunikation och samarbete med produktionens Operatörer. I produktionen pågår idag projekt att utveckla maskinerna och som Mekaniker kommer du att ha en viktig roll i underhållet och den fortsatta utvecklingen av maskinparken.

Då maskinerna hanterar varierande typer av material krävs noggrannhet och förståelse för hur hela processen ser ut från början till färdig produkt. I rollen som Mekaniker kommer du även att ansvara för reservdelar till maskinerna samt reservlagret. Kontakt med externa entreprenörer kommer också att förekomma.

Dina arbetsuppgifter som Mekaniker kommer bland annat att innefatta
- Underhåll, felsökning och problemlösning
- Förebyggande arbete med maskiner
- Tillverkning av komponenter och detaljer
- Hantering av reservlagret
- Nära samarbete med produktionens Operatörer
- Modernisering av maskinerna

Tjänsten är förlagd på heltid under vardagarna och du kommer att arbeta i 2-skift, måndag-fredag 7-15 och måndag till torsdag 14.45-23.30. I rollen som Mekaniker får du en anställning direkt hos Graphic Packaging med start omgående enligt överenskommelse.

Om dig
Vi söker dig med Verkstadsteknisk utbildning eller liknande bakgrund. Det är meriterande om du har arbetat inom förpackningsindustri eller tillverkningsindustri tidigare. Som person är du lösningsorienterad, självgående och flexibel. Du kan arbeta självständigt såväl som i team och du är inte rädd för att be om hjälp när det behövs. Vidare ska du vara nyfiken, tekniskt intresserad och tycka att det är roligt med en arbetsplats i förändring.

Om Graphic Packaging International
Graphic Packaging är ett globalt ledande förpackningsföretag med 25 000 medarbetare på 130 platser världen över. Vi hjälper våra kunder genom att skapa innovativa och hållbara förpackningslösningar för olika produkter och marknader. Vi är lika engagerade för våra kunder och medarbetare som vi är för att skydda miljön och ge tillbaka till de samhällen där vi är verksamma.

Vi vet att vår personal är vår största tillgång. Därför investerar vi i dig som medarbetare och erbjuder utvecklande karriär- och utbildningsmöjligheter. Ditt första steg mot en givande karriär i ett globalt förpackningsföretag börjar här!

Kontaktuppgifter
Har du frågor om tjänsten eller rekryteringsprocessen är du varmt välkommen att kontakta ansvarig rekryterare:

Julia.Olander@adecco.se

Har du frågor angående registrering, var god kontakta supporten via info@adecco.se

Välkommen med din ansökan!

Sökord
Mekaniker, Förpackning, Service, Industri, Förpackningsindustri, Produktion, Verkstad, Graphic Packaging International, Lund, Malmö, Adecco

Ansök nu

Frukt och grön medarbetare söker till Ica Clemenstorget i Lund

Butikssäljare/Medarbetare, dagligvaror
Läs mer Feb 6
Nytt
Avdelningen frukt och grönt är en avdelning som ständigt förändras i säsong. Klipp och inspiration är något vi ständigt jobbar med.

Tjänsten

Vi söker sig som är intresserad av ett arbete i en attraktiv butik, där man arbetar i ett tajt team som har hög arbetsmoral. Avdelningen frukt och grönt är en avdelning som ständigt förändras i säsong. Klipp och inspiration är något vi ständigt jobbar med.

Dina arbetsuppgifter kommer att bestå av varupåfyllning, planering och uppföljningar. Tillsammans med dina kollegor kommer du medverka till en trivsam, effektiv och säljande avdelning.

Personliga egenskaper

Du som söker ska ha ett genuint intresse för butiksarbetet. Du behöver vara en driven person som är intresserad av nya utmaningar där du utvecklar din befintliga kunskap. Vi ser gärna att du är nytänkande och bidrar med positiv energi såväl till kunderna som till dina kollegor. Att ha en flexibel inställning till dina arbetsuppgifter är för dig en självklarhet. För att kunna bidra till en inbjudande avdelning ser vi att du har ett öga för form och färg. Du har god fysik och kan hantera tunga lyft.

Kvalifikationer

- Arbetat med frukt och grönt

- Meriterande med kunskap om AoB samt ICA:s plattform

- Hög service känsla

Anställningsform

Tjänsten är på ca 15 timmar/ veckan. men möjlighet till fler timmar

Start snarast

Provanställning tillämpas.

Kvällar och helger kan förekomma. Varierande tider från 05.00-19.00

Lön enligt handelsavtalet.

Intervjuer sker löpande

Rekrytering

MRC Bemanning ansvarar för rekryteringen av denna tjänst.

Har du frågor kring dessa tjänster, mejla Konsultchef på MRC Syd: bokningsansvarig@mrcbemanning.se

Observera att vi inte tar emot några ansökningar via e-post, du ansöker via länken nedan. Då urvalet sker löpande ser vi gärna att du skickar din ansökan snarast.

Vi ser fram emot din ansökan!

Ansök nu

Säljare med erfarenhet, TITTA hit!

Telefonförsäljare
Läs mer Feb 6
Nytt
Är du en vinnarskalle, utåtriktad och redo för nya utmaningar? Då är jobbet hos Allgreen perfekt för dig.

Vi på Allgreen hjälper våra uppdragsgivare att utmana telekommarknaden, och har en ledande plats. Vi erbjuder en unik arbetsplats med 10 platser per kontor som ger dig en chans att utveckla din arbetskarriär såväl som fortsätta att utveckla den ännu mer för långsiktighet. Idag arbetar vi med en av dem största uppdragsgivarna inom telefonibranschen där kvalitet och kvantitet står i fokus. Idag har vi kontor i medeltida byn Jakriborg, Lund och Marbella.

Just nu söker vi på Allgreen nya och drivna säljare till vårt fantastiska kontor i Lund som ligger precis bredvid centralstationen, så även om du tar tåget från annan ort är det enkelt och komma till kontoret!

Störst är inte bäst. Våra kollegor i branschen satsar idag på stora lokaler med opersonliga platser, vi vill annorlunda. Vi bryter mönster, vi satsar på den individuella medarbetaren och därför har vi endast 10 unika säljplatser så vi kan tillsammans behålla ett hållbart arbetssätt inom callcenterbranschen och skapar en fantastisk lagkänsla.

Teameffektiviteten ökas och ger otroligt stöd för varje enskild medarbetare. Som account manager hos oss arbetar man tillsammans med erfarna medarbetare och coacher som alltid har fokus på att du och ditt team ska utvecklas och nå nya mål.

Grundidén av Allgreen är att fokusera på den individuella medarbetaren och ge fokus på unika få platser för att ge utrymme för utveckling, både i grupp och personligt för att bygga något stort, tillsammans.

Har du vad som krävs?

För att du ska få den bästa arbetsupplevelsen ser vi gärna att du är:

- Energisk

- Drivande

- Målfokuserad

- Flytande i svenska både i tal och skrift

Har du erfarenhet inom branschen är meriterande, men inget krav då alla kan lyckas med rätt inställning!

God kommunikationsförmåga är viktigt då du använder det för att bygga upp relationer med kunderna, eftersom detta skapar grunden till en långvarig relation mellan kunden och dig.

Passar ovanstående in på dig, ska du verkligen söka detta jobb!

Vad erbjuder vi?

- Garantilön på 20.000 + provision

- Marknadens bästa provisioner

- Samarbete med marknadsledande varumärken

- Attraktiv arbetsmiljö

- Säljtävlingar med priser i form av presentkort, Apple-produkter, weekendresor osv

- Utbildning och daglig coachning

- Arbeta tillsammans med motiverande och drivna kollegor

- Trygghet i form av tillsvidareanställning

- Möjligheten att arbeta på andra kontor inom Allgreen koncernen.

Vi erbjuder dig en livfylld arbetsplats med massor av utvecklingsmöjligheter. Utbildning och daglig coachning är också något du kan räkna med. Vi bryr oss mycket om vår företagskultur och jobbar ständigt för förbättring. Hos oss får du bästa möjliga förutsättningar för att lyckas inom försäljning. Detta, då vi fokuserar på våra unika 10 platser per kontor. Dessa unika platser ger större utrymme för varje enskild individ att utvecklas och förbättras. Hos Allgreen är man inte bara en i mängden, hos oss är varje medarbetare betydelsefull.

Dagarna passerar i högt tempo och vår ambition är att kombinera nöje med prestation. Här har vi regelbundna tävlingar både i grupp och individuellt. På senaste tiden har vi tävlat om allt från telefoner, spelkonsoler, biljetter till större event samt resor. Ska du vara med på nästa tävling?

Arbetstider: Måndag - Fredag 09.00 - 17.00

Vi erbjuder en garantilön på 20 000:- och hög provision utan lönetak!

Kolla gärna vår instagram för att se fler bilder! https://www.instagram.com/allgreenab/

Denna chans vill du inte missa.

Ansök nu

NU SÖKER VI FLER STJÄRNSÄLJARE TILL VÅRT KONTOR I CENTRALA LUND

Telefonförsäljare
Läs mer Feb 6
Nytt
Vad erbjuder vi?
Garantilön på 20.000 + hög provision utan lönetak
Marknadens bästa provisioner
Samarbete med marknadsledande mobiloperatören- 3 och Halebop
Attraktiv arbetsmiljö endast 100m från Lunds tågstation
Säljtävlingar med priser i form av presentkort, Apple-produkter, weekendresor
Utbildning och daglig coachning

För att du ska få den bästa arbetsupplevelsen ser vi gärna att du är:
Energisk
Drivande
Målfokuserad
Flytande i svenska både i tal och skrift

Arbetstider: Måndag - Fredag 08.45 - 17.30

Kolla gärna vår instagram för att se fler bilder: www.instagram.com/allgreenab (https://www.instagram.com/allgreenab/)

Vi ser fram emot din ansökan och vid eventuella frågor maila andreas@televisera.se

Om Allgreen
Vi erbjuder dig en livfylld arbetsplats med massor av utvecklingsmöjligheter. Utbildning och daglig coachning är också något du kan räkna med. Vi bryr oss mycket om vår företagskultur och jobbar ständigt för förbättring. Hos oss får du bästa möjliga förutsättningar för att lyckas inom försäljning. Detta, då vi fokuserar på våra unika 15 platser per kontor. Dessa unika platser ger större utrymme för varje enskild individ att utvecklas och förbättras. Hos Allgreen är man inte bara en i mängden, hos oss är varje medarbetare betydelsefull.

Ansök nu

NU SÖKER VI FLER TR3 SÄLJARE TILL VÅRT POPULÄRA KONTOR I CENTRALA LUND

Abonnemangsförsäljare
Läs mer Feb 6
Nytt
Vad erbjuder vi?
Garantilön på 20.000 + hög provision utan lönetak
Marknadens bästa provisioner
Samarbete med marknadsledande mobiloperatören- 3 och Halebop
Attraktiv arbetsmiljö endast 100m från Lunds tågstation
Säljtävlingar med priser i form av presentkort, Apple-produkter, weekendresor
Utbildning och daglig coachning

För att du ska få den bästa arbetsupplevelsen ser vi gärna att du är:
Energisk
Drivande
Målfokuserad
Flytande i svenska både i tal och skrift

Arbetstider: Måndag - Fredag 09.00 - 17.00

Kolla gärna vår instagram för att se fler bilder: www.instagram.com/allgreenab (https://www.instagram.com/allgreenab/)

Vi ser fram emot din ansökan och vid eventuella frågor maila andreas@televisera.se

Om Allgreen
Vi erbjuder dig en livsfylld arbetsplats med massor av utvecklingsmöjligheter. Utbildning och daglig coachning är också något du kan räkna med. Vi bryr oss mycket om vår företagskultur och jobbar ständigt för förbättring. Hos oss får du bästa möjliga förutsättningar för att lyckas inom försäljning. Detta, då vi fokuserar på våra unika 15 platser per kontor. Dessa unika platser ger större utrymme för varje enskild individ att utvecklas och förbättras. Hos Allgreen är man inte bara en i mängden, hos oss är varje medarbetare betydelsefull.

Ansök nu

Säljare sökes för mobiloperatören 3 till kontor i centrala Lund

Abonnemangsförsäljare
Läs mer Feb 6
Nytt
Är du en vinnarskalle, utåtriktad och redo för nya utmaningar? Då är jobbet hos Allgreen perfekt för dig.

Vi på Allgreen hjälper våra uppdragsgivare att utmana telekommarknaden, och har en ledande plats. Vi erbjuder en unik arbetsplats med 10 platser per kontor som ger dig en chans att utveckla din arbetskarriär såväl som fortsätta att utveckla den ännu mer för långsiktighet. Idag arbetar vi med en av dem största uppdragsgivarna inom telefonibranschen där kvalitet och kvantitet står i fokus. Idag har vi kontor i medeltida byn Jakriborg, Lund och Marbella.

Just nu söker vi på Allgreen nya och drivna säljare till vårt fantastiska kontor i Lund som ligger precis bredvid centralstationen, så även om du tar tåget från annan ort är det enkelt och komma till kontoret!

Störst är inte bäst. Våra kollegor i branschen satsar idag på stora lokaler med opersonliga platser, vi vill annorlunda. Vi bryter mönster, vi satsar på den individuella medarbetaren och därför har vi endast 10 unika säljplatser så vi kan tillsammans behålla ett hållbart arbetssätt inom callcenterbranschen och skapar en fantastisk lagkänsla.

Teameffektiviteten ökas och ger otroligt stöd för varje enskild medarbetare. Som account manager hos oss arbetar man tillsammans med erfarna medarbetare och coacher som alltid har fokus på att du och ditt team ska utvecklas och nå nya mål.

Grundidén av Allgreen är att fokusera på den individuella medarbetaren och ge fokus på unika få platser för att ge utrymme för utveckling, både i grupp och personligt för att bygga något stort, tillsammans.

Har du vad som krävs?

För att du ska få den bästa arbetsupplevelsen ser vi gärna att du är:

- Energisk

- Drivande

- Målfokuserad

- Flytande i svenska både i tal och skrift

Har du erfarenhet inom branschen är meriterande, men inget krav då alla kan lyckas med rätt inställning!

God kommunikationsförmåga är viktigt då du använder det för att bygga upp relationer med kunderna, eftersom detta skapar grunden till en långvarig relation mellan kunden och dig.

Passar ovanstående in på dig, ska du verkligen söka detta jobb!

Vad erbjuder vi?

- Garantilön på 20.000 + provision
- Marknadens bästa provisioner
- Samarbete med marknadsledande varumärken
- Attraktiv arbetsmiljö
- Säljtävlingar med priser i form av presentkort, Apple-produkter, weekendresor osv
- Utbildning och daglig coachning
- Arbeta tillsammans med motiverande och drivna kollegor
- Trygghet i form av tillsvidareanställning
- Möjligheten att arbeta på andra kontor inom Allgreen koncernen.

Vi erbjuder dig en livfylld arbetsplats med massor av utvecklingsmöjligheter. Utbildning och daglig coachning är också något du kan räkna med. Vi bryr oss mycket om vår företagskultur och jobbar ständigt för förbättring. Hos oss får du bästa möjliga förutsättningar för att lyckas inom försäljning. Detta, då vi fokuserar på våra unika 10 platser per kontor. Dessa unika platser ger större utrymme för varje enskild individ att utvecklas och förbättras. Hos Allgreen är man inte bara en i mängden, hos oss är varje medarbetare betydelsefull.

Dagarna passerar i högt tempo och vår ambition är att kombinera nöje med prestation. Här har vi regelbundna tävlingar både i grupp och individuellt. På senaste tiden har vi tävlat om allt från telefoner, spelkonsoler, biljetter till större event samt resor. Ska du vara med på nästa tävling?

Arbetstider: Måndag - Fredag 08.45 - 17.30

Vi erbjuder en garantilön på 20 000:- och hög provision utan lönetak!

Kolla gärna vår instagram för att se fler bilder! https://www.instagram.com/allgreenab/

Denna chans vill du inte missa.

Ansök nu

Säljare sökes för mobiloperatören Halebop till kontor i centrala Lund

Abonnemangsförsäljare
Läs mer Feb 6
Nytt
Är du en vinnarskalle, utåtriktad och redo för nya utmaningar? Då är jobbet hos Allgreen perfekt för dig.

Vi på Allgreen hjälper våra uppdragsgivare att utmana telekommarknaden, och har en ledande plats. Vi erbjuder en unik arbetsplats med 10 platser per kontor som ger dig en chans att utveckla din arbetskarriär såväl som fortsätta att utveckla den ännu mer för långsiktighet. Idag arbetar vi med en av dem största uppdragsgivarna inom telefonibranschen där kvalitet och kvantitet står i fokus. Idag har vi kontor i medeltida byn Jakriborg, Lund och Marbella.

Just nu söker vi på Allgreen nya och drivna säljare till vårt fantastiska kontor i Lund som ligger precis bredvid centralstationen, så även om du tar tåget från annan ort är det enkelt och komma till kontoret!

Störst är inte bäst. Våra kollegor i branschen satsar idag på stora lokaler med opersonliga platser, vi vill annorlunda. Vi bryter mönster, vi satsar på den individuella medarbetaren och därför har vi endast 10 unika säljplatser så vi kan tillsammans behålla ett hållbart arbetssätt inom callcenterbranschen och skapar en fantastisk lagkänsla.

Teameffektiviteten ökas och ger otroligt stöd för varje enskild medarbetare. Som account manager hos oss arbetar man tillsammans med erfarna medarbetare och coacher som alltid har fokus på att du och ditt team ska utvecklas och nå nya mål.

Grundidén av Allgreen är att fokusera på den individuella medarbetaren och ge fokus på unika få platser för att ge utrymme för utveckling, både i grupp och personligt för att bygga något stort, tillsammans.

Har du vad som krävs?

För att du ska få den bästa arbetsupplevelsen ser vi gärna att du är:

- Energisk

- Drivande

- Målfokuserad

- Flytande i svenska både i tal och skrift

Har du erfarenhet inom branschen är meriterande, men inget krav då alla kan lyckas med rätt inställning!

God kommunikationsförmåga är viktigt då du använder det för att bygga upp relationer med kunderna, eftersom detta skapar grunden till en långvarig relation mellan kunden och dig.

Passar ovanstående in på dig, ska du verkligen söka detta jobb!

Vad erbjuder vi?

- Garantilön på 20.000 + provision
- Marknadens bästa provisioner
- Samarbete med marknadsledande varumärken
- Attraktiv arbetsmiljö
- Säljtävlingar med priser i form av presentkort, Apple-produkter, weekendresor osv
- Utbildning och daglig coachning
- Arbeta tillsammans med motiverande och drivna kollegor
- Trygghet i form av tillsvidareanställning
- Möjligheten att arbeta på andra kontor inom Allgreen koncernen.

Vi erbjuder dig en livfylld arbetsplats med massor av utvecklingsmöjligheter. Utbildning och daglig coachning är också något du kan räkna med. Vi bryr oss mycket om vår företagskultur och jobbar ständigt för förbättring. Hos oss får du bästa möjliga förutsättningar för att lyckas inom försäljning. Detta, då vi fokuserar på våra unika 10 platser per kontor. Dessa unika platser ger större utrymme för varje enskild individ att utvecklas och förbättras. Hos Allgreen är man inte bara en i mängden, hos oss är varje medarbetare betydelsefull.

Dagarna passerar i högt tempo och vår ambition är att kombinera nöje med prestation. Här har vi regelbundna tävlingar både i grupp och individuellt. På senaste tiden har vi tävlat om allt från telefoner, spelkonsoler, biljetter till större event samt resor. Ska du vara med på nästa tävling?

Arbetstider: Måndag - Fredag 08.45 - 17.30

Vi erbjuder en garantilön på 20 000:- och hög provision utan lönetak!

Kolla gärna vår instagram för att se fler bilder! https://www.instagram.com/allgreenab/

Denna chans vill du inte missa.

Ansök nu

Säljare med garantilön till kontor i centrala Lund

Abonnemangsförsäljare
Läs mer Feb 6
Nytt
Vad erbjuder vi?
Garantilön på 20.000 + hög provision utan lönetak
Marknadens bästa provisioner
Samarbete med marknadsledande mobiloperatören- 3 och Halebop
Attraktiv arbetsmiljö endast 100m från Lunds tågstation
Säljtävlingar med priser i form av presentkort, Apple-produkter, weekendresor
Utbildning och daglig coachning

För att du ska få den bästa arbetsupplevelsen ser vi gärna att du är:
Energisk
Drivande
Målfokuserad
Flytande i svenska både i tal och skrift

Arbetstider: Måndag - Fredag 08.45 - 17.30

Kolla gärna vår instagram för att se fler bilder: www.instagram.com/allgreenab (https://www.instagram.com/allgreenab/)

Vi ser fram emot din ansökan och vid eventuella frågor maila andreas@televisera.se

Om Allgreen
Vi erbjuder dig en livfylld arbetsplats med massor av utvecklingsmöjligheter. Utbildning och daglig coachning är också något du kan räkna med. Vi bryr oss mycket om vår företagskultur och jobbar ständigt för förbättring. Hos oss får du bästa möjliga förutsättningar för att lyckas inom försäljning. Detta, då vi fokuserar på våra unika 15 platser per kontor. Dessa unika platser ger större utrymme för varje enskild individ att utvecklas och förbättras. Hos Allgreen är man inte bara en i mängden, hos oss är varje medarbetare betydelsefull.

Ansök nu

Biståndshandläggare till SVU-team

Biståndsbedömare/Biståndshandläggare
Läs mer Feb 6
Nytt
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss
Myndighetsfunktionen består av ett sextiotal medarbetare som sitter i trivsamma lokaler vid Lunds centralstation.

Vi har egna hälsoinspiratörer och har fått utmärkelse som hälsofrämjande arbetsplats steg 2. Som anställd hos oss har du tillgång till olika förmåner såsom friskvårdsbidrag. Du kan läsa mer om våra förmåner på www.lund.se/formaner.

SVU-teamet är en del av Myndighetsfunktionen och består av biståndshandläggare och sjuksköterskor med ansvar för att planera stöd för den enskilde inför utskrivning från sjukvården. SVU-teamet beslutar om behov av bistånd enligt Socialtjänstlagen (SoL) och insatser enligt Hälso- och sjukvårdslagen (HSL).

Om du liksom vi, uppskattar gott teamarbete, är bra på att prioritera och ofta är den som ser lösningar och framkomliga vägar, då kommer du att trivas hos oss!
Arbetsuppgifter
Du ingår i vårt planeringsteam för samverkan vid utskrivning från sjukvården (SVU-team). Planeringsmötena sker ibland på sjukhuset men ofta genomförs de digitalt eller via telefon. Målgruppen du möter vid planeringar varierar. Ibland är det personer vi har kännedom om sedan tidigare, ibland är det personer som har stödinsatser via olika lagrum eller insatser från andra förvaltningar men det kan också vara första gången personen behöver hjälp från kommunen.  Målet är att skapa förutsättningar för den enskilde att leva ett så självständigt liv som möjligt efter sjukhusvistelsen genom stödinsatser enligt Socialtjänstlagen.

Arbetet innebär hög grad av självständighet och en nära samverkan med andra professioner runt brukaren. En stor del av arbetet utgörs av samarbete och samordning.

Som biståndshandläggare på Myndighetsfunktionen för äldre personer och personer med funktionsnedsättning, arbetar du med att säkerställa rättssäkerheten och delaktigheten enligt utredningsmetoden IBIC (individens behov i centrum). Som handläggare ansvarar du för att utreda och bedöma behov, besluta och följa upp insatser enligt Socialtjänstlagen. Du informerar och vägleder kommunens medborgare till rätt stöd och hjälp.

Du medverkar i metodutveckling, utveckling av rutiner och du samverkar med andra myndigheter och organisationer.  

Vi söker dig som
Du har socionom- eller social omsorgsexamen enligt tidigare gällande studieordning med goda kunskaper i tillämpning av gällande lagstiftning. Det är meriterande om du har erfarenhet av liknande arbetsuppgifter med myndighetsutövning enligt Socialtjänstlagen.

Du arbetar med individens behov i centrum. I ditt bemötande av andra människor är du lyhörd, förtroendeingivande, empatisk och respektfull. Du tar dig an uppgifter på ett initiativrikt och självgående sätt. Med god kommunikation, tydlighet och en pedagogisk förmåga samarbetar du med både kollegor och externa parter. 

Vi förutsätter att du har god organisationsförmåga, kunskaper i administration och dokumentation samt god förmåga att utrycka dig på svenska i tal och skrift. Vi arbetar bland annat med dokumentationssystemen Procapita och Lifecare. Har du erfarenhet av dessa är det meriterande. B-körkort krävs.
 
I denna rekrytering arbetar vi med löpande urval, så skicka in din ansökan redan idag.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Vi söker Senior Account Manager - Helsingborg

Account manager
Läs mer Feb 6
Nytt
Vi söker just nu en vass Senior Account Manager!

Cloudgruppen är idag en av Sveriges ledande återförsäljare inom IT & kommunikationslösningar till företag. Tillsammans med marknadsledande leverantörer så kan vi erbjuda och förvalta en av de bästa helhetslösningarna för svenska företagare. Vi söker nu nya kollegor till vårt Malmökontor som vill vara med på en spännande resa och sätta avtryck i branschen.

Cloudgruppen består av ett hårt arbetande team med lång erfarenhet av telefoni och IT branschen. Vi bygger värde kring de smarta lösningar där ni som företag kan helt och hållet fokusera på er kärnverksamhet.

Liten som stor - vi värdesätter alla!

Cloudgruppen finns idag i följande städer:Stockholm, Malmö, Halmstad, Göteborg, Västerås, Helsingborg, Österlen, Östersund, Sundsvall, Örebro & Lund samtidigt växer vi ständigt.

Som en Senior Account manager hos oss ansvarar du för att kontakta nya och befintliga kunder samt bygga långvariga relationer. På Cloudgruppen kan vi garantera dig en arbetsplats där du har möjligheten att bli en framgångsrik Senior Account Manager och vidareutvecklas, i ett team som alltid lyfter, stöttar, har kul tillsammans och med en teamkänsla utöver det vanliga.

Att jobba som Senior Account Manager hos oss gör dig till en viktig del i Cloudgruppens fortsatta expansion, med dig ser vi till att Cloudgruppen alltid möter kundernas och leverantörernas krav och behov.

Hos oss är det ett nyfiket och kreativt sinne samt stort engagemang och starkt driv som gäller.

Arbetet innefattas av några huvudsakliga områden:

Bygga långsiktiga kundrelationer och ständigt säkerställa att Cloudgruppen möter kundernas behov.

Vilja vara med och stärka Cloudgruppens position ytterligare på marknaden

Bygga upp en egen kundportfölj med återkommande kunder och intäkter.

Via utgående samtal bokar du video och fysiska möten, där du på egen hand eller tillsammans med kollega genomför kundmöten. Du ska tycka om att tillbringa mycket tid på telefon och ute hos kund. Du kommer arbeta med hela vår produktportfölj.

Tjänsten som Senior Account Manager är en utmanande och varierande roll där du får möjlighet att utveckla din kompetens inom många olika områden och där din arbetsinsats står i direkt relation till Cloudgruppens framgång. Ingen dag är den andra lik.

Som person gillar du utmaningar och kavlar gärna upp ärmarna där det behövs. Du drivs av försäljning och att bygga långsiktiga relationer med andra. Du vågar också tänka och vara självständig, trivs med att ta egna initiativ och är lösningsorienterad. En fördel om du har ett inarbetat nätverk. Våra kunder är viktigast för oss, och det ska de även vara för dig.

Du har en förmåga att ta för dig och har en stark vilja av att anta utmaningar

Du har förmåga att tänka i stora drag, men är samtidigt noggrann med detaljer

Du är orädd, driven och tävlingsinriktad

En karismatisk och säljande personlighet

Drivkraften att skapa resultat och lönsamhet för oss samt våra kunder

Flytande svenska i såväl tal som skrift.

Krav:

Vi söker dig som har tidigare erfarenhet av försäljning

Det vi värdesätter mest är din attityd, vilja & kompetens och detta kommer att vara avgörande för denna roll

Gymnasial utbildning

Meriterande:

Telefonvana

Erfarenhet av CRM-system.

Arbetat med digitala och fysiska kundmöten

Vi erbjuder:

Fast lön + provision

Sälj och resetävlingar

Utbildning inom försäljningstekniker, ledarskap och personlig utveckling

En rolig arbetsplats med glädje och energi

Heltidstjänst.

Rekrytering sker löpande så vänta inte med din ansökan.

Jobbtyp: Heltid

Du ansöker enkelt genom att skicka in CV tillsammans med en motivering till varför vi är rätt matchning för varandra.

Ansök nu

Electronics Engineer at Axis

Civilingenjör, konstruktion, elektronik
Läs mer Feb 6
Nytt
At Axis Communications we are passionate about creating a smarter and safer world! We have delivered several groundbreaking products and look forward to pioneering many more. Join our team and together we will innovate smart products for a greater future! Are you an electronic engineer ready for a new adventure? Join Axis at our HQ in Lund, Sweden!Who is your future team?

At Axis we have twelve teams of talented and innovative electronics engineers. In our teams we work close together, share our knowledge and support each other. We are working cross functionally in projects to develop and deliver world class products!What you'll do here as an Electronics Engineer:

As an electronic engineer at Axis you will work with product development in areas such as fixed cameras, PTZ-cameras, dome cameras or multichannel cameras. Cameras are, however, not our only product. Please visit https://www.axis.com/en-gb/products-and-solutions to find out more!In our project teams we work close together with mechanical engineers, firmware developer and many other internal functions such as quality, production and sourcing. You will be responsible for the electronic design in your product which includes schematics design, component selection including supplier contacts, testing, production support and certifications. You are a part of the project all the way from concept phase until the product is delivered to the market.Who are you?

You are an experienced or newly graduated engineer who is intrigued by electronics, has a huge technical interest and are excited about product development. You are stimulated by challenges and love to solve problem together with others.What Axis have to offer:

You will have great colleagues that want to succeed together with you. We learn and develop through the work with our products and we are not afraid to try out new things! Internal courses and external development are also part of our work life. From you first day you will have a mentor colleague to help you find your way and tell you everything about working at Axis. At Axis we also have a great introduction program for new employees.Interested in working at Axis?

Send in your application today! By applying here, you will reach all our hiring managers within electronics.

Ansök nu

Studentmedarbetare inom sjukförsäkring i Lund

Försäkringshandläggare, försäkringskassa
Läs mer Feb 6
Nytt
Varje år fattar Försäkringskassan 21 miljoner beslut som påverkar människors liv och hela samhället. Vi betalar ut cirka 230 miljarder kronor varje år. Det är allas skattepengar vi har hand om. Det är ett stort ansvar. Därför sätter vi oss in i varje ärende, följer lagar och regler, informerar och vägleder, bryr oss och visar omtanke. Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. Välkommen till Försäkringskassan. 

Som studentmedarbetare på Försäkringskassan får du möjlighet att kombinera dina studier med kvalificerat och ansvarsfullt arbete samtidigt som du får arbetserfarenhet inom offentlig förvaltning.

Sjukförsäkringen i Skåne Väst består av drygt 150 medarbetare fördelat på två orter, Lund och Helsingborg, där vi jobbar teambaserat med planering och fördelning av arbetsuppgifter. Du blir en del av ett engagerat team i Lund som håller till på Brunnshög. I teamet ingår en enhetschef och ca 15 studentmedarbetare.

Ansvar och arbetsuppgifter
Som studentmedarbetare arbetar du som försäkringshandläggare och har ett viktigt uppdrag: att hjälpa våra kunder så att rätt person får rätt ersättning i rätt tid. Du ger kunderna förutsättningar att ha överblick och känna trygghet i alla kontakter med Försäkringskassan. Varje kund har en situation som är unik och behöver mötas utifrån sina specifika behov. Du har kontakt med kunder i telefon och skriftligt. I arbetet ansvarar du för att göra utredningar utifrån gällande regelverk. Du beräknar ersättningar och fattar i förekommande fall beslut om ersättning.

Som försäkringshandläggare hanterar du sekretessbelagda uppgifter vilket ställer höga krav på rätt hantering. Därför är det viktigt att du som ska arbeta hos oss har högt säkerhetsmedvetande.

Som studentmedarbetare stöttar du upp i de olika arbetsmomenten utifrån aktuella behov i verksamheten.

Det är ett jobb för dig som vill vara med och ta ansvar. 

Vi söker dig som• bedriver heltidsstudier på högskolenivå (6 kap 2§ högskoleförordningen)
• har fullgjort godkända studier motsvarande lägst 60 högskolepoäng
• är stabil och har förmåga att skapa förtroende hos kunder och samverkanspartners
• agerar på eget initiativ och tar ansvar för resultat med hög kvalitet
• kan förstå och analysera komplexa frågor
• har god kommunikativ förmåga.

Det är meriterande om du


• studerar vid en universitets- eller högskoleutbildning inom området som har koppling till arbetsuppgifterna, t.ex. statsvetenskap, samhällsvetenskap, beteendevetenskap, juridik eller ekonomi
• har erfarenhet av administrativt arbete, gärna inom myndighet
• har erfarenhet av skriftlig och muntlig kommunikation
• har datorvana.

Vi lägger stor vikt vid dina personliga egenskaper.

Övrigt
Ett antal tjänster, deltid, tidsbegränsad anställning fram till sommaren med möjlighet till förlängning på heltid över sommaren. Du förväntas arbeta minst 10 timmar i veckan eftersom du studerar på heltid. Tillträde den 11 april (eller enligt överenskommelse). Du förväntas delta i en introduktionsutbildning på heltid 11-14 april samt 17 april. Försäkringskassan gör viss ekonomisk personkontroll innan anställning. Placeringsort: Lund.

Vill du veta mer om Försäkringskassan som arbetsgivare? Besök fk.se/jobbahososs 

Kontaktpersoner
Chef: Michael Sjölund Johnsson, 010-117 61 07 (för frågor om tjänsten). HR-specialist: Emelie Lindström, 010-113 43 38 (för frågor om rekryteringsprocessen). Fackförbundet ST: Madelaine Åström, 010-118 09 05, Saco-S: Lina Lundgren, 010- 118 56 44, Seko: Eliza Grundström, 010-115 34 02.

Ansökan
Välkommen med din ansökan senast den 19 februari 2023. Ladda gärna upp dina examensbevis, betyg och intyg i samband med din ansökan.

Har du skyddade personuppgifter kontaktar du den HR-specialist som finns namngiven i annonsen så får du hjälp med att skicka in din ansökan.

Ansök nu

Sjuksköterska, natt, till barn- och ungdomsmedicinavdelning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 6
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du tillsammans med oss arbeta för att erbjuda sjuka barn och deras familjer en säker vård med hög kvalitet? Vi vårdar små och stora barn som är i behov av högspecialiserad vård, främst inom neurologi, ortopedi och lungmedicin. VI på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 62 expanderar och utvecklar just nu vår verksamhet. Vill du vara en del i vårt framåtblickande team? Då ska du inte tveka att söka dig till oss redan idag!

Varje barn som vårdas på avdelningen har en unik sjukdomsbild och är därför i behov av individuella lösningar och behandlingar. Vi bedriver både akut och planerad sjukvård på flera olika vårdnivåer. Därutöver genomför vi högspecialiserade utredningar men bedriver också intermediärvård där de svårast sjuka barnen vårdas. På avdelningen vårdas främst barn med neurologiska, ortopediska, lungmedicinska och metabola sjukdomar och skador. Som sjuksköterska/barnsjuksköterska hos oss har du stora möjligheter att utvecklas inom ditt yrke och få en bred kunskap inom våra specialiteter.

För att vi ska kunna bedriva högspecialiserad vård är samarbetet mellan flera olika professioner av stor betydelse. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, farmaceut, och administratörer. Kopplade till avdelningen finns fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, psykologer, medicinska sekreterare samt lekterapeuter. Patientens unika behov styr vilka professioner som ska ingå i teamet kring det enskilda barnet och familjen. Vi har ett tätt samarbete mellan alla yrkesprofessioner och en utbildningsorienterad kultur samt, inte minst, väldigt roligt ihop.

ARBETSUPPGIFTER
Nu söker vi en nytänkande och driven sjuksköterska/barnsjuksköterska som vill utvecklas som en del av vårt natt-team på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 62.

Som sjuksköterska/barnsjuksköterska hos oss arbetar du enligt NOBAB:s standard och barnkonventionen för att ge barnet och familjen bästa möjliga vård och bemötande. Du använder din specifika kompetens inom barn- och ungdomssjukvård för att hela teamet ska få en samsyn kring barnet och familjens individuella behov. Under en vanlig dag hos oss ägnar du dig bland annat åt provtagning, undersökningar, rondarbete, läkemedelshantering samt samordning med andra professioner. Eftersom vi är en avdelning där vi genomför både akuta och planerade operationer arbetar du även med pre- och postoperativ vård.

Nya kollegor hos oss får ett individuellt anpassat introduktionsschema på minst 10 veckor där du tillsammans med din handledare bygger en bra grund och skapar förutsättningar för att du ska känna dig trygg i din nya roll. För att stärka din professionella och personliga utveckling har vi enhetsansvariga sjuksköterskor på arbetsplatsen. Deras funktion är att vara en del i din introduktion och utveckling samt axla rollen som mentor för dig efter avslutad introduktion. Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling, då vi ställer oss positiva till utbildningar och hospiteringar, både internt och externt.

Du arbetar 2 av 5 helger med ett rullande 10-veckorsschema med nattjänstgöring. Varje schemaperiod innefattar tid avsatt för utbildning och förbättringsarbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Har du tidigare erfarenhet av barnsjukvård ses det som meriterande.

Hos oss är ingen dag den andra lik och det är därför viktigt att du kan planera, prioritera och ha ett helhetsperspektiv när det uppstår akuta situationer som vi behöver anpassa vårt arbete utefter. Du ser värdet av ett gott samarbete och medverkar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper och erfarenheter. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Du har därtill ett empatiskt förhållningssätt i ditt arbete och bemöter såväl kollegor som familjer utifrån Region Skånes värdegrunder. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Inför eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Sjuksköterska till Barn- och ungdomsmedicinavdelning i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 6
Nytt
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du tillsammans med oss arbeta för att erbjuda sjuka barn och deras familjer en säker vård med hög kvalitet? Vi vårdar små och stora barn som är i behov av högspecialiserad vård, främst inom neurologi, ortopedi och lungmedicin. VI på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 62 expanderar och utvecklar just nu vår verksamhet. Vill du vara en del i vårt framåtblickande team? Då ska du inte tveka att söka dig till oss redan idag!

Varje barn som vårdas på avdelningen har en unik sjukdomsbild och är därför i behov av individuella lösningar och behandlingar. Vi bedriver både akut och planerad sjukvård på flera olika vårdnivåer. På avdelningen vårdas främst barn med neurologiska, ortopediska, lungmedicinska och metabola sjukdomar och skador. Därutöver genomför vi högspecialiserade utredningar men bedriver också intermediärvård där de svårast sjuka barnen vårdas. Som sjuksköterska/barnsjuksköterska hos oss har du stora möjligheter att utvecklas inom ditt yrke och få en bred kunskap inom våra specialiteter.

För att vi ska kunna bedriva högspecialiserad vård är samarbetet mellan flera olika professioner av stor betydelse. På avdelningen arbetar sjuksköterskor, undersköterskor, läkare, farmaceut, och administratörer. Kopplade till avdelningen finns fysioterapeuter, arbetsterapeuter, dietister, kuratorer, psykologer, medicinska sekreterare samt lekterapeuter. Patientens unika behov styr vilka professioner som ska ingå i teamet kring det enskilda barnet och familjen. Vi har ett tätt samarbete mellan alla yrkesprofessioner och en utbildningsorienterad kultur samt, inte minst, väldigt roligt ihop.

ARBETSUPPGIFTER
Vi söker nu en sjuksköterskor till vårt team på Barn- och ungdomsmedicinavdelningen i Lund. Som sjuksköterska hos oss arbetar du för att ge barnet och familjen bästa möjliga vård och bemötande. Under en vanlig dag hos oss ägnar du dig bland annat åt provtagning, undersökningar, rondarbete, läkemedelshantering samt samordning med andra professioner. Eftersom vi är en avdelning där vi genomför både akuta och planerade operationer arbetar du även med pre- och postoperativ vård.

Nya kollegor hos oss får ett individuellt anpassat introduktionsschema på minst 10 veckor där du tillsammans med din handledare bygger en bra grund och skapar förutsättningar för att du ska känna dig trygg i din nya roll. För att stärka din professionella och personliga utveckling har vi enhetsansvariga sjuksköterskor på arbetsplatsen. Deras funktion är att vara en del i din introduktion och utveckling samt axla rollen som mentor för dig efter avslutad introduktion. Hos oss får du möjlighet till kompetensutveckling, då vi ställer oss positiva till utbildningar och hospiteringar, både internt och externt.

Du arbetar 2 av 5 helger med ett rullande 10-veckorsschema. Varje schemaperiod innefattar tid avsatt för utbildning och förbättringsarbete.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad sjuksköterska alternativt vidareutbildad barnsjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Har du tidigare erfarenhet av barnsjukvård ses det som meriterande.

Hos oss är ingen dag den andra lik och det är därför viktigt att du kan planera, prioritera och ha ett helhetsperspektiv när det uppstår akuta situationer som vi behöver anpassa vårt arbete utefter. Du ser värdet av ett gott samarbete och medverkar själv till detta genom att dela med dig av dina kunskaper samt erfarenheter. Ditt engagemang och din positiva inställning bidrar till ett gott arbetsklimat, där vi alla hjälps åt och samarbetar för att nå bästa vårdkvalitet för våra patienter. Du har därtill ett empatiskt förhållningssätt i ditt arbete och bemöter såväl kollegor som familjer utifrån Region Skånes värdegrunder. Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet.

Inför eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Säljare med eget driv! Grundlön + provision

Utesäljare
Läs mer Feb 6
Nytt
Har du någonsin drömt om att driva ett eget företag och jobba efter dina egna villkor och bestämma ditt eget schema varje vecka?
Är dina svar ”ja” så har du hittat helt rätt!
Att jobba som säljare hos oss på Power Of Nature AB innebär att du själv bestämmer ditt schema efter hur du kan jobba i relation till ditt liv. Känslan av att vara självständig och driva eget företag fast med en trygghet som anställd.


Vi har inga krav på tidigare arbetslivserfarenheter inom yrket. Detta då vi intern utbildar all vår personal från grunden så du blir den bästa versionen av dig själv inom yrket.
I detta jobb besöker vi privatpersoner i deras hem och säljer vår produkt Roboclean.
Hos oss får man alltid betalt för bägge delar så man jobbar aldrig gratis. Det man får betalt för är alla demonstrationer man gör men även en grundlön på 27.450:- vid heltidsjobb samt provision för allt man säljer!


Vem söker vi?
· Du är drivande i ditt arbete
· Du har social kompetens
· Du är öppen för nya möjligheter


Vad erbjuder vi?
· Kontinuerlig utbildning av våra försäljningschefer samt kontorschefer
· Grundlön på 27.450:- vid heltidsjobb på 45 demonstrationer per kalendermånad + provision
· Du jobbar på egen ort där du alltid utgår från ditt eget hem
· Du bestämmer själv hur stort område du vill arbeta i
· En bokningsavdelning som bokar dina besök åt dig vilket innebär att du jobbar på förbokade kundbesök


De krav vi har är:
· Att du har B-körkort
· Att du har tillgång till bil att använda i arbetet
· Att du kan det svenska språket flytande i tal och skrift


Hos oss finns goda möjligheter till att klättra i karriärstegen och ta nästa steg som säljare. Kanske vill du driva ett eget kontor och ha ditt eget företag? Alla möjligheter finns hos oss!


Välkommen med din ansökan idag!

Ansök nu

Vi söker personal till vår Support med inriktning projekt/ekonomi

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Feb 6
Nytt
Vi som jobbar på Vitec bidrar alla till samhällsnyttiga och samhällskritiska produkter. Sanningen är att många verksamheter skulle stanna utan Vitec. Därför måste vi tänka långsiktigt, vilket också uttrycks i vårt varumärkeslöfte - To rely on today and tomorrow.

Är du en nyfiken och driven supportmedarbetare med känsla för god service och som vill vidareutvecklas tillsammans med oss? Då är det dig vi behöver till vårt supportteam med inriktning projekt/ekonomi.

Vi är bra på det vi gör, mycket beroende på att vi trivs tillsammans och har skapat en gemensam företagskultur. Vi sätter ljuset på att produkterna är vår grund, att vi inte ska krångla till saker och att öppenhet och förtroende visar den bästa vägen till målet. Produkterna i sig har en lång livscykel och god planeringshorisont, vilket möjliggör tid för både personlig kompetensutveckling samt skapar förutsättningar för dig som medarbetare att använda din energi klokt och behålla balans i livet.

Vi erbjuder

I supportteamet med inriktning på projekt/ekonomi blir du en viktig del och får möjlighet att driva och påverka arbetssätt och fortlöpande förbättringsarbete till våra supportflöden.

Som supportmedarbetare får du arbeta stödjande, utbildande och pedagogiskt med ärenden från våra återförsäljare och användare. Du kommer främst att jobba med rådgivning, felsökning och utredning, men även ett visst test- och dokumentarbete. I samband med anställningen får du en gedigen utbildning på våra produkter och metoder.

Här får du en trygg anställning med flextid, extra semesterdagar, friskvårdsbidrag. Placeringen av vårt kontor ger dig goda kommunikationsmöjligheter. Med en stor lyhördhet för vår personal strävar vi efter att ge våra anställda bästa möjliga förutsättningar att bedriva ett trivsamt och givande arbete. Hos oss arbetar vi i team, men där den anställde samtidigt får utrymme för enskilt arbete i det egna arbetsrummet. Vi prioriterar en god sammanhållning i personalstyrkan och anordnar därför regelbundet olika sammankomster och aktiviteter.

Vem är du då?

Vi söker dig som har gymnasial utbildning med inriktning företagsekonomi, redovisning, eller handel och administration. För att lyckas i jobbet så behöver du ha erfarenhet av löpande bokföring med t.ex fakturor, in-och utbetalningar och momsavräkningar.

Viktiga personliga egenskaper för att trivas hos oss:

- Lagspelare med servicekänsla!

- Uppskattar kundkontakt

- Har passion för problemlösning

Låter det intressant?

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till John Döllbor på rekrytering.program.unikum@vitecsoftware.com

Skicka gärna din ansökan redan idag, för vi går igenom urvalet löpande - dock senast 2023-03-03.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Placeringsort: Lund

Start: Omgående, el enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Om Vitec Unikum datasystem ab

På Vitec Unikum datasystem AB utvecklar vi det populära affärssystemet Pyramid Business Studio. Vi startade år 1982 och är idag ca 90 anställda på vårt kontor i Lund. Företaget har under alla år haft en stabil tillväxt. Idag använder ca 6 500 företag Pyramid i sin dagliga verksamhet. Sedan 2021 så ingår vi även i Vitec Software Group vilka är ledande inom Vertical Market Software i Norden.

Vi är stolta över att vi 2018 blev utnämnda till årets företag i Lund och 2020 blev vi nominerade till EY Entrepreneur of the Year.

Vitec Software Group är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har drygt 1000 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com (http://www.vitecsoftware.com/).

Skydd för den personliga integriteten

I samband med att du ansöker till denna tjänst, samtycker du till att Unikum Datasystem AB behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslag. För mer information hänvisar vi till www.unikum.se/jobba-hos-oss

Ansök nu

Vi söker personal till vår Support med inriktning e-handel!

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Feb 6
Nytt
Vi som jobbar på Vitec bidrar alla till samhällsnyttiga och samhällskritiska produkter. Sanningen är att många verksamheter skulle stanna utan Vitec. Därför måste vi tänka långsiktigt, vilket också uttrycks i vårt varumärkeslöfte - To rely on today and tomorrow.

Är du en nyfiken och driven supportmedarbetare med känsla för god service och som vill vidareutvecklas tillsammans med oss? Då är det dig vi behöver till vårt supportteam.

Vi är bra på det vi gör, mycket beroende på att vi trivs tillsammans och har skapat en gemensam företagskultur. Vi sätter ljuset på att produkterna är vår grund, att vi inte ska krångla till saker och att öppenhet och förtroende visar den bästa vägen till målet. Produkterna i sig har en lång livscykel och god planeringshorisont, vilket möjliggör tid för både personlig kompetensutveckling samt skapar förutsättningar för dig som medarbetare att använda din energi klokt och behålla balans i livet.

Vi erbjuder

I supportteamet, där du blir en viktig del, får du möjlighet att driva och påverka arbetssätt och fortlöpande förbättringsarbete till våra supportflöden.

Som supportmedarbetare får du arbeta stödjande, utbildande och pedagogiskt med ärenden från våra återförsäljare och användare. Du kommer främst att jobba med rådgivning, felsökning och utredning, men även ett visst test- och dokumentarbete. I samband med anställningen får du en gedigen utbildning på våra produkter och metoder.

Här får du en trygg anställning med flextid, extra semesterdagar, friskvårdsbidrag. Placeringen av vårt kontor ger dig goda kommunikationsmöjligheter. Med en stor lyhördhet för vår personal strävar vi efter att ge våra anställda bästa möjliga förutsättningar att bedriva ett trivsamt och givande arbete. Hos oss arbetar vi i team, men där den anställde samtidigt får utrymme för enskilt arbete i det egna arbetsrummet. Vi prioriterar en god sammanhållning i personalstyrkan och anordnar därför regelbundet olika sammankomster och aktiviteter.

Vem är du då?

Vi söker dig som har gymnasial utbildning med inriktning företagsekonomi och med grundläggande kunskaper i bokföring

Motsvarande utbildning via komvux eller annan utbildningssamordnare är också välkommet.

Det är meriterande om du har erfarenhet av att administrera e-handel där du jobbat med produktsortiment, skyltningar m.m. Erfarenhet av Google Analytics och Google Merchant är ett plus.

Samarbete sker med vår utvecklare som pratar CSS, JavaScript och HTML där det är fördelaktigt att ha en viss förståelse vad det innebär.

Personliga egenskaper:

- Lagspelare med servicekänsla!

- Uppskattar kundkontakt

- Har passion för problemlösning

Låter det intressant?

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till John Döllbor på rekrytering.program.unikum@vitecsoftware.com

Skicka gärna din ansökan redan idag, för vi går igenom urvalet löpande - dock senast 2023-03-03.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Placeringsort: Lund

Start: Omgående, el enligt överenskommelse

Omfattning: HeltidOm Vitec Unikum datasystem ab

På Vitec Unikum datasystem AB utvecklar vi det populära affärssystemet Pyramid Business Studio. Vi startade år 1982 och är idag ca 90 anställda på vårt kontor i Lund. Företaget har under alla år haft en stabil tillväxt. Idag använder ca 6 500 företag Pyramid i sin dagliga verksamhet. Sedan 2021 så ingår vi även i Vitec Software Group.

Vi är stolta över att vi 2018 blev utnämnda till årets företag i Lund och 2020 blev vi nominerade till EY Entrepreneur of the Year.

Vitec Software Group är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1050 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på? www.vitecsoftware.com (http://www.vitecsoftware.com/).

Skydd för den personliga integriteten

I samband med att du ansöker till denna tjänst, samtycker du till att Unikum Datasystem AB behandlar dina personuppgifter enligt gällande dataskyddslag. För mer information hänvisar vi till www.unikum.se/jobba-hos-oss

Ansök nu

Vi söker personal till vår Support med inriktning Handel!

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Feb 6
Nytt
Vi som jobbar på Vitec bidrar alla till samhällsnyttiga och samhällskritiska produkter. Sanningen är att många verksamheter skulle stanna utan Vitec. Därför måste vi tänka långsiktigt, vilket också uttrycks i vårt varumärkeslöfte - To rely on today and tomorrow.

Är du en nyfiken och driven supportmedarbetare med känsla för god service och som vill vidareutvecklas tillsammans med oss? Då är det dig vi behöver till vårt supportteam.

Vi är bra på det vi gör, mycket beroende på att vi trivs tillsammans och har skapat en gemensam företagskultur. Vi sätter ljuset på att produkterna är vår grund, att vi inte ska krångla till saker och att öppenhet och förtroende visar den bästa vägen till målet. Produkterna i sig har en lång livscykel och god planeringshorisont, vilket möjliggör tid för både personlig kompetensutveckling samt skapar förutsättningar för dig som medarbetare att använda din energi klokt och behålla balans i livet.

Vi erbjuder

I supportteamet, där du blir en viktig del, får du möjlighet att driva och påverka arbetssätt och fortlöpande förbättringsarbete till våra supportflöden.

Som supportmedarbetare får du arbeta stödjande, utbildande och pedagogiskt med ärenden från våra återförsäljare och användare. Du kommer främst att jobba med rådgivning, felsökning och utredning, men även ett visst test- och dokumentarbete. I samband med anställningen får du en gedigen utbildning på våra produkter och metoder.

Här får du en trygg anställning med flextid, extra semesterdagar, friskvårdsbidrag. Placeringen av vårt kontor ger dig goda kommunikationsmöjligheter. Med en stor lyhördhet för vår personal strävar vi efter att ge våra anställda bästa möjliga förutsättningar att bedriva ett trivsamt och givande arbete. Hos oss arbetar vi i team, men där den anställde samtidigt får utrymme för enskilt arbete i det egna arbetsrummet. Vi prioriterar en god sammanhållning i personalstyrkan och anordnar därför regelbundet olika sammankomster och aktiviteter.

Vem är du då?

Vi söker dig som har gymnasial utbildning med inriktning handel och administration, ett plus är om du även har grundläggande kunskaper i bokföring.

Motsvarande utbildning via komvux eller annan utbildningssamordnare är också välkommet.

Du bör ha erfarenhet av arbete med order, lager, inköp men även erfarenhet inom butiksarbete är ett plus.

Personliga egenskaper:

- Lagspelare med servicekänsla!

- Uppskattar kundkontakt

- Har passion för problemlösning

Låter det intressant?

Vill du veta mer är du välkommen att höra av dig till John Döllbor på rekrytering.program.unikum@vitecsoftware.com

Skicka gärna din ansökan redan idag, för vi går igenom urvalet löpande - dock senast 2023-03-03.

Vi ser fram emot att höra av dig!

Placeringsort: Lund

Start: Omgående, el enligt överenskommelse

Omfattning: Heltid

Om Vitec Unikum datasystem AB

På Vitec Unikum datasystem AB utvecklar vi det populära affärssystemet Pyramid Business Studio. Vi startade år 1982 och är idag ca 90 anställda på vårt kontor i Lund. Företaget har under alla år haft en stabil tillväxt. Idag använder ca 6 500 företag Pyramid i sin dagliga verksamhet. Sedan 2021 så ingår vi även i Vitec Software Group.

Vi är stolta över att vi 2018 blev utnämnda till årets företag i Lund och 2020 blev vi nominerade till EY Entrepreneur of the Year.

Vitec Software Group är ledande inom Vertical Market Software i Norden. Vi utvecklar och levererar standardprogram för olika nischer. Vitec växer genom förvärv av välskötta och etablerade programvarubolag. Koncernens övergripande processer tillsammans med medarbetarnas djupa kunskap om kundens lokala marknad skapar goda förutsättningar för förädling och fortsatt innovation. Vitec har 1050 medarbetare, är noterat på Nasdaq Stockholm och omsatte 1 571 Mkr år 2021. Läs mer om oss på www.vitecsoftware.com

Ansök nu

Kökspersonal på TUGG BURGERS (Start omgående)

Köksbiträde
Läs mer Feb 6
Nytt
Tugg Burgers söker nu kökspersonal!

Vilka är vi?
Tugg är en mindre restaurangkedja med fokus på schyssta burgare, vardagsrumsmiljö för våra gäster och familjekänsla för våra anställda. Allting började i Borås 2014 och sedan dess finns vi även i Malmö, Lund, Helsingborg, Göteborg, Västerås och Uppsala. Vi ääälskar hamburgare och brinner för att alltid leverera bästa kvalitén - både gällande mat och service!

Vem är du då?
- en person som är lösningsorienterad och gillar högt tempo
- jobbar bra i team och älskar att arbeta med människor
- har du tidigare branscherfarenhet är det givetvis ett plus!

Dina arbetsuppgifter är
- stå i preppen och förbereda menyn inför service
- de dagliga arbetsuppgifterna under service; steka burgare, fritera diverse sides, lägga upp maten
- att tillsammans med teamet hålla ordning och reda på restaurangen
- hantera diskstationen samt dagligt städ av restaurangen

Vad erbjuder vi då?
- en fartfylld och rolig arbetsplats med ett härligt team
- schyssta villkor och kollektivavtal
- interna kurser om både vårt sortiment men också branschen

Ansök nu

Rektor

Rektor
Läs mer Feb 5
Nytt
Sankt Thomas skola och förskola söker ny rektor. Vi är en av tre katolska grundskolor i Sverige och huvudman för verksamheten är en icke-vinstdrivande stiftelse. Vi är en liten skola med cirka 200 elever i årskurserna F-9. Med små klasser och engagerade lärare skapar vi goda förutsättningar för lärande och kunskapsutveckling. På vår skola vill vi också att varje elev ska kunna bli sedd och bekräftad och vi erbjuder en unik gemenskap i den mångfald av barn och vuxna som finns på skolan. Ämnesundervisningen är allsidig, saklig och icke-konfessionell. Härutöver har vi samlingar med konfessionella inslag som utformas med respekt för elevernas individuella frihet. Vi firar och lyfter fram de stora kristna högtiderna och framhåller kristendomen som kulturbärare.
Vi söker dig som vill driva utvecklings- och kvalitetsfrågor och leda verksamheten i samarbete med biträdande rektor, personalgruppen och skolans huvudman mot uppsatta mål och visioner, med hög kvalitet och tydligt kunskapsfokus. Tillsammans med huvudmannen leder du skolans utveckling i den politiska och ekonomiska miljö som friskolor verkar i med fullt ansvar för pedagogik, personal och ekonomi. Allt detta under stor frihet och möjlighet till egen utveckling. Eller med andra ord: en person har ett starkt intresse för skola och utvecklingsarbete.
Vi söker en person som är strukturerad, handlingskraftig och lyhörd för medarbetarna. Som ledare är du trygg, tydlig och prestigelös och genom din förmåga att lyfta olika etiska perspektiv skapar du goda förutsättningar för eleverna och medarbetarna att växa, utvecklas och använda sin fulla potential.
Du ska ha pedagogisk högskoleexamen och lärarerfarenhet. Rektorsutbildning, annan ledarskapserfarenhet liksom erfarenheter från friskola är meriterande.
Stor vikt kommer att läggas vid personlig lämplighet. Vi erbjuder dig en arbetsplats med stor gemenskap.
Anställningsvillkor: 100%, tillsvidareanställning.
Lön: Månadslön
Tillträde: enligt överenskommelse
Sista ansökningsdag: 28 februari 2023
Välkommen med din ansökan!
Vid frågor är du välkommen att kontakta ordförande för stiftelsens styrelse, Hugo Cederschiöld, 0702-96 22 55, stiftelsen@sanktthomasskola.se.

Ansök nu

TEKNISK SUPPORT - BACKOFFICE OCH HOS KUND

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Feb 5
Nytt
KUNDSUPPORT - MODERNT ARBETSSÄTT MED CHATT, TELEFON OCH KUNDBESÖK
Det går riktigt bra för oss på Svenska Alarm. Vi går mot nytt rekordår med tusentals nöjda kunder. Nu anställer vi dig som vill arbeta med Svenska Alarms kundsupport, och leverera en riktigt bra supportupplevelse till våra kunder!
 

VAD SKA DU GÖRA?
Du levererar support i världsklass med hjälp av telefon, chatt och kundbesök. Du hjälper kunderna med tekniska frågor, felsöker analyserar och hittar den tekniska lösningen så att kunden får ett optimalt fungerande larm.
 
 
VEM ÄR DU?
Vi lägger större vikt vid dina personliga egenskaper än din erfarenhet då vi vill att du ska växa in i rollen. 
 
-        Du kan det där med kommunikation. Du är pedagogisk och fixar både att prata och skriva samtidigt.
 
-        Du har god hand med människor och vet hur man ger kunderna ett gott bemötande.
 
-        Du är pålitlig och ostraffad, vilket krävs vid hantering av känsliga säkerhetsuppgifter.
 
-        Du har B körkort för att köra bil.
 
-        Du är händig och gillar teknik.
 
-        Du är självständig och bekväm med att arbeta på egen hand.
 
-        Din svenska är flytande i såväl tal som skrift. Din engelska är utmärkt. Fler språk är meriterande.
 
-        Du har god datorvana och lätt för att lära dig nya program på datorer och appar på telefoner.
 
 
 
DIN ARBETSPLATS
Välkommen till vårt nya fina kontor på Ystadvägen 17 i centrala Malmö. På Svenska Alarm blir du en del av ett härligt team som består av personer med en väldig kompetens och en vilja att vi alla ska lyckas. Teknisk support är en viktig avdelning på Svenska Alarm.
 
 
Ansök nu!
 
Har du frågor eller funderingar är du mer än välkommen att kontakta ansvarig rekryterare Christofer Eriksson.


Svenska Alarm säljer smarta larmsystem för att motverka inbrott och brand till privatpersoner och företag i Sverige. Företaget startades år 2009, omsätter 25 miljoner kronor och har 30 medarbetare, huvudkontoret ligger i Malmö. Svenska Alarm är medlem i branschorganisationen Säkerhetsbranschen, godkänd larminstallatör av polisen, certifierat larmbolag av Svensk Brand- och Säkerhetscertifiering, SBSC, och rekommenderad av SSF Stöldskyddsföreningen.
www.SvenskaAlarm.se/jobb

Krav:

Körkort:
* B (Personbil)

Ansök nu

Helgvärd / Visstid

Bilförsäljare
Läs mer Feb 5
Nytt
Om rollen
Som en del av vår satsning framåt söker vi efter en driven och ambitiös hallvärd / säljassistent som kan hoppa in vid behov. Du kommer att ansvara för bilhallen och dess utställning samt att alltid sätta kunden i fokus. I rollen som hallvärd ingår att avlasta bilförsäljarna med provkörningar, produktpresentationer samt kundhantering. Utöver detta ingår vissa administrativa uppgifter som tex kontaktuppföljning efter billeverans. 

Din profil
Vi söker Dig som har erfarenhet från serviceinriktat arbete. Du är lättlärd och bra på att skapa effektivt samarbete med dina kollegor. Du är positiv och serviceinriktad och kan ta egna initiativ.

Andra egenskaper som vi uppskattar är att du värdesätter god stämning på arbetsplatsen och förstår din egen roll i teamet, samt klarar av ett tidvis högt arbetstempo. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.
B-körkort fordras.

Vi erbjuder
Hos oss får du jobba i en positiv och rolig miljö där det alltid händer saker. Vi arbetar i ett växande företag med starka varumärken. Vi tillämpar 6 månaders provanställning, kollektivavtalad lön och heltid.

Välkommen med din ansökan!
Vi behandlar ansökningarna löpande och tjänsten kan komma att tillsättas redan före sista ansökningsdag. Skicka därför din ansökan redan idag!

Ansök nu

Tandsköterska sökes till modern klinik i centrala Lund

Tandsköterska
Läs mer Feb 5
Nytt
OM DIG


Vi välkomnar en glad och utbildad tandsköterska till vårt mottagning som önskar jobba på toppen av sin kompetens och erbjuda våra patienter bästa möjliga vård.
Stort intresse för ständigt utveckling i din yrkesroll och goda kunskaper i en assisterande roll.
Extraordinär servicekänsla ,öppen och tålmodig.
Utmärkta kunskaper i den svenska språket både i tal och skrift.
Som medarbetare ser vi gärna att du har ett stort engagemang, lätt för att anpassa dig samt att organiserar ditt arbeta på ett effektivt och noggrant sätt.
Erfarenhet av intraoral scanning , patientfotografering samt att kunna arbeta med Alma journalsystemet är meriterande.
OM OSS
Vi har funnits i centrala Lund i 25 år och kliniken är nischad på allmän och estetisk tandvård . Kliniken drivs med stor passion för avancerad tandvård för vuxna .Teamet utför stora bettrehabiliteringar , estetiska behandlingar samt implantatbehandlingar.
Det viktigaste för oss är varmt ,personligt patientomhändertagande och att alla mår bra på jobbet. Du kommer att få möjlighet att arbeta i en stimulerande miljö med kollegor som gärna samverkar för att ha smidiga dagar tillsammans.
Här arbetar fem medarbetare i moderna och vackra lokaler.
Vi erbjuder dig en heltidsanställning med utmärkta villkor.


ÖVRIGT
Anmäl ditt intresse genom att skriva ett personligt brev och ett CV .Vi önskar även att du bifogar några starka referenser.
Intervjuer kommer att ske löpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningstidens utgång.
Vi följer kollektivavtal och erbjuder friskvård och vill bidra med din personlig utveckling i din yrkesroll
Heltid ,deltid kan diskuteras mellan 80%-100%

Ansök nu

Test Automation engineer

Systemtestare
Läs mer Feb 4
If you are experienced in test automation and passionate about making a difference; then we have the assignments you are looking for.
As a Test Automation Engineer at Tecmika, you get to work with complex solutions. You will analyze and develop the proof of concept in test automation for customers wishing to set up an automation environment. This means that you are skilled in communicating the business benefits of test automation; you are also able to suggest technical solutions for the customer’s environment and infrastructure; and we like you to be able to involve the customer’s own developers in the automation process.
At Tecmika, you will have the opportunity to learn new things, share knowledge with highly competent colleagues and build a career as a specialist.
WHO YOU ARE
You have at least a 4 years’ experience from test automation and you have worked in projects where you have been responsible for implementing a test automation framework.
You are qualified in common programming languages such as C#, Python. You have a deep understanding of software architecture principles and good knowledge of the entire development process (build, test, deploy). You have worked with various test automation tools, such as Selenium, Ranorex and Cypress, as well as some form of continuous integration solution.
Ideally, you are:-
Curious
Interested in technology in general.
You welcome challenging tasks
Enjoy problem-solving.
Good communication skills – both verbally and in writing

ABOUT US
We are a consultancy firm that supports organizations and associations in the advanced change. With an interesting blend of capability in IT, plan, correspondence, and the board, we foster inventive that contribute with high business an incentive for our clients.

Ansök nu

Embedded System Engineer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Feb 4
About us:
We are a consultancy firm that supports organizations and associations in the advanced change. With an interesting blend of capability in IT, plan, correspondence, and the board, we foster inventive that contribute with high business an incentive for our clients.
What we are looking for:
Tecmika is looking for an exceptional embedded software engineers.
You have worked with embedded systems (5+ years), probably in different parts of the system and in different roles. You know all languages/frameworks/tools in the list below. You have good knowledge and experience in HW bring-ups, i.e. successfully making your SW run first time on a new HW unit. Qulifications:
· Fluent in English
· Embedded C/C++ (5+ years)
· Linux
· Connectivity standards like Bluetooth, ZigBee, NFC, LTE, I2C and Wi-Fi
Öppen för alla
Vi fokuserar på din kompetens, inte dina övriga förutsättningar. Vi är öppna för att anpassa rollen eller arbetsplatsen efter dina behov.

Ansök nu

Vi söker kreativ och erfaren fritidsmedarbetare

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Läs mer Feb 4
Lunds Waldorfskola ligger sedan 1978 i Hardeberga strax utanför Lund och nära tätorterna Södra Sandby och Dalby. I den gamla byskolan med tillhörande lärarbostad hittar du våra yngre elever, därefter passerar du paviljongen, fotbollsplanen, fritidsskogen och de stora skolträdgårdsodlingarna. Nu är du nästan framme vid Säteriet, Hantverkshuset och Smedjan, där du hittar högstadieeleverna. Härifrån ser du ut över jordbrukslandskapet och om du har tur ser du ända bort till Öresundsbron.
Förutom en unik skolmiljö så har vi 240 fantastiska elever i klasserna F-9 och 60 lika fantastiska medarbetar, som alla tillsammans varje dag skapar en levande skola med glädje och kreativitet.
Vår fritidsverksamhet rymmer ca 115 elever som idag är fördelade på två grupper, Vindkulla och Månkulla.
Du kommer att bli en del av ett härligt gäng som strävar efter varje elevs bästa sammanhängande skoldag. Du kommer att vara en viktig del i arbetet med att utveckla en målstyrd verksamhet i fritidshemmet, där våra elever utvecklas och känner sig trygga. Utifrån läroplan, nationella styrdokument och i samklang med Waldorfpedagogikens kompletterande läroplan ”En väg till frihet” kommer ni att tillsammans skapa en utvecklande och kreativ miljö. Hos oss är den fria leken, utomhusvistelse och rörelse, skapandet och hantverket, samt elevens inflytande och delaktighet i vardagliga sysslor stora viktiga områden. Vi vill också ha ett omfattande värdegrundsarbete och stödja eleverna i den personliga utvecklingen.
Tillsvidaretjänst inleds med 6 månaders provanställning.
Personliga egenskaper
Vi söker dig som är tydlig i ditt ledarskap och har en god struktur i ditt arbete. Du är en person som är lätt att samarbeta med men som också kan fatta självständiga beslut i det dagliga arbetet. Har stor förmåga att bygga relationer med elever, vårdnadshavare, kollegor och ledning. Du är engagerad, lösningsfokuserad utifrån givna förutsättningar och ser möjligheter. Du utgår alltid från ett lågaffektivt bemötande. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet för arbetet.
För tjänsten behöver du behärska det svenska språket väl i både tal och skrift.
Kollektivtrafiken till vår skola är begränsad så det är en fördel om du har tillgång till bil.
Vi arbetar med ett löpande urval vilket innebär att vi kontaktar och intervjuar kandidater under ansökningstiden. Så vänta inte utan sök nu! Endast skriftliga ansökan med cv och personligt brev beaktas.
Om du blir erbjuden tjänst ska du uppvisa giltigt utdrag från polisens belastningsregister.
Vi undanber oss vänligt men bestämt kontakt med rekryterings- och mediaföretag.

Ansök nu

NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 4
NurseHouse är ett bemanningsföretag för vårdpersonal med fokus på sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare och läkare. Vi arbetar med att hitta den bästa möjliga lösningen för dig som arbetstagare och för dig som behöver hjälp med personalbemanning.

NurseHouse söker sjuksköterska till uppdrag på MAVA i Lund. Uppdraget startar 2023-06-05 och slutar 2023-09-03.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erfarenhet

Ansök nu

NurseHouse AB söker sjuksköterska till psykiatrin i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 4
NurseHouse är ett bemanningsföretag för vårdpersonal med fokus på sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare och läkare. Vi arbetar med att hitta den bästa möjliga lösningen för dig som arbetstagare och för dig som behöver hjälp med personalbemanning.

NurseHouse söker sjuksköterska till uppdrag inom psykiatrin i Lund. Uppdraget startar 2023-05-01 och slutar 2023-09-30.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erfarenhet

Ansök nu

NurseHouse AB söker sjuksköterska till avdelning i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 4
NurseHouse är ett bemanningsföretag för vårdpersonal med fokus på sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare och läkare. Vi arbetar med att hitta den bästa möjliga lösningen för dig som arbetstagare och för dig som behöver hjälp med personalbemanning.

NurseHouse söker sjuksköterska till uppdrag på kirurgin i Lund. Uppdraget startar 2023-06-05 och slutar 2023-09-03.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erfarenhet

Ansök nu

NurseHouse AB söker sjuksköterska till psykiatrin i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 4
NurseHouse är ett bemanningsföretag för vårdpersonal med fokus på sjuksköterskor, undersköterskor, läkarsekreterare och läkare. Vi arbetar med att hitta den bästa möjliga lösningen för dig som arbetstagare och för dig som behöver hjälp med personalbemanning.

NurseHouse söker sjuksköterska till uppdrag inom psykiatrin i Lund. Uppdraget startar 2023-06-01 och slutar 2023-09-01.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erfarenhet

Ansök nu

Jobba Som Festsäljare

Eventsäljare/Eventförsäljare
Läs mer Feb 4
Sök jobbet som säljare på More Than Love för att jobba som festsäljare!
Pratar du ren svenska & vill jobba som festsäljare? Sök jobbet nu! När du har sökt jobbet SMS:ar More Than Love dig dagen efter för att boka en telefonintervju. Svara i tid till telefonintervjun för att få jobbet & jobba som festsäljare. Sök Nu! ????
Erbjuds:
? Hög provision
? Jobba på fester, deltid & flexibelt
? Sälj- & produktutbildning
Krav:
? Ren svenska i tal & skrift
? Vill sälja vuxenprodukter & har körkort
? Driven & resultatorienterad

Ansök nu

Specialistsjuksköterska till Lund

Intensivvårdssjuksköterska
Läs mer Feb 4
Information om uppdraget:
Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till akutmottagningenavdelning.

Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga.

Krav:

- Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet

- Vidareutbildning inom Akutsjukvård/IVA/Ambulans.

- Minst två års erfarenhet inom din vidareutbildning.

Var: Lund

Omfattning: 100%

Tidsperiod: 2023-02-04-2023-02-05

Arbetstider: Enligt överenskommelse

Journalsystem: Melior

Sista ansökningsdag: Lopande


Vi söker just dig!
Just nu söker vi, för kunds räkning, en kompetent och driven leg. sjuksköterska som är redo för nya erfarenheter. Vi är måna om att du ska känna dig sedd och må bra under ditt uppdrag hos oss och finns alltid nära till hands. Vår styrka ligger i att skapa personliga kontakter och få dig att känna dig uppskattad i det viktiga arbete du utför.
Vi erbjuder:

- En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag

- Snabb service och flexibla schemalösningar

- Bra ersättning för din erfarenhet och kompetens

- Tjänstepension från första arbetade timmen

- Fullt försäkringsskydd till, på och från arbetet genom Svedea och FORA

- Behjälplighet med boende om du söker uppdrag på annan ort

- Jourtillgänglighet dygnet runt årets alla dagar

Vilka är vi på Sjuksyrra AB?
Med Sjuksyrra AB som din arbetsgivare är din primära arbetsplats ute på golvet där du och din kompetens behövs men du är även välkommen på en fika eller lunch på vårt kontor i Stockholm. Här sitter våra kund- och konsultansvariga Rebecka och Anna samt Magnus grundare och VD för bolaget. Vi anser oss vara ett personligt bemanningsföretag med visionen att ge legitimerade sjuksköterskor och läkare en varierande och stimulerande karriär. Vi finns alltid nära till hands och värnar om personliga relationer. Våra grundpelare är hög kvalitét, personlighet och flexibilitet.

Tack för att du tar dig tiden att söka denna tjänst! Vi ser fram emot din ansökan, men vänta inte för länge för tillsättandet av denna tjänst kan komma att ske löpande.

Varma hälsningar,
Rebecka, Anna & Magnus

Ansök nu

Sjuksköterska till Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 4
Information om uppdraget:
Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till akutmottagningenavdelning.

Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga.

Krav:

- Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet

Var: Lund


Omfattning: 100%


Tidsperiod: 2023-02-04-2023-02-05


Arbetstider: Enligt överenskommelse


Journalsystem: Melior

Sista ansökningsdag: Lopande


Vi söker just dig!
Just nu söker vi, för kunds räkning, en kompetent och driven leg. sjuksköterska som är redo för nya erfarenheter. Vi är måna om att du ska känna dig sedd och må bra under ditt uppdrag hos oss och finns alltid nära till hands. Vår styrka ligger i att skapa personliga kontakter och få dig att känna dig uppskattad i det viktiga arbete du utför.
Vi erbjuder:

- En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag

- Snabb service och flexibla schemalösningar

- Bra ersättning för din erfarenhet och kompetens

- Tjänstepension från första arbetade timmen

- Fullt försäkringsskydd till, på och från arbetet genom Svedea och FORA

- Behjälplighet med boende om du söker uppdrag på annan ort

- Jourtillgänglighet dygnet runt årets alla dagar

Vilka är vi på Sjuksyrra AB?
Med Sjuksyrra AB som din arbetsgivare är din primära arbetsplats ute på golvet där du och din kompetens behövs men du är även välkommen på en fika eller lunch på vårt kontor i Stockholm. Här sitter vår kund- och konsultansvariga Rebecka och Anna samt Magnus grundare och VD för bolaget. Vi anser oss vara ett personligt bemanningsföretag med visionen att ge legitimerade sjuksköterskor och läkare en varierande och stimulerande karriär. Vi finns alltid nära till hands och värnar om personliga relationer. Våra grundpelare är hög kvalitét, personlighet och flexibilitet.

Tack för att du tar dig tiden att söka denna tjänst! Vi ser fram emot din ansökan, men vänta inte för länge för tillsättandet av denna tjänst kan komma att ske löpande.

Varma hälsningar,
Rebecka, Anna & Magnus

Ansök nu

Sjuksköterska till Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 4
Information om uppdraget:
Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till psykosavdelning.

Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga.

Krav:

- Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet

Var: Lund


Omfattning: 100%


Tidsperiod: 2023-06-01-2023-09-01


Arbetstider: natt


Journalsystem: Melior

Sista ansökningsdag: 2023-04-17


Vi söker just dig!
Just nu söker vi, för kunds räkning, en kompetent och driven leg. sjuksköterska som är redo för nya erfarenheter. Vi är måna om att du ska känna dig sedd och må bra under ditt uppdrag hos oss och finns alltid nära till hands. Vår styrka ligger i att skapa personliga kontakter och få dig att känna dig uppskattad i det viktiga arbete du utför.
Vi erbjuder:

- En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag

- Snabb service och flexibla schemalösningar

- Bra ersättning för din erfarenhet och kompetens

- Tjänstepension från första arbetade timmen

- Fullt försäkringsskydd till, på och från arbetet genom Svedea och FORA

- Behjälplighet med boende om du söker uppdrag på annan ort

- Jourtillgänglighet dygnet runt årets alla dagar

Vilka är vi på Sjuksyrra AB?
Med Sjuksyrra AB som din arbetsgivare är din primära arbetsplats ute på golvet där du och din kompetens behövs men du är även välkommen på en fika eller lunch på vårt kontor i Stockholm. Här sitter vår kund- och konsultansvariga Rebecka och Anna samt Magnus grundare och VD för bolaget. Vi anser oss vara ett personligt bemanningsföretag med visionen att ge legitimerade sjuksköterskor och läkare en varierande och stimulerande karriär. Vi finns alltid nära till hands och värnar om personliga relationer. Våra grundpelare är hög kvalitét, personlighet och flexibilitet.

Tack för att du tar dig tiden att söka denna tjänst! Vi ser fram emot din ansökan, men vänta inte för länge för tillsättandet av denna tjänst kan komma att ske löpande.

Varma hälsningar,
Rebecka, Anna & Magnus

Ansök nu

Sjuksköterska till Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 4
Information om uppdraget:
Sjuksyrra AB söker en erfaren leg. sjuksköterska till psykosavdelning.

Vi söker en prestigelös, flexibel och självgående person som tar stort ansvar och har en god samarbetsförmåga.

Krav:

- Legitimerad sjuksköterska med minst 2 års arbetslivserfarenhet


Var: Lund


Omfattning: 100%


Tidsperiod: 2023-05-01-2023-09-30


Arbetstider: dag/kväll


Journalsystem: Melior

Sista ansökningsdag: 2023-04-17


Vi söker just dig!
Just nu söker vi, för kunds räkning, en kompetent och driven leg. sjuksköterska som är redo för nya erfarenheter. Vi är måna om att du ska känna dig sedd och må bra under ditt uppdrag hos oss och finns alltid nära till hands. Vår styrka ligger i att skapa personliga kontakter och få dig att känna dig uppskattad i det viktiga arbete du utför.
Vi erbjuder:

- En personlig kontaktperson som finns här för dig under hela ditt uppdrag

- Snabb service och flexibla schemalösningar

- Bra ersättning för din erfarenhet och kompetens

- Tjänstepension från första arbetade timmen

- Fullt försäkringsskydd till, på och från arbetet genom Svedea och FORA

- Behjälplighet med boende om du söker uppdrag på annan ort

- Jourtillgänglighet dygnet runt årets alla dagar

Vilka är vi på Sjuksyrra AB?
Med Sjuksyrra AB som din arbetsgivare är din primära arbetsplats ute på golvet där du och din kompetens behövs men du är även välkommen på en fika eller lunch på vårt kontor i Stockholm. Här sitter vår kund- och konsultansvariga Rebecka och Anna samt Magnus grundare och VD för bolaget. Vi anser oss vara ett personligt bemanningsföretag med visionen att ge legitimerade sjuksköterskor och läkare en varierande och stimulerande karriär. Vi finns alltid nära till hands och värnar om personliga relationer. Våra grundpelare är hög kvalitét, personlighet och flexibilitet.

Tack för att du tar dig tiden att söka denna tjänst! Vi ser fram emot din ansökan, men vänta inte för länge för tillsättandet av denna tjänst kan komma att ske löpande.

Varma hälsningar,
Rebecka, Anna & Magnus

Ansök nu

Behandlingsassistenter sommarvikariat

Behandlingsassistent/Socialpedagog
Läs mer Feb 3
Statens institutionsstyrelse, SiS, är en myndighet som ansvarar för individuellt anpassad tvångsvård för ungdomar och för vuxna med missbruk. SiS verkställer även sluten ungdomsvård. Det gör vi på ungdomshem och hem för vuxna med missbruk, över hela landet. Hos oss på SiS blir ditt arbetsliv en spännande utmaning. Oavsett var i vår organisation du arbetar, eller vilken tjänst du har, hjälper du till att skapa livsviktig förändring.

SiS LVM-hem Lunden tar emot kvinnor och män med alkohol-, narkotika- eller blandmissbruk. Vi tar emot klienter som har psykisk ohälsa och klienter som behöver medicinsk omvårdnad. Vi har verksamhet i Lund och i Höör.


Arbetsbeskrivning
Passa på att prova ett intressant sommarvikariat som behandlingsassistent på SiS.

Målet med ditt uppdrag är att motivera våra ungdomar till nya och mindre riskfyllda sätt att leva. Som behandlingsassistent är du med och ser till att rutinerna på avdelningen fungerar som de ska. Du spelar en stor roll för stabiliteten och tryggheten för våra ungdomar och klienter, och står för basen i det dagliga livet som skolgång, städning, matlagning med mera. Du är med och bidrar till att säkerheten på institutionen upprätthålls enligt våra rutiner. Dokumentation är en viktig del av ditt arbete. Du kommer jobba med att bygga goda behandlingsrelationer och medverkar till att våra ungdomar och klienter får den trygghet och säkerhet som de behöver för att bryta invanda beteenden. Tillsammans med ditt team av engagerade kollegor exempelvis behandlingspedagoger och behandlingssamordnare har ni möjlighet att nå goda resultat och bidra till förändring. Jobbet är många gånger krävande men också stimulerande, glädjefyllt och omväxlande. 

Arbetstiden är oregelbunden dag-kväll och helg eller kväll-natt och helg.

Som sommarvikarie på SiS kommer du att genomgå en anpassad introduktionsutbildning för att rusta dig inför ditt uppdrag.

Kvalifikationer
·       Avslutad gymnasieutbildning

·       Erfarenhet av arbete med människor i en utsatt livssituation t.ex. inom psykiatri eller HVB- verksamhet

·       B- körkort 

·       God svenska i tal och skrift

 

Din personliga lämplighet är nyckeln till livsviktig förändring. Därför behöver du ha en god förmåga att skapa engagemang och delaktighet. Lika viktigt är det att du har en grundmurad positiv människosyn, stor empatiskt förmåga och en förmåga att skapa goda behandlingsrelationer. Du har en god kommunikativ förmåga och kan behålla ditt lugn även i pressade situationer. Du har också förmåga att samarbeta med andra och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor.

Du delar vår vision att vara en plats för förändring och det genomsyrar ditt bemötande, engagemang och förhållningssätt. 

Anställning
Tjänsten är en visstidsanställning under sommarmånaderna. Längden på anställningen utifrån överenskommelse. Intervjuer genomförs löpande. 

Ansökan 
Välkommen att registrera din ansökan i vårt rekryteringsverktyg senast 230228

 

SiS arbetar aktivt mot all form av diskriminering och välkomnar alla sökande.

För arbete på våra institutioner gör SiS registerkontroll innan anställning.

Inför rekryteringsarbetet har Statens institutionsstyrelse tagit ställning till rekryteringskanaler och marknadsföring. Vi undanber oss därför bestämt kontakt med mediesäljare, rekryteringssajter och liknande.

Läs gärna mer om oss på https://www.stat-inst.se/jobba-hos-oss/

Ansök nu

Servis extra personal

Servitör/Servitris
Läs mer Feb 3
Vi söker nu extrapersonal till servisen som kan arbeta varannan helg. Vi söker dig som är självgående, driftig och är intresserad av att leverera en fantastisk upplevelse till varje gäst. Vi ser gärna att du har tidigare erfarenhet av att servera fransk mat och har ett intresse av vin och dryck.
Arbetet är förlagt främst under kvällar på fredagar och heldagar på lördagar. Arbetsuppgifterna innefattar servering, diskplock, städning och disk. Det är ett krav att kunna behärska det svenska språket för att kunna kommunicera med gästerna, engelska och franska är meriterande.
Om oss
Gamla Franska är en bistro i Saluhallen i Lund som serverar fransk mat med klassiska upplägg. Vi som arbetar har lång erfarenhet av restaurangbranschen och är passionerade över mat, vin och destillat. Det är väldigt viktigt för oss att alltid ge bästa möjliga service till gästen. Eftersom vi ligger inne i Saluhallen är det en naturlig mötesplats där gäster kommer förbi spontant under hela dagen. Här serverar vi lunch, á la carte och take away måndag-lördag.

Ansök nu

Simulation Analysis Engineer

Systemanalytiker/Systemutredare
Läs mer Feb 3
Telescope Services AB har sedan 1999 jobbat med att rekrytera de främsta mjukvaruspecialisterna från hela världen. Vårt huvudkontor ligger i Lund, med rekryteringsnoder i mer än tio länder, och vi är idag ca 100 medarbetare på plats här i Sverige."
Scope:
Structural strength calculations (static and dynamic)
Fluid dynamics using CFD
Thermal calculations and thermodynamics
Seismic and vibrations
Pipe and support calculations

Requirements:
Engineering degree
5+ years working in industrial or scientific projects with simulation/analysis
Extensive experience using ANSYS
Good understanding of relevant design codes, norms, and standards
Excellent oral and written English skills

Good to have:
M.Sc. in Mechanical Engineering or Engineering Physics
Good understanding of the RCC-MRx standard
Experience using ROHR2 for pipe calculations
Experience using DYMOLA (Modelica language)
Good knowledge of process systems.
Understanding of theoretical physics, including atomic and nuclear physics, quantum
mechanics, or electromagnetics
Experience simulating/analyzing extreme environments such as cryogenic temperatures, and radiation.
Experience working in an international environment

Ansök nu

Technical Project Manager

Projektledare, IT
Läs mer Feb 3
Telescope Services AB har sedan 1999 jobbat med att rekrytera de främsta mjukvaruspecialisterna från hela världen. Vårt huvudkontor ligger i Lund, med rekryteringsnoder i mer än tio länder, och vi är idag ca 100 medarbetare på plats här i Sverige.
Requirements:
Excellent skills in English
Experience from Earned Value Management
Background in Automation, preferably Siemens S7Please send Your CV to jobs@telescopeservices.se.

Ansök nu

Undersköterska till Barn- och ungdomsmedicinavdelning 62 i Lund

Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Läs mer Feb 3
Gör skillnad. Varje dag.

Har du ett stort intresse för barn och deras familjer? Vill du tillsammans med oss arbeta för att erbjuda barnet och dess familj en säker och effektiv vård med hög kvalitet? Då ska du inte tveka att söka till oss på Barn- och ungdomsmedicinavdelning 62 i Lund!

Hos oss vårdas patienter som är allt från två dagar till arton år gamla och som är i behov av högspecialiserad vård, främst inom neurologi, lungmedicin och ortopedi. Vi arbetar med en stor variation av diagnoser, allt från planerade operationer och behandlingar till mer komplicerade sjukdomar. Avdelning 62 är en av fyra slutenvårdsavdelningar inom verksamhetsområde barnmedicin vid Skånes universitetssjukhus. Vården är en blandning av planerad och akut verksamhet där vi arbetar väldigt brett på olika vårdnivåer. Vi är unika i södra sjukvårdsregionen med att bedriva denna sorts vård för barn och unga. Något mer som är utmärkande för just vår avdelning är att vi arbetar familjecentrerat, vilket innebär att våra insatser tar sin utgångspunkt i hela familjen och deras levnadsvillkor.

Funktionen intermediärvård (IMV) är en del av avdelningen och riktar sig till patienter som har ett vårdbehov som överstiger en vanlig vårdavdelning, men som inte fullt ut kräver intensivvård. Således är vården oftast högteknologisk och stöttning av vitala funktioner sker i olika grad. Intermediärvård förbättrar flödet i akutvårdskedjan genom att patienterna stabiliseras tidigt i vårdförloppet och intensivvård kan då förhindras.

ARBETSUPPGIFTER
Vi ser nu fram emot att utöka vårt team på barn- och ungdomsmedicinavdelning 62! Här får du möjlighet att ta del av ett självutvecklande arbete och i vår verksamhet finns stor utvecklingspotential för den som vill.

Hos oss är verkligen ingen dag den andra lik! Vi behandlar barn och ungdomar i olika åldrar, där även sjukdomsbilderna ser väldigt olika ut och många av våra patienter har en komplex bakgrund med multipla diagnoser.

Som undersköterska erbjuds du därmed ett varierande och utvecklande arbete med givande arbetsuppgifter. Du arbetar med omvårdnad av våra patienter och stöttning av deras föräldrar. Arbetet sker i team tillsammans med andra undersköterskor samt en sjuksköterska och gemensamt planerar ni det dagliga arbetet. Tillsammans med ansvariga läkare ligger fokus på att gemensamt försöka finna lösningar som varje patient mår väl av, vilket är ytterst individuellt från barn till barn. Förutom det direkta arbetet med patienten är alla medarbetare delaktiga i arbetet med att utveckla och förbättra vården då vi ständigt strävar efter att bli ännu bättre på det vi gör.

Vi är en arbetsgrupp med en härlig blandning av medarbetare med olika erfarenhetsnivå. Vi har ett stort kunskapsutbyte, vilket vi är måna om. Som ny medarbetare hos oss erbjuds du introduktion anpassad efter dina behov och din tidigare erfarenhet med grund i verksamhetsområdets gemensamma introduktionsprogram. Detta för att säkerställa att du får den kunskap som du behöver för att lyckas i din nya roll hos oss.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar, gärna med inriktning barn eller sjukvård/akutsjukvård. Goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift är ett krav. Det är meriterande om du har erfarenhet av arbete med barn och/eller om du har arbetat inom barnsjukvård. Likaså är erfarenhet av arbete inom sjukhusvård meriterande, med fördel inom neurologi och/eller lungmedicin.

Som person ser vi att du är drivande, serviceinriktad, har en god samarbetsförmåga samt att du är flexibel. Vi värdesätter och förutsätter också att du vill arbeta utifrån våra värdegrunder respekt för människan och ständiga förbättringar. Därtill har du ett gott bemötande gentemot såväl patienter och dess familj som dina kollegor. Stor vikt läggs vid personlig lämplighet.

Inför eventuell anställning görs kontroll mot misstanke- och belastningsregistret.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Den 1 juli 2023 blir titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Om du idag har en tillsvidareanställning som undersköterska och blir erbjuden en ny tjänst kan du behålla din titel undersköterska fram till 30/6 2033. Om du idag inte har ett yrkesbevis från Socialstyrelsen innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent och inte undersköterska.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

BSW Developer

Mjukvaruutvecklare
Läs mer Feb 3
Telescope Services AB har sedan 1999 jobbat med att rekrytera de främsta mjukvaruspecialisterna från hela världen. Vårt huvudkontor ligger i Lund, med rekryteringsnoder i mer än tio länder, och vi är idag ca 100 medarbetare på plats här i Sverige.
Job Description:
As Base SW Developer for Vehicle Propulsion, your task is to set up a BSW for a specific target under the Autosar standard. You will be a member of the BSW and Integration team that have the full responsibility for deliveries of SW packages for test vehicles and car projects.
The work is performed in close cooperation with System designers, SW architects and SW developers.
Responsibilities:
• BSW Configuration development Autosar
i. communication module
ii. system management module
iii. Memory management module
• Requirement analysis
• Integration BSW and SWC
• Work in close cooperation with other engineers to clarify questions regarding specifications, work processes, system design and quality assurance activities
• Issue management and related investigations
• Assist in SW implementation
• Technical documentation
Requirements:
• Master’s degree in computer science, electrical engineering, applied mathematics or similar
• AUTOSAR BSW Knowledge
• Good knowledge about Software Engineering
• Ability to coordinate with several teams and actively self-driven
• Ability to independently plan, manage and monitor your work towards set goals
• Experience from automotive software design
• Programming skills in C, python…
Good to Have:
• Experience from Embedded SW development
• Work experience from the automotive industry
• Agile development processes
• Other language skills
Personality:
• Strong commitment to develop world class products with high precision
• Ability to build trust and show courage
Please send Your CV to jobs@telescopeservices.se.

Ansök nu

Undersköterskor till operation, VO intensiv- och perioperativ vård i Lund

Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Läs mer Feb 3
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du arbeta för att förbättra andra människors liv och samtidigt ha roligt på jobbet? Då kan du vara den vi söker!

Verksamhetsområde (VO) intensiv och perioperativ vård vid Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund erbjuder operationssjukvård, anestesisjukvård, postoperativ vård och intensivvård. Här vårdas patienter före, under och efter sin operation.

På operationsavdelningarna arbetar cirka 160 medarbetare med högspecialiserad vård inom kirurgi, öron-näsa-hals, ortopedi, käkkirurgi, neurokirurgi, ögonkirurgi, kvinnosjukvård och strålningsbehandling.

ARBETSUPPGIFTER
Nu välkomnar vi dig undersköterska som vill arbeta engagerat i en spännande och utvecklande miljö med härliga kollegor.

Som undersköterska på våra operationsavdelningar är inte den ena dagen den andra lik. Hos oss får du möjlighet att arbeta med många olika typer av operationer och patientgrupper. Arbetet bjuder på stor variation och alltid med stort fokus på patientsäkerhet. Akuta operationer där du kommer bistå förekommer under dygnets alla timmar.

Hos oss får du ett spännande och stimulerande arbete där vi tillsammans arbetar för en arbetsplats som präglas av gemenskap och utveckling. Här tror vi på medarbetarkraften och kommer därför att kontinuerligt stämma av med dig om din önskan om utveckling.

Vi söker undersköterskor som vill arbeta inom anestesi och/eller operation. Tjänsten kan renodlas att enbart tjänstgöra inom respektive specialitet eller utformas som en kombinationstjänst. Som nyanställd får du en individuell introduktionsplan som anpassas efter dina behov och tidigare erfarenheter.

När du arbetar jourtid har vi ett bra kvot-avtal som gynnar din totala veckoarbetstid. Vi använder oss av ett bokningsschema, där du har möjlighet att önska ett schema som passar dig. Schemat anpassas och justeras sedan efter allas önskemål och verksamhetens behov.

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är utbildad undersköterska med inriktning sjukvård /akutsjukvård och som har goda kunskaper i det svenska språket, i såväl tal som skrift. Har du tidigare erfarenhet av att arbeta på operationsavdelning eller inom intensivvård är det meriterande men inget krav.

Vi värdesätter att du som person är engagerad, flexibel och drivs av att skapa teamkänsla. Vi är måna om att hitta rätt person och lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Har du frågor om tjänsten? Hör gärna av dig till oss!

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval och rekrytering, välkommen med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Timanställda till Byggmax kundsupport

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Feb 3
Vi behöver stärka upp vårt fantastiska team och söker nu Dig som har erfarenhet inom service eller kundsupport! Vi är ett dedikerat team som har roligt tillsammans, är hjälpsamma och ställer upp för varandra.

Att vara en stjärna hos oss på Byggmax innebär att med trevligt bemötande ta emot kunder/leverantörer via telefon/mejl samt att besvara våra kunders funderingar och lösa deras problem på bästa sätt.

Dina arbetsuppgifter:
Din roll blir allt från försäljning och produktvägledning till orderadministration och leveransökning. Du kommer att jobba i ett team där vi jobbar tätt och tillsammans men även mycket individuellt för att hjälpa våra kunder, samt även kollegor i hela företaget.

Sammanfattningsvis hjälper du oss att leverera service i världsklass och i utbyte ger vi dig ett spännande och roligt arbete i en fantastisk arbetsgrupp där det finns utvecklingsmöjligheter. Vi är inne i en framtidsresa med mycket nytt på agendan där medarbetarna har mycket inflytande. Du ska därför ha ett brinnande intresse av att vilja utveckla både dig själv och våra dagliga arbetsrutiner.

Vår Kundservice förser den norska, finska, danska och svenska marknaden med support. Du kommer att arbeta på en fartfylld och härlig arbetsplats omgiven av engagerade och fantastiska kollegor i teamet.
Det är inget krav att du ska ha jobbat på en Kundservice tidigare, men det är fördelaktigt om du har någon typ av erfarenhet från arbete via telefon eller service. Dock är det högt meriterande om du arbetat på en Kundservice innan. Besitter du kunskap från byggbranschen och/eller känner dig händig inom hemma-projekt så kommer du stortrivas hos oss. Det viktigaste är dock att du är glad, trevlig och brinner för att ge utmärkt service.

Vi tror att du:

- Har en utmärkt känsla för service
- Har en mycket god social kompetens
- Har god förmåga att arbeta både självständigt samt i grupp
- Är en engagerad och ansvarstagande person
- God datorvana
- Flexibel och nytänkande
- Kunskaper i de nordiska språken i tal och skrift är högt meriterande

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper!

Övrig information
Vi ser att du rapporterar och är stationerad på något av våra kontor, i Lund eller Solna.
Vi erbjuder även hybrid-kontor vilket innebär att det också finns möjlighet att arbeta hemifrån en del av din tid.
Tjänsten är en timanställning och schemaläggs efter behov.

Intresserad?

Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på redan idag!

Byggmax vill att alla hemmasnickare i hela landet ska kunna förverkliga sina byggprojekt. Alla ska ha möjlighet att leva och bo som de vill, oavsett om de vill renovera inne, ute eller i trädgården. På Byggmax strävar vi allesammans mot samma mål – att se till att hemmasnickarna får den möjligheten.

Byggmax har hundratals butiker och en exploderande e-handel. Ända sedan starten 1993 har affärsidén varit att vara det bästa och billigaste alternativet för både hemmasnickare och proffs som vill ha byggmaterial av bra kvalitet. Från att ha varit en ettrig uppstickare har Byggmax expanderat i både Sverige, Norge och Finland och är nu en av Sveriges tre största byggmaterialkedjor. Ständiga förbättringar, löpande effektiviseringar och en förändringsbenägen företagsskultur har gjort bolaget till ett av branschens lönsammaste. I Byggmax Group ingår även Buildor och Skånska Byggvaror.

Varmt välkommen till Byggmax, både som kund och som potentiell medarbetare!

Ansök nu

Kundtjänstmedarbetare till Byggmax!

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Feb 3
Vi behöver stärka upp vårt fantastiska team och söker nu Dig som har erfarenhet inom service eller kundsupport! Vi är ett dedikerat team som har roligt tillsammans, är hjälpsamma och ställer upp för varandra.

Att vara en stjärna hos oss på Byggmax innebär att med trevligt bemötande ta emot kunder/leverantörer via telefon/mejl samt att besvara våra kunders funderingar och lösa deras problem på bästa sätt.

Dina arbetsuppgifter:
Din roll blir allt från försäljning och produktvägledning till orderadministration och leveransökning. Du kommer att jobba i ett team där vi jobbar tätt och tillsammans men även mycket individuellt för att hjälpa våra kunder, samt även kollegor i hela företaget.

Sammanfattningsvis hjälper du oss att leverera service i världsklass och i utbyte ger vi dig ett spännande och roligt arbete i en fantastisk arbetsgrupp där det finns utvecklingsmöjligheter. Vi är inne i en framtidsresa med mycket nytt på agendan där medarbetarna har mycket inflytande. Du ska därför ha ett brinnande intresse av att vilja utveckla både dig själv och våra dagliga arbetsrutiner.

Vår Kundservice förser den norska, finska, danska och svenska marknaden med support. Du kommer att arbeta på en fartfylld och härlig arbetsplats omgiven av engagerade och fantastiska kollegor i teamet.
Det är inget krav att du ska ha jobbat på en Kundservice tidigare, men det är fördelaktigt om du har någon typ av erfarenhet från arbete via telefon eller service. Dock är det högt meriterande om du arbetat på en Kundservice innan. Besitter du kunskap från byggbranschen och/eller känner dig händig inom hemma-projekt så kommer du stortrivas hos oss. Det viktigaste är dock att du är glad, trevlig och brinner för att ge utmärkt service.

Vi tror att du:

- Har en utmärkt känsla för service
- Har en mycket god social kompetens
- Har god förmåga att arbeta både självständigt samt i grupp
- Är en engagerad och ansvarstagande person
- God datorvana
- Flexibel och nytänkande
- Kunskaper i de nordiska språken i tal och skrift är högt meriterande

Stor vikt kommer att läggas vid personliga egenskaper!

Övrig information
Vi ser att du rapporterar och är stationerad på något av våra kontor, i Lund eller Solna.
Vi erbjuder även hybrid-kontor vilket innebär att det också finns möjlighet att arbeta hemifrån en del av din tid.
Tjänsten är en heltid tillsvidareanställning och inleds med 6 månaders provanställning.

Intresserad?

Urval och intervjuer kommer ske löpande i denna process så ansök gärna på redan idag!

Byggmax vill att alla hemmasnickare i hela landet ska kunna förverkliga sina byggprojekt. Alla ska ha möjlighet att leva och bo som de vill, oavsett om de vill renovera inne, ute eller i trädgården. På Byggmax strävar vi allesammans mot samma mål – att se till att hemmasnickarna får den möjligheten.

Byggmax har hundratals butiker och en exploderande e-handel. Ända sedan starten 1993 har affärsidén varit att vara det bästa och billigaste alternativet för både hemmasnickare och proffs som vill ha byggmaterial av bra kvalitet. Från att ha varit en ettrig uppstickare har Byggmax expanderat i både Sverige, Norge och Finland och är nu en av Sveriges tre största byggmaterialkedjor. Ständiga förbättringar, löpande effektiviseringar och en förändringsbenägen företagsskultur har gjort bolaget till ett av branschens lönsammaste. I Byggmax Group ingår även Buildor och Skånska Byggvaror.

Varmt välkommen till Byggmax, både som kund och som potentiell medarbetare!

Ansök nu

Administratör till stadsbyggnadskontoret, Lunds kommun

Servicehandläggare
Läs mer Feb 3
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På stadsbyggnadskontoret arbetar ungefär 100 medarbetare för att utveckla ett växande Lund som en långsiktigt hållbar stad. Vi är med och tar ansvar för hela kedjan från översiktlig stadsplanering, via detaljplanering och lantmäteri till när enskilda hus och platser ska byggas. I vårt arbetssätt vill vi vara förtroendeingivande, professionella och engagerade. Hög kvalitet och god service är viktiga ledord i vår samverkan med medborgare och byggaktörer.Om oss
Vi erbjuder dig ett stimulerande och varierande arbete i en förvaltning som bidrar till utvecklingen av Lund som en attraktiv och hållbar stad.

Stadsbyggnadskontoret i Lund har fem avdelningar: strategiavdelning, planavdelning, bygglovsavdelning, lantmäteriavdelning och avdelningen för stöd och styrning. Stadsbyggnadskontoret sköter myndighetsutövning enligt plan- och bygglagen (PBL) och andra lagar. Vi ger råd och service i plan- och byggfrågor, arbetar med frågor från övergripande planering till konkreta byggprojekt och svarar för kartframställning, mätningsverksamhet och fastighetsbildning.

Avdelningen för stöd och styrning ansvarar för ekonomi, juridik, kommunikation, nämndkansli samt plan- och bygglovsadministration. Vår avdelnings uppdrag är att ge bästa möjliga service till politisk nämnd, kollegor och medborgare. Att arbeta med oss innebär att vi tillsammans hittar förbättrings- och utvecklingsmöjligheter. Du är delaktig i att forma vårt arbetssätt och vi räknar med att du bidrar med ditt perspektiv för bästa resultat!

Arbetsuppgifter
Som administratör är du främst ett stöd till dina kollegor på stadsbyggnadskontoret. Du arbetar med administration i bred bemärkelse kopplat till förvaltningens olika verksamheter. Du hanterar handlingar och deltar i samhällsbyggnadsprocessen från start till slut. Bygglovsadministration är ditt primära uppdrag där diarieföring, arkivering och systemstöd är en naturlig del av uppdraget. Du deltar i projekt som leder till verksamhetsutveckling och effektivisering. Vid behov är du också behjälplig med att förbereda och genomföra dialog- och delaktighetsaktiviteter, mässor och events.

Vi söker dig som trivs med ett högt arbetstempo och som har lätt för att planera, organisera och följa upp ditt arbete. Du är resultatorienterad, tar egna initiativ och är effektiv och prestigelös i ditt förhållningssätt. Du hanterar det svenska språket väl, och uppfattas som både kommunikativ och serviceinriktad av din omgivning. Du sprider positiv energi omkring dig och delar vår grundinställning att vi alltid kan utveckla och förbättra lite till. Du är lyhörd för organisationens behov, har ett helhetsperspektiv på uppdraget och är mån om att ge en god service. Du är kvalitetsmedveten, noggrann och tycker om att ta ansvar. 

Du har för uppdraget relevant utbildning och erfarenhet av en administrerande och samordnande roll sedan tidigare. Du har mycket god datorvana, trivs i en digital miljö och lär dig nya system snabbt. Mycket goda kunskaper i Microsoft Officepaketet är en förutsättning. Erfarenhet av ByggR och W3D3 ser vi som en fördel. Vi värdesätter om du har kunskap om och förståelse för hur det är att arbeta i en politiskt styrd organisation. Har du dessutom grundläggande kunskaper om plan- och bygglagen har du riktigt goda förutsättningar för att göra ett bra jobb tillsammans med oss!

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval, och går igenom ansökningarna under tiden annonsen ligger ute. Det innebär att du kan få återkoppling redan innan sista ansökningsdag har passerat. Välkommen med din ansökan redan idag!

Ansök nu

Senior Material Engineer

Materialprovare
Läs mer Feb 3
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen.
Job Summary
Do you want to bring your material skills to the next level?
An exciting opportunity opens within Base Materials Polymer Technology. We are looking for a Material Engineer, that will have a key role in developing suppliers’ capability, to support Tetra Pak’s ambitions in quality and sustainability.
The position is permanent and you will be based in Lund, Sweden. The position will include some travelling. You will be reporting to the Manager Polymer Technology, Finance & Supplier Management, Base Materials.
At Base Materials, we secure supply of sustainable, safe, price-competitive base materials at the required quality level for our factories and customers. We also support and contribute to base material innovation, addressing sustainability challenges.
What you will do
You will be part of the Tetra Pak central organization, responsible for the base material supplier management and specification management. You will collaborate with Suppliers - driving and supporting projects, issue resolution and improvement activities as well as material compliance to regulations. You will also be in contact with key internal and external stakeholders across different functional and international borders.
Focus areas:
Supplier Management: Manage technical relationships with suppliers, ensuring good communication and collaboration.
Specification Management: Develop and maintain specifications; understand impact on specification portfolio from evolving customer demands, ensure supplier compliance to specifications, and push for supplier quality improvement
Project Management: Drive projects & support project organisation in qualification of new or modified base materials.

We believe you have
You have a relevant university degree at a master’s level or above. You also have solid knowledge about Polymer industry and related technologies, or packaging material industry. You have an interest in quality assurance and quality/hygiene standards.
You are analytical, structured, a good communicator and have excellent spoken as well as written English skills. You have a preference to collaborate and ability to manage internal and external relationships. You can deal with ambiguity & continuous change and actively share knowledge with others.
We Offer You
A variety of exciting challenges with ample opportunities for development and training in a truly global landscape
A culture that pioneers a spirit of innovation where our industry experts drive visible results
An equal opportunity employment experience that values diversity and inclusion
Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangements

Apply Now
If you are inspired to be part of our promise to protect what’s good; for food, people, and the planet, apply through our careers page at https://jobs.tetrapak.com/.
This job posting expires on 2023-02-22
To know more about the position contact Karin Strömberg at +46 46 36 33 91
Questions about your application contact Emma Berndtsson at +46 46 36 45 82
For trade union information contact Unionen/Lisbeth Larsson at +46 46 36 2320 or
Sveriges Ingenjörer/Lars Haraldsson at +46 46 36 2533

Ansök nu

Ekonom

Förvaltningsekonom
Läs mer Feb 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Ekonomi- och personalavdelningen inom Språk- och litteraturcentrum erbjuder kvalificerat stöd till institutionens anställda.

Avdelningen består idag av 9 personer, varav 3 ekonomer, 2 ekonomiadministratörer, 2 personaladministratör, forskningsadministratör och SOL:s administrativa chef.  Vi söker nu en ny ekonom för att förstärka vår grupp.

Vid avdelningen arbetar vi kontinuerligt för att skapa förutsättningar för arbetsglädje, delaktighet och utveckling för alla medarbetare.


Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Vi har även ett flextidsavtal som skapar goda förutsättningar för balans mellan arbete och fritid.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
SOL-centrum är organiserat i fem sektioner. En sektion består av flera ämnen och innehåller både utbildningsekonomi och forskningsprojekt. I normalfallet har en och samma ekonom ansvar för ekonomihanteringen inom respektive sektion.

Vi söker nu en erfaren och driven ekonom som har ett flexibelt arbetssätt och som trivs med ekonomiarbetet på institutionsnivå. Du kommer att arbeta självständigt med ekonomiadministrativa frågor och vara stöd till institutionens chefer, studierektorer och forskare. Dina huvudsakliga arbetsuppgifter är:

- budget- samt bokslutsarbete
- stöd till studierektorerna avs bemanning av lärare / forskare
- ekonomisk uppföljning
- projekthantering och projektredovisning
- löpande bokföring och fakturahantering

Även andra administrativa uppgifter kan ingå och en viss förändring av arbetsuppgifter sker kontinuerligt för att anpassas till verksamhetens behov.

 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

- Ekonomisk utbildning på högskolenivå eller erfarenheter som bedöms som likvärdiga.
- Erfarenhet av kvalificerat ekonomiarbete.
- Erfarenhet och förmåga att arbeta med digitala administrativa system samt goda kunskaper i Excel.
- God kommunikativ och pedagogisk förmåga när du förklarar ekonomi för icke-ekonomer.

 

Meriterande för anställningen är:

- Erfarenhet av Lunds universitets administrativa system, rutiner och regelverk

Hänsyn kommer att tas till hur den sökanden genom sin erfarenhet och kompetens bedöms komplettera och stärka det ekonomiadministrativa arbetet inom avdelningen. Vi kommer att lägga stor vikt vid personlig lämplighet. Vi vill att du ska vara serviceinriktad, strukturerad, noggrann samt ha god samarbetsförmåga.

 
Övrigt  

Anställningen är en visstidsanställning på 100 procent med startdatum den 7 mars 2023 eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 januari 2024. Intervjuer kommer att genomföras i våra lokaler i Lund löpande från vecka 7. För ev frågor om anställningen kontakta Pia Nivala, administrativ chef https://www.sol.lu.se/person/PiaNivala 

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.Så här söker du

Anställningen söks via universitets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla CV och personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställning och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan bör även innehålla examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev, etc.)

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Klinisk farmaceut till Patientsäkerhet i Lund

Farmaceut/Apotekare
Läs mer Feb 3
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du bidra till en säker och kvalitativ läkemedelsanvändning? Vill du vara med och utveckla klinisk farmaci inom psykiatrin? Då ska du inte tveka att söka till oss! Vi söker nu en klinisk farmaceut till Patientsäkerhet inom förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel i Skåne!

Förvaltning Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är en av Region Skånes hälso- och sjukvårdsförvaltningar. Verksamheten omfattar den offentligt drivna psykiatrin samt habiliteringen och hjälpmedel i hela Skåne med cirka 4 500 medarbetare. I uppdraget ingår bland annat vård, hjälpmedelsverksamhet, habilitering, rehabilitering, hälsoarbete och forskning. Inom psykiatrin finns fem akutmottagningar, barn- och ungdomspsykiatri, rättspsykiatri och vuxenpsykiatri. Inom habiliteringen finns barn- och ungdomshabilitering, vuxenhabilitering samt syn-, hörsel- och dövverksamhet.

Som klinisk farmaceut är du anställd på enhet Patientsäkerhet. Hos oss arbetar medarbetare med olika typer av förvaltningsövergripande uppdrag inom området patientsäkerhet där det idag ingår två kliniska farmaceuter samt en chefapotekare.

Vi satsar nu på att bli fler farmaceuter inom förvaltningen för att bättre möta behovet av olika farmaceutiska tjänster, såväl nya som befintliga. Inom vuxenpsykiatrins olika verksamhetsområden finns även sju farmaceuter som arbetar med fokus på kvalitet och säkerhet kopplat till läkemedelshantering och försörjning. Som farmaceut inom förvaltningen arbetar du i samverkan med övrig sjukvårdspersonal för ökad patientsäkerhet och mer ändamålsenlig läkemedelsanvändning. Chefapotekaren är teamledare för farmaceuterna i förvaltningen.

Välkommen att bli en del av vårt team!

ARBETSUPPGIFTER
Kliniska farmaceuter är idag en naturlig del av vårdarbetet inom Region Skåne med huvuduppgiften att verka för en säker läkemedelsbehandling. Som klinisk farmaceut hos oss är du läkemedelsexpert och tillsammans med teamet runt patienten ska du säkerställa patienters läkemedelsanvändning, identifiera och förebygga läkemedelsrelaterade problem för att öka patientsäkerhet samt förbättra livskvalitet.

Idag finns det två kliniska farmaceuter inom psykiatrin. De arbetar både inom heldygnsvården och i öppenvården med framför allt läkemedelsgenomgångar men även med annat kvalitets- och utvecklingsarbete. Tillsammans med chefapotekaren planeras upplägget av läkemedelsgenomgångar inom förvaltningen, samtidigt som du som klinisk farmaceut driver, genomför och planerar ditt dagliga arbete.

Just nu befinner sig farmaciverksamheten i en dynamisk och utvecklande period där du som klinisk farmaceut har god möjlighet att vara med och påverka arbetssätt och delta i utvecklande projekt/uppdrag. Hos oss finns även god möjlighet till kompetensutveckling.

Din placeringsort kommer att vara i Lund.

KVALIFIKATIONER
Vi söker dig som är legitimerad apotekare eller har motsvarande kompetens inom farmakologi och farmakoterapi, till exempel legitimerad receptarie med magisterexamen. Språkkunskap i svenska lägst motsvarande nivå C1 enligt Europarådets nivåskala är ett krav för tjänsten. Arbetet förutsätter även god datorvana och goda kunskaper i engelska. Därtill är det ett krav att du har dokumenterad praktisk erfarenhet av arbete med läkemedelsgenomgångar. Vi ser det som en fördel om du redan är förtrogen med Region Skånes arbete med läkemedelsrekommendationer. Det är meriterande med magisterexamen i klinisk farmaci samt erfarenhet av arbete inom hälso- och sjukvård.

Som person söker vi dig som har ett gott bemötande samt förmåga att självständigt organisera och strukturera ditt arbete. Därtill är du ansvarstagande, har lätt för att samarbeta och är intresserad av verksamhetsutveckling. Vi värdesätter
om du har erfarenhet av att arbeta tillsammans med andra professioner och att du stimuleras av multidisciplinära arbetssätt. Förbättringsarbete pågår kontinuerligt för ökad läkemedelssäkerhet vilket kräver nyfikenhet och ett flexibelt förhållningssätt i arbetet. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

Utdrag ur belastningsregister kommer att göras innan eventuell anställning.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Psykiatri, habilitering och hjälpmedel är den tredje största förvaltningen med verksamheter runt om i hela Skåne. Vi har ett brett uppdrag där många olika kompetenser tillsammans ger våra patienter den bästa vård och omsorg. Med nyfikenhet och stort intresse satsar vi också på utveckling och forskning.

Uppdraget inom psykiatri är att bedriva specialiserad vård i den offentligt drivna barn-, vuxen- och rättspsykiatri. Habiliteringen bedriver habilitering och rehabilitering inom den offentligt drivna barn-, ungdoms- och vuxenhabiliteringen. Hjälpmedel har i uppdrag att hantera hjälpmedel som föreskrivs till patienter i Skåne. Inom förvaltningen finns också syn-, hörsel och dövverksamhet.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Vikarierande universitetsadjunkt vid Ekonomisk historia, 40%

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Feb 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.


Ekonomihögskolan vid Lunds universitet är som trippelackrediterad en av världens främsta handelshögskolor. Vi erbjuder högkvalitativ utbildning och ger bland annat fyra utbildningsprogram på grundnivå och 13 magister- och masterprogram. Ekonomihögskolan samverkar med företag och myndigheter i regionen och på fakultetens sex institutioner och fem forskningscentra bedrivs forskning i världsklass. Vi månar om en god, stimulerande arbetsmiljö och arbetar ständigt med att utveckla vår ställning som en attraktiv arbetsgivare.Lunds universitet ledigkungör en anställning som vikarierande adjunkt i ekonomisk historia.

Anställningen startar 1 mars och avslutas den 31 december 2023 med placering vid Ekonomisk-historiska institutionen, Ekonomihögskolan. Anställningen är på 40 procent av heltid.

Ämnesområde och arbetsuppgifter
Ämnesområdet är ekonomisk historia.

Arbetsuppgifterna omfattar framför allt undervisning och en mindre del forskning. Administrativa uppgifter kan också ingå. Undervisningen sker på grundnivå och avancerad nivå. Undervisningen består främst av kurser inom Afrikas och det Globala Syds ekonomiska historia, utvecklingsstudier och kvalitativa metoder. Undervisningen är på engelska.

Behörighet  
För behörighet krävs dels pedagogisk skicklighet, dels avlagd examen på avancerad nivå eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper samt har annan kompetens som är av betydelse med hänsyn till ämnet ekonomisk historia och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen.

Därutöver krävs genomgången högskolepedagogisk utbildning omfattande minst fem veckor, eller motsvarande kunskaper som förvärvats på annat sätt.

Bedömningsgrunder
Eftersom tjänsten till största del består av undervisning kommer vid bedömningen av de sökande stor vikt att fästas vid pedagogisk meritering och skicklighet. Även vetenskaplig och administrativ förmåga vägs in vid bedömningen.

I den samlade bedömningen av pedagogiska kvalifikationer ingår högskolepedagogisk utbildning, pedagogisk erfarenhet samt pedagogisk skicklighet. Erfarenhet av undervisning och kursutveckling inom Ekonomisk Historia, Afrikas och det globala syds ekonomiska historia och utvecklingsstudier är en merit.

I den samlade bedömningen av vetenskaplig skicklighet är avlagd doktorsexamen i ekonomisk historia starkt meriterande, liksom erfarenhet av internationellt samarbete och deltagande i forskningsnätverk. Vidare beaktas graden av förmåga att samverka med det omgivande samhället och att informera om forskning.

Mycket goda kunskaper i engelska, i tal och skrift är ett krav.

Hänsyn kommer att tas till hur den sökande genom sin erfarenhet och kompetens kan bedömas komplettera och stärka utbildning och forskning inom institutionen.

Ansökan
Ansökan ska innehålla:

- Följebrev
- CV och publikationslista
- Beskrivning av meriter inom undervisning och forskning, maximalt tre sidor
- Ett utvalt papper (working paper eller publikation, som länk eller PDF)
- Examensbevis, etc.
Sökande uppmuntras att ge namn och kontaktuppgifter på maximalt två personer som kan ge referenser men rekommendationsbrev kommer inte att beaktas i ansökningen.

Övrigt
Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Medfind AB söker sjuksköterska till psykiatrin i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Ta kontroll över din planering och jobba för Medfind

Vårt mål är att få våra konsulter att utvecklas och trivas hos oss och därmed göra bra insatser i våra kunders organisationer. Varje timme vi levererar skapar mervärde i form av öppna vårdavdelningar och läkarbesök.

Vårt motto är: Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat.

Medfind AB söker en sjuksköterska till ett uppdrag inom psykiatrin i Lund.
Period och uppdrag:
Uppdraget startar 2023-05-01 och pågår till 2023-09-30. Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter inom psykiatrin.
Mer information om pass och arbetsuppgifter diskuteras efter ansökan.

Vilken erfarenhet krävs för uppdraget?

Du behöver ha jobbet kliniskt i minst två år under de senaste 3 åren.
Du ska ha erfarenhet av verksamheten som efterfrågas.

Ansök nu

Medfind AB söker sjuksköterska till psykiatrin i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Ta kontroll över din planering och jobba för Medfind

Vårt mål är att få våra konsulter att utvecklas och trivas hos oss och därmed göra bra insatser i våra kunders organisationer. Varje timme vi levererar skapar mervärde i form av öppna vårdavdelningar och läkarbesök.

Vårt motto är: Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat.

Medfind AB söker en sjuksköterska till ett uppdrag inom psykiatrin i Lund.
Period och uppdrag:
Uppdraget startar 2023-06-01 och pågår till 2023-09-01. Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter inom psykiatrin.
Mer information om pass och arbetsuppgifter diskuteras efter ansökan.

Vilken erfarenhet krävs för uppdraget?

Du behöver ha jobbet kliniskt i minst två år under de senaste 3 åren.
Du ska ha erfarenhet av verksamheten som efterfrågas.

Ansök nu

Medfind AB söker sjuksköterska till avdelning i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Ta kontroll över din planering och jobba för Medfind

Vårt mål är att få våra konsulter att utvecklas och trivas hos oss och därmed göra bra insatser i våra kunders organisationer. Varje timme vi levererar skapar mervärde i form av öppna vårdavdelningar och läkarbesök.

Vårt motto är: Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat.

Medfind AB söker en sjuksköterska till ett uppdrag på akutsjukvård i Lund.
Period och uppdrag:
Uppdraget startar 2023-02-04 och pågår till 2023-02-05. Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter på akutsjukvård.
Mer information om pass och arbetsuppgifter diskuteras efter ansökan.

Vilken erfarenhet krävs för uppdraget?

Du behöver ha jobbet kliniskt i minst två år under de senaste 3 åren.
Du ska ha erfarenhet av verksamheten som efterfrågas.

Ansök nu

Medfind AB söker sjuksköterska till avdelning i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Ta kontroll över din planering och jobba för Medfind

Vårt mål är att få våra konsulter att utvecklas och trivas hos oss och därmed göra bra insatser i våra kunders organisationer. Varje timme vi levererar skapar mervärde i form av öppna vårdavdelningar och läkarbesök.

Vårt motto är: Den som har rätt förutsättningar skapar också bäst resultat.

Medfind AB söker en akutsjuksköterska till ett uppdrag på akutsjukvård i Lund.
Period och uppdrag:
Uppdraget startar 2023-02-04 och pågår till 2023-02-05. Tjänstgöring som akutsjuksköterska med sedvanliga uppgifter på akutsjukvård.
Mer information om pass och arbetsuppgifter diskuteras efter ansökan.

Vilken erfarenhet krävs för uppdraget?

Du behöver ha jobbet kliniskt i minst två år under de senaste 3 åren.
Du ska ha erfarenhet av verksamheten som efterfrågas.

Ansök nu

Medicinsk sekreterare till Neurologimottagning i Lund

Läkarsekreterare/Vårdadmin/Medicinsk sekreterare
Läs mer Feb 3
Gör skillnad. Varje dag.

Känner du dig redo för ett nytt spännande uppdrag? Drivs du av att ge god service samt vill vara med och utveckla vår administrativa verksamhet tillsammans med härliga kollegor? Då är Neurologimottagningen den rätta platsen för dig!

Verksamhetsområde (VO) neurologi, rehabiliteringsmedicin, minnessjukdomar och geriatrik har verksamheter i Lund, Malmö och i Höör. Inom område neurologi i Lund finns en stor specialistmottagning, klinisk forskningsenhet samt två slutenvårdsavdelningar. På Neurologimottagningen utreds och behandlas patienter med neurologiska sjukdomar som bland annat multipel skleros (MS), epilepsi, Parkinsons sjukdom samt hjärntumörer. Inom mottagningen har vi förutom läkarmottagning, en stor behandlingsenhet, en akutdagvård samt rehabiliteringsverksamhet och forskning.

ARBETSUPPGIFTER
Vi är en stor verksamhet med möjlighet till varierande och utvecklande arbete. Som medicinsk sekreterare är du en mycket viktig del av vår verksamhet, det är du och dina kollegor som skapar förutsättningarna samt ser till att mottagningsarbetet flyter. Vi är ett härligt gäng med arbetsglädje och positiv inställning till förbättringar. I ditt arbete ingår diktatskrivning från Medspeech, Melior, diagnosregistrering i PASiS, bevakning och bokning av telefontider. Det finns också möjlighet till eget ansvarsområde med andra administrativa arbetsuppgifter. Du medverkar även aktivt till utveckling och förbättring av såväl rutiner som samarbetssätt. Vi har gott samarbete mellan de medicinska sekreterarna och med andra yrkeskategorier på mottagningen, framför allt våra läkare där vi arbetar läkarbundet.

Vi har professionsmöte där du har stor möjlighet att framföra allt från idéer till att prova nya lösningar. Vi har flextid och det finns även möjlighet till arbete hemifrån. Du som nyanställd hos oss kommer få en bra introduktion som är anpassad till din kompetens och erfarenhet. Kom gärna och träffa oss för att se hur vi arbetar.

KVALIFIKATIONER
För den här tjänsten söker dig som har en godkänd utbildning i hälso- och sjukvårdsadministration 80p KY eller 400p YH alternativt motsvarande godkänd utbildning till medicinsk sekreterare. Därtill har du goda kunskaper i svenska i såväl tal som skrift samt goda kunskaper i medicinsk terminologi. Vi ser även att du har goda IT-kunskaper.

Utbildning i sjukdomsklassificering är meriterande, vilket också kan förklaras som utbildning i diagnosrelaterande grupper (DRG). Vi ser det också som meriterande om du har goda kunskaper i det engelska språket.Har du erfarenhet av att arbeta i systemen Melior, Medspeech, Qlikview, Orbit 5.4 och/eller PASiS, ser vi även det som en fördel för tjänsten.

Vi förväntar oss att du trivs med administrativt arbete och du kan organisera ditt arbete på ett effektivt sätt. Du är flexibel och lösningsfokuserad samt har hög kvalitetskänsla i ditt arbete. Du är serviceinriktad och trivs i en social miljö där kontaktytorna är många. Förutom ditt goda bemötande mot såväl kollegor som patienter uppskattar vi att du är stresstålig, noggrann och flexibel. Vi kan erbjuda dig ett spännande och omväxlande arbete hos oss. Stor vikt kommer läggas vid balansen mellan färdighet, kunskap, och personlig lämplighet

Vi ser fram emot att lära känna just dig. Varmt välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Skånes universitetssjukvård är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar och består av Skånes universitetssjukhus, som finns i Lund och Malmö, samt sjukhusen i Trelleborg, Landskrona och Ystad. Skånes universitetssjukvård erbjuder vård, forskning och utbildning på nationell, regional och internationell nivå. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation, där våra 13 500 medarbetare driver och utvecklar hälso- och sjukvård i livets alla skeden tillsammans med våra patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Enhetschef till HVB- och stödboendeverksamhet

Enhetschef inom social omsorg
Läs mer Feb 3
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


På arbetsmarknads- och socialförvaltningen arbetar cirka 600 medarbetare som ger stöd till de lundabor som behöver socialtjänstens insatser. Tillsammans ser vi till att barn och unga får en så bra uppväxt som möjligt. Vi utgår från hela familjens situation och att ingen ska fara illa. Det handlar om att ge stöd till vuxna med skadligt bruk och beroende eller psykiska funktionsnedsättningar, till dem som behöver ekonomiskt bistånd eller stöd för att kunna studera eller arbeta, samt till flyktingar.Vill du vara med och driva och utveckla våra HVB-boenden och stödboende?
Arbetsmarknads- och socialförvaltningens två HVB-boenden är idag organiserade i två olika verksamhetsområden och enheter.

Vi samlar nu enheterna inom ett och samma verksamhetsområde och söker en enhetschef som med erfarenhet och driv vill vara med och utveckla verksamheten tillsammans med medarbetarna.

På Ungdomsboendet finns två olika uppdrag, det ena är att driva ett HVB-hem och det andra är att driva ett stödboende för tjejer och killar mellan 16 och 20 år. Inom stödboendet erbjuder vi både ett korridorboende och 14 lägenheter för de ungdomar som nått en högre mognad och självständighet, eller som inte kan bo tillsammans med andra av olika skäl. 

Tonårsboendet är ett HVB-hem med plats för sex ungdomar i åldern 13-20 år. Tillsammans med ungdomen arbetar man aktivt med individuell planering, uppföljning och utvärdering. Behandlingsarbetet sker även i nära samarbete med förvaltningens utredningsenheter. Arbetssättet utvecklas kontinuerligt för att på bästa sätt kunna möta ungdomarnas behov.

Vi värnar om våra ungdomar och ger dem ett individuellt stöd för att de ska kunna bli självständiga och självförsörjande. Arbetssätten utvecklas kontinuerligt för att kunna möta ungdomarnas behov på bästa sätt och vi hoppas att du vill vara med och hjälpa oss att bli ännu bättre.  

Arbetsuppgifter
Du driver och utvecklar våra HVB och stödboende för barn och unga i nära samarbete med placerande funktion och övriga viktiga funktioner för barnet/den unge. Du ansvarar för budget,
medarbetare och verksamhet samt för det dagliga arbetet och säkerställande att verksamheten håller god kvalitet. Du utvecklar arbetssätt och samarbeten tillsammans med medarbetarna för att skapa en sammanhållen verksamhet för våra ungdomar.

Vi söker dig som
Du har en slutförd socionomutbildning eller annan högskoleutbildning som arbetsgivaren bedömer som likvärdig. För att lyckas i uppdraget ser vi att du behöver god kunskap kring och erfarenhet av att bedriva dygnet-runt-verksamhet och av att leda medarbetare i att ge unga stöd i sin vardag.  Du har god kunskap i lagstiftning som styr verksamhet inom HVB- och stödboende. 

Som ledare är du tillräckligt tydlig och kommunikativ för att ge ramar men även utrymme för dina medarbetares kreativitet och olika styrkor och ditt agerande får dem att växa i sina yrkesroller. Du har förmågan att göra rätt avvägningar kring uppdragets behov av stabilitet kontra utveckling och ser till att både ha helhetsperspektiv och vara närvarande i det dagliga arbetet. Du är en samarbetsorienterad och prestigelös person med god självkännedom och genuint intresse för målgruppen.

Ledarskapet i Lunds kommun skall präglas av våra ledord Lyssna, Lära, Leda, detta genomsyrar allt det vi gör för att skapa Ett Lund. Vi tillämpar ett tillitsbaserat ledarskap som innebär att du som chef läger tonvikten vid tillit som förhållningssätt och styrprincip och visar tillit till medarbetare och medborgare som möts i kärnuppdraget. Vi ser utbildning i ledarskap som en viktig faktor för att man ska lyckas i sitt uppdrag som ledare, så har du någon sådan utbildning ser vi det som meriterande.

Intervjuer kommer att hållas måndagen den 27 februari, sökande ombedes därför reservera tiden för eventuell intervju.

Ansök nu

Utvecklings- och Processingenjör till EkoBalans Fenix

Processutvecklare, kemi
Läs mer Feb 3
Om Bravura:

Bravura är ett bemannings- och rekryteringsföretag för organisationer som vill hitta Next Gen Professionals. Hos oss finns massor av jobbmöjligheter, framförallt för dig i början av karriären med 0-8 års erfarenhet. Via oss kan du jobba som konsult eller bli rekryterad. Hitta ditt drömjobb - vi hjälper dig att lyckas!

Om tjänsten:

Det här är ett konsultuppdrag på heltid som varar i 12 månader. Du blir anställd av Bravura och arbetar som konsult hos EkoBalans Fenix. Det finns goda möjligheter till förlängning av uppdraget.

Uppdragstiden blir en ömsesidig testperiod där du som konsult har samma trygghet som en anställd. Läs mer om vad det innebär att vara konsult på Bravuras hemsida.

Om företaget:

EkoBalans startade år 2008 med en ambition att omvandla samhällets flöden till viktiga resurser. Företaget utvecklar processer för att skilja näringsämnena från problemsubstanserna i restflödet från biogasproduktion, avloppsreningsverk, livsmedelsindustrin och lantbruk för att sluta kretsloppet. Genom sina processer tar de tillvara på kväve och fosfor för att sammanställa koncentrerade och nischade gödselmedel, klassade som kretsloppsgödselprodukter. Idag levererar och driver EkoBalans sådana anläggningar, men tillhandahåller även hela koncept som omfattar allt från förstudier och pilotskaleanläggningar till förädling och marknadssättning av produkter. På sikt har företaget även som målsättning att integrera återvinningen i avloppsreningsverkens processer och göra det möjligt att rena avloppsvatten och samtidigt ta till vara värdefulla växtnäringsämnen.

EkoBalans befinner sig i en etableringsfas med en stabil ägarstruktur i grunden. EkoBalans har redan tilldelats ett antal utmärkelser. De har varit med listan över topp 25 Nordic Cleantech Startups såvål som på senare år erhållit Region Skånes miljöpris samt är omnämnda av Kungliga Ingenjörsvetenskapsakademien som ett framtidsföretag.

Läs vidare om EkoBalans processer och framtidsvision på deras hemsida; https://ekobalans.se/

Arbetsuppgifter:

I rollen som process- och utvecklingsingenjör är ditt huvudsakliga ansvar att driva olika delar av projekten. Projekten har olika långa längd där du är en del av alla faser. I början av projektet är du involverad i planeringen av anläggningen. Du har kontakt med underentreprenörer och undersöker deras lämplighet för projektet. Du beräknar även processflödena och undersöker de kemiska konsekvenserna av olika tillvägagångssätt. I slutet av projektet följer du upp projektet och verifierar utfallet. Med tiden kommer du även ta mer ägandeskap i projekten gällande tidsplan, ekonomiskt och tekniskt.

Du arbetar nära övriga kollegor och rapportera till VD samt följer upp med kund.

• Planerar projekten
• Kontakt med externa aktörer
• Beräkningar
• Följer upp projekten

Utbildning, Erfarenhet och personliga egenskaper:

• Avslutad ingenjörsutbildning inom kemi, process, ekosystemteknik eller liknande
• Arbetslivserfarenhet av att arbeta inom våta flöden inom till exempel processindustrin, avloppsreningsverk, biogasanläggning eller livsmedelsindustrin
• B-körkort och tillgång till egen bil är ett krav
• Förståelse för programmering är meriterande
• Mycket god svenska och engelska, både i tal och skrift

Du tar stort ägandeskap för dina arbetsuppgifter, ser till att utförandet bli bra och säkerställer att allt blir slutfört i tid. När ett problem dyker upp agerar du snabbt och försöker komma fram till en lösning så fort som möjligt. Därtill har du en god kommunikativ förmåga och kan formulera dig på ett sätt som gör att du får fram det du vill säga. Du tycker att det är viktigt att alltid färdigställa allt du påbörjar och arbetar därför till dess att projektet är avslutat. Du anpassar dig fort till nya situationer och tycker det är roligt med nya utmaningar.

Övrig information:

Start: Omgående med hänsyn till uppsägningstid
Plats: Lund
Lön: Enligt överenskommelse

Funderingar kring Bravuras rekryteringsprocess? Du finner svar på de vanligast förekommande frågorna här

Är du nyfiken på hur vår rekryteringsprocess är upplagd? Du hittar mer information här

Har du frågor om tjänsten eller kring din registrering är du välkommen att kontakta vår kandidatsupport på vår chatt, info@bravura.se eller 08-400 240 50 så hjälper vi dig. Ange vilken tjänst det gäller.

Vi rekommenderar att du skickar in din ansökan omgående då vi gör ett löpande urval. Välkommen med din ansökan!

Ansök nu

vik Universitetsadjunkt

Universitets- och högskoleadjunkt
Läs mer Feb 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen
Svenska som främmande språk är en stor verksamhet vid SOL och vänder sig huvudsakligen till tre studentgrupper.

För det första ges nybörjar- och fort­sätt­nings­kurser i svenska för utbytesstudenter vid Lunds universitet. För det andra ges behörighets­givande kurser i svenska för invandrare med akademisk bakgrund bosatta i Sverige. För det tredje ges kurser i svenska för icke-svensktalande anställda vid Lunds universitet. I verksamheten ingår också att genomföra och bedöma det nationella språktestet TISUS. En del av ny­börjar­undervisningen ges inledningsvis på engelska.

Vi erbjuder

Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension.

Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd hos oss https://www.lu.se/om-universitetet/jobba-hos-oss

 
Arbetsuppgifter och ansvarsområden
Du kommer att undervisa i svenska som främmande språk från nybörjarnivå till motsvarande Europarådets nivåskala B1. Undervisning är förlagd till två kvällar i veckan.  Du kommer att undervisa på följande kurser:

- SFU, Swedish for University Staff, level 1
- SFU, Swedish for University Staff, level 2

 

Kvalifikationer
Krav för anställningen är:

Behörig att anställas som universitetsadjunkt är den som har

- avlagt examen på avancerad nivå eller motsvarande
- annan vetenskaplig kompetens som är av betydelse med hänsyn till anställningens ämne och de arbetsuppgifter som ingår i anställningen
- gymnasielärarbehörighet med minst 90 hp i svenska som andraspråk eller motsvarande vetenskaplig kompetens
- mycket väl vitsordad erfarenhet av undervisning i svenska som andraspråk eller svenska som främmande språk för vuxna inlärare med god utbildningsbakgrund
- visat pedagogisk skicklighet genom
- gått högskolepedagogisk utbildning om minst fem veckor eller på annat sätt inhämtat motsvarande kunskaper

Grund för bedömningen är goda ämneskunskaper av relevans för anställningens innehåll och de arbetsuppgifter som ska ingå samt god pedagogisk förmåga inklusive god förmåga att utveckla pedagogisk verksamhet på olika nivåer och med varierande undervisningsmetoder.  För denna visstidsanställning kan undantag från kravet på högskolepedagogisk utbildning övervägas om det kan anses berättigat i ljuset av övrig meritering.Meriterande för anställningen är:


- erfarenhet av att undervisa vuxna med akademisk utbildning
- distansundervisning
- bedömning av TISUS-test eller liknande nationella test
- dokumenterat god administrations- och samarbetsförmåga.

 

Övrigt

Anställningen är ett vikariat på 40 procent med startdatum snarast möjligt eller enligt överenskommelse, dock längst till och med 31 januari 2024. För ev frågor om anställningen kontakta studierektor Lena Larsson, https://www.sol.lu.se/person/LenaLarssonSå här söker du

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla personligt brev med motivering till varför du är intresserad av anställningen och på vilket sätt anställningen matchar dina meriter. Ansökan ska även innehålla CV, examensbevis eller motsvarande samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.

Universitetet tillämpar individuell lönesättning. Ange gärna löneanspråk i din ansökan.

Om Humanistiska och teologiska fakulteterna

Humanistiska och teologiska fakulteterna har åtta institutioner och bedriver en stor och varierad verksamhet inom forskning och utbildning som i vid mening syftar till att förstå människan som kulturell och samhällelig varelse. Vi har ca 700 anställda och ca 4 000 helårsstudenter.

Språk- och litteraturcentrum (SOL) är Sveriges största institution med inriktning på språk, språkvetenskap, litteraturvetenskap och områdesstudier. SOL erbjuder ett stort antal fristående kurser som kompletteras av ett växande antal programutbildningar på grundnivå och avancerad nivå. Med sina 33 ämnen och ungefär lika många forskarutbildningar bildar SOL en solid enhet med bredd och djup i utbildning och forskning och utmärks av såväl nationell som internationell synlighet. SOL leds av en styrelse där prefekten är ordförande. Därutöver finns två biträdande prefekter med särskilda verksamhetsansvar. SOL har cirka 250 anställda och 3000 studenter, varav ett hundratal är forskarstuderande.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Sjuksköterska Kvällsorganisationen

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss
Är du typen av sjuksköterska som uppskattar äkta patientmöten och att göra skillnad på riktigt? Utmanas du av tanken på att multisjuka äldre inte alltid gagnas av att vårdas på akutsjukhus, ser du större vinster i kvalificerad sjukvård i hemmet? Tycker du om att arbeta självständigt och göra akuta bedömningar såväl som att sätta dig in i hur den nya dialysmaskinen fungerar? Då är sannolikt ett arbete som sjuksköterska i Lunds kommuns kvällsorganisation ett arbete för dig!

Arbetsuppgifter
Lunds kommun söker en ny positiv och erfaren medarbetare till kvällsorganisationen.

Arbetet innefattar såväl planerade, regelbundet återkommande insatser såsom infusioner och dialys som insatser av mer brådskande karaktär såsom akuta bedömningar och insatser som behöver lösas under jourtid. Patientgruppen är företrädesvis äldre medborgare i kommunen men ansvarsområdet sträcker sig också över kommunens LSS-verksamheter och hemvård för yngre (18-65 år). Som inom alla delar av sjukvården arbetar vi med vårdhandbokens riktlinjer som ledstjärna – och här finns det verkligen utrymme att arbeta så då vi lägger stor vikt vid att ha en god bemanning. Vi arbetar i en grupp om 6 sjuksköterskor men hembesöken gör du till stor del på egen hand.

I arbetet kommer du att mötas av och hantera

- Utföra akuta bedömningar enligt A-E
- Palliativa bedömningar och dödsfall
- Diverse infusionsutrustning
- Dialys, (pås- och maskindialys)
- Kateterproblem
- Sondmatsutrustning
- Kontakt med Falck och Mobila vårdteamet
- Handledning till omvårdnadspersonal
- Telefonrådgivning
- Att köra bil

Vi söker dig som
är legitimerad sjuksköterska och innehar B-körkort.                             

- Du är personen som ofta får frågor och ibland förvånas över varför du ställs inför dem – anledningen är att din erfarenhet gör att du ofta har svar eller tar reda på dem
- Du har ett inre driv och är operativ, ”hands on” i ditt arbete
- Du arbetar med kvalitet och patientsäkerhet i fokus
- Du har ett glatt sinne med plats för gemenskap och en god arbetsanda och delar gärna med dig av dina kunskaper till kollegor och omvårdnadspersonal
- Som person är du lösningsfokuserad, strukturerad och noggrann i ditt arbete

Det är meriterande om du tidigare arbetat som sjuksköterska i en självständig position liksom om du har erfarenhet av olika dokumentationssystem. God datorvana och god förmåga att uttrycka dig i tal och skrift på svenska krävs.

Arbetstiden är förlagd till kvällstid kl 15-22:30 med arbetstidsförkortning enligt avtal 34,33h/v.

Varmt välkommen med din ansökan!

 

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

IT-supporttekniker som tycker Linux är det bästa operativsystemet sökes

Helpdesktekniker/Supporttekniker
Läs mer Feb 3
Nu söker vi dig som har erfarenhet av IT-support och trivs som bäst när du får arbeta i Linux!

Har du ett stort privat intresse och/eller erfarenhet från Linux på serviernivå (gärna Ubuntu är detta ett klockrent uppdrag för dig!

Uppdraget innebär att säkra tillgängligheten till system och digitala tjänster, vilket ställer höga krav på både säkerhet, stabilitet och noggrannhet i arbetet som utförs. Du kommer ha en central roll i supportflödet av IT-drifttjänsterna på företaget.

Detta är ett gig under en period som kommer vara flexibel!

Sök gigget redan idag, urval sker löpande och start är omgående!

Ansök nu

Kolloledare i Hästveda eller Höllviken sommaren 2023

Lärare i fritidshem/Fritidspedagog
Läs mer Feb 3
Stiftelsen Malmö Sommargårdar anordnar sommarkoloniverksamhet i Hästveda och Höllviken för förskole- och skolbarn.

Under övriga året hyr vi ut våra stugor till skolor, förskolor och föreningar.
 

Stiftelsen Malmö Sommargårdar söker kollopersonal inför sommaren 2023.Vi har kolloverksamhet för Malmöbarn i Hästveda 19/6-30/7 och i Höllviken 19/6-31/7.
Som kolloledare börjar du lördagen den 17/6.


Hästveda:
Barnen är i åldrarna 5-13 år och de är på kollo i 12 dagar. Vi har även prova-på kollo som varar 5-6 dagar. Det finns tre perioder.

Hästveda ligger 12 mil norr om Malmö, vid en fin badsjö i skogsmiljö. Här finns Barnens by som består av 13 stugor för barn från 7 år. För de yngre barnen finns Essestorpsgården som ligger strax utanför Barnens by. Alla stugor har plats för 24 barn.


Höllviken:
Barnen är i åldrarna 5-11 år och är på kollo i 10 dagar. Vi har även prova-på kollo som varar i 5 dagar. Det finns fem perioder.

Höllviken ligger 2 mil söder om Malmö, nära hav och sandstrand. Där finns Sagostunderna med två stugor, Röda och Gula stugan för barn i åldrarna 7-11 år samt Blåa stugan med barn i åldrarna 5-8 år. I Höllviken finns även Nybygget, en stuga för barn i åldrarna 7-11 år. Alla stugor har plats för 24 barn.


Arbetsuppgifter
Vi söker dig som vill ha ett ansvarsfullt och berikande sommarjobb!

Kolloledare
Som ledare på en stuga har du ett helhetsansvar för barnens trygghet och trivsel. I arbetet ingår även att du sköter städ samt viss tvätt. I tjänsten ryms många olika arbetsuppgifter, allt från dagliga rutiner vad gäller kost, sömn och hygien till att leda kulturella, naturorienterande samt idrottsliga aktiviteter. Det är viktigt att du självgående kan läsa av vad enskilda barn och/eller barngruppen behöver i stunden och vad som behövs göras, och allt ska ske i bra dialog med dina kollegor. 
Som ledare arbetar du med barn i åldern 5-8 eller 7-13 år.Kvalifikationer
Vi ser gärna att du har arbetat som ledare på kollo innan eller har liknande meriter. Vi ser också att du har dokumenterad erfarenhet av att arbeta med barn inom föreningslivet, barnomsorg, skola eller motsvarande.

Du måste vara 18 år fyllda för att arbeta hos oss.

Du måste vara simkunnig för att arbeta hos oss.

Stiftelsen Malmö Sommargårdar strävar efter att våra medarbetare ska avspegla den mångfald av människor som finns i Malmö. Vi välkomnar därför sökande som kan bidra till att vi som arbetsgivare kan tillgodose Malmöbornas behov.

 

Villkor
Tjänsten kräver att du har ett godkänt utdrag ur polisens belastningsregister, arbete med barn och unga.

Vi vill att vår personal arbetar alla perioderna.

Anställningsintervjuer samt tillsättande av tjänster sker löpande under ansökningstiden.

 

Välkommen med din ansökan via denna länk:

https://malmosommargardar.varbi.com/se/what:job/jobID:573169/

Ansök nu

Johanssons Begravningsbyrå söker Kundrådgivare/Representant

Begravningsrådgivare
Läs mer Feb 3
Nu söker vi dig som vill vara med och växa i en tillåtande kultur där alla medarbetare är med och ansvarar för sin egen och företagets utveckling. Hos oss får du arbeta med meningsfulla arbetsuppgifter inom ett företag med stark värdegrund och engagerade kollegor. Som Kundrådgivare/Representant hos oss sätter vi en stor ära i att guida människor genom livets stora beslut. Vår stolthet ligger i att arrangera värdiga avslut oavsett önskemål eller trosuppfattning.

Vi söker nu en engagerad Kundrådgivare/Representant till Johanssons Begravningsbyrå i Lund med omnejd. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Din del i helheten

Du blir en del av Momento – en grupp svenska begravningsbyråer som har viljan att utvecklas och en stark vi-känsla. Hos oss möter Du en lärande gemenskap där vi drar nytta av varandras kunskaper, personliga kvaliteter och erfarenheter.

Som Kundrådgivare/Representant får du daglig kontakt med kunder som har olika behov och önskemål. Arbetet innefattar även att vara ceremonivärd vid förrättningar i både kyrkor och kapell. Du kommer hantera alla uppgifter kring en begravning vilket innebär en värdig hantering av den avlidne vid hämtning, svepning och kistläggning. Till arbetsuppgifterna hör också kundmöten och kontakt med kyrkor, blomsteraffärer och myndigheter. Du kommer även att vara ceremonivärd vid förrättningar i både kyrkor och kapell. I tjänsten ingår eventuellt beredskapstjänstgöring. Tunga lyft kan förekomma vilket innebär att god fysik är en förutsättning för arbetet.

Vad rollen kräver

För rollen krävs det att du är utåtriktad och har en utpräglad känsla för god service. Dessutom är du en initiativtagande ambassadör för de värden Momento står för och du har förmågan att se kundens behov i sin helhet. Lika självklart trivs du med att arbeta såväl självständigt som i grupp och är en duktig administratör.

Vad erbjuder vi dig

Du får möjlighet att utvecklas i en modern och värderingsstyrd koncern som består av varumärken så som Momento, Fonus, Familjens Jurist och Fondkistan. Vi erbjuder ett omväxlande arbete på en trivsam arbetsplats med stark gemenskap. Vi tror på att mångfald skapar nya möjligheter och bidrar till en mer framgångsrik arbetsplats.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi erbjuder förmåner som främjar både utveckling och välmående. Det innebär allt från friskvårdsbidrag, kollektivavtal inkluderat pensioner och försäkringar, samt löpande kompetensutveckling för att kunna utvecklas i din yrkesroll.

Som vår nya Kundrådgivare/Representant behöver du ha några års erfarenhet från kundservice och försäljning, liksom god vana av att arbeta med Officepaketet och erfarenhet av olika affärssystem. B-körkort och tillgång till egen bil krävs i tjänsten. Vi ser det som meriterande om du även innehar truckkort. För en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen uppmuntrar vi manliga sökanden.

För ytterligare information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:

Sören Andersson, Kontorschef, Tfn: 046-211 28 33

Jennie Hammar, Distriktschef, Tfn: 040-643 64 40

Är du redo för en meningsfull utmaning med goda chanser till utveckling?
Välkommen med din ansökan senast den 28 februari.

Intervjuer sker löpande så ansök redan idag!

Ansök nu

Durandhs Begravningsbyrå söker Kundrådgivare/Representant

Begravningsrådgivare
Läs mer Feb 3
Nu söker vi dig som vill vara med och växa i en tillåtande kultur där alla medarbetare är med och ansvarar för sin egen och företagets utveckling. Hos oss får du arbeta med meningsfulla arbetsuppgifter inom ett företag med stark värdegrund och engagerade kollegor. Som Kundrådgivare/Representant hos oss sätter vi en stor ära i att guida människor genom livets stora beslut. Vår stolthet ligger i att arrangera värdiga avslut oavsett önskemål eller trosuppfattning.

Vi söker nu en engagerad Kundrådgivare/Representant till Durandhs begravningsbyrå i Dalby. Tjänsten är en tillsvidareanställning på heltid med start enligt överenskommelse. Vi tillämpar sex månaders provanställning.

Din del i helheten

Du blir en del av Momento – en grupp svenska begravningsbyråer som har viljan att utvecklas och en stark vi-känsla. Hos oss möter Du en lärande gemenskap där vi drar nytta av varandras kunskaper, personliga kvaliteter och erfarenheter.

Som Kundrådgivare/Representant får du daglig kontakt med kunder som har olika behov och önskemål. Arbetet innefattar även att vara ceremonivärd vid förrättningar i både kyrkor och kapell. Du kommer hantera alla uppgifter kring en begravning vilket innebär en värdig hantering av den avlidne vid hämtning, svepning och kistläggning. Till arbetsuppgifterna hör också kundmöten och kontakt med kyrkor, blomsteraffärer och myndigheter. Du kommer även att vara ceremonivärd vid förrättningar i både kyrkor och kapell. I tjänsten ingår eventuellt beredskapstjänstgöring. Tunga lyft kan förekomma vilket innebär att god fysik är en förutsättning för arbetet.

Vad rollen kräver

För rollen krävs det att du är utåtriktad och har en utpräglad känsla för god service. Dessutom är du en initiativtagande ambassadör för de värden Momento står för och du har förmågan att se kundens behov i sin helhet. Lika självklart trivs du med att arbeta såväl självständigt som i grupp och är en duktig administratör.

Vad erbjuder vi dig

Du får möjlighet att utvecklas i en modern och värderingsstyrd koncern som består av varumärken så som Momento, Fonus, Familjens Jurist och Fondkistan. Vi erbjuder ett omväxlande arbete på en trivsam arbetsplats med stark gemenskap. Vi tror på att mångfald skapar nya möjligheter och bidrar till en mer framgångsrik arbetsplats.

Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och vi erbjuder förmåner som främjar både utveckling och välmående. Det innebär allt från friskvårdsbidrag, kollektivavtal inkluderat pensioner och försäkringar, samt löpande kompetensutveckling för att kunna utvecklas i din yrkesroll.

Som vår nya Kundrådgivare/Representant behöver du ha några års erfarenhet från kundservice och försäljning, liksom god vana av att arbeta med Officepaketet och erfarenhet av olika affärssystem. B-körkort och tillgång till egen bil krävs i tjänsten. Vi ser det som meriterande om du även innehar truckkort. För en jämnare könsfördelning på arbetsplatsen uppmuntrar vi manliga sökanden.

För ytterligare information om tjänsten är du varmt välkommen att kontakta:
Margaretha Larsson, Kontorschef, Tfn: 046-20 07 60

Är du redo för en meningsfull utmaning med goda chanser till utveckling?
Välkommen med din ansökan senast den 28 februari.

Intervjuer sker löpande så ansök redan idag!

Ansök nu

German speaking Sales administration officer

Administrativ assistent
Läs mer Feb 3
We are searching for a German speaking Sales Administration Officer for a company in Lund.

You will be a part of a team supporting a European customer base. You will work with administrative tasks, from initial contact with the customer, to co-ordination and follow-up of transportation to the customer’s destination. You will be a key player in the organisation and for driving customer satisfaction in a direction that aims to increase Service, Performance & Quality.

To be successful in this position you need to be a good communicator and speak and write fluent in English and German. Knowledge within the logistics area and IT is an advantage but not a requirement. It is a plus if you have worked with SAP!

As a person you are service minded, result oriented and can easily on a detailed level. You understand work instructions, work processes and administrative tools. Communication has to be pro-active, fast and accurate.

You will work independently and together with others towards set goals. You have excellent communication and networking skills, customer service being your leading star. You have the ability to take initiatives and drive for changes. You are a team-player and enjoy co-operating with others to solve the work tasks in the most efficient way.

You will work on site at the company's office in Lund. The assignment is full-time.

Contact us and we will talk more!

Ansök nu

Chief Accountant till Graphic Packaging International i Lund

Redovisningsekonom
Läs mer Feb 3
Graphic Packaging International är ett globalt ledande förpackningsföretag med
25 000 medarbetare på 130 platser världen över. Vi hjälper våra kunder genom att skapa innovativa och hållbara förpackningslösningar för olika produkter och marknader. Vi är lika engagerade för våra kunder och medarbetare som vi är för att skydda miljön och ge tillbaka till de samhällen där vi är verksamma. Vi vet att vår personal är vår största tillgång. Därför investerar vi i dig som medarbetare och erbjuder utvecklande karriär- och utbildningsmöjligheter. Ditt första steg mot en givande karriär i ett globalt förpackningsföretag börjar här!

Är du en nyfiken, engagerad och analytisk person? Klappar ditt hjärta lite extra för hantverket redovisning? Gillar du dessutom att jobba i en dynamisk och utvecklingsorienterad organisation? Då kan du vara Graphic Packaging Internationals nästa Chief Accountant!

Dina arbetsuppgifter
I ditt arbete som Chief Accountant för affärsområde Systems erbjuds du en tjänst med både bredd och variation. Du kommer ansvara för affärsområdets redovisning; månads-, kvartals- och årsbokslut samt årsredovisning samtidigt som du säkerställer att organisationen arbetar i enlighet med de redovisningsregler och lagar som gäller. Vidare ansvarar du för den löpande bokföringen, fakturahantering, avstämningar och andra för rollen vanligt förekommande arbetsuppgifter. Placering är på kontoret i Lund och du rapporterar till Finance Director.

Din bakgrund
Vi söker dig som har en högskoleutbildning i ekonomi eller motsvarande utbildning, gärna med inriktning mot redovisning. Du har erfarenhet av att arbeta med redovisning, bokslutsarbete och rapportering. Du har gärna arbetat i ett internationellt företag och det är meriterande med kunskaper i Radius eller SAP. Du har också goda kunskaper i svenska och engelska i både tal och skrift samt goda kunskaper i Officepaketet, framförallt Excel.

Vem är du?
Vi vill hitta rätt person för jobbet och därför lägger vi stor vikt vid det personliga. Vi söker därför dig som har förmåga att organisera och driva ditt arbete framåt, som är självgående samt lösningsfokuserad. Din prestigelöshet gör att du kan jobba både högt och lågt samt tvekar inte att hjälpa till där det behövs. Du har dessutom en analytisk förmåga som gör att du fångar upp både detaljer och avvikelser. Vidare tror vi att du är en person som trivs med att arbeta i en dynamisk och utvecklingsorienterad organisation.

Ansökan
I denna rekrytering har Graphic Packaging International valt att samarbeta med SJR. För mer information är du välkommen att kontakta ansvarig rekryteringskonsult Magnus Mellborg på 0766-471618. Vi intervjuar löpande och tjänsten kan komma att tillsättas innan ansökningstiden har gått ut. Notera att vi tyvärr inte tar emot ansökningshandlingar via e-post.

Vi arbetar kompetensbaserat och använder oss av arbetspsykologiska tester som en del av urvalsprocessen. Allt för att säkerställa en fördomsfri och rättvis rekryteringsprocess.

Tänk på att din ansökan inte ska innehålla känsliga personuppgifter, såsom exempelvis uppgifter om hälsa, religiös eller filosofisk övertygelse, politiska åsikter eller facktillhörighet.

Om tjänsten, utifrån behörighet, mandat och påverkanskraft, motiverar en bakgrundskontroll eller kreditupplysning kan sådan komma att genomföras under rekryteringsprocessen avseende slutkandidat.

Varmt välkommen med din ansökan!

För information om hur vi behandlar dina personuppgifter se vår Integritetspolicy (https://sjr.se/integritetspolicy/)

Titel: Chief Accountant

Ansök nu

Principal scientist in Analytical chemistry

Analytisk kemist
Läs mer Feb 3
THE OATLY WAY

Oatly?is a company built on the idea of change. Our mission is to help people upgrade their everyday lives and the health of the planet by making tasteful oat-based food products accessible to a wider audience in a world-class manner. It's why we come to work every day. With head office in Malmö and production in Sweden, Netherlands, China, Singapore and the US, our products are available in almost 30 countries across Europe, North America and Asia.Why work with Oatly??

Guess what! This is opportunity to join the Science and Technology team at Oatly, working in a dynamic and collaborative environment to carry out world-class research and development aligned to our business strategic objectives. You will work with other business functions at Oatly.

You will lead the Analytical Chemistry Platform at Oatly, being responsible for the analytical laboratories and instruments, as well as contributing to a corporate strategy for analytical science.

The analytical laboratory is based in facilities in Lund in Sweden, and is equipped with state-of-the art chromatography equipment including LC-MS, GC-MS and GPC; modern instruments for molecular biology (PCR, SDS-PAGE, ELISA) and physical assessment (NIR, RVA).

To succeed in the role, we believe you have a PhD in analytical chemistry with a special emphasis in chromatography. If you have the drive, curiosity and a warm personality, here is your chance.

Here’s what you would do,

- Lead the implementation of the Analytical Science Platform at Oatly.

- Develop and validate new analytical methods based on different chromatography techniques, mass spectrometry, colorimetric and physical assays among others.

- Implement of state-of-the-art chromatography and mass spec technology to increase the analytical portfolio.

- Scientifically coach, train and support different partners involved in the analytical science platform to deliver project outcomes.

- Support analytical methods acquisition, development, validation, troubleshooting and external transfer.

- Maintain a safe laboratory working environment for yourself and others. This includes performing and updating risk assessments, SOPs, and contributing to Health and Safety management.

- Design, develop and execute experimental workflows from sample preparation to data processing and analysis based on project needs.

- Responsible for keeping sample records and analytical data in electronic platforms and internal systems.

- Present results to different stakeholders and propose follow-ups to further steps in the project.

- Be pro-active at collaborating and improving work environment.

- Periodically travel to different sites within and outside Oatly.

Are you the Oatsome person we are looking for??

To thrive and be happy in this role, we believe that you have the following qualifications and experience:

- PhD and/or postdoctoral training in analytical chemistry with a special emphasis in chromatography and mass spectrometry.

- At least 5 years of experience working with targeted and untargeted LC-MS/MS and GC-MS, in an academic or industrial environment.

- Experience analyzing different types of complex samples. Practical knowledge of analysing food and/or human samples is desirable.

- Trained in operating and troubleshooting LC-MS/MS and GC-MS instruments.

- Working knowledge in method development and validation.

- Fluent in English (oral and written).

You are passionate about improving the health of humans and planet and the role that a balanced diet has a key role to play.

You have a sharp and creative mind, with an analytical mindset to understand complex situations. You are goal oriented and know how to implement analytical projects using the chromatography and mass spec technology in house and in collaboration with external facilities. You are well connected with the Analytical Chemistry community worldwide.

You are a supportive, collaborative, and inclusive scientist who likes to work in team. You are good at adapting to new situations and make the most of every opportunity. You are an excellent communicator, able to explain complex science concepts to a range of audiences.

Finally,?we hope that you share our values and have a great interest to carry out our mission in order to make the world a little bit better.

YOUR APPLICATION

We value diversity and inclusion and welcome people from all backgrounds who see sustainability and health as important values. Even if your experience doesn’t align perfectly with every qualification in the job description, we encourage you to apply anyway. If you have the curiosity, passion, and collaborative spirit, let’s do this together! It will be fun! Please apply no later than February 20th.

We treat all candidates equally: If you are interested, please apply through our application system - any correspondence should come from there. This will ensure that the candidate experience is smooth and fair to everyone!

#LI-TA1

Ansök nu

Sjuksköterskor till Hjärtavdelning intensivvård i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du arbeta på en högspecialiserad avdelning med fokus på patienten? Sök då redan idag till Hjärtavdelning intensivvård (HIA)!

HIA/Hjärtröntgen är landets största center för behandling av akut hjärtsjukdom och behandlar de svårast sjuka hjärtpatienterna från hela södra sjukvårdsregionen samt i vissa fall även från övriga Sverige. På HIA vårdas patienter med akut hjärtinfarkt, akut koronart syndrom, svår hjärtsvikt och livshotande hjärtarytmier. Omvårdnadsronder är under introducering och kommer att vara en viktig del i omvårdnaden där det tvärprofessionella teamet planerar för patienter som står inför större utmaningar.

HIA är en stimulerade arbetsplats, där vi arbetar för en god arbetsmiljö och ständig kompetensutveckling. Arbetsledning såväl som medarbetare tar ansvar för varandra och för sin arbetsmiljö.

Vår enhet präglas av medarbetarstyrd utveckling där alla medarbetare är en viktig del mot vårt mål att bli Sveriges främsta hjärtintensivvård och interventionella enhet. Vi arbetar processorienterat i grupper med att utveckla vården, alltid tillsammans med läkare, sjuksköterska och undersköterska som likvärdiga medlemmar. Varje detalj räknas och varje medarbetare räknas.

ARBETSUPPGIFTER
Vi välkomnar nu sjuksköterskor till oss på HIA, vi söker er som trivs och vill arbeta i team kring den svårt sjuka hjärtpatienten.

Teamet består av läkare, sjuksköterska, undersköterska, fysioterapeut, kurator och medicinsk sekreterare.

I rollen som sjuksköterska hos oss har du betydande möjligheter att utvecklas i din roll och fördjupa dina kunskaper och kompetens inom den mest avancerade hjärtsjukvården i Sverige. Du arbetar med omvårdnad av våra hjärtpatienter. Vården som bedrivs är högteknologisk med till exempel mekanisk vänsterkammarassist med impellapump, aortaballongpump samt kontinuerlig avancerad hemodynamisk övervakning. Som ny medarbetare erbjuds du en grundlig introduktion med teori och praktisk handledning, med målet att du ska känna dig trygg och trivas på vår enhet. Den teoretiska delen inkluderar föreläsningar, men även vårt utbildningsprogram som medarbetarna på HIA i hög utsträckning har varit med att utveckla. Schemalagda utbildningsdagar ingår. Det finns också goda möjligheter att fortbilda sig vid konferenser, genom intresseföreningar och mycket mer.

I tjänsten ingår även, efter utbildning, tjänstgöring på Hjärtmottagning angiografi och intervention där vi undersöker och behandlar patienter med kranskärlssjukdom. Där kommer du börja med att ansvara för omvårdnaden av patienten och därefter lära dig om röntgenmaskinerna, materialen och möjlighet finns även att börja assistera vid interventionerna.

Flera av våra medarbetare har lång erfarenhet av hjärtintensivvård och med den gedigna kompetensen är vi redo att välkomna såväl erfarna som nyexaminerade kollegor. Efter en tid hos oss är du lika bekväm med att ta emot en patient direkt från ambulansbåren med pågående hjärtinfarkt, som att utföra minutiös specialiserad omvårdnad till en höggradigt instabil sviktpatient i väntan på hjärttransplantation.

Trivs du i akuta situationer? Vill du lära dig mer om cirkulation och hemodynamik? Vill du lära känna många trevliga kollegor och träffa massor av härliga patienter? Tveka då inte att söka tjänsten hos oss!

KVALIFIKATIONER
Vi välkomnar dig som är legitimerad sjuksköterska med behörighet att verka inom svensk sjukvård. Vidare har du språkkunskaper i svenska som lägst motsvarar nivå C1 enligt Europarådets nivåskala. Tidigare erfarenhet från hjärtsjukvård är meriterande för tjänsten.

Som person ser vi gärna att du är öppen, lyhörd och samarbetar väl med övriga medarbetare samt bidrar till ett gott arbetsklimat. För oss är bemötande och följsamhet till Region Skånes värdegrund, och till vårt eget värdegrundsarbete, av största vikt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I den här rekryteringen tillämpar vi löpande urval. Välkommen med din ansökan!

ÖVRIGT
Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

hållbarhetsspecialist

Miljöingenjör
Läs mer Feb 3
Arbetsbeskrivning
Energifabrikengruppen är en producent och distributör specialiserad på förnybara bränslen. Vi medverkar aktivt i omställningen till ett hållbart och fossilfritt samhälle och har en gedigen kunskap om bränslen, fordon, råvaror och klimatfrågor. Vi söker nu dig som vill vara med och utveckla vår affär och upprätthålla vårt och våra kunders hållbarhetsarbete. 

Våra kunder utgörs av företag med högt ställda hållbarhetsmål som ligger i framkant i omställningen till förnybara bränslen. Beräkningar av utsläppsminskningar och underlag som verifierar hållbarhet utgör en viktig del av vår affär. Du kommer att aktivt stötta våra kunder i deras hållbarhetsarbete med exempelvis rapporteringar, beräkningar och certifieringar. Kunduppdragen är omväxlande och utgår från kundens behov. Rollen innebär såväl införsäljning och uppsökande arbete, som utveckling av nya tjänster och produkter. Tillsammans med kollegor kommer du även att upprätthålla, administrera och utveckla koncernens interna kvalitéts- och hållbarhetsarbete enligt gällande regelverk och certifieringar. 

Trots vår storlek i omsättning och tillväxt strävar vi efter att agera flexibelt och prestigelöst i vår organisation. Du kommer samarbeta med många delar i organisationen och blir tillsammans med våra befintliga medarbetare en del i ett fantastiskt team som har kul på jobbet och samtidigt utgör en viktig kugge i Sveriges omställningsarbete.  Om du vill jobba i ett företag där hållbarhet genomsyrar hela verksamheten så kommer du trivas hos oss!

Det här är en tillsvidareanställning med placeringsort antingen i Linköping, Lund, Göteborg eller Karlshamn.

Är det här ditt nästa steg? Ansök då via www.randstad.se, senast 2023-02-26. Urval och intervjuer sker löpande så tjänsten kan tillsättas innan sista ansökningsdagen. Har du frågor om tjänsten är du välkommen att kontakta senior rekryteringskonsult Emelie Lanner på emelie.lanner@randstad.se. 

För oss är det viktigt att all kompetens på arbetsmarknaden tillvaratas. Vi välkomnar alla sökande och eftersträvar mångfald.

Ansvarsområden
Dina arbetsuppgifter kommer att vara: 


Hjälpa våra kunder i deras hållbarhetsarbete med exempelvis månatliga hållbarhetsdeklarationer, beräkningar och certifieringar. 
 Bidra till och utveckla vår affär avseende tjänster kopplade till vår bränsleförsäljning.
 Upprätthålla, administrera och utveckla koncernens kvalitéts- och hållbarhetsarbete enligt gällande regelverk och certifieringar så som Hållbarhetslagen (HBL), ISCC, ISO och norska Omsettningskravet.
 Bevakning av relevanta lagar och regelverk.
 Medverka vid revisioner inom Hållbarhetslagen, ISCC, ISO, samt norska Omsetningskravet.
 Medverka till bolagets hållbarhetsrapportering.


Kvalifikationer
För att trivas och prestera väl i rollen som Hållbarhetsspecialist ser vi att du behöver ha följande kompetenser och erfarenheter med dig:


Relevant akademisk utbildning med inriktning mot hållbarhet och/eller miljö. 
 Ha förmågan att navigera säkert genom regelverk kring hållbarhet, hållbarhetsrapportering och miljöcertifiering. 
 Goda kunskaper i svenska och engelska. 
 God vana vid alla Office-program. 

Har du arbetslivserfarenhet kring regelverk gällande hållbarhet och växthusgasutsläpp på svenska eller norska marknaden eller på EU-nivå ser vi det som meriterande. 

Vi söker dig som delar våra värderingar. Goda relationer som bygger på engagemang, personlighet och enkelhet med hög trovärdighet och kunskap. Vi tror att du trivs i en utåtriktad roll och gillar kommunikation och samarbete med kollegor, leverantörer och kunder. Du är en noggrann administratör, gillar att ta eget ansvar och har förmågan att hålla ordning och prioritera mellan arbetsuppgifterna. Du har en stor drivkraft som tar dig mot uppsatta mål och du kan kavla upp ärmarna när det behövs. Arbetsuppgifterna kommer ständigt förändras och utvecklas, ett arbete som vi vill att du har en drivande roll i. Du är flexibel och snabblärd, gillar relationer och har en förmåga att sätta dig in våra kunders behov.

Om företaget
Energifabrikens vision är att öka tempot i omställningen till ett 100% förnybart samhälle och göra det enkelt att välja förnybart idag. Vi är en ägarledd koncern med starka värderingar som personlighet, ärlighet och enkelhet. Vi producerar och distribuerar förnybara bränslen till företagskunder i Sverige och Norge. Koncernen omsätter idag ca 2 miljarder kr och har starka tillväxtmål. Våra kontor finns i Linköping. Lund, Göteborg, Karlshamn samt Fredrikstad i Norge.

Ansök nu

Undersköterska dag till Hemvården Linero , vikariat

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Feb 3
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Arbetsuppgifter
Vi söker dig som är undersköterska, med intresse för att arbeta med medicinska insatser på delegation av sjuksköterska.

Du ska tycka att det är roligt med varierande arbetsuppgifter och att träffa olika människor.

Du arbetar i ordinärt boende och utgår från vår lokal på Astrid Lindgrens väg tillsammans med dina kollegor. I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad, omsorgsarbete, dokumentation samt medicinska insatser på delegation från sjuksköterska. Dokumentationen sker i procapita och du behöver behärska svenska väl i både tal och skrift. I din roll ingår även att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité.

Vi ser gärna att du har körkort, men har krav på att du kan cykla.

Om oss
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden. I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och en, eller flera, samordnare. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt till kommunens brukare 65+. Vissa serviceinsatser (städ, tvätt och inköp) utförs vardagar dagtid av en servicegrupp inom varje hemvårdsområde.

Våra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång. Därför erbjuder vi alla som arbetar hos oss ett antal förmåner. Du kan läsa mer om dessa på www.lund.se

Heltidsmåttet för en undersköterska i Lunds kommun är 36,33 h/vecka.

Övrigt
Du schemaläggs dag med tjänstgöring varannan helg. Vi söker nu medarbetare för längre vikariat. 

Bifoga dina betyg för snabbare handläggning av din ansökan.

Vi arbetar löpande med rekryteringen.

Välkommen med  din ansökan!

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Styckare/Säljare - Stora Coop Lund

Styckare
Läs mer Feb 3
Stora Coop Lund söker nu dig som vill vara med på resan mot att bli den goda kraften i mat-Sverige! Är du redo?

Kunden i våra butiker ska inte bara mötas av bra varor till bra priser, vi vill även att de varje dag upplever matinspiration, intressanta händelser, överraskningar och inte minst får ett bra personligt bemötande från all vår personal. Verklig framgång bygger på att vi älskar våra jobb och visar äkta omtanke och glädje för våra kunder!

Nu söker vi en Styckare/Säljare till vår butik. Vårt mål är att ha Sveriges bästa och bredaste sortiment av butiksstyckat. När du arbetar som Styckare/säljare hos oss har du varierande arbetsuppgifter såsom försäljning, varuplock och exponering.

Dina arbetsuppgifter innebär också att:

- Jobba med butiksstyckning, paketering, varupåfyllning och uppföljning
- Se till att hyllor alltid är frontade och väl påfyllda
- Se till att alla varor har prisskyltar på hyllorna
- Skylta om i butiken
- Hantera reklamationer och klagomål enligt gällande riktlinjer och på ett professionellt sätt
- Hålla ordning inne i butiken så att allt är välstädat

Tjänsten är en tillsvidareanställning på 70-100% med start omgående. Vi har öppet när våra kunder vill handla, därmed kan arbetstiderna variera – dag, kväll & helg.

- Erfarenhet och kompetens inom detaljhandelsförsäljning är meriterande
- Erfarenhet och kompetens inom serviceyrken är meriterande
- Flerspråkig och erfarenhet/intresse av olika kulturer är meriterande
- Erfarenhet av att jobba som Styckare är ett krav

Det är betydelsefullt att du har ett genuint intresse för mat, service och försäljning. Du trivs med att arbeta i grupp och bidrar till att skapa ett bra arbetsklimat. Vidare gillar du att arbeta i ett högt tempo och kan hantera stressiga miljöer.

Kontaktpersoner

Johan Mases | Säljchef

Urval sker löpande och tjänsten kan komma att tillsättas före sista ansökningsdatum. Vi ser fram emot din ansökan!

Coop är unikt! Det är lätt att tro att alla matbutiker är lika. Samma varor på hyllorna, samma kundvagnar och så kassan vid utgången. Men Coop är annorlunda eftersom vi ägs av våra 3,5 miljoner medlemmar. Det är vad som gör oss unika. Det ger oss också ett extra stort ansvar, men också extra stora möjligheter.

Coop är en av Sveriges största arbetsgivare och vi drivs av uppgiften att ge alla tillgång till den goda maten. Vi är inne i en spännande förändringsresa mot att vara den goda kraften i mat-Sverige. Vi ska förenkla vardagen och ge alla tillgång till goda råvaror – något som är bra för både kropp, själ och vår miljö.

Coop har länge levt i framkant och förverkligat vikten av ekologiskt tänkande. Vår fisk är certifierad, hönsen utsläppta och vårt egna varumärke Änglamark är utsett till Sveriges Grönaste Varumärke - men vår resa slutar inte där.

Tillsammans med våra medarbetare arbetar vi varje dag tillsammans med våra kunder för att fortsätta vara bäst på hållbar utveckling och nu satsar vi ännu mer på att sprida matglädje och mer kärlek till bra råvaror.

Tillsammans kan och ska vi bli den goda kraften i mat-Sverige!

Coop värdesätter kvaliteter som en jämn ålders- och könsfördelning samt etnisk och kulturell mångfald tillför verksamheten.

Ansök nu

Chef till Läkarstaben på klinisk kemi och farmakologi

Enhetschef, hälso- och sjukvård
Läs mer Feb 3
Gör skillnad. Varje dag.

Vi söker en chef som kan leda med tydlighet och omtanke, är detta du?

Läkarstaben är en del av verksamhetsområde Klinisk kemi och farmakologi. Det är en medicinsk specialitet som arbetar nära sjukhuskemister och biomedicinska analytiker. Klinisk kemi ansvarar för ca 500 beställningsbara analyser, bedriver konsultation, rådgivning, utbildning och forskning. I verksamhetsområdet finns, förutom läkarstaben, fem andra enheter och nio processer som arbetar i en matrisorganisation.

Läkarstaben är en enhet som medicinskt ansvarar för klinisk kemiska analyser, vilket omfattar allt från unika sällananalyser till storskalig, högautomatiserad, laboratorieverksamhet. Vi tillhandahåller ca 17 miljoner analyssvar om året i samarbete med verksamhetsområde Laboratoriemedicin bas. Våra analyssvar levereras ut dygnet runt, året om, samtidigt som vi samarbetar med andra laboratoriemedicinska specialiteter och beställare för att utveckla, optimera och öka värdet av den laboratoriemedicinska diagnostiken. Läkarstabens arbete inbegriper även forskning och undervisning inom ämnet klinisk kemi.

ARBETSUPPGIFTER
Som chef för läkarstaben ansvarar du för verksamhet, personal och ekonomi. Du planerar, genomför, följer upp och säkerställer god kvalitet av utbildningen av nya specialister inom klinisk kemi. Du samarbetar med universitetet inom frågor som berör utbildning, fortbildning och forskning. Du rekryterar nya läkare till specialiteten, genomför medarbetar- och lönesamtal och skapar förutsättningar för goda utvecklingsmöjligheter för dina medarbetare. Du planerar och leder fredagsakademin, där verksamhetens stab erhåller kontinuerlig fortbildning inom verksamhetsområdet. Du planerar också läkarstabens schemalagda arbete med bedömningar och jour. Du säkerställer att enheten fullföljer uppdraget enligt budget genom ekonomisk uppföljning och god hushållning av de tilldelade resurserna. Chefen för läkarstaben är del av ledningsgruppen för klinisk kemi och farmakologi och som sådan tar du också ett helhetsansvar för verksamhetsområdet. Som medlem av ledningsgruppen säkerställer du god kvalitet, hög patientsäkerhet och patientfokus för verksamheten. Du samverkar och samordnar också med andra enheter, internt och externt. I rollen som enhetschef har du personalansvar för 20 medarbetare och rapporterar till verksamhetschefen.

Region Skåne har ett brett utbud av ledarskapsutbildningar för chefer och erbjuder regelbundet fortbildningar. Förutom utbildningar inom ledarskap finns även utvecklingsområden inom pedagogik och forskning som kan bli aktuella att fördjupa sig i som ledare av läkarstaben. I uppdraget kan även ingå offentliga upphandlingar, projektarbete, processarbete, och nätverkande med andra chefer inom förvaltningsområdet Medicinsk service.

KVALIFIKATIONER
Du som söker har en relevant högskole- eller universitetsutbildning. Det är meriterande om du har disputerat. För att vara aktuell för tjänsten behöver du ha en mycket god förmåga i svenska, såväl tal som skrift. Är du utbildad inom ledarskap eller pedagogik är även detta meriterande.

För att lyckas i rollen ser vi att du har tidigare erfarenhet i en ledande befattning, som chef eller i en annan ledande roll. Har du erfarenhet av klinisk diagnostisk verksamhet, forskningserfarenhet och pedagogisk erfarenhet ser vi detta som meriterande.

Som person har du ett intresse för att arbeta med människor och ditt ledarskap präglas av ett coachande förhållningsätt. Som enhetschef för läkarstaben är du målinriktad, organiserad och drivande. Därutöver har du god självkännedom och är trygg i din roll som chef och ledare. Du är lyhörd, kan anpassa ditt ledarskap till olika situationer samt är trygg i att kunna hantera krav och önskemål. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.

I denna rekrytering tillämpar vi löpande urval, så tveka inte att inkomma med din ansökan redan idag!

ÖVRIGT
Region Skåne finns till för att alla som bor i Skåne ska må bra och känna framtidstro. Genom gränslösa samarbeten och omtanke skapas de bästa förutsättningar för ett hälsosamt liv inom näringsliv, kollektivtrafik, kultur och hälso- och sjukvård i Skåne. Tillsammans gör vi livet mera möjligt.

Medicinsk service är en av Region Skånes sex hälso- och sjukvårdsförvaltningar, med cirka 2 000 medarbetare. Vi möter vårdens behov av ambulanssjukvård, bild- och laboratorieteknik, klinisk träning, laboratoriemedicin och sjukvårdsrådgivning. Den laboratoriemedicinska verksamheten omfattar områdena arbets- och miljömedicin, biobank, genetik, immunologi och transfusionsmedicin, kemi, farmakologi, mikrobiologi samt patologi. Förvaltningen bedriver även forskning och utveckling inom sina områden.

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Finnish Speaking Customer Care Representative - work from home

Kundtjänstmedarbetare
Läs mer Feb 3
Are you a solution-oriented person who is passionate about service and wants to work on creating the best customer experience?
Do you appreciate a high tempo?
Then this can be the job for you!
Creating the Best Customer Experience
We work with answering incoming support questions about our clients 'entire productline with a strong focus on the customers' experience of their contact with us through a nice and personal contact.
Our customers mainly contact us via telephone, but contact through e-mail and chat occur, meaning your work tool is mainly the phone.
We offer You:
A young and motivating workplace that values ??personal commitment.
A thorough training at the beginning of the employment and individual coaching opportunities and development plans.
Work in an international environment with great career opportunities.Your personality is more important than work experience!
At SITEL, we think that attitude and personality mean more than previous work experience.
Therefore, we have no demands on previous employment when looking for future employees.
However, to apply for this job, you must meet the following:
Reached the age of 18.
Manage English well in speech and writing.
Have good communication skills.
Be solution-oriented.
Enjoy giving good service and providing an excellent customer experience.
Have basic computer skills.
Enjoy working towards set goals.


Who are We?
From the beginning, we’ve been focused on the end result.
In an age of faster technology and expanding communication channels, customers are becoming more and more digitally connected, yet even more distanced from the brands they choose to support.

Ansök nu

Future Talent Programme - Sales Expert

Säljassistent
Läs mer Feb 3
At Tetra Pak we commit to making food safe and available, everywhere; and we protect what's good – protecting food, protecting people, and protecting the planet. By doing so we touch millions of people's lives every day. And we need people like you to make it happen.
Job Summary
Start your career development and become Tetra Pak’s next Future Talent! We are looking for highly motivated newly graduates to join us in 2023!
Future Talent Program is a Trainee Program within Tetra Pak. We offer a permanent position from start in September 2023 at our site in Lund. You will onboard an individual designed development program for 18 months connected to a specific position and the Tetra Pak organization. During the program you will participate in trainings and job rotations throughout various parts of Tetra Pak to explore your potential and grow as a person. As a Trainee here with us, you will get to know our entire business and collaborate with colleagues all over the world. And this is just the beginning of your Tetra Pak career!
Visit https://www.tetrapak.com/about/future-talent and read more about Tetra Pak Future Talent Program!
You will be based in Lund Sweden but you will work in a global arena.
What you will do
You will become part of the Tetra Pak’s Sales and Customer Management team that is globally responsible for processes such as Planning and Account Management, Customer Experience, Value Selling and Sales Reporting & Analysis.
As our new Future Talent – Sales Expert you will:
Be part of the S&CM; team that interacts & supports markets with the execution of Sales & Customer Management processes.
Specifically support in consolidating and developing Planning & Account Management process across the organization
Support with the understanding of the needs and requirements of the markets to continuously drive and improve common ways of working across Markets and processes.
Support the S&CM; team with the implementation of new projects & improved ways of working and tools.

We believe you have
You have a Masters Degree in Business Administration/Engineering
(Graduated 2022-2023)
It is possible that you have experience working in a sales, marketing or communication environment
You are fluent in English, written and spoken.
You have good communications skills, written and spoken
Previous international studies/experience are considered meritorious

We Offer You
A variety of exciting challenges with ample opportunities for development and training in a truly global landscape
A culture that pioneers a spirit of innovation where our industry experts drive visible results
An equal opportunity employment experience that values diversity and inclusion
Market competitive compensation and benefits with flexible working arrangements

Apply Now
If you are inspired to be part of our promise to protect what’s good; for food, people, and the planet, apply through our careers page at https://jobs.tetrapak.com/.
This job posting expires on 2023-02-24
To know more about the position contact Sivlia Rossetti Gardes at +39 05 222 638 34
Questions about your application contact Josephine Malalla at +46 46 36 5253
For trade union information contact Sveriges Ingenjörer Lars Haraldsson at +46 46 36 2533 and Unionen Lisbeth Larsson e at +46 46 36 232

Ansök nu

Undersköterska dag till hemvården Torn

Undersköterska, hemtjänst och äldreboende
Läs mer Feb 3
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Inom vård- och omsorgsförvaltningen arbetar ungefär 3 100 medarbetare för att äldre människor och personer med funktionsnedsättning ska kunna leva ett aktivt, socialt och meningsfullt liv på sina villkor. Vi ansvarar bland annat för kommunens äldreboenden, hemtjänst, stöd till personer med funktionsnedsättning, hemsjukvård och träffpunkter för seniorer. Hos oss står varje individs behov i centrum, och våra verksamheter kännetecknas av delaktighet, valfrihet, flexibilitet och kvalitet med respekt för den enskildes integritet och självbestämmande.Om oss
Lunds kommuns hemvård är indelad i ett flertal, geografiska områden.

I varje område arbetar undersköterskor och vårdbiträden i team med hälso-och sjukvårdspersonal under ledning av en enhetschef. Till varje område hör en enhetsadministratör och en, eller flera, samordnare. Vi erbjuder service-, omvårdnads- och hemsjukvårdsinsatser dygnet runt till kommunens brukare 65+. Vissa serviceinsatser (städ, tvätt och inköp) utförs vardagar dagtid av en servicegrupp inom varje hemvårdsområde.

Våra medarbetare är vår styrka och främsta tillgång. Därför erbjuder vi alla som arbetar hos oss ett antal förmåner. Du kan läsa mer om dessa på www.lund.se

Heltidsmåttet för en undersköterska i Lunds kommun är 36,33 h/vecka.

Arbetsuppgifter
Du arbetar i ordinärt boende och utgår från vår lokal på Nöbbelöv tillsammans med dina kollegor. I arbetsuppgifterna ingår personlig omvårdnad, omsorgsarbete, dokumentation samt medicinska insatser på delegation från sjuksköterska. Dokumentationen sker i procapita och du behöver behärska svenska väl i både tal och skrift. I din roll ingår även att medverka till att verksamheten utvecklas och håller god kvalité.

Vi söker dig som är undersköterska, med intresse för att arbeta med medicinska insatser på delegation av sjuksköterska. Du ska tycka att det är roligt med varierande arbetsuppgifter och att träffa olika människor.

Vi ser gärna att du har körkort, men har krav på att du kan cykla.

 

Övrigt
Du schemaläggs dag med tjänstgöring varannan helg. Vi söker nu medarbetare för längre vikariat eller tillsvidareanställning. 

Bifoga dina betyg för snabbare handläggning av din ansökan.

Vi arbetar löpande med rekryteringen.

Välkommen med  din ansökan!

Inför anställning till tjänster där vård- och omsorgsarbete ingår behöver du kunna uppvisa ett godtagbart utdrag ur belastningsregistret https://polisen.se/tjanster-tillstand/belastningsregistret/

Ansök nu

Undersköterska till Neurologiavdelning i Lund

Undersköterska, vård- o specialavd. o mottagning
Läs mer Feb 3
Gör skillnad. Varje dag.

Vill du vara med att bidra till vidareutvecklingen av vår enhet med målet att bli en ännu mer högspecialiserad enhet för stroke? Drivs du av att vara en del av ett härligt team? Då ska du söka vikariatet som undersköterska hos oss på Neurologiavdelning 25 i Lund!

Neurologiavdelning 25 är en akutvårdsavdelning med 18 vårdplatser. På avdelningen vårdas strokepatienter i det akuta skedet. Vi bedriver högspecialiserad vård och vårt upptagningsområde är södra Sverige.

Avdelningen har en speciell intagningsenhet, stroke-obsen, där vi vårdar den akut sjuka strokepatienten. Trombektomi och intravenös trombolysbehandling tillhör vardagen, vilket kräver högintensiv övervakning och vård. Utöver akut strokevård är avdelningen profilerad för utredning och behandling av en rad andra neurodiagnoser så som amyotrofisk lateral skleros (ALS), Myasthenia Gravis och Guillain Barè. Vi finns belägna på Skånes universitetssjukhus (Sus) i Lund i nybyggda lokaler med enbart enkelrum för patienterna, där det givetvis finns takliftar och modern utrustning på varje rum.

ARBETSUPPGIFTER
I rollen som undersköterska hos oss ansvarar du, tillsammans med teamet, för patienter med neurologiska sjukdomar. Du arbetar med vanligt förekommande undersköterskeuppgifter inom somatisk vård och akutsjukvård. Därtill är du en del av ett stort team där vi alla arbetar efter en bestämd standard, samtidigt som vi utgår från ett individualiserat och holistiskt perspektiv.

Som ny medarbetare hos oss erbjuds du personlig introduktion med bredvidgång utifrån just din kompetens samt genomgång av rutinerna på vår avdelning.

KVALIFIKATIONER
Vi strävar efter att alltid erbjuda våra patienter den bästa möjliga vården och hoppas att du delar denna vision med oss! För oss är det därför viktigt att du har god samarbetsförmåga och kan anpassa dig och prioritera dina arbetsuppgifter utifrån ändrade omständigheter. Hos oss arbetar vi aktivt för ett öppet och lärande arbetsklimat samt värdesätter det personliga engagemanget för tjänsten. Därför är det viktigt för oss att du delar med dig av dina kunskaper och är intresserad av att lära det du inte redan kan. Stor vikt läggs vid personliga egenskaper.

För att vara aktuell för tjänsten behöver du vara något av följande:
- Utbildad undersköterska inom den nya programstrukturen som har läst samtliga inriktningar.
- Utbildad undersköterska med inriktning akutsjukvård/sjukvård enligt tidigare programstruktur.

Du har också goda språkkunskaper i svenska i såväl tal som skrift. Det är meriterande om du har arbetslivserfarenhet inom somatisk vård, akutsjukvård och/eller neurologisk vård.

I denna rekrytering tillämpas löpande urval. Varmt välkommen med din ansökan redan idag, vi ser fram emot att lära känna dig!

ÖVRIGT
Den 1 juli 2023 blir titeln undersköterska en skyddad yrkestitel. Det innebär att du kommer att behöva ett bevis från Socialstyrelsen för att få använda titeln undersköterska inom vård och omsorg. Om du idag har en tillsvidareanställning som undersköterska och blir erbjuden en ny tjänst kan du behålla din titel undersköterska fram till 30/6 2033. Om du idag inte har ett yrkesbevis från Socialstyrelsen innebär det att titeln i ditt anställningsavtal kommer att vara omvårdnadsassistent och inte undersköterska.

Region Skåne ansvarar för hälso- och sjukvård, kollektivtrafik och en hållbar utveckling i hela Skåne. Vårt högsta beslutande organ är regionfullmäktige, som väljs direkt av invånarna i Skåne. Region Skåne är en värderingsstyrd organisation som arbetar med värderingarna välkomnande, drivande, omtanke och respekt i allt vi gör.

Skånes universitetssjukhus (Sus) finns i Lund och Malmö och är landets tredje största sjukhus. Sus är ett kunskapsnav för hälso- och sjukvård i livets alla skeden på regional, nationell och internationell nivå. Våra 12 000 medarbetare är med och driver utvecklingen inom universitetssjukhusets tre uppdragsområden: vård, forskning och utbildning. Hos oss får du arbeta i en värderingsstyrd organisation som utvecklar hälso- och sjukvården tillsammans med patienter och deras närstående. Välkommen!

På http://www.skane.se/rekryteringsstatus kan du se i vilket skede Region Skånes rekryteringar befinner sig och hur många som har sökt tjänsterna.

Till bemannings- och rekryteringsföretag och till dig som är försäljare: Vi undanber oss vänligen men bestämt direktkontakt med bemannings- och rekryteringsföretag samt försäljare av ytterligare jobbannonser.

Ansök nu

Personlig assistent med kunskap om stroke

Personlig assistent
Läs mer Feb 3
Jag är en kvinna på 67 år som för åtta år sedan drabbades av en stroke.

Jag är i behov av assistans under i princip hela dygnet, för att kunna leva ett liv som de flesta tar för givet. Det mesta klarar jag att göra, dock ej på egen hand. Jag behöver stöd och assistans med t ex personlig hygien, påklädning, förflyttningar i och ur min rullstol, alla hushållssysslor och trädgårdsarbete. Jag behöver också din hjälp med daglig rehabträning och omvårdnad.

Med din assistans vill jag också kunna träffa mina vänner och tillsammans med dem sjunga i kör, gå på konstutställningar eller bara äta gott på restaurang någon gång. Jag bor i Stångby med min man, vi har två barn och två kära barnbarn och jag vill naturligtvis vara en bra mormor så mycket det bara går, tack vare din assistans. I familjen ingår också en katt, så du får inte vara allergisk mot pälsdjur. Jag behöver också ditt stöd i mina kontakter med myndigheter eller sjukvården.

Det är viktigt att jag kan lita på dig och att du är lyhörd för mina behov, det kräver viss mognad och erfarenhet samt förmågan att ibland hålla dig lite i bakgrunden. Jag söker dig som är GENUINT intresserad av denna typ av arbete och vill arbeta just hos mig. Du är kvinna och jag ser gärna att du tycker om sång och musik och att du delar några av mina intressen så att vi kan få en bra och trivsam gemenskap. Du behöver ha lite fysisk styrka så att du kan assistera mig under vardagarna men också peppa mig under min dagliga rehabträning när det tar emot mentalt eller gör ont i hela kroppen. Om du kan få mig på bra humör betyder det oerhört mycket. Har du erfarenhet av att ha arbetat med stroke och/eller jobbat som personlig assistent är det ett stort plus. Det är en fördel om du kan börja omgående. Jag ser gärna att du har körkort och jag vill att du är rökfri och dessutom fullt vaccinerad mot covid-19.

Arbetspassen är förlagda mellan kl. 08.30-15.00 och 17.30-07.30 alla dagar i veckan. Under natten ingår 6 timmars jour/väntetid. Anställningen är inledningsvis en timanställning men för rätt person finns möjlighet till en tjänst på deltid. 

Välkommen med din ansökan!

 

Kooperativet Lila är en av Sveriges första assistansverksamheter. Vårt mål och vision är att ge våra medlemmar den assistans de själva önskar samtidigt som de anställda personliga assistenterna skall erbjudas de bästa förutsättningarna i sin anställning.


Under våra 30 år har verksamheten utvecklats tillsammans med reformen som gav oss personlig assistans i Sverige. Några av våra medlemmar har med sitt politiska engagemang på riksnivå varit med och påverkat den lagstiftning som ger personer med funktionsnedsättning "rätt att leva som andra". 


 


Läs mer om oss på http://www.kooperativetlila.se/.

Ansök nu

Sjukvårdsmäklarna AB söker sjuksköterska till avdelning i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Välkommen till ett snabbt växande bemanningsföretag med hjärtat på rätt ställe och fokus på rätt saker.

På SjukvårdsMäklarna har vi en gedigen erfarenhet av att bemanna sjukvårdspersonal, i både Sverige och Norge.
Tillsammans har vi ett brett kontaktnät med såväl vårdgivare som personal.

Samtliga anställda hos SjukvårdsMäklarna Sverige AB har goda personliga referenser genom tidigare bemanningsverksamhet inom vård och omsorg, företagsutveckling & ledning.

Sjukvårdsmäklarna söker en akutsjuksköterska till ett uppdrag på akutsjukvård i Lund.

Period och uppdrag

Uppdraget startar 2023-02-04 och pågår till 2023-02-05 Tjänstgöring som akutsjuksköterska med sedvanliga uppgifter på akutsjukvård. Ansök senast 2023-02-06.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som akutsjuksköterska samt relevant erfarenhet

Ansök nu

Klara söker akutsjuksköterska till uppdrag i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.

Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.

Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.

Vården behöver vår kompetens – på flera sätt.

Klara söker akutsjuksköterska till akutsjukvård i Lund från 2023-02-04 till 2023-02-05.

I din roll bidrar du med din värdefulla omvårdnad, god service och ett gott bemötande åt alla.

Ort
Skåne, Lund

Arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter för sjuksköterska på akutsjukvård.

Du måste ha erfarenhet och utbildning enligt rollbeskrivningen.

Ansök nu

Sjukvårdsmäklarna AB söker sjuksköterska till avdelning i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Välkommen till ett snabbt växande bemanningsföretag med hjärtat på rätt ställe och fokus på rätt saker.

På SjukvårdsMäklarna har vi en gedigen erfarenhet av att bemanna sjukvårdspersonal, i både Sverige och Norge.
Tillsammans har vi ett brett kontaktnät med såväl vårdgivare som personal.

Samtliga anställda hos SjukvårdsMäklarna Sverige AB har goda personliga referenser genom tidigare bemanningsverksamhet inom vård och omsorg, företagsutveckling & ledning.

Sjukvårdsmäklarna söker en sjuksköterska till ett uppdrag på akutsjukvård i Lund.

Period och uppdrag

Uppdraget startar 2023-02-04 och pågår till 2023-02-05 Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter på akutsjukvård. Ansök senast 2023-02-06.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erfarenhet

Ansök nu

Klara söker sjuksköterska till uppdrag i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.

Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.

Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.

Vården behöver vår kompetens – på flera sätt.

Klara söker sjuksköterska till akutsjukvård i Lund från 2023-02-04 till 2023-02-05.

I din roll bidrar du med din värdefulla omvårdnad, god service och ett gott bemötande åt alla.

Ort
Skåne, Lund

Arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter för sjuksköterska på akutsjukvård.

Du måste ha erfarenhet och utbildning enligt rollbeskrivningen.

Ansök nu

Miljösamordnare

Miljösamordnare/Miljökoordinator
Läs mer Feb 3
Här får du plats att växa. Inom Lunds kommun sätter vi kunskapen i centrum och skapar möjligheter att utvecklas i arbetslivet. Vi erbjuder en inkluderande arbetsmiljö, och chans att påverka och göra skillnad. Vill du bli en av oss?


Kultur- och fritidsförvaltningens cirka 350 medarbetare arbetar med att ge lundaborna tillgång till meningsfulla fritidsaktiviteter och berikande kulturupplevelser, nu och i framtiden. Vi brinner för kultur, bibliotek, idrott och fritid, och arbetar för att skapa förutsättningar och tillgång till stimulerande livsmiljöer och aktiviteter som inte bara ökar livskvalitén, utan också främjar god hälsa och aktivt intellekt. Det gör vi genom att tänka stort om smått och vara lyhörda för vad medborgare och föreningar önskar och behöver.Om oss
Vill du jobba med hållbar utveckling och göra skillnad för Lunds kommun? 
Vi söker en miljösamordnare som vill skapa verkliga och hållbara resultat i samarbete med andra.

Vi söker dig som vill driva projekt som främjar ekologiskt hållbar utveckling, klimatanpassning och
bättre miljö, vill bidra till att Lunds kommun lever upp till globala, regional och lokala miljömål
samt inspirera och jobba för en beteendeomställning mot ett mer ekologiskt hållbart samhälle. 
Tjänsten som miljösamordnare är placerad på enheten för hållbarhet och utveckling inom förvaltningens stab. Inom staben arbetar ca 25 medarbetare som med sin expertis stöttar förvaltningen och dess verksamheter.
Kultur- och fritidsförvaltningen målbild är att vi ska vara en hållbar organisation där vi ser och utvecklar varandra. Detta gör vi genom att sätta tydliga, utmanande mål och skapa förutsättningar för ett hållbart ledar- och medarbetarskap utifrån Lunds kommuns vision och förhållningssätten lyssna, lära, leda, för att skapa Ett LundArbetsuppgifter
Som miljösamordnare på kultur- och fritidsförvaltningen får du ett spännande uppdrag där du leder förvaltningens ekologiska hållbarhetsarbete efter Lunds kommuns miljöprogram Lundaeko. 
Du är även sammanhållande av kultur- och fritidsförvaltningens miljöledningsgrupp och ger stöd till verksamheterna i hållbarhetsfrågor, utbildning samt stöttar förvaltningens olika verksamheter i ekologiska hållbarhetsfrågor.

Miljösamordnaren ingår i det kommunövergripande miljösamordnarforumet och deltar i flera miljönätverk. Miljösamordnaren är delaktig i genomförandet av vårt kontinuerliga utvecklingsarbete där du genom samarbete, helhetstänk och proaktivt stöd skapar hållbara resultat i organisationen. Du är van och bekväm med att författa texter och kan bistå vid författande av sammanfattande hållbarhetsdelar i årsanalys och verksamhetsplaner samt arbete med tjänsteskrivelser m.m. Vi söker dig som
Vi söker dig med relevant akademisk bakgrund inom miljöområdet och erfarenhet från offentlig
förvaltning där du har arbetat med utvecklings- och förändringsarbete samt hållbarhetsfrågor. Det är meriterande om du har arbetat i en större kommun eller annan större offentlig beställare. Vi ser gärna att du även har erfarenhet av att arbeta med projektledning och ett processbaserat utvecklingsarbete. Har du gått utbildningar inom förändringsledning, systematiskt kvalitetsarbete eller projektledning ser vi det som meriterande. Du har goda kunskaper i svenska i tal och skrift.
Du är öppen till sinnet, inlyssnande och har god samarbetsförmåga med stor vilja att förbättra. Som person vågar du ifrågasätta samt inspirera. Du har en förmåga att skapa struktur, organisatorisk förmåga och trivs med att arbeta både strategiskt och operativt. Du har lätt för att samarbeta med fokus på vad som är bäst för helheten och för dem vi är till för. Viktigt är även att du trivas med att vara självgående och leda ditt eget arbete. Du är kommunikativ med ett pedagogiskt och lyhört förhållningssätt.

Ansök nu

Butikssäljare till Lund

Butikssäljare, fackhandel
Läs mer Feb 3
Telenor söker Säljare på deltid till butiken i Lund!

Vilka är vi?
Att besöka en av Telenors butiker ska vara en upplevelse i världsklass! Våra kunder bemöts därför av personal med god kunskap om våra produkter och tjänster. Vi strävar alltid efter att hitta den bästa lösningen för varje kund och göra det komplicerade enkelt i alla lägen. För att trivas i denna roll är det viktigt att du gillar att förklara på ett inspirerande och medryckande sätt. Du är bra på att avläsa kundens behov och kan hantera olika typer av människor. Telenor är mitt i en pågående stark digital transformationsresa och vi tror att alla på något sätt är innovatörer. Därför välkomnar vi medarbetare som tänker nytt, på sitt eget vis!

Vem är du?
Som Butikssäljare på Telenor är du vårt ansikte utåt och vi sätter därför stort värde i att hitta dig som är nyfiken, serviceinriktad och en lagspelare. Du brinner för försäljning och mötet med kunden och är en otroligt bra lyssnare. Det är meriterande om du tidigare har arbetat med kundkontakt, till exempel kundservice och försäljning över telefon eller i butik. Det är också ett stort plus om du behärskar grunderna i säljteknik. För oss, liksom för dig, är det en självklarhet att teamkänsla och samarbete är en nyckel till framgång. Vi söker dig som har fyllt 18 år och behärskar svenska i tal och skrift.

Vad vi erbjuder:
* När du börjar hos oss får du en flygande start med onboarding i vår akademi Telenor Växa, som följs upp med utbildning och kompetensutveckling
* Telenor arbetar kontinuerligt för förbättrad mångfald. Det är viktigt för oss att våra medarbetare återspeglar våra kunder. Telenor arbetar aktivt med att bygga team med mångfald samt inkludering
* Goda förmåner så som friskvårdsbidrag och rabatter
* Goda karriärmöjligheter.

Om du går vidare i rekryteringsprocessen kommer du få göra tre tester som fokuserar på din personlighet och dina färdigheter. Syftet med testerna är att vi på ett rättvist och objektivt sätt ska bedöma dina kompetenser i förhållande till tjänsten.

Anställningsform: Avtalad visstidsanställning, deltid vid behov. Extra under våren och mer tider i sommar med chans till förlängning.

Placeringsort: Lund

Ansök: Sök tjänsten via länken nedan gärna redan idag, då vi anställer löpande.

För frågor om tjänsten kontakta rekryterande ledare Dennis Svensson på +46 70 205 80 50

Bra att känna till:
Enligt Telenors policy genomför vi bakgrundskontroll på slutkandidater för samtliga rekryteringar.
 

Vi ser fram emot din ansökan!

Vi för människor närmare varandra och ger dem tillgång till den allra senaste tekniken. Vi står mitt i den digitala förändringen. Vi lever och utvecklas med den. Nu behöver vi din hjälp för att utvecklas ännu mer.

Ansök nu

Postdoktor i EEG

Forskarassistent
Läs mer Feb 3
Lunds universitet grundades 1666 och rankas återkommande som ett av världens 100 främsta lärosäten. Här finns cirka 46 000 studenter och mer än 8 000 medarbetare i Lund, Helsingborg och Malmö. Vi förenas i vår strävan att förstå, förklara och förbättra vår värld och människors villkor.


Lunds universitet välkomnar sökande med olika bakgrund och erfarenheter. Jämställdhet, lika villkor och mångfald är grundläggande principer för alla delar av vår verksamhet.
Beskrivning av arbetsplatsen

Humanistlaboratoriet är en tvärvetenskaplig forskningsinfrastruktur för forskare, lärare och studenter från hela Lunds universitet.

Labbet hyser teknologi, metodkunskap, och datahanterings- och arkiveringsexpertis. Labbets aktiviteter är centrerade kring frågor om kognition, kommunikation, kultur, och lärande, samt runt metodutveckling. Flera projekt är tvärvetenskapliga och bedrivs i samarbete med samhällsvetenskap, medicin, naturvetenskap, teknik och e-vetenskap. Vi har partners och samarbetspartners lokalt, nationellt och internationellt. Labbet är en dynamisk miljö som möjliggör för forskare att kombinera traditionella och nya metoder, och att samverka inom och utom universitetet för att möta de vetenskapliga utmaningar som väntar för att förstå, förklara och förbättra människans villkor. Bland Labbets faciliteter finns en EEG-facilitet.

Vi erbjuder
Lunds universitet är en statlig myndighet vilket innebär att du får särskilda förmåner, generös semester och en förmånlig tjänstepension. Läs mer på universitetets webbplats om att vara anställd vid Lunds universitet, Jobba hos oss

Arbetsuppgifter 

Postdoktorn kommer att bedriva konkurrenskraftig spetsforskning inom något av Cognitive Language and Hearing Science profilområden med hjälp av funktionell hjärnavbildning med fokus på EEG.

Inom ramen för verksamhet i Cognitive Language and Hearing Science ingår att:

- självständigt bedriva forskning inom ramen för något eller flera av avdelningens fokusområden, dvs. språk, kognition och hörsel

Inom ramen för verksamhet i Humanistlaboratoriet ingår att:

- utveckla labbteknik och metod, inkl. aktivt arbete med analys av elektrofysiologiska data, programmering av dataflöden och postbearbetning, samt att hålla sig à jour med och driva på utvecklingen på området
- ansvara för labbets utrustning (underhåll, uppdatering, uppgradering, inköp med hjälp av inköpsansvarig)
- vara kontaktperson gentemot labbets användare av EEG-utrustningen
- stötta användare i att välja rätt system utifrån behov, diskutera stimuluspresentation och koder, vara tillgänglig för problemlösning, informera användare om uppdateringar och andra förändringar i labbet
- utbilda användare genom kurser och workshops med fokus både på teori och praktik (t.ex. capping, artefact rejections och dataanalys)
- stärka och utveckla samarbeten mellan Humanistlaboratoriet och Medicinsk fakultet, samt agera proaktivt gentemot andra neurovetenskapliga grupperingar och enheter vid LU (t.ex. Correlative Image Processing and Analysis/CIPA, Lund BioImaging Center, m.fl.)

Kvalifikationer

För anställningen krävs:

- doktorsexamen inom relevant område med forskarbakgrund
- dokumenterad erfarenhet av både högimpedans- och lågimpedanssystem
- erfarenhet av arbete med rådata i EEGLab eller motsvarande system, spela in rena data, sätta upp visuella och auditiva studier, koda stimuluspresentationer och analysera data (gärna i R)
- erfarenhet av arbete med datavisualisering
- goda muntliga och skriftliga kunskaper i engelska
- god förmåga att arbeta självständigt
- god samarbetsförmåga
- god initiativförmåga

Meriterande:

- erfarenhet av andra funktionella hjärnavbildningsmetoder, t.ex. fMRI och/eller fNIRS
- tidigare ansvar för EEG labbmiljöer 

Bedömningsgrunder

Detta är en meriteringsanställning främst inriktad på forskning. Anställningen är tänkt som ett inledande steg i karriären och bedömningen av de sökande kommer i första hand att baseras på deras vetenskapliga meriter och potential som forskare. Särskild vikt kommer att fästas vid vetenskaplig förmåga inom ämnesområdet.

Vid anställning av postdoktor ska följande utgöra grund för bedömning:

- god förmåga att utveckla och genomföra forskning av god kvalitet
- pedagogisk förmåga

Behörighet
Behörig att anställas som postdoktor är den som har avlagt doktorsexamen, eller en utländsk examen som bedöms motsvara doktorsexamen, inom anställningens 
ämnesområde. Bevis om att behörighetskravet är uppfyllt ska ha inkommit senast vid tidpunkten då anställningsbeslut fattas. Främst kommer den sökande i fråga som avlagt examen högst tre år före sista ansökningsdag. Om det finns särskilda skäl kan doktorsexamen ha avlagts tidigare.

Villkor
Anställningen är tidsbegränsad till två år. Anställningen tidsbegränsas enligt avtal, “Avtal om tidsbegränsad anställning som postdoktor”, mellan arbetsmarknadens parter daterat 2022-02-01 (Arbetsgivarverket, OFR:s, Saco-S och SEKO).

Tillträdesdatum är den 1 april 2023 eller enligt överenskommelse.

Instruktioner för ansökan

Anställningen söks via universitetets rekryteringssystem. Ansökan ska innehålla ett personligt brev där du beskriver hur du uppfyller kvalifikationskraven samt varför du är intresserad av anställningen. Ansökan ska även innehålla CV, inklusive publikationslista, en generell beskrivning av tidigare forskningsarbete, kopia av doktorsexamen samt övrigt som du önskar åberopa (kopior av examensbevis, betyg, uppgifter till referenser, rekommendationsbrev etc.) Du ska även bifoga en projektplan för ett tänkt forskningsprogram med ansökan. 

Medicinska fakulteten är ett verksamhetsområde inom Lunds universitet, med ansvar för utbildning och forskning inom medicin, vård och hälsa. Utbildningen sker i nära samverkan med sjukvården och är väl förankrad i fakultetens starka forskningstradition. Fakultetens forskning spänner över ett brett fält inom experimentell grundforskning, patientnära klinisk forskning och hälsovetenskaplig forskning. Medicinska fakulteten, med drygt 1800 anställda och 2700 studenter i Lund, Malmö och Helsingborg, är en kunskapsintensiv mötesplats för studenter, lärare och forskare från hela världen.

Vi undanber oss alla kontakter från annonsförsäljare, rekryterings- och bemanningsföretag på grund av statliga upphandlingsregler.

Ansök nu

Klara söker sjuksköterska till uppdrag i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.

Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.

Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.

Vården behöver vår kompetens – på flera sätt.

Klara söker sjuksköterska till psykiatrin i Lund från 2023-05-01 till 2023-09-30.

I din roll bidrar du med din värdefulla omvårdnad, god service och ett gott bemötande åt alla.

Ort
Skåne, Lund

Arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter för sjuksköterska inom psykiatrin.

Du måste ha erfarenhet och utbildning enligt rollbeskrivningen.

Ansök nu

Klara söker sjuksköterska till uppdrag i Lund

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Klara är ett auktoriserat bemannings- och rekryteringsföretag.
Det innebär bland annat att vi tillämpar kollektivavtal, att vi har ansvarsförsäkring,att vi följer etiska regler och allmänna leveransvillkor och att vi har en fastställd jämställdhetsplan. Vi erbjuder även friskvårdsbidrag och rekryteringsbonus.

Vi vill vara en trygg och lyhörd arbetsgivare för dig som värderar frihet, omväxling och spännande utmaningar i din roll som sjuksköterska.

Det betyder i klartext fungerande rutiner men också värme, gemenskap, kompetensutveckling och omtanke.

Vården behöver vår kompetens – på flera sätt.

Klara söker sjuksköterska till psykiatrin i Lund från 2023-06-01 till 2023-09-01.

I din roll bidrar du med din värdefulla omvårdnad, god service och ett gott bemötande åt alla.

Ort
Skåne, Lund

Arbetsuppgifter
Sedvanliga uppgifter för sjuksköterska inom psykiatrin.

Du måste ha erfarenhet och utbildning enligt rollbeskrivningen.

Ansök nu

Sjukvårdsmäklarna AB söker sjuksköterska till psykiatrin i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Välkommen till ett snabbt växande bemanningsföretag med hjärtat på rätt ställe och fokus på rätt saker.

På SjukvårdsMäklarna har vi en gedigen erfarenhet av att bemanna sjukvårdspersonal, i både Sverige och Norge.
Tillsammans har vi ett brett kontaktnät med såväl vårdgivare som personal.

Samtliga anställda hos SjukvårdsMäklarna Sverige AB har goda personliga referenser genom tidigare bemanningsverksamhet inom vård och omsorg, företagsutveckling & ledning.

Sjukvårdsmäklarna söker en sjuksköterska till ett uppdrag inom psykiatrin i Lund.

Period och uppdrag

Uppdraget startar 2023-05-01 och pågår till 2023-09-30 Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter inom psykiatrin. Ansök senast 2023-04-17.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erfarenhet

Ansök nu

Sjukvårdsmäklarna AB söker sjuksköterska till psykiatrin i Skåne

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Välkommen till ett snabbt växande bemanningsföretag med hjärtat på rätt ställe och fokus på rätt saker.

På SjukvårdsMäklarna har vi en gedigen erfarenhet av att bemanna sjukvårdspersonal, i både Sverige och Norge.
Tillsammans har vi ett brett kontaktnät med såväl vårdgivare som personal.

Samtliga anställda hos SjukvårdsMäklarna Sverige AB har goda personliga referenser genom tidigare bemanningsverksamhet inom vård och omsorg, företagsutveckling & ledning.

Sjukvårdsmäklarna söker en sjuksköterska till ett uppdrag inom psykiatrin i Lund.

Period och uppdrag

Uppdraget startar 2023-06-01 och pågår till 2023-09-01 Tjänstgöring som sjuksköterska med sedvanliga uppgifter inom psykiatrin. Ansök senast 2023-04-17.


Du behöver ha minst två års erfarenhet som sjuksköterska samt relevant erfarenhet

Ansök nu

Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Vilka är vi
Omsorg och behandling är ett auktoriserat bemanningsföretag som är aktivt i hela Sverige men fokuserar på att verka lokalt. Samtliga konsultchefer i företaget är Sjuksköterskor och arbetar del av sin tid kliniskt ute hos våra kunder.
Vi har en kraftig tillväxt och söker dig som arbetat som sjuksköterska eller specialistsjuksköterska under minst två år och känner dig trygg och självständig i din yrkesroll. Omsorg & Behandling erbjuder konsultuppdrag inom kommun, region och privata vårdgivare för Leg. sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, viss pendling kan förekomma.
Vad gör oss unika
VD, Vårdchef och konsultchefer i företaget är samtliga sjuksköterskor med lång erfarenhet från vården med kombinerad roll av kliniskt arbete och ledarskap.
Bra vård börjar med dig!
Vi erbjuder våra anställda
- Kollektivavtal
- Konkurrenskraftiga löner
- Friskvårdsbidrag
- Rekryteringsbonus
- En arbetsplats där du väljer hur mycket du vill arbeta och på vilka orter
En personlig service där vi tillsammans matchar dina önskemål med aktuella och framtida uppdrag.
Vänligen kontakta oss för mer information och ett personligt möte.
E-post: sjukskoterska@omsorgbehandling.se
Hemsida: www.omsorgbehandling.se

Ansök nu

Sjuksköterska och Specialistsjuksköterska

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Vilka är vi
Omsorg och behandling är ett auktoriserat bemanningsföretag som är aktivt i hela Sverige men fokuserar på att verka lokalt. Samtliga konsultchefer i företaget är Sjuksköterskor och arbetar del av sin tid kliniskt ute hos våra kunder.
Vi har en kraftig tillväxt och söker dig som arbetat som sjuksköterska eller specialistsjuksköterska under minst två år och känner dig trygg och självständig i din yrkesroll. Omsorg & Behandling erbjuder konsultuppdrag inom kommun, region och privata vårdgivare för Leg. sjuksköterskor och specialistsjuksköterskor, viss pendling kan förekomma.
Vad gör oss unika
VD, Vårdchef och konsultchefer i företaget är samtliga sjuksköterskor med lång erfarenhet från vården med kombinerad roll av kliniskt arbete och ledarskap.
Bra vård börjar med dig!
Vi erbjuder våra anställda
- Kollektivavtal
- Konkurrenskraftiga löner
- Friskvårdsbidrag
- Rekryteringsbonus
- En arbetsplats där du väljer hur mycket du vill arbeta och på vilka orter
En personlig service där vi tillsammans matchar dina önskemål med aktuella och framtida uppdrag.
Vänligen kontakta oss för mer information och ett personligt möte.
E-post: sjukskoterska@omsorgbehandling.se
Hemsida: www.omsorgbehandling.se

Ansök nu

Survey, Alignment and Metrology (SAM) Technician

Serviceingenjör, metallurgi
Läs mer Feb 3
The European Spallation Source, ESS, a partnership of European countries, is hiring motivated and inspired people to plan, design, and construct the world’s most powerful neutron source. We seek ambitious, talented people in different fields who are excited about playing a part in the future of science in Europe.


ESS can offer a variety of things, such as passionate and international colleagues, a vibrant melting pot of diversity, and a challenging, exciting and fast-paced work environment. We value and need expertise, innovative minds and people from all over the world.

Come and change the world with us!

ESS is now looking for a Survey, Alignment and Metrology Technician for the Survey, Alignment & Metrology (SAM) Section organized within the Project Directorate. The SAM Section is providing central technical services to all ESS projects during design, manufacturing, installation, operation and maintenance phases.

 The section’s mandate includes:
- Geodetic aspects of the reference systems, establishment and maintenance of the geodetic reference network.
- Accurate positioning of beam line components according to specifications.
- Geometrical control, inspection and metrology works on the beam components, target elements and neutron instruments.
- Precise assembly support, Fiducialization measurements and reverse engineering measurements.
- As-built measurements (controlling building construction and critical components prior installation)
- Ensure integration of existing and future machine and experiments upgrades from Alignment point of view. 

The vacant position offers a unique chance to join a small technical team, highly skilled and focused on delivering effective support to the organization. A dynamic and ever-changing workload is expected for the coming years during the installation phase, and will slowly transition to an increased focus on supporting ESS scientific user community, operation and maintenance of the facility.

Job description

As Survey, Alignment and Metrology technician, you will be introduced to all specific instrumentations, tools and process already implement in the SAM Section. You will learn how to operate laser tracker, laser scanner, photogrammetry and other surveying equipment. You will be introduced to the processing, analysis and reporting of the data collected using a set of metrology software’s. You will be participating in exciting and very challenging assembly works on the field.

Your main responsibilities:


• Initially under the supervision of a SAM engineer, you will participate to all SAM job requests on the field to get used to the instrumentation and processes: you will be marking on the floor, scanning component, stationing instruments, drilling concrete to install references, acting on adjustment mechanisms to move heavy load on a very precise and controlled manner.
• In the office, you will learn how to extract data from the CAD system and also assist in the processing of the measurements using our set of metrology software.
• You will help in maintaining the Metrology Lab with its set of instruments and tools.

Description of the successful applicant 

The profile, character and personality of the individual ESS is searching for includes:


• A quick learner who enjoys working in a constantly changing working environment;
• Is structured and meticulous in their working methods;
• Is consistently motivated to deliver work which meets the needs and expectations from the organization and work packages;
• Has an outgoing, respectful and engaging personality;
• Clear and concise communication skills to ensure requirements and details are fully understood between all parties;
• Must have a strong attention to detail
• Open minded to discover new or niche technologies.

Qualifications and experience shall include:


• Practical hands-on mechanical experience supporting large-scale construction and/or installations projects
• Experience with CAD tools is an advantage
• Driven license category B is a must
• Excellent oral and written communication skills in English

Duration & Location

This is a permanent position with six months initial probationary period. 

Your work place will be situated in Lund, Sweden. 

Start date
The position is to be filled as soon as possible.

Application & Contact

Please provide your curriculum vitae in English by clicking on “apply” and follow the instructions. Please note that we only accept applications via the ESS website.

For some roles at ESS health check-ups and security clearance are required, and thus this might be applicable in the final parts of the recruitment process. The applicant is expected to be fit to perform the applicable tasks of this recruitment. 

This position is open until filled. Please submit your application as soon as possible. 

For more information regarding the ESS recruitment process, please follow this link https://europeanspallationsource.se/ess-recruitment-process. 

For further information regarding the position, please contact the Recruiting Manager, Fabien Rey, Group Leader Integration Services, fabien.rey@ess.eu.

For further information regarding the recruitment process, please contact HR Officer, Kate Quaak, kathryn.quaak@ess.eu.

For trade union information please contact Unionen / Conny Wendt at +46 72 179 24 63. 

or SACO / Swedish Association of Graduate Engineers/  Yngve Levinson at +46 72 179 22 04.

 

We look forward to receiving your application!

Ansök nu

Sjuksköterska till Brunnsgatan 15A

Sjuksköterska, grundutbildad
Läs mer Feb 3
Nu söker vi på Brunngsgatan 15 A , Lund en sjuksköterska dagtid tillsvidare anställning. Vi erbjuder utbildning och flera förmåner. Sök tjänsten senast 2023-02-28.

Vi är ett glatt team som jobbar mycket tillsamman. Vi är prestigelösa och hjälpsamma och bryr oss mycket om varandra"

Inom Vardaga är vi i ständig utveckling. Hos oss kan du växa som person samtidigt som du gör skillnad för andra. Vår kultur genomsyras av våra värderingar - respekt, ansvar, enkelhet och kunskap.

Här några av höjdpunkterna i vårt erbjudande till dig:

Utbildning via vår egen utbildningsorganisation Lära
Förmånsportal med rabatter och förmåner
Coachande och stöttande chefer nära dig
Tydliga arbetssätt för att ge den bästa omsorgen till våra boende
Karriär- och utvecklingsmöjligheter
Friskvårdsbidrag, skobidrag och arbetskläder
Kollektivavtal


Om rollen
I rollen som omvårdnadsansvarig sjuksköterska ingår du i ett team med omvårdnadspersonal, arbetsterapeut och fysioterapeut. Ni arbetar tätt ihop och skapar och bibehåller goda relationer med de boende, anhöriga och uppdragsgivare. Tillsammans har ni i uppgift att ge livskvalitet. Du ser varje individ och har en förmåga att förstå vad varje person behöver.

Din roll i teamet är att handleda i omvårdnaden och ansvara för att medicinska ordinationer följs. I övrig genomför du regelbundet riskbedömningar och uppföljningar i syfte att utveckla vår kvalitet i verksamheten enligt Vardagas koncept.

Som sjuksköterska på Brunnsgatan 15 A deltar du i Vardagas nätverk för sjuksköterskor och paramedicinare med kollegor i södra Skåne. Det ger möjlighet till kunskapsutbyte.

Vi satsar på ledarskapsutveckling för dig som sjuksköterska. En kurs vi kan erbjuda dig att gå är ”Att leda utan att vara chef”.

Lära känna de boende
Att förstå de boendes önskemål och se små förändring i deras hälsa och sjukdomstillstånd är många gånger avgörande för korrekta bedömningar och beslut.

Tydliga rutiner
För att skapa trygghet och tydlighet för dig som sjuksköterska finns ett omfattande stöd i form av praktiska och lättillämpliga rutiner, styrdokument och checklistor. Vårt kvalitetsledningssystem heter Qualimax och är branschledande.

Som ny sjuksköterska hos oss deltar du i vårt digitala introduktionsprogram tillsammans med din mentor för att säkerställa att du får en tydlig introduktion med målet att snabbt komma in i arbetet och våra rutiner.

Om Brunnsgatan 15 A
Boendet har 36 demensplatser fördelat på 4 avdelningar. Vi flyttade in i detta nya hus 2017. Enheten ligger centralt i Lund med fina grönområden som omger. Vi arbetar väldigt mycket med god livskvalité för våra boende. Vi har vunnit en del priser för god kvalitet vilket vi är stolta över.- Demenscertifiering: Vi är ett demenscertifierat boende, vilket betyder att alla vi som arbetar här är utbildade i demens och bemötande via Silvia hemmet utbildning.

- Sjuksköterskorna 2 st arbetar från kl 7:30-16:00 Måndag till Fredag.

- Gruppchefer: Du har en chef nära dig som delar av sin tid arbetar i verksamheten.

- Djur i omsorgen: Här arbetar vi med djur i vården och har hundar som praktiserar med sin hundförare på enheten.


Din erfarenhet och kunskap

Vi önskar att du:

- tycker om att möta människor i olika situationer.
- är ansvarsfull och driftig.
- är professionell och pedagogisk.
- trivs med att jobba i team och stötta dina kollegor.
- är självständig och kan ta beslut utifrån dina egna bedömningar.
- är van att organisera ditt arbete på ett effektivt sätt

Du är legitimerad sjuksköterska och vi ser gärna att du har arbetat några år inom äldreomsorgen. God datorvana samt erfarenhet av dokumentation är viktigt. Vi lägger stor vikt vid personlig lämplighet.


Övrigt
Lön: Vi tillämpar individuell lönesättning
Tillträdesdatum: Enl överenskommelse. Vi rekryterar fortlöpande och tjänsten kan tillsättas innan ansökningen har gått ut. Önskad tjänstgöringsgrad är ca 75-100% efter överenskommelse.

Sista ansökningsdag: 2023-02-28
Har du frågor? Kontakta gärna: Hasse Phan 0733-271595 Observera att det inte går att ansöka via E-post.

Om du vill veta mer om hur det är att jobba på Vardaga så läs gärna mer och träffa några av våra medarbetare här (https://vardaga.teamtailor.com/).

Facklig kontakt: Vårdförbundet, Hampus Kalpakas,
Mobil: 076-621 73 30,
Mail: vardforbundet@ambea.se

Ansökan
Välkommen att ansöka via knappen ”Skicka ansökan” nedan. Vänta inte med att ansöka då vi gör urval löpande.

På Vardagas drygt 100 boenden runt om i Sverige erbjuder vi en äldreomsorg där varje dag är lika viktig. Hos oss möter du expertis och trygghet på varje äldreboende, korttidsboende, i hemtjänst och dagverksamhet. Vi ska vara kvalitetsledande i allt vi gör och vår vision är att göra världen lite bättre, en människa i taget. Våra medarbetare arbetar med varje individs livskvalitet och trygghet i fokus. Vardaga ingår i företagsgruppen Ambea. www.vardaga.se (http://www.vardaga.se/)

Ansök nu

Fordonstekniker

Fordonstekniker/Bilmekaniker/Personbilsmekaniker
Läs mer Feb 3
Älskar du, precis som vi, bilar? Kanske är din favoritstund på dagen när du får köra in en bil med reparationsbehov, parkera den på din plats och börja diagnostisera. Eller så är det när serviceprotokollet är ifyllt, du kör ut bilen på parkeringen och återlämnar nycklarna till din kollega i kundmottagningen. Eller så är det stunden där emellan, när du får sjunka djupt in i bilens tekniska värld och göra det du gör allra bäst – reparera och serva bilar.

Vi är ett familjeföretag i första generationen med verksamhet inom bilhandel och service. Toveks Bil grundades 1994 av Gregor Tovek, som fortfarande är huvudägare. Vi är totalt ca 760 anställda inom koncernen och omsätter ca 4,2 MDR. Vi har anläggningar på 18 orter i Västsverige och är återförsäljare för Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda, Volkswagen Transportbilar samt Scania.

Vi bedriver verksamhet inom tre olika bolag, men under ett gemensamt varumärke – Toveks Bil.

Hos oss på Toveks Bil så skulle du få jobba med några av bilbranschens främsta märken - Volkswagen, Audi, SEAT, Skoda och Volkswagen Transportbilar. Vi känner stolthet över att vara en auktoriserad servicepartner och få möjlighet att förkovra oss i dessa bilars spännande teknik och utveckling.

Via våra märken vidareutbildar vi våra fordonstekniker regelbundet. Du skulle få möjlighet att utvecklas i din yrkesroll, lära dig nya saker, bli bättre på det du redan kan och kanske upptäcka helt nya möjligheter.
Du känner ju dig själv bäst men om vi får gissa tror vi att du känner igen dig i följande beskrivning: teknikintresserad och problemlösande person som med ett leende tar dig an dina arbetsuppgifter. Glad och trivs i sällskap av trevliga kollegor och med en yrkesstolthet som märks i ditt arbete. Gillar att kunna lösa kundens problem eller ge en kollega en hjälpande hand. Du är säkert mycket mer än det här och vi är genuint intresserade av att få höra mer om just dig.

Vi tror att du idag arbetar på en verkstad och har erfarenhet av att jobba med moderna bilar samt har flera års dokumenterad erfarenhet av service och reparationer. Kanske är det något inom dig som skulle vilja prova en ny verkstad, nya märken eller en ny stad. Vi står som bransch och företag inför otroligt spännande utmaningar som till exempel elektrifieringen av bilar och vi letar efter just dig som vill vara med oss på den spännande resa som vi tror väntar.

Har du läst ända hit tror vi att du kanske innerst inne är lite nyfiken på oss. Vi berättar gärna mer! För att kunna ta en första kontakt så behöver du klicka på ”ansök här”-knappen och fylla i dina uppgifter. Skicka med ditt CV eller skriv några rader om dig själv, så vi får veta lite mer om dig. Hoppas att vi hörs!

Tillträde: enligt överenskommelse
Arbetsort:
Omfattning: heltid

Tjänsten kan komma att tillsättas innan sista ansökningsdag, så var gärna snabb in med din ansökan.

Vi är ett familjeföretag med ett motto – Hela vägen! Vi ser vår personal som vår framgångsfaktor och hos oss ska du utvecklas och utmanas i din yrkesroll. Du har ett välmående företag och starka varumärken i ryggen och kompetenta kollegor att jobba sida vid sida med. Vi är en stor, men samtidigt enkel, okomplicerad och familjär organisation där vi är nära till beslut. Vår verksamhet präglas och styrs mycket av våra oerhört starka varumärken, som alla är marknadsledande inom sina segment. Bra egenskaper för att trivas hos oss är positivitet, initiativtagande, sunt förnuft och vilja att vara en del i det vinnande laget.

Ansök nu